• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhmai86

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About thanhmai86

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Con chào bác Tuý Lão Lá số của con là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%E1%BA%A0I+TH%E1%BB%8A+H%E1%BB%92NG+R%E1%BA%A0NG&date=1986,11,22,13,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 chồng con sinh năm 1984 con gái con sinh năm 2012 con kết hôn năm 2008 hiện nay con có 2 điều muộn phiền là công việc con chưa ổn định, con đi học đến năm lớp 11 thì con nghĩ 4 năm, sau nhiều công việc không phù hợp con quay lại học bổ túc và thi Đai học, con đậu dh nhưng trường tư, do con thi ĐH y dược không đủ điểm. Trước ngày khai giảng 1 tháng con kết hôn, lúc ra trường con mới sinh em bé. sau khi sinh thì con làm nhiều việc, nhưng con không thấy hài lòng vì những công việc đó không phù hợp với con, con cũng cho người ta vay, rồi con bị giựt nợ. giờ con sợ lắm vì con trắng tay rồi ( tiền đó là của hồi môn ngày cưới, và tiền tích góp 5 năm của 2 vợ chồng con) hiên nay, con đang thi công chức nhà nước vào ngân hàng chính sách xã hội, nhưng nếu đậu con phải xa gia đình, chồng con của con, nhưng con thương nhất là con con, vì nó mới 19 tháng tuổi, nếu không đậu thì cong không bằng lòng với công việc hiện tại, nó quá bấp bênh, không có chế độ cho con hỏi khi nào thì công việc con mới ổn định Niềm trăn trở thứ 2 là vợ chồng con không hạnh phúc lắm, thời gian trước anh thương 1 người khác và đối xử tệ với con gần 2 năm trời. con đang suy nghĩ con có nên ly thân với chồng con không, để lắng lòng lại xem mình có thể bỏ qua quá khứ để sống với anh ấy suốt đời không, con lại nghĩ tới con con, con sợ con con thiệt thòi khi không có cha bên cạnh. cho con hỏi cung phu thê của con ra sao ạ! xin cho con một lời khuyên vì con rất bối rối dằn vặt, thật sự con không biết làm sao vì cứ bị quá khứ mà anh ấy đối xử tệ với con làm con không còn muốn yêu thương anh ấy nữa. nhưng anh ấy là ng cha tốt, có trách nhiệm với con cái, gia đình kính mong bác hồi âm giúp con!
 2. DẠ, MONG BÁC TUÝ LÃO XEM LẠI DÙM CHÁU VỚI DƯỚI ĐÂY LÀ LÁ SỐ CỦA CHÁU: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 CHÁU TÊN: LẠI THỊ HỒNG RẠNG, CHÁU SINH 22/11/1986 -BÍNH DẦN LÚC 13:30 DƯƠNG LỊCH Ạ BÁC XEM GIÚP CHÁU NĂM NAY CHÁU CÓ CÔNG VIỆC LAMG NHƯ Ý KHÔNG Ạ? CHÁU THÍCH KINH DOANH NHƯNG KHÔNG BIẾT CHÁU THÍCH HỢP VỚI NGÀNH NÀO? BÁC CHO CHÁU XIN Ý KIẾN Ạ CHÚC BÁC SỨC KHOẺ VÀ RẤT MONG HỒI ÂM CỦA BÁC
 3. DẠ! NGÀN LẦN XIN LỖI BÁC TUÝ LÃO! CHÁU VÔ LỄ QUÁ! KÍNH CHÚC BÁC SỨC KHOẺ! MONG BÁC THA LỖI CHO CHÁU
 4. CHÀO BÁC TUÝ LÃO: DƯỚI ĐÂY LÀ LÁ SỐ CỦA EM: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 EM TÊN : LẠI THỊ HỒNG RẠNG, SINH NGÀY 22/11/1986- BÍNH DẦN- MẠNG: TUYỀN TRUNG THUỶ EM ĐANG RẤT BỐI RỐI VỀ ĐƯỜNG ĐI PHÍA TRƯỚC, EM MONG MUỐN CÓ CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH . LIỆU NĂM NAY CÓ ĐƯỢC NHƯ Ý KHÔNG Ạ! EM CŨNG RẤT THÍCH KINH DOANH, NẾU SAU NÀY CÓ KINH DOANH THÌ EM KINH DOANH NGÀNH NGHỀ NÀO Ạ? VÀ CÂU HỎI CUỐI CÙNG VÌ HIỆN GIỜ EM BỊ NGƯỜI TA GIẬT HẾT TIỀN, LIỆU CUỐI ĐỜI EM CÓ NGHÈO KHÔNG Ạ? DẠ HẾT! CẢM ƠN TUÝ LÃO ĐÃ MỞ RA 1 TOPIC HẤP DẪN
 5. DẠ, CON CÁM ƠN BÁC THIÊN LUÂN! CHÚC BÁC NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHOẺ, TẤN TÀI TẤN LỘC, MỌI SỰ NHƯ Ý!
 6. Kính gởi bác Thiên Luân nhờ bâc xem giúp cháu: Chồng sinh ngày 4/11/1984 âm lịch -Giáp Tý -mạng Hải Trung Kim Vợ sinh ngày 21/10/1986 âm lịch - Bính Dần- Giáng Hạ Thuỷ Con lớn: Con gái sinh ngày 26/7/ 2012 âm lịch- Nhâm Thìn- Tích Lịch Hoả Con sinh bé này là tốt hay xấu cho con và cho chồng con? Con định sinh thêm 2 đứa nữa vào năm 2014, 2015, 2019, 2020, 2021. Trong các năm này năm nào tốt ạ! Đứa giữa là năm nào và đứa út là năm nào ạ!? Nếu con sanh chỉ thêm 1 đứa thôi thì sanh năm nào ạ? Chân thành cảm ơn bác Thiên Luân! Mong bác cháu mình có duyên, bác giải đáp giúp thắc mắc của cháu.
 7. SORRI CHỊ ! EM XEM LẠI LÁ SỐ! thấy có sai sót mong chị lượng thứ! vì do nhằm lẫn giữa ngày âm và ngày dương! lúc trước em vào diễn đàn khi em mang bầu 8 tháng, và mới vào diễn đàn nên cách lấy lá số chưa đúng! Tên thật của em là Lại Thị Hồng Rạng sinh vào 13:30 ngày 21 tháng 10 năm Bính Dần âm lịch Mong chị đừng giận! thật ra, em có biến cố lớn nên tìm Vào Lý học Đông Phương để có thêm niềm tin an ủi tinh thần thôi. Vì trong thời gian kết hôn, em không thấy mình hạnh phúc, giờ thì hiểu ra chồng em yêu thương 1 người khác, em định ly hôn vì không còn đủ niềm tin để sống với nhau nữa. Chị ntpt ơi, em hận sự ghẻ lạnh của anh ấy dành cho em trong thời gian 6 năm sống với nhau, em hận lời nói: " Anh lỡ thương người ta !". Chắc chị hiểu phần nào hoàn cảnh của em rồi ạ! Em nghĩ diễn đàn không phải là nơi trãi lòng, mong chị thông cảm và hiểu cho em
 8. Kính chào các bác và anh chị trong diễn đàn! đây là đề tài em rất quan tâm và muốn học hỏi, em cóđọc 1 số tài liệu trên mạng nhưng chưa được kiểm chứng cụ thể! mong các bác và anh chị,giúp đỡ! 1-Đây là chữ ký của em: http://s841.photobucket.com/user/thanhmai22111986/media/chuky1_zps9b2c57e7.jpg.html 2- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời. Nguyện vọng ngắn hạn:công việc ổn định, thu nhập cải thiện hơn, gia đình hoà thuận yên ấm sinh thêm 1 đứa con Nguyện vọng dài hạn:thành công trong công việc, em mong đủ ăn, đủ mặc và nuôi 3 con thành người (mong kinh tế ở mức khá giã), phụng dưỡng cha mẹ già 3- Ghi đầy đủ họ tên.:Lại Thị Hồng Rạng 4- Cho biết Tuổi hoặc năm sinh: 22/11/1986 DL 5- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trítrong công việc: Hiện tại em là tín dụng ngân hàng Nếu chữ ký em có gì chưa tốt xin góp ý! em mong muốn tương laisẽ học thêm ngành luật để làm quản lý hoặc ngành Luật nếu chữ ký em chưa đẹp! Mong các bác, anh chị góp ý
 9. Chị ntpt , ccb vẫn khoẻ ạ! Chúc các chị sức khoẻ! chị coi lạidùm em lá số của em với, http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%E1%BA%A0I+TH%E1%BB%8A+H%E1%BB%92NG+R%E1%BA%A0NG&date=1986,11,22,13,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Có phải em 2 đời chồng không?
 10. em tuổi BÍnh Dần Sinh vào 13:30 ngày 22 tháng 11 năm 1986 DL Câu hỏi 1: Năm 2014 con có công việc ưng ý không? sự nghiệp có tố hơn năm nay không? câu hỏi 2: Năm sau con có nhà riêng không? Câu hỏi 3:Vợ chồng con có ly dị không? vì chúng con đang ly thân ( Chồng: sinh ngày 4/11/1984 âm lịch, Giáp Tý) Cảm ơn bác Thiên Đồng nhiều!
 11. đây là lá số của em, mong các bác, anh chị xem giúp: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 em học ngành Tài chính ngân hàng hiện đang làm công việc chưa ổn định! em muốn học thêm 1 ngành luật nữa, để mở mang kiến thức và có thể mở rộng cong đường sự nghiệp! em thích kinh doanh mua bán và làm giàu nhưng hiện nay em vẫn loay hoay chưa tìm được hướng đi Chân thành cảm ơn các cô bác anh chị !
 12. Kính chào các bác vàanh chị trong diễn đàn! đây là đề tài em rất quan tâm và muốn học hỏi, em cóđọc 1 số tài liệu trên mạng nhưng chưa được kiểm chứng cụ thể! mong các bác vàanh chị,giúp đỡ! 1-Đây là chữ ký của em: http://s841.photobuc...pg.html?filters[user]=138845513&filters[recent]=1&sort=1&o=0 2- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời. Nguyện vọng ngắn hạn:công việc ổn định, thu nhập cải thiện hơn, gia đình hoà thuận yên ấm sinh thêm1 đứa con Nguyện vọng dài hạn:thành công trong công việc, em mong đủ ăn, đủ mặc và nuôi 3 con thành người (mong kinh tế ở mức khá giã), phụng dưỡng cha mẹ già 3- Ghi đầy đủ họ tên.:Lại Thị Hồng Rạng 4- Cho biết Tuổi hoặc năm sinh: 22/11/1986 DL 5- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trítrong công việc: Hiện ttại em là tíndụng ngân hàng em mong muốn tương laisẽ học thêm ngành luật để làm quản lý hoặc ngành Luật nếu chữ ký em chưa đẹp! Mong các bác, anh chị góp ý
 13. Kính chào các bác và anh chị trong diễn đàn! đây là đề tài em rất quan tâm và muốn học hỏi, em có đọc 1 số tài liệu trên mạng nhưng chưa được kiểm chứng cụ thể! mong các bác và anh chị,giúp đỡ!<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">1-Đây là chữ ký của em: http://s841.photobucket.com/user/thanhmai22111986/media/chuky1_zps9b2c57e7.jpg.html?filters[user]=138845513&filters[recent]=1&sort=1&o=0<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">2- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời. Nguyện vọng ngắn hạn: công việc ổn định, thu nhập cải thiện hơn, gia đình hoà thuận yên ấm sinh thêm 1 đứa con Nguyện vọng dài hạn: thành công trong công việc, em mong đủ ăn, đủ mặc và nuôi 3 con thành người ( mong kinh tế ở mức khá giã), phụng dưỡng cha mẹ già 3- Ghi đầy đủ họ tên.: Lại Thị Hồng Rạng<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">4- Cho biết Tuổi hoặc năm sinh: 22/11/1986 DL<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">5- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trí trong công việc: Hiện ttại em là tín dụng ngân hàng em mong muốn tương lai sẽ học thêm ngành luật để làm quản lý hoặc ngành Luật
 14. em cam ơn câu trả lời của chị! lâu quá em không vào diễn đàn ! nay vào lại để chiêm nghiệm! sau 1 thời gian thì em thấy đúng! Vợ chồng lục đục và hiện giờ em muốn chia tay với anh! em không biết vì duyên nợ hết hay em không còn đủ niềm tin để sống tiếp với anh khi biết anh ấy yêu thương 1 người khác