• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

spirit82hn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by spirit82hn


 1. Ông Hoàng đã lập 1 trang web bằng tiếng Anh để tìm con gái, theo thông tin từ trang web :

  Nguyễn Quỳnh Nga sinh năm 1981 tại Hà nội, sang nga năm 1989 và vào học trường Moscow High School 222. Mất tích trong 1 kỳ nghỉ hè tại thành phố Sochi tháng 8 năm 1993.

  Người ta nói rằng Quỳnh Nga đã bị bắt cóc và đưa ra nước ngoài.

  Lúc mất tích Quỳnh Nga 12 tuổi, nói tiếng Nga và tiếng Việt tốt.

  Đặc điểm : Cao, mắt đen, tóc dài đen, có 1 nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái

  Posted Image

  Sau đây là thông tin liên hệ :

  Cha : Nguyen Huy Hoang, Tel: +7 9160685956, Email: ngoanhlai@yahoo.com

  Mẹ : Dang Kim Tien, Tel: +7 9857787086, Email: kimkimrus@yahoo.com

  Em gái : Nguyễn Thảo Nguyên, Tel: +447736974174, Email: rakzash_ju@yahoo.com

  Em gái sinh năm 1991, vậy thời điểm mất tích Quỳnh Nga không biết mình có em gái

  Lúc mất tích là 12 tuổi đã có đầy đủ ký ức về cha mẹ, nếu còn sống vậy giờ cũng ngang tuổi Spirit, vậy sao không thể tìm được cha mẹ mình nhỉ?

  Bắt cóc với mục đích gì?

  Nghe nói ở Nga có 1 số trường đặc biệt, nuôi dưỡng đào tạo các trẻ mồ côi từ nhỏ để trở thành những sát thủ, điệp viên tình báo lạnh lùng Posted Image


 2. Ám ảnh ( tiếp )

  Cách đây hơn 4 năm, vợ chồng anh sinh một đứa con trai. Họ đau đớn phát hiện ra rằng đứa con bị mắc bệnh dow, một căn bệnh bẩm sinh do khiếm khuyết nhiễm sắc thể, dẫn đến tình trạng bất thường về trí tuệ và thể xác.

  Một không khí nặng nề bao trùm lên gia đình hai vợ chồng trẻ. Khuôn mặt ngờ ngệch của đứa bé khiến họ thắt lòng mỗi khi nhìn ngắm con. Rồi những nỗi buồn ấy cần phải được giải tỏa, họ nghĩ rằng nguyên nhân bệnh tật của đứa con có nguyên nhân từ chuyện tâm linh. Một nguyên nhân rất mơ hồ nhưng lại có khả năng giúp họ cân bằng được cuộc sống vào thời điểm đó. Cả hai vợ chồng đều không thể hình dung được rằng chính sự giải tỏa theo con đường này đã dẫn lối cho chị Hoa ngày càng chìm sâu vào những điều huyễn hoặc không thể lý giải.

  Chỗ dựa tinh thần của anh Hùng, chị Hoa lúc đó là… thầy bói. Cũng như rất nhiều thầy bói khác, sau những lời phán có tính chất “tích cực” để khách hàng mát tai và tin tưởng, vị thầy bói bắt đầu dọa: “2 vợ chồng không hợp tuổi, lại ở trên mảnh đất dữ, âm phần của dòng họ cũng chưa được chăm sóc chu đáo… Muốn cho vận hạn được nhẹ bớt, chỉ còn cách năng đi lễ. Chị vợ có căn nặng, cần phải mở phủ hầu đồng mới chuyển nguy thành an và làm ăn có lộc”.

  Thế rồi năm 2008, sau rất nhiều lần thăng hoa bay bổng với tiếng nhạc chầu văn, được mọi người tung hô là ông hoàng, là cô, là cậu… chị Hoa đột nhiên có khả năng nghe được tiếng của người cõi âm. Những tiếng nói bên tai ngày một rõ dần, lúc trò chuyện với chị, lúc xui khiến việc nào nên làm. Chị Hoa nghiệm thấy một điều đặc biệt là những lời khuyên này lúc nào cũng rất đúng, rất hợp với ý chị.

  Một thời gian sau đó, khả năng đặc biệt của chị Hoa phát triển đến mức có thể nhìn thấy “người” đang trò chuyện với mình. Họ khuyên nhủ, chỉ bảo chị và từ đó, chị có khả năng xem bói. Chị luôn miệng kể với mọi người rằng “họ giỏi lắm”, cái gì họ cũng biết, với chị, “họ” đã trở thành thần tượng.

  Ân ái với “người âm”

  Vào một ngày cuối năm 2009, chị Hoa rụt rè tiết lộ với chồng. Chị kể rằng có một “người âm” yêu chị say đắm. “Người đó” nói rằng nếu chị cưỡng lại sẽ làm cho cả nhà chết ngay. Chị Hoa vốn đã nể tài của “người âm”, nên không biết trả lời ra sao.

  Anh Hùng nghe câu chuyện của vợ thì nghĩ chị đang có ý đồ “kích tướng”. Anh chỉ cười và không tin. Thấy chồng không chịu chia sẻ chị Hoa còn nói rằng, tối hôm trước, khi vợ chồng họ yêu nhau, người đó cũng có mặt và tỏ ra rất bực tức. Chị đã phải xua tay họ mới chịu bỏ đi chỗ khác.

  Một đêm khi anh Hùng đã chìm vào giấc ngủ, “con ma” lại đến gặp chị, “nó” đưa tay chạm vào ngực chị. Thật kỳ lạ, cơ thể chị mềm nhũn ra, không thể kháng cự, cũng không thể cất được nên lời. Chị đành chịu trận. Nhưng thật ngạc nhiên, chị bắt đầu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Những cảm giác cứ dồn dập, nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc trong cơ thể chị lên tột độ dâng trào… Sau khi “người âm” bỏ đi, chị còn lại một cảm giác như vừa phạm tội, xen lẫn đó là cảm giác lâng lâng vẫn còn lưu lại.

  Chị phát hiện ra khả năng đàn ông của “người đó” cũng rất phi thường. Chưa bao giờ chị có một cảm giác mãn nguyện đến như vậy. Nhưng chuyện đó làm chị day dứt, chị thuật lại toàn bộ câu chuyện với chồng.

  Anh Hùng lúc đầu tưởng vợ nói đùa và cho là vớ vẩn. Nhưng những hôm sau đó, chị vợ liên tục “thú tội” khiến anh bực mình, vừa sợ. Cho đến một hôm đang ngủ, anh Hùng chợt tỉnh giấc bởi bị tay chị vợ va vào mặt. Anh sửng sốt khi thấy chị vợ mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ, cơ thể căng lên, và có những động tác cuống cuồng, hối hả trong cơn yêu cuồng loạn với một kẻ vô hình.

  Anh Hùng nổi da gà, anh chạy xuống bếp vớ lấy con dao chém loạn xạ vào khoảng không hòng xua đuổi “con ma” nhưng không được. Bất lực, anh chỉ còn cách đứng như trời trồng chứng kiến cảnh người vợ của mình trong cơn “thác loạn” với kẻ vô hình.

  Sau một hồi, cô vợ nằm thiêm thiếp trong tư thế rất thoải mái. Anh Hùng đau đớn thú nhận với vị bác sĩ rằng từ khi lấy nhau, chưa bao giờ anh đem lại sự cuồng nhiệt đến như vậy cho vợ. Còn cô vợ vẫn luôn mồm nói với bác sĩ Quân rằng “họ” giỏi lắm.

  Mặc dù hết sức “ngưỡng mộ” người đó nhưng chị Hoa cảm thấy rất sợ hãi và muốn thoát khỏi tình cảnh oái oăm này.

  Khi bác sĩ thôi miên giải mã “con ma”

  Khi một người bạn giới thiệu hai vợ chồng đến gặp bác sĩ Quân, chị Hoa còn bị “người đó” dọa là nếu ai dám xen vào sẽ bị họ “giết chết”. Khi đến điều trị bằng thôi miên, chị rất sợ sẽ mang tai họa đến vị bác sĩ. Và một điều nữa, vì chị luôn tin rằng “họ” rất giỏi nên không tin tưởng lắm vào việc thôi miên có thể đuổi được “con ma” đó.

  Sau khi nghe xong câu chuyện đậm màu liêu trai của chị Hoa, bác sĩ Quân đồng ý chữa bệnh cho chị.

  Vị bác sĩ thôi miên lý giải rằng, khi chị bị sang chấn tâm lý vì sinh ra một đứa trẻ không bình thường, sự lo nghĩ đã khiến thần kinh của chị Hoa bị suy nhược. Việc nghe thầy bói phán và việc hầu đồng là các tác nhân khiến chị tự ám thị về việc có sự hiện diện của “người âm”. Từ đó, những ảo giác về “ma quỷ” đã hiện ra trong não chị.

  Anh lý giải rằng chúng ta chỉ sử dụng vài phần trăm khả năng của bộ não cho tất cả các công việc sinh hoạt cũng như học tập. Những phần còn lại còn đang nằm ở trạng thái tiềm ẩn và các nhà khoa học đang khám phá. Ví dụ buổi sáng khi bước chân ra khỏi nhà, bạn nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng không thể nhớ được cụ thể đó là thứ gì. Nhưng bộ não đã ghi nhớ tất cả những chi tiết đó và cất giữ ở một phần nào đó nằm sâu thẳm trong tiềm thức.

  Nó làm như vậy để tránh giúp ta không phát điên vì quá tải thông tin. Khi tần số não xuống thấp ở dạng sóng alpha của trạng thái thôi miên, những thông tin tiềm ẩn đó chợt bung ra. Nó có thể tái hiện được tất cả những hình ảnh mà ta đã nhìn thấy vào buổi sáng mà ta tưởng rằng quên mất.

  Điều này có thể lý giải tại sao những người mộng du vẫn có thể đi lại, cầm nắm đồ vật, một cách chính xác dù mắt nhắm chặt. Đó là vì bộ não đã kịp ghi lại hết sức chi tiết từng hình ảnh cụ thể và trong tần số não hạ thấp, những hình ảnh đó được bung ra, họ có thể “nhìn thấy” chính xác từng thứ nhưng thực ra chỉ là hình ảnh đã được lưu trong bộ não.

  Trạng thái nhập đồng cũng vậy, khi đó, tần số não giảm xuống. Nếu trước đó họ tin rằng có ma quỷ, thánh thần thì rất dễ “xuất hiện” vào lúc này. Trong trường hợp của chị Hoa, chị đã tin vào thầy bói, vào ma quỷ nên một phần tiềm ẩn của bộ não đã tạo ra những âm thanh, hình ảnh của “ma” hết sức cụ thể theo tưởng tượng của chị.

  Chị Hoa có thể nghe thấy “người âm” xui khiến, mách bảo toàn điều đúng, đó không phải là “người âm”, chính là hiện thân của một phần tiềm thức trong chính bản thân chị. Nó nhạy bén và chính xác vì không chịu sự tác động của vô vàn những tác động nhiều vào bộ não khi ở trạng thái bình thường. Đã có rất nhiều nhà khoa học có những phát minh nổi tiếng trong trạng thái tần số não alpha, đó là lúc chập chờn nửa thức, nửa ngủ.

  Trong trạng thái vừa bắt đầu vào giấc ngủ, tần số não giảm xuống, chị Hoa đã tạo ra một “con ma người tình” từ phần tiềm ẩn trong bộ não của mình. Nó đã rất thành công trong việc thỏa mãn những khát khao từ chính những suy nghĩ vẫn bị kìm nén, dấu kín.

  Sau khi đã cho chị Hoa chìm sâu trong trạng thái thôi miên, bác sĩ Quân bắt đầu ám thị rằng, đó không phải là con ma, đó chỉ là một ảo giác do sự tưởng tượng, và sự tưởng tượng đó xuất phát từ những ức chế trong sinh hoạt vợ chồng của chị.

  Bằng ám thị, bác sĩ đã “xóa” những cảm xúc mà chị đã từng có với “con ma”. Anh khơi lại những giây phút hạnh phúc khi chị gần gũi với chồng và “ghi đè” vào đó những cảm xúc cao trào mà trước đây chị chỉ có được với “người kia”.

  Sau 45 ngày điều trị, một thời gian khá lâu so với những ca bị “ma ám” khác, chị Hoa đã hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, chị Hoa đã có cuộc sống “mãn nguyện” bên chồng và chẳng có “người âm” nào về đòi “ân ái” nữa. Còn vị bác sĩ đã “dám đuổi” ma thì vẫn sống sờ sờ và tiếp tục tuyên chiến với bất cứ “con ma” nào.

  Có thể kết luận rằng, những căn bệnh oái oăm mà người đời vẫn thường gọi là “bị ma nhập” chỉ là ảo giác. Các bậc thiền sư thường giảng rằng “Phật ở trong tâm”, những “con ma” đó cũng từ tâm mà ra.

  Với câu chuyện thú vị của bác sĩ Quân, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể đúc rút thành bài học cho riêng mình.

  (Theo Giáo dục Việt Nam) sưu tầm từ Vietnamnet

  Bài này Spirit mới tìm được trên vietnamnet, lâu rồi ra ngày 22/04/2012 có lẽ nhiều người cũng đã xem và biết.

  Theo tìm hiểu Quân là Nguyễn Mạnh Quân thạc sỹ thôi miên đào tạo tài Đức hiện ông đang mở 1 trung tâm chữa bệnh rất tốt và thành công.

  Lý thuyết về thôi miên của ông có thể chưa hoàn toàn đúng, có thể đó mới chỉ là phần ngọn của vấn đề, sâu xa hơn những việc như của các nhà ngoại cảm thì không biết phải giải thích thế nào? Tuy nhiên, Spirit thấy nó cũng mở ra 1 hướng đi rõ rệt trên 1 kết cũng rất rõ rệt ( chữa được bệnh ) cho việc tìm hiểu về thế giới tâm linh.


 3. Cháu học võ đi quyền thấy rõ thở và động tác mà không khớp thì động tác ko có lực, nhanh mệt, toàn thân rệu rã nhưng nếu thở đúng cách thì uy lực nội lực càng ngày càng tăng.

  Thần quyền là phương pháp tập võ như kiểu lên đồng, theo đó người tập võ múa quyền trong vô thức ( vì thế gọi là thần nhập ), 2 mắt nhắm vẫn thấy, nếu 2 mắt không nhắm thì nó dại như nhìn vào hư vô, giống bị thôi miên. Đây là phuơng pháp tập võ cực kỳ nguy hiểm có thể gây tổn thương nghiêm trọng ( đứt mạch, thối thịt, nội tạng hỏng hết ....)

  Lôi đài mà chơi thần quyền có thể không biết đau, lực có thể phát mạnh, có thể đánh những tuyệt kỹ không ai hiểu được nhưng mà bản chất vẫn như người bị thôi miên cho nên động tác chậm, lờ đờ có thể dọa những người võ tầm trung hoặc chưa biết võ chứ với võ sư thực thụ thì 3 cước là ngài ra đi Posted Image. Các thầy gọi là " căn " chỉ là vì theo kiểu nhẹ vía dễ đi vào " thôi miên " được, có những người nặng ko dễ bị thôi miên nên ko học được.

  Bác này tập 10 năm lại từ nhỏ...Posted Image, chắc các thầy có phương pháp, băng lạnh chết người cũng có khi nhờ thế mà luyện được nội lực tăng nhanh.


 4. Posted ImageCháu tìm video clip trên mạng thử mà không thấy có clip nào về bay cả ạ

  Posted Image

  Cho đến giờ cháu không tin lắm về khả năng bay kiểu như nhà sư này

  Nhưng khả năng trong võ thuật kiểu như " Bách câu quá khích " vẩy tay đàn 1 cái, đời người như gió bay, trở nên nhẹ nhàng nâng cao khả năng di chuyển thì hoàn toàn là sự thật. Những người học khí công có khả năng này như ninja, hay như võ sư Bình định gia đạp trên mặt nước ( rải chiếuPosted Image)..Trước cháu học võ các thầy cũng chứng thực khả năng này nhưng cần phải luyện khí công ( cái này lại rất khó và nguy hiểm )

  Tất nhiên kiểu lý giải ảo thuật bay David thì thôi chúng ta chẳng cần quan tâm trong trường hợp này làm gì rồi

  Nếu mà tưởng tượng rằng có khả năng con người loại bỏ được vùng lực hấp dẫn xung quanh mình để bồng bềnh thì lúc này làm sao điều hướng và gia tốc chuyển động? Bởi vì loại bỏ lực hấp dẫn cũng có nghĩa là các bộ phận cơ thể cũng bị "bồng bềnh" theo, máu chảy khác, tim đập khác....

  Còn ngoài ra thì tất cả những khả năng khác bắt chước động vậy, kể cả bắt chước kỹ năng của châu chấu có thể nhảy phóc lên không thì với người rèn luyện võ thuật có khả năng làm được


 5. Thực ra đó là câu hỏi mà Đạt ma sư tổ tìm được trong 1 cái túi vải của 1 sư tổ: Trước khi sinh ra ai là ta, khi sinh ra rồi ta là ai

  Vì câu hỏi này mà Đạt ma sư tổ đã bỏ tước vị hoàng tử kế vị để đi tu

  Sau khi tu đắc đạo, lúc này có người hỏi ông là : khi chết đi, ông là ai ?

  Đạt ma đã trả lời : ta không biết, vì ta chưa chếtPosted Image

  Trong 1 cuộc hội thoại khi vũ vương hỏi : Bây giờ ông là ai ? Đạt ma trả lời : ta không biết Posted Image

  Vì thế người ta nói ông đã chứng đạo đạt đến vô ngãPosted Image

  Khi được hỏi về điều gì sau khi chết : Phật Thích ca im lặng không trả lời

  Thiền là trạng thái không biết được ta ko dùng nó để tìm hiểu như thế thì để tìm hiểu được chết đi như thế nào có mỗi 2 cách:

  - Chết

  - Có người chết rồi quay lại kể cho nghe

  Nhưng mà theo như những bài về cận tử ở trên chúng ta thấy là Cận tử cũng chỉ là cận tử, cận tử chưa phải là chết, đằng sau và tiếp theo nó sẽ có diễn biến ra sao chúng ta không thể biết.

  Thế là giờ chỉ có mỗi Thiền là dùng được, cái này gặp những vấn đề trở ngại, khó như là việc phân tích giấc mơ mà lại còn ko phải giấc mơ của mình, người mà đi làm cái việc đó, sử dụng những kết quả từ nó đem vào 1 ngành khoa học mới " Phân tâm học" thì chắc mọi người đều biết ông đã khó khăn như thế nào ( Sigmund Freud )

  Spirit tạm định nghĩa Thiền là như sau : Thiền là việc dừng lại hoạt động hữu thức + X ( X biến thiên). Ở đây có các khả năng:

  - trạng thái "đại bác bắn bên tai không biết", trạng thái mê đần, não cực kỳ trì trệ không còn khả năng phản ứng trước bất cứ gì, chết giả.

  - trạng thái trong Mơ, rất đơn giản khi không nghĩ gì nữa thì Mơ xuất hiện, ngủ ngày Posted Image. Đây là những giấc mơ với hình ảnh biến dạng, giấc mơ hình ảnh không biến dạng nhưng đa phần ngủ ngày là những giấc mơ không biến dạng.

  - Trạng thái của Phật : Dừng lại toàn bộ hoạt động hữu thức mà lại không là Mơ, vẫn đang cảm nhận hiện thực hoàn toàn không những vậy cảm nhận được đầy đủ trọn vẹn nhất, mẫn cảm cao nhất.

  Về những giấc mơ

  Mỗi tế bào nào của chúng ta hoạt động giống như đèn tắt/bật nghĩa là nó chỉ biết hoạt động có logic, mang tính nhân quả phản xạ trước tác, kể cả sự tưởng tượng, trừu tượng cũng không nằm ngoài hoạt động này. Thế nhưng giấc mơ thì hoạt động của nó lại khác hẳn. Tự do liên tưởng đây chính là bí ẩn lớn nhất, không ai có thể tạo ra được 1 cái gì mà có tính tự do liên tưởng như thế của bộ não.

  Giấc mơ có thể đến từ những trạng thái của cơ thể ( răng sâu đang nhức nhối trực nhổ sẽ là những hàng học sinh xếp hàng, hành lang lâu đài sẽ đường ruột ....nhiều bệnh có thể chẩn đoản dựa vào giấc mơ), đến từ tác động bên ngoài như chuông đồng hồ reo bên ngoài làm bên trong mơ thấy làm vỡ cốc chẳng hạn, đến từ trạng thái tinh thần ví dụ như lo âu, buồn phiền nhiều, mong ước suy nghĩ nhiều ...

  Và điều khó hiểu quan trọng nhất đó là những giấc mơ về thế giới bên kia và tương lai đã trở thành hiện thực

  Có những cái trở thành sự thật nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mơ. Nếu để ý kỹ ta sẽ thấy thế giới tâm linh trong những giấc mơ của ngay cả các thiền sư cũng khác nhau, người Ấn mơ thấy khác, người trung quốc mơ thấy khác, người tây tạng mơ thấy khác....

  Người bảo các vong linh không thấy được ta như ta thấy ta, chỉ thấy phần vía của ta, trong thế giới của người khác thì lại đầy đủ trọn vẹn.

  Và giấc mơ rốt cùng vẫn chỉ là mơPosted Image. Giấc mơ có thể có những phát minh của Tesla hay tương lai Vanga nhưng bản chất vẫn là mơPosted Image

  Chết đi rồi Spirit tin rằng mỗi người sẽ có 1 giấc mơ, riêng có và độc nhất không giống như bất kỳ mô tả nào và tất nhiên nó tương đương nhân quả nghiệp báo. 1 giấc mơ sẽ chìm vào sâu giấc ngủ mà không biết khi mở mắt ra sẽ ra sao chỉ vậy thôi.

  Cái anh mà cận tử bay lên gần chết rồi nhìn thấy chị gái đã khuất như đang van xin các bác sỹ, và cái anh mà chạy đi đến bến xe bus đó đó thực ra đang mơ thôiPosted Image

  Chốt lại vẫn là không biếtPosted Image, lải nhải cafe nãy giờ mong mọi người thông cảm


 6. Posted Image

  cây Me cổ tại 1 thiền viện ở Đà lạt . 1 ao ước

  Sư ở trong Nam tu theo kiểu thiền viện, Spirit thấy hay hơn mấy ông sư mercedes "bước xuống đầy trọng vọng" và "những cái nhìn quay ngoắt" trước vài phong bì ở Bắc, cảm giác đây như mấy ông pháp sư :)) . Cái này là spirit chứng kiến rõ chứ không báo đài gì vì thời sv có hay phải đi làm mấy lễ cúng.

  Dù sao trên đời cũng vẫn còn những chân sư để ta hướng tới tôn kính giữ vững niềm tin.

  Những chuyện Giáo hội TW, viết bản kiểm điểm, kỷ luật, lễ cầu siêu giao thông.....cho thấy Đảng rất khôn ngoan, biết rõ sức mạnh tôn giáo giờ chuyển sang hợp tác đôi bên cũng có lợi, đây là điều S cảm thấy ko hay lắm, nơi tu hành dù thời kỳ xã hội nào cũng phải riêng biệt độc lập, thâm sâu cùng cốc mà uy trang mới hay, Phật giáo mà như bây giờ chỉ là nơi yên tĩnh giáo lý đạo đức tốt đời đẹp đạo như thế mất đi cái tinh túy của nó.

  Posted Image

  Hư trúc bị đuổi khỏi thiếu lâm sau đã trở thành Trưởng môn Tiêu dao Phái hùng cư trên đỉnh Phiêu Miễu PhongPosted Image, anh hùng khắp chốnPosted Image


 7. Hành trình về vô thức

  Bên cạnh thế giới tâm linh còn nhiều thực tại khách quan mà chúng ta chưa hiểu rõ cơ chế tương tác của chúng, tôi nhận thấy nhiều khi chúng ta đánh đồng luôn cả nhiều sự kiện mà đáng nhẽ không phải như vậy, coi nó là ma nhập, quỷ ám ...để rồi càng làm rối loạn vấn đề lên phát sinh ra nào là lễ cúng, thầy đuổi ma trừ tà.....

  Tôi đã gặp trường hợp bạn tueminh và tôi nghĩ đây là vấn đề về tâm linh rất quan trọng.Trong hành trình thế giới tâm linh, tránh làm loãng chủ đề của bác sứ, sau đây tôi sẽ đi vào những mảnh chuyện khác và góc nhìn về vần đề này.

  Sigmund Freud có nhiều lý thuyết kỳ quái và gặp nhiều phản đối mạnh mẽ từ giới khoa học thời đó, tuy nhiên điều quan trọng ông là người đã chữa thành công rất nhiều bệnh nhân bằng lý thuyết của mình. Đó là hiện thực quan trọng đánh giá lý thuyết và trên thực tế ông là người sáng lập ra khoa phân tâm học hiện tại. Đây là 1 trường hợp tôi sưu tầm trong rất nhiều trường hợp xong tôi thấy nó có liên quan tới bài trả lời gần nhất của tôi nên post để bạn tham khảo.

  Sự ám ảnh

  Một sĩ quan trẻ tuổi yêu cầu tôi chữa bệnh cho bà mẹ vợ. Bà này tuy sống trong một hoàn cảnh hết sức sung sướng nhưng vẫn đầu độc cuộc sống của mình và của người khác bằng một thiên kiến chẳng có nghĩa lý gì. Bà ta khoảng chừng 53 tuổi, còn giữ được vẻ đẹp ngày xưa, dáng điệu niềm nở, dễ chịu, vui vẻ, giản dị. Bà kể cho tôi nghe chuyện của bà, bà sống rất sung sướng bên cạnh chồng, một ông Giám đốc một cơ xưởng, bà chả có điều gì phàn nàn về thái độ của chồng đối với mình. Hai người lấy nhau vì tình đã 30 năm nay, không hề xảy ra cãi cọ, ghen tuông gì. Hai người con đã lập gia đình, người chồng chưa hề có ý định về hưu. Nhưng cách đây một năm có một việc không tưởng tượng nổi xẩy ra. Bà ta nhận được một bức thư nặc danh tố cáo chồng bà dan díu với một người con gái khác. Hạnh phúc gia đình bắt đầu tan rã từ khi đó. Cuộc điều tra cho biết có một chị bồi phòng của bà ghét cay ghét đắng một người bạn cũ tuy cũng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn như mình nhưng đã thành công hơn mình, thay vì đi ở đợ như mình người bạn này đã học hỏi và trở thành một người thư ký trong xưởng của chồng bà chủ. Tổng động viên đã thu hút ra mặt trận một số nhân viên trong xưởng người bạn trở nên một nhân vật quan trọng, được ăn ở ngay trong xưởng, giao thiệp với các ông tai to mặt lớn được mọi người trọng vọng. Mụ hầu phòng tức bực tìm hết cách nói xấu người bạn cũ. Một hôm nhân dịp một ông khách ly thân với vợ, đang sống chung với tình nhân đến chơi, bà chủ nói cho mụ hầu phòng nghe là ở địa vị bà ta chắc bà ta không chịu nổi cảnh chồng có tình nhân như thế. Sáng hôm sau bà ta nhận được bức thư nặc danh nói trên. Bà ta đồ chừng tác giả bức thư chính là mụ hầu phòng vì bà biết mụ này ghét cay ghét đắng cô thư ký. Nhưng bà ta vẫn bị cái thư đó ám ảnh, bà nổi trận lôi đình, xỉ vả chồng rất thậm tệ. Ông chồng tươi cười cố trấn tĩnh vợ, nhờ hai vị bác sĩ trong gia đình và ở xưởng đến trấn tĩnh giúp mình. Mụ hầu phòng bị đuổi, người thư ký vẫn giữ nguyên địa vị cũ. Người vợ luôn luôn tuyên bố rằng mình không còn nghi ngờ gì và không để ý đến bức thư nữa. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, mỗi khi nghe nói đến tên người con gái hay gặp người này ngoài phố là bà ta lại nổi trận lôi đình ghen tuông, bực tức. Người đàn bà không phải là không có lý khi nghi ngờ người chồng. Vì kinh nghiệm cho thấy có nhiều người đàn ông tuy đã có vợ mà vẫn có những cô nhân tình trẻ. Nhưng có một vài điều khác không tưởng tượng được, như có vẻ vô nghĩa lý. Ngoài những điều nói trong thư nặc danh, người đàn bà không có lý do nào khác để nghi ngờ chồng. Bà ta biết rõ nguồn gốc của bức thư và bức thư quả thực không đáng tin chút nào. Vậy đáng lẽ bà ta phải cho rằng mình không có lý do gì để ghen tuông cả. Chính bà cũng tự nhủ như thế. Tuy nhiên, bà vẫn không thể không đau đớn chẳng khác gì có đủ chứng cớ là chồng mình ngoại tình thực. Y học gọi đó là những ý kiến ám ảnh, nghĩa là những ý kiến bỏ ngoài tai mọi lý lẽ hợp lý, đúng sự thực. Bà khách này quả đang bị lòng ghen ám ảnh. Đó là đặc tính thiết yếu của trường hợp này.

  Chúng ta cần để ý đến chi tiết nhỏ nhặt có vẻ không quan trọng là chính người đàn bà đã là nguyên nhân gây ra bức thư nặc danh đó: chính bà ta hôm trước đã phàn nàn với mụ hầu phòng là mình sẽ khổ sở vô cùng khi biết chồng có nhân tình. Nói câu đó chính bà ta đã gợi ý cho mụ hầu phòng gửi bức thư nặc danh. Vậy sự ám ảnh không hề dính dáng gì đến bức thư cả, nó đã có từ trước trong tình trạng một mối lo âu (hay một sự ham muốn). Thêm vào đó một vài sự kiện do tôi tìm ra sau hai giờ đồng hồ phân tích. Sau khi nghe kể chuyện xong, tôi hỏi bà ta một vài điều nhưng bà ta không sẵn sàng trả lời. Bà nói rằng, bà chẳng có điều gì cần nói nữa và sau hai giờ nói chuyện bà tuyên bố là bà khỏi bị ám ảnh rồi, thấy trong người khoẻ khoắn dễ chịu. Tất nhiên bà nói như thế vì cuộc nói chuyện tiếp tục. Nhưng trong hai giờ đó bà khách đã để lộ một vài điểm giúp cho ta hiểu rõ tình trạng của bà. Bà có cảm tình đặc biệt với một chàng trẻ tuổi, người con rể đã nhờ đến tôi săn sóc bà. Bà không hề có ý thức gì về cảm tình đó, vì là mẹ vợ và chàng rể nên mối cảm tình biến thành một tấm lòng âu yếm rất dễ hiểu. Chúng ta đủ kinh nghiệm để đi sâu vào cuộc đời tinh thần của người đàn bà rất tốt này. Cảm tình của bà đối với con rể kinh khủng quá nên không thể có trong ý thức bà ta được, nhưng nó vẫn tiềm tàng trong vô thức và thúc đẩy mạnh mẽ ghê gớm. Bà cần có một cái gì để thoát khỏi sự ám ảnh đó, chính sự di chuyển đề tài đã giúp bà giải quyết được vấn đề. Bà lý luận là trong khi mình có thể yêu một chàng trẻ tuổi được thì không có lý do nào khiến cho chồng mình lại không yêu một cô gái. Do đó bà không còn hối hận về tình yêu của mình nữa. Việc chồng phụ tình mình như một liều thuốc an thần dán trên một vết thương nóng bỏng. Vì không ý thức được tình yêu của mình nên bà bị ám ảnh bởi hình bóng của tình yêu này, một bóng dáng mà bà cho là rất có lợi cho mình. Mọi lý lẽ đưa ra đều không có hiệu quả gì vì chúng đâu có nhằm đúng mục tiêu, chỉ nhằm vào cái mẫu của mục tiêu đó thôi, chính cái mục tiêu này nấp trong vô thức truyền cho cái mẫu bên ngoài sức mạnh của mình.

  Sưu tầm : Sigmund Freud

  ( còn tiếp )


 8. "2 hôm sau lại lẳng lặng bỏ con cái ở nhà và lên ô tô vào trong Thanh Hóa đón chồng"

  Chi tiết này khẳng định khi hành động chị của bạn chưa mất hoàn toàn ý thức.

  Chị của bạn bị 1 ám ảnh, 1 tác động từ vô thức của bản thân

  Có 1 định lý về phân tâm học như sau : Người bệnh sẽ khỏi nếu ý thức được tác động vô thức này. và đó cũng là nhiệm vụ của bác sỹ điều trị.

  Các bác sỹ tâm lý họ có thể dùng các phương pháp gợi mở, hỏi, thôi miên để gợi lại dần dần trong tiềm thức những sự việc gì đã làm nên hành động này.

  Thực tế cho thấy, người bị ám ảnh hoàn toàn có khả năng nhớ lại lần lần đến cái sự kiện nhưng bản thân họ thường không nhận ra được đó lại chính là mình, cái sự kiện đã gây ra tác động bị ẩn trong vô thức, sau khi bác sỹ tâm lý chẩn đoán được sự kiện này thì họ sẽ làm cho bệnh nhân dần dần cảm nhận sự kiện này, từ từ khi bệnh nhân ý thức được cái sự kiện này lập tức giải thoát khỏi ám ảnh.

  Đó cũng là tỏ ngộ trong Phật giáo, ở nơi tỏ ngộ sẽ có chuyển đổi giải thoát.

  Như vậy chị của bạn cũng có thể tự chữa bệnh cho mình, với điều kiện thông hiểu được bản thân hoặc nếu không làm được thế có thể nhờ đến bác sỹ tâm lý nhưng bác sỹ này phải chuẩn vì như đã phân tích nếu ông bác sỹ chẩn đoán sai sự kiện thì bệnh sẽ không khỏi được.


 9. 1 cô bạn bằng tuổi sống sát nhà cháu từ nhỏ, bỗng 1 ngày xuất thần cũng nhìn được tương lai, linh hồn giờ đã thành cô rồi

  Nếu giả định có 1 trường thông tin năng lượng giải phóng sau khi chết vào không gian, thì bà cụ trong câu chuyện rất có thể đã hấp thu được trường năng lượng này.

  Song ở đây có hiện tượng là : trường thông tin của cái người đã chết được gọi là chơn linh kia đã bị trường thông tin của bà cụ hấp thụ sáp nhập vào làm 1.

  Như 1 số hiện tượng đa nhân cách khác 1 số đứa trẻ đầu thai nhớ rất rõ cha mẹ kiếp trước của chúng, nhưng ở bà cụ 1 phần thông tin của vị chân linh kia do "giao thoa trường" hay "triệt tiêu chọn lọc" hay thế nào đó có lẽ đã không được hấp thụ toàn bộ, bằng chứng là bà cụ có kỹ năng mới, cách vận hành cơ thể mới, cách sống mới nhưng không nhớ gì thông tin về quê quán nơi chốn người thân gì khác mà bà vẫn chỉ có hàng xóm và người thân cũ của mình.

  1 computer bà cụ giờ cắm thêm 1 cái ổ cứng thông tin của ông cụ chơn linh, xong việc thì rút ra thì là nhập đồng, nhưng hiện tượng ở bà cụ này thì đúng là 1 kiểu mới rất lạ


 10. Bây giờ đi đâu đâu cũng thấy Phật. Từ điện chùa đến điện nhà, từ các câu chuyện vỉa hè cafe đến đầy đủ các topic trên đầy đủ các diễn đàn.

  Cùng 1 vấn đề ngay các bậc thượng tọa chủ trì cũng trích các điều khác nhau về Phật để suy nghĩ. Đơn cử trong vấn đề tâm linh tồn tại ra sao sau khi chết cũng mỗi người 1 dẫn dụ

  Thậm chí cùng 1 dẫn dụ mỗi người lại có những cách hiểu khác nhau

  Cùng là phật giáo cha đẻ sinh ra là Ngài toàn giác Thích Ca mà có rất nhiều rễ nhánh thứ tầng như tiểu thừa, đại thừa, kim cang thừa, thậm chí khi vào 1 nước lại còn có sự phân chia Bắc tông, Nam tông.

  Hỏi (spirit): Chào thánh spirit ( S ), ông nghĩ sao về Phật giáo

  S : Phật giáo là khoa học nghiên cứu về tâm linh, 1 thứ tồn tại thực sự trong mỗi tâm thức con người ở cấp độ hết sức sâu sắc tinh tế khó vờn. Cái gọi là tính không đấy, nếu đạt được thì con người sẽ khai mở trí tuệ nhận thức đúng đắn, hạnh phúc viên mãn.

  Spirit : Ồ sao đơn giản vậy. Thế ông nghĩ sao mà ngài toàn giác lại có nhiều kinh thư như vậy?

  S : Ngài toàn giác chỉ muốn tất cả ai cũng hấp thu được cái triết lý “tính không” với mỗi người ở thứ tầng khác căn cơ hiểu biết khác nhau ngài sẽ đưa cho họ phương pháp thích hợp khác nhau.

  Khi nhận thức được tính không, con người sẽ có khả năng sáng tạo, trí tuệ khai mở các khả năng tiềm tàng liên kết con người với vũ trụ và giải thoát khỏi mọi khổ não.

  1 nhà khoa học tập trung triền miên suy nghĩ về 1 sự vật, trong 1 lúc nào đó khi tất cả những suy nghĩ ngừng nghỉ 1 tic tắc nhà khoa học này đạt được tính không. Nếu nhận ra điều này và thành trì kiên định anh ta có tiềm năng sáng tạo, phát minh.

  1 chân sư cũng vậy nhưng khác với nhà khoa học về đối tượng, anh ta tập trung theo dõi những ý niệm những trạng thái tinh thần của mình cho tới khi thấy được chúng tan biến, khi mọi suy nghĩ tan biến lập tức có tính không xuất hiện

  1 người lao chao tất bật theo đuổi những ước mơ, đến 1 ngày nhận thấy ước mơ đã vỗ cánh bay xa xôi, trong 1 lúc bỗng tất cả những suy nghĩ chợt dừng lại, 1 điều gì đó lóe sáng có 1 sự thật xuất hiện, anh ta trở nên tỏ ngộ và viên mãn trong sự tỏ ngộ. Đó cũng là nhận thức được tính không.

  Spirit : Uầy, ông nói thế thật đơn giản cứ như là người ta chả cần làm gì nó tự đến ấy.

  S : Thật ra thì đúng vậy, nếu có thể làm mọi suy nghĩ ý niệm ngừng lại sẽ thấy nó. Ví dụ cách tụng kinh gõ mõ nó đơn giản là tập trung vào giai điệu và những câu từ của kinh, từ đó dẹp bỏ ý niệm suy tư, dần dần đi vào trạng thái tĩnh lẵng thinh không. Đó cũng là 1 cách trong N cách có thể đạt được tính không.

  Spirit : Ông nghĩ sao về đại thừa, kim cang thừa

  S : Khi đạt được tính không và tu tập theo tháng năm dần dần con người sẽ phát triển những năng lực hết sức thần thông. Những thần thông này lại trở thành cản trở cho người đó tiếp tục đạt được tính không trong tương lai, giống như sự phát triển li trở thành 1 sự kìm hãm sự phát triển đó trong vạn vật vậy. 1 người có khả năng biết vị lai, có tài xuất hồn, có tài trị liệu…..sẽ xuất hiện những ham muốn tham sân si ở cấp độ mới cao hơn nhiều lần cái tham sân si ở người thường. Đại thừa, kim cang thừa sinh ra chính là để hướng dẫn cho những vị thần thông này hướng về tính không để mà giải thoát. Tà đạo và chính đạo khác nhau ở điểm này, họ cùng tu luyện nhưng khi có thần thông 1 người đã rẽ sang hướng khác, sử dụng thần thông để thỏa mãn bản thân, còn người kia không màng đến thần thông mà chỉ coi nó là chướng ngại cho việc tu tập tiếp theo mà thôi. Đến đây ngươi cũng hiểu vì sao ta không bao giờ đọc những sách Phật giáo đó rồi chứ, nó không thích hợp với ta, ta đâu có hiểu ý của Ngài Thích ca khi giảng giải những điều đó, ta đọc chỉ mang thêm vào mình những hiểu biết mà nó không có lợi ích gì cả, thậm chí nếu chuyên sâu vào những điều đó rất có thể trở nên ngớ ngẩn lẩn thẩn, hoang tưởng.

  Spirit : Thế thì con người càng ở trong nhiều quan hệ tương tác, có càng nhiều khả năng thì càng khó đạt được tính không ?

  S : Đúng vậy, 1 người tu giữa đời thường là hết sức khó khăn. Anh ta phải làm việc, con cái gia đình, bạn bè, xã hội sẽ mang tới nhiều ý niệm, càng nhiều ý niệm anh ta càng khó đạt được tính không. Hơn nữa, tu tập tính không không phải chỉ là việc đạt được 1 thời điểm là xong, vì thế người tu được giữa đời thường cần hết sức thành thục và kiên định mới làm được.

  Spirit : Như vậy chùa chiền, miếu mạo chỉ là nơi thích hợp cho việc tu tập, bằng cách cắt bỏ các mối quan hệ, ăn chay để bản thân tĩnh hơn, phục vụ tốt hơn cho việc đạt được tính không?

  S : Đúng vậy

  Spirit : Ông nghĩ sao về sự thần thông và khả năng ngoại cảm của 1 số người?

  S : Ta không thể hiểu những thần thông đó, nhưng ta nghĩ câu hỏi tại sao mọi người lại quan tâm đến điều đó mới quan trọng. Nếu ông bạn nghĩ về câu hỏi này 1 cách nghiêm túc ông sẽ khám phá ra 1 điều hết sức thú vị.

  Spirit : Ông có nghĩ người ta nên tu tập tính không này không ?

  S : Ta nghĩ tính không nếu đạt được càng nhiều thì càng tốt. Nó giúp người ta minh mẫn sáng suốt, mặt mày rạng ngời nhan sắc xinh đẹp. Trong công việc thì nảy nở sáng tạo, trong các mối quan hệ thì hài hòa cân đối. Nhưng ta nghĩ cần phải quên đi những kinh kệ mà căn bản là chú tâm vào cuộc sống thực tại và quan tâm tới tâm linh của chính mình.

  Spirit : Ông có thể chia sẻ phương pháp tu tập của mình không ?

  S : Lợi dụng những giấc ngủ, trước khi đi ngủ nên hướng mắt vào trong quan sát trạng thái tâm thức của mình và để ý hít thở sâu. Lúc này có thể xuất hiện người đứng ở cuối giường song đừng để ý, nếu nó quá bỡn cợt hãy mở mắt ra và quan sát nó. Tập trung vào những di chuyển của suy nghĩ, hãy cảm giác mình đang cưỡi trên những suy nghĩ. Ngủ . Hình ảnh sẽ được lặp lại và cũng là lúc tỉnh. Trong chớp nhoáng khi hình ảnh lặp lại, giữ yên tĩnh hết mức không được tác động gì vào hình ảnh. Cứ thế nhiều ngày rất có thể sẽ trúng số đặc biệt Posted Image<br style="mso-special-character:line-break">Spirit : Posted Image<br style="mso-special-character:line-break">


 11. Cháu đọc bài vũ trụ trong mắt ai bất định của bác Thiên đồng (copy/paste) thấy sao mà loằng ngoằng, nhưng thế giới lượng tử và tâm linh có gì đó rất giống nhau.

  Hạt electron có thật không ? Posted Image

  Cũng không nốt. Nói chính xác ra là chưa 1 ai trên thế giới này dù dưới bất kỳ kính siêu hiển vi nào có thể đã nhìn thấy 1 Hạt đúng nghĩa của nó.

  Mọi thứ mọi vật sở dĩ ta nhìn được là sự bức xạ photon từ 1 quỹ đạo thấp lên quỹ đạo cao hơn (bước sóng), chỉ có photon là đến mắt ta. Do đó nguyên tử hiện lên sẽ là 1 đốm mù mờ photon thể hiện vùng xen phủ của electron. Bằng việc hấp thụ năng lương photon, nó bị kích thích, ngay lập tức nó trở về trạng thái ban đầu, quá trình đó bức xạ năng lượng photon nói dài mà tất cả chỉ chưa đến phần tỷ giây. Nói cách khác, bạn hoàn toàn có thể hình dung nó là 1 đám mây trạng thái cũng được, không cần hạt làm gì

  Một hạt sáng bay quanh 1 hạt màu đen trong mô hình hay phim nào đó hoàn toàn là 1 sự tưởng tượng Posted Image. Nó vô hình

  Nó biểu hiện Như là hạt, thông qua các thí nghiệm khác nhau người ta tiếp tục Gán cho nó những giá trị kích thước, vận tốc, spin quay, khối lượng...những thí nghiệm đây là thật.

  Bởi vì những thí nghiệm là thật nên ta có công nghệ điện tửPosted Image

  Nếu 1 ngày electron ngừng chuyển động thì điều gì xảy ra ?

  Chiếc cốc trước mặt sẽ biến mất, ánh sáng mặt trời lao vút qua trái đất nếu ta đang ở trên quỹ đạo nhìn xuống trái đất, ta sẽ thấy nó biến mất. Nó không những vô hình mà giờ đây như 1 kẻ đứng im chơi trốn tìm, sẽ chẳng ai nhận thấy nó có tồn tại nữa dù dưới bất kỳ thí nghiệm nào, "trường Higs" giờ cũng chẳng ý nghĩa gì, đơn giản trái đất đã đi vào hư vô, có khi trở thành vật chất tốiPosted Image

  17 hạt khác trong mô hình lượng tử là tượng tựPosted Image, đó là sự tưởng tượng.Thế giới lượng tử là thế giới tưởng tượng dựa trên những thí nghiệm hiện tượng có thực và suy diễn. Bằng các kết quả thí nghiệm, người ta mang vào thêm nó tâm trí bằng cách đó có kinh nghiệm, dựa vào kinh nghiệm tạo ra mô hình nó giải thích các kết quả thí nghiệm

  Hạt là vô hình chỉ có sự "mù mờ" thôi và rồi từ vô hình đó bước ra thế giới hữu hình có cứng, có mềm, có cay có chua đủ cả.

  Cho 2 điểm A, B tưởng tượng nằm trong vùng xen phủ của electron, người ta không biết được cái "Hạt" tưởng tượng đó sẽ đi từ A, đến B như thế nào, nếu cố gắng xác định hạt tưởng tượng này đang ở vị trí A thì người ta không biết sau đây nơi nào nó sẽ đến, đó là bất định.

  Lúc người ta thấy nó như là hạt, lúc người ta thấy nó như là sóng, hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà họ quan sát (thí nghiệm)

  Nói 1 cách trực quan sau, khi quay đi 1 electron có thể có hàng nghìn trạng thái khác nhau, nhiều người hình dung nó không có ở đó, thậm chí có người hình dung nó ở 1 vũ trụ khác song song, nhưng khi quay lại quan sát, chính người quan sát đã tạo ra 1 trạng thái nào đó cho nó. Thực sự nó là gì không ai biết cả, người ta chỉ biết đến phản ứng của nó qua thí nghiệm thôi

  Và tất cả những thứ này tâm linh cũng vậyPosted Image

  ( còn tiếp )


 12. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=kWhBFb6kTLc&feature=player_embedded

  Tesla tin chắc rằng, mọi vật trong vũ trụ, từ hệ Ngân Hà cho đến các electron đều có tri giác. Tesla cho rằng vũ trụ là một cơ thể thống nhất toàn vẹn bao gồm rất nhiều phần giống nhau nhưng khác biệt về tần số rung động, mỗi phần đó là một thế giới tồn tại song song. Khi bước vào thế giới của sự cộng hưởng tần số khác, chúng ta dường như mở được cửa sổ đi vào thế giới tồn tại song song đó, như vậy có thể đi du lịch khắp vũ trụ.

  * Hy vọng nghiên cứu về Tesla sẽ hé mở về sự hình thành vũ trụ.

  Thật là tiếc cho 1 thiên tài ông chết hơi trẻ, giá mà ông có thể sống thêm 10 năm không biết chuyện gì đã xảy ra.

  Spirit mới nghe về các thế giới song song đã cảm thấy rất thích và thấy nó cực kỳ hợp lý, nó cho thấy 1 vũ trụ hoàn hảo vận động không ngừng

  1 vụ nổ khai sinh ra vũ trụ là điều rất nhiều người khó chấp nhận, hơn nữa rồi người ta lại hỏi trước đó là gì....

  Big bang thì vẫn có tuy nhiên với đa thế giới song song nó không chỉ có 1 điểm nào đó kỳ dị mà liên tục trải rộng khắp nơi, nghĩa là không thể có ai đó bay đến chỗ nào đó cắm cái lá cờ rồi bảo đây là nơi khai sinh ra vũ trụ được Posted Image

  Đa thế giới song song có tiềm năng giải thích được các hiện tượng huyền bí, thiên đường và địa ngụcPosted Image, tương lai Posted Image, tóm lại là tất cả

  Tuy nhiên rắc rối giờ là các chiều không gian và ...toán họcPosted Image, hiểu được cái thuyết M chắc chỉ có mấy bác vật lý lý thuyết Posted Image


 13. Spirit cũng từng đọc về phong thủy lâu lắm rồi khi còn là sv xây dựng nhưng sau chuyển ngành nên thôiPosted Image. Xin vài dòng ạ!

  Theo spirit đó là sự hài hòa âm dương ạ, phong thủy không thích cái gì là hẳn 1 cực.

  1 nguyên tắc của phong thủy nữa là " Khúc tất hữu tình ", những hình cong tốt hơn là những đường thẳng, thậm chí là tóc quăn theo hình chữ S cũng tốt hơn 1 người tóc thẳng duỗi. Vì thế những Gờ vuông trong nhà nên được trát hình cong đi, cột tròn tốt hơn cột vuông. Nếu có 1 gờ vuông đâm vào nhà mà đã lỡ xây rồi tốt nhất đặt cây cảnh che đi ....

  " Nước là tiền ", do nước có tính chất hấp thụ những "khí" đó nên trong nhà có thể nuôi bể cá, đặt kiểng thủy sinh ( lưu ý phải có cá để ăn muỗi), đi sâu chi tiết bể cá nuôi cá gì như thế nào cũng cả 1 sự chi tiết nữaPosted Image...

  Do nước là tiền ==> nhà vệ sinh biểu hiện sự chi tiêu, nơi đây cần thoáng mát và đặc biệt quan trọng là KhôPosted Image

  Nhà bếp lại là nơi thu nhập cho nên nhiều người quan niệm ăn uống chỉ là chuyện qua loa thì nên xem lại Posted Image

  Phòng khách biểu hiện cho sự quan hệ, sự rộng rãi tính chất quan hệ cho nên nó như thế nào có thể đoán được tình trạng quan hệ của gia chủ

  Từ hình dạng chụp chiếu đứng của ngôi nhàc cho đến bên trong chia ngôi nhà thành những phân vùng 8 hướng bát quái, mỗi vùng lại có những góc tính chất riêng hết sức tỉ mỉ,

  Từ cả cấu trúc bên ngoài ngôi nhà cửa độ rộng mặt nhìn ví dụ như tránh thế đường đâm thẳng vào nhà, mở cửa ra bị tường chắn, nhà nên dựa vào núi bên những khúc quanh của những con sông là rất đẹp Posted Image....

  Có câu chuyện vui như thế này ạ, thời sinh viên spirit đến chơi nhà đứa bạn nó thuê nhà phòng cậu nhỏ hết sức bừa bãi những cậu thích thế, giường được đặt chính giữa nhà xung quanh bày đồ đạc sao cho mệt mỏi lăn lên giường luôn rất tiện. Spirit bảo mày kê giường thế này trông có khác gì cái quan tài nhà tang lễ không , cậu sợ quá mai chuyển ngay vị trí cái giường ạ :))

  Nói chung nghiên cứu về phong thủy cũng cần hết sức bài bản từ đầu từ nguồn gốc lý luận rồi góc hướng .....cho những ai muốn tìm hiểu về nó không lười mà được đâu ạ. Posted Image


 14. Posted Image

  Bernadette mất năm 1879, 35 tuổi , sau hơn 130 năm xác vẫn không hề bị hư hoại, hiện đang lưu giữ tại 1 nhà thờ ở Pháp

  Hỏi : Có phải tưởng của họ đang hoạt động cho nên thân xác không hủy hoại?

  Thầy Thích Thông lạc : Đúng vậy, tưởng của cô Bernadette đang hoạt động nên thân xác cô không hủy hoại

  Có cách nào làm cho thân xác đang tươi như vậy tan rã không? Hay là cứ để theo thời gian sẽ tan rã?

  Thầy Thích Thông lạc: Chỉ cần một người nhập vào Thức Vô Biên Xứ Tưởng thì sẽ bắt gặp tưởng thức của cô Bernadette giúp tưởng thức cô ngưng họat động thì thân xác cô tan rã tức khắc. Còn nếu để tưởng thức của cô Bernadette hoạt động thì thân xác cô không bao giờ tan rã

  Trong lúc khẳng định, sau khi chết không còn 1 thức nào còn hoạt động, chỉ có nghiệp đi tái sinh thì chính ông lại khẳng định tưởng thức còn hoạt động. Spirit bóp trán tưởng tượng mãi vẫn không hình dung được cái tưởng thức của mình nếu còn hoạt động sau khi chết thì sẽ như thế nào?

  Có lẽ nó giống như trạng thái ngủ nhưng cứng hết người,không cảm giác gì cả, mắt nhắm tuy nhiên ai vào ai ra những gì xung quanh vẫn biết tất cả song không có cảm giác gì và cũng chẳng có phản ứng gì và cũng không suy nghĩ gì ( trạng thái này spirit chứng vài lần rồi)

  Posted Image

  Thế rồi, thấy có 1 người ( người này đang nhập thức vô biên xứ tưởng để giúp), người này gọi dậy Berna dậy đi, nhìn kỹ đi, đó thấy không cô chết rồi, cô nên đi đi, cứ nằm mãi đây không giải quyết gì hãy hòa mình đến với Đức mẹ đi Berna, rồi ánh sáng hiện ra ...rồi tan biến vào 1 giấc ngủ ...rồi không biết gì nữa....rồi thân xác tan rã

  Posted Image


 15. Ngẫm lại cái lý đi tìm 1 hạt gì đó cho vũ trụ thật ngây ngô, giống như 1 chú chuột cứ tìm 1 cái lỗ để trốn thoát khỏi cái mê cung, cháu viễn tưởng nó hơi sớm cả khi nghĩ ra thì nó vẫn quá mơ hồ, chẳng rõ ràng.

  Trong thế giới lượng tử có 1 hiện tượng mà ngay cả Einstein cũng phải gọi nó là " hiện tượng Ma làm ". Khi cho 2 nguyên tử được kích thích bằng 2 tia laze được đồng bộ => 2 nguyên tử này có trạng thái dao động đồng bộ, sau đó đặt 2 nguyên tử này lại gần nhau => xảy ra hiện tượng vương vấn lượng tử.

  Xong, bây giờ mang 1 hạt nguyên tử đi xa, xa bao nhiêu cũng được ( thậm chí có người tin là xa hàng nghìn năm ánh sáng cũng đcPosted Image), giờ nếu ta kích thích hạt này như thế nào thì hạt kia cũng như được kích thích như thế. Nếu ta tô nó mầu vàng thì ngay lập tức hạt kia cũng có mầu vàng, dịch nó sang phải thì ngay lập tức hạt kia cũng bị dịch sang phải, nếu 1 hạt tô mầu vàng còn hạt kia mầu đỏ thì luôn luôn có 1 sự nhấp vàng đỏ qua 2 hạt, ko thể biết được nó là mầu gì, nhưng tất nhiên mỗi khi "bắt hình" để nhìn nó thì sẽ xác định nhưng đó chỉ là mầu thời điểm.

  Tóm lại có 1 sự việc ở cấp nguyên tử " Đồng thanh tương ứng "Posted Image. Chúng ta đều đến từ các vì sao xa xôi đều có nguồn gốc đến từ vũ trụ. Như vậy rất có khả năng 1 vụ nổ trên 1 hành tinh đâu đó trong vũ trụ thì ở trái đất 1 ông lăn đùng ra ung thư, 1 ông khác bỗng nhiên thiên tài nảy ra 1 ý tưởng, trong khi 1 ông lại đang gõ chữ lách cách viết ra những điều nhảm nhỉ Posted Image...

  Dao động của nguyên tử có thể chưa được "mịn" và tính ổn định chưa thể đạt tới "vĩnh cửu" thì Hạt tưởng uẩn với tính chất hình dung là "hạt siêu cấp cơ bản" Posted Image có khi sẽ có.

  "Hạt tưởng uẩn" với tính cách biết tất cả theo ông Thích thông lạc => nó là hạt siêu cấp "đồng thanh tương ứng" với tất cả => Tất cả vũ trụ chỉ được cấu tạo nên từ nó.

  Có vài ý tưởng khác để dẫn đến nó song Spirit cảm thấy nó quá "ngây ngô", trong khi tiên đề của thầy TTL lại có vẻ không chắc chắn, với lại 1 khi con chuột tìm ra được cái lỗ của nó rồi thì chả còn mê cung gì nữa để chơi, do vậy ý niệm về "hạt tưởng uẩn" này có thể chấm dứt.


 16. Chào 2 Bác, các cô chú anh chị

  Cháu, em (sau đây gọi tắt là spirit Posted Image) xin được tiếp tục đi vào thế giới tưởng trong 1 tối trời thu mát mẻ quá dễ chịu, đêm trước của cuối tuần giống như đêm trước tết bao giờ cũng mang lại hưng phấn hơn nhiều là lúc tết Posted Image

  Sau khi bắt được 1 vài tiên đề của 1 chân sư, spirit thấy hứng thú lắm tưởng có thể mở ra không gian tưởng rõ ràng hơn cho màn tâm linh u ám song ko tìm thêm được ở thầy Thích thông lạc điều gì hơn là mấy tiên đề đó, các tài liệu của ông đa phần nhằm vào tôn giáo và các bình luận tôn giáo thật quá nhàm chán.

  Đối với việc giải thích hầu hết các hiện tượng bí ẩn ông có 1 câu nói nổi tiếng Posted Image như sau " cái sự việc đó thì chả có gì mầu nhiệm hay bí ẩn cả, bởi vì ng ta chỉ không hiểu tưởng uẩn và hoạt động mầu nhiệm của nó thôiPosted Image, còn thì cái sự việc đó chả có gì là mầu nhiệm và bí ẩn cả Posted Image "

  Nhìn ngắm lại 6 gạch đầu dòng nghe có vẻ rất vật lý của ông cũng thấy có gì đó là lạ bất ổn như :

  Không có không thời gian song vẫn có khái niệm từ trường

  Khi thì là giao cảm ( tức là bắt được sóng ), khi thì lại là biến hiện ra, tạo ra

  Ý niệm 1 tương lai có tồn tại của sự vật ông không đưa ra lý giải

  Xem xét lại dấu hiệu Tuệ Minh mà ông khẳng định đã chứng và kết quả của Tuệ Minh đó là gì thì thực ra không gì hơn ngoài mấy tiên đề như đã nêu. Như vậy rất khó để thuyết phục.


 17. Nhưng mà spirit lại nghĩ thế này Hạt của chúa đang ở trong tất cả ở đây đúng không bởi vì nó gieo mầm lên tất cả mà, nhưng nó có hút cái gì đâu Posted Image

  Riêng spirit cho rằng việc đi tìm 1 điểm giới hạn vi mô cũng như việc đi tìm 1 ranh giới vũ trụ điều này cũng như là dãy số vô hạn giữa 2 số trong toán học vậy làm sao có thể,

  Ranh giới và số học đều do con người nghĩ ra và vì thế Hạt của chúa cũng chỉ có thể được phát hiện bằng năng lực "não" của con người thôi, chẳng có máy móc nào có thể tìm ra được cả


 18. Đọc bài này thấy nhớ lại 1 người bạn. Trong 1 lúc cao hứng trên bàn rượu anh ấy triết lý " cuộc đời là 1 tờ giấy nháp đó mà, cứ viết viết đi rồi lại vứt đi rồi lại viết lại ", anh đã tai nạn giao thông và mất cách đây vài năm rồi. Có người nói " thằng đấy sống cứ như mai nó chết ấy ", mọi việc cứ như là đã sắp sẵn vậy rồi Posted Image

  Có những người quá kiêu ngạo, họ chả chịu quên điều gì, cứ nuốt mãi trong bụng theo thời gian mà như loại nhện độc ( ngậm độc trong người), 1 ngày nào đó như núi lửa cũng phải phun trào ra, phá hủy nhiều thứ.

  1 cục tẩy ai cũng cần đến nó suốt 1 cuộc đời, thật là sâu sắc và ý nghĩaPosted Image


 19. Theo tin mà em biết thì nếu hạt của Chúa mà tạo thành công thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

  Nó sẽ tạo một lỗ đen tại đây và hút tất cả dòng thời gian của chúng ta đang sống.

  Theo Tesla thì mỗi vũ trụ có một tần số riêng, tần số đó đặc trưng và tạo nên vật chất chúng ta thấy.

  Rất có thể lỗ đen là " cánh cửa " của những thế giới khác nhau về tần số phải không Posted Image

  Posted Image thật kỳ lạ. Giá mà ta cũng có thể hình dung và tưởng tượng được những điều như tesla nhỉ

  1 person likes this

 20. Như vậy các "lý thuyết" về Linh hồn là tương đương tính chất với Tưởng uẩn, chỉ có điều là các vị chân sư (ấn độ, tây tạng) khi dựng lên thế giới tâm linh không ý thức được rằng những điều đó là ảo tưởng và do năng lực của 1 tế bào thần kinh tên Tưởng uẩn tạo ra mà thôi, thế giới đó chỉ là ảo ảnh chỉ có tế bào Tưởng uẩn với năng lực của nó là có thật mà thôi sự khác biệt chính là ở điểm này.

  Thử hình dung 1 người nhập thiền định ( siêu cấp năng lực < 4 chưa đạt Tuệ Minh ), sẽ thấy mình bay lên và nhìn thấy mình đang ngồi ở dưới, rồi bay đi gặp các phong cảnh, con người và tất cả những cảnh và con người này đều có thật. Rồi họ lại gặp những người đã khuất không chỉ có thế họ còn giao tiếp nói chuyện với những người đã khuất này và sau khi kiểm tra thông tin thì những thông tin của những người đã khuất này đều là thật ....như vậy họ sẽ dễ dàng ngộ nhận là có linh hồn và thế giới tâm linh tồn tại thực, bởi những điều này Tưởng uẩn có thể tạo ra được hết. Như vậy ở đây chỉ có 2 khả năng xảy ra :

  - Những hình ảnh người đã khuất sẽ là 1 tập hợp chứa toàn bộ thông tin về người này ( bao gồm tư tưởng, ký ức, tình cảm, tôn giáo, nỗi sợ hãi, dục vọng, ....)

  - Tất cả vũ trụ chỉ là 1 và được cấu thành từ hạt cơ bản " Tưởng uẩn " , từ hạt cơ bản này đã sinh ra tất cả mọi thứ.

  Cả 2 điều này đều đã được đề cập đến trong " lý thuyết" về linh hồn. như linh hồn mang hình tư tưởng tình cảm, như bản thể chân ngã.

  Ông Thích không Lạc (sau đây được viết tắt là TKL) phủ nhận linh hồn nhưng lại đưa ra khái niệm rằng đó thực chất là những Trường mang những hình ảnh, âm thanh ....của người đã khuất còn sót lại đang ở trong không gian, do năng lực tưởng thức giao cảm được mà người ta thấy hình ảnh và giao tiếp được với người đã khuất như vậy điều này Spirit thấy rằng cũng đâu khác gì linh hồn đâu nhỉ Posted Image.

  Điều quan trọng mà ông TKL chỉ ra là do đây chỉ là những hình ảnh giống như ảnh của MẶt trăng dưới nước nên khi người chết đi thì những hình ảnh này cũng sẽ dần không còn, cho nên cái nhà ngoài cảm nhìn được thực chất chỉ là những hình ảnh cuộn phim của người đó lúc còn sống mà thôi ( đang tan dần vào không gian) , còn việc nói chuyện hay người đó dường như đang nói chuyện với nhà ngoại cảm thì lại do năng lực tưởng tượng của tưởng uẩn đã tạo ra, điểm chính yếu là ở chỗ này. Ông trích dẫn lời dạy của Thích ca ( Phật như lai ) để khẳng định cho điều ông nói : Nếu sau khi chết mà người ta còn chỉ 1 chút Thức nào thì toàn bộ giáo lý ta coi như không còn.

  Quả là 1 sự phân định hết sức tuyệt vời, mới lạ và thú vị.


 21. Truyền thuyết kể lại rằng Thích Ca sau khi chánh quả, đã dùng Tuệ Minh quan sát khắp cả đất trời mà không thấy Ma, quỷ hay linh hồn nào ông dạy rằng " Khắp 33 cõi trời chỉ là tưởng tri " Posted Image

  Spirit có tìm được 1 tài liệu " Linh hồn không có" của 1 trưởng lão Thích không Lạc người Việt nam hiện đang là chủ trì chùa Am ở Tây Ninh, ông theo trường phái Phật giáo nguyên thủy, điều này Spirit không quan tâm lắm nhưng có 1 điều hết sức ấn tượng sau Trưởng lão khẳng định mình cũng đạt tứ thánh định ( siêu cấp năng lực cấp 4 chăng? ) và đã có Tuệ Minh Posted Image , sau khi dùng Tuệ Minh quan sát thì khẳng định cũng giống như Thích Ca. Điều hết sức đặc biệt ông đã đưa ra 1 số tính chất của 1 loại Tưởng uẩn là 1 dạng tế bào thần kinh nó có 1 vài tính chất như sau nhằm để giải thích 1 số hiện tượng được cho là kỳ bí :

  1- Nó hoạt động rất đặc biệt tại một điểm, nên không có không gian và thời gian, khoa học không thể chứng minh được.

  2- Nó giao cảm được mọi âm thanh sắc tướng, vì các từ trường của nó. Các nhà khoa học có thể chứng minh được.

  3- Nó biến hiện ra muôn hình sắc tướng của những người đã chết không sai một nét nào cả. Đó là Năng Lực Duyên Hợp Của Tưởng Thức. Các nhà khoa học không thể chứng minh được, vì nó không phải là vật lý học, hóa học, y học, sinh học v.v...

  4- Nó tạo ra một người thứ hai đang tiếp chuyện với ý thức của nó. Đó là năng lực hợp duyên của tưởng thức, khoa học không thể chứng minh được.

  5- Vì không có không gian, nên nó nhìn suốt trong lòng đất thấy mọi vật và bất cứ địa phương nào ở nơi đâu, cách xa bao nhiêu nó cũng biết được. Khoa học có thể chứng minh được vì đó là từ trường của tưởng thức.

  6- Vì không có thời gian nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra bao lâu nó cũng biết được. Và biết một cách rất cụ thể. Đó là từ trường của tưởng thức giao cảm và bắt gặp những hành động, hình ảnh và âm thanh của mọi sự việc đã xảy ra còn lưu lại trong môi trường sống, khoa học có thể chứng minh được. Cũng như những sự việc sắp xảy ra trong môi trường sống nhân quả của mỗi con người trong tương lai nó đều bắt gặp và giao cảm được cả, khoa học không có thể chứng minh được.

  Posted Image

  Điều này quả thật có thể coi như là 1 tiên đề khoa học thực sự mang tính đột phá có khi được giải nobel thật là 1 mơ ước lớn lao cho Việt Nam, thế nhưng trong khi trình bày những tiên đề về loại tế bào thần kinh đặc biệt này người ta sẽ đặt ra câu hỏi : Liệu đây có phải là sản phẩm của Tưởng uẩn nữa không ?

  Cái gọi là Tuệ Minh kia phải chăng là năng lực cao nhất của Tưởng uẩn ?

  Vậy là những chuyện như Mắt trông nghìn dặm, tai nghe nghìn dặm trong đại chiến Phong Thần hay những chuyện " thần tiên" khác là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn và con người hoàn toàn có khả năng này nếu biết phát triển dạng tế bào này hoạt động mãnh liệt Posted Image

  Đây mới thực là Tiềm năng con người 1 cách trọn vẹn, đó là Tưởng uẩn.

  Thử hình dung 1 ngày nào đó chẳng cần phải phóng tầu nào vào vũ trụ, con người chỉ cần lên 1 tảng đá thanh tịnh trăng thanh gió mát rồi sử dụng năng lực tưởng uẩn, phóng mình lên vào những không gian sâu xa nhất của thiên hà, lúc đó tha hồ đi du lịch vũ trụ.

  Có thể đi sâu vào lòng mặt trời mặc cho nhiệt độ là bao nhiêu, bay đến gần lỗ đen quan sát Posted Image, đứng trên 1 sao neutron nhìn lên bầu trời ngắm các cực quang Posted Image. Do không có không gian thời gian bị hạn chế lúc này những bí ẩn nhất về Big Bang cũng dễ dàng được khám phá, đi xuyên vào thế giới lượng tử nhìn rõ khắp và biết hết ở trong đó .....đó thực sự là 1 bước tiến hóa nhảy vọt.

  Theo ông Thích Không Lạc thì năng lực này có 1 tiềm năng rất lớn. Ông đưa ra 1 hình dung đơn giản như sau : Dạng năng lực yếu ớt của nó thể hiện trong đa số tất cả mọi người trong lúc mơ ngủ , mạnh hơn 1 chút ta có những nhà ngoại cảm như Bích Hằng, Vanga, Nguyễn ngọc nhã và tiềm năng của nó còn gấp hơn ở Bích hằng hàng triệu lần Posted Image


 22. Spirit có đọc 1 topic trên mạng của hội các bà tám (lamchame.com)đa phần toàn là "mẹ của các bé" Posted Image, cũng về chủ đề tâm linh, họ rất sôi nổi mỗi người là 1 câu chuyện. Nhận thấy rằng đây là những câu chuyện tuy mang tính chủ quan của mỗi cá nhân song đều xuất phát từ những trải nghiệm thực của bản thân, không có " động cơ" nào cho việc phải màu sắc. Những vị "chân sư" chả bao giờ viết sách cho mọi người hoàn chỉnh về thế giới này cả, chả có cách nào khác đành làm 1 người mù dò dẫm và mò mẫm, qua những câu chuyện có thể nó sẽ là những "chất liệu" rất tốt để mọi người có thể hình dung thêm về thế giới mà cho đến giờ rất huyền bí này. Vậy hãy thử tạm thời ngưng nhận xét và thành kiến, lắng nghe xem họ đã thấy những gì? (Những bài khác nhau sẽ được để cách ra 1 khoảng trống)

  Chị ơi em cũng vừa trải qua một chuyện cũng về thế giới tâm linh là đi gọi hồn các cụ (nói về tương lai của em rất xấu ,xấu, xấu lắm )em đang rất hoang mang không biết phải làm gì bây giờ.Ban ngày thì có mọi việc quên đi được cảm giác đó nhưng khi đêm thì em hoảng sợ vô cùng lúc nào cũng có cảm giác có người gọi và nói chuyện ở bên tai.Có ai đã đi gọi hồn ở Đông Tác rồi thì cùng chia sẻ với em với

  Em trai mình mất khi còn quá nhỏ, mà phong tục tập quán của VN mình là chỉ có con tiễn bố mẹ thôi mà k có chiều ngược lại. Chính vì vậy nhà mình bị thất lạc mộ do những ng đi đưa k nhớ chỗ. Sau rất nhiều năm đi tìm k thấy, mẹ mình rất buồn. Rồi có 1 hôm về quê, sau khi thắp hương cho các cụ xong, đột nhiên em mình nhập vào cô ruột, cứ cầm tay mẹ mình kéo đi xềnh xệch ra bãi tha ma, đưa tay chỉ vào nấm mộ thấp và nói :con đây, con ở đây này! Vậy là tìm đc phần mộ.

  Hôm trc khi về quê, bố mình chở mẹ đi mua tấm lụa đỏ để may áo và ít hoa quả cho cậu, sau em mình nhập vào cô nói với bố: Con giận bố lắm, vì bố không mua gì cho con. Bố mình chống chế: Thì bố mua đây còn gì! Nhưng cô mình vùng vằng dáng điệu trẻ con :Không, mẹ mua đấy chứ. Con biết hết, bố đừng có chối. Mà trc đó k ai kể chuyện mua đồ gì cho em mình đâu nhé.

  Mình lúc trước cũng chẳng tin mấy chuyện bói toán, người âm người dương nhưng mấy lần đi cùng mẹ mình gọi hồn thì mình thấy phân vân rồi, nhiều điều ko thể giải thích nổi. Thôi miên thì có thể thôi miên một lúc hàng chục người ko nhỉ??? Chỗ mẹ mình đi hàng 2,3 chục nhà ngồi rồi hồn nhà ai tự nhập vào nhà người ấy để nói. Nhưng sao có mẹ gọi hồn xong sợ nhỉ?! mình đi gọi hồn xong thấy chẳng còn sợ j, bởi mình thấy người âm thì cũng vẫn như mình chỉ khác là mình ko nhìn thấy họ thôi. file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.gifHọ chẳng làm hại ai, cũng chẳng dọa ai có chăng chỉ có chúng ta tự dọa mình mà sợ ma sợ quỷ thôi file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.gif) file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.gif)

  Sau khi đọc " Hành trình về Phương Đông " mình nhận thấy em của hloan chưa siêu thoát và phải lập lễ cầu siêu. Vậy hloan nhận định về vấn đề này thế nào?

  Ui, vấn đề k phải là cầu siêu. Theo như e mình nói thì giờ cậu ấy đang hầu quan trong chùa và rất hài lòng với cs hiện tại. Chuyện em mình theo bố mẹ thì đấy là thuyết nhà Phật, là đương nhiên. Khi mất trước bố mẹ, thì chỉ khi nào bố mẹ khuất núi thì mới đc đầu thai tiếp, còn nếu k vẫn phải trọn phận làm con. Trừ khi thai nhỏ (chưa chào đời), chưa định hình được thì mới cần thiết làm lễ để cầu siêu.

  Ở đây các thầy dùng cách đặt tay lên đầu để mở thông một cửa ngõ cho hồn đi vào để chiếm hữu tạm thời bộ não của người sống.Cái này không tốt một tí nào đâu. Gia đình người quen của mình cũng đã đi gọi hồn rồi. Vong nhập vào người con dâu. Và về nhà bà đó mình trở thành người rất dễ bị vong nhập.Vì nhu cầu tìm mộ liệt sỹ rất lớn nên việc gọi hồn bằng cách cho hồn nhập thẳng vào người thân tuy có hại nhưng nó đáp ứng nhu cầu tìm mộ, tìm gặp người thân nên hiện nay rất phát triển.

  Người quen của mình bị vong nhập và sau này được một ông thầy ở LS nói là: thật dại dột khi đi gọi vong bằng cách đấy. Vì như vậy đã mở cửa ngõ âm dương. Người khỏe thì không sao. Nhưng phụ nữ là người rất nhạy cảm, rất dễ "nhẹ vía", tự dưng mở cái đó ra. Ma quỷ đi qua thấy mở toang hoác nhảy vào rất dễ bị bệnh "tà nhập". Mở ra thì dễ lắm. Nhưng đóng vào thì đôi khi lại rất khó đấy. Tức là việc đuổi tà cần nhiều thầy cao tay.

  Có trình bày với ông ấy là đây là người nhà, ông bà mình. Ông thầy đó bảo, không nên. Vì vong cũng có khi là vong giả (tức ko phải người nhà mình), nhảy vào nhận vơ.

  Bạn nào còn không tin là có vong, có linh hồn thì cứ đến đấy mà chứng kiến.

  Nói chuyện về Trung tâm nghiên cứu tiềm năng, vừa rồi VC mình và VC ông anh nhờ 1 cô trong TH xem. Xem xong, nghe cô nói về việc áp vong ở trung tâm, cô khuyên là ko nên áp vong, rất nguy hiểm, không hiểu các mẹ có biết về điều này không. Nhưng thấy cô giải thích và cho 1 vài ví dụ thì mình cảm thấy lạnh gáy thật.

  Các mẹ nào mà có ý định đi tới Trung tâm để coi thì cẩn thận nhé. Vì khi áp vong rồi mà lỡ xảy ra chuyện khác với vong nhập được vào người thì sau là khổ đấy, nhiều cái rắc rối rối ở sau lắm. Vì người áp vong cho hồn nhập chỉ biết áp vong chứ không nhận biết được vong nhập vào là có phải vong của nhà mình hay không. Cô kể: Có nhà gọi người thân về, vong nằm dài ra nhà nói năng đúng như người nhà mình, nói chán chê thì vong tự nhiên nói.... "tao là con ma ở cái giếng nhà mày đấy..." - nhà người đó rùng mình vì ở nhà người đó đúng là có cái giếng và trước kia ở cái giếng đó có 1 người con gái đúng là tự tử ở đó.... Sau người được áp vong vào khi về nhà, lại bị hồn nhập đêm ngồi dậy nói lảm nhảm, sáng ra cứ ngồi cười ha hả.

  Thêm 1 chuyện nữa, có nhà 1 chú có con trai chết trẻ hơn 10 năm rồi, mà đi gọi hồn ở đâu cũng ko gọi được, sau nhờ được 1 cô ở trung tâm áp vong vào đứa em gái, sau bao năm trời thì lần đầu tiên áp vong được hồn của đứa con trai nhà chú. Con trai chú rất thích chơi điện tử... và chuyện xảy ra sau đó là khi vong đã hợp thì nó lại tiếp tục nhập vào người, và đứa em cứ sau khoảng 3 ngày thì người anh lại nhập vào và đứa em gái tự nhiên cứ bỏ học và đi chơi điện tử suốt ngày....

  Mình có hỏi tại sao thế thì đuợc cô giải thích, người mình trên đầu mỗi người có 9 cái huyệt đạo, khi người áp vong vào người mình thì 9 huyệt đạo trên đầu đựoc mở. Nhưng người áp vong lại ko thể đóng được hết các huyệt đạo đó khi vong đi. Và việc bị hồn nhập tiếp vào là rất có thể xảy ra.

  Như vậy cô nói, chỉ nên áp vong khi có được sự "bảo trợ".

  Đọc bài của mẹ quyhao em mới biết mình bị vong nhập hôm đấy nhưng ở dạng 2,vong nhập vào mình vẫn biết hết nhưng không làm gì được các vong nói,cười ,khóc mình đều không điều khiển được.Vong khỏe vong yếu nhập vào mình,mình cũng cảm nhận được.Nhưng hôm đấy mình có thấy ai mở huyệt đạo của mình ra đâu chỉ thấy khi niệm xong 3 câu mà mọi người ở đấy yêu cầu thì ngồi khoanh chân nhắm mắt một lúc thì mình thấy người đầu nặng kinh khủng (chính mình còn ko biết mình lắc )chỉ nghe thấy bà hướng dẫn ở đấy bảo nhà mình có 2 vong về liền một lúc,hỏi là có phải bà là bà ..... thì mình gật đầu.Lúc đấy mình mới biết bà ngoại nhập vào mình.Ở đây có mẹ nào đi gọi hồn ở ĐT hoặc biết về tâm linh thì vào đây nhé,hiện tại bây giờ mình cũng muốn hiểu thêm nữa.Những điều mình biết hôm đấy về mình rất xấu ,mong các mẹ chia sẻ cùng mình .

  Mình cũng đã từng đi 1 lần ở ĐTác, cũng bị vong nhập 1 lần cũng có cảm giác như mẹ bầu nói, nhưng phán chẳng đúng gì cả! Bảo rằng mình ko sống quá 1 năm, nhưng đến nay là 3 năm kể từ ngày nghe lời phán ấy! Mình vẫn sống nhăn răng! Mình đã bị khủng hoảng thật sự, lo cho chồng, lo cho con còn bé,..... lo lắng nhiều thứ nữa! Đêm đến đi ngủ, mà cứ sợ mình ngủ rồi không tỉnh dậy nữa! Lo đến hao gầy người, từ 56kg mình còn 47kg thôi, cả nhà mình cũng lo lắng theo mình, hết gần 1 năm như thế, chồng, gia đình chồng, gia đình mình động viên mãi, mình mới nguôi ngoai, hết 1 năm, mình ko thấy chuyện gì xảy ra với mình. Mình thở phào, và từ đó ko tin vào những chuyện bói toán, mê tín nữa!! Nghĩ mình thật dại!

  Ui bà ơi tôi cũng giống bà đây này,tôi cũng bị các cụ bảo không sống qua năm nay đâu .Các cụ bảo tôi tận số rồi một là đi vì bệnh ,2 là bị tai nạn .Từ hôm đó tôi hoảng loạn vô cùng đêm về gần như là không dám ngủ.Nhưng các cụ nhập vào tôi nói thế bà bị nhập qua trung gian hay nhập vào chính bà hoặc người nhà.Khi cụ tôi nói thế thì mọi người trong gia đình đều xin là cứu tôi thì cụ bảo không cứu được nhưng khi mọi người khóc nói mãi cụ mới bảo cứu không chỉ có phần âm mà phần dương cũng phải cứu như các thành viên trong gia đình phải tin những lời các cụ nói,tối nào các thành viên trong gia đình đều phải thành tâm thắp hương cầu xin cho tôi .Ban ngày có việc làm thì sẽ quên đi nhưng khi đêm về thì thật sự là tôi không ngủ nổi nữa

  Mẹ em 5 năm trước cũng như chị đấy nhưng mẹ em sắp chết thật cơ,hồi đấy hôn mê mất mấy ngày.Mọi người bảo ko qua đc,mấy năm nay cũng thế nhưng nhà em ko tin,cố gắng nỗ lực hết sức,làm nhiều việc thiện,đi chùa nhờ sư tụng kinh cho.Rồi dần dần cũng khỏe,giờ cũng đỡ lắm rồi.

  Dì ruột em nhé,cậu em suốt ngày nhập vào ý.Dì hay ốm nặng lắm,làm ăn ko đc.Cậu về bảo số ko qua đc năm ngóai nhưng cậu đi xin với cả cử người bảo vệ,canh ngày đêm,ai đến đều đuổi đi.Rồi cả nhà nội ngoại đều phải đi chùa làm lễ giải hạn.Cũng qua được năm ngóai.

  Nhưng cậu bảo là Dì em là người trên thiên do bị đày nên phải xuống làm người,giờ hết hạn phải về trời,nhưng do vẫn lưu luyến gia đình mới lằng nhằng như vậy.Ốm đau suốt.Cậu bảo trước sau cũng phải vậy,chỉ là sớm hay chậm vài năm thôi.

  Cả nhà em vẫn xác định tinh thần đấy.Cứ sống cho hiện tại cái đã chị ạ.Nghĩ nhiều quá chỉ làm mình càng mất thời gian vui chơi ,quan tâm với người thân của mình thôi.

  Em có nghe 1 câu nói,hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng vậy.Sống để không phải lo sợ ngày mai.

  Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

  Mình tin, vì ngay tại nhà cũ của mình đã có 2 người cách nhau 2 thế hệ đã nhìn thấy cùng 1 bóng ma, miêu tả y hệt như nhau đều ở cùng 1 địa điểm - góc bếp, vào 2 khoảng tgian hoàn toàn khác nhau.

  Sau đó, nhà mình đi mời thầy về cúng, đào chỗ góc bếp đó lên thì thấy 1 cái huyệt, hic. Nhà mình sợ quá, bán nhà luôn! file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image002.gif

  Hồi ở nhà cũ, đêm nào mình cũng nằm mơ bị ác mộng bị đôi bàn tay chém vào mặt như con dao ý, sợ lắm. Hic hic

  Ngày giỗ em, nhà mình làm mâm cơm cúng. Con gái mình, lúc bấy giờ 3 tuổi, đang chơi quanh quẩn trong nhà, bỗng chỉ tay ra cửa nói: Mẹ ơi, có ai đang đứng kia kìa. Ngó ra, mình chẳng thấy ai hết. Giật mình, chắc cháu nhìn thấy cậu về đang đứng cửa!

  chuyện bị nhập là có thật đấy các mẹ ạ, mình từng nói chuyện với người bị nhập rồi này, đó là cậu của chồng mình chết lúc 14 tuổi, nhập vào bà ngoại chồng mình, hôm đó là trước ngày giỗ của cậu, mình đến mang hoa quả trước nói là mai bận không đến đựoc, ngồi nói chuyện một lúc với ông bà, tự nhiên bà òa khóc như 1 đứa trẻ, mình biết là cậu về, mình bảo: cậu ơi, mai cháu bận làm không sang được cậu thông cảm nhé, cháu đã mua hoa quả và tiền đốt cho cậu đây, xong cậu nói: cậu biết cháu bận rồi, rồi mình hỏi, thế cậu có quý cháu không? thì cậu trả lời: cậu thương vợ chồng cháu lắm, các cháu rất tốt nhưng khổ là không có nhiêu tiền thôi. vv...Mỗi lần nhà có ai lên chơi(các dì và mẹ chồng mình) thì cậu đều nhập vào bà, và khóc, cười, nói các chị không lên thắp hương, thì cũng đúng, lúc đấy mẹ chồng mình và các dì mải chơi với các cháu nên quên mất,thế là cậu trách, nói chung mình tin là có hồn về.

  cái đợt trước ý.bà nội em hay về lắm.nhập vào chú họ ý.cứ giỗ nào cũng về các chị ạ.

  nhưng bà em về ko nhẹ nhàng như mầy vụ các mẹ kể đâu.cứ ăn cơm trưa đc 1 lúc,mọi người ra về hết.thì bà về.bà về nhập vào chú thế nào mà 5 a e trai cháng trong nhà giữ ko đc.bà cựa khỏe lắm(nếu mà là chú ấy bình thường thì m sô chú cũng ngã_chú người gầy nhỏ)mọi người phai vào giữ chú ko sợ chú bị thương.giữ đc 1 lúc thì bà yên và nói chuyện căn dăn con cháu 1 tí rồi đi.

  có năm chú ấy về nhà chú ruột em ngủ rôi.2 a e nói chuyện với nhau đc 1 lúc và ngủ.tự dưng chú ấy thức,cắm đầu đi 1 mạch đén nhà em(nhà e và nhà chú ruột gần nhau)chú ruột e đang ngủ thấy chú họ e có biểu hiện như bị bà nhập vào ,thế là cũng chạy theo sau.vào đến nhà em bà quat ầm lên máng mỏ con cháu.ai cung sợ măc dù đã wen với chuyện này rồi(vì năm nào giỗ bà cũng về)trước bà sống bà thich ăn bánh đúc.nên bà mắng mẹ em ko nấu bánh đúc cho bà ăn.mẹ e lại vội đi làm bánh đúc tạm bàng bột có sẵn của nhà.ăn xong bà đi luôn.nhìn ăn mà sợ.chẳng cần nhai các chị ạ.miếng to miéng nhỏ cú nhuốt hết.nên giờ giỗ nào của ai mẹ e cũng làm đĩa bánh đúc để thắp hương.

  tỉnh chú cứ ngơ ngác hỏi tại sao m lại ở đây.rõ ràng là m về rôi mà.mỗi lần bà nhập xong chú tỉnh lại là y rằng người chú xơ xác.vết thuơng nhỏ đầy người.vợ chú sợ quá.cứ ăn cơm xong là bắt chú về ngay.nhưng về cũng chẳng thoat.rồi lại tự dưng chạy đến cho mà xem.

  5 năm liền bà e về như thế.nhưng sau khi ông e mất thì bà ko ve nũa.chấm câu chuyện của em đến đây là hếtfile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image003.giffile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image003.giffile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image003.giffile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image003.giffile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image004.giffile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image004.giffile:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image004.gif

  Khoảng 15- 20 năm về trước, nhà nào mà có tivi xem là oách lắm rồi, cả xóm chạy sang xem ké. Nhà mình thì may nhà bác ruột ở bên cạnh làm thương nghiệp nên có tivi xem, k phải chạy đi xa. Nhưng bạn mình thì phải coi nhờ. Lúc xem tivi xong cũng gần 10h tối, nó đi về đường thì tối om mà cây cối um tùm nhưng vốn đã quen đường mà dạn dĩ nên nó vẫn đi. hôm ấy, trời mưa lâm thâm, nó về gần đến nhà thì thấy ở bên cây nhãn có 1 ng con gái mặc áo trắng đang đứng đó, nó nghĩ người bình thường nên kệ. Sau lại gần, nó tá hỏa vì k thấy chân cô gái ấy đâu. Nó co giò chạy, mà càng chạy thì càng bị người ấy đuổi. Đến nhà, nó đạp cửa rồi chạy vào giường ngồi thở dốc. sau lần đó, nó bỏ luôn cả xem tivi tối.

  Mình cũng tin thế giới tâm linh từ 1 vài năm trước, nhưng từ vài tháng gần đây, mình càng tin hơn sau khi sảy bé gái 15 tuần tuổi. Chồng mình có đi gọi vong bố và anh trai chồng mình về thì cả 2 đều nhắc đến chuyện ấy như tường tận mọi chuyện trong nhà mình vậy và bố chồng mình còn mong vợ chồng mình thông cảm vì đã xin bà Tổ cô đi xin Nam Tào Bắc Đẩu cho bỏ cái thai đó đi vì là con gái mà lại sinh năm Dần, ko hợp với tuổi chồng mình, nếu sinh ra sẽ đổi lại số phận của chồng mình. Hồi đầu thai nghén mình đã dọa sảy và phải nằm giữ đến khi hết ba tháng đi khám lại thấy ổn định, nhưng đến đúng hôm Thanh minh, mình đau bụng dữ dội, đi khám thai, siêu âm đều cho thấy thai 15 tuần bt, ko có hiện tượng gì, mình nằm viện 3 ngày bác sĩ tiêm đủ các thuốc giảm co ko hết đau mà càng đau dữ dội, siêu âm vẫn thấy thai bt, tiêm cả thuốc tốt nhất mà bảo hiểm ko chi trả cũng ko ăn thua, các bác sĩ đã nghĩ đến phương án mình đau ko do Sản mà bệnh khác định chuyển viện khác ko thuộc lĩnh vực sản khoa xem sao thì buổi chiều hnay định mai viết giấy chuyển viện thì đêm ấy mình vỡ ối....gđ mình mang bé về tận Thanh Hóa gửi cạnh mộ ông nội. Khi gọi hồn bố mình về ông cũng nói rõ như thế và ông sẽ nhận chăm sóc cháu, và dặn nhà mình ko đc thờ vì sọ cháu lưu luyến lại lộn về, cứ nhớ đến cháu và khi nào có cơm cúng hoặc ngày giỗ thì mời ghép cùng với gia tiên là được. 49ngày vợ chồng mình cũng mời thầy về làm lễ cầu siêu cho cháu để an ủi tâm linh. Nhà mình đi gọi vong về đều nhập vào bà đồng thôi, nhưng kể cả gọi bố chồng, anh chồng, hay mẹ mình gọi em gái mình về thì nghe đi nghe lại băng thu đều ko phát hiện ra điều gì để nghi ngờ cả mà thậm chí lần nào nghe lại băng gọi hồn em gái mình về ai nghe cũng rớt nước mắt.

  Mình thì mình thực sụ đã tin vào số phận và thế giới tâm linh, còn chồng mình ko tin nhưng rồi cũng đã bị thuyết phục đến ko giải thích nổi sau chuyện đó. Nhà mình còn nhiều chuyện để kể lắm, cũng chỉ xảy ra từ cuối năm ngoái đổ về đây thôi nhưng khhiến cả đại gia đình nhà mình đều tin đấy. các bạn muốn nghe thì mình sẽ kể hết, nhưng để xem mọi ý kiến mọi người trong top có muốn được nghe hay ko nhé file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.gif

  Nhà em đi xem các cụ lên toàn để con cháu hỏi mà các cụ ko nói ai gặp điều gì hay có diễn biến gì xảy ra cả hỏi thì bảo quan âm ko cho nói, chỉ khóc là khóc thôi, trần sao âm vậy sống bệnh gì đau ở đâu chết vẫn vậy, nhưng em thấy chết đi rồi hình như các cụ đanh đá hơn lúc còn sống, người thân mà quên người chết thì họ tủi thân lắm lên cứ khóc vì buồn cô đơn

  Vào thời gian cuối năm ngoái( AL), chỉ còn khoảng 3tuần nữa là Tết rồi. Bác (tức anh trai bố đẻ mình) vốn đã rất ốm yếu thì đột nhiên ngã bệnh nặng hơn, nằm liệt giường, ko ăn, ko ngủ được, ko thể tự đi vệ sinh, phải đóng bỉm thì các bạn biết bác ốm ntn rồi. cả nhà ai cũng vô cùng lo lắng sợ bác ko qua khỏi cái Tết. Bệnh viện cũng đã trả lời có khối u trong phổi. nhưng bác tuổi cao sức yếu, nếu sử dụng những phương án chữa trị mạnh sẽ ko chịu nổi nên khuyên gd đón bác về. Mọi ng trong nhà bảo mình đi xem thử xem thế nào vì đợt trước bà nội mình mất mình cũng đã đi xem rất rất đúng( mình sẽ kể sau nhé). Mình đi xem thì đc biết là bà mình mất vào đúng giờ trùng, mộ của bà mới đắp nhưng bị sụt lún, động mổ tổ của dòng họ và động Long mạch nhà bác ở nên bác sẽ ko qua khỏi năm nay, mà sẽ đi vào ngày cùng tháng tận của năm. Mình có hỏi là có cách nào cứu vãn ko thì bà bói nói là chỉ nhờ vào phúc ấm tổ tiên, nhờ bà tổ cô đội sổ đi xin, còn ng dương thì phải cúng tạ Tổ tiên, tạ Long mạch, làm lễ bắt trùng...may ra cứu đc, nhưng vì sát ngày qua srồi, nếu biết sớm thì còn hi vọng chứ có làm những lễ đó cũng để an ủi Tâm linh mà thôi, chưa chắc qua khỏi. Nhà mình đưa ra phương án bàn bạc là còn nước còn tát, kể cả lĩnh vực tâm linh. và kéo nhau đi tận BG gọi bà nội mình về. khi bà lên ai cũng khóc vì giọng giống quá, bà mới mất đc nửa năm nên mọi ng ai cũng còn nhớ giọng nói của bà, thậm chí từng cử chỉ nắn túi áo mà lúc bà còn sống vẫn làm, giống lắm. Bà kể bà đi vào giờ Trùng, nên xuống ấy bị trùng bắt giữ, tra khảo đau đớn lắm, bắt phải khai Tên mội người trong thân trong nhà. bà lúc ấy ko chịu đựng nổi nên phải khai nhưng bà biết bác cả nhà mình ốm yếu cũng lâu rồi nên bà khai mỗi tên bác thôi, bà thương các cháu còn trẻ khỏe ko nỡ khai tên. bà còn nói là bà có lên tận bv thăm bác, bác nằm ở phòng này phòng này, bác bị 1 cái u sừng ở ngay phổi nên yếu lắm. Dặn con cháu những người vốn đc bà khi sống yêu quý nhất phải cẩn thận...nhà mình cũng gọi cụ Tổ cô lên cầu xin cứu mạng bácm cụ chỉ dạy cặn kẽ cách cúng bái ntn, và đích thân cụ sẽ đội sổ đi xin đổi tên cho bác trong sổ NAm tào vì chưa cận số phải chết oan uổng quá.

  Còn về phần nhà mình vẫn dấu bác mọi chuyện sợ bác lo lắng, mọi ng chuẩn bị lễ Tạ lăng của dòng họ, tạ mộ của bà mội và lập đàn cắt trùng, yểm bùa bắt trùng...nhà mình làm hôm 27 Têt, 28 cắt sốt, đúng 29 Têt bác mình ngồi dậy ăn uống, tiếp khách, đọc văn khấn cúng cơm Tất niên...

  Đến thời điểm này đã gần nửa năm thì bác mình vẫn như bt như chưa có chuyện gì xảy ra.

  Hồn về mà kêu khóc quá thường là do xa ng thân lâu ko ai hỏi tới đấy, Vong hồn cũng buồn cũng cô đơn như ng trần mình vậy thôi. ngta thường nói câu " chiều như chiều vong", gọi vong về mà ăn nói ko cẩn thận làm phật ý là vong đi luôn ấy chứ, nên dù đi xem bói hay đi gọi vong, phải có lòng tin, thì hãy nên đi, khi ấy mới chuẩn xác nhất

  Có một lần nhà đẻ em giỗ họ mà các bác quên không mua vàng hộp đỏ cúng Cụ tổ cô thế là cụ về nhập vào bà nội em mắng cho cả nhà một trận. Cụ ngồi sập cả giường mà trong khi 6 người ngồi cái giường đó không bị sập. Các bà xin mãi cụ mới tha cho, từ đó cứ mỗi lần có giỗ chạp không ai quên mua vàng hộp đỏ cho cụ.

  E thì rất tin vào tâm linh,từ bé đã rất thích nghe kể những chuyện ma.E dc cái thích nghe nhưng ko thấy sợ và bản thân e thì cũng gặp ít lần những chuyện thuộc vấn đề tâm linh.

  Bà ngoại e mất đã dc 3 năm rồi,ngày bà mất nhà e có thuê quay phim,chụp hình lại,và có 1 chuyện mà e ko tin đó là sự trùng hợp: Trước khi đóng nắp quan tài lại thì mấy người chụp hình chụp lại mặt bà nhưng ko thể nào chụp dc,sau lúc đấy rồi thì lại chup dc như bình thường,chỉ có đoạn họ chụp mặt bà là bị hỏng thôi,mọi người đều bảo bà ko muốn cho con cháu thấy mình lại tủi.Sau khi bà mất 1 thời gian thì ông e về quê cho vơi bớt những ngày ông khóc vì mất bà.Thế là e có nhiệm vụ ngủ ở phòng ngoài nơi ông kê giường ngủ (nhìn thẳng lên bàn thờ bà),đêm đấy thắp hương cho bà xong,e nằm cứ nhìn mãi nén hương rồi nhủ thầm là nếu bà về thì cho cháu biết,thế là lúc đấy lửa ở nén hương bùng lên...

  em cũng cực tin, tin có cõi âm, cõi dương

  em kể các mẹ nghe chuyện nhà em, có 1 thầy tu rất giỏi, mẹ em nhờ đến nhà em xem long mạch... thầy đến nhìn chồng em và bảo:'' có ma nữ bám sau lưng'', nhắc lại vẫn còn rợn tóc gáy, thế là nhờ thầy làm lễ, ma thì biến đi mà vợ chồng em cũng ko cãi nhau như trước, còn trước kia thì hay cãi nhau, mà toàn những cái trên trời rơi xuống

  thầy bảo nếu con ma đấy mà ko đc phát hiện, cứ bám lâu chồng em thì càng ngày gđ em càng cãi nhau rồi nó còn hành cho đủ chuyện, haizzz, kinh quá các bác ạ

  thầy bảo, có cõi âm cõi dương, những thầy tu giỏi đi ra ngoài đường sẽ thấy ma đi nhan nhản ngoài đường, mình thì ko thể nhìn thấy vì ko ăn chay

  ma nó mà hợp ai là nó bám theo để về ăn đồ lễ trên bàn thờ nhà mình, nó làm nhà mình rối ren...

  Mình ngày xưa cũng vô thần vô thánh, Nhưng từ hồi lấy chồng, đã từng chứng kiến sự thật 100% nên mình tin hoàn toàn. Tin có cõi âm - cõi dương... Có dịp mình sẽ kể với mọi ng trên này.

  Ông ngoại của chồng mình (đã mất từ cách đây hơn 10 năm) nhập về nói chuyện được với con cháu, nhập vào 1 bà dì ruột của chồng mình - vốn là 1 ng tàn tật, k chồng, sống ở nhà hương hoả cho ông. Hoàn toàn k phải qua nhà ngoại cảm hay thầy tu gì cả. Cứ mỗi dịp con cháu về thăm, thắp 1 nén nhang lên bàn thờ ông là lát sau ông lại về nói chuyện với con cháu. Lúc đó, dì hoàn toàn k biết gì cả mà chỉ có ông đang nhập vào để nchuyện thôi> Có điều giọng của ông méo xệch rất khó nghe (mãi m mới nghe quen, còn toàn phảio nhờ chồng mình hoặc các cậu, dì phiên dịch). Sau khi ông nói chuyện xong, ông "đi". thì dì ở trạng thái như kiểu lả đi (ngủ say), phải lay mãi, gọi mãi dì mới dậy, mặt ngơ ngác như thể vừa ngủ 1 giấc say.....

  Đầu tiên mình sợ lắm, nhưng giờ quen rùi. Quan trọng là mình tin để sống đúng Tâm của mình. Sống đúng Tâm thì chẳng sợ gì và chẳng ai làm hại được mình cả.

  ……

  Còn tiếp


 23. 1 sáng mùa thu mát mẻ âm u bên ly cafe đen, spirit lại tiếp tục " thoát xác" để đắm chìm vào thế giới tâm linh cũng rất âm u mà kỳ bíPosted Image. Tình cờ tìm đọc lại những lời tiên tri Vanga trên mạng có đoạn bà kể : " khả năng phi thường của bà liên quan đến sự hiện diện của những sinh vật vô hình, dù bà không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của chúng. Những sinh vật đó cho bà thông tin về con người. Cuộc sống của tất cả mọi người đứng trước bà hiển hiện giống như những thước phim từ lúc sinh ra đến khi nằm xuống. Tuy nhiên bà không có quyền năng thay đổi số phận". Việc này làm spirit nhớ lại đã từng xem 1 video về Nikolas tesla 1 nhà khoa học lừng lẫy, theo miêu tả của ông, lúc ban đầu khi có giác quan kỳ lạ ông thấy có rất nhiều những hình ảnh kỳ lạ thậm chí kinh hãi, sau ông tập dần dần và đã đi sâu hơn được vào thế giới này, ông nhìn thấy 1 điểm sáng mà từ đó các kiến thức cứ tuôn trào khiến ông sáng tạo. Một ngày khi ông cách nhà mình 2km đang trên đường về, ông nhìn thấy bóng dáng như 1 thiên thần đang bay trên trời và ông nhận ra đó là mẹ ông bà vừa qua đời, không chỉ có vậy Nikolas còn giúp bạn ông tránh khỏi tai nạn khi cố thuyết phục bạn mình không đi trên con tầu Titanic do 1 trực giác nào đấy dường như ông đã nhìn thấy việc tai nạn sẽ xẩy đến với con tầu này.

  Về việc bà Vanga có thể tự khai mở những giác quan cho phép mình nhìn thấy được thế giới tâm linh có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi thì sẽ không có 1 vanga nổi tiếng đình đám khiến cả thế giới phải để ý đến như vậy. Như chúng ta đã biết, việc nhìn thấy giao tiếp với các vong linh thì rất nhiều nhà ngoại cảm làm được, nhìn thấy và giao tiếp đơn thuần giúp họ lên đồng hay tìm mộ liệt sỹ tuy nhiên không biết đến nhiều tiên tri như bà Vanga. Chúng ta chắc ai cũng muốn hỏi, vậy những hình ảnh mà bà Vanga thấy là như thế nào ?

  Trên tinh thần viễn tưởng cao độ spirit đã giả định vẽ ra sơ đồ hơi ngây thơ giản dị dựa trên trí nhớ về 1 đoạn hội thoại của 1 vị chân sư ông này tất nhiên đã khai mở " thần nhãn" và là 1 học giả uyên bác về chiêm tinh tử vi trong tác phẩm " Hành trình về phương đông " 1 tác phẩm rất hay mà spirit chắc là rất nhiều người đã đọc.

  Tạm gọi là mô hình Quá khứ - Tương lai Posted Image

  Posted Image

  Nhìn vào sơ đồ, ta thấy Quá khứ - Hiện tại - Tương lai tạo nên 1 chu trình liên tục ( hình như đây được gọi là vòng luân hồi ), cái ở trước thì gọi là Nhân cái ở sau thì gọi là Quả. Ta giả định rằng tất cả những việc ta đã làm đều tạo ra những Nhân, những Nhân này kết tinh trong phần tư tưởng cảm xúc của ta là phần Linh hồn hay còn được gọi là ( A lại da thức ). Ta đã sống vô lượng kiếp rồi, đã có nhiều bản thể con người nhưng vẫn chỉ là cái linh hồn ấy, nó đã đi qua bao kiếp người rồi và nó cứ tích lũy những Nhân này trong nó. Những Nhân này có tính " phóng xạ ", liên tục phóng xạ vào không gian những thông tin về nó và được phản xạ khi gặp các tinh tú ( là các sao và hành tinh). Thông qua những phản xạ liên tục và phức tạp (chỉ chiêm tinh gia mới hiểu được), các thông tin này phản chiếu trở về linh hồn, tạo ra 1 động lực về tương lai của linh hồn. Như vậy cái tương lai này, thực chất chính là 1 thông tin từ quá khứ nào đó trong vô lượng tiền kiếp của linh hồn, nó vẫn là nó chỉ là phản xạ lại từ các tinh tú mà thôi. Thực sự không có khái niệm thời gian cho nó, bởi nó vẫn là chính nó. Do vậy mà, các thiên thần khi nhìn xuyên thấu quá khứ của ta cũng chính là nhìn thấu tương lai của ta. Tất cả hiện lên trải rộng ra như 1 bức tranh và trên đó không có thời gian, chỉ đơn giản là những hành động sự kiện nối tiếp nhau mà thôi. Đúng như Vanga miêu tả "Cuộc sống của tất cả mọi người đứng trước bà hiển hiện giống như những thước phim từ lúc sinh ra đến khi nằm xuống"

  Những " thông tin" về Nhân về Quả này phát đi từ linh hồn nào thì linh hồn đó sẽ tương ứng " tần số" nhận lại được và tương ứng với nó bị nó chi phối về động lực tương lai điều này cũng rất hợp lý bởi vì mỗi linh hồn có tư tưởng và tình cảm riêng sẽ tương ứng với tần số của nó, thiên nhiên rất công bằng khi mà linh hồn của spirit chắc chắn sẽ không phải nhận 1 thông tin Quả từ 1 linh hồn của tên hiếp dâm giết người dã man nào đó nhỉPosted Image

  Khả năng tiên tri của Vanga không chỉ giới hạn bởi những người bà được gặp, mà ngay cả những người bà chưa hề gặp, ngay cả với những nơi chưa hề đến và với sự vật bà chưa hề thấy bà vẫn có thể tiên tri được về nó.

  Trích "Trên ngưỡng cửa thiên niên kỷ, vào tháng 8/1999 hoặc năm 2000, Cuốc-xcơ sẽ bị nhấn chìm trong nước, và cả thế giới sẽ cùng trục vớt nó". Rất ít người nhớ tới những câu nói định mệnh đó, phải đợi 20 năm sau, đúng vào tháng 8/2000, thế giới ngỡ ngàng trước việc tàu ngầm hạt nhân Cuốc-xcơ của Nga bị chìm tại biển Bắc" Không nhẽ Vanga thấy ở dưới biển 1 con tầu bên hông của nó ghi Krusk, theo lý luận như trên không nhẽ việc cũng có 1 con tầu Krusk bị chìm đã xẩy ra trong 1 quá khứ ? Hay trong sự việc "Nhưng chúng ta phải đợi khá lâu, trước khi thứ Tám lộ diện và ký kết thỏa thuận về trái đất". Thực tế diễn ra đúng như vậy: Goóc-ba-chốp và Rêi-gân đã bắt tay nhau, nhưng phải đợi tới khi nước Nga trở thành cường quốc, tham gia nhóm G7 để biến nó thành G8 (thứ Tám) và can dự sâu hơn vào tiến trình chiến tranh hay hòa bình trên trái đất. Phải chăng trong quá khứ đã từng có 1 sự việc như vậy ?

  Hay thực tế đơn giản hơn cả là nếu giả sử bây giờ ta đứng trước bà vanga và bà ấy nói rằng vào ngày X/Y/Z bạn sẽ chết đuối bên bờ sông Hằng. Như vậy những gì Vanga nhìn thấy phải chăng hình ảnh ta là người bị chết đuối đã xảy ra trong quá khứ ở bên bờ sông Hằng ?

  ....

  Posted Imagethế mà đã 12h trưa, spirit phải rời computer rồi, hy vọng sẽ tiếp tục đc viễn tưởng trong điều kiện sớm nhất !


 24. Tín điều : là chân lý của kẻ khác, hay những điều mà những người khác hoặc nhiều người khác cho là đúng.

  Mê tín : là mê mẩn, mê say thích thú với những tín điều, tin tưởng tuyệt đối các tín điều và coi đó là chân lý là điều đúng đắn nhất.

  Chánh tín : là diễn viên Nam đẹp trai trong "Ván bài lật ngửa "

  Posted Image


 25. Hay, tôi thấy bạn có nhiều sưu tập và có nhiều hứng thú. Tuy nhiên khi trình bày 1 điều gì đó bạn nên " tự gõ ", với lại mọi việc cũng nên có "điểm đầu" điểm kết" 1 chút để anh em dễ hình dung :d .

  Tôi chán nhất là kiểu báo chí bài viết toàn copy paste bạn có thể để nó dưới dạng link sưu tầm cho anh em tự tham chiếu.

  Tôi rất muốn đọc những bài viết của chính bạn, chính những tư tưởng của bạn, đơn giản dễ hiểu không lắt léo không học hàm học tước.

  Hy vọng bạn sẽ trở lại Posted Image