• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

PCNDL

Hội viên
 • Số nội dung

  147
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by PCNDL

 1. Thuylan1903 10 Tháng mười 2012 - 11:23 PM' timestamp='1349886238' post='192948'] Xin chào chủ topic và các anh chị em trong diễn đàn. Đây là lá số tử vi của mình http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mình là con cả trong gia đình, có 01 em trai sinh năm 1991, gia đình ba mẹ làm việc nhà nước, kinh tế ổn định. Năm 2007 mình kết hôn, chồng sinh năm Nhâm Tuất, có con gái đầu lòng sinh năm kỷ sửu. Trong cung vợ chồng mình được thầy phán là dù mình có lấy bất kì ai đi nữa thì cũng không thay đổi số mệnh là mình phải làm mới có ăn chứ không nhờ vả được chồng. Xin cho hỏi trong lá số tử vi của mình như vậy có đúng không? Con cái của mình sau này có công danh, hiếu thảo không?, mình có con trai không? Chồng mình có làm ăn buôn bán tốt không? Gia đạo ba mẹ mình sẽ bình an sống khỏe mạnh chứ? Đứa em trai về sau này có công danh gì không? Xin cám ơn mọi người. Xin chào ThuyLan1903 Đầu tiên là mình nói cho bạn hiểu rỏ: Mỗi người có một lá số và lá số đó nói đúng nhất về mình, bạn đừng nên đem lá số của mình để hỏi những vấn đề liên quan đến từng thành viên trong gia đình (lớn) của bạn. Bởi vì nếu có câu trả lời cho bạn mà ảnh hưởng đến các thành viên đó thì chưa chắc đã đúng. Nếu nó đúng thì ta chỉ cần một lá số cho một đại gia đình mà thôi và ai giải được lá số đó không phải là người. Đó là ông TRỜI. Về vợ chồng: Đúng ra bạn khó lập gia đình tuy nhiên chắc nhờ có đức của ông bà cha mẹ nên bạn lập được. Nhưng, bạn hãy cố gắng giữ gìn bởi vì lá số này thường đều chủ hai lần kết hôn, cái họa chia ly, sát phu, chắp nối hầu như khó tránh và có thể xảy ra ít nhất hai lần trong gia đạo Bạn ít con, không nhờ cậy được, con đầu lòng sinh ra hơi khó nuôi. Vài dòng chia sẽ
 2. giangnghia 22 Tháng mười một 2012 - 03:25 AM Em chào anh,lá số của em đã được anh xem rồi,em vào đoc lại thấy anh luận tiếp.Em thấy có phần khác biết.Mong anh xem giúp lại cho em với ạ????Em cảm ơn anh! Đã xem rồi lại xem nữa là do nhiều quá cho nên có lúc không biết đã xem tới đâu Không có khác đâu bạn: nếu bạn không chăm sóc con cái không tốt thì nó không tốt được.
 3. Xin chào Quảng Phương Nhận xét về cung Mệnh của bạn như sau: Bạn thông minh sắc sảo và nhạy cảm, đồng thời dễ dàng đồng cảm với người khác và thường đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Bạn là những người có nguồn năng lượng sống dồi dào và có thể truyền ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cho những người xung quanh mà ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra, nhưng đôi khi cũng đem lại những xung đột nội tâm. Bạn có đời sống tinh thần phong phú, những ý tưởng, tư duy, sự thấu hiểu tới với bạn một cách dễ dàng. Dường như với bạn, luôn có một cây cầu nối giữa ý thức và vô thức, khiến bạn luôn có trực giác tốt và khả năng sáng tạo cao. Bạn dễ bị cuốn hút bởi những đề tài về văn hóa, tôn giáo hoặc những điều bí ẩn. Bạn luôn mong muốn đạt được sự chính xác, và thậm chí là sự hoàn hảo trong mọi việc mình làm. Bạn có trực giác tốt, suy nghĩ cấp tiến, có lý tưởng và biết nhìn xa, có tài ngoại giao nhờ biết sử dụng khả năng thuyết phục hơn là tìm mọi cách để đặt được mục đích của mình. Những rắc rối khó khăn được bạn giải quyết một cách uyển chuyển và dựa nhiều vào tài ngoại giao hơn là sức mạnh tiền tài, địa vị. Có thể bạn không phải là một người lãnh đạo, nhưng bạn lại là một người tài. Trong quan hệ, bạn tinh tế và nồng nhiệt, biết thưởng thức cái đẹp và có khiếu hài hước điều này khiến nhiều người thích làm bạn với bạn. Sự tinh tế và nhạy cảm vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu bởi trong khi nó giúp bạn hiểu và cảm thông được với người khác, nó cũng có thể khiến bạn nhút nhát, ngại đối đầu thực tế và không có tính quả quyết, khó đi đến quyết định. Nó khiến lòng tự tôn của bạn vừa mỏng manh vừa dễ vỡ trước ánh mắt và những lời nhận xét tiêu cực. Vì dễ bị tổn thương, Bạn có khuynh hướng che dấu, không để lộ những suy nghĩ thầm kín và không dám nói lên ý kiến của mình. Tài năng của Bạn là con dao hai lưỡi. Bạn dễ bị sa lầy vào sự tự kiểm điểm, tự phê phán bản thân. Điều này khiến bạn tuy thường thành đạt hơn người khác nhưng quá trình phát triển của bạn diễn ra chậm hơn nhiều. Sự bức bối, nản lòng là cảm xúc hay thấy ở bạn vì bạn thường mong đợi rất cao ở bản thân mình. Những mong đợi đó không phải là lúc nào cũng thực tế, Bạn có thể thiết kế cả tòa nhà chọc trời trong khi những gì cần thiết lại chỉ là một ngôi nhà nhỏ. Bạn cũng dễ suy sụp và mất phương hướng nếu không tự hiểu được chính mình. Bạn có nhiều tham vọng hướng tới những điều lớn lao và khả năng để đạt được chúng, nhưng nếu không thể tự tin thì những mong muốn đó sẽ thất bại. Và sau đây là những cung liên quan đến cuộc đời của bạn: Đường công danh của bạn rất hạnh thông dễ thành đạt. Chức vụ lâu dài, được tín nhiệm, dể thăng chức, may mắn nói chung. Về tài lộc: Dễ kiếm tiền, hay có quý nhân giúp đỡ. Nhưng hay gặp sự tranh chấp về tiền tài, dù có kiếm tiền nhanh, có lợi bất ngờ cũng hay sinh tai họa, rủi ro. Cung Phu thê: Vợ chồng gặp nhau ở xa quê quán. Nhưng bạn cô đơn, không được chiều chuộng,dù có vợ chồng nhưng vẫn thấy lẻ loi, thiếu tình thương, không được nồng ấm. Bạn chậm có con hay con cái không gần cha mẹ. Và cái cuối cùng trong cuộc đời mỗi người đều có: Phước – Lộc – Thọ thì đối với bạn chữ Thọ là yếu nhất. Vài dòng chia sẽ
 4. giangnghia 09 Tháng mười 2012 - 12:02 AM Xin chào giangnghia Chào anh PCLND .Em hiện đang sống ở nước ngoài,có 2 con trai,tự làm kinh doanh.Em muốn nhờ anh xem giúp em lá số tử vi. Cuộc sống sau này có được giàu có không?(Cung tài bạch) Bạn tốt về số mạng củng như vấn đề tài lộc, dễ kiếm tiền, gặp quý nhân giúp đỡ. Bạn nói ra tiền và kiếm được nhiều tiền nhất từ 30 tuổi trở đi, cuộc sống về sau ngày càng tốt đẹp, phát tài phát lộc. Vận hạn tới có gì cần chú ý? Đề phòng năm 36 tuổi: bổn mạng và tiền tài: không đi xa, coi chừng té ngã hay bệnh hoạn, không cho mượn tiền nhiều, không khuếch trương làm ăn càng thu vén càng tốt. Con cái sau này tốt không? Có con sớm, con cái dễ thành danh, ngoan, hiền Lá số của em:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 5. Huỳnh Nghĩa 15 Tháng mười một 2012 - 09:38 AM Hôm nay mới vào diễn đàn được để cảm ơn bác PCNDL đã chiếu cố xem giúp! Bác ơi, nếu được bác luận thêm cho em chi tiết về ưu - nhược điểm trong tính cách thể hiện qua lá số và những tổng quát về đường quan lộ, tài bạch, điền trạch được ko ạ? Để em biết mà phát huy hoặc hạn chế những điểm chưa được của mình. Xếp hàng chờ lâu nên cũng mong ngóng được bác viết cho nhiều nhiều như các bạn trên, mong bác đừng cười em. Ngoài ra em cũng muốn được hỏi về đường con cái, cung tử tức của em xấu quá, vậy khi có vợ rồi thì có thể dựa vào lá số của vợ mà đường con cái bớt xấu hơn ko? Cung thê cũng xấu, nhưng có người nói lập gia muộn để tránh hình khắc chia ly, hiện giờ em vẫn chưa lập gia đình, có thể coi là muộn, chẳng nhẽ sau này vẫn ko tránh được cảnh đổ vỡ? Mong được bác giúp đỡ! Xin chào Huỳnh Nghĩa Do bạn hỏi cái gì thì mình khai cái đó, chứ nếu không lại bị chưa hỏi đã khai thì làm sao? Nói chơi thôi, bạn hỏi thì mình trả lời, nếu không được đẹp thì đừng có trách mình nha bạn, do số mạng nó như vậy. Tuy nhiên đây chỉ là những dự đoán chứ không có cái gì gọi là chắc chắn nha bạn. Bạn có nội tâm ít khi thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại, hay thay đổi bất chợt, nhưng lại e sợ hậu quả, nên mọi đổi thay đều ở mức lưng chừng, thiếu dứt khoát, nên dễ khốn khổ vì lâm vào những hoàn cảnh khúc mắc, khó giải quyết. Bạn thiếu uy nghiêm nên không hợp với vai trò lãnh đạo . Nên tìm những công việc chuyên môn, hoặc buôn bán độc lập thì sẽ thành công. Nếu không lượng sức mình mà đi vào những địa hạt cần quyền biến mau lẹ thì khó lòng tránh khỏi thất bại. Bạn có phong cách nho nhã, dễ chiếm cảm tình của người khác (đặc biệt là người khác phái, nhưng lại không may mắn). Thông minh, hiểu chuyện mau lẹ . Có trực giác linh mẫn. Có cơ may gặp nhiều duyên lạ trong tình cảm cũng như sự nghiệp. Tuy nhiên bạn lại thiếu nghị lực, ý chí, khả năng điều hành, quản lý lại nhiều mơ mộng, nhưng thiếu thực tế . Xem trọng danh tiếng, nội tâm nhiều mâu thuẫn, và tình cảm biến đổi. Bạn hay sống về nội tâm nhưng cái đó lại không có lợi về mặt tình cãm. Bạn là người có lý tưởng, có tính tình ngay thẳng, đàng hoàng, có tư cách dễ thành đạt, bạn làm những việc hợp sở thích, được người chung quanh quí mến và kính trọng. Đường công danh của bạn luận đoán cũng như cung Mệnh bạn có tài năng nhưng không được trọng dụng hay bất đắc chí có lúc cho ngồi chơi xơi nước. Về tiền tài thì vào tay này ra tay kia nhưng khi túng thiếu hay khó khăn vẫn có người giúp đở. Về con cái thì giống như Phu Thê: Bạn khó có con, con xung khắc hay con không nhờ vả được mà còn phải bị phá tán, tâm không lành tính không thuận. Về vợ chồng: Khi nào bạn muốn lập gia đình với người nào mà bạn muốn biết có tốt hay không thì hãy hỏi tại đây: xemtuvipcndl.mov.mn bạn sẽ nhận được câu trả lời chi tiết và nhiều hơn thế nữa. Vài dòng chia sẽ
 6. sieuga 13 Tháng mười một 2012 - 02:08 AM Cảm ơn bác rất nhiều.Và cũng xin lỗi bác vì đến bây giờ cháu mới vào xem được vì vừa rồi có việc gia đình nên ko có thời gian online. Mong bác nói thêm cho cháu về con cái : Bạn đông con, có quý tử và hiếu thảo. và công việc ạ: Thì cái câu này nè bạn: Chậm công danh; hoặc công danh phải lận đận, chật vật; hoặc công danh không mấy cao, thăng giáng thất thường; hoặc không bền vững.
 7. L300473 12 Tháng mười một 2012 - 10:20 PM Chào anh PCNDL, Vào diễn đàn thấy topic của anh và anh giải đáp toàn diện các mặt của cuộc đời một cách kỹ lưỡng, mình cũng muốn xếp hàng nhờ anh giải đáp dùm lá số, công danh, vận hạn, tình duyên (bao giờ gặp vợ tương lai, bao giờ kết hôn v.v), tài lộc từ 40-50 tuổi, từ 50-60 và từ 60 đến hết. Mong anh dành chút thời gian xem dùm mình. Lá số của mình (mình sinh khoảng 17h nhưng do ba mẹ không nhớ rõ giờ chính xác nên nằm giữa 2 giờ Dậu và Thân, nhờ chú Haithienha xác định dùm giờ sinh thì chúxác định là giờ Thân, bởi vậy mình để giờ Thân): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Nhưng nếu tiện thì anh xem luôn dùm mình lá số giờ Dậu với nhé: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cảm ơn anh nhiều. Xin chào bạn L300473 Cám ơn bạn đã có lời khen và nhã ý muốn xem hộ lá số của bạn. Tuy nhiên do lá số đã được hai cao nhân trên diễn đàn đã luận giải theo mình biết đó là: bác HaiThienHa và cô NTPT. (Còn ai nữa không thì mình không biết, cho nên không nêu ra tên ở đây. Bởi vì mình ít khi dạo trên diễn đàn. SORY!) Và so với trình độ và kinh nghiệm của hai cao nhân đó thì mình còn xa lắm. Cho nên một khi đã có câu luận giải với lá số của bạn rồi thì những người này đã biết tất cả về bạn nhưng chưa nói ra. Vậy. Có gì thắc mắc bạn cứ hỏi các cao nhân đó thì sẽ có câu trả lời chính xác nha bạn. Chúc bạn vui
 8. quang thái 10 Tháng mười 2012 - 01:56 AM Cháu chào bác. Đây là lá số của cháu ạ: lá số tử vi của cháu Cháu nhờ bác xem giúp lá số của cháu. Thông tin thêm về gia đình và bản thân: -Bản thân Cháu cáo 1.60m, nặng 58kg, cháu trán cao, tóc một mái. người nhỏ Tính tình của cháu tuơng đối hiền, thường thì cháu luôn giải quyết mọi chuyện qua nói chuyện, cháu hơi bảo thủ một chút. Cháu hiện tại ra trường đã được 2 năm, cháu tốt nghiệp ngành tin, hiện tại cháu ở nhà cho gần bố mẹ, cháu vẫn chưa xin được việc nên hiện tại cháu đang làm tự do qua mạng. Cháu đang yêu một người hơn cháu 1 tuổi sinh năm 1987 -Gia đình: Bố cháu sinh năm 1957 (trong khai sinh ghi là 1958), mẹ cháu sinh 1963 Gia dình cháu có 4 anh em: Anh cháu sinh năm 1986. Cháu có 2 em gái, 1 sinh năm 1993, 1 sinh năm 1994 (nhưng ba cháu khai trụt thành 1995) Cháu muốn hỏi về công danh, sức khỏe của cháu và tình duyên của cháu. Hiện tại cháu rất khó xử, gia đình cháu cũng tin vào bói toán, tâm linh cho nên vừa rồi ba mẹ cháu có đi xem thầy nào đó về nói rằng cháu không thể yêu người sinh năm 1987 (đinh mão - ba mẹ cháu nói con gái sinh năm đinh có số sát chồng, chồng mất sớm, 2,3 đời chồng, nên cũng cản cháu) vì cố ấy có năm sinh tận cùng là số 7, giống ba cháu, nếu cháu lấy người này, ba cháu sẽ chết rồi đến lượt cháu, cháu không hiểu ông thầy coi theo phương pháp nào mà giờ đây ở vùng cháu rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh như cháu (lấy nhau sẽ có người trong gia đình chết, rồi thì người thân trong gia đình thì sẽ có người nào đó gánh cho những người còn lại...), đại khái ông ấy nói về những người sinh năm có tận cùng là số 0, 4, 7 là rất xấu. Ông lấy dẫn chứng như 1 bà chị dâu họ lấy anh họ cháu thì ba chị sẽ mất (đã mất thật), rồi những người chết trong vụ tại nạn tại cầu 14 (sông serepok) (vụ tại nạn xảy ra ở daklak làm 36 người chết vừa rồi - chắc bác cũng có nghe) thì có tới 18 người sinh năm tận cùng là số 4 và cũng đã tới ông thầy này coi, và ông thầy đã cảnh báo họ... cháu nói hơi dài dòng vì giờ cháu không biết phải xử thế nào, phần thì người yêu, phần thì bố mẹ. Đôi điều tâm sự trên đây, nếu bác có thể tư vấn giúp cháu, cháu xin chân thành cảm ơn bác. Xin chào Quang Thái Cuộc đời bạn không được mấy bằng phẳng, nghĩa là hay lên cao và cũng hay bị xuống thấp một cách bất ngờ. Tuổi nhỏ thường có đau bịnh. Vấn đề phát triển sự nghiệp, công danh không có nhiều may mắn lắm, cuộc sống chỉ vào mức độ trung bình, không quá giàu sang phú quý, nhưng cũng không quá thiếu thốn. Cuộc đời vương nhiều phiền lụy trong lòng bởi tình yêu, hạnh phúc hơn là vấn đề công danh và sự nghiệp. Bạn hãy quan tâm đến sức khỏe, bạn hợp với ngành công thương hay thương mại hơn là làm trong quan trường, nhưng đừng làm trưởng hay đứng mũi chịu sào bất cứ một lảnh vực nào. Về vấn đề tình cảm thì nếu bạn kết duyên với người tuổi Đinh Mão, cuộc sống luôn luôn dư dả, tiền bạc dồi dào, công danh và sự nghiệp lên cao. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau làm ăn sẽ phát tài lộc, ăn nên làm ra. Không có gì phải kiêng cử. Bạn khó có con hay khó nuôi, nếu có con thì con trai có trước. Con cái hòa thuận, hiếu thảo nhưng không gần cha mẹ. Vài dòng chia sẽ
 9. giangnghia 11 Tháng mười một 2012 - 09:07 PM Cảm ơn anh PCLD rất nhiều!nghecái hạn 36 mà em lo quá,nghĩa là đại hạn 36-45 xấu phải không anh?Đại hạn đócũng nằm trong cung tử tức thì con cái sau này em có được nhờ không? Đại hạn đóng ở cung nàothì ảnh hưởng ở cung đó nhiều, nhưng đó là lý thuyết thôi. Chứ thật ra nó là vận hạn, thời hạn mà bạn gặp chuyện tốt hay xấu trong thời gian đó đối với chính bản thân bạn. Năm 34 bạn kiếm được tiền, nhưng từ năm 35 – 36 hãy cẩn thận, mấy năm này có đầy đủ sát tinh hung thần dòm ngó bạn đó. Cung tử tức thì con cáisau này em có được nhờ không? Thì cái câu: Bạn hãy quantâm đến con cái của bạn hơn, vì đó là niền hạnh phúc lúc bạn đã có tuổi và đó cũng là cái đích cuối cùng của cuộc sống của bạn. Có nghĩa là con bạn không được ngoan và khi không ngoan thì sẻ sinh ra nhiều chuyện rắc rối, tới một lúc nào đó bạn không thể giải quyết được cũng có nghĩa là bạn không có PHÚC Thế khi nào em mới được annhàn ổn định hả anh?Hiện nay em cũng đang gặp phải rắc rối trong công việc,chưabiết có gì xấu xảy ra không? Kiếm tiền dễ dàng nhất từ trung niên trở đi. Có nghĩa là từ 40 tuổi trở đi công việc làm ăn của bạn đã có phần ổn định. Đừng đọc lời giải như một tin nhắn, hảy đọc: Ngẫm, Nghĩ, Nghiệm.
 10. giangnghia 09 Tháng mười 2012 - 12:02 AM Chào anh PCLND .Em hiện đang sống ở nước ngoài,có 2 con trai,tự làm kinh doanh.Em muốn nhờ anh xem giúp em lá số tử vi,cuộc sống sau này có được giàu có không?(Cung tài bạch) Lá số của em:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Bạn dể dàng kiếm tiến nhưng tiền vào tay này ra tay kia, Kiếm tiền dễ dàng nhất từ trung niên trở đi. Vận hạn tới có gì cần chú ý? Đề phòng năm 36 tuổi, đại hạn năm này xấu lắm. Cẩn thận bổn mạng và công danh, Công việc làm ăn càng thu vén lại càng tốt, Đừng đâu xa, Theo kinh nghiệm và chính mình củng sợ cái hạn này. Không có cái gì đỡ nỗi, chỉ có phúc đức của cha mẹ hay của bạn tốt lắm mới có thể an toàn vượt qua nhưng củng phải lên bờ xuống ruộng chứ chẳng phải chơi nha bạn. Con cái sau này tốt không? Em cảm ơn anh nhiều! Bạn hãy quan tâm đến con cái của bạn hơn, vì đó là niền hạnh phúc lúc bạn đã có tuổi và đó cũng là cái đích cuối cùng của cuộc sống của bạn. Vài dòng chia sẽ
 11. Eridanus'd Draco 11 Tháng mười một 2012 - 01:35 PM chào bác PCNDL Đoc mấy dòng của bác cháu thấy hơi...buồn ạ. Những gì bác đoán về tính cách cháu đều đúng cả, có điều lâu nay cháu vẫn cố tình/vô tình không muốn thừa nhận... Vẫn biết có câu đức năng thắng số, nhưng sao khó quá bác ơi... Vài dòng tâm sự thêm cùng bác. Cháu rất cảm ơn vì bác vẫn còn nhớ đến lá số này. Cháu chúc bác luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công ạ _Cháu ED. Xin chào Eridanus'd Draco Thật sự thì khi xem một lá số, mình rất muốn lá số đó được tốt đẹp. Vì khi lá số đã tốt rồi thì mình dể dàng, thoải mái luận giải, rất ít khi gặp những mâu thuẫn xung đột trong nội tâm. Còn khi gặp một lá số xấu thì thời gian mình xem có lẻ nhiều hơn, bởi vì khi nói đến một vấn đề xấu và cái xấu đó của một người nào đó và mức độ xấu đó nặng nhẹ như thế nào thì thật là vô cùng khó khăn với mình. Có khi chì một câu hỏi mà mình phải suy nghỉ mấy ngày mới dám trả lời. Ví dụ: Khi nói chuyện tình cãm thì người đó có những sao chắc chắn không thể lập gia đình hay có lập gia đình thì củng sẽ không giử gìn được cái tổ ấm đó. Nếu đương số còn nhỏ tuổi thì tâm trạng mình rất bức rức khó chịu vì mình không biết phải nói làm sao. Nếu cộng thêm Mệnh, Thân không tốt nữa thì không biết phải nói gì đây? Nhưng đó chỉ là những luận đoán thôi chứ không phải là chắc chắn đúng, bởi vì cuộc đời của mình còn dài lắm và còn rất nhiều cơ hội nếu mình chịu khó, kiên nhẩn vượt qua khó khăn trở ngại thì mình củng phải thành công thôi, nếu không được tướng thì củng được tá chớ bộ. Cho nên khi thấy lá số không được tốt thì các bạn đừng nên buồn. Nếu mình biết không tốt chổ nào thì mình cứ việc sửa lại cho nó tốt, chỉ sợ không biết xấu chổ nào thì làm sao sửa phải không các bạn. Còn việc xem lá số thì mình xem mọi người bình đẳng như nhau, ai đến trước mình xem trước, ai đến sau xem sau, không bỏ xót ai hết và cố gắng xem chính xác (do đó xem chậm như rùa). Vài dòng chia sẽ
 12. nickolas1987 08 Tháng mười 2012 - 10:33 PM Chào anh PCNDL :) . Đây là 2 lá số của em. Em là con một trong gia đình, ba mẹ đầy đủ, ba làm quan chức cấp thành phố, mẹ làm chuyên viên chính bưu điện nay đã về hưu. Ông nội làm quan chức cấp trung ương. Gia đình khá giả. Em cao 1m73, nặng 54 kg. Da trắng, cao ráo, ốm. Mặt mũi thanh tú, sáng. Em đi du học từ hồi 15 tuổi, tốt nghiệp ngành kinh tế vào cuối năm 2011, tháng 6 2012 thì nhận bằng. Chưa có vợ. Xin các anh chị giúp dùm ạ. Em có thẹo ở mắt cá, 1 tì vết nhỏ ở cánh mũi trái, hồi nhỏ đau ốm nhiều phải nhiều phen vào bệnh viện. Tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng hay suy nghĩ trầm tư, hiểu ý người. http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Cho hỏi em sinh vào giờ Tuất hay giờ Dậu và Xin Luận giải dùm em vài câu luôn ạ về mặt công danh sự nghiệp, gia su. Xin chào Nickolas 1987 Bạn sinh vào giờ Dậu: Bạn nhạy bén. Có giác quan thứ sáu, linh cảm được chuyện gần xảy ra, Lúc còn nhỏ hay đau yếu, khó nuôi. Khi lớn lên bớt được bệnh tật, dễ thích ứng được với hoàn cảnh. Bạn chỉ làm phụ tá thì bền, làm trưởng thì không bền, không thể đứng mũi chịu sào được, hoạt động trong bóng tối hoặc ẩn danh là hay nhất. Cuộc sống không bền, hay trôi nổi. Cuộc đời của bạn không được sáng tỏ về đường công danh, nhưng mức độ của sự phát triển công danh khá nhiều may mắn. bạn hay lo nghĩ nhiều, ít khi được thảnh thơi về tâm não, cuộc sống luôn luôn có nhiều thay đổi, không ở vào một mức độ bình thường, hay lo lắng và thường hay gặp khó khăn về nghề nghiệp. Không nên có tự ái vì cuộc đời bạn thất bại vì tự ái, hãy cố gắng hết khả năng có thể đảm bảo được cho tương lai và sự sống. Cuộc đời qua những lúc thất bại khó khăn sẽ được hưởng kết quả tốt đẹp. Sự nghiệp có vài thành công, nhưng mức độ thành công không hoàn toàn theo dự tính và ý định của bạn. Tiền bạc không được dư dả cho lắm, dù rằng bạn cố sức tạo lấy nhưng cũng hơi khó để nắm lấy cơ hội tạo nên một sự vĩ đại cho sự nghiệp và tiền tài, phải qua tuổi 40 hay 41 thì tiền tài mới có phần chắc chắn và gặt hái được nhiều kết quả tốt. Về tình duyên khi trẻ cũng có đôi lần trở ngại, nhưng đều do bạn tạo ra. Bạn cũng có số đào hoa nên rất nhiều tình ái. Nhưng kết quả không mấy đem lại cho cuộc đời một ảnh hưởng tốt đẹp. Cũng có thay đổi có ít nhiều sóng gió trong cuộc đời nhưng không đến nỗi mãnh liệt lắm. Vợ đẹp, có sức quyến rủ, vợ chồng hay ghen. Về con cái thì bạn hơi khó có con, Con cái ngoan, có công danh, có tài, có hiếu. Vài dòng chia sẽ
 13. Tịnh Minh 07 Tháng mười 2012 - 09:45 PM Mong bác PCNDL xem giúp cho cháu lá số tử vi http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: Ba mẹ cháu thường hay cãi cọ nhau nhưng rùi là thôi chứ không để bụng. Nhà cháu có ba anh em, anh em trong nhà thường hay bất hòa, đặc biệt anh trai cháu hay gây sự với cháu nói chung anh em không hợp tính. Cháu còn hai em gái một em đã mất từ lúc nhỏ một em giờ đi làm xa, hai anh em rất hợp tính chỉ có anh trai là khó thui. Cháu tốt nghiệp trung cấp mấy năm giờ rnăm nay mới có công việc làm nhưng lương bổng chẳng ra sao không biết có nuôi nổi vợ con không. Cháu sinh ra trong gia đình khó khăn, lúc nhỏ thường hay đau bệnh lớn lên đỡ tí. Học hành thiếu thốn...Mong chú xem giúp cháu công danh sự nghiệp, tình cảm, gia đạo. vợ chồng sau này có ăn ở với nhau đầu bạc răng long không. Xin mô tả giúp cháu về ngoại hình của vợ cháu thế nào ạ? Sau này cháu có mấy đứa con, đầu lòng trai hay gái...? Mong bác tư vẫn giúp!!!Cháu xin cám ơn!!! Xin chào Tịnh Minh Bạn có khuynh hướng bảo thủ, thiếu tính sáng tạo, không phát triển cái mới mà chỉ giữ những gì có sẵn . Bạn không phải lo vật lộn với miếng cơm manh áo, nhưng vì tâm lý thụ động, lại thiếu những vận may lớn nên rất khó trở thành đại phú. Bạn có nhiều khả năng , chịu học hỏi, không quản lao khổ, lời nói đi đôi với việc làm nhưng vì tính ương ngạnh, hành sự nôn nóng, không chịu nghe lời khuyên bảo, nhiều bệnh tật, ít gặp may mắn . Thiếu khả năng sáng tạo, đời sống thường khổ tâm vì hay so sánh với người khác mà sinh bất đắc chí. Cuộc đời có nhiều ưu tư sầu muộn, không bao giờ có được sự an nhàn tư tưởng. Dù vậy tuy bạn lo nghĩ về trí não nhưng sung sướng về thể xác. Về Tiền tài thì ra vô bất thường, làm cũng có khi vô lắm tiền, nhưng lại ra như nước, tiền bạc không được điều hòa cho lắm, cứ vô, ra cầm chừng. Số nắm được tiền của phải từ 40 trở đi. Sự cần mẫn và siêng năng cũng là vấn đề giữ lấy tiền bạc. Về tình cãm vợ chồng hay xung khắc, trước khi kết hôn chuyện tình cảm gặp trục trặc trắc trở.Bạn nên kết hôn chậm một chút mới tốt. Về con cái thì bạn có con gái đầu, ngoan, có công danh, có tài, có hiếu. Vài dòng chia sẽ
 14. Huỳnh Nghĩa 06 Tháng mười 2012 - 11:23 AM Cháu cảm ơn bác PCNDL đã mở topic này! Cháu hy vọng mình cũng đủ duyên được bác xem qua cho Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Ngày giờ sinh là chính xác. Cháu xin hỏi về vận hạn từ đây đến cuối năm sau: - Công việc, tiền bạc có thuận lợi không? (cháu vừa làm công ty, vừa tự doanh riêng) Có nên khuếch trương hơn không? - Đường vợ con sắp tới ra sao? Khi nào có thể kết hôn và vợ là người như thế nào, cuộc sống về sau có hạnh phúc không? Cháu yêu ai đến lúc tính chuyện cưới xin đều đổ vỡ và hụt hẫng. Hiện vừa yêu vừa hận một người, là duyên mai mối nhưng tình cảm về sau càng nhiều, đang không biết nên tiếp tục hay chấm dứt. Từ nay đến cuối năm có cơ hội hàn gắn không? Cháu mong được bác dành thời gian xem cho. Cảm ơn bác rất nhiều! Xin chào HuỳnhNghĩa Cuộc đời bạn sung sướng về hậu vận, nhưng công việc làm ăn thường khó khăn vì nóng tánh. Nếu có tánh tình kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp thì cuộc sống có phần sung túc hơn lên. Trước 30 tuổi lắm vất vả nhưng về sau thì an nhàn, có thànhcông về đường tài lộc vào khoảng năm 42 tuổi trở đi. Nếu công việc làm ăn thuận lợi thì có thể phát triển thêm nhưng nên làm từ từ đừng hấp tấp quá. Cung Phuthê của bạn xấu, nếu lập gia đình ít nhất cũng ly hôn một lần, vợ chồng hay bất hòa. Vài dòng chia sẽ
 15. PCND 09 Tháng mười một 2012 - 10:08 PM thuhang90 09 Tháng mười một 2012 - 09:46 PM Vâng ạ, bây giờ cháu cũng thấy tiếc vì lúc đó đã ko chọn ngân hàng, nếu chọn ngân hàng thì giờ cháu đã đi làm rồi. Vì quyết định chọn làm gv nên giờ cháu vẫn phải đợi mà cũng chưa biết thế nào.hic Không biết thì thôi, chứ nếu biết rồi mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vậy nếu cháu kết hôn với người cùng tuổi Canh Ngọ thì không hợp hả bác? Nếu mình nói không tốt thì sao hả bạn? Alô! Thuhang90 nghe rỏ không, hãy trả lời. Nếu 5 phút nửa bạn không trả lời, mình sẽ thoát khỏi lá số của bạn để trả lời cho lá số tiếp theo. Mong bạn hồi âm
 16. thuhang90 09 Tháng mười một 2012 - 09:46 PM Vâng ạ, bây giờ cháu cũng thấy tiếc vì lúc đó đã ko chọn ngân hàng, nếu chọn ngân hàng thì giờ cháu đã đi làm rồi. Vì quyết định chọn làm gv nên giờ cháu vẫn phải đợi mà cũng chưa biết thế nào.hic Không biết thì thôi, chứ nếu biết rồi mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vậy nếu cháu kết hôn với người cùng tuổi Canh Ngọ thì không hợp hả bác? Nếu mình nói không tốt thì sao hả bạn?
 17. thuhang90 09 Tháng mười một 2012 - 08:58 PM Cháu cám ơn bác PCNDL đã xem giúp cháu!!! - Bác cho cháu hỏi thêm là năm nay cháu có xin được việc làm ko ạ? Cháu ra trường ở nhà đợi việc gần 5 tháng rồi, tháng trước cháu nhận được tin là được nhận vào ngân hàng và cùng lúc đó lại nhận được tin là có thể được nhận vào làm giảng viên. Lúc đó cháu đã quyết định là cháu làm gv nên cháu đã từ chối ko làm ngân hàng. Và giờ cháu vẫn đang ở nhà chờ ngta gọi, cháu cũng sốt ruột lắm ạ, ko biết công việc trong năm nay có ổn định được ko nữa. - Bác xem giúp cháu xem chồng cháu sau này hơn tuổi hay bằng tuổi cháu ạ? Năm nay mọi việc thuận lợi từ công danh sự nghiệp. Nếu là mình, mình sẽ chọn làm ngân hàng (Cái này trong ngành ngân hàng đang rất cần, nếu bạn có được bảo đảm bạn sẻ nhận vào làm liền và đó là điều kiện để bạn có thể ra nước ngoài để phát huy tài năng của bạn đó là tiếng Trung hay cụ thể hơn là tiếng PHỔ THÔNG của Trung Quấc). Nếu bạn kết hôn với người tuổi Đinh Sửu và Mậu Thìn: cuộc đời bạn được phát triển hoàn toàn về tài lộc cũng như về tình cảm và cuộc sống, kế đến Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Mậu Thìn.
 18. Thuhang90 07 Tháng mười 2012 - 08:08 PM Ôi cháu nhầm giờ sinh, cháu hỏi lại rồi ạ. Đây là lá số của cháu mong bác xem giúp, có phải cung phu của cháu rất xấu đúng không ạ?hic http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin chào Thuhang90 Một khái niệm về bạn như sau: Bạn thích hoạt động, thích cuộc sống phải có sự thay đổi cũng như thích di chuyển. bạn thích cuộc sống bên ngoài hơn là cuộc sống trong gia đình, những sinh hoạt bên ngoài mang đến cho bạn nhiều niềm vui và sự thích thú. Bởi vậy, bạn không chịu được cảnh sống lẻ loi cô đôc, bạn thích giao thiệp rộng nên thường có năng khiếu trong lãnh vực ngoại giao và tổ chức. Bạn là người có khả năng lãnh đạo, kiến thức, mưu trí, tài năng xuất chúng, phản ứng nhanh nhạy, xử thế hòa hợp mà vẫn giữ khoảng cách với mọi ngườị. Ngoài ra lại có tinh thần trách nhiệm cao độ, nhiệt tình phục vụ công ích, bất chấp trở ngại khó khăn. Bạn thường mang ước vọng quá cao vời, dễ trở thành uổng phí công sức . Vì tự phụ thông minh, bạn lại bướng bỉnh chỉ hành động theo ý riêng của mình nên khi gặp thất bại lại đổi chiều hướng quá sớm, do đó kết quả khó được như ý . Bạn rất dễ trở thành người có tài nhưng sống cuộc đời bất đắc chí. Bạn làm việc gì cũng muốn đạt đến kết quã một cách nhanh chóng, nhưng nếu không được như ý hay chỉ thất bại lần đầu là nản chí ngay, bỏ cuộc dễ dàng. Bạn đạt được những thành công đầy bất ngờ và rất tốt đẹp, nhưng những gì bạn có đã ở trong tầm tay lại khó giữ được lâu bền. Có thể ví cuộc đời của bạn giống như câu: Lên như diều gặp gió. Xuống như diều đứt dây. Càng bạo phát thì lại càng bạo tàn, Bạn là người đa tài, đa năng, đa dạng và cũng lại đa truân, là người mà khi vừa bước chân vào đời đã phải chịu sự tương phản của cái vòng tạo hóa luân hồi. Tuy nhiên do Mệnh và Thân của bạn được hội tụ rất nhiều Cách, Cục rất tốt và những Cách, Cục đó lại đứng đầu trong khoa Tử Vi. Cho nên nói gì thì nói số mạng của bạn vần có cuộc sống vật chất no đủ, trọn đời phú quý phúc lộc, thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê hương để làm ăn, càng đi xa càng phát tài. Nếu bạn theo ngành chính trị hay hành chính bạn sẽ nắm giữ những chức vụ quan trong trong chính phủ, nếu đi theo ngành kinh doanh bạn sẽ là tài phiệt, phát tài nhanh chóng. Nhưng bạn hãy đề phòng nhửng điều xấu mà mình đã nói ở trên, và nếu đã nói như vậy thì cái tốt là niềm an ủi và cũng là sự kiêu hãnh, là phần thưởng mà mỗi một khi bạn vươn lên được trước những thử thách cay nghiệt trong cuộc đời của bạn. Bạn càng phong trần thì danh vọng bạn càng cao. Về tiền tài coi chừng bị mất trộm, mất của, tiền bạc dễ bị người sang đoạt, giựt hụi, ăn chận, hoặc hay bị hao tán tài sản, tiền bạc. Đừng ham vui quá hay những trò chơi dính dáng đến tiền bạc sẽ làm cho bạn tán gia bại sản nha bạn. Cung Phu Thê: Tuy vợ chồng khá giả nhưng nên muộn đường hôn phối. Nếu không trong đời phải có lần xa cách nhau. Cung Tử: Có thể có sinh đôi nhưng sinh nhiều nuôi ít, con cái không được ở gần cha mẹ. Cung Phụ mẫu: Muốn chính xác phải xem lá số của cha mẹ. Và cái cuối cùng thì bạn hãy nhớ: Chử TÀI liền với chử TAI một vần đối với bạn trong bất cứ trường hợp nào. Vài dòng chia sẽ
 19. Xin chào các bạn Người mình xem cuối cùng là: Eridanus'd Draco 02 Tháng mười 2012 - 08:16 AM. Có nghĩa là người được xem này đã chờ cách nay hơn 1 tháng rồi mà bạn này đâu có thúc dục mình đâu các bạn. Lý do chậm xem cho các bạn là vì mình: - Hơi bận công việc. - Có tật xem kỹ quá. - Đã trả lời rồi, còn phải hồi âm thêm phần thắc mắc ở phần sau. Có những câu trả lời rất nhanh, nhưng có những câu phải xem lại lá số từ đầu cho nên mất thêm thời gian không ít. - Do các bạn đăng ký xem nhiều + câu trả lời + câu hỏi phụ + câu trả lời phụ có lúc không biết đã xem tới người nào rồi. Cho nên mình đề nghị: - Mình mới xem đến trang 7, các bạn post sau trang 7 xin chờ tiếp, mình xem theo thứ tự nha các bạn. - Các bạn khoan post để xem bớt rồi hãy post tiếp. - Trước khi post lá số của các bạn lên, xin xem kỷ các thông tin, Tránh trường hợp sai thông tin nhưng mình đã xem rồi thì mình sẽ xem lại lá số mà sai thông tin đó như một lá số mới đăng ký nha các bạn. Vài dòng THÔNG BÁO
 20. Eridanus'd Draco 02 Tháng mười 2012 - 08:16 AM Chào bác PCNDL. Thấy bác nhiệt tình với topic này quá nên cháu thử vận may chút, mong sẽ có duyên được bác chiếu cố ạ :D Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Cháu muốn hỏi về: 1) Tình duyên, phu thê của cháu thế nào ạ? 2) Số cháu có khá khẩm về kinh tế ko?? Bác PCNDL bận nên cháu chỉ dám hỏi thế thôi ạ. Kính bác sức khỏe và thành công trong cuộc sống!! _Cháu Eridanus. Xin chào Eridanus'd Draco Bạn có tính độc đoán và cương quyết, dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là nhà tổ chức giỏi, bạn độc lập và vui sướng với thành quả riêng của bạn. Tin vào khả năng bản thân nên bạn kém linh động, bạn vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ. Bạn mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác. Nhưng bạn cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị. Làm việc gì cũng muốn đạt đến kết qủa một cách nhanh chóng, nhưng những gì đã ở trong tầm tay lại khó giữ được lâu bền, khi tưởng đã có đầy đủ nhưng lại hóa ra hư không, càng cao danh vọng càng lắm thương đau. Bạn hợp với thương mại, buôn bán đừng làm nghề bác sỉ, hay nhà giáo hoặc những nghề về văn chương. Tiền bạc ra vô thất thường, bạn nhờ được vợ giúp đở. Nếu bạn có danh thì NGHÈO. Nếu bạn giàu có thì không THỌ. Cung Phu thê không tốt, nên lập gia đình trể một chút để có kinh nghiệm tránh được xung khắc hay ly hôn nha bạn. Vài dòng chia sẽ
 21. mimimi83 01 Tháng mười 2012 - 03:50 PM Cháu nhờ chú PCNDL xem dùm cháu lá số với ạ. Lá số của cháu đây ! 1)Cháu muốn hỏi sau này cuộc sống của cháu sung túc hay sẽ vất vả ? Suốt đời được hưởng phúc, gặp nhiều may mắn và sống lâu. Cung Mệnh có tốt không ạ ? Rất tốt, tuy nhiên nên đề phòng kẻ tiểu nhân trong công việc, nên làm về tài chính, công tác ở các cơ quan ban ngành như ngân hàng, công thương, thuế vụ. Đừng làm kinh doanh. Cung phúc đức hơi xấu đúng không chú? Không xấu nhưng cũng không được tốt lắm = bình thường. 2) Chồng cháu có chung thủy với cháu không ? Vợ chồng có sống được với nhau trọn đời hay không? Vợ chồng danh giá nhưng hơi xung khắc, bạn nên giữ hòa khí trong gia đình để tránh sinh ly, tử biệt. 3) Cung Con của cháu thế nào ạ? Con cháu có thành đạt và có hiếu không ? Cháu sẽ có nếp có tẻ chứ ạ ? Có thể khó có con, nếu có thì con ngoan, giỏi. Nếu nhiều con thì có trai, có gái. Cung Tử Tức Vô Chính Diệu có sao không chú ? Đối với bạn thì không sao Vài dòng chia sẽ
 22. 01 Tháng mười 2012 - 03:27 PM Bác ơi, bác xem giúp cháu đường công danh,sự nghiệp có tương lai sáng sủa không ạ ? Cung Thê cháu có đẹp không ạ , vợ chồng hay cãi nhau nên cháu rất lo và cung Tử Tức cháu sẽ có mấy đứa con, có đủ trai gái không ạ ? Cháu đang có 2 con trai ! Đây là lá số của cháu ! Cháu xin cám ơn bác nhiều ạ ! Xin chào lullu Bạn có khả năng làm thân với người lạ mau lẹ, cư xử với mọi người thật tình, tình cãm như có ma lực . Trong thi đua đạt thắng lợi dễ dàng hơn người khác. Bạn là người can đảm, uy dũng, có oai phong, có tính tình nóng nảy, đôi khi hiếu thắng, nên hay bất mãn, phá ngang, bất kể hậu quả. Tánh mạnh bạo, cố chấp, ít chịu thua ai, thích làm kẻ anh hùng trọng nghĩa. Bạn thích quyền lực, muốn được mọi người trọng vọng, có tài chỉ huy, dứt khoát và biết quyền biến. Do đó những tính cách này hợp lại cho nên bạn là người nhiều năng động, nhất định đạt mục tiêu bất kể phương pháp, tạo thành cảnh ngoài tốt đẹp nhưng bên trong chẳng có gì, khổ tâm không dám tiết lộ . Đời sống vì thế chỉ đạt được vật chất, còn tinh thần thiếu thốn . Chỉ đạt mục tiêu ngắn hạn, mà không chịu nhìn xa, đời khó lòng định hướng nên có đôi lúc trở nên dễ cô độc. Tính tình hào phóng, bất chấp tiểu tiết, dám làm dám chịu, khi lâm sự bất kể gian khổ, hiểm nguy, xử sự đơn giản mau chóng, có tình thần hiệp nghĩa, biết tôn trọng danh dự kẻ khác, đầu óc rộng rãi. Thích gì làm nấy, do nóng tính nên thiếu suy nghĩ cặn kẽ dể lâm vào nhiều cảnh khó khăn. Thiếu may mắn về đường hôn nhân, thường bị miệng tiếng thị phi, thường vô tình đụng chạm kẻ khác mà bị phiền toái. Số mạng làm quan nhưng không lớn, đề phòng tai nạn ngoài đường hoặc nạn về tiền tài. Tiền tài trước khó sau dễ, trung niên trở ra thì đầy đủ. Miệng nói ra tiền nhưng hay gặp sự tranh chấp về tiền tài, dù có kiếm tiền nhanh, có lợi bất ngờ cũng hay sinh tai họa, rủi ro. Chuyện vợ chồng do tính tình cứng cỏi, cương nghị nên người này hay lấn át người kia, do đó gia đạo thường có cải vã, vợ chồng bất hòa, khắc khẩu và cô đơn có lẽ do bạn rất chú trọng bề ngoài, từ mái tóc cho đến cách ăn mặc cho nên vợ bạn hay ghen. Cung Phu thê của bạn không tốt nha bạn, đề phòng ly hôn, tái hôn. Về con cái thì bạn vừa có trai vừa có gái. Vài dòng chia sẽ
 23. Cập nhật lúc 28 Tháng chín 2012 - 09:30 PM cháu kính nhờ chú xem giúp cháu vận hạn năm nay và năm tới, chuyện hôn nhân gia đình ạ.cháu đang bế tắc nên rất phân vân tương lai của mình. cháu có đi xem bói người ta nói rằng t9 tới cháu bị tai nạn giao thông. cháu rất lo vì tháng tới cháu phải di chuyển nhiều. cháu mong chú giúp cháu. đây là ls của cháu. Xin chào Van Trang Cuộc đời bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống trước 30 tuổi. Đời sống có phần phức tạp, thiếu may mắn, nhưng sau 30 thì mới gặp nhiều tốt đẹp, cuộc sống mới có cơ hội lên cao, có nhiều tốt đẹp, nhưng thường không được đầy đủ và cuộc sống có nhiều thay đổi. Về tình duyên cũng có vài sự buồn phiền và lo nghĩ về vấn đề tình duyên. Cung Phu thê không được tốt nha bạn: Dấu hiệu tình cảm không mỹ mãn, yêu khá sớm, hôn nhân không tốt, vợ chồng tình cảm ít, gia đình không có gì thú vị, dễ sinh ra ly dị. Bạn nên lập gia đình trể một chút để tránh hình khắc Các tuổi hợp với bạn Đinh Sửu và Mậu Thìn: cuộc đời bạn được phát triển hoàn toàn về tài lộc cũng như về tình cảm và cuộc sống, có nhiều cơ hội thuận tiện trong cuộc đời. Kế đến là Tân Mùi, Giáp Tuất: có nhiều cơ hội thuận tiện tạo lấy sự giàu sang và phú quý. Năm nay đề phòng hao tài tốn của, tai nạn hay là có sự thay đổi hoặc nghề nghiệp, hoặc chỗ làm, hoặc chỗ ở. Năm sau hên, xui đi kèm với nhau: có tiền có tai Vài dòng chia sẽ