• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nghiaminh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nghiaminh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đây là cửa hàng của bạn em ạ: 1. Cửa hàng nhìn từ ngoài đường vào ạ http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a1.jpg http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a3.jpg 2. kệ để hàng phía tay trái (nhìn từ ngoài đường vào ạ) http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a4.jpg 3. bàn phía tay phải ạ (bạn em định để tủ đông lạnh ở đây cho nhưng vẫn chưa để ạ) http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a5.jpg 4. Đây là lối đi vào chỗ ngủ ạ. http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a6.jpg 5. Đây là phía trong có bếp và đệm ngủ http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a7.jpg 6. Đây là cửa thông với nhà chủ mặt bằng nhưng nó đã được khóa ạ. Cửa toilet nằm ngay phía tay phải cánh cửa này. (tính đi từ ngoài cửa vào) http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a8.jpg 7. Còn đây là ảnh chụp từ trong cửa hàng ạ. http://http//i364.photobucket.com/albums/oo87/phominhnghia/a11.jpg Thật may là đã post được ảnh rồi. Cháu mong mọi người xem giúp cho bạn cháu với ạ. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
 2. Dạ thưa anh Thiên Anh, bạn cuae em kinh doanh một mình ạ. Nhưng có bố bạn ấy ở cùng để giúp bạn ấy trông cửa hàng. Em cũng hay đến cửa hàng giúp bạn ấy ạ. Em đã thử post ảnh mấy lần, nhưng đều không được. Chắc do nhân duyên chưa đủ, và cũng có thể bạn ấy chưa đủ may mắn để được giúp đỡ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ cố gắng thử post ảnh lại lần nữa. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
 3. cháu xin gửi lời chào đến các bác các chú trên diễn đàn! Cháu rất mong các các bác, các chú tư vấn cho bạn cháu với ạ! Cháu có một người bạn, bạn ấy đang cửa hàng kinh doanh các mặt hàng về thực phẩm chay (không phải quán ăn ạ) Bạn ấy sinh ngày 15/1/1991, mạng nam Bạn cháu đi thuê mặt bằng để kinh doanh. Vì không có điều kiện nên sinh hoạt luôn tại cửa hàng. Cửa quán của bạn ấy quay về hướng đông (buổi sáng mặt trời chiếu thẳng vào quán luôn ạ). Cửa hàng bạn của cháu dài 7m, rộng hơn 4m. Vì sinh hoạt luôn tại quán nên bạn ấy làm một cái kệ đển hàng dài gần 3m cao 3m để chia đôi cửa hàng (giống như bức tường để cách khu ngu nghỉ ạ). Chừa lại một lối đi vào trong khoảng gần 1m (phia trong là để ngủ và nấu ăn ạ.) nếu đi từ ngoài cửa vào kệ đó nằm bên tay trái ạ. Bạn ấy còn làm thêm một kệ để hàng áp sát vào từong bên trái (cũng tính từ ngoài vào ạ). Bạn cháu có 1 tủ dài trừng 2m, cao hơn 1m để ngay cửa chính ở phía tay phải ạ (nếu đi từ ngoài vào ạ). Ngoài của kéo ra, ngay đó có khung cửa bằng gỗ nhưng chưa có cánh ạ. Mặt bằng bạn cháu thuê cao ráo, thoáng, và vuông vức. Bố trí cửa hàng rất đơn giản. Nhưng không biết vì sao mà bố bạn ấy ở đó hay bị đau đầu. Cháu ở đấy cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Cửa hàng bạn cháu mở gần đựoc một tháng nhưng rất ít khách. Cháu rất mong các bác các chú trên diễn đàn tư vấn giúp cho bạn cháu để sức khỏe không bị ảnh hương mà công việc làm ăn của bạn cháu cũng được thuận lợi. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cháu biết, để các bác và các chú có thể tư vấn một cách chính xác thì nên có ảnh, nhưng vì điều kiện chưa có nên cháu không có ảnh ạ. Nhưng cháu rất mong các bác các chú có thể cho bạn cháu vài lời khuyên ạ. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều!
 4. Cháu cảm thấy, số cháu rất long đong về đường sự nghiệp. Có phải cháu đi với ai cũng sẽ làm cho người đó gặp xui xẻo không ạ Đây là lá số của cháu lá số Cháu học gì, làm gì cũng bị dở dang. Thường là chỗ cháu học bị nghỉ giữa chừng, chỗ làm thì cũng không được ổn định. Giờ cháu cảm thấy rất phân vân. Rất mong các bác trên diễn đàn xem cho cháu về đường sự nghiệp. Cháu xin cảm ơn rất nhiều.
 5. Cháu chào bác Thiên Sứ và mọi người! Hôm nay có duyên vào đọc topic này. Rất hay và thú vị. Nhưng cũng có những điều làm cháu băn khoăn. Cháu rẩt tin vào nhân quả. Và cũng được nghe rất nhiều về những câu chuyện như thế. Cháu còn trẻ cái nhìn còn hạn hẹp nhưng cũng xin mạo muộn đc neu ra nhưng băn khoăn của mình. Cháu đc biết rằng một quả mà mình nhận ko chỉ do một nhân tạo nên mà do rất nhiều nhân tạo ra. Giống như ko phải vì mình ăn óc khỉ hay chứng kiến người khác ăn óc khỉ mà ko can ngăn nên giờ mình bị thành ra thế này thế kia. Có thể đó chỉ là giọt nước làm tràn ly cho bao cái nhân mà mình đã làm phải không ạ. Cháu còn rất băn khoăn một điều nữa. Hình như ở trang hai thì phải, bác Thiên Sứ có nói với một bạn rằng: Việc làm thiện là việc của mình còn lừa đảo là việc của họ.....". Giờ không biết bác còn nghĩ như vậy ko? Ngày trc cháu cũng nghĩ như thế và cũng có những phân vân như bạn ấy. Nhưng từ ngày biết tới phật pháp cháu ko nghĩ như thế nữa. Giống như ta bị mất tiền trc hết trách bản thân vì ta bất cẩn nên tạo điều kiện cho người khác làm việc xấu, như thế là mình cũng có lỗi. Một lần vào chùa Từ Hiếu, cháu có được nghe một câu chuyện. Rằng có một người trông dáng vẻ rất đáng thương, đến một ngôi chùa gặp một vị sư già đang ngồi trc cửa chùa, xin muốn gặp trụ trì. Sư Thầy mới hỏi anh muốn gặp Thầy trụ trì có việc gì? Anh ta nói rằng con anh ta bị tai nạn giờ rất nguy kịch, ko có tiền chữa bệnh, quê lại ở xa, mong đc giúp đỡ. Sư thầy đồng ý giúp anh, nhưng anh phải dẫn thầy đi, xem tình hình thế nao, để thầy còn biết đường giúp đỡ, lỡ giờ đưa tiền cho anh mà thiếu thì lỡ việc chữa trị cho cháu bé. Anh ta phân vân, rồi cũng đưa Sư Thầy đến bệnh viện, đến đó cứ trần trừ mãi bảo thầy đứng đợi ở cổng bệnh viện để anh ta đi đây một chút xíu, và thế là mất hút. (Sư THầy đó chính là Thầy Trụ Trì). Hay giống như cháu, mới đây thôi, cháu gặp một ông cụ ở bến xe tay cầm tờ một nghìn đồng, xin cháu 2 nghìn để đủ tiền đi xe buýt. Một thoáng nghi ngờ, nhưng cháu vẫn đưa cho ông cụ. Rồi một lúc sau, cháu thấy ông cụ ấy lại làm như thế với những người khác. Cháu lúc ấy cảm thấy rất buồn. Đáng lẽ lúc ấy cháu phải hỏi ông cụ muốn đi xe tuyến bao nhiêu và đi đâu, để cháu mua vé cho cụ luôn. Nếu làm như thế thì chắc cụ ấy đã ko có cơ hội lừa gạt mình. Nhưng nhiều lúc cũng tại chỉ vì một cái tặc lưỡi cho qua, hay chỉ là để cho tâm mình thanh thản và cũng tại ta ko có trí tuệ như vị Thầy TRụ TRì kia mà chính ta lại là người tạo cơ hội cho người khác làm việc xấu. Đây là những suy nghĩ của cháu. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho cháu.
 6. xin cam on bac haithienha nhieu!
 7. xin được post lại lá số http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 mong mọi người giúp đỡ và tư vấn giúp cháu. Xin cảm ơn!
 8. cháu đang lo lắng về cộng việc của mình. Cháu ra trường gần một năm rồi mà vẫn không tìm đc việc làm. Mong các bác xem giúp công việc của cháu năm nay thế nào ?. cháu xin cảm ơn! Thông tin cá nhân năm sinh : 04.02.1986 (dương lịch), giờ tỵ (10.30 sáng) tuổi: âm nữ la so
 9. Cho cháu hỏi : - Có trường hợp nào mà một lá số tử vi không thể xem được không ? -Nếu có, thì những nguyên nhân nào khiến cho người xem không thể giải được lá số tử vi đó ? Cháu xin cảm ơn!
 10. Cháu sinh ngày 4 tháng 2 năm 1986 (ngày 26.12. 1985 âm lịch) vào lúc 10.30 sáng cháu cảm ơn!
 11. vì đường link bị hỏng, cháu xin được post lại lá số Mong các bác xem dùm cháu. cháu xin cảm ơn
 12. Đây là link lá số của cháu lá số hy vọng có đủ duyên để được các bác xem cho cháu, năm nay công việc của cháu thế nào, có kiếm được việc làm không ạ? - THông tin thêm + con thứ hai trong già đình có 3 chị em + năm 2004 cháu đỗ đại học Mong các bác xem giúp cháu. Cháu xin cảm ơn