• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phương Thiên Hữu

Hội viên
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phương Thiên Hữu

 1. Chưa nghe thấy thông tin này bao giờ bạn ah! Bạn có nguồn trích dẫn ko?
 2. Rubi ah nếu bạn chưa nghiên cứu qua Mật Tông chắc bạn ko hiểu rõ. Theo lý luận của Mật Tông thì Đức phật có nhiều Pháp Thân. Và trong các đạo khác nhau như đạo Thiên Chúa, Đạo Cao Đài, Đạo Bà La Môn, Hồi Giáo... Đều là các Pháp Thân khác của đức Phật. Cư trú ở Hà Nội đâu có nghĩa là dân Hà Nội gốc. Có thể vẫn nhiễm. Và ở Mật Tông thì có các ấn chứng siêu hình. Nhiều khi các vị vào người bạn đâu fải người Hà Nội :D
 3. Em đọc được bài giới thiệu về Mật Tông post lên cho mọi người xem thử nghiên cứu. SƠ LƯỢC VỀ MẬT TÔNG TÂY TẠNG Vajra Trong các quốc gia có Phật Tử tu theo Phật Giáo Đại Thừa thì Tây Tạng chỉ tu theo Mật Tông mà thôi. Ở Tây Tạng có 4 tông phái Mật Tông chính đó là 1)Nyingmapa, 2)Sakyapa, 3)Kagyupa, 4)Gelupa. Mỗi một tông phái thì đều có phương pháp tu hành khác nhau theo các Kinh Mật Tông khác nhau nhưng tất cả các tông phái đều cùng thực hành 4 bậc Mật Tông đó là: 1)Lễ Bái Mật Tông, 2)Nghi Lễ Mật Tông, 3)Thiền Quán Mật Tông, 4)Tối Thượng Mật Tông. Mật Tông thì tiếng Phạn gọi là Tantra. Đạo Bà La Môn (Hinduism) cũng có Tantra nhưng mà cái Tantra này không phải là Tantra của trong Kinh Mật Tông dạy. Đây là sơ lược về 4 tông phái Mật Tông tại Tây Tạng: 1)Nyingmapa: Tông phái Nyingmapa được khai sáng do Ngài Padmasambhava, là vị đem Phật Giáo Mật Tông từ Ấn Độ truyền sang Tây Tạng vào đầu thế kỷ thứ 7 sau TL. Ngài Padmasambhava đem theo tất cả Kinh Mật Tông bằng tiếng Phạn qua Tây Tạng vì vậy mà hiện nay chỉ có ở Tây Tạng là có đủ tất cả các Kinh Mật Tông. Ngài Padmasambhava đã dịch rất nhiều Kinh Mật Tông từ tiếng Phạn ra tiếng Tây Tạng. Ngài Padmasambhava đã truyền lại giáo lý Mật Tông cho 25 người đệ tử và sự truyền thừa đó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Theo truyền thyết thì Ngài Padmasambhava đã hàng phục vị Thần Chủ xứ Tây Tạng cùng nhiều quỷ thần khác để cho họ quy y theo Phật Pháp và trở thành các vị Hộ Pháp tại các tu viện. 2)Kagyupa Do Marpa Chokyi Lodoe Khai sáng vào đầu thế kỷ thứ 10 sau TL. Ngài Marpa là đệ tử của Ngài Naropa. Ngài Naropa là vị đã truyền dạy về 6 pháp Thiền Quán về Mật Tông và Đại Thủ Ấn cho ngài Marpa và Ngài Marpa đã truyền lại cho đệ tử là Ngài Milarepa và Ngài Milarepa đã truyền lại cho hai vị đệ tử là các Ngài Gampopa, Rechungpa và sự truyền thừa vẫn liên tục không gián đoạn cho đến nay. 3)Kadampa Do Ngài Atisa khai sáng vào giữa thế kỷ thứ 9 sau TL. Ngài Atisa đã cho dịch ra rất nhiều kinh Mật Tông từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng. Ngài Atisa đã truyền giáo lý Mật Tông cho các vị đệ tử và sự truyền thừa vẫn liên tục không gián đoạn cho đến nay. 4)Sakya Do Ngài Khon Konchok Gyelpo Khai sáng vào đầu thế kỷ thứ 11 sau TL. Ngài Khon Konchok Gyelpo đã truyền lại giáo lý và các pháp tu cho các đệ tử và sự truyền thừa vẫn liên tục không gián đoạn cho đến nay. 5)Gelupa Do Ngài Je Tsongkhapa khai sáng vào đầu thế kỷ thứ 15 sau TL. và sự truyền thừa vẫn liên tục không gián đoạn cho đến nay. Trong các tông phái kể trên thì chỉ có tông phái Gelupa là các vị xuất gia còn các tông phái Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa thì đa số là các vị cư sĩ vì vậy mà rất nhiều người không hiểu biết nói là các sư Tây Tạng có vợ là một sự sai lầm rất lớn. Giáo lý Mật Tông có hai phần Hiển Giáo và Mật Giáo. Hiển Giáo: Là tất cả cá giáo lý Tiểu Thừa, Đại Thừa và tất cả các Kinh, Luật, Luận của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Mật Giáo: Là tất cả các giáo lý trong các kinh Mật Tông thí dụ như là phương pháp Thiền Quán Tưởng Đức Phật Bổn Tôn, phương pháp Chuyển Hoá Thân Thành Thân Bổn Tôn, phương pháp tạo đồ hình Mạn Đà La, phương pháp Tự Thọ Quán Đảnh, phuơng pháp Truyền Pháp Quán Đảnh, phuơng pháp Chuyển Di Thần Thức, phương pháp Cung Thỉnh Chư Bổn Tôn, phương pháp Câu Triệu và Hàng Phục Thiên Long Quỷ Thần v.v rất là nhiều các pháp hành trì của Mật Tông khác. Rất nhiều kinh Mật Tông chỉ có trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng chứ không có trong Đại Tạng Kinh Hán là bởi vì các vì phiên dịch kinh Phật từ Phạn sang Hán khi xưa không có tu hành theo Mật Tông. Ngay cả khi Ngài Huyền Trang thỉnh Kinh Phật từ Ấn Độ về thì cũng chỉ đem về một số lượng rất là ít ỏi so với hàng ngàn bộ Kinh Mật Tông hiện có bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn ở tại các tu viện Tây Tạng. Nền tảng của triết lý Mật Tông là triết lý của Duy Thức, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Bồ Đề Tâm. Triết lý Mật Tông đặt nền tảng trên các Kinh của Đại Thừa và Mật Tông và các bộ Luận như là Trung Luận, Du Già Sư Địa Luận, Nhân Minh Luận,Nhập Trung Luận,Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Biện Trung Biên Luận, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận v.v. Triết lý và phương pháp hành trì của Mật Tông căn bản vẫn xây dựng theo tiến trình Giới-Định-Tuệ như tất cả mọi đường lối tu tập khác của Phật giáo. Tuy nhiên Mật Tông đặt nặng về Gia Trì Lực của Chư Phật Bổn Tôn nên hay có nhiều sự thần thông biến hoá. Ba yếu tố chính trong sự tu hành của Mật Tông Tây Tạng là Từ Bi, Trí Tuệ, Phương Tiện Thiện Xảo. Mật tông có bốn bậc khác nhau từ cao xuống thấp là: Tối Thượng Mật Tông Thiền Quán Mật Tông Nghi Thức Mật Tông Lễ Bái Mật Tông Tối Thượng Mật Tông: Là đã đầy đủ các pháp hành trì của ba bậc thấp hơn và thành tựu đầy đủ các pháp quán tưởng chuyển hoá thân thành vị Phật Bổn Tôn được thành tựu Tam Mật tức là Thân Mật, Ngữ Mật, Ý Mật. Thiền Quán Mật Tông: Là đã đầy đủ các pháp hành trì của hai bậc thấp hơn. Hành giả phải biết rõ pháp tu quán tưởng chuyển hoá thân thành Đức Phật Bổn Tôn. Hành giả phải biết rõ phương pháp tu Quán Tưởng Đức Phật Bổn Tôn, biết rõ các Chân Ngôn, biết rõ các Thủ Ấn của bậc này, biết phương pháp tạo đồ hình Mạn Đà La, biết các Chân Ngôn, các nghi thức về làm Pháp Quán Đảnh, làm lễ cúng dường và còn rất nhiều nghi thức khác nữa v.v. của bậc Mật Tông này Nghi Thức Mật Tông: Là đã đầy đủ các pháp hành trì của bậc thấp hơn. Hành giả phải biết rõ phương pháp tu Quán Tưởng Đức Phật Bổn Tôn, biết rõ các Chân Ngôn, biết rõ các Thủ Ấn của bậc này, biết phương pháp tạo đồ hình Mạn Đà La, biết các Chân Ngôn, các nghi thức về làm Pháp Quán Đảnh, làm lễ cúng dường và còn rất nhiều nghi thức khác nữa v.v. của bậc Mật Tông này Lễ Bái Mật Tông: Là hành giả phải tu hành đầy đủ các pháp lạy sám hối, trì tụng. Hành giả phải biết rõ phương pháp tu Quán Tưởng Đức Phật Bổn Tôn, biết rõ các Chân Ngôn, biết rõ các Thủ Ấn của bậc này, biết phương pháp tạo đồ hình Mạn Đà La, biết các Chân Ngôn, các nghi thức về làm Pháp Quán Đảnh, làm lễ cúng dường và còn rất nhiều nghi thức khác nữa v.v. của bậc Mật Tông này Trong mỗi bậc Mật Tông lại có hai phần là Nội Mật và Ngoại Mật. Ở tại Việt Nam khi nói đến Mật Tông là nói đến hai loại Mật Tông đầu đó là Lễ Bái Mật Tông và Nghi Thức Mật Tông. Các Kinh về Thiền Quán Mật Tông và Tối Thượng Mật Tông thì chỉ có ở trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng mà thôi. Chư Tăng và Phật Tử Việt Nam sở dĩ không có tin việc tu hành theo Mật Tông trong một đời mà có thể thành Phật là bởi vì không có ai biết về Thiền Quán Mật Tông và Tối Thượng Mật Tông. Không phải là hễ ai tu theo Mật Tông thì cũng thành Phật trong một đời cả mà chỉ có các vị tu theo pháp Tối Thượng Mật Tông lúc được thành tựu viên mãn thì mới có thể chứng quả Phật trong hiện đời. Pháp Tối Thượng Mật Tông rất là thâm sâu vì vậy một người muốn tu hành pháp Tối Thượng Mật Tông thì phải có căn bản vững chắc về Mật Tông của các bậc dưới rồi và hành giả trước hết phải nhận được Pháp Quán Đảnh của một vị Kim Cang Pháp Sư đã thành tựu về Pháp Tối Thượng Mật Tông truyền dạy. Hành giả cũng phải có sự chứng nhập thâm sâu về Tánh Không và Bồ Đề Tâm thì mới có thể tu hành Pháp Tối Thượng Mật Tông .
 4. Woa Cảm ơn bạn đã có lòng hảo tâm :) Chúc bạn sức khỏe :) PTH vô cùng cảm kích
 5. Em chưa ăn thử. Nói chung là thôi bác ạ thế này tạm thời xong Bác với e cứ tán dóc trong này chủ topic lại báo Spam bây giờ. Thôi đành chờ Bác BBTL có nói j thì vào diện kiến sau. Em sợ bị banned lắm :)
 6. Hìhiì bác nhiều chuyện j!!! Em thì em thấy bà này chỉ có lấy ăn chay cho người ta tin thôi. Thật ra bà ta nói là lấy Nhĩ Căn Viên Thông của Phật Giáo mà nói hoàn toàn sai về đạo Phật. Bà ta phủ nhận luật nhân quả bằng cách nếu theo bà ta thì bà ta xóa cho mấy tội lỗi trong quá khứ. Thứ 2 bà ta làm cho người ta xóa bỏ mối quan hệ của người trong gia đình và bảo là đó chỉ là có nợ với nhau nên kiếp này ở cùng nhau trả nợ nên người nhà cũng như người ngoài. Và thứ 3 bà tự nhận là Bồ Tát sống 1 vọng ngữ rất nặng!Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài là nếu có thị hiện để cứu độ chúng sanh, thì chẳng bao giờ nói: “Ta đây thật là Bồ Tát hoặc A La Hán v.v… hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật, để cho người ta biết mình là Thánh nhơn thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết thôi”. Nói chung là e thấy đạo của Thanh Hải cứ thế nào ý :)
 7. Hè hè bác có suy nghĩ tư tưởng giống e. Em thấy mấy cái việc tu luyện của mấy người có các giáo phái nhỏ này thì có người bị tẩu hỏa nhập ma rồi nọ kia thấy ghê rợn nên e đâu dám luyện đâu :) Thấy ghê ghê mặc dù thấy PLC nói là sẽ ko bị tẩu hỏa nhập ma nhưng nếu tập sai sẽ ko được công lực mà thành công cốc :) Nên tập thế thì được j đâu. Còn cái bà Thanh Hải thì e thấy bà ấy bậy bạ quá dám tự xưng là Nhĩ Căn Viên Thông nhưng thực ra cái giáo phái của bà ta chỉ lập ra thu tiền thôi bác ạ. Em thấy chẳng ai tu luyện theo bà ý thu lại được cái j??? Có lẽ có khỏe thêm tý bắp chân vì hay ngồi thiền kiểu ngồi xổm. CÒn có ai ở vùng lạnh có lẽ đỡ cảm cúm vì chùm chăn kín đầu. :) Nói chung chữa được cho người khác là tốt. Nói chung là e cứ từ từ. Cái nào chắc mới tu không cần đạt được cái j cao hết chỉ cần có được chút j gọi là nhận được tinh hoa
 8. Haha công nhận đại huynh ăn mày hiểu đệ ghê. Đệ thik mấy bộ môn tâm linh này và nghiên cứu kha khá. Bay được thì chưa dám mong đại huynnh áhh! e thì chỉ mong học được cái j đó mà giúp được mọi người thôi. Chứ mong được thành thần thông quảng đại j. E thấy cái PLC chữa được bệnh thì nghiên cứu cho biết. Tại không thấy nó có j đáng gọi là tà đạo mà thấy mọi người đề cập vậy e cũng vào hỏi một chút. Mà bác bị trói tức là bác lập gia thất rồi ạ. Thế thì tu tại gia được đấy :) Em cũng chỉ dám tu tại gia thôi
 9. Hehe bác quá khen :) Ngại quá. E cũng muốn tu nhưng mà khổ nỗi thứ nhất là chắc ko chân tu được vì e còn trẻ quá mà không nỡ dứt lòng trần. Thứ 2 chắc e cũng chẳng đủ kiên nhẫn tu đến tầng nào. Pháp môn của Phật giáo mà e thik là Mật Tông mà ko biết Minh Sư ở đâu. Nói chung là chưa đủ duyên lãnh ngộ. Nếu nhân duyên có đủ thì chắc sẽ tu tập được còn nều ko có thì đành chờ vậy. :)
 10. Cái này còn phải tùy đại huynh ơi!!!! Có phải cứ theo chánh đạo là lười biếng và giải đãi đâu và cũng tương tự như bên ngoại Đạo. Bác này lấy ví dụ cũng buồn cười nếu giàu mà lười biếng tại sao giàu??? Họ giàu thì họ mới biết cái sức bỏ ra như thế nào để có sự giàu có ấy nên họ càng phải làm việc chăm chỉ. Còn cái bọn giàu mà ngang tàng như quý huynh nói ở trên là cái bọn tự dưng có được của cải thôi. Còn nghèo thì chăm chỉ thì tùy 1 số người thấy cứ cố mãi mà không giàu lên cũng phải buông xuôi thôi. Nói chung Kiến giải như Lý Hồng Chí thì đúng với Mạt Pháp hiện nay. 1 số nhà sư hổ mang giống như là kẻ nhà giàu không do chính tay mình làm nên thì cũng tự làm khuynh gia bại sản. Mà nghèo nhưng chăm chỉ biết đâu nước lã mà vã nên hồ. Còn nói về việc Tại Gia như Phật Giáo Hòa Hảo đâu có không phải chuyên tu cũng được tách ra làm 1 phương pháp tu của Phật Giáo còn j nữa??? Cái chuyện tại gia hay xuất gia không quan trọng bằng giữ đúng giới luật và trì tụng kinh cùng với việc chay tịnh. Nếu thành tâm cầu Phật chắc chắn sẽ tu tập tinh tấn. Còn chỉ đơn thuần vào chùa cạo đầu rồi không giữ nghiêm ngặt các giới luật và không chịu tu tập thì cũng chỉ là mang cái danh vào cửa phật làm ô uế thanh danh Phật Giáo. Nếu vào chùa đi tu như họ thì chùa còn gọi j là chùa???
 11. Vâng thì cũng biết là cái ông Lý Hồng Chí này là chưa xuất gia nhưng nếu giữ đủ các giới luật nghiêm ngặt và vẫn chay tịnh thì liệu không biết có thể được không. Nếu nghiên cứu Phật Giáo một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ hiểu được rõ hơn những người mượn danh nghĩa tu nhà Phật để dùng cho các mục đích cá nhân. Theo em nghĩ khí công để đạt được kết quả thì cũng cần tu luyện nghiêm chỉnh. Cứ như 1 số loại khí công bàng ma tà đạo như kiểu Thanh Hải rồi 1 số thành phần nữa thì chẳng thấy được thành tựu nào cả. Hơn nữa: Người tu Phật có hai giới, giới xuất gia và giới tại gia. Giới tại gia là những nam, nữ cư sĩ có niềm tin Phật pháp, tạo thiện phước, cũng tu tập nhưng chưa rời bỏ gia đình.
 12. Riêng về điểm này thì em nhìn thấy hơi khác bác ạ. PLC bảo rằng Thiền Tông về sau càng ngày càng đi đến mạt pháp là do người tu hiểu sai. Chứ ko có nói rằng học thuyết của Thiền Tông sai. Những lý thuyết đi vào cơ bản thì phải được công nhận rồi. Và họ nói về CHân thiện nhẫn và cũng nối sang để lấy từ Trực chỉ nhân tâm chứ ko hoàn toàn hết. Và họ đâu tỏ ra ko thiện chí với phật giáo??? Mà là nói về sau này có rất nhiều người tu theo Phật Giáo nhưng hiểu sai ko hiểu hết được cái tinh tế của Bồ Đề Đạt Ma sư tổ. Bác nên suy nghĩ kỹ cả về những câu nói của họ chứ đừng như kiểu " Phúc thống phục nhân sâm ...." :) Để đưa ra ý kiến nhìn nhận thì phải đa chiều nhìn rõ về 1 vấn đề!! Em nghĩ bác có học vấn uyên thâm nhưng bác vẫn nghiên cứu vấn đề bằng thành kiến quá. Vài dòng tâm sự!!!!
 13. Hì Hì bác nói quá hay. Em ủng hộ bác luôn!!! Vậy nên không thể kết luận nó là tà hay chánh ngay nên việc này phải chờ kiểm nghiệm. PLC là chánh thì sẽ tồn tại được lâu và được mọi người công nhận. Còn nếu là tà thì quả thực Lý Hồng Chí đã quá tinh vi và cẩn thận trong khâu tuyên truyền dẫn đến việc không thể khẳng định chắc chắn được là tà. Xét qua cũng phải xét lại nếu chưa chắc chắn là thế nào thì ko nên sẵn sàng tuyên bố để làm mọi người chưa nghiên cứu có cái nhìn sai. Khi nào đưa ra được quyết định chính xác thì hẵng nói để mọi người biết mà tránh. Bởi nếu nó là chánh đạo mà tuyên truyền nó là tà ma ngoại đạo thì khác nào vùi dập chính đạo lúc đó e rắng sẽ đem lại kết quả không hay. Cảm ơn bác Liêm Trinh đưa ra bài viết khá tinh tế :)
 14. Lần này thì e xin mạo muội đưa vài ý kiến của mình mong bác giải đáp. Theo em nghĩ thì đúng là THiện làm j Ác cũng làm được nhưng cái kết quả của Thiện và Ác mang về là khác nhau. Đối với thiện kết quả của nó sẽ có thể mang lại kết thúc tốt đẹp. CÒn cái Ác theo em nghĩ thì sẽ mang lại hậu quả có hại. Nếu PLC là tà sao lại mang lại được sức khỏe và có thể chữa bệnh??? Còn về việc bác nói là bọn Tàu nó cấm PLC với lý do là PLC là tà đạo thì e nghĩ là do Tàu sợ PLC lớn mạnh sẽ ảnh hưởng đến tiếng nói của bọn cầm quyền nên đàn áp. NHư vụ Tây Tạng vừa rồi đừng nói nó lại bảo Lạt Ma là một vị tà ma??? Em nghĩ nói PLC là khí công cũng đúng nhưng có vẻ nó cao hơn 1 chút nhưng ko đủ để tách ra làm 1 tôn giáo. PLC có thể là một phương pháp tu luyện của Phật Gia nếu như theo họ nói. Vì cái này ko ai kiểm nghiệm được nên ko thể chắc chắn phủ nhận hay khẳng định. Chỉ có chờ kết quả ra sao mới rõ. Xin cảm ơn bác đã theo dõi và góp ý
 15. Bác ơi e đã thấy cái Pháp Luân Công này làm j trái đạo lý đâu. Cũng đâu dám xưng là phật nọ thánh kia để lừa bịp. Ko kêu gọi bỏ tôn giáo đang theo. Thực sự ko hiểu nổi tại sao bác ko nói rõ ra về điểm nào. Những việc bác nói nó là ma đạo e chưa thấy. Nếu thấy e sẵn sàng nhận sai và tuyên truyền cho mọi người. Đằng này bác nói ở tận đâu đâu ý ko đi thẳng vào khai thác vấn đề tại sao bác nói là tà. Nó khuyến khích con người sống tốt. Và thấy những người tập đều nói là cảm thấy khỏe mạnh hơn khi tập luyện. E chưa thấy ai tập mà bị tẩu hỏa nhập ma hay bị bệnh tật j cả. Em chưa thấy Pháp Luân Công sai điểm nào hay chỉ vì nó sinh sau đẻ muộn mà bác lại sẵn sàng xếp vào hàng ma giáo. Nó ko tự nhận là tôn giáo, ko đụng chạm vào chính trị và cũng ko thu tiền phí j cả. Là ma giáo tồn tại sao được lâu vậy sao ko rơi vào cảnh lụi tàn như mụ Thanh Hải??? Vài ý dòng ý kiến mong các bác trả lời
 16. Ủa thế hả bác em cứ tưởng họ làm vậy để người khác tin? Bác giải thik thêm đi chuyện này hay đây! Cảm ơn bác
 17. UÊ nghe bác này ngông cuống quá ha. Lập luận thì lung tung đúng, ăn nói sằng bậy. ĐÚng là bây giờ có ít người đúng nghĩa tu hành nhưng bác cũng phải biết tôn trọng đến những bậc tôn kính chứ. Bác ăn vào diễn đàn tranh luận vs những người có học thức mà bặm chợn quá. E rằng bác reo nhân nào gặp được quả đấy thôi. Trí của bác bị che mờ mà vẫn cố chấp thì cả đời nông cạn vẫn nông cạn. Học đòi tranh luận với học giả thì chỉ làm người ngoài nhìn vào cười khinh thôi!!! Hi vọng bác hiểu được những j tôi nói
 18. Các bác cho em mạo muội góp ý nữa. Em nghĩ còn có Bún riêu Thi Sách. Bún cá Hàn Thuyên, Lương Văn Can Miến Cua Hàng Điếu Gà tần sâm : Giảng Võ Cháo trai : ngõ trên đường Thái Thịnh, Trần Xuân Soạn Vịt quay : Lý Quốc Sư
 19. :D :blink: :P Thật ko ngờ bút pháp của bác man hơi hướng tả thực. ĐÚng là chưa có bức chân dung tự họa nào bằng của bác. Em đùa tý thôi bác đừng giận :D Làm sao biết ai trong tối ai ngoài sáng. Nói Pháp Tu đâu chỉ có 1. Nếu nói có thực tiễn và có những điều thuyết phục như thế. Về vẫn đề Chân Thiện Nhẫn họ nói đi đôi với chứng minh. Nếu nói và làm cho người ta tin bằng thực tiễn thì đúng là có thể lấy được lòng tin chứ ko như là ngồi nói suông nói cái này tà cái kia ác mà chỉ nói thế thôi ko chỉ rõ ra rồi đi vòng quanh thì khó mà thuyết phục người khác....
 20. Những người xuất gia mà chỉ xuống tóc rồi vào chùa sau đó ko giữ lấy cái đức cái giới luật thì đâu được gọi như thế. Mà như Lý Hồng Chí có thể đã tu từ nhiều kiếp mà cũng có thể trong 8 vạn 4000 Pháp môn tu luyện ko phải hầu hết đều bắt xuất gia??? Một điều nữa là những người theo PLC đâu có đả phá thiền tông. Họ nói về sự mạt pháp của những người theo mà ko hiểu hết Thiền Tông. Mang cái danh là theo Thiền Tông mà đây có lĩnh hội được hết tinh hoa. Ko biết được thế nào sao phán người khác là lũ mê. Sao bác có thể biết rõ người theo PLC ko có thần hộ??? Người ta cũng có cái gọi là "Pháp Thân " hay j j đó<nếu em ko nhầm>. Họ có quy tắc nghiêm ngặt và có các yêu cầu đặt ra tu tâm dưỡng tính. Họ nói vì chúng ta tu ở xã hội người thường nên hầu hết chưa thể vứt bỏ hết. Vì vẫn phải thích nghi tồn tại. Nó ko khắt khe đến mức bắt buộc phải xuất gia nhưng bù lại kết quả thu được sẽ ko nhiều như những bậc hoàn toàn vứt bỏ và đi vào chân tu...Nói như vậy hi vọng đủ để bác hiểu!!!
 21. :blink: :P :D Tức là chỉ cần xuất gia rồi tha hồ phạm luật ah??? Bác có nhầm ko người ta nói Ăn tục nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. CHưa có ai nói Xuất gia phạm luật còn hơn Tại gia giữ luật. Vậy những người tốt thì luôn chịu thiệt thòi hơn những kẻ giả vào xuất gia rồi mượn danh nghĩa tu hành làm điều càn quấy??? Ai nói là Pháp Luân công ko có luật giới. Họ có dựa vào Pháp để thu tiền ko? Họ có bắt bỏ tôn giáo đang theo để theo PLC đâu mà bác bảo phá hoại Phật Pháp. Em thấy bác nhiều khi ko đồng tình thì Phản đối gay gắt và toàn dùng nhiều thứ nghe rất cao siêu nhưng thật ra thì hầu như thấy rất nông!!! Cứ cố sống cố chết bám lấy lý lẽ tự nghĩ ra rồi phản bác mặc du ko hiểu mình phản bác cái j. Cái j đã có cái j chưa có. :D
 22. :D :blink: :P Ôi đau bụng vì cái bác này.... Nói là Pháp Luân Công, Lý Hồng Chí có khả năng là một quân bài của Trung hoa với khổ nhục kế trong kế hoạch hạ thấp thiền tông với tác dụng khống chế ảnh hưởng đến chính trị Trung hoa. Rồi lại bảo đàn áp là đúng nọ kia.... Nói ít ra bác nên xem lại và hiểu ra mình nói j chứ :D :P :lol: .Bản thân Phật Giáo chỉ là 1 Phật Môn tu luyện của Phật Gia chứ có phải là tất cả tinh hoa của Phật Gia đâu. Phật Gia đâu phải là do Lý Hồng CHí bịa ra đâu. Thế 84000 pháp môn tu luyện còn lại là của cái j??? Lý Hồng Chí ko có bảo Phật giáo ko có hợp mà Mà Bác dẫn giải đoạn nào mà Lý Hồng Chí bảo là Phật chưa nói hết bây giờ Lý Hồng chí nói. Họ nói về thời bây giờ nhiều người làm cho mạt pháp làm hỏng uy tín của Phật Giáo và Phật gia. Thôi dù sao cũng cảm ơn bác về những giây phút giải trí bác mang lại. :lol: :lol: :lol:
 23. 8 vạn 4 ngàn pháp môn đâu chắc là cả từng đó pháp môn đều phải xuất gia. Đắc đạo được là do phải tu tâm tích đức qua nhiều kiếp luân hồi mới có duyên ngộ đạo và đắc đạo. Có nhiều người lấy cái hình thức xuất gia nhưng thực gia nào ai có biết được đằng sau có chân tu hay không hay là buôn thần bán thánh .Những người như vậy e rằng mang chữ phật đi thuyết giáo chắc j lãnh ngộ được. Đâu phải nói đi tu rồi cứ giả xuất gia. Nói là một cái là Ác là Giả là Tà mà ko chỉ ra được thì e rằng đó chỉ là đổ vấy. "Nói thật còn nhiều tà kiến huống chi là nói vọng".
 24. Chào bạn, Phật ở đây xuất phát từ tiếng phạn cổ có nghĩa là Buddha (giác giả) tức có nghĩa là người đã giác ngộ bạn ạ. Nhiều người vẫn lầm tưởng là từ Phật đó mang màu sắc tôn giáo. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi
 25. Hì hì bạn nói như vậy mình ko muốn bình luận j cả vì cũng ko muốn bị mang tiếng thuyết pháp :blink: . Mình cũng ko đồng tình với cách quảng bá của họ. Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận. Good luck