• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

spirit82hn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About spirit82hn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Ông Hoàng đã lập 1 trang web bằng tiếng Anh để tìm con gái, theo thông tin từ trang web : Nguyễn Quỳnh Nga sinh năm 1981 tại Hà nội, sang nga năm 1989 và vào học trường Moscow High School 222. Mất tích trong 1 kỳ nghỉ hè tại thành phố Sochi tháng 8 năm 1993. Người ta nói rằng Quỳnh Nga đã bị bắt cóc và đưa ra nước ngoài. Lúc mất tích Quỳnh Nga 12 tuổi, nói tiếng Nga và tiếng Việt tốt. Đặc điểm : Cao, mắt đen, tóc dài đen, có 1 nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái Sau đây là thông tin liên hệ : Cha : Nguyen Huy Hoang, Tel: +7 9160685956, Email: ngoanhlai@yahoo.com Mẹ : Dang Kim Tien, Tel: +7 9857787086, Email: kimkimrus@yahoo.com Em gái : Nguyễn Thảo Nguyên, Tel: +447736974174, Email: rakzash_ju@yahoo.com Em gái sinh năm 1991, vậy thời điểm mất tích Quỳnh Nga không biết mình có em gái Lúc mất tích là 12 tuổi đã có đầy đủ ký ức về cha mẹ, nếu còn sống vậy giờ cũng ngang tuổi Spirit, vậy sao không thể tìm được cha mẹ mình nhỉ? Bắt cóc với mục đích gì? Nghe nói ở Nga có 1 số trường đặc biệt, nuôi dưỡng đào tạo các trẻ mồ côi từ nhỏ để trở thành những sát thủ, điệp viên tình báo lạnh lùng
 2. Ám ảnh ( tiếp ) Cách đây hơn 4 năm, vợ chồng anh sinh một đứa con trai. Họ đau đớn phát hiện ra rằng đứa con bị mắc bệnh dow, một căn bệnh bẩm sinh do khiếm khuyết nhiễm sắc thể, dẫn đến tình trạng bất thường về trí tuệ và thể xác. Một không khí nặng nề bao trùm lên gia đình hai vợ chồng trẻ. Khuôn mặt ngờ ngệch của đứa bé khiến họ thắt lòng mỗi khi nhìn ngắm con. Rồi những nỗi buồn ấy cần phải được giải tỏa, họ nghĩ rằng nguyên nhân bệnh tật của đứa con có nguyên nhân từ chuyện tâm linh. Một nguyên nhân rất mơ hồ nhưng lại có khả năng giúp họ cân bằng được cuộc sống vào thời điểm đó. Cả hai vợ chồng đều không thể hình dung được rằng chính sự giải tỏa theo con đường này đã dẫn lối cho chị Hoa ngày càng chìm sâu vào những điều huyễn hoặc không thể lý giải. Chỗ dựa tinh thần của anh Hùng, chị Hoa lúc đó là… thầy bói. Cũng như rất nhiều thầy bói khác, sau những lời phán có tính chất “tích cực” để khách hàng mát tai và tin tưởng, vị thầy bói bắt đầu dọa: “2 vợ chồng không hợp tuổi, lại ở trên mảnh đất dữ, âm phần của dòng họ cũng chưa được chăm sóc chu đáo… Muốn cho vận hạn được nhẹ bớt, chỉ còn cách năng đi lễ. Chị vợ có căn nặng, cần phải mở phủ hầu đồng mới chuyển nguy thành an và làm ăn có lộc”. Thế rồi năm 2008, sau rất nhiều lần thăng hoa bay bổng với tiếng nhạc chầu văn, được mọi người tung hô là ông hoàng, là cô, là cậu… chị Hoa đột nhiên có khả năng nghe được tiếng của người cõi âm. Những tiếng nói bên tai ngày một rõ dần, lúc trò chuyện với chị, lúc xui khiến việc nào nên làm. Chị Hoa nghiệm thấy một điều đặc biệt là những lời khuyên này lúc nào cũng rất đúng, rất hợp với ý chị. Một thời gian sau đó, khả năng đặc biệt của chị Hoa phát triển đến mức có thể nhìn thấy “người” đang trò chuyện với mình. Họ khuyên nhủ, chỉ bảo chị và từ đó, chị có khả năng xem bói. Chị luôn miệng kể với mọi người rằng “họ giỏi lắm”, cái gì họ cũng biết, với chị, “họ” đã trở thành thần tượng. Ân ái với “người âm” Vào một ngày cuối năm 2009, chị Hoa rụt rè tiết lộ với chồng. Chị kể rằng có một “người âm” yêu chị say đắm. “Người đó” nói rằng nếu chị cưỡng lại sẽ làm cho cả nhà chết ngay. Chị Hoa vốn đã nể tài của “người âm”, nên không biết trả lời ra sao. Anh Hùng nghe câu chuyện của vợ thì nghĩ chị đang có ý đồ “kích tướng”. Anh chỉ cười và không tin. Thấy chồng không chịu chia sẻ chị Hoa còn nói rằng, tối hôm trước, khi vợ chồng họ yêu nhau, người đó cũng có mặt và tỏ ra rất bực tức. Chị đã phải xua tay họ mới chịu bỏ đi chỗ khác. Một đêm khi anh Hùng đã chìm vào giấc ngủ, “con ma” lại đến gặp chị, “nó” đưa tay chạm vào ngực chị. Thật kỳ lạ, cơ thể chị mềm nhũn ra, không thể kháng cự, cũng không thể cất được nên lời. Chị đành chịu trận. Nhưng thật ngạc nhiên, chị bắt đầu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Những cảm giác cứ dồn dập, nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc trong cơ thể chị lên tột độ dâng trào… Sau khi “người âm” bỏ đi, chị còn lại một cảm giác như vừa phạm tội, xen lẫn đó là cảm giác lâng lâng vẫn còn lưu lại. Chị phát hiện ra khả năng đàn ông của “người đó” cũng rất phi thường. Chưa bao giờ chị có một cảm giác mãn nguyện đến như vậy. Nhưng chuyện đó làm chị day dứt, chị thuật lại toàn bộ câu chuyện với chồng. Anh Hùng lúc đầu tưởng vợ nói đùa và cho là vớ vẩn. Nhưng những hôm sau đó, chị vợ liên tục “thú tội” khiến anh bực mình, vừa sợ. Cho đến một hôm đang ngủ, anh Hùng chợt tỉnh giấc bởi bị tay chị vợ va vào mặt. Anh sửng sốt khi thấy chị vợ mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ, cơ thể căng lên, và có những động tác cuống cuồng, hối hả trong cơn yêu cuồng loạn với một kẻ vô hình. Anh Hùng nổi da gà, anh chạy xuống bếp vớ lấy con dao chém loạn xạ vào khoảng không hòng xua đuổi “con ma” nhưng không được. Bất lực, anh chỉ còn cách đứng như trời trồng chứng kiến cảnh người vợ của mình trong cơn “thác loạn” với kẻ vô hình. Sau một hồi, cô vợ nằm thiêm thiếp trong tư thế rất thoải mái. Anh Hùng đau đớn thú nhận với vị bác sĩ rằng từ khi lấy nhau, chưa bao giờ anh đem lại sự cuồng nhiệt đến như vậy cho vợ. Còn cô vợ vẫn luôn mồm nói với bác sĩ Quân rằng “họ” giỏi lắm. Mặc dù hết sức “ngưỡng mộ” người đó nhưng chị Hoa cảm thấy rất sợ hãi và muốn thoát khỏi tình cảnh oái oăm này. Khi bác sĩ thôi miên giải mã “con ma” Khi một người bạn giới thiệu hai vợ chồng đến gặp bác sĩ Quân, chị Hoa còn bị “người đó” dọa là nếu ai dám xen vào sẽ bị họ “giết chết”. Khi đến điều trị bằng thôi miên, chị rất sợ sẽ mang tai họa đến vị bác sĩ. Và một điều nữa, vì chị luôn tin rằng “họ” rất giỏi nên không tin tưởng lắm vào việc thôi miên có thể đuổi được “con ma” đó. Sau khi nghe xong câu chuyện đậm màu liêu trai của chị Hoa, bác sĩ Quân đồng ý chữa bệnh cho chị. Vị bác sĩ thôi miên lý giải rằng, khi chị bị sang chấn tâm lý vì sinh ra một đứa trẻ không bình thường, sự lo nghĩ đã khiến thần kinh của chị Hoa bị suy nhược. Việc nghe thầy bói phán và việc hầu đồng là các tác nhân khiến chị tự ám thị về việc có sự hiện diện của “người âm”. Từ đó, những ảo giác về “ma quỷ” đã hiện ra trong não chị. Anh lý giải rằng chúng ta chỉ sử dụng vài phần trăm khả năng của bộ não cho tất cả các công việc sinh hoạt cũng như học tập. Những phần còn lại còn đang nằm ở trạng thái tiềm ẩn và các nhà khoa học đang khám phá. Ví dụ buổi sáng khi bước chân ra khỏi nhà, bạn nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng không thể nhớ được cụ thể đó là thứ gì. Nhưng bộ não đã ghi nhớ tất cả những chi tiết đó và cất giữ ở một phần nào đó nằm sâu thẳm trong tiềm thức. Nó làm như vậy để tránh giúp ta không phát điên vì quá tải thông tin. Khi tần số não xuống thấp ở dạng sóng alpha của trạng thái thôi miên, những thông tin tiềm ẩn đó chợt bung ra. Nó có thể tái hiện được tất cả những hình ảnh mà ta đã nhìn thấy vào buổi sáng mà ta tưởng rằng quên mất. Điều này có thể lý giải tại sao những người mộng du vẫn có thể đi lại, cầm nắm đồ vật, một cách chính xác dù mắt nhắm chặt. Đó là vì bộ não đã kịp ghi lại hết sức chi tiết từng hình ảnh cụ thể và trong tần số não hạ thấp, những hình ảnh đó được bung ra, họ có thể “nhìn thấy” chính xác từng thứ nhưng thực ra chỉ là hình ảnh đã được lưu trong bộ não. Trạng thái nhập đồng cũng vậy, khi đó, tần số não giảm xuống. Nếu trước đó họ tin rằng có ma quỷ, thánh thần thì rất dễ “xuất hiện” vào lúc này. Trong trường hợp của chị Hoa, chị đã tin vào thầy bói, vào ma quỷ nên một phần tiềm ẩn của bộ não đã tạo ra những âm thanh, hình ảnh của “ma” hết sức cụ thể theo tưởng tượng của chị. Chị Hoa có thể nghe thấy “người âm” xui khiến, mách bảo toàn điều đúng, đó không phải là “người âm”, chính là hiện thân của một phần tiềm thức trong chính bản thân chị. Nó nhạy bén và chính xác vì không chịu sự tác động của vô vàn những tác động nhiều vào bộ não khi ở trạng thái bình thường. Đã có rất nhiều nhà khoa học có những phát minh nổi tiếng trong trạng thái tần số não alpha, đó là lúc chập chờn nửa thức, nửa ngủ. Trong trạng thái vừa bắt đầu vào giấc ngủ, tần số não giảm xuống, chị Hoa đã tạo ra một “con ma người tình” từ phần tiềm ẩn trong bộ não của mình. Nó đã rất thành công trong việc thỏa mãn những khát khao từ chính những suy nghĩ vẫn bị kìm nén, dấu kín. Sau khi đã cho chị Hoa chìm sâu trong trạng thái thôi miên, bác sĩ Quân bắt đầu ám thị rằng, đó không phải là con ma, đó chỉ là một ảo giác do sự tưởng tượng, và sự tưởng tượng đó xuất phát từ những ức chế trong sinh hoạt vợ chồng của chị. Bằng ám thị, bác sĩ đã “xóa” những cảm xúc mà chị đã từng có với “con ma”. Anh khơi lại những giây phút hạnh phúc khi chị gần gũi với chồng và “ghi đè” vào đó những cảm xúc cao trào mà trước đây chị chỉ có được với “người kia”. Sau 45 ngày điều trị, một thời gian khá lâu so với những ca bị “ma ám” khác, chị Hoa đã hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, chị Hoa đã có cuộc sống “mãn nguyện” bên chồng và chẳng có “người âm” nào về đòi “ân ái” nữa. Còn vị bác sĩ đã “dám đuổi” ma thì vẫn sống sờ sờ và tiếp tục tuyên chiến với bất cứ “con ma” nào. Có thể kết luận rằng, những căn bệnh oái oăm mà người đời vẫn thường gọi là “bị ma nhập” chỉ là ảo giác. Các bậc thiền sư thường giảng rằng “Phật ở trong tâm”, những “con ma” đó cũng từ tâm mà ra. Với câu chuyện thú vị của bác sĩ Quân, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể đúc rút thành bài học cho riêng mình. (Theo Giáo dục Việt Nam) sưu tầm từ Vietnamnet Bài này Spirit mới tìm được trên vietnamnet, lâu rồi ra ngày 22/04/2012 có lẽ nhiều người cũng đã xem và biết. Theo tìm hiểu Quân là Nguyễn Mạnh Quân thạc sỹ thôi miên đào tạo tài Đức hiện ông đang mở 1 trung tâm chữa bệnh rất tốt và thành công. Lý thuyết về thôi miên của ông có thể chưa hoàn toàn đúng, có thể đó mới chỉ là phần ngọn của vấn đề, sâu xa hơn những việc như của các nhà ngoại cảm thì không biết phải giải thích thế nào? Tuy nhiên, Spirit thấy nó cũng mở ra 1 hướng đi rõ rệt trên 1 kết cũng rất rõ rệt ( chữa được bệnh ) cho việc tìm hiểu về thế giới tâm linh.
 3. Cháu học võ đi quyền thấy rõ thở và động tác mà không khớp thì động tác ko có lực, nhanh mệt, toàn thân rệu rã nhưng nếu thở đúng cách thì uy lực nội lực càng ngày càng tăng. Thần quyền là phương pháp tập võ như kiểu lên đồng, theo đó người tập võ múa quyền trong vô thức ( vì thế gọi là thần nhập ), 2 mắt nhắm vẫn thấy, nếu 2 mắt không nhắm thì nó dại như nhìn vào hư vô, giống bị thôi miên. Đây là phuơng pháp tập võ cực kỳ nguy hiểm có thể gây tổn thương nghiêm trọng ( đứt mạch, thối thịt, nội tạng hỏng hết ....) Lôi đài mà chơi thần quyền có thể không biết đau, lực có thể phát mạnh, có thể đánh những tuyệt kỹ không ai hiểu được nhưng mà bản chất vẫn như người bị thôi miên cho nên động tác chậm, lờ đờ có thể dọa những người võ tầm trung hoặc chưa biết võ chứ với võ sư thực thụ thì 3 cước là ngài ra đi . Các thầy gọi là " căn " chỉ là vì theo kiểu nhẹ vía dễ đi vào " thôi miên " được, có những người nặng ko dễ bị thôi miên nên ko học được. Bác này tập 10 năm lại từ nhỏ..., chắc các thầy có phương pháp, băng lạnh chết người cũng có khi nhờ thế mà luyện được nội lực tăng nhanh.
 4. Cháu tìm video clip trên mạng thử mà không thấy có clip nào về bay cả ạ Cho đến giờ cháu không tin lắm về khả năng bay kiểu như nhà sư này Nhưng khả năng trong võ thuật kiểu như " Bách câu quá khích " vẩy tay đàn 1 cái, đời người như gió bay, trở nên nhẹ nhàng nâng cao khả năng di chuyển thì hoàn toàn là sự thật. Những người học khí công có khả năng này như ninja, hay như võ sư Bình định gia đạp trên mặt nước ( rải chiếu)..Trước cháu học võ các thầy cũng chứng thực khả năng này nhưng cần phải luyện khí công ( cái này lại rất khó và nguy hiểm ) Tất nhiên kiểu lý giải ảo thuật bay David thì thôi chúng ta chẳng cần quan tâm trong trường hợp này làm gì rồi Nếu mà tưởng tượng rằng có khả năng con người loại bỏ được vùng lực hấp dẫn xung quanh mình để bồng bềnh thì lúc này làm sao điều hướng và gia tốc chuyển động? Bởi vì loại bỏ lực hấp dẫn cũng có nghĩa là các bộ phận cơ thể cũng bị "bồng bềnh" theo, máu chảy khác, tim đập khác.... Còn ngoài ra thì tất cả những khả năng khác bắt chước động vậy, kể cả bắt chước kỹ năng của châu chấu có thể nhảy phóc lên không thì với người rèn luyện võ thuật có khả năng làm được
 5. Thực ra đó là câu hỏi mà Đạt ma sư tổ tìm được trong 1 cái túi vải của 1 sư tổ: Trước khi sinh ra ai là ta, khi sinh ra rồi ta là ai Vì câu hỏi này mà Đạt ma sư tổ đã bỏ tước vị hoàng tử kế vị để đi tu Sau khi tu đắc đạo, lúc này có người hỏi ông là : khi chết đi, ông là ai ? Đạt ma đã trả lời : ta không biết, vì ta chưa chết Trong 1 cuộc hội thoại khi vũ vương hỏi : Bây giờ ông là ai ? Đạt ma trả lời : ta không biết Vì thế người ta nói ông đã chứng đạo đạt đến vô ngã Khi được hỏi về điều gì sau khi chết : Phật Thích ca im lặng không trả lời Thiền là trạng thái không biết được ta ko dùng nó để tìm hiểu như thế thì để tìm hiểu được chết đi như thế nào có mỗi 2 cách: - Chết - Có người chết rồi quay lại kể cho nghe Nhưng mà theo như những bài về cận tử ở trên chúng ta thấy là Cận tử cũng chỉ là cận tử, cận tử chưa phải là chết, đằng sau và tiếp theo nó sẽ có diễn biến ra sao chúng ta không thể biết. Thế là giờ chỉ có mỗi Thiền là dùng được, cái này gặp những vấn đề trở ngại, khó như là việc phân tích giấc mơ mà lại còn ko phải giấc mơ của mình, người mà đi làm cái việc đó, sử dụng những kết quả từ nó đem vào 1 ngành khoa học mới " Phân tâm học" thì chắc mọi người đều biết ông đã khó khăn như thế nào ( Sigmund Freud ) Spirit tạm định nghĩa Thiền là như sau : Thiền là việc dừng lại hoạt động hữu thức + X ( X biến thiên). Ở đây có các khả năng: - trạng thái "đại bác bắn bên tai không biết", trạng thái mê đần, não cực kỳ trì trệ không còn khả năng phản ứng trước bất cứ gì, chết giả. - trạng thái trong Mơ, rất đơn giản khi không nghĩ gì nữa thì Mơ xuất hiện, ngủ ngày . Đây là những giấc mơ với hình ảnh biến dạng, giấc mơ hình ảnh không biến dạng nhưng đa phần ngủ ngày là những giấc mơ không biến dạng. - Trạng thái của Phật : Dừng lại toàn bộ hoạt động hữu thức mà lại không là Mơ, vẫn đang cảm nhận hiện thực hoàn toàn không những vậy cảm nhận được đầy đủ trọn vẹn nhất, mẫn cảm cao nhất. Về những giấc mơ Mỗi tế bào nào của chúng ta hoạt động giống như đèn tắt/bật nghĩa là nó chỉ biết hoạt động có logic, mang tính nhân quả phản xạ trước tác, kể cả sự tưởng tượng, trừu tượng cũng không nằm ngoài hoạt động này. Thế nhưng giấc mơ thì hoạt động của nó lại khác hẳn. Tự do liên tưởng đây chính là bí ẩn lớn nhất, không ai có thể tạo ra được 1 cái gì mà có tính tự do liên tưởng như thế của bộ não. Giấc mơ có thể đến từ những trạng thái của cơ thể ( răng sâu đang nhức nhối trực nhổ sẽ là những hàng học sinh xếp hàng, hành lang lâu đài sẽ đường ruột ....nhiều bệnh có thể chẩn đoản dựa vào giấc mơ), đến từ tác động bên ngoài như chuông đồng hồ reo bên ngoài làm bên trong mơ thấy làm vỡ cốc chẳng hạn, đến từ trạng thái tinh thần ví dụ như lo âu, buồn phiền nhiều, mong ước suy nghĩ nhiều ... Và điều khó hiểu quan trọng nhất đó là những giấc mơ về thế giới bên kia và tương lai đã trở thành hiện thực Có những cái trở thành sự thật nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mơ. Nếu để ý kỹ ta sẽ thấy thế giới tâm linh trong những giấc mơ của ngay cả các thiền sư cũng khác nhau, người Ấn mơ thấy khác, người trung quốc mơ thấy khác, người tây tạng mơ thấy khác.... Người bảo các vong linh không thấy được ta như ta thấy ta, chỉ thấy phần vía của ta, trong thế giới của người khác thì lại đầy đủ trọn vẹn. Và giấc mơ rốt cùng vẫn chỉ là mơ. Giấc mơ có thể có những phát minh của Tesla hay tương lai Vanga nhưng bản chất vẫn là mơ Chết đi rồi Spirit tin rằng mỗi người sẽ có 1 giấc mơ, riêng có và độc nhất không giống như bất kỳ mô tả nào và tất nhiên nó tương đương nhân quả nghiệp báo. 1 giấc mơ sẽ chìm vào sâu giấc ngủ mà không biết khi mở mắt ra sẽ ra sao chỉ vậy thôi. Cái anh mà cận tử bay lên gần chết rồi nhìn thấy chị gái đã khuất như đang van xin các bác sỹ, và cái anh mà chạy đi đến bến xe bus đó đó thực ra đang mơ thôi Chốt lại vẫn là không biết, lải nhải cafe nãy giờ mong mọi người thông cảm
 6. cây Me cổ tại 1 thiền viện ở Đà lạt . 1 ao ước Sư ở trong Nam tu theo kiểu thiền viện, Spirit thấy hay hơn mấy ông sư mercedes "bước xuống đầy trọng vọng" và "những cái nhìn quay ngoắt" trước vài phong bì ở Bắc, cảm giác đây như mấy ông pháp sư :)) . Cái này là spirit chứng kiến rõ chứ không báo đài gì vì thời sv có hay phải đi làm mấy lễ cúng. Dù sao trên đời cũng vẫn còn những chân sư để ta hướng tới tôn kính giữ vững niềm tin. Những chuyện Giáo hội TW, viết bản kiểm điểm, kỷ luật, lễ cầu siêu giao thông.....cho thấy Đảng rất khôn ngoan, biết rõ sức mạnh tôn giáo giờ chuyển sang hợp tác đôi bên cũng có lợi, đây là điều S cảm thấy ko hay lắm, nơi tu hành dù thời kỳ xã hội nào cũng phải riêng biệt độc lập, thâm sâu cùng cốc mà uy trang mới hay, Phật giáo mà như bây giờ chỉ là nơi yên tĩnh giáo lý đạo đức tốt đời đẹp đạo như thế mất đi cái tinh túy của nó. Hư trúc bị đuổi khỏi thiếu lâm sau đã trở thành Trưởng môn Tiêu dao Phái hùng cư trên đỉnh Phiêu Miễu Phong, anh hùng khắp chốn
 7. Hành trình về vô thức Bên cạnh thế giới tâm linh còn nhiều thực tại khách quan mà chúng ta chưa hiểu rõ cơ chế tương tác của chúng, tôi nhận thấy nhiều khi chúng ta đánh đồng luôn cả nhiều sự kiện mà đáng nhẽ không phải như vậy, coi nó là ma nhập, quỷ ám ...để rồi càng làm rối loạn vấn đề lên phát sinh ra nào là lễ cúng, thầy đuổi ma trừ tà..... Tôi đã gặp trường hợp bạn tueminh và tôi nghĩ đây là vấn đề về tâm linh rất quan trọng.Trong hành trình thế giới tâm linh, tránh làm loãng chủ đề của bác sứ, sau đây tôi sẽ đi vào những mảnh chuyện khác và góc nhìn về vần đề này. Sigmund Freud có nhiều lý thuyết kỳ quái và gặp nhiều phản đối mạnh mẽ từ giới khoa học thời đó, tuy nhiên điều quan trọng ông là người đã chữa thành công rất nhiều bệnh nhân bằng lý thuyết của mình. Đó là hiện thực quan trọng đánh giá lý thuyết và trên thực tế ông là người sáng lập ra khoa phân tâm học hiện tại. Đây là 1 trường hợp tôi sưu tầm trong rất nhiều trường hợp xong tôi thấy nó có liên quan tới bài trả lời gần nhất của tôi nên post để bạn tham khảo. Sự ám ảnh Một sĩ quan trẻ tuổi yêu cầu tôi chữa bệnh cho bà mẹ vợ. Bà này tuy sống trong một hoàn cảnh hết sức sung sướng nhưng vẫn đầu độc cuộc sống của mình và của người khác bằng một thiên kiến chẳng có nghĩa lý gì. Bà ta khoảng chừng 53 tuổi, còn giữ được vẻ đẹp ngày xưa, dáng điệu niềm nở, dễ chịu, vui vẻ, giản dị. Bà kể cho tôi nghe chuyện của bà, bà sống rất sung sướng bên cạnh chồng, một ông Giám đốc một cơ xưởng, bà chả có điều gì phàn nàn về thái độ của chồng đối với mình. Hai người lấy nhau vì tình đã 30 năm nay, không hề xảy ra cãi cọ, ghen tuông gì. Hai người con đã lập gia đình, người chồng chưa hề có ý định về hưu. Nhưng cách đây một năm có một việc không tưởng tượng nổi xẩy ra. Bà ta nhận được một bức thư nặc danh tố cáo chồng bà dan díu với một người con gái khác. Hạnh phúc gia đình bắt đầu tan rã từ khi đó. Cuộc điều tra cho biết có một chị bồi phòng của bà ghét cay ghét đắng một người bạn cũ tuy cũng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn như mình nhưng đã thành công hơn mình, thay vì đi ở đợ như mình người bạn này đã học hỏi và trở thành một người thư ký trong xưởng của chồng bà chủ. Tổng động viên đã thu hút ra mặt trận một số nhân viên trong xưởng người bạn trở nên một nhân vật quan trọng, được ăn ở ngay trong xưởng, giao thiệp với các ông tai to mặt lớn được mọi người trọng vọng. Mụ hầu phòng tức bực tìm hết cách nói xấu người bạn cũ. Một hôm nhân dịp một ông khách ly thân với vợ, đang sống chung với tình nhân đến chơi, bà chủ nói cho mụ hầu phòng nghe là ở địa vị bà ta chắc bà ta không chịu nổi cảnh chồng có tình nhân như thế. Sáng hôm sau bà ta nhận được bức thư nặc danh nói trên. Bà ta đồ chừng tác giả bức thư chính là mụ hầu phòng vì bà biết mụ này ghét cay ghét đắng cô thư ký. Nhưng bà ta vẫn bị cái thư đó ám ảnh, bà nổi trận lôi đình, xỉ vả chồng rất thậm tệ. Ông chồng tươi cười cố trấn tĩnh vợ, nhờ hai vị bác sĩ trong gia đình và ở xưởng đến trấn tĩnh giúp mình. Mụ hầu phòng bị đuổi, người thư ký vẫn giữ nguyên địa vị cũ. Người vợ luôn luôn tuyên bố rằng mình không còn nghi ngờ gì và không để ý đến bức thư nữa. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, mỗi khi nghe nói đến tên người con gái hay gặp người này ngoài phố là bà ta lại nổi trận lôi đình ghen tuông, bực tức. Người đàn bà không phải là không có lý khi nghi ngờ người chồng. Vì kinh nghiệm cho thấy có nhiều người đàn ông tuy đã có vợ mà vẫn có những cô nhân tình trẻ. Nhưng có một vài điều khác không tưởng tượng được, như có vẻ vô nghĩa lý. Ngoài những điều nói trong thư nặc danh, người đàn bà không có lý do nào khác để nghi ngờ chồng. Bà ta biết rõ nguồn gốc của bức thư và bức thư quả thực không đáng tin chút nào. Vậy đáng lẽ bà ta phải cho rằng mình không có lý do gì để ghen tuông cả. Chính bà cũng tự nhủ như thế. Tuy nhiên, bà vẫn không thể không đau đớn chẳng khác gì có đủ chứng cớ là chồng mình ngoại tình thực. Y học gọi đó là những ý kiến ám ảnh, nghĩa là những ý kiến bỏ ngoài tai mọi lý lẽ hợp lý, đúng sự thực. Bà khách này quả đang bị lòng ghen ám ảnh. Đó là đặc tính thiết yếu của trường hợp này. Chúng ta cần để ý đến chi tiết nhỏ nhặt có vẻ không quan trọng là chính người đàn bà đã là nguyên nhân gây ra bức thư nặc danh đó: chính bà ta hôm trước đã phàn nàn với mụ hầu phòng là mình sẽ khổ sở vô cùng khi biết chồng có nhân tình. Nói câu đó chính bà ta đã gợi ý cho mụ hầu phòng gửi bức thư nặc danh. Vậy sự ám ảnh không hề dính dáng gì đến bức thư cả, nó đã có từ trước trong tình trạng một mối lo âu (hay một sự ham muốn). Thêm vào đó một vài sự kiện do tôi tìm ra sau hai giờ đồng hồ phân tích. Sau khi nghe kể chuyện xong, tôi hỏi bà ta một vài điều nhưng bà ta không sẵn sàng trả lời. Bà nói rằng, bà chẳng có điều gì cần nói nữa và sau hai giờ nói chuyện bà tuyên bố là bà khỏi bị ám ảnh rồi, thấy trong người khoẻ khoắn dễ chịu. Tất nhiên bà nói như thế vì cuộc nói chuyện tiếp tục. Nhưng trong hai giờ đó bà khách đã để lộ một vài điểm giúp cho ta hiểu rõ tình trạng của bà. Bà có cảm tình đặc biệt với một chàng trẻ tuổi, người con rể đã nhờ đến tôi săn sóc bà. Bà không hề có ý thức gì về cảm tình đó, vì là mẹ vợ và chàng rể nên mối cảm tình biến thành một tấm lòng âu yếm rất dễ hiểu. Chúng ta đủ kinh nghiệm để đi sâu vào cuộc đời tinh thần của người đàn bà rất tốt này. Cảm tình của bà đối với con rể kinh khủng quá nên không thể có trong ý thức bà ta được, nhưng nó vẫn tiềm tàng trong vô thức và thúc đẩy mạnh mẽ ghê gớm. Bà cần có một cái gì để thoát khỏi sự ám ảnh đó, chính sự di chuyển đề tài đã giúp bà giải quyết được vấn đề. Bà lý luận là trong khi mình có thể yêu một chàng trẻ tuổi được thì không có lý do nào khiến cho chồng mình lại không yêu một cô gái. Do đó bà không còn hối hận về tình yêu của mình nữa. Việc chồng phụ tình mình như một liều thuốc an thần dán trên một vết thương nóng bỏng. Vì không ý thức được tình yêu của mình nên bà bị ám ảnh bởi hình bóng của tình yêu này, một bóng dáng mà bà cho là rất có lợi cho mình. Mọi lý lẽ đưa ra đều không có hiệu quả gì vì chúng đâu có nhằm đúng mục tiêu, chỉ nhằm vào cái mẫu của mục tiêu đó thôi, chính cái mục tiêu này nấp trong vô thức truyền cho cái mẫu bên ngoài sức mạnh của mình. Sưu tầm : Sigmund Freud ( còn tiếp )
 8. "2 hôm sau lại lẳng lặng bỏ con cái ở nhà và lên ô tô vào trong Thanh Hóa đón chồng" Chi tiết này khẳng định khi hành động chị của bạn chưa mất hoàn toàn ý thức. Chị của bạn bị 1 ám ảnh, 1 tác động từ vô thức của bản thân Có 1 định lý về phân tâm học như sau : Người bệnh sẽ khỏi nếu ý thức được tác động vô thức này. và đó cũng là nhiệm vụ của bác sỹ điều trị. Các bác sỹ tâm lý họ có thể dùng các phương pháp gợi mở, hỏi, thôi miên để gợi lại dần dần trong tiềm thức những sự việc gì đã làm nên hành động này. Thực tế cho thấy, người bị ám ảnh hoàn toàn có khả năng nhớ lại lần lần đến cái sự kiện nhưng bản thân họ thường không nhận ra được đó lại chính là mình, cái sự kiện đã gây ra tác động bị ẩn trong vô thức, sau khi bác sỹ tâm lý chẩn đoán được sự kiện này thì họ sẽ làm cho bệnh nhân dần dần cảm nhận sự kiện này, từ từ khi bệnh nhân ý thức được cái sự kiện này lập tức giải thoát khỏi ám ảnh. Đó cũng là tỏ ngộ trong Phật giáo, ở nơi tỏ ngộ sẽ có chuyển đổi giải thoát. Như vậy chị của bạn cũng có thể tự chữa bệnh cho mình, với điều kiện thông hiểu được bản thân hoặc nếu không làm được thế có thể nhờ đến bác sỹ tâm lý nhưng bác sỹ này phải chuẩn vì như đã phân tích nếu ông bác sỹ chẩn đoán sai sự kiện thì bệnh sẽ không khỏi được.
 9. 1 cô bạn bằng tuổi sống sát nhà cháu từ nhỏ, bỗng 1 ngày xuất thần cũng nhìn được tương lai, linh hồn giờ đã thành cô rồi Nếu giả định có 1 trường thông tin năng lượng giải phóng sau khi chết vào không gian, thì bà cụ trong câu chuyện rất có thể đã hấp thu được trường năng lượng này. Song ở đây có hiện tượng là : trường thông tin của cái người đã chết được gọi là chơn linh kia đã bị trường thông tin của bà cụ hấp thụ sáp nhập vào làm 1. Như 1 số hiện tượng đa nhân cách khác 1 số đứa trẻ đầu thai nhớ rất rõ cha mẹ kiếp trước của chúng, nhưng ở bà cụ 1 phần thông tin của vị chân linh kia do "giao thoa trường" hay "triệt tiêu chọn lọc" hay thế nào đó có lẽ đã không được hấp thụ toàn bộ, bằng chứng là bà cụ có kỹ năng mới, cách vận hành cơ thể mới, cách sống mới nhưng không nhớ gì thông tin về quê quán nơi chốn người thân gì khác mà bà vẫn chỉ có hàng xóm và người thân cũ của mình. 1 computer bà cụ giờ cắm thêm 1 cái ổ cứng thông tin của ông cụ chơn linh, xong việc thì rút ra thì là nhập đồng, nhưng hiện tượng ở bà cụ này thì đúng là 1 kiểu mới rất lạ
 10. Bây giờ đi đâu đâu cũng thấy Phật. Từ điện chùa đến điện nhà, từ các câu chuyện vỉa hè cafe đến đầy đủ các topic trên đầy đủ các diễn đàn. Cùng 1 vấn đề ngay các bậc thượng tọa chủ trì cũng trích các điều khác nhau về Phật để suy nghĩ. Đơn cử trong vấn đề tâm linh tồn tại ra sao sau khi chết cũng mỗi người 1 dẫn dụ Thậm chí cùng 1 dẫn dụ mỗi người lại có những cách hiểu khác nhau Cùng là phật giáo cha đẻ sinh ra là Ngài toàn giác Thích Ca mà có rất nhiều rễ nhánh thứ tầng như tiểu thừa, đại thừa, kim cang thừa, thậm chí khi vào 1 nước lại còn có sự phân chia Bắc tông, Nam tông. Hỏi (spirit): Chào thánh spirit ( S ), ông nghĩ sao về Phật giáo S : Phật giáo là khoa học nghiên cứu về tâm linh, 1 thứ tồn tại thực sự trong mỗi tâm thức con người ở cấp độ hết sức sâu sắc tinh tế khó vờn. Cái gọi là tính không đấy, nếu đạt được thì con người sẽ khai mở trí tuệ nhận thức đúng đắn, hạnh phúc viên mãn. Spirit : Ồ sao đơn giản vậy. Thế ông nghĩ sao mà ngài toàn giác lại có nhiều kinh thư như vậy? S : Ngài toàn giác chỉ muốn tất cả ai cũng hấp thu được cái triết lý “tính không” với mỗi người ở thứ tầng khác căn cơ hiểu biết khác nhau ngài sẽ đưa cho họ phương pháp thích hợp khác nhau. Khi nhận thức được tính không, con người sẽ có khả năng sáng tạo, trí tuệ khai mở các khả năng tiềm tàng liên kết con người với vũ trụ và giải thoát khỏi mọi khổ não. 1 nhà khoa học tập trung triền miên suy nghĩ về 1 sự vật, trong 1 lúc nào đó khi tất cả những suy nghĩ ngừng nghỉ 1 tic tắc nhà khoa học này đạt được tính không. Nếu nhận ra điều này và thành trì kiên định anh ta có tiềm năng sáng tạo, phát minh. 1 chân sư cũng vậy nhưng khác với nhà khoa học về đối tượng, anh ta tập trung theo dõi những ý niệm những trạng thái tinh thần của mình cho tới khi thấy được chúng tan biến, khi mọi suy nghĩ tan biến lập tức có tính không xuất hiện 1 người lao chao tất bật theo đuổi những ước mơ, đến 1 ngày nhận thấy ước mơ đã vỗ cánh bay xa xôi, trong 1 lúc bỗng tất cả những suy nghĩ chợt dừng lại, 1 điều gì đó lóe sáng có 1 sự thật xuất hiện, anh ta trở nên tỏ ngộ và viên mãn trong sự tỏ ngộ. Đó cũng là nhận thức được tính không. Spirit : Uầy, ông nói thế thật đơn giản cứ như là người ta chả cần làm gì nó tự đến ấy. S : Thật ra thì đúng vậy, nếu có thể làm mọi suy nghĩ ý niệm ngừng lại sẽ thấy nó. Ví dụ cách tụng kinh gõ mõ nó đơn giản là tập trung vào giai điệu và những câu từ của kinh, từ đó dẹp bỏ ý niệm suy tư, dần dần đi vào trạng thái tĩnh lẵng thinh không. Đó cũng là 1 cách trong N cách có thể đạt được tính không. Spirit : Ông nghĩ sao về đại thừa, kim cang thừa S : Khi đạt được tính không và tu tập theo tháng năm dần dần con người sẽ phát triển những năng lực hết sức thần thông. Những thần thông này lại trở thành cản trở cho người đó tiếp tục đạt được tính không trong tương lai, giống như sự phát triển lại trở thành 1 sự kìm hãm sự phát triển đó trong vạn vật vậy. 1 người có khả năng biết vị lai, có tài xuất hồn, có tài trị liệu…..sẽ xuất hiện những ham muốn tham sân si ở cấp độ mới cao hơn nhiều lần cái tham sân si ở người thường. Đại thừa, kim cang thừa sinh ra chính là để hướng dẫn cho những vị thần thông này hướng về tính không để mà giải thoát. Tà đạo và chính đạo khác nhau ở điểm này, họ cùng tu luyện nhưng khi có thần thông 1 người đã rẽ sang hướng khác, sử dụng thần thông để thỏa mãn bản thân, còn người kia không màng đến thần thông mà chỉ coi nó là chướng ngại cho việc tu tập tiếp theo mà thôi. Đến đây ngươi cũng hiểu vì sao ta không bao giờ đọc những sách Phật giáo đó rồi chứ, nó không thích hợp với ta, ta đâu có hiểu ý của Ngài Thích ca khi giảng giải những điều đó, ta đọc chỉ mang thêm vào mình những hiểu biết mà nó không có lợi ích gì cả, thậm chí nếu chuyên sâu vào những điều đó rất có thể trở nên ngớ ngẩn lẩn thẩn, hoang tưởng. Spirit : Thế thì con người càng ở trong nhiều quan hệ tương tác, có càng nhiều khả năng thì càng khó đạt được tính không ? S : Đúng vậy, 1 người tu giữa đời thường là hết sức khó khăn. Anh ta phải làm việc, con cái gia đình, bạn bè, xã hội sẽ mang tới nhiều ý niệm, càng nhiều ý niệm anh ta càng khó đạt được tính không. Hơn nữa, tu tập tính không không phải chỉ là việc đạt được 1 thời điểm là xong, vì thế người tu được giữa đời thường cần hết sức thành thục và kiên định mới làm được. Spirit : Như vậy chùa chiền, miếu mạo chỉ là nơi thích hợp cho việc tu tập, bằng cách cắt bỏ các mối quan hệ, ăn chay để bản thân tĩnh hơn, phục vụ tốt hơn cho việc đạt được tính không? S : Đúng vậy Spirit : Ông nghĩ sao về sự thần thông và khả năng ngoại cảm của 1 số người? S : Ta không thể hiểu những thần thông đó, nhưng ta nghĩ câu hỏi tại sao mọi người lại quan tâm đến điều đó mới quan trọng. Nếu ông bạn nghĩ về câu hỏi này 1 cách nghiêm túc ông sẽ khám phá ra 1 điều hết sức thú vị. Spirit : Ông có nghĩ người ta nên tu tập tính không này không ? S : Ta nghĩ tính không nếu đạt được càng nhiều thì càng tốt. Nó giúp người ta minh mẫn sáng suốt, mặt mày rạng ngời nhan sắc xinh đẹp. Trong công việc thì nảy nở sáng tạo, trong các mối quan hệ thì hài hòa cân đối. Nhưng ta nghĩ cần phải quên đi những kinh kệ mà căn bản là chú tâm vào cuộc sống thực tại và quan tâm tới tâm linh của chính mình. Spirit : Ông có thể chia sẻ phương pháp tu tập của mình không ? S : Lợi dụng những giấc ngủ, trước khi đi ngủ nên hướng mắt vào trong quan sát trạng thái tâm thức của mình và để ý hít thở sâu. Lúc này có thể xuất hiện người đứng ở cuối giường song đừng để ý, nếu nó quá bỡn cợt hãy mở mắt ra và quan sát nó. Tập trung vào những di chuyển của suy nghĩ, hãy cảm giác mình đang cưỡi trên những suy nghĩ. Ngủ . Hình ảnh sẽ được lặp lại và cũng là lúc tỉnh. Trong chớp nhoáng khi hình ảnh lặp lại, giữ yên tĩnh hết mức không được tác động gì vào hình ảnh. Cứ thế nhiều ngày rất có thể sẽ trúng số đặc biệt <br style="mso-special-character:line-break">Spirit : <br style="mso-special-character:line-break">
 11. Cháu đọc bài vũ trụ trong mắt ai bất định của bác Thiên đồng (copy/paste) thấy sao mà loằng ngoằng, nhưng thế giới lượng tử và tâm linh có gì đó rất giống nhau. Hạt electron có thật không ? Cũng không nốt. Nói chính xác ra là chưa 1 ai trên thế giới này dù dưới bất kỳ kính siêu hiển vi nào có thể đã nhìn thấy 1 Hạt đúng nghĩa của nó. Mọi thứ mọi vật sở dĩ ta nhìn được là sự bức xạ photon từ 1 quỹ đạo thấp lên quỹ đạo cao hơn (bước sóng), chỉ có photon là đến mắt ta. Do đó nguyên tử hiện lên sẽ là 1 đốm mù mờ photon thể hiện vùng xen phủ của electron. Bằng việc hấp thụ năng lương photon, nó bị kích thích, ngay lập tức nó trở về trạng thái ban đầu, quá trình đó bức xạ năng lượng photon nói dài mà tất cả chỉ chưa đến phần tỷ giây. Nói cách khác, bạn hoàn toàn có thể hình dung nó là 1 đám mây trạng thái cũng được, không cần hạt làm gì Một hạt sáng bay quanh 1 hạt màu đen trong mô hình hay phim nào đó hoàn toàn là 1 sự tưởng tượng . Nó vô hình Nó biểu hiện Như là hạt, thông qua các thí nghiệm khác nhau người ta tiếp tục Gán cho nó những giá trị kích thước, vận tốc, spin quay, khối lượng...những thí nghiệm đây là thật. Bởi vì những thí nghiệm là thật nên ta có công nghệ điện tử Nếu 1 ngày electron ngừng chuyển động thì điều gì xảy ra ? Chiếc cốc trước mặt sẽ biến mất, ánh sáng mặt trời lao vút qua trái đất nếu ta đang ở trên quỹ đạo nhìn xuống trái đất, ta sẽ thấy nó biến mất. Nó không những vô hình mà giờ đây như 1 kẻ đứng im chơi trốn tìm, sẽ chẳng ai nhận thấy nó có tồn tại nữa dù dưới bất kỳ thí nghiệm nào, "trường Higs" giờ cũng chẳng ý nghĩa gì, đơn giản trái đất đã đi vào hư vô, có khi trở thành vật chất tối 17 hạt khác trong mô hình lượng tử là tượng tự, đó là sự tưởng tượng.Thế giới lượng tử là thế giới tưởng tượng dựa trên những thí nghiệm hiện tượng có thực và suy diễn. Bằng các kết quả thí nghiệm, người ta mang vào thêm nó tâm trí bằng cách đó có kinh nghiệm, dựa vào kinh nghiệm tạo ra mô hình nó giải thích các kết quả thí nghiệm Hạt là vô hình chỉ có sự "mù mờ" thôi và rồi từ vô hình đó bước ra thế giới hữu hình có cứng, có mềm, có cay có chua đủ cả. Cho 2 điểm A, B tưởng tượng nằm trong vùng xen phủ của electron, người ta không biết được cái "Hạt" tưởng tượng đó sẽ đi từ A, đến B như thế nào, nếu cố gắng xác định hạt tưởng tượng này đang ở vị trí A thì người ta không biết sau đây nơi nào nó sẽ đến, đó là bất định. Lúc người ta thấy nó như là hạt, lúc người ta thấy nó như là sóng, hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà họ quan sát (thí nghiệm) Nói 1 cách trực quan sau, khi quay đi 1 electron có thể có hàng nghìn trạng thái khác nhau, nhiều người hình dung nó không có ở đó, thậm chí có người hình dung nó ở 1 vũ trụ khác song song, nhưng khi quay lại quan sát, chính người quan sát đã tạo ra 1 trạng thái nào đó cho nó. Thực sự nó là gì không ai biết cả, người ta chỉ biết đến phản ứng của nó qua thí nghiệm thôi Và tất cả những thứ này tâm linh cũng vậy ( còn tiếp )
 12. Thật là tiếc cho 1 thiên tài ông chết hơi trẻ, giá mà ông có thể sống thêm 10 năm không biết chuyện gì đã xảy ra. Spirit mới nghe về các thế giới song song đã cảm thấy rất thích và thấy nó cực kỳ hợp lý, nó cho thấy 1 vũ trụ hoàn hảo vận động không ngừng 1 vụ nổ khai sinh ra vũ trụ là điều rất nhiều người khó chấp nhận, hơn nữa rồi người ta lại hỏi trước đó là gì.... Big bang thì vẫn có tuy nhiên với đa thế giới song song nó không chỉ có 1 điểm nào đó kỳ dị mà liên tục trải rộng khắp nơi, nghĩa là không thể có ai đó bay đến chỗ nào đó cắm cái lá cờ rồi bảo đây là nơi khai sinh ra vũ trụ được Đa thế giới song song có tiềm năng giải thích được các hiện tượng huyền bí, thiên đường và địa ngục, tương lai , tóm lại là tất cả Tuy nhiên rắc rối giờ là các chiều không gian và ...toán học, hiểu được cái thuyết M chắc chỉ có mấy bác vật lý lý thuyết
 13. Spirit cũng từng đọc về phong thủy lâu lắm rồi khi còn là sv xây dựng nhưng sau chuyển ngành nên thôi. Xin vài dòng ạ! Theo spirit đó là sự hài hòa âm dương ạ, phong thủy không thích cái gì là hẳn 1 cực. 1 nguyên tắc của phong thủy nữa là " Khúc tất hữu tình ", những hình cong tốt hơn là những đường thẳng, thậm chí là tóc quăn theo hình chữ S cũng tốt hơn 1 người tóc thẳng duỗi. Vì thế những Gờ vuông trong nhà nên được trát hình cong đi, cột tròn tốt hơn cột vuông. Nếu có 1 gờ vuông đâm vào nhà mà đã lỡ xây rồi tốt nhất đặt cây cảnh che đi .... " Nước là tiền ", do nước có tính chất hấp thụ những "khí" đó nên trong nhà có thể nuôi bể cá, đặt kiểng thủy sinh ( lưu ý phải có cá để ăn muỗi), đi sâu chi tiết bể cá nuôi cá gì như thế nào cũng cả 1 sự chi tiết nữa... Do nước là tiền ==> nhà vệ sinh biểu hiện sự chi tiêu, nơi đây cần thoáng mát và đặc biệt quan trọng là Khô Nhà bếp lại là nơi thu nhập cho nên nhiều người quan niệm ăn uống chỉ là chuyện qua loa thì nên xem lại Phòng khách biểu hiện cho sự quan hệ, sự rộng rãi tính chất quan hệ cho nên nó như thế nào có thể đoán được tình trạng quan hệ của gia chủ Từ hình dạng chụp chiếu đứng của ngôi nhàc cho đến bên trong chia ngôi nhà thành những phân vùng 8 hướng bát quái, mỗi vùng lại có những góc tính chất riêng hết sức tỉ mỉ, Từ cả cấu trúc bên ngoài ngôi nhà cửa độ rộng mặt nhìn ví dụ như tránh thế đường đâm thẳng vào nhà, mở cửa ra bị tường chắn, nhà nên dựa vào núi bên những khúc quanh của những con sông là rất đẹp .... Có câu chuyện vui như thế này ạ, thời sinh viên spirit đến chơi nhà đứa bạn nó thuê nhà phòng cậu nhỏ hết sức bừa bãi những cậu thích thế, giường được đặt chính giữa nhà xung quanh bày đồ đạc sao cho mệt mỏi lăn lên giường luôn rất tiện. Spirit bảo mày kê giường thế này trông có khác gì cái quan tài nhà tang lễ không , cậu sợ quá mai chuyển ngay vị trí cái giường ạ :)) Nói chung nghiên cứu về phong thủy cũng cần hết sức bài bản từ đầu từ nguồn gốc lý luận rồi góc hướng .....cho những ai muốn tìm hiểu về nó không lười mà được đâu ạ.
 14. Bernadette mất năm 1879, 35 tuổi , sau hơn 130 năm xác vẫn không hề bị hư hoại, hiện đang lưu giữ tại 1 nhà thờ ở Pháp Hỏi : Có phải tưởng của họ đang hoạt động cho nên thân xác không hủy hoại? Thầy Thích Thông lạc : Đúng vậy, tưởng của cô Bernadette đang hoạt động nên thân xác cô không hủy hoại Có cách nào làm cho thân xác đang tươi như vậy tan rã không? Hay là cứ để theo thời gian sẽ tan rã? Thầy Thích Thông lạc: Chỉ cần một người nhập vào Thức Vô Biên Xứ Tưởng thì sẽ bắt gặp tưởng thức của cô Bernadette và giúp tưởng thức cô ngưng họat động thì thân xác cô tan rã tức khắc. Còn nếu để tưởng thức của cô Bernadette hoạt động thì thân xác cô không bao giờ tan rã Trong lúc khẳng định, sau khi chết không còn 1 thức nào còn hoạt động, chỉ có nghiệp đi tái sinh thì chính ông lại khẳng định tưởng thức còn hoạt động. Spirit bóp trán tưởng tượng mãi vẫn không hình dung được cái tưởng thức của mình nếu còn hoạt động sau khi chết thì sẽ như thế nào? Có lẽ nó giống như trạng thái ngủ nhưng cứng hết người,không cảm giác gì cả, mắt nhắm tuy nhiên ai vào ai ra những gì xung quanh vẫn biết tất cả song không có cảm giác gì và cũng chẳng có phản ứng gì và cũng không suy nghĩ gì ( trạng thái này spirit chứng vài lần rồi) Thế rồi, thấy có 1 người ( người này đang nhập thức vô biên xứ tưởng để giúp), người này gọi dậy Berna dậy đi, nhìn kỹ đi, đó thấy không cô chết rồi, cô nên đi đi, cứ nằm mãi đây không giải quyết gì hãy hòa mình đến với Đức mẹ đi Berna, rồi ánh sáng hiện ra ...rồi tan biến vào 1 giấc ngủ ...rồi không biết gì nữa....rồi thân xác tan rã
 15. Ngẫm lại cái lý đi tìm 1 hạt gì đó cho vũ trụ thật ngây ngô, giống như 1 chú chuột cứ tìm 1 cái lỗ để trốn thoát khỏi cái mê cung, cháu viễn tưởng nó hơi sớm cả khi nghĩ ra thì nó vẫn quá mơ hồ, chẳng rõ ràng. Trong thế giới lượng tử có 1 hiện tượng mà ngay cả Einstein cũng phải gọi nó là " hiện tượng Ma làm ". Khi cho 2 nguyên tử được kích thích bằng 2 tia laze được đồng bộ => 2 nguyên tử này có trạng thái dao động đồng bộ, sau đó đặt 2 nguyên tử này lại gần nhau => xảy ra hiện tượng vương vấn lượng tử. Xong, bây giờ mang 1 hạt nguyên tử đi xa, xa bao nhiêu cũng được ( thậm chí có người tin là xa hàng nghìn năm ánh sáng cũng đc), giờ nếu ta kích thích hạt này như thế nào thì hạt kia cũng như được kích thích như thế. Nếu ta tô nó mầu vàng thì ngay lập tức hạt kia cũng có mầu vàng, dịch nó sang phải thì ngay lập tức hạt kia cũng bị dịch sang phải, nếu 1 hạt tô mầu vàng còn hạt kia mầu đỏ thì luôn luôn có 1 sự nhấp vàng đỏ qua 2 hạt, ko thể biết được nó là mầu gì, nhưng tất nhiên mỗi khi "bắt hình" để nhìn nó thì sẽ xác định nhưng đó chỉ là mầu thời điểm. Tóm lại có 1 sự việc ở cấp nguyên tử " Đồng thanh tương ứng ". Chúng ta đều đến từ các vì sao xa xôi đều có nguồn gốc đến từ vũ trụ. Như vậy rất có khả năng 1 vụ nổ trên 1 hành tinh đâu đó trong vũ trụ thì ở trái đất 1 ông lăn đùng ra ung thư, 1 ông khác bỗng nhiên thiên tài nảy ra 1 ý tưởng, trong khi 1 ông lại đang gõ chữ lách cách viết ra những điều nhảm nhỉ ... Dao động của nguyên tử có thể chưa được "mịn" và tính ổn định chưa thể đạt tới "vĩnh cửu" thì Hạt tưởng uẩn với tính chất hình dung là "hạt siêu cấp cơ bản" có khi sẽ có. "Hạt tưởng uẩn" với tính cách biết tất cả theo ông Thích thông lạc => nó là hạt siêu cấp "đồng thanh tương ứng" với tất cả => Tất cả vũ trụ chỉ được cấu tạo nên từ nó. Có vài ý tưởng khác để dẫn đến nó song Spirit cảm thấy nó quá "ngây ngô", trong khi tiên đề của thầy TTL lại có vẻ không chắc chắn, với lại 1 khi con chuột tìm ra được cái lỗ của nó rồi thì chả còn mê cung gì nữa để chơi, do vậy ý niệm về "hạt tưởng uẩn" này có thể chấm dứt.