• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiến Lưu

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  249
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Tiến Lưu

 1. Khi nào cuộc chiến xảy ra? Con ra được quẻ: Kinh-Xích khẩu? Hic.
 2. Xin cầu cho linh hồn Anh sớm vãng sinh Cực Lạc. A Di Đà Phật
 3. thaiduong-hãm thân mến. Theo tôi thì giữa con ng với nhau sẽ luôn có tương tác, và tương tác mạnh khi cùng huyết thống. Nếu cùng huyết thống thì độ tương tác càng mạnh khi huyết thống càng gần, con anh sẽ tương tác mạnh hơn vơí vợ chồng a hơn là với ông bà. Tôi nghĩ khi mình lập gia đình (tương tác âm dương với người khác giới khác huyết thống) sẽ hình thành nên tổ hợp tương tác mới và các thành phần trong tổ hợp này có tương tác trực tiếp với nhau. Hơn nữa khi ra riêng thì anh là Dương trong gd và là trọng tâm tương tác Phong thủy, do đó tôi nghĩ sẽ khác nhiều khi sống chung với ông bà. Vài lời chia sẽ với anh Thân mến
 4. Thaiduong-hãm thân mến. Vc anh nên sinh bé trong năm 2016 sẽ rất tốt nhé,trai gái đều tốt. Chúc anh và gd vạn sự an lành.
 5. Chào Anh. Xin góp ý với Anh nhé. Nên sinh con út năm 2017, năm 2016 thì tốt hơn nhưng gần quá,nếu đc nên sinh năm 2016, để hoóa giải bớt xung khắc vợ chồng nhé. Chúc Anh và gia đình vạn sự an lành. Thân mến.
 6. Theo tôi thì Năm 2019.Thân mến.
 7. Chào Anh (Chị), hình như quy định của diễn đàn là phải viết chữ có dấu. Xin góp ý với Anh Chị Năm 2015 ko dc tốt để sinh con hợp tuồi, nếu có thể nên đợi đến năm 2018,2019 sẽ rất tốt.Chúc gd vạn sự an lành. Thân mến.
 8. Chào Rita QQ, sinh con thứ năm 2016, con út năm 2019 rất tốt. Nếu có dự định sinh 3 đứa thì nên làm vậy.Thân mến.
 9. Thưa Thầy. Tháng giêng là tháng Đại lợi của tuổi này rồi đấy ạ. Chị chờ ít thời gian nữa diễn đàn sẽ công bố ngày tốt rồi chọn ngày nữa là được thôi. Thân mến
 10. Thưa Thầy, Thầy luôn là một người Thầy đáng kính của chúng con rồi ạ. Nhân ngày 20-11 con kính chúc Thầy sức khỏe, thành công trong sự nghiệp phục hưng nền Văn Hiến Việt ạ.Kính chúc các Anh Chị trong ban giảng huấn sức khỏe, thành công ạ. Kính mến!
 11. Thưa Sư Phụ, nếu sách được in xin cho con đăng ký một suất ạ.Con cảm ơn Sư Phụ nhiều ạ. Kính mến
 12. Thưa Thầy. Đọc qua bài của Thầy, con băn khoăn không biết vào những năm đó mình nên tính tháng nhuận nào cho đúng khi ứng dụng các môn Lý học như LVDT ạ?
 13. Cháu kính chào Bác Haithienha ạ. Thưa Bác, có việc cháu đang rất lo lắng và băn khoăn mong Bác xem giúp cháu ạ. Chuyện là đường con cái của cháu khá vất vả, năm ngoái vợ chồng cháu có chyện buồn về vấn đề này, bây giờ Vợ cháu đang mang thai 4 tháng rồi, có khả năng sinh trong năm nay, cháu lo lắng và có dự cảm không hay về việc sinh nở của Vợ cháu. Vậy mong Bác xem cho vợ chồng cháu: Việc sinh nở của Vợ cháu sắp tới đây có tốt đẹp không hay gặp khó khăn gì không ạ, vì Vợ cháu thể trạng yếu ạ. Vơ cháu tuổi Nhâm Thân ạ. Đây là lá số của cháu ạ, vì vợ cháu không nhớ rõ ngày giờ sinh nên không lấy được lá số ạ: Cháu xin chân thành cảm ơn Bác ạ. Kính chúc Bác sức khỏe vạn sự an lành ạ. Kính mến!
 14. Dạ cháu cảm ơn Bác đã xem giúp cháu ạ. Cháu về hỏi kỹ lưởng về ngày giờ sinh của Vợ cháu rồi, ngày giờ có khả năng nhiều nhất là giờ Tuất (sinh gần 9h), 20.2.1992 ạ. C háu xin miêu tả qua để Bác xem hộ cháu. Vợ cháu: Chiều cao trung bình 1m55, nặng 40kg (khi chưa cưới thì người mập ạ), lông mày rậm, hay ốm đau, mắc bệnh nội tiết, gia đình chỉ có 2 chị em (trai), vợ cháu là con đầu, tính tình nhân hậu lương thiện thương người nhưng hơi bướng bỉnh, học hành công danh trắc trở. Đây là lá số của Vợ cháu ạ:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=9,9,2,20,11&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Cháu lấy thêm lá giờ Hợi nữa ạ, lỡ giờ Tuất không đúng ạ:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=9,9,2,20,12&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Thực sự chuyện này rất rât quan trọng với cháu, mong Bác xác định cho cháu để cháu tìm cách cải thiện ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn Bác ạ. Kính mến.
 15. Dạ, cháu đoán như vậy ạ vì năm nay nhuận hai tháng 9 ạ. Cháu rất lo lắng, mong Bác xem hộ cháu là Vợ Con của cháu có bình an không ạ. Mong Bác cứ thẳng thắn ạ, đối với cháu thì " xem quẻ để biết lẽ tiến thoái, chứ không phải biết vì tò mò rồi tiêu cực ạ. Kính mến.
 16. Dạ cháu xin lỗi ạ, đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ti%E1%BA%BFn+L%C6%B0u&ldate=6,6,6,22,12&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Kính nhờ Bác xem giúp cháu ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn Bác ạ. Kính mến.
 17. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY Con kính chúc Thầy sức khỏe, vạn sự an lành. Chúc cho công việc phục hưng nền Văn Việt của Thầy sớm thành công ạ. Kính mến!
 18. Dạ con hiểu ý của Thầy ạ. Theo con thì: Để chứng minh lý thuyết ADNH là lý thuyết thống nhất thì cần hai điều kiện một là nhu cầu của nền văn minh hiện đại phải cần đến một lý thuyết thống nhất tức mọi lý thuyết khoa hoc hiện đại phải đến giai đoạn bế tắc và nhận thức được tầm quan trọng, tiêu chí cho một lý thuyết thống nhất và để có được nó thì một là tìm ra nó trên nền tảng đỉnh cao của nền văn minh hiện đại nhưng còn rất lâu hoặc là tìm ra một lý thuyết thống nhất đã có từ các nền văn minh trước nhưng điêu này đồng nghĩa với viêc tìm ra thực tại nào đã làm nên lý thuyết đó. điêù kiện hai khi tìm ra được lý thuyết thống nhất đã có sẵn đó thì cần có khả năng chứng minh đc lý thuyêt đó thỏa mãn các tiêu chí cho một lý thuyết thống nhất, khả năng này bao gồm viêc am hiểu sâu sắc lý thuyết đó và tri thức của khoa học hiện đại và khả năng tư duy phức hợp như Thầy đã nói để kết nối đc hai nền văn minh. Hệ quả khi người ta nhận thức đc thuyết ADNH là lý thuyết thống nhất là người ta phải thưà nhận nguồn gốc của nó tức thưà nhận Việt sử. Qua đó con thấy rằng để làm được điều kiện hai ( chủ quan) thì cần: một là phải có hiểu biết sâu sắc về thuyết ADNH hai là phải có tri thức của nền khoa học hiện đại ba là phải có tư duy tổng hợp, phân loại, liên hệ biện chứng. Mà hiện tại thì nguồn nhân lực mới chỉ đáp ứng đc hơn một điều kiện là có tri thức về thuyết ADNH và nhận thức đươc tính hợp lý của nó trong hoàn cảnh hiện nay. Do đó đây là công việc vô cùng khó khăn. Nên chúng ta cần phải có những giải pháp thiết thực ạ. Vài điều suy nghĩ con xin bày tỏ với Thầy, có gì không phải mong Thầy bỏ qua và chỉ dạy cho con ạ. Kính mến.
 19. Kính thưa Thầy. Đọc xong cuốn sách của Thầy con thấy rằng lộ trình chứng minh Việt sử của Thầy đang trong tiết 5 bước sang tiết 6 Thiết quái truyện, là những giai đoạn khó khăn vất vả nhất là tiền đề cho tiết 7 khó nhất. Vì vâỵ con mong sao cho anh linh tổ tiên phù hộ cho Thầy có sức khỏe tốt để tiếp tục công việc. Chứ thế hệ sau chắc khó ai mà đảm đương được công việc này vì ít ai có được tâm huyết, tri thức rộng, lập luận sắc sảo, cách tập hợp vận dụng phân loại liên hệ tri thức cổ Đông phương và tri thức khoa học hiện đại như Thầy được. Rôì sau này có thành công thì cũng cần những người có khả năng tiếp tục phục hồi, liên hệ ứng dụng trong mọi mặt cuộc sống trong khoa học khi hai nền văn minh giao thoa. Con biết Thầy đang bận tâm vấn đề này, nhưng thời gian gần đây công việc đào tạo học viên và những người đã qua các lớp phong thủy ít tham gia, ít mặn mà với nền Lý học Viêt qua viêc tập hợp các hội viên clb phong thủy LV ở Hà nội cho thấy điều đó, dùbiet rằng mọi người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Con thấy cũng buồn Thầy ạ.
 20. Thưa Sư Phụ con hiểu rôì ạ.
 21. Thưa Sư Phụ cách xấu này là núi đè phải không ạ? Hướng Bắc Nam nên nhanh không quá 7 năm chậm không quá 10 năm sẽ ứng nghiệm phải không ạ?
 22. Chắc mọi người ko vào diễn đàn nên chưa biết đó a. Có lẽ nên thông báo qua điện thoại A ah. Em thì ở xa nên ko tham gia dc, hic tiếc quá ạ.
 23. Dạ, chiều nay con có gọi cho Thầy rồi ạ, con là " duyen" đây ạ. Tại con dùng nick " duyen" anh Phamhung và mọi người cứ bảo con lấy nick giống con gái nên con đổi nick này ạ hihiMai con sẽ tới ạ. Kính mến.
 24. Dạ thưa Thầy, ngày mai con ra Hà nội, con có thể tham gia được không ạ? Kính mến.
 25. Phương pháp này là " chích lễ" để khai thông huyệt đạo ở những nơi bị bế khí, cũng giống như châm cứu Sư huynh ạ. E cũng có biết chút ít nón này, ngày xưa cũng hay dùng nhưng sau chẳng thấy ai cần đến nữa nên thôi. Giờ cứ bị tý gì là họ chỉ tìm đến thuôc tây, bệnh viện thôi mặc dù có những cách dân gian chữa rất đơn giản. Chẳng hiêủ sao những phương pháp đó càng ngày càng bị lãng quên. Chắc đúng như Sư Phụ nói rồi, ko có cơ sở khoa học. Cái gì cũng cơ sở khoa học, mà có biết cơ sở khoa học là chi mô. Ngán ngẫm thật ạ.