• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HungNguyen

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  855
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by HungNguyen

 1. Sư phụ Thiên Sứ cũng hưu, nghỉ viết bài rồi thì diễn đàn này buồn tênh. ......Những người muôn năm cũ, hồn bây giờ ở đâu ?
 2. Anh đại Trung bất ngờ thắng cử. Quý bà Cá Linh thua trong sững sờ. Cộng Hòa có truyền thống hiếu chiến hơn Dân chủ. Chuẩn bị cho chiến tranh thôi
 3. Bài giảng của sư phụ thật là dễ hiểu. Không như các " cao thủ " lý học khác chuyên nói lấy được và tung hoả mù, thần bí hoá vấn đề.
 4. Mỹ cảnh báo động đất ở Nam California ( bờ Tây nước Mỹ ) trong vài ngày tới ( cụ thể là trong vòng 48 h nữa ) Văn phòng các vấn đề khẩn cấp của thống đốc bang California (Mỹ) đã lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện một loạt các đợt địa chấn nhỏ bên dưới Biển Salton, vốn nằm trực tiếp trên đứt gẫy San Andreas, theo tờ Orange County Register ngày 1.10.Tổng cộng các chuyên gia đã đếm được 142 trận động đất nhỏ bắt đầu từ 26.9 gần bãi biển Bombay ở rìa cực nam của đứt gẫy. Những đợt rung lắc này dao động từ 1,4 đến 4,3 độ Richter, theo cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Giới khoa học ước tính khả năng xảy ra động đất với cường độ từ 7 độ Richter trở lên ở phần phía nam của đứt gẫy San Andreas có thể lên đến 1:100 và thấp nhất là 1:3.000, từ đây cho đến ngày 4.10 (giờ Mỹ). Động đất dọc theo San Andreas thường xảy ra mỗi 300 năm/lần, theo nhà địa vật lý Morgan Page của USGS. Tuy nhiên, mũi cực nam của đứt gẫy này vẫn chưa bùng nổ lần này kể từ năm 1690. “Hiện áp lực đang dồn ứ tại mũi nam ở mức đáng kể”, theo chuyên gia Page. Thống đốc Jerry Brown đã ký vào dự luật thiết lập hệ thống cảnh báo sớm toàn bang nhằm thông tin về các nguy cơ động đất đến điện thoại di động, các kênh phát thanh và những thiết bị khác. Phi Yến
 5. Chúc sư phụ luôn khỏe mạnh và thông tuệ!
 6. Tôi thấy vụ học chung nick này không ổn. Nếu các bạn không đủ tài chính để trang trải cho khoá học thì nên chuyên tâm "cày " thêm 1 thời gian nữa rồi hẳn bắt đầu bước vào con đường học thuật mênh mông này. Nếu yêu thích, với số tiền khiêm tốn hiện nay các bạn có thể đến sư phụ xin mua tất cả sách sư phụ đã biên soạn, về nhà đọc kỹ. Sau khi nghiên cứu xong đảm bảo các bạn sẽ có nền tảng khá vững về nền lý học. Eo hẹp hơn nữa thì sư phụ có cho download free đó, down về in ra rồi nghiền ngẫm. Còn nếu đã mang tiếng đi học, gọi 1 tiếng sư phụ thì nên chính danh một mình một nick dù là nick ảo. Đó là chưa kể có người đi học về tự tiện phát tán tài liệu là đã phạm quy.
 7. Với góc nhìn lý học thì vạn vật đều có sinh-vượng-mộ. XH thì nói phong trào có ra đời, có phát triển và sẽ lụi tàn. Game Pokemon Go, cũng như game Võ Lâm Truyền Kỳ , hay xa hơn nữa là thời Yahoo chat. Nam nữ cuồng si chạy theo, thức trắng đêm để chat chít, để cày lép-vồ...v..v...rồi cũng sẽ thoái trào thôi. Ngay cả Yahoo còn đi xuống phải bán đi sau một thời hô phong hoán vũ ở thị trường IT. Nói thế để thấy Pokemon Go chẳng qua cũng là 1 trò chơi. Nó có thời của nó. Cao trào thì người người mê tơi, chơi bất kể ngày đêm, vài năm thậm chí vài tháng sau thì lại thoái trào. Nếu nó vi phạm một số quy tắc của XH thì âm sinh, tất phải chỉnh dương. Điều chỉnh quy tắc XH để quản lý nó thôi. Không nên quy kết rồi lên án game này một cách ghê gớm như báo chì gẩn đây ầm ầm.
 8. Tầm nhìn của sư phụ quả thật...vi diệu. Diễn biến thời cuộc ngày càng giống như sư phụ tiên đoán, chứng tỏ sự hiệu quả của phương pháp tiên tri kết hợp nhuần nhuyễn giữa nắm bắt tình hình thời sự với cảm ứng bói quẻ dựa trên nền tảng tri thức phân tích thông tin ở tầm vĩ mô.
 9. Một số luồng dư luận trong quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh áp lực đòi hỏi một phản ứng mạnh hơn, có cả khả năng dùng vũ lực nhằm vào Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực, 4 nguồn tin riêng biệt nói với Reuters. Một nguồn tin nói: "Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA) đã sẵn sàng. Chúng ta nên cho chúng một bài học như Đặng Tiểu Bình đã làm với Việt Nam năm 1979". Ấy là báo Việt Nam dịch mềm đi. Chứ nguyên văn từ Reuteus thuật lại lời một vị tướng Trung Quốc là " PLA đã sẳn sàng. Chúng ta hãy nhảy vào và đập cho tụi nó xịt máu mũi ...." Nói chung là tình hình nóng lắm rồi.
 10. Thêm cái vụ đập chùa đuổi sư bên Tây Tạng đang rất nóng trên face nữa thì e là quả báo đến lúc nhãn tiền rồi thưa sư phụ.
 11. Như vậy là động can qua ngay thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ tổng thống Mỹ rồi
 12. Địa chỉ ở đâu vậy ? Nếu thật thì chắc chắn sẽ là một địa điểm chấn động thiên hạ chứ chẳng chơi. Bộ phận media sẽ ầm kéo đến trước tiên đưa tin cho toàn thế giới ngay lập tức
 13. Cô gái Ấn độ lên đạn - nhanh vậy sao ? Vây là sư phụ đã pó tay không thể bảo kê cho thế giới khốn khổ này rùi Chuẩn Đô đốc Ấn Độ: Sẽ giúp các nước châu Á về an ninh hàng hải http://soha.vn/chuan-do-doc-an-do-se-giup-cac-nuoc-chau-a-ve-an-ninh-hang-hai-201607181620385.htm Sau phán quyết của PCA về vụ kiện biển Đông, quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ nói nước này sẵn sàng giúp các nước châu Á đối phó các vụ vi phạm an ninh hàng hải. Theo trang Zee News (Ấn Độ) ngày 18/7 đưa tin, Chuẩn đô đốc SV Bhokare - chỉ huy hạm đội Phương Đông của Hải quân Ấn Độ - khẳng định mặc dù New Delhi chủ trương hòa bình, song nước này sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khác nếu "gặp rắc rối". Ông Bhokare phát biểu ở cảng Klang, Malaysia: "Nếu bất kỳ quốc gia nào cần sự hỗ trợ của chúng tôi trong vấn đề an ninh hàng hải và cứu trợ nhân đạo thì chúng tôi rất sẵn lòng." Ba tàu hải quân Ấn Độ, gồm Sahyadri, Shakti và Kirch, đang có mặt ở Malaysia để tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Hoàng gia Malaysia. Đề cập diễn biến tình hình biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) The Hague hôm 12/7, Đô đốc Bhokare cho biết Ấn Độ đã sẵn sàng cho những tình huống khó lường phát sinh. "Khi chiến hạm của chúng tôi ra biển, điều đó có nghĩa chúng tôi sẵn sàng tấn công bất cứ ai tấn công chúng tôi trước," ông nói. Zee News cho hay, tuyên bố của ông Bhokare được cho là lời cảnh báo nhằm vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã tỏ thái độ bất mãn sau phán quyết của PCA và tuyên bố "dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông", đồng thời trắng trợn đe dọa "Trung Quốc có quyền lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông". Phán quyết của PCA đã bác hỏ hoàn toàn cái mà Trung Quốc gọi là "quyền lịch sử" đối với biển Đông, cũng như căn cứ pháp lý của yêu sách chủ quyền "Đường 9 đoạn". Truyền thông Trung Quốc quay sang đổ lỗi cho Mỹ "gây căng thẳng" ở biển Đông, và khẳng định với người dân nước này rằng Ấn Độ nằm trong số quốc gia "ủng hộ lập trường của Bắc Kinh sau phán quyết PCA". Trong khi đó, theo Zee News, chính phủ Ấn Độ đã nêu rõ quan điểm thừa nhận phán quyết của PCA được đưa ra nằm trong quy định thẩm quyền của Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS), và "phải được tôn trọng". "Đối với chúng tôi, đây không phải là vấn đề ủng hộ hay chống lại một quốc gia nào đó," người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup nói. Trước đó, theo tờ Indian Express, phán quyết PCA cho phép tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đi qua khu vực biển Đông theo quy định trong UNCLOS mà không cần thông báo cho phía Trung Quốc. Trước khi có phán quyết, Trung Quốc đã lợi dụng yêu sách vô giá trị "Đường 9 đoạn" để buộc Ấn Độ phải thông báo cho Bắc Kinh mọi động thái của các chiến hạm nước này khi đi qua tuyến hàng hải biển Đông.
 14. Vói Triều Tiên thì Nhật ( và cả Mỹ ) không cần đến bom hạt nhân tấn công hủy diệt. Cái đáng sợ nhất của Triều Tiên là họ hầu như không có gì nhiều để mất so với Nhật, Mỹ và Hàn. Cơ sở vật chất hạ tầng XH rất nghèo nàn ít ỏi, cái mất lớn nhất có lẽ là chế độ phong kiến kiểu mới của gia tộc họ Kim. Cho nên để đối phó với Triều Tiên, Nhật không cần bom hạt nhân để trả đủa mà cần phát triển hệ thống lá chắn siêu kín kẻ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Nay nếu phó tổng thống Mỹ nói Nhật có khả năng làm ra bom hạt nhân trong vòng 1 ngày là để nhắc nhẹ " ai kia " ngu lâu khó đào tạo.
 15. Chiều mai 24/5 ngài Obama bay vào Sài gòn. 18 âm lịch, ngày Tam nương không được tốt. Có lẽ vậy nên sau khi xuống sân bay ngài đi thẳng đến chùa Ngọc Hoàng ở khu Đa kao.
 16. Mong sư phụ khỏe mạnh và có cảm hứng chua vài dòng để nắm bắt được chân tướng nhịp điệu thời sự thế giới và khẳng định tính ưu việc của khả năng tiên tri của lý thuyết cổ xưa Âm dương ngũ hành nói chung.
 17. Người Nhật có tính cách khá quái. Họ thích thì cứ thế mà làm cho dù có khác người, phát triển cái " khác người" đó đến độ quái, đặc sắc riêng độc đáo, đôi khi khiến thế giới phải chấp nhận và làm theo. Không như đa số người Việt, làm cái gì cũng ngó quanh xem có ai làm như mình không rồi lo lắng này nọ. Hay là chưa làm đến đầu đến đũa đã bị chính đồng hương Việt chê bai, lôi cổ xuống.
 18. Trung quốc từ thứ dân cho đến nguyên thủ ngày càng chứng tỏ cho thế giới thấy ngôn ngữ lý lẻ ngoại giao của họ chỉ là hình thức, hoàn toàn không liên can gì đến hành động thực tế. Giống như họ sử dụng 1 hệ thống ngôn ngữ và tư duy khác hẳn. Điều này dẫn đến sự mất lòng tin nghiêm trọng khi các nước thương lượng, nói cách khác phương thức ngoại giao bằng lời nói hoàn toàn không có giá trị gì trong thương thảo. Thương thảo trao đổi mà không thể dùng lời nói và tuyên bố để hiểu và đáp ứng hứa hẹn lẫn nhau thì chỉ còn mạnh được yếu thua trên chiến trường thôi. Đúng là chiêu trò cho vui, tốn tiền vé máy bay như sư phụ Thiên Sứ nói từ lâu.
 19. Nhiều khi không đủ thời gian đọc báo....cứ lôi xuống cuối đọc mấy dòng tim tím của sư phụ là đủ nắm bắt chính xác tình hình thế sự, lại rõ nước cờ các bên ;~)
 20. HungNguyen xin cám ơn sư phụ. Chúc mừng sư phụ đúng hơn là nền Lý học Đông phương - một "lý thuyết cổ xưa" mà sư phụ đang từng chút một phục hồi rất cực nhọc - đã thắng độ này. Như vậy, trong năm Bính Thân sắp tới thì trận động đất kinh khủng này có xảy ra không sư phụ vì theo chu kỳ khoảng 243 năm 1 lần . Năm tới sẽ là 301 năm, giống như sợi dây đàn ngày càng căng ra đợi đứt.
 21. Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố chiến đấu cơ F-16 của nước này bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, 2 phi công nhảy dù, 1 chết ( hôm nay ngày Tam nương ), khả năng kích hoạt một tình trạng hỗn loạn mới. http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tho-nhi-ky-ban-roi-chien-dau-co-nga-3317397.html
 22. Chúc sư phụ và các trợ giảng luôn tìm thấy niềm cảm hứng trong công việc nghiên cứu và truyền đạt kiến thức cho học viên.
 23. Không nghe theo lời khuyên tư vấn ra rả như ve sầu trị giá triệu ( hay tỷ ? ) đô của lão sư phụ làng Vũ Đại, nên 2 con mẹ siêu cường đệ nhị và đệ nhất bắt đầu dùng đủ thứ lý lẽ ( cùn ) chửi nhau, dự là sắp tới sẽ lấy sừng, lấy mỏ gõ nhau. http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Trung-Quoc-tuyen-bo-gi-ve-Bien-Dong-khi-Do-doc-Harry-Harris-co-mat-o-Bac-Kinh-post163094.gd
 24. Ông này lấy Kinh Dịch và Lac Việt làm ví dụ cho quan điểm ổng muốn đề cập là : Nếu cứ lặp đi lặp lại 1 điều bịa đặt nhiều lần, qua nhiều năm, nhiều thế hệ thì nó sẽ trở thành " có vẻ " như chân lý. Thật ra thì chiêu thức này người Trung quốc từ xa xưa đã biết và ứng dụng khá thành công điều này. Họ lặp di lặp lại hàng ngàn năm và cuối cùng chính ổng nghĩ đó là chân lý như mặc định ( gọi là lối mòn tư duy ). Hiện nay họ vẫn đang áp dụng chiêu thức này, mỗi mưu kế tính bằng trăm năm, bằng nhiều thế hệ. Câu nòi cửa miệng của họ là " để đời sau giải quyết ". Cho nên chỉ cần thay từ Lạc Việt bằng từ Hán - Kinh Dịch và Hán - là xong.
 25. Ôi cái thằng già Henry Kissinger này là bạn thân của Tung Của và là lão ác nhân của dân tộc Việt