• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vô Thức

Hội viên
 • Số nội dung

  56
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Vô Thức

 1. Cháu Sinh ngày 3/4/1984 dương lịch vào lúc 9h 30 sáng ạh! Cháu chào Bác ạ, đã cả 1 năm trôi qua, giờ cháu mới vào lại diễn đàn và mong bác xem giúp cháu năm nay cháu thay đổi công việc có thuận lợi không ạ? Lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Kính chúc Bác nhiều sức khỏe và an lạc. Kính Bác./.
 2. Cháu Xin Kính Chào Các Tiền Bối, Cháu sinh ngày 3/4/1984 Dương lịch, được sinh lúc khoảng 9h30h Sáng, là nam, chưa lập gia đình ạ. Thông tin thêm ạ: Cháu là Kĩ Sư Xây Dựng nhưng đang thất nghiệp và chuẩn bị xin vào 1 công ty mới!Gia đình và Bố Mẹ đều là giáo viên nên có đôi lúc cũng muốn Cháu ổn định nên cứ muốn Cháu vào Sở Xây Dựng để làm!Xin Các Tiền bối giúp đỡ cho Cháu xin 1 quẻ về Sự Nghiệp để có thể tìm ra con đường đi tốt hơn! Còn Tình Duyên Cháu cũng khốn khó vì vấn đề này, cũng là do sự kéo theo của sự nghiệp chưa ổn định?Về vấn đề này Cháu đã lo nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa có thể giải quyết vấn đề trong nội tâm! Lá số tử vi của cháu là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=mai+v%C5%A9+ph%C6%B0%C6%A1ng+Nam&date=1984,4,3,9,0&year=0&gender=m&view=screen&size=5 Kính mong Các Bác và Các Anh Chị giúp đỡ!Cháu Xin Chân Thành Cám ơn!
 3. Đã gần 1 năm trôi qua, cháu vẫn vào và theo dõi diễn đàn mỗi lúc rảnh. Hôm nay, cháu lên diễn đàn cũng hy vọng được các bác tư vấn cho cháu về tình hình công việc, hiện nay, cháu có ý định muốn thay đổi công việc nhưng cháu vẫn đang phân vân nên cháu kính mong các bác cho cháu xin lời khuyên ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn mọi người. Kính mến./.
 4. Cháu xin Chân Thành Cảm Ơn Bác ChieuNam đã giúp cháu nhận biết được ngành nghề phù hợp, Cháu Kính Chúc Bác Sức khỏe thật tốt và an lạc ạh. Kính Bác.
 5. Kính mong các Bác, Các Cô xem giúp lá Số với ạh: - Cháu muốn hỏi về công việc trong năm 2013 của Cháu có tiến triển hơn so với năm trước không ạh! - Và cho Cháu hỏi thêm về Tình Duyên năm nay thế nào ạh? Có khả năng gặp đuợc nhân duyên tiền định trong năm nay không ạh! lá số của Cháu là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Mai+V%C5%A9+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Nam&date=1984,4,3,9,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Năm Mới Chúc Các Bác, Các Cô Sức khỏe thật tốt và luôn luôn vui vẻ! Cháu Xin Cám Ơn mọi người!
 6. Kính mong Bác Haithienha và chị NTPT cho cháu chút lộc đầu năm, Không biết năm nay Cuộc sống cháu có khá hơn năm trước không ạh??????? Nhân dịp lễ tết Chúc Các Cô các Bác sức khỏe và nhiều niềm vui, HạnhPhúc. -------------***********************************************----------------------
 7. Kính mong Bác Haithienha và chị ntpt xem giúp Cháu lá đại hạn 26-35 tuổi với ạh? không biết Đại Vận của Cháu tại Cung Phúc Đức có tốt không, Sự nghiệp và tình duyên có chiều hướng tiến triển và tốt hơn không ạ? không biết tới khi nào mới ổn định được, Mong Các Bác giúp đỡ cho cháu lời khuyên để có thể rút ra bài học và sống tốt hơn! Cháu Xin Cám Ơn Các Bác rất nhiều! Lá Số Của Cháu là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Mai+V%C5%A9+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Nam&date=1984,4,3,9,30&year=0&gender=m&view=screen&size=5
 8. Mình có 1 vài lời hy vọng bạn đỡ mất thời gian và có thể dễ dàng chỉnh sửa?Thứ nhất: Nếu bạn sinh vào lúc gần 5h chiều thì có 2 khả năng xảy ra, có thể là bạn sinh vào giờ Thân cũng có thể là giờ Dậu? vì 3-5h là giờ Thân và 5-7h là giờ Dậu! Thứ hai: Bạn Nên post 2 lá số cả giờ Thân và Dậu! Ngoài ra Bạn nên kể các vấn đề xảy ra trong quá khứ (quan trọng) để các Bác có thể dựa vào các Đại Hạn xảy ra mà giúp Bạn Xác định rõ giờ Sinh! Sau đó bạn sẽ hỏi các vấn đề khác? Còn về xưng hô thì người không biết không có tội? Nhưng đề nghị bạn nên Xưng hô là '' Bác '' đối với Bác HaithienHa ! Vài dòng mong rằng giúp đỡ được bạn!àh!mình nói trước là mình không biết gì về Tử Vi đâu Chỉ thấy Bạn hỏi nên giúp Bạn 1 xíu thôi . Thân mến!
 9. Trước đó Cháu Có vào diễn dàn và hỏi Bác Haithienha nhưng lúc đó Cháu không để ý đến rõ giờ Sinh của mình và chỉ nghe Mẹ và Bố nói là Sinh vào lúc 9-10h và sau đó Cháu lập lá Số nhờ mọi người giúp đỡ nhưng không nghĩ rằng giờ Sinh lại quan trọng đến như thế! Cháu Có đọc về Cách Xem Xoáy Đầu và để ý về Tính Cách của mình thì Cháu thấy rằng Hình như Cháu Không phải Sinh vào giờ Tỵ mà Sinh vào giờ Thìn? Cháu Có thông Tin Xin Cung Cấp ạh: Cháu Cao 1m70 nặng 60 kg,nhà có 2 Anh Em cháu là út và có những đặc điểm gần giống với sao Phá Quân tại mệnh như: Cao vừa tầm_Mắt lộ_hầu lộ_lông mày thưa Và Tính Tình Cháu Cũng có phần giống với sao Phá Quân chủ mệnh: ít chịu ngồi yên, có tài thao lược, đôi khi hiếu thắng, tự đắc, thích phiêu lưu, phong lưu, văn nghệ, nghệ thuật. Cháu Bị Cận từ năm 1998 nhưng lớn lên Cháu Có đi mổ mắt! Năm 2009 có yêu một cô gái đến tháng 8/2011 vừa qua thì Chia tay đến nay là được 1 năm và năm 2011 cháu Có bị đụng Xe!Xe người ta Tông vào Cháu từ đằng sau vì họ Chạy tốc đọ quá nhanh Cháu bị kéo đi nhưng không ngã.....còn người ta thì nằm giữa đường! Người dân nói cháu chẳng có gì có lỗi nhưng do thấy Anh lái xe nằm giữa đường cháu quay lại bế Anh vào trong lề đường.....Cuối Cùng mới biết nhà này quen Công An và làm khó Cháu....Cháu phải bồi thường vụ này khá lớn....Ngoài ra Cháu Còn vài việc về Chuyện Học hành trong năm 2011....!Cháu học hành cũng khá nhưng lại rất lận đận trong việc học hành tới năm 2012 vừa rồi mới ra trường.....nhưng cháu đã đi làm trước đó vài năm rồi ạhh! Mong Các Bác các Cô giúp đỡ Cháu xác định lá Số Chính Xác ạ! Cháu Chỉ Có 1 tấm Hình!nhưng tấm hình này chỉ nhìn được hình dáng thôi ạ!Cháu ít khi Chụp hình nên cũng chỉ có 1 vài tấm chụp bằng điện thoại nên nhìn không rõ! Link: http://a.imageshack....biz21092012.jpg Kính Mong Bác Haithienha,Chị Tuyết Minh và mọi người giúp đỡ!Cháu Xin Cám Ơn mọi người!
 10. Đọc thấy có sự xuất hiện của Bác HaithienHa và chị ntpt lại muốn được các Bác tư vấn về công Việc của Cháu tại Sở Xây Dựng khi nào có thể phát triển?Tình Duyên thì lận đận? Không Biết có Cơ may được các Bác ngó qua lần nữa không ạh? Cháu Xin Chân Thành Cảm Ơn!
 11. Thành thật mình rất đồng cảm với bạn nguyetanh8406,thật ra nếu đặt mình vào vị trí bạn mình cũng hơi buồn vì đã không nhận được sự giúp đỡ cần thiết đối với bản thân? Nhưng có lẽ lời nói tóm lại của mình chỉ là:Mong rằng Bạn và Gia Đình Tìm ra hướng giải quyết! Và Chúc Cho Bố Bạn sẽ được siêu thoát và nhìn được tấm lòng chân thành của bạn và mọi người dành cho bạn ngày hôm nay,trong đó có tôi! Thân mến!
 12. Cháu Chào Bác HaithienHa?Cách đây khoảng vài tháng Cháu có hỏi Bác về Công Danh và Chuyện Tình Cảm? Bác Có nói số cháu phải làm thương mại mới phát được?Cháu giờ mới xin được Công Việc Tại sở Xây Dựng Bên Ban Quản Lý Dự Án?Công Việc Nhiều nhưng chủ yếu là sử lý văn bản?rất ít sử dụng đến kiến Thức Chuyên môn của Ngành Xây Dựng? Bác Có thể Xem giúp Cháu khi nào Cháu Có thể Phát triển được ko ạh?và khi nào cháu mới ổn Định ah?Còn Chuyện Tình Của Cháu trước đó cũng kết thúc rồi......người đó cũng đã đi lấy Chồng rồi......Nghĩ lại Cháu vẫn thấy buồn......Không Biết khi nào cháu mới có duyên gặp 1 người khác.!Cháu cảm thấy như mọi thứ thật khó khăn.....! Kính Mong Bác giúp đỡ.....Cháu Cảm Ơn Bác!Chúc Bác luôn Khỏe Mạnh!
 13. rất thích cách Bác Chim nói?Nhưng ngộ nhỡ làm không ra tiền thì làm sao mà mua Triumph......!.......
 14. Kính Mong Bác ChieuNam Tư Vấn Cho Cháu Chọn Nghề nghiệp Thích Hợp! Cháu Học Xây Dựng đi làm được vài năm nhưng Cháu mới xin nghỉ làm và Cháu Định Xin vào Sở Xây Dựng nhưng có vẻ Ngành nghề này có không phù hợp với Cháu lắm ạhh!Mong Bác ChieuNam xem giúp Cháu Ngành Nghề nào là Phù hợp với ạh! Cháu có phù hợp với nghề Kinh Doanh Không ạh!Nếu Cháu đổi sang Kinh Doanh thì có được không ạhh?Bác Có thể xem cho Cháu Hạn khi nào Cháu Có thể phát triển ngành Nghề Tốt nhất được không Bác?vào khoảng Bao nhiêu tuổi Thì sẽ ỔN Định Nghề ạhh! Cháu Xin Cảm Ơn Bác rất nhiều!Chúc Bác Sức khỏe thật tốt!
 15. Mình nghĩ Có lẽ hôm trước Bác PCNDL đã lộn bạn sang 1 người khác bạn àh!Thân!Chúc bạn vui!
 16. Vậy là bạn sinh giờ TỴ nhưng đúng hay sai còn phải xem lá số giờ đó nữa. Dạ Vâng!Cháu cũng không rõ là các Bác ấy coi thế nào ạh?Cháu chỉ Phỏng Đoán như thế thôi ạ! Cháu Cám Ơn Bác PCNDL rất nhiều!
 17. Dạ!Cháu có nhờ Bác Haithienha và Cô NTPT cả hai Bác Và Cô đều Xác định Cháu Sinh giờ Tỵ?Cách Xác Định Có lẽ Cháu nghĩ là Các Bác Xem đại hạn và tiểu hạn có giống những gì xảy ra với Cháu không? Ngoài ra còn các đặc điểm Tính Cách Và thêm vào là Cháu có post Hình Ảnh lên nữa ạ! Còn Cháu Có xoáy đầu nghiêng về phía Bên phải ạ?có 1 đặc điểm nữa Cháu có đọc về cách xác định này?nhưng thật ra không ai xác định bằng cách này cả Bác ạ?có lẽ cách này hình như chỉ là theo kinh nghiệm! Bác nói như vậy Cháu Cũng yên tâm hơn!Chúc Bác luôn khỏe mạnh!
 18. Cháu Chào Bác PCNDL Cháu luôn theo dõi những lời giải luận của Bác trên diễn đàn! và có lá số của bạn Fanmingxie. Cháu rất mong Bác PCNDL thông cảm vì trước đó Cháu có nhờ Bác xem giờ Sinh Chính Xác dùm Cháu?Cháu Xin lỗi vì đã làm Bác PCNDL phải suy xét nhiều và cũng làm loãng Topic! Cháu có mở Topic riêng và nhờ Các Bác Các Cô giải giúp?và Cháu đã xác định được giờ Sinh Chính Xác rồi ạ?và quan trọng hơn Cháu rất tôn trọng Bác PCNDL nên khi đọc được những dòng Bác viết trên Cháu phải Viết vài lời Mong Bác PCNDL bỏ qua vì đã làm Bác Phải nói lên những suy nghĩ như vậy trên diễn đàn? Cuối Cùng Cháu Chúc Bác Sức Khỏe Thật tốt và diễn đàn ngày càng phát triển!Cháu Cám Ơn Bác rất nhiều!
 19. Dạ Cháu Cám Ơn Bác rất nhiều Cháu sẽ hỏi thêm điều này 1 lần nữa?Cháu không dám đem người này so sánh người khác đâu ạ!Vì Tất Cả mọi người Xem cho Cháu Cháu Đều Tôn trọng nhưng do Cháu Băn khoăn và muốn tìm hiểu mà không biết nói như thế nào cho hợp lý thôi ạ!Nên Cháu.......mong Bác Bỏ qua! Cháu Kính Chúc Bác Sức Khỏe thật Tốt!
 20. Thưa Cô NTPT Cháu Có 1 Điều này muốn hỏi Cô ạh! Có 1 lần Có 1 Bác Xác định giờ Sinh Cho Cháu Có nói các đặc điểm Sau: Nhà Có Ai lấy làm hai không?Chắc là ý Bác ấy muốn nói Bố Mẹ Cháu Có ai đi Bước nữa không? Đã mổ lần nào chưa?Câu này cháu nói là Cháu Có mổ mắt,Bác ấy hỏi có phải Mắt Trái Cháu nói:dạ không?cả 2 mắt! Ông Nội Có phải là Trưởng? Và Bác ấy nói lúc nhỏ sức khỏe yếu?Bố Mẹ và con cái không hòa thuận?Cháu có trả lời rằng:Cháu Sức khỏe Bình Thường, không Yếu, thậm Chí Mẹ Cháu nói Cháu Ăn rất khỏe lúc nhỏ.....Còn Bố Mẹ và Con Cái thì thật ra không nói chuyện với nhau quá nhiều thôi?Chứ thật ra Cuộc Sống Gia đình Cháu Bố Mẹ và Con Cái đều Tốt Cả?Có lẽ là do gia đình Cháu là Tý Anh Cháu là Dậu mẹ Cháu là Ngọ......Còn Bố Cháu ngày xưa Có khi còn khai cả năm Sinh Sai?Nhà Cháu Bố Mẹ Đều là Giáo Viên nên Cháu thấy mọi người đối xử trong nhà rất tốt với nhau.....! Các câu hỏi trên Cháu Đều nói là không?Vậy là Bác ấy nói Bác Ấy nghĩ Cháu không Phải là Giờ Tỵ ! Và Bác Ấy nói nhìn hình cũng có vẻ không Chính Xác.....Cháu rất mong Cô Xem Xét lại lá Số Của Cháu Xem Sao ạhh! Cháu Cám Ơn Cô rất nhiều!Chúc Cô luôn vui và Khỏe Mạnh!
 21. Cháu Cám ƠN Cô NTPT vậy là đúng Cháu Sinh vào giờ Tỵ rồi Cô hả?Cháu Chúc Cô luôn Vui Vẻ và Khỏe mạnh!
 22. Xin chào Vô Thức Tử Vi không có mục đoán hay xác định giờ sinh đâu bạn. Tử Vi chỉ giải đoán những điều kiện mà bạn phải xác định là chính xác: Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn và Tử Vi sẽ dựa theo những thông tin mà bạn đưa ra (tất nhiên là bạn phải xác nhận là chính xác). Lúc đó Tử Vi mới bắt đầu lập một BẢNG TỬ VI cho bạn. Nói một cách dể hiểu là: BẢNG TỬ VI của bạn giống như một tờ giấy khai sinh của bạn vậy, cũng là tôi tên gì, con của ông nào, con của bà nào, sinh ngày tháng năm nào, ở đâu phải chính xác thì làm giấy khai sinh mới được. Hay là cụ thể hơn là lúc bạn lấy lá số Tử Vi trên diễn đàn, bạn chỉ cần không ghi hay không ghi rõ một thành phần nào thì bạn cũng sẽ không có được lá số Tử Vi của mình. Và khi đã có BẢNG TỬ VI rồi thì chúng ta mới bắt đầu tham chiếu đến những sao đã được an trên lá số để GIẢI. Và khi ta đã có những hàm số của các sao mà ta đã giải thì lúc bấy giờ mới ĐOÁN. Và cuối cùng thì ta lấy GIẢI + ĐOÁN = KẾT QUẢ. Cái KẾT QUẢ này ĐÚNG hay SAI thì hoàn toàn do những điều kiện đầu tiên mà bạn đã đưa vào chứ không phải là hình dáng bạn cao hay thấp, gầy hay béo có mục ruồi kín hay hồi nhỏ bú sữa nhiều hoặc giành ăn với em, v v....và v v...... Như vậy thì TỬ VI chỉ tham chiếu tới Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn để lập nên lá số và từ những sao đã an trên lá số TỬ VI sẽ GIÃI ĐOÁN và cho dù Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn chắc chắn chính xác 100 phần trăm thì TỬ VI cũng không bao giờ GIÃI VÀ ĐOÁN chính xác 100 phần trăm được đâu bạn. Nếu Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn của bạn không chính xác và chỉ để xem tổng quát đúng hay sai thì cũng không quan trọng. Nhưng nếu dùng để xem vận hạn thì không nên thí dụ: Năm nay anh muốn mở công ty làm ăn, Xem thầy nói làm ăn thuận buồm xuôi gió,một vốn, bốn lời nhưng thật ra năm nay tốt nhất là không làm gì hết, vì nếu có làm thì chỉ mất công còn thêm mất của. Nếu Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn của bạn không chính xác thì tốt nhất là bạn đừng xem gì nữa, bởi vì mỗi người phán một câu thì có ngày bạn điên mất, cứ để tự nhiên vì mỗi người đều có lá số chính xác của mình cho dù bạn có biết hay không. Mưu sự tại nhân, Thành sự tại Thiên. Vài dòng chia sẽ Bác PCNDL ơi Cháu thấy Bác Có viết ở mấy trang trước là Bác Có thể xem được toàn bộ cuộc đời của đương Số!Vậy thì Bác Cho Cháu hỏi vậy thì từ việc đó mình có thể suy ra được giờ Sinh Chứ Bác!!Mong Bác Cho Cháu lời khuyên?Cháu Cám Ơn Bác rất nhiều!
 23. Kính Mong Bác HaithienHa giúp cháu cái ạhh!
 24. Cháu Xin Cung cấp vài thông tin ạhh! Cháu Cao 1m70 nặng 60 kg,nhà có 2 Anh Em cháu là út và có những đặc điểm gần giống với sao Phá Quân tại mệnh như: Cao vừa tầm_Mắt lộ_hầu lộ_lông mày thưa Và Tính Tình Cháu Cũng có phần giống với sao Phá Quân chủ mệnh: ít chịu ngồi yên, có tài thao lược, đôi khi hiếu thắng, tự đắc, thích phiêu lưu, phong lưu, văn nghệ, nghệ thuật. Cháu Bị Cận từ năm 1998 nhưng lớn lên Cháu Có đi mổ mắt! Năm 2009 có yêu một cô gái đến tháng 8/2011 vừa qua thì Chia tay đến nay là được 1 năm và năm 2011 cháu Có bị đụng Xe!Xe người ta Tông vào Cháu từ đằng sau vì họ Chạy tốc đọ quá nhanh Cháu bị kéo đi nhưng không ngã.....còn người ta thì nằm giữa đường! Người dân nói cháu chẳng có gì có lỗi nhưng do thấy Anh lái xe nằm giữa đường cháu quay lại bế Anh vào trong lề đường.....Cuối Cùng mới biết nhà này quen Công An và làm khó Cháu....Cháu phải bồi thường vụ này kha khá....Ngoài ra Cháu Còn vài việc về Chuyện Học hành trong năm 2011....!Cháu học hành cũng khá nhưng lại rất lận đận trong việc học hành tới năm 2012 vừa rồi mới ra trường.....nhưng cháu đã đi làm trước đó vài năm rồi ạhh! Mong Bác giúp đỡ Cháu xác định lá Số Chính Xác ạ! Cháu Chỉ Có 1 tấm Hình!nhưng tấm hình này chỉ nhìn được hình dáng thôi ạ!Cháu ít khi Chụp hình nên cũng chỉ có 1 vài tấm chụp bằng điện thoại nên nhìn không rõ! Link: http://a.imageshack....biz21092012.jpg Đây là là số giờ Tỵ Của Cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=5 Còn Đây là lá Số giờ Thìn ạ!: http://www.lyhocdong...w=screen&size=5 Cháu nghĩ lá Số của Cháu là giờ Thìn!Kính Mong Bác xem giúp cháu về Công Danh và Sự nghiệp ạhh!Cháu Cám Ơn Bác!
 25. Xin chào Vô Thức Tử Vi không có mục đoán hay xác định giờ sinh đâu bạn. Tử Vi chỉ giải đoán những điều kiện mà bạn phải xác định là chính xác: Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn và Tử Vi sẽ dựa theo những thông tin mà bạn đưa ra (tất nhiên là bạn phải xác nhận là chính xác). Lúc đó Tử Vi mới bắt đầu lập một BẢNG TỬ VI cho bạn. Nói một cách dể hiểu là: BẢNG TỬ VI của bạn giống như một tờ giấy khai sinh của bạn vậy, cũng là tôi tên gì, con của ông nào, con của bà nào, sinh ngày tháng năm nào, ở đâu phải chính xác thì làm giấy khai sinh mới được. Hay là cụ thể hơn là lúc bạn lấy lá số Tử Vi trên diễn đàn, bạn chỉ cần không ghi hay không ghi rõ một thành phần nào thì bạn cũng sẽ không có được lá số Tử Vi của mình. Và khi đã có BẢNG TỬ VI rồi thì chúng ta mới bắt đầu tham chiếu đến những sao đã được an trên lá số để GIẢI. Và khi ta đã có những hàm số của các sao mà ta đã giải thì lúc bấy giờ mới ĐOÁN. Và cuối cùng thì ta lấy GIẢI + ĐOÁN = KẾT QUẢ. Cái KẾT QUẢ này ĐÚNG hay SAI thì hoàn toàn do những điều kiện đầu tiên mà bạn đã đưa vào chứ không phải là hình dáng bạn cao hay thấp, gầy hay béo có mục ruồi kín hay hồi nhỏ bú sữa nhiều hoặc giành ăn với em, v v....và v v...... Như vậy thì TỬ VI chỉ tham chiếu tới Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn để lập nên lá số và từ những sao đã an trên lá số TỬ VI sẽ GIÃI ĐOÁN và cho dù Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn chắc chắn chính xác 100 phần trăm thì TỬ VI cũng không bao giờ GIÃI VÀ ĐOÁN chính xác 100 phần trăm được đâu bạn. Nếu Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn của bạn không chính xác và chỉ để xem tổng quát đúng hay sai thì cũng không quan trọng. Nhưng nếu dùng để xem vận hạn thì không nên thí dụ: Năm nay anh muốn mở công ty làm ăn, Xem thầy nói làm ăn thuận buồm xuôi gió,một vốn, bốn lời nhưng thật ra năm nay tốt nhất là không làm gì hết, vì nếu có làm thì chỉ mất công còn thêm mất của. Nếu Ngày, Tháng. Năm và giờ sinh của bạn của bạn không chính xác thì tốt nhất là bạn đừng xem gì nữa, bởi vì mỗi người phán một câu thì có ngày bạn điên mất, cứ để tự nhiên vì mỗi người đều có lá số chính xác của mình cho dù bạn có biết hay không. Mưu sự tại nhân, Thành sự tại Thiên. Vài dòng chia sẽ Cháu Xin Cảm Ơn Bác PCNDL rất nhiều vì những lời khuyên của Bác!Cháu xin phép nói vài lời:thật ra Cháu vào xem tử vi vì tính tò mò và muốn hiểu xem tại sao mọi người làm được như thế và cơ sở đâu để luận giải?nếu nói không tin tử vi thì thật là Không Đúng Bởi lẽ mỗi con người luôn có 1 lòng trắc ẩn nào đó......Cháu vào xem Tử Vi cũng muốn biết về Mình và kiểm nghiệm xem thế nào.....nhưng luôn luôn Cố Gắng.....Tìm tòi và học hỏi Chứ Cháu không bao giờ để Tử Vi Chi Phối Đâu Bác ạhh!Nhưng Cháu lại Vô Tình hỏi 1 Bác thì Bác này nói lá Số Cháu không phải giờ TỴ và như thế Cháu cảm thấy mình lại càng muốn tìm hiểu thêm.....Vì giờ của Cháu Chỉ có thể là THÌN hoặc TỴ và Cháu Có đọc vài trang diễn dàn nói về cách xác định giờ sinh.....như Dùng Xoáy Đầu và Kinh Nghiệm Của Cụ Thiên Lương nói về Tính Cách và mối liên hệ với gia đình, căn cứ vào thứ bậc và tính chất các sao.....Còn Có người xem Tứ Trụ nữa Bác ạhh!Cháu Nghĩ chính xác hoàn toàn 100% giờ Sinh thì không thể nhưng có thể Biết mình thuộc giờ nào! Cháu thì không đủ khả năng đó nên Chỉ biết đọc và nghiền ngẫm thôi Bác ạhh!Với lại do Cháu mới xin nghỉ việc được vài tháng đôi khi ngồi xem Tử Vi cũng có cái hay!Cháu coi Tử Vi là Môn Khoa Học và Cháu Tìm hiểu!Nên đôi khi thấy giờ Sinh mình sai cũng thấy khó chịu! Mong Bác Có thể Giúp Cháu Giải luận lá Số giờ Thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=5 Vì biết đâu cháu có thể tự mình mò ra giờ nào là Chuẩn Xác!Tại Tính Cháu nó kì kì......nếu không để ý thì thôi còn để ý thì phải xem thật Chuẩn Chứ cứ lơ lơ lửng lửng thì chẳng thấy được điều gì hay! Cháu Cám Ơn Bác PCNDL rất nhiều!Kính Chúc Bác Sức Khỏe Thật Tốt và diễn dàn luôn phát triển!