• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lan Cao

Hội viên
 • Số nội dung

  153
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

21 Excellent

About Lan Cao

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Bác Thiên Sứ ơi, cháu chưa bao giờ được bác xem cho... Cháu mạo muội nhờ bác coi cho cháu một lần xem năm nay cháu gặp được chồng chưa, chồng cháu có đặc điểm nhận dạng như thế nào và bao giờ cháu lấy chồng hay là cháu phải sống cô đơn mãi được không bác? Cháu cảm ơn bác lắm lắm ạ!
 2. Mình cảm ơn bạn, nhiệt tình thế! :) Mình giờ đang làm một công việc ổn, đều đều, thu nhập thì cũng ổn (không giàu được nhưng so với mặt bằng chung thì ổn). Chỉ có mỗi vấn đề tình duyên thì nó lận đận, còn các mặt khác mình cũng tự hài lòng, nói chung mình không tham vọng gì giàu có, thành ông này bà kia đâu, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đã bỏ được chấp trước vào tham vọng tiền tài, còn mỗi vấn đề chấp trước vào chuyện tình cảm thì chưa bỏ được, với cả chỉ sợ mai sau già sống cô đơn một mình nên lúc nào cũng mong ngóng lấy chồng, có gia đình, v.v Về lộc tồn thì mình cũng không rõ tử vi nên mình không rõ nó tốt như thế nào, nhưng có thể về mặt giữ của thì bạn nói đúng, mình cũng dành dụm tiền được 3,4 năm rồi, cũng không nhiều, tạm được (mà cũng chả biết thế nào là nhiều ý nhỉ :D). Mà tang môn thì nó ảnh hưởng gì đến Thiên Mã hả bạn (tại mình tò mò thôi). Với cả có Lộc Tồn là có Quốc Ấn rất tốt là tốt ở cái gì đấy bạn, tò mò quá :D
 3. Mình cảm ơn bạn nhiều ,thôi để chị NTPT nghỉ ngơi hihi. Chắc số mình từ giờ là không có số được xem tử vi nữa hihi.
 4. Mình cảm ơn bạn VN339 nhiều nha. Mình tưởng bài này bị đi vào quên lãng vì chỉ có chị ntpt là trả lời cho mình thôi, hihi, bạn trả lời thật cảm ơn bạn lắm. Nói chung là đường tình duyên, hôn nhân của mình nó vậy đó, vài năm trước thì mình hay thẳng thừng nóng nảy nhưng sau tuổi 29,30 thì đằm và nhẹ nhàng rồi, nhưng có thể là do số rồi, trong tình cảm mình cũng biết điều biết cư xử và rất chung thủy, nói chung không dễ rung động nhưng khi đã in the relationship thì chung thủy và đúng như bạn nói là "nặng tình", thế cho nên mỗi lần trục trặc là hay bị buồn sâu buồn lâu nhưng do quen bị thế rồi nên vẫn "kiên cường" đứng dậy hehe. Ngoài ra chả hiểu sao từ trước đến giờ mình toàn quen người nước ngoài (không hề cố ý). Còn năm nay thì có nhiều người thích mình, không biết là có ai trong số này trở thành chồng không :). Mình muốn nhờ bạn xem qua dùm mình mấy thắc mắc sau của mình với nhé, cảm ơn bạn trước! 1. Số mình có lấy được chồng không vậy? Thấy có cô thần, quả tú chiếu thế kia thì là sao hả bạn? 2. Mình có số định cư ở nước ngoài không vậy bạn? Vì toàn quen người nước ngoài (có người sống ở VN, có người sống ở nước ngoài). Bạn xem dùm mình năm sau có phải là mình xuất ngoại phải không? Cảm ơn bạn!
 5. Dạ dạ, em biết rồi ạ! Chị nhớ có nhiều niềm vui thật là bự vào nha. :wub: :wub: :wub:
 6. Úi,em cảm ơn chị nhiều! Nice surprise on my Birthday. Chị mà liều mình lần nữa thì chị coi dùm em có số định cư/sống ở nước ngoài không ạ? Em thấy nhiều người bảo em có số mai sau định cư ở nước ngoài,có người còn bảo năm sau 2016 là xuất ngoại đi làm việc or dịnh cư,có phải thế không chị?
 7. Hì, cảm ơn Mèo Ướt Sũng (hi vọng chị dịch đúng tên nick của em) , chị ntpt mà hok trên forum nữa là chị hết cửa nhờ rùi :rolleyes: , thôi từ nay coi như triệt đường xem tử vi :D :D. Em gửi lời hỏi thăm của chị đến chị ý nhé, mong là niềm vui khác của chị ấy là niềm vui thật là bự! À mà nếu em có hỏi được chị ý dùm chị là năm nào chị lấy chồng hoặc là số chị có được lấy chồng không được thfi em hỏi dùm chị nhá! :rolleyes:
 8. Chị NTPT ới Chị cóa đóa không ợ ? :wub:
 9. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Mà chị ơi, số em có phải là cách sống độc thân cả đời không? Nếu đúng là vậy thì thà em không yêu đương hẹn hò gì nữa cho đỡ thất vọng (mặc dù em rất sợ cô đơn và chỉ sợ mai sau già rồi ở một mình thôi ạ). Năm nay có con thì có nghĩa là nếu lấy chồng thì cũng là "bác sĩ bảo lấy" phải không ạ? Nếu không là năm nay thì là năm nào vậy chị ơi huhu? Khi nào thì em gặp được chồng em vậy ạ? Chị xem dùm em số người này có "nợ" gì với em không với ạ, lại là người nước ngoài ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Al&date=1974,9,24,16,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 10. Chị NTPT ơi ời,dạo nì chị bận lắm ạ :V.
 11. Ý quên em chưa gửi link http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Lan&date=1984,4,28,20,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 12. Chào mọi người trên diễn đàn,lâu rồi mọi người có khỏe không ạ? Chúc mọi người năm 2015 an lành ạ. Chị NTPT ơi,lâu lắm rồi ạ,chị có còn nhớ em không? ^^ Năm nay như thường lệ em kính nhờ chị xem dùm em quẻ 2015 với ạ,và cũng như thường lệ vấn đề em muốn hỏi là em muốn xem nhất là vấn đề tình yêu,hôn nhân năm nay của em như thế nào ạ? Năm ngoái em lại hụt chị ạ,em đã finished với anh kia. Em nhờ chị xem dùm em năm nay em có cơ hội lấy chồng chưa,người tiềm năng đó hình dáng mặt mũi ra làm sao ạ (mặc dù cũng đang dating nhưng em cũng không biết nó có đi đến đâu không,và chuyện này cũng khá là....thường lệ)....Hahaha,nói đến đây chắc chị sẽ phải "khâm phục" vì mong muốn và hi vọng lấy chồng không biết mệt mỏi của em. Ngoài ra em có thắc mắc chút là nếu hai người có duyên lấy nhau thì có bắt buộc là cung Phu Thee một trong hai người phải có một trong các sao mệnh của người kia không ạ? Em quên mất cái từ chuyên môn trong tử vi gọi cái này là gì rồi ạ ^^ Chị chiếu cố "người quen lâu năm" xem dùm em với nhé. Em cảm ơn chị nhiều ạ!
 13. Dạ, thôi, tháng 3 em ở nhà tu luyện cho lành ạ, khi nào hết bão bùng dông tố thì em mới hạ sơn ạ, will keep you updated :). Big thanks chị ơi!
 14. Thanks sis a lot. Giờ em chỉ thấy đơ đơ chứ chưa thấy gì,có thể là the pain chưa kịp ngấm vì mình là người chủ động hoặc là đã được mài giũa nhiều rồi. Như mọi lần,khi nào có chút thời gian chị ghé qua xem dùm em với nhé,em cảm ơn chị,not only for your interpretation but also for your great encouragement
 15. Chị NTPT ơi Chị có khỏe không ạ? Chị ơi, em có một số cập nhật để báo chị để nghiệm lý đây ạ? Em mới được tăng lương (như năm ngoái). Ngoài ra tháng 6 (dương lịch) không có gì thay đổi thì em sẽ đi Đài Loan và nếu không có gì thay đổi nữa thì đi Ý ạ (em được mời đi chơi, năm nay hay được mời đi chơi). Về của nả thì em mới làm rớt cái điện thoại xuống nước phải thay cái màn hình mất 3tr chị ạ. Mà, tin hot nhất là em với anh bạn em hỏi ở trên chắc là stop rồi chị ạ, em nghĩ chắc là chị thấy trên lá số của em hoặc anh này như thế rồi mà chị không muốn làm em buồn nên chị đã không nói phải không ạ. Vậy là lady mà chị thấy trên lá số của anh này mà dứt khoát trong năm nay chắc là em rồi không phải his exwife :(, haizzz..... Chị ơi, chị coi giúp em xem vậy thì năm nay người mà em nên duyên là người mới sắp gặp hay là có ai đó cũ quay lại hả chị? Cái anh ở trên có khả năng thay đổi dứt khoát tình cảnh hiện tại để quay lại không chị (em hỏi một cách khách quan thôi chứ không có ý mong cầu đâu ạ....). Chị rảnh thì coi giúp em với chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều. Mà dạo này em ít thấy chị lên forum thế ạ, công việc của chị crazy quá ạ?