• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

PCNDL

Hội viên
 • Số nội dung

  147
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by PCNDL

 1. Thưa các bạn, Là thành viên mới của diễn đàn, tôi xin phép ADMIN mở topic này với hy vọng có thể giúp các thành viên khác có được những thông tin để tham khảo từ lá số tử vi của mình . Những thành viên tham gia topic này xin vui lòng đưa ra các thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và các câu hỏi cũng nên gắn gọn, rõ ràng. Với những kiến thức có được, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các thành viên. Xin cảm ơn ADMIN và sự hưởng ứng tham gia của các thành viên. Xin chúc cho diễn đàn ngày càng phát trỉển mạnh mẽ. Ngày càng nhiều người biết đến trang web để giao lưu và học hỏi.
 2. Xin chào bác ntpt Xin bác cho biết thế nào là vừa đủ ạ? PCNDL
 3. Đúng rồi, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ hiểu rồi. Cám ơn Ntpt đã có một câu trả lời rất đơn giản và dể hiểu. Có một câu không biết của ai và từ bao giờ: Ngước lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống không ai bằng mình. Rất đơn giản và dể hiểu. Nhưng, muốn chấp nhận nó không phải là chuyện đơn giản. Nhân dịp năm mới xin chúc cho Nptp nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc và nhiều người tin tưởng và gởi lời giải đáp, thắc mắc đến Ntpt bằng năm, bằng mười năm trước PCNDL
 4. Rất cám ơn bác ntpt đã dành thời gian quí báo để giải đáp câu hỏi của em ạ ! Nhưng, em vẩn chưa hiểu thế nào là không thiếu, bao nhiêu là không dư ạ ! Mong bác chỉ bảo thêm để em có thể mở mang và khai phá cái u mê của em ạ ! Một lầm nữa rất cám ơn bác ạ !
 5. Bác đã lì xì rồi mà bác keo quá Sao bạn lại nói vậy, trước khi nói bạn có suy nghĩ không?
 6. Mình thích thì làm thôi mà. Đâu có ai ép mình. Cám ơn bạn đã quan tâm
 7. Xin chào bác HaithienHa và Nptp Mấy hôm nay không thấy các bác vào luận giải cho các thành viên, cho nên ai cũng ngóng trông các bác Nếu có công chuyện gì các bác bận thì khi nào xong, các bác vào giúp cho các thành viên một tí. Nếu bận quá thì các bác cũng tranh thủ nói vài câu vô thưởng vô phạt để diễn đàn có không khi xom tụ chút ạ. Mấy hôm nay không có các bác hình như diễn đàn hơi buồn. Mong các bác nhín một chút thì giờ quý báo cho diễn đàn. Trân trọng PCNDL
 8. ĐÚNG LÀ CÁI NÀY TRANG NÀY KHÓ QUẢN LÝ QUÁ! CÁI COI RỒI THÌ LẠI COI NỮA, CÁI CHƯA COI THÌ LẠI KHÔNG COI. CÓ BẠN NÀO ĐÃ THEO DÕI CHỦ ĐỀ NÀY VÀ KHÁCH QUAN , HÃY CHO MÌNH BIẾT ĐÃ XEM TỚI TRANG NÀO RỒI? RẤT CÁM ƠN
 9. Xin chào Alice Dư Lá số của bạn như sau Cung Mệnh: Bạn tượng trưng cho nguyên tắc của sự KHỞI ĐẦU. Nó thể hiện rằng một người phải học để tự đứng trên đôi chân của mình, trở nên quyết đoán và dành được sự công nhận cho tài năng bản thân. Vì vậy bạn nhiều tham vọng, sẽ dành được thành công khi được thể hiện ý tưởng của mình. Bạn độc lập, sáng tạo, bướng bỉnh và có tính cách chi phối. Bạn có tài năng thiên bẩm để trở thành lãnh đạo, có xu hướng luôn muốn giành được quyền kiểm soát trong mọi tình thế, ngay cả khi đó là điều không phù hợp hoặc không nên làm. Bạn rất tham vọng, luôn muốn dành được sự chú ý và mong muốn trở thành một cá nhân vượt trội hơn những người khác. Bạn là những người lãnh đạo bẩm sinh, có tính cương quyết và hoàn toàn kiểm soát được bản thân và hoàn cảnh. Cái tôi cá nhân của bạn rất lớn, nó được khắc họa bởi những khát khao riêng tư, mong muốn được độc lập và được khẳng định bản thân. Bạn luôn ý thức được và coi trọng những nhu cầu và mong muốn của mình. Sự độc lập cả trong cuộc sống và từ trong tư tưởng cho nên đối với mọi sự việc bạn đều muốn tự xây dựng quan điểm cá nhân vững chắc, và bạn luôn sẵn sàng bảo vệ chúng tới cùng. Tính kiên định và lấn át của bạn giúp bạn vươn lên những vị trí quyền lực và lãnh đạo, từ vị thế này bạn được tôn trọng và khâm phục. Bạn luôn muốn bắt tay vào việc hơn là trằn trọc suy nghĩ về các rắc rối và trở ngại mình đang gặp phải. Càng đối diện với khó khăn và thử thách, bạn càng có cơ hội để tỏa sáng, nhờ dám đối đầu một cách mạnh mẽ và táo bạo và giữ được lòng quyết tâm đạt tới mục đích bất kể điều gì đang chặn đường mình. Bạn có tính cách năng động, sẵn sàng làm việc cực nhọc và hoàn tất mọi việc. Nhưng: Bạn thiếu sự kiên nhẫn, và ghét phải chờ đợi. Sự quyết tâm mạnh mẽ và động lực cũng có nghĩa là bạn dễ dàng cảm thấy bực bội và mệt mỏi khi mọi việc không được như ý muốn. Dù đôi khi không thể hiện ra do các mối quan hệ xã hội. Bạn thường coi mình là trung tâm, và muốn mọi thứ đều theo ý muốn. Vì vậy dù có tài năng để trở thành lãnh đạo, bạn lại dễ thất bại khi phải làm việc nhóm cần tới sự hợp tác. Bạn có tài năng để trở thành người lãnh đạo, nhưng lại dễ dàng thất bại nếu phải làm kẻ phục tùng. Tuy nhiên để trở thành người lãnh đạo, đôi khi bạn phải trải qua một giai đoạn làm việc dưới quyền người khác, đây chính là một điểm khó khăn cho bạn. Bạn gặp khó khăn trong việc đối diện với sự phê bình, và thường lảng tránh sự đối lập công khai với mình. Bạn không thích tranh luận và ít khi nghe theo ý kiến của người khác. Điều này không tốt cho một người lãnh đạo, vì như vậy sự sáng tạo trong công việc của những người cấp dưới bị dập tắt, và họ rất dễ sinh bất mãn. Tuy bản tính rất độc lập, nhưng nếu đi trệch đường và những ước muốn và tham vọng bị sụp đổ, bạn dễ rơi vào trạng thái đối lập, trở nên phụ thuộc vào người khác và sinh lòng bất mãn với cuộc sống. Ngược lại, nếu quá bị lôi cuốn bởi những tham vọng của mình, nếu không biết dừng đúng lúc thì bạn sẽ khiến người khác cảm thấy mình là một kẻ chỉ biết quan tâm tới bản thân, đòi hỏi và không thể chịu đựng nổi. Tham vọng và xu hướng lấn át của bạn thường bị hiểu thành sự thù địch, ích kỷ, cố chấp và kỳ quặc. Bạn thường phải trả giá đắt để có được bài học về sự tế nhị và khéo léo trong ứng xử. Bạn cần kiểm soát được tình cảm của mình. Bạn có xu hướng luôn khăng khăng cho rằng mình luôn là đúng, vì vậy Bạn cần hạn chế những hành động quá khích, tránh giận dữ hoặc tỏ ra công kích, nếu không bạn rất dễ trở thành một người độc đoán, hà khắc, không biết khoan dung và thậm chí là mất bình tĩnh. Đừng để mình bị điều khiển bởi lòng kiêu hãnh và sự tự tin quá mức. Tài năng cần phải đi kèm với sự khiêm nhường chứ không nên nuôi dưỡng bằng sự kiêu căng tự phụ của bạn. Cung TÀI: Thì chỉ phát được lúc già, sau 30 tuổi. Rất hạp với nghề kinh doanh mua bán mà trở thành giàu có, nếu không thì cũng có tay nghề khéo léo, tinh xảo, thủ công, kinh doanh mà phát tài. Người rất tài hoa, khéo tay, có tính nghệ sĩ. Bạn gìn giữ được tiền bạc, của cải vững chắc. Cung PHU THÊ: Vợ chồng danh giá, có học thức, hòa thuận, đẹp đôi. Vợ hay chồng là người có nhan sắc, quyến rũ, hoặc là người đa tình, lãng mạn. Tuy nhiên nên nhường nhịn lẫn nhau mới có hạnh phúc lâu bền. Cung TỬ TỨC: Thì con cái khá giả nhưng thường kém hòa thuận, sớm xa cha mẹ, hoặc ở với người thân, được sự phụ giúp của người thân. Vài dòng chia sẽ
 10. Rất cám ơn hai bác HaithienHa và Ntpt đã chỉ giáo
 11. Vận có nghĩa là một lúc nào đó thôi bạn, nếu nói trong Tử Vi thì nó có thời hạn rõ ràng. Mình hiểu cách ví của bạn, còn mình thỉ đưa ra những minh chứng để làm sinh động thêm câu hỏi mà thôi chứ không có ý chê bai hoặc phê phán suy nghỉ của bạn, mong bạn đừng hiểu lầm. Thân
 12. Có lẽ em sẽ sang Pháp , ( Pháp Vân - Hà Nội ) , hay sang làm bá tước miền Đông nước Anh ( Đông Anh - Hà Nội ) Đúng là bạn sống trong cái giếng nó nhỏ bé quá , muốn coi xem trời đất nó rộng như như thế nào? Thì bạn PHẢI ĐI RA NGOÀI nha bạn. Việt Nam mến yêu của mình có những miền đất và văn hóa mà trên thế giới họ vẫn ước mơ có được như những gì mình đang sở hữu, ví dụ như : Những danh tham thắng cảnh của VN mà quấc tế công nhận là di sản của thế giới như vịnh Hạ Long hoặc rừng chim, tràm U minh của Cà Mau hay món PHỞ đã được ghi vào wiki hay gần hơn là cô khiếm thị gốc Việt tên là Christine Hà mà đã đoạt được giải Vua đầu bếp nổi tiếng khắp thế giới của xứ sở cờ hoa do đã MIỆT THỊ các thí sinh. Với món CÁ KHO TỘ ăn với cơm trắng. Thì, mình không thể lý giải được cái câu: TẠI SAO Việt Nam giàu đẹp, rừng vàng biển bạc mà ta vẫn NGHÈO ? VÀ. TẠI SAO NGHÈO mà học GIỎI. Nhưng tại sao GIỎI mà vẫn NGHÈO? Nếu nói cái này của con người do thiên định, do số mạng ông Trời sắp đặt. Vậy, Thiên định có sắp đặt cho cả một đất nước hay không? Không biết có CAO NHÂN nào chỉ giáo cho tôi những điều tầm thường này hay không? Nếu có điều chi sơ suất mong các bác bỏ qua.
 13. Nhưng mà bác Nptn nên post cái (dung nham ) của bác lên diễn đàn để mọi người xem bác HOT đến cỡ nào?
 14. Bác HTH đã nói: Chẳng qua vì lâu nay thất nghiệp không có tiền trả phí internet, phải chờ ăn cắp WI-FI của người khác. _ Âý! Bác đừng nói vậy, bác thất nghiệp thì ai có công việc bây giờ, em chỉ sợ bác nhiều việc quá không quản hết chứ, chỉ sợ là bác không muốn làm mà thôi. Còn đối với bác Ntpt thì: _ Em có ý kiến thế lày: Nếu bác muốn gieo tú cầu, 5 ăn – 5 thua, bác cứ nhắm vào người nào mà bác đã chọn thì bác cứ ném ngay hắn. Nhưng trước khi bác ném thì nên đọc câu thần chú của bác Wildlavender nhé. Em thì khi thấy lá cải… ý quên, lá bùa cùng với câu quảng cáo: "Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ" Thì em kết roài. Nhưng, nếu bác Ntpt vẩn giữ quan điểm là bốc thăm thì bác nên cẩn thận, vì theo kinh nghiệm của em thì: Khi bốc thăm trúng thưởng, có khi bốc hoài mà không trúng. Lại có khi trúng thưởng rồi nhưng không xài được. Nhưng mà có còn hơn không, dù gì thì khi bác bốc rồi thì nên đưa cho bác HTH xem coi có thuận buồm xuôi gió hay không? Chứ nếu sau này ông nói gà bà nói vịt thì bác giận cá chém thớt, không có tinh thần để luận giải cho các thành viên thì tội cho họ nha bác. Gần cuối năm, kiếm chuyện tếu để mọi người xả trees, nếu có gì không vừa ý mong mọi người bỏ qua, và. Nhân dịp Noel, xin chúc diễn đàn, ban Quản trị cùng các thành viên, các khách viếng thăm nói chung và các bác HTH, Ntpt với những hội viên ưu tú khác một giáng sinh an lành, tràn ngập niềm vui. Xin chúc mừng PCNDL
 15. Xin chào Gấu mẹ Lá số bạn như sau: Bạn có tinh thần vị tha và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của bạn được nhiều người thương, giúp đỡ. Bạn có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành. Nhưng bạn thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc. Cái đặc biệt và rõ ràng nhất ở lá số này đó là bạn gặp người chồng trong một hoàn cảnh rất kỳ lạ, gặp nhau và có tình cảm với nhau giống như đã quen biết nhau từ kiếp trước, nay lại gặp nhau để xây tiếp lâu đài tình ái còn đang dang dở, hoặc trả tiếp cho xong cái duyên nợ chưa tròn, tùy theo lá số của mỗi người. Từ đó mà bạn có một cuộc sống ràng buộc nhau rất mật thiết. Sự ràng buộc chặt chẽ này có thể do từ tình cảm tốt đẹp mà có được, nhưng cũng có thể là vì hoàn cảnh mà hai người tự trói buộc với nhau. Nói một cách khác, trong lĩnh vực tình cảm, cuộc sống vợ chồng bạn thường có một cuộc sống khăng khít với nhau, cho dù trong những trường hợp cuộc sống không được hạnh phúc, dường như có một sợi dây vô hình nào đó cứ buộc chặt lại với nhau, không chia ly dễ dàng như những người khác. Ngoài sự ràng buộc trong vấn đề tình cảm, còn có sự ràng buộc trong lãnh vực nghề nghiệp. Có thể là vợ chồng bạn cùng làm ngành nghề hay cùng chung một cơ sở thương mại với nhau. Có thể không cùng nghề nghiệp nhưng công việc của hai người luôn có sự liên hệ và tương tác hổ trợ cho nhau. Ngoài ra, sau này bạn thường có thêm một nghề tay trái nữa. Nghề tay trái này lúc đầu chỉ như một cái thú tiêu khiển thôi nhưng cũng có thể như một nghiệp mà bạn phải theo đuổi. Dần dần có thể trở thành một lãnh vực sinh hoạt không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Có thể bạn thành công bởi nghề tay trái này hơn là nghành nghề chính của bạn. Và hai tuổi vợ chồng này ăn ở với nhau tốt đẹp, làm ăn khắm khá. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm ra tiền cũng hơi hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít được hòa hợp hay xung khắc, chung sống nên nhường nhịn, thương iêu lẫn nhau. Cung Mệnh của bạn có bô sao không được tốt lắm về công việc cũng như sức khỏe bạn hảy cẩn thận. Nhất là bổn mạng. Tiền tài: Nhờ có nhan sắc hoặc có tài nghệ đặc biệt mà kiếm tiền, phong lưu, hết rồi lại có. Ngoài ra, còn có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, nhất là người khác phái sẽ mang đến cho nhiều lợi lộc từ việc hùn hạp, buôn bán mà ra. Công viêc: Công danh chậm chạp, khó khăn, nếu có chức vụ thì chậm lên, có chức vụ cao thì không bền, thăng giáng thất thường, đôi khi bị tai ương họa hại. Con cái: Không con, hiếm muộn, ít con hoặc phải ở xa con cái. Tóm lại về già thì bạn không phải lo lắng gì nhiều. Vài dòng chia sẽ
 16. Xin chào Thiện Tâm Lá số bạn như sau: Cuộc đời của bạn sướng hay khổ, thành hay bại không hoàn toàn do chính khả năng của bạn mà phần nào do những trợ lực khác như được người nâng đở, hay thường gặp những cơ hội may mắn nào đó. Điều này dễ nhìn thấy ở bạn do lá số lại được mọi điều tốt đẹp thì cuộc dời của bạn thường gặp được những may mắn kỳ lạ, giúp bạn thành công dễ dàng, hoặc bạn có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, tai nạn mà không ai có thể ngờ được. Đặc điểm thứ hai chính là sự liên hệ chặc chẽ của bạn với giòng họ của mình. Tùy theo sự tốt hay xấu. Có người tuy khả năng, tài đức không có gì đáng nói cả nhưng vẫn có địa vị chức tước hay bổng lộc nhờ vào sự nâng đở của bà con. Bạn có tính độc đoán và cương quyết, hết lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, bạn độc lập và vui sướng với thành quả riêng của mình. Tin vào khả năng bản thân nên bạn kém linh động, mặc dù vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Bạn là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ. Công danh: Chủ về đại phú, đại quý, nếu bạn theo nghiệp quân sự sẽ lập công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia. Theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thông. Sẽ giàu sang, nhờ tài văn mà có được của cải nếu bạn theo ngành sư phạm. Tiền tài: Trong đời sẽ trước nghèo sau giàu nhưng cũng có lần phá sản, hoặc hao tốn tiền bạc về vấn đề trong cuộc sống. Lúc có lúc không, nhưng bạn gìn giữ được tiền bạc, của cải vững chắc. Nhà cửa: có nhà đất, của ông bà, cha mẹ để lại và chính mình cũng tạo được thêm nhà đất. Vợ chồng: Người hôn phối thông minh, đẹp, sắc sảo, khôn ngoan, có nhan sắc, quyến rũ, hoặc là người đa tình. Con cái: Con cái không hợp tính cha mẹ hay không được ở gần cha mẹ, có thể ít con Vài dòng chia sẽ
 17. Xin chào Haphoi Không biết mình đã xem cho bạn chưa, nếu chưa xin bạn hãy post lại lá số vì không hiển thị và cho thêm thông tin chi tiết của riêng bạn: cao thấp, mập ốm, khuôn mặt và các đặc điểm đáng ghi nhớ trong cuộc đời. Nếu mình đã xem rồi mong bạn bỏ qua để mình xem cho các bạn khác. Thân mến
 18. Moc Phong Linh 13 Tháng mười 2012 - 07:26 PM Chào bác PCNDL ! Lâu lắm cháu mới có thời gian quay lại diễn đàn và đọc được chuyên mục của bác ! Chúc bác có nhiểu sức khỏe và nhiệt huyết cống hiến cho diễn đàn nói chung và cho chuyên mục nói riêng. Cháu cũng muốn bác xem qua cho cháu tổng quát các cung cho cháu .Mong nhận được sự góp ý của bác ! Cảm ơn bác nhiều ! http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin chào Mộc phong Linh Bạn có nhiều tính chất xung động, mãnh liệt. Ngược lại, bạn có lúc nhu nhuyễn, thích sự bình lặng, làm việc gì cũng muốn đạt sự toàn mỹ, mang nhiều lãng mạn tính . Hai tính cách hợp lại, không khỏi có nhiều mâu thuẫn. Bạn nhiều năng lực, hăng hái xông pha, nhưng có lúc thích sự nhàn tản, lãng mạn . Hai thái cực hợp lại thường có bề ngoài mềm dẻo bề trong cứng cỏi, nhưng có lúc hoàn toàn ngược lại, rất khó xác định . Thích ở vị trí thủ lãnh, nhưng rất khó đóng trọn vai trò này là vì những mâu thuẫn như đã kể. Bạn không tham danh lợi, thích làm việc nghĩa, đầu óc thông minh, học hỏi hiểu biết nhanh . Nhiều mâu thuẫn, nhiều khi suy nghĩ trước sau trái ngược, ý chí không cứng cỏi, tình cảm bất định . Luôn cho rằng mình hơn người khác , dễ trở thành bệnh tưởng . Hôn nhân thiếu hòa thuận, không gần gủi người thân. Bạn Tánh cô độc, lạnh lùng, khó khăn, ít giao du với bên ngoài, không thích giao thiệp với mọi người. Cung Mệnh của bạn có bộ sao không tốt nha bạn, hãy cẩn thận với bổn mạng. Hay công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, sa thải. Tiền tài: Bạn nhờ có nhan sắc hoặc có tài nghệ đặc biệt mà kiếm tiền, phong lưu, hết rồi lại có. Ngoài ra, còn có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, nhất là người khác phái sẽ mang đến cho nhiều lợi lộc từ việc hùn hạp, buôn bán mà ra. Công việc thì thất thường hay thay đổi công việc, làm việc lưu động, làm việc chóng chán, bất toại chí. Cung phu thê không tốt, xung khắc, hình kỵ, Nếu có gia đình thì sát hay phải xa cách nhau lâu dài vì tai nạn xảy ra cho một trong hai người. Do cung phu xấu nên ảnh hưởng đến cung Tử tức: Sinh con khó nuôi, sinh nhiều nuôi ít hoặc khó có con. Vài dòng chia sẽ
 19. Xin chào Alice Dư Bạn có tính độc đoán và cương quyết, dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là nhà tổ chức giỏi, bạn độc lập và vui sướng với thành quả riêng. Tin vào khả năng bản thân nên bạn kém linh động, mặc dù bạn vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ. Bạn mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác. Nhưng bạn tiêu cực và cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị. Bạn có thực lực, thực tài, những thành công có được là do thực lực của mình. Bạn thường có những gặp gỡ, duyên nghiệp phức tạp, thành bại khó lường, có nhiều cơ hội đi lại, biết nhiều chuyện thiên hạ, nhiều sức sống , được hưởng nhiều thú lạ trên đời. Bạn có khả năng lãnh đạo . Dù trải nhiều thay đổi nhưng con đường đã định thường đi đến nơi đến chốn. Bạn có trí dũng song toàn , độc lập hành sự, có khả năng chịu đựng lao khổ, có tinh thần trách nhiệm, biết sửa những sai lầm của mình . Có chí lớn hơn đời, ân oán phân minh, không sợ nghịch cảnh, quả cảm dũng mãnh. Nhưng, tâm tính sôi nổi bất thường. Mơ ước quá cao, suy tính không trọn vẹn vấn đề nên dễ làm hỏng việc . Hành sự độc đoán, không chịu nghe, nói thật mất lòng, lại dễ tin lời dối của kẻ xấu xa . Đời sống thiếu ổn định, thiếu kế hoạch lâu dài. Tài lộc: Thì chỉ phát được lúc già, sau 30 tuổi. Rất hạp với nghề kinh doanh mua bán mà trở thành giàu có, nếu không thì cũng có tay nghề khéo léo, tinh xảo, thủ công, bán quán mà phát tài. Người rất tài hoa, khéo tay, có tính nghệ sĩ. Bạn gìn giữ được tiền bạc, của cải vững chắc. Công danh: Lúc đầu thường hay gặp trắc trở, hoặc có chức vụ mà không vừa ý, không hạp với tài năng của mình, nếu khá giả cũng không lâu bền. Nên kinh doanh, buôn bán hay chuyên về kỹ nghệ. Vợ chồng: Vợ chồng danh giá, có học thức, người hôn phối thông minh, đẹp, sắc sảo, khôn ngoan. Có nhan sắc, quyến rũ, hoặc là người đa tình, lãng mạn nhưng hơi xung khắc, lấn cấn với nhau (chắc tại ghen). Con cái khá giả nhưng thường kém hòa thuận, sớm xa cha mẹ, hoặc ở với người thân, được sự phụ giúp của người thân. Vài dòng chia sẽ
 20. Xin chào Nokia 1/ Bản thân em sống được tới 50 tuổi không ạ? hiện tại em cứ bệnh suốt, hết bệnh này tới bệnh kia, người mệt mỏi. Có phải bạn hay bị bệnh về tiêu hóa không? Nếu phải và bạn ở tp HCM thì bạn nên đến bệnh viện Bình Dân để khám, nơi này là bảo đãm nhất, hoặc những nơi chuyên trị về tiêu hóa. Bạn không chết sớm đâu. 2/ Cung tử tức của em tốt không ạ? có được mấy con? Con trai của em (2005) bị mẹ khắc nên bệnh hoài, cho em hỏi tới bao nhiêu tuổi bé mới khỏe ạ? Bạn có ít con và con bạn hòa thuận, hiếu thảo. 3/ Số em có tài lộc không, có nhà cửa không ạ ? lợi ích về việc tạo dựng nhà cửa, lựa được đất tốt, hoặc có nơi an ninh, có thành quách, cơ sở hành chánh, quân sự đầy đủ, hoặc vùng đất xưa kia có bờ rào, thành cổ. 4/ Hai vợ chồng có ăn đời ở kiếp với nhau không? Vợ chồng bất hòa, xung khắc, hay gây gỗ, cãi cọ lôi thôi. 5/ Cung phụ mẫu em bị Triệt, sức khỏe ba mẹ em tốt không ạ ? Cha mẹ cô độc, thông minh, có tay nghề khéo, làm ăn dễ dàng, là con trưởng, có nghề khéo, nổi tiếng, hay giúp đỡ thân nhân. 6/ Những vận hạn nào trong cuộc đời cần phải lưu ý ạ? Sang năm 35 tốt, Tài lộc dồi dào Vài dòng chia sẽ
 21. Xin chào các bạn Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Các bạn là động lực để mình vẫn ở bên các bạn. Một lần nữa. Rất cám ơn tất cả mọi người. PCNDL
 22. Kính chào ban quản trị Tôi, PCNCL xin nhận khuyết điểm đã vi phạm nội qui của diễn đàn. Tôi xin thành thật xin lỗi. Và vì vi phạm nội qui của diễn đàn nhưng ban quản trị vẫn tạo điều kiện cho tôi được giao lưu trong diễn đàn này. Cho nên tôi rất cám ơn. Một lần nữa.Tôi xin ban quản trị nhận nơi tôi lời xin lỗi và lời cám ơn đến các vị, và luôn chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển. Nay kính PCNDL