• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

PCNDL

Hội viên
 • Số nội dung

  147
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by PCNDL

 1. Tướng Tùy Tâm Sinh' 30 Tháng chín 2012 - 08:29 Mình thích câu: Không phải có tiền , muốn gì cũng được Không có tiền , muốn gì cũng KHÔNG được Câu này rất thực tế đó bạn
 2. 'Hoa hồng xanh 13 Tháng chín 2012 - 10:48 Cháu cũng muốn nhờ bác xem lá số. lá số cháu đây ạ LS Cháu mắt hơi yếu, người cao tầm thước, da trắng xanh, chân hơi vòng kiềng. Bố mẹ đều làm công chức nhà nước, nhà có em trai. Nhờ bác xem giúp cháu về công việc trong thời gian tới ntn, về tiền tài có ổn không và cả vấn đề gia đạo nữa ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều Xin chào bạn Hoa hong Xanh Đầu tiên xin chúc mừng bạn có một cung Mệnh đạt được 1 trong 4 những cách gọi là thượng cách của Tử Vi cùng với những sao hổ trợ cho Cách này rất tốt. Người có Cách này Phú quý song toàn, là cách cục thượng hảo, không bao giờ phải lo lắng miếng cơm manh áo. Được gần những người có chức phận, địa vị cao, được gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và sống thọ. Là người có lý tưởng, có tính cách ngay thẳng, đàng hoàng. Dể thành đạt, làm những công việc hợp sở thích, nguyện vọng. Được mọi người kính trọng và mến chuộng, bạn rất liêm chính do đó đôi khi khắt khe quá nên thường bị giảm khinh dẫn đến sự nghiệp lúc mờ lúc tỏ. Và cũng chỉ vì luôn coi chữ ''liêm sỉ'' làm trọng nên có cuộc sống thanh cao. Theo như mệnh của bạn có cách: nếu lập nghiệp phương xa có thề giàu sang và thành công lớn, công danh sự nghiệp dể dàng hạnh thông phát triển. Tóm lại Ưu điểm : Nhiều khả năng , chịu học hỏi, không quản lao khổ, lời nói đi đôi với việc làm, dám nói dám làm, ra công hết sức . Khuyết điểm : Tính ương nhạnh, hành sự nôn nóng, không chịu nghe lời khuyên bảo, đời sống thường khổ tâm vì hay so sánh với người khác mà sinh bất đắc chí. Cung Tài Bạch tiền bạc sung túc, sống cuộc sống đầy đủ giàu có kiếm được tiền trong lúc loạn, thường trong lúc tranh chấp thị phi mà phát tài. tài vận hanh thông, đại phú. có số làm ăn buôn bán lớn, hoặc đảm nhiệm công việc liên quan đến tài chính tiền tệ. Dễ có nhiều bất động sản. Có thể giữ được tiền, thích tích lũy, có tiền bạc và chi tiêu có kế hoạch, biết quản lý tiền. Tuy nhiên bạn vẫn phải dể phòng cẩn thận vì có hai sát tinh tại cung này có thể tạo nên một cách xấu mà liên hệ đến công quyền nha bạn. Cung Quan Lộc Đúng ra thì rất tốt nhưng vì có sao cản phá cho nên đường Quan lộ của bạn hơi bị lên xe xuống ngựa một chút. Nhưng nhờ Cách cục của bản Mệnh, Thân và Tài che chở cho nên cũng không xấu lắm. Cung Phu Thê Đối với bạn, là người đảm đang, đứng đắn, biết xoay xở quán xuyến, nhưng bạn có tính thích cô đơn, lạnh lùng và quả quyết như đàn ông nên hơi kiêu căng với chồng. Có xung khắc với bạn đời, nên lập gia đình trễ một chút thì chồng giàu có, gia đình êm ấm hòa thuận, sống với nhau đến già. Và cuối cùng là Cung Tử Tức Bạn có con gái đầu và nếu có nhiều con thì gái nhiều hơn trai, Con cái hòa thuận, hiếu thảo. Vài dòng chia sẽ
 3. 'nguyenthithingan' date='07 Tháng chín 2012 - 12:41 AM' xin giúp mình xem thử lá số này đi, mình rất cần, vì mình đang rất hoan mang, vì cuộc sống của mình gặp rất nhiều thăng trầm http://www.lyhocdong...w=screen&size=4 Xin chào NguyenthithiNgan Số Mệnh này mang tới sức sáng tạo dồi dào và những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Bạn thường có nhiều sáng kiến, dễ học hỏi và thích thể hiện mình, thường trong những lĩnh vực liên quan tới xã hội như nói,viết, diễn xuất, âm nhạc, hội họa… Bạn thường sống hết mình trong hiện tại, luôn yêu đời. Vì bạn lạc quan và tự tin vào bản thân tới mức luôn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng mọi điều cũng sẽ kết thúc tốt đẹp. Bạn có mưu trí biết tính toán và nhẫn nại.Bạn biểu tượng cho cung cách nho nhã, tình cảm lãng mạn . Luận về ngũ hành Mênh tương hợp . Nhưng bạn chủ sự dời đổi,biến chuyển. Nội tâm ít khi thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại, hay thay đổi bất chợt, nhưng lại e sợ hậu quả, nên mọi đổi thay đều ở mức lưng chừng, thiếu dứt khoát, nên dễ khốn khổ vì lâm vào những hoàn cảnh khúc mắc, khó giải quyết. Thường thì Bạn bướng bỉnh và không chấp nhận đầu hàng. Bạn đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ làm điều đó bằng được dù phải trả giá thế nào. Sức sống mãnh liệt này khiến bạn dễ đứng dậy sau vấp ngã hơn người khác. Bạn mong muốn nhận được kết quả xứng đáng cho những gì mình làm, nhưng lại không huênh hoang và sẵn sàng thừa nhận sai lầm nếu phạm phải. Bạn có khát vọng tiến thân trên trường đời và thường đạt được sở nguyện vì bạn khôn khéo, có tư tưởng mới lạ, biết nhận xét và sẵn sàng làm việc đó để đạt được kết quả tốt nhất. Nồng hậu, thân thiện, cởi mở và biết giao tiếp, Bạn thích kết giao với bạn bè, sống hòa đồng và ưa là trung tâm của sự chú ý. Bạn biết cách thích nghi với mọi loại tình huống xã hội và có thể làm ngay cả người mới gặp cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái như đang nói chuyện với bạn bè. Người xung quanh thường có thiện cảm với bạn vì bạn biết cách ăn nói, biết lắng nghe, hào phóng và rộng lượng. Tuy luôn vui vẻ và nhiệt tình, tự sâu trong lòng bạn là con người nhạy cảm. Khi bị tổn thương, bạn có khuynh hướng tự thu mình vào vỏ ốc trong một thời gian dài. Nhìn chung bạn thường tự vượt qua được vì bạn sẵn sàng thừa nhận mình đang có những điều bất ổn và tìm cách thay đổi nó. Vì sự nhạy cảm này, bạn thường nhận thức tốt được tình cảm và thái độ của người xung quanh. Trong tình ái, bạn nồng nàn và thủy chung. Bạn dễ cảm động, dễ hết lòng vì đối phương và nếu tình cảm đổ vỡ, vết thương lòng thường mất rất lâu để được chữa lành. Trong các mối quan hệ khác, bạn rộng lượng, hăng hái, nồng nhiệt và trung thành. Trong quan hệ, Bạn thường không ngần ngại ‘cho’ và vì vậy lại hay thu hút đối phương là những người ưa ‘đòi hỏi’. Bạn thường thấy mình vất vả tìm cách giữ cân bằng cho các mối quan hệ của mình. Bạn dễ tổn thương, và khi bị tổn thương thường che dấu tình cảm thật bằng những câu đùa giỡn, và vì vậy khiến bạn dù luôn luôn có bạn bè nhưng lại có những lúc cô độc, và sự suy sụp tinh thần kéo dài lâu hơn bình thường. Sức sống mãnh liệt và khả năng tưởng tượng của bạn có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên hời hợt và hư ảo. Đáp ứng lòng nhiệt tình không đúng cách có thể khiến năng lực bị dàn trải quá rộng mà không thực sự có mục đích. Cảm xúc có thể sớm nắng chiều mưa, thay đổi mà không thực sự có lý do rõ rệt nào. Bạn có khuynh hướng xa rời thực tế và khó đạt được sự ổn định trong cuộc sống và công việc. Bạn sống hết mình, nhưng vì vậy dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng và dễ buồn chán. Bạn luôn luôn cần phải làm một điều gì đó, khi làm thì hấp tấp mà khi chưa làm thì lại trì hoãn, chần chừ. Vì dễ học hỏi mà lại cố chấp, nếu gặp khó khăn để nắm bắt một điều gì đó, Bạn dễ rút lui vào thế giới của riêng mình, tránh giao tiếp với mọi người. Tóm lại. Ưu điểm : Bạn có cốt cách, phong tư nho nhã, dễ chiếm cảm tình của người khác (đặc biệt là người khác phái). Thông minh, hiểu chuyện mau lẹ . Có trực giác linh mẫn. Có cơ may gặp nhiều duyên lạ trong tình cảm cũng như sự nghiệp. Khuyết điểm : Thiếu nghị lực, ý chí, khả năng điều hành . Nhiều mơ mộng, thiếu thực tế . Trọng hư danh . Nội tâm nhiều mâu thuẫn, tình cảm hay biến đổi. Lời khuyên : Bạn cần biết cách phát triển sức sáng tạo và nuôi dưỡng lòng nhiệt huyết của mình qua sự tập trung và tính kỷ luật. Bạn cũng cần khắc phục tính hấp tấp và thái độ sớm nắng chiều mưa. Bạn cần học cách kiềm chế mình và phát huy tính thân thiện, cởi mở để hòa nhập. Nói chung cung Quan lộc tốt, cung Tài bạch thì bạn nên quản lý tiền bạc kỷ càng hơn. Cung Thiên di của bạn cũng rất tốt hay bôn ba, đi lại, ra ngoài, du lịch, di chuyển, tha hương nơi đất khách, nơi dị quốc, thường là người xa quê lập nghiệp, ra ngoài được lợi. Đến nơi khác thì phát tài. Có số xuất ngoại, thậm chí di dân hải ngoại. Cung Phu thê: của bạn được tốt đẹp, vợ chồng lấy nhau dễ dàng, hòa hợp sống với nhau lâu dài. Cung Tử Tức: Bạn sinh con gái đầu, nếu có nhiều con thì gái nhiều hơn trai. Vài dòng chia sẽ
 4. '28 Tháng chín 2012 - 10:17 AM' t Cháu cảm ơn Bác PCNDL nhiều lắm , xin lỗi Bác vì cháu không bít sao cháu nhấn thanks mà không có hiện lên được. Cháu xin lỗi Bác và mọi người vì cháu biết Bác còn phải trả lời nhiều người nhưng cho cháu hỏi câu nữa ạ . Bác cho cháu hỏi cung phu thê của cháu có Nhật , Nguyệt đồng cung thì tốt nhất nên lấy vợ trễ đúng không ạ ? trễ là phải qua 30 phải không ạ? Nếu cháu cưới sớm hơn thì có cách nào không a? Hiện nay cháu đang yêu 1 cô gái, cháu định cưới cô ấy , nhưng tính ra cô ấy lớn hơn cháu mấy tháng tuổi , hix , nhưng theo Bác thì vợ cháu lại nhỏ tuổi hơn cháu , hix. Xin nhờ Bác giải giúp. Cám ơn Bác nhiều , chúc Bác nhiều sức khỏe. Nếu cùng năm sinh thì không thành vấn đề
 5. 'sieuga' 28 Tháng chín 2012 - 10:04 AM' Da la so chau la : http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào Sieuga cuộc đời của bạn long đong, vất vả, sớm phải xa nhà, thường sống phiêu bạt nơi đất khách quê người, khi ra đời dù là làm công hay tự mình làm chủ thì cũng không nên là người đúng đầu. Nếu giữ những chức vụ hàng đầu thì thường hay gặp khó khăn trở ngại, nặng nề hơn thì dễ đưa đến sự thất bại hay tai họa xảy đến cho chính bản thân mình hoặc cho đơn vị, cơ sở mà mình chỉ huy, điều hành. Bạn rất thích hợp những công việc như soạn thảo kế hoạch, tham mưu, cố vấn, quân sư v.v… Cuộc sống của bạn thường lao đao vất vả trong buổi thiếu thời. Chỉ bắt đầu khá từ trung vận và càng về già thì cuộc sống càng ổn định hơn. Nói chung thì cuộc đời của bạn thường chỉ được tốt đẹp vào nửa đời sau mà thôi. Bạn được cha mẹ tận tình chỉ bảo, riêng đối với mẹ dễ bị đố kỵ, nên nhu thuận trước từ mẫu thỉ tốt hơn. Cung Tài bạch: Phát tài trong sự thanh cao, về phương diện tiền bạc hay được quý nhân giúp đỡ, được lòng người khác, khi gặp khó khăn có người giúp mà vượt qua được. Cung Quan lộc: chậm công danh; hoặc công danh phải lận đận, chật vật; hoặc công danh không mấy cao, thăng giáng thất thường; hoặc không bền vững. Cung Thiên di: ra ngoài giao thiệp rộng, có thể nhận được sự giúp đỡ của người khác phái, ra ngoài luôn gặp may mắn, hay có thu hoạch ngoài dự kiến, có sự giúp đỡ của quý nhân, thu được tài lộc phú quý, địa vị, danh tiếng, có số thành công. Nhưng đề phòng vấn đề nam nữ có thể gây họa nha bạn. Cung Phu thê: Có dấu hiệu tình cảm không mỹ mãn, yêu khá sớm, phối ngẫu tính cương, dễ cực đoan, vợ chồng tình cảm không nồng nàn, hoặc không hòa thuận. Hôn nhân không có gì thú vị, vợ chồng tính cách không hợp, hay tranh cãi. Vài dòng chia sẽ
 6. long1984 '11 Tháng chín 2012 - 09:15 AM' Nhờ bác PCNDL tư vấn giúp cháu với ah lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Về bản thân: Ba mẹ đều là giáo viên. Có 1 chị gái và em trai. Tính tình hiền lành, từ nhỏ đến lớn học hành thuận lợi. Đã từng đỗ quốc gia. Hiện đang làm cho 1 công ty nước ngoài. Công việc tương đối ổn định. Cháu cũng tìm hiểu 1 chút về tử vi nhưng không biết nhiều. Nhìn sơ sơ về lá số của cháu thì thấy nhiều chính tinh hãm địa. Xin bác PCNDL tư vấn giúp cháu với. Xin chào bạn Long 1984 Một cách khái quát về bạn: Bạn ít khi ích kỷ và thường có xu hướng đón nhận gánh nặng của người khác một cách không cần thiết. Bạn yêu truyền thống và quan tâm nhiều tới sức khỏe. *Ưu Điểm:* Bạn tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, sự thật, công lý, tính ngay thẳng và đời sống nội tâm. Có tính sáng tạo và yêu nghệ thuật, Bạn biết tán thưởng cái đẹp, nhất là cái đẹp xung quanh mình. Người ứng với Bạn có óc tưởng tượng phong phú và có cảm nhận xuất sắc về nghệ thuật. Bạn khiêm tốn nhưng lại có lòng tự hào sâu sắc về bản thân. Ngay từ khi nhỏ, Bạn đã thường tỏ ra can đảm, thông minh và có vẻ lớn trước tuổi. Nguyên tắc, ôn hòa và tin tưởng, đó là những điểm nổi bật nhất trong tính cách của bạn. Bạn sống lý tưởng và cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ được mọi người. Những lời khuyên, sự lắng nghe, sự hỗ trợ, đó là những thứ mà bạn luôn sẵn sàng đem cho người khác mà không nghĩ tới việc mình nhận lại được điều gì. Bạn luôn muốn đưa vai đỡ gánh nặng của người khác và sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào có người cần. Thông thái, dễ thấu hiểu và luôn có mặt khi cần thiết khiến Bạn thường có được tiếng nói đáng kể khiến người khác phải nghe theo. Bạn dễ cảm thông và tốt bụng, hào phóng trong điều kiện của mình. Trong tình cảm, dù là tình bạn hay tình yêu thì bạn cũng cống hiến hết mình và là mẫu người chung thủy. Thường thì bạn bị cuốn hút bởi mẫu người yếu hơn mình và cần tới sự hỗ trợ của mình, một người mà bạn có thể chăm sóc và bảo vệ. Bạn không hợp với những mối quan hệ căng thẳng, thiếu mất sự hài hòa. Người xung quanh thường thấy bạn đáng tin cậy, dù đôi khi bạn có khuynh hướng áp đảo và điều khiển người khác. Trong gia đình, bạn dễ trở thành những người cha, người mẹ tuyệt vời, quan tâm tâm tới con trẻ. *Nhược Điểm:* Bạn có khuynh hướng quá quan tâm tới người khác mà bỏ quên nhu cầu của bản thân. Cuộc sống của bạn vì thế mà có thể thiếu đi sự cân bằng. Nếu lựa chọn bạn đời sai lầm, bạn dễ bị trói buộc vào đối tượng có tâm lý yếu đuối hay sa ngã hoặc các thói quen xấu khác. Với tính cách muốn bảo vệ, chăm sóc đối phương, trong trường hợp này nỗ lực của bạn đem lại tác dụng tiêu cực thay vì có ích, vì bạn nuông chiều và dẫn dắt đối phương từng bước một thay vì buộc đối phương phải tự đứng trên đôi chân của mình. Trách nhiệm và việc luôn phải quan tâm tới mọi người có thể khiến bạn nhiều khi cảm thấy mệt mỏi và quay sang chỉ trích người xung quanh. Điều này có thể dẫn tới sự cường điệu hóa, thái độ muốn áp đảo đối phương, tính tự cao tự đại hay muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lời Khuyên: Bạn cần cảm thấy mình được cần tới, nhưng nên biết phân biệt giữa những người thực sự cần mình, những người muốn lợi dụng mình và những người mà sự giúp đỡ của mình chỉ khiến họ trở nên yếu đuối và phụ thuộc hơn. Bạn cần biết cách trân trọng mình hơn và hiểu rằng mình không thể cứu được thế giới này, và chỉ nên gánh vác trách nhiệm phù hợp với sức lực của bản thân. Vài dòng chia sẽ
 7. 10 Tháng chín 2012 - 11:00 Cháu chào Bác PCNDL , chúc Bác có 1 ngày thật thoải mái đễ giúp đỡ cháu ạ kính nhờ Bác PCNDL giúp cháu xem về sự nghiệp và hôn nhân với. Đây là lá số của cháu ạ : http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào bạn PHUT Chúc mừng bạn có lá số ĐẸP. Lâu rồi mới có 1 cái. Cung MỆNH - THÂN của bạn có nhiều Cách tốt lắm, có nhiều sao rất tốt đi kèm hơn là những sao xấu xung chiếu. Do đó bạn không cần phải quan tâm tại sao, như thế nào,. Bạn chỉ cần biết : Bạn dể làm ra tiền, bạn giữ được những đồng tiền bạn làm ra và bạn biết cách biến 1 đồng thành 10 đồng . Như vậy vấn đề: MỆNH, TÀI , QUAN là rất tốt. Cung PHU THÊ: Bạn yêu sớm, tình đầu bất thành. Nam lấy vợ đẹp, hiền, thông minh hoặc xinh đẹp, vợ nhỏ tuổi và giúp đỡ được mình, vợ tính hào sảng, tính nóng vội, có chí khí nam nhi, kinh tế địa vị nhà vợ tốt, quý nhờ vợ, chung sống với nhau đến già, Cung TỬ TỨC: Bạn có con trai đầu lòng và nhiều trai hơn gái, con đẹp, ngoan và dể nuôi. Vài dòng chia sẽ
 8. 10 Tháng chín 2012 - 10:15 AM Kính nhờ anh PCNLD xem giúp ạ! Link Lá số Hi vọng anh có nhã hứng xem giùm lá số của e. Namnh4 mệnh ôm Đồng Cự hãm nhưng hồi nhỏ thì gầy, mặt có vẻ như Cự hơn, còn sau 18 tuổi tới giờ thì lại béo ra, trông có vẻ ăn vào Đồng hơn. E đã có 1 vợ ( cưới 2007) + 1 con gái (sinh 2008), làm nghề thiết kế điện cho 1 cty nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học từ 2006 tới giờ. Lý do để e hi vọng anh có nhã hứng vì có 1 số cách tốt thì mệnh ôm 1 tí, thân lại ôm 1 tí, tách nó ra thì chẳng dc cái gì cả. Phượng Mã Khách thì thân ôm Mã Khách, còn mệnh mới có Phượng, nhưng thân lại có đủ Hư Phá Toái, ngựa thì què, khách thì phá hoại :D V.v.. Cẩu hỏi: mong được anh giải đáp Anh xem hộ xem vận của từng năm trong 5 năm tới xem thế nào ạ, vì e đã quyết định đi làm ở nc ngoài trong 5 năm tới ạ. Xin cám ơn anh rất nhiều Kính Namnh4 Xin chào namnh4 Khái quát của bạn như sau: Nếu công việc thành đạt tất phải có chuyện không ổn trong gia đình, như vợ chồng bất hòa, hoặc sức khỏe suy yếu, hoặc con cái bất hiếu v.v . . Cá nhân vẫn có thể đạt công danh, hạnh phúc, nhưng không có đủ khả năng và may mắn để đối phó với những khó khăn, nên công danh hạnh phúc bao năm đạt được chỉ cần gặp một vài chuyện không may nho nhỏ là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Ưu điểm : Tính khí cương cường, dũng cảm . Có tài miệng lưỡi, mưu trí, nhờ đó có khi biến họa thành may, biết nắm thời cơ . Có khả năng lãnh đạo. Là người có lý tưởng, có tinh thần ngay thẳng, đàng hoàng. Được mọi người mến trọng Khuyết điểm : Khá bướng bỉnh, háo thắng . Suy tính chuyện ngoài tầm tay . Tham vọng lớn, lại quá chủ quan, nên khó đạt thành công theo ý muốn. Bạn có cách Thai tọa giáp Mệnh: Tuổi trẻ sớm hiển đạt, có nhà cữa. Nhưng các chính tinh hãm và nhiều sát tinh quá nên bị chiết giãm bớt cái tốt. Cung THIÊN DI bạn có Thiên mã ngộ Tuần Triệt thì đi đâu? Cung TÀI BẠCH: Phát tài trong sự thanh cao, về phương diện tiền bạc hay được quý nhân giúp đỡ, được lòng người khác, khi gặp khó khăn có người giúp mà vượt qua được. Đại Tiểu hạn từ 30 đến 35 không thấy có dấu hiệu khả quan nào đi làm ăn xa. Vài dòng chia sẻ
 9. dinh dinh' date='24 Tháng chín 2012 - 07:49 AM' Cảm ơn bác PCNDL. Mọi người đều nói lá số cháu xấu về cung phu và cung tử tức, cháu mong bác bớt chút thời gian tư vấn thêm cho cháu![/color] Bác ơi, mệnh Thiên phủ gặp Địa kiếp, địa không thì có phải là sẽ mất hết tác dụng, cái tốt bị đảo ngược lại thành xấu ko ah? Địa kiếp, địa không đắc địa: TỐT Cung Tật Ách nhờ Tuần Triệt thì ít bị đau ốm phải ko Bác? YES Bác ơi từ 30 tuổi trở đi kết hôn thì có được xem là muộn ko ah? YES Đúng là chuyện tình cảm của cháu lận đận lắm, bác xem giúp cháu khi nào cháu mới có cơ hội kết hôn, chồng, con cháu sau này thế nào ah? Nên muộn hôn, sau khi kết hôn sống riêng, nhường nhịn lẫn nhau thì có thể tránh hình khắc.
 10. Hoa_cỏ_may' date='23 Tháng chín 2012 - 11:04 PM' :) Vậy bác có thể nói cho cháu biết nên cẩn thận những chuyện gì ạ? Cháu cảm ơn ạ! Bạn hãy xem cung Phu và Tử tức ứng với tiểu hạn vả đại hạn 32,33 tuổi: Nói đến Thiên không, dầu ở vị trí nào cũng nên tránh né, là một biến cố suy sụp quan trọng đáng sợ nhất của đời người. Hạn Thiên Không không chừa một ai, không kể thời gian nào, từ ông già bà cả đến trẻ đầu xanh vị thành niên, mỗi khi gặp là cơ nguy phá sản thì còn nhẹ có thể là xanh cỏ luôn đã đến làm tình tội hay điêu luyện con người tùy theo nhân quả của cá nhân.
 11. '10 Tháng chín 2012 - 08:03 Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin chào Thohat Cung Mệnh của bạn rất tốt nếu không bị TUẦN án ngữ và kình đà xung chiếu. Tuy nhiên bù lại thì bạn được nhiều trung tinh hổ trợ rất tốt. Bạn nổi tiếng về văn chương nhưng hình như bạn chỉ thích kinh doanh thì phải. Khái quát về bạn như sau: Cuộc sống của bạn có khó khăn, khó nhọc, bị nhiều trói buộc phải vượt qua mới thành công được. Bạn có cá tính bên ngoài thân thiết ôn hòa, dễ được người kính mộ, nhưng lại không hợp với những nghề như thầy giáo, thầy thuốc v.v. . . Ưu điểm : Chịu khó nghiên cứu học hỏi, phong thái tao nhã, nhiệt tâm phục vụ công ích, hành động cẩn trọng, có khả năng hòa giải, biết tiến thủ tùy lúc. Khuyết điểm : Tâm tính bất chợt , ý muốn vượt hơn khả năng, trọng hư danh hơn thực chất . Cá tính bướng bỉnh, dễ hành động sai lầm rồi hối hận. Khả năng phán đoán thị phi không mấy xuất sắc . Hay vì lợi nhỏ mà mất lợi lớn. Cung Tài bạch của bạn tốt, bạn làm ra tiền và giữ được tiền. Bạn nên làm công việc liên quan đến tài chính tiền tệ, hay làm ở các cơ quan tài chính,hoặc làm về tài vụ, hoặc là thương nhân. Tuy nhiên nên cẩn thận về tiền bạc kẻo gây họa nha bạn. Cung Phu thê thì chồng lớn tuổi, phối ngẫu thân hình đầy đặn,lấy được chồng quý hoặc phát tài. Nên kết hôn muộn hay trước khi kết hôn chuyện tình cảm gặp trục trặc trắc trở, hoặc hôn sự từng bị hủy, hỏng thì thích hợp, nếu không khắc thương. Vài dòng chia sẽ
 12. Cái quan trong nhất là cái MẠNG CỦA BẠN đó. Nếu còn thì tính tiếp.Cẩn thận nhất 32,33 tuổi.
 13. Tháng chín 2012 - 07:55 Kính mong bác PCNDL xem giúp cháu! Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin chào Dinh Dinh Cuộc đời của bạn sẻ không có những bước ngoặc nào trong đời, nó sẻ đều đều trôi đi mà thôi. Công danh cũa bạn củng khá tốt đó. Bạn không cần có bằng cấp cao củng có công danh,có mưu lược,có tài và chịu khó,bạn rất dể dàng thành công.Bạn được cách Thiên phủ triều viên nhưng do nhiều sát tinh chiếu quá cho nên bớt tốt đi một chút. Bạn rất thông minh sắc sảo trong suy nghỉ hay trong hành động nhưng nhửng cái đó cũng không làm cho bạn vui nhiều hơn là lo lắng, bạn thiếu cái may mắn. Cung Mệnh của bạn có Không Kiếp và cung Tật Ách nhờ có Tuần Triệt chứ nếu không thì coi như xong rồi. Tuy nhiên bạn vẩn phải chú ý đến công danh sự nghiệp vì mặc dù Kiếp Không đắc địa nhưng sự hoạnh phát không tránh được cảnh hoạnh tán: con người tuy có chức cao, có thành công lớn nhưng vẫn dễ bị phá sản trong một giai đoạn nào đó. Bạn sẻ gặp may mắn thành công từ 30 tuổi trở đi. Bạn phải nhu thuận để dễ được cảm thông. Càng hơn thua tranh chấp, càng lý sự thì dễ dẫn đến vọng ngữ khẩu nghiệp. Cách tốt nhất là ''dĩ đào vi tẩu'' để bảo tồn chân tính. Tình cảm của bạn thuộc loại tình vừa chớm nở đã tàn mau. Dấu hiệu tình cảm không mỹ mãn, yêu khá sớm, phối ngẫu tính cương, dễ cực đoan, vợ chồng không hòa thuận,nữ khắc chồng cuộc sống hôn nhân không thú vị, vợ tính tình ngoan cố, tự cho mình đúng, e đoạt quyền chồng. Nên muộn hôn, sau khi kết hôn sống riêng, nhường nhịn lẫn nhau thì có thể tránh hình khắc. Cung Thiên di của bạn ra ngoài luôn gặp quý nhân giúp đỡ nên được tiền tài phát đạt. Vài dòng chia sẻ
 14. 'Hoa_cỏ_may' date='10 Tháng chín 2012 - 12:07 AM' Cháu xin được xếp hàng trong topic này mong đc bác PCNDL xem lá số. http://www.lyhocdong...n=1&lnam=1 Bước vào đại hạn mới này, cháu gặp rất nhiều chuyện phiền não, cuộc sống cũng ko được thuận lợi mà có nhiều trắc trở. Mong đc bác xem giúp cung phu, cung tử, cung quan. Trong đại hạn này cháu sẽ gặp phải những hạn gì nữa ạ? Chân thành cảm ơn bác! Xin chào bạn HOA CỎ MAY Lá số của bạn làm tôi phân vân quá!, Cung Mệnh của bạn không có chính tinh nào, cộng thêm cung Phúc Đức của bạn lại gặp TUẦN. Cung Đại Tiều Hạn 23, 33 lại XẤU VÔ CÙNG. Bạn nên CHÚ Ý từ 25,26,27,28 và NHẤT LÀ 33 tuổi nha bạn. Nếu qua tất cả những cung tuổi đó thì vận TỐT sẻ đến với bạn khi đó hảy hòi mình đến những điều khác bạn nhé. Bạn nên làm PHÚC để giải bớt nạn của bạn. Cách gần nhất là những người thân của bạn, xa hơn là những người có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng chính những điều này sẻ giúp bạn vượt qua Đại nạn này. Vài dòng chia sẻ
 15. Cập nhật lúc Hôm nay, 09:10 PM Cháu xin cảm ơn bác đã luận giải,lá số ở trên là lá số của vợ cháu,cháu cũng thấy làm lạ là sao lá số 2 vợ chồng lại giống nhau đến vậy(các chính tinh tại các cung đều giống) mà quả thực ngòai đời làm gì cũng cùng nhau và luôn liên quan đến nhau,chắc do duyên nợ tiền kiếp . Người Thân cư Phu Thê có nhiều nét đặc biệt, nhất là trên lãnh vực tình cảm. Người Thân cư Phu Thê thường gặp người chồng/vợ mình trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Họ gặp nhau và có tình cảm với nhau như đã quen biết nhau từ kiếp trước, nay lại gặp nhau để xây tiếp lâu đài tình ái còn đang dang dở, hoặc trả tiếp cho xong cái duyên nợ chưa tròn, tùy theo lá số của mỗi người. Từ nét đặc biệt đó mà người Thân cư Phu Thê có một cuộc sống ràng buộc nhau rất mật thiết. Theo như bác luận 2 vợ chồng đều phải cẩn thận vấn đề tiền bạc ,vì cháu kinh doanh nên lo quá bác ạ,không biết nguy hiểm có đến mức phá sản đến trắng tay không bác? Phá sản hay không thì chưa biết nhưng biết chắc là : hể hên thì hên gấp đôi mà xui thì củng xui gấp đôi. Bình thường nếu 2 vợ chồng, người này không hên thì có người kia đỡ, còn đằng này thì mạnh ai nấy hưởng. Dù sao biết trước đề phòng củng đỡ hơn. ( khi gặp khó khăn có người giúp mà vượt qua được, trong đời chắc chắn không bị thiếu thốn...) Chúc hai vợ chồng nhiều may mắn. Hiện nay thì công việc cũng tạm ổn đinh a.Cháu cảm ơn bác 1 lần nữa và xin chúc bác sức khỏe!
 16. Cập nhật lúc 09 Tháng chín 2012 - 11:51 PM Cảm ơn bác PCNDL đã mở mục này,cháu cũng rất muốn bác xem giúp ạ:_Cháu hiện định cư nước ngoài,đang tự kinh doanh,cháu đang rất muốn biết đại vận tới công việc làm ăn có được suôn sẻ không,có gặp phải vận hạn gì xấu không ạ?Nhân tiện nhờ bác phân tích xem cung tài bạch của cháu ạ? -Về cung phúc đức của cháu thì có xấu không ạ? phúc có đủ để vượt qua được vận xấu không?nhờ bác xem giúp cháu ạ?Xin chân thành cảm ơn bác,chúc bác khỏe mạnh và nhiều niềm vui!!!lá số của cháu:http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào NgotracHy Cung TÀI BẠCH: Bôn ba vất vả, an thân nơi đất khách, tay trắng lập nghiệp, quan hệ xã hội tốt đẹp, đặc biệt hay nhận được sự giúp đỡ của người khác phái, ra ngoài gần người phú quý mà dễ phát đạt. Được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát, nhiều việc như ý, dựa vào tài ăn nói và đầu óc, nhờ vào tranh chấp ăn nói mà có. Tuy có lúc tranh chấp với người khác. Tuổi trẻ thành bại bất nhất, trung niên trở ra tiền bạc sung mãn, tiền bạc hay đến từ bên ngoài, nếu kinh doanh thì hay gặp tranh chấp, tuy hao tâm nhưng có thể đại phú. Nên đề phòng: do tam phương tứ hướng Tuần và Triệt hội chiếu nên nguy hiểm. Cẩn thận nha bạn. Tháng 10 âm lịch thì đắt tài hay đắc lộc. Từ đây trở đi nhờ Mệnh vô chính diệu đi vảo đắt cách làm ăn phát tài, phát lộc tài vận hạnh thông. Số này sung sướng lắm đừng lo. Cung Phu thê: theo cung mạng của bạn thì vợ chồng sống với nhau đến bạc đầu. Tuy đôi lúc vợ chồng khó tránh tranh cãi, hoặc 1 bên thường xuyên phải ra ngoài, 1 bên ở nhà đơn độc 1 mình. Ý KIẾN : Tại sao 2 lá số cuối này giống nhau đến 9 phần 10 vậy ta! Có lộn không đây? Vài dòng chia sẽ
 17. Cập nhật lúc 09 Tháng chín 2012 - 11:39 PM Kính nhờ PCNLD xem giúp cháu với a!Cháu đang sinh sống làm ăn ở nước ngoài,hiện có 1 con gái. _Mong bác xem giúp cháu về cung tài,cung phu ,cung tử tức ạ!Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ! lá số của cháu:http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào Silvia Cung TÀI BẠCH : Tuổi trẻ thành bại bất nhất, trung niên trở ra tiền bạc sung mãn, tiền bạc hay đến từ bên ngoài, nếu kinh doanh thì hay gặp tranh chấp. Tài bạch phong thịnh, tuy hao tâm nhưng bạn vẩn đại phú. Phát tài trong sự thanh cao, về phương diện tiền bạc hay được quý nhân giúp đỡ, được lòng người khác, khi gặp khó khăn có người giúp mà vượt qua được, trong đời chắc chắn không bị thiếu thốn. Nên đề phòng: tuy giàu nhưng hay phải xuất chi lượng tiền lớn, tiền bạc hay bị hao tán, chi tiêu nhiều, hay vì thể diện, hư danh mà tiêu pha nhiều, do hội Tuần và Triệt nên càng nguy hiểm. Cẩn thận nha bạn. Cung PHU THÊ: Do bạn có THÂN cư Phu Thê nên vợ chồng bạn có một cuộc sống ràng buộc nhau rất mật thiết. Sự ràng buộc chặt chẽ này có thể do từ tình cảm tốt đẹp mà bạn có được, nhưng cũng có thể là vì hoàn cảnh mà bạn phải chịu trói buộc với nhau. Nói một cách khác, trong lĩnh vực tình cảm, người Thân cư Phu Thê thường có một cuộc sống khăng khít với nhau, cho dù trong những trường hợp cuộc sống không được hạnh phúc hay gặp những hoàn cảnh ngang trái hay là khắc khẩu với nhau, dường như có một sợi dây vô hình nào đó cứ buộc chặt họ lại với nhau, không chia ly dễ dàng như những người khác. Ngoài sự ràng buộc trong vấn đề tình cảm, người Thân cư Phu Thê còn có sự ràng buộc trong lãnh vực nghề nghiệp. Hầu hết họ và vợ/chồng của họ là những người làm cùng ngành nghề hay cùng chung một cơ sở thương mại với nhau. Có thể không cùng nghề nghiệp nhưng công việc của hai người luôn có sự liên hệ và hợp tác hổ trợ cho nhau. Ngoài ra, người Thân cư Phu Thê thường có thêm một nghề tay trái nữa. Nghề tay trái này lúc đầu chỉ như một cái thú tiêu khiển của đương số, hoặc cũng có thể như một nghiệp mà họ phải theo đuổi. Dần dần có thể trở thành một lãnh vực sinh hoạt không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của họ. Cũng có một số người thành công, thành danh bởi nghề tay trái này hơn là ngành nghề chính của họ. Và theo cung mạng của bạn thì vợ chồng sống với nhau đến bạc đầu. Tuy đôi lúc vợ chồng khó tránh tranh cãi, hoặc 1 bên thường xuyên phải ra ngoài, 1 bên ở nhà đơn độc 1 mình. Cung TỬ TỨC: Bạn có con ngoan, khá giỏi tuy nhiên con bạn hay cô độc. Vài dòng chia sẽ
 18. Xin chào ttnga810 Cung Mệnh : Bạn là người sướng hay khổ, thành hay bại không hoàn toàn do chính khả năng của bạn mà phần nào do những trợ lực khác như được người nâng đỡ hay thường gặp những vận hội may mắn nào đó. Điều này dễ nhìn thấy ở bạn là được mọi điều tốt đẹp thường gặp được những may mắn kỳ lạ, giúp bạn thành công hoặc bạn có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, những tai nạn mà không ai có thể ngờ được. Bạn nhờ vào sự nâng đỡ của bà con họ hàng của bạn. Bạn sẽ có những thay đổi khá rõ rệt trong khoản thời gian lập thân. sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ sau khoản tiền vận, nghĩa là thời điểm bạn thực sự lăn lộn vào đời. Bạn là người có tinh thần gia đình, gia tộc rất mạnh. Bạn thích cuộc sống đại gia đình và giữ được những liên hệ mật thiết với tất cả bà con trong dòng họ dù gần hay xa. Bạn thường lớn lên và sống suốt đời tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình chứ không muốn ly hương hay sống rời xa dòng họ của mình. Bạn có tài năng thiên bẩm để trở thành lãnh đạo, có xu hướng luôn muốn giành được quyền kiểm soát trong mọi tình thế, ngay cả khi đó là điều không phù hợp hoặc không nên làm. Bạn có tham vọng, luôn muốn dành được sự chú ý và mong muốn trở thành một cá nhân vượt trội hơn những người khác. Bạn là những người lãnh đạo bẩm sinh, có tính cương quyết và hoàn toàn kiểm soát được bản thân và hoàn cảnh. Cái tôi cá nhân của bạn rất lớn, được khắc họa bởi những khát khao riêng tư, mong muốn được độc lập và được khẳng định bản thân. Bạn luôn ý thức được và coi trọng những nhu cầu và mong muốn của mình. Bướng bỉnh và có cá tính mạnh, bạn luôn muốn tự giải quyết lấy các vấn đề gặp phải bằng cách tự đứng trên đôi chân của mình và theo hướng giải quyết của riêng mình. Bạn luôn muốn bắt tay vào việc hơn là trằn trọc suy nghĩ về các rắc rối và trở ngại mình đang gặp phải. Dù Bạn có theo đuổi công việc gì thì cũng có thể thành công vì sự độc lập và quyết tâm cao độ. Các công việc đều đặn mang tính thói quen, hoặc những công việc đòi hỏi sự chi tiết cao sẽ khiến Bạn nhanh chóng thấy buồn chán. Bạn thiếu sự kiên nhẫn, và ghét phải chờ đợi. Sự quyết tâm mạnh mẽ và động lực cũng có nghĩa là bạn dễ dàng cảm thấy bực bội và mệt mỏi khi mọi việc không được như ý muốn. Dù đôi khi không thể hiện ra do các mối quan hệ xã hội, Bạn thường muốn mọi thứ đều theo ý muốn. Vì vậy dù có tài năng để trở thành lãnh đạo, bạn lại dễ thất bại khi phải làm việc nhóm cần tới sự hợp tác. Bạn có tài năng để trở thành người lãnh đạo, nhưng lại dễ dàng thất bại nếu phải làm kẻ phục tùng. Tuy nhiên để trở thành người lãnh đạo, đôi khi bạn phải trải qua một giai đoạn làm việc dưới quyền người khác, đây chính là một điểm khó khăn cho bạn. Bạn gặp khó khăn trong việc đối diện với sự phê bình, và thường lảng tránh sự đối lập công khai với mình. Bạn không thích tranh luận và ít khi nghe theo ý kiến của người khác. Điều này không tốt cho một người lãnh đạo,vì như vậy sự sáng tạo trong công việc của những người cấp dưới bị dập tắt, và họ rất dễ sinh bất mãn. Tuy bản tính rất độc lập, nhưng nếu đi trệch đường và những ước muốn và tham vọng bị sụp đổ, bạn dễ rơi vào trạng thái đối lập, trở nên phụ thuộc vào người khác và sinh lòng bất mãn với cuộc sống. Và vì bị lôi cuốn bởi những tham vọng của mình, nếu không biết dừng đúng lúc thì bạn sẽ khiến người khác cảm thấy mình là một kẻ chỉ biết quan tâm tới bản thân, đòi hỏi và không thể chịu đựng nổi. Bạn thường bị hiểu thành sự thù địch, ích kỷ, cố chấp. Bạn thường phải trả giá đắt để có được bài học về sự tế nhị và khéo léo trong ứng xử. Bạn cần kiểm soát được tình cảm của mình, bạn luôn khăng khăng cho rằng mình luôn là đúng, vì vậy bạn cần hạn chế những hành động quá khích, tránh giận dữ hoặc tỏ ra công kích, nếu không bạn rất đễ trở thành một người độc đoán, hà khắc, không biết khoan dung. Đừng để mình bị điểu khiển bởi lòng kiêu hãnh và sự tự tin quá mức. Tài năng cần phải đi kèm với sự khiêm nhường chứ không nên nuôi dưỡng bằng sự kiêu căng tự phụ. Cung Quan lộc, Tài bạch : Sự nghiệp tương đối nhiều biến đổi, trong đời nhiều lần thay đổi công việc, hoặc thuyên chuyển, hoặc làm nhiều công việc một lúc, hoặc làm nghề nghiệp tự do. Thành bại bất nhất, không làm vừa lòng kẻ tiểu nhân, hay bị miệng tiếng, thị phi khẩu thiệt. Tiền bạc thường hay bị hao tổn thất thoát ngoài ý muốn, hay gặp tai họa về tiền bạc. Tuy nhiên vẫn có tiền, chỉ là không giàu có lắm. Cung Điền trạch : bạn có nhà cửa (hãy ở riêng sẻ hạnh phúc hơn). Cung Phu thê : Vợ chồng hơi xung khắc, bạn hơi cô đơn. Cả 2 hay vì tự ái, nên nhường nhịn nhau : một câu nhịn, chín câu lành nha bạn. Cung Tử Tức: Tốt, hơi hao tài. Nếu bé bị dạ dày không nên ăn no và thức ăn khó tiêu. Bị Hen nên đề phòng lên cơn hen ban đêm, nên có thuốc hổ trợ thở nha bạn. Vài dòng chia sẽ '
 19. 13 Tháng chín 2012 - 09:03 AM Cháu xem trên lá số tử vi Cung Nô Bộc và Thiên Di đều bị triệt, còn Cung Tử tức và Phu thì bị Tuần, cháu ko phải là người biết xem lá số, nhưng cháu có đọc qua thì biết Triệt và Tuần đều không tốt cho mình. Chuyện tình cảm của cháu còn rất nhiều khó khăn và muộn phiền, trong năm vừa qua cháu di chuyển rất nhiều, từ trung và nam và trở lại, thay đổi chỗ ở liên tục, gặp khó khăn trong xin việc. Xin bác có thế nói rõ hơn về chuyện tình cảm gia đạo, anh chị em trong nhà, tật bệnh, công việc được không ạ? Cháu biết bác còn dành thời gian tư vấn cho nhiều người nữa, nhưng cháu vẫn mong bác bớt chút thời gian xem cho cháu được không ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe. PCNDL: TỬ VI nói RÕ nhất là cung MỆNH đó bạn.
 20. thienhaxanh' '13 Tháng chín 2012 - 11:09 AM Bác PCND ơi, Bác tư vấn giúp cháu về cung phu và tử tức với ah. Chỉ cần cẩn thận và lập gia đình trễ là mọi chuyện sẽ ổn cả sao hả bác. Trễ là bao giờ mới được coi là trễ ah? Cháu cũng 29 tuổi rồi. PCNDL: Bây giờ mới hăm mà, chờ tới băm thì được. Cứ từ từ nó mới nhừ!
 21. 13 Tháng chín 2012 - 10:26 AM 07 Tháng chín 2012 - 12:27 AM' Bác PCNDL xem hộ cháu lá số này với ạ http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào bạn Daotamhn Một đặc điểm thứ hai đáng kể của bạn là không có những khúc quanh cũng như những biến đổi lớn lao nào trong suốt cuộc đời của bạn. Có nghĩa là nếu bạn giàu có thì suốt đời giàu có, nếu nghèo thì sẽ nghèo suốt đời chứ không giống như những người khác. Chẳng hạn sẻ có người trước 30 tuổi thì nghèo khổ vất vả sau 30 tuổi thì làm ăn phát đạt hay ngược lại. Cái này thì phài đợi thời gian nữa mới biết ạ lo về chuyện tình cảm cũng đủ thấy mình mệt mỏi rồi ạ :( Vài dòng chia sẽ Bác ơi, bác cho cháu hỏi thêm về chồng và con cái đc ko ạ? Chồng cháu sẽ là người ntn ạ? Con cái của cháu có tốt ko ạ? Vì bác nói cung Phu Thê ko đc tốt nên cháu cũng thấy lo ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! PCNDL : Cái này thì phài đợi thời gian nữa mới biết ạ!
 22. metuvi, on 13 Tháng chín 2012 - 07:04 AM, said: anh đã xem lá số cho em rồi , em rất ấn tượng vì phần tính cách của em mà anh nói đúng đến 80% , còn những phần khác anh ít nói hoặc ko nói có lẽ là do ko có gì đặc biệt hoặc là do ko rõ ràng , chứng tỏ lá số của em rất chính xác , nhưng chỉ có 1 điều là em vẫn muốn hỏi thêm anh thôi : em sinh ngày 15/11 - tức là ngày rằm , xin anh cho em biết là liệu ngày đó có gì đặc biệt và ảnh hưởng đến số của em ko , ví dụ như là :tốt hay ko tốt vì em thường nghe câu " trai mùng 1 , gái ngày rằm "hoặc là anh xem lại ngày sinh cho em xem em có phải " bán vào chùa" ko như trong đời thường mọi người vẫn nói. Đời sống tinh thần của Bạn rất phong phú. Những vấn đề tâm linh lôi cuốn. Bạn tin tưởng vào vấn đề tâm linh,bị cuốn hút vào những điều huyền bí, vào phép thuật, những vấn đề tôn giáo hay ngoại cảm.( em tin vào tâm linh nhưng ko mê muội vì cái gì cũng là do con người làm ra ) . thêm nữa cái này hơi khó nói , có người nói là cung phu của em hơi xấu vì có " triệt " nên khó mà 1 duyên , trong khi anh lại nói rất tốt . cảm ơn anh Cái này hơi khó nói : Tin ai ta?