• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.211

Bài viết posted by Thiên Sứ


 1. Phản biện của Tubinh_giagia

  CBreeze đã viết:

  Thưa bác tubinh_giagia,

  Riêng cháu th́ cḥm sao này gọi theo tiếng b́nh dân là cái gáo lớn chính xác hơn . Bở vậy gán ghép cḥm sao này với chử Hùng trong các đời Hùng Vương th́ có lẽ hơi gượng ép. Có điều nếu nói những người sống trong văn hóa Ḥa B́nh, văn hóa lúa nước mà không biết coi thiên văn th́ bác nghĩ như thế nào ?

  Nói về "văn hóa lúa nước" hay "văn hóa Hòa Bình" có biết Thiên văn hay không (??) ... thì phải chờ xem có "chứng cứ vật thể" gì ở thời đại đó để kiểm chứng với vòng Tuế sai của Thiên Cầu hay không chứ, phải không hở CBreeze?? Với lại, họ coi thiên văn như thế nào - cũng phải có gì "GHI CHÚ" lại để chứng minh rằng Thiên Văn cổ của Lạc Việt là như thế này, thế nọ v.v...

  Chứ phải đâu cóp nhặt của người Hoa Hạ rồi bảo là của Lạc Việt chứ hỉ? Hoặc lấy cái tranh Hàng Trống (chịu ảnh hưởng của các luồng tư tưởng,văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân) mấy thế kỷ trước đây làm bằng hè? Posted Image Đó là Thiên Văn cổ của Lạc Việt ???

  --- oOo ---

  Dưới đây, thêm một mẫu đối thoại giữa Tubinh_giagia với một bạn trẽ có chút kiến thức về Thiên Văn Hiện Đại mà có dính líu đá động đến tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ:

  fairydream;87482 đã viết:

  Trước khi vấn đề đẩy đi quá xa. để fairy tóm lược lại đại ý của vấn đề cho mọi người dễ hình dung.

  Trong bài nghiên cứu Hà đồ của bác Thiên Sứ có phần chỉ ra mối liên quan về tên gọi của các chòm sao Vũ Tiên-> Thiên Long -> Tiểu Hùng với gia phả Lạc Việt: Vụ Tiên->Lạc Long Quân-> Hùng Vương . Bác Thiên Sứ cho là đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

  Ở đây fairy thắc mắc đây là 1 sự ngẫu nhiên hay có dụng ý (theo bác TSứ) theo kiến thức của fairy thì:

  1-Các chòm sao này là của phương Tây. Tên các chòm sao là tên Tây chuyển sang hán việt . Người phuơng đông chỉ biết các tên gọi này khi kiến thức phuơng Tây du nhập khoảng Tk 15-16.

  Để nói rõ thêm, ví dụ như:

  Chòm sao Hercules constellation, có những vì sao theo ký tự Hy Lạp

  α

  β

  γ

  δ

  ε

  ζ

  η

  θ

  ι

  κ

  λ

  μ

  ν

  ξ

  v.v...

  nối kết hình thành đã được ghi nhận thì trong Chòm sao Hercules constellation có những vì sao kia được nối kết hình thành một thiên tượng khác (không chỉ trong Chòm sao Hercules constellation mà còn liên đới đến những vì sao khác trong các chòm sao khác) được ghi nhận RIÊNG BIỆT với người Trung Hoa cổ đại!

  Như vậy, Thiên văn cổ đại Trung Hoa có những vì sao nối kết hình thành những thiên tượng CÁ BIỆT trong văn hóa của họ!

  Thế nên, khi 88 chòm sao của Thiên văn Tây phương được biết đến - thì lại được người Trung Hoa chuyển dịch sang Hán ngữ mà từ Hán-Việt của nó đã được người Việt tiếp thu nhanh chóng khi tìm hiểu về Thiên Văn Học!

  Một điều, không thể không thừa nhận là người Việt dùng rất nhiều danh từ Hán Việt và tiếp thu luôn cả những gì mà người Trung Hoa đã chuyển dịch. fairydream;87482 đã viết:

  2- Trong thiên văn phuơng đông vùng sao của các chòm này được phân chia thành các chòm khác và có tên gọi khác. Đúng thế, cho nên trong văn hóa thiên văn cổ của người Lạc Việt thì chưa thấy tài liệu, chứng cứ nào rõ ràng hệ thống như bài viết mà hội viên thanhdc đã đưa lên về các chòm sao trên bầu trời!

  Có ai , có ý kiến khác hơn không ???

  fairydream;87482 đã viết:

  [quote]=> Như thế theo ý của fairy kết luận trong bài nghiên cứu của bác Thiên Sứ là không hợp lý . Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên gọi.

  Bác tubinh_giagia fairy chỉ thảo luận trên tình thần khoa học thôi . Không phải ngẫu nhiên về tên gọi đâu Fairydream, mà là văn tự cũng không chuẩn, không đúng nghĩa để nói về sao Vụ Tiên cho Tiên Tọa , Hùng Vương cho Tiểu Hùng Tinh; duy chỉ Thiên Long Tọa có đúng nghĩa với Lạc Long Quân --- nhưng chòm sao Thiên Long Tọa được chuyển dịch ngày nay từ chòm Draco constellation đã được NGẮT RA chia làm 2 để miêu tả tòa Tử Vi Viên: Tả ViênHữu Viên ... , Thiên Long Tọa vốn không phải là danh xưng thời cổ đại để ví đến sự trùng khớp của truyền thuyết Lạc Việt!

  Tubinh_giagia


 2. Trả lời của LocCocTu01

  Chào tubinh_giagia,

  Tôi vẫn hay xài trình an MaiHoa và LVDT của bạn (thật sự gọi LVDT cho vui cửa nhà, cái tên không quan trọng). Thật là tuyệt vời !

  Có thể nào bạn viết một trình khác tuơng tự như trình trên để lập quẻ bói Dịch hay không ? Thí dụ : có người gieo như thế này

  Gieo lúc 10:40am tại TX ngày 04/06/07

  Hỏi: tiến được đến hôn nhân không ?

  1: HHH

  2: HHT

  3: HHT

  4: HHH

  5: TTH

  6: HHT

  Rồi người khác dịch thành quẻ sau:

  Ngày Canh Ngọ tháng Mão – o vong Tuất Hợi

  17. TRẠCH LÔI TUỲ (Mộc) biến THUỶ ĐỊA TỶ (Thổ)

  DX - - Đ. Thê Tài Mùi Thổ (Ứng)

  Ctr --- Quan Quỷ Dậu Kim

  CT --- Phụ Mẫu Hợi Thuỷ ..................... Quan Quỷ Thân Kim

  TL - - C. Thê Tài Thìn Thổ (Thế)

  HV - - Huynh Đệ Dần Mộc

  BH --- Phụ Mẫu Tí Thuỷ ....................... Thê Tài Mùi Thổ

  Phục tử tôn ngọ hỏa hào 4

  Quy Hồn biến Quy hồn

  Công việc lập trình này chắc tốn công sức nhiều lắm nhưng tôi chưa từng thấy trình nào đầy đủ và trình bày đẹp như trình Mai Hoa-LVDT của bạn.

  Hồi trước tôi hay vật lộn với bạn, nay phải kêu to 3 tiếng Hảo Gia Gia, đủ cho thấy bạn đúng là kỳ nhân đẳng nhất !

  KillBill/HoaCai1956


 3. Phản biện của Tubinh_giagia

  CBreeze đã viết:

  Thưa bác tubinh_giagia,

  Cũng trong nguồn mở tiếng Anh của wikipedia mà cháu dẫn ra sau đây th́ chử Latin Ursae Major (dịch con gấu lớn) có là v́ người Hy Lạp nghe lộn âm Rakh (sáng) của tiếng Phạn ra thành raktos (gấu). Riêng cháu th́ cḥm sao này gọi theo tiếng b́nh dân là cái gáo lớn chính xác hơn . Bở vậy gán ghép cḥm sao này với chử Hùng trong các đời Hùng Vương th́ có lẽ hơi gượng ép. Có điều nếu nói những người sống trong văn hóa Ḥa B́nh, văn hóa lúa nước mà không biết coi thiên văn th́ bác nghĩ như thế nào ?

  Xin lỗi nếu cháu có ngắt ngang nguồn tư tưởng của bác. Xin được nghe tiếp về HTBQ Văn Vương và cái lư của nó qua bài của bác .

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major#_note-0

  Như đã có nói qua là, một ai đó có chút kiến thức Thiên Văn Hiện Đại (chứ chưa nói gì về thời Cổ Đại) thì cũng nhìn thấy sự GƯỢNG ÉP của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ trong vấn đề trên.

  Còn nói về nguồn mở tiếng Anh của wikipedia mà CBreeze dẫn ra là: Ursa Major (Đại Hùng Tinh) thì việc người Hy Lạp có lẫn lộn về âm ngữ hay không vẫn trong phạm trù Ursa Major (Đại Hùng Tinh). Vì rằng, chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh nổi bật này đã được ghi nhận bởi bao nền văn hóa từ Đông sang Tây đó vậy!

  Về vấn đề, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhầm lẫn ở đây là: tác giả không nắm vững được kiến thức Thiên Văn Hiện Đại qua 88 chòm sao tiêu biểu trong Thiên văn Học Tây Phương. Thế nên, khi 88 chòm sao của Thiên văn Tây phương được biết đến - thì lại được người Trung Hoa chuyển dịch sang Hán ngữ mà từ Hán-Việt của nó đã được người Việt tiếp thu nhanh chóng khi tìm hiểu về Thiên Văn Học! Rồi thì tác giả nhầm lẫn đánh đồng (cố ý hay không thì tác giả tự biết Posted Image ) các tên gọi của các chòm sao này GÁN ÉP lên phả hệ của vua Hùng kỷ Hồng Bàng thị ...

  Sự DỰNG CHỨNG này của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ và GẮN NHÃN Made in Vietnam để dễ lấy sự đồng tình của người Việt mà Rao Bán ý niệm PHỤC HỒI nền Văn Hóa Lạc Việt đó vậy! Tuy nhiên, hành vi lập lờ đánh lận con đen, và cóp nhặt nguồn từ đâu không rõ (để dẫn đắt lệch lạc cho độc giả) như thế thật không CHÍNH DANH. Do đó, mới có cái thread này vậy!

  Tubinh_giagia


 4. Bài trả lời của CBreeze

  Thưa bác tubinh_giagia,

  Cũng trong nguồn mở tiếng Anh của wikipedia mà cháu dẫn ra sau đây th́ chử Latin Ursae Major (dịch con gấu lớn) có là v́ người Hy Lạp nghe lộn âm Rakh (sáng) của tiếng Phạn ra thành raktos (gấu). Riêng cháu th́ấy cḥòm sao này gọi theo tiếng bình dân là cái gáo lớn chính xác hơn . Bởi vậy gán ghép cḥòm sao này với chử Hùng trong các đời Hùng Vương thì có lẽ hơi gượng ép. Có điều nếu nói những người sống trong văn hóa Ḥòa B́ình, văn hóa lúa nước mà không biết coi thiên văn thì bác nghĩ như thế nào ? Xin lỗi nếu cháu có ngắt ngang nguồn tư tưởng của bác. Xin được nghe tiếp về HTBQ Văn Vương và cái lư của nó qua bài của bác .

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major#_note-0


 5. Phản biện của tubinh_giagia

  Nói về kiến thức CÓ HẠN của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ về Thiên văn Học mà những ai có chút ít kiến thức về Thiên văn Hiện Đại cũng như Cổ Đại phải phì cười thương cảm. Dưới đây là một mẫu đối thoại giữa Tubinh_giagia với một bạn trẽ có chút kiến thức về Thiên Văn Hiện Đại mà có dính líu đá động đến tác giả:

  --- oOo ---

  Theo như lịch sử Việt nói về thời kỳ Hồng Bàng thì Kinh Dương Vương (con trai của vua Đế Minh "cháu 3 đời của Thần Nông" và con gái Vụ Tiên ) lên ngôi vào năm Nhâm Tuất (2879 năm TCN) tức là khoảng gần 3000 năm TCN --- nhằm lúc sao Thuban (Hữu Xu) trong chòm Draco Constellation (Thiên Long Tọa) là sao Bắc Cực. Thứ đến, Kinh Dương Vương (lấy con gái của Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân, húy Sùng Lãm)

  Kế đến là Lạc Long Quân lấy con gái của Vua Đế Lai (cháu trai của Kinh Dương Vương) là Âu Cơ sinh ra 100 con trai (tục truyền sinh trăm trứng) rồi chia tay nhau – mỗi người giữ 50 đứa con; Mẹ lên núi (có bản nói là “rừng”), Cha xuống biển (có bản nói là “Nam Hải” hay là về phương Nam) và Cha Long Quân dựng nước gọi là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu và (phong cho con trưởng làm Hùng Vương nối ngôi vua) và truyền nối 18 đời đều gọi là Hùng Vương.

  Ấy thế, mà bác Thiên Sứ lại phải “tội tình gì phải gò ép để nó trở thành không hợp lý khéo theo tính khoa học của cả bài nghiên cứu” như thế này:

  Trích dẫn:

  Phả hệ của vua Hùng còn liên hệ với chu kỳ các sao Thiên cực Bắc được trình bày như sau:

  Do trục tự quay của trái Đất thay đổi nên điểm Thiên cực bắc cũng thay đổi với chu kỳ là 26000 năm. Theo sự tính toán của các nhà thiên văn thì các sao sau đây đã, đang và sẽ là sao Bắc cực:

  – Khoảng hơn 7000 năm tr.CN là sao t chòm sao Vũ Tiên.

  – Gần 3000 năm tr.CN là sao a của chòm Thiên Long.

  – Hiện tại là sao a chòm Tiểu Hùng Tinh.

  – Hơn 7000 năm sau là sao a chòm Thiên Vương.

  (Theo sách “Vũ Trụ Quanh Em” tập I – Nxb Giáo Dục – 1995, trang 23)

  So sánh với phả hệ của vua Hùng, chúng ta lại thấy một sự trùng khớp sau đây:

  Thế hệ thứ nhất:

  __ Hoàng hậu Vụ Tiên và chòm sao Vũ Tiên

  (Kinh Dương Vương là con trai của vua Đế Minh "cháu 3 đời của Thần Nông" và con gái Vụ Tiên )

  Thế hệ thứ hai:

  __Tổ phụ Lạc Long Quân và chòm sao Thiên Long.

  (Kinh Dương Vương lấy con gái của Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân, húy Sùng Lãm)

  Thế hệ thứ ba:

  __Quốc tổ Hùng Vương và chòm sao Tiểu Hùng Tinh

  (Lạc Long Quân phong cho con trưởng làm Hùng Vương nối ngôi vua)

  mà Fairydream đã cảm nhận vậy!

  Trùng khớp hay Gò ép ???

  Chuyện dễ hiểu, Vua Đế Minh lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra Kinh Dương Vương – rồi Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân sinh ra Lạc Long quân và sau đó Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra trăm con trai mà phong cho con trưởng là vua Hùng Vương … thì giỏi lắm 3 thế hệ này xảy ra trong vòng 100 năm là max. Trong khi các chòm sao ở thiên cực Bắc được nhìn thấy xảy ra cả mấy ngàn năm .. thì không Gò ép lại là gì ??

  Thứ đến, tên của các chòm sao Tây Phương được dịch sang tiếng Hán trước tiên rồi người Việt cứ lấy đấy mà dùng chứ làm gì có một nền thiên văn cổ Văn Lang đâu hè …

  Cứ như chòm Hercules constellation, vì theo sự tích các chòm sao thì chòm sao này nói về một người hùng, có sức mạnh vô song nên người Trung Hoa đã phiên dịch theo “ý nghĩa” ra là Vũ(Võ) Tiên – là một vị Tiên giỏi Võ; chứ có chữ Vũ khác đồng âm mà dị nghĩa lại là Vũ = Mưa v.v… trong khi Vụ Tiên của truyền thuyết Lạc Việt lại là chữ Vụ lại mang ý nghĩa khác …

  Còn chòm Draco constellation, có danh từ Latin nghĩa là “con rồng” thì người Trung Hoa dịch ra là “Thiên Long” và truyền thuyết Lạc Việt có Lạc Long Quân thành ra cho là trùng khớp! hí hí

  Thứ đến, chòm Ursa Minor constellation hay còn gọi thông dụng là “Little Dipper” nhưng danh từ Latin có nghĩa là “Little Bear” nên người Trung Hoa mới dịch theo “ý nghĩa” ra là Tiểu Hùng Tinh. Hùng đây là con gấu, chứ hỏng phải chữ Hùng của loài chim đực, thú đực hoặc là người có sức mạnh mà Hùng Vương không phải mang cái nghĩa là Vua Gấu .. thì sao lại Gò ép cái chuyện thế hệ thứ ba của Lạc Việt mà chi, phải không Fairydream ???

  Chưa hết, bác Thiên Sứ ấy đã trích dẫn cái di vật khảo cổ “rìu đá” có niên đại từ 5000 năm TCN gạch ngang dọc này

  http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/1576_1175105197.jpg

  (theo “Tìm Về bản Sắc Văn Hóa Việt Nam” của Gs. Trần Ngọc Thêm) cũng gò ép cho nó là hình khắc của chòm sao Vũ Tiên (Hercules) cơ!

  Thử xét, vòng Tuế sai vào khoảng 5000 năm TCN thì ở khoảng địa phận của Tử Vi Tả Viên trong tòa Tử Vi Viên do sao “Tả Xu” hay còn gọi là “Tả Viên Nhất” đóng trú tức là sao ι Draconis của chòm sao Draco constellation chứ có phải là khoảng thời gian của sao τ Herculis của chòm sao “Vũ Tiên” Hercules constellation là ngôi “Thất Công Nhị” gần vòng Tuế sai của thiên cực Bắc đâu hè hihihihi … (– Khoảng hơn 7000 năm tr.CN là sao t chòm sao Vũ Tiên.)

  Với lại, xoay phải xoay trái, tới lui lòng vòng cái hình khắc trên “rìu đá” đó có giống những sao nào của chòm Vũ Tiên (Hercules) đâu …

  Cho nên, Fairydream đã “cảm thấy tội tình gì phải gò ép để nó trở thành không hợp lý khéo theo tính khoa học của cả bài nghiên cứu” là một lời trân trọng xác đáng vậy!

  Tubinh_giagia


 6. Phản biện của tubinh_giagia

  Để rồi, đi sâu vào bài viết:

  HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

  để rộng đường tham khảo lại phát giác ra những không chính danh, mập mờ, lừa lọc trong bài viết và những trích dẫn không nguồn xuất xứ để lừa mỵ quần chúng; như sau:

  ThienSu đã viết:

  HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

  Tiếp theo

  Như vậy; qua phần trích dẫn trên; quí vị cũng nhận thấy một điều là:

  Xuất xứ Đồ thư trong bản văn chữ Hán hết sức mơ hồ. Tất cả những luận điểm của Hán Nho và Hậu Nho tuy trải hàng Thiên niên kỷ; nhưng cho nay vẫn chưa hề có một sự sáng tỏ về bản chất đích thực của Đồ thư.

  Như vậy, những luận điểm của Hán nho hay các nhà học thuật mệnh số của Trung Hoa vẫn còn đang tìm hiểu NHƯNG họ vẫn GHI GIỮ bản Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương Y NHƯ THẾ và để KIỂM CHỨNG qua những KINH NGHIỆM thể hiện trên nhiều phương diện mấy ngàn năm qua!

  Như đã VÔ DỤNG thì đã không DUY TRÌ đến mấy ngàn năm --- chỉ đến khi tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đề xuất việc hoán vị Tốn-Khôn mà không thể LÝ GIẢI về các QUÁI khác đã AN VỊ như đó giờ ???

  Việc làm của tác giả chỉ để ĐỀ CAO và PHỤC HỒI nền văn hóa Lạc Việt (nếu "Niềm tự hào Lạc Việt" này không qua sự hướng dẫn lệch lạc là một điều rất quý và rất đáng TỰ HÀO; vì chẳng những thế, còn chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng nền Văn Hóa cổ của Lạc việt ưu tú như thế nào ...) nhưng không thể vì vậy mà CHỈNH SỬA vài chỗ cho có khác tí đi để rồi tuyên rao rằng là PHỤC HỒI nền Lý học và Văn hóa cổ của Lạc Việt chứ!?

  Thứ đến, như đã HOÀI NGHI sự xuất xứ mơ hồ của Hà Đồ, Lạc Thư trong văn bản của người Hoa Hạ -- thì lại càng nên chứng minh rằng Văn Hóa cổ của Lạc Việt có thể GIẢI THÍCH rõ ràng vì sao các QUÁI lại AN VỊ như thế (để đề phòng việc Tổ Tiên của Lạc Việt muốn chuyển tải MẬT Ý gì cho con RỒNG cháu TIÊN mới phải chứ) ... chứ đâu, lại hoán vị theo sự suy diễn CÁ NHÂN rồi tuyên rao và PHỤC HỒI nền Văn Hóa Lạc Việt một cách khinh xuất như vậy! Vì rằng, như có người VẤN NẠN như Tubinh_giagia đề vấn thì bóp hầu bóp họng [họ hoặc tubinh_giagia] như tác giả đã lạm dụng tư quyền ở trên một diễn đàn khác ???

  Tỷ như: Hình Hà Đồ như sau ...

  Posted Image

  được tác giả chế tác lồng trong Cửu Cung như vầy:

  Posted Image

  về Tượng Số, Trắng - Đen ; Âm - Dương, không nhất quán mà lại bảo là trích dẫn từ nguồn quyển KINH DỊCH của Ngô Tất Tố cơ!

  Nói tới nói lui, tác giả muốn bảo rằng các học giả Hoa Hạ "quanh co khúc thuyết" để đi đến mào đầu cho việc "thuyết minh" của tác giả về Hà Đồ liên quan đến Tranh Ngũ Hổ Hàng Trống ra sao nhé! Posted Image

  ThienSu đã viết:

  HÀ ĐỒ TRONG VĂN HIẾN LẠC VIỆT

  Hệ từ viết:“Hà xuất đồ; Lạc xuất thư; thánh nhân tác chi”

  Kính thưa quí vị!

  Có thể nói rằng: Nếu nền văn minh Hoa Hạ – mà đại biểu là Khổng An Quốc và Lưu Hâm – có thể áp đặt một cách chủ quan; hiện tượng con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà trên lưng mang Hà đồ và con thần Qui xuất hiện trên sông Lạc mang Lạc thư vào việc giải thích nội dung câu trên trong Hệ từ; thì câu trên cũng có thể giải thích hợp lý hơn là:

  Sự vận động của Thiên Hà là cơ sở của nền thiên văn học Lạc Việt. Đó chính là thực tại của nền lý học Đông phương. Những qui luật vận động và tương tác của nó do các bậc trí giả Lạc Việt chép trong sách của nền văn minh này; nên gọi là Lạc Thư. Tức là sách của nền văn minh Lạc Việt.

  Hai cách giải thích này khác nhau hoàn toàn ở chỗ:

  Cách giải thích của Hán nho đã không thể chứng minh được sự lý giải của mình; không phải chỉ vài chục; vài trăm năm mà là hàng thiên niên kỷ.

  Ngược lại; cách giải thích từ nền văn minh Lạc Việt hoàn toàn có khả năng minh chứng một cách hoàn hảo và chứng tỏ được một nền văn hiến huy hoàng trong quá khứ đến nay trải gần 5000 năm (2789 trước CN – 2005 sau CN).

  Để chứng tỏ điều này; quí vị quan tâm xem hình dưới đây:

  Posted Image

  Tranh thờ Ngũ Hổ hàng Trống trang 177/ “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” .

  Ở trên, tác giả có đề cập đến 2 điểm:

  1. Sự vận động của Thiên Hà, tinh tú

  2. Là bức hình Ngũ Hổ mà tác giả đã đơn cử

  thì "Trong số bản khắc tranh Hàng Trống còn giữ lại được, có mấy tấm đặc biệt giá trị, lưu tại Bảo tàng Lịch sử ở Hà Nội dưới ký hiệu I.5484 a.b.c. Những tấm gỗ thị dầy dặn này được khắc cả hai mặt, theo đề tài rút từ kinh nhà Phật hay cổ tích Việt Nam, Trung Hoa, kèm cả tuổi tranh "Quý Mùi lục nguyệt khởi Minh Mệnh tứ niên", tức là 1823 dương lịch. Những tấm ván này được khắc cách đây đã ngót hai trăm năm, nên ta có cơ sở tin rằng dòng trang Hàng Trống xuất hiện còn sớm hơn thế khá nhiều."

  ( ">http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/mythuat/hoihoadieukhac/tran hdangian/hangtrong/index.htm )

  và ở Bách Khoa Toàn Thư Mở của wikipedia tiếng Việt:

  (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_H%C3%A0ng_Tr%E1%BB%91ng ">

  ://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_...ng ">

  ://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_...ng ">

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_H%C3%A0ng_Tr%E1%BB%91ng

  ://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_...1%BB%91ng )

  đã có nói về xuất xứ trang Hàng Trống như vầy:

  "Hiện không có tài liệu nào chững minh về thời điểm ra đời của dòng tranh này, nhưng nhìn chung nhiều thông tin cho thấy dòng tranh này ra đời vào khoảng thế kỷ 16. Và chịu ảnh hưởng rõ rệt của các luồng tư tưởng, văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân. Là kết quả của sự giao thoa tinh hoa giữa Phật giáo, Nho giáo; giữa loại hình tượng thờ, điêu khắc ở đình, chùa với những nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá hằng ngày."

  Như vậy, có phải là thực sự từ nền Văn Hóa Cổ Lạc Việt hay là vay mượn ở niên đại gần kề nên mới có những sắc màu tiêu biểu cho NGŨ HÀNH như hình NGŨ HỔ đã minh họa ???

  Chẳng những thế, đâu phải chỉ có bức hình mà tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đã cố tình đơn cử là duy nhất vì có bức NGŨ HỔ khác lại hiển thị phương hướng và vị trí khác như sau:

  http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Ngu_ho.gif ">

  ://http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A...if ">

  ://http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A...if ">

  http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Ngu_ho.gif

  ://http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A...gu_ho.gif

  Đâu là CHÂN THẬT CHÍNH ĐÁNG về cái gọi là HÀ ĐỒ TRONG VĂN HIẾN LẠC VIỆT, quý vị cũng có sự nhận định riêng vậy!

  Kế đến tác giả đem điểm "vận động của Thiên Hà" làm nền cho sự suy diễn vay mượn của Giáo Sư Lê Văn Quán như sau:

  ThienSu đã viết:

  HÀ XUẤT ĐỒ…

  Hệ từ viết:”Hà xuất đồ; Lạc xuất thư; thánh nhân tác chi”

  Mọi sự suy luận và giải mã sẽ bế tắc; nếu như không có một tư liêu được phát hiện sau đây. Tư liệu này được trích dẫn trong sách:”Chu Dịch – Vũ trụ quan” (Nxb Giáo Dục -1995. Trang 44 - 51) của Giáo sư Lê Văn Quán; như sau:

  A. Kết cấu Lạc thư

  Như trên đã nói, Lạc thư cấu tạo bởi những vòng tròn đen trắng: đầu đội 9, chân đạp 1, bên trái 3, bên phải 7, vai bên trái 4, vai bên phải 2, chân trái 8, chân phải 6, lưng (ở giữa) 5.Vòng tròn đen là số âm (xem hình vẽ). Con số Lạc thư vốn từ Cửu cung, dùng số biểu diễn hình tượng sao. Thực tế là tượng trời của Lạc thư, có thể xem “Lạc thư cửu tinh đồ” (hình Lạc thư 9 sao) đời xưa truyền lại:

  HÌNH LẠC THƯ CỬU TINH ĐỒ

  Posted Image

  Qua hình vẽ chúng ta thấy phương vị và con số của 9 chòm sao, tức là phương vị và con số của Lạc thư. Cung giữa 5 sao gọi là “toà Ngũ đế”, là đầu ngũ hành, ở giữa và giám ngự bốn phương. Dưới “toà Ngũ đế” là ngôi sao “Bắc cực”, luôn luôn ở phương Bắc, lấy đó định vị trí; Bắc cực đối với phía nam cung là chín sao “Thiên kỷ”. Chính giữa phía đông là ba sao “Hà bắc”. Chính giữa phía tây là bảy sao “Thất công”. Bên trái “Thiên kỷ” là bốn sao “Tứ phụ”, bên phải “Thiên kỷ” là hai sao “Hổ bôn”. Bên trái “Bắc cực” là tám sao “Hoa cái”, bên phải “Bắc cực” là sáu sao “Thiên trù”.

  Con số 9 cung của Lạc thư 1, 3, 7, 9 là số lẻ, gọi là số dương: 2, 4 , 6, 8 là số chẵn, gọi là số âm. Số dương là chính, vị trí ở bốn điểm chính giữa, đại biểu khí trời. Số âm là phụ, vị trí ở bốn góc, đại biểu khí đất. Số 5 ở giữa thuộc khí đất (thổ), là tổ của ngũ hành, vị trí ở cung giữa.

  Các nhà thuật số cho cung ở giữa là hư số, là số không, để quan trắc và tính toán điểm cơ bản của bốn mùa bát tiết. Con số Lạc thư nhiều ít là tiêu chí biến đổi khí hậu ấm, lạnh, mạnh, yếu của ngày đêm, sớm tối.

  B. Kết cấu Hà đồ

  Hà đồ lấy 10 số hợp với ngũ phương (năm phương), ngũ hành, âm dương, trời đất. Hình tròn trắng số lẻ, dương, là trời; chấm đen số chẵn, âm; là đất, và lấy trời đất hợp với ngũ hành (xem hình vẽ), kết cấu của nó có mấy đặc điểm như sau:

  Số 1 và số 6 cùng dòng họ, ở phương Bắc, vì trời 1 sinh thuỷ, đất 6 thành nước. Số 2 và số 7 là bằng (bè bạn), ở phương nam, vì đất 2 sinh hoả, trời 7 hoá thành lửa. Số 3 và số 8 là bạn bè (hữu), ở phương đông, vị trời 3 sinh mộc, đất 8 hoá thành gỗ. Số 4 và số 9 là đồng đạo (cùng đường), ở phương tây, vì đất 4 sinh kim, trời 9 hoá thành vàng. Số 5 và số 10 trông giữ nhau, ở giữa, vì trời 5 sinh thổ, đất 10 hoá thành đất. Đúng như Chu tử đã nói:

  “Thiên dĩ nhất sinh thuỷ nhi địa dĩ lục thành chi. Địa dĩ nhị sinh hoả nhi thiên dĩ thất thành chi. Thiên dĩ tam sinh mộc nhi địa dĩ bát thành chi. Địa dĩ tứ sinh kim nhi thiên dĩ cửu thành chi. Thiên dĩ ngủ sinh thổ nhi địa dĩ lập thành chi”.

  (Trời lấy 1 sinh thuỷ mà đất lấy 6 thành nước. Đất lấy 2 sinh hoả mà trời lấy 7 thành lửa. Trời lấy 3 sinh mộc mà đất lấy 8 thành gỗ. Đất lấy 4 sinh kim mà trời lấy 9 thành vàng. Trời lấy 5 sinh thổ mà đất lấy 10 thành đất).

  Vẽ thành Hà đồ là căn cứ vào 5 sao lặn, mọc, lấy 55 số diễn hình tượng 5 sao. Năm sao xưa gọi là “ngũ vị”, là 5 hành tinh trên trời : Mộc gọi là “Tuế tinh”, Hoả là “Huỳnh hoặc”, thổ là “Chấn tinh”, kim là “Thái bạch”, thủy là “Thần tinh”. Năm sao vận hành, phân chia bởi nhị thập bát tú (28 ngôi sao), do quỹ đạo của nó không xa đường mặt trời, cho nên người xưa dùng để ghi ngày. Năm sao vận hành, thời tiết đều biến đổi, nói chung theo tuần tự Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ, kế tiếp nhau xuất hiện ở bầu trời Bắc cực. Mỗi sao đều vận hành 72 ngày, năm sao vận hành tròn vòng trời 360 độ. Đường quỹ đạo của ba sao: Mộc, Hoả, Thổ lớn cho nên ở ngoài, vừa khéo hợp với số 216 thẻ Kiền. Đường quỹ đạo của hai sao Kim, Thuỷ nhỏ cho nên ở trong, vừa khéo hợp với số 144 thẻ Khôn. Vì 5 sao định giờ lặn, mọc có quy luật như dưới đây, cho nên cấu tạo thành hình Hà đồ như đã giới thiệu ở trên .

  * Hằng ngày sao Thuỷ: Giờ thứ 1 (giờ Tý) và giờ thứ 6 (giờ tỵ) xuất hiện ở phương Bắc. - Hàng tháng ngày 1, 6; 1; 16; 21; 26; mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Thuỷ ở phương Bắc. -- Hằng năm: Tháng 11, tháng 6 lúc hoàng hôn thấy ở phương Bắc.

  Cho nên nói “Trời 1 sinh thuỷ, đất 6 mà thành nước”.

  * Hàng ngày sao Hoả: Giờ thứ 2 (giờ Sửu) và giờ thứ 7 (giờ Ngọ) xuất hiện ở phương nam.

  - Hàng tháng ngày 2, 7 (tức là mồng 2, mồng 7, 12; 17; …) mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Hoả ở phương Nam.

  - Hàng năm tháng 2, tháng 7, lúc hoàng hôn thấy ở phương Nam.

  Cho nên nói: “Địa nhị sinh hoả, thiên thất thành chi” (đất hai sinh hoả, trời bảy thành lửa).

  * Hằng ngày sao Mộc: Giờ thứ ba (giờ Dần) và giờ thứ 8 (giờ Mùi) xuất hiện ở phương Đông.

  - Hàng tháng ngày 3, ngày 8 (mồng ba, mồng 8, mười ba, mười tám…) mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Mộc ở phương Đông.

  - Hàng năm tháng 3, tháng 8, lúc hoàng hôn thấy ở phương Đông.

  Cho nên nói “Trời ba sinh mộc, đất tám thành gỗ”.

  Hằng ngày sao Kim giờ thứ 4 (giờ mão) và giờ thứ 9 (giờ thân) xuất hiện ở phương Tây; - Hằng tháng ngày 4, 9 (mồng 4, mồng 9…) mặt trời, mặt trăng gặp sao kim ở phương Tây.

  - Hằng năm tháng 4, tháng 9, lúc hoàng hôn thấy ở phương Tây.

  Cho nên nói “Đất 4 sinh Kim, trời 9 hoá thành vàng”.

  * Hằng ngày sao Thổ giờ thứ 5 (giờ Thìn) và giờ thứ 10 (giờ Dậu) xuất hiện ở giữa.

  - Hằng tháng, ngày 5, 10 (mồng 5, mồng 10…) mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Thổ ở giữa.

  - Hằng năm tháng 5, tháng 10 lúc hoàng hôn thấy ở giữa trời.

  Cho nên nói: “Trời 5 sinh thổ, đất 10 hoá thành đất”.

  Qua đó, có thể thấy, Hà đồ không phải do con người tuỳ ý vẽ vạch. Vạch ra như vậy, là căn cứ vào tượng trời, năm sao lặn và mọc, đó cũng là nguồn gốc của ngũ hành: Thuỷ, Hoả, Thổ, Kim, Mộc. Vì hằng năm tháng 11 trước tiết Đông chí, sao Thuỷ thấy ở phương Bắc, đang lúc giao thời mùa đông, muôn vật ngủ đông (ở ẩn), trên mặt đất chỉ có băng tuyết và nước. Khái niệm hành “Thuỷ” hình thành là như vậy.

  Tháng 7, sau tiết Hạ chí sao Hoả thấy ở phương Nam, đang lúc giao thời mùa hè, trên mặt đất khô nóng. Khái niệm hành “Hoả” ra đời là như vậy.

  Tháng 3 Xuân phân, sao Mộc thấy ở phương Đông, đương lúc giữa thời mùa xuân, cây cỏ nảy mầm sinh trưởng. Khái niệm hành “Mộc” hình thành là như vậy.

  Tháng 9 Thu phân, sao Kim thấy ở phương Tây, đời xưa lấy kim loại tôi luyện thành binh khí, cho nên lấy “Kim”biểu thị mùa thu khí trời sát phạt. Khái niệm hành “Kim” hình thành là như vậy.

  Tháng năm sao Thổ thấy ở giữa trời, biểu thị lúc bấy giờ đất ẩm thấp, Mộc, Hoả, Kim, Thuỷ đều lấy cái đó làm điểm giữa, sao Mộc, Hoả, Kim, Thuỷ lặn mọc dẫn đến khi hậu bốn mùa biến đổi, đều là quan trắc từ mặt đất, khái niệm hành “Thổ” hình thành là như vậy.

  Trên đây; chúng tôi đề cập kết cấu Hà đồ và Lạc thư theo thiên văn.

  Mà sự vay mượn này từ một vị Giáo Sư, của một nhà xuất bản GIÁO DỤC .. ấy thế mà:

  ThienSu đã viết:

  Kính thưa quí vị!

  Qua đoạn trích dẫn trên cho chúng ta thấy một cơ sở về thiên văn học cho nguồn gốc của Hà Đô Lạc Thư. Tư liệu này không thấy giáo sư tác giả cho biết đã trích dẫn hoặc sưu tầm từ đâu. Nhưng trên cơ sở những tài liệu tham khảo ở cuối sách; người viết cho rằng: Nguồn tư liệu này có thể có xuất xứ từ Nhật Bản.

  Chứ có phải xuất xứ từ Lạc Việt đâu! Posted Image

  Thực sự, văn bản chữ Hán và hình minh họa về Lạc Thư Cửu Tinh Đồ vốn của người Hoa Hạ mà tác giả cũng như giáo sư nọ đã "có thể này nọ" về trích dẫn trên.

  Thứ đến tác giả có phải đã "quanh co khúc thuyết" bám chết vào chữ "Lạc" mà chắc gì tác giả đã biết chữ "Lạc" cổ được viết ra sao huống là nói về vị trí sông Lạc Thủy như sau:

  ThienSu đã viết:

  Bản vẽ “Lạc Thư cửu tinh đồ” đã chứng tỏ rằng đây là một tư liệu tối cổ vì khái niệm “Lạc Thư” cho tên gọi của bản vẽ này. Chính bản đồ này với tên gọi Lạc thư đã phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của nó; bởi những điều căn bản sau đây:

  # Hình mà chúng ta quen gọi là Lạc thư trong sách cổ chữ Hán chính là hình biểu tượng qui ước của Lạc thư cửu tinh đồ. Và chính “Lạc Thư cửu tinh đồ” với nội dung của nó phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của đồ hình mà chúng ta vẫn quen gọi là Lạc thư. Đồng thời cũng chính bản đồ thiên văn với tên gọi ”Lạc thư cửu tinh đồ” đã cho thấy xuất xứ Lạc Việt của nó; bởi chính tên Lạc thư trong tên gọi của bản đồ Cửu tinh này; khó có thể giải thích là đồ hình từ trên “lưng rùa”; sự giả thích hợp lý hơn cả là sách của người Lạc Việt. Với sự giải thích này có tính nhất quán và hoàn chỉnh với khả năng giải thích một cách hợp lý các vấn đề liên quan. Chinh bản đồ “Lạc thư cửu tinh đồ” – mặc dù chưa rõ xuất xứ tư liệu – đã phủ nhận tính huyền thoại của đồ hình mà chúng ta quen gọi là “Lạc thư” trong cổ thư chữ Hán trải hàng ngàn năm; khi nó cho rằng: Xuất xứ từ lưng rùa trên sông Lạc thủy.

  mà hàm hồ kết luận:

  ThienSu đã viết:

  Tức là phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của những tiền đề căn bản của Lý học Đông phương thuộc về văn minh Hoa Hạ.

  Trong khi đó, sông Lạc Thủy là một nhánh sông của Hoàng Hà mà chính tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ cũng đã đề cung trích dẫn về địa danh trên như sau:

  ThienSu đã viết:

  Trong sách đã dẫn; các nhà lý học còn chỉ ra rất cụ thể về địa danh Hoàng Hà và Lạc Thủy như sau:

  Hà tức sông Hoàng Hà; là con sông lớn bực nhì Trung Quốc sau Dương Tử. Ngày xưa sông này chỉ gọi là Hà; nhưng về sau người Tàu gọi Hoàng Hà vì nó có nhiều cát vàng. Hoàng Hà xuất phát từ ngọn núi Ba Nhan Khách Thích miền Thanh Hải; chảy về Đông vào tình Cam Túc; chéo lên Đông Bắc qua Tràng Thành tới Tuy Viễn; quặt về nam qua Sơn Tây; Thiểm Tây; Hà Nam; lại chéo về Đông Bắc qua Trục Lệ; Sơn Đông rồi ra bể; dài hơn 8800 dặm. Sông Lạc tức Lạc thủy; phát nguyên từ Thiểm Tây; chảy về Đông Nam qua Bảo An; Cam Tuyền rồi hợp với sông Vị để cùng chảy theo phía Đông vào Hoàng Hà.

  chứ mắc gì, có sông Lạc Thủy nào ở miền Nam sông Dương Tử ư!?

  Để mà tác giả tiếp tục hướng dẫn lệch lạc như sau:

  ThienSu đã viết:

  # Cũng từ tư liệu trích dẫn ở trên cho thấy: Hà Đồ – vốn được coi là xuất xứ từ trên lưng con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà trong cổ thư chữ Hán – chính là biểu tượng cô đọng của sự vận động có tính qui luật của Ngũ tinh trên bầu trời. Chính nội dung này đã phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của đồ hình mà chúng ta vẫn quen gọi là Hà Đồ.

  Kính thưa quí vị!

  Để kiểm chứng tính chính xác của tư liệu đã trích dẫn; chúng ta chỉ cần chịu khó nhìn lên bầu trời; lặp lại hiện tượng mà tổ tiên người Việt đã làm và bị thất truyền theo lịch sử thăng trầm của người Lạc Việt: “Ngưỡng dĩ quan ư thiên văn”; thì chúng ta sẽ thấy ngay tính hiện thực của nội dung: Hà xuất đồ . Từ nay sẽ được hiểu rằng: Những phương vị và sự vận động của các vì sao trên Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hà) mang tính qui luật của sự tương tác trong vũ trụ và được ghi nhận trong sách của nên văn hiến Lạc Việt: “Lạc xuất thư”. Điều này chứng tỏ tính hướng dẫn của chòm sao Tiểu Hùng tinh trên tranh thờ Ngũ Hổ của người Lạc Việt. Điều này cũng chứng tỏ rằng: Ông Khiết chính là biểu tượng của nền văn minh Khoa Đẩu với tri kiến thiên văn kỳ vĩ có một thời Hoàng kim lộng lẫy ở miền Nam sông Dương Tử.

  Còn tiếp: PHÁP ĐẠI UY NỖ

  Thiên Sứ

  Posted Image Không biết, có phải tác giả đã bị tiêm nhiểm về cái gọi là PHÁP ĐẠI UY NỖ mà NỔ GIÒN TAN như ở trên!?

  Bài kế sẽ nói về kiến thức CÓ HẠN của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ về Thiên văn Học mà những ai có chút ít kiến thức về Thiên văn Hiện Đại cũng như Cổ Đại phải phì cười Posted Image

  Tubinh_giagia


 7. Kính thưa quí vị quan tâm.

  Trong quá trình tìm hiểu và minh chứng lịch sử Việt với gần 5000 năm văn hiến, tôi đã chứng minh rằng:

  Nền văn hóa Hoa Hạ không phải chủ nhân đích thực của văn hóa Đông phương . Cội nguồn văn hóa Đông phương thuộc về người Lạc Việt, tổ tiên của dân tộc Việt hiện nay. Một trong những luận điểm chính - chứ không phải tất cả - chính là sự thống nhất của thuyết Âm Dương Ngũ hành và lấy Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ là nguyên lý căn để để lý giải mọi vấn đề liên quan. Điều tất yếu là mọi sự phát kiến mới mẻ đều có phản ứng. Một trong những sự phản ứng ấy - được không ít người cho là tiêu biểu chính là bài viết của Tubinh_giagia.

  Chính Tubinh_giagia đã gửi thư cho Kỳ Đức yêu cầu cho mở một topic để minh chứng tính khoa học của Chu Dich Trung Hoa và minh chứng những luận điểm của tôi đã sai. Tôi đã đồng ý việc này ở website trước.

  Bởi vậy, để rộng đường dư luận và sự nhận xét của mọi người khi Tubinh_giagia đã kết thúc từ lâu những luận cứ của mình, tôi đưa lên đây để quí vị quan tâm quán xét về tính hợp lý của hai luận điểm.

  Bài viết dưới đây trên tuvilyso.net. Văn hiến Lạc Việt

  Xin cảm ơn quí vị.

  Thiên Sứ

  *

  Phản biện của Tubinh_giagia

  Chủ đề: Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương

  Ngay lúc này là ngày 22 tháng 2 âm lịch năm Đinh Hợi, giờ Thìn , Posted Image

  Tubinh_giagia muốn vạch trần và chấm dứt sự không chính danh, lừa lọc bấy lâu của tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ về cái gọi là:

  Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ

  Với

  Hậu thiên bát quái của Văn Vương liên hệ với Lạc Thư

  nói chung và những trích dẫn trong mục HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT nói riêng.

  ThienSu đã viết:

  Kính thưa quí vị quan tâm

  Hiện nay trong mục này đang có cuộc thảo luận về tính đúng sai của:

  Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ

  Với

  Hậu thiên bát quái của Văn Vương liên hệ với Lạc Thư

  Bởi vậy; để các quí vị quan tâm rộng đường tham khảo; tôi xin tường lại và tiếp tục bài viết:

  HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

  Rất cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

  Kính

  Thiên Sứ

  Sự việc rất đổi là đơn giản, vì rằng tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ không hiểu và không nắm được cái NGUYÊN LÝ vì sao từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy BIẾN HÓA thành ra Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương như thế nào -- để mà TÙY TIỆN suy diễn cá nhân về sự hoán vị Tốn-Khôn để rêu rao về cái gọi là Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ.

  Tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ như đã có thể giải thích vì sao những định vị Bát Quái kia của Hậu Thiên Bát Quái vì sao như đã an vị như thế --- thì ắt hiểu vì sao Tốn-Khôn không cần phải hoán vị rồi; Posted Image

  Cái chuyện, không đối xứng theo cái nhìn của rất nhiều người biết về thuật số trên thế giới (không nói đến số đông chẳng biết ất giáp gì ...) về Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương so với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy hầu như là hầu hết đều có cái nhìn như thế --- nên mới có chuyện suy diễn Cá Nhân như tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ đã bạo gan hoán vị Tốn-Khôn.

  Không phải sự suy diễn Cá Nhân đó là không hữu ích NHƯNG vẫn còn nằm trong MA TRẬN cửu cung BÁT QUÁI vì khi bị vấn nạn:

  Vì sao, những QUÁI kia lại an vị ở những cung còn lại như đã an ???

  Thì chính tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ cũng không có lời giải thích đặng nói riêng và những ai có đề ra những Hậu Thiên Bát Quái khác nói chung!

  Như vậy, thì còn nói gì được về tính đúng sai của:

  Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ Với

  Hậu thiên bát quái của Văn Vương liên hệ với Lạc Thư

  Để rồi, đi sâu vào bài viết:

  HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

  để rộng đường tham khảo lại phát giác ra những không chính danh, mập mờ, lừa lọc trong bài viết và những trích dẫn không nguồn xuất xứ để lừa mỵ quần chúng; sẽ được Tubinh_giagia VẠCH TRẦN để CHẤM DỨT sự không minh bạch này!

  Tubinh_giagia


 8. Dự đoán thời tiết

  Posted ImageẢnh: photobucket.

  Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, các tỉnh miền Đông Nam Bộ: đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ.

  Tại các khu vực phía Tây Bắc: có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào.

  Sau đây là tin thời tiết ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận: đêm không mưa có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động nhẹ, trên giường động mạnh, nhưng có lúc không động, hên xui.

  Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan: có bão lớn, gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp đại học.

  Các bạn có thể nhắn tin tới số 0X00 để dự đoán thời tiết với chúng tôi.

  nguồn vnexpress.net

  Hì. Nghe lói ông tổng giám đốc khí tượng thủy văn Việt Nam cho rằng muốn ông ấy bói đúng thời tiết như hải quân Huê Ký hoặc Hớn Coỏn thì phải chi thêm vài trăm tỷ để mua thiết bị - mà chính hải Quân Huê Kỳ nhiều lúc còn bói sai. Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương chỉ cần chi 5 Tỷ kết hợp với phương tiện đã có sẽ bói hay hơn nhiều.

  Nhưng nhớ rằng đây là mục Giải trí đấy nha.


 9. Cháu chào các cô các chú,

  Cháu đã tìm đọc sách về tử vi cũng khá lâu rồi, tìm hiểu qua sách và các bài luận của các anh chị, cô chú trên diễn đàn này với bên vietlyso, vanhoaphuongdong. Tự đọc cháu cũng vỡ vạc ra nhiều điều băn khoăn từ trước, duy chỉ tiếc mỗi điều cho đến giờ vẫn chưa có duyên gặp được sư phụ chỉ giáo để học hỏi thêm. Nay cháu post bài viết này, nếu có nhầm box thì kính mong Mod move giùm cho. Cháu biết là có lớp dạy tử vi ở ngoài đời (hình như bên diễn đàn vietlyso có chú dungkq thì phải ạ) nhưng cháu không biết làm cách nào để có thể xin học lớp đó. Bên đó cháu không đăng kí làm thành viên được (vì phải cần người giới thiệu B) ) nên không biết phải hỏi ai.

  Có anh chị, cô chú nào biết thông tin xin vui lòng chỉ dẫn giùm cháu. Hoặc nếu có lòng tốt bụng thì cho cháu xin đi theo học hỏi mong được chỉ giáo về môn khoa học tử vi này.

  Cháu xin đa tạ vô cùng :) Cháu hứa là với sự chăm chỉ và lòng say mê của mình, cháu sẽ không để mọi người thất vọng đâu :D

  Hiện nay ở web lyhocdongphuong chưa có ai dạy Tử Vi cả. Hơn nữa môn Tử Vi thì tự học là chính. NHP hãy tự xem sách và tham khảo các bài viết bên tuvilyso.net. Bên ấy nhiều cao thủ Tử Vi, có thể nghiệm lý nhiều điều.

  Chúc Ngô Hồng Phương thành đạt trong ý nguyện của mình.


 10. Nếu Chida ở trong phòng đó mà khỏe lên thì không thể vô khi. Bây giờ Chida hay thử một chiêu này nha:

  Mua một cái đĩa CD - nhạc Rock. Nhạc càng giật càng tốt. Dùng keo dán sắt dán vào cửa số phía ong hay bay vào. Mặt sáng đưa ra ngoài hướng ngược chiều với hướng đàn ong hay bay.

  Chida dán xong vài ngày cho biết kết quả.

  Trường hợp không được tôi sẽ ghé xem tân nơi, nếu gia đình đồng ý. Vì tôi cũng sắp có việc ra Hanoi.


 11. Hôm nay thêm chủ đề này để hỏi các cô, các chú trên 4R xem cái ngày 21/12/2012 này có xấu lắm ko mà nhiều người cho là ngày tận thế của trái đất Posted Image

  Từ thời Thượng Cổ đến nay cũng nhiều lần người ta nói đến Ngày Tận Thế rồi. Nghe mãi cũng nhàm. Ngay năm 2000 người ta cũng nói đến Ngày Tận Thế, chỉ béo mấy hãng mỳ tôm và cơm sấy.


 12. Cháu kính chào bác Thiên Sứ.

  Cháu ko dám làm phiền bác nhiều, mong bác xem giúp cháu vợ chồng cháu sinh bé thứ 2 năm nào thì tốt ạ.

  Chồng: Sinh 10/1/1977 Bính Thìn (giờ tí)

  Vợ: 10/11/1981 Tân Dậu (21h15')

  Con trai đầu : 16/9/2007 Đinh Hợi (6/8 AL) 19h55'

  Có một vấn đề là cháu ko hợp với gia đình chồng lắm, từ khi lấy nhau gặp nhiều thị phi, mình ko làm gì xấu mà toàn bị nghĩ oan. Khổ ghê. Bố chồng cháu sinh năm 1943, mẹ chồng sinh năm 1949 ạ.

  Mong bác xem giúp cháu. Cháu cám ơn bác nhiều ạ.

  Thực ra so tuổi gia đình thì Quí Mùi và Kỷ Sửu - cha mẹ chồng - khắc Bình Thin. Bởi vậy cô bị - nói theo cách miền Nam là - "giăng miểng". Do cô là niềm hạnh phúc của Bính Thìn. Nhưng cách phân tích theo thuyết Âm Dương Ngũ hành là một phương pháp luận để diễn tả mối tương quan con người và xã hội, chứ nó không phải là sự miêu tả thực tế mối quan hệ ấy. Thí dụ: Nói mẹ khắc mạng con thì đó là một cách phân tích trên cơ sở mạng mẹ khắc mạng con dựa trên thuyết Âm Dương Ngũ hành, từ đó suy luận ra những diễn biến cuộc đời của mẹ con người này trong không thời gian tương tác theo quan niệm của thuyết này có tính tiên tri. Điều này không có nghĩa là người mẹ này ghét con mình.


 13. Truy lùng những tên phát xít cuối cùng

  22/11/2008 22:51

  Hơn 60 năm qua, hàng trăm tội phạm phát xít vẫn lẩn trốn hoặc sinh sống một cách công khai ở một số nước. Và có một người không bao giờ từ bỏ cuộc chiến săn lùng các tội phạm này: Efraim Zuroff.

  Posted Image

  10 tội phạm phát xít hàng đầu trong danh sách của Trung tâm Simon-Wiesenthal (Ảnh chụp từ bìa báo L’Express)

  Một ngày tháng 9.2006, cử tọa tập trung trong một nhà thờ Do Thái nằm trên đường Leo Frankel ở Budapest (Hungary) đã hết sức kinh ngạc. Bởi lẽ diễn giả Efraim Zuroff tiết lộ một tội phạm chiến tranh người Hungary vẫn đang sống bình yên tại Budapest kể từ năm 1996. Đó là Sandor Kepiro, người chịu trách nhiệm vụ thảm sát 1.200 người Do Thái, Serbia và Digan vào năm 1942. Zuroff nói: “Chắc chắn các bạn sẽ tự hỏi tay này có thể trốn ở đâu. Ngay trong ngôi nhà trước mặt chúng ta đó!”. Zuroff là Giám đốc Trung tâm Simon-Wiesenthal, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi các nạn nhân Do Thái, tại Jerusalem. Nhà sử học này là người cuối cùng vẫn tiếp tục săn lùng những tay phát xít.

  Từ năm 2002, Zuroff đã phát động chương trình “Cơ hội cuối cùng”, một chiến dịch toàn cầu nhằm xác định và tìm ra nơi ở của những tên phát xít tàn bạo vẫn đang sống tự do. Và sau đó là thuyết phục các nước đưa ra xét xử.

  Năm nay 60 tuổi, Zuroff đang nỗ lực truy lùng dấu vết của một tội phạm cực kỳ tàn bạo: Aribert Heim, thuộc lực lượng SS của Đức Quốc xã. Năm 1941, Heim là bác sĩ trưởng của trại tập trung Mauthausen ở Áo. Y đã giết hàng trăm tù nhân thông qua những thí nghiệm dã man. “Bác sĩ tử thần” Heim là nhân vật số 1 trong danh sách 10 tội phạm phát xít bị truy lùng gắt gao nhất của Simon-Wiesenthal.

  Ngày 9.9.2008, Zuroff có một cuộc hẹn quan trọng. Sáng hôm ấy, tại Innsbruck (Áo), ông đã gặp Waltraud Boser, người con gái 66 tuổi ngoài giá thú của Aribert Heim. Boser nói với Zuroff rằng bà chưa từng gặp lại cha mình và chỉ vừa phát hiện ra quá khứ của ông ta cách đây không lâu. Zuroff không tin một lời nào của Boser. Boser sống ở Chile và thường đến

  San Carlos de Bariloche thuộc Argentina, một thành phố nhỏ nằm cạnh biên giới. Có thể Heim, năm nay 94 tuổi, đang lẩn trốn tại đây. Zuroff thừa nhận: “Chúng tôi không chắc chắn. Nhưng nếu y vẫn còn sống, chúng tôi sẽ làm tất cả để tìm cho được tên đao phủ này!”.

  Truy lùng trên toàn cầu

  Cuộc săn lùng diễn ra trên toàn thế giới là một cuộc chạy đua với thời gian. Tội phạm phát xít và những người hợp tác hầu hết đều đã gần 90 tuổi hoặc hơn. Nhiều người trong số đó lẩn trốn từ hơn 60 năm nay dưới những cái tên giả. Một số khác sống bình yên một cách công khai và tin rằng sẽ không bị trừng phạt. Nhưng họ đã nhầm. Chương trình “Cơ hội cuối cùng”, trải rộng trên 15 quốc gia châu Âu và Mỹ La-tinh, đã thu được một số kết quả.

  Trung tâm Simon-Wiesenthal lần theo từng dấu vết một. Để làm việc này, trung tâm đã cậy đến sự giúp đỡ của các nhà sử học tại những nước có liên quan: Lithuania, Argentina, Đức... “Nhưng vẫn còn hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tội phạm chiến tranh đang sống tự do”, nhà sử học người Đức Stefan Klemp nói. Klemp đã làm việc với Simon-Wiesenthal từ 10 năm nay.

  Posted Image

  Efraim Zuroff và hình “bác sĩ tử thần” Aribert Heim

  - Ảnh: FAZ

  Các nhà điều tra của chương trình “Cơ hội cuối cùng” cũng tăng cường tìm kiếm nhân chứng: thông báo trên báo chí, đường dây điện thoại mở 24/24 giờ, tiền thưởng 25.000 USD dành cho những thông tin chắc chắn. Trung tâm Simon-Wiesenthal được Aryeh Rubin, một nhà công nghiệp giàu có người Mỹ, hỗ trợ về mặt tài chính. Những thông tin không đáng tin cậy - để kiếm thưởng - sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Những nhân chứng thật sự thường không cần phần thưởng. Nhờ tài liệu của gia đình một nạn nhân, năm 2005, Zuroff đã tìm ra Karoly Zentai, 87 tuổi, tại Áo. Đây là một cựu sĩ quan người Hungary chuyên “săn lùng người Do Thái”. Zentai nằm ở vị trí thứ 7 trong danh sách “Cơ hội cuối cùng”. Năm 2006, Zuroff xác định được Sandor Kepiro, nhân vật số 3, tại Budapest. Tay phát xít tàn bạo sống đối diện một nhà thờ Do Thái - như đã nói ở trên.

  6 năm qua, khoảng 500 tội phạm chiến tranh, “tác giả” và những kẻ tiếp tay cho các tội ác chống lại loài người đã được xác định. Tài liệu được chuyển đến Bộ Tư pháp các quốc gia nơi những người này sinh ra hoặc đang sinh sống. Khoảng 100 cuộc điều tra đã được các nước tiến hành. “Những kẻ này phải trả lời cho hành động dã man của mình trước tòa”, Zuroff nói. “Việc này không phải để trả thù. Đó là công lý, sự tôn trọng dành cho các nạn nhân và gia đình của họ”.

  Khó nhất là trừng phạt

  Sinh tại Brooklyn (Mỹ), sống ở Israel từ năm 1970, Zuroff, Giám đốc Trung tâm Simon-Wiesenthal, đã tiếp bước người tiền nhiệm của mình. Đó là Simon Wiesenthal - sáng lập viên trung tâm.

  Wiesenthal đã sống ở nhiều trại tập trung. Sau khi được giải thoát khỏi đó, ông trở thành “người canh gác ký ức” về nạn diệt chủng người Do Thái. Ông đã dành hơn 50 năm cuộc đời mình để truy tìm khoảng 1.000 đao phủ của Hitler. Ông mất vào năm 2005. Trên thực tế, không phải lúc nào Trung tâm Simon - Wiesenthal cũng trưng ra được bằng chứng xác thực để chống lại những người đã gây ra tội ác và cũng không dễ đưa những người này ra tòa.

  Có một điều ngược đời. Việc khó khăn nhất trong cuộc truy lùng những tay đao phủ phát xít không phải là việc xác định nơi trú ẩn. Trung tâm Simon-Wiesenthal đã tìm ra được nơi ở của 9 nhân vật nằm trong danh sách cần truy lùng, trừ Aribert Heim. Ba người trong số đó sống tại Đức, một tại Áo, một tại Úc và một ở Estonia... Nhưng để đưa những người này ra tòa thì lại là một vấn đề luật pháp hóc búa. Những người này đã quá già, bị bệnh hoặc giả vờ bị bệnh, và rất khó để dẫn độ. Họ biết thời gian đang ủng hộ mình. Nhất là khi chính quyền thì chậm trễ, còn họ thì được những người có thế lực bảo vệ.

  Không giao nộp

  “Việc những tay phát xít có thể chết bình yên trên giường trong khi nạn nhân của họ phải chết đau đớn làm tôi rất khó chịu”, nhà văn Elie Wiesel tuyên bố như vậy với tạp chí L’Express. Wiesel từng thoát khỏi trại tập trung Auschwitz-Buchenwald. “Tôi chống lại án tử hình nhưng ít nhất những tay này phải bị nhốt lại... Làm thế nào để chấp nhận được việc họ không bị kết tội?”, nhà văn từng đoạt giải Nobel Hòa bình này nói.

  Một trong những trường hợp về phát xít thoát tội làm người ta sững sờ nhất là Milivoj Asner (người Croatia, 95 tuổi), nhân vật số 4 trong danh sách của Wiesenthal. Y chịu trách nhiệm việc giam giữ hàng trăm người Do Thái, Serbia, Digan và các chiến sĩ Cộng sản vào những năm 1941-1942, dưới chế độ Ustase Quốc xã. Năm 2004, Asner đã trốn đến Klagenfurt (Áo). Croatia muốn tuyên án Asner. Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Asner. Nhưng Áo từ chối giao nộp vì lý do “Asner rất yếu”.

  Trong khi chờ đợi, Zuroff càng cố gắng hơn. Ngày 12.9 vừa qua, khéo léo như một nhà ngoại giao, Zuroff đã đến Belgrade (Serbia). Bộ trưởng Tư pháp Serbia khẳng định với Zuroff rằng ông ta sẽ yêu cầu dẫn độ Asner.

  Zuroff đã khiến khoảng 12 tội phạm phát xít bị kết án. Ông vẫn tích cực làm việc. Thời gian đang thúc giục ông. Trong 4 - 5 năm nữa, chương trình “Cơ hội cuối cùng” sẽ kết thúc. Những tay phát xít cuối cùng sẽ thật sự biến mất do chết già. “Từ đây cho đến lúc đó, chúng tôi có nhiệm vụ truy lùng chúng cho bằng hết”, Zuroff nhấn mạnh.


 14. Em đang không biết để tủ lạnh chỗ nào, nhờ Sư phụ chỉ giáo

  Posted Image

  Caheo trắng thân mến.

  Thực ra làm Phong Thủy cho các căn nhà chung cư là tôi ngán nhất. Bởi lẽ đa phần những ngôi nhà chung cư xây theo lối Tây. Cứ wc bếp vừa bước vào đã đụng ngay. Nhưng sửa thì không cho sửa. Chỉ tạm trấn yểm xoay sở lặt vặt. Bởi vậy việc hiệu chỉnh phong thủy khó hoàn chỉnh.

  Nhưng với ngôi gia trên tôi sửa bếp như sau:

  * Bếp ga đưa vào đặt tại chỗ có ghi chữ Khu Bếp. Bồn rửa đưa vào chỗ bếp ga. Tủ lạnh để ngay mé bên trái của kéo khi bước vào và cửa tủ lạnh quay về hướng tường có WC. Cái gương để vậy là tốt rồi.

  Tường bếp III - II nên kéo dài vách ra bên trái màn hình tạo một ngăn mới không cửa trước khi bước vào phòng khách. Cửa sau bếp đi vào WC và phòng ngủ 2 nên có một ngạch cửa.

  * Cửa ra ban công chuyển về vị trí EF là tốt hơn ở chỗ cũ.

  * Cửa phòng ngủ nên chuyển về vị trí AB. Càng lùi về phía ban công càng tốt.

  Nhưng nếu tôi thiết kế khu chung cư thì tôi sẽ không thiết kế như vậy.


 15. TÁM VỊ TIÊN TRONG NHÀ

  Trong hệ thống thứ bậc của đạo Lão có tám vị tiên bất tử, trong đó có sáu tiên ông và hai tiên bà.Truyền thuyết nói rằng họ đều đã nếm qua rượu và đào tiên nên bất tử và được coi là biểu tượng của sự trường sinh và những điềm lành.

  Posted Image

  Tám vị tiên này thường được vẽ trên các tác phẩm gốm sứ của Trung Hoa để tượng trưng cho sự may mắn. Hình ảnh của họ còn được chạm trổ trên những tấm kim loại mỏng.

  Thường gặp nhất là hình ảnh “bát tiên quá hải” hoặc là từng vị được chạm trổ trên trên ngà voi, gỗ và đồng.

  Trong ngành học văn hóa truyền thống của Trung Hoa, cũng có những so sánh tám vị tiên đạo Lão này với mười tám vị La Hán trong Phật giáo.

  Tám vị tiên của đạo Lão và mười tám vị La Hán của Phật giáo nắm giữ những quyền năng siêu nhiêu và có phép thuật.

  Sự hiện thân của những vị này trong các biểu tượng đặt trong nhà, chẳng hạn một bức tranh, pho tượng được tin rằng sẽ ban tặng sức khỏe, niềm hạnh phúc và may mắn đến cho gia chủ.

  Vì mỗi vị tiên đại diện cho những hoàn cảnh sống đặc biệt khác nhau, đồng thời nắm giữ những quyền năng riêng nên nếu muốn đặt một vị trong nhà thì bạn nên biết rõ ý nghĩa của từng vị.

  Posted Image

  Đầu tiên là vị tiên Chung Ly Quyền, hiệu là Vân Phòng, làm Đại tướng trong triều đình nhà Hán nên còn được gọi là Hán Chung Ly hay Hớn Chung Ly.

  Ông có hình dáng mập mạp, trong chiếc áo phanh trần, để lộ chiếc bụng tròn, tay phe phẩy chiếc quạt thần dùng để cứu người bệnh.

  Khi mới sanh Chung Ly Quyền, cha mẹ ông thấy có điềm khác lạ là trên nóc nhà hào quang sáng đỏ. Chung Ly Quyền tượng trưng cho sức khỏe và quyền năng chữa bệnh.

  Có vị tiên này trong nhà sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài.

  Vị tiên thứ hai là Trương Quả Lão, tay mang một nhạc cụ giống như ống tre. Ông nắm giữ sự thông thái của tuổi già và có khả năng tự biến mất.

  Ông được tôn trọng như một nhà hiền triết ban sự thông thái, minh mẫn cho những người cao tuổi trong gia đình.

  Vị tiên thứ ba là Lã Động Tân, một học giả ẩn dật được tôn sùng như thần hộ mệnh của những người bệnh.

  Ông thường mang sau lưng một thanh kiếm phép để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và loại bỏ những loại bỏ những đau khổ do các nguồn năng lượng xấu gây ra.

  Ở cánh tay phải, ông cầm một cây phất trần thường để chữa bệnh. Có mặt trong nhà, ông sẽ giúp cho mọi thành viên của gia đình tránh được bệnh tật mà theo Phong Thủy là do những âm hồn và âm khí tạo ra.

  Vị thứ tư là Tào Quốc cữu (Tào Hữu), em ruột của Tào Thái hậu, đời vua Tống. Thường mặc một chiếc áo nhà quan quý phái, ông toát ra một sự cao quý, thanh nhã.

  Ông giơ cao trong lòng bàn tay trái một bộ castanet để đem lại quyền cao chức trọng cho người trưởng tộc của gia đình.

  Những chính trị gia hoặc những cầu mong quyền lực nên thỉnh ông về thờ trong nhà.

  Posted Image

  Lý Thiết Quải, vị tiên có quyền năng nhất trong tám vị

  Vị tiên thứ năm là Lý Thiết Quả (hay còn được gọi là Thiết Quải - cây sắt) , trông như một kẻ ăn mày, nhưng là người có thể thi triển những quyền năng siêu nhiên.

  Ngài họ Lý, tên là Huyền, hiệu là Ngưng Dương, nên thường gọi là Lý Ngưng Dương, diện mạo nghiêm trang, tinh tình hào sảng, học rộng biết nhiều, không mộ công danh, muốn đi tu tiên.

  Biết được Lão Tử đang dạy dạo trên Hoa Sơn, Lý Ngưng Dương liền tìm đến xin học. Chính vì thế mà hình ảnh của ngài tượng trưng cho trí tuệ và sự sáng suốt.

  Tiên ông thứ sáu là Hàn Tương Tử, người đã sáng tác ra những bản nhạc êm dịu từ ống sáo thần.

  Tiếng sáo thu hút những điềm lành bao quanh ông, vì thế mà tất cả muông thú, côn trùng, cây cỏ đều phát triển mạnh mẽ khi ông xuất hiện.

  Khả năng đặc biệt của Hàn Tương Tử là có thể làm cho cây cối mọc nhanh trong tích tắc.

  Hình ảnh Hàn Tương Tử với rất nhiều những mầm cây trong chiếc bao tải đeo sau lưng tượng trưng cho một cuộc sống viên mãn.

  Posted Image

  Hình ảnh vị tiên Lam Thể Hòa trong tám vị tiên với giỏ hoa may mắn

  Vị tiên tiếp theo là Lam Thể Hòa tương truyền do Xích Cước Đại Tiên đầu thai xuống trần, nên còn nhớ tánh cũ, thường mặc áo rộng xanh, buộc dây lưng đen, một chân đi đất, một chân mang giày, mùa hè mặc áo bông mà không biết nóng nực, mùa đông chỉ mặc áo đơn mà không biết lạnh.Thường ngày, ông cầm cặp sanh dài, đi ra chợ, vừa ca vừa nhịp, để xin tiền bố thí. Những bài ca do ông tự đặt ra đều có ý khuyên đời bỏ dữ theo lành.Tiền xin được, ông cột vào dây lưng và bố thí cho người nghèo khổ. Tuy nhiên, trong rất nhiều tài liệu khác nhau thì cho rằng Lam Thể Hòa là một vị tiên nữ với biểu tượng là giỏ hoa, mang đến sức khỏe và niềm vui cho gia đình.

  Vị tiên cuối cùng có tên là Hà Quỳnh hay Hà Tiên Cô quê ở huyện Tăng Thành, tỉnh Quảng Châu. Khi còn bé, vị tiên này có sáu cái xoáy trên đầu mà ai cũng cho là kỳ tướng.Sau khi thành tiên, Hà Tiên Cô thường cầm hoa sen linh thiêng và cây phất trần.Thờ bà trong nhà thì những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình sẽ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

  Nếu có điều kiện bày tám vị tiên cùng nhau theo tám hướng:

  Chung Ly Quyền, hướng Đông, tính Mộc

  Trương Quả Lão, hướng Bắc, tính Thủy.

  Lã Động Tân, hướng Tây Bắc, tính Kim.

  Tào Quốc Cữu, hướng Đông Bắc, tính Thổ.

  Lý Thiết Quải, hướng Nam, tính Hỏa.

  Hàn Tương Tử, hướng Đông Nam, tính Mộc.

  Lam Thể Hòa, hướng Tây, tính Kim.

  Hà Tiên Cô, hướng Tây Nam, tính Thổ.

  DiaOcOnline


 16. Do một sự tình cờ, tôi được tiếp hai thân chủ nữ trong hai ngày liên tiếp. Họ có lá số tử vi giống nhau hoàn toàn. Sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng cùng năm. Tôi gọi là cô A và cô B.

  1- Xét về lá số tử vi:

  Cả hai đều sinh vào:

  Giờ Ngọ, ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Tý.

  Diễn biến cuộc đời cô A:

  - Quê miến Bắc. Lấy chồng cuối năm Đinh Sửu 1997 - có điều đặc biệt là: Vì hai chồng Nam, vợ Bắc nên cưới lần đầu năm 1997, lần hai đầu năm 1998.

  - Sinh con gái đầu Mậu Dần.

  - Vợ chồng mỗi người một nơi, đến năm 2001 vợ chuyển công tác vào nam theo chồng.

  - Sinh con trai Tân Tỵ - 2001.

  Vợ chồng hạnh phúc đến nay.

  Diễn biến cuộc đời cô B:

  - Quê miền Bắc. Lấy chồng đầu năm Bính Tý 1996.

  - Sinh con gái đầu Đinh Sửu - 1997.

  - Sinh con trai năm Tân Tỵ - 2001.

  - Vợ chồng chia ly năm Tân Tỵ.

  Đến năm nay đang có xu hướng hội nhập.

  2 - Xét về luận tuổi Lạc Việt - thì lại có một sự khá trùng hợp như sau:

  Cả hai đều lấy chồng tuổi Tân Hợi. Cả hai có con út Tân Tỵ là con trai. Chỉ khác đứa con gái đầu, họ sinh cách nhau 1 năm.

  Rất mong các cao thủ ra tay phân tích hiện tượng này.

  3 people like this

 17. Chả là chúng em do điều kiện công tác xa Việt Nam giờ mói có điệu kiện để báo hỷ và dự định làm trong tháng 11 AL sắp tới nhưng không biết nên chọn ngày nào ? và ngày báo hỷ gia đình chúng em rất muốn làm vào ngày cuối tuần .Vì vậy rất mong các anh chị ỏ đây giúp cho!

  Em Sinh ngày 03/02/1984

  bạn gái em sinh ngày 22/06/1985

  Chúng em đến ngày 7 tháng 12 dương lịch tới mới về Việt Nam và dự định làm trong khoảng thời gian 20/11 Âm lịch trở lại .Rất mong các anh chị ỏ đây giúp đỡ cho em ! Xin cám ơn các anh các chị!

  Tôi đã trả lời Dha.

 18. VŨ ĐIỆU SAMPA

  Không gian say đắm

  Ngất ngây cung đàn

  Hồn dâng lâng lâng mơ màng.

  Dìu nhau đi

  cho quên bao mơ vàng.

  Rộn ràng sóng nhạc

  Quấn quýt đôi chân.

  Đung đưa bờ vai.

  Uyền chuyển tấm thân.

  Dáng ai lả lướt.

  Sắc mầu lung linh.

  Lắng đọng trần gian.

  Cùng ai dìu dặt mơ vàng chưa tan.


 19. Kính gửi chú Thiên Sứ và các anh chị xin xem giúp cho nhà cháu.

  Thời gian gần đây khoảng hơn 1 tháng đổ lại, nhà cháu và đặc biệt là phòng của cháu thường xuyên bị ong bay vào cả đàn. Cháu mới chuyển về phòng ở hướng Đông cách đây hơn 1 tháng. Và hôm nào cũng đúng khoảng thời gian từ 4-5h sáng, ong bay vào rất nhiều, đậu kín trên đèn. Bật đèn nào thì đậu vào đèn đó. Đến sáng thì lại tự chết, xác rơi rải rác trong phòng. Cho đến nay chida đã bị 3 lần ong đốt, 2 lần vào 2 chân và 1 lần vào mắt. Và dù đóng kín hết các cửa sổ tầng 3 lại nhưng không hiểu sao ong vẫn từ đâu tìm đường bay vào, bay từ tầng 4 xuống và có khi bay từ tầng 2 lên. Trong nhà không có một tổ ong nào. Sau nhà có 1 cây lớn của khu nhà bên cạnh.

  Phòng phía Tây hoàn toàn không bị ong vào, dù cũng bật đèn. Tất cả ong, và đôi khi cả bướm nhỏ đều chỉ tập trung vào phòng phía Đông. Và nhất là phòng cháu. Căn phòng này trước khi cháu chuyển vào thì không có hiện tượng đó.

  Cháu sinh năm 1983, mẹ cháu xem thầy theo sách cũ nên muốn cháu đổi lại về phòng phía Tây. Cháu muốn thuyết phục mẹ cháu theo Phong thủy Lạc Việt nhưng tuổi nhỏ không thuyết phục được người lớn. Nếu về phòng phía Tây thì có cách nào để sắp xếp cho hợp mệnh nữ Quý Hợi không ạ?

  Hiện giờ từ khi thay đổi sang phòng phía Đông thấy sức khỏe và tâm tư có phần ổn định hơn, ngoại trừ việc ong cứ bay vào đều đặn và cứ lâu lâu lại bị đốt 1 lần mất cả tuần mới lành lại.

  Có cách nào để trấn cho ong không bay vào nữa không ạ?

  Giờ chida cũng đang vừa ngồi viết vừa xua ong và nghe tiếng ong vè vè xung quanh, không đánh được vì không muốn sát sinh ạ.

  Quý Hợi nữ - sách Tàu là cung Đoài , có lẽ bởi thế nên ông thày đưa về phòng phía Tây. Nhưng sách Việt là cung Ly, nên thích hợp phòng phía Đông. Còn vấn đề ong đốt và bay vào phòng phía Đông có thể do một nguyên nhân khác.

  Chida thử ở tạm trong một phòng khác (Không cần phân biệt đông Tây) và để ý xem ong còn bay vào phòng phía Đông không. Tôi đã có lần vào một căn nhà vô khí đến mức tất cả ruồi muỗi bay lên tầng 4 và 5 đều lăn ra chết. Hai tầng này cũng không cón người ở. Có khả năng nhà Chida rơi vào trường hợp này.

  Chida ở đâu? Có thể chúng tôi sẽ đến tận nơi để quan sát.


 20. Cám ơn Vothuong

  Mình đang kiếm 1 cái treo ngoài cửa, nhưg ra các cửa hàng bán đồ thờ họ bảo là gương đó phải nhờ thầy yểm cái gì vào đó mới nghiệm cho nên vẫn chưa quyết được, nay có cái gương theo PTLV thì còn gì bằng.

  Khoa học đã chứng minh được rằng: Gương/ kiếng có tác dụng phản xạ với hiệu ứng cao hầu hết các bức xạ. Đấy chính là tác dung căn bản của gương để chống lại các bức xạ xấu gây ảnh hưởng đến căn nhà theo quan niệm Phong Thủy.

  Nhưng hàng ngàn năm trôi qua, bản chất của hiệu ứng gương đã thất truyền, nên người ta huyền bí hóa nó để tăng niềm tin vào hiệu quả phương pháp, khi người ta không thể biết được bản chất của nó. Nhưng chính sự giải thích này lại càng đẩy các phương pháp Phong Thủy vào sự huyền bí.

  Tôi phải nói rõ điều này để anh chị em không hiểu lầm khi vẽ Bát quái vào đấy, hoặc đi yểm bùa.


 21. Xuất hiện khối cầu lửa bí ẩn trên bầu trời

  Sớm nay, nhiều người dân khu vực miền tây Canada nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ về một vật thể rực sáng trên bầu trời giống như thiên thạch đang lao về hướng trung tâm tỉnh Alberta của nước này.

  > Các clip về quả cầu lửa tại Canada

  Posted Image

  Hình ảnh quả cầu lửa phát trên kênh truyền hình Global National của Canada.

  Có nhiều thông tin khác nhau về màu sắc của vật thể kỳ bí này, nhưng mọi người đều khẳng định đó chắc chắn không phải là một chiếc máy bay vì nó quá lớn. Những người quan sát được mô tả không đồng nhất về màu sắc của vật thể như xanh lá cây, vàng, tím hoặc xanh da trời.

  Dan Charrois sống tại ngoại ô thành phố Edmonton, thủ phủ tỉnh Alberta, cho biết các camera an ninh tại nhà anh đã thu được một số hình ảnh về ánh sáng cực lớn trên bầu trởi. "Nó xảy ra quá nhanh và tôi không nghĩ mọi người có đủ thời gian phản ứng để ghi lại cảnh tượng đó", anh nói thêm.

  Charrois là người hoạt động trong lĩnh vực phần mềm máy tính và từng viết một chương trình chuyên theo dõi các thiên thạch. Bản thân anh không nhìn thấy quả cầu lửa bí ẩn nói trên nhưng khi được bạn bè và hàng xóm kể lại, anh đã kiểm tra các băng từ camera an ninh để tìm hiểu. Anh phát hiện khoảnh khắc của quả cầu lửa này xuất hiện vào 17h26 giờ địa phương và chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 2 giây.

  Nhiều nhân chứng khác cũng khẳng định nhìn thấy quả cầu lửa và gọi điện kể lại cảnh tượng cho các kênh truyền hình địa phương. Những người sống tại Lloydminster, nằm giữa hai thành phố Alberta và Saskatchewan, cho biết cầu lửa mạnh đến nỗi nó rực sáng như ban ngày khi lao qua khu vực họ sinh sống.

  Phát ngôn viên sân bay quốc tế Edmonton là Jim Rudolph cho biết: "Bầu trời phía đông sân bay rực sáng. Theo cơ quan nghiên cứu NavCanada, đây rõ ràng là kết quả do một thiên thạch tạo ra". Giáo sư Chris Herd thuộc Đại học Alberta thì nhận định: "Những gì chúng ta nhìn thấy có thể là quả cầu lửa được hình thành khi một thiên thạch tiến vào khí quyển".

  Posted Image

  Hình ảnh quả cầu lửa rực sáng một góc trời được camera an ninh ghi lại được tại Edmonton. Ảnh: CTV.

  Hiện không có thông tin nào về việc vật thể nói trên đã đâm xuống đất và cũng không có bất cứ tiếng nổ khả nghi nào được ghi nhận. Nhà thiên văn học Alan Dyer ở thành phố Calgary cho rằng, hiện còn quá sớm để phỏng đoán nguyên nhân gây ra ánh sáng kỳ lạ nói trên. Các nhà khoa học sẽ phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu qua các đoạn video và bức ảnh để tìm hiểu nguyên nhân chính xác của hiện tượng này.

  Đình Chính (theo CTV, Times Colonist)


 22. Xin chào chú Thiên Sứ các quí vị trong diễn đàn,

  Cháu có theo dõi diến đàn từ lâu nhưng hôm nay mới mạo muội nhờ Chú và các quí vị tư vấn dùm cháu về việc sinh con.

  Chồng tuổi Ất Tỵ (1965),Vợ Canh Tuất (1970), con đầu Bính Tuất (2006), vậy cháu nên có con thứ hai tuổi Kỷ Sửu hay Canh Dần.

  Kính mong chú và các Quí vị chỉ giáo. Xin đa tạ

  Giá như tuổi vợ chồng PHUC sinh liên tiếp hai đứa Đinh Hợi và Mậu tý xong nghỉ thì thật tuyệt. Nhưng trường hợp này nếu sanh Kỷ Sửu thì Địa chi khắc mẹ. Thiên Can khắc cha. Gọi là Thiên khắc Địa xung. Nếu sinh Canh Dần thì mạng mẹ khắc mạng con được cha dưỡng. Thiên Can hợp cha. Về mạng mẹ khắc mạng con , nhưng khắc không được, con càng lớn mẹ càng suy.

  Các năm sau đó đều bất lợi. Nhưng so sánh giữa Kỷ Sửu và Canh Dần thì nên sinh Canh Dần.