• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
  • Bá Kiến®

   Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

   Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  30.808
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1.778

Thiên Sứ last won the day on Tháng 1 16

Thiên Sứ had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

21.218 Excellent

About Thiên Sứ

 • Rank
  Hội viên ưu tú
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

16.300 lượt xem hồ sơ
 1. Báo TQ: Cuối đời Tưởng Giới Thạch từng bí mật mời Mao Trạch Đông thăm Đài Loan Lâm Oanh 10/01/2017 20:13 Sau năm 1949, Mao Trạch Đông không gặp lại Tưởng Giới Thạch nhưng không có nghĩa Mao, Tưởng đã cắt đứt liên lạc, chỉ là sự tiếp xúc giữa họ được tiến hành một cách đặc biệt. LTS: Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong giai đoạn những năm 50-70 của thế kỷ trước đã trải qua nhiều sóng gió. Nói về thời kỳ này cũng có nhiều tài liệu khác nhau, và thậm chí, mỗi tài liệu cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác. Dưới đây là một số tài liệu do báo chí Trung Quốc đăng tải. Theo đó, Mao Trạch Đông ủng hộ Tưởng Giới Thạch nắm quyền ở Đài Loan, còn Tưởng đã từng muốn mời Mao đến thăm Đài Bắc nhưng bất thành. Tưởng Giới Thạch. Ảnh: Sina "Mao nhận thấy Tưởng không muốn chia cắt Trung Quốc" Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Mỹ đưa Hạm đội 7 tới tập kết tại khu vực eo biển Đài Loan. Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ bấy giờ là Harry S.Truman cho rằng việc Bắc Kinh thống nhất Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương nên đưa ra thuyết "Chưa khẳng định chủ quyền của Đài Loan". Khi ấy, Tưởng Giới Thạch vô cũng mâu thuẫn. Một mặt, ông ta hy vọng Mỹ giúp đỡ vì với quân đội của mình, Tưởng khó có thể giữ được Đài Loan. Mặt khác, Tưởng lo ngại Washington có ý định chia cắt Trung Quốc nên chưa đưa ra ý kiến đồng thuận. Cuối cùng, Tưởng quyết định, dù cho Hạm đội 7 có rời đi thì ông cũng duy trì chính sách "Một Trung Quốc". Ngày 28/6, Tưởng ủy quyền cho Ngoại trưởng Quốc dân đảng Diệp Công Siêu tuyên bố, Đài Loan vẫn tiếp nhận kế hoạch quốc phòng của Mỹ và kế hoạch này không anh hưởng đến lập trường lãnh thổ. Tháng 12/1954, Mỹ-Đài ký Hiệp ước phòng thủ chung nhằm đối phó Bắc Kinh. Ngày 18/1/1955, nhằm ngăn chặn hợp tác Mỹ-Đài, Trung Quốc đưa quân tấn công đảo Nhất Giang Sơn - eo biển Đài Loan. Nhân dân nhật báo cho hay, do mâu thuẫn trong lập trường đối đầu với Đại lục khi Mỹ muốn "quốc tế hóa Đài Loan nhằm chia cắt với Trung Quốc đại lục" còn Tưởng vẫn muốn duy trì thống nhất hai bờ nên khi đó, Tưởng đã từ chối hợp tác với Washington trong cuộc chiến chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, giới truyền thông quốc tế lúc ấy nhận định rằng, cuộc chiến eo biển Đài Loan 1955 thực chất là ý đồ muốn thống nhất Đài Loan của Mao. Nhưng sự can thiệp của Mỹ đã tạo ra rất nhiều khó khăn, khiến cho kế hoạch này của Bắc Kinh bất thành. Mao Trạch Đông: "Tưởng Giới Thạch làm Tổng thống Đài Loan thì tốt hơn" "Sứ giả" Tào Tụ Nhân và vợ. Ảnh: Sina Cuối những năm 1950, tình hình Đài Loan chuyển biến bất ngờ khi có một số người, bao gồm cả những người thuộc Quốc dân đảng ra tranh cử vị trí "Tổng thống". Bắc Kinh cho rằng, đây là "âm mưu của người Mỹ" do Washington nhận thấy Tưởng không phối hợp với Nhà Trắng để chống lại Trung Quốc nên đã tìm cách lật đổ Tưởng. Theo đó, dưới sự trợ giúp của Mỹ, một bộ phận chính trường Đài Loan đã ủng hộ Trần Thành - một chính trị gia có tiếng ở Đài Loan vốn được cho là người sẽ kế nhiệm khi Tưởng qua đời tranh cử vào vị trí "Tổng thống". Khi đó, Mao Trạch Đông cho biết, "ở Đài Loan, vẫn cứ Tưởng Giới Thạch làm Tổng thống thì tốt". Mao cũng đã từng chia sẻ suy nghĩ này với rất nhiều các chính khách nước ngoài. Một số ý kiến cho rằng, câu nói của Mao truyền tải thông điệp rất rõ ràng, ĐCSTQ muốn Tưởng làm Tổng thống Đài Loan và chỉ cần Tưởng làm Tổng thống Đài Loan, Bắc Kinh sẽ cho Tưởng một "không gian quốc tế nhất định". Tào Tụ Nhân - người truyền tin Theo truyền thông Trung Quốc, do có cùng quan điểm trong việc thống nhất Trung Quốc nên Tưởng có dự định thiết lập kênh liên lạc với Mao và ý tưởng này cũng nhận được sự tán thành từ phía Bắc Kinh. Ngày 5/5/1956, trong một lần tiếp chính khách nước ngoài, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã đánh tiếng rằng, "nếu Tưởng đồng ý trả Đài Loan về Đại lục thì người dân Trung Quốc sẽ tha thứ cho ông ấy". Cuối thập kỷ 50- đầu 60, Bắc Kinh-Đài Loan rất nỗ lực trong việc tìm kiếm người trung gian truyền tin. Và đó là Tào Tụ Nhân - một nhà hoạt động văn hóa chính trị nổi tiếng lúc bấy giờ. Theo lời của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc đã hai lần tìm gặp Tào Tụ Nhân. Một lần, Tưởng Kinh Quốc đã bí mật cử một chiếc tàu quân sự nhỏ đến đón Tào từ Hồng Kông về Đài Loan và đưa ra thương lượng về kế hoạch lập kênh ngoại giao với Bắc Kinh. Một lần khác, chính Tưởng Kinh Quốc đích thân đến Hồng Kông gặp Tào. Sau khi Tào nhận lời giúp cha con Tưởng liên lạc với Bắc Kinh, Tưởng Giới Thạch đã mời Tào đến Đài Bắc lần nữa. Trong cuộc tiếp xúc tại Đài Bắc, Tưởng Giới Thạch đã nói với Tào: "Lần này đi Đại lục, anh nhất định phải làm rõ ý định thực sự của Đại lục". Tháng 7/1956, Tào Tụ Nhân đến Bắc Kinh. Ngày 16/7, Tào có buổi gặp gỡ với Chu Ân Lai tại Di Hòa Viên. Sau khi nghe Tào truyền đạt lời của Tưởng, Chu đã đề xuất tiến hành phương châm "hợp tác lần ba" với mục đích chính là "thống nhất Trung Quốc". Đến ngày 3/10, Mao Trạch Đông tiến hành gặp mặt Tào Tụ Nhân tại Hòa Nhân Đường, Trung Nam Hải. Trong cuộc gặp, Mao đã đưa ra hàng loạt dự định mang tính xây dựng về "hợp tác lần ba" đồng thời ông đánh giá, đóng góp tích cực của Tưởng cho lịch sử hiện đại Trung Quốc là rất đáng ghi nhận. Kể từ đó về sau, Tào Tụ Nhân trở thành "cầu nối liên lạc" giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Bắc Kinh - Đài Bắc sau đó cũng đạt được một số nhận thức chung như: Duy trì thống nhất lãnh thổ hay hai bên đều có thành ý giải quyết vấn đề Đài Loan theo phương thức hòa bình. Đặc biệt, sau sự kiện Kim Môn - khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 2 (1958), Mao qua Tào chuyển lời đến Tưởng rằng, Bắc Kinh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Đài Bắc chỉ cần Tưởng bắt tay Mao, cô lập Washington. Tuy nhiên, qua nhiều lần thảo luận, cha con Tưởng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đầu thập niên 60, từ những chính sách với Đài Loan của Mao kết hợp với những điều khoản mới, Chu Ân Lai soạn thành bản cương mục, tóm tắt ý tưởng tổng thể về việc thống nhất Đài Loan theo phương thức hòa bình. Sợ Tưởng hoài nghi, Mao còn nhờ Trương Trị Trung - người có quan hệ thân thiết với Tưởng chuyển thư đến Đài Bắc, nhấn mạnh rõ nội dung của bản thảo trên. Mao, Chu trong những cuộc gặp sau đó với Tào, tiếp tục nhấn mạnh sáng kiến của Bắc Kinh, đồng thời đề bày tỏ thiện chí, bất cứ điều kiện gì của Tưởng cũng sẽ được Bắc Kinh xem xét kỹ lưỡng. Tào sau đó đã về Đài Bắc chuyển lời Mao, Chu đến Tưởng. Cha con Tưởng sau khi nghiên cứu chắc chắn đã đưa ra một vài điều kiện dù có điều kiện đồng thuận cũng như trái chiều với Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng hai bên cũng đã đạt được sự nhất trí chung về một số vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cuộc Đại cách mạng văn hóa bùng nổ tại Đại lục (1966). Một số ý kiến công kích sự hợp tác này của Mao-Tưởng khiến quan hệ Trung-Đài bị gián đoạn. Chương Sĩ Chiêu. Ảnh: Baike Tưởng từng mời Mao đến Đài Bắc vào cuối đời Đại cách mạng văn hóa bùng nổ đã làm gián đoạn quan hệ Trung-Đài. Đặc biệt, năm 1968 khi Tưởng nghe nói, Hồng vệ binh đã tới quê ông - Khê Khẩu, Chiết Giang phá bỏ từ đường nên vô cùng tức giận. Tưởng đã từng yêu cầu con cháu cần ghi nhớ thù này. Tuy nhiên, sau đó, ông lại được tin, Chu Ân Lai đã đến bảo vệ nên mới nguôi lòng. Những năm cuối đời, Tưởng thường nhớ lại những ngày tháng ông còn ở Đại lục, đồng thời nghĩ đến vấn đề liên lạc Trung-Đài. Đặc biệt, khi câu nói coi ông là "bạn cũ" giữa cuộc tiếp kiến của Mao với Tổng thống Mỹ Richard Nixon được truyền đến tai, càng khiến Tưởng suy nghĩ day dứt hơn. Hơn nữa, khi đó, địa vị của Đài Loan ngày càng bị thu hẹp trong khi Trung Quốc ngày càng có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế. Trước tình hình đó, Tưởng có chút do dự khi nối lại quan hệ với Đại lục bởi ông cho rằng, lúc này nếu chủ động liên lạc thì sẽ giống việc đầu hàng. Đúng lúc này, Bắc Kinh khôi phục hoạt động kỷ niệm sự kiện 228 - sự kiện bạo loạn tại Đài Loan ngày 28/2/1947. Theo giới phân tích, đây là hành động chủ động của Bắc Kinh với dự định nối lại quan hệ với Đài Bắc sau thời gian dài bị cắt đứt. Năm 1975, Bắc Kinh đã cho đặc xá hàng trăm binh lính và điệp viên Đài Loan và cho họ lựa chọn địa điểm để sinh sống. Biết được điều này nhưng Tưởng vẫn chưa chủ động liên lạc bởi nguyên nhân quan trọng là ông chưa tìm được người truyền tin thích hợp. Tào Tụ Nhân đã mất vào năm 1972. Vừa hay, Mao Trạch Đông đã phái người tới Đài Bắc. Đó là Chương Sĩ Chiêu - một người có mối "thâm tình" với cả ĐCSTQ và Quốc dân đảng. Tuy nhiên, khi ấy Chương đã 92 tuổi, lại mang trọng bệnh, khi mới chỉ kết nối hai bờ ở bước sơ bộ, Chương đã qua đời. Vì thế, quan hệ Trung-Đài vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Truyền thông Trung Quốc nhận định, sau đó, Tưởng dường như không từ bỏ nỗ lực nối liền quan hệ hai bờ nên đã dù không tìm được người trung gian thích hợp nhưng vẫn tiến hành một phương thức liên lạc đặc biệt. Tết năm 1975, Tưởng bí mật tìm đến Trần Lập Phu - một "nguyên lão" của Quốc dân đảng, yêu cầu ông này thông qua các kênh liên lạc bí mật tại Hồng Kông chuyển lời mời Mao Trạch Đông tới thăm Đài Bắc. Khi đó, cả Mao, Chu đều gặp vấn đề sức khỏe nên không thể đi Đài Bắc. Đích thân Mao đã ủy thác cho Đặng Tiểu Bình đi Đài Loan nhằm nối lại quan hệ hai bờ cũng như thực hiện việc thống nhất Đài Loan. Nhưng đúng lúc này, Tưởng Giới Thạch lại qua đời vì bệnh tim vào ngày 5/4/1975. Cái chết của Tưởng khiến quan hệ Trung-Đài một lần nữa bị gián đoạn. Cựu phó Đại sứ Triều Tiên chỉ ra 2 thông điệp "đáng kinh ngạc" trong phát biểu năm mới của Kim Jong-un theo Trí Thức Trẻ ====================== Việc báo chí Tàu Đại Lục tung tin trong hoàn cảnh hiện nay, cho thấy vấn đề "một Trung Quốc", đang có chiều hướng trở ngại. Thống nhất Trung Quốc là một trong những mục tiêu chính trị cốt tử của Bắc Kinh . Chí ít họ cũng thể hiện tính chính danh của một chính thể lãnh đạo với mục tiêu này. Do đó, việc "nhá hàng" lần này về cuộc gặp bí mật giữa hai chính thể Quốc Cộng, cho thấy "Canh bạc cuối cùng" đang diễn ra. Sang năm Đinh Dậu Việt lịch, nền chính trị quốc tế sẽ rất phức tạp, vì tính quyết liệt của "Canh bạc cuối cùng". Các đại ca đánh bạc, những tay em phọt phẹt nên đứng ngoài nhìn và vỗ tay thôi. Đừng có dây dưa, có ngày sạt nghiệp.
 2. Báo TQ: Cuối đời Tưởng Giới Thạch từng bí mật mời Mao Trạch Đông thăm Đài Loan Lâm Oanh 10/01/2017 20:13 Sau năm 1949, Mao Trạch Đông không gặp lại Tưởng Giới Thạch nhưng không có nghĩa Mao, Tưởng đã cắt đứt liên lạc, chỉ là sự tiếp xúc giữa họ được tiến hành một cách đặc biệt. LTS: Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong giai đoạn những năm 50-70 của thế kỷ trước đã trải qua nhiều sóng gió. Nói về thời kỳ này cũng có nhiều tài liệu khác nhau, và thậm chí, mỗi tài liệu cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác. Dưới đây là một số tài liệu do báo chí Trung Quốc đăng tải. Theo đó, Mao Trạch Đông ủng hộ Tưởng Giới Thạch nắm quyền ở Đài Loan, còn Tưởng đã từng muốn mời Mao đến thăm Đài Bắc nhưng bất thành. Tưởng Giới Thạch. Ảnh: Sina "Mao nhận thấy Tưởng không muốn chia cắt Trung Quốc" Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Mỹ đưa Hạm đội 7 tới tập kết tại khu vực eo biển Đài Loan. Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ bấy giờ là Harry S.Truman cho rằng việc Bắc Kinh thống nhất Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương nên đưa ra thuyết "Chưa khẳng định chủ quyền của Đài Loan". Khi ấy, Tưởng Giới Thạch vô cũng mâu thuẫn. Một mặt, ông ta hy vọng Mỹ giúp đỡ vì với quân đội của mình, Tưởng khó có thể giữ được Đài Loan. Mặt khác, Tưởng lo ngại Washington có ý định chia cắt Trung Quốc nên chưa đưa ra ý kiến đồng thuận. Cuối cùng, Tưởng quyết định, dù cho Hạm đội 7 có rời đi thì ông cũng duy trì chính sách "Một Trung Quốc". Ngày 28/6, Tưởng ủy quyền cho Ngoại trưởng Quốc dân đảng Diệp Công Siêu tuyên bố, Đài Loan vẫn tiếp nhận kế hoạch quốc phòng của Mỹ và kế hoạch này không anh hưởng đến lập trường lãnh thổ. Tháng 12/1954, Mỹ-Đài ký Hiệp ước phòng thủ chung nhằm đối phó Bắc Kinh. Ngày 18/1/1955, nhằm ngăn chặn hợp tác Mỹ-Đài, Trung Quốc đưa quân tấn công đảo Nhất Giang Sơn - eo biển Đài Loan. Nhân dân nhật báo cho hay, do mâu thuẫn trong lập trường đối đầu với Đại lục khi Mỹ muốn "quốc tế hóa Đài Loan nhằm chia cắt với Trung Quốc đại lục" còn Tưởng vẫn muốn duy trì thống nhất hai bờ nên khi đó, Tưởng đã từ chối hợp tác với Washington trong cuộc chiến chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, giới truyền thông quốc tế lúc ấy nhận định rằng, cuộc chiến eo biển Đài Loan 1955 thực chất là ý đồ muốn thống nhất Đài Loan của Mao. Nhưng sự can thiệp của Mỹ đã tạo ra rất nhiều khó khăn, khiến cho kế hoạch này của Bắc Kinh bất thành. Mao Trạch Đông: "Tưởng Giới Thạch làm Tổng thống Đài Loan thì tốt hơn" "Sứ giả" Tào Tụ Nhân và vợ. Ảnh: Sina Cuối những năm 1950, tình hình Đài Loan chuyển biến bất ngờ khi có một số người, bao gồm cả những người thuộc Quốc dân đảng ra tranh cử vị trí "Tổng thống". Bắc Kinh cho rằng, đây là "âm mưu của người Mỹ" do Washington nhận thấy Tưởng không phối hợp với Nhà Trắng để chống lại Trung Quốc nên đã tìm cách lật đổ Tưởng. Theo đó, dưới sự trợ giúp của Mỹ, một bộ phận chính trường Đài Loan đã ủng hộ Trần Thành - một chính trị gia có tiếng ở Đài Loan vốn được cho là người sẽ kế nhiệm khi Tưởng qua đời tranh cử vào vị trí "Tổng thống". Khi đó, Mao Trạch Đông cho biết, "ở Đài Loan, vẫn cứ Tưởng Giới Thạch làm Tổng thống thì tốt". Mao cũng đã từng chia sẻ suy nghĩ này với rất nhiều các chính khách nước ngoài. Một số ý kiến cho rằng, câu nói của Mao truyền tải thông điệp rất rõ ràng, ĐCSTQ muốn Tưởng làm Tổng thống Đài Loan và chỉ cần Tưởng làm Tổng thống Đài Loan, Bắc Kinh sẽ cho Tưởng một "không gian quốc tế nhất định". Tào Tụ Nhân - người truyền tin Theo truyền thông Trung Quốc, do có cùng quan điểm trong việc thống nhất Trung Quốc nên Tưởng có dự định thiết lập kênh liên lạc với Mao và ý tưởng này cũng nhận được sự tán thành từ phía Bắc Kinh. Ngày 5/5/1956, trong một lần tiếp chính khách nước ngoài, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã đánh tiếng rằng, "nếu Tưởng đồng ý trả Đài Loan về Đại lục thì người dân Trung Quốc sẽ tha thứ cho ông ấy". Cuối thập kỷ 50- đầu 60, Bắc Kinh-Đài Loan rất nỗ lực trong việc tìm kiếm người trung gian truyền tin. Và đó là Tào Tụ Nhân - một nhà hoạt động văn hóa chính trị nổi tiếng lúc bấy giờ. Theo lời của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc đã hai lần tìm gặp Tào Tụ Nhân. Một lần, Tưởng Kinh Quốc đã bí mật cử một chiếc tàu quân sự nhỏ đến đón Tào từ Hồng Kông về Đài Loan và đưa ra thương lượng về kế hoạch lập kênh ngoại giao với Bắc Kinh. Một lần khác, chính Tưởng Kinh Quốc đích thân đến Hồng Kông gặp Tào. Sau khi Tào nhận lời giúp cha con Tưởng liên lạc với Bắc Kinh, Tưởng Giới Thạch đã mời Tào đến Đài Bắc lần nữa. Trong cuộc tiếp xúc tại Đài Bắc, Tưởng Giới Thạch đã nói với Tào: "Lần này đi Đại lục, anh nhất định phải làm rõ ý định thực sự của Đại lục". Tháng 7/1956, Tào Tụ Nhân đến Bắc Kinh. Ngày 16/7, Tào có buổi gặp gỡ với Chu Ân Lai tại Di Hòa Viên. Sau khi nghe Tào truyền đạt lời của Tưởng, Chu đã đề xuất tiến hành phương châm "hợp tác lần ba" với mục đích chính là "thống nhất Trung Quốc". Đến ngày 3/10, Mao Trạch Đông tiến hành gặp mặt Tào Tụ Nhân tại Hòa Nhân Đường, Trung Nam Hải. Trong cuộc gặp, Mao đã đưa ra hàng loạt dự định mang tính xây dựng về "hợp tác lần ba" đồng thời ông đánh giá, đóng góp tích cực của Tưởng cho lịch sử hiện đại Trung Quốc là rất đáng ghi nhận. Kể từ đó về sau, Tào Tụ Nhân trở thành "cầu nối liên lạc" giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Bắc Kinh - Đài Bắc sau đó cũng đạt được một số nhận thức chung như: Duy trì thống nhất lãnh thổ hay hai bên đều có thành ý giải quyết vấn đề Đài Loan theo phương thức hòa bình. Đặc biệt, sau sự kiện Kim Môn - khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 2 (1958), Mao qua Tào chuyển lời đến Tưởng rằng, Bắc Kinh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Đài Bắc chỉ cần Tưởng bắt tay Mao, cô lập Washington. Tuy nhiên, qua nhiều lần thảo luận, cha con Tưởng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đầu thập niên 60, từ những chính sách với Đài Loan của Mao kết hợp với những điều khoản mới, Chu Ân Lai soạn thành bản cương mục, tóm tắt ý tưởng tổng thể về việc thống nhất Đài Loan theo phương thức hòa bình. Sợ Tưởng hoài nghi, Mao còn nhờ Trương Trị Trung - người có quan hệ thân thiết với Tưởng chuyển thư đến Đài Bắc, nhấn mạnh rõ nội dung của bản thảo trên. Mao, Chu trong những cuộc gặp sau đó với Tào, tiếp tục nhấn mạnh sáng kiến của Bắc Kinh, đồng thời đề bày tỏ thiện chí, bất cứ điều kiện gì của Tưởng cũng sẽ được Bắc Kinh xem xét kỹ lưỡng. Tào sau đó đã về Đài Bắc chuyển lời Mao, Chu đến Tưởng. Cha con Tưởng sau khi nghiên cứu chắc chắn đã đưa ra một vài điều kiện dù có điều kiện đồng thuận cũng như trái chiều với Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng hai bên cũng đã đạt được sự nhất trí chung về một số vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cuộc Đại cách mạng văn hóa bùng nổ tại Đại lục (1966). Một số ý kiến công kích sự hợp tác này của Mao-Tưởng khiến quan hệ Trung-Đài bị gián đoạn. Chương Sĩ Chiêu. Ảnh: Baike Tưởng từng mời Mao đến Đài Bắc vào cuối đời Đại cách mạng văn hóa bùng nổ đã làm gián đoạn quan hệ Trung-Đài. Đặc biệt, năm 1968 khi Tưởng nghe nói, Hồng vệ binh đã tới quê ông - Khê Khẩu, Chiết Giang phá bỏ từ đường nên vô cùng tức giận. Tưởng đã từng yêu cầu con cháu cần ghi nhớ thù này. Tuy nhiên, sau đó, ông lại được tin, Chu Ân Lai đã đến bảo vệ nên mới nguôi lòng. Những năm cuối đời, Tưởng thường nhớ lại những ngày tháng ông còn ở Đại lục, đồng thời nghĩ đến vấn đề liên lạc Trung-Đài. Đặc biệt, khi câu nói coi ông là "bạn cũ" giữa cuộc tiếp kiến của Mao với Tổng thống Mỹ Richard Nixon được truyền đến tai, càng khiến Tưởng suy nghĩ day dứt hơn. Hơn nữa, khi đó, địa vị của Đài Loan ngày càng bị thu hẹp trong khi Trung Quốc ngày càng có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế. Trước tình hình đó, Tưởng có chút do dự khi nối lại quan hệ với Đại lục bởi ông cho rằng, lúc này nếu chủ động liên lạc thì sẽ giống việc đầu hàng. Đúng lúc này, Bắc Kinh khôi phục hoạt động kỷ niệm sự kiện 228 - sự kiện bạo loạn tại Đài Loan ngày 28/2/1947. Theo giới phân tích, đây là hành động chủ động của Bắc Kinh với dự định nối lại quan hệ với Đài Bắc sau thời gian dài bị cắt đứt. Năm 1975, Bắc Kinh đã cho đặc xá hàng trăm binh lính và điệp viên Đài Loan và cho họ lựa chọn địa điểm để sinh sống. Biết được điều này nhưng Tưởng vẫn chưa chủ động liên lạc bởi nguyên nhân quan trọng là ông chưa tìm được người truyền tin thích hợp. Tào Tụ Nhân đã mất vào năm 1972. Vừa hay, Mao Trạch Đông đã phái người tới Đài Bắc. Đó là Chương Sĩ Chiêu - một người có mối "thâm tình" với cả ĐCSTQ và Quốc dân đảng. Tuy nhiên, khi ấy Chương đã 92 tuổi, lại mang trọng bệnh, khi mới chỉ kết nối hai bờ ở bước sơ bộ, Chương đã qua đời. Vì thế, quan hệ Trung-Đài vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Truyền thông Trung Quốc nhận định, sau đó, Tưởng dường như không từ bỏ nỗ lực nối liền quan hệ hai bờ nên đã dù không tìm được người trung gian thích hợp nhưng vẫn tiến hành một phương thức liên lạc đặc biệt. Tết năm 1975, Tưởng bí mật tìm đến Trần Lập Phu - một "nguyên lão" của Quốc dân đảng, yêu cầu ông này thông qua các kênh liên lạc bí mật tại Hồng Kông chuyển lời mời Mao Trạch Đông tới thăm Đài Bắc. Khi đó, cả Mao, Chu đều gặp vấn đề sức khỏe nên không thể đi Đài Bắc. Đích thân Mao đã ủy thác cho Đặng Tiểu Bình đi Đài Loan nhằm nối lại quan hệ hai bờ cũng như thực hiện việc thống nhất Đài Loan. Nhưng đúng lúc này, Tưởng Giới Thạch lại qua đời vì bệnh tim vào ngày 5/4/1975. Cái chết của Tưởng khiến quan hệ Trung-Đài một lần nữa bị gián đoạn. Cựu phó Đại sứ Triều Tiên chỉ ra 2 thông điệp "đáng kinh ngạc" trong phát biểu năm mới của Kim Jong-un theo Trí Thức Trẻ ====================== Việc báo chí Tàu tung tin này trong hoàn cảnh hiện nay, cho thấy vấn đề "một Trung Quốc" đang có nhiều trở ngại. Thống nhất Trung Quốc là một trong những mục tiêu cốt tử của Bắc Kinh. Do đó, việc "nhá hàng" để thăm dò phản ứng của Bắc Kinh qua báo chí, cho thấy "Canh bạc cuối cùng" đã bắt đầu diễn ra.. Sang năm Đinh Dậu Việt lịch. Chính trí thế giới rất phức tạp vì sự quyết liệ của "Canh bạc cuối cùng".
 3. Bộ trưởng BQP Ấn Độ: Việt Nam là ưu tiên số 1 - Tàu chiến, tên lửa Brahmos luôn sẵn sàng Tuấn Sơn | 05/01/2017 13:28 34 Tàu khu trục INS Kolkata do Ấn Độ chế tạo. Theo trang tin quốc phòng IndianDefenseNews, có ít nhất 16-17 quốc gia đang đàm phán với Ấn Độ để mua các tàu chiến hiện đại do nước này chế tạo. Việt Nam được nhắc tên đầu tiên. Đó là thông tin do ngài Manohar Parrikar - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ chia sẻ nhanh với báo giới bên lề một sự kiện ở Thủ đô nước này và được trang tin quốc phòng IndianDefenseNews (Ấn Độ) đăng tải hôm qua 04/01/2017. Hiện nay, các quốc gia này đang tiến hành đàm phán với các tổ hợp đóng tàu quân sự của Ấn Độ để đặt mua các loại tàu chiến hiện đại do nước này chế tạo. Bộ trưởng Manohar Parrikar chỉ rõ, 3 nước có triển vọng nhất gồm Việt Nam, Bangladesh và Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Tàu khu trục INS Kolkata do Ấn Độ chế tạo. "Chúng tôi đang xuất khẩu tàu chiến tới nhiều quốc gia như các tàu chiến tôi không tiện nêu tên cụ thể là ưu đãi giành cho Việt Nam. Nhiều quốc gia khác như Bangladesh và UAE nằm trong số 16-17 quốc gia đang đàm phán với Ấn Độ để đặt mua tàu chiến do chúng tôi chế tạo", ngài Manohar Parrikar cho biết. Bên cạnh đó, ngài Bộ trưởng Parrikar cũng nhấn mạnh, tiến trình xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos tới Việt Nam đang có nhiều thuận lợi, "chúng tôi sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình Brahmos cho các quốc gia bạn bè và Việt Nam là một quốc gia hết sức thân thiện - đối tác tin cậy". Ngài Parrikar cũng không quên nhắc tới việc Ấn Độ đã quyết định hỗ trợ Không quân Việt Nam đào tạo các phi công tiêm kích đang bay trên những chiến đấu cơ do hãng Sukhoi của Nga chế tạo. Thủy thủ Việt Nam ở Ấn Độ: Chào tàu ngầm Kilo Việt Nam ra biển lớn theo Thời đại ========================== Cô gái Ấn Độ đã tham gia "canh bạc cuối cùng". Rất đúng quy trình. Lão bây giờ chỉ cần khoang tay nhìn mọi chuyện sẽ xảy ra và không nằm ngoài dự đoán của lão từ 2008.
 4. Tiên tri đáng sợ về việc Trái Đất sẽ bị phá hủy trong năm nay My Nguyễn (Vietnam+) 05/01/2017 09:54 GMT+7 Các thuyết gia âm mưu từng cảnh báo về việc một hành tinh khổng lồ - được gọi là Hành tinh X hoặc Nibiru - sẽ quét sạch cuộc sống trên Trái Đất, theo Daily Star. Tiên tri Trái Đất sẽ bị phá hủy. (Nguồn: Getty Images) Giờ đây, một nhà nghiên cứu về các vấn đề huyền bí đã tuyên bố rằng ông đã kết hợp thiên văn học, nghiên cứu khoa học và Kinh thánh để tính toán được ngày Khải huyền. Trong cuốn sách mang tên Planet X - The 2017 Arrival, tác giả David Meade đã viết rằng hành tinh hủy diệt này sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9. Và nó sẽ đâm vào Trái đất sau đó 1 tháng. Theo Meade, Hành tinh X thực ra là một ngôi sao, xoay quanh là 7 hành tinh và mặt trăng - trong đó có Nibiru. Tác giả đã giải thích vì sao chúng ta chưa nhìn thấy Hành tinh X hay Nibiru, vì chúng đang tiến lại gần từ một góc khác, phía trên Nam Cực. Ông nói: "Điều này khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn - trừ phi bạn đang bay qua Nam Mỹ trên tầm cao với một chiếc máy ảnh tuyệt vời." Bằng chứng áp đảo cho thấy rằng hệ thống sao ngoài hành tinh sẽ tiếp cận từ phía Nam, vượt lên phía Bắc sau đó vòng lại, Meade tuyên bố. Theo Meade, lực hấp dẫn sinh ra do chuyến đi này sẽ gây ra sự tàn phá nặng nề, nhưng giờ ta đã cảm nhận được các tác động của nó. Ông cho rằng những vụ động đất và núi lửa phun trào gần đây ở khu vực Vành đai Lửa là do sự đẩy và kéo của hệ thống Hành tinh X. Các vụ động đất đã gây chấn động ở Nhật Bản, Peru, New Zealand, Argentina và Indonesia trong vài tuần qua. Ngày hôm qua, Fiji - cũng nằm trên Vành đai Lửa - đã bị rung động bởi một chấn động lớn. Ông Meade cho rằng Sách Khải huyền trong Kinh thánh đã nói khi nào Nibiru sẽ xuất hiện. Khải huyền 12: Câu 1-2 nói về một "điềm lớn xuất hiện trên trời" về "một người phụ nữ, mình khoác Mặt Trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao." Sử dụng mô hình máy tính về sự chuyển động của các ngôi sao và hành tinh, Meade tuyên bố điều này sẽ khớp với sự thẳng hàng của các thiên thể vào ngày 23/9. Ông nói: "Trong khung thời gian này, ngày 23/9/2017, mặt trăng sẽ xuất hiện dưới chân chòm sao Xử Nữ. "Mặc trời có vẻ như chính xác là khoác lên Xử Nữ... Sao Mộc được sinh ra vào ngày 9/9/2017. 12 ngôi sao ngày hôm đó bao gồm 9 ngôi sao của Sư Tử, và sự thẳng hàng của 3 hành tinh là Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa - tất cả kết hợp để tạo thành 12 ngôi sao trên đầu Xử Nữ." "Do đó các chòm sao Xử Nữ, Sư Tử và Xà Phu đại diện cho một dấu hiệu độc nhất, chỉ có một lần trong thế kỷ, chính xác như mô tả trong chương 12 của sách Khải huyền. Đây là điểm đánh dấu thời gian của chúng ta." Meade tuyên bố rằng dấu hiệu của Con Mãng xà đỏ với 7 đầu, 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện - được nhắc tới trong Khải huyền 12: 3 - đại diện cho Nibiru. Sử dụng "thứ tự thời gian theo Kinh Thánh," ông cho biết nó sẽ xuất hiện vào ngày 5/10 và quét sạch cuộc sống trên Trái đất. Các nhà khoa học độc lập đã suy đoán về sự tồn tại của một hành tinh khác - thường được gọi là Hành tinh X - từ thế kỷ 19. Nhưng lý thuyết này đã không được ủng hộ, do đó vào năm 1976, khi nhà văn Zecharia Sitchin tuyên bố đã tìm thấy một mô tả về hành tinh khổng lồ tên là Nibiru trong các tài liệu của người Babylon, ông đã bị nhạo báng. Ông đã tuyên bố rằng quỹ đạo của Nibiru - nơi là nhà của một chủng tộc ngoài hành tinh tên là Annunaki - đưa nó tới gần Trái đất sau mỗi 3600 năm. Những người tự gọi mình là "người nói sự thật" này đã tiên tri rằng trong lần tiếp theo Nibiru tới gần, nó sẽ phá hủy sự sống trên Trái đất với một va chạm hoặc gần va chạm. Họ đã bị chế giễu khắp nơi - cho tới khi các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ California tìm ra bằng chứng cho thấy rằng lời tiên tri này có thể là đúng. Những người nghiên cứu không gian đã tuyên bố tìm thấy bằng chứng của một hành tinh thứ 9 lớn gấp 15 lần kích thước Trái đất ở vòng tối bên ngoài Hệ Mặt Trời vào năm ngoái. Họ đã đặt tên hành tinh này là Hành tinh 9. Hành tinh này được cho là mất tới 20.000 năm Trái đất để đi hết 1 quỹ đạo quanh Mặt Trời. Cũng như Meade, họ tuyên bố rằng Hành tinh 9 đang tiến gần Trái đất từ một góc xiên. Họ cũng nói rằng nó lớn đến mức trường hấp dẫn của nó thực sự đang khiến Mặt Trời và cả Hệ Mặt Trời nghiêng một góc 6 độ. Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên cuối cùng: các nhà thiên văn học ở Viện Công nghệ California cho rằng chúng ta sẽ nhìn thấy Hành tinh 9/Hành tinh X/Nibiru vào mùa Đông năm 2017./. =========================== Theo lão Gàn thì sẽ không có hủy diệt sự sống trên Địa cầu trong năm 2017, như bài báo trên nói tới. Nhưng thiên tai mang tính phổ thông, như: Động đất, bão lũ sẽ khá gọi là kinh hoàng và để lại những hậu quả nghiêm trọng.
 5. Máy bay đưa 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ đã về Moscow Thứ hai, 02/01/2017 - 08:16 Dân trí Một chiếc máy bay chở 35 nhà ngoại giao Nga bị truất khỏi Mỹ vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống đã rời Washington vào đúng ngày đầu năm mới, 1/1. Truyền thông Nga cho biết máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow. >> Gần 100 người Nga phải rời khỏi Mỹ sau vụ trục xuất các nhà ngoại giao >> Mỹ trục xuất 35 nhân viên tình báo Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Máy bay chở các nhà ngoại giao Nga đã rời Washington ngày 1/1 (Ảnh: Getty) Một quan chức của đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington xác nhận máy bay đã cất cánh với toàn bộ các nhà ngoại giao bị trục xuất và gia đình họ. Tổng cộng có 96 hành khách trên máy bay. Sputnik sau đó đưa tin rằng máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Moscow. Trước đó, Nga đã quyết định điều một máy bay tới Mỹ để đưa các nhà ngoại giao và các thành viên gia đình họ về nước, do việc mua vé trong thời gian rất gấp gặp khó khăn. Việc trục xuất trên là một phần trong các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố ngày 29/12 trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ nhằm đáp trả các cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tổng cộng 35 nhà ngoại giao Nga, được miêu tả là các mật vụ tình báo đóng tại đại sứ quán Nga ở Wasington và lãnh sự quán ở San Francisco, đã bị trục xuất. Họ bị yêu cầu phải rời Mỹ trong vòng 72 giờ. Tình báo Mỹ nghi ngờ rằng Kremlin đã chỉ đạo tấn công mạng và công khai các email của đảng Dân chủ các thành viên trong chiến dịch cử của bà Hillary Clinton để làm lợi cho đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Ông Obama cũng yêu cầu đóng cửa 2 khu nhà của người Nga tại New York và Maryland mà Mỹ nói là được sử dụng “cho các mục đích liên quan tới tình báo”. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa - một động thái được xem là dấu hiệu cho thấy ông đang muốn cải thiện quan hệ Nga - Mỹ với Tổng thống đắc cử Trump sau ngày nhậm chức 20/1 tới. An Bình ====================== Lão Gàn ủng hộ một liên minh Nga Mỹ từ rất lâu, ngay trên topic này. Đây là một điều nằm ngoài tính tiên tri trên bức tranh "Canh bạc cuối cùng" và nó thuộc về sự phân tích tương lai của lão Gàn cho một xu hướng quốc tế có lợi cho Việt Nam. Thật là may mắn, lão ủng hộ ngài Trumf vào phút chót. Tình báo Hoa Kỳ tuy giỏi, nhưng không chứng minh được ảnh hưởng của sự tác động từ nước Nga lên cuộc bầu cử Hoa Kỳ như thế nào. Cho nên không thể lật lại được kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Hơn nữa - lão cũng nói toạch móng lợn, cho mọi người thưởng thức - rằng: Việc lựa chọn ngài Trumf ứng cử TT Hoa Kỳ là một kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Nó gay cấn đến phút chót như phim Hollywood, Và việc ngài Trumf đắc cử TT Hoa Kỳ không có gì là lạ. Cho nên, lần đầu tiên trong lịch sử, một siêu cường tác động vào qúa trình bầu cử của Hoa Kỳ bị phát hiện, không làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Lão Gàn muốn lưu ý ngài Trumf rằng: Nước Mỹ tuy là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bá chủ thế giới, nhưng điều đó chưa phải là quyết định cuối cùng của Thượng Đế.
 6. LỜI TIÊN TRI BÍNH THÂN 2016. Đại ý: Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục phát triển, nhưng chiếc đầu tàu kinh tế này không kéo nổi đoàn tàu kinh tế thế giới. Thế giới tiếp tục lao vào khủng khoảng... ======================== Tiền tệ thế giới 2016: Mỹ quyết định đảo chiều, USD đỉnh cao số 1 01/01/2017 15:00 GMT+7 Fed quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm 2016 cận thời điểm năm mới 2017 nhưng đánh dấu một bước quan trọng đối với thị trường tai chính nước Mỹ và thế giới. Nhìn lại cả 2016, khi hầu hết đồng tiền các nền kinh tế lớn: EU, Nhật Bản, Anh chịu nhiều áp lực; Ấn Độ khủng hoảng vì đổi tiền, Venezuela lạm phát 400%... thì USD càng chứng tỏ sự vững vàng, xứng với đồng tiền số 1 thế giới. Đại gia tỷ USD xuất hiện: Giới tỷ phú Việt biến động Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/12: USD lên đỉnh 14 năm, Euro dính đòn khủng bố USD trên đỉnh cao thập kỷ Fed đã chấm dứt thời kỳ lãi suất thấp kỷ lục, vốn là một phần trong các chính sách bất thường và gây nhiều tranh cãi mà Fed đã áp dụng để kích thích nền kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài chính. Fed hạ lãi suất cơ bản xuống mức gần 0 vào tháng 12/2008, 3 tháng sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ và 10 tháng trước khi tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh 10%. Các quan chức Fed còn dự báo sẽ có 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2017, mỗi lần tăng 0,25%. Dự báo, năm 2017 lãi suất sẽ ở mức 1,375%, đến năm 2018 lãi suất liên bang sẽ ở mức 2,125%. Theo tính toán của Wall Street Journal, chỉ số đồng USD đã tăng 3,1% trong năm 2016 và ghi nhận năm tăng giá thứ 4 liên tiếp. Ở thời điểm cuối quý 4/2016, chỉ số tăng hơn 7% so với cuối quý 3/2016. Những ngày cuối năm ghi nhận đồng USD tiếp tục tăng vọt trên thị trường thế giới lên gần mức cao nhất kể từ 2002 do giới đầu tư chưa ngừng đánh cược vào tương lai sáng sủa của nền kinh tế Mỹ. Nhiều đồng tiền trong năm qua biến động Ở bên kia bán cầu, nước Nhật cũng trải qua một năm duy trì lãi suất ở mức âm. Ba tháng sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) khiến thị trường tài chính Nhật và thế giới “choáng váng” với mức lãi suất âm, rất nhiều ngân hàng lớn của Nhật đã công bố dự báo lợi nhuận thấp nhất trong 5 năm. Việc áp dụng chính sách lãi suất âm đã ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính tiền tệ của Nhật Bản và thị trường trái phiếu là một trong những kênh chịu tác động mạnh nhất khi ảnh hưởng đến động lực nắm giữ trái phiếu chính phủ của các ngân hàng tại quốc gia này. Những đồng tiền mất giá Đồng tiền nước Anh năm 2016 cũng đã giảm sâu, thấp nhất 31 năm do lo ngại xung quanh việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Cách đây 2 năm, phải hơn 1,7 USD mới đổi được 1 Bảng. Trong vòng 1 năm qua, đồng Bảng mất giá 15%. Bảng Anh biến động mạnh từ tháng 6. Ban đầu, đồng tiền trượt từ mức cao 1 bảng Anh ngang giá 1,5 USD xuống mức đáy 31 năm là 1 bảng Anh đổi được 1,32 USD, trước khi tiếp tục chịu áp lực để duy trì giá trị 1 bảng Anh ngang giá 1,22 USD hiện nay. Nhật duy trì lãi suất thấp nhất trong cả năm qua Tại châu Á, Malaysia cũng là nước có đồng tiền rớt giá mạnh trong năm. Đặc biệt, chiến thắng của ông D. Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến các đồng tiền châu Á, trong đó có tiền ringgit, chao đảo mạnh. Từng là một trong số những nền kinh tế mạnh nhất Đông Nam Á, nền kinh tế Malaysia đang chững lại. Trong nỗ lực ngăn chặn sự suy yếu của đồng tiền ringgit, Ngân hàng Trung ương Malaysia vừa công bố biện pháp mạnh bắt buộc các nhà xuất khẩu phải đổi 75% số tiền họ kiếm được ra đồng nội địa ringgit thay vì cất giữ bằng USD. Cũng trong khu vực, đồng Tugrik của Mông Cổ là đồng tiền giảm giá tồi tệ nhất thế giới trong tháng 8 với chuỗi ngày giảm giá dài nhất trong lịch sử khi mà Chính phủ nước này đang phải tìm mọi cách để ổn định lại nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng. Kinh tế Mông Cổ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự giảm giá hàng hóa, kinh tế Trung Quốc giảm tốc và sự suy giảm lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài trước những chính sách không nhất quán của nước này. Khốn khổ với đồng tiền nhảy múa Nền kinh tế Venezuela đã tụt dốc không phanh trong những năm gần đây do giá dầu, nguồn thu nhập chính, giảm mạnh đã khiến cho đồng tiền nước này như giấy lộn. Trong năm qua, người dân đổ xô đi mua hàng hóa với một khối lượng lớn tiền mặt trong tay, thậm chí các chủ nhà hàng còn phải cân tiền mặt thay vì đếm, hay những tờ tiền của nước này được sử dụng như giấy gói bánh ngọt. Một USD đổi được một bó tiền ở Venezuela Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 11/12 đã thông báo sẽ loại bỏ việc lưu hành đồng 100 bolivar (tương đương 4 cent tiền Mỹ trên thị trường chợ đen), đồng tiền mệnh giá lớn nhất tại Venezuela hiện nay, kể từ ngày 15/12 để đưa vào sử dụng đồng tiền có mệnh giá lớn hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo lạm phát Venezuela tăng lên 470% năm nay và 1.660% năm sau. Chỉ trong tháng 11, đồng bolivar đã mất 55% giá trị. Mệnh giá giấy bạc lớn nhất là 100 bolivar giờ chỉ đổi được 2 cent Mỹ. Khủng hoảng đổi tiền ở Ấn Độ Ấn Độ cũng là nước gặp khủng hoảng trong việc đôi tiền. Cơn ác mộng bắt đầu kể từ lúc Thủ tướng Narendra Modi ra lệnh cho các ngân hàng Ấn Độ thu hồi tất cả tờ tiền giấy mệnh giá 500 rupee (khoảng 7,4 USD) và 1.000 rupee, thay vào đó phát hành tiền giấy mệnh giá 500 rupee và 2.000 rupee mới. Đây được xem là một trong những nỗ lực truy quét nạn trốn thuế và tham nhũng sau khi chính phủ phát hiện hàng tỉ USD tiền thuế bị thất thoát. Nhiều ngày liên tiếp, hàng trăm ngàn người dân Ấn Độ phải đứng chầu chực bên ngoài các ngân hàng để đổi tiền. Trong khi đó, những tờ bạc có mệnh giá lớn này chiếm tới hơn 80% lượng tiền lưu thông tại Ấn Độ. Sự thay đổi bất ngờ đã khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu tiền mặt. Gần một nửa số cây ATM ở Ấn Độ đã dừng hoạt động. Một câu chuyện khá thú vị về đồng tiền năm 2016, người dân Thụy Sĩ không phải làm gì vẫn được hưởng 2.500 USD/tháng.Tuy nhiên, 77% cử tri Thụy Sỹ phản đối kế hoạch thu nhập cơ bản đảm bảo nói trên. Những người phản đối ý tưởng thu nhập đảm bảo cho rằng làm như vậy sẽ phá vỡ mối liên kết giữa lao động và tiền lương, tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Nam Hải
 7. PHONG THỦY VÀ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI(*) Phương pháp nghiên cứu & Sự tích hợp giữa hai hệ thống tri thức NGUYỄN VŨ TUẤN ANH Bạn đọc đều biết rõ rằng: Địa lý Phong thủy là một hệ thống tri thức ứng dụng một cách có hiệu quả với cuộc sống con người thông qua các công trình trong kiến trúc, xây dựng. Tính hiệu quả với khả năng tiên tri của ngành Địa Lý phong thủy, đã chứng nghiệm trải qua hàng thiên niên kỷ trong xã hội Đông Phương. Điều này đã chứng tỏ rằng: Đằng sau hệ thống tri thức ứng dụng của Địa lý phong thủy, phải là một thực tại đáng tin cậy, được mô tả bằng hệ thống phương pháp luận ứng dụng của nó. Nhưng đó là thực tại nào? Thì cũng có thể nói luôn rằng: đây là điều hoàn toàn bí ẩn từ hàng ngàn năm qua cho đến tận ngày hôm nay. Cho nên để giải quyết vấn đề được đặt ra và cũng là chủ đề của bài viết này, là: Ngành kiến trúc xây dựng hiện đại, có thể tích hợp với hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương hay không? Và phương pháp nghiên cứu như thế nào để tiếp cận những bí ẩn của nó? Người viết xin được bắt đầu bằng việc chứng minh bản chất của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương. I. Bản chất khoa học của ngành Địa lý phong thủy học Đông phương. Trong từ điển tiếng Trung đã định nghĩa phong thủy như sau: “Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa trong truyền thống văn hóa của người Trung Hoa”. Như vậy, với định nghĩa này, người Trung Hoa đã xác định phong thủy là một tín ngưỡng. Hay nói một cách khác: Với định nghĩa này của người Trung Hoa thì chính họ đã xác định: Ngành Địa Lý phong thủy hoàn toàn không phải là một ngành khoa học. Nhưng nếu xét những tiêu chí để xác định một tín ngưỡng, thì Địa lý phong thủy học Đông Phương hoàn toàn không có một dấu ấn nào, có thể chứng minh được nó là một tín ngưỡng, hoặc một tôn giáo. Ngược lại, với những kiến thức sơ đẳng nhất của những người biết chút ít về phong thủy, cũng nhận thấy rằng nó mang dấu ấn của những lý thuyết khoa học, của tính quy luật vận động, có tính phân loại, tính khách quan và khả năng tiên tri. Tôi lấy ví dụ: Địa lý phong thủy học phân loại người làm Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh; mỗi loại Mệnh trạch này, lại phân làm tám trạng thái khác nhau, tương ứng với 8 hướng rất cụ thể và hoàn toàn mang tính quy luật, tính khách quan. Chính tính quy luật và khả năng tiên tri, đã chứng tỏ một hệ thống tri thức ứng dụng, phản ảnh sự tồn tại khách quan với một thực tại có thể kiểm chứng, qua những hiệu quả có thể tiên tri. Thực tế tồn tại từ hàng ngàn năm qua, đã chứng tỏ phong thủy là ngành khoa học phản ánh những quy luật khách quan, những thực tại mà chúng ta chưa biết. Trong những công trình nghiên cứu của chúng tôi, tôi xin được xác định rằng: Bản chất của Địa lý Phong thủy là một hệ thống tri thức ứng dụng, hoàn toàn có tính nhất quán, tính hoàn chỉnh, tính quy luật , tính khách quan và khả năng tiên tri. Hệ thống lý thuyết này, đã giải thích lại thế giới quan của con người trong lĩnh vực liên quan đến nó. Phong thủy là hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 lịch sử, một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử. Tuy nhiên một điều rất đáng tiếc và cũng là một thực tế. Đó là: Hầu hết chúng ta đều không hiểu được những mô hình biểu kiến, những nguyên lý và quy ước của phong thủy xuất phát và phản ánh của những thực tại nào? Có thể nói: Hầu hết những phong thủy gia đã ứng dụng có hiệu quả, nhưng chưa hiểu được bản chất của nó. Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày phong thủy chính là một hệ thống lý thuyết phản ánh những quy luật tương tác có tính khách quan, đang hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta tin hay không tin. Những tri thức khoa học hiện đại đã xác định có tính nguyên lý , rằng: "Không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri". Cần phải khẳng định rằng: Chính khả năng tiên tri trong ngành Địa lý phong thủy Đông phương, đã xác định những tương tác mang tính quy luật qua những phương pháp ứng dụng của nó. Trong một thời gian bị giới hạn chúng tôi không thể trình bày sâu hơn về những kết luận chúng tôi đã trình bày với quý vị. Bởi vậy, chúng tôi coi kết luận của chúng tôi về Phong thủy, như là một tiền đề thứ nhất, mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị về bản chất của phong thủy. Vấn đề thứ 2, tôi xin được phép trình bày với quý vị là: II. Con người và sự giải thích mọi hiện tượng: Tất cả chúng ta đều có 2 cách giải thích cùng một hiện tượng, hoặc cùng một sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đó là: II. 1/Giải thích bằng nhận thức trực quan: Trong cuộc sống hằng ngày, có thể nói rằng: hầu hết chúng ta đều giải thích mọi hiện tượng xung quanh chúng ta bằng nhận thức trực quan. Ví dụ, một vụ đụng xe xảy ra thì chúng ta đều có thể giải thích một cách rất cụ thể rằng: do anh A, chị B quẹo, rẽ mà không xinhan, hoặc phóng nhanh, vượt ẩu… nên đã khiến cho xảy ra sự kiện đụng xe. Hoặc một vụ cháy nhà, chúng ta có thể giải thích rằng: do chập điện, hoặc do không cẩn thận củi lửa… Tất cả cách giải thích đó đều đúng. Nhưng đó là cách giải thích bằng nhận thức trực quan. Và khi chúng ta giải thích bằng nhận thức trực quan, cho dù nó đúng thì nó cũng chỉ là việc mô tả một hiện tượng đã xảy ra. Cách giải thích này hoàn toàn không có khả năng tiên tri; hoặc chỉ là một khả năng tiên tri bị giới hạn. Ví dụ một người chuyên phóng nhanh, vượt ẩu, coi thường luật giao thông thì khả năng tiên tri chỉ hạn chế rằng: người đó thế nào cũng bị đụng xe. Nhưng thời điểm nào người đó sẽ bị đụng xe, lại không thể xác định được. Đó chính là tính tiên tri hạn chế của nhận thức trực quan. II. 2/ Giải thích bằng một hệ thống lý thuyết: Cách giải thích thứ 2 cho mọi sự kiện và hiện tượng, là giải thích bằng một hệ thống tri thức tổng hợp phản ánh những quy luật khách quan, qua hệ thống phương pháp luận của một lý thuyết, bằng những danh từ và khái niệm của hệ thống lý thuyết này. Với cách giải thích này thì chúng ta phải có kiến thức chuyên ngành, để hiểu những khái niệm ngôn ngữ mang tính chuyên ngành, được mô tả có tính tổng hợp những quy luật cho mọi hiện tượng. Và do đó, nó có khả năng tiên tri với những kết quả có thể kiểm chứng. Chính khả năng tiên tri được kiểm chứng của ngành Địa lý phong thủy học nói riêng và hầu hết những phương pháp ứng dụng của các ngành ứng dụng thuộc nền văn minh Đông Phương nói chung, như: Đông y, bốc Dịch, Tử vi, … đã là yếu tố rất quan trọng, để bảo đảm sự tồn tại của những phương pháp ứng dụng này, đã vượt thời gian tính bằng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương của chúng ta. Chúng ta có thể xác định rằng: Nếu không có khả năng tiên tri với những hiệu quả được kiểm chứng - thì tất cả những ngành học thuộc về nền văn minh Đông phương như tôi đã trình bày ở trên – trong đó có ngành Địa lý phong thủy học - không thể tồn tại được. Trên cơ sở hai đề mục đã trình bày với quý vị, tôi xin được tiếp tục trình bày về: III. Tính khoa học và sự cần thiết của phong thủy trong kiến trúc hiện đại. Để diễn đạt phần này, tôi xin trình bày với quý vị vấn đề đầu tiên, là: III/ 1: Sự cần thiết của ngành Địa lý phong thủy và cuộc sống. Đã có nhiều người đặt vấn đề như sau: “Ở những nền văn minh không bị ảnh hưởng của văn minh Đông phương, như: văn minh Âu Mỹ, Trung Đông…vv…. không hề tồn tại ngành Phong thủy học. Nhưng họ vẫn có đầy đủ những yếu tố mà mục đích ngành phong thủy học đạt tới. Như ở những nền văn minh đó, cũng có người giàu, người có quyền lực. Họ cũng có những đại gia và những người khốn khổ..vv… Vậy phong thủy có thực sự cần thiết trong cuộc sống hay không?! Để giải thích vấn đề này - như tôi đã trình bày ở phần trên - chúng ta có 2 cách giải thích hiện tượng: Một là giải thích trực quan; hai là giải thích trên cơ sở lý thuyết. Và sự hình hành hệ thống lý thuyết để giải thích mọi hiện tượng với khả năng tiên tri, chính là biểu hiện của một nền văn minh rất phát triển. Còn nếu chỉ giải thích hiện tượng bằng nhận thức trực quan thì chúng ta không cần bất cứ một lý thuyết nào trong nền văn minh. Nếu như ngay bây giờ, chúng ta coi trái đất vuông và đứng yên, với mặt Trời, mặt Trăng và những vì tinh tú đang hằng ngày chạy qua bầu trời trái Đất, thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả. Tôi xin phép được chen lấn một chút vào lịch sử của nền văn minh hiện đại và so sánh với lịch sử của chính nó cách đây vài trăm năm trước. Chúng ta cũng nhận thấy rằng: không cần có những lý thuyết vật lý hiện đại, như học thuyết Vật lý Lượng tử, lý thuyết Dây, lý thuyết Tương đối..vv....Và cũng không cần cả những Bổ đề toán học….Và những xã hội của con người cách đây hàng trăm năm trong lịch sử của nền văn minh hiện đại, cũng có người giàu, người nghèo và cũng có tất cả những thứ quan hệ xã hội chủ yếu như hiện nay. Đây chính là câu trả lời của tôi cho vấn đề Phong thủy có cần thiết hay không?! Bởi vì, Phong thủy là một hệ thống lý thuyết tổng hợp tất cả mọi quy luật khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người thông qua ngôi nhà của con người. Sự tồn tại một hệ thống lý thuyết Phong thủy, đã thể hiện một trình độ văn minh rất phát triển thuộc về nền văn minh cổ xưa. Và nền văn minh này đã giải thích cả thế giới với cuộc sống con người trên trái đất này, bằng những quy luật tương tác được tổng hợp và mô tả trong hệ thống lý thuyết ứng dụng của nó – trong đó có ngành Phong thủy học Đông Phương. Điều này có thể so sánh với sự phát triển của nền văn minh hiện đại của chúng ta, cần có những lý thuyết khoa học hiện đại để giải thích lại thế giới quan và nhân sinh quan, thay thế cách giải thích thê giới bằng nhận thức trực quan đơn giản. Chính vì tính quy luật được phản ánh đó, mà ngành Địa lý phong thủy Đông phương có thể xác định được sự thành công và thất bại của một đời người với khả năng tiên tri. Hay nói rõ hơn: Ngành Địa lý Phong thủy học Đông phương, đã giải thích cuộc sống của con người và xã hội, bằng một hệ thống lý thuyết có tính tổng hợp những thực tại khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người. Do đó, khi chúng ta so sánh với những lý thuyết khoa học hiện đại nhất của chúng ta, đang cố gắng giải thích thế giới quan, nhân sinh quan của con người thuộc về nền văn minh hiện đại - Chúng ta mới thấy rằng: Để có được một hệ thống lý thuyết như ngành Địa lý phong thủy Đông phương thể hiện với khả năng tiên tri - thì nó phải là sản phẩm của một nền văn minh rất cao cấp. Từ vấn đề được đặt ra về sự liên quan giữa hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy với cuộc sống - là tiền đề, để tôi tiếp tục trình bày chủ đề chính của bài viết này, là: III/ 2: Hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương và kiến trúc xây dựng hiện đại. Vấn đề đầu tiên mà tôi trình bày với quý vị ở đề mục này, chính là thực tại về tính giới hạn của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại. So với phương pháp kiến trúc và xây dựng từ hàng tram năm trước, chúng ta cũng thấy rằng: hệ thống tri thức của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại hiện nay, đang rất phát triển với những phương pháp tính toán ngày càng chính xác cho các công trình xây dựng. Nó đã sáng tạo ra những vật liệu xây dựng ngày càng bền, đẹp. Và nó cũng tạo ra các phương tiện kỹ thuật, các phương pháp xây dựng ngày càng hoàn hảo, cho các công trình nhà ở phục vụ cho cuộc sống của con người. Tất cả chúng ta ngồi đây, đều thấy rõ điều này trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ở ngay nơi ta đang sống. Cho dù bạn đang sống ở đâu trên hành tinh này. Nhưng có lẽ bạn đọc cũng đồng ý với tôi rằng: Những tri thức của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại không chỉ bây giờ, mà cả sự phát triển trong tương lai, cũng sẽ chỉ giới hạn trong nội hàm của tính kỹ thuật và tính thẩm mỹ của các công trình kiến trúc. Hoặc giả cùng lắm, ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại kết hợp với ngành Vật lý địa cầu để cho ra những ngôi nhà chống được động đất, chống được gió lốc, hoặc những tác động mang tính quy luật của thiên nhiên đến ngôi gia, mà con người của nền văn minh hiện đại có thể nhận thức được một cách đơn giản. Như vấn đề ổn định nhiệt độ, vấn đề ánh sáng, thông gió..vv... trong một công trình kiến trúc. Nhưng hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương, có thể nói đã vượt qua những giới hạn này. Nó mô tả những quy luật tương tác hết sức phức tạp của mọi hiện tượng với một phạm trù rất rộng, từ vũ trụ, môi trường, cấu trúc hình thể nhà và cả ảnh hưởng của từ trường trái Đất lên ngôi gia, ảnh hưởng đến con người. Hệ thống Địa Lý phong thủy Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - thể hiện điều này qua các hệ thống lý thuyết, mô tả các hệ quy chiếu riêng phần, gọi là: 1/ Bát trạch/Mô tả sự tương tác của bức xạ từ trường trái Đất. 2/ Loan đầu/ Mô tả ảnh hưởng và tương tác của môi trường chung quanh ngôi nhà. 3/ Hình lý khí Dương trạch/ Mô tả tương tác tương quan cấu trúc ngôi gia và ảnh hưởng của nó lên con người. 4/ Huyền không/ Mô tả sự tương tác của vũ trụ ảnh hưởng đến ngôi gia. Tất cả những hệ thống lý thuyết mô tả từng hệ quy chiếu riêng phần này, thống nhất một cách có hệ thống trong một tập hợp chung, là ngành Địa lý phong thủy Đông phương, được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt. Và tất cả đều có khả năng tiên tri có thể kiểm chứng. Một phong thủy gia giỏi chỉ cần nhìn cấu trúc bên ngoài tòa nhà, hoặc kỹ hơn là xem xét cấu trúc bên trong tòa nhà - thì họ có thể xác định mang tính tiên tri cho những con người trong tòa nhà đó sẽ đi về đâu. Cho nên, người viết cần xác định rằng: Cho dù chúng ta tin, hay không tin Địa lý phong thủy; cũng như ta tin hoặc không tin vào trái đất tròn hay vuông, thì thực tại khách quan đó vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và Địa lý Phong thủy, chính là một hệ thống tri thức tổng hợp những quy luật khách quan, nhằm giải thích thế giới quan theo hệ thống lý thuyết của nó. Tất nhiên, nó phải hình thành trong một nền văn minh cực kỳ phát triển, nếu so sánh với nền văn minh của chúng ta. Kết luận của người viết trình bày với bạn đọc ở trên sẽ không hoàn chỉnh, nếu như không làm sáng tỏ được những quan điểm đang phổ biến, được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, và lại rất sai lầm về ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Những luận điểm phổ biến này, là: III/3. Những luận điểm về Địa lý phong thủy Đông phương từ các góc nhìn. III/ 3/ 1/ Góc nhìn tôn giáo. Người viết bài này, đã nhiều lần nghe được các vị chức sắc tôn giáo cho rằng: Không cần đến Địa lý phong thủy, mà chỉ cần tu tập đạt đến một cảnh giới nào đó thì sẽ vượt qua sự chi phối, tác động của Địa lý phong thủy. Đây là nhận định sai về bản chất của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Bởi vì, Địa lý phong thủy không phải là một tôn giáo. Điều mà người viết đã trình bày ở trên. Cho nên nó không hể làm thay đổi tín ngưỡng của chính các vị chức sắc tôn giáo đang thể hiện những luận điểm như vậy. Nhưng nếu như các vị chức sắc tôn giáo có luận điểm này, cũng thừa nhận rằng;: Hệ thống lý thuyết của ngành Địa lý phong thủy Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - là sự tổng hợp của những tương tác mang tính quy luật của tự nhiên lên cuộc sống con người, thông qua ngôi gia của họ - thì - Với sự nhìn nhận này, nó sẽ chỉ là phương tiện, tương tự như chiếc DTDD, chiếc xe gắn máy, xe hơi.... - là sự tổng hợp của những tri thức những quy luật vật lý và tạo ra phương tiện mà chính các vị chức sắc tôn giáo đó đang sử dụng - dù bất cứ một tôn giáo nào trong cuộc cuộc sống hiện tại. Hay đơn giản hơn, những chiếc áo đang mặc, đồ sành sứ mà chúng ta sử dụng ...suy cho cùng, cũng chỉ là những phương tiện tổng hợp những kiến thức về những tương tác của tự nhiên nhằm phục vụ cuộc sống của con người. Bởi vậy, khi đủ mọi tôn giáo trên thê gian này, vẫn sử dụng những phương tiện khoa học, như: đèn điện, điện thoại, xe hơi, máy bay….thì tri thức Địa lý phong thủy Đông phương, cũng chỉ là một phương tiện trợ duyên cho các mục đích tu hành, đạt đến cảnh giới mong muốn của các vị có tín ngưỡng tôn giáo. III/3/2/ Góc nhìn nhân danh khoa học. Về góc nhìn này, tôi cũng cần nêu hai xu hướng khác nhau. A/ Xu hướng phản bác: Có lẽ mọi người đều biết rằng: Đã có một thời gian rất dài, giới khoa học cả trong nước và quốc tế, đều cho rằng: những di sản của nền văn minh Đông phương có khả năng tiên tri, đều bị xếp vào tập hợp gọi là "mê tín dị đoan". Hoặc ngay khi chúng tôi xác định: "Địa lý phong thủy là một ngành khoa học" trong cuộc hội thảo ngày 15/ 12/ 2009 tại Hanoi, cũng không ít nhà khoa học trong và ngoài nước cho rằng: "Phong thủy là hiện tượng giả khoa học". Người viết đã biện minh về luận điểm này. Xu hướng này, thể hiện việc những người phản bác, thiếu một kiến thức chuyên sâu về phong thủy và dựa trên căn bản nhận thức trực quan khi quán xét đối tượng. Nó không thể chỉ ra được tính “giả khoa học” của ngành Địa lý phong thủy Đông phương với những luận cứ mang tính phản biện một lý thuyết nhân danh khoa học. Khi hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương, được hệ thống hóa, hiệu chỉnh và tập hợp một cách nhất quán, hoàn chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt. B/ Xu hướng coi ngành Địa lý phong thủy Đông phương là một đối tượng nghiên cứu khoa học. Xu hướng này, ngược chiều với xu hướng trên trong giới khoa học. Những nhà khoa học theo xu hướng này, coi Địa lý phong thủy là một đối tượng nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, bản chất khoa học của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương thể hiện ở chỗ nào thì vấn đề vẫn còn rất mơ hồ. Bởi vậy, nó có vẻ vẫn chưa thuyết phục được một cách phổ biến sự nhìn nhận của con người về bản chất của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Giáo sư Lê Văn Sửu đã viết trong cuốn “Nguyên lý thời sinh học cổ Đông phương” của ông như sau: Gần đây, có rất nhiều nhà khoa học ở đủ mọi ngành và nhiều nơi trên thế giới, với những phương tiện khoa học hiện đại có những đặc tính ưu việt, như: tinh vi, nhanh chóng, chính xác trong tay, họ đã và đang nghiên cứu nền tảng di sản của nền văn minh Đông phương này. Thế nhưng, sự tiếp cận thực chất của nó, đang còn là một khó khăn to lớn. Qua nhận xét của Giáo sư Lê Văn Sửu đã cho thấy rằng: Ngay cả với những sự tiếp cận đầy thiện chí của các nhà khoa học thực sự. Họ coi những di sản của nền văn minh Đông phương – trong đó có ngành Địa lý phong thủy Đông phương – là đối tượng để nghiên cứu thì cũng chưa thể tiếp cận được bản chất của hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương nói chung, và ngành Địa lý Phong thủy nói riêng. Như vậy, với tất cả các góc nhìn được mô tả, và cả một quá trình tồn tại những gía trị của nền văn minh Đông phương, chúng ta thấy rằng: Ngay cả với một góc nhìn thiện chí của các nhà khoa học – như trích dẫn của giáo sư Lê Văn Sửu – thì những giá trị tri thức của nền văn minh Đông phương vẫn rất mơ hồ. Vậy thì bản chất của việc khám phá những giá trị của nền văn minh Đông phương nằm ở đâu? Khi nó không phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, không phải giả khoa học? Đương nhiên, khi chúng ta bác bỏ các luận điểm: Địa lý phong thủy Đông phương là một “tín ngưỡng, tôn giáo”; hoặc “giả khoa học” và tạm thời chưa kết luận gì về hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương nói chung. Nhưng vẫn coi những giá trị của hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương là đối tượng nghiên cứu khoa học - thì vấn đề được đặt ra – nhằm đạt đến mục đích cuối cùng, là: khám phá bản chất những giá trị của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Vốn là một hệ thống tri thức vô cùng đồ sộ - bao trùm lên tất cả mọi lĩnh vực mà con người quan tâm. Đó chính là vấn đề của phương pháp nghiên cứu. Bởi vậy, phần tiếp theo đây, người viết tiếp tục trình bày về “Phương pháp nghiên cứu những giá trị của nền văn minh Đông phương”. IV. Phương pháp nghiên cứu những giá trị của nền văn minh Đông phương. Qua phát biểu của giáo sư Lê Văn Sửu, chúng ta cũng thấy rất rõ phương pháp nghiên cứu, tiếp cận của các nhà khoa học hiện đại. Đó là: họ đã sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại, để kiếm chứng những giá trị của nền văn minh Đông phương. Việc sử dụng những phương tiện kỹ thuật để khám phá những di sản của nền văn minh Đông phương, thực chất là các nhà khoa học đi theo phương pháp này, muốn có một nhận thức trực quan, thông qua những phương tiện hiện đại của nền văn minh này. Đây là một phương pháp nghiên cứu sai, so với trường hợp rất đặc thù, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử của nền văn minh hiện đại. Bởi vì, di sản của nền văn minh Đông phương là một hệ thống lý thuyết tổng hợp và phản ánh những quy luật tương tác khách quan. Hay nói rõ hơn: Di sản của nền văn minh Đông phương là hệ quả của một tư duy trừu tượng phức hợp. Những khái niệm, thuật ngữ, cụm từ và cả hệ thống phương pháp luận của những di sản thuộc về nền văn minh này, chính là một hệ thống lý thuyết tổng hợp, nhằm giải thích toàn bộ lịch sử không/ thời gian của vũ trụ, thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và con người với những quy luật tương tác với khả năng tiên tri. Nó tổng hợp những thực tại vận đông khách quan, nhưng nó lại không phải mô tả một thực tế tồn tại khách quan nào đó cụ thể, mà phương tiện kỹ thuật của nền văn minh hiện đại có thể kiểm chứng. Hay nói rõ hơn: Tất cả những phương tiện hiện đại nhất của nền văn minh hiện nay, không thể kiểm chứng khái niệm Âm Dương là một dạng tồn tại nào, cũng không thể chứng minh khái niệm Hỏa chỉ là Lửa, Mộc là cây…là những khái niệm mô tả Ngũ hành trong di sản văn minh Đông phương. Ở đây tôi chưa nói đến sự nhầm lẫn những khái niệm trong hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành. Do tính đặc thù, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử văn minh hiện đại, Cho nên những di sản của nền văn minh Đông phương - mà nền tảng là hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành – trong đó có hệ thống lý thuyết ứng dụng của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương - không thể sử dụng những phương tiện kỹ thuật thông qua nhận thức trực quan để so sánh đối chiếu. Mà chúng ta phải lấy tiêu chí khoa học, làm chuẩn mực để thẩm định một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. Có rất nhiều tiêu chí khoa học có tính chuẩn mực để thẩm định một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. Nhưng tiêu chí căn bản nhất, được phát biểu như sau: Một lý thuyết, hoặc một giả thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng, phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó, có tính hệ thống, tính nhất quán, tính hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Trên cơ sở những tiêu chí khoa học làm chuẩn mực thẩm định một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng - kể cả những tiêu chí ngoài tiêu chí căn bản tôi đã trình bày ở trên - chúng tôi xác định rằng: Hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành - được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử - trong đó, có hệ quả ứng dụng của nó là ngành Địa Lý phong thủy Đông phương - hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chí này. Điều này, mặc nhiên đã xác định bản chất khoa học của hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành – trong đó có ngành Địa Lý phong thủy học Đông phương - là một hệ thống lý thuyết hoàn toàn khoa học. Khi chúng ta đã giải quyết xong về “Phương pháp nghiên cứu những giá trị huyền vĩ của nền văn minh Đông phương” – là một trong những chủ đề đặt ra của bài viết này – và từ đó xác định giá trị khoa học của cả một hệ thống tri thức thuộc về những di sản của nền văn minh Đông phương – trong đó có ngành Địa lý phong thủy Đông phương – nhân danh nền văn hiến Việt - thì vấn đề cần giải quyết tiếp theo, là: Ngành kiến trúc xây dựng hiện đại có khả năng tích hợp với hệ thống lý thuyết của ngành Địa lý phong thủy Đông phương hay không? V. Sự tích hợp cần thiết của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương với kiến trúc, xây dựng hiện đại. Ngoài những góc nhìn của một số nhà khoa học, tôn giáo về ngành Địa lý phong thủy - mà người viết đã trình bày ở trên và đã biện minh - thì để bắt đầu vấn đề được đặt ra, người viết trình bày một quan niệm của chính các kiến trúc sư hiện đại, khi họ cho rằng: "Việc ứng dụng Địa lý Phong thủy Đông phương làm hạn chế tư duy sáng tạo". Đây lại là một cách hiểu sai. Chúng ta bác bỏ điều này khi xem xét lịch sử của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại. Tất cả mọi người sống trong thời đại hiện nay đều nhận thấy một quá trình phát triển của ngành kiến trúc, xây dựng. Nhân loại bắt đầu tạo ra chỗ ở của mình từ thời mông muội, bằng những túp lều, nhà tranh vách đất, nhà gỗ…cho đến những khu nhà có kiến trúc cực kỳ hiện địa như ngày nay. Tất nhiên, trong quá trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp của ngành kiến trúc xây dựng, trong sự tiến hóa của nền văn minh, những tiêu chí, quy định và nguyên tắc trong hệ thống thiết kế kỹ thuật cũng ngày càng phức tạp và những kiến trúc sư hiện đại phải tuân thủ. Rõ ràng, nhưng tiêu chí này không làm hạn chế những sáng tạo của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại. Vậy thì, nhân danh một ngành khoa học tổng hợp những quy luật tương tác của tự nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, thông qua những công trình kiến trúc - tất nhiên ngành Địa Lý phong thủy Đông phương, cũng rất cần tuân thủ những tiêu chí, nguyên tắc, những quy định của nó và khi thiết kế các công trình kiến trúc liên quan. Đây chính là điều mà các kiến trúc sư Đông phương đã thực hiện từ hàng Thiên niên kỷ trước. Và họ đã để lại những công trình kiến trúc ngay nga tráng lệ đến tận ngày hôm nay.Đây chính là những bằng chứng sinh động, chứng minh một cách thuyết phục về khả năng sáng tạo của hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Một bằng chứng sinh động nữa, là: Ngay cả các công trình xây dựng hiện đại nổi tiếng, cũng không ít những công trình có sự can thiệp của hệ thống tri thức thuộc về ngành Địa lý phong thủy Đông phương; hoặc chí ít, nó cũng được phân tích với hệ thống phương pháp luận của ngành cổ học này, qua lăng kính phong thủy của các phong thủy gia. Một thí dụ nữa, sinh động và cụ thể hơn, chính là hình ảnh ngài Tổng Thống Hoa Kỳ Donal Trumf và là nhà tài phiệt BDS có ảnh hưởng lớn của Hoa Kỳ, luôn có cố vấn Phong thủy trong các dự án BDS của ông ta. Đây chính là sự biện minh, để thấy rằng: Việc ứng dụng hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương, hoàn toàn không hề hạn chế tư duy sang tạo. Mặc dù nó có rất nhiều những quy tắc, nguyên lý hết sức phức tạp – từ tổng hợp đến từng chi tiết - phải tuân thủ, khi thiết kế một công trình kiến trúc, hoặc cả một khu đô thị trên cơ sở hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Nhân danh một người kiếm sống lâu năm về nghề Địa lý phong thủy và có tìm hiểu sâu về ngành này – hoặc bạn đọc có ưu ái tặng cho tôi cái tên gọi là Phong thủy gia và nhà nghiên cứu – thì nó cũng không làm thay đổi nội dung, điều mà tôi trình bày sau đây: Hệ thống tri thức của Lý học Đông phương – mà cơ sở là thuyết Âm Dương Ngũ hành – nhân danh nền văn hiến Việt – nói chung, và của ngành Địa lý phong thủy Lạc Việt nói riêng, có khả năng tích hợp tất cả những tri thức của cả nền văn minh hiện nay trong hệ thống của nó. Cụ thể hơn: ngành Địa lý phong thủy Đông phương có thể tích hợp tất cả hệ thống tri thức của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại, trong thiết kế và xây dựng của mọi thể loại công trình kiến trúc. Chính khả năng tích hợp này, đã chứng tỏ một cách sinh động tính cao cấp và vượt trội của hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Có hai nguyên nhân để xác lập khả năng tích hợp này: 1/ Tính đồng đẳng của hệ thống tri thức. Trường hợp cụ thể của sự tích hợp kiến trúc và xây dựng hiện đại với Địa lý phong thủy Đông phương - chính là : bản chất khoa học của hai hệ thống. 2/ Một tập hợp cao cấp, có tính bao trùm, sẽ có khả năng tích hợp những tập hợp đồng đẳng thấp hơn nó. Đây chính là một dẫn xuất của “Nghịch lý toán học Cantor”. Bởi vậy, để có một sự tiếp tục phát triển của ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại trong tương lai phát triển của nền văn minh; sự tích hợp một cách có hệ thống những tri thức của ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại với hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy cổ Đông phương, là một vấn đề rất cần thiết. VI. Kết Luận Trong một tiểu luận ngắn, người viết không thể trình bày hết và chuyên sâu một cách có hệ thống của ngành Địa lý Phong thủy học Đông Phương. Tuy nhiên với những luận cứ ở trên thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng: ngành Địa lý phong thủy Đông phương, chính là một hệ thống lý thuyết ứng dụng, tổng hợp tất cả những quy luật tương tác của thiên nhiên, vũ trụ, môi trường sống và của chính cấu trúc ngôi gia ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Hệ thống tri thức của ngành Địa Lý Phong thủy Đông phương, giải thích tất cả các hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta bằng hệ thống lý thuyết với phương pháp luận chuyên ngành của nó với một khả năng tiên tri. Bởi vậy, việc tich hợp giữa hai hệ thống tri thức này, chính là sự tích hợp giữa một hệ thống tri thức của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại thiên về cấu trúc kỹ thuật với một hệ thống tri thức phản ánh những quy luật tương tác của thiên nhiên với các đề án và công trình xây dựng. Sự tích hợp này, sẽ là một bước ngoặt quan trọng của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại, thể hiện một cách tuyệt vời sự hòa nhập của những nền văn minh. Chân lý chỉ có một, cho nên không thể có mâu thuẫn giữa hệ thống tri thức của nền văn minh cổ xưa – thể hiện ở ngành Địa lý phong thủy học - và hệ thống tri thức của kiến trúc xây dựng hiện đại, khi cả hai hệ thống tri thức này đều có một mục đích phục vụ con người và cùng nhân danh khoa học. Đây chính là nguyên lý căn bản để chúng hoàn toàn có thể tích hợp một cách hoàn chỉnh và trở thành một hệ thống kiến thức duy nhất phục vụ cho con người, trong ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại. Trong tiểu luận này, người viết nghĩ rằng và cũng cho là sự mong muốn chung của quý vị - với những luận điểm được trình bày, tôi rất hy vọng rằng: Những cơ quan chức năng có thẩm quyền của ngành văn hóa, giáo dục và khoa học, sẽ xem xét và cho phép giảng dạy chính thức ngành Địa lý phong thủy Đông phương trong các trường dạy kiến trúc và xây dựng. Và nếu sự mong muốn này thành hiện thực thì chí ít đó là một bước tiến lớn trong hệ thống tri thức của ngành kiến trúc xây dựng ở Việt Nam. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Sài Gòn ngày 25 tháng 12 năm 2016. Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
 8. Tiết lộ sốc: Năm 2016, chiến tranh Trung-Mỹ ở Biển Đông chút nữa đã bùng phát Hoàng Hà 28/12/2016 13:59 Những tiết lộ mới nhất cho thấy vì phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài hồi tháng 7/2016, Trung Quốc và Mỹ chút nữa đã khai chiến ở vùng biển nhộn nhịp nhất thế giới này. Trưa 28/12, tiết mục quân sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát đi chương trình nhìn lại một năm của lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Hải quân Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông. Ảnh: THX Theo CCTV, năm 2016, lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc tích cực thúc đẩy huấn luyện hệ thống tên lửa Thiên Kiếm, chuyển từ phương thức huấn luyện bắn bia sang huấn luyện thực chiến, nâng quy mô từ cấp chiến thuật lên cấp chiến dịch. Chỉ trong năm 2016, Trung Quốc đã tổ chức hơn 20 cuộc diễn tập bắn đạn thật cấp chiến dịch, phóng tổng cộng gần 100 quả tên lửa Thiên Kiếm. CCTV cho biết thêm vào tháng 7/2016, mây đen chiến tranh vần vũ trên hướng Biển Đông. Lực lượng tên lửa và hải quân Trung Quốc đã triển khai hành động liên hợp. Trước đó, Tân Hoa xã từng đưa tin từ ngày 5-11/7, ba hạm đội của hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập liên hợp có quy mô lớn nhất trong năm tại Biển Đông với sự tham gia của 4 vị thượng tướng, hơn 100 tàu chiến, hàng chục máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Vào ngày 12/7, Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, bác bỏ “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc tự vẽ. Tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Ảnh: US Navy Nhưng trước đó, truyền thông nhiều nước cho biết hai cụm tàu chiến đấu sân bay của Mỹ, gồm tàu sân bay Ronald Reagan và tàu sân bay John C. Stennis đã tới vùng biển phía Đông Philippines để tham gia một hoạt động được cho là nhằm phô diễn sức mạnh trước khi Tòa Trọng tài ra phán quyết. Theo CCTV, vào lúc này, trong khi biên đội tàu hải quân lao lên phía trước thì ở ngoài xa cả nghìn km, một căn cứ tên lửa nhận được lệnh tác chiến liên hợp, hàng chục quả tên lửa đạn đạo kiểu mới như tên lắp vào cung, sẵn sàng đợi lệnh phóng. Báo điện tử Đa chiều cùng ngày nhận định, những quả tên lửa đạn đạo kiểu mới mà CCTV đề cập rất có thể là Đông Phong – 21D (DF-21D) có khả năng chống hạm với tầm bắn trên 2.000 km. Israel giận tím mặt: Vì "ân oán" cá nhân, Obama đã đợi đến phút cuối cùng để chơi xấu theo Báo tin tức ================= Bởi vậy, trong Lời Tiên tri Bính Thân 2016, lão đã phán: "Biển Đông năm nay (2016) sôi sùng sục. Nhưng chưa có chiến tranh năm nay". Nội dung của bài nay2 chính là: chứng nghiệm lời tiên tri.
 9. Khi chưa đến thời gian chứng nghiệm. TD có quyền bổ sung, hoặc chỉnh sửa.
 10. Thiên Đồng, tuy đi học Đông y với kiến thức tương đương trung cấp. Nhưng học với tư cách nghiên cứu và phương pháp tư duy của Lý học Việt. Hãy đề cập biện pháp chống lại căn bệnh nguy hiểm này: PS: Gợi ý: Tìm hiểu khái niệm "TẠI TUYỀN" trong lý luận của Đông y, thí dụ: Thái Âm thấp thổ TẠI TUYỀN. Nếu có cao nhân nào biết điều này xin chia sẻ với chúng tôi. Nếu không có ai chia sẻ bí ẩn này thì khái niệm này sẽ được giảng vào cuối khóa Địa Lý phong thủy Lạc Việt ứng dụng.
 11. GIẢI MÃ "CANH BẠC CUỐI CÙNG"! Thưa quý vị và anh chị em. Từ năm 2008, tôi đã viết bài "Việt sử 5000 năm văn hiến và vấn đề Biển Đông". Thật là trùng hợp. Cũng vào năm đó, họa sĩ người Gia Nã Đại gốc Hoa, cũng sáng tác bức tranh nổi tiếng, mà tôi đặt tên là "Canh bạc cuối cùng". Nhưng mãi đến năm 2011, tôi mới biết đến bức tranh này. Tôi đã viết một bài từ năm 2011 và được trích dẫn dưới đây. Nhưng có thể nói rằng: mặc dù tôi đã mô tả về nội dung và phân tích bức tranh. Và cho đến tận ngày hôm nay, hơn 6 năm đã trôi qua, sự phân tích bình luận về nội dung bức tranh vẫn mang tính đúng với mọi diễn biến chính trị thế giới. Nhưng nó, chỉ dừng lại ở đây và chưa phân tích, giải mã rốt ráo những cái gì sẽ xảy ra tiếp theo qua nội dung bức tranh này. Bởi vậy, hôm nay, tôi có ý định phân tích tiếp cái gì sẽ tiếp tục khi "Canh bạc cuối cùng" đang diễn biến?! Trước khi phân tích nội dung, quý vị và anh chị em xem lại bài viết liên quan đến bức tranh của tôi từ 2011. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH
 12. Diễn đàn có nội quy về xem giúp tử vi, là: Chình người muốn xem phải tự đề nghị. Không xem qua trung gian. Mặc dù đây có thể là hôn phu của bạn.
 13. Có lý do chính đáng để nói chuyện phải quấy rùi. Cái này là can tội "nhìn đểu". Hì. ========================= Kho tiền ngàn tỷ USD bốc hơi: Trung Quốc mất kiểm soát? 15/12/2016 03:00 GMT+7 - Trung Quốc đang đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan: đồng NDT giảm giá và tốc độ giảm dường như vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó đang gây ra rất nhiều rủi ro cho Trung Quốc, từ việc dòng vốn tháo chạy khỏi nước này cho tới những rủi ro tiềm tàng trong quan hệ với các nước. Giá vàng hôm nay 16/12: Tụt giảm, bán tháo - chấn động Donald Trump Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/12: USD quốc tế tăng vọt vì bất ngờ Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng đổ dốc, lãi suất vào kỳ tăng mạnh Trung Quốc dọa vượt Nhật, Mỹ: Nghe thật sợ! Ham vốn rẻ Trung Quốc: Không thể lường hết hậu quả 'Trăm năm có một': Donald Trump khiến Trung Quốc bẽ bàng? Donald Trump gây chấn động, Trung Quốc nổi lên 'chiếm cờ' Diễn biến không ngờ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa công bố số liệu cho thấy dự trữ ngoại hối nước này trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm qua. Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2011, dự trữ ngoại hối xuống sát ngưỡng 3.050 tỷ USD sau khi “bốc hơi” mất gần 70 tỷ USD. Ngưỡng tâm lý 3.000 tỷ USD có thể cứ điểm mà PBoC sẽ cố gắng giữ vững. Tuy nhiên, điều này có vẻ như không hề dễ dàng. Trung Quốc đang rơi vào một tình cảnh hết sức khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Dường như những toan tính của các cơ quan quản lý nước này đã không có kết quả như mong muốn. Hơn thế, tình hình trong nước cũng như thế giới có thể sẽ còn diễn biến khôn lường sau những tuyên bố của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trung Quốc đối mặt với tình trạng đồng NDT giảm giá mạnh. Liên tục trong 5 tháng vừa qua, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc suy giảm. Đáng chú ý là mức giảm luôn vượt dự báo của các chuyên gia, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Trong khi đó, đồng NDT gần đây đã xuống mức thấp nhất trong tám năm so với USD. Tỷ giá trung tâm của đồng NDT đã vượt qua ngưỡng 6,9 NDT đổi 1 USD. Tính từ đầu 2016 tới nay, đồng NDT đã giảm khoảng 5-6% sau khi đã tụt giảm ở mức tương tự trong vòng hơn 4 tháng cuối 2015, từ sau cú sốc tháng 8/2015, khi NHTW Trung Quốc đưa cơ chế quản lý đồng NDT chuyển từ neo buộc sang thả nổi có điều chỉnh so với đồng USD của Mỹ. Theo PBOC, quyết định thay đổi cách định giá đồng NDT hàng ngày là một cải cách mang tính thị trường. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người nghi ngờ điều này. Tốc độ giảm giá dần đều trong hơn 11 tháng năm 2016 là điều trái hoàn toàn với những lời trấn an của chính quyền Trung Quốc. Trước đó, từ 2015, các chuyên gia quốc tế đã dự báo Trung Quốc có thể phá giá đồng NDT khoảng 10% như là một biện pháp để kích thích kinh tế và đó sẽ sự mở đầu cho cuộc chiến tiền tệ tại châu Á. Trên thực tế, đồng NDT đã giảm và còn giảm mạnh hơn. Trong khi đó, kinh tế TQ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Hiện tại, những tín hiệu trên thị trường cho thấy, giới đầu tư vẫn đua nhau đặt cược đồng NDT còn giảm giá sâu hơn trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của nước này tụt giảm và tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh tay với Trung Quốc. Gần đây, ông Donald Trump thẳng thừng cáo buộc Trung Quốc thao túng đồng nội tệ và tuyên bố sẽ dán nhãn Trung Quốc làm giá đồng NDT ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Công cụ tỷ giá: con dao 2 lưỡi Suy giảm tăng trưởng mạnh trong vài năm gần đây là một trong những điều mà Trung Quốc lo ngại nhất. Hàng hóa sản xuất trong nước dư thừa như sắt thép, sự mất ổn định việc làm của người lao động,... khiến nền kinh tế Trung Quốc có nguy cơ hạ cánh cứng và tình trạng bất ổn xã hội có thể xảy ra. Nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Nhiều nhà phân tích nhìn thấy một động cơ khác của Trung Quốc sau hiện tượng đồng NDT giảm mạnh. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gặp khó khăn và một đồng NDT yếu có thể giúp Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu. Việc phá giá đồng tiền là một trong những cách nhanh nhất để hồi sinh các nhà máy trong nước. Thực tế cho thấy, đồng NDT đã giảm mạnh và giảm đều đặn trong năm 2016, trừ những khoảng thời gian ngắn trước và sau khi IMF chọn đồng tiền này vào rổ tiền tệ quốc tế. Kinh tế Trung Quốc quý 3 năm 2016 chỉ tăng khoảng 6,7%. Trong cả năm 2015, kinh tế Trung Quốc tăng 6,9%, mức tăng chậm nhất trong 25 năm và thua xa mức bình quân 10% trong suốt thời kỳ từ năm 1980 đến 2012. Gần đây, một số chuyên gia còn cho rằng, trong năm 2017, Trung Quốc có thể còn tạo gói kích thích tài chính, tiền tệ khổng lồ để kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển một nền kinh tế từ phụ thuộc vào công nghiệp, xuất khẩu và cơ sở hạ tầng sang dịch vụ và tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện tượng dự trữ ngoại hối tụt giảm xuống mức thấp kỷ lục nhiều năm qua lại cho thấy một điều rằng: Trung Quốc đang thực sự lo lắng và tìm cách ngăn chặn đà giảm giá quá mạnh của đồng NDT, nhất là trong bối cảnh đồng USD đang tăng vọt. Đồng NDT mất giá đã khiến dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc tăng mạnh hơn bao giờ hết. Thâm hụt cán cân thánh toán tính tới cuối quý 3 đã lên tới gần 470 tỷ USD. Hiện tượng chảy vốn ra nước ngoài đã bắt đầu xảy ra từ 4 năm qua và được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong năm 2017. Đây sẽ là vấn đề nhức nhối nhất đối với chính quyền Bắc Kinh. Có thể thấy, sau nhiều thập kỷ phát triển dữ dội, Trung Quốc đã tích trữ được một lượng ngoại hối khổng lồ, đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc lại đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Tốc độ giảm giá đồng NDT dường như vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó đang gây ra rất nhiều rủi ro cho Trung Quốc, từ việc dòng vốn tháo chạy khỏi nước này cho tới những rủi ro tiềm tàng trong quan hệ với các nước. V. Minh
 14. Nếu người vợ ở ngay trong ngôi nhà động thổ đập đi sửa lại thì cần kiêng. Nếu ở một nhà khác và xây một nới khác thì không kiêng.
 15. Tiên tri lạnh người về 10 sự kiện xảy ra trong năm 2017 15/12/2016 - 06:22 (GMT+7) Các nhà tiên tri nổi tiếng đã có những tiên đoán rợn người về 10 sự kiện sẽ xảy ra trong năm 2017. Năm 2017 tới, thế giới có thể sẽ xảy ra rất nhiều biến cố nếu như tiên đoán của Vanga và Nostradamus là chính xác. Tiên tri lạnh người về 10 sự kiện xảy ra trong năm 2017 Theo tiên đoán của nhà tiên tri mù Vanga và tiên tri người Pháp Nostradamus, vào năm 2017, thế giới sẽ có nhiều biến cố khủng khiếp xảy ra. Dưới đây là 10 sự kiện sẽ xảy ra trong năm tới theo suy đoán của hai nhà tiên tri này. Tổng thống đắc cử Donald Trump bị ám sát Nhà tiên tri mù Vanga đã có những tiên đoán về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể sẽ bị ám sát sau khi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chuẩn bị nhậm chức ở Nhà Trắng, Inquisitr đưa tin. Theo đó, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, tức ông Donald Trump, sẽ khó có được lòng dân và sẽ có nguy cơ bị ám sát khi gần hết nhiệm kỳ bởi những quyết định khó hiểu có thể gây xung đột tới các nước lớn. Hiện tại, tuy chưa có bất kỳ ai có thể khẳng định rằng lời tiên tri của bà Vanga sẽ ứng nghiệm nhưng mối lo về việc ông Donald Trump có thể bị ám sát thì vẫn còn đó. Sau khi thắng cử, hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ đã xảy ra. Trong số đó, một số thành phần quá khích ủng hộ bà Clinton còn lên tiếng muốn ám sát ông Donald Trump để ông này không thể trở thành người đứng đầu nước Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ 3 Theo nhà tiên tri Nostradamus, vào năm 2017, những mầm mống của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xuất hiện và nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến thảm khốc mới. Người được dự đoán tham gia cuộc chiến toàn cầu này chính là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ngoài ông Donald Trump, nhà tiên người Pháp còn cho rằng Tổng thống Nga Putin cũng chính là một nhân tố làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 3. Theo đó, khi Nga và NATO xảy ra xung đột, quân đội của ông Putin được dự đoán là sẽ đánh bại hoàn toàn quân đội của phương Tây và thiết lập một trật tự thế giới mới. Tuy chưa được kiểm chứng nhưng có rất nhiều lý do để tin vào những dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus về khả năng chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra vào năm 2017 tới. Điển hình là việc gần đây Nga Nga đã đồng ý đưa các thiết bị quân sự bao gồm các máy bay quân sự, hệ thống tên lửa hạt nhân tối tân C-400 tới Serbia sau khi nhận được đề nghị từ nước này, theo Daily Star ngày 13/12. Như vậy, ngay từ thời điểm điểm hiện tại, những mâu thuẫn, xung đột lợi ích của NATO chính là mầm mống của một cuộc chiến tranh thế giới mới mà các dự báo của Nostradamus đã đề cập. Hàn Quốc và Triều Tiên sáp nhập, Kim Jong-un bỏ trốn Ngày 13/12, trang Jobs Hire đã đăng tải thông tin về việc nhà tiên tri người Pháp Nostradamus dự đoán về những biến cố sẽ xảy ra trong năm 2017. Trong đó, những tiên đoán về số phận mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã được đưa ra. Ông Nostradamus dự đoán rằng Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ sáp nhập sau một biến cố chính trị-quân sự và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ phải bỏ trốn ra nước ngoài. “Chiến tranh nóng” do cạn kiệt tài nguyên Trong dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus về năm 2017 còn có việc xảy ra "những cuộc chiến nóng" lan khắp toàn cầu và nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Việc thiếu hụt tài nguyên và tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ là nguyên nhân nổ ra chiến tranh. Ngoài ra, chiến tranh sinh học và chủ nghĩa khủng bố cũng trở thành một trong những mối quan ngại hàng đầu của thế giới trong năm tới. Khủng bố IS sẽ tấn công nước Mỹ Những năm gần đây, châu Âu đã trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố Hồi giáo tự xưng IS. Rất nhiều vụ tấn công đẫm máu xảy ra khiến hàng trăm người thiệt mạng. Năm 2017, theo bà Vanga, Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của IS thông qua các nước láng giềng. Khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, Italia bất ổn Nhà tiên tri Vanga tiên đoán rằng vào thời điểm vị tổng thống 44 hết nhiệm nhiệm kì (tức 20/1/2017), một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và mâu thuẫn giữa các bang miền bắc và nam ở Mỹ sẽ xảy ra. Ngoài ra, theo nhà tiên tri Nostradamus, Italia sẽ có thể đối mặt với tình trạng khó khăn khi mà lệ thất nghiệp tăng cao và các khoản vay khiến nước này trở thành trung tâm của một cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu. Người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus dự báo rằng năm 2017, người ngoài hành tinh sẽ tấn công Trái Đất và con người sẽ rơi vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Những tiên đoán của ông Nostradamus về việc này ngày càng thu hút sự tò mò của nhiều người do gần đây, nhiều nhà quan sát cho rằng đang có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên Trái Đất. Du lịch không gian được thương mại hóa Theo dự đoán của ông Nostradamus, trong hai năm tới 2017 và 2018, du lịch không gian sẽ trở thành một trong những dịch vụ thương mại của nhiều quốc gia.Khi đó, một số công ty lớn như Virgin Group của Anh hay SpaceX sẽ bắt đầu nghiên cứu công nghệ đưa con người vào không gian. Nga và Ukaine “làm hòa” Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus cho rằng Nga sẽ là nước tái thiết hòa bình thế giới nếu nước Nga không liên minh với châu Âu và phương Tây. Năm 2017 cũng là năm mà Nga và Ukraine đi tới một thỏa thuận, theo nhà triết học người Pháp. Mỹ sẽ phản đối thỏa thuận đình chiến mới nhưng các nước châu Âu sẽ ủng hộ. Điện toán đám mây trở nên phổ biến Trong lĩnh vực công nghệ, nhà tiên tri Nostradamus dự đoán rằng điện toán đám mây sẽ trở nên phổ biến. Năng lượng Mặt Trời sẽ trở nên phổ biến hơn, và việc du lịch trong không gian với những quỹ đạo xung quanh Trái Đất sẽ sớm trở thành hiện thực trong năm tới. Hán Hiển