• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

haithienha

Hội viên
 • Số nội dung

  8.351
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  187

Everything posted by haithienha

 1. Lâu quá mới có người muốn xem tử vi và có lòng hậu tạ như thế nầy thì ít có, tôi cũng có nhiều cảm hứng để giải cho bạn nhưng không phải là do quà biếu của bạn mà ra, mà là tính thẳng thắng của bạn. Nếu bạn không ngại đường xá xa xôi và nán lại ít nhất ba ngày cùng tôi đàm đạo tôi sẽ giải cho bạn mà không cần tính phí gì cả, vì xem tử vi rất chi tiết và tốn nhiều công phu, nơi tôi ở là vùng sâu vùng xa bạn nếu cất công đến diện kiến tôi thì chi phí cho cho tàu xe ít nhất cũng gấp 5 lần của 20tr,. Còn như ngại xa xôi bạn không đến được gặp tôi thì chỉ cần xác định bạn giờ sinh nào thì ở diễn đàn cũng có nhiều vị đủ khả năng để giải thích cho bạn ,với điều kiện phải tin vào người giải đó.
 2. Hậu tạ kiểu nầy thì quá ư rẻ mạt, xem như trên hầu như cho cả cuộc đời, bạn đi ra ngoài mấy ông thầy bói dạo có khi lấy phí còn nhiều hơn nữa/ nếu là tôi xem 1 lá số như trên tôi sẽ lấy với giá 20tr là ít.
 3. Tiền tài ? > không thành đại phú nhưng rất sung túc có của nhờ vào chồng, trung vận trở đi thì mới ... Con cái ? >hiếm con hay muộn con, nếu có con may mắn chỉ có 1 ngoài ra có thêm con nuôi hiếu thảo hay không có con đẻ thì nhận con người khác đẻ giùm mà nuôi.
 4. Chán quá ! sao cháu không chịu xem điều lẹ trước khi vào nhà người khác.
 5. Thất nghiệp thì đâu có gì xấu hổ đâu cháu ? hy vọng khoảng cuối giữa tháng 8al chúa có được việc làm nhưng không chắc lắm đâu, cũng trong tháng nầy cháu cần quan tâm đến sức khỏe, kẻo bệnh cảm sốt nặng đấy, nếu tháng 8al vẫn chưa có việc để làm thì phải đợi đến tháng 11al, trong tháng 11al nếu có được việc làm thì nên tránh đụng chạm đến 1 người nữ nhỏ tuổi hơn, để khỏi bị mất việc.
 6. Chán chết đi mất, sao cháu không chịu xem điều lệ trước khi post ?
 7. Xem trong google map thấy Town Bạn ở gần giáp với NY, nhưng mà quá xa nơi tôi ở, tôi hiện ở Longisland, nhưng thường xuyên lên upstate NY để phụ giúp em tôi 1 tay cũng thường đi xuyên qua NJ,PA nhưng chỉ ở những town tiếp cận Middletown NY, Bradford thì hơi xa nơi tôi hay thường đi mỗi tuần. Hy vọng có dịp nào đó gặp mặt Ô.bạn
 8. Chào bạn. Nếu Ô.bạn có điều kiện thì Nên mua nhà trong năm nay tức 2017 so với âm lịch thì Bạn còn hơn 5 tháng nữa mới qua năm Dậu, năm tới là đại kị cho người nữ (vợ) trong nhà, nếu vẫn chưa mua nhà được trong năm 2017 thì không nên mua nhà trong năm 2018, còn trong năm 2019 thì trung bình không được tốt hoàn hảo như trong 2017. Khi nào Bạn có định thực hiện ý định mua nhà đó... theo đề nghị của tôi ở trên, trước khi mua nhà tức trong khoảng thời gian chọn lựa cái nào ung ý Bạn có thể cho tôi biết sớm và mô tả về những cái nhà Bạn đang chọn để tôi có thể giúp Bạn chọn phương hướng nào mà cái nhà đó thích hợp với tuổi của bạn.
 9. Tôi thấy,qua lá số của Ô.bạn trong năm tới (tuất) tiểu hạn nhập cungThân 1 điều chắc có rằng Ô.bạn sẽ có sự di chuyển hay dời đổi về > nơi ở hay công việc làm việc nầy sẽ xảy ra nằm trong 6 tháng 1/2 cuối năm /đại hạn nhập cung Sửu Ô.bạn sẽ có sự chi tiêu và hao hụt 1 số tài lộc gì đó cho công việc gì đó và hơi bận bịu bận tâm với việc gì đó xảy ra trong năm tới, nhưng mọi thứ đều thuận lợi và tốt đẹp . Như vậy không biết có đúng với sự trù tính của Ô.bạn hiện nay ? Đây là ý kiến ra ngoài phạm vi của tử vi/ tử vi sẽ không xem được nếu Bạn dự trù 5-10 năm nữa retire rồi mua nhà nơi đó settle down có thuận lợi hay tốt ?, tử vi chỉ có thể xem vận hạn năm nào xảy ra điều gì và cũng có thể xem hình thể hay vị trí nơi nhà đó, nhưng điều nầy không chính xác cho lắm với thời đại ngày nay nhất là bên Mỹ vì 1 người có khả năng họ có thể mua nhiều căn nhà tọa lạc nhiều nơi khác nhau / còn vấn đề mua nhà có tốt ? hay địa địa thế có tốt ? thì lại qua 1 lãnh vực khác đó là năm tuổi mình mua nhà và căn nhà vị trí v.v thì thuộc về Phong Thủy. Đây là ý kiến riêng tôi giúp bạn về quan điểm nầy/ năm tới bạn không nên mua nhà vì tuổi bạn kị cho người vợ trong nhà,nếu quyết định muốn thay đổi chỗ ở Bạn nên dời dự định mua nhà thêm 1 năm nữa, hay chỉ mướn nhà tạm ở cho đến hết qua năm sau.
 10. HaHa, ông bạn sanh ra ở mỹ còn tôi sanh ra ở VN thì làm sao cố vấn cho ông bạn được, với cái tuổi của ông bạn tôi nghĩ rằng ông bạn hiểu thế nào để hợp thức hóa theo lệ cách sống theo sinh hoạt bên Mỹ. Tôi chỉ lớn hơn ông bạn hơn 1/2 con giáp nhưng thời gian sống ở Mỹ nầy chỉ hơn 30 năm vẫn còn thua xa và chắc phải còn học hỏi nhiều ở nơi ông bạn đấy. Nhưng ở đây trong phạm vi của tử vi tôi đưa ra vài nghi vấn về lá số của kia ở đây tôi không bàn về gia cảnh thân thế , nghề nghiệp của cô ta,nhưng tôi thấy cung tài của cô ta quá tốt > thiên lương+hóa lộc tại Ngọ > lại đang trong đại vận nầy có hưởng cái lộc gì lớn lắm , hay là trúng lottery ?
 11. Theo quan điểm nhạn xét của tôi về hạn vận của ông bạn và của cô bạn của ông bạn,đều có vận hạn trùng khớp với nhau,kể từ năm nay và năm tới tình cảm rất ướt át, nếu ông bạn có ý định thực hiện tất có thể thành như ý muốn, nếu sớm hy vọng vào mùa đông sắp tới nầy ông bạn không còn phải đắp chăn 1 mình nữa. Cũng như tôi đã đề cập ở trên, cuộc sống tình cảm và gia đạo của bạn như đôi đũa so le,ông bạn so bằng đầu nầy thì sẽ hụt đầu kia, nhưng nếu khéo dùng đãu ông bạn vẫn có thể gắp được đồ ăn như thường còn như thay vào cầm nỉa chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp thêm, nhận xét qua 2 lá số thì tôi thấy trong lá số của bạn có bóng dáng thể hiện cô bạn kia, hy vọng bạn có cuộc sống lâu dài với người nầy. Vài dòng bàn về lá số của ông bạn nếu có gì không đúng xin vui lòng bỏ qua,tôi chỉ nhận xét theo đúng với tinh thần sách, trong lá số cung mệnh bạn chỉ ra rằng, bạn là người thông minh và có tài năng nhưng bị thiên hình +địakhông nên độ số giảm đi rất nhiều,nếu không cuộc đời của bạn rất sáng lạng công danh sự nghiệp nổi như cồn,có thể nói là NHẤT TIẾNG HÔ BÁ NẶC, bạn là người có cá tính rất gia trưởng, cố chấp, bạn không bao giờ thành đại gia được nhưng vấn đề tiền bạc rất dễ kiếm, số được hưởng phúc thọ song toàn nên trong đời rất ít khi có những bệnh tật hay tai nạn gì lớn xảy đến, số tuổi thọ rất cao duy bạn chỉ có 2 căn bênh nhỏ thể hiện trong cung tật ách đó là > vấn đề liên quan đến bộ phận sinh lý và bệnh về trĩ, trong thập niên tới bạn sẽ có thể có cuộc tiểu phẫu nào đó xảy ra.Trong lá số chỉ ra rằng song thân bạn bất toàn,mẹ mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo bất trị, cha thì như như mặt trời mọc lúc vào đêm... không là mẫu mực được tôn kính. Về gia sản nhà cửa bạn có căn nhà nhỏ đẹp an hưởng lúc về già và bạn dùng thời gian vào sự trang trí và bảo quản rất tươm tất.
 12. Bạn cho tôi hỏi đôi điều về bạn và cô bạn kia để tôi tạm xác định có phải là người sẽ cùng chia sẻ với bạn suốt quảng đời còn lại không nhé, cái nào đúng và biết bạn xác nhận giùm cái náo sai bạn nên nói để tôi ... Bạn > người luôn sống có qui tắc, quá thận trọng và luôn mong muốn điều gì mình thực hiện đều cầu toàn, luôn cố gắng để thành công và luôn chứng tỏ với mọi người mình có bản lỉnh khả năng muốn vượt hơn người khác, sống thực tế và khó tinvào những điều dị đoan mê tín, trọng đồng tiền mình kiếm được, trong đời đã có lần giải phẫu dù tiểu phẫu như ruột thừa hay gì ở phần bụng. Cô bạn gái kia > tánh rất thâm trầm nhưng không phải là người nhẹ lòng, có khi làm điều gì cũng bất chấp muốn làm là cho được, trong đời cũng đã có ít nhất 1 lần giải phẫu thuật hay có gì có tật hay khuyết bên trái hay có bớt nốt ruồi hay sẹo bên mặt trái ?
 13. Mệnh Không Thân Kiếp, cuộc đời vui ít buồn nhiều. Thân cư Thê > Tuần án thật khó lập gia đình hay phải lập gia đình rất muộn. Dù lời cầu khẩn của bạn có được ơn trên đáp úng đi chăng nữa thì bạn muốn có 1 người vợ tâm đầu ý hợp cũng khó... Bạn luôn luôn có sự bất xứng hay có những sự éo le trong cuộc sống gia đình ngay cả ngoài xã hội cũng vậy. Nếu được may mắn, những ngày dài trong chuỗi ngày còn lại ,thì bạn sẽ gặp 1 người vợ như đôi đũa so le... cần thiết người đó phải có qua 1-2 đời chồng thì may ra mới sống lâu bền với bạn được, and you must know how to get along với người bạn đời kia hay là tiếp tục như cuộc sống từ trước.
 14. Nên đi tìm việc mà làm không nên kinh doanh gì hết vì chưa đến lúc !
 15. Hy vọng trong 2 tháng 04-07al cháu sẽ có được việc làm.
 16. Nghi cháu sinh giờ khác, lúc cháu sinh ra bình thường hay sinh khó hay sinh non ngày tháng ?
 17. Háo hức quá vậy, đã nói trong năm nay mà nếu có gì trở ngại thì đến tháng cuối năm.
 18. không biết cháu có duyên với người đó hay không nhưng người vợ tương lai của cháu có dạng như sau : người cao nước da trắng, mặt hơi vuông,tánh nghiêm trang ít nói, hơi gầy là chị cả trong nhà có học nhà cũng khá giả có của, khi cưới xin cũng rất dễ dàng nhưng sau đó cũng có thời gian xa cách, nếu cưới xin khó khăn thì thời gian xa cách ngắn.
 19. Thôi ! mới nói nói có vài câu mà cháu xanh mặt mất ngủ mấy đêm giờ đây nói thêm nữa chắc cháu mất ngủ cả tuần.
 20. Năm nay vào khoảng tháng 07-08 sẽ có người lớn tuổi mai mối cho 1 chàng, còn quyết định là do nơi cháu, nhưng bác có lời khuyên nên và nên... nếu lỡ mất cơ hội nầy cháu sẽ chờ đến 4-5 năm nữa mới có cơ hội trõ lại, con cái sau nầy cũng đông nhưng khắc cha mẹ và không thuận, sanh khó nuôi hay có thể sanh con thường sanh mỗ.
 21. Quan điểm của cháu khác xa với bác/ nếu người mệnh Tử-Tham đây là cách đào hoa phạm chủ cuộc đời lắm nổi truân chuyên trong bể ái, cho nên có khuôn mặt hơi dàixương ,gầy nước da hơi tối. Còn như người phá quân luôn có nước da trắng hay hồng,chân mày hơi nhạt ,mặt hơi tròn và người cũng hơi tròn, cháu có tính hướng nội là do sao Tử+ thiên hư là người đa sầu đa cảm hay trầm tư suy nghĩ mông lung.
 22. người sanh đôi đều có 2 cuộc đời khác nhau dù sinh ra trong 1 giờ nhưng cách luận giải cho người sinh đôi đều khác nhau. Ởđâychỉ xem cho1 cháu vì cháu là đương số hỏi còn hỏi giùm hay xem lá số của người khác thì không nên xem.
 23. Nhận định theo lá số của cháu, không thấy có đa phu...nhưng cung phu dù cho có muốn thay đổitrong cuộc sống gia đình thì cuộc đờimuốn tránh vỏ Dưa thì cũng đạp nhầm vỏ Dừa, cuộc sống gia đạo luôn bất hòa dù lấy mấy chồng cũng vậy Số cháu cung tử tức rất xấu, thuộc dạng hiếm con hay không có con, nhưng trong cung tử cho thấy nếu cháu cầu tự hay lên chùa lập phước may ra mới có 1 nếu sanh được cũng nên bán cái cho chùa để con sau nầy trở nên hiền hiếu và không bị bệnh hay tật.