• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhanma

Hội viên
 • Số nội dung

  99
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About nhanma

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. vâng, cháu đúng là thiếu tự tin và ko mạnh mẽ, đây là nhược điểm lớn mà cháu vẫn cố gắng khắc phục, cháu cám ơn bác ạ, vậy cháu sẽ nỗ lực hết sức trong mọi việc, để không phải hối hận, bản thân cháu vẫn muốn theo cái nghề đã gắn bó từ khi sinh viên, nhưng hiện tại do có quá nhiều tác động và chiều hướng khác nhau tác động nên cháu mới phải đắn đo như vậy ạ, mong bác không phiền quá vì cháu rườm rà, mất tự tin. Cháu cám ơn bác nhiều ạ.
 2. Mong được bác Haithienha coi giúp cháu về vấn đề nên làm gì để công việc thuận lợi hơn ạ, cháu đang lúng túng vì có nên chuyển hướng công việc không ạ, nhất là năm nay bác coi thì cháu có nhiều chuyện xảy ra về công ăn việc làm. cháu cũng mong bác cho cháu hỏi lần trước hồi tháng 1/2015 bác có xem và nói là: "- hy vọng là 2 năm nữa cưới được vợ." vậy là số cháu cũng lận đận tình duyên lấy vợ muộn phải không bác? cháu xin hỏi thêm là vợ cháu liệu có kém tuổi cháu nhiều không ạ? Cháu cám ơn bác ạ!
 3. Cháu Kính mong bac Haithienha giúp cháu với ạ, cháu đang rất lúng túng, khó nghĩ!
 4. Dạ cháu cám ơn bác ạ. hiện này cháu có 1 việc quan trọng liên quan tới công việc của cháu, chẳng là như bác có coi ở trang trước thì năm nay cháu dễ có vấn đề xảy ra trong công việc, còn lá số cháu thì sao Thai án đa học thiểu thành, mà ở thời điểm hiện tại, nơi cháu làm thân cô thế cô, tính nết lại vô tư quá nên nhiều cái bị hớ!!! hôm nay cháu mong bác cho cháu lời khuyên, vì hiên cháu làm nha sĩ, cơ quan cháu thì phải làm mọi thứ cả nha cả nội ngoại cấp cứu! mà cháu hiện giờ có thể có cơ hội trong 1-2 năm tới khi người quen xa còn có ảnh hưởng trước khi họ về hưu, là cháu nên tiếp tục học sâu hơn, thi cao học chẳng hạn, có thể trong các năm tới chứ ko nhất thiết đỗ ngay năm 2015, dù là càng sớm càng tốt, muộn nhất là trước 2017, học cao hơn về nghề nha sĩ, hay là chuyển hướng sang lĩnh vực khác như làm về cộng đồng, công tác y dự phòng, dịch hay thậm chí là học về quản lý nhà nước! Cháu đang vô cùng lăn tăn, bản thân vẫn muốn theo nghề, dù tự thấy học 6 năm ra trường mà tay nghề còn non và không phải người khéo tay, mà nghề nha sĩ ko chỉ cần kiến thức, tâm đức mà cả tay nghề và sự khéo léo như 1 người thợ thì càng tuyệt, nên nếu cháu 1 lần nữa chuyển hướng thì có hợp với lĩnh vực nào? công tác hành chính quản lý nhà nước và về nhà kiếm thêm bằng làm nha sĩ, hay cứ bền vững theo nha sĩ tới hết, hay là sang lĩnh vực mới hẳn là y tế dự phòng, công cộng!!! cháu kính mong bác cho cháu 1 cái hướng, hay đơn giản là lời khuyên, cháu cũng 29 rồi, nên nếu công việc kinh tế chưa vững sớm thì thực nhìu lo ngại bác ạ, nhất là dạo này sức khỏe ba mẹ yếu đi nhiều quá, cháu lại càng thấy lo hơn.
 5. Cháu kính mong bác Haithienha có thể chỉ cho cháu chút hình dung về người vợ tương lai của cháu được không ạ? liệu 2 vợ cháu có đảm đang và quan tâm gia đình không ạ?
 6. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cháu kính chúc bác Haithienha và diễn đàn một năm mới an khang, sức khỏe dồi dào, vạn sự tốt lành! Bác haithienha ơi, theo bác coi cho cháu thì năm Thân dễ có hỷ sự, vậy mong bác có thể nói qua về vợ cháu sau này tính cách, hình dung, và cuộc sống vợ chồng như thế nào được không ạ? năm tới cháu vẫn dự thi cao học, nhưng trong lòng vẫn lo lắng nhìu vì công việc liệu có nguy cơ tới mức mất việc, vậy thì quả là thách thức lớn của năm, chưa kể bệnh tật nạn tai cũng nhìu quan ngại ạ! LIệu mọi thứ có quá tệ không bác? À thưa bác, tai cháu hiện đã ổn hơn, nghe được nhưng đầu óc vẫn bị thi thoảng quay quay và trí nhớ hơi tồi bác ạ!
 7. Cháu chân thành cám ơn bác Haithienha, vì cháu không biết là nên giữ 1 topic để hỏi, thì bác sẽ nhớ hơn lá số, mà hay lập topic mới nên làm bác bị nhiễu! Hiện tại cháu có việc này mong bác giúp ạ, trong topic trước bác có coi là năm nay 2014 cháu có bệnh tật gì thì cũng qua, và do 2014 có Thiên Không nên cái gì cũng khó thành, và quả thật năm nay cái cháu kì vọng thì không thành, tình cảm thì cố mãi rồi lại chia tay, tiền bạc có thì ít tiêu thì hoang, công danh sự nghiệp thì không có gì, chỉ may mắn là năm nay cháu ít ốm đau hơn, và cũng được tuyển vào nhà nước làm hơp đồng và thực tập 1 năm. Bác Haithienha có thể coi giúp cháu chút việc này với ạ: - năm sau 1/3/2015 theo dương lịch cháu hết thời gian tập sự, vậy sau đó công việc cháu có được thuận lơi? ít ra là có trục trặc gì với việc chính thức tuyển dụng không a? vì chỗ cháu thực tập hiện có vài vấn đề khó khăn mà cháu lo có thể ảnh hưởng tới quyết định tuyển dụng chính thức sau đợt thực tập này! nhất là việc bác có nói năm 2015 cháu có vấn đề thay đổi công việc...! mong bác coi giúp cháu việc này ạ - hiện tai trái của cháu lại tái phát bị ù giảm thính lực, kéo theo làm hay chóng mặt thất thường, dù năm nay chau chăm chỉ tập luyện thể thao hơn, lần cháu bị ù gần như điếc tai trái là cuối năm 2011 sang 2012, tới nay lại tiếp tục bị, hiện khám chưa rõ nguyên nhân, vậy kính mong bác Haithienha cho cháu hỏi là cháu có bệnh tật u cục gì theo như lá số không ạ?
 8. Kính mong bác Haithienha coi giúp cháu ạ.
 9. Mong bác Haithienha coi giúp cháu với ạ.
 10. Sắp Giáng Sinh rùi, cháu chúc bác Haithienha luôn khỏe và ấm cúng bên gia đình bè bạn ạ! hôm nào rỗi bác ngó qua tư vấn giúp cháu với ạ!
 11. Kính mong bác Haithienha coi giúp cháu, nhất là về vợ cháu sau này ntn ạ?
 12. Cháu kính mong Bác Haithienha coi giúp cháu ạ.
 13. Vâng, cháu cám ơn bác Haithienha, vậy mong bác coi giúp cháu: 1. vợ cháu sau này là người như thế nào ạ? hôn nhân có hạnh phúc không ạ? hiện cháu yêu 1 người, nhưng như bác từng nói có kì đà cản mũi, yêu này vui ít buồn nhiều, chia ly tan hợp hoài ạ! cô ấy là con út nhưng lại tác phong và lo toan mọi thứ như con trưởng trong gia đình, người dong dỏng cao, da khá trắng, học y như cháu và rất giỏi tay nghề, thông minh, thẳng tính, đây là lá số của cô ấy và cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1989,1,23,22,0&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=dung&date=1987,12,21,22,10&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 - và liệu số cháu khi nào mới lấy được vợ ạ? 2. mong bác coi giúp cháu liệu công danh, sự nghiệp bao giờ thăng tiến hơn ạ? năm sau cái vấn đề công việc của cháu trắc trở, có ảnh hưởng quá lớn trong năm và cho tương lai xa không ạ? 3. cho cháu hỏi thêm về họa tai của năm sau, cháu có bị ảnh hưởng nặng nề gì không ạ? 4. về vấn đề học hành, thi cử thì cháu có vẻ không thuận lợi, mong bác chỉ đường cho những năm tới, cháu vẫn muốn học cao học hay tìm cơ hội nâng cao vị thế ạ! Cháu rất cám ơn bác Haithienha!
 14. Cháu kính mong bác Haithienha coi giúp cháu, cháu hoang mang quá!
 15. hichic, bác ơi nghe bác nói mà cháu run quá! sao năm sau cháu lại dính lắm tai vạ thế ạ! vậy thì tiền đề để năm 2016 phất sao được ạ?? Thưa bác Haithienha liệu có cách nào giảm tránh được không ạ? nhất là vụ bị mất việc là do cái gì ạ, cháu là bác sĩ hiện làm ở phòng khám đa khoa của Quận, nếu mất việc là do cái gì gây nên được ạ! có ảnh hưởng tới tương lai nghệ nghiệp thăng tiến của cháu không ạ?? Còn cả vụ thì cao học mà rớt nữa ạ, hichic cháu kỳ vọng vụ này lắm vì nó có nhiều lợi ích nếu đỗ được ạ! Mong bác Haithienha tư vấn thêm giúp cháu với ạ!!