• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyendong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyendong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. :P :rolleyes:
 2. Không rõ anh Thiên sứ đã có từng đọc những bài báo hay sách (có tính phổ thông) của một số nhà ngôn ngữ học như Cao xuân Hạo hay Huệ Thiên chưa? Tôi thấy cách anh khẳng định "nhiều người cứ lầm tưởng những từ Hán Việt là có gốc Hán" mà không có chứng minh gì đáng kể ngoài chuyện âm Thượng với Shưởng thì quả là...buồn!!! (Theo những gì tôi từng đọc thì trong Ngôn ngữ học, người ta còn có nhắc đến phép biến âm ...) Xin lỗi vì nói thẳng.Nhưng không ngoài tiêu chí "thảo luận khoa học, nghiêm túc".
 3. Nhân câu chuyện này tôi muốn trao đổi vài suy nghĩ ; Có ai đã từng tự đặt câu hỏi : trong bao nhiêu yéu tố huyền học (huyền bí) ảnh hưởng đến vận mện con người : lá số, Mồ mả, Phong thủy nhà cửa, Âm đức, ngày tháng thực hiện các việc lớn trong đời, ngày hành các sự việc nhỏ như mở cửa hàng, đi thi...vv thì rốt lại đâu là cái thật sự chi phối cuộc sống của chúng ta ? Ngoại trừ ngày sinh tháng đẻ là Thiên định, liệu chúng ta có thể toan tính được đủ mọi bề cho cuộc đời trên cơ sở sự am hiểu những cách chọn ngày, chọn tuổi hay kiêng kỵ... Phải chăng những người thành công nhất là những người am hiểu các thuật lý Huyền học nhất ? Phải chăng những kẻ thất bại nhất, khổ cực nhất là những người không biét chọn lành, tránh dữ? Đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống đối với một cá nhân nếu chúng ta chỉ suốt đời lo toan chọn ngày lành, tháng tốt, tránh điều húy kỵ? Dĩ nhiên nhiều người sẽ nói đấy là do Phúc đức, tích thiện, quả báo...Nhưng lấy gì để đo lường trong quá khứ, cái mà không phải vì hành động đương thời? Dĩ nhiên còn một câu trả lời nữa ở trong Phật giáo, nhiều người chắc đồng tình. Nhưng Phật pháp mênh mang, ai là người biết nhận chân đâu là cái cần thiết nhất, quan trọng nhất. Một chữ Nhẫn mà mỗi người hiểu một cách, tôi tin chắc như vậy, tùy theo kinh nghiệm và nhận thức cá nhân. Ai có thể trả lời câu hỏi rốt ráo này? Tôi không tin là một cá nhân nào có thể (nếu có ai đủ tự tin là có thẻ xin hãy chia sẻ). Chỉ có là từng cá thể hãy tự hỏi và tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Ngôn bất tận. Vài lời chia sẻ.
 4. Anh ngovansan thân mến, Cảm ơn anh đã hồi âm. Tôi tra trên mạng thì tuổi của ông nội anh (1890) có cùng Phi cung theo cả hai PP Hán và PTLV, như sau : Nam, Ngày sinh: 01/03/1890 nhằm ngày 11/02/1890 ÂL, ngày Tân tỵ, tháng Kỷ mão, năm Canh dần. Phi cung Khôn thuộc Tây tứ cung Các hướng hợp thuộc Tây tứ trạch gồm: + Các hướng tốt: Sinh khí: Đông bắc Thiên y: Tây Phước đức: Tây Bắc Phục vị: Tây Nam + Các hướng xấu: Hoạ hại: Đông Ngũ quỷ: Đông Nam Lục sát: Nam Tuyệt mạng: Bắc --------- Từ điều này có mấy nhận xét : - Hướng nhà mà Ông nội anh xây là hợp với cụ, hướng chính dược cung Thiên Y. Theo sách vở là giải trừ tật bệnh, tai ách.. -Chưa giúp làm dữ liệu để khẳng định là LVPT đúng hay sách tàu đúng . -Vì Cha anh cũng có cùng Phi cung theo cả hai sách tàu và LV, vậy nên có thể Phần dương trạch của Cụ vẫn hưởng điều lành từ thời Ông nội anh để lại. Đây chỉ là những nhận xét của tôi, trên con đường tìm hiểu xem tính hợp lý của từng PP đến mức độ nào mà thôi. Không dám đưa ra lời khuyên cho anh khi tự mình chưa khẳng định (phải coi việc xem cho người như cho chính mình!) Về nguyên tắc, tôi chỉ có thể góp ý với anh như sau : -Có câu "Tâm bảo như Thần bảo" (nhiều người nói "Nhân bảo như Thần bảo"- tôi không tin câu này). Vậy anh phải thạt tĩnh tam mà tự quyết. -Có câu nữa "Có phúc thì có phần", tôi tin câu này. Coi như chia sẻ với anh một quan niệm. -Anh nên tự tìm hiểu thêm qua sách vở, mạng...Khi mình biết càng nhiều thì sự phân loại , lựa chọn, thạm chí linh tính (Tâm bảo) càng chính xác.
 5. Anh Ngô văn san thân mến, Đã lâu không thấy có ai trả lời anh, vậy nên tôi mạn phép trao đổi vài lời. Theo như tôi tra trên site www.xemngay.com, thì tuổi của Cụ nhà là 1924 thì dù lấy theo Cổ thư chữ Hán hay Lạc Việt Phong thủy thì Hướng nhà (phi tinh) của tuổi 1924 là như nhau dù lấy theo Sách Tàu hay PTLV. Đây là phần tôi copy lại (ngày, tháng tôi đưa vào là giả định, vì thực chất là chỉ tính theo năm sinh) Nam, Ngày sinh: 04/06/1924 nhằm ngày 03/05/1924 ÂL, ngày Giáp dần, tháng Canh ngọ, năm Giáp tý. Theo phong thuỷ Lạc Việt, phi cung Tốn thuộc Đông tứ cung Các hướng hợp thuộc Đông tứ trạch gồm: + Các hướng tốt: Sinh khí: Bắc Thiên y: Nam Phước đức: Đông Phục vị: Tây Nam + Các hướng xấu: Hoạ hại: Tây Bắc Ngũ quỷ: Đông Nam Lục sát: Tây Tuyệt mạng: Đông bắc -------- Như vậy theo LVPT thì hướng nhà của Cụ thân sinh anh cũng phạm Tuyệt mạng. Vậy mà theo lời anh nói thì hai cụ đều rất thọ và hiện vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Tôi rất quan tâm đến điều này, bởi lẽ, mọi chân lý đều cẩn được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Sách của Thiệu vĩ Hoa (TQ) có câu "Nhất mộ nhì phòng, tam tứ trụ", tức là thứ tự ảnh hưởng của các yếu tố trên đến vận mệnh một người. Quan trọng nhất là mộ phần, sau đến phong thủy của nhà ở, cuối cùng mới đến ngày sinh (i.e lá số Tử vi, Tứ trụ..) Về câu nói này này, theo suy nghĩ cá nhân tôi không đồng tình. Tôi vẫn cho rằng Ngày giờ sinh là quan trọng nhất, sau đến cung Phúc đức cha ông (còn phúc đức này có thể hiện qua Mộ phần là chính hay không thì tôi chưa chắc chắn). Kế nữa là thời cuộc, Âm thịnh hay Dương thịnh, tức là còn những yếu tố "môi trường sống" nữa. Dẫu sao, ví dụ của anh cho tôi một hướng nghĩ về tầm quan trọng của vòng Huyền không Cửu tinh ( Hướng nhà) cũng còn là một vấn đề cần cân nhắc. Hồi trước tôi có đọc về phép xem của người AI cập thì ngoài ngày sinh, họ còn đưa vào hai yếu tố : 1-Số dân của thành phố người đó sinh ra 2-Chức tước, nghề nghiệp của người cha. Đó chính là yếu tố "môi trường sống". Nếu không phiền thì anh có thể cung cấp thêm vài thông tin , tôi nghĩ là rất có ích : ngôi nhà mà Cha anh được thừa kế xây vào năm nào ? Gia chủ khi đó (Cụ tổ) là tuổi gì? Khi đó ta có thể xem xem là hướng nhà có hợp với tuổi của người đứng ra Lập trạch không? Nếu như nó hợp thì có thể đưa đến một ý niệm là ngôi nhà đó tốt cho Cụ tổ (giả dụ thế) và ngôi nhà đó có cung Tử tôn (con cháu) tốt, thì sau này con cháu vẫn được thừa hưởng cái tốt đó mà không lo chuỵen xem lại hướng nhà. Vì tôi có quan t âm đến mấy ý đó nên có mấy lời này.
 6. Thời nay, thông tin là khá đầy đủ nếu muốn tìm kiếm trên mạng. Thế nên: Tôi nghĩ điều này không cần dùng đến bói toán cũng có thể nói khác chắc chắn (99%): 1-Không thể xảy ra chiến tranh! 2-Vì : -Nhật -hàn thì không có mâu thuẫn gì đáng kể. -Triều tiên (bắc Hàn) thì còn đang lo đói ăn, sức đâu mà đánh nhau? -Động thái "báo động toàn quân" chỉ là thói quen thông thường mỗi khi Mỹ-Nam Hàn tập trận. Một phản ứng hết sức thông thường trên thế giới giữa các nước "không thân thiện", chủ yếu để "bày tỏ quyết tâm".
 7. Anh Thiên sứ kính mến,Những điều anh viết đã chạm đúng vào một thắc mắc của tôi: Ngoài những sách chọn hướng nhà thheo Bát quái, những năm 90 (TK20) rộ lên nhiều sach Phong thủy nguồn gốc thấy nói là HK và Dài loan, nói vè phong thủy nhà phụ thuộc địa hình dòng sông suói, con đường, vv.. Tôi đã suy nghĩ và chịu không thể đưa ra một câu trả lời là : Căn cứ vào đâu để cân lượng sự tốt xâu do hai phương pháp này mang đến , néu như một miếng đất không đạt được cả hai yếu tố hay hoặc dở nếu vận dụng theo hai phương pháp này. Khi đó chúng ta chọ ưu tiên theo phuơng pháp nào. Cơ sở gốc của Phong thỷ là Khí, vậy tương quan khí của Phương hướng và tương quan khí của Địa hình anh hưởng đến dòng khí vào cưa chính, cái nào quan trọng hơn? Tôi vẫn đợi bài tiếp của anh. Rất cảm ơn anh. P/s: Hôm qua tôi vừa lục lọi và tìm đươjc phần anh viết về sự cần thiết phải đổi chỗ hai quẻ tốn khôn khi xem bát trạch cát hung. Tôi thấy rất thuyết phục. @Gửi anh ngovan san : Nhân tiện tôi để linh ở đây để anh ngô văn san có thể đọc, hiểu mà tự quyết việc của anh.
 8. Kính gửi anh Thiên sứ, Đọc nhiều bài anh đã viết trên mạng, tôi hiểu anh nghiên cứu về các môn Đông phương học rát sâu và rộng. Thực sự là rất khâm phục. Bản thân tôi cũng đã đọc, tuy chưa nhiều lắm,nhưng cũng hẳn là ít. Nhưng suy ngẫm thì khá nhiều. Tôi thì rất tin là nếu những cái cổ huyền bí kia là khoa học, nhưng nếu là Khoa học thì nó phải có tính nhất quán. Phải có một Tiên đề đúng đắn duy nhất, xuyên suốt )Cái này trong LVLS của anh tôi nhận ra khi nhìn cái ảnh Thiên văn với Trái đất ở tâm và các chòm sao bên trên. Lô gic nội tại của nó cũng phải có tính thống nhất trong toàn bộ sự phát triển và phân nhánh. Vì thế mà khi gặp lý luận của anh tôi rất thích và đang cố công tìm hiểu sâu và vận dụng. Mặt khác, nói thực lòng là các phép xem cuẩ Tàu đã học tôi vẫn sử dụng, nhưng khong quá "mê", mà đều có sự chờ đợi kết quả để kiểm chứng và suy luận tiếp. Chính cái "sự chắp vá, rời rạc" của sách Tàu như anh nói khiến tôi không thực sự đào sâu, luyện kỹ năng với những gì đã học. Tính nhất quán có thể tháy trong Toán học, Vật lý lượng tử, và trong những bài giảng cấp cao của Phật giáo (tôi có tập Thiền) và ngay trong Đạo đức kinh của Lão tử. Chính vì thê mà tôi thấy lập luận của anh trong LTHG (tôi đã đọc) rất thuyết phục. Tôi vẫn đang lần lần đọc các bài của LVLS để nhận ra chỗ nhất quán về nguyên lý của nó. Rất cảm kích vì anh đã chia sẻ tâm tư với một người mới đến. Tôi mong bài viết tiếp của anh, tôi tin sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa.
 9. Xin hỏi chị/anh Linh Trang thêm một chút: ANh Ngô van san có ghi anh sinh năm 1964, theo sách Tàu, công các số để tìm phi cung là: 1964=1+9+6+4= 20 2+0=2 Nếu lấy theo số 2 thì phi cung của tuổi 1964 theo BTLV phải là cung Khôn Linh Trang viết Không thấy anh nói anh tuổi gì nhưng trong bài viết anh lấy ví dụ tuổi Giáp Thìn - 1964 nên tôi lấy tuổi đó để tính cung phi theo BTLV : a> 6+4=10=1+0=1 b> 10-1= 9 Theo BTLV thì : 1-Khảm, 2- Khôn, 3-Chấn, 4-Tốn, 5 - Nam Khôn Nữ Cấn, 6- Càn, 7- Ly (Sách Tàu : Đoài ), 8 - Cấn , 9 - Đoài (Sách Tàu : Ly) Vậy cung phi của là Đoài Như vậy cách dùng số năm sinh để tính sô phi cung của PTLV và sách tàu cũng có khác? Chị/anh Linh Trang có thể đưa công thức cụ thể để tính số phi cung cho mọi năm sinh không? (một ví dụ trên tôi chưa luận ra công thức. Vì theo b/ 10-1=9 thì 10 có thể là sô 10 (số thành) mà cũng có thể là 10=1+9) Xin cảm ơn.
 10. Tôi có một vấn đề cần hiểu thêm xin nhờ anh Thiên sứ giải đáp giúp: Hướng cửa chính của nhà nên hiểu là cửa nào khi nhà khong chỉ có một cửa? Trong sách của Tháii Kim Oanh chỉ nói chung một từ " NGHINH QUAN MÔN", hiểu nôm na là CỬA ĐÓN KHÁCH. Như vậy: 1-Nếu nhà năm ở vị trí góc đường, có cửa mở ra hai mặt đường thì chọn hướng nhà ( tức hướng cửa chính) theo tiêu chí nào ? (ví dụ theo độ lớn-cao và rộng, hay theo công năng sử dụng của cái cửa đó) 2-Nếu qua cổng rồi vào sân rồi đi lên cầu thang ngoài trời mới đến cửa phòng khách thì lấy cửa cổng làm vị và hướng hay lấy cửa phòng khách làm vị và hướng? Những thắc mắc này tôi thường hỏi nhưng chưa bao giờ có lời giải đáp thỏa đáng từ những người tôi quen biết. Đấy cũng là vấn đề mà không riêng tôi gặp phải khi quyết định phương án mở cửa...theo phong thủy. Tôi rất hy vọng LVPT có lời giải xuất phát từ nguyên lý của PTLV. Nếu chưa có câu trả lời từ nguyen lý PTLV cũng xin anh Thiên sứ cho biết quan điểm của anh để tôi học hỏi, vận dụng cho mình. Xin cảm ơn.
 11. Cảm ơn anh Thiên sứ đã giúp đỡ. Tôi sẽ tìm mua sách theo địa chỉ anh cho biết. Điều gì chưa hiểu sẽ nhờ anh giúp đỡ.
 12. Kính gửi anh Thiên sứ, Tôi là nam giới, tuổi Đinh Dậu. Tôi đã đọc khá nhiều bàì về Lạc việt độn toán, Lạc thư Hoa giáp...của anh Thiên sứ. Bản thân tôi có đọc , tìm hiểu về Kinh dịch cũng như một số phép xem, nên cũng có thể nói là có biết chút ít. Tuy chưa có thời gian nghiên cứu kỹ để hiẻu sâu sắc nhiều điều anh Thiên sứ viết, nhưng tôi rất ấn tượng và cũng tán thành quan điểm của anh : Không thể có một tư duy chủ quan nhưng lại có thể tạo ra một sự hợp lý bao trùm gần như tất cả các lĩnh vực, nếu như đằng sau tư duy đó không phải là một chân lý mà nó phản ánh. (@ Thiên sứ) (Bởi lẽ, khi đọc Kinh Dịch, tôi cũng không thực sự thỏa mãn với cách giải thích chuyển từ Tiên thiên sang Hậu thiên Bát quái ) Sau khi đọc một số bài trong mục thảo luận liên quan dến bát trạch, tôi có mấy ý sau muốn nhờ anh giải đáp giúp: 1-Dân gian có câu : "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông" Trong Lạc việt phong thủy có nhấn mạnh là chọn hướng nhà phải theo tuổi của người lớn tuổi nhất ở cùng nhà ( thậm chí nếu người cao tuổi nhất không phải là cha mà là mẹ hay cô bác). Anh có thể giải thích giúp tại sao? 2-Nếu tuân thủ nguyên tắc này, khi bậc cha chú đó không ở cùng nữa (hoặc về ới tổ tiên) thì khi đó việc sắp đặt, xây hương ngôi nhà có phải thay đổi theo tuổi của người chủ nhà (cao tuổi nhất) kế tiếp không? 3-Nếu chọn hướng nhà theo phương pháp Hán cổ, đều có các quy tắc để tìm trạch hướng, và quy tắc để luận ra các hướng tốt như sinh khí, thiên ý ...Ví dụ như "nhất biến vi sinh khí , nhị biến vi ngũ quỷ..." Lạc việt phong thủy có các phép tắc như vậy không ? 4-Trung tâm có bán các sách về phép xem phong thủy Lạc việt không ? (để tôi có thể mua, đọc và tự chọn hướng vv... cho mình) Hoặc tôi ở Hà nội có thể tìm mua ở đâu, xin chỉ giúp. Bản thân tôi, đã xây nhà, chọn hướng theo tuổi của tôi (nhưng ở cùng với mẹ già), khi xây nhà đã làm theo đúng các hướng tốt, tuy nhiên cảm thấy nhiều vấn đề chưa được thoải mái, mà nhiều khi tôi cảm nhận là có thể nằm ở phong thủy, hướng vv. Nay đọc phong thủy Lạc Việt thì nếu theo đó , một số hướng của tôi là phạm sát nên cũng đang muốn tìm hiểu kỹ hơn để có niềm tin nhất định, từ đó tìm cách sửa đổi cho phù hợp. Rất mong được giup đỡ. Xin chân thành cảm ơn.