• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.212

Everything posted by Thiên Sứ

 1. Không cần sơ đồ nhà. Sang năm Động thổ chính hướng Đông Nam an toàn.
 2. Ai nói năm hạn xây nhà không tốt là họ nhầm lẫn giữa xem bói và tuổi cất nhà. Nhưng năm tới cất nhà thì phải chờ dd xem xét vị trí động thổ.
 3. Thứ hai, 12/12/2016 - 16:35 Trung Quốc cảnh báo về phát biểu gây tranh cãi của ông Trump Dân trí Trung Quốc hôm nay 12/12 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về phát ngôn gần đây của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump liên quan đến Đài Loan, vốn được cho là có thể ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ. >> Khi ông Donald Trump phát tín hiệu cứng rắn với Trung Quốc >> Ông Trump lại "thách thức" Trung Quốc >> Ông Trump chỉ trích Trung Quốc xây căn cứ quân sự phi pháp ở Biển Đông Ông Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Reuters) Hãng tin AP dẫn lời ông Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay 12/12 cho biết, Bắc Kinh bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hoài nghi về chính sách “Một Trung Quốc”. Ông Geng nói, chính sách “Một Trung Quốc" là “nền tảng chính trị” cho bất cứ mối quan hệ ngoại giao nào giữa Mỹ và Trung Quốc, do đó bất cứ hành động nào làm phương hại đến chính sách này thì hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ “không còn gì để nói”. “Chúng tôi hối thúc lãnh đạo và chính phủ mới của Mỹ sắp tới nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của vấn đề Đài Loan và tiếp tục tuân thủ chính sách Một Trung Quốc”, ông Geng nói. Bình luận của ông Geng có thể coi là chỉ trích công khai gay gắt nhất từ trước đến nay về quan điểm của Tổng thống đắc cử Trump trong vấn đề Đài Loan. Ông Trump trong cuộc phỏng vấn hôm qua 11/12 với đài Fox News nói: “Tôi hoàn toàn nhận thức đầy đủ về chính sách Một Trung Quốc nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta phải ràng buộc theo chính sách đó nếu như chúng ta không phải thương lượng với Trung Quốc về các vấn đề khác, như thương mại”. Vài giờ sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết hô hào: “Trung Quốc cần chuẩn bị đủ đạn dược để đối phó với ông Trump”. Tờ báo nhấn mạnh: “Chính sách Một Trung Quốc là không thể mặc cả. Trung Quốc cần đấu tranh kiên quyết với ông Trump”. Trước phát ngôn gây tranh cãi trên, ông Trump cũng khiến dư luận xôn xao vì cuộc điện đàm bất ngờ của ông với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, phá vỡ quy tắc ngoại giao duy trì gần 40 năm của Mỹ. Minh Phương Tổng hợp Ngọc Mai ==================== Ơ! Cứ tưởng wan hệ ngoáy dao - í lộn - Ngoại giao - của Mỹ Và Trung Quốc viên tịch lâu rùi mà?! Từ năm nẳm lận. Tức là khi quốc yến ở nhà Trắng chiêu đãi ngài Tập kết thúc thì wan hệ ngoại giao Mỹ Trung cũng viên tịch theo những con tôm hùm meine. Làm quái gì còn, mà gọi là ảnh hưởng?! Hi. Bởi vậy, lão Gàn nói rùi. Mọi việc không quá năm 2018, sẽ kết thúc "Canh bạc cuối cùng". Lão cũng nhắc lại lời quảng cáo rằng: Các quý vị đại gia siêu cường của thế giới, mún làm gì nhau thì làm, lão Gàn đây không wan tâm. Nhưng động đến Việt Nam theo chiều hướng xấu, lúc đó lão tin rằng Thượng Đế - ấy là nói cho dễ hiểu, còn nói theo pha học thì là "Tập hợp lớn nhất trong tất cả mọi tập hợp" - sẽ xem xét về việc địa điểm của những trận động đất hủy diệt, hoặc một thiên thạch có đường kính trên 20km rơi vào chỗ nào. Hì. Ấy là lão Gàn cứ chém gió thế. Nhưng lão cũng hân hạnh giới thiệu, rằng: Có vài lời tiên tri của Nostradame, hoặc của bà Vanga, hoặc của những nha 2khoa học sừng sỏ của Hoa Kỳ, nhưng lão bảo sai thì cũng sai thật.
 4. Năm tới sẽ có tình duyên, nếu người ở xa tới thì khả năng thành vợ chồng cũng khá cao. Nhưng vẫn hơi lùng bùng. Hết. Tôi chỉ xem được tới đó.
 5. Không được. Những tuổi xây nhà được theo Địa lý phong thủy Lạc Việt - tính theo tuổi Âm lịch - là :.... 40 (Năm nay theo tuổi của chú); 43; 44; 46; 49.... Và, nếu đàn ông đứng trạch mệnh chủ (Chủ nhà) thì phải kiêng năm Tam tai. Cụ thể ba năm 216/ 217/ 218 thì các tuổi Dần Ngọ Tuất không được động thổ xây nhà, dù hợp tuổi. Còn chú theo sách khác tôi không biết.
 6. Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc 05:20 PM - 09/12/2014 (TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, theo tài liệu chính thức từ trang web Bộ Ngoại giao Mỹ. Đường 9 đoạn là yêu sách phi lý của Trung Quốc - Ảnh: chụp từ báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ Báo cáo dài 26 trang, được công bố ngày 5.12 do Cục Đại dương và Các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đã chỉ ra sự phi lý trong yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Báo cáo này được đưa ra ngay trước thời hạn 15.12 mà Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu pháp lý về vụ kiện của Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông. Năm 2009, Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn”, tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Theo yêu sách này, Trung Quốc chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp biển Đông, trong đó đoạn số 1 (theo báo cáo) chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75, 24 và 35 hải lý. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong tấm bản đồ của Trung Quốc. Các đoạn ở tấm bản đồ năm 2009 đều gần bờ biển các nước láng giềng hơn trong tấm bản đồ năm 1947, tấm bản đồ được cho là lần đầu tiên có “đường lưỡi bò”. Báo cáo dẫn chứng ở đoạn thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý. Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam tháng 5.2014 - Ảnh: Độc Lập Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến “đường 9 đoạn” theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo cáo cho rằng, các luật lệ, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện sự mâu thuẫn đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra 3 cách diễn giải khác nhau mà Mỹ cho rằng Bắc Kinh muốn thể hiện. Theo cách diễn giải thứ nhất, “đường 9 đoạn” là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Báo cáo cho rằng nếu đường 9 đoạn thể hiện điều đó thì các đảo và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về “đảo” trong điều 121 của công ước này Thế nhưng, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn có tranh chấp ở các đảo và vùng biển liên quan đến các đảo ở biển Đông. Mặt khác, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại biển Đông thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan. Ở cách diễn giải thứ hai, “đường 9 đoạn” là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những đoạn mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác. Thêm vào đó, một đường ranh giới quốc gia như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các nước và luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại biển Đông. Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải Ngoài ra, ở các đoạn 2,3 và 8 trên bản đồ phi pháp năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Ở cách diễn giải cuối cùng, “đường 9 đoạn” là ranh giới của cái gọi là “các đòi hỏi biển lịch sử” của Trung Quốc. Theo báo cáo, nếu đường 9 đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục “đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về “vùng nước lịch sử”, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại biển Đông và được các nước khác công nhận việc thực thi này. Với những phân tích trong 26 trang báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường 9 đoạn là phi pháp, không phù hợp với luật quốc tế về biển. Ngọc Mai ==================== Rất đúng quy trình. Hì.
 7. Lời tiên tri của Nostradamous về 2017 30/11/2016 10:18 GMT+7 Nhà tiên tri Nostradamous nổi tiếng vì dự báo nhiều sự kiện lớn trên thế giới hàng thế kỷ trước khi nó xảy ra. Đây là những dự báo của ông về 2017. Đội an ninh của TT Philippines bị tấn công Máy bay chở một đội bóng Brazil gặp nạn, 75 người chết Đại gia tặng vợ trẻ 20 kg vàng làm quà cưới Trong suốt cuộc đời, Nostradamous đưa ra hàng nghìn dự đoán, ông đoán trúng từ sự trỗi dậy của Napoleone, Hitler cho đến sự kiện khủng bố 11/9 ở Mỹ. Ảnh: Dailystar Nostradamus tiên đoán rằng, một nhân vật trơ tráo, không biết xấu hổ và có quyền lực sẽ đắc cử chức tổng chỉ huy quân đội. Nostradamus dự báo, Trung Quốc sẽ có những động thái nhằm cứu vãn sự mất cân bằng kinh tế trên thế giới. Theo Nostradamus, hành động của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng sâu rộng. Nhà tiên tri người Pháp cho rằng, thuật ngữ "đám mây" sẽ biến mất khỏi cụm từ "điện toán đám mây" vào năm 2017, do đa phần các hoạt động điện toán đều đơn giản được hiểu là thực hiện kiểu đám mây. Italia sẽ đối mặt với tình trạng khó khăn về kinh tế, ông dự báo. Thất nghiệp và các khoản vay sẽ khiến Italia trở thành "tâm chấn" của khủng hoảng tài chính châu Âu. Hệ thống ngân hàng của Italia sẽ gặp khó khăn và những thất bại của các ngân hàng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nostradamus tin rằng khả năng "Những cuộc chiến nóng"sẽ leo thang vào năm 2017 do trái đất nóng lên và nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Do các cuộc chiến diễn ra, mối đe dọa lớn nhất trong tương lai sẽ là khủng bố. DailyStar 2017 sẽ là năm các nước Mỹ Latinh phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột. Siêu cường hiện thời - Mỹ, sẽ trở nên khó kiểm soát và không thể chăm lo cho thế giới. Hệ tư tưởng bị phân cực, tham nhũng chính trị, bất bình đẳng gia tăng. Theo nhà tiên tri, tới năm 2017, công nghệ mặt trời sẽ chiếm ưu thế trong việc sản sinh năng lượng cho thế giới. Trong khi đó, du lịch vũ trụ trở nên thật hơn. Các chuyến đi tới mặt trăng, các hành tinh sẽ là mục tiêu trong vòng 2 năm tới, từ 2017. Cuối cùng, theo Nostradamous, 2017 sẽ là năm mà Nga và Ukraina đi tới một thỏa thuận. Mỹ sẽ phản đối thỏa thuận đình chiến mới nhưng Đức và các nước châu Âu sẽ ủng hộ. Hoài Linh Lời sấm khủng khiếp của nhà tiên tri nổi hơn Vanga Nostradamus, nhà tiên tri thế kỷ 16, đã dự đoán đúng hàng loạt sự kiện lớn từng xảy ra trên thế giới như vụ khủng bố 11/9/2001, Napoleon bị đánh bại... Dự báo đáng sợ về nước Mỹ của Vanga, Nostradamus Nostradamus và Vanga, hai nhà tiên tri lừng danh thế giới có khả năng đoán trúng tương lai với tỷ lệ khá cao, từng đưa ra dự báo đáng sợ về tương lai nước Mỹ hậu Tổng thống Obama. Thuyết âm mưu điên rồ dự báo thảm họa cuối năm Các nhà lý luận về thuyết âm mưu cho rằng trái đất sẽ bị hủy diệt trước cuối tháng 12 của năm nay. Dự báo ớn lạnh của cựu phó Tổng thống Mỹ Cựu phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney mới đây tuyên bố, việc Mỹ ký thỏa thuận với Iran sẽ dẫn tới một hậu quả thảm khốc. Các dự báo ớn lạnh về thế giới thập niên tới Báo cáo 'Dự báo Thập niên' của Stratfor đã đưa ra những đánh giá kém lạc quan về kinh tế và chính trị toàn cầu trong 10 năm tới.
 8. Thưa quý vị và anh chị em. Bây giờ là ngày mùng 7/ 12. Tức là đã ba tháng sau khi Thiên Sứ tôi chờ đợi NASA công bố sự sống ngoài Địa Cầu - mà tôi luôn khẳng định là không có - cũng chưa thấy một tin tức nào của NASA tuyên bố v/v này. Bây giờ chúng ta lại phải chờ 5 năm nữa về kết quả mà NASA nói về một khả năng tồn tại sự sống ngoài Địa cầu, qua bài dưới đây: ========================== NASA phát hiện hành tinh “siêu Trái đất” với những điều kiện hoàn hảo cho sự sống Thứ tư, 07/12/2016 - 09:27 Dân trí Một hành tinh đá khổng lồ cách Trái đất chưa tới 150 triệu năm ánh sáng có thể là một trong những nơi có khả năng tồn tại sự sống ngoài Trất đất nhất. Hành tinh K2 – 3d lớn hơn Trái đất 1,6 lần có khí hậu ấm ám và những điều kiện tiềm năng để có nước ở dạng lỏng. Hành tinh K2 – 3d giống Trái đất có thể có điều kiện môi trường thích hợp để nước tồn tại ở dạng lỏng NASA dự kiến sẽ dùng kính thiên văn Hubble khổng lồ để nghiên cứu hành tinh này trong 5 năm tới Kể từ khi được phát hiện bởi kính viễn vọng không gian Kepler của NASA khi băng qua ngôi sao chủ, K2 – 3d đã trở thành niềm hứng thú mới trong giới thiên văn nhờ tiềm năng của mình. Bởi vì hành tinh này rất giống Trái đất hiện nay, một số nhà khoa học tin rằng Siêu Trái Đất K2 – 3d vẫn đang tồn tại sự sống. Mới đây, cơ quan vũ trụ cho biết sẽ sử dụng kính thiên văn khổng lồ Hubble để nghiên cứu hành tinh này trong vòng 5 năm tới. Họ hy vọng các quan sát sẽ tiết lộ dấu hiệu cần thiết cho sự sống, như phân tử của nước, khí mê-tan hoặc amoniac trong bầu khí quyển của hành tinh này. K2 – 3d là một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, quay xung quanh ngôi sao chủ có kích thước khoảng ½ kích thước mặt trời, một chu kỳ quay này dài 45 ngày. Hành tinh này có nhiệt độ thấp do có quỹ đạo rất gần với ngôi sao chủ (bằng 1/5 khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt trời) - điều này cũng có nghĩa khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này là rất lớn. Lần nhật thực toàn phần sắp tới vào năm 2018 của ngôi sao lùn đỏ này sẽ tiết lộ liệu K2 – 3d có đang ẩn chứa dạng sống ngoài Trái Đất nào hay không. Bjorn Benneke từ Viện Công nghệ California cho biết “Nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào, thì chúng tôi sẽ quan sát nó cẩn thận bằng kính thiên văn James Webb” (James Webb là kính thiên văn mới của NASA sẽ được ra mắt trong năm 2018). Ông cũng dự đoán rằng hành tinh này có thể có bầu khí quyển đầy hy-đro hoặc được bao phủ bởi những đám mây. Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản ở Đài thiên văn Okayama đã tính toán sự quá cảnh của hành tinh này chính xác gấp 30 lần so với trước đây. Các nhà nghiên cứu cho biết “phát hiện của chúng tôi đã cải thiện đáng kể độ chính xác của các dự đoán về quá cảnh của hành tinh trong tương lai. Sự cải thiện này đảm bảo rằng khi các thế hệ tiếp theo của các kính thiên văn lớn được trực tuyến, họ sẽ biết chính xác khi nào có thể quan sát các quá cảnh của hành tinh” Anh Thư (Tổng hợp) ========================== THƯ NGỎ GỬI NGÀI TRUMP Kính thưa ngài. Tôi là người ủng hộ ngài vào trước ngày bầu cử tại Hoa Kỳ đúng một ngày + 12g. Có lẽ tôi đúng vì ngài tỏ ra tiết kiệm để giảm chi phí vô bổ của nước Mỹ. Như việc ngài không lĩnh lương, không làm chiếc Không lực 1....Nhưng nước Mỹ sẽ thật sự tiết kiệm, nếu bỏ ngay cái chương trình đi tìm sự sống ngoài trái Đất và những vấn đề liên quan đến nó. Để có cơ sở bỏ chương trình này, ngài chỉ cần chi 10 triệu Dollar, để mời tôi sang thuyết phục và chứng minh với Viện Hàn Lâm khoa học Hoa Kỳ và các tri thức tinh hoa của Nasa rằng: Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất. Nếu tôi không thuyết phục được, tôi sẽ tự trả chi phí ăn ở và vé tàu bay sang Hoa Kỳ, tất nhiên cũng không lấy 10 triệu Dollar của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ chỉ chịu chi phí tổ chức các cuộc họp của các khoa học gia với tôi. Nhưng nếu tôi đúng thì 10 triệu Dollar đó rẻ hơn nhiều so với kinh phí mà nước Mỹ bỏ ra đi tìm sự sống ngoài Địa cầu. Cũng như trước đây - từ 2008 - tôi đã xác định lý thuyết Higg sai. Nếu được quan tâm thì thế giới này không tốn 100 tỷ Dollar. Tôi viết lên đây có lẽ cũng chẳng được sự quan tâm của ngài. Nhưng nếu ngài quan t6am thì cũng tốt thôi. Cảm ơn ngài trước, nếu được sự quan tâm.
 9. Hài quan điểm khác nhau thì sẽ có một cái đúng và một cái sai. Hoặc cả hai đều sai. Tuyệt đối không bao giờ có cả hai đều đúng - mặc dù nó có thể bổ sung cho nhau - Tôi đúng thì anh Nguyễn Quang Nhật sai. Và ngược lại. Anh nói vậy, tôi biết rõ anh chẳng hiểu gì cả về bản chất của vấn đề. Đó là tôi thành thật mà nói như vậy. Tôi cũng rất trân trọng và quý anh Nguyễn Quang Nhật, chính vì tinh thần miệt mài chứng minh cho Việt sử. Tôi không cần phải xem hết, chỉ cần một phần ba bài viết của anh Nhật thì thật sự là tôi xác định ngay: Anh Nhật lập luận không chặt chẽ. Một tiêu chí khoa học xác định rằng: Một giả thuyết khoa học bị coi là sai, nếu chỉ cần chỉ ra được một mắt xích sai, trong toàn bộ hệ thống của nó, mà giả thuyết đó không biện minh được. Anh Nhật có quá nhiều mắt xích như vậy. Nhưng tôi không phải người chịu trách nhiệm thẩm định, nên chỉ phát biểu với tư cách cá nhân. Tôi không phản biện theo kiểu độc đoán, mà có phân tích hẳn hoi. Thí dụ như đoạn trên.
 10. Hùng Nguyên lưu ý: rất nhiều tư liệu quan trọng của diễn đàn không hiển thị. Thí dụ như bài viết này; BỘ SƯU TẦM CỔ VẬT VIỆT VÀ VIỆT SỬ TRẢI GẦN 5000 NĂM VĂN HIẾN. Chia sẻ với các bạn: Sorry, there is a problem The page you requested does not exist Error code: 1S160/2 Contact Us
 11. Bá Kiến xem chỉnh sửa lại giúp sp. 1/ Sao cho các bài liên hệ đến việc liên quan đến lớp DLPTLV không hiển thị trên bài viết mới. Nó nhiều quá, kể cả việc đóng tiền lẩm cẩm cũng xuất hiện, che lấp hết những bài nghiên cứu khác. 2/ Tìm những bài cũ có tính tư liệu, tìm như thế nào khi mà các đường link liên hệ cũ bị chặn hết? 3/ Chuyển đởi tất cả sang tiếng Việt các từ của diễn đàn và bổ sung kiểu chữ cho các bài viết..
 12. Để giữ lời hứa với anh Vô Trước, và tôi đã xác định rằng: 1/ Lập luận của tác giả Nguyễn Quang Nhật không chặt chẽ: Tôi chỉ cần đổi địa danh trong hệ thống luận cứ của tôi thì thành sự thể hiện quan điểm của tôi. 2/Chứng minh điều này. Tôi trích ngay đoạn đầu tiên của bài đầu tiên của anh Nguyễn Quang Nhật do anh Vô Trước trình bày. Nhưng vậy, anh Vô Trươc và quý vị cũng thấy đoạn trên bài viết của tác giả gồm 2 phần: 1/ Trich dẫn tư liệu (Hiển thị màu xanh Bleur) 2/ Phần trình bày luận cứ hoặc quan điểm. Trôi trình bày lại phần trích dẫn tư liệu như sau: Từ tư liệu trên tác giả xác định: Đến đây thì chưa có vấn đề gì. Tác giả chỉ lặp lại tư liệu và xác định địa danh liên hệ với 4 mùa mà tư liệu nói tới. Nhưng đoạn tiếp theo đã thấy dấu ấn của sự áp đặt khiên cưỡng, rất chủ quan của tác giả. Tính khiên cưỡng ấy thể hiện ở những đoạn tôi làm đậm và gạch dưới, là: 1/ thời Khởi thủy Trung hoa 2/ Dương thành này chính là kinh đô thứ 3 của nhà Hạ . Vân đề đặt ra ở đây là: 1/ Căn cứ vào đâu để tác giả cho rằng những địa danh ấy là từ "khởi thủy Trung Hoa"? Cho nên tôi chỉ cần thay từ "Trung Hoa" thành cụm từ "Địa danh của quốc gia Văn Lang thuộc về Việt tộc" thì cũng có kết quả tương ứng. Tất cả những ai chỉ cần có kiến thức trên trung bình đều xác định rằng: khái niệm "Trung Hoa" là khái niệm xuất hiện rất muộn về sau. Trong tất cả sách vở liên quan đến cổ thư chữ Hán và cả Sử Ký, chẳng thế nào tìm thấy khái niệm "Trung Hoa" xuất hiện chỉ 1 lần. Bởi vậy chẳng có căn cứ nào để tác giả xác định như vậy. Đến đây tôi đã thể hiện rằng: Tôi chỉ cần đổi địa danh thì đó chính là quan điểm của tôi. 2/ Chưa hết tác giả cũng áp đặt một cách rất khiên cưỡng khi cho rằng: Căn cứ vào đâu để tác giả gán Dương thành ở Quảng Châu thành "Kinh đô thứ 3 của nhà Hạ"? Chưa hết, chúng ta cùng xem đoạn cuối phần trích dẫn trên mà tôi đã trình bày: Bây giờ chúng ta xem lại hai cấu đối tư liệu mà tác giả trích dẫn: Cặp câu đối trên không có một từ nào xác định lãnh thổ. Nó hoàn toàn chỉ có ý nghĩa như sau: 1/ “Thiên thư định phận, chính thống triệu Minh đô, Bách Việt sơn hà tri hữu tổ”. Sách trời đã định, Dân tộc Bách Việt có thủ đô ánh sáng (Minh đô) là nguồn gốc của đất nước, cai quản sơn hà từ thời xa xưa. 2/ “Quang nhạc hiệp linh cố cung thành tụy miếu, tam giang khâm đái thượng triều tôn”. Trên ngọn núi thiêng - có thể hiểu là nơi cố cung cũ - ở ngã ba sông, nơi sông núi linh thiêng này, đã chuyển đối thành miếu để hướng về nguồn cội. Thưa quý vị. Nhưng vậy nội dung của cặp câu đối này, xác định rằng: 1/ Người dân Bách Việt đã lập quốc với thủ đô ánh sáng (Hình tượng của nới tập trung văn hóa và của những nhà lãnh đạo sáng suốt) là gốc gác, nơi phát xuất tiến trình phát triển của Việt tộc từ thời xa xưa. Và - vế 2/- Mô tả việc lấy cố cung cũ của vua, nay lập thành miếu (Đền thờ) để tôn vinh và hướng về nguồn cội. Cố cung thì không có nghĩa là kinh đô đóng ở đấy. Sau này những cố cung của vua chúa Việt cũng đầy ra trên đất Việt. Nhưng đó ko phải Kinh Đô Việt. Thí dụ chùa Chân Tiên bờ hồ, Chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây Hanoi.... đều có thể gọi là "cố cung", nhưng hoàng thành ko hề ở đó. Bởi vậy khi tác giả xác định: 1/ Rõ ràng chẳng có cơ sở nào trong tư liệu mà tác giả trích dẫn để đi đến kết luận như trên. Hơn nữa: "Bách Việt" để chỉ 1 dân tộc, còn "Trung Hoa" là một địa danh. Làm sao mà con gà cũng là cái chuồng gà được? Đoạn này, có lẽ tác giả nên viết lại cho rõ ý của mình. Còn đúng sai bàn tiếp. 2/ Vấn đề Vua Hùng chính là tổ tiên chung của Bách Việt. Điều này tổ tiên ta đã xác định từ lâu - Chỉ cần trích câu "Bách Việt tiên hiền Tổ" đã đủ thấy điều này. Nay tác giả nhắc lại cũng tốt thôi. Tôi ủng hộ điều này. Bởi vì một đám tư duy "ở trần đóng khố" phủ nhận cội nguồn chính thống, cũng đang ra rả như ve sầu, rằng: Lạc Việt chỉ là một nhánh của Bách Việt. Đúng là thứ tư duy "ở trần đóng khố". Xin lỗi nha! Tôi thách tất cả các viện nghiên cứu trên toàn Địa Cầu của nền văn minh hiện đại, chứng minh được rằng: Lạc Việt là một nhánh của Bách Việt. Cho dù họ dùng bất cứ hệ thống phương pháp luận nào trong lịch sử văn minh nhân loại - Từ mọi thứ khoa học cho đến cả tôn giáo, tín ngưỡng - thực hiện được điều này. Tóm lại, tôi không có thời gian nhiều. Ngày trước tôi cũng đọc các bài của anh Nhatnguyet, tôi thấy anh ấy có tinh thần hướng về cội nguồn, nên tôi không phản bác và nhưng cũng không thể ủng hộ. Cũng như đối với NNC Hà Văn Thùy tôi cho rằng: Về những bài viết ngắn, tiểu luận của NNC Hà Văn Thùy thì rất hay và sắc sảo. Đủ để vạch ra sự mâu thuẫn và cái sai của xu hướng phủ nhận cội nguồn dân tộc hiện nay. Nhưng nó chỉ mang tính cục bộ. Về khả năng tổng hợp trong sách xuất bản của NNC Hà Văn Thùy, có tựa là "Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt" thì lại có những mâu thuẫn cơ bản chưa giải quyết được. Tôi đã trình bày điều này trong tham luận của tôi trong tọa đàm về cuốn sách của tác giả và đã đưa lên diễn đàn. Tôi mới chỉ phân tích đoan đầu của tác giả Nguyễn Quang Nhật. Có thể nhắc lại một lần nữa quan điểm của tôi với công trình của tác giả là: - Xác định khối lượng tư liệu của tác giả sưu tầm rất đồ sộ. Nhưng tác giả chưa có khả năng liên hệ từ những tư liệu đó để minh chứng cho luận điểm, có nhiều sai lầm của ông. - Phương pháp chứng minh không chặt chẽ. Và như tôi đã nói: Tôi chỉ cần đổi tên thì thành những kết quả ngược lại. Tôi cần xác định một lần nữa quan điểm của tôi rằng: 1/ Việt tộc có nguồn gốc từ Nam Dương tử và quốc gia đầu tiên đã thành lập ở đây. Sau 2622 năm trị vì của Thời Hùng Vương tính từ 2879 BC đến 258 BC, nước Văn Lang đã sụp đổ và bị Hán tộc (Tên gọi chung cho các dân tộc ở Bắc Dương Tử) lấn chiếm từng phần quốc gia Văn Lang trong tiến trình bành trướng xuống phương Nam. Địa danh nước Việt hiện nay là do hậu duệ của Bách Việt rút xuống đây, quật khởi hưng quốc vào thế kỷ thứ X AC. Trước đây - trên 5000 năm, những diễn biến của quá trình tiến hóa của nhân loại nói chung, dẫn đến hình thành các chủng tộc và các dân tộc trên thế giới, nằm ngoài các hệ thống luận điểm của tôi. 2/ Nền văn hiến Bách Việt một thời huy hoàng trên bờ nam sông Dương Tử, chính là cội nguồn của nền văn minh Đông phương. Mà nền tảng chính là thuyết ADNH và Bát quái. Đây chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại mơ ước. Nguyên lý căn để "Hà Đồ phối hậu Thiên Lạc Việt" là cơ sở để phục hồi toàn bộ những giá trị nội hàm của học thuyết này. Tôi cũng cần xác định rằng: Chân lý chỉ có một mà. Nên hoặc tất cả đều sai, hoặc chỉ minh tôi đúng. Tôi cũng cần xác định rằng: Từ những thực tại khách quan (Trên mọi phương diện) người ta có thể đưa ra nhiều cách giải thích, nhiều giả thuyết và những lý thuyết khoa học, nhằm giải thích bản chất của các thực tại khách quan đó. Nhưng để thẩm định một giả thuyết hoặc một lý thuyết khoa học đúng hay sai, phải có chuển mực. Chuẩn mực đó là tiêu chí khoa học cho một giả thuyết danh khoa học được coi là đúng. Tiêu chí căn bản này phát biểu rằng: Một giả thuyết hay một lý thuyết khoa học được coi là đúng, phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó, một cách có hệ thống , nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan, tính quy luật và khả năng tiên tri. Cảm ơn vì sự quan tâm.
 13. Anh Vo Trước có thấy cái sai và sự khiên cưỡng ngay đoạn đầu của bài đầu ko? Tôi bận suốt chiều này. Khi rảnh tôi sẽ phân tích cái sai từng đoạn một trong bài giời thiệu của anh. Diễn đàn học thuật của chúng ta chấp nhận tất cả những hệ thông giả thiết khoa học trái chiều, Nhưng nó phải xuất phát từ tinh thần học thuật. Và không có nghĩa là nó đúng.
 14. Đa Lang thân mến. Yêu cầu của Đa Lang về việc dịch những ký tự này ở Việt Nam hiện nay - về lý thuyết - có thể chỉ có hai người dịch được. Đó là giáo sư Lê Trọng Khánh và cụ Đỗ Văn Xuyền. Rất tiếc! Cả hai cụ đều không tham gia bất cứ diễn đàn nào vì tuổi trên 80 cả rồi. Nhưng tôi hứa với Đa Lang là sẽ nhờ cụ Xuyền dịch. Cụ Khánh tôi có đến nhà vài lần ở Phố Pháo Đài Láng. Nhưng vật đổi sao đời, bãi bể nương dâu, đường phố thay đổi nhiều quá, tôi ko tìm được nhà cụ ở đâu. Ngày mai tôi sẽ tin hai hình trên và gửi nhờ cụ Xuyền dịch giúp. Đa Lang cứ tiếp tục những nghiên cứu của mình. Trang Web này là một trang web học thuật, chấp nhận tất cả những nghiên cứu thật sự nghiêm túc và trái chiều về quan điểm. Đề tài của Đa Lang rất chuyên sâu, nên không phải ai cũng có thể hiểu và đọc. Những nghiên cứu của tôi lúc đầu còn bị ném đá cực kỳ nhộn nhịp. Có thể nói sự ném đá của hầu hết những người biết đọc biết viết mà đã đọc những bài viết và sách của tôi. Nhưng ở diễn đàn này, với những nghiên cứ, bài viết học thuật và phản biện nghiêm túc, nếu có ai ném đá ai, tôi delete ngay. Đa Lang cứ yên tâm với những nghiên cứu nghiêm túc của mình. Sau này tổng kết viết thành sách, tôi sẽ là người ủng hộ Đa Lang.
 15. Thưa quý vị và anh chị em. Chủ nhật ngày 27/ 11 Năm 2016, tại địa điểm Hội trường Soha 35 đường Điện Biên Phủ, Hanoi, TTNC Minh Triết Việt đã kết hợp với TTNC LHDP tổ chức một cuộc tọa đàm khoa học về tác phẩm "Tìm lại lịch sử văn hóa Việt Nam" của nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy. Trong buổi tọa đàm này, Thiên Sứ tôi đã có một bản tham luận phản biện. Toàn bộ nội dung được trình bày dưới đây; THAM LUẬN TỌA ĐÀM KHOA HỌC Nguyễn Vũ Tuấn Anh VỀ ĐỀ TÀI NHẬN THỨC LẠI LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT Của tác giả Hà Văn Thùy Kính thưa Ban tổ chức. Kính thưa các quý vị đại biểu và các vị học giả có mặt ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh được nhận lời mời của Ban tổ chức và của tác giả của cuốn “Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt” đến dự buổi tọa đàm này. Một vinh dự hơn nữa là tôi được phép tham gia bài nhận xét về nội dung cuốn sách của tác giả, là chủ đề chính trong cuộc tọa đàm hôm nay. Kính thưa quý vị Dân tộc Việt từ trong truyền thống xa thẳm của lịch sử, đã có một niềm tự hào về cội nguồn của mình. Đó là sự tự hào về nguồn gốc "Con Rồng, Cháu Tiên" với quốc gia đầu tiên của Việt tộc là nhà nước Văn Lang, được thành lập từ gần 5000 năm trước bên bờ Nam sông Dương tử: Nước Văn Lang, Bắc giáp Động Đình Hồ, Nam giáp Hồ Tôn, Đông giáp Đông hải, Tây giáp Ba Thục. Nhà nước Văn Lang được trị vì bởi XVIII thời Hùng Vương , kéo dài 2622 năm. Cho đến khi sụp dổ ở bờ Nam sông Dương Tử vào năm 258 TCN. Niềm tự hào ấy, đã ăn sâu vào tinh thần yêu nước của Việt tộc qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn được gìn giữ đến tận ngày hôm nay, trong tâm thức mỗi con người Việt Nam. Nhưng cho đến những thập niên gần đây, nhiều học giả trong và cả ngoài nước đã đặt vấn đề xét lại cội nguồn lịch sử truyền thống của Việt tộc, nhân danh khoa học. Họ cho rằng: "Việt sử chỉ bắt đầu khoảng 700 năm trước CN và thời Hùng Vương "thực chất chỉ là 'một liên minh 15 bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai", với "địa bàn hoạt động vỏn vẹn ở đồng bằng sông Hồng". Những người này cho rằng: "Quan điểm của họ được "Hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học quốc tế" công nhận. Nhưng chân lý không phụ thuộc vào số đông để lấy phiếu bầu cho sự đúng sai. Mà nó phụ thuộc vào bản chất của chân lý được mô tả như thế nào. Và số đông chỉ có thể gây áp lực lên chân lý để quyết định sự sáng tỏ vào thời điểm nào mà thôi. Bởi vậy, đã có không ít học giả trong nước và trên thế giới phản ứng với quan điểm phủ nhận truyền thống Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Những luận điểm của các học giả này tuy chưa đủ sức làm sáng tỏ chân lý, nhưng vẫn đầy đủ những luận cứ, luận điểm không dễ gì bác bỏ. Đồng thời tự thân những luận cứ, luận điểm chặt chẽ đó đã đặt ra những mâu thuẫn không thể giải quyết cho quan điểm phủ nhận cội nguồn truyền thống Việt sử. Một trong những học giả khả kính đó, là nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy - tác giả của cuốn "“Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt”, là đề tài của buối tọa đàm khoa học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị Trên thực tế, tôi và tác giả là người quen biết nhau đã lâu. Tôi rất có cảm tình với tác giả Hà Văn Thùy. Vì tác giả đồng cảm và chia sẽ với tôi về mục đích học thuật chứng minh cho lịch sử 5000 năm văn hiến một thời huyền vĩ ở miền nam sông Dương Tử. Mặc dù giữa tôi và tác giả đi theo những phương pháp khác nhau để minh chứng cho chân lý. Từ nhiều năm nay, tác giả Hà Văn Thùy có rất nhiều bài viết với những dữ liệu lịch sử thuyết phục, đăng trong các báo trong và ngoài nước với những luận cứ sắc xảo góp phần làm sáng tỏ truyền thống văn hiến sử Việt. Cho đến nay, một trong những thành tựu có tính quyết định chính là cuốn sách mà chúng ta sẽ phân tích dưới đây là cuốn sách “Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt”, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành tháng 06/2016. Kính thưa quý vị Để có được bản tham luận này đáp lại thịnh tính của ban tổ chức và tác giả, tôi đã giành thời gian để đọc cuốn sách này của tác giả Hà Văn Thùy rất kỹ. Và tôi tin rằng các quý vị học giả có mặt nơi đây, cũng đã nghiên cứu kỹ tác phẩm này. Tôi tin rằng sự chia sẻ những nhận xét của tôi dưới đây về nội dung cuốn sách, sẽ được sự quan tâm của quý vị. Kính thưa quý vị. Trong nội dung cuốn sách, để chứng minh cội nguồn Việt tộc có nguồn gốc từ lâu đời và hoàn toàn không phụ thuộc về nguồn gốc văn hóa và nhân chủng, từ các dân tộc gần gũi liên quan - tác giả Hà Văn Thùy xác định rằng nguồn gốc của các dân tộc, trong đó có cả dân tộc Hán, Nhật Bản, Cao Ly và xa hơn nữa là Mông Cổ, đều có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hệ thống phương pháp luận của tác giả - nhằm chứng minh điều này - căn cứ vào học thuyết “nguồn gốc loài người từ Châu Phi”. Không chỉ mình tác giả Hà Văn Thùy, mà khi nghiên cứu về nguồn gốc Việt tộc còn nhiều tác giả khác cũng đồng quan điểm, nhưng xuất phát từ một góc nhìn và phương pháp chứng minh khác, như: học giả Trần Đại Sĩ Việt kiều Pháp. Ông Trần Đại Sĩ - bằng phương pháp di truyền - thì nhận thấy rằng: những cư dân đang sống ở vùng Nam Dương Tử thuộc lãnh thổ Trung Quốc ngày nay, có bộ gen hoàn toàn giống với bộ gen của người Việt đang cư trú trên đất Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở này nhận thức khác quan này, ông cũng có kết luận tương tự như học giả Hà Văn Thùy, cho rằng: Người Việt ở Bắc Việt Nam hiện nay, đã di cư lên Nam Dương Tử . Nhưng ông Trần Đại Sỹ không căn cứ vào thuyết "Nguồn gốc loài người từ châu Phi". Theo sự tìm hiểu của cá nhân tôi thì những học giả nhân chủng học của Nhật Bản cũng xác định rằng: bộ gen của người Việt gần gũi với dân tộc Nhật đến 95%. Tỷ lệ giống của bộ gen người Nhật với người Việt hiện nay, hơn nhiều các chủng tộc khác ở cả Đông Nam Á và ở cả Đông Bắc Á. Thông tin này, tôi được biết lần đầu tiên, do Gs Ts Trần Quang Vũ - chủ nhiệm khoa Vật Lý Thiên Văn đại học quốc gia Áo - thông báo từ trong một hội nghị khoa học quốc tế mà ông tham dự, từ năm 2006. Sau đó thông tin này mới được các nhà khoa học Nhật, phổ biến trong các tạp chí nghiên cứu khoa học quốc tế. Nhưng - thưa quý vị - từ những thực tại khách quan không thể phủ nhận, trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, không riêng gì lịch sử - những nhà nghiên cứu vẫn có thể đưa ra những sự giải thích hiện tượng bằng nhiều hệ thống giả thuyết, hoặc lý thuyết khoa học, hoàn toàn đối lập nhau. Và đó cũng chính là nguyên nhân để tạo nên những tranh luận khoa học, phản biện vì tính mâu thuẫn giữa các giả thuyết nhân danh khoa học, cho việc giải thích cho cùng một hiện tượng. Đây là một thực tế hiển nhiên và không cần phải chứng minh. Nếu có vị nào khó tính và yêu cầu chứng minh, thì tôi có thể nói ngay một ví dụ về sự mâu thuẫn trong các tranh luận về bản chất cội nguồn Việt sử. Để chứng minh rõ hơn về vấn đề mà tôi đã đặt ra với quý vị học giả có mặt ở đây, tôi xin dẫn chứng về giả thuyết khoa học của Gs Bs Trần Đại Sĩ, khi ông phát hiện ra rằng: bộ gen của cư dân sống ở Nam Dương Tử, trên đất TQ hiện nay có nhiều cấu trúc gen giống gen của người Việt ở Bắc Việt Nam hơn, so với những người sống ở Bắc TQ hiện nay. Đây là một trong hệ thống luận cứ căn bản và là hiện tượng khách quan được phát hiện và tôi cũng thừa nhận điều này. Tuy nhiên, để từ đó kết luận rằng: dân tộc Việt có nguồn gốc sống từ Bắc Việt Nam hiện nay, di cư lên Nam Dương tử và trở thành những người Hán đang sinh sống ở đây, vẫn có thể giải thích bằng nguyên nhân khác. Tôi đã có sự xác định, ngược lại với Gs Bs Trần Đại Sĩ, rằng: Người Việt có nguồn gốc từ Nam Dương Tử và trong diễn biến lịch sử hơn 2000 năm trước, khi nền văn minh Văn Lang đã sụp đổ trước sự bành trướng của dân tộc Hán. Và một bộ phận dân tộc Việt, cùng với một số dân tộc chung sống trên đất nước Văn Lang xưa ở Nam Dương Tử, đã di cư xuống Bắc Việt Nam hiện nay. Luận điểm này của tôi đã được chứng minh trong các sách đã xuất bản và các tiểu luận liên quan trên trang web của TTNC LHDP. Nhưng điều đó không phải đề tài tranh luận trong lúc này. Tất nhiên, sự xác định về nguồn gốc người Việt của tôi rõ ràng mâu thuẫn với Gs Bs Trần Đại Sỹ. Mặc dù cùng xuất phát từ một hiện tượng khách quan, được thẩm định bằng những phương tiện khoa học, kỹ thuật. Và đây là một ví dụ cho luận điểm của tôi đã trình bày ở trên với quý vị là: Những giả thuyết khoa học, tuy cùng xuất phát từ những thực tại khách quan được thừa nhận, vẫn có thể đưa đến những hệ thống giả thuyết khoa học khác nhau, để giải thích hiện thực khách quan đó. Ở đây, nó đã chứng tỏ rằng: Sự phát hiện tính giống nhau về gen của người Việt ở Việt Nam và cư dân nam Dương tử ở Trung Quốc hiện nay của Gs Bs Trần Đại Sĩ, vẫn có thể giải thích bằng một lý thuyết khác. Tương tự như vậy với hệ thống phương pháp luận của chính tác giả Hà Văn Thùy, về việc người Việt từ Đông Nam Á đã di cư lên Nam Dương Tử và toàn bộ miền Bắc TQ hiện nay, để trở thành cội nguồn của các dân tộc ở đây. Hệ thống phương pháp luận của tác giả Hà Văn Thùy và sự xác định của tác giả, là từ hệ thống giả thuyết khoa học “Loài người bắt nguồn từ Châu Phi”. Bây giờ chúng ta xem xét về nội dung của học thuyết này. Kính thưa quý vị. Thực chất học thuyết “Loài người bắt nguồn từ Châu Phi” đã xuất hiện từ giữa thế kỷ 19, do Charles Darwin đã đặt ra vấn đề “Nguồn gốc loài người từ Châu Phi”. Nhưng vào thời Darwin, nó chưa được các tri thức khoa học liên quan phát triển, như học thuyết Di truyền ủng hộ. Và đương thời, nó cũng bị các nhà khoa học đặt vấn đề hoài nghi. Học thuyết “Loài người bắt nguồn từ Châu Phi” hiện nay, là sự tiếp tục giả thuyết khoa học này của Darwin và cũng đã qua nhiều thằng trầm xuyên thế kỷ. Mới đầu, học thuyết này dựa trên các cơ sở di truyền với những bằng chứng về hóa thạch, đã cho rằng: "Khoảng 120.000 đến 160.000 năm trước CN, những người cổ đại đã rời Châu Phi và đi đến Đông Nam Á". Tuy nhiên, học thuyết này đã bị bác bỏ bởi vì các phát hiện khảo cổ trước đây, với các công cụ đá ở bán đảo Ả Rập, cho thấy: 120.000 năm trước đã có loài người sinh sống ở đây và cách 80.000 trước công nguyên thì người ta cũng đã tìm ra được rằng của người cổ ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến gần đây học thuyết này lại được giới khoa học quan tâm, bởi sự tiến bộ của ngành Di truyền học kết hợp với khảo cổ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một giả thuyết khác cho rằng: chỉ có con người hiện đại có nguồn gốc từ Châu Phi. Và - những chủng tộc xuất phát từ Châu Phi này -không phải là chủng người duy nhất tạo nên người hiện đại. Giả thuyết này xác định rằng: Ở các nơi trên trái Đất, đã có những chủng người khác sinh sống. Và chủng người hiện đại từ Châu Phi đã hòa huyết với người bản địa ở các vùng khác nhau trên thế giới; từ đó tạo ra các chủng người hiện đại. Những xét nghiệm di truyền trong thời gian qua đã kết luận rằng: có một số chủng người cổ đã bị tuyệt chủng và họ đã có thể lai giống người hiện đại có nguồn gốc từ Châu Phi. Các nhà khoa học cũng cho thấy: các chủng người này đã để lại dấu ấn di truyền ở các vùng khác nhau trên thế giới. Ví dụ: di truyền của người Neanderthal có tất cả trong mọi loại người ngoài vùng xa Châu Phi hoặc người cổ Hominin có trong gen của thổ dân cổ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác thì cho rằng các gen của các chủng người cổ xưa khác nhau, đều có thể do đặc điểm chung tổ tiên từ 500.000 đến 800.000 năm trước. * nguồn Wikimedia (nguồn gốc Châu Phi của người hiện đại). Kính thưa quý vị. Qua sự giới thiệu tóm tắt trên thì quý vị cũng nhận thấy rằng: giả thuyết "Nguồn gốc loài người từ Châu Phi", mới chỉ dừng lại ở một giả thuyết khoa học đáng tin cậy và đươc nhiều nhà khoa học ủng hộ hiện nay. Tuy nhiên, nó chưa phải là được sự ủng hộ hoàn toàn của các nhà khoa học. Giả thuyết này, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết từ những luận đề căn bản của nó. Theo tôi, đó là những luận đề:: Đó chính là sự hình thành các chủng tộc trên thế giới, như: các chủng tộc da trắng, da đỏ, da đen, da vàng,da nâu...vv....sẽ được giả thuyết này giải thích như thế nào? Chưa hết, giả thuyết "Loài người có nguồn gốc từ Châu Phi" còn có trách nhiệm phải giải thích sự hình thành các dân tộc trong cùng một chủng tộc, mà cụ thể là dân tộc Việt - là vấn đề liên quan đến nội dung cuốn sách của học giả Hà Văn Thùy. Để từ đó, đặt cơ sở cho những luận điểm thẩm định luận cứ của tác giả Hà Văn Thủy trong cuốn sách này – khi tác giả cho rằng dân tộc Việt là nguồn gốc cả tất cả các dân tộc Đông Nam châu Á và Đông Bắc Á. Kính thưa quý vị. Giả thuyết "Nguồn gốc loài người từ Châu Phi" cũng chỉ có thể được coi là một cách giải thích những thực tại khách quan mà con người hiện đại đã nhận thức được. Và mục đích của nó là mô tả sự tiến hóa và phát triển của loài người trên thế giới, với tư cách là một trong những giả thuyết khoa học. Nhưng nó chưa phải là một hệ thống lý thuyết đã hoàn chỉnh và còn nhiều vấn đề phải bổ sung, như: sự hình thành các chủng tộc. Và chi tiết hơn, là các dân tộc bên trong các chủng tộc đó, mà tôi đã trình bày ở trên. Giả thuyết "Loài người xuất phát từ châu Phi", đơn giản chỉ mới mô tả theo quan điểm của nó, về sự phát triển của nhân loại nói chung trong quá trình tiến hóa. Hay nói rõ hơn là: Thuyết "Nguồn gốc loài người từ Châu Phi" chưa phải là một học thuyết hoàn chỉnh, nhất quán, có tính hệ thống để được xác định trở thành một hệ thống lý thuyết cơ bản, mà từ đó, được coi là một tiền đề của một hệ thống tri thức làm cơ sở để giải thích mọi vấn đề liên quan đến các vấn đề nhân chủng học, dân tộc học và xã hội học...vv... Từ sự nhận xét về bản chất của thuyết "Loài người có nguồn gốc từ châu Phi", dẫn đến vấn đề được đặt ra với hệ thống luận cứ của tác giả Hà Văn Thùy, là: tác giả đã căn cứ vào tiêu chí nào, để xác định dân tộc Việt đã hình thành và được xác định với tư cách là một dân tộc, khi loài người từ châu Phi xuất hiện ở Đông Nam Á? Tất nhiên, vấn đề tiếp theo sau đó là các dân tộc khác ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á đã hình thành thế nào với cội nguồn là dân tộc Việt di cư từ Đông Nam Á lên - theo luận điểm của tác giả? Cá nhân tôi có thể đồng ý với tác giả về một chủng tộc người cổ xuất phát từ Châu Phi di cư đến Đông Nam Á, bao gồm cả nước Việt Nam hiện nay; sau đó di chuyển lên Đông Bắc Á theo thuyết “Loài người bắt nguồn từ Châu Phi”. Nhưng điều đó chưa thuyết phục được tôi, công nhận rằng: Khi đến Đông Nam Á thì chủng người từ Châu Phi, lập tức trở thành dân tộc Việt?! Vấn đề này liên quan đến tiêu chí để xác định sự hình thành một dân tộc. Cụ thể là dân tộc Việt. Không thể vì người từ châu Phi di cư đến đâu từ hàng chục ngàn năm trước và xét theo thực tế vùng đất các dân tộc đang cư trú hiện đại, để xác định trở thành dân tộc hiện đại đang cư trú tại đó. Thí dụ cụ thể mà tác giả cho rằng: Người cổ từ Phi châu, đến Đông Nam Á liền trở thành dân tộc Việt?! Hơn nữa, cứ theo logic của tác giả thì chủng người di cư đến vùng Đông Nam Á thành người Việt cổ - hoặc dân tộc Việt cổ - thì không lẽ cứ di cư đến Trung Đông thì thành người Ả Rập, đến Ấn Độ thành người Ấn Độ, đến Đông Nam Á thì hình thành người Việt..? Vậy thì rút cục người Việt có nguồn gốc từ châu Phi, hay từ những dân tộc được hình thành trên các chặng đường mà người cổ châu Phi đặt chân đến?! Tóm lại, tôi cần phải nói rõ rằng: Không gian sinh sống của các dân tộc trong lịch sử hiện đại, không phải là tiêu chí để xác định sự hình thành các dân tộc cổ đại, trong quá trình phát triển, tiến hóa của cả loài người. Và tác giả đã thiếu một tiêu chí để xác định sự hình thành các dân tộc trên thế giới. Đây cũng là chỗ chưa hoàn chỉnh của thuyết "Loài người có nguồn gốc từ châu Phi". Trên cơ sở những luận cứ mà tôi đã trình bày với quý vị ở trên, tôi xác định rằng: Tác giả cần phải làm rõ hơn về luận điểm người cổ châu Phi đến cư trú ở Đông Nam Á, từ hàng chục ngàn năm trước, được xác định chính là người Việt cổ. Khi mà ở Đông nam Á ngày nay là nơi cư trú của nhiều dân tộc. Nếu tác giả muốn bảo vệ luận điểm của mình từ luận cứ trên - thì - tôi nghĩ rằng: Tác giả cần đưa ra tiêu chí về sự hình thành một dân tộc. Riêng cá nhân tôi, và tôi nghĩ cũng được sự đồng tình của quý vị, rằng: tiêu chí để xác định sự hình thành một dân tộc, là: "Một dân tộc chỉ được coi như hình thành trong lịch sử, khi dân tộc đó lập quốc". Đương nhiên đây là một tiêu chí có tính quy ước từ cuối thế kỷ XIX, và có thể một quốc gia gồm có nhiều dân tộc đa số và thiểu số. Nhưng họ chỉ được xác định là một dân tộc, nếu như những dân tộc đó nằm trong hệ thống của một quốc gia mà họ sinh sống. Có thể các nhà khoa học trên thế giới và kể cả chúng ta ngồi đây, cũng như cá nhân tác giả, vẫn có thể đưa ra một tiêu chí khác về nội hàm khái niệm hình thành một dân tộc. Nhưng dù sao thì chí ít tiêu chí mà tôi đã trình bày ở trên là tiêu chí duy nhất cho đến hiện nay, mà tôi được biết, để xác định lịch sử hình thành và tiến hóa của một dân tộc. Kính thưa quý vị. Bây giờ, trong khi chờ đợi các nhà khoa học, hoặc tác giả bác bỏ tiêu chí này và đưa ra một tiêu chí khác, có những luận cứ chặt chẽ, hợp lý và toàn diện hơn cho sự hình thành một dân tộc - chúng ta có thể tạm thời sử dụng tiêu chí này, để xác định sự hình thành dân tộc Việt. Vậy thì căn cứ vào tiêu chí này, dân tộc Việt chỉ được hình thành khi nó được xác định lập quốc. Thế thì dân tộc Việt, tổ tiên của chúng ta, phải được coi là bắt đầu từ việc lập quốc Văn Lang, mà chính sử đã ghi nhận: thành lập vào năm 2879 trước CN. Nước Văn Lang, phía Bắc giáp động Đình Hồ, phía nam giáp Hồ Tôn và phía đông giáp Đông Hải. Nền văn minh và quốc gia Văn Lang sụp đổ ở miền nam sông Dương Tử vào thế kỷ thứ III trước CN. Từ vấn đề được đặt ra về tiêu chí hình thành một dân tộc, chúng ta lại quay trở lại với chủ đề chính của bản tham luận này. Trong cuốn sách này tác giả cũng xác nhận khoảng 2700 trước công nguyên người Mông Cổ vượt Hồng Hà tấn công vào Trác Lộc và người Lạc Việt thua trận xuôi theo Hoàng Hà đổ bộ vào Nghệ An. Điều này được tác giả nhắc đến 2 lần. Lần thứ nhất, ở trang 39 và 40; lần thứ 2 vào trang 215. Trong đó, tác giả xác định rằng: ["Khoảng 2700 trước công nguyên, diễn ra cuộc xâm lăng của người MC tại trân Trác Lộc. Quân Việt bại trân. Lạc Long Quân dẫn đoàn quân Việt vùng núi Thái, Sông Nguồn xuôi Hoàng Hà vượt biển đổ bộ vào vùng Nghệ An. Đoàn di dân của Lạc Long Quân mở đầu cho cuộc nam tiến về mái nhà xưa"]. Như vậy, với những luận điểm này tác giả đã phủ nhận sự thành lập nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt, ở Nam Dương Tử là nhà nước Văn Lang mà tôi đã trình bày ở trên, được chính sử nói tới. Tác giả cho rằng Lạc Long Quân di cư xuống Nghệ An và quốc gia Văn Lang đã bắt đầu từ vùng đất này. Như vậy, tuy tác giả vẫn thừa nhận rằng lịch sử 5000 năm văn hiến của Việt tộc. Nhưng nó lại đặt ra một vấn đề sau: 1/ Theo tác giả, nước Văn Lang được thành lập ở vùng Bắc Bộ nước VN hiện nay, xuất phát từ Ngàn Hống, Nghệ An ngày nay, chứ không phải từ Nam Dương Tử. Vậy thì vấn đề dân tộc Việt được hình thành bắt đầu từ khi nào? Nếu tác giả đã thừa nhận dân tộc Việt đã thành lập từ trước khi có trận Trác Lộc (2700 trước công Nguyên) do Lạc Long Quân lãnh đạo và bị thua. tất nhiên trong điều kiện này thì tác giả phải có một tiêu chí thuyết phục về sự xác định lịch sử của một dân tộc. 2/ Giữa hai truyền thuyết về sự tích Lạc Long Quân lập đô ở Ngàn Hống Nghệ An ngày nay - mà tác giả nói tới - và truyền thuyết về lịch sử lập quốc của nước Văn Lang được ghi trong chính sử, thì truyền thuyết nào đúng? Hay cả hai đều sai? Như vậy, tuy luận điểm của tác giả đạt ra một giả thuyết mới, bác bỏ quan điểm phủ nhận truyền thống cội nguồn Việt sử của hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam hiện nay, khi họ cho rằng: dân tộc Việt chỉ "hình thành vào khoảng 700 năm trước công nguyên", với "một liên minh gồm 15 bộ lạc; hoặc cùng lắm là một hình thức nhà nước sơ khai". Nhưng rõ ràng, đây vẫn là một sự phản bác chưa hoàn hảo của tác giả, để chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Bởi vì, hệ thống luận cứ của tác giả vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong nội hàm của nó. Và điều này, tôi chứng minh ngay sau đây: Vấn đề cội nguồn truyền thống của Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến - được ghi nhận trong chính sử - bị coi như là một truyền thuyết không đáng tin cậy, và cần phải có những bằng chứng khoa học chứng minh. Vậy thì việc Lạc Long Quân bắt đầu xuất hiện ở Nghê An cũng chỉ là một truyền thuyết, mang tính địa phương, được ghép với truyền thuyết Hoàng Đế chiến Xuy Vưu ở Trác Lộc rất chủ quan của tác giả. Và rõ ràng truyền thuyết này trong cổ thư chữ Hán, lại không dính dáng gì đến truyền thuyết Lạc Long Quân cả. Hơn nữa, cả hai đều là truyền thuyết. Nếu như, mặc định rằng: giả thuyết của tác giả là đúng, mà trong đó cho rằng nhà nước Văn Lang của dân tộc Việt do Lạc Long Quân thua trận rút về Nghệ An lập nên, thì nó sẽ không giải thích được những điều mà chính tác giả dẫn chứng trong tác phẩm. Đó là những di sản văn hóa vật thể của Việt tộc được tìm thấy ở khắp nơi thuộc vùng ĐNA và cả Nam Dương Tử. Hoặc nó cũng không giải thích được sự giống nhau giữa gen của người Trung Quốc hiện nay ở Nam Dương tử với người Việt hiện nay, mà Gs Bs Trần Đại Sĩ phát hiện; hoặc gen người Nhật Bản hiện nay với người Việt hiện nay, mà các nhà khoa học Nhật xác định. Hay nói rõ hơn: Khi tác giả cho rằng Việt tộc thua trận Trác Lộc ở bắc hạ lưu sông Dương Tử và chạy thẳng xuống Nghệ An thì nó đã bỏ qua miền đất Nam Dương Tử Trong tác phẩm này tác giả còn tỏ ra lúng túng và tự mâu thuẫn, khi cho rằng: nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn vốn là một thành viên của nhà Chu, là một trong những nhà nước quan trọng của Việt tộc. Trong khi sự hình thành nhà nước Việt của Câu Tiễn lại ra đời từ hơn 2000 năm trước công nguyên từ thời nhà Hạ, theo như tác giả viết. Tức là sau ngót 700 năm sau trận Trác Lộc. Vậy thì Việt tộc hình thành từ không gian nào? Ở hạ lưu phía bắc sông Dương tử do tổ tiên của Việt Vương Câu Tiễn thành lập, hay do ở Lạc Long Quân thành lập ở Bắc VN sau khi rút lui về đây vào năm 2700 trước công nguyên? Kính thưa quý vị. Trong cuốn sách của tác giả còn nhiều chi tiết có tính mâu thuẫn khác, mà tác giả chưa giải thích được một cách hợp lý. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần nêu hai luận cứ chủ yếu của tác giả, trong đó có hệ thống giả thiết khoa học căn bản, là "Loài người có nguồn gốc từ châu Phi", vốn tự thân đã hàm chưa nội dung của một học thuyết chưa hoàn chỉnh, đủ để có những đề nghị với tác giả cần bổ sung thêm nhằm hoàn thiện tác phẩm. Như vậy, bằng sự phản biện của tôi trong bài viết này, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa để xin được sự quan tâm của quý vị rằng: Tất cả mọi hiện tượng, vấn đề và sự kiện tồn tại khách quan, đều là đối tượng nghiên cứu khoa học. Vấn đề tiếp theo là: từ những thực tại khách quan đó, là nền tảng của những giả thuyết khoa học, những lại rất khác nhau và không tránh khỏi mâu thuẫn nhau. Vậy thì trước những cách giải thích nhân danh khoa học, thông qua những giả thuyết khoa học khác nhau và mâu thuẫn, thì phải có một chuẩn mực để thẩm định tính đúng sai - dù là tương đối của các giả thuyết khoa học. Cho dù giả thuyết đó ở lĩnh vực khoa học nào - khoa học xã hội nhân văn, khoa học lịch sử, cho đến khoa học tự nhiên. Tiêu chí đó là: ["Một giả thuyết hoặc một lý thuyết khoa học được coi là đúng, nó phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những sự việc, vấn đề và những hiện tượng liên quan đến nó, có tính hệ thống, hoàn chỉnh, nhất quán, có tính quy luật, có tính khách quan và có khả năng tiên tri"]. Đồng thời, một tiêu chí khoa học khác cũng xác định rằng: ["Một lý thuyết nhân danh khoa học bị coi là sai, nếu như chỉ một mắt xích trong hệ thống luận cứ của nó được chứng minh là sai, mà tự thân hệ thống lý thuyết đó không biện minh được".] Trong bài nói này, tôi đã chỉ ra những luận điểm chưa chặt chẽ của tác giả, là: 1/ Đề nghị tác giả Hà Văn Thủy xác định tiêu chí hình thành một dân tộc, để từ đó xác định cội nguồn dân tộc Việt. Chứ không thể võ đoán cho chủng người có nguồn gốc châu Phi đã đến Đông Nam Á và trở thành người Việt cổ trước khi đi lên phía Bắc. 2/ Chứng minh không gian lập quốc của người Việt từ Nghệ An, không thể căn cứ duy nhất vào sự liên hệ giữa những truyền thuyết.Mà nó phải có sự liên hệ giải thích tất cả những hiện tương khách quan khác, đã được công nhận, như: di sản văn hóa Việt ở khắp Đông Nam Á và Đông Bắc Á, sự giống nhau về gen di truyền của dân tộc Nhật và các dân tộc ở Nam Dương Tử hiện nay. Trong điều kiện này, tác giả cũng phải chứng minh một truyền thuyết khác về không gian lập quốc ghi nhận trong chính sử là sai. Kính thưa quý vị. Cội nguồn Việt tộc đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Hơn 1000 năm Bắc thuộc không phải con số vô cảm đọc trong một giây. Không thể có một dân tộc còn tiếp tục lịch sử của mình, khi đã mất nước. Đây là sự thật khách quan và không có ngoại lệ của lịch sử. Bởi vậy, việc làm sáng tỏ chân lý cội nguồn Việt sử là một điều cấp bách và không thuộc trách nhiệm của một vài cá nhân có cảm hứng. Mà nó là trách nhiệm của cả một dân tộc. Bởi vậy, thay cho lời kết luận của bài viết này, tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn với tác giả Hà Văn Thùy, vì những cố gắng và sự tận tụy của ông trong việc tìm về cội nguồn Việt tộc. Cho dù, trong cuốn sách đầu tay của ông có thể chưa hoàn chỉnh. Nhưng tôi tin rằng: với một nhiệt huyết vì cội nguồn dân tộc, và sự đóng góp chân tình của mọi người, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy sẽ có những tác phẩm tiếp theo ngày càng hoàn chỉnh cho quan điểm của mình, minh chứng cho chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Chân thành chúc quý vị và tác giả đã quan tâm đến những góp ý của tôi. T/p HCM 20/ 11 2016. Nguyễn Vũ Tuấn Anh. NHỮNG HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TỌA ĐÀM PS: Quan điểm của tôi - Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh - xác định rằng: Nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, bắt đầu từ 2879 TCN, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương tử, chính là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Quan điểm này không coi dân tộc Việt là cội nguồn các dân tộc ở Đông Nam á và Đông Bắc Á. https://www.facebook.com/thiensu.lacviet/media_set?set=a.1214900118557012.1073742179.100001111066256&type=3&pnref=story
 16. Vấn đề là thế này; 1/ Anh Nguyễn Quang Nhật cho rằng: Tộc Việt từ Bắc Việt Nam lên. 2/ Tôi cho rằng: Việt tộc từ Nam Dương tử xuống. Đấy là luận điểm bao quát của tôi và của NNC Nguyễn Quang Nhật. Còn lại là những lập luận, luận cứ chứng minh, nhằm làm sáng tỏ quan điểm của tác giả. Như vậy chỉ một cái đúng và cả hai đều sai. Một học giả nghiêm túc và có tư duy sâu sắc phải nhận biết được cái nào đúng cái nào sai. Chứ không thể cả hai đều đáng khen ngợi (Ngoại trừ tinh thần nghiên cứu và nhiệt huyết với cội nguồn Việt sử) . Cho dù có cả một hệ thống tư liệu đồ sộ. Nhưng cả đống tư liệu đồ sộ không có nghĩa là nó đúng. Vấn đề là khả năng tổng hợp và phương pháp phân tích của nhà nghiên cứu. Tôi chưa xem, nhưng chỉ cần nghe anh Vô Trước mô tả, tôi đã có thể khẳng định rằng: Anh Nguyễn Quang Nhật sai. Không tin anh hãy lập một topic riêng cho tác giả và đưa tất cả bộ khung đó lên dd, tôi sẽ chỉ ra cái sai, để đỡ tốn thời gian của tác giả.
 17. Tất cả hệ thống luận cứ của tác giả Nguyễn Quang Nhật chỉ cần đổi địa danh lịch sử thành luận điểm của tôi. Quý vị và anh chị em lưu ý điều này. Điều này chứng tỏ rằng: Hệ thống lập luận của tác giả Nguyễn Quang Nhật chưa chặt chẽ, nên mới có thể xảy ra hiện tượng nói trên. Với tôi, tác phẩm của tác giả Trần Quang Nhật chỉ có gía trị tư liệu để tham khảo. Cũng như: ngót 1000 trang của Ts Hà Hưng Quốc phản biện tôi, tôi phản biện ông ta chỉ cần chưa qúa nửa trang A4. Xin lỗi: Chân lý chỉ có một mà thôi. Hoặc tôi đúng: Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương Tử và tất cả đều sai. Hoặc tôi sai. Muốn thẩm định một lý thuyết, hoặc một giả thuyết khoa học được coi là đúng, phải có chuẩn mực để thâm đinh. Đó là tiêu chí khoa học chio một lý thuyết khoa họcvđược coi là đúng. Tôi thành thật khuyên các quý vị học giả, hãy thận trọng khi quán xét các sự kiện và vấn đề liên quan, nếu quý vị tỏ ra là một học giả nghiêm túc, chứ không phải dạng chém gió trong học thuật và thiếu khả năng tư duy. Anh Vô Trước có thể xin phép tác giả Nguyễn Quang Nhật để gửi toàn bộ công trình của tác giả vào web này của chúng ta. Tôi sẽ chỉ ra sai lầm của tác giả. Tôi không phải là kẻ hợm hĩnh và kiêu ngạo. Nhưng chân lý chỉ có một mà thôi. Vấn đề là khả năng chứng minh cho chân lý đó. Chân lý không phải dành cho những vị "quan năm cũng Ừ; mà quan tư cũng gật". Phải thành thực suy xét trước những quan điểm trái chiều.
 18. Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Quan điểm chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến của cá nhân tôi, đã trình bày trong những sách đã xuất bản, những bài viết trên các diễn đàn liên quan đến Lý học Đông phương từ hơn 18 năm qua. Quan điểm này có thể cùng một mục đích với nhiều học giả và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Nhưng tôi cần xác định rằng: Hệ thống phương pháp chứng minh của tôi hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào hệ thống tư duy của bất cứ cá nhân hay một nhóm nào. Tôi không độc quyền chân lý, nhưng chân lý chỉ có một mà thôi. Tôi xác định rằng: Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ, mà những tri thức tinh hoa của nền văn minh hiện đại đang mới chỉ là ước mơ. Và tôi khẳng định rằng: Duy nhất chỉ có nền văn hiến Việt - mà tiếp nối là nền văn hóa truyền thống Việt hiện nay, mới đủ tư cách, đủ khả năng, phục hồi lại một cách hoàn chỉnh những gía trị đích thực của nền văn minh Đông phương, đang sừng sững thách đố trí tuệ của toàn thể văn minh nhân loại hiện đại.
 19. Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - không nói đến Thượng Đế, mà vỏn vẹn chỉ có một từ là "Thái Cực". Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất mà tri thức tinh hoa của nhân loại đang mơ ước, để tiếp tục sự phát triển của nền văn minh và sự tồn tại bình ổn của loài người trên trái Đất này. Nhân danh Lý thuyết thống nhất, nó phải giải thích được các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và tâm linh. Cho nên Lý thuyết này không phủ nhận Thượng Đế. Nhưng chưa bao giờ nền văn minh Đông phương - ngay cả trong cổ tích và huyền thoại - xác định Thượng Đế tạo ra vũ trụ. Thí dụ: Trong Tây Du Ký, Đức Phật xác định Thượng Đế cai quản vũ trụ, nhưng không tạo ra vũ trụ này.
 20. Hùng lưu ý: Diễn đàn có những bài cũ chưa phục hồi được?!
 21. TQ vội trấn an dân vì Trump-Putin "thân nhau ra mặt": Nga không dám hy sinh Bắc Kinh Hải Võ | 16/11/2016 19:37 Hôm 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Tối cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin cũng gọi điện cho ông Trump. (Ảnh minh họa) Kremlin tiết lộ, Putin và Trump cùng thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ đang ở tình trạng "hết sức không lý tưởng". Hai ông đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác mang tính xây dựng và đối thoại, bao gồm hợp tác chống khủng bố, trên cơ sở tôn trọng, không can thiệp công việc nội bộ của nhau; đồng thời nhấn mạnh tạo dựng nền tảng vững chắc để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại hai chiều. Về phía Mỹ, đại diện của ông Trump hé lộ thông tin một cách thận trọng hơn, nhưng cũng xác nhận Tổng thống đắc cử "rất kỳ vọng cùng nước Nga và nhân dân Nga duy trì quan hệ ổn định lâu dài". Trong giai đoạn tranh cử, Trump nhiều lần chỉ trích chính quyền Tổng thống Barack Obama và ca ngợi năng lực lãnh đạo của Tổng thống Nga. Trong khi đó, ông Putin mô tả Trump như một "nhân vật xuất sắc và đầy tài trí". Giới quan sát quốc tế phổ biến tin rằng quan hệ Nga-Mỹ sẽ cải thiện trong nhiệm kỳ của Trump, bởi bên cạnh những phát ngôn thiện chí của hai bên còn có nhận định: Thứ nhất là chính quyền Obama đã đi quá xa trong thế đối đầu với Nga, xu thế tiếp theo nhiều khả năng là xoa dịu tình hình. Thứ hai, Trump thể hiện tương đối rõ ưu tiên dành cho chính sách đối nội. Quan hệ nước lớn hòa dịu sẽ giúp ông giảm bớt tác động từ các thế lực bên ngoài. Ông Tập Cận Bình (trái) gọi điện cho ông Trump cùng ngày với ông Putin. (Ảnh: Getty Images) Quan hệ Nga-Trung thời Donald Trump Trong trật tự thế giới thế kỷ 21, Nga-Mỹ-Trung Quốc đang trở thành "thế chân vạc" của quan hệ quốc tế. Nói cách khác, quan hệ Nga-Mỹ cải thiện đến mức độ nào, từ đó tạo ra ảnh hưởng ra sao lên quan hệ Nga-Trung, vốn trở nên mật thiết rõ rệt trong 2 năm trở lại đây, là vấn đề khiến dư luận Trung Quốc lo ngại khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nắm quyền. Trong bài phân tích sáng 16/11, tờ Thời báo Hoàn Cầu, thuộc chủ quản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo, trấn an dư luận trong nước rằng nỗ lực vãn hồi quan hệ của Moscow và Washington sẽ không gây thiệt hại cho lợi ích Trung Quốc do xuất phát điểm của Nga-Mỹ "không nhằm vào Trung Quốc". Nga-Trung xích lại gần nhau là hệ quả của một loạt nhân tố thúc đẩy và đến nay được cho là đã giúp hai nước ổn định lợi ích chiến lược. Hoàn Cầu khẳng định giá trị quan hệ hợp tác song phương đối với Moscow "hoàn toàn tích cực", Bắc Kinh "không buộc Nga phải đánh đổi bằng cái giá đặc biệt nào đó", vì vậy "không tồn tại việc Nga hy sinh quan hệ với Trung Quốc để phát triển quan hệ với Mỹ". Trạng thái cơ bản của "tam giác" Mỹ-Nga-Trung được quyết định do cục diện về sức mạnh quốc gia. Công thức vận hành của nó là sự cân bằng về thế lực và sức mạnh. Khi Mỹ là quốc gia có sức mạnh vượt trội và áp đặt chiến lược gây sức ép ở châu Âu lẫn châu Á, sự xích lại của Nga-Trung là xu thế logic về chính trị quốc tế. Quan hệ Nga-Trung diễn biến tốt thì mỗi nước đề tự mình giành được thêm quyền chủ động trước Mỹ: Với Nga là ở Đông Âu và Trung Đông, với Trung Quốc là châu Á-Thái Bình Dương. . Trump khó có thể làm biến dạng "tam giác" Mỹ-Nga-Trung Hoàn Cầu đánh giá, chính quyền mới của Mỹ sẽ đối diện với nhiều thách thức. Ông Trump không thể tập trung tài nguyên và phương hướng cải tổ vào một mối quan hệ ngoại giao đặc biệt nào đó, ví dụ như Nga. Quan hệ nước lớn là một cuộc chơi phức tạp và có xu hướng tìm đến sự bền vững. Muốn tác động vào "chân vạc" Nga-Trung-Mỹ, Trump cũng chỉ có thể điều chỉnh ưu tiên về phương hướng và sức mạnh, nhưng rất khó vượt qua được xu thế lớn là Bắc Kinh "liên minh" với Moscow. Trong quan hệ giữa Mỹ với Nga hay với Trung Quốc, vấn đề dễ được thay đổi chính là bầu không khí ngoại giao. Đây cũng là không gian mà ông Trump có biên độ điều chỉnh lớn nhất. Dù vậy, Hoàn Cầu cho rằng "không khí ngoại giao" trên thực tế không chiếm nhiều giá trị trong quan hệ nước lớn. Do đó sự "thân mật" ra mặt giữa Trump và Putin chưa đủ khiến Bắc Kinh e ngại. Chính phủ Trung Quốc tin rằng quan hệ Nga-Trung, về lâu dài, là trục ổn định nhất trong "tam giác ba bên" mà các nhà lãnh đạo mỗi nước sẽ phải nỗ lực gìn giữ. Trump "nói hớ" vụ trục xuất 3 triệu dân nhập cư: Số liệu ảo, theo kịp Obama cũng khó theo Trí Thức Trẻ ======================== Đúng là thế giới này cũng chẳng khác gì cái chợ Bắc Qua Hanoi.
 22. Xin cảm ơn. Tôi hiểu rồi. Và quả là điều kỳ diệu.
 23. Bài viết rất chủ quan duy ý chí. Sự thật sẽ không diễn biến như họ nghĩ. Ngài Obama coi TTP là chiến lược kinh tế để cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Nhưng ngài Trumf không cần điều đó. Hy vọng những ai quan tâm đến topic này, đừng cho rằng lão quay ngoắt 180 độ ủng hộ ngài Trumf khi đắc cử tổng thống. Lão đã thay đổi thái độ và ủng hộ ngài Trumf vào phút chót trước bầu cử chỉ 1 ngày. Sau khi có đầy đủ thông tin cần thiết.
 24. Tổng thống Obama - "đại sứ" đầu tiên của ông Trump Thứ ba, 15/11/2016 - 21:34 Chia sẻ Dân trí Với chuyến công du cuối cùng diễn ra ngay sau chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 8/11, Tổng thống Barack Obama đã vô tình trở thành vị đại sứ đầu tiên mang thông điệp nhằm trấn an các đồng minh. >> Ông Obama trấn an đồng minh về chính sách của ông Trump với NATO >> Tổng thống Obama kêu gọi người Mỹ cho ông Trump một cơ hội >> Ông Obama và Trump bàn chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: Reuters) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/11 đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài cuối cùng tới Hy Lạp, Đức và Peru. Trong chuyến đi kéo dài 6 ngày này, Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là phải tìm cách trấn an các đồng minh và đối tác sau chiến thắng bất ngờ của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Mỹ dưới thời chính quyền mới. Nhiệm vụ của Tổng thống Obama hiện giờ là giải thích với các nhà lãnh đạo thế giới để họ tin vào sự lãnh đạo của ông Trump trong thời gian tới và rằng chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn khá ổn định bất chấp những thay đổi trong chính quyền. Dự kiến, ông Obama sẽ nhóm họp với lãnh đạo châu Âu ở Berlin vào ngày 18/11 và tiếp đến là với lãnh đạo Trung Quốc và châu Á-Thái Bình Dương ở Peru vào cuối tuần này. Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng diễn ra ngay trước chuyến công du, ông Obama cũng khẳng định: "Trong buổi nói chuyện của tôi với tổng thống mới đắc cử, ông ấy thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới việc duy trì những mối quan hệ đối tác chính của Mỹ, bởi vậy một trong những thông điệp tôi có thể truyền tải đó là cam kết của tổng thống mới đắc cử đối với NATO và các đồng minh trong khối. Mỹ cam kết tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với NATO và mối quan hệ này không chỉ tốt cho châu Âu mà còn tốt cho nước Mỹ, liên minh này là quan trọng đối với thế giới”. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO dựa vào Mỹ, buộc Washington phải gánh phần lớn các khoản chi ngân sách cho an ninh quốc phòng, và nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ không đóng góp ngân sách cho NATO như hiện tại. Và như vậy, với những nỗ lực ngoại giao trong những tháng cuối nhiệm kỳ này, Tổng thống Obama vô tình trở thành vị "đại sứ" đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Minh Phương Tổng hợp =================== Bởi vậy, chơi với Hoa Kỳ là phải có ký. Khi đã ký thì dù tổng thống nào của Hoa Kỳ cũng không thể phủ nhận người đại diện quốc gia đã ký trước đó. Thực ra NATO cũng ko cần lo lắng lắm, khi về cơ bản họ đã có những hiệp định đã ký với Hoa Kỳ.
 25. Trung Quốc sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ 11:00 AM - 14/11/2016 Thanh Niên Online Thu Thảo Chiến thắng của ông Donald Trump dường như là thiệt hại cho Trung Quốc. Song liệu thực tế có phải thế? Bài viết của nhà báo hãng tin Bloomberg Michael Schuman sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ gợi ý câu trả lời giúp bạn. Chiến thắng lớn của ông Donald Trump có thể là thiệt hại to dành cho Trung Quốc. Sau khi dành phần lớn chiến dịch vận động tranh cử để gọi Trung Quốc là lừa đảo, cướp việc làm của Mỹ, việc ông Trump đắc cử tổng thống gần như chắc chắn đồng nghĩa với chuyện Washington sẽ cứng rắn hơn nhiều trước vấn đề thương mại, tiền tệ và những vấn đề kinh tế gây tranh cãi khác của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc có thể sẽ chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì sự bùng phát chủ nghĩa dân tộc mà ông ấy gợi mở cuối cùng phục vụ lợi ích kinh tế Trung Quốc, không phải Mỹ. Hẳn nhiên ông Trump sẽ gây ra một số xáo trộn trong ngắn hạn. Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Mỹ đến nay là quan trọng nhất vì Đại lục cần khách Mỹ mua hàng xuất khẩu, cần đầu tư và công nghệ Mỹ để nâng cấp ngành công nghiệp. Những gì ông Trump đã đe dọa, gồm chuyện tăng thuế, tái đàm phán hiệp định thương mại và gán cho Trung Quốc cái danh “thao túng tiền tệ”, có thể là đòn giáng mạnh vào tăng trưởng của quốc gia châu Á khi nước này chật vật với núi nợ, chuyện dư thừa công suất và xuất khẩu trì trệ. Bài viết dưới đây là nhận định của Giáo sư Eswar Prasad thuộc trường Dyson ở Đại học Cornell. Ông là hội viên thâm niên tại Viện Brookings và là tác giả quyển sách Đồng tiền thắng cuộc: Sự nổi lên của nhân dân tệ. Dù vậy, các chính sách của ông Donald Trump cuối cùng sẽ tốt cho lợi ích Đại lục, vì trên thực tế, một Trung Quốc mà ông gán mác “đánh cắp” công ăn việc làm với nhiều động thái thiếu công bằng và lao động giá rẻ chẳng còn tồn tại. Trung Quốc ngày nay không còn quan tâm đến dây chuyền may quần jean hay lắp ráp iPhone. Với giá cả leo cao, Trung Quốc đang mất nhiều việc làm đến các nước đang phát triển khác, và đến Mỹ. Trung Quốc mới này có mục tiêu lớn hơn, mạnh mẽ hơn - điều mà dường như ông Trump không hiểu. Thay vì đứng ở vị trí công xưởng thế giới, tung ra những mặt hàng giá rẻ cho Wal-Mart Store, Trung Quốc có ý định tạo ra những nhà vô địch quốc gia để cạnh tranh, thậm chí thay thế Mỹ. Giới lãnh đạo Đại lục muốn khách hàng Mỹ mua smartphone Trung Quốc chạy bằng hệ điều hành Trung Quốc, thay vì khách hàng Trung Quốc mua sản phẩm của Apple. Chính phủ quốc gia Đông Á hỗ trợ kế hoạch trên bằng các khoản trợ cấp và những biện pháp hậu thuẫn khác cho giới doanh nghiệp Đại lục đang phát triển công nghệ, sản phẩm mới, từ xe điện đến chất bán dẫn. Chiến lược công nghiệp quốc gia có tên “Made in China 2025” được thiết kế để thúc đẩy sản xuất tàu công nghệ cao, thiết bị y tế, người máy và nhiều thiết bị tiên tiến khác. Chính quyền địa phương chi tiền cho các doanh nghiệp vừa chớm nở. Người nước ngoài không được hưởng lợi. Nhiều doanh nghiệp quốc tế cho rằng chính phủ và môi trường kinh doanh Trung Quốc đang trở nên ít thân thiện hơn. Họ than phiền về nhiều vụ điều tra quy định bí ẩn, tệ quan liêu và rào cản đầu tư cản trở doanh nghiệp. Chính sách của ông Trump sẽ cho Trung Quốc cái cớ để củng cố các biện pháp này. Thị trường Đại lục trở nên quan trọng với các doanh nghiệp Mỹ, từ Starbucks cho đến Boeing. Nếu Đại lục đóng cửa thêm thị trường nội địa vốn có người tiêu dùng ngày càng giàu và đang phát triển, doanh thu cùng lợi nhuận công ty Mỹ sẽ giảm, số lượng công ăn việc làm mà các doanh nghiệp này tạo ra ở quê nhà cũng đi xuống. Trung Quốc muốn vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Liệu điều này có khả thi trong một thập kỷ tới hay không? Bài viết này sẽ cho bạn lời giải. Quan điểm chống thương mại của Trung Quốc cũng cho phép Đại lục mở rộng ảnh hưởng kinh tế, chính trị của mình ở châu Á. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có khả năng chết với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Cùng với nó, cơ hội củng cố sự hiện diện của Mỹ trong khu vực châu Á quan trọng về mặt kinh tế, chuyện tăng áp lực buộc Trung Quốc áp dụng các tiêu chuẩn thương mại do Mỹ thiết kế cũng chết. Việc này mở đường cho Trung Quốc thúc đẩy các hiệp định thương mại toàn châu Á của chính họ. Như nhà kinh tế trưởng châu Á Mark Williams của hãng nghiên cứu Capital Economics viết trong báo cáo ngày 9.11: “Nếu Mỹ bớt tương tác với châu Á, Bắc Kinh sẽ có cơ hội định hình hội nhập chính trị, kinh tế khu vực theo cách riêng của nước này”. Công bằng mà nói, ông Trump có lý do chính đáng để khắt khe với Trung Quốc. Sự tiến bộ của Đại lục trong lời hứa cải cách “mở cửa” không đáng kể. Vấn đề trong cách tiếp cận của ông Trump là ông đang chiến đấu với cuộc chiến của ngày hôm qua, với các ngành công nghiệp và việc làm của ngày hôm qua trong khi hỗ trợ cho các ngành công nghiệp và việc làm của ngày hôm nay ở Trung Quốc. Thay vì đưa Trung Quốc đi xuống, ông sẽ giúp nước này cạnh tranh với doanh nghiệp Mỹ trong tương lai. Ông Donald Trump từng nói giới lãnh đạo Trung Quốc thông minh hơn Mỹ. Về điểm này, ông ấy đúng. Thu Thảo