• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phương Thiên Hữu

Hội viên
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phương Thiên Hữu

 1. Hì bác cứ ca ngợi em quá. Nếu em được như thế thì việc j em phải giả nai cứ nhận thẳng mà thuyết pháp để thêm đệ tử. Em mà là quản lý diễn đàn nào thì em cũng đã hô hào sang đây để cùng bảo vệ. em chẳng thấy giả nai dể làm j??? :blink: Mà nếu quả em ghê gớm như vậy đã ko mất nhiều thời gian để nghiên cứu trả lời các bác. Bác ah em nghĩ bác nên suy nghĩ kỹ một chút đi!!! Nếu Lý Hồng Chí là quân cờ của Trung QUốc để thực hiện việc đó thì Giang Trạch Dân việc j phải đàn áp PLC??? Nếu như thế thì Trung QUốc phải ủng hộ đến cùng chứ??? :lol: Bác này công nhận viết như thế mà dài nhỉ. Lúc đầu em cứ tưởng là j ghê gớm kinh khủng hóa ra lại cái vần đề mà chính hồi đầu bác luôn nói về PLC bị đàn áp. Đúng là gậy ông đập lưng ông :lol: Đùa thôi bác đừng cáu nhé em bậc hậu bối trẻ người non dạ chưa biết j bác bỏ quá cho :P
 2. Đây là dựa vào chứ đâu phải là phụ thuộc hoàn toàn vào hả bác. Nó là Phật Gia nên cũng dựa vào kiến thức của Phật Giáo vì cả Phật Giáo và Pháp Luần Công đều là pháp Môn tu luyện của Phật Pháp. Nó cùng Phật Pháp thì đều phải dựa vào kiến thức giống nhau. Còn Phương Pháp tu luyện thì khác. Peace!!!
 3. Bác này lại mạnh mồm rồi. Thế nào mà bác bảo tu luyện linh tinh. Phật giáo thực ra chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các phương pháp tu Phật. Đồng thời Pháp trong Phật giáo cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong Phật Pháp, còn có rất nhiều Đại Pháp cao thâm khác, trong mỗi tầng lại có các Pháp khác nhau.Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi sáng lập ra Phật giáo cách đây 2500 năm cũng đã có giảng rằng tu Phật có 8 vạn 4 nghìn pháp môn, còn trong Phật giáo chỉ có một vài pháp môn như: Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông, v.v. chỉ mấy pháp môn ấy tính ra là một con số quá nhỏ, không thể khái quát hết toàn thể Phật Pháp được. Pháp Luân Công cũng là một môn tu luyện Phật gia, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến Phật giáo hay bất kì tôn giáo nào khác.
 4. Bác nói thế nào có phải là Phật Pháp đâu. Họ nói là THiền Tông là dùi sừng bò vì trong Chuyển Pháp Luân Lý Hồng Chí có nói là về sau này thì Thiền Tông bị mạt pháp vì càng về sau người ta càng hiểu sai. ÔNg ta ko nói Thiền Tông xấu. Mà chỉ nói rõ về những người tu sau này. Và ngay cả những người tu vì càng về sau này cũng đâu có những bậc chân tu. CŨng có những sư hổ mang nên những vị như vậy phải qua học hỏi về tâm tính. Peace
 5. Mà bác đã nghiên cứu chưa mà bác này hay phán lạc đề thế? Bác nghiên cứu đi rồi mới thấy sai đúng em thấy bác hay phán nghe qua thì ghê gớm đọc sâu vào rồi thì mới thấy toàn phán những cái mà cho thấy dường như bác chưa hiểu hết vấn đề. Có lẽ bác mới đọc hết cái đoạn giới thiệu nên phản bác toàn dựa vào đó :lol:
 6. Ông anh cứ bình tĩnh. Tại ông anh nói thì em trả lời. Nếu ông anh muốn em im thì nói trước đi. Em là hậu bối thấy có cơ may được đàm đạo với anh thì em vào đưa ra ý kiến. Chính PLC còn công nhận là phải dựa vào Phật giáo ko tách riêng ra sao anh lại cữ nghĩ nó tách và bài bác Phật Giáo??? PLC dựa vào kiến thức Phật Giáo chứ ở đâu? Bác có muốn phản biện thì một mình ở đây làm j vào hẳn diễn đàn của họ phản biện để thức tỉnh mọi người???
 7. Hì bác cũng coi phim đó hả. Bác bị cái tật ko nghiên cứu kỹ đã vội phản bác hay sao ý??? :lol: Bác xem phần 3 phim đấy chưa mà phán câu xanh rờn như vậy??? Mà cái này bác đăng lên trả lời em ko thấy liên quan đến PLC thế cuối cùng là thế nào hở bác. Nhảy qua lĩnh vực phim ảnh mới ghê gớm :P
 8. Hì hì mình có thể copy paste vẫn được nhưng vấn đề nếu bạn thắc mắc thì cứ tìm thẳng mà đọc. Khi bạn chưa đọc mà phản biện thì làm sao mà phản biện đúng được. Tâm được xuyên suốt trong cuốn PLC thậm chí toàn bộ các cuốn sách. Mình mà muốn đưa cho bạn thì phải chép lại nguyên cuốn vào đây ah? Bạn tự đọc chứ. Những cái mà có sẵn rồi nếu làm lại một cách vô ích như thế thì rất mất công. Mình nghĩ bạn nên tự nghiên cứu dẹp thành kiến với nó qua một bên mà thử ngẫm xem. nếu bạn muốn mình sẽ kèm file lên cho bạn. Đừng nói là bạn đọc ko hiểu được mới bắt mình chỉ nhé!!! He he đùa thôi đừng để bụng nhé :lol:
 9. Cái đó thì tự mà đọc chớ dài như thế sao type ra đây mỏi tay chết. Hãy nghiên cứu kĩ hẵng phản biện bạn ah!!! Nếu bạn phản biện được hết mình sắn sàng chấp nhận. Ko có j cả vì đây là bàn luận đơn thuần. Bạn hỏi j mình trả lời. Hỏi mà chưa nghiên cứu kỹ những phần đã có thì tự nghiên cứu. Nếu lần sau phản biện mà bạn nghiên cứu rồi mình sẽ trả lời. Ko thì để cho người khác người ta phản biện bạn ah :lol:
 10. Mình ko biết nữa nhưng có lẽ có. Ko biết ai đã luyện được chưa nhỉ? :lol: Bạn đã tập thử chưa. Có thu được j ko?
 11. Ủa mình hoàn toàn nhìn khách quan nếu bạn ko chỉ ra được tại sao là tà đạo thì đừng vội nói. Nếu ko có bằng chứng j tại sao lại cố chấp Có ai là đúng hoàn toàn đâu!!! Nếu bạn bảo ý kiến bảo PLC là tà thì nó là tà thì mình nói ý kiến sai chắc chắn sai rồi!! Mình nói như vậy ra để bàn luận với bạn về góc nhìn của mình Nều ko phục chỗ nào bạn có thể nói!!! Bây giờ những điểm nhìn của bạn mình trả lời hết rồi và mình khẳng định rằng mình hoàn toàn lấy PLC để trả lời bạn. Còn bạn lấy những điều dẫn chứng bên ngoài thì mình phân tích lại và cũng so sánh với PLC. Có lẽ bạn chưa tìm hiểu kỹ vấn đề. Dù sao cũng cảm ơn bạn về những luận đàm vừa rồi. Mình thấy bạn rất có hiểu biết. Hi vọng được tái kiến với bạn. Thân
 12. Bạn ah mình có thấy nick mình ăn nhập j với PLC đâu. Thứ 2 là mình cũng mới biết PLC thôi :D Mình đã nghiên cứu lại PLC để trả lời bài trước chứ đã là đệ tử đâu. VÌ phải biết rõ là chính hay tà đạo thì mới theo....suy luận của bạn về mình hơi nhầm rùi hì hì :) . Mà về tuổi đời nói bạn ko tin chứ có lẽ Thiên Hữu có khi phải gọi bạn là chú hay bác cũng nên. Theo mình nghĩ thì PLC này đâu phải là 1 tôn giáo để hướng mọi người theo. Và chính Lý Hồng Chí cũng có đề cập đến là có liên quan đến Phật Giáo chứ ko phải là Phật Giáo mà họ đâu có tạo thêm ông phật hay ông thần nào khác để con người ngu muội mà theo rồi phá bỏ cái Phật Giáo Chính Tông đâu. Nếu bạn nói tà giáo có nhiều người theo hơn là chính đạo là chuyện thường thấy thì mình hỏi là sao đạo của Thanh Hải Thượng sư lại lèo tèo vài mống và mụ đâu dám truyền bá chính thức trong VN. Mà bạn hình như vẫn chưa chỉ rõ được tà giáo của PLC hay sao nhỉ :P ??? Vì theo mình nghĩ thì tà giáo đâu có đòi hỏi về tu luyện tâm tính? Tà giáo mà cũng đưa ra những góc nhìn thế nào là tà giáo như PLC. Và những người bị đàn áp đều là ở TQ một đất nước mà chính quyền có những người độc tài và nhiều khi còn có phần độc địa. Họ đàn áp vì thấy đệ tử theo PLC nhiều và một nỗi sợ chính quyền sẽ lung lay vì nhiều người theo PLC. Nhưng những người theo PLC trên toàn thế giới đâu có bị làm sao đâu. Hơn nữa họ tu luyện và trị được một số bệnh. Có lẽ bạn nói PLC như vậy vì bạn chưa hiểu rõ về PLC. NÊn nhìn 1 sự việc rõ hơn rồi hẵng đánh giá. P/s: :lol: bạn nói những đệ tự PLC là hay dùng lời lẽ lịch sự mềm mỏng để tuyên truyền. Vì PLC là một Thiền pháp của Phật gia nên họ thuyết pháp phải dùng lời lẽ dẻo để nói cho người khác hiểu. Lý lẽ có đúng đến đâu mà ăn nói ko khéo léo thì cũng ko có ý nghĩa j. Peace
 13. Nếu bạn xét cứ tự xưng là cao tầng là cùng đẳng cấp thì... :lol: Bạn ạ theo mình nghĩ thì Pháp Luân Công ko có tuyên truyền những thứ mang rõ chất tà đạo như Thanh Hải Thượng Sư. ví dụ như một đằng Thanh hải thượng sư còn có nói những điều như người ruột thịt ko khác j người ngoài chỉ được phép tôn thờ mụ. DỒng thời mụ còn thiên về làm kinh tế. :P Còn về PLC theo mình biết họ có hơi quá bành trướng về mặt tuyên truyền nhưng bù lại nếu nghiên cứu sâu sẽ phát hiện ra nếu như tà đạo sẽ ko đề cao về tu luyện tâm tính hay là coi thường danh lợi. Hơn nữa những đệ tử PLC ở các nước đều sẵn sàng giúp đỡ miễn phí về tập luyện hay giảng giải. Họ làm vậy để tích lũy được công. Còn về phần bạn nói về kiếp nạn khổ ải thì trong cuốn PLC cũng có nói đến trong mục ĐƯỢC VÀ MẤT. Lý HỒng Chí có nói về việc mất và được như các cái kiếp nạn thử thách. Nếu vượt qua được sẽ đạt được công cao. Nếu nói PLC là tà đạo như Thanh Hải thượng sư và bài bác Phật giáo chính tông thì tại sao nó lại được đất nước có hầu hết dân số theo Phật giáo công nhận. Hi vọng bạn sẽ tìm hiểu kỹ lại. Vì mình cũng chỉ mới nghiên cứu PLC sau khi đọc bài viết của bạn... Nếu bạn có cái j vẫn còn thấy sai sót cứ góp ý. Peace
 14. Chào bạn BatBoThienLong!! Mình thấy bài của bạn viết hơi phiến diện. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu sâu hơn về giáo phái này. Bạn ko thể kết luận ngay Pháp Luân Công là tà giáo khi chưa xét kỹ về các phương diện của giáo phái này. Những điều bạn phân tích ko phải là sai nhưng có lẽ là góc nhìn hơi nông. Bạn chỉ xét những lời intro của PLC mà đã xét ngay là cùng đẳng cấp với Thanh Hải thượng sư là hoàn toàn sai. Hi vọng bạn nghiên cứu kỹ mới nên đánh giá và post bài phản biện... Peace!!!
 15. Các anh ơi em đọc thấy thụ vị quá. Ko hiểu các anh làm thế nào mà siêu vậy. Em muốn học mấy cái này nhưng hình như ko có duyên để gặp được sư phụ :rolleyes: . Em muốn hỏi 1 câu làm thế nào mà các anh nhìn thấy được âm binh? Làm sao để các anh khử được mấy cái vong dữ thế?