• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tocdennhanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tocdennhanh

 1. Xin chào bác Thiên Luân và ban quản trị! Xin tư vấn giúp gia đình cháu ạ! Chồng: 03/12/1988 Âm lịch Đại Lâm Mộc Vợ: 18/12/1987 Âm lịch Giáng Hạ Thuỷ Con gái đầu: 02/02/2017 Âm lịch Thiên Hà Thuỷ Cháu có thể sinh con tiếp theo năm nào ạ? Và con út thì nên đẻ năm nào ạ? Cảm ơn các bác đã đọc tin ạ!
 2. Đầu tiên cháu (em) xin kính chào các bác (anh,chị,em) trong diễn đàn ah. Chúc mọi người luôn có sức khoẻ dồi dào để làm mọi thứ mình muốn. Kính nhờ các bác (anh, chị, em) xem giúp cháu (em) năm để cháu (em) sinh con tiếp theo ạ. Nhà cháu: 1. Chồng 3/12/1988 âm lịch Lâm Đại Mộc 2. Vợ 18/12/1987 âm lịch Giáng Hạ Thuỷ 3. Con gái đầu 02/02/2017 âm lịch Thiên Hà Thuỷ Rất mong các bác anh chị giúp đỡ ạ. Cháu (em) xin chân thành cảm ơn ạ
 3. Cháu chào các bác Cháu sinh năm 87, đã lấy chồng được 2 năm, chồng sinh năm 88. Trong khoảng hơn 2 năm nay thì chúng cháu mới ở với nhau được hơn 1 năm còn 1 năm đầu tiên sau khi cưới là chồng cháu đi công tác. Tuần vừa rồi cháu có về nhà thì mẹ chồng cháu có bảo cháu là em gái chồng cháu đi xem bói vân tay và tuổi của nó, nhưng lại có hỏi thêm về gia đình (mà k tiết lộ gì cụ thể về các thành viên trong gia đình). Thì bà thầy bói bảo có 1 anh trai sn 88, chị dâu sn 87, chị dâu cao số, khó có con,hoặc có cũng khó giữ, muốn có con phải đi làm lễ. Cháu đang băn khoăn quá. Nếu về khoa học thì cháu với chồng cháu k có bênh tật gì cả (đã đi khám ạ), nhưng chúng cháu thả cũng đã lâu lâu rồi mà chưa có. Có bác nào có thể xem hộ cháu về đường con cái được không ạ. Cũng là để giải tỏa một chút lo lắng của cháu, hoặc cho cháu xin hướng giải quyết. Cháu xin cảm ơn các bác ạ! Đây là lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,7,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 p/s: Đợt trước bác Haithienha xem lá số đã đoán được cháu với chồng chau lấy nhau, nhưng hay xung khắc gây gổ, rất đúng ạ :)
 4. Có bác nào giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn ạ!
 5. Kính chào các bác các cô trên diễn đàn Cháu đã lập gia đình hồi tháng 4 năm ngoái, sau đó đến tháng 8 thì chồng cháu đi công tác, 3 tháng về 1 lần khoảng 10 ngày. Hai vợ chồng cũng mong có con nhưng mãi chả thấy có gì. Các bác có thể xem giùm cháu trên lá số tử vi của cháu đường con cái như thế nào không ạ? Tự dưng cứ lo lo. Người ta có khi 1 lần đã dính bầu, mình mãi chả có gì :( Cháu gửi mọi người lá số của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,7,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Về hình dáng bên ngoài thì cao 1m63, nặng 54kg, vai rộng, (phần trên nhỏ to hông và chân). Mặt gầy chứ không được đầy đặn phúc hậu như các bạn nữ khác. Nhiều mụn, mắt to, mũi cao, răng khá đều và cười tươi. Tay chân nhìu lông. Nói chung nhìn bề ngoài tạm ổn, ở gần mới biết xấu Các bác các cô bớt chút thời gian xem hộ cháu với nhé. Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ. Lập gia đình mà mãi chả có con thì chán lắm ạ. huhu. Cháu xin chào cả nhà ạ.
 6. Cháu chào các bác các cô trên diễn đàn ^^ Cháu muốn nhờ các bác các cô xem giùm lá số tử vi của cháu với ạ. Cháu muốn xem thêm về đường phu thê và con cái ạ. Link cũ lá số của cháu đây ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,7,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/28203-kinh-mong-bac-haithienha-va-cac-bac-giup-chau/page__p__197087__hl__tocdennhanh__fromsearch__1#entry197087 Cháu cảm ơn nhiều ạ
 7. Các cô các bác giúp cháu với ạ :(
 8. Cháu chào bác Haithienha và các bác ạ Thời gian gần đây cháu có 1 chuyện khiến bản thân vô cùng bối rối, không thể tập trung làm được chuyện gì. Đó là đã đến tuổi muốn lấy chồng. Cháu và người yêu cháu dự định cưới nên người yêu và mẹ người yêu cháu đi xem bói xem ngày nào đẹp. Không ngờ đến lúc đi xem bói, thầy bói lại bảo là bạn ấy 28 tuổi mới lập gia đình được. Lấy sớm bố mẹ có khả năng mất sớm. Bọn cháu yêu nhau đã hơn 3 năm rồi. Năm nay bạn ấy 25, cháu 26. Nghĩa là cháu phải chờ thêm 3 năm nữa. Thực ra yêu thì rất yêu, nhưng để chờ 3 năm nữa, cháu quả thực k có lòng tin. Nhà cháu chỉ có 2 mẹ con, mẹ cháu năm nay cũng đã 66 tuổi. Mẹ cháu sốt ruột lắm nên khi nghe tin này. Chỉ giục cháu chia tay để kiếm người lập gia đình vì mẹ cháu đã già chỉ mong cháu ổn định và mẹ có cháu bế. Các bác có thể xem hộ lá sổ tử vi của cháu được ko ạ? Chuyện chồng con của cháu sau này sẽ như thế nào ạ? Năm nào thì cháu có thể lấy chồng được? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,7,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Còn đây là lá số tử vi của bạn cháu, vì k nhớ rõ giờ sinh nên cháu lấy 1 lá sau 7h sáng và 1 lá trước 7h sáng - Lá sau 7h http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+B%C3%ACnh+Th%C3%A0nh&date=1989,1,10,7,15&year=0&gender=m&view=screen&size=2 - Lá trước 7h http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+B%C3%ACnh+Th%C3%A0nh&date=1989,1,10,6,45&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Chuyện bạn ấy 28tuổi mới có thể lấy vợ là đúng hay sai ạ? Liệu chúng cháu có thể lấy nhau không ạ. Các bác xem hộ cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn các bác ạ.
 9. Vượt qua mọi chuyện thì chúng cháu cũng quyết tâm lấy nhau. Giờ cháu đã có chồng rồi. Cháu đang cố gắng để 2 đứa không bị xung khắc gây gổ với nhau ạ :D. Cảm ơn Bác.
 10. Sau bao chờ mong cuối cùng Bác Haithienha cũng xem giúp cháu. Cháu cảm ơn Bác ạ Chuyện xem bói là mẹ cháu xem 1 bác thầy bói gần nhà, mẹ cháu còn bảo bác ấy giở sổ sách Trung Quốc ra bảo 2 đứa không hợp Can, lấy nhau thì bạn ấy sẽ chết trẻ. Mẹ cháu sợ qá gọi luôn bảo cháu. Chúng cháu yêu nhau được hơn 3 năm rồi, tình cảm nhiều, kỉ niệm cũng nhiều, bạn ấy đã cùng cháu đi qa rất nhiều giai đoạn khó khăn của cháu, cũng đã giúp cháu rất nhiều trong cả cuộc sốg và công việc. Giờ chia tay thì đúng là quá khó. Lấy nhau thì cháu sợ bạn ấy mất sớm, Người yêu cháu kém cháu 1 tuổi. Rất đúng là 2 đứa hay xung khắc và gây gổ với nhau khi nhìn nhận 1 vấn đề. Nhưng vẫn yêu nhau lắm ạ. Bác ơi Bác xem nốt hộ cháu là liệu 2 đứa có lấy được nhau không ạ? Và bao giờ thì cháu có thể lấy được chồng ạ? Chồng cháu sau này là người như thế nào ạ? Mong bác cho cháu 1 lời khuyên để cháu có thể xác định rõ con đường cháu cần phải đi Cháu cảm ơn Bác nhiều lắm .
 11. Các cô các bác ơi, mẹ cháu vừa đi xem bói thêm về. Mẹ cháu gọi điện cho cháu. bảo là thầy bói bảo nếu cháu lấy người yêu cháu thì người yêu cháu sẽ chết trẻ. Cháu phải lấy người hơn 1 tuổi. Cháu buồn quá. Các cô các bác thương tình xem hộ cháu với. Cháu bấn loạn quá rồi. Cháu cảm ơn các cô các bác ạ.
 12. Các bác các cô các anh các chị xem giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn mọi người ạ :(
 13. Em cám ơn chị Ntpt đã trả lời em ạ. Em cao 1m62, nặng 53kg. thuộc dạng xương to nên trông cũng to cao ạ. Con gái nhưng mặt bị xương chứ không được đầy đặn phúc hậu như các bạn nữ khác. Phần dưới béo, trên thì hơi gầy, nhìn mặt ai cũng bảo gầy. Bị nhìu mụn. Được cái bù lại là mắt khá to, răng đều và có nụ cười tươi nên trông cũng ưa nhìn :). Tay chân đều có lôg ạ :( Bạn em thì khá béo, cao 1m68 nhưng nặng 72kg . Chị và các cô các bác xem hộ em với ạ. E cám ơn mọi người nhiều ạ
 14. Các cô các bác giúp cháu với ạ
 15. Cháu sinh ngày 05/02/1988 dương lịch (tức 18/12/1987), lúc 7h sáng. Cháu gửi các bác lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,7,0&year=1988&gender=f&view=screen&size=2 Mong các bác dành chút thì giờ quý báu xem hộ cháu về đường tình duyên, sự nghiệp. Cháu cũng chưa xem tử vi bao giờ :( Cháu là con gái, lại là con một. Cháu đã tốt nghiệp Đại Học năm 2011. Người yêu bây giờ là người yêu đầu tiên, đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi ạ. Cháu xin cảm ơn các bác ạ.
 16. hic hic, mọi người xem hộ cháu với ạ, Ế ẩm quá :(
 17. Trước hết là cảm ơn Ms Tuyết Minh đã trả lời mình Đây là lá số của mình trước 7:00 ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,6,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mình cao 1.63m. Xương to nên trông cũng to xác lắm. Mình nóng tính và dễ khùng khùng. Được và cũng mất nhiều ở cái chỗ thật thà, nghĩ gì nói nấy. Hì. Nhà có mẹ và con gái, nhưng khắc khẩu lắm, ít khi nói chuyện với nhau được. Mình có bị đau dạ dày nhẹ. Rất ham đọc tiểu thuyết. Năm 2006 thì đỗ Đại Học. Ra trường năm 2011. Hiện tại làm 1 công việc lương không cao lắm, nhưng rất nhàn, nhàn quá hóa chán. Nhưng công ty to nên khá là ổn định. Mình muốn ổn định 1 chút để còn lấy chồng và sinh con. Mình chỉ mong muốn có 1 cuộc sống ổn định, ko cần giàu có cũng được nhưng con ngoan, vợ chồng thương nhau. Mình cũng k có nhiều tham vọng. Ghét những người hay khoa trương bốc phét. Dễ yêu dễ ghét nhưng nhanh quên lắm. Chả nhớ vận hạn của mình cụ thể là gì nữa. Chỉ nhớ mỗi năm lớp 9 thi lên cấp 3 trượt trường Chuyên, khóc suốt. Đỗ cấp 3 của Tỉnh nhưng bỏ k học, ra Hà Nội học trường Dân lập. Lần đầu học trường Dân lập lại xa nhà xấu hổ và buồn vô cùng. Sau đó đỗ ĐH Bách Khoa. Năm thứ 1 và thứ 2 mình học Đại Học cũng là 2 năm có nhiều chuyện không vui xảy ra. Năm thứ 3 thì yêu người mình yêu bây giờ. Năm đấy cũng là năm đi bệnh viện nhiều nhất, sốt xuất huyết, sốt phát ban, viêm phế quản cấp. Cuối cùng là bị bỏng nước sôi. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác, các cô các chú và các bạn đã đọc và xem giúp cháu ( mình).