• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

haithienha

Hội viên
 • Số nội dung

  8.351
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  187

Everything posted by haithienha

 1. khởi tý: dương , sửu âm ,cứ liên tiếp mỗi chi dương kế âm cho đến cuối địa chi là hợi.
 2. Địa khong địa kiếp không phải là những vì sao nhỏ như bạn nghĩ ,nó nằm trong bộ lục sát ,kình đà không kiếp hỏa linh ,người luận tử vi rất cần chú ý đến bộ lục sát nầy ,bộ sao nầy chủ là hoang hủy phá tán , nhưng nó đi với các bộ sao sát phá liêm tham , binh hình tướng ấn thì lại là hợp cách cũng như tướng cướp qui hàng phục tòng , trỡ lại phò tá cho các sao trên.
 3. Theo nhận định riêng của tôi , đến năm 33t sẽ có cơ hội lên xe hoa , nhưng tình duyên đưa đến rất bất ngờ ,không dự bị trước , có thể gặp nhau không lâu rồi có quyết định kết hôn,kết hôn dễ dàng và thuận lời ,đấng phu quân phải là con trưởng trong gia đình, nếu không phải thế cũng là người đoạt trưởng nếu là con thứ thì có người chị gái là trưởng hay có các anh trai đã mất hay vắng mặt ở xa . Ông chồng là người khéo tay đa năng tánh tình vui vẻ hoạt boát ,nói chung cung phu rất tốt , hiềm gì cung tử tức không được mấy toại nguyện sanh con đầu lòng rất khó nuôi ,không nhiều tối đa 3 đứa trỡ lại ,có đứa phải mang dị tật có thể bị mỗ xẽ có xẹo trong người,tất cả đều xung khắc với cha mẹ không thể ở gần ,có thể hơi lớn là đã ly cách song thân ,bạn bè và những người chung quanh , nên đễ ý những người lớn tuỏi hơn thì rất tốt ,có thể là quí nhơn của mình , riêng những người nhỏ tuổi hơn mình nên cẩn thận giao tiếp ,trứợc thì khen sau lưng thì nói xấu chê bai , thường là những kẻ thô lỗ tiểu nhân ganh tị.Sự nghiệp thì tầm nhỏ nhà của thì phải về già mới có chút đỉnh , không thừa hưởng của tổ nghiệp nếu có cũng tự tay tiêu bán.
 4. Năm tới bạn phải đi thật xa không biết phải vì công việc không ,nếu không cũng phải dời đỗi chỗ ở hay công việc coi chừng bị thất nghiệp ,đi xa cẩn thận coi chừng liên quan đến pháp lý hay có gút mắc đến giấy tờ ,có thể xẫy ra từ tháng sáu trỡ đi của năm tới ,năm nay nếu còn độc thân sẽ lập gia đình,nếu có gia đình rồi sẽ có có hỷ tín về con cái .
 5. Năm tới sẽ có duyên lành đưa tới , nếu muốn kết hôn có thể lập gia đình trong năm nầy , nhưng lúc đầu vẫn có sự cản trỡ nhưng mọi chuyện sẽ ỗn thõa ,nếu không như vậy thì sau nầy cuộc sống gia đạo giữa 2 vợ chồng có sự xung khắc nhiều hơn , dù sao đi nữa cũng vẫn còn khắc khẩu một ít vì có một ít sao giải bớt đi , hiềm gì còn không kiếp tác hại , nhưng 2 vợ chồng sẽ sống chung nhau tới lúc đầu bạc , ông chồng hơi có tính cố chấp có lẽ đây là nguyên nhân của sự bất hòa hay tranh cải lý với nhau , nhưng đương số biết tránh những lúc đôi co về lý lẽ thì thật là hạnh phúc , cung phụ mẫu thể hiện bà mệ hơi có tính khe khắc và cô độc . Gốc đại hạn 10 năm 24-33 công việc không ổn định và không có tính chắc chắn vì ngộ song hao , nếu không cũng không tránh khỏi hay phải xa nhà về công việc hay thường sẽ thay đổi việc làm , bước qua 34 tuổi về sau sẽ có thuận buồm xuôi gió sự nghệp vững vàng ,mua tậu được nhà đất cao ráo tốt đẹp , anh em trong nhà khó mà trong mong nhờ cậy phải tự tay lập nên sự nghiệp.
 6. Nếu giải cả lá số cho cả đời người thì rất tốn nhiều thời gian , nên chi tiết muốn hỏi ở điểm nào .
 7. Năm nay mọi sự trỡ ngại cho việc lập gia đình , có rất nhiều cãn trỡ khó mà thành gia thất trong năm nay , đến năm 26- 27t tới sẽ có nhiều thuận tiện hơn ! có tin vui về gia đạo ,hỷ tín .đây là ý kiến của riêng tôi ,nên chậm lập gia đình thì mới tốt ,nếu đang có việc làm hay cơ sỡ gì nên theo đuổi đừng nên nghĩ đến chuyện thành thân sớm e có nhiều đỗ vỡ mấy độ buồn thương ,dẫu có lập gia đình thật trễ đi chăng nữa gia đạo cũng không được mấy hài lòng , vợ chồng xung khắc lẫn nhau .
 8. Thực sự bạn không hiểu một tí gì về người do thái cả, họ mới rung cây thôi mà các khỉ con đã la làng chí chóe cả lên , trong quá khứ đã diễn ra do thái không tập phá hủy hòan toàn các nhà máy chế tạo nguyên tử ở iraq ,tôi lại có ý tưởng hơi đi ngược với ông bạn 1 chút , người mỹ sẽ không bao giờ đánh iran cả họ cũng chẵng cần mượn tay do thái để diệt iran ,nhưng phía sau đó bối cảnh sẽ đi ngược lại những ý người ta thường nghĩ, do thái sẽ mượn tay mỹ đễ diệt iran thì đúng hơn ! thực ra vấn nạn trung đông sẽ ngàn đời không bao giờ giải quyết được ,nếu bạn sưu tậm thì sẽ biết nguyên nhân tại sao ! trong thực tế 2 cuộc chiến vừa xẩy ra liban và palestine do thái đã tiêu diệt hoàn toàn hậu cứ của palestine nhưng người palestine thì lúc nào họ cũng cho là họ đã thắng ,tuyên bố lúc nào cũng chiến đấu tới người lính cuối cùng , nhưng mới được đôi ngày thì xin ngưng chiến ,nếu họ thắng thì mấy tháng nay tình hình đã không lắng dịu như hiện nay,chứng tỏ họ đã kiệt quệ và đang cũng cố lại hạ tầng chờ vững mạnh lại phát động chiến tranh bài người do thái tiếp .
 9. Nguyên tắc của tử vi căn bản dựa trên giờ ngày tháng và năm sinh , nếu người nào có đầy đủ thì lá số nào cũng giải mã ra hết , nhưng còn tùy vào người luận đoán có trình độ và kinh nghiệm không nữa. Chỉ trừ trường hợp lá số có nhiều uẩn khúc hay số phận người đó quá xấu người giải không muốn trả lời hay trả lời cho có lệ .
 10. Muốn nhận định sự thọ yểu của 1 người không thể dựa trên 1 yếu tố nho nhỏ mà có thể phỏng đoán ra được , hơn nữa những nếp nhăn ở khóe đuôi của mắt không phải là nơi ! theo sự hiểu biết nho nhỏ của tôi xin mạn phép đưa lên đây cùng các bạn chiêm nghiệm bổ túc thêm . 1- da đầu , 2- niên thượng thọ , 3-thọ cốt , 4- nhĩ cốt , 5- tai trái taiThêm vào tướng đi của người đó nữa.
 11. Người mệnh vô chính diệu ,không hẵn là con vợ lẻ ,hay tuổi nhỏ hay bị ốm đau ,phải cần nhận định các cung hợp chiếu ,có tuần triệt án ngữ hay ngộ tam không không? nên xem cung xung chiếu để thẩm định cho những người có cách vô chánh diệu đôi khi hội sát tinh hay bại tinh sáng sủa tốt đẹp thì gần như đảo ngược tình thế , dẫu sao có cách nầy cũng không lâu bền ,nên xem lại cung thân để xét đoán vận sau và phúc đức. Hầu như những người mệnh vô chính diệu tánh người rất thông minh và sáng trí , nhưng nữa đời trước thì vô sỡ bất đắc chí,mọi chuyện đều thành ít bại nhiều,đời có nhiều buồn hơn vui.
 12. Tản mạn đi xa ghé qua có thấy có vài người bàn qua lá só nầy ,tôi mạn phép trình bày 1 số ý kiến nhỏ thôi! luận số trẻ con rất khó vì hầu như chịu sự bảo quản và che chở qua số phận số của cha mẹ , nên bé chưa khẵng định được phần số phải ngoài 12 tuổi trỡ đi mới ổn định được số phận phần nào ,xem qua lá số của bé ,vô chính diệu nhưng không hội được tam không ,nếu không phải là con giòng nhỏ ,nên cho người khác nhận làm con nuôi ,hay đỡ đầu bé cách tốt nhất ,nên cho mang họ ngừoi khác ,hay cho người nào đó đặt tên khác rồi cứ dùng tên đó như tên thường gọi.Đùng cho cháu gần sông nước ,đi xa nên cẩn thận chăm lo .
 13. Chú em nên rút gọn câu hỏi ,tập trung vào vấn đề nào muốn biết ,nếu xem lá số cho cả cuộc đời thì mất nhiều thời gian và công phu lắm !
 14. chào ALEX13 . Thân Dậu thuộc kim , TUẦN thuộc hỏa, Triệt thuộc kim ,khi triệt đáo cung kim trỡ thành vô hại cho 2 cung đó ,(theo tử vi ảo bí).
 15. Chú em nên cho xem bản đồ của lá tử vi thì mới rộng đường giải đoán,tử vi là môn rất cao siêu và tinh tế .
 16. Theo tôi cung di quả là xấu vì có triệt nằm tại thân dậu coi như vô hại,không có tác dụng phản hồi của phá quân hãm,nếu nằm tại các cung khác thì không đáng lo ngại tính cách xấu của phá quân vì triệt có thể triệt tiêu cái xấu của PHÁ ,cũng cùng là người có lá số mệnh không thân kiếp nửa đây?
 17. Đây không phải là cách binh ,hình ,tướng ,ấn .phục binh đã lạc vị.
 18. Ngừới có cách mệnh không thân kiếp dù có ở vị trí hãm địa hay đắc địa đều bị chi phối ảnh hưởng toàn diện trong cuộc đời của đương số ,cho dù các cung số khác có thật sáng sủa tốt đẹp đi chăng nữa,nhưng không kiếp ở đây sẻ giảm đi ảnh hưởng rất lớn cho những ai sanh vào tháng 2 và tháng 10 ,nhưng không có nghĩa là triệt tiêu hoàn toàn tính chất cá biệt của không kiếp.Theo suy luận của tôi người có cách mệnh không thân kiếp kể trên tánh tình rất bướng bĩnh ,cố chấp ,ít khi tiếp nhận ý kiến xây dựng của người khác ,thường làm những gì đều cho mình là đúng tuyệt đối, khi sai xót thì không nhận là mình sai,lá số người nầy thân cư phúc đức chánh tinh tọa thủ rất tốt nhưng lại là phá quân lại gặp kình dương và địa kiếp hãm cùng thiên hình ,chứng tỏ họ hàng ly tán tranh chấp lẫn nhau thường là những người giòng trưởng thì không mấy khá giả,cung an thân sẽ ãnh hưỡng nửa đời sau của đương số dù cho đang sống trong cảnh giàu sang ,nhưng có thể đột biến nào đó hoàn cảnh sẽ thay đỗi ,cung mệnh khá tốt đẹp dù không phải con đại gia đi chăng nữa thời tiền vận rất sung sướng về vật chất tiền bạc kiếm rất dễ dàng, nhưng địa không tọa thủ đồng cung thì cũng là người tiêu tiền không biết chán, vì VŨ KHÚC là tài tinh đóng tại mệnh.Số nầy dù phá quân có tốt đẹp đi chăng nữa không được hưởng của tổ nghiệp để lại dù có đi chăng cũng tự tay mình phá sản nghiệp đó, không được hưởng phúc lâu dài phải ly tổ ly tông lập nghiệp ở phương xa may ra mới sống thọ.
 19. :lol: Trong người bạn có 1 ám tật ,hay chưa có ,có thể xem chấm đen đó nằm gần đường sanh đạo khoảng thời điễm nào thì xem chừng sẽ xẫy ra có thể là 1 tai nạn trong tương lai sẽ làm cho bạn mang 1 cố tật, nếu không bạn sẽ có 1 chứng bệnh khó chữa khỏi.