• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

me huong

Hội viên
 • Số nội dung

  123
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by me huong

 1. Hà hà, hoasenvang ơi bạn hỏi kỹ về chồng làm chi, bây giừ Bác HTH nói thế thì ko biết là lo việc gì hơn
 2. Loại quả trên a TL chụp ở đâu thế ạ, trông đẹp mắt và ngon quá ko biết có ăn đc ko ạ.
 3. Chúc mừng sinh nhật Bác Thiên Sứ. Cháu chúc Bác luôn mạnh khoẻ và ngày càng có nhiều bài viết hay cho diễn đàn lý học.
 4. Chào hoasenvang nhé, lâu lắm rồi mình ko vào diễn đàn. Bạn đã sinh em bé rồi phải ko, chúc mừng bạn nhé. Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ, em bé ham ăn nha. Hoosenvang tính xa thế mới nhẩy ổ xong đã tính đẻ nữa rồi
 5. Chúc chú Bá Kiến và cô dâu luôn hạnh phúc bên nhau. Cô dâu xinh quá!
 6. Nếu không thể quên thì hãy cứ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
 7. Không thể tin dc, có chuyện cổ tích giữa đời thường thật sao. Nếu là đúng thì vui quá.
 8. Yêu nhau cứ lấy nhưng đôi khi cha mẹ lại không nghĩ thế Bác ạ. Phận làm con........
 9. Dạ, cảm ơn Bác.
 10. A TL cho hỏi hoa mầu trắng có phải là hoa lan ko ạ nhưng mà ko bít tên là gì. Ngắm hoa lá thế nầy thấy đời đẹp hơn.
 11. A phamhung cho hỏi muốn đọc sách của thầy Thiên Sứ để biết vì sao là mẹ tròn con vuông thì tìm ở đâu ạ. Nếu có link nhờ a gửi giúp ạ. Cảm ơn a.
 12. "Bác" Bá Kiến vui tính quá. Ko biết Bác có tẻ và đệp choai như anh Thiên Luân ko. . Các bạn gái trẻ bây giờ chỉ thấy lo lấy chồng sớm thôi nhỉ. Chắc chưa nghe bài Lá Diêu Bông rồi.
 13. Cháu xin nhờ các Bác xem giúp tuổi xây nhà giúp Bố mẹ cháu. Bà nội bảo Bố cháu sinh ngày 15/01/1960 nhưng không chính xác. Bà bảo có thể Bố cháu tuổi Hợi( 1959). Gia đình cháu đang phân vân không biết thế nào mà Mẹ cháu lại tin mấy thầy xem bói ở ngoài nên cháu không yên tâm. Vì xây sửa nhà cửa là việc quan trọng nên cháu mong các Bác xem giúp 2 tuổi trên năm nay và sang năm Giáp Ngọ có thể tiến hành xây sửa dc ko ạ. Cháu đọc trong mục phong thuỷ này thì chỉ biết xây sửa nhà tránh tuổi Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc, nhưng cháu có nhớ đã đọc ở diễn đàn nói tránh cả Kim Lâu Thân nữa mà ko biết thế nào.Kính mong các Bác giúp gia đình cháu. Cháu xin cảm ơn.
 14. Sao a lại dùng số sim toàn là số 0. Cảm giác bế tắc quá.
 15. Ha ha, đến giờ mà mọi người vẫn tin vào đi xem bói để đi đến hôn nhân nhỉ. Thế vì sao lại yêu.
 16. Chúc 2 mẹ con bạn luôn bình an. Dù có thế nào thì hãy lạc quan lên bạn ạ.
 17. Và để vừa lòng Mẹ nên a muốn tìm người phụ nữ vừa ý Mẹ a. E là người con gái đã dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu và người e yêu, và cũng rất giống a là Mẹ e cũng là người phản đối kịch liệt vì rất nhiều lý do. Tất cả người thân đều nói e bất hiếu nhưng với e có hiếu với người đã sinh ra và nuôi mình khôn lớn ko phải là làm theo ý của Cha Mẹ. Bây giờ thì e đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chúc a sớm thuyết phục được Mẹ.
 18. Cháu chào Bác Haithienha. Cháu rất mong Bác có chút thời gian để xem giúp lá số tử vi của hai vợ chồng cháu ạ. Cháu xin cảm ơn Bác. Đây là lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdong...der=m&view=edit Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...der=f&view=edit Cháu xin mô tả một chút về chồng cháu để Bác biết ạ: Chồng cháu cao 1m72, nặng 57. Tóc thẳng, mắt 2 mí. Hồi bé lúc 2 tuổi đi nhà trẻ bị cảm lạnh và bị méo mặt bên trái do bị liệt dây thần kinh số 7, vì thế mà chồng cháu mang mặc cảm tự ti từ hồi nhỏ đến bây giờ. Gia đình nhà chồng cháu cũng đã chạy chữa từ hồi bé từ trong nước đến nước ngoài, đến năm 2003 là trải qua cuộc đại phẫu lần 2 để kéo lại khuôn măt. Đến giờ thì chồng cháu đã bình phục được khoảng 70%, nhưng khi cười mặt vẫn thấy méo và nửa khuôn mặt bên trái( mắt, mũi, miêng) bị hỏng. Tính tình thì cháu thấy chồng cháu là người con rất có hiếu với ông bà và ba me, rất yêu vợ và thương con, tuy tính tình nóng nảy nhưng lại rất tốt tính. Có tài là rất am hiểu và có năng khiếu về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nhưng cháu thấy về công việc thì chồng cháu khá vất vả, đã chuyển qua 2 chỗ làm và hiện giờ đang làm hợp đồng ở cơ quan nhà nước. Đến ngày 14/12/2012 này là thi vào công chức. Còn về bản thân cháu: cháu cao 1m58, nặng 45 kg, nhưng hiện giờ cháu đang 58 kg do có em bé, và dự sinh vào ngày 15/1/2013. Tóc cháu xoăn từ nhỏ, miệng nhỏ, mũi cao, mắt 2 mí. Mẹ cháu kể hồi bé cháu đẻ rơi ở trước cổng trạm xá, bố cháu đỡ cháu luôn và có người đi đường giúp.Giờ sinh của cháu khoảng từ 4h30 sáng đến 5h bác ạ. Tính tình hiền lành, có tính thương người và dễ tin vào người khác, nhưng đôi khi cũng có tính hay ganh tỵ. Không được thông minh. Cháu thấy cháu cũng vất vả và không được may mắn nhưng hình như cháu hay có quý nhân phù trợ. Cháu đã có 1 con gái sinh năm 2010 và chuẩn bị có con gái nữa. Chồng mong Bác Haithienha xem giúp về công việc của 2 vợ chồng cháu. 1. Tháng 12 tới chồng cháu thi công chức có suôn sẻ và gặp may mắn không ạ. Và năm Tỵ tới chồng cháu có gặp vận hạn gì không ạ( 3 năm Tỵ, Ngọ, Mùi ) là năm tam tai của tuổi Hợi. 2. Cháu chuẩn bị sinh em bé có mẹ tròn con vuông không ạ. 3. Số vợ chồng cháu có sinh được con trai không ạ( chồng cháu rất yêu con gái nhưng cháu biết chồng cháu mong có con trai lắm, nhiều lúc cháu thấy thưong chồng lắm, cháu muốn sinh thêm và cũng đã được các bác trên diễn đàn tư vấn năm sinh con tốt rồi ạ) Những thông tin trên có dài dòng quá mong Bác bớt chút thời gian để giúp cháu. Cháu chờ hồi âm của bác ạ.
 19. Xin gửi tới mục Những Bài Thơ Hay 1 bài thơ mình đã đọc Tôi có những ngày buồn Mê man Tóc xoã một mình ngồi hát ca Tay buông xuôi the niềm tuyệt vọng Giấc mơ nào đành gởi gió bay xa Có gì trong tôi đã vỡ từ hôm qua Giữa đường về buồn như muốn khóc Một ngôi sao đi lạc cuối trời Im lặng quá tiếng ai đang gọi Không - chỉ tiếng lòng tôi gọi - thế thôi
 20. Mình là người ko hiểu gì về thơ nhưng rất thích bài thơ này của tác giả Trần Hoà Bình. Chú mất chắc cũng mấy năm rồi.
 21. VN mình làm thì láo nhưng báo cáo thì hay.