• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

PCNDL

Hội viên
 • Số nội dung

  147
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by PCNDL

 1. Xin chào bạn ThuTrangnt Bạn mang lá số này có suy nghĩ và thái độ rất tích cực. Bạn có nhiều tài năng trong các lĩnh vực khác nhau. Thường thì bạn thông minh, can đảm và có đời sống tinh thần phong phú. Bạn luôn khao khát và theo đuổi tự do, vì vậy bạn thường linh hoạt, tháo vát, phiêu lưu và có suy nghĩ sâu sắc. Bạn có bản tính tò mò, luôn muốn trải nghiệm tất cả mọi điều, thích mạo hiểm, ưa thử những gì mới và gay cấn. Nhìn chung bạn thuộc kiểu người luôn muốn đi tìm ý nghĩa cuộc sống và những điều bí ẩn của nó. Bạn luôn vươn tới sự tiến bộ và luôn tìm sự thay đổi, vì vậy bạn thích phiêu lưu, thích đi tới những vùng đất mới, gặp những con người mới và tiếp cận với những khía cạnh mới trong công việc. Sự mạo hiểm không làm Bạn chùn bước mà chỉ là một nguồn cảm hứng nữa trong cuộc sống mà thôi. Thận trọng tiếp cận vấn đề không phải là phong cách của Bạn. Bạn thường có khả năng phản ứng nhanh, dễ thích nghi và ăn nói đâu ra đấy. Môi trường cạnh tranh cao phù hợp với bạn, và bạn có thể làm việc tốt dù phải chịu nhiều sức ép. Bạn có khuynh hướng điều khiển người khác và ghét bị người khác điều khiển. Bạn luôn muốn thành công, và thường tìm cách nhanh nhất để hoàn thành công việc dù cho cách đó chưa chắc là cách tốt nhất. Trước những vấn đề phức tạp, bạn có thể suy nghĩ sâu và phân tích một cách nhanh chóng, nhưng lại dễ bị thu hút bởi những vấn đề mới mẻ. Người ứng với Bạn siêng năng, nhanh nhạy cả về thể xác lẫn trí óc. Đôi lúc họ có vẻ khắc khe, nhưng đây chỉ là sự phản ánh cuộc đấu tranh nội tâm mong đạt được sự thành công và hoàn thiện. Bạn có thể nhanh chóng đứng dậy sau những lần vấp ngã trên đường đời. Bạn thường có lòng trắc ẩn cao, sẵn sàng lo lắng cho lợi ích của người khác và thậm chí là lợi ích của cộng đồng. Bạn thường vui vẻ, có khiếu hài hước và nhiệt tình, sống vì ngày hôm nay thay vì lo lắng cho ngày mai. Với khả năng phân tích cao, bạn thường nhìn nhận được bản chất con người và chấp nhật người khác như chính bản chất của họ. Nhiều người bị bạn cuốn hút chính bởi những đặc điểm này. Bạn là dạng người thường được người xung quanh ủng hộ và giúp đỡ. Những công việc buồn tẻ và đơn điệu, những thói quen đều đều, lặp đi lặp lại là điều mà bạn căm ghét. Vì vậy mà bạn thường gặp rắc rối với những việc phải kết thúc vào một thời điểm nhất định hàng ngày. Bạn ít tính kỷ luật và trật tự, có thể có những hành động bốc đồng trong một giây khiến mình phải hối hận nhiều giờ về sau. Bạn ghét lập kế hoạch và thường làm việc theo cảm hứng, tới đâu thì đến nên với những công việc cần lập kế hoạch tốt, bạn dễ gặp khó khăn. Sự nhiệt tình, ham khám phá và ưa thay đổi có thể dẫn tới một cuộc sống mất phương hướng vì không xác định được mong muốn, tham vọng của mình hay phải sống một cuộc sống đều đều, đơn điệu. Bất mãn, bồn chồn không yên, bốc đồng không phải là cảm xúc hiếm ở bạn, luôn mang tâm trạng bất an, dễ nóng giận và không ổn định. Nếu không khắc phục được, bạn có thể thấy mình cứ thay đổi công việc xoành xoạch mà không thực sự thu lại được gì. Bạn thiếu sự kiên nhẫn, không nhạy cảm và ít cẩn trọng, có xu hướng mạo hiểm quá mức. Bạn cũng dễ sa ngã vào những rắc rối tiêu cực. Nếu rơi lạc đường sang những khía cạnh xấu này, Bạn dễ bị kẻ khác lợi dụng hoặc trở nên phụ thuộc vào người thân, bạn bè vì không tự đứng dậy được sau cú ngã. Bạn ghét thất bại và thường khó chấp nhận được nó. Lời Khuyên : Bạn có nhiều tài năng trong những lĩnh vực khác nhau tuy nhiên chìa khóa thành công thật sự chỉ có thể là tính kỷ luật và tập trung. Đây là điều mà bạn phải luyện tập để tránh bỏ dở công việc không hoàn thành. Bạn cần hiểu những ưu và nhược điểm của mình, học cách đạt được sự bình lặng và cân bằng nội tâm để đón nhận những cơ hội trong cuộc sống. Bạn phù hợp và có bản chất kinh doanh, thích hợp làm doanh nhân, quản trị kinh doanh, chủ doanh nghiệp nhỏ, chính trị gia, giám đốc, nhà quản lý, nhà chiến lược. Bạn sẻ giàu có nhưng chậm. Bạn còn quá trẻ hãy cố tạo lập cuộc sống rồi mới xem tới số mạng. Vài dòng chia sẻ
 2. Xin chào Thienhaxanh Cung Phu thê và Tử tức của bạn không được tốt lắm, hãy lập gia đình trễ một chút.
 3. 07 Tháng chín 2012 - 12:27 AM' Bác PCNDL xem hộ cháu lá số này với ạ http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào bạn Daotamhn Theo lá số của bạn thì nét đặc biệt đầu tiên của bạn là lòng tin vào thiên mệnh rất mạnh. Bạn nghỉ rằng mọi việc đều do Trời định, là do định mệnh. Bạn ít tin vào quan niệm “Nhân định thắng thiên” cho nên khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, trắc trở bạn thường nhắm mắt buông tay mặt cho số phận xoay vần, chỉ còn biết trong nhờ đục chịu mà thôi. Một đặc điểm thứ hai đáng kể của bạn là không có những khúc quanh cũng như những biến đổi lớn lao nào trong suốt cuộc đời của bạn. Có nghĩa là nếu bạn giàu có thì suốt đời giàu có, nếu nghèo thì sẽ nghèo suốt đời chứ không giống như những người khác. Chẳng hạn sẻ có người trước 30 tuổi thì nghèo khổ vất vả sau 30 tuổi thì làm ăn phát đạt hay ngược lại. Tóm lại, cuộc đời của bạn là một con đường tương đối bằng phẳng. Dù đường đời của bạn có đầy hoa lá hay chỉ toàn sỏi đá hoặc có chông gai thì cũng không có những khúc quanh đột ngột, hay những biến động lớn làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. Và theo như lá số thì cung Mệnh, Thân của bạn thuộc loại tốt nhất, được thành công là nhờ do chính bản thân mình, cuộc đời bạn dể dàng đạt được kết quả tốt đẹp do chính tài, lực của bạn. Bạn có khả năng làm việc và phù tá tốt, thích hợp với ngành nghề giáo dục, văn hóa, kinh doanh. Lá số chỉ về sớm được thành công, như đỗ đại học, thừa kế di sản, du học nước ngoài, hoặc làm việc trong những công ty cực tốt, sớm được cất nhắc bổ nhiệm, để làm người kế nhiệm trong tương lai, hoặc kinh doanh phát tài. Bạn làm giàu dễ dàng mà lại lâu bền, chắc chắn và chính trực. Cách giàu của bạn thịnh vượng và lương thiện. Bạn là người trắng tay dựng nên sự nghiệp, chắc chắn là nhờ may mắn, phúc đức. Là phước của trời đất dành cho mình từ vận hội tốt đẹp, phù hợp với năng khiếu làm giàu của mình, có dư ăn dư để, có nhiều cơ hội được tiền bạc, điền sản, lợi lộc nói chung, thường do di sản của tổ phụ, cha mẹ hay do người biếu xén, tặng, giúp đỡ. Bạn có tính tháo vát, có tài tổ chức, có tính toán và quyền biến theo hoàn cảnh, có năng khiếu buôn bán. Bạn có sự phò tá, giúp đỡ, cộng sức, chung vốn của người đời, được bằng hữu giúp đỡ trong việc làm ăn, kiếm tiền dễ dàng nhờ những cộng sự viên đắc lực. Nhưng không phải có tiền bạn sẻ hoang phí trong chi tiêu ngược lại bạn ăn xài kỹ lưỡng, biết tiết kiệm, chặt chẽ trong chi tiêu, tính toán cân nhắc, so đo hơn thiệt lúc ăn tiêu thậm chí đi đến chỗ hà tiện, tiết kiệm quá, không dám tiêu dùng. Túm lại Quan lộc và Tài bạch của bạn rất tốt. Nhưng! Phàm ở đời thì không có gì tốt đẹp hoàn toàn, được cái này thì lại mất cái kia: Cung Phu thê. Bạn không may mắn như cung tài, quan, bạn sẻ gặp khó khăn trong tình cãm, có lúc bạn sẽ gặp vận hạn về tình cảm không mấy thuận lợi. Bạn hãy cẩn thận trong vấn đề tình cãm. Bạn thông minh, có suy nghĩ sâu sắc và thường bận tâm về những câu hỏi lớn của cuộc đời. Với những người xung quanh, bạn dễ hòa đồng. Bạn là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thường khép mình trong vỏ bọc, nhưng trong thực tế bạn là người rất ôn hòa. Dễ yêu cũng dễ bỏ. Nếu thấy rằng chẳng ai có thể yêu bạn lâu được hãy dành thời gian suy ngẫm lại vì sao như thế. Chắc chắn rằng bạn đang còn thiếu xót chứ không hoàn hảo. Với bạn, yêu là thứ tình cảm vương vấn day dứt mãi, dù đã chia tay nhau. Thực tế, mối tình đầu luôn để lại cảm xúc thiêng liêng và mãnh liệt trong bạn. Bạn thường không dứt khoát trong tình cảm. Chính vì thế bạn dễ là người bị chia tay chứ không phải là người chủ động chia tay. Vài dòng chia sẽ 07 Tháng chín 2012 - 12:41 AM' xin giúp mình xem thử lá số này đi, mình rất cần, vì mình đang rất hoan mang, vì cuộc sống của mình gặp rất nhiều thăng trầm http://www.lyhocdong...w=screen&size=4 Xin chào NguyenthithiNgan Số Mệnh này mang tới sức sáng tạo dồi dào và những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Bạn thường có nhiều sáng kiến, dễ học hỏi và thích thể hiện mình, thường trong những lĩnh vực liên quan tới xã hội như nói,viết, diễn xuất, âm nhạc, hội họa… Bạn thường sống hết mình trong hiện tại, luôn yêu đời. Vì Bạn lạc quan và tự tin vào bản thân tới mức luôn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng mọi điều cũng sẽ kết thúc tốt đẹp. Bạn có mưu trí biết tính toán và nhẫn nại.Bạn biểu tượng cho cung cách nho nhã, tình cảm lãng mạn . Luận về ngũ hành Mênh tương hợp . Nhưng bạn chủ sự dời đổi, biến chuyển. Nội tâm ít khi thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại, hay thay đổi bất chợt, nhưng lại e sợ hậu quả, nên mọi đổi thay đều ở mức lưng chừng, thiếu dứt khoát, nên dễ khốn khổ vì lâm vào những hoàn cảnh khúc mắc, khó giải quyết. Thường thì Bạn bướng bỉnh và không chấp nhận đầu hàng. Bạn đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ làm điều đó bằng được dù phải trả giá thế nào. Sức sống mãnh liệt này khiến bạn dễ đứng dậy sau vấp ngã hơn người khác. Bạn mong muốn nhận được kết quả xứng đáng cho những gì mình làm, nhưng lại không huênh hoang và sẵn sàng thừa nhận sai lầm nếu phạm phải. Bạn có khát vọng tiến thân trên trường đời và thường đạt được sở nguyện vì bạn khôn khéo, có tư tưởng mới lạ, biết nhận xét và sẵn sàng lao động cực nhọc. Nồng hậu, thân thiện, cởi mở và biết giao tiếp, Bạn thích kết giao với bạn bè, sống hòa đồng và ưa là trung tâm của sự chú ý. Bạn biết cách thích nghi với mọi loại tình huống xã hội và có thể làm ngay cả người mới gặp cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái như đang nói chuyện với bạn bè. Người xung quanh thường có thiện cảm với Bạn vì Bạn biết cách ăn nói, biết lắng nghe, hào phóng và rộng lượng. Tuy luôn vui vẻ và nhiệt tình, tự sâu trong lòng Bạn là con người nhạy cảm. Khi bị tổn thương, Bạn có khuynh hướng tự thu mình vào vỏ ốc trong một thời gian dài. Nhìn chung bạn thường tự vượt qua được vì bạn sẵn sàng thừa nhận mình đang có những điều bất ổn và tìm cách thay đổi nó. Vì sự nhạy cảm này, bạn thường nhận thức tốt được tình cảm và thái độ của người xung quanh. Trong tình ái, bạn nồng nàn và thủy chung. Bạn dễ cảm động, dễ hết lòng vì đối phương và nếu tình cảm đổ vỡ, vết thương lòng thường mất rất lâu để được chữa lành. Trong các mối quan hệ khác, Bạn rộng lượng, hăng hái, nồng nhiệt và trung thành. Trong quan hệ, Bạn thường không ngần ngại ‘cho’ và vì vậy lại hay thu hút đối phương là những người ưa ‘đòi hỏi’. Bạn thường thấy mình vất vả tìm cách giữ cân bằng cho các mối quan hệ của mình. Bạn dễ tổn thương, và khi bị tổn thương thường che dấu tình cảm thật bằng những câu đùa giỡn, và vì vậy khiến Bạn dù luôn luôn có bạn bè nhưng lại có những lúc cô độc, và sự suy sụp tinh thần kéo dài lâu hơn bình thường. Sức sống mãnh liệt và khả năng tưởng tượng của Bạn có thể khiến cuộc sống của Bạn trở nên hời hợt và hư ảo. Đáp ứng lòng nhiệt tình không đúng cách có thể khiến năng lực bị dàn trải quá rộng mà không thực sự có mục đích. Cảm xúc có thể sớm nắng chiều mưa, thay đổi mà không thực sự có lý do rõ rệt nào. Bạn có khuynh hướng xa rời thực tế và khó đạt được sự ổn định trong cuộc sống và công việc. Bạn sống hết mình, nhưng vì vậy dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng và dễ buồn chán. Bạn luôn luôn cần phải làm một điều gì đó, khi làm thì hấp tấp mà khi chưa làm thì lại trì hoãn, chần chừ. Vì dễ học hỏi mà lại cố chấp, nếu gặp khó khăn để nắm bắt một điều gì đó, Bạn dễ rút lui vào thế giới của riêng mình, tránh giao tiếp với mọi người. Tóm lại. Ưu điểm : Bạn có cốt cách, phong tư nho nhã, dễ chiếm cảm tình của người khác (đặc biệt là người khác phái). Thông minh, hiểu chuyện mau lẹ . Có trực giác linh mẫn. Có cơ may gặp nhiều duyên lạ trong tình cảm cũng như sự nghiệp. Khuyết điểm : Thiếu nghị lực, ý chí, khả năng điều hành . Nhiều mơ mộng, thiếu thực tế . Trọng hư danh . Nội tâm nhiều mâu thuẫn, tình cảm hay biến đổi. Lời khuyên : Bạn cần biết cách phát triển sức sáng tạo và nuôi dưỡng lòng nhiệt huyết của mình qua sự tập trung và tính kỷ luật. Bạn cũng cần khắc phục tính hấp tấp và thái độ sớm nắng chiều mưa. Bạn cần học cách kiềm chế mình và phát huy tính thân thiện, cởi mở để hòa nhập. Nói chung cung Quan lộc tốt cung Tài bạch thì bạn nên quản lý tiền bạc kỷ càng hơn. Cung Thiên di của bạn cũng rất tốt hay bôn ba, đi lại, ra ngoài, du lịch, di chuyển, tha hương nơi đất khách, nơi dị quốc, thường là người xa quê lập nghiệp, ra ngoài được lợi. Đến nơi khác phát tài. Có số xuất ngoại, thậm chí di dân hải ngoại. Cung Phu thê của bạn không được tốt đẹp nha bạn, hãy cẩn thận. Vài dòng chia sẽ
 4. Do Cung Thê(Thân) nên Cháu Cảm Thấy băn khoăn quá!xin mọi người giúp đỡ! Cháu Xin Cám Ơn mọi người rất nhiều! Chào bạn, không ai chết vì Tử vi đâu. Người Thân cư Phu Thê có một cuộc sống ràng buộc nhau rất mật thiết. Sự ràng buộc chặt chẽ này có thể do từ tình cảm tốt đẹp mà họ có được, nhưng cũng có thể là vì hoàn cảnh mà họ phải chịu trói buộc với nhau. Nói một cách khác, trong lĩnh vực tình cảm, người Thân cư Phu Thê thường có một cuộc sống khăng khít với nhau, cho dù trong những trường hợp cuộc sống không được hạnh phúc hay gặp những hoàn cảnh ngang trái hay là khắc khẩu với nhau, dường như có một sợi dây vô hình nào đó cứ buộc chặt họ lại với nhau, không chia ly dễ dàng như những người khác. Ngoài sự ràng buộc trong vấn đề tình cảm, người Thân cư Phu Thê còn có sự ràng buộc trong lãnh vực nghề nghiệp. Hầu hết họ và vợ/chồng của họ là những người làm cùng ngành nghề hay cùng chung một cơ sở thương mại với nhau. Có thể không cùng nghề nghiệp nhưng công việc của hai người luôn có sự liên hệ và hợp tác hổ trợ cho nhau. Ngoài ra, người Thân cư Phu Thê thường có thêm một nghề tay trái nữa. Nghề tay trái này lúc đầu chỉ như một cái thú tiêu khiển của đương số, hoặc cũng có thể như một nghiệp mà họ phải theo đuổi. Dần dần có thể trở thành một lãnh vực sinh hoạt không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của họ. Cũng có một số người thành công, thành danh bởi nghề tay trái này hơn là ngành nghề chính của họ. Và cái cuối cùng là bạn yêu vợ bạn lắm!
 5. Bạn hãy chọn 1 trong 2 lá số: Đây là lá số tử vi của cháu theo 2 giờ sinh : Giờ Tý : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Hợi : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 6. Xin chào các bạn Mình có vài ý kiến gởi đến các bạn: Khoa TỬ VI dựa trên Ngày tháng năm sinh và giờ sinh để lập thành lá số Tử Vi với hơn 100 sao sắp xếp trên lá số đó và dựa vào dữ liệu trên lá số đó mà đưa ra lời giải của lá số. Khoa TỬ VI nói đến những sự kiện xảy ra trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai và cũng đúng khoảng 5, 6 phần mà thôi, cùng một lá số thì có thể đúng với người này nhưng không đúng với người kia là chuyện rất bình thường, cái thấy rõ nhất là 2 người sinh đôi. Họ cùng sinh ra trong 1 ngày tháng năm, cùng sinh trong 1 giờ. Họ giống nhau như hình với bóng. Nhưng! Cuộc đời, sự nghiệp, công danh và tình cảm của họ chưa chắc giống nhau phải không các bạn. Cho nên đừng hỏi TẠI SAO lời giải không đúng theo cuộc đời, sự nghiệp, công danh và tình cãm cùa cá nhân có lá số đó. Nếu lời giải đúng với những gì mình có thì do mình may mắn có được lá số đúng với những gì mà lời giải đã cho và mình sẽ dựa trên những lời giải đó để sống và làm việc cho tốt hơn. Còn nếu lời giải không đúng thỉ: 1/ Hãy nhờ một người khác giải lá số của mình, biết đâu sẽ giải hay hơn. 2/ Tự mình nghiệm lấy mình bởi vì theo quan điểm của Tử vi thì không ai xem mình đúng hơn mình tự xem cho mình. Các bạn đừng đọc lời giải lá số như đọc một bài báo hay giống như có tin nhắn trên điện thoại vì nếu lời giải đúng thì cuộc đời của các bạn gói gọn trong những lời giải đó mà cuộc đời thì dài lắm. Hãy đọc và Ngẫm. Nghĩ. Nghiệm vì không ai biết chắc chắn cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao. Giống như ngày 11/9/2001 lúc 8 giờ sáng khác với 9 sáng đã làm thay đổi biết bao nhiêu số phận và sự suy nghĩ của cả thế giới phải không các bạn. Và do mình không có thời gian nhiều cũng như còn rất nhiều bạn đang chờ đợi muốn xem lá số cho nên mình không thể dành nhiều thời gian cho MỘT lá số được và điều cuối cùng như tiêu chí lúc đầu: Xin chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngày càng nhiều người biết đến trang web để giao lưu và học hỏi. Chúc các bạn may mắn với lá số của mình nhé. Vài dòng chia sẻ
 7. Chào bạn Metuvi Một sự khái quát về bản thân bạn như sau: Bạn hòa đồng với mọi người và làm việc tốt trong môi trường tổ nhóm.Tài năng của bạn nghiên nhiều về lĩnh vực giao tiếp, nhờ vậy bạn làm quen dễ dàng và có nhiều bạn bè. Bạn biết phân tích, có tư duy nhanh, trí tượng phong phú và có khả năng thích ứng cao. Những thói quen và những công việc lặp đi lặp lại là điều mà bạn ghét vì bạn hơi thiếu kiên nhẫn. Sự thay đổi không làm bạn sợ hãi, ngược lại bạn coi nó như một điều cần thiết của cuộc sống. Bạn thích đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và bắt tay vào những công việc mới, nhưng không thích bị ràng buộc. Luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bạn ghét mọi sự sắp đặt. Là người độc lập,thích gặp thử thách. Bạn tượng trưng cho mong muốn sâu xa của con người đi tìm mối kết nối tâm linh sâu sắc và ý nghĩa. Bạn thích tìm đến cội nguồn của vấn đề, sáng tạo và thích ở một mình để tìm ra tiếng nói bên trong bản thân mình. Bạn thường lập dị, khách thường, cô độc và sáng suốt trong mọi lĩnh vực. Thông minh, thích học hỏi, có sức tập trung cao, có óc phân tích và cái nhìn tổng quát, Bạn đi tìm sự thật và câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Đời sống tinh thần của Bạn rất phong phú. Những vấn đề tâm linh lôi cuốn. Bạn tin tưởng vào vấn đề tâm linh,bị cuốn hút vào những điều huyền bí, vào phép thuật, những vấn đề tôn giáo hay ngoại cảm. Tình cảm của Bạn thuộc dạng ‘sớm nắng chiều mưa’, hay thay đổi bất chợt. Người khác có thể nghĩ bạn là người lập dị. Bạn dễ gặp rắc rối trong chuyện yêu đương dù bạn khá dịu dàng mặc dù bạn không thể hiện. Tâm hồn của Bạn hòa nhã và đầy tình yêu thương. Tuy nhiên Bạn lựa chọn những người xung quanh rất kỹ. Bạn có thể nhận ra những người không chân thành hay có ý định lừa gạt, lợi dụng mình, và tuy không thân quen rộng, những người Bạn đã gọi là bạn thì đều là bạn tốt và thân thiết. Bạn là những người kín tiếng, thường không để lộ cảm xúc của mình cho những người mà mình không tin tưởng. Bạn ưa tìm hiểu về người khác thật rõ trước khi có thể mở lòng mình với họ. Trong tình ái, Bạn thường đam mê mãnh liệt, biết bảo vệ mối quan hệ bằng hiểu biết, lòng tốt và sự chân tình. Bạn không thích lao động tay chân và có khuynh hướng mơ mộng quá nhiều. Bạn dễ gặp rắc rối trong công việc vì thường không chịu lắng nghe lời khuyên, thậm chí là hay làm ngược lại chỉ để thể hiện mình. Khi đã đi tới kết luận nào đó về một vấn đề, Bạn ít khi thay đổi quan điểm. Điều này làm nhiều người nghĩ bạn là những người bảo thủ, khó thích nghi và ghét sự thay đổi. Bạn dễ trở thành người bi quan, logic cứng nhắc, ủy mị, giữ kẽ, dễ đi tới tranh cãi và quá tự tin vào bản thân mình. Bạn cần biết cách xây dựng một cuộc sống hài hòa, không độc lập quá mức, không rút sâu vào vỏ ốc và đóng cửa quay lưng lại tình cảm nồng ấm của mọi người, khiến mình không thể có được tình bạn và tình yêu thực sự. Bạn cần tránh trở nên quá ích kỷ và coi mình là trung tâm thế giới, giao tiếp với người khác cũng có thể là cái gương phản chiếu lại chính mình và quá cô lập sẽ khiến góc nhìn lẽ ra phải rộng mở của bạn trở nên hạn hẹp và tách biệt khỏi cuộc sống. Bạn cũng cần học cách lắng nghe tốt hơn trực giác của mình và hiểu rằng nhiều khi logic không đem lại kết quả. Bạn có bản chất kinh doanh, thích hợp làm doanh nhân, quản trị kinh doanh, chủ doanh nghiệp nhỏ, giám đốc, nhà quản lý, nhà chiến lược. sự nghiệp tương đối nhiều biến đổi, tất nhiên trong đời nhiều lần thay đổi công việc, hoặc hay thuyên chuyển, hoặc làm nhiều công việc một lúc, hoặc làm nghề nghiệp tự do. Hình như bạn hơi khó kiếm việc làm đó. Bạn kiếm tiền trong lúc loạn, dựa vào tài ăn nói và đầu óc, nhờ vào tranh chấp ăn nói mà có, thành bại bất nhất, không làm vừa lòng kẻ tiểu nhân, thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tiền bạc thuận lợi bình ổn, nhưng khó tránh khẩu thiệt. Thần khẩu hại xác phàm đó bạn Cung Phu thê bạn có chồng lớn tuổi, giàu có, gia đình êm ấm hòa thuận, sống với nhau đến già. Nhưng lập gia đình chậm. Bạn ra ngoài luôn gặp may mắn, hay có thu hoạch ngoài dự kiến, có sự giúp đỡ của quý nhân, thu được tài lộc phú quý phát đạt, hay kết bạn, đặc biệt hay nhận được sự giúp đỡ của người khác phái, bạn có thể xuất ngoại đó. Vài dòng chia sẻ
 8. Chào bạn Phương Nhung Cái cơ bản nhất của bạn giống như một bầu trời không có trăng sao cho nên tuổi trẻ thuở thiếu thời hay bị đau ốm, bệnh tật, khó nuôi. Khi lớn lên thì cuộc đời cũng long đong, vất vả, sớm phải xa nhà, thường sống phiêu bạt nơi đất khách quê người, và tuổi đời không được thọ. Một đặc điểm quan trọng khác mà cuộc đời bạn ví như đoàn quân không có tướng cho nên bạn khi ra đời dù là làm công hay tự mình làm chủ thì cũng không nên là người đúng đầu trong một đơn vị như chỉ huy trưởng của một quân đội, giám đốc của một cơ sở hành chánh hay một giám đốc điều hành cơ sở thương mại. Bạn chỉ nên là nhân vật thứ hai như một cái bóng, đứng sau lưng một người khác để phò tá, phụ giúp thì thích hợp và thuận lợi cho công việc hơn. Nếu giữ những chức vụ hàng đầu thì thường hay gặp khó khăn trở ngại, nặng nề hơn thì dễ đưa đến sự thất bại hay tai họa xảy đến cho chính bản thân mình hoặc cho đơn vị, cơ sở mà mình chỉ huy, điều hành. Bạn có tánh tình thâm trầm, khôn ngoan sắc sảo và rất thông minh. Do vậy, những công việc như soạn thảo kế hoạch, tham mưu, cố vấn v.v… rất thích hợp với bạn. Bạn thường lao đao vất vả trong buổi thiếu thời. Chỉ bắt đầu khá từ trung vận và càng về già thì cuộc sống càng ổn định hơn. Nói chung thì cuộc đời của bạn thường chỉ được tốt đẹp vào nửa đời sau mà thôi. Là mẫu người có tài, có trí bạn có thể đạt được những công danh sự nghiệp. Nhưng trong ba chữ Phước-Lộc-Thọ thì chữ “Thọ” là nhẹ nhất. Và có phải như ông bà chúng ta thường nói: “Đa tài thì bạc mệnh” Cho nên người những người có cung Mệnh như bạn ít ai có được tuổi thọ cao. Cung Quan lộc thì sự nghiệp nhiều trở ngại thăng trầm và hay tranh chấp. Cung Tài bạch thì bạn là người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc, cho nên bạn vất vả về tiên bạc, bạn có nhiều quan hệ tiệc tùng và rượu chè, khi ra ngoài bạn thay đổi tương đối nhiều nhưng quan hệ với người khác thì không hòa thuận, làm chuyện gì cũng khó thành, lại dễ gặp tai họa. Cung Phu của bạn điềm hôn nhân cực kì xấu. Hãy cẩn thận nha bạn. Vài dòng chia sẻ
 9. Chào bạn Maket 171 Bạn là người đầu tiên trong tất cả các lá số mà mình đã xem, vì những yếu tố và dựa trên những dử liệu của nó cho nên là một cung rất quan trọng trong TỬ VI đó là PHÚC ĐỨC. Như vậy thì lá số của bạn có khác nhiều hay ít hơn hay đặc biệt hơn những lá số khác mời bạn hãy xem : Cuộc đời của bạn sướng hay khổ, thành hay bại không hoàn toàn do chính khả năng của bạn mà phần nào do những trợ lực khác như được người nâng đỡ hay thường gặp những vận hội may mắn nào đó. Điều này dễ nhìn thấy ở bạn là được mọi điều tốt đẹp thường gặp được những may mắn kỳ lạ, giúp bạn thành công dễ dàng, hoặc bạn có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, những tai nạn mà không ai có thể ngờ được. Một quan niệm khác của khoa Tử Vi đối với cung Phúc Đức là cung này biểu tượng cho cả một giòng họ. Qua cung Phúc Đức có thể nhìn thấy một cách đại cương về giòng họ của bạn. Như vậy, đối với bạn thì đặc điểm thứ hai chính là sự liên hệ chặc chẽ của bạn với giòng họ của mình. Tùy theo sự tốt hay xấu và ý nghĩa của cung Phúc Đức. Có người tuy khả năng, tài đức không có gì đáng nói cả nhưng vẫn có địa vị chức tước hay bổng lộc nhờ vào sự nâng đở của bà con cô bác chú thím cô dì cậu mợ. Ngược lại, cũng vì bạn được may mắn, có công danh sự nghiệp, giàu sang phú quý, và vì cái tình gia tộc mạnh mẽ, nên bạn phải vươn dài cánh tay đễ cưu mang cho cả dòng họ. Đó là trường hợp mà ông bà chúng ta thường nói: “Một người làm quan, cả họ được nhờ.” Và một điểm đặc biệt sau cùng của bạn là những gì tốt xấu của cung Phúc Đức sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ sau khoản tiền vận, nghĩa là thời điểm bạn thực sự lăn lộn vào đời. Cho nên bạn sẽ có những thay đổi khá rõ rệt trong khoản thời gian lập thân. Cuộc sống của bạn có thể sung sướng hơn nếu cung Phúc Đức tốt đẹp, hoặc cực khổ hơn nếu cung Phúc xấu, nhất là trên vấn đề tiền bạc. Tóm lại, BẠN, là những người có tinh thần gia đình, gia tộc rất mạnh. bạn thích cuộc sống đại gia đình và giữ được những liên hệ mật thiết với tất cả bà con trong giòng họ dù gần hay xa. Về tình cảm bạn rất thích giúp đỡ người khác, bạn là người thường xuyên sử dụng đến bộ não của mình, cuộc sống của bạn luôn xoay quanh việc lên kế hoạch làm việc này hay việc khác. Bạn dễ bị những người khác phái hướng ngoại, nhiệt tình, có mục tiêu và lí tưởng của riêng mình thu hút. Bạn lại vô cùng mảnh liệt,cuồng nhiệt trong chuyện tình cảm. Đối với chuyện tình cảm, bạn sẵn sàng bỏ hết lợi ích vì tình cảm của mình, Bạn thường làm mọi việc theo cách riêng và để nó vượt xa giới hạn cho phép. Bạn hấp dẫn người yêu bằng tính cách vui nhộn đáng yêu. Bạn chắp nhặt những tính cách của những người mà bạn thần tượng để dựng lên mẫu người yêu lý tưởng của mình. vì vậy những chuyện như chênh lệch tuổi tác, tình yêu trong xa cách không làm lung lạc quyết tâm yêu đương của bạn. Nhưng bạn dể bất hòa hay bị tự ái nếu 2 người còn trẻ tuổi, nếu lập gia đình nên lập trể một chút mới có sự hòa hợp lâu dài và cưới xin mới dể dàng. Cẩn thận nha bạn. Về ngành nghề bạn thích hợp cho công việc hành chính, quản trị công sở. Có bản chất kinh doanh, người thuộc cung này thích hợp làm doanh nhân, quản trị kinh doanh, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà quản lý, nhà chiến lược. Bạn giỏi kinh doanh và giỏi trong những lĩnh vực liên quan tới tiền bạc. Tài tổ chức, quản lý và điều hành giúp bạn dễ thành công trong những dự án lớn và dễ có dược tiền tài danh vọng. Tuy nhiên sự nghiệp nhiều trắc trở, hay thay đổi, không thuận lợi, thường gặp phiền phức, dễ đối lập với cấp trên, gây phản cảm với đồng nghiệp. Nhưng Năng lực kiếm tiền tốt, hay có tiền ngoài dự kiến, trong đời chắc chắn không bị thiếu thốn. Tiền bần hậu phú, thường tay trắng lập nghiệp, kiếm tiền dựa vào học vấn, kĩ thuật. Tài vận tương đối ổn định. Năm nay có thể có việc di chuyển hay có việc làm có tiền tài. Đi ra ngoài hay bị khẩu thiệt, ra ngoài vận số không tốt, hay vất vả phí công tốn sức, không thể yên bình, không cố tình nhưng vẫn sinh tai họa, không thể phát triển được, quan hệ với người khác không hòa thuận, hay kết thù oán, bị nhận ác ý đả kích. Vài dòng chia sẽ
 10. Chào bạn Concuamau Cung Tài của bạn sẻ có lúc bộc phát bất ngờ, có dịp mua sắm tài sản. Tuy nhiên vì bộc phát bất ngờ nên may rủi có thể đi liền với nhau cho nên bạn phải rào trước đón sau nhá. Thí dụ bạn trúng số mua được xe rồi lấy xe đi ăn mừng cái hên. Lúc về gặp tai nan giao thông bị gảy chân kết quả : xe hư chân bó bột. Tuổi 31 và 33 của bạn chỉ bị sức khỏe kém thôi, việc làm thì trước khó sau thành không chừng bạn phát tài nửa đó vì Tham Lang vượng địa,Hỏa tinh Không Kiếp đắc địa mà. Mấy cái sao này xấu hay tốt củng tùy theo nó nằm ở đâu và củng tùy theo mỗi lá số và còn nhiều thứ nữa sẻ ảnh hưởng đến ý nghĩa của nó. Chứ không phải thấy có nó thì cho là xấu đâu. Có nhiều cũng như không : là bạn có thể sẻ quen với nhiều người nhưng vì tính tình của bạn nên bạn không chia sẻ được với ai. Có 1 vấn đề này mình cần các bạn LƯU Ý là những gì mình đã xem lá số cho các bạn thì đó là những điều mình thấy rỏ ràng nhất, chính xác nhất do kết hợp nhiều yếu tố mới có được câu trả lời cụ thề. Có những điều mà mình thấy mơ hồ, không hợp lý, không có tính nhất quán thì mình không nói ra và có những điều mà không thể diễn tả hết bằng vài dòng chữ được củng như không thể dành hết thời gian cho 1 lá số. Vì vậy khi các bạn xem lời giải lá số của mình thì hãy Ngẫm. Nghĩ. Nghiệm. Hãy từ từ đừng hối hả quá, đừng hấp tấp quá. Vài dòng chia sẻ Hóa Kỵ trong trường hợp này được ví như mây ngũ sắc bên cạnh mặt trời đó bạn. Các bạn đừng hỏi sâu quá về chuyên môn nha các bạn, vì còn nhiều bạn chưa được xem lá số của mình.
 11. Xin chào bạn Concuamau Cung MỆNH của bạn có Cách TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG đúng ra thì bạn sẻ được : Đời sống vật chất no đủ trọn đời phú quý phúc lộc. Mệnh được cách này tất có khả năng lãnh đạo, kiến thức, mưu trí, tài năng xuất chúng, phản ứng mẫn tiệp, xử thế hòa hợp mà vẫn giữ khoảng cách với mọi người. Ngoài ra lại có tinh thần trách nhiệm cao độ, nhiệt tâm phục vụ công ích, bất chấp trở ngại khó khăn. Nhưng !. Bạn thường mang ước vọng quá cao vời, dễ trở thành uổng công phí sức . Vì tự phụ thông minh, bạn bướng bỉnh chỉ hành động theo ý riêng . Khi gặp thất bại lại đổi chiều hướng quá sớm, nên kết quả không được như ý . Nên bạn rất dễ trở thành kẻ bất tài , sống cuộc đời bất đắc chí. Do không có những sao phù trợ tốt cho Cách này cộng thêm nhiều sao sát tinh nên bị phá Cách. Thêm nữa bạn có Cách Mệnh Kiếp Thân Không cho nên bạn suy nghĩ rất khôn ngoan có cái nhìn sắc sảo. Nhưng !. Lại nhưng nửa, bạn lo lắng nhiều hơn bạn may mắn. Nếu, không nhưng thì lại nếu, các Cách trên mà tốt thì bạn rất thọ. Nhưng !. Lại nhưng nửa, vì tam phương tứ chiếu của Mệnh có Thái Tuế, Hóa Kỵ, Đà La nên có thể bị tranh chấp, kiện cáo và giảm thọ. Cung Quan lộc có Liêm Trinh, Bạch Hổ ngộ Không Kiếp :Xấu, hãy cẩn thận. Bạn có khả năng kiếm tiền dễ dàng nhờ ăn nói đầy sức thuyết phục (Miệng mồm đỡ tay chân). Bạn rát chịu khó và giữ được của, trong tình cảm bạn là người ngang bướng và gàn dở. Chắc tại vậy nên có nhiều củng như không? Bạn rất chú trọng vấn đề thể diện,cũng rất chú ý đến cách ăn mặc trang điểm của bạn gái có phù hợp không. Bản thân bạn cũng là chuyên gia hàng đầu trong chuyện tiền bạc. Khi chọn lựa bạn thường để ý xem đối phương có coi trọng sự nghiệp không, có thể nhẫn nại chịu đựng khó khăn không, bởi chính điều này sẽ đảm bảo về mặt tài chính, đảm bảo cho bạn1 cuộc sống ổn định. Bạn nên lập gia đình trễ mới tốt, sớm thì hình khắc chia ly. Cung Tài của bạn sẻ có lúc bộc phát bất ngờ, có dịp mua sắm tài sản. Tuy nhiên vì bộc phát bất ngờ nên may rủi có thể đi liền với nhau cho nên bạn phải rào trước đón sau nhá. Cung QUAN LỘC : Bạn là người phụ tá khá tài năng , sự nghiệp an định, bình ổn ít thay đổi, thường đảm nhận các công việc tại cơ quan công vụ, xí nghiệp quy mô lớn, thích hợp với chức phó về hành chính quản lý, thư ký. Không hợp lãnh đạo, chỉ làm phụ tá thì tốt. THÂN cư cung THIÊN DI : Thì cả đời hay bôn ba, đi lại, ra ngoài, du lịch, di chuyển, tha hương nơi đất khách, nơi dị quốc, thường là người xa quê lập nghiệp. Và do có sát tinh nên bạn có nỗ lực, nhiệt thành không bỏ cuộc nhưng vận số không tốt, ở ngoài gian khổ, nhiều thị phi, khó khăn, nhiều chuyện bỏ công sức nhưng không thu lại được gì. Những gì mình ghi ở trên chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi chứ không chắc chắn là ai có lá số như trên thì cuộc đời mình sẻ như vậy nha bạn. Theo mình thì : CỐ NĂNG THÂN, TRUY THIÊN MỆNH. Hãy làm hết sức mình sau đó mới xem tới số mạng. Vài dòng chia sẽ
 12. Xin chào Lan Cao À! Chắc vì lý do kỷ thuật. Vì vậy mình muốn các bạn LƯU Ý về vấn đề này: Khi mình xem lá số có nghĩa là đang xem trực tiếp trên mạng và không có một sự chuẩn bị hay bất cứ tài liệu nào hết, mình chỉ thấy lá số như thế nào thì mình viết trực tiếp vào phần trả lời của lá số đó và khi xem lá số tiếp theo thì mình không còn nhớ mình đã xem gì cho lá số vừa rồi. Do đó vì một lý do nào đó mà mình đã trả lời cho một lá số rồi mà không tìm thấy lời giải và người bạn đó nhờ mình paste lại thì có nghĩa là mình sẻ phải xem lại lá số đó giống như một lá số mới. Vì vậy khi mình đã trả lời cho lá số nào rồi mà bạn đó chưa có thời gian đọc kỷ thì nên save lại để xem sau. Tránh làm mất thời gian chờ đợi của các bạn xem sau này và vì muốn trả lời nhanh nhất cho tất cả các bạn. Nếu mai sau có sự cố xảy ra như vậy thì mình sẻ xem lại lá số đó theo thứ tự tiếp theo như một lá số mới nha các bạn. Mong các bạn THÔNG CẢM, mình xem lại lá số cho bạn Lan nhé: Cung Mệnh của bạn được cách KIM XÁN QUANG HUY do cung mệnh có Thái Dương tọa thủ chiếu sáng giống như mặt trời giữa trưa nắng hè có nghĩa là Cả đời phúc to, đại phú quý và cách LỘC MÃ GIAO TRI có nghĩa là bạn sẻ phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, du lịch, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Lại thêm cách SONG LỘC GIÁP MỆNH nên Phú quý song toàn. Mấy cái cách này so với TỬ VI là hàng hiếm đấy bạn. THÂN của bạn cư tại cung TÀI BẠCH : bạn có những nét đặc biệt khái quát như sau: Trước tiên, tiền bạc là vấn đề chủ yếu và là mục đích quan trọng trong cuộc sống của bạn . Nói như vậy không có nghĩa là bạn chỉ có tiền mà bạn là những người có khả năng làm ra tiền. Làm ra tiền nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, và bằng cách nào thì cũng còn tùy vào lá số của mỗi người. Dù nghèo hay giàu, bạn thấu hiểu giá trị của đồng tiền và sử dụng đồng tiền ra sao cho xứng đáng với giá trị của nó. Chuyện đáng dùng thì xài, chuyện không đáng dùng thì 1 xu cũng không bỏ ra. Bạn quan niệm tiền là cái đích tiên quyết phải có, rồi từ đó xử dụng tiền như một phương tiện để được những mục đích khác mà bạn mong muốn. Bạn thường có năng khiếu về thương mại, kinh doanh. bạn là những người thích hợp để trở thành chủ nhân của những cơ sở làm ăn mua bán và thường trở nên giàu có bằng đường kinh doanh do cung Tài Lộc của bạn tốt đẹp. Và như lá số của bạn thì có các Cách ở MỆNH TÀI QUAN DI nên bản tính bẩm sinh tiết kiệm, biết quản lý tài chính, giàu có sung túc, tiền bạc tích trữ được, không phải làm việc mà tiền vẫn đầy đủ. Nếu không giàu củng không lo vì tiền. Cái này ngày nay củng hiếm nữa. Cung THIÊN DI có Sao Thiên Lương miếu vượng tọa thủ nên ra ngoài giao thiệp rộng hay được gần người phú quý, lại được quý nhân phù trợ hay nhận được sự giúp đỡ của bề trên mà thành công phát đạt. Ở ngoài được phú quý, có số làm đại thương gia, Lại gặp hàng hiếm nữa. Cung PHU THÊ có sao Thiên Đồng có thể chồng bạn lớn tuổi hơn bạn nhiều và có sao Hỏa tinh đồng cung nữa cho nên hơi xung khắc với nhau do Mệnh của bạn có sao Cự môn là cái miệng của bạn đó. cộng với Thái tuế và Khốc Hư đắc địa cho nên bạn nói nhiều lắm. Bạn hay cô đơn và bạn Ghen lắm. À cái này thì không hiếm. Tuy nhiên bạn chung thủy sắc son chân tình. Cái này thì Tốt. Theo lá số thì năm nay có nhiều sao lập gia đình lắm đó bạn. Cung TỬ TỨC vô chính tinh thường thì là xấu nhưng nhờ ngộ TUẦN TRIỆT chiếu hư vô nên trở thành tốt nên củng được. RỒI Hết phim, bạn nhớ save lại nha. Vài dòng chia sẻ
 13. Chào bạn ReQuat Quan trọng là người ta có cho mình định cư hay không thôi, chứ Mệnh mình tốt thì ờ đâu cũng tốt hết .
 14. Xin chào Requat Cung Mệnh của bạn có Thiên không Đà la Kiếp sát đồng cung thì coi chừng có họa ghê gớm bất ngờ. Mệnh có Thiên Không + Hồng Loan là người có tư cách thanh cao, thích an nhàn, ẩn dật, và khuynh hướng xa lánh trần tục rất rõ ràng. Hai chữ “không hồng” với quan niện triết lý của nhà Phật, phải chăng là không vướng bụi hồng trần? Một ý nghĩa đáng kể mà chúng ta đã nói ở trên là sự thất bại, sự đổ gãy nửa chừng của người có Thiên Không thủ mệnh. Sự gãy đổ này có thể xảy ra trên mọi lãnh vực từ công danh, sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm gia đạo v.v…Bởi vậy, có thể gọi người THIÊN KHÔNG thủ Mệnh là mẫu người Bán Thiên Triết Sỉ = Lưng Trời Gãy Cánh. Một đặc điểm oái oăm khác của mẫu người Thiên Không là cho dù hôm nay có làm nên công danh sự nghiệp, có quyền cao chức trọng, thì cũng nên hiểu rằng chung cuộc của mình rồi cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Nói như vậy không phải ai có cách này thì bị như thế hết, có khi do mình sinh sống có phúc đức thì cũng tránh đỡ được nhưng CẨN THẬN thì hay hơn. Tình cảm của bạn thì thuộc : Công danh sớm, thông minh lảng mạng, giao thiệp rộng rải hay mắc họa trăng hoa trai gái. Người phối ngẫu tính cương, có dục vọng thống trị, hội sát tinh, ở nhà bá đạo, thiếu giao lưu tình cảm, nhất định phải kết hôn muộn, thì đôi bên mới sống với nhau đến già. Cung Thiên di của bạn củng tốt lắm : Được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát, nhiều việc như ý. Ra ngoài luôn gặp sự hưởng ứng, yêu thích, thường có người theo làm vây cánh. Cung THÂN thì cư TÀI bạch phiền bạn đọc phần này của người có cách như của bạn ở trên nhé. Vài dòng chia sẽ
 15. Xin chào lethuhien1989 Xin lỗi vì không xem đúng thứ tự, chắc tại cây thước dọc. Điều tốt không biết thì không sợ chỉ sợ điều xấu không biết làm sao sửa nếu muốn tốt, cho nên mình biết thế nào thì nói thế đấy tùy theo bạn có muốn nó tốt hay xấu mà thôi nhé bạn. Theo mình thấy thì cung Phu thê của bạn có thể xấu đó: Vũ Khúc Thiên Tướng tại thân, vợ chồng cùng tuổi hay tuổi tác chênh lệch ít, có tình yêu thanh mai trúc mã hay hôn nhân nhờ người tác hợp mà thành. Sao Vũ Khúc tọa thủ cung Phu Thê đa phần là không tốt, bất luận có cát tinh hay không đều chủ hình khắc bất hòa, chỉ có điều độ không tốt nặng nhẹ khác nhau. Vũ khúc nhập cung phu thê, đa phần hôn nhân khá chậm trễ. Cuộc sống gia đình thường nhạt nhẽo, giữa vợ chồng ít có tình cảm, nếu muộn hôn có thể tránh hình khắc, nữ mệnh dù đã kết hôn, nhưng thường một mình đơn độc trong nhà.Vũ Khúc nhập cung phu có TRIỆT và tam phương tam hợp có kiếp sát và linh tinh cho nên không được tốt. Sao Kiếp sát ở Mệnh của bạn không sợ vì hãm địa mà gặp TUẦN thì lại tốt ra. Chỉ sợ mênh nữ có sao Hồng Loan tại mệnh thì có nghĩa là 2 lần lên xe bông đó bạn, tình cảm của bạn thuộc loại Duyên sớm thì bẻ bàng. Cho nên thấy xấu sửa cho tốt bằng cách bạn nên lập gia đình trễ một chút để qua hạn. Cái này gọi là sửa số mạng đó bạn. Cung Thiên Di của bạn tốt lắm đó có lẻ đó là luật bù trừ của Thiên mạng : Sao Liêm Trinh tọa thủ cung Thiên Di Miếu Vượng thì ít khi ở nhà mà dành nhiều thời gian ở ngoài, ra ngoài gần người phú quý, quan hệ xã hội rộng, có thể phát huy tài hoa, xa xứ mà lập nghiệp thành công. Người này nếu như kinh doanh thương nghiệp, thì hay kiếm được tiền tài. Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn, trong lúc náo loạn ở ngoài mà kiếm được tiền,có phúc thành cự thương, ở ngoài làm ăn phát đạt. Thiên Phủ tại Thiên Di, ra ngoài gặp được quý nhân. Miếu Vượng thì đại cát đại lợi ra ngoài vận khí tốt đẹp, mỗi lần đều được quý nhân phù trợ, không có lần nào là không thuận lợi, gặp nhiều tài lộc. Cuối cùng thì THÂN của bạn cư tại cung TÀI BẠCH : có những nét đặc biệt khái quát như sau: Trước tiên, tiền bạc là vấn đề chủ yếu và là mục đích quan trọng trong cuộc sống của bạn . Nói như vậy không có nghĩa là bạn có Thân cư Tài Lộc quan niệm sống của bạn chỉ có tiền mà bạn là những người có khả năng làm ra tiền. Làm ra tiền nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, và bằng cách nào thì cũng còn tùy vào lá số của mỗi người. Dù nghèo hay giàu, người Thân cư Tài Lộc thấu hiểu giá trị của đồng tiền và sử dụng đồng tiền ra sao cho xứng đáng với giá trị của nó. Chuyện đáng xài thì xài, chuyện không đáng thì 1 xu cũng không bỏ ra. Bạn quan niệm tiền là cái đích tiên quyết phải có, rồi từ đó xử dụng tiền như một phương tiện để được những mục đích khác mà bạn mong muốn. Bạn thường có năng khiếu về thương mại, kinh doanh. bạn là những người thích hợp để trở thành chủ nhân của những cơ sở làm ăn mua bán và thường trở nên giàu có bằng đường kinh doanh do cung Tài Lộc của bạn tốt đẹp. Vài dòng chia sẻ.
 16. Xin chào Vô Thức Cung Mệnh của bạn có cách Sát Phá Liêm Tham. Mệnh Tuần Thân Triệt theo Tử vi thì phải là cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì tốt hơn. Có thêm TAM KỲ GIA HỘI là Danh tiếng lừng lẫy, phú quý song toàn, được phúc ấm hay lộc của tổ tiên để lại, gặp nhiều may mắn, gặp nạn được quý nhân phù trợ, có thể dẫn đến thành công bất ngờ. Tại cung Mệnh có TỬ VI THẤT SÁT tạo thành cách "Thất Sát ngưỡng đẩu". Tử Vi có tính cách lãnh đạo, Thất Sát có phong cách hùng dũng, thích đảm đương việc khó nhọc . Hai sao cộng lại hơn Tử Vi đơn thủ ở chỗ chịu khó hơn, hơn Thất Sát đơn thủ ở chỗ cẩn trọng hơn . Ở cùng cung thì không chịu nhượng bộ người. Hai sao cùng cung ở Tỵ Hợi là nơi ngụ của sao Thiên Mã (Dần Thân Tỵ Hợi thường được gọi là tứ mã địa) , tức vị trí của biến động , thay đổi . Nên thường có những gặp gỡ, duyên nghiệp phức tạp, thành bại khó lường . Cá nhân sẽ có nhiều cơ hội đi lại, biết nhiều chuyện thiên hạ, nhiều sức sống , được hưởng nhiều thú lạ trên đời. Tử Vi phong cách uy nghiêm, Thất Sát tính khí cương cường . Nên cá nhân có khả năng lãnh đạo . Dù trải nhiều thay đổi nhưng con đường đã định thường đi đến nơi đến chốn. Thất Sát cố chấp, Tử Vi nhiều suy nghĩ, nên bổ túc khuyết điểm cho nhau, có thể là người vô cùng hợp lý. Ưu điểm : Trí dũng kiêm toàn , độc lập hành sự, có khả năng chịu đựng lao khổ, có tinh thần trách nhiệm, biết sửa những sai lầm của mình . Có chí lớn hơn đời, ân oán phân minh, không sợ nghịch cảnh, quả cảm dũng mãnh. Khuyết điểm : Tâm tính sôi nổi bất thường. Mơ ước quá cao, suy tính không trọn vẹn vấn đề nên dễ làm hỏng việc . Lâm sự độc đoán, không chịu nghe lời thật mất lòng, lại dễ tin lời dối của kẻ xấu xa . Đời sống thiếu ổn định, thiếu kế hoạch lâu dài. Cung tài bạch củng tốt lắm. Tài vận thịnh, có chuyện vui về tiền bạc hoặc nhờ có danh tiếng mà được lợi,có lúc có tiền ngoài dự kiến, trước 30 tuổi thành bại đều nhiều, sau 30 tuổi thì bắt đầu có tài sản. Nghề nghiệp thì bạn có thể chọn bất cứ công việc nào cần tới hành động. Bao gồm quân sự, luật, hành pháp, cứu hoả, vận động viên chuyên nghiệp, trợ y, phi công - gần như bất cứ nghề gì có mặc đồng phục. Ngoài ra, có thể là diễn viên, tay chơi nhạc rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, luật sư - những nghề phải xuất hiện trước đám đông. Về tình cảm thì biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt, vì ngoài tư thái trượng phu, quân tử, bao dung, quý phái, bạn còn rất lịch thiệp, có thể nói là rất “galant”, đó là chưa kể đến vóc dáng hiên ngang, oai vệ và diện mạo khôi ngô. Tuy nhiên, nếu cô nào hay ghen tuông thì lại không nên kén chọn bạn vì làm sao ông chồng có thể giữ trọn vẹn trung thành với mình. Vì cái sao thủ mạng nó luôn giữ vững tư cách của nó là như vậy. Nhưng nếu nói khách quan thì cô nào có đức lang quân như vậy tưởng cũng là một điều hãnh diện cho mình khi thấy xung quanh biết bao nhiêu phụ nữ mong muốn có người chồng như mình. Đối với cung số của bạn đa phần kết hôn với đồng nghiệp hay bạn học, hoặc người quen biết từ nhỏ, hoặc do người thân bạn bè giới hiệu mai mối mà thành, tức lấy người thân thiết với mình. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn hoặc tuổi tác chênh lệch không nhiều, vợ đa phần là vợ hiền mẹ tốt, cùng chồng dạy dỗ con, khí chất nội tại tốt, hiền từ thông minh, không hay nói nhiều. Vài dòng chia sẻ.
 17. Chào bạn Vanminh bạn có sao Tử Vi Thiên Phủ tại dần thân, cũng không phải là điều tốt, đa phần bằng mặt không bằng lòng, hoặc sẽ tái hôn. Và hội quá nhiều sát tinh thì có thề ly hôn, nếu không khắc hình thương. Bạn có tính cương, có dục vọng thống trị ở nhà bá đạo, thiếu giao lưu tình cảm, nhất định phải kết hôn muộn, thì đôi bên mới sống với nhau đến già. Tử vi củng không thể chắc bạn có bao nhiêu con và bao nhiêu trai gái. Theo mình nghỉ thời đại này mà còn quan niệm trai gái có lẻ hơi bảo thủ. Quan trong là khi con của mình lớn lên có còn nghỉ đến mình không nửa thì theo tử vi đó củng là phúc đức mà không phải ai củng có đâu bạn. Vài dòng chia sẻ.
 18. Chào bạn Phamngoc *Nghề nghiệp:* Sẽ thành công với chuyên gia, nhà kinh doanh, nhà xuất bản, người đấu thầu, kỹ sư, chuyên gia tài chính, thẩm phán. Khả năng làm việc và phù tá tốt, thích hợp với ngành nghề giáo dục, văn hóa, kinh doanh. Lá số sở hữu cách cục này thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Không làm việc trong môi trường chịu hạn chế, khó có thể quản lý chỉ huy các thuộc bộ, như làm chức vụ quản lí thì khó có thể phát huy năng lực. Cung quan lộc bạn có Thiên Đồng, Thiên lương , Lộc tồn thì là điềm đại cát, trong công việc có thể nhận được sự trợ giúp về vật chất, là người giỏi quản lý, sử dụng tiền bạc, không thích hoang phí, dễ tích lũy tiền bạc, công việc phát triển thuận lợi. Tuy nhiên lại có thêm Địa không đồng cung nữa cho nên một đời công việc không ổn định, thường thay đổi công việc hay bị trắc trở. Hãy cẩn thận. Cung Tài bạch thì có sao Thiên cơ nhờ lao tâm phí lực mà có tiền tài, ít khi có tiền ngoài dự kiến, chủ 1 đời tiền có rồi hết, tay trắng tạo lập nhà cửa, tiền tài đầy đủ, người làm bên Ngân hàng hay tài chính. Nếu như làm thương nghiệp, dễ buôn bán, là người trung gian. Năm nay có thể đi xa liên quan đến công việc, nếu có tiền thì có rồi lại hết, nhưng có còn hơn không. Bạn hơi cô đơn khép kín không tốt cho tình cảm và sức khỏe nên giao lưu nhiều. Vài dòng chia sẻ.
 19. Xin chào bạn Tướng Tùy Tâm Sinh Đầu tiên là cung Mệnh của bạn thì Liêm trinh đồng cung với Tham Lang là ngườitâm linh mẫn cảm, ý tứ thâm trầm, ngoài nhu trong cương, không dễ bị áp chế,thay đổi liên miên, ví như mây bay nước chảy. Hai sao chi đồng cung tại Tị Hợi, là "tứ sinh tứ mã địa", bao hàm ýnghĩa đột biến . Lúc thuận thời cũng có điều bất đắc ý, khi gặp nghịch cảnh lạithường tìm ra sinh lộ để phát triển rực rỡ bất ngờ. Tuổi niên thiếu gặp nhiềukhó khăn, đời sống bất định, trung niên hậu vận nhờ tùng trải kinh nghiệm phongphú mà sự nghiệp có thể hanh thông. Liêm Trinh Tham Lang là hai sao đào hoa, nên quen biết nhiều người, nhiều khigặp người lạ cũng trở thành thân thiết mau lẹ . Nhưng tình cảm ít khi giữ đượclâu dài . Thời lên, lúc xuống cũng thường ngắn ngủi, nhưng vẫn tìm được sự tựtại, vui thú . Nếu theo nghiệp doanh thương thì dễ thành công. Ưu điểm : Biết điều hay lẽ phải, biết độc lập tự cường , quen nhiều hiểu rộng,kiến văn quảng bác, ứng biến mau lẹ, tìm được sự lạc quan trong mọi hoàn cảnhcủa đời sống, có khả năng thấy ít hiểu nhiều. Khuyết điểm : Quá nhiều ham muốn, biến đổi nhanh chóng , dễ vì tình mà mangphiền toái, thiếu tính nhẫn nại, không bằng lòng với những gì đang có, dễ bỏ cũtheo mới . Thiếu thực tế, ít khi nghe lời hay của kẻ khác. Cuộc đời của bạn có thể là có danh thì nghèo, khi lên voi lúc xuống chó. HãyLưu ý sự nghiệp, Trong đời gặp nghịch cảnh chua cay mộng khó thành đạt. Vong gia thất thổ, sát địa; trì hãm về tài lộc; cản trở về công danh; xói mòn về hạnh phục (cần người phối ngẫu có cung điền trạch tốt và phải dựa vào họ sẽ được ăn lộc và hoá giải những cái xấu (đây gọi là phản vi kì cách) Về cung Thân thì bạn thuộc Thân cư Tài Lộc, bạn có những nét đặc biệt khái quát như sau: Trước tiên, tiền bạc là vấn đề chủ yếu và là mục đích quan trọng trong cuộc sống của bạn . Nói như vậy không có nghĩa là quan niệm sống của bạn chỉ có tiền mà bạn là những người có khả năng làm ra tiền. Làm ra tiền nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, và bằng cách nào thì cũng còn tùy vào lá số của mỗi người. Dù nghèo hay giàu, bạn thấu hiểu giá trị của đồng tiền và sử dụng đồng tiền ra sao cho xứng đáng với giá trị của nó. Chuyện đáng xài thì xài, chuyện không đáng thì 1 xu cũng không bỏ ra. Bạn quan niệm tiền là cái đích tiên quyết phải có, rồi từ đó xử dụng tiền như một phương tiện để được những mục đích khác mà bạn mong muốn. Có thể đến một vận hạn nào đó, bạn cũng có cơ hội làm ra tiền nhưng lại không giữ được tiền trong tay. Liêm, Tham đồng cung: báo hiệu sự kiện thưa vì tiền, có thể đi đến ngục tù. Hãy cẩn thận. Về Tình cảm thì Hai sao Liêm-Tham này thủ Mệnh thường thường tiêu biểu cho người đàn ông cục cằn, vũ phu tuy vẫn có tình cảm. Nếu chẳng may có thêm Hóa Quyền và Hỏa Linh thì phụ nữ không nên chung sống với đương số vì sẽ bị nô lệ hoàn toàn và còn bị mắng chửi tối ngày. Tuy nhiên trong trường hợp này do bạn có những sao “hiền” chế hóa bớt đi, như có Hóa Khoa, Đào, Việt, … thì có thể chịu đựng nổi. Nhưng đối với xã hội, bạn bè thì bạn lại là người rất sốt sắng, trung thực, thẳng thắn, vị tha, cởi mở và rộng rãi. Sao Liêm Trinh còn được mệnh danh là sao Đào Hoa rất dễ phải hứng chịu sự ghen tuông của đối phương. Năng lực ngoại giao của bạn rất tốt, bạn thường không câu nệ tiểu tiết, thích vui đùa, dám ăn dám chơi, dám biểu đạt, có thể nói đây là những biểu hiện của bạn khi còn trẻ, vì vậy trong quá trình vui chơi đó, cơ hội để tìm được nửa kia của bạn rất nhiều, tuy nhiên đối tượng thích hợp nhất dành cho bạn là những người có thể nhập cuộc chơi cùng bạn.Cuối cùng là 1 lời khuyên dành cho người Liêm Trinh: Đừng bao giờ coi chuyện hôn nhân là trò đùa trẻ con! Những người Tham Lang thường coi trọng cuộc sống vật chất, bạn tiêu pha nhiều và có dục vọng cao. Khi chọn lựa đối tượng, họ thường xét đến vấn đề Kinh tế hàng đầu, ít nhất cũng phải đủ sức giúp đỡ họ về mặt tài chính, gây dựng nhà cửa, Bạn cũng rất đa tài đa nghệ, yêu cái đẹp, bởi vậy bạn rất chú trọng vẻ bề ngoài. Tuy nhiên có lúc chỉ cần động lòng một chút,bạn đã có thể thích đối phương, vì vậy nếu thật sự phải nói về mẫu người bạn thích, thì mọi hình mẫu đều có thể. Cũng bởi họ luôn dựa vào cảm xúc khi làm việc, nên một khi cảm xúc không còn nữa, thì có nói gì làm gì cũng vô ích. Kết quả là về vợ chồng thì Khá giả và chung sống đến già tuy hay cãi nhau.vợ giỏi quán xuyến việc nhà, quản lý tiền bạc rất tốt, ở ngoài cũng có thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Bạn còn trẻ cứ lo chuyện công danh trước đi, Tình cảm tự nó đến, số mạng bạn củng khá lắm đó. Vài dòng chia sẻ