• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

haithienha

Hội viên
 • Số nội dung

  8.351
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  187

Everything posted by haithienha

 1. Hy vọng có tin vui trong mấy tháng, 05-07-08 al
 2. Cháu có thường đau dạ dầy tỳ vị yếu, bên phải tay chân hay ở mặt, cằm có vết sẹo hay nốt rùi cái bớt đen gì ?
 3. Năm nay cũng chưa thể lập gia đình, có thể có gặp người nào đó để kết bạn hay yêu nhưng không thể đi đến hôn nhân, phải 3 năm nữa mới chắc sẽ lên xe hoa, cháu đã chọn nhầm nghề sa nghiệp đúng ra cháu nên chọn học về tài chính hay ngân hàng, dù sao sau này cháu cũng rất khá giả và dễ kiếm tiền. Ông chồng tương lai lai có dạng người trung bình cao dong dỏng người nước da lơi ngâm, mắt to hơi lộ chân mày đậm ngắn có thể là con trưởng trong gia đình ăn nói rất ngọt ngào và chưng diện khi đi ra ngoài và có tính ăn chơi mê gái, cũng dễ vụng trộm có ngoại tình bên ngoài, số cháu dù sớm hay muộn lập gia đình cũng phải trãi qua 2 lần kết hôn là điều không tránh khỏi, ngoại trừ cháu lấy 1 người chồng có 1 lần đỗ vỡ và cháu chịu phận làm kẻ đến sau hay làm lẻ thì mới...
 4. Năm nay thời vận đã đến lúc xây nhà cửa hay tạo đất điền, ông chồng năm nay công việc có chiều thăng tiến dù đilàm cho công hay tư đều được sếp trên trọng dụng tín cẩn may mắn có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn hay giao cho trọng trách gì đó, nếu không được thăng chức thì cũng chuyển đổi qua 1 chức vị khác có uy tins hơn, trong việc xây nhà sẽ có vài việc bấtđồng đối với thợ thầy hay trong gia đình thiếu sự thống nhất ý kiến, tiền bạc có thể hao tốn gần như cạn kiệt cho việc đầu tư vào việc xây cất nhà nầy. Bà vợ hạn năm nay cũng có lộc tạo nên nhà cửa, nhưng cũng vì đó mà có sự khác với chồng hay thầy thợ xây cất như đã nói ở trên ngoài ra còn có thị phi nóng tính do từ bên những người bên ngoài và sức khỏe của con cái hay mẹ hay đau ốm luôn.
 5. Anh bạn tự nhận là bút chiến chứ có ai khai chiến với bạn bao giờ đâu ? Nếu có tâm giúp người khác qua cảnh khổ tất nhiên là điều tốt không bàn cãi, nếu ông bạn cho rằng người khác nói bậy tạo nghiệp quả vậy ông bạn cũng có tay nghề cao mới nhìn thấy sự sai của người khác. Nếu ông bạn có tâm nên luận giúp những người khác đang thắc mắc về cuộc đời họ hơn là phê bình người khác.
 6. Nếu lấy lá số của diễn đàn khác chắc đã có nhờ xem rồi, lời tư vấn của các thầy nơi đó nên quan tâm.
 7. Tại sao phải xem cho ông chồng mà không xem cho mình ? Hơn nữa 23h là giao giờ giữa 2 lá số hợi và tý. khi đang có chòng hay vợ không nên hỏi những câu hỏi trên sẽ bị ám ảnh bởi câu trả lời mấy thầy bói mù...đó mới là nguyên chính gây ra bất an trong gia đình.
 8. Thiễn nghĩ, nếu đã là người có đủ khả năng luận lá số tủ vi thì không cần phải có phần mềm nào ghi ra từng nguyệt hạn, vì cách tình nguyệt hạn hay nhật hạn thì thầy hay bà đó phải học thuộc lòng... còn nếu dựa vào phần mềm nào đó để có thể giải được nguyệt hạn thì thầy bà đó chưa đủ năng lực để luận 1 lá số tử vi...trình độ còn kém cỏi lắm > nhưng dù có bất cứ phần mềm nào đó cũng không thể luận giải vì sự luận giải không phải dựa vào phần mềm hay phần cứng gì mà phải do có kinh nghiệm và kiến thức về tử vi mới luậ được, tôi tin rằng chắc thầy Trúc Lâm nào đó có thể hiểu thế nào là niên hạn hay nguyệt hạn nhưng cũng như hầu hết các thầy luận tử vi không nói ra vì luận chi tiết đến nguyệt hạn thì cần nhiều suy nghĩ cho nên hầu hết các thầy đều tránh né không mất công phu để giải chứ không phải không biết. Nhưng mà ông bạn đâychắc có đủ tay nghề cao nên mới cho người khác là KHÔNG BIẾT, vaayjsao ông bạn không giải giúp người khác .
 9. Ôi giời mới có nói vài câu như vậy mà đã lo lắng như thế , thôi mai mốt đừng hổi điều như thế. Nhưng tôi chỉ có lời đoán vậy thôi chứ không có gì to tát nghiêm trọng đến nỗi phải lo sợ mà mất ngủ. Toàn là thầy bói già xem Voi không, được trúng bao nhiêu phần trăm xem lại đi , tôi có đoán trúng vanh vách hết đâu mà lo sợ đến xanh mặt như vậy, yên tâm đi.
 10. Nếu đúng giờ sanh thì năm nay là năm hội đủ điều kiện cưới vợ, nếu năm nay không xảy đến thì giờ sanh có thể sai. Vợ người dáng trung bình nước da trắng mặt đầy đặn, giỏi giang đãm đang ,xuất thân từ 1 gia đình cha mẹ có điền đất, khéo nói lời nói ngọt ngào khách sáo, nhưng đối với bên chồng thì xem nhẹ và thiếu sự hiếu đễ với cha mẹ chồng hay hiếu hòa với gia đình chồng.
 11. Đúng năm nay là năm bệnh hay nạn,nên lưu tâm tới vấn đề nầy về bản thân có thể bị áp huyết cao như đau đầu chóng mặt những gì có liên quan đến não, thứ 2- nên đi khám nếu có điều kiện để sớm phát hiện điều trị dễ dàng về ung bướu, về con cái có thể bị nóng sốt liên quan tới hệ thần kính. QUAN tâm ở 2 tháng giữa năm.
 12. Nếu bình chọn, tôi sẽ chọn người bên phải, vì người bên trái mặt tuy to đầy đặn nhưng mắt nhỏ và miệng hẹp, chẳng thấy có quí tướng đâu là đâu.
 13. Rất khá giả tiền tài sung túc dễ kiếm và không phải làm lụng lao lực mà có, nhưng không thành đại phú được, từ 34t trở đi về sau thì mới bất đầu .
 14. Năm 2018-2019 là 2 năm cháu có chồng, năm nay có người mai mối hay giới thiệu cho ai đó nhưng không hài lòng.Cháu dù có đa học nhưng thiểu thành, người chồng tương lai của cháu có dạng thấp người da ngâm tính tình ít nói nhưng nhân hậu hiền lành có thể do mai mối mà thành và giữa 2 người sẽ có mối ân tình gì đó sâu đậm trước khi cưới nhau.
 15. Tên là nữ lá số là nam làm sao xem đây? Nick name nghe đẹp quá mà người có đẹp không ? Ra trường rồi chưa có việc làm mà không lo , chỉ đi hỏi tình duyên> đói yêu không nổi đâu nha cháu!
 16. Cháu thích hợp với nghề kế toán, không có tay kinh doanh, đưng tham vọng nhiều nhìn những cái gì mình có đủ, quan lộ cháu không sáng thay đổi nhiều trong cuộc sống. Cháu bị phá cách mà sách có câu > bán thiên chiết sĩ, sinh sửkiếp-không.Lời khuyên, nên xa que mà lập nghiệp càng xa càng tốt và nên làm phước đức thật nhiều để tăng tuổi thọ và giảm bệnh nạn.
 17. Năm nay có cơ hội tiến tới hôn nhân, nếu được thì nên cưới, năm sau sẽ sanh con.Công việc có thể thay đổi gì đó trong năm nay hay thay đổi chỗ ở nhưng sự lựa chọn không nhiều và không thuận lợi, nếu có thể giữ lại việc đang làm thì nên hơn. Tử vi không có luận tuổi nào hợp hay xấu, vợ chồng là duyên là nợ đã có sắp xếp từ trước không phải do mình chọn.
 18. Tuổi cháu năm nay cất xây nhà được ,chỉ kị nuôi gia súc không được ,qua năm tới thì tốt hơn.
 19. Tuổi cháu còn sớm chán mà cháu lo gì,cung mệnh cũng sáng chắc mặc mũi không đến nỗi tệ sao mà chưa có người yêu. Thôi ráng 2 năm nữa rồi cũng cưới vợ được, năm nay mà có quen cô nàng nào hay đang có yêu rồi thì coi chừng bị nàng đá đít. Nghề nghiệp cháu ,về y hay dược đều được cả, sau nầy cháu rất khá giả giàu có.
 20. cả 2 lá số đều có điểm giống nhau về tiền tài phải qua ngưỡng cưa 45t thì mới thong nhàn hạ, lộc tồn là ám lộc ngộ triệt theo tôi có nghĩa là không có của để dành, không có vàng bạc chôn cất ở dưới gầm giường.Lá thiên tướng cũng không thể giàu có vì cung tài có giải thần tọa thủ, thiên phủ triệt án thì tiền vận kiếm tiền vất vã, đến khi triệt giảm thi cũng vào thời trung vận trở đi...phủ bình hòa cũng chỉ vừa đủ ăn đủ xài không có dư.
 21. Ô, cháu có phải là người năm rồi nhận lầm bác là ông cụ nào đó trong facebook ? Năm nay tin vui cho cháu thì không có, tin không vui thì có nhiều. Sức khỏe của cha cần lưu tâm tới. Năm nay là 1 năm hao tài thất lộc thật nhiều, như cần chi tiêu những gì càn thiết cho ai đó,hay có ai vay mượn cho người khác khác mượn mà không thấy trả, nếu không cháu sẽ có việc gì xảy đến như mất của, 1 năm hao hụt tiền tài rất nhiều. Tới nay mà tên hoàng tử đó vẫn chưa xuất hiện, bác sai rồi...để hôm nào bác rảnh bác lôi đầu hắn ra cho cháu, năm nay chắc hắn vẫn còn cứng đầu chưa chịu ra đâu, thôi năm tới vậy.
 22. Chào anh,tôi quên trả lời anh về việc định hạn,như sau; bắt đầuqua năm tháng giêng thì tính chứ không phải đợi tới tháng sinh của người đó mới bất đầu tính là tháng 01,dựa theo lưu niên tiểu hạn của người đó khởi tháng giêngđếm, theo chiều ngược lưu tiểu hạn tính tới tháng sinh của người đó dừng lại ,từ đótính giờ tý tính ngược lại chiều vừa qua tới giớ sinh người đó dừng lại tính là tháng 01al của năm mình định xem. Hạn về hỷ sự như có thai hay sanh con,thường phải có sao hội họp nhập hạn như thai- đào-hồng- hỷ-hỉ thần,long-phượng/sanh con có thêm trường sinh- tả-hữu-vượng -thai-phục, có sách nói thêm hóa lộc còn lộc tồn là có thai nghén. Hạn về cưới gả thì cần có đào -hông-hỉ, hay long-phượng -hỉ thần, hay có thiên Riêu [ theo kinh nghiệm của tôi thì thiên riêu thì có người yêu hay có tình nhân ] thành hay bại thì cần xa lánh thiên không-hóa kị nếu đào hồng hỉ gặp thiên không thì coi như đỗ vỡ , đại -tiểu hao thì chia tay, đốivớinhững người đã đang có gia đình rồi gặp thiên không-không kiếp thì gia đạo lục đục bất hòa, nếu gia vào song hao thì chia tay, đại hao là ly dị, tiểu hao thì ly thân., gặp hóa kị -thiên riêu cự cãi bất hào,thêm khôi-việc thì kéo nahu ra tòa viết đơn ly dị, nếu có thêm song hội chiếu đi kèm là cả bầu trời u ám ,nước mắt đong đầy. Còn thêm nhiều trường hợp nữ nhưng đang nhớ không hết, hẹn anh khi có dịp khác. chú ý cách tính hạn theo lưu niên tiểu hạn trên rất chính xác mà tôi đã sử dụng nhiều năm so với những cách khác.
 23. Cung tử/ có con khó nuôi nhưng có quí tử có thể có thêm con nuôi,con cái lên không được nhờ mà hay kình chống cự cải với cha mẹ. Chồng tương lai của cháu phải có dạng; người thấp mặt hơi bầu có cằm nhọn,da trắng hay hồng hào , chân mày nhạt đặc điểm là > ăn nói ngang hay tự đại, tính thích và hay nghe người nịnh hay khen mình, dễ nghe người ngoài xúi dục hơn là nghe người trong nhà khuyên răn, có cá tính thích ăn nhậu và chơi bời hơn đi làm.
 24. Chào Anh bạn, năm Dậu cũng vừa bước qua cho tôi gởi lời thăm tới các ông bạn già của anh được nhiều sức khỏe . ĐÚNG lá số Thiên Tướng năm nay tiểu- đại hạn lưu niên đều xấu, quan điểm của tôi nếu ai có trường hợp tương tự như vầy, đang học hành thì chễnh mảng, sức khỏe kém và bị ai đó trách oán, nếu ai đang đi làm thì tổn hại đến công danh sự nghiệp ccong việc sa sút ,bị cấp trên khiển trách cách chức, ngoài 2 vấn đề vừa kể thì cũng có hiện tượng khác xảy ra đó là chưa vợ nhưng mà có conhay không chừng anh may mắn lên chức ông nội ? Còn lá số cự Môn/ đúng như anh nói nếu hạn hội được Mã-Khốc-Khách thì xuất ngoại hay đi xa, nhưng lá số trên hội không đủ, dù cho đủ bộ thì cũng bị phá xung cách rồi/ theo như tôi nếu như có trường hợp như trên mà vẫn hội đủ mã-khốc khách,theo cách luận của tôi có 2 trường hợp xảy ra mà tôi kinh nghiệm hầu như đúng. 1- Mã + tuần[ tử mã], Mã +đà [ chiết túc mã],ngoài ra còn cô -mã[cô mã độc hành], tang-mã-bệnh[ ngựa bệnh], tôi có thể giải rằng người nầy sẽ không đi xa được hay dự định gần đến ngày đi sẽ bị hủy bỏ vì các lý do; có tang chế, bệnh bất thình lình, tai nạn xảy ra hay bị trục trặc về giấy tờ mà không thể đi được. 2-nếu như đương số có trường hợp trên mà vẫn an nhiên không có gì xảy ra trước khi đi, thì trên chuyến đi đó sẽ có nhiều nhiều sự cố tương tự như trên xảy ra. Những vấn đề trên có dựa trên đại tiểu hạn lưu niên mà suy diễn. Còn về quan điểm của ông bạn nào cho rằng gốc đại hạn lá số Cự môn đang chuyển sang trang mới ,tôi cũng đồng ý nó sẽ khá hơn đại vận vừa nhưng vẫn chưa phải là 1 đại vận rực rở, vì địa không đắc địa + hóa khoa ví như chồi non mới mọc thì sớm héo vì gặp hạn hán.