• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

haithienha

Hội viên
 • Số nội dung

  8.351
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  187

Bài viết posted by haithienha


 1. 5 giờ trước, tuandien said:

  Theo lá số trên thì phải là người có quan chức hay địa vị cao trong xã hội ngoài ra cũng là người giàu có...tầng lớp thấp hèn

  Với cung tài bạch đắc cách Nhật-Nguyệt chiếu hư không mà than nghèo sao được ! nghèo thiệt đó anh

  Với cung quan lộc sáng thế kia thì đâu phải là người vô nghề vô nghiệp vậy ? bất tài

  Nếu là người trong lá số nầy bên ngoài phải là người to cao lớn da trắng mặt hơi vuông thường là quan chức bên quân đội có chức vị khá cao,da không trắng lắm,mặt chữ điền,cao 1m60,lúc mập nhất chỉ được 50 kg và cũng là người tưng hay bị thương tích có thẹo ở cằm hay ở tay chân em chỉ bị sẹo ở chân tay, nếu là lá số nầy thì người đã lập gia đình trước năm 33t.em cưới vợ năm 43 tuổi (2003),có 2 cô con gái sinh 2004 và 2006

  Nói chung, coi lại ngày giờ sanh có đúng không hay ôm lá số của người khác mà cứ ngỡ là của mình ...haha lúc mẹ em sinh các con,thì ba em liền ghi ngày sinh tháng đẻ vào nhật ký,không lẻ ba em ghi sai ?

  Cảm ơn anh Hải ghé thăm,anh ví như ông Bụt xuất hiện nơi nào thì nơi đó tỏa ánh hào quang.Em không nói nịnh,mặc dù trong diễn đàn này có nhiều cao nhân ,nhưng mọi người vẫn trông mong vào anh .

  Anh Hải ơi! em trích ngang lí lịch của em để nhờ anh luận giúp số phận này ngày sau sẽ ra sao ? 

  Mẹ nói ,em sinh dể mà khó nuôi,hay khóc,chậm lật ,ngồi ,đi ,chậm nói luôn,chậm lớn ...Em có lang ben , bạch điến đến giờ vẫn còn , em sinh ra bị dị tật bẩm sinh dương vật (lỗ tiểu đóng thấp).Do tật này mà làm thay đổi số phận cuộc đời em.Ráng học tốt nghiệp cấp ba .Ở nhà bị dèm pha,chọc ghẹo không dám tiếp xúc với ai. Đén 1985 em bỏ nhà đi bụi đời ở Sài Gòn ,qua tới Campuchia (1992) chủ yếu làm thuê làm mướn để sống,cho nên nghề ngỗng chẳng ra gì,Năm 2000 em hồi hương ;.2003 qua mai mối em cưới vợ ,vợ sinh 15-8-1966 không biết giờ sinh ,(tưởng chẳng có vợ con gì ,vì "chim cò" không giống ai ) 

  Gia đình có 7 anh chị em,tui là con thứ nhì.Ba bịnh mất 2001 .Mẹ tai nạn 1966 hay 1967 phải cưa chân phải . Em gái sinh cuối năm 1968 mới được vài tháng tuổi ,bị sốt bại liệt 2 chân,qua chữa trị giờ vẫn đi được nhưng yếu ,vẫn có chồng con. Vợ em bị tàn nhang ,nám da,nước da màu sẫm ,thấp người

  Em nghĩ ba em ghi đúng giờ sinh,chẳng lẻ lá số em là trường hợp ngoại lệ .Nhưng em gởi thêm 2 lá số nữa để anh và các cao nhân luận giúp số phận này ngày sau sẽ ra sao ? Rất cảm ơn .

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tuandien&date=1961,4,29,8,30&year=2019&gender=m&view=screen&size=2                 giờ thìn 

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Tuấn+Điền&ldate=8,2,3,15,6&year=2019&gender=m&view=screen&size=2       giờ  tỵ 

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tuandien&date=1961,4,29,12,0&year=2019&gender=m&view=screen&size=2                  giờ ngọ 

   

   

    Reveal hidden contents

   

  •  

  Theo tử vi/ không có lá số ai ngoại lệ chỉ trừ không đúng giờ sanh, như tôi đã nói trên nếu bạn sanh giờ Tỵ giờ nầy đã giàu có đại gia từ lâu hay đường công danh cũng đã hiễn hách có thể là cấp tướng trong quân đội, nhưng tất cả đều không đúng bên ngoài đời từ hình dáng đến cuộc đời và sự nghiệp...

  Dựa theo lá số giờ Ngọ thì tôi thấy có rất nhiều điểm khá trùng khớp với lai khai thật của bạn ở trên, ví dụ như:

  Mệnh Thân đồng nhất tại Tuất >Kình Dương-mộc dục  [có gì đó liên quan đến bộ phận sinh dục của đàn ông]

  - quả tú- địa võng như người có bệnh tự kỷ hay xa lánh người khác, chậm nói chậm hiểu v.v.

  _ cung phụ mẫu có Thái âm tượng cho người mẹ [ thiên hình-thiên mã ] có bị tai nạn trên tay chân

  _ cung bào đệ > có nhiều anh chị em[ nếu giờ Tỵ với liêm-phủ không thể có nhiều anh chị em nhiều nhất là 2 người ] giờ nGỌ ngoài ra hỏa tinh+ bạch hổ trong anh chị em có người bị bệnh về xương cốt, máu huyết .

  _cung thê thiếp > nếu  giờ Tỵ [ vợ người rất đẹp sang và có trình độ giáo dục học vấn rất cao] giờ ngọ> phá quân tọa thủ +đà la nên dáng người nhỏ thấp da ngâm trên mặt có nhiều vết nám hay tàn nhan, đồi mồi.

  Theo tôi  nghĩ bạn có thể sanh lúc 11h trưa hay sau.


 2. Mệnh vô chính diệu>lộc tồn+bác sĩ+ dưỡng sanh ra đã yếu bệnh hay khó nuôi nếu không cũng phải có ấm tật trong người thường sống gần gũi với thuốc men... nếu lúc nhỏ được người đỡ đầu nuôi dưỡng hay nhận làm con nuôi họ khác thì sẽ tốt hơn, đến đại vận ngoài 25t tự nhiên sức khỏe sẽ có đến tự nhiên từ đó về sau sức khỏe tốt hơn, số không được thọ cho lắm nên làm phúc và tránh sát sanh hại vật sẽ thay đổi số phận.


 3. On 3/16/2019 at 05:29, tuandien said:

  Anh haithienha đâu rồi,anh ghé nhà thằng em tí,coi dùm em lúc nào trúng số để em trả nợ,nuôi con. Ôí số nghèo kiết xác

  Theo lá số trên thì phải là người có quan chức hay địa vị cao trong xã hội ngoài ra cũng là người giàu có...

  Với cung tài bạch đắc cách Nhật-Nguyệt chiếu hư không mà than nghèo sao được !

  Với cung quan lộc sáng thế kia thì đâu phải là người vô nghề vô nghiệp vậy ?

  Nếu là người trong lá số nầy bên ngoài phải là người to cao lớn da trắng mặt hơi vuông thường là quan chức bên quân đội có chức vị khá cao, và cũng là người tưng hay bị thương tích có thẹo ở cằm hay ở tay chân , nếu là lá số nầy thì người đã lập gia đình trước năm 33t.

  Nói chung, coi lại ngày giờ sanh có đúng không hay ôm lá số của người khác mà cứ ngỡ là của mình ...haha

  Spoiler

   

   


 4. On 2/26/2019 at 23:06, tientrinh said:

  Con xin cám ơn bác vì đã trả lời ạ.

  Con mạn phép xin hỏi thêm một tí là năm sau khả năng xuất ngoại cao hơn phải không ạ/ ĐÚNG

  Spoiler

   

   tại con tính đi du học ạ. Với lá số xuất ngoại có tốt không ạ ?/Tốt, sau nầy lập thân và có sự nghiệp , đồng thời cưới vợ ở nước ngoài > tánh mưu cầu danh lợi quá cao cũng sẽ làm nhiều lần phá sản trong cuộc đời.

  Mong nhận được hồi âm từ bác ạ.

   


 5. Tử vi chỉ có thể giải ra những gì đương số đang mắc phải hay  trong tương lai những gì sẽ xảy ra, nhưng tử vi không là bùa phép để giúp đương số hóa giải nghiệp mình đang vướng...muons hóa giải những gì mình đang gặp khó khăn thì tùy vào đức độ và sự kiên nhẫn suy xét của mình mà hóa giải trong tình huống riêng của mình mới ngộ ra.

  Theo thiễn nghĩ của tôi bạn nên tìm cách để thay đổi vận xui dù là mình phải chịu thiệt thòi hay tốn hao về phần mình vì trên cái nhìn về hạn của bạn, thấy có nhiều việc còn diễn tiến qua năm tới thời vận của bạn vẫn còn quanh quẩn trong cái vòng lao lý thật có tránh khỏi.


 6. Không có giờ sinh thì không lập được lá số tử vi, không có lá số tử vi thì không thể xem được.

  Tôi ước chi cha cháu có giờ sinh để xem có đúng vào năm 62t ba cháu có chết như mấy thầy đó báo không !

  Nếu chỉ kéo dài dương thọ chỉ được có 2 năm thì cũng cũng không nên làm phí tiền cho mấy thầy bà đó di cung hoán số [nếu đó sự thật có thể làm được]. Mỗi một con người chỉ chui ra từ bụng mẹ có 1 lần duy nhất trong đời làm sao ai có quyền lực nào đó để thay đổi được ngày giờ tháng năm sanh của người khác. Con người sanh ra giàu nghèo, sanh tử đều có số mạng do nghiệp quả của mình từ nhiều kiếp trước mà được định sanh ra vào giờ ngày nào.

  Mầy tên thầy bà không tài không nghề kiếm cách dọa gạt người khác mới bày ra cách di cung hoán số.

   


 7. 3 giờ trước, Nguyen_Anh_88 said:

  Con kính chào bác Hải,

  Mấy hôm nay con có thấy bác online. Đúng lúc con cũng có chút rối rối. Bác có thời gian ngó qua giúp con xíu xiu với ạ

   

  Như cháu đã nhắc ở trên, phần hao hụt thì ngoài làm nhà cũng chưa thu hồi được số tiền lớn lớn do cho bạn bè mượn :( 

   

  Bác cho cháu hỏi xíu xiu là hình như " hoàng tử ngủ trong rừng" của cháu vừa thức giấc rồi đúng không ạ? (chỉ là 1 khoảnh khắc cháu nhìn thấy giống dự cảm của cháu thôi ạ)

  Nếu đúng thì chuyện này đi đến đâu không ạ?/ vậy à, thì năm tới có chồng.

  Cháu cảm ơn Bác

  Chúc Bác luốn khỏe mạnh và vui vẻ

   


 8. Nếu tôi nói ngược lại những gì các thầy tư vi khác đã xem cho cháu thì sao ?

  Theo tôi cháu không sanh ở giờ Hợi mà chính xác ở giờ Tuất, nếu giờ hợi cháu phải là con trưởng- học hành thi cử cũng hanh thông, cung tật không thấy có các biểu hiện các bệnh trên/ nhưng nếu giờ Tuất như tôi đề cập thì những bệnh tật cháu kể đều có ở cung tật.Nếu cháu đã xem ở nơi khác thì thôi tôi cũng không dám bàn thêm.


 9. Cuộc đời sự nghiệp của cháu, cố công mài sắt nhưng mài hoài không thành Kim.

  Có chăng thì cũng dọn cổ sẳn cho người ta ăn xong rồi mình lại dọn dẹp.

  Hay sa trường xả thân hạn mã lãnh tên đạn cho người khác.

  Lúc khó khăn hiểm nguy thì đươcj người khác trọng dụng xong rồi thì phủi tay chẳng 1 lời cám ơn.

  lLà người có khả năng có tài trong vài lãnh vực nào đó người có trách nhiệm hay đãm nhân trọng trách tánh ngang bướng lời nói ngang tàng,nếu muốn đi vào 2 lãnhvực như cháu nói trên thì cũng thành công, nên nhìn lại những câu trên bác vừa nói đây. Nhưng đến hạn Thất sát thì coi chừng uổng mạng cũng vì sanh nghề tử nghiệp đó.

  Nói chung muốn được yên thân thì nên tìm nghề gì việc gì mang tính cách độc lập tự mình làm chủ, thì tài lộc sễ đến dễ dang dễ kiếm.

  thập niên đại vận kế công danh sự nghiệp dễ đắc nhưng gánh cái khổ về tình gia đình  không xiết.

   

  1 person likes this

 10. Tên chồng nếu sinh sinh từ 19h sau thì đúng với lá số trên,[ nếu vợ không có thai sanh thêm con ] năm nay hắn chê cơm nhà ra ngoài ăn phở thường xuyên đấy ! nếu sanh trước 19h thì lá số trên sai.

  Người vợ nếu chính xác giờ sinh, thì lá số  Thật tốt, sau nầy từ đạivận 34t >44t tài vô như nước thủy triều dâng cho đến đại vận 44t-53t thì giàu có lớn gia sản nhà cửa điền sản nhiều bậc triệu phú [dollars,]nếu mà tạo phước có đức  đến đại vận kế thì mắc bệnh nặng nhưng sẽ qua khỏi, vềhậu  vận sa sút nhà của điền sản gần như khánh kiệt.

   

   

   


 11. Dó là do thập niên đại vận của ông chồng trong hạn kỳ của Tuyệt+hao nghĩa là phải thay đổi chỗ ở công việc chẳng ra đâu lại phải tiền tài hao hụt gần như khánh kiệt,đây là thập niên đại bại nhất trong cuộc đời ráng nhẫn nhịn rồi cũng qua, không có ai hay có gì giải được  đó là thập niên từ 26>35, qua hết chuỗi của các năm nầy rồi sẽ thịnh vượng đắc ý trỡ lại.

  1 person likes this

 12. Thằng chồng cho voi đạp nó cũng không hề hấn, lấy gì mà chết sớm.

  Chuyện so đôi tuổi vợ chồng rồi cho ra lời phán quyết chồng hay vợ vì đó mà chết sớm  là do  lời của mấy tay thầy bà phù thủy thổi bong bóng để kiếm bạc cắc đối với những người nào cả tin vào.

  Nhưng tên chồng > vào trong thập niên 35-44 sẽ phải bị bệnh gì đó cần phẩu thuật nhưng cũng sẽ qua.


 13. Đừng nghe lời thằng thầy đó hăm dọa nói bậy ! dù giờ Dần hay Sửu cũng đền không phạm gờ kim sà thiết tỏa.

  Dù cho rằng nếu người nào đó sinh ra nhằm giờ kim Sà đi nữa chỉ có hiệu lực từ lúc sanh cho dần dần nhẹ đi ảnh hưởng cho đến 13t thì thì hết.

  Đứa trẻ nào dù nam hay nữ nếu bị phạm giờ Kim Sà thì chỉ kho nuôi thôi chứ không phải bị chết như lời nói bậy dọa nạt người khác của những thằng thầy bà bất nhân kiếm mớ tiền thất đức.

  An tâm đi đừng có nghe lời mấy thằng thầy đó mà lập đàn cũng kiến gì hết.

  2 people like this

 14. 10 giờ trước, DVT said:

  Vâng. Bác cứ tùy ý.
  20tr e sẵn sàng bỏ, nhưng bác tự tin sẽ xem được những gì trong đó, nếu hợp lý thì 20tr còn kèm thêm. Còn nếu không tương xứng thì 1tr cũng là quá nhiều.
  Cái gì nó cũng có giá của nó, nên ngay từ đầu e đã nói < có thỏa thuận trước>. Với 1 người theo nghiệp kinh doanh như e thì không gì là ko thể bán, không gì là không thể mua... Chỉ là giá trị tương xứng mà thôi.
  Bác tự tin như vậy em xin đến tận nơi diện kiến, đồng ý mức 20tr +
  Thân!

  Lâu quá mới có người muốn xem tử vi và có lòng hậu tạ như thế nầy thì ít có, tôi cũng có nhiều cảm hứng để giải cho bạn nhưng không phải là do quà biếu của bạn mà ra, mà là tính thẳng thắng của bạn. Nếu bạn không ngại đường xá xa xôi và nán lại ít nhất ba ngày cùng tôi đàm đạo tôi sẽ giải cho bạn mà không cần tính phí gì cả, vì xem tử vi rất chi tiết và tốn nhiều công phu, nơi tôi ở là vùng sâu vùng xa bạn nếu cất công đến diện kiến tôi thì chi phí cho cho tàu xe ít nhất cũng gấp 5 lần của 20tr,.

  Còn như ngại xa xôi bạn không đến được gặp tôi thì chỉ  cần xác định bạn  giờ sinh nào thì ở diễn đàn cũng có nhiều vị đủ khả năng để giải thích cho bạn ,với điều kiện phải tin vào người giải đó.

  2 people like this