• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phương Thiên Hữu

Hội viên
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phương Thiên Hữu

 1. Mình rất thích cái suy nghĩ của bạn, Bản thân mình nghĩ PLC ko phải là tà đạo, nhưng mình chưa nghĩ nó hẳn đã là pháp môn nhà Phật. Mình đang tu theo Mật Tông của Phật Giáo và mình cũng được dạy rằng "Ai tu người nấy chứng, không nên đi công kích lẫn nhau" tránh tình trạng gà cùng một mẹ đá nhau. Tà chánh gì ắt sau sẽ rõ, nguyên lý vô hình không nên lấy lý lẽ hữu hình giải thích. Ai chọn tu đường nào dù đúng hay sai đều do nghiệp quả. 1 tâm hướng phật, tu tập tinh tấn sẽ hiểu được chân lý và hưởng an lạc. Chúc bạn tu tập tốt :D Thân
 2. Thần chú tức Chân Ngôn, Chân Ngôn là sao là ngôn ngữ thật nhất chính xác nhất của chư Phật. Nếu ngồi phân tích mổ xẻ bằng lời lẽ thông thường chẳng há mất đi cái ý nghĩa của nó? Thần chú, chân ngôn như một phương tiện để đưa con người học hỏi với vũ trụ. Chân ngôn được dùng bởi các vị tu theo Mật Tông hay tên khác là Chân Ngôn tông. Thần chú Chân Ngôn phải đi liền theo tu tâm dưỡng tính nếu không có đọc cả triệu biến chú bắt cả triệu ấn quyết vẽ cả triệu đạo bùa thì cũng không có hiệu quả. :D Thân,
 3. Kính gửi quý bằng hữu trên diễn đàn, PTH đã xem qua về phương pháp này. Đúng như huynh haithienha nói đây chính là phương pháp Tam Muội Chân Hỏa. Đây là 1 môn khí công huyền bí. Nếu ko có người hướng dẫn sẽ dẫn đến tử vong hay điên loạn. post link để mọi người tham khảo :) lửa tam muội
 4. PTH nghĩ là huynh bỏ ko có j đáng tiếc cả ! Những điều mình thấy chưa chắc đúng là do xuất hồn. Có thể do các vong hồn vất vưởng tạo ra ảo tưởng để ta muốn rời bỏ thể xác để chúng có thể chiếm đoạt. Xuất hồn ko fải ai cũng có thể học được huống chi là thực hiện. Thấy những điều người khác ko thấy chưa chắc đã tốt. Thân, PTH
 5. Gửi huynh Nguyễn Huỳnh Thái, PTH chưa nghe đến Hỏa Xà bao h nhưng có lẽ trong lúc vô thức nào đó huynh làm theo những j tiếng nói kia chỉ bảo nên vô tình mở đường cho vong hồn nào đó nhập vào huynh. Vong hồn lúc mới nhập luôn luôn tỏ ra có ích và giúp đỡ người bị nhập rất nhiều. Qua giấc mơ có lẽ bà và cô đang giúp huynh. Theo mình nghĩ đừng nên tập theo Hỏa Xà j cả. Bây giờ để tránh mọi chuyện chưa trở nên xấu thì hãy nhất tâm cầu phật. Trước khi đi ngủ thì nên niệm kinh Phật trước khi ngủ vd: Kinh cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát, hay Kim Cương kinh, Bát Nhã Kinh .... Nếu cần thiết thì niệm thêm Lục tự đại minh chân ngôn Om mani padme hum. Nhất Tâm hướng Phật pháp đừng suy nghĩ đến Hỏa Xà j nữa có lẽ sẽ có hiệu quả. Chúc may mắn, Phương Thiên Hữu
 6. Bác nói đúng ghê! PLC nếu suy nghĩ dưới mặt khí công thì ko có j đáng nói. Nhưng nếu tự xưng là tôn giáo hay giáo phái của Phật Giáo thì tự làm xấu mình rốt cuộc tự biến mình thành tà giáo. Ah mà bác ơi nó sử dụng bùa ngải chỗ nào ạ? e mới thấy mấy người múa may thôi chứ chưa thấy bùa ngải bao giờ :-?? Xin cám ơn
 7. Bà em là Phật Tử nên hay đưa e đi các chùa chiền và thiền viện. Bà theo Thiền Tông và Tịnh Độ Nhưng nghiêng về Thiền. Mà chỉ đáng tiếc là e lại đi du học nên ko đi được nhiều. Ko có lẽ cũng vào Thiền Viện SÙng Phúc làm đệ tử. Tại mấy thầy trong đó kêu mặt e phúc hậu nên cứ xin bà e cho theo 1 trong các thầy học. Bà e cũng muốn e theo họ làm đệ tử nhưng đùng 1 cái lại fải đi nên ko đủ duyên. Bản thân e đã từng học Thiền và e cũng tu theo Tịnh Độ khá lâu. E cũng muốn theo cả 3 con đường nên hỏi thử bác xem biết Thiền Viện nào ở ANh ko. E có thấy 1 ngôi chùa VN ở đây nhưng e đoán chưa chắc có vị nào theo Thiền Tông ở đây
 8. Ah trước e cũng có đến Thiền Viện Sùng Phúc ngoài Hà Nội. Có sư thầy định nhận e làm đệ tử nhưng em chỉ ở VN ngắn quá nên ko làm đệ tử ổng đc. Vì vậy e chuyển qua tu Mật Tông vì có người hướng dẫn được. Mà ko hiểu hiện bác BBTL ở đâu ạ?
 9. Vậy tức là tùy duyên thì tu theo một pháp môn đúng ko bác. Vì e nghĩ là các pháp môn là các con đường khác nhưng cuối cùng đều đi về 1 mục đích là được giác ngộ. Vậy Bác có biết 1 số cao nhân nào tu về Thiền Tông đang ở Anh Quốc ko. E muốn học hỏi thêm về các Pháp môn khác thuộc Phật Giáo. Hoặc bác có thể cho e 1 số những đường link về Phật Pháp ko
 10. Đọc xong vài dòng của anh BBTL tôi cũng thấy rất bổ ích! Cám ơn anh. Tôi có 1 vài thắc mắc như sau. Vậy như trên đây thì họ nói việc tham thiền là 1 việc cần thiết dẫn tới con đường giác ngộ. Vậy đối với Tịnh Độ họ có thể kết hợp Đọc Kinh và ngồi thiền, Với Mật tông họ bắt kết ấn và trì trú trong lúc hành thiền. Vậy đối với thiền tông thì bên cạnh tham thiền là j. Vì hiểu biết về Thiền Tông nông cạn mong anh giải đáp
 11. Thật sự đọc mấy bài mọi người tranh luận thấy buồn cười cùng người tu tập cả cãi nhau mấy cái chuyện này nhiều làm j :D Nó là tà hay chánh chúng ta còn là người trần mắt thịt làm sao dựa vào lý lẽ của ta để mà suy nó ra tà hay chánh. Nếu ta đủ cái khả năng để khẳng định 1 điều j đó là chắc chắn thì đã lên thành cõi khác lâu rồi. Bản thân tôi thấy những người tập PLC cũng có phần sai là đi tuyên truyền rầm rộ cho môn của mình quá không khỏi khiến cho khi nhìn vào gây nhiều luồng ý kiến. Ko kể một số người cứ nghe thấy người ta đả kích lại vào cãi chày cãi cối mặc dù còn chưa hiểu rõ lắm về cái môn mà mình đang tập. Còn những người vào chỉ trích PLC một là do ko hài lòng với và tranh luận về những điều ko hợp lý của PLC nói chung và Lý Hồng Chí nói riêng. Nhưng cũng ko ít người thuộc Thiền Tông vào khư khư bảo vệ pháp môn của mình chứ nếu PLC ko đụng vào Thiền Tông thì chắc họ cũng chẳng nhảy vào. Lấy ví dụ về BBTL bác nói PLC là tà thì ko thể trách vì nó cũng mới nên ko tránh được các nghi ngờ. Nhưng khi nói sang Mật Tông, Phật Giáo Tây tạng bác ấy cũng bác bỏ và cho nó là tà là sao! Cuối cùng cũng chỉ để đưa ra Thiền Tông là Pháp gốc. Nói chung mỗi người đều có cái lý riêng thế nên ai nói ra cũng thấy mình đúng. Nhưng thực sự càng tranh cãi cuối cùng cũng chẳng được j. Lựa chọn là tùy vào mỗi người ko cần thiết fải quảng bá mà cũng không cần phải tranh luận nhiều. Nếu ta bảo nó là tà mà chẳng may ra nó là chánh thì ta cũng oan gia, mà nếu như nó là tà mà ta lại nâng nó thành chánh cũng ko hay. Vài dòng tâm sự
 12. Xin chào Au_Lac rất vui được đàm đạo với bạn. Theo như mình nghĩ cái phái Lõa Thể đó hành xác như vậy hướng đến luyện tâm tính j? Có làm j giúp ích được cho người khác và bản thân mình được bao nhiêu! Chịu nhiều thứ như vậy có làm người ta cảm thấy thư thái để mà đủ sức thoát ra khỏi luân hồi hay không. Bản thân PHật Giáo ngày xưa cũng có Nam Nữ song tu, 1 phương pháp tu khá kỳ dị. Nhưng về sau chưa ai đủ tâm đức để tu cái này. Còn cái giáo phái lõa thể kia hiểu được 1 phần nào đó vấn đề xong cái phương pháp thì lại đi sai. Thanh Hải thì sao bà ta vào kiến giải linh tinh các thứ thuộc về PHật giáo cùng với những thứ khá đi ngược với Phật giáo thế nhưng cuối cùng tự nhận pháp môn của mình là Nhĩ Căn Viên Thông một pháp môn của Bồ Tát. Tất cả mục đích của bà ta xoay quanh 1 chữ "TIỀN"
 13. Nếu tu tâm và đọc kinh phật nhưng lại đi chửi lung tung cái nọ tà cái kia tà chỉ vì nói ko vừa ý mình thì còn tệ hơn âm. Người ta đang nói mình là ko tin vào Phật thế mà lại kiến giải: "Nhiều người không tin có Phật blah blah..." Nghe mà ghê. Chẳng ai tin vào ma đạo nếu không tin vào Phật cả. Mạt Kiến kiểu j? Thiền Tông đúng là có chánh kiến. CÒn người theo Thiền Tông chắc j ai cũng có chánh kiến hết. Nói Phật Giáo Tây Tạng là Ma Giáo, Nói những ai nói ko vừa ý mình vô căn cứ là tà đạo. Đúng là hạng theo Phật mà chỉ được cái đọc nhiều ko hiểu hết. Người ta đang nói thế kia mình lại vào ba hoa thế này như kiểu chỉ cốt để show off cái hiểu biết của mình thật là sợ hết mức :lol: : :lol: :lol: :lol: Còn là người trần mặt thịt học đòi làm chư vị Thần Phật đọc được Kinh Vô tự sao? Chình vì truyền đạo cho người thường thì mới phải viết sách có chữ. Nên người ta nói là hay nhất từng đoc đối với người ta chứ có fải chung đâu??? Nói như bác thì bác đã đốt hết sách có chữ chưa? Đọc được mấy quyển Vô tự rồi? Hay ko hả bác? :lol: :lol: :lol:
 14. Dạ Cảm ơn Hồng bá bá nhắc nhở Thiên Hữu con xin ghi nhận lời dạy! :rolleyes:
 15. Em không ngồi im được vì tình cảm của bác BBTL. Bác sang hẳn diễn đàn khác lôi e vềKhông thể nhìn vào một kiếp mà suy ra quá trình tu luyện. Hơn nữa trước đây LHC có tu luyện Phật Pháp. sao gọi là tục gia. Mà những kiếp trước họ tu kiếp này mới thành Phật. NÓi như Bác lúc đạo Phật mới ra người ta cũng bảo sao so sánh với các bậc toàn giác của đạo khác? PHáp thuyết mà chưa nghiên cứu kĩ thì đúng là Chưa nghiên cứu thì đừng phán xét j cả :rolleyes:
 16. Bác Bát Bộ Thiên Long này rất hay! Người khác đã đặt đầu đề là chào mừng thiện cảm đến diễn đàn. Thiên Hữu tôi vào làm quen tại sao bác phải chặn họng như vậy. Thứ 2 là tôi ko có tuyên truyền PHáp Luân Công. tôi thấy những điều BBTL nói có phần ko hợp lý thì vào tranh luận. Còn về Mật Tông ko fải vì hâm mộ phép thuật hay là j Ai Không Hiểu Mật Tông Cho Là Hành Giả Tu Mật Tông Lấy Mục Đích Có Thần Thông Làm Cứu Cánh Thì Là Một Sự Sai Lầm Rất Lớn. Trong Mật Tông Thì Thần Thông Chỉ Là Sự Ứng Dụng Của Tâm Mà Thôi. Trong Mật Tông Không Bao Giờ Đề Cao Thần Thông Mà Chỉ Dạy Sự Giải Thoát Sanh Tử Luân Hồi. Các Vị Đạo Sư Mật Tông Tây Tạng Không Bao Giờ Nói Là Tu Mật Pháp Để Có Thần Thông Cả. Tôi đã rút ra vì không còn muốn tranh luận mất thời gian với bác nữa thế mà bác vẫn cứ bám theo thế này e rằng tôi fải quay lại chủ đề kia để tranh luận nếu ko ảnh hưởng đến chủ đề của bác Rubi. Kính chào bác Rubi xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến bác
 17. Thiên Hữu e kính chào bác Rubi! CHúc bác mạnh khỏe và hoạt động tốt. E ko có tài năng về môn dự đoán nào. Tham gia diễn đàn cho vui. Sau này có lẽ nhờ cậy được bác. Mà bác ơi "Ngày xửa ngày xưa" chớ đâu fải "Ngảy sửa ngày sưa"Vài dòng tâm sự :D
 18. Thien duyen ơi bạn cũng ko cần nhiều lời nữa đâu. Vì đến Phật Giáo Tây Tạng còn bị vị Bát Bộ THiên Long này gọi là Ma giáo huống chi Pháp Luân Công sinh sau đẻ muộn. Nói chung là cũng khó để mà nói được vị này. Nói 1 đằng trả lời 1 nẻo rồi cứ liên tục nói là độn căn. Ừ thì có công nhận là hiểu biết cao siêu nhưng đi vào nói trả lời thì lạc đề. Đọc các bài trả lời cho mình thì biết. Nếu ko đọc phần của mình thì ai cũng thấy là ừ vị này hiểu biệt nhưng ghép lại với bài của mình thì lung bung lét bét. Như kiểu đọc nhiều nhưng hiểu thì ko được bao nhiêu. Nói chung là đúng thời mạt pháp E chắc xin phép rút khỏi vụ này ko fải vì ko đủ lý lẽ mà là vị quá sợ kiểu thao thao bất tuyệt một kiểu ko ăn nhập Vài dòng tâm sự,
 19. Lý Hồng Chí ko nói thiền tông là tà!!! :rolleyes: :D :lol: Bác nghiên cứu kỹ chưa? Bao nhiêu người nói mấy lần rồi? BÁc chưa đọc hay đọc ko hiểu nổi? Lý Hồng Chí nói Thiền Tông ko còn fù hợp trong thời bây giờ. vì triết lý quá cao siêu nhưng con người trong thời mạt pháp không đủ để hiểu hết và còn rất nhiều người hiểu sai. Thế nên đến Lục tổ huệ tông là hết. Lý Hồng CHí ko nói j phỉ báng Lục Tổ hay tổ sư nào của Thiền Tông, cũng ko nói j phỉ báng Thiền Tông. Mà chỉ đi vào nói con người bây giờ không hợp để tu Thiền Tông. Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn thầy thằng dại huống chi lại làm đầy tớ thằng dại, Đạo có đúng là đạo cho con người ta nghe hiểu thấy được chân lý Bác tự cho mình là dùng thiển ý độ người. Không sợ mất lòng người đức tin của người mới là chánh pháp sao??? Trong Phật Giáo hay trong Thiền Tông có nói đến đó ko? LÀ người theo Thiền Tông thì fải biết kiên nhẫn để làm bất cứ việc j chứ? Nói như vậy cũng thấy được cái mạt pháp dần dần trong tư tưởng.
 20. Đúng làm sao biết tà mà buộc tội ? Bây giờ cũng ko thể nói Thiền tông là tà! Người ta nói rằng Thiền Tông ko còn fù hợp đã vội khép tội phỉ báng chính đạo phỉ báng phật giáo. Ấy Trực chỉ nhân tông đâu rồi? Thuyết pháp cho người mà dùng lời thô thiển ai đi tin theo. Đạo ko tà mà do tâm tà ắt do thời mạt pháp sinh ra :rolleyes: :D :lol:
 21. Haha Có lẽ chắc bác nhầm! e ko fải học viên PLC. Sắp là đệ tử Mật Tông rồi. Haha chẳng thấy tiêu diệt Phật giáo nào cả. LHC nhận xét về Thiền Tông ko phù hợp 1 cái mà bác lôi gán hết tội này tội kia. Đúng là bảo thủ cho pháp môn của mình là nhất. Rồi cứ thế ko thèm hiểu người ta nói j cứ 1 mực cho mình đúng rồi nhìn các bài trả lời thi biết lung bung hết cả. E cũng chẳng lẫn lộn sang cái j mà chỉ nối sang để ví dụ vào. Chứ e ko có cái kiểu câu hỏi 1 đằng trả lời một nẻo. Thật đúng là :lol: :lol: :lol: ^_^ :P
 22. Haha nói cái nơi mà người ta tu luyện Phật Giáo đông nhất là ma đạo chứng tỏ được thứ nhất BBTL là người chưa hiểu hết về chính trị thứ 2 hiểu biết về các tông phái Phật Giáo khác chưa đâu vào đâu! "Từ đó mà thấy Phật giáo Tây tạng có phần trọng tâm liên quan đến Ma giáo." BÁc đưa ra dẫn chứng về câu này của bác đi "Ai dám đảm bảo trong số hàng trăm triệu người theo luyên pháp luân công, trong đó có chính kiến hơn các chân tăng hiện thời. Suy ra, một lũ mấy trăm triệu người cũng chỉ là đồng nghiệp vọng kiến mà thôi, thấy đông và kỳ đặc nên theo tập chứ có trí tuệ phân biện chân thật gì đâu." Haha vậy là bác ko có vọng kiến và bác có trí tuệ phân biệt chân thật? Bác sắp giác ngộ rồi hả? Trong mấy trăm triệu người bác đừng quên là có người nọ người kia. Bản thân những sự viêc ta nhìn thấy thì con người ta ko thể đánh giá. ĐÚng hay sai chỉ mang trừu tượng. Đánh giá rồi cứ như là nhìn thấu sự việc thì e rằng BBTL đã ko fải ngồi đây mà lý luận cùn thế này mà đi tu ở cõi nào rồi :lol: :lol: :lol:
 23. Đúng là đã ko biết mà còn nói bừa nhiều! :lol: Tại hạ nhiều lúc cảm thấy nản vì nhiều khi BBTL huynh cứ hay có bài viết thì có vẻ khác nhưng cũng chỉ vin vào vài lí do rồi cứ nhai nhải. Vì vậy nên đã được trả lời rồi vẫn cứ lôi lại ra bằng đc chắc có lẽ chưa thèm đọc bài người khác cũng chỉ nhảy vào rồi đôm đốp lại thôi :lol: "ực tế là PLC đã nhận lấy hậu quả từ cái nhân tà đạo, ngay lúc bị bắt bớ là ấn chứng ma đạo rõ ràng, đây là hiện tượng mà Phật Pháp đã tiên tri trước rồi." Cứ bắt bớ là ma đạo sao??? Đảng CS Trung Hoa là chính nghĩa sao? ĐỢt đòi giải tán Tây Tạng bắt bớ nhà tu thì do ai? Tất cả là ma gia ma đạo hết ah? Lấy chính trị để giải thik Phật giáo? Vin vào đó để rồi kết luận tà chánh? Bản thân Pháp Luân Công có quá đông người dân theo và kể cả có rất nhiều người trong nhà nước của CHXHCN Trung Hoa theo. Nhận thấy sự phổ biến của nó Đảng CS Trung Hoa lo sợ một ngày PLC đứng lên thành 1 tổ chức rồi sau đó chiếm ngôi của Đảng Cộng Sản. Cộng thêm việc Lý Hồng Chí hay đi sang Đài Loan giảng đạo. Đảng CS Trung Hoa mơ hồ lo sợ Lý Hồng CHí là 1 nội gián của Quốc Dân Đảng hoặc cũng chỉ là cớ để bắt bớ. Nói chung là về chính trị chứ ko phải về lí do tôn giáo! Bác nói như sau: "Cho nên, các hạng lọt vào tu luyện pháp này toàn là tạp căn, thấy biết mấy thứ linh tinh, ngộ nhận là sự nhiệm màu rồi kể nể vớ vấn, biện tập truyền bá rồi nói năng chẳng đâu vào đâu. Có vị gì là giác ngộ giải thoát đâu, chẳng dính dáng gì đến Sinh tử tức Niết bàn mà cứ mơ tưởng đắc tầng cao mới cả tu ở tầng cao." Vậy bác hãy click vào link sau đây click here Hãy xem nhận xét của VinhL sau khi đọc xong PLC! Nếu chỉ đơn thuần nói linh tinh sao phục lòng người! Càng ngày càng nhiều người theo PLC. Phải chăng bác thấy Thiền Tông ko còn hợp thời nên sinh ra ghen tức? Thấy người khác nói đúng lại đem làm ghen ghét? :lol: Cảm ơn bác đã cho tại hạ giây phút giải trí ^_^ :P :( :lol:
 24. "Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp." Nghe câu này ai cũng thấy bác BBTL nói đúng. Nhưng mọi người để ý lên câu hỏi của e xem! :lol: :lol: :lol: Đau ruột vì lời lẽ thì đanh thép mà ý nghĩa lung tung trả lời né tránh vớ vẩn ko đi vào vấn đề. "Giới luật là nền tảng của Đạo đức, PLC có cả hình thức người thế tục độ người xuất thế, đó là cái luật gì vậy?" Giới luật PLC có không thể nói được là PLC có hình thức người thế tục độ người xuất thế. Nói ko hiểu mình nói j sao. Kể cả nếu chưa xuất ra trong kiếp này nhưng do từ những kiếp trước tu luyện rất dày nhưng quả chưa chín thì đến thời điểm này mới thành chánh quả. Căn cơ tu thành ko thể chỉ xét trong 1 kiếp. Đã có nhiều lần ta thấy sự kiện người ko xuất ra chết đi để lại xá lợi hoặc kim thân. Ko hề phỉ bảng chính pháp tôn cao nào cả! PLC chỉ nói càng về sau thì Thiền tông đi về mạt pháp! Hi vọng BBTL nên hãy biết lắng nghe hơn đừng cứng cổ nói mà gây ra những thứ buôn cười như vừa rồi
 25. "Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay hơn thì cũng không ra ngoài Chỉ Quán và Thiền" Dựa vào đâu mà bác dám chắc là chỉ đến vậy. "Chỉ Quán và Thiền không vượt ra ngoài Thiền Tông." Thiền Tông có không có nghĩa thiền tông đã bao hàm và có hết tinh hoa! "không có nền tảng đạo đức thì đừng có ngang tàng lôi Pháp Luân Công ra mà truyền bá linh tinh." Có giáo lý có điều luật để đưa người ta tu tâm tính mà dám nói như thế này khác j tự khoe mình ko biết nói bừa! Lý Hồng Chí đã từng theo học 1 vị thầy thuộc Mật Tông là Tông Phái của Phật giáo nên cũng đã có căn cơ tu luyện. Chưa đọc về những điều người khác nói mà dám phỉ báng người khác. Tự nhận mình là thiền tông trực trỉ tự nhận mình có căn cơ tu luyện! Đã là bậc giác ngộ đâu mà khẳng định đc! Nghiên cứu kỹ nghiên cứu rõ còn có thể nhận xét sai lầm huống chi còn nghiên cứu 1 ít rồi dựa vào những thứ hiểu biết ít ỏi của mình mà có thể tự đắc hơn người e là hơi quá! Ai đúng ai sai tu vào chính đạo hay ma đạo cũng được an bài. Cái gì đến thời thế hết thì nó cũng phải hết. ĐÓ là nhân quả sao mà có thể biết trước! Đừng có cứng đầu theo ý của mình mà rồi lấy ra để chửi người khác! Ko khéo gây nên nghiệp chướng! Vài dòng tâm sự,