• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Minh Cuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Minh Cuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Lá số mình đây, lấy theo lyhocdongphuong. Mong được bác haithienha xem giúp ạ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 2. Thực ra mình không biết cách lấy lá số tại lyhocdongphuong, mình thấy vào trang xemtuong.net có link sang lyso.vn để lấy lá số nên mình vào thôi. bạn cho mình hỏi câu này nha. Với cách mệnh VCD của mình thì chỉ ăn được con hung tinh đà la đắc là có vẻ hoàn hảo vì mình đọc sách thấy mình mạng kim, VCD tại tứ mộ, đà la hành kim đới hỏa (đồng hành với bản mệnh) lại cư thổ (thổ sinh kim). rồi mệnh vcd tại sửu có vũ tham xung chiếu tại mùi thì mình có tránh được phi yểu tất bần và có khả năng giàu có không ạ?
 3. :( Nhờ các cao nhân xem giúp em lá tứ trụ này về tài bạch, hôn nhân, và tử tức ạ. Em thấy em số em ko được may mắn lắm, cả tình duyên lẫn công việc. Tình duyên thì quen 2 người và cũng đã chia tay 2 người, hiện tại ở không. Công việc thì hiện em đang làm trong Ngân hàng mà cũng chán lắm, thực sự chán vì Ngân hàng này không được như những Ngân hàng khác, nhỏ và chèn ép lắm. Em đang muốn nghỉ việc. Xin các cao nhân xem giúp liệu từ năm nay trở đi cuộc sống em có biến chuyển gì thuận lợi không? Em có thể làm giàu được không ạ? Em cũng ko biết đưa lá số lên như thế nào ạ! Em sinh ngày 12/11/1984, lúc 20:25 (Ngày sinh dương lịch) Âm lịch là 20/10/1984. Mong được các anh chị cô bác luận giúp ạ! Em xin chân thành cảm ơn!
 4. Cám ơn bạn, bạn cho mình hỏi thêm với:Mệnh VCD có nhiều sát tinh thì tốt ko bạn? Lá số tử vi mình xấu ko chỉ ở mệnh mà còn ở nhiều cung quan trọng khác nữa, ví như tài bạch thì thiên tướng triệt lại chả có lộc gì, phúc đức và phụ mẫu lấy hết lộc rồi, phúc đức lại liêm phá hãm, điền trạch vcd luôn nè, chắc là ko có nhiều đất đai nhà cửa , phủ tướng triều viên mà lại không được trọn vẹn cũng xấu nữa. Mình mệnh không thân kiếp nhưng vào tháng 10, hơn nữa lại mệnh kim, triệt lại không sợ không kiếp, có lẽ sẽ hạn chế gì được tai ương, Mình chỉ trông mong ở cách thân cư tài bạch hội song hao, kiếp, hỏa, lộc, quyền là cách bun bán mà giàu, đà là độc thủ phát dã như lôi, kình cư mão là đao trong sấm sét vì mão là quẻ chấn, chấn vi lôi và kình hóa khí là lưỡi đao, nếu cố gắng chắc có thể múa đao trong sấm sét... Không biết cách tham vũ đồng hành hội khoa lộc quyền khôi việt tả hữu như thế có làm nên trò trống gì không? vũ tham ở di thì khác biệt nhiều so với vũ tham ở mệnh không? Có phải lá số nào có kình lực ở các cung cường thì những gì mình nhận được không xứng với những gì mình bỏ ra không ạ? vì em thấy mình có tài, làm việc như trâu vậy mà sếp chả để ý, còn mí đứa ngồi máy lạnh 8/24 được cái khéo đè dưới nịnh trên, thì lên như diều gặp lốc .... Bất công quá. Vài lời không biết có chính xác không? Mong các cao nhân chỉ giáo ạ! Nhân tiện bạn xem giúp mình cung phu thê và tử tức với ạ... Vì có người bảo mình lấy vợ tài giỏi giàu có, nhưng có người lại bảo mình lấy vợ trung bình...nên mình chưa rõ lắm ạ...
 5. Nói chung ai tinh mắt nhìn một phát là biết giàu nghèo hậu vận ra sao ngay :rolleyes: Cường đang nghiên cứu một cách tổng quát đơn giản nhất để xem tướng người giàu. Đúng là phải kết hợp nhiều thứ mí biết nhưng cố găng xem cái nào đơn giản mà hiệu quả nhất hihihi... Mà theo Cường gặp một số đại gia trong đó có ông Triệu chủ salon ô tô Hoàng Trọng thì thấy tướng đi bình thản, âm thanh vang và có uy lực, cộng thêm chút chảnh chảnh ... :lol: . Có lẽ quan trọng nhất là âm thanh chăng vì "Nhất thanh, nhì sắc tam hình" mà... Hay là sắc da vậy ta? Các đại gia đều có sắc da ánh lên hào quang, nhìn kỹ mí thấy, hơn nữa lại da tía tía, bóng bóng, đặc biệt là màu tay, sáng bóng hơn mặt, có người bóng lưỡng... Cái nào quyết định đây, hic hic...
 6. Kính chào các cao nhân! Kính nhờ các bác xem giúp cháu lá số tử vi về tài bạch, hôn nhân, con cái ạ. Cháu mệnh VCD , lại mệnh không thân kiếp, tài bạch thì thiên tướng gặp triệt, cháu sợ mình sẽ khổ suốt đời quá, mong các bác cho cháu ý kiến ạ, cháu xin cám ơn! Lá số của cháu:
 7. Kính nhờ các cao nhân, anh chị em cô bác luận giúp em về tài bạch, phu thê và tử tức ạ! Em không biết post lá số lên, có bác nào giúp em không ạ? Em sinh vào : 20 giờ 25 phút, ngày 12/11/1984 (dương lịch), phái Nam.
 8. Bác Đức mặt cau có đậm chất nông dân, thì phải thôi vì bác ấy đi từ chăn trâu mà lên, gặp vận thịnh cộng với sự nghèo khó và tham vọng đã đưa bác ấy đi lên nhanh như tên lửa đạn đạo. Tuy vậy, những người giàu có thì tôi dám chắc một điều là cũng dẫm đạp lên người khác mà bước tới thôi. Cứ làm ăn chân chính thì không cách nào giàu khủng như thế được. Nói chung chả cần nhìn đâu xa, cứ nhìn cái mũi của các bác ấy là đủ biết tiền vào mà ko đường ra rồi. Người ta nói" Có của không bằng sắp phát tài, sắp phát tài không bằng giữ được tài" là vậy... Trương gia bình hình như có pháp lệnh hình cái chuông, siêu giàu là phải thôi, nói chung người giàu nhìn vào phát bít liền... Con rồng cơ mà, nói chung nhìn hình tượng thôi, chứ ai mà giống con rồng thật thì là quái dị tướng rồi, hahaha, có lẽ bác Đức là con rồng mập Bảo Bình ah. Riêng Cường xem tướng người giàu thì thấy người nào mặt đầy đặn, lỗ mũi kín, các thớ thịt trên mặt cần phân tách ra rõ ràng và cân xứng, đặc biệt là pháp lệnh rõ, hình chuông càng tốt. Bảo đảm không giàu thì...........nghèo.....hihihhi
 9. Tất cả đều có pháp lệnh rõ ràng, cánh mũi rộng, kín, thần thái hơn người. Riêng bác Đức thì đạt Long hình cách cục. Nhìn mặt bác Đức đi, giống con rồng không? Cho nên siêu giàu là phải rồi! :(
 10. Tôi tên: Nguyễn Minh Cường Ngày sinh (Dương lịch): 12-11-1984 Ngày sinh (Âm lịch): 20-10-1984 Giờ sinh: 20:25 (giờ Tuất) Lá số mình tại: http://www.tuviglobal.com/servlet/TuVi.ViewLaSoPrinter Theo một vài điều mình được biết về tử vi thì lá số mình có nhiều cách đẹp như: - Mệnh giáp Xương, Khúc - Sinh thành chi lộc - Tham vũ đồng hành - Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa - Triệt đáo kim cung, tuần cư mộc vị - Có bộ Long, Hổ, Phượng, Cái - Tả phù, Hữu bật ở mệnh - Mệnh không, thân kiếp đối với mạng Kim - Mình sinh năm giáp, cung hợi có Tử vi đóng (phú quý). Mình thấy với những cách trên thì cuộc sống mình khá thoải mái nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy tài vào. Hì, thân cư tài bạch mà chả thấy tiền bạc gì cả, hic. Mong các anh chị cao nhân chỉ giáo giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều. Hiện mình đang công tác tại một Ngân hàng không tiếng tăm, tiền bạc thì đều đều (ít đều), cuộc sống sao không thấy khá?... Dựa trên lá số có phải mình sau này nếu khá thì nhờ vào bên vợ không?
 11. Tôi tên: Nguyễn Minh Cường Ngày sinh (Dương lịch): 12-11-1984 Ngày sinh (Âm lịch): 20-10-1984 Giờ sinh: 20:25 (giờ Tuất) Lá số mình tại: http://www.tuviglobal.com/servlet/TuVi.ViewLaSoPrinter Theo một vài điều mình được biết về tử vi thì lá số mình có nhiều cách đẹp như: - Mệnh giáp Xương, Khúc - Sinh thành chi lộc - Tham vũ đồng hành - Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa - Triệt đáo kim cung, tuần cư mộc vị - Có bộ Long, Hổ, Phượng, Cái - Tả phù, Hữu bật ở mệnh - Mệnh không, thân kiếp đối với mạng Kim - Mình sinh năm giáp, cung hợi có Tử vi đóng (phú quý). Mình thấy với những cách trên thì cuộc sống mình khá thoải mái nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy tài vào. Hì, thân cư tài bạch mà chả thấy tiền bạc gì cả, hic. Mong các anh chị cao nhân chỉ giáo giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều. Hiện mình đang công tác tại một Ngân hàng không tiếng tăm, tiền bạc thì đều đều (ít đều), cuộc sống sao không thấy khá?... Dựa trên lá số có phải mình sau này nếu khá thì nhờ vào bên vợ không?