• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.211

Bài viết posted by Thiên Sứ


 1. Kính chào anh Phạm Cương!

  Anh ơi nhà em phạm những thứ gì ạ, có phải là WC trên tầng đặt thẳng trên bếp không, em nghĩ vậy nên đã để bếp ga lêch ra chút so với bệ của WC trên các tầng cho khỏi chạy thẳng xuống bếp nấu, còn phạm những gì nữa xin anh chỉ giúp em, có cách nào hóa giải không anh? Em đọc qua mấy bài viết của chú Thiên Sứ nên cũng chưa am hiểu được phong thủy lạc việt nhiều mà chỉ thấy rất hợp lý và logic nên em thấy tin tưởng. Sự lĩnh hội phong thủy lạc việt của em còn nhiều hạn chế nên anh chỉ giúp em!

  Chồng em có động thổ trung cung anh ạ!

  Không gian bếp (Gồm cả bồn cầu) đè lên bếp là xấu - dù có để dịch sang một bên. Nhà này chắc phải đến tân nơi xem rồi. Nhờ P. Cươnghiệnn đang ở Hanoi - xem đi.

 2. Sư Phụ ơi, Sư phụ luận việc như thần ý, mới đầu tháng mà thấy mọi việc tươi trẻ trở lại liền thui, đầu tháng đến giờ cũng được một mớ lúa rùi, hong còn thở bằng oxy nữa (thở bằng khí trời rùi) vui quá là vui luôn.

  cám ơn sư phụ rất nhiều nhiều nhiều hỉ.

  sẳn dịp đệ tử kính nhờ Sư Phụ xem giúp dùm, đệ tử định sau này chuyển nghề có được không, hiện nay đệ tử đang làm PGĐ Kinh doanh cho một Cty tư nhân, nhưng tham gia vô thương mại cạnh tranh, đấu đá dữ quá đệ tử thấy không phù hợp với tính cách của mình, mong sư phụ chỉ dẫn.

  lần nữa cám ơn Sư Phụ

  Đến tiệm mua một con cóc . Nhưng nhớ là đồng tiền phải rút ra khỏi miệng được - Chứ cóc cứ "ngậm miệng ăn tiền" thì chẳng nên cơm cháo gì - phải cho "cóc mở miệng". Xong báo chú hướng dẫn.

 3. Nhờ chú Thiên Sứ hoặc Thiên Đồng huynh độn quẻ giúp TVGT xem ngày mai thứ 7 ngày 22/11 TVGT tham dự kỳ thi tốt nghiệp có tốt ko, có thành công không? Vì lần này là cơ hội cuối cùng rồi, TVGT lo lắm. Năm sinh : Tân Dậu. cảm ơn chú và huynh nhiều.

  Tập trung tư tưởng, đừng nghĩ mình thất bại, coi như đằng nào cũng chết thì hy vọng thành công.

  Chúc may mắn.


 4. Thưa Chú Thiên Sứ!

  Cháu là nữ, sinh năm Giáp Tý. Cháu dự tính sắp tới sẽ kinh doanh hoa tươi và quà lưu niệm, ấp ủ mãi mà cũng chưa thực hiện được. Vì dạo này cháu gặp nhiều rắc rối quá. Không biết Chú có thể xem giúp cháu năm nào thì cháu mới mở được cửa hàng này, và nếu mở được thì việc kinh doanh sẽ như thế nào ạ!

  Cháu cám ơn Chú nhiều và chúc chú nhiều sức khỏe!

  Sang năm vào cuối Xuân sang Hè.

 5. LÁ VÀNG

  THI HOÀNG

  Tuổi trẻ mùa trăng thả cánh diều

  Lên cao, sáo trỗi đủ phiêu diêu

  Soi gương đã thấy đầu pha tuyết

  Lưu lại non xanh vạt nắng chiều...

  Cảm tác

  LÁ VÀNG

  Thiên Sứ

  Vi vút trong thu tiếng sáo diều.

  Thu rơi muôn hướng lá phiêu diêu.

  Ngậm ngùi thu tới màu trăng khuyết.

  Chiều tím thu phai vạt nắng chiều.


 6. Cảm ơn VinhL.

  Thế này thì tốt quá rồi còn gì. Chỉ hiềm sao Thiên Sứ theo Lý học Đông phương là thần Chết :) .

  Càn Khôn Nhị Hợp tạo Phúc Đức

  Tham Lang nhập Thủy ban kiết tường

  Cự Môn đắc Hỏa trạch hoan hỉ

  Long Hổ triều phục đắc Danh Sư

  Lạc Việt Văn Hiến đăng miếu vị

  Vạn thế lưu danh, Thiên Sứ Tinh.

  Nói đùa thế thôi, chứ ký danh trên mạng - Thiên Sứ - của tôi được đặt một cách rất tình cờ. Số là trang web đầu tiên tôi đăng nhập là thành viên chính là Tuvilyso.com - nay là tuvilyso.net - nhưng đăng nhập mãi không được với đủ ký danh: Dương Tử, Phượng các, Long trì....Bèn gửi lên mạng tuvilyso.com một tin nhắn xin được giúp đỡ đăng nhập - vì hồi đó tuvilyso.com có một mục cho phép không phải thành viên cũng có quyền viết bài. Sau đó ra quán cà phê vỉa hè đầu phố uống cafe giải sầu. Đây là giai đoạn buồn của những ý tưởng minh chứng văn hiến Việt trong tôi. Quán cafe này có bảng hiệu là Thiên Sứ. Khi về, lên mạng lại thấy có ký danh Hòa Bình hỏi tôi: Muốn lấy nick gì sẽ giúp. Vừa uống cafe quán Thiên Sứ về, lại được cô chủ quán bớt cho mấy ngàn lẻ, thế là tôi ấn tượng vì lòng tốt của quán này và lấy đề nghị lấy luôn Thiên Sứ làm ký danh.

  Ấy là cái sự tích ký danh Thiên Sứ là như vậy. Cảm ơn anh Hòa Bình và cô chủ quán café bớt cho tôi mấy ngàn lẻ đã gây ấn tượng trong tôi dẫn đến nhân duyên với ký danh này. Sau này quán cafe này dẹp tiệm. Không biết cô chủ quán đi đâu....


 7. Phương trình độ số: 1+1=3 ?

  Trích dẫn:

  “Nhưng tôi đã nói "Sai rồi" với Wildlavender thì tôi sẽ chỉ ra cái sai của luận điểm dưới đây của tác giả Trương Thìn. Ông này không liên hệ với đám căn bã trên.

  1) Theo cách nhìn của phương đông , số 49 là số đại diễn bao gồm cả lưỡng nghi (Âm dương),tứ tựong,bát quái của đại vũ trụ:con người.

  Đây là vấn đề được đặt ra. Ok. Bây giờ chúng ta xem lập luận chứng minh của tác giả:

  2) Lưỡng Nghi : dương-số 1, Âm - số 2. 1 +2 =3.

  Như vậy theo lập luận này số 3 là sự tổng hợp của Lưỡng Nghi. Vậy trước Âm Dương là số mấy?

  3) Tứ tượng: Gồm Thái dương số 1, Thiếu dương số 2, Thiếu Âm số 3, Thái Âm số 4.

  Như vậy: 1 + 2+ 3 + 4 = 10.

  Bây giờ chúng ta thấy sự khập khiễng của tác giả: Trong câu trên thì Dương số 1 - Âm số 2. nhưng câu dưới lại là Thái Dương số 1. Vậy Thái dương và Dương đồng đẳng sao? Nếu đồng đẳng thì cần gì phải là Thái Dương? Nếu không đồng đẳng thì Thái Dương phải là 1 phẩy mấy chứ nhỉ? Thí dụ 1, 25 chẳng hạn. Híc! Câu trên Âm 2 câu dưới Thiếu dương cũng là 2 thì là thế quái nào nhỉ? Vậy Thiếu Dương và Âm đồng đẳng sao? Nếu không đồng đẳng thì làm sao cộng chúng với nhau được? Híc.

  4) Bát quái: Gồm: Càn (1), Cấn (2), Ly (3), Chấn (4), Tốn (5), Khảm (6), Đoài (7), Khôn (8).

  Như vậy 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.

  Chứng minh tương tự như trên với cái đống lộn sộn của câu này.

  5) Như vậy: Lưỡng Nghi + Tứ Tượng + Bát quái = 3 + 10 + 36 = 49.

  Híc! Chúng không đống đẳng thì sao cộng với nhau được. Nếu chúng đồng đẳng thì Thiếu Dương 2 tức cũng là Âm 2. Vậy lấy đâu ra để cộng thành 49? Híc.

  6 -1) Vậy theo cả ba học thuyết Nho _ Phật _ Lão đều qui về con số 49.

  Quên đi nhá! Còn truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên của nền văn hiến Việt cũng có con số 49 đấy.

  6 -2) Ở đây có một ý nghĩa rất huyền bí cho đến nay vẫn chưa lý giải được.

  Vừa lý giải ở trên rồi lại bảo không lý giải được? Tác giả đã tự phủ nhận mình”

  Anh Thiên Sứ thân!

  Anh giải thích cái sai của ông Trương Thìn như trên là đúng, còn tôi thì sẽ giải thích cái sai trong nhận thức của ông Thìn theo kiểu “khoa học” của tôi như thế này:

  Thứ nhất ông Thìn không nhìn thấy và cũng không nghĩ ra chính cái từ Lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái nó đã chỉ ra số lượng của thực thể để mà cộng trừ nhân chia hay đo đếm. Lưỡng nghi tức chỉ hai thực thể là bước đầu chuyển pha của Thái Cực. Lưỡng nghi chỉ có hai thực thể một là dương và một là âm làm sao lại đưa ra phép cộng: 1+1= 3 để thành ra 3 thực thể? Chữ lưỡng chỉ số 2 chứ không phải số 3 . Dương-1 còn âm-2 nghĩa là ký hiệu thứ tự của thực thể chứ không phải là thực thể để mà cộng. Sao ông Thìn lại có thể nghĩ dương-1 là số 1, âm-2 là số 2 để có phép cộng 1+2=3 được nhỉ? Còn cộng số thứ tự thì chẳng có ý nghiã gì cả. Nếu cộng số thứ tự 1+2=3 cho vui thì hóa ra công nhận lưỡng nghi có ba thực thể: một thực thể dương và hai thực thể âm à? Một chồng mà có những hai cô vợ cơ đấy? Luật một dương một âm của lưỡng nghi đã lỗi thời rồi chăng? Từ nay trở đi đừng gọi là lưỡng nghi nữa mà phải gọi là “tam nghi” theo như phát minh của ông Trương Thìn?

  Tương tự về tứ tượng, rõ ràng về ngôn ngữ thì từ tứ chỉ số 4, từ tượng chỉ thực thể. Tứ tượng nghĩa là có bốn thực thể, làm sao lại có thể nghĩ ra trò có phép cộng: 1+2+3+4=10 để ra 10 thực thể được? Nếu cứ làm phép cộng đó và cho là đúng thì nói “tứ tượng” là sai, phải nói là “thập tượng” mới đúng phải không?

  Còn về bát quái, rõ ràng từ bát là chỉ số 8, từ quái là quẻ, bát quái là 8 quẻ, tức là có 8 thực thể, vậy vẽ ra phép cộng số thứ tự ký hiệu ra độ số: 1+2+3+4+5+6+7+8=36 để chỉ cái gì? Chỉ ra 36 thực thể thì không phải, vậy thì con số 36 là con số vu vơ, thích thì cộng chơi cho vui? Từ nay trở đi chúng ta cũng cứ vu vơ theo cách của ông Thìn gọi bát quái là “tam thập lục quái” để chơi cho vui nhé?

  Tóm lại ông Trương Thìn không hiểu thế nào là lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái. Ông không luận được ra ngôn ngữ đơn giản của các chữ lưỡng, tứ, bát chỉ ra con số gì, nên đã vẽ ra lưỡng nghi thành “tam nghi”, tứ tượng thành “thập tượng” và bát quái thành “tam thập lục quái” để ra bằng được con số 49 thì mới thỏa lòng “nghiên cứu” độ số vũ trụ.

  Không biết nói sao nữa thôi đành ghi nhận hôm nay có nhà “học giả” đã phát minh ra phương trình độ số: 1+1=3 , Lưỡng nghi biến thành “tam nghi” ,… bát quái biến thành “tam thập lục quái”!

  Hà nôi, ngày 19/11/2008

  Lê Văn Cường


 8. Chú Thiên Sứ và các anh chị trong diễn đàn làm ơn tư vấn cho trường hợp của cháu như sau:

  - Cháu: Tân Dậu, Chồng Nhâm Tuất, chúng cháu nên sinh con đầu vào năm nào tốt hơn: Kỷ Sửu hay Canh Dần (Cháu có đọc topic của anh Lamthai có trường hợp giống vậy chú Thiên Sứ có nói sinh Kỷ Sửu được, tuy nhiên cháu vẫn hỏi xem giữa Kỷ Sửu và Canh Dần thì năm nào tốt hơn?) Cháu nghe nói Nữ Canh Dần thường có số phận không tốt đẹp phải vậy không ạ?

  - Cháu ở với bố mẹ chồng. Bố: Quý Tỵ, Mẹ Bính Thân, mẹ hay đau ốm liên miên, có lần thập tử nhất sinh. Từ khi cháu về sống, gia đình êm ả hài hòa hơn, mẹ cháu đi xem có nói do mệnh cháu hòa hợp mọi người trong gia đình, điều này có đúng không ạ? Chính vì thế nên cháu khá lo lắng về việc sinh con, sợ gây xung khắc trong gia đình và không tốt cho con cái.

  - Cháu nên sinh con thứ 2 vào năm nào thì tốt ạ?

  Kính mong chú và các anh chị giải đáp cho cháu. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều.

  Tôi chưa nghị đến việc sinh con mà cháu phải hợp với cả ông bà. Nhưng đúng là sinh Kỷ Sửu tốt hơn Canh Dần trong trường hợp này.

 9. Crescent viết:

  Sau khi post sơ đồ, nếu cao nhân nào có lòng giúp đỡ cần ra tận nơi để xem xét phong thủy, Crescent sẽ chịu mọi phí tổn.

  Mong tin mọi người. Cầu mong em gái này có duyên với lyhocdongphuong, hóa giải được tai ách này.

  Tôi thì không tự cho là cao nhân - vì cao có 1 m70 nếu lưng thẳng. Nhưng tôi sẵn sàng ra tân nơi để làm phong thủy giúp cho cô bé này. Nhưng vấn đề sẽ không đơn giản là Crescent chịu mọi phí tổn. Mà vấn để là ở chỗ này:

  Sau khi xem phong thủy xong thì - nếu chẳng may phải sửa chữa nhiều - thì lấy tiền đâu ra sửa? Cái này gọi là may thầy phúc chủ. Cũng có khi chẳng sửa chữa gì cả, mà chỉ tăng cường sinh khí thôi. Hoặc cũng có khi bất khả kháng, dân gian gọi là "thầy chạy". Đại khái Phong thủy cũng là một phương tiện tương tự như y khoa vậy. Cũng có loại bệnh tưởng năng, nhưng cũng chỉ vài viên thuốc là khỏi, cũng có loại tưởng không có gì nhưng mổ cũng chết chẳng hạn.

  Tóm lại là phức tạp chứ không đơn giản chỉ là "chịu mọi chi phí". Tốt nhất bé chụp ảnh đưa hình cô bé ấy lên đây. Chụp chân dung. Nếu thần khí còn mạnh thì tôi sẽ cố gắng thử xem sao.


 10. Ban biên tập của báo mạng điện tử VnExpress cho phép đăng tải công khai câu sau đây:

  Hoa vương Việt Nam 2006 đã gây bất ngờ cho Ban tổ chức, bạn bè thí sinh và quan khách có mặt khi mặc bộ trang phục dân tộc "Hùng ca chim Lạc".

  Và đây là hình ảnh của khái niệm: "bộ trang phục dân tộc" của người Việt thời Hùng Vương, được VnExpress công khai đăng tải:

  Posted Image

  Xin hỏi tất cả - từ các giáo sư hàng đầu về văn hóa quốc tế cho đến tất cả nhưng ai tự nhận là có liên quan đến hoạt động văn hóa - là:

  - Tiêu chí nào để xác định những bộ trang phục của một dân tộc nào đó là "Y phục dân tộc" của dân tộc đó?

  - Khi xác định được tiêu chí này thì căn cứ vào đâu để xác minh việc nam giới "ở trần đóng khố" là "Y phục dân tộc" thời Hùng Vương?


 11. Kính chú Thiên Sứ!

  Con không hiểu vấn đề: không đào cốt được thì khuyên gia chủ bán nhà.

  => Làm như vậy người tới sau phải chịu ảnh hưởng và nhìn góc độ của chính người trong cuộc tự tạo nghiệp.

  Kính mong chú giảng giải cho Th hiểu ạ!

  Lúc đó tôi không có mặt ở đấy. Nên cũng không rõ nguyên nhân nào. Chỉ biết sau đó nghe bà vợ và Dienbatn nói lại. Có thể trong trường hợp này có người hỏi mua để xây dựng lại; hoặc cũng có thể Dienbatn kiên quyết đòi đập tường lấy cốt , nên nói vậy: "Không đập tường lấy cốt thì chỉ còn cách bán nhà..." chẳng hạn.


 12. Nhờ Dienbatn đến xem dưới chân cầu thang có gì không? Anh ta là một người có thể nói là "trùm" về tìm cốt dưới nền nhà. Hồi còn ở Sài Gòn, có một thân chủ của tôi khi đào bề nước gặp một cái cốt nằm dưới đó. Người ta gọi tôi. Tôi nhờ Dienbatn đến xem giúp vì đang bận. Dienbatn dùng quả lắc chỉ ra 8 cái cốt nữa. Chỉ đâu trúng đó, gia đình phát sợ luôn. Riêng cái cốt cuối cùng bị tường nhà dè ngang không đào được. Anh ta khuyên nên bán nhà. Ông chồng không tin. Ba tháng sau ông chồng chết.

  Yêucon thân mến.

  Vấn đề không phải là người Việt nên theo Phong thủy Việt. Yeucon cần phải hiểu là: Phong thủy là một phương pháp ứng dụng hoàn toàn khách quan. Nó là một phương tiện. Ai dùng cũng được kể cả người Hin Du. Vấn đề là tính hợp lý và khoa học của Phong thủy Lạc Việt khiến cho nó đáng tin cậy hơn Phong Thủy Tàu.


 13. Tôi tìm được đây rồi. Đúng bài này.

  Da cóc trị... ung thư di căn?

  Thứ năm, 13/11/2008, 10:30 GMT+7

  Nguồn Tintuc Online

  Thịt cóc là thực phẩm đặc biệt hiệu quả trị chứng còi xương, suy dinh dưỡng và biếng ăn ở trẻ em. Cóc cả con sấy khô tán nhỏ là thành phần chủ yếu của cao dán mụn nhọt nổi tiếng dân gian, Linh đan Thiềm ô châu - bột cóc toàn tính (làm thịt đúng kỹ thuật) đốt cháy bằng than củi là bài thuốc trị ung thư của ông giáo Chung và kỹ sư địa chất Vũ Văn Nghi thử nghiệm thành công hơn hai năm trước dưới sự chỉ dẫn của dược sỹ, lương y Đào Kim Long.

  Qua cuộc trò chuyện trong cuộc gặp tình cờ với vợ chồng KS Vũ Văn Nghi sáng Chủ nhật, 21/9 vừa rồi, tại cơ sở chữa bệnh của DS, lương y Đào Kim Long (Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), tôi may mắn biết thêm tác dụng chữa bệnh mới của "Cậu ông trời'': Da cóc làm tiêu khối u ác tính Hodgkin!

  Vợ ông Vũ Văn Nghi (Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh) thật thà kể về sự cố Hodgkin xảy ra với chồng mình, hồi giữa tháng tám vừa qua: Sáng hôm ấy thấy ông tự mình không thể ngồi dậy khỏi giường ngủ, tôi đã can ngăn, khuyên ông hủy chương trình bay ra Hà Nội để về quê Nam Định ăn giỗ họ nhưng không được".

  Posted Image

  Khác với tất cả bộ phận còn lại của con cóc như xương thịt, gan ruột, phổi, tim... chỉ duy nhất da cóc có chất phát quang (tan trong cồn phát quang vàng khi gặp ánh sáng cực tím)

  Tôi không ngạc nhiên khi biết ông Nghi hủy chuyến đi, bởi hơn một năm trước, trong quá trình thu thập tài liệu viết bài phóng sự trên, tôi đã chứng kiến ông có nghị lực chiến thắng bệnh tật phi thường thế nào. Chỉ tính trong thời gian chưa đầy 4 năm (đến thời điểm tôi được tiếp nhận hồ sơ bệnh án của ông, tháng 9/2007), cơ thể người đàn ông ngấp nghé tuổi 60 đã phải gánh chịu những tai họa hiếm người có thể vượt qua: Một cuộc đại phẫu lồng ngực, một liệu trình xạ trị, hai liệu trình hóa trị (mỗi liệu trình 5 đợt, 21 ngày/đợt) và ba lần ung thư di căn!

  Tháng 8/2004 ông Vũ Văn Nghi đã phải phẫu thuật cắt thùy sau, buồng phổi trái vì ung thư. Tháng 3/2005 con bệnh quái ác di căn (xét nghiệm chiếu chụp phát hiện nhiều trong ổ bụng), mặc dù trước đó đã được hóa trị và xạ trị sau phẫu thuật. Sau khi thăm khám, các bác sỹ điều trị buộc phải quyết định áp dụng liệu pháp hóa trị lần hai.

  Chưa đầy 12 tháng sau, đầu năm 2006, cổ ông tự nhiên cứng nhắc, không thể cử động bình thường, đau ê ẩm. Trên phim chụp xét nghiệm sau đó thấy rõ trên xương cổ những vết đen đậm - nhạt loang lổ. Bác sỹ chẩn đoán: Con bệnh đã "ăn" lên cổ. Người thấy thuốc nói ra, song theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, cuộc sống của bệnh nhân ung thư phổi đã di căn lên cổ chỉ có thể kéo dài tối đa 2-3 tháng. Lý do: Con bệnh không bị tiêu diệt, cho dù đã áp dụng cả ba phương pháp hữu hiệu nhất và tiên tiến nhất, mà ngành Tây y nước nhà đang sở hữu (Phẫu thuật cắt bỏ khối u; Hóa trị - tiêu diệt tế bào ung thư bằng hóa chất và xạ trị - tiêu diệt tế bào ung thư bằng tia phóng xạ).

  Tây y bó tay, trong bước đường cùng - theo lời mách bảo của ông Lý Văn Vọng, bạn thân từ thời học đại học ở CHDCND Triều Tiên, những năm 60 thế kỷ trước, tháng 3/2006 với tấm thân da bọc xương và cái đầu trọc lốc, ông bay ra Hà Nội tìm gặp lương y Đào Kim Long, chủ yếu với hy vọng "kéo dài cuộc sống ngày nào hay ngày ấy". Sau 3 tháng châm cứu và uống thuốc tự sắc, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số ung thư tụt xuống rất thấp. Cổ hết đau, tóc mọc kín đầu, sức khỏe hồi phục, ông trở lại công việc giám đốc công ty.

  Được gần một năm sức khỏe bình thường, tháng 2/2007 ông Nghi bỗng cảm thấy chân tay rã rời, khó ngủ, hay nhức đầu và tệ hại hơn - trên hộp sọ lác đác xuất hiện những khối u cỡ quả nhãn, quả vải. Vào bệnh viện khám, các bác sỹ kết luận: Bạo bệnh đã di căn lên đầu! Mặc dù lương y Đào Kim Long thay đơn bốc thuốc và áp dụng giải pháp đắp lá cái lên những khối u, song kết quả không được như mong đợi. Các khối u có mõm đi, song toàn thân vẫn rã rời, đau đầu, mất ngủ.

  Đối với nguy cơ tử thần cận kề trong khi tất cả "vũ khí" truyền thống của lương y Đào Kim Long đã không thể phát huy tác dụng, ông Nghi đành nghĩ đến giải pháp cuối cùng lưu truyền trong dân gian, nhưng hết sức mạo hiểm - Linh đan Thiềm ô châu đã được thầy giáo cũ của vợ mình - ông Chung (ung thư gan di căn, đang sống ở TP.HCM) áp dụng thành công một năm trước, dưới sự chỉ dẫn của chính ông Long.

  Bài thuốc chế biến con cóc đốt thành than cầu kỳ, mất thời gian đã mang lại cuộc sống nhiều tháng gần như bình thường cho ông Nghi, thế nhưng theo lời kể của vợ ông - do tham công tiếc việc (ngày 12 làm việc với đối tác ở Đồng Nai, ngày 13 làm việc ở Vũng Tàu), sáng 14 thức giấc, phải nhờ bà nâng hộ cái đầu, ông Nghi mới đứng dậy được khỏi giường. Cái cổ lại cứng nhắc. Đau thấu xương vì khối u to gần bằng quả nhót mọc trên cổ, ngay dưới dái tai bên trái.

  Bất chấp lời can ngăn của vợ, ông vẫn quyết ra Hà Nội để về quê Nam Định, theo đúng kế hoạch. Tính ông vẫn thế - đã định cái gì bao giờ cũng làm bằng được. Cũng may chuyến bay hôm đó vắng khách, bà dễ dàng tìm được chỗ cho ông nằm ngả lưng thoải mái. Ra đến Hà Nội, bà lập tức liên lạc, đưa ông đến nhà lương y Đào Kim Long để châm cứu. Cổ đỡ đau, nhúc nhắc cử động được, ông bà lên đường về quê giỗ họ. Ngày 16, trước khi bay trở lại TP.HCM, ông được châm cứu thêm một lần nữa.

  Bay về nhà lần này, vợ chồng ông mang theo bài thuốc mới của lương y Đào Kim Long để giải quyết khối u quái ác mới nhú trên cổ. Ngay khi khối u kịp khô sau 7-8 giờ đắp lá cái (hỗn hợp lá cái chế biến bằng cối xay sinh tố trộn một chút nước lã đun sôi để nguội), bà dùng điếu ngải cứu (lá ngải cứu khô cuộn như điếu xì gà) lên miếng da vừa bóc từ con cóc đang sống khỏe mạnh úp mặt trong vào khối u. Chầm chậm di điếu ngải lên bề mặt khối u, đến khi miếng da cóc tươi rói bay hết hơi, khô cong là được. Cứ sau mỗi lần đắp lá - "cứu" da cóc, khối u nhỏ đi một chút.

  Hết đúng cái da cóc thứ 10, khối u biến hẳn, thành cổ phẳng lỳ. Cảm giác cứng đơ, đau đớn chỉ còn phảng phất.

  ... Mới về nhà được hơn một tháng, sáng 21/9, lại thấy ông ngồi như tượng trên chiếc ghế nhựa châm cứu trong phòng khám nhà ông Long, kim cắm đầy người, tôi ngạc nhiên, hỏi ông lý do vì sao không làm ở TP.HCM - vừa đỡ tốn tiền xe cộ, vé máy bay, vừa đỡ mất thời gian? Ông Nghi nhoẻn miệng đáp: "Tôi cũng muốn thế, mà không được".

  Rồi ông dẫn giải: "Bệnh cái cổ của tôi bắt buộc phải châm cứu. Sống ở TP.HCM hơn 20 năm, bạn bè nhiều, quen biết rộng, đã mời mấy thầy châm cứu nổi tiếng, song không thầy nào làm được như thầy Long. Cổ đang cứng đơ, đau nhức - thấy nhẹ hẳn, chỉ sau một lần châm cứu. Vì thế tuần này tôi ra Hà Nội, để thầy Long điều trị dứt điểm cái cổ sau khi đã giải quyết xong khối u bằng bài thuốc đắp lá cái kết hợp với "cứu" da cóc.

  Cách làm của thầy Long có hiệu quả đặc biệt chính là nhờ vào phương pháp Thần châm độc đáo do chính thầy nghĩ ra. Mà không chỉ châm cứu, ngay trong chẩn đoán và điều trị bệnh thầy Long cũng phát hiện ra không ít nguyên lý gây bệnh và giải pháp chữa trị hết sức sáng tạo, mang lại hiệu quả cực cao" - Ông Nghi khẳng định.

  "Tôi có thằng cháu trai con chú em ở Nam Định - Ông Nghi kể tiếp - Ba năm trước, đang tuổi "bẻ gẫy sừng trâu", cao gần mét bảy, bỗng nhiên đi tiểu ra máu. Nghĩ con trai viêm đường tiết niệu, bố mẹ cho uống thuốc kháng sinh đặc trị - không khỏi. Gia đình lo lắng, đưa ngay đi khám - nhưng cả ở địa phương và một số bệnh viện lớn ở Hà Nội, không đâu xác định được nguyên nhân. Mẹ cháu cho rằng, vì dốc sức học thi vào lớp 10 trường chuyên, cơ thể suy nhược sinh bệnh.

  Riêng ông Long - thăm khám xong, đã khẳng định: "Cơ thể cháu không may bị mất khả năng thống huyết và nhiếp huyết (cơ chế thu hồi và điều tiết máu ở bể thận bị rối loạn). Máu tự thoát qua bể thận, thậm chí cả trong trường hợp không có nước tiểu. Ông kê đơn, bốc cho cháu 7 thang thuốc theo thuật Kỳ môn y pháp. Cháu đỡ hẳn ngay khi uống hết thang thứ ba và khỏi hẳn - khi hết thang thứ sáu!".

  Với câu hỏi: Vì sao "bệnh cái cổ" của ông Nghi bắt buộc phải châm cứu và lý do chỉ có Thần châm do chính tay tác giả thực hiện mới phát huy hiệu quả, lương y Đào Kim Long giải thích: "Do hậu quả ung thư phổi di căn, vùng cổ ông Nghi bị thiếu máu trầm trọng. Các mô cơ bắp, cơ trơn... không được cung cấp máu đầy đủ làm cho cổ bị cứng, rất đau đớn và khó cử động. Châm cứu truyền thống nhằm điều hòa thần khí dựa trên lý thuyết huyệt mạch không giải quyết được tình trạng này. Riêng kỹ thuật Thần châm của tôi vận dụng năng lượng nội sinh xuất hiện do kết quả phản xạ thần kinh tự nhiên và khả năng loại dị vật của cơ thể để phục hồi khả năng cung cấp máu bình thường cho khu vực này của cơ thể đã phát huy được hiệu quả".

  Trở lại bài thuốc "cứu" da cóc trị khối u Hoghkin lương y Đào Kim Long mới truyền cho ông Nghi cách đây không lâu, lương y Long điềm đạm lý giải: "Bài thuốc chữa đi tiểu ra máu không rõ nguyên nhân và thuật Thần châm là kết quả nhiều năm nghiên cứu của tôi; Riêng bài thuốc "cứu" da cóc trị khối u Hoghkin là tác phẩm của cụ Tuệ Tĩnh, ông Tổ Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam (1330 - 1400). Cụ chính là thầy thuốc đầu tiên chữa trị ung thư ở nước ta. Dựa vào nguyên lý "lấy độc trị độc", cụ đã tận dụng một cách sáng tạo tác dụng trị bệnh của cây ngải cứu kết hợp với các chất độc tiềm ẩn trên da cóc tươi để hóa giải chứng bệnh nan y này. Các khối u mọc trên cột sống và trên hạch Hoghkin có lẽ là chứng bệnh ung thư đầu tiên mà cụ Tuệ Tĩnh chữa trị thành công. Trong tác phẩm Nam dược thần hiệu vĩ đãi của mình, cụ còn ghi lời dặn hậu thế về khối u thuộc dạng bệnh này: "Hậu bối (khối u mọc trên cột sống) sẽ gây tử vong, nếu không được "cứu" trong thời gian bẩy ngày, vì con bệnh đã ăn vào tủy xương".

  "Tôi chữa bệnh theo y văn, song không giáo điều, máy móc - DS. lương y Đào Kim Long nói tiếp - Trong hoàn cảnh có thể, bao giờ tôi cũng cố gắng khám phá bí quyết thành công của bài thuốc. Trước khi hướng dẫn ông Nghi áp dụng giải pháp "cứu" da cóc trị khối u ác tính Hoghkin của cụ Tuệ Tĩnh, tôi đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm nhằm tìm hiểu các thành phần sinh hóa của da cóc.

  Được sự giúp đỡ tận tình của hai nhà khoa học - TS Phan Quốc Kinh và TS Hà Huy Kế, chúng tôi đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu phức tạp tại phòng thí nghiệm. Kết quả thật bất ngờ. Khác với tất cả bộ phận còn lại của con cóc như xương thịt, gan ruột, phổi, tim... chỉ duy nhất da cóc có chất phát quang (tan trong cồn phát quang vàng khi gặp ánh sáng cực tím).

  Chất phát quang kỳ lạ (tồn tại không đổi, ngay cả sau khi tinh luyện) tập trung nhiều nhất ở vùng da lưng - cóc càng già và to (cóc cụ), lượng chất này càng nhiều.

  Qua thực tế khỏi bệnh của ông giáo Chung, ông Nghi và một số bệnh nhân khác nhờ dùng linh đan Thiềm ô châu và kinh nghiệm, mà cụ Tuệ Tĩnh đã đúc rút thành bài thuốc "cứu" da cóc trị các khối u hạch và hậu bối, tôi kết luận: Chất phát quang có trong da cóc chính là yếu tố quan trọng giúp hệ miễn dịch của cơ thể chiến thắng các tế bào ung thư và càng vững tin, khi giới thiệu cho ông Vũ Văn Nghi" - DS lương y Đào Kim Long bộc bạch.


 14. Anh chị em thân mến.

  Hôm qua, hoặc cùng lắm là hôm kia, tôi xem trên báo - Không nhớ Tuổi trẻ hay Thanh Niên - nhưng chỉ 1 trong hai tờ này, có nói đến một ông Lang - Dược sĩ tại Ha Nội có chưa bệnh này và kết quả rất khả quan. Tôi đang tìm tờ báo này. Nếu tìm được sẽ đưa địa chỉ lên đây. May ra có hy vọng gì chăng?

  Ai giỏi vi tính có thể vào báo mạng tìm giúp. Tôi tìm mãi ko được nên phải gõ lên đây.

  Tôi nhớ mang máng là ông này ở quận Tây Hồ - chữa bệnh bằng châm cứu kết hợp với da cóc, chuyên chữa ung thư hạch. tỷ lệ khỏi bệnh rất cao. Tôi tìm trong cả các tờ quảng cáo không thấy. Không biết có sơ xuất gì không?

  Ai biết chỉ giùm.

  Tờ báo có ghi cả địa chỉ số Điện thoại ông Lang.


 15. Vợ chồng cháu xin kính chào chú Thiên Sứ và các anh chị tư vấn trong diễn đàn !

  Qua diễn đàn này vợ chồng cháu muốn được chia sẻ với chú Thiên Sứ và các anh anh chị câu chuyện của gia đình cháu.

  Cháu sinh ngày 23/08/1984, chồng cháu sinh ngày 16/03/1975, vợ chồng cháu tổ chức lễ cưới vào ngày 10/2/2005 Âm Lịch tức 19/03/2005 DL. Bé gái đầu lòng của vợ chồng cháu SN 03/07/2006. Thú thật với chú vợ chồng cháu cũng không hiểu biết chút gì về tuổi tác nên khi có bầu bé gái đầu lòng vợ chồng cháu vô cùng sung sướng. Tuy nhiên nhiều người lại nói rằng Mệnh của con gái cháu không hợp với bố nên làm ăn ko tốt. Tuy nhiên trên thực tế vợ chồng cháu nhận thấy ngay khi cháu sinh bé gái đầu lòng ra, vợ chồng cháu rất có lộc trong làm ăn, có thể nói là mọi chuyện đang suôn sẻ. Nhưng ngày 9/7/2007 thì kho hàng của vợ chồng cháu chẳng may do chập điện nên bị cháy hết cả. Vợ chồng cháu hiểu đây là do không may chứ ko phải nguyên nhân nào khác.

  Thật sự đó là những tháng ngày vợ chồng cháu rất vất vả để xoay sở mọi chuyện và làm lại từ đầu. Từ ngày đó đến giờ nói chung mọi chuyện cũng tạm ổn, cũng vì vợ chồng cháu đang lo làm kinh tế nên vợ chồng cháu có ý định để đến năm 2010 thì sinh thêm một bé nữa. Nhưng thật bất ngờ vợ chồng cháu lại bị nhỡ mất kế hoạch, thời gian vừa qua vợ chồng cháu lo lắng nhiều chuyện quá nên cháu chưa hề chuẩn bị tư tưởng cho sự bất ngờ này. Nếu tính theo đúng lịch thì tháng 7 /2009 cháu sẽ sinh. Cháu đọc sách Lịch Vạn Sự thì thấy sang năm là năm kỷ Sửu sẽ là Mệnh Hỏa, chồng cháu là mệnh Thủy như vậy là xung khắc với bố. Nhiều người khuyên vợ chồng cháu nên bỏ đứa bé này đi.

  Nói thật với chú và các anh chị, tuy cháu không hiểu biết nhiều về tuổi tác nhưng cháu thiết nghĩ con mình, mình tạo ra nó rồi lại bỏ nó như vậy là rất thất đức nên vợ chồng cháu vẫn quyết tâm sinh cháu vào sang năm.

  Vậy cháu muốn xin nhận được góp ý của chú Thiên Sứ và các anh chị trong diễn đàn xem tuổi của vợ chồng cháu như vậy, đẻ 2 đứa con tuổi như vậy thì có quá xung khắc không ? Và có cách nào để làm giảm bớt sự sung khắc đó không ạ ?

  Vợ chồng cháu xin được gửi tới chú Thiên sứ và các anh chị trong diễn đàn lời cảm ơn chân thành nhất !

  Con gái 2006 - Bính Tuất . Được mạng cha là Hỏa (Theo Lạc Thư Hoa giáp) tương sinh và nhị hợp với cha. Mạng con Thổ sinh mẹ Kim rất tốt. Nhưng cái tốt sẽ phải đến từ từ. Nếu hoạnh phát thì hoạnh phá, vì là con gái Âm nên chưa hợp mẹ ngay. Sinh con Kỷ Sửu cho thấy tương quan như sau:

  Thiên can: Kỷ hợp Giáp (Mẹ).

  Mạng: Kỷ Sửu Thủy (Lạc thư hoa giáp) được mẹ Kim sinh.

  Địa chi:

  Nhà này được cách đối xứng qua trục Tý/ Sửu - Ngọ/ Mùi:

  Ất Mão cha đồi xứng Bính Tuất con gái.

  Giáp Tý Mẹ đối xứng Kỷ Sửu.

  Do đó trai gái đều tốt. Con trai tốt hơn con gái và bắt đầu phát lên ngay. Con gái phát chậm nhưng bền vững.

  Dự báo kiểm chứng:

  * Từ khi cấn bầu đứa Kỷ Sửu thì kinh tế gia đình đang dần ổn định.

  * Khả năng vợ chồng làm ăn thất bại năm 2007 không phải do tuổi con Bính Tuất mà có thể do một nguyên nhân khác - nghiêng về nhà này có động điền trạch vào đầu năm (Sửa chữa, xây dựng dời đổi chỗ ở).

  * Đứa con gái Bính Tuất rất xinh so với tương quan cha mẹ.

  * Nếu Kỷ Sửu là con út thì sau này mẹ sẽ chi phối toàn bộ kinh tế gia đình.

  Chúc vạn sự an lành.

  Chú ý:

  Tôi nói mạng Thủy Hỏa đây là theo Lạc Thư hoa giáp, chứ không phải theo sách Tàu, mà tôi đã khẳng định là sai. Miễn thắc mắc. Hãy vào trang chủ lyhocdongphuong.org.vn tham khảo.


 16. Rubi thân mến.

  Không bao giờ bảng Lạc Thư hoa giáp có hai nghiệm cả.

  Có thể Rubi hiểu sai vấn đề. Mặc dù tôi chưa tìm hiểu về phương pháp tính Tý - Ngọ lưu trú trong đông y. Nhưng vì tính hợp lý trong những vấn đề liên quan, nên tôi tin chắc điều này.

  Bảng Lạc Thư Hoa giáp đã được những nhà khoa học có bằng cấp cao trong khoa học hiện đại và tên tuổi xác định tính hợp lý và tính quy luật rất chặt chẽ của nó.

  Rubi hãy suy ngẫm lại. Tuy nhiên tôi sẽ chứng minh điều này - mặc dù chưa hề nghiên cứu về Tý Ngọ lưu trú - khi Rubi đưa lên đây bảng đồ họa để kiểm chứng.

  Nhân đây tôi cũng muốn gửi gấm lời tâm sự là:

  Hiện nay, tôi biết có một số người vẫn còn chưa tâm phục khẩu phục bảng Lạc Thư hoa giáp (Trong đó có không ít người không xuất phát từ nguyên nhân học thuật) - mà tôi tự hào nhân danh nền văn hiến huyền vĩ Việt . Họ dẫn chứng là có vài người phản đối tối. Nhưng thực ra, vài người đó chưa hề gọi là đủ khả năng phản biện, mà chỉ là phản ứng mà thôi. Hơn 2000 năm, chính người Tàu đến nay cũng phải thừa nhận không biết gì về nguyên nhân để có bảng Lục thập hoa giáp - Nhưng mấy người đó lại muốn chứng tỏ họ thông minh hơn cả nền văn minh Hoa Hạ mà họ tiếp thu một cách mê muội - khi chính cả nền văn minh đó bế tắc hàng ngàn năm không hiểu gì về cái mà họ coi là của chính họ.

  1 person likes this

 17. BUỒN

  THI HOÀNG

  Quê mẹ vời trông ruột chín chiều

  Bánh trưng ngày Tết lửa riu riu

  Con chim lẻ bạn bay ngơ ngẩn

  Tiếng trúc canh suông thổi dặt dìu

  Lặng lẽ giữa cơn mơ nhè nhẹ

  Chập chờn trong giấc ngủ thiu thiu

  Ai về cho gửi câu tâm sự

  Ngọn gió bên thềm thổi hắt hiu...

  Cảm tác

  Buồn

  Thiên Sứ

  Hiu hắt khói lam tỏa mỗi chiều.

  Mái tranh quê cũ gió liu riu.

  Đầu làng thôn nữ đi thơ thẩn.

  Bên giếng kìa ai hát dặt dìu.

  Tiếng võng ru buồn đưa kẽo kẹt.

  Ánh đèn bên cửa cảnh buồn thiu.

  Quê nghèo u uẩn niềm tâm sự.

  Dừng bước giang hồ dạ hắt hiu.


 18. Quốc kỳ Ấn Độ trên mặt trăng

  17/11/2008 10:41

  Posted Image

  Các nhà khoa học Ấn Độ tại Trung tâm Kiểm soát hoạt động của tàu thăm dò mặt trăng Chandrayaan 1 - Ảnh: AFP

  Tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng không người lái đầu tiên của Ấn Độ, Chandrayaan 1, đã gởi một thiết bị thăm dò (tàu con) đến bề mặt mặt trăng.

  Thiết bị thăm dò (MIP), được sơn lá cờ Ấn Độ, đã lao vào bề mặt của mặt trăng lúc 15 giờ 4 phút giờ GMT (khoảng 22 giờ 4 phút giờ VN ngày 15-11), theo Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO). Suốt giai đoạn xâm nhập mặt trăng được trung tâm kiểm soát theo dõi chặt chẽ, thiết bị thăm dò đã ghi nhận những thông tin cần thiết, trong đó có việc đo đạc thành phần trong tầng khí quyển của mặt trăng. Sứ mệnh này được xem như một bước quan trọng để Ấn Độ bắt kịp các quốc gia đang theo đuổi chương trình không gian khác ở châu Á.

  Theo BBC, thành công của sứ mệnh này được hân hoan chào đón tại Ấn Độ, nơi nhiều người xem đó như một dấu hiệu nữa của sự nổi lên của một cường quốc thế giới.

  Đầu tuần này, Chandrayaan 1 đã bắt đầu bay theo quỹ đạo mặt trăng khoảng 3 tuần sau khi nó được phóng lên từ trung tâm không gian ở phía Nam Ấn Độ.

  Việc tiếp cận của MIP (nặng 30 kg) với bề mặt mặt trăng đã kết thúc giai đoạn đầu của sứ mệnh. “Suốt thời gian này, một video camera đã chuyển những hình ảnh mặt trăng về trung tâm chỉ huy của ISRO.

  Trong hai năm tới, Chandrayaan 1 sẽ vẽ một bản đồ 3 chiều của mặt trăng và kiểm tra sự có mặt của nước đá với sự hỗ trợ về thiết bị của Ấn Độ và các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Anh và Đức.

  Chủ tịch chương trình không gian Ấn Độ Madhavan Nair mô tả nhiệm vụ đã thành công 95% và thông báo một sứ mệnh thám hiểm mặt trăng thứ hai sẽ được khởi động vào năm 2012, tất nhiên là tàu vũ trụ có người lái.

  Theo T. Minh / NLĐ


 19. Thôi chết. Tôi vô ý quá vì không thấy trong hình. Cảm ơn Vô Thường. Btkhanh xem lại xem cầu thang xoắn có đâm xuống bếp không thì hãy đặt nhá. Tránh cái cầu thang này ra.

  Nếu không thể tránh cầu thang được thì báo ngay cho tôi, tìm giải pháp khác.