• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anmay

Hội viên
 • Số nội dung

  198
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

15 Good

About anmay

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Theo tôi thì con người không xây dựng nên "Đạo", mà Đạo vốn là cái gì đó từ vô thỉ vô chung bao trùm khắp vũ trụ. Con người chỉ có thể nhận ra và làm theo hoặc không làm theo và nhận lấy hậu quả tương xứng mà thôi.
 2. Từ hàng ngàn năm nay, thiên hạ cứ mãi tranh dành cái này cái kia là của mình, chả có gì mới, chỉ là trước kia Trung Quốc cho cái này cái kia là của họ, bây giờ các nước khác cũng muốn có phần hùn, anmay đang xem lại coi làm như vậy để làm gì. Có lẽ nó chả phải của riêng ai hay của một dân tộc nào cả, nhưng dân tộc nào muốn sử dụng thì cứ nghiên cứu mà sử dụng.
 3. Trong quá khứ, hiện tại và có lẽ cả tương lai, con người đã đang và sẽ tự tin vào rất nhiều đều khác nhau để rồi khám phá ra rằng có thể bản chất hoặc chân lý của những điều đó cần phải xem xét lại.
 4. Không biết tiếng Hàn thì cũng khó biết người Hàn có phản đối hay không.
 5. Chào bác vuivui, Cho anmay có 1 vài lời đồng tình với bác về những điều bác trình bày ở trên. Anmay bắt đầu biết đến và có hứng thú về lý học đông phương khoảng 4 năm nay, càng tìm hiểu thì càng thắc mắc, càng bế tắc, đàng nghi ngờ, cho đến khi anmay gặp được 1 người bạn kỳ lạ. Người bạn này trước đây nghiện ma túy, không nhà cửa và đã từng bị tâm thần (Schizoprenia), sau đó thì anh ta được nhân viên xã hội can thiệp giúp chữa bệnh và cấp nhà ở. Trong quá trình điều trị, anh ta ngồi thiền, ăn chay và tìm hiểu về lý học đông phương. Những theo như anh ta nói, từ khi còn nhỏ thì anh ta đã có 1 số hiểu biết về đạo rồi, chỉ sau khi cai được ma túy ngày rộng tháng dài tích cực ngồi thiền cộng với buông bỏ được những mối lo toan xã hội khác thì mới thấy rõ ràng hơn về cái đạo từ vô thỉ vô chung mà thôi. Anh bạn này đã giải thích cho anmay rất nhiều đều về cái lý của đạo, tại sao vô cực sanh thái cực sanh âm dương, tại sao từ không thành có nhưng tuy có cũng là không vv ... vv... Mặc dù anmay có cảm giác những gì anh ta nói "có lý", nhưng khoảng 3 năm đầu tìm hiểu thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi, từ cái lý tam tài trở đi thì anmay chịu hết nổi, không tiếp thu được nữa. Nhưng càng ngày càng đối chiếu với các nguồn sách vở khác nhau như phật, lão, nho cũng như các nguồn triết học cổ tây phương khác như theosophy, sacred geometry, các khám phá của khoa học về human psychology, vật chất và ý thức vv ... vvv ... cùng đọc thêm các sách triết học nhân sinh như krishnamurti, các tổ sư thiền vv ... vvv ... anmay mới hiểu rõ ràng hơn từng chút những đều anh bạn này giải thích cho anmay. Anmay có cảm giác mình cũng đang chiêm nghiệm về âm dương không phân biệt trong đời sống hằng ngày và điều đó giúp cho anmay sống có ý thức hơn, nhưng chưa đủ duyên mà ráng tìm hiểu thêm thì tẩu hỏa nhập ma rất dễ, nhất là khi mình ham muốn tìm hiểu nó vì một mục đích nào đó. Và anmay cũng chỉ hiểu đủ để chiêm nghiệm cho bản thân, chứ khi nói ra thì giống như là bứt 1 cọng dây mà động đến cả khu rừng vậy, không thể nói đến cái này mà không nói đến cái kia và cả 1 hệ lụy dây mơ rễ má mà có hàng hà sa số chùm mình chưa được thông tỏ. Lý do anmay chia sẻ điều này với bác là vì ở cái thời điểm đầu tiên khi anmay đang tìm đến lý học để giải thích cho những bế tắc của cuộc sống thì anmay đã đọc được những lời khuyên của bác dành cho các bạn trẻ muốn nghiên cứu tử vi, những bài viết của bác làm cho anmay nhận thấy rằng cần phải rất thận trọng trong con đường học hỏi, nhờ đó mà anmay có những bước đi dò dẫm hơn. Ông thày dạy vịnh xuân quyền của anmay có giảng rằng, muốn tiến bộ trong môn này thì cần phải luyện tập (chứ không phải học) chậm lại. Anmay thấy lý học đông phương cũng như vậy, hạ bộ không vững thì càng học lên cao càng sai .... hihihi ... có thể suốt đời này anmay cũng không qua được cái ngưỡng cửa âm dương không phân biệt của đạo, nhưng anmay cũng không ham muốn gì hơn nữa. Hôm nay viết ra bài này, coi như cảm khái cái duyên tao ngộ trên mạng với bác.
 6. Có 1 quãng thời gian tôi cũng hay tự hỏi mình "sống tử tế để làm cái gì?". Bởi vì lúc đó, với tôi, sống tử tế là 1 thói quen, vì cha mẹ dạy thế. Sau 1 thời gian tìm hiểu, và thử sống "không tử tế", thì tôi thấy rằng hậu quả của lối sống "không tử tế" còn tệ hại hơn là sống tử tế. Từ lúc đó, tôi có sự lựa chọn từ kinh nghiệm bản thân rằng, với tôi, sống tử tế thì tốt hơn là sống không tử tế. (Đối với người khác có thể khác, cái này tùy và duyên phận và nghiệp quả của mỗi người thôi). Để có thể chọn lựa 1 cách dứt khoát rằng "muốn sống tử tế", đối với tôi là cả 1 quá trình học hỏi, trăn trở và day dứt. Và tôi cũng chấp nhận rằng với 1 số hoặc phần đông những người khác, họ có thể sống không tử tế trong 1 quãng thời gian dài mà không sao cả. Nhưng đó là chuyện của họ, tôi không thể và không muốn trả cái giá của một kẻ buôn người, buôn trẻ em, bán ma túy, nên tốt hơn hết là tôi không làm như họ.
 7. Anmay có đọc ở trong 1 cuốn sách về thuyết gọi nôm na là sự trao đổi năng lượng giữa người với người và với môi trường, đại để nôm na như sau: Giữa người với người luôn diễn ra sự trao đổi năng lượng với nhau, thói quen này chúng ta đã được huân tập từ khi còn nhỏ, ví dụ như khi muốn mẹ chú ý quan tâm chăm sóc (nghĩa là khi con thu năng lượng của mẹ), thì con khóc oe oe, khi mẹ chú ý đến con, có nghĩa là mẹ dùng năng lượng của mình nuôi con. Kết quả là con vẫy đuôi thích chí, còn mẹ thì mệt nhoài. Lớn lên 1 chút thì con dùng những cách khác như làm nũng, quấy phá, nhõng nhẽo mỗi khi muốn "thu" năng lượng của mẹ. Rồi tùy theo cách người mẹ hoặc người lớn "trao" năng lượng cho các em như thế nào dẫn đến việc hình thành tính cách và thói quen của các em. Ví dụ như gia đình khó khăn thì sẽ không "chú ý"/trao năng lượng cho các em khi các em có các thói quen xấu, nhưng sẽ thưởng/ trao năng lượng cho các em khi các em ngoan. Các em này sẽ học được các bài học là khi ta ngoan ta sẽ được chú ý/ yêu thương/ năng lượng. Mỗi đối tượng các em tiếp xúc sẽ cho các em cảm giác về các nguồn năng lượng khác nhau, và tùy theo bản chất của các em mà các em sẽ "thích thú" nguồn năng lượng nào hơn. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng có em tỏ ra rất khoái trá khi làm người khác đau, nếu người lớn không "dạy" cho các em rằng làm đau người khác sẽ có hậu quả như thế nào, thì các em đó sẽ tích tụ 1 thói quen xấu. Giải thích theo thuyết năng lượng thì quá trình đó như sau: Em A đánh em B, em B sợ hãi và la khóc, năng lượng sợ hãi do em B tỏa ra sẽ làm cho em A có cảm giác khoái trá, và em A sẽ tìm cách đánh em B và các em khác để tiếp tục có được cảm giác này. Khi chúng ta lớn lên thì cũng thế, tại sao các bà thích mua sắm và các ông thích nhậu nhẹt? Đó cũng là do chúng ta bị "nghiện" một số trường cảm xúc nào đó gây ra. Khi đàn bà được người ta trầm trồ hoặc ghen tị vì sắc đẹp của mình, các bà sẽ trở nên thích thú và càng chưng diện hơn (để tiếp tục nhận được cảm giác đó). Hoặc đơn giản là các bà thích có cảm giác hời khi mua được đồ giá rẻ (cái cảm giác "hơn" được người khác). NÓI TÚM LẠI, nếu kẻ buôn người, buôn ma túy mà không có cảm giác sung sướng (cho dù là tạm thời) do vật chất hoặc do sự sợ hãi của người khác mang lại, thì thế gian chắc không ai làm chuyện xấu để làm gì. TUY NHIÊN, cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá của cảm giác khoái trá do các việc xấu mang lại thường thê thảm và bi đát hơn. Ví dụ như tôi hiền mà bị ăn hiếp thì thường là bị thiệt thòi ít thôi, nhưng người ác mà gặp quả báo thì có thể dẫn đến tù tội, hoặc mất mạng. Hơn nữa, làm ác cũng làm cho người ta chai sạn những cảm giác tinh túy và thiêng liêng hơn, làm cho họ dễ bị mất thăng bằng, và khi không còn có khả năng làm ác nữa, thì sự khao khát các loại năng lượng không lành mạnh này sẽ quay trở lại hủy diệt chính họ.
 8. Cô này có nói "Họ cũng có ý trách luật pháp không giúp cho họ ngăn chặn việc làm giàu quá dễ dàng như vậy. Họ có nói giá luật pháp chặt chẽ hơn, họ được giám sát nghiêm ngặt hơn, giá họ không kiếm tiền dễ như thế, thì họ đâu đến nỗi?" vậy sao hong nghĩ lại nếu sư thày kinh doanh dựa trên sự cúng dường và ủng hộ của Phật Tử thì cũng dẫn đến tình trạng tiêu cực như ông tham quan bên Trung Quốc nọ? Kinh doanh là 1 ngành nghề quan trọng trong xã hội, nhưng người đời với người đời kinh doanh với nhau có sự công bằng là anh vì đồng tiền mà mua bán, tui cũng vậy, đồng vốn bỏra thì đồng lời thu vô. Về luật nhân quả cũng vậy, làm ăn trái lương tâm thì sau này quả nó lại tự vận vào người. Làm ăn chính đáng Sư thày kinh doanh thì trước hết chắc chắn có sự ủng hộ của Phật Tử, công Phật Tử, của Phật Tử, kinh doanh thì theo ý thày. Thứ nhất về mặt cạnh tranh là không công bằng so với thương nhân thường phải tự bỏ công bỏ vốn ra làm ăn. Thứ hai nếu tiền lời dùng vào việc chính đáng thì không nói làm gì, nhưng ai rảnh mà đi canh mấy thày hoài? Mấy thày là người đang tu chứ cũng chưa phải Thánh Thép gì, chuyện động lòng phàm có hay không tui không có bằng chứng, nhưng nói túm lại là nếu có thì Phật tử làm sao biết được? Phật Pháp cấm sư sãi kinh doanh ắt cũng có cái lý của nó. Có điều ở thời buổi đảo điên này coi bộ nói lý chiều nào nghe cũng thuận tai nhỉ, cứ nhưng nhưng vài cái như bà Tạ Thị Thanh Thảo là các sư cứ việc thoải mái mở sạp bán hàng thoải mái như ... người bình dân trong sân Chợ Lớn hết ...
 9. Trên thế gian này thực ra có nguồn tin tức nào hoàn toàn có thể tin cậy được, hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác, đã đúng, đang đúng và sẽ đúng?
 10. Với lại xin lỗi chớ, Liêm Trinh là nick nào, hiểu gì về lý học đông phương mà hoạch hoẹ kiểu "nghiên cứu về lý học thì biết gì về kinh tế" thế?
 11. Siêu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP HCM với số vốn ước tính khoảng 56 tỷ USD đã gây tranh cãi trên cả diễn đàn Quốc hội và ngoài xã hội. => Diễn đàn lý học thì cũng là 1 phần xã hội của Việt Nam, tại sao lại không bàn chuyện này được trong khi họ cũng bị ảnh hưởng bởi dự án này? Chả nhẽ những người nghiên cứu về lý học thì không biết gì về kinh tế hoặc giao thông vận tải sao? Tui nhớ cách đây không lâu bác Thiên Sứ còn viết 1 bài gì về giải quyết vấn đề kẹt xe dưới cái nhìn của Âm Dương ngũ hành lận cơ mà? Hong lẽ nào học lý học đông phương chỉ để đoán wơ cấp ai thắng ai thua với lại hoa hậu Việt Nam nường nào sẽ đăng quang?
 12. Trích em mèo: Hic, các huynh cho 1 quẻ xem nếu đầu tư xây dựng, khi nào VN lâm vào cảnh vỡ nợ như 1 số nước ở Trung Đông??? hì, để em tính cho con cháu em ..chạy nợ nữa :( , đa tạ các huynh trước ạ. Còn việc anh bảo về mượn tiền ấy ạ, hic, "mượn được thì cứ mượn đi, sau này trả hông nổi thì xù nợ mấy hồi".trong nền kinh tế thị trường liệu có ai cho ko ai bao giờ??? => Em mèo cưng, cái câu trên không hề là của anh. Em đọc kỹ lại rồi hãy lăn tăn. Cái việc xây DSCT không hề là phương cách duy nhất để phát triển, anh ít tiền anh có thể phát triển bằng cách mua xe máy vừa có phương tiện đi lại vừa có thể chạy xe ôm tăng thêm thu nhập, lại rẻ hơn xây bãi đáp cho máy bay, cũng là 1 cách phát triển, mà nó vừa túi tiền và "tầm quản lý" của anh. Anh cũng tin rằng 30 năm nữa VN sẽ khá hơn bây giờ nhưng mà em ơi, phát triển kinh tế thì em đừng tính toán bằng niềm tin, cứ phải bỏ vô excel bấm cho nó chính xác. Cái dự án này nó khả thi hay không khả thi, em lượn 1 vòng trên net thì biết. Thiên hạ nhiều người rảnh rỗi bàn ối ra rồi. Ở đây tiện tay anh thảy cái link này cho em học hửi, còn ngoài ra thì tùy vào sự hiểu biết của em thôi, anh không rảnh, và cũng không muốn mang cái trọng trách thuyết phục ai vì vốn dĩ Việt Nam có xây hay không xây cái ĐSCT này thì cũng không dính tới anh. http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1CB56/ http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=22560 Link này những 60 trang em nhá. Chúc em một ngày cũng đẹp như em đã chúc anh.
 13. Hiện giờ chỉ có khoảng 11 nước trên thế giới là có DSCT, tui không hiểu cái luận đỉm không đầu tư DSCT thì có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển này nó ở đâu ra? Giống như kiểu anmay tui hong có tiền tậu máy bay nhưng cứ mượn tiền xây bãi đáp sẵnvì biết đâu 30 năm sau anmay con nhà này sẽ trúng số độc đắc thì seo? Nhà nào giàu mà hong cần có máy bay lượn tới lượn lui cho sang chớ?Tui thấy có 1 luận đỉm rất hay ho nữa là giờ mượn được thì cứ mượn đi, sau này trả hông nổi thì xù nợ mấy hồi. Công nhận thiệt là đáng nể cho tính công bằng, lòng tự tôn và tự trọng của 1 đất nước.
 14. Có nhiều người tin vào số phận nhưng lại quên béng mất số phận là do chính mình tạo ra =)
 15. Không biết lỡ có tội với nhân dân rồi thì sẽ bị phạt ra sao nhỉ? Kiểm điểm hay là chuyển sang ngành khác lấy công chuộc tội tiếp? Với cái kiểu làm dự án hết chôn đường xuống lại đào đường lên như ở bển thì tui e xác xuất thành công khiêm tốn lắm. Chi bằng khỏi làm cho khỏi sợ có tội.