• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.212

Bài viết posted by Thiên Sứ


 1. Thơ Say

  THI HOÀNG

  Khó đem bút mực làm giông tố

  Trải rộng lòng say một tối say

  Rượu rót tưởng ai mời đắm đuối

  Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay

  Ta ơi! Tri kỷ ngàn năm cách

  Chưa đủ vơi trong một chén đầy ...

  Chưa đủ cho mình lau nước mắt,

  Rằng em sợi nhớ tóc như mây.

  Ðâu còn những lối hoa đào nở

  Thôi Hộ tìm chi những chốn này?

  Mặt ngọc đã không còn trước cửa,

  Sao thơm màu má thuở thơ ngây?

  Ca dao mẹ hát lưng chừng giấc,

  Em hứng mùa thu lạnh tối nay.

  Cảm tác

  Thơ Say

  Thiên Sứ

  Cạn chén ly bôi tràn bão tố.

  Nghiêng bầu uống hết đổi cơn say.

  Mặc người danh lợi trong mê đuối.

  Ngất ngưởng mình ta cánh hạc bay.

  Tìm đâu tri kỷ thiên thu cách.

  Nhân thế buồn vui một cốc đầy.

  Bề khổ trần gian tràn nước mắt.

  Mình ta men rượu gửi chân mây.

  Mặc đời thổn thức, hoa đua nở.

  Hồn phách có đâu gửi chốn này.

  Hương cũ thiên thu bay trước cửa.

  Men nồng tiên tửu cạn ngất ngây.

  Dốc chén ngàn năm qua một giấc.

  Đợi muôn năm cũ gặp đêm nay.

  .....................*

  Trần gian một cuộc tỉnh say.

  Hồn ai theo cánh hạc bay hững hờ


 2. Thanh Vân thân mến.

  Để tôi xem lại. Nếu chưa ghi ý nghĩa quẻ năm Âm thì la do sơ sót của tôi. Tôi sẽ bổ xung ngay.

  Còn phần 6 LVDT . Đó là: Phân tích những quẻ LVDT tiên tri và ứng nghiệm. Gồm của tôi và các cao thủ như, như: Laviedt, Linh trang, Phương Ly, Luke....dự đoán về những chuyện trên thế giới, như sóng thần, lũ lụt....và đã ứng nghiệm.

  Phần này đang biên tập.


 3. Ảnh cháy chợ Dịch Vọng

  Hàng trăm xe máy đã bị thiêu rụi, dãy ki ốt tan hoang là khung cảnh tại chợ Dịch Vọng (Hà Nội) trưa nay. VnExpress.net ghi lại hình ảnh vụ hỏa hoạn.

  Posted Image

  Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều tới.

  Posted Image

  Trong chợ, lửa bốc lên ngùn ngụt.

  Posted Image

  Lửa, khói bốc lên làm cháy xém cả ngồi nhà sát đó.

  Posted Image

  Phải mất chừng nửa tiếng, ngọn lửa mới được chế ngự.

  Posted Image

  Không chỉ các nhân viên cứu hỏa mà ngay cả lực lượng an ninh của chợ cũng được huy động để chế ngự bà Hỏa.

  Posted Image

  Những chiếc xe tay ga đắt tiền, giờ chỉ còn là đống sắt vụn.

  Posted Image

  Nhiều chiếc xe được đẩy kịp ra ngoài cũng bị hư hỏng nặng.

  Posted Image

  Lửa cháy quá nhanh khiến nhiều người chẳng kịp dọn đồ.

  Posted Image

  Phòng của Ban quản lý chợ cũng bị thiêu rụi.

  Posted Image

  Được may mắn đưa ra ngoài nhưng chiếc xe này cũng gần như hỏng hẳn.

  Posted Image

  Các dãy ki-ốt tan hoang...

  Posted Image

  Do nằm sát chợ nên quán phở này cũng bị cháy sạt mái, khách hàng phải sơ tán.

  Posted Image

  Nhiều quán hàng gần đó cũng phải dọn đồ ra ngoài đường.

  Posted Image

  Trên phố Chùa Hà, cổng phụ của chợ Dịch Vọng, hàng trăm xe máy được tập kết, giao thông ách tắc.

  Tiến Dũng - Hà Anh


 4. Vụ Án Lịch Sử Việt Nam-Yiệc Nam-Byiệt Nam

  Vietsciences- Trần Thị Vĩnh Tường 03/09/2008

  Những bài cùng tác giả

  Bài viết này đựoc gợi ý từ khoảng 3 năm trước, khi nghe thắc mắc của một nam thính giả người Nam gửi đài phát thanh địa phương, “tại sao các xướng ngôn viên phát âm giọng Nam chữ Việt Nam thành Yiệt Nam, giống như Việt Nam bị tiêu diệt, nghe hổng khá”.

  “Khôn Ngăn Châu Lụy Sụt Sùi” Thầy cô giáo tình nguyện dậy tiếng Việt khi học trò hỏi cũng bí lù chuyện đúng/sai đến nỗi sém có đề nghị bỏ môn… chánh tả. Có lẽ rất ít cộng đồng nào giới có học vẫn “viết sai” chính tả như người miền Nam. Thật ra giọng Hà Nội ở giới có học hay bình dân cũng “nói sai” linh đình một số âm đầu như s/x, ch/tr, n/l, r/d/gi… dù giọng Hà Nội được vài học giả mặc nhiên cho là giọng tiêu chuẩn đến nỗi không đính kèm chứng minh.

  Điều ngộ nghĩnh, tất cả những điều sai trên chiếm đa số tuyệt tuyệt đối, vậy mà vẫn chịu tiếng “sai”. Điểm lạ nhất là hết học giả này đến hội nghị kia - ở vùng tôi - tranh cãi “khôn ngăn châu lụy sụt sùi (1) như ông Phan Khôi vì nỗi “tôi đúng/anh sai” nhưng vẫn… e lệ nép vào dưới hoa không hề cho biết nguyên nhân cũng như cách sửa sao cho đúng. Âm [v] truớc thời quốc ngữ abc Không biết nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, người Hưng Yên, Đàng Ngoài, thỏ thẻ gửi đến chinh phu những chữ “vàn, vui, vốn” thế nào trong bốn câu Chinh Phụ Ngâm (2):

  Câu 267 Khi mơ, những tiếc khi tàn,

  Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không!

  Vui có một tấm lòng chẳng dứt.

  Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi!

  Một tài liệu vô danh viết tay năm 1648 có câu “Nhơn danh cha, ùa con, ùa Spirito Santo” ,“và = ùa”, Spirito Santo chưa được viết là “Thánh Thần” (5). Linh mục Ý Christofori B. Bori, trong một bức thư viết tay năm 1631, viết “Con gnoo muon bau tloam laom Hoa laom chiam” (con nhỏ muốn vào trong lòng Hoa Lang chăng), có nghĩa: cô/em có muốn theo đạo của người Hoa Lan không (3). Chỉ trong câu ngắn này, có vài điều hết sức lưu ý:

  bau = vào,

  tloam = trong,

  chữ Việt không dấu.

  Ông Phan Khôi viết “Theo lời truyền thuở nay thì chữ quốc ngữ do một ông cố đạo đặt ra”. Thiệt ra không chỉ “một ông cố đạo “, mà các cuốn từ điển quốc ngữ đầu tiên do nhiều bậc thầy hợp soạn, gồm các thầy giảng đạo và các cộng sự người Việt cả về phần phương pháp và tài liệu.

  Hãy xem thử vần V trong hai cuốn từ điển Alexandre de Rhodes và từ điển Taberd (4). Hai cuốn này, do hai nhóm soạn giả khác hẳn nhau. Thời điểm, không gian cũng khác nhau xa lắc.

  Âm [v] trong từ điển Alexandre de Rhodes 1651

  Vần V từ điển A. D. Rhodes có khoảng 150 chữ. Tuy vậy chỉ có 25 chữ được viết bằng V và đọc với âm [v]. Ví dụ: vắng, vắng vẻ váng dện, mạng dện vàng, chim vàng anh

  125 chữ khác tuy xếp vào vần V, nhưng đựơc viết là “ua, ue, ui, ou…” đọc như [w] hay [b-ỳơ] uòi uoi = byòi byoi con uịt = con yịt oũ bà oũ uãi = ông bà ông byải úen áo = byén áo

  Lật qua vần B, có khoảng 550 chữ, trong đó có 350 chữ viết với B, đọc như : bạn bè, bàn thờ, bền bỉ. Có khoảng 100 chữ viết với B, nhưng được ký âm bằng ký hiệu beta [b] của Hy-Lạp đọc như “beào” (5) hay b-ỳơ trong giọng Nam bộ, ví dụ: bua = byua

  bú bõ = byú bõ

  bui bẻ = byui byẻ

  Âm [v] trong từ điển Taberd 1838

  Có 238 chữ vần V. Các soạn giả… thoải mái quất chữ V hết ráo, như âm [v] trong giọng Bắc hiện nay. Vần B chỉ còn lại một chữ “bua= vua”. Vài ví dụ chứng tỏ sự khác nhau giữa hai nhóm soạn giả:

  Chữ thường: tđ A.D. Rhodes, chữ lớn: tđ Taberd: blọn uẹn - TRỌN VẸN muôn uật - MUÔN VẬT uiệc Chúa blời - VIỆC CHÚA TRỜI

  Điều này chứng tỏ trong vòng 187 năm, một là các thầy và cộng sự đã đơn giản bằng cách loại bỏ những âm [w, b, b-ỳơ], và khóac cho âm [v] giống tiếng La tinh, hai là dân Việt đã thay đổi giọng nói theo sự hướng dẫn của quí thầy. Hoặc điều này là kết quả của điều kia.

  Thành công của abc

  Các thầy ký âm abc cho tiếng Byiệt là các thầy giảng đạo ngoại quốc. Đàng Ngoài/Đàng Trong (Đàng Ngoày/Đàng Tlão = ký âm của Gaspar De Amaral năm 1632) không có email/phone/fax/máy ghi âm… như bây giờ. Hai Đàng lúc nào cũng chuẩn bị choảng nhau. Các thầy ở Đàng nào ở yên Đàng đó, vừa học tiếng Việt, vừa giảng đaọ, vừa trốn tránh. Thư từ qua lại rất bí mật và tốn kém, vì rất dễ bị cả chúa Nguyễn/chúa Trịnh nghi ngờ làm gián điệp cho phe bên kia, hậu quả có thể bị trục xuất. Riêng Alexandre de Rhodes bị trục xuất cả thảy sáu lần.

  Trong hoàn cảnh đó làm gì có thì giờ thẩm âm/nghiên cứu/giải quyết từng chữ. Dẫu sao, các thầy còn dè dặt không dám ban chữ V từ tiếng La Tinh cho tất cả âm w, b-ỳơ, b.

  Trong phần mở đầu từ điển, linh mục A. D. Rhodes * cho biết âm vị áp dụng là của Bồ-Đào-Nha/La-Tinh, * giải thích rõ ràng về phụ âm, nguyên âm, * lại ghi cả cách phát âm sai biệt ở các địa phương, cho thấy các soạn giả rất khách quan và khoa học, không xác nhận phát âm nào nguyên thuỷ hay chính thức hơn âm kia. Ví dụ: buông = vide (xem) buâng cuội = vide (xem) quội.

  Tuy vậy, tác giả Hoàng Xuân Việt cũng cho là một sự ngạc nhiên vì A. D. Rhodes lại không nói năng gì về chữ V. Tác giả HXViệt cũng đặt câu hỏi phải chăng âm V là âm Tây phương, không phải âm Việt cổ. Thật ra tiếng Pháp cách đây 357 năm cũng đâu có âm [v]. Họ đọc/viết “ouelle” cho chữ vowels. Tiếng Spanish dù vẫn viết V, nhưng chỉ là âm lưng chừng giữa âm [v] và âm , ví dụ “ la vida” đọc là “la biđa”.

  Cho đến từ điển Taberd, chế độ thuộc địa Pháp đã vững vàng. Các thầy không còn phải trốn lánh, nên thoải mái “ép” tiếng Việt cho giống với âm La Tinh. Không rõ tại quý thầy chỉ thích âm [v] hay tại tiếng Việt có nhiều cách phát âm cho cùng MỘT chữ làm quí thầy bối rối.

  Trên hết mọi sự, quốc ngữ abc tiếng Việt là một thành công bất ngờ. Chỉ với 24 chữ cái, tiếng Việt được a-b-c hoá. Từ đó, muôn vàn trang giấy mô tả được hết thảy: lịch sử, cuộc sống dân gian và bản tính của tâm hồn Việt. Điều này đã ra ngoài cả sự tiên liệu của chính quyền Pháp mà mục đích ban đầu của truyền bá quốc ngữ abc là chỉ muốn loại trừ chữ Nho, chữ Nôm và ảnh hưởng của Nho sĩ. Độc giả có thể tìm mua hai từ điển này, tuy hơi hiếm, nơi chữ nghĩa/ý nghĩa có thể dựng nên được cả một bức tranh ngôn ngữ/phong tục/lối sống/cách suy nghĩ của dân Việt thế kỷ 17 và cả trước đó. Thành công nhất của việc quốc ngữ hóa abc, là tạo được tính thống nhất trong đánh vần, mà vẫn giữ đuợc cách đọc, giọng nói của mỗi vùng mỗi miền, nhờ hai ông Trương Vĩnh Ký và ông Huình Tịnh Của (16), như ông Phan Khôi viết (1) “Hồi đó có hai ông đại sư về quốc ngữ, là ông Trương Vĩnh Ký và ông Paulus Của, tức là Huình Tịnh Trai. Vì mỗi ông có làm ra một bộ tự vị tiếng An Nam.

  Các ổng cũng là học trường bên Đạo mà ra, cho nên các ổng viết chữ quốc ngữ y như người bên Đạo, nghĩa là viết đúng. Hồi bấy giờ chắc người Nam kỳ phát âm cũng vẫn là không đủ, cũng vẫn là lẫn t với c, lẫn có g với không g, lẫn dấu ngã với dấu hỏi, song le các ổng viết ra thì phân biệt đâu ra đó, vì vậy các ổng mới dám làm tự điển. Mà tự điển của các ổng sau rồi trở nên mẫu mực cho người An Nam, ai cũng phải dùng, dùng đến cả phía bắc Trung kỳ và Bắc kỳ là miền chữ quốc ngữ đã do đó sanh ra.”

  Âm [v] trong từ điển Mường-Việt 2002 (6)

  HHỏi quí thầy xong, cũng phải chạy về hỏi ngài Mường, vừa là chị em ruột thịt trong nhà; vừa là nhân chứng khách quan ở chỗ không học sử Tàu sử Việt nên không cần tránh né hay ve vuốt ai ráo trọi.

  Truyền thuyết Âu Cơ (7) của ngài (người) Mường, tương đương với truyền thuyết Hồng Bàng của ngài Việt. Ngài Mường - hậu duệ cuả tiên nữ nai-đốm-sao Âu Cơ, mẹ của vua Hùng Vương, phân nửa kia của tộc Việt. Âu Cơ mặc áo đen, kết duyên vớí Long Wang mặc áo vàng, con vua Yịt Yàng (Việt Vàng). Một hôm Long Wang quyết định chia tay “ta với nàng khác giống”. Âu Cơ dẫn 50 con đi về miền núi; Long Wang dẫn 50 con đi về miền sông nước. Không thấy cả hai truyền thuyết nhắc đến nhau sau ngày chia tay ấy.

  Hậu duệ của nàng Âu Cơ cả hàng ngàn năm không sống gần ngưòi Việt đồng bằng, nên tiếng nói cuả ngài Mường không bị Hán hoá và abc hoá. Jeanne Cuisinier (8) ở vùng Mường suốt 15 năm cũng công nhận Mường không có âm [v].

  Xem thử nhóm vần V, khoảng 68 chữ (6) - Cảo nì phái vo xát kỹ khỏi hôi = Gạo này phải vo xát kỹ khỏi hôi. - Cải à, là hết wiêc văt chũa? = Con à, làm hết việc vặt chưa? - Ông Bi ưa vỡ mõn hơn vỡ cá = Ông Bi ưa vợ mọn hơn vợ cả - Hõ nhà tôi chăng cỏ ay là vua quan chi = Họ nhà tôi chẳng có ai là vua quan chi.

  Chỉ quí soạn giả mới biết những chữ đuợc viết với V thế này có phải do kề cận với người Byiệt đồng bằng không và kể từ bao giờ. Tuy vậy vẫn có những chữ được viết với cả V lẫn B, ví dụ: vua-bua, vai-bai, vòi-bòi, vỡ-bỡ (vợ), vậy-bẫy, vây-bây, vóc-bóc, vô-bô, vú-bú, vừa-bừa…

  Mở qua vần W, có một số chữ giọng Bắc (và một số) giọng Trung sẽ đọc là V, giọng Nam đọc là [w] hoặc [b-yờ]

  - Con wac mà ti ăn têm = Con vạc mà đi ăn đêm - Da wái chiềng thờ cho ho pỡi = Anh vái bàn thờ cho tôi với - Cầm mẩy cải wán nì wềl cho ủn = Cầm mấy cái oản này về cho em. - Da chở cỏ wẽ chiễn tha nưa = Mày đừng có vẽ chuyện ra nữa (Chợt để ý: chiễn = rất giống với giọng Nam = mày đừng nhiều chiệng). - Cải wày way nì nẵng khoáng môch tã = Cái vòi voi này nặng khoảng một tạ.

  Rất ngộ nghĩnh, từ cái vòi của chú voi, tiếng Mường/Tày/Nùng cũng có “tà pòi”. Pòi = cái vòi của bé trai, chính là thứ mà pà mụ chỉ nặn riêng cho pé trai. Pé gái có khi cằn nhằn phân bì sao con không có. Pòi = bòi đều là âm tương đương nơi các thị tộc cùng gốc tổ vào thời xa xưa, hoàn toàn không phải âm này biến qua âm kia. “Tà”, mạo từ như cái/con ở tiếng Munda, Mon-Khmer, Hmong, Mường. Mở qua vần B cũng thấy nhiều chữ người Mường đọc là , giọng Bắc (và một số) giọng Trung đọc là V, giọng Nam đọc là [b-yờ]

  bỉm thay = ví tay bải chào = vái chào bài tồng tiền = vài đồng tiền chở cải bô lỉ = chớ cãi vô lí ti no mà bỗi mà bàng = đi đâu mà vội mà vàng mộch bỡ pà, pa bỡ thiêp = một vợ cả, ba vợ thiếp (vợ lẽ)

  Chữ Việt theo Bình Nguyên Lộc 1971 (10)

  Ông Bình Nguyên Lộc luôn luôn đòi “làm cho ra lẽ” các vụ án lịch sử chữ nghĩa. Điều ra lẽ ngoạn mục nhất cuả BNLộc, là truy lùng chữ Việt từ hồi ban sơ và từ đó theo dấu được những tộc người đã cấu thành dân tộc Việt Nam ở mảnh đất hình chữ S.

  Theo BNLộc, có cả thảy bốn chữ Yit, là tên tự xưng của người Yit. Khi có chữ, người Tàu Hoa Hạ ghi lại theo kiểu tượng hình:

  - Chữ Yit đầu tiênPosted Imagexuất hiện từ thời nhà Thương, khoảng từ 1000 đến 2000 năm TTL, chỉ cái rìu có tay cầm - dụng cụ của chủng Yit - khi người Hoa Hạ lần đầu tiếp xúc với chủng Yit ở Hoa Bắc, mạn bắc Hoàng Hà.

  - Chữ Yit thứ hai đuợc viết thêm hạt thóc trên cái rìu, ý nói giống dân có cái rìu và biết trồng lúa nước. Chữ này có từ đời Xuân Thu (722- 481 TTL). Ngày nay chữ Yit này vẫn chỉ tỉnh Quảng Đông (cũng là Việt, chi Thái-cổ tức Âu).

  - Chữ Yit thứ ba: Tẩu + Tuất: 走戌, mang nghĩa 'Vượt'. Dùng để chỉ chủng Yit thuộc đám Bách Bộc, Lạc bộ Trãi, phía Bắc Hoàng Hà, đã vượt sông Hoàng Hà chay xuống nhập với đám Việt đã ở sẵn tại nước Sở và xung quanh nước Sở, lúc đó là khu Động Đình Hồ.

  - Chữ Yit thứ tư: Tẩu + Qua (dáo mác): , cũng vẫn mang nghĩa Vượt, để chỉ đám U Việt, Lạc bộ Trãi ở miệt Sơn Đông, phía Nam Hoàng Hà.

  Chữ V theo Nguyên Nguyên 2007

  Theo tác giả Nguyên Nguyên, khoảng 5000 năm trước chủng Yịt ở rải rác từ phía bắc sông Hoàng Hà đến cực nam sông Dương Tử - lúc đó chưa có nước Trung Hoa (11a) - Những biến động lịch sử dẫn đến chiến tranh suốt hàng trăm năm không dứt khiến họ hết thời điểm này đến thời điểm khác có mặt tại cổ Yiệt, tức đồng bằng sông Hồng. Bản đồ dưới đây cho thấy địa bàn liên tục của hai chi Âu và Lạc cũng như lộ trình di tản xuống cổ Việt, lúc đó chưa gọi là Việt Nam:

  Posted Image

  Trong bài viết gần đây nhất góp tiếng với Trần Hữu Thuần (12) Nguyên Nguyên (11b) có vẻ cho biết tiếng Việt là một hỗn hợp lâu dài của các thứ tiếng thuộc nhiều tộc người khác nhau, với hạ tầng cơ bản là Môn-Khmer phối hợp với Thái-cổ (tức Âu, thành phần chủ lực của tiếng Mường) cộng với khối Đa-Đảo. Chồng chất và đan xen với lớp hạ tầng cơ bản đó là các thứ tiếng xuất phát từ khối Bách Việt xưa ở miền Hoa Nam, từ Vân Nam (Điền Việt) trải qua Quảng Tây, Quảng Đông (Tây và Đông Việt) cho đến tận Chiết Giang (Ngô-Việt), Phúc Kiến - Triều Châu (Mân Việt), và Hải Nam, v.v. Và hỗ trợ bằng hai nhóm từ miền cực Bắc nước Tàu, thời Xuân Thu thường gọi khối Đông Di tập trung ở khu vực tỉnh Sơn Đông ngày nay. Đó là hai nhóm khi xưa ưa sống gần gũi nhau: Hẹ (Hakka, tức Hạc Việt) và Miêu-Dao Miao-Yao hay Hmong-Mien).

  Hai chữ “Việt Nam”, tiếng Mường xưa đọc Yịt Nam Nam Bộ xưa đọc Byiệc Nam, nay đọc Yiệc Nam Quảng Đông đọc Yueh Lam, hoặc Yueh Nam Thuợng Hải: Yue Ne

  Quan Thoại: Yue Nan, Hẹ (Hakka): Yue Nam Sơn Đông: Yue Nam Nhật Bản: Beto-nam

  Những tiếng này đều là âm tương đương vì cùng gốc tổ vào thời xa xưa, hòan toàn không phải âm này biến qua âm kia. Giống như tiếng nói của hai hoặc nhiều dân tộc láng giềng, theo sắp xếp địa lý, có một số từ vựng và cấu trúc giống nhau, và một phần lớn hơn lại khác nhau. Nhưng rất có thể không có vấn đề vay mượn, nhất là trong một quá khứ xa xưa. Chỉ có đóng góp khác nhau của mỗi thành phần sắc tộc tại mỗi quốc gia láng giềng với nhau. Mô hình này được gọi mô hình theo kiểu ‘Cây-và-Đất’, để phân biệt với thứ mô-hình tạm gọi ‘Cây-và-Cành’ thường xuyên được sử dụng từ trước đến nay, nhất là trong nghiên cứu ngữ học. (11b)

  Khi hay mình có gốc gác khác nhau, người Việt cảm thấy gì? Có thể sẽ thấy… giống nhau và gần nhau hơn là khi không biết là có khác nhau? Nhưng dù khác nhau thế nào vào buổi ban đầu, tất cả bây giờ vẫn là Người Việt, dân của quốc gia duy nhất giữ được “Việt” trong quốc hiệu.

  Hành trình ngàn năm của chữ Yit-Yue--Việt: Yit, chữ Trung Hoa viết 越. Nếu giả thiết của hai tác giả Bình Nguyên Lộc và Nguyên Nguyên đúng, thì hành trình của chữ Yit-Yue--Việt dài khoảng 5000 cây số theo đường thẳng, từ Sơn Đông đến mũi Cà Mau, trong gần 5000 năm (13).

  được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách sử của người Trung Hoa, cho thấy họ biết rất rõ Yue là một ý niệm bền bỉ nơi những nuớc hay dân tộc thuộc chủng Yue.

  - Yit trong Âu Việt 甌越,tức Tây Âu - Yit trong Việt Vương Câu Tiễn 越王句踐 có nàng Tây Thi, thời Chiến Quốc, 496-465 TTL - Yit trong Nam Việt 南越 của Triệu Đà, năm 257 TTL - Yit trong Mân Việt 閩越 - Yit trong U Việt 於越, - Yit trong Dương Việt 揚越 - Yit trong Đông Việt 東越 - Yit trong Sơn Việt 山越 - Yit trong Lạc Việt 雒越 - Quốc hiệu Đại Cồ Việt 大句越 của Việt Nam thời nhà Đinh năm 968 - Quốc hiệu Đại Việt 大越 của Việt Nam thời nhà Lý năm 1054, - Quốc hiệu Việt Nam越南 thời nhà Nguyễn Gia Long năm 1802. - Tiếng Quảng Đông vẫn được gọi là Việt ngữ 粵語. Nhưng Việt viết cho thấy người Tàu có hiểu biết rất sâu sắc và phân biệt các tộc Yịt ngày từ thời xưa.

  Người Mường vẫn nhớ âm ban đầu là Yit, và byua cuả đám Yit này là byua Yit Yàng, mà họ cũng gọi là byua Hùng Wang. Ký ức người Nam bộ từ khi theo công chúa Ngọc Vạn năm 1623 đi mở nước ở miền Nam vẫn lưu giữ chữ Yiệc, Byiệc. Phát âm Yit của Mường và Yiệc của người Nam Bộ chính là một khoen trung gian vô cùng quan trọng nối với mắt xích ban đầu. Khi Yit được các ông nghè ông cống Đàng Ngoài tô son cài hoa thiên lý thành Việt thì họ hoặc ở chốn wê mùa hoặc đã tẩu vô Nam trước đó nên hổng có hay. Sông Pơ Đuông -có nghĩa lúa gạo- biến thành sông Đuống cho thấyYịt biến thành Việt cũng là điều dễ hiểu.

  Trường hợp đám phiêu lưu giữ lại âm cổ xảy ra dài dài. Vùng Pensylvania bên Mỹ vẫn còn tiếng Anh cổ. Người Bạch Nga qua Úc đầu thế kỷ 20 vẫn dùng tiếng Nga thời Nga Hoàng.

  Âm [v] nơi láng giềng

  Cho tới bây giờ tiếng Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật, Triều Tiên, Indonesia,Thái, cũng không có âm [v]. Tiếng Thái, tiếng Ấn chỉ có âm hơi giống âm [w] trong chữ wind của tiếng Anh. Giống tiếng Việt xưa, tiếng Triều Tiên cũng có rất nhiều âm : bulgogil = bò (thịt), bae = cái bè.

  Tiếng Mường, Triều Tiên, Miến Điện, Lào Thái, Khmer, Chàm, Tày-Nùng đều có âm “bờ-yờ” - dưới dạng [p-ỳơ] - với b hay p đọc nhẹ và nhanh. Người miền Trung từ Qui Nhơn-Tuy Hoà trở vô vẫn có âm “bờ-yờ.” Tuy từ điển Chàm và từ điển Taberd không còn ghi âm “bờ-yờ”, nhưng ghi hay không là chuyện của giới khoa bảng, âm “bờ-yờ” vẫn được dân chúng bảo lưu, vì bà con ít khi dòm hành đến từ điển. Nhiều khi các học giả cãi nhau loạn xạ, dân lành vô tội tỉnh bơ, như yụ om sòm về con chim Lạc, về Lạc Vương/Hùng Vương trước 75 ở Saigon. Ít lưu ý đến các đề tài văn hoá/lịch sử không phải dấu hiệu hay, nhất là nơi một dân tộc lúc nào cũng tự hào có bốn ngàn năm văn hiến.

  Âm [v] ở trong Nam

  Người Byiệt Đàng Trong, nhất là người Nam bộ dù là xứ thuộc địa của Pháp, lại cầm cự lưu giữ được âm w, b-ỳơ.

  Thời ông Phan Khôi, có phong trào học abc, “Chữ quốc ngữ chữ nước ta con cái nhà đều phải học”. Ông Phan Khôi xúi phe tóc dài kéo phe húi cua học quốc ngữ theo kiểu Lưu Bình Dương Lễ, nếu chưa thi đỗ thì chưa động phòng “Rồi các cô hẹn nhau, rày về sau, hễ các cậu, cậu nào viết quốc ngữ đúng thì các cô hãy cho bưng trầu rượu đến nhà; còn không, thì đuổi họ đi cho rảnh”.

  Mấy cổ đuổi vô hay đuổi ra, ai mà piếc. Nhưng ở miền Nam yụ học chữ abc ngon lành hết piếc như ông Phan Khôi viết “Trong khi ấy thì ngoài Trung, Bắc kỳ, người An Nam ta đương còn nằm sấp xuống, cấn bụng trên ván, duỗi cẳng dài đuột đuột mà viết chữ Hán, từ bậc ông Cống ông Nghè cho đến chú Trùm trong xóm cũng vậy.

  Kể cái công tập tành chữ quốc ngữ cho quen và rải rắc nó cho một ngày một rộng ra, ấy là phải kể cho xứ Nam kỳ.

  Tôi muốn nói xứ Nam kỳ là thầy dạy quốc ngữ cho cả và dân An Nam, cũng không phải là quá đáng. Độc giả hãy nhớ, xứ Nam kỳ là thầy dạy quốc ngữ cho dân An Nam!

  Ổng nói dạy đây là dạy VIẾT. Nguời miền Nam, thời ông Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, hay ở chỗ viết vẫn trúng chánh tả. Nhưng vẫn nói giọng Nam bộ, tức giọng Byiệt cổ, trong đó có âm [b-yờ], dù cô Sáu mang thuỷ xoàn mặc quần sa teeng hay chú Ba pán pánh pò pông. Hồi gia đình tôi mới di cư vào Nam 1954, vẫn nghe bà ngoại chòm xóm la om “Úc, mày làm giống gì ngoải, hổng yìa cho em bú, nó nhè ngoại nó đòi byú nè…” Khoảng năm 1980-90, trên một chuyến phà Châu-đốc – Nam-Vang, lẫn trong tiếng võng đưa giữa đám bạn hàng, vẳng tiếng ru em đẫm màu Nam Bộ, rất “đậm đà bản sắc dân tộc” dù có thể bị các học giả biến sắc mặt bắt lỗi “nói”sai… chánh tả:

  Đi đâu cho thíp theo cùng Đói no thíp chiệu lặn lùng thíp cam Yí yầu tìn có yở yang Thì cho thíp gọi đò ngang thíp b-yề. Yí yầu tìn béeng yiêng thề Thì cho thíp được đền nghì trúc mai

  Định mệnh ngoại hạng của Âm [v]

  1. Ở từ điển Alexandre de Rhodes, không tìm thấy chữ Việt, Yiệc, hay Byiệc trong các vần V, W, B. Lý do: vào năm 1651, người và nước Việt Nam còn được gọi là An Nam.

  2. Đến từ điển Taberd, trào vua Gia Long, mới có chữ Việt Nam=Regnum Anamiticum

  3. Tự điển Mường Việt ghi chữ Yịt ở vần D = Dịt. Sử thi truyền khẩu Đẻ Đất Đẻ Nước (9) của người Mường “nói” byua Yịt Yàng. Nhưng khi ký âm abc lại “viết” vua Dịt Dàng. Nếu phát âm chữ Dịt đó theo giọng Bắc như tôi sẽ làm mất khoen nối giữa Yịt - Yiệc - Việt. Thì đừng nói thế hệ sau, ngay thế hệ này đã không hiểu chữ Yịt - Yiệc - Việt có ràng buộc quan trọng tới mức nào.

  4. Chữ quốc ngữ phát xuất từ các xứ đạo Đàng Ngoài, nơi vâng lời là một đức, nên đám tân tòng tuyệt đối nghe theo lời chỉ dẫn của các thầy. Dần dần, quốc ngữ abc vượt ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Nguời Việt Đàng Ngoài có lẽ quá hâm mộ chữ quốc ngữ abc nên đã - thẳng tay loại trừ một số âm như: bl, tl, ml, kl, b-ỳơ, w - tuyệt đối chấp nhận âm [v] coi như tiêu chuẩn

  5. Phát âm Nam Bộ trước sau trung thành với tiếng Byiệc. Khi các thầy soạn tự điển Alexandre de Rhodes, không có giọng Nam Bộ dự phần vì chưa có miền Nam. Tuy vậy, chính người Nam Bộ đi tiên phong trong việc dạy chữ abc. Nhưng giọng Nam lại bị các học giả cho là…sai. Và người Nam lâu dần cũng tin tưỏng như thế vì từ ông Phan Khôi và ngay cả ông Bình Nguyên Lộc đều cho là “tiếng Bắc trúng hơn” dù giọng Bắc cũng “nói” sai tùm lum tà la với chữ viết. Ví dụ “nái xe nam neo nên nề nạng qua nạng nại nật nuôn/lái xe lam leo lên lề lạng qua lạng lại lật luôn” .

  6. Dư luận vẫn cho rằng giọng Nam Bộ “lẫn t với c, lẫn có g với không g, lẫn dấu ngã với dấu hỏi” hoặc giọng Bắc “sai” khi không phân biệt s/x, ch/tr, n/l, r/d/gi…Đốt cái dư luận ấy đi!

  Vì giới ngôn ngữ học hồi đó (và cả bây giờ) không tính tới thành phần hết sức pha trộn của dân Việt, mà sự khác biệt về dấu/giọng phản ảnh sự khác biệt nguồn gốc ban đầu.

  Có thể tóm tắt: cho mãi đến khoảng đời nhà Trần, tại xứ Việt cổ không có một chi chủng thuần tuý nào gọi là chi chủng Việt Nam. Tức không có chi nào gọi là chi Việt Nam trong khối Bách Việt. Mà chỉ có hàng trăm chi trong Bách Việt cung cấp các nòi giống khác nhau cho giòng giống Việt, làm thành dân tộc Việt Nam ngày nay. Sách vở chính thức sau 1975 cho rằng có 54 dân tộc trên mảnh đất VN. Điều này cho thấy nguời Việt không phải là một dân tộc thuần chủng như hồi nào tới giờ lầm tưởng. Những dân tộc này cùng có chung một số từ, chứng tỏ thời gian cộng cư.

  Ví dụ, chữ “va” (đọc là [Ya]) = thằng chả/gã nọ/anh ta, thời ông Hồ Biểu Chánh vẫn còn rất phổ biến trong Nam. Theo tác giả Nguyên Nguyên :

  • phát âm [Ya] hay [bờ ya] hay [ba], giống với Hakka [za], Mã Lai [Dia] hay [ia], Tagalog [niya], Sinhalese [Eya], và Polynesian [ia] (11a),
  • giọng Nam nói YA vì có gốc Mon-Khmer và Đa Đảo. Giọng Bắc nói VA vì tiếp cận/hợp chủng/hoặc cả hai, với người Hẹ Hakka.
  • Người Hakka là nhóm chủ lực ở miền Bắc. Hakka cho cả hai âm [za] và [v]. Âm [v] là âm đặc thù của người Hakka thay cho âm W của người Hoa ở các khu vực phía trong kể cả Bắc Dương Tử (tiếng Bắc Kinh). Vì người Hakka có gốc ở miệt Sơn Đông nên cho đến ngày nay tiếng Tàu ở Sơn Đông vẫn có âm [v] thay cho âm W ở tiếng quan thoại/Bắc Kinh (11b).

  Đền nghì trúc mai

  Bài viết Tiếng Quảng Trị của Trần Hữu Thuần (12) cho thấy chỉ có vài làng ở gần nhau mà tiếng nói cũng khác. Tiếng Việt vẫn có những khác biệt, và sẽ mãi mãi khác nhau như thế. Tuy vậy, sự khác biệt ấy không quá lớn lao như ở Phi Luật Tân, tuy là một hải đảo độc lập, nhưng có tới 27 tiếng nói khác hẳn nhau. Họ phải dùng tiếng Tagalog ở trường học và tiếng Anh ở thương trường hay diễn đàn chánh trị. Không cần thở ngắn than dài vì sai biệt đó không làm giảm tính thống nhất trong tiếng Việt, dẫn tới những thống nhất khác như phong tục, lối sống, cách suy nghĩ.

  Thế giới đang tìm cách phục hồi những tiếng nói trên đà diệt vong. Ở Quảng Bình, đám người Rục, người Nguồn (14) mà tiếng nói và nguồn gốc được xem là Việt tối cổ vẫn là đề tài nghiên cứu. Giữ được tiếng nào hay tiếng ấy cũng là cách đền nghì ơn tổ tiên.

  Năm 223 TTL khi Tần Thuỷ Hoàng gồm thâu sáu nước, nước Sở tiêu tán đường. Quí tộc bị giết chết. Dân chạy tan tác. Số ở lại, bị tàn sát hoặc đồng hoá tận gốc rễ. Sau bao cố gắng, đại học Massachusetts Amherst chỉ sưu tầm được… 5 chữ (15).

  Riêng Yit, Byiệc, Việt đã chịu sự thử thách của thời gian gần 5000 năm, trôi nổi từ thảo nguyên mênh mông đến sông dài núi rộng, vượt sóng cả trùng dương, vượt lên trên tất cả những oái oăm của lịch sử, cho thấy quá khứ của cả một dân tộc không chỉ lưu lại trong chữ viết.

  Vườn nào hoa nấy

  Có thể nói, không có chuyện đúng sai trong âm V. Vấn đề chỉ là giọng Bắc đã quốc tế hóa được âm v, cũng như giọng Nam đã quốc tế hoá được âm tr.

  Bài viết này không phải là một sáng tác. Chỉ làm công việc lượm lặt lý giải của những người đi trước để trả lời cho thắc mắc chữ V: tiếng nói có trước, chữ viết có sau, các xướng ngôn viên người Nam đã trung thành với phát âm cổ của tiếng Yiệc từ 5000 năm trước abc: Byiệt, Byiệc, Yiệt, Yiệc. Viết theo abc là Việt. Viết cũng như nói, Việt không bao giờ là Diệt hay Dziệt cả.

  Trần Thị Vĩnh Tường

  Ghi chú

  (1)Phan Khôi (1887-1959)/Chữ quốc ngữ ở Nam kỳ với thế lực của phụ nữ http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php...=5465&rb=06 Ông Phan Khôi thấy báo chí viết sai chánh tả, ông sót sa “khôn ngăn châu lụy sụt sùi” và đề quyết “chữ quốc ngữ ở Nam kỳ mà viết sai bậy bạ hết là bắt đầu từ các ông làm báo bậc tiền bối”.

  (2) Chinh Phụ Ngâm, tác giả Đặng Trần Côn (1715-1745) người làng Mọc, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Bản dịch Nôm được cho là của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (1705-1748), người làng Giai Phạm, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, khoảng giáp Bắc Ninh.

  (3) Phụng Nghi/100 Năm Phát Triển Tiếng Việt, NXB Văn Nghệ 1999, California

  (4) Từ điển Việt-Bồ-La, Alexandre. De Rhodes, Dictionarivm Annnamiticvm – Lusitanvm – Latinvm, soạn cho Đàng Ngoài, in lần đầu tiên ở La Mã năm 1651, Viện Khoa Học Xã Hội/HCM tái bản năm 1991. Từ điển Việt-La Tinh Taberd, Dictionarium Anamitico-Latinum, được soạn sau khi nước nhà đã thống nhất không còn Đàng Trong/Đàng Ngoài, in lần đầu tiên tại Bengale (Ấn Độ) năm 1838, tái bản 2004, NXB Văn Học/Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, Hà Nội và TPHCM.

  (5) Hoàng Xuân Việt/Tìm Hiểu Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính, NXB Văn Hoá Thông Tin 2007

  (6) Nguyễn Văn Khang (chủ biên), Bùi Chỉ và HoàngVăn Hành , NXB Văn hoá Dân Tộc (2002).

  (7) Tên Âu Cơ cũng là tên đã Việt hoá. Tên Mường là Ngu Cơ. Ngu Cơ cũng là tên người đẹp của tráng sĩ Hạng Võ trong tuồng “Hạng Võ biệt Ngu Cơ”

  (8) Jeanne Cuisinier, tác giả La Danse Sacrée en Indochine et en Indonésia [Múa thiêng ở Đông Dương và Indonesia] và Les Mương, Geographie Humaine et Sociologie (Người Mường, Địa Lý Nhân Văn và Xã Hội Học), Université de Paris, 1946,

  (9) Đẻ Đất Đẻ Nước, NXB Văn Học – Hà Nội 1976

  (10) Bình Nguyên Lộc (1914-1987) tác giả hai cuốn Nguồn Gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam và Lột Trần Việt Ngữ xuất bản năm 1971 và 1972 ở Saigon, được tái bản dài dài ở hải ngoại, tuy vậy cũng rất hiếm. Hiện có trên http://www.talawas.org

  (11) Nguyên Nguyên

  a. Thử Đọc Lại Truyền Thuyết Hùng Vương/trên nhiều trang net.

  b. http://www.khoahoc.net/baivo/nguyennguyen/...07-quangtri.htm

  c. Loan Words and Metaphorical Field (tư liệu)

  (12) Trần Hữu Thuần/Tiếng Quảng Trị/Talawas 6/2007: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10168&rb=06

  (13) 5000 năm nếu tính từ lúc lãnh tụ Xuy Vưu lãnh đạo đám Cửu Lê đánh nhau với Hiên Viên của Hoa Hạ ở trận Trác Lộc năm 2879. Trong Lĩnh Nam Chích Quái, Xuy Vưu là nhân vật huyền sử. Nhưng dân tộc Đại Hàn, dân HMong thờ ông như thánh tổ. Họ còn ghi dấu chiến trường nơi ông bị chặt đầu. Dân Trung Hoa bây giờ cũng phải nhận ông là một trong ba ông tổ (Xuy Vưu, Hiên viên, Thần Nông).

  Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kỷ nhà Lý, năm 1160, mùa xuân tháng giêng, vua Lý Anh Tông cho xây đền thờ Hai Bà và đền thờ Xuy Vưu ở phường Bố Cái. Không biết đền này có còn lưu vết tích gì chăng.

  (14) Nguyễn Đức Cung/Quảng Bình Chín Trăm Năm Nhìn Lại (1075-1975) NXB Nhật Lệ 2006

  (15) http://www.umass.edu/wsp/results/languages/chu/lexicon.html

  (16) Theo tác giả Nguyễn Thiện Giáp, http://ngonngu.net/index.php?p=309:


 5. Thanh Hà (RFI) phỏng vấn Nguyễn Quang Riệu về cuốn sách "Vũ trụ Huyền Diệu",

  Phát ngày thứ sáu 12/9/2008

  Nguồn: vietsciences.free.fr

  Lời giới thiệu cuả Thanh Hà:

  Mùa xuân vừa qua, nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Riệu đã cho ra mắt "Vũ trụ Huyền diệu" (Nhà Xuất bản Thanh Niên), sau những "Vũ trụ Phòng thí nghiệm Thiên nhiên Vĩ đại", "Lang thang trên Dải Ngân hà", "Sông Ngân khi tỏ khi mờ" và "Bầu trời Tuổi thơ". Trong vỏn vẹn 186 trang, tác giả gửi đến bạn đọc nhiều kỷ niệm buồn vui trong ngót 50 năm cuả một nhà nghiên cứu. "Vũ trụ Huyền diệu" không phải là một quyển sách giáo khoa, cũng không hẳn là một loại sổ tay hay nhật ký, vì mới ở vài trang đầu độc giả đã bị cuốn hút vào thế giới riêng cuả một người đã từng lang thang trên Dải Ngân hà và trên trái đất để săn lùng, để khám phá hay quan sát sự chuyển động cuả những ngôi sao trên trời, cuả những thiên hà trong vũ trụ. Và nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Riệu liên tục đưa người đọc đến gần với những thiên thạch hay bức xạ maser. Ông giới thiệu qua về sự phát hiện cuả những phân tử phức tạp đầu tiên trong Ngân hà, rồi ông lại rủ ta quan sát bầu trời Nam Bán cầu cùng thám hiểm hệ mặt trời qua những trạm tự động. Cũng có khi tác giả cùng chúng ta đi ngược dòng thời gian trở lại quãng đường gần 14 tỷ năm về trước, khi vũ trụ ra đời sau vụ nổ lớn Big Bang. Có khi ông lại đưa ta về với hiện tại trong những chương nói về biện pháp giảm sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu hay là vấn đề năng lượng và hiện tượng khí hậu bị đảo lộn v, v.... Thế nhưng giá trị lớn nhất cuả "Vũ trụ Huyền diệu" có lẽ nằm ở chỗ là tác giả đã "tiêm" vào người đọc nỗi đam mê cuả ông đối với ngành vật lý thiên văn. Ông chia sẻ với bạn đọc những thích thú, những phập phồng lo sợ trước những khám phá mới với một lối viết giản dị nhẹ nhàng hay dùng những ẩn dụ để giải thích những hiện tượng phức tạp trong khoa học. Tác giả đã hé mở một cánh cửa để đưa chúng ta đến gần hơn với không gian vũ trụ. Nói như thế không có nghĩa là ông đã bỏ quên các bạn đọc trong ngành. Nhân dịp Nhà Xuất bản Thanh Niên sắp sửa tái bản cuốn "Vũ trụ Huyền diệu", Ban Việt ngữ RFI mời nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Riệu nói về tác phẩm mới nhất cuả ông.

  TH: Kinh chào và cảm ơn GS NQR đã nhận trả lời phỏng vấn cuả chúng tôi hôm nay. Xin ông cho biết là tác phẩm "Vũ trụ Huyền diệu" đã được cho ra đời trong bối cảnh nào ?

  NQR: Trước đây tôi đã viết những cuốn sách bằng tiếng Việt chủ yếu là để phổ biến thiên văn học. Trong cuốn sách "Vũ trụ Huyền diệu" lần này tôi muốn chia sẻ cùng độc giả những kinh nghiệm, kể cả sự thành công và sự thất bại cuả một người làm công tác nghiên cứu khoa học. Đôi khi các nhà thiên văn được coi là những người có tầm nhìn rộng và có tư tưởng cao siêu quen sống trong tháp ngà. Trong cuốn sách này, tôi muốn bình thường hóa con người làm công tác khoa học. Đây cũng là dịp để tôi nhớ lại những hoạt động khoa học hồi tôi còn lang thang khắp năm châu đến những vùng núi non hẻo lánh, nơi mà bầu trời hãy còn chưa bị ô nhiễm bởi ánh sáng và nhiễu vô tuyến cuả các đô thị, nhằm thực hiện công việc quan sát thiên văn. Đối với tôi, viết cuốn sách này không những là để phổ biến kiến thức khoa học mà còn là một vấn đề tình cảm vì tôi có dịp được kể lại bằng tiếng Việt những giai thoại trong thời gian hoạt động khoa học ở nước ngoài.

  TH: Xin GS kể lại một vài khoảnh khắc đã đánh dấu cuộc đời nghiên cứu cuả GS trong suốt mấy chục năm qua với thính giả của RFI ?

  NQR: Trong sách tôi có kể những giai thoại lý thú lướt qua ký ức cuả tôi. Trong thập niên 1960 dưới thời đại De Gaulle, nước Pháp muốn phát triển ngành khoa học không gian. Hồi đó Liên xô là một cường quốc tiên phong trong công việc phóng tàu vũ trụ lên không gian, nên Pháp và Liên Xô có một chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học này. Bộ môn thiên văn vô tuyến cuả Đài Thiên văn Paris-Meudon đề nghị tôi phụ trách chương trình cộng tác với các đồng nghiệp Liên Xô. Chúng tôi sử dụng kính thiên văn vô tuyến, một loại antenne rất lớn đặt tại Nançay ở vùng Sologne cách Paris 180 kilomet. Mới đầu, chúng tôi phát hiện được một bức xạ vô tuyến rất mạnh phát ra như một tia laser từ một ngôi sao ở vùng trung tâm Ngân Hà. Khi chúng tôi hý hửng định công bố kết quả thì được các nhà thiên văn người Úc thông báo là họ cũng đã tìm thấy bức xạ này trước chúng tôi ít ngày. Thế là sự khám phá cuả chúng tôi chỉ như là một cái pháo tép ! Sau đó chúng tôi kiên trì tìm kiếm và đã phát hiện ra một số ngôi sao khác cũng phát ra những bức xạ vô tuyến tương tự. Mỗi lần tìm thấy kết quả là chúng tôi vẽ hình một chai Vodka lên cuộn giấy ghi tín hiệu. Để ăn mừng những khám phá mới, một buổi tối chúng tôi rủ nhau đến một hầm rượu ở vùng Sancerre gần nơi làm việc. Các đồng nghiệp người Pháp xui đồng nghiệp Liên Xô và tôi nên kiểm tra tửu lượng để được cấp bằng "hiệp sĩ nếm rượu vang".

  Còn có nhiều giai thoại lý thú khác mà tôi không có thời gian kể tiếp ở đây.

  T.H: Trong lời giới thiệu thì "Vũ trụ Huyền diệu" nhắm vào những độc giả ngoại đạo cuả ngành vật lý thiên văn ?

  NQR: Phổ biến khoa học là một vấn đề phức tạp, phải làm sao cho nhiều độc giả có thể hiểu được và đọc đỡ chán. Do đó tôi phải nghĩ ra những ẩn dụ cụ thể để minh hoạ và giải thích những hiện tượng thiên văn đôi khi rất là phức tạp, chẳng hạn như cơ chế kích thích bơm những phân tử trong những đám mây trong vũ trụ để những đám mây này phát ra những bức xạ rất mạnh gọi là bức xạ maser. Trong cuốn sách tôi cũng đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, bởi vì đó là một vấn đề cấp bách cần thu hút được sự chú ý cuả công dân các quốc gia toàn cầu.

  T.H: Nói về "Vũ trụ Huyền diệu" thì có nhiều đề tài thu hút sự tò mò cuả độc giả không thuộc trong ngành chuyên môn, đặc biệt là người ta chú ý đến những vấn đề lỗ đen. Thế thì GS có thể giải thích qua được không ?

  NQR: Lỗ đen là một thiên thể mà người ta thường hay nói đến. Theo định nghĩa, lỗ đen là một thiên thể vô hình, tức là không phát ra ánh sáng. Lý do là vì thiên thể này cực kỳ đặc, có trường hấp dẫn dường như vô tận nên có sức hút rất lớn. Lỗ đen không những có thể nuốt chửng những vật thể bén mảng đến gần kể cả những ngôi sao khổng lồ, mà còn bẫy cả ánh sáng không cho thoát ra ngoài. Một thiên thể lớn và nặng như trái đất, giả thử bị nén xuống đến mức chỉ còn nhỏ như một quả bóng bàn thì trở thành một lỗ đen. Do đó ta có thể hình dung được lỗ đen có tỷ trọng lớn đến mức nào. Lỗ đen là lõi cuả những ngôi sao đã bị nén xuống rất nhiều, sau khi ngôi sao sập sụp và nổ tung, vì đã tiêu thụ hết nhiên liệu hạt nhân. Ta tự hỏi nếu lỗ đen không phát ra ánh sáng thì làm thế nào mà phát hiện ra được chúng ? Lỗ đen hút tất cả vật chất nên môi trường xung quanh lỗ đen bị xáo trộn và vật chất ma sát vào nhau nên nóng tới hàng triệu độ và phát ra những tia xạ X rất mạnh. Các nhà thiên văn quan sát tác động cuả lỗ đen đối với môi trường xung quanh để phát hiện ra lỗ đen. Họ đã phát hiện được một lỗ đen khổng lồ nặng gấp hơn hai triệu lẩn mặt trời đang ẩn náu ở trung tâm dải Ngân hà. Các nhà khoa học phỏng đoán là trong vũ trụ nguyên thủy có thể đã có những loại lỗ đen rất nhỏ. Họ sử dụng máy gia tốc gọi là LHC cuả cộng đồng châu Âu đặt tại ngọai ô thành phố Genève vừa mới được đưa vào hoạt động cách đây hai hôm, để tái tạo những điểu kiện vật lý tương tự như trong vũ trụ nguyên thủy có khả năng sản xuất cả những lỗ đen. Hiện nay đã có những tin đồn là nếu máy gia tốc LHC tạo ra được những lỗ đen thì có thể tiêu hủy trái đất. Các chuyên gia quả quyết rằng dù máy gia tốc có tạo ra được những lỗ đen thì cũng chỉ là những lỗ đen bé tý hon không tồn tại được lâu vì sẽ tự hủy trong giây lát.

  Những phát hiện thiên văn mới nhất còn dẫn đến những kết quả thật là bất ngờ. Đa phần vũ trụ là năng lượng và vật chất tối. Vật chất thông thường tạo ra những ngôi sao, những hành tinh và tất cả những gì mà ta nhìn thấy được chỉ là một phần không đáng kể cuả vũ trụ. Trong vũ trụ chỉ có khoảng 5 phần trăm vật chất nhìn thấy được, còn 95 phần trăm còn lại là dưới dạng năng lượng và vật chất vô hình.

  TH: Được biết là trong những năm gần đây ông đã có những đóng góp để phát triển ngành thiên văn học tại Việt Nam và đặc biệt là ông luôn hướng dẫn cũng như đã hỗ trợ cho một số sinh viên Việt Nam để được đào tạo ?

  NQR: Hiện nay ngành thiên văn không được phát triển nhiều tại Việt Nam, bởi vì vẫn được coi là một ngành khoa học tương đối xa vời và đòi hỏi nhiều kinh phí. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến thiên văn học đang được phổ biến qua báo chí và các câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư. Chúng tôi cùng Hội Thiên văn Quốc tế đã tổ chức tại Việt Nam những hội thảo và những lớp học để truyền bá ngành khoa học này. Hiện nay đã có một số sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Paris và đã tốt nghiệp trong ngành thiên văn. Tôi hy vọng trong tương lai họ sẽ tham gia vào công cuộc chinh phục vũ trụ cùng cộng đồng các nhà thiên văn trên thế giới.

  TH: Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn GS Nguyễn Quang Riệu

  © http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org Nguyễn Quang Riệu


 6. Robot thổi sáo

  10/11/2008 21:39

  Nguồn Thanh Niên Online

  Posted Image

  Ảnh: Dailymail

  Đã có rất nhiều loại robot được các nhà khoa học sáng chế để phục vụ đời sống như: robot gia nhân, robot bảo vệ, robot thám hiểm không gian... Nay đến lượt robot chơi nhạc, hay chính xác hơn là robot thổi sáo, ra đời. Các nhạc sĩ trường phái nhạc cổ điển đã có lý do để lo ngại về những đối thủ đầy tiềm năng, khi các nhà khoa học sáng chế loại robot chơi được những bản nhạc rất phức tạp mà không hề phạm lỗi. Con robot thổi sáo của Đại học Waseda (Tokyo, Nhật) có thể thổi bản nhạc Flight of the Bumblebee rất khó mà không phạm một lỗi nhỏ nào. Bản nhạc này được soạn bởi nhạc sĩ Nikolai Rimsky Korsakov phục vụ cho vở opera The Tale of Tsar Saltan.

  Robot có tên gọi The Waseda Flutist No4 (WF4) được thiết kế theo hình người, được giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị BioRob 2008. Các nhà khoa học chế cho WF4 một cặp môi nhân tạo có tính đàn hồi như môi người và có thể ngậm chặt cây sáo. Lưỡi của nó thiết kế theo kỹ thuật lưỡi đôi giúp chơi được ở tốc độ nhanh như bản nhạc Flight of the Bumblebee. Phổi của WF4 là hai túi khí Acrylic cho phép kiểm soát các luồng hơi rất dễ dàng. Trong khi đó mắt của nó là 2 camera giúp tương tác với khán thính giả và các nhạc sĩ khác, nhờ vậy có thể song tấu, hợp tấu cùng nhân vật khác.

  Các nhà khoa học tại Đại học Waseda bắt đầu nghiên cứu sáng tạo robot chơi nhạc từ năm 1990. Đến năm 2008 thì phiên bản WF4 đã được coi là khá hoàn hảo và có thể ứng dụng để dạy nhạc cho học sinh.

  Có thể xem đoạn video WF4 thổi sáo tại đây.

  Tạ Xuân Quan (Theo Dailymail)


 7. CON LỪA MANG HÒM SẮC !

  Thơ Lafontaine

  Nguyễn Văn Vĩnh dịch

  Một con lừa lưng mang hòm sắc

  Thấy người tôn đã chắc tôn ta.

  Vênh vang bộ mặt giở ra,

  Chấp lễ chấp bái như là thần đây.

  Có người kia lầm này biết ý,

  Bảo lừa:

  -Đừng nghĩ thế mà sai.

  Hợm đâu có hợm lạ đời,

  Ai tôn đâu chú, chú đòi lên câu.

  Người lễ bái là cầu ông thánh,

  Sự anh linh uy mãnh của ngài.

  Quan mà dốt đặc vô tài,

  Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi.

  Nhời bàn của Sư Thiến:

  Ơ hay nhể! Thế gian này hơn nhau ở cái tâm thì bố thằng nào nhìn thấy cái tâm, nếu anh không khoe ra. Bởi vậy nó mí ăn nhau ở cái mẽ. Bởi vậy con lừa nào mà chẳng vênh lên khi mang hòm sắc mà cái nhà ông Tây lại chê mí lạ chứ. Đã thân còn lừa không khoe hòm sắc thì khoe cái gì. Nếu Sư Thiến đây có bằng giáo sư chắc cũng giống con lừa kia thôi. Khoe ngay cái bằng!


 8. GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG

  Thơ Lafontaine

  Nguyễn Văn Vĩnh dịch

  Tham thì thâm, cổ nhân dạy thế

  Lấy chuyện gà ra để răn đời.

  Đem câu bịa đặt kể chơi :

  Mỗi hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng.

  Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng

  Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu.

  Ai ngờ có cóc chi đâu

  Gà thường cũng vậy, khác nhau chút nào.

  Chủ biết dại, kêu gào tiếc của

  Làm gương soi cho đứa tham tâm.

  Mới đây có kẻ nghĩ lầm,

  Được mười lại muốn có ngay trăm nghìn .

  Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.

  Nhời bàn của Sư Thiến;

  Ơ! Cái nhà ông Tây La cái Fông Ten này lạ nhể? Ông chê nó ngu khi biết nó ngu thì nói làm quái gì chứ? Chứ ở đời này có thằng nào nhận mình ngu đâu. Đấy chỉ nà chiện của quá khứ thui. Còn bi wờ thằng nào cũng thấy mình khôn như...rận mà chưa thèm nói ra. Không tin ông cứ đi hỏi cả thế giới này xem. Cái thằng ngu nó ở chỗ khác, chứ thằng này không ngu. Kể cả Sư Thiến mỗ đây. Ngay cả cái thằng mổ gà kia, trước khi nó mổ gà để biết nó ngu, nó cũng tính toán cần thận rồi chứ. Híc! Nếu nó bẩu nó mổ ra mà có kho vàng thì chia mỗi thằng vài chỉ, chắc cũng ối thằng vỗ tay ủng hộ! Có thể có cả ông La Phông ten và Sư Thiến Mỗ đây nhiệt liệt hoan nghênh. Hê! Hê!


 9. HAI NGƯỜI TRANH NHAU CON SÒ

  Thơ Lafontaine

  Nguyễn Văn Vĩnh dịch

  Hai ngừoi đi trẩy hội chùa

  Qua nơi bãi cát, gặp sò nổi lên.

  Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn

  Mồm cùng muốn lẩm, cùng vin lý già.

  Người cúi nhặt, kẻ liền la :

  -Khoan, khoan ! Hãy hỏi ai là đáng ăn ?

  Cứ theo như lẽ công bình,

  Ai mà thấy trước thì ăn đỡ thèm

  Người kia phải đứng mà xem.

  Đáp rằng :

  -Nếu vậy mà nên công bình,

  Nhờ trời tôi mắt cũng tinh.

  Cãi rằng:

  -Mắt tớ còn nhanh gấp mười,

  Tớ thề tớ thấy trước rồi.

  - Nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu !

  Trong khi cãi cọ cùng nhau

  Xẩy Quan Án nọ đi đâu qua đường.

  Đôi bên đem chuyện thân tường,

  Xin quan phán xử đôi đường trắng đen.

  Cầm sò quan đứng quan nhìn,

  Tách đôi mảnh vỏ hút liền ruột trong.

  Khi quan vừa nuốt trôi xong,

  Ngài bèn lên giọng Bao Công phán truyền:

  -Xử cho bên bị bên nguyên,

  Quan phân đôi vỏ hai bên xử hòa,

  Còn tiền phí tổn thì tha.

  Thơ rằng:

  Kiện tụng xưa nay tốn kém to,

  Chẳng qua đục nước chỉ béo cò

  Mới hay gan ruột quan moi hết,

  Trơ lại còn đôi cái vỏ sò.

  Nhời bàn của Sư Thiến.

  Lại thêm một thằng quan ngu xuất hiện ở bên ....Tây. Nên ông Tây "Cái vòi nước" mới viết thành chiện. Cần quái gì phải ăn bẩn như thế! Chỉ việc bảo lục sự kêu đóng án phí! Thế là tụi tham lam kia phải đưa quan cái ruột sò chứ nhẩy. Chứ không lẽ nó đưa quan một cái vỏ sò, thế thì làm sao mà chia?


 10. CON NHÁI MUỐN TO BẰNG CON BÒ.

  Thơ Lafontaine

  Nguyễn Văn Vĩnh dịch

  Con nhái nom thấy con bò

  Hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn.

  Nhái bằng quả trứng tí hon

  Lại toan cố sức bằng con bò vàng.

  Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương,

  Kêu: -Chị em đến xem tường cho ta.

  Đã bằng chưa, chị trông, nà !

  Bạn rằng: -Còn kém. Nhái đà phồng thêm.

  Hỏi rằng: -Được chửa, chị em ?

  Bạn rằng: -Chưa được ,phồng thêm ít nhiều .

  - Chị ơi ! Còn kém bao nhiêu ?

  Bạn rằng : -Còn phải phồng nhiều . Kém xa !

  Tức mình, chú nhái oắt ta,

  Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền.

  Ở đời lắm kẻ thật điên,

  Sức hèn lại muốn tranh tiên với người.

  Dại thay những thói đua đòi

  Vinh gì cuộc rựou trận cười mà ganh.

  Để cho cơ nghiệp tan tành.

  Nhời bàn của Sư Thiến:

  Sư Thiến vốn cũng chỉ là Nhái thôi. Nên thấy đồng loại lên văn chương bị chê cũng tự ái. Thực ra thấy con bò đâu bằng ta, mà ta phải bắt chước làm gì! Này nhá! Đầu thì đầu bò - nổi tiếng ngu xưa nay. Cổ nhân có ai nói "Ngu như Nhái" đâu? Chỉ có "Ngu như bò" mà thôi. Gớm cái bụng vòng hai thì như bánh mì cặp chả - đâu có mi nhon như ta! Cái mông thì tóp lại có đuôi - đúng là giống súc vật. Việc quái gì phải phình bụng ra cho mất eo đi.


 11. BÒ, DÊ, CỪU CÁI LẬP HỘI VỚI SƯ TỬ .

  Thơ Lafontaine

  Nguyễn Văn Vĩnh dịch

  Con bò, con dê, con cừu cái

  Cùng Mãnh sư quí đại lân ông

  Xưa nay lập hội buôn chung

  Hẹn rằng lỗ lãi đổ đồng chia nhau.

  Dê đánh bẫy được hươu một chú

  Mời cổ đông đến đủ hội đồng

  Khi đà khắp mặt đến đông

  Sư rằng:

  -Bốn đứa chia chung bốn phần.

  Nói vừa đoạn liền phân bốn góc

  Rồi nhận ngay lấy góc to cao :

  Đứa nào muốn biết lẽ sao ?

  Bởi vì Sư tử là tao chứ gì !

  Lẽ phảỉ ấy ai thì dám cãi.

  Còn phần nhì cũng lại nhận luôn,

  Rằng là cường giả chi quyền.

  Phần ba nhận nữa vì khôn nhất đàn.

  Đến phần tư thì quan chiếm nốt

  Con nào vơ, ông bóp chết tươi.

  Nhời bàn của Sư Thiến:

  Thực ra con sư tử này làm quan mà ngu wá hết bít số quân. Bây giờ xét lại đám thảo dân gồm những ai: Nào là Bò, nào là Dê, nào là Cừu. Toàn loài ăn cỏ. Chỉ có Sư tử là loài ăn thịt. Thế thì dù có công bằng chia tư thì ba cái con ăn cỏ kia cũng khóc tiếng Ả Rập Xê Út để nhịn đói với phần thịt hươu được chia mà thôi. Bởi vậy Sư Tử cần gì phải tranh hơn thua mà mang tiếng với đời bị cái nhà ông Tây "La Vòi nước" viết thành nhời như thế. Híc! Đúng là ngu wá thật.

  Sao không dẫn mấy thằng ăn cỏ - thảo dân - đến một vùng cỏ non, như là một ân huệ với chúng và hy sinh một mình ăn con hươu cho chúng khỏi đau bụng do ngộ độc thức ăn vì không quen ăn thịt. Như thế có phải tử tế hơn không nhẩy?


 12. Giờ Hợi ngày 16/ 10 - Mậu Tý

  Quẻ Hưu Vô Vong.

  Giải pháp: Sinh Đại An

  Nếu không có một kế hoạch rốt ráo, khẩn trương toàn diện và khả thi để phục hồi nhanh chóng kinh tế vùng ngập lụt như bản tin dưới đây. E rằng Tết này Hanoi ăn Tết trong sự tăng giá ngoài ý muốn

  Chục ngày sau mưa lụt: hoạt động sản xuất vẫn tê liệt

  08:18' 10/11/2008 (GMT+7)

  Posted ImageKhông chỉ rau màu mất trắng vì ngập, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi tại các huyện ngoại thành Hà Nội đang trong cảnh gà, vịt, cá “đi” hết; lợn chạy lũ, con chết, con bán tống bán tháo... Mọi hoạt động sản xuất vẫn tê liệt sau chục ngày mưa lụt.

  >> Toàn cảnh Hà Nội trong trận "đại hồng thuỷ"

  Cánh đồng vắng bóng nông dân

  Đồng lúa, rau màu thuộc các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Hoài Đức, Hà Nội nằm dọc quốc lộ 21, cho đến sáng 9/11 vẫn ngập trong nước từ 30 – 50cm. Nhìn từ xa, cánh đồng nước mênh mông. Không thể phân biệt được đâu là hồ, ao, đâu là đồng ruộng. Nông dân cũng vắng bóng.

  Posted Image

  Nước vẫn ngập trắng đồng tại huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hà Nội - Ảnh: N.N

  Các xã Vân Côn, Song Phương vốn là vựa rau màu rộng lớn thuộc huyện Hoài Đức đến nay cũng trong cảnh trắng đồng. Dưới cái nắng hanh khá gay gắt, một số đồng ruộng đã bốc lên mùi khó chịu.

  Bên sọt bắp cải vàng ủng, chị Bùi Thị Yến ở xã Vân Côn kể lại, những ngày mưa lớn, dù nhà cửa đều ngập trong nước nhưng xót ruộng rau sắp thu hoạch, vợ chồng chị phải cố hết sức dầm nước ngang ngực nhổ rau.

  Để “bán tận ngọn”, vớt vát được ít tiền tại Hà Nội, nhà chị cũng như nhiều hộ trong làng phải đi bằng xe đạp, gò lưng đẩy xe rau dưới mưa lớn từ sáng sớm trên đường Láng – Hòa Lạc, tránh những đoạn lụt đến hơn 1 mét ở khu Tây Mỗ.

  Mặc dù nhiều ô tô chở dịch vụ qua quãng đường này, nhưng các chị không dám thuê ô tô, vì nếu đi 2 lượt đã mất đứt 150.000 đồng. “Gắng chịu cực, dè sẻn mới đủ chi tiêu chứ vài tháng nữa, lấy đâu ra…” – chị chao chát.

  Không riêng gì Vân Côn, thương hiệu rau Vân Nội có tiếng ở Đông Anh cũng chung cảnh nước lụt. Bà Trần Thị Hợp, Phó chủ tịch xã cho biết: Vân Nội có 150 ha rau chuyên canh, thì mất trắng 120 ha.

  Trong lúc “nghỉ ngơi” chờ nước rút, các hộ tính toán, nếu 1 tuần nữa nước rút hết, cộng thêm thời gian gieo trồng các loại rau ngắn ngày khoảng 20 ngày thì ít nhất 1 tháng sau Hà Nội mới có được mẻ rau đầu tiên.

  Posted Image Posted Image

  Đồng ruộng vắng bóng nông dân - Ảnh chụp sáng 9/11 ven quốc lộ 21 – N.N

  Cá, gà, vịt… “đi” hết, người nuôi còn buồn

  Định cuối tháng 11/2008 xuất chuồng khoảng 500 con gà, thấy mưa lớn, nước dâng ngày càng cao, những ngày đầu, gia đình anh Quảng Đắc Hợp ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức gắng sức vật lộn, kê cao chuồng gà. Nhưng sau, nước dâng nhanh quá không biết làm thế nào, hết cách anh đành cắn răng nhìn đàn gà ì oạp, lịm dần trong nước.

  Không riêng nhà anh Quảng, đàn gà đẻ 500 con nhà anh Bằng - Bí thư Đảng Uỷ xã Vân Côn cũng chết lụt gần hết. Gà chết bán vớt vát 20.000 đồng/con 1,5 kg mà phải chật vật, nhờ vả các nơi.

  Là một trong những huyện có diện tích ngập úng lớn, lên tới 2.500 hecta, đợt mưa lớn vừa qua huyện Chương Mỹ đã thống kê có khoảng 60.030 gia cầm, 657 con lợn bị chết.

  Hàng trăm trại gà (quy mô 3.000 - 10.000 con/trại) của các hộ nông dân, nuôi gia công cho Công ty Charoen Pokphand tập trung tại các xã Phương Tiến, Nam Phương Tiến, Thuỷ Xuân Tiên đều chìm trong nước. Hiện có khoảng 100.000 con gà phải nuôi trên đồi, trên thuyền.

  Posted Image

  Nước hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức còn tràn bờ - Ảnh: N.N

  Thành phố Sơn Tây tuy không có tên trong danh sách những vùng ngập lụt nặng của Hà Nội nhưng ông Trần Văn Chiến – Chủ nhiệm Hợp tác xã Chăn nuôi Dịch vụ Cổ Đông – một trong những đơn vị chăn nuôi có quy mô lớn nhất miền Bắc, tính sơ sơ, đã có gần chục trang trại lợn, gà phải di dời. Số lợn chết vào khoảng 100 con, gà chết khoảng 2.000 con, chưa tính số lợn, gà phải bán tháo với giá rẻ mạt. Đặc biệt, 90% trong tổng số 70 hecta ao hồ của hợp tác xã đã coi như bị xóa sổ.

  Cho đến sáng 8/11, trang trại quy mô 120 con heo nái, 500 con lợn thịt, hàng nghìn con vịt và ao cá của anh Nguyễn Văn Bình, ở xã Trung Sơn Chầm, cách thành phố Sơn Tây chừng 1 km, vẫn ngập khoảng 3 mét nước, chỉ trông thấy nóc nhà.

  Ngoại trừ một số lợn đã kịp thời “sơ tán” đến các trang trại khô ráo lân cận, tất cả vịt và cá của nhà anh Bình đến nay đều một đi không trở lại. Nước vẫn trắng xóa.

  Ông Chiến cho biết thêm, mặc dù hiện nay nước tại nhiều trang trại đã rút dần nhưng vẫn còn khoảng 12 trang trại bị cô lập, xe không thể vận chuyển được thức ăn gia súc, gia cầm vào được do đường vẫn ngập sâu từ 0,5 – 1 mét.

  “Chưa năm nào mùa khô lại có mưa với mức nước lớn như thế này. Đến nay, các trang trại vẫn còn vất vả khắc phục hậu quả, chưa ổn định sản xuất, cũng chưa tổng kết được mức độ thiệt hại” – ông Chiến nói.

  Một hộ nuôi cá trên diện tích 10 mẫu hồ ở bãi Phú Lương, huyện Thanh Trì tính toán, tiền mua 17 tấn cá giống từ đầu năm, cộng chi phí thức ăn, nhân công hết vài trăm triệu đồng. Giờ cá đi gần hết, cả vốn lẫn lãi đều mất sạch.

  Có thể nói, thua thiệt nhất do mưa ngập vừa qua, chính là những người nuôi trồng thuỷ sản. Toàn miền Bắc có tổng số 27.000 hecta thuỷ sản bị nước cuốn trôi hết cá. Trong đó, Hà Nội mất trắng 9000 hecta. Đồng trắng xóa, người nuôi cá cũng trắng tay.

  • Nguyễn Nga

 13. Ngày 2 - 9 - 2008 Khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa xảy ra thật nghiêm trong Minh Châu đã dự báo:

  Sep 2 2008, 10:49 AM

  Sư phụ ui, đệ tử suy ngẫm mãi mới viết 1 bài dài lê thê, ai dè khi gửi nó lại out, đau hơn ...

  Thôi đành tóm tắt vài ý vậy.

  Núi ấp ôm mây, mây ấp núi

  Tây phương khí thoái đã rành rành

  Hào quang chỉ còn trong ký ức

  Mong chờ Đông thổ sáng dần lên.

  Quẻ toán: KHAI VÔ VONG

  Nền kinh tế phương Tây năm tới sẽ rất khó khăn, tình trạng suy thoái sẽ diễn ra ở nhiều nơi tuy nhiên cũng còn cầm cự (hào quang vẫn còn le lói), đến 2010 mới thấy hậu quả nặng nề, các nước nhỏ bị khủng hoảng nặng.

  Các nước phía Đông có vẻ tươi sáng hơn nhưng không tăng trưởng mạnh như trước. Bên cạnh đó sẽ chứng kiến 1 người hàng xóm kiệt quệ (nằm ở phía Đông Nam VN: Philippin hay Indonesia).

  Quẻ độn: HƯU ĐẠI AN

  Các nước lớn sẽ bị trì trệ, chỉ nên hoạt động kinh doanh cầm chừng nếu không muốn te tua.

  Đệ tử

  Nền kinh tế lớn nhất châu Âu chính thức suy thoái

  Nguồn: Vietnamnet.vn

  16:14' 13/11/2008 (GMT+7)

  Nền kinh tế châu Âu đã chính thức rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lại bất ngờ mạnh trở lại trong hơn 1 tuần qua và có khả năng sẽ gây thêm áp lực rất lớn lên nền kinh tế toàn cầu. Khó khăn có thể sẽ còn kéo dài thêm.

  >>> Toàn cảnh khủng hoảng tài chính - ngân hàng 2008

  >>> Theo dòng sự kiện cuộc khủng hoảng tài chính 2008

  Posted Image

  Nền kinh tế châu Âu đã chính thức rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng. (CNBC)

  Sau bao dự đoán về sự suy thoái của châu Âu, đầu giờ sáng hôm nay 13/11 (đầu giờ chiều giờ Việt Nam), nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức đã chính thức công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,5% trong quý III/2008.

  TIN LIÊN QUAN

  Trước đó, trong quý II/2008 GDP nước này cũng giảm 0,4% và là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nền kinh tế nước này sẽ bước vào suy thoái.

  Như vậy, đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, nền kinh tế đầu tàu của lục địa già rơi vào tình trạng này. Và là đợt suy thoái nặng nhất trong vòng 12 năm qua.

  Sự sụt giảm tăng trưởng mạnh hơn dự báo của nền kinh tế này chủ yếu là do ảnh hưởng tiêu cực của xuất khẩu giảm sút bởi chi tiêu của khu vực tư nhân và công trong nước trong quý III tăng so với quý trước.

  Trước đó, dự báo của Reuters dựa trên ý kiến 40 nhà kinh tế cho thấy kinh tế Đức chỉ giảm khoảng 0,2%.

  “Yếu tố tác động chính tới GDP trong quý III đến từ thương mại quốc tế, với sự gia tăng mạnh của nhập khẩu trong khi xuất khẩu suy giảm”, Tổng cục Thống kê Đức cho biết.

  Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái GDP của Đức chỉ còn tăng 1,3% so với mức tăng theo năm tính tới hết quý II là 3,3%.

  Phản ứng ngay lập tức với thông tin này, đồng euro tiếp tục giảm giá so với USD xuống còn 1 euro = 1,2444 USD.

  Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã dự báo cả 3 khu vực kinh tế lớn là Mỹ, Nhật và các nước sử dụng đồng euro sẽ suy giảm trong năm 2009, trong đó GDP của Đức được dự báo sẽ giảm 0,8%.

  Uỷ ban châu Âu ngày 3/11 vừa qua đã thừa nhận nền kinh tế 15 nước sử dụng đồng euro có thể đã bước vào một đợt suy thoái.

  • Hà Linh (Theo Bloomberg, CNBC)
  Dự đoán của Minh Châu sẽ được biên tập và chính thức đưa vào lời tiên tri 2009 của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.

 14. Kinh chao bac Thien Su!

  Chong tuoi Giap Dan ngay 22 thang 12 nam 1974 ( DL) gio Ngo

  Vo tuoi Canh Than ngay 26 thang 10 nam 1980( DL) gio Ngo.

  Vo chong chau cuoi nam 2005 , tui chau du dinh se co con.Chau nho bac xem ho giup vo chong chau nam nao thi sanh con tot nhat .Chau cam on Bac rat nhieu

  Tran Trong Kinh Chao Bac Thien Su

  Đứa con đầu Kỷ Sửu 2009. Đứa con sau Nhâm Thìn. Sinh con đầu vợ chồng chưa khá. Sinh con sau sẽ phát.

 15. Quí vị quan tâm thân mến.

  Bài viết dưới đây của tác giả Lê Văn Cường, đăng trên tạp chí "General Science Journal". Đây là bản tiếng Việt anh gửi tôi và đề nghị đăng vào mục này để quí vị và anh chị em tiện so sánh về mặt toán học luận điểm của tác giả Trương Thìn và sai lầm toán học của ông ta.

  *

  Định đề toán học 1:2 ≠ 2:4

  cuong_le_van@yahoo.com

  Trong khoa học vật lý, đôi khi toán học gây ra rắc rối về chuyện đúng sai. Thậm chí có những bài toán với các phép tính hết sức đơn giản tưởng là đúng nhưng lại là không đúng gây ra sự nhầm lẫn ảnh hưởng lớn tới sự phát triển tri thức của nhân loại.

  Thực tế có bài toán đơn giản như 1:2 ≠ 2:4 , mới nghe thì thấy hết sức phi lý, không thể chấp nhận được, nhưng sau khi thấu hiểu câu chuyện thì lại thấy chẳng phi lý một tý nào và phải vui vẻ chấp nhận nó một cách hiển nhiên không do dự. Câu chuyện về bài toán 1:2 ≠ 2:4 liên quan tới Einstein nhà bác học lớn của thế giới được trình bày như sau:

  Ai cũng biết không gian là một đại lượng vật lý được biểu hiện bởi khoảng cách với đơn vị đo quy ước là mét: m hoặc kilômét: km , thời gian cũng là đại lượng vật lý với đơn vị đo quy ước là giờ: h hay giây: s . Nhưng chẳng ai để ý tới vận tốc ánh sáng là đại lượng vật lý liên quan tới không gian và thời gian. Vận tốc ánh sáng liên quan tới không gian và thời gian vì nó là kết quả của phép chia giữa khoảng cách mà ánh sáng di chuyển được với thời gian thực hiện việc di chuyển đó, và đơn vị của vận tốc ánh sáng là km/s . Thực nghiệm đã chứng minh vận tốc ánh sáng bao giờ cũng là c=300.000 km/s đối với mọi người quan sát và đúng trong mọi hệ quy chiếu quán tính.

  Như các bạn đã biết, trong Thuyết tương đối hẹp, Einstein đã chứng minh rằng khi một hệ chuyển động cực nhanh thì không gian và thời gian trong hệ đó bị biến đổi. Điều này đã được khoa học hiện đại ngày nay chứng minh bằng thực nghiệm rất nhiều lần. Kết quả luôn luôn xác nhận đúng là không gian, thời gian của hệ chuyển động cực nhanh đã thay đổi theo hệ số dãn γ , γ=(*) , so với hệ đứng yên.

  Giả sử ta có một hệ quy chiếu đứng yên với đơn vị đo không gian được biểu thị bằng khoảng cách: kmo , đơn vị đo thời gian biểu thị bằng giây: so , nếu có một người quan sát tại đó đo vận tốc ánh sáng thì tất nhiên vận tốc ánh sáng sẽ là co =300.000 kmo/so . Nhưng lại giả sử sau đó hệ quy chiếu này di chuyển thẳng đều với tốc độ cực nhanh gây hiệu ứng biến đổi không gian, thời gian của hệ đúng như Thuyết tương đối của Einstein, thì đơn vị đo không gian, thời gian của hệ quy chiếu đó sẽ không phải là kmo và so nữa mà sẽ là kmr= kmo.γ và sr = so.γ . Người quan sát vẫn đang ở trong hệ quy chiếu từ khi nó chưa chuyển động đến khi nó đã chuyển động có không gian thời gian đã bị biến đổi, lúc này lại muốn đo vận tốc ánh sáng, thì theo ý kiến của bạn vận tốc ánh sáng mà người quan sát đó đo được sẽ là co=300.000 kmo/so hay là cr=300.000 kmo.γ/so.γ ? Bài toán được đưa ra:

  co=300,000 kmo/so = cr=300.000 kmo.γ/so.γ , tức là 1:2= (2×1): (2×2)=2:4 đúng ? hay là:

  co=300.000 kmo/so ≠ cr=300.000 kmo.γ/so.γ , tức là 1:2 ≠ 2:4 đúng ?

  Khó xử quá! Tự nhiên lại có cái bài toán 1:2≠2:4 khiến cho khoa học hiện đại ngày nay bị mắc cỡ, phủ định nó cũng không được mà công nhận nó thì không xong.

  Vì rằng:

  Nếu bạn chấp nhận co=300.000 kmo/so= cr= 300.000 kmo.γ/so.γ tức là 1:2=2:4 , thì Einstein sẽ là người sai khi công bố là có sự thay đổi không gian và thời gian tại hệ chuyển động cực nhanh so với hệ đứng yên. Bài toán 1:2=2:4 chỉ ra không gian, thời gian có thay đổi đâu mà bảo là có sự biến đổi? Chấp nhận 1:2=2:4 cũng có nghĩa là bạn đã vô tình “vạch trần” những bằng chứng thực nghiệm của khoa học xác nhận không gian và thời gian có sự thay đổi là giả mạo, ngộ nhận để lấy lòng Einstein.

  Nhưng nếu bạn chấp nhận co=300.000 kmo/so ≠ cr=300.000 kmo.γ/so.γ , tức là chấp nhận bài toán 1:2 ≠ 2:4 , thì không những thấy có sự phi lý của toán học mà còn phủ định cả những điều đã ăn sâu vào trong tiềm thức của con người rằng: vận tốc ánh sáng là hằng số vũ trụ như tiên đề thứ hai trong Thuyết tương đối của Einstein mà 100 năm đã qua ai cũng tin tưởng và ca ngợi.

  Sự thực thì bài toán 1:2 ≠2:4 đúng hay sai?

  Bạn có thể khẳng định ngay rằng nó đúng. Bài toán 1:2 ≠ 2:4 đúng, vì vận tốc ánh sáng tại hệ đứng yên có không gian, thời gian với đơn vị đo là kmo và so chỉ đồng dạng chứ không bằng nhau với vận tốc ánh sáng tại hệ chuyển động với vận tốc cực nhanh có không gian, thời gian với đơn vị đo là kmr= kmo.γ và sr= so.γ. Đến bây giờ chúng ta mới phát hiện ra rằng tính đồng dạng của các số thực không cho phép toán học có thể máy móc tùy tiện giản ước cho gọn phương trình kiểu như 1:2=(2×1): (2×2) =2:4 . Nó đúng vì thực tế Einstein chỉ hơi bị nhầm một tý trong việc giản ước cho đúng toán học 1:2=2:4 mà quên không so sánh vận tốc ánh sáng tại các hệ quy chiếu có không gian và thời gian khác nhau, chứ ông ấy không nói phét về chuyện không gian và thời gian có sự biến đổi. Khoa học hiện đại cũng đã kiểm chứng đúng về việc không gian và thời gian có biến đổi chứ không phải là ngộ nhận hay giả mạo.

  Mặt khác có một sự lôgíc rằng không gian (km), thời gian (s) được ví như là một môi trường “năng lượng đặc biệt” mà vận tốc ánh sáng là hằng số và bằng: c=300.000 km/s trong môi trường “năng lượng đặc biệt” đó. Nếu môi trường “năng lượng đặc biệt” đó biến đổi thành một môi trường “năng lượng đặc biệt” mới, khác, tức là không gian (km) và thời gian (s) đã bị biến đổi, thì không thể nào vận tốc ánh sáng lại vẫn cứ là hằng số c=300.000 km/s như cũ được. It nhất thì bạn cũng thấy đơn vị đo của nó là: km/s đã bị biến đổi. Vận tốc ánh sáng lúc đó phải là hằng số mới trong môi trường “năng lượng đặc biệt” mới, đã thay đổi chứ không phải là hằng số cũ trong môi trường “năng lượng đặc biệt” đã thay đổi đó. Chúng ta bị nhầm ở chỗ này, chẳng lẽ lại phát biểu một cách “ngô nghê” rằng sang một môi trường mới tức sang không gian, thời gian có đơn vị đo là (km’=km.γ), (s’=s.γ) thì vận tốc ánh sáng vẫn là 300.000 nhưng đơn vị đo của ánh sáng đã thay đổi, từ km/s thành km’/s’= km.γ/s.γ? Vì thế bài toán 1:2=2:4 là sai, không thể chấp nhận được. Có nghĩa là:

  co =300.000 kmo/so ≠ cr=300.000 kmo.γ/so.γ = γ. 300.000 kmo/so=co.γ → cr=co.γ ≠ co đúng với tính chất đồng dạng của các số thực.

  ( Đề nghị xem bài báo: “ Công thức năng lượng của Einstein phải sửa đổi” trong mục lý học đông phương)

  Chấp nhận bài toán 1:2 ≠ 2:4 thì cũng phải chấp nhận công thức năng lượng tương đối của Einstein phải sửa đổi từ Er=mr.c2=mo.γ.c2 ( trong đó c=constant) thành Er=mr.cr=mo.γ.(co.γ)2 =mo3.co2 ,(trong đó co=c).

  Vì theo chính tiên đề thứ nhất của Einstein trong Thuyết tương đối: mọi quy luật vật lý diễn ra tại hệ đứng yên tương đương như mọi quy luật vật lý diễn ra tại hệ chuyển động thẳng đều, thì công thức Eo=mo.co2 tương đương với công thức Er=mr.cr2 chứ không tương đương với công thức Er=mr.co2 . Công thức Er=mr.co2 với co= c=constant tại hệ đứng yên là công thức chắp vá, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” trái với chính tiên đề của Einstein đã nêu. Hơn nữa, công thức đó thể hiện chỉ có khối lượng bị biến đổi, còn không gian và thời gian thì không biến đổi.

  Kết luận:

  Định đề 1:2≠2:4 không những đúng trong toán học về tính đồng dạng của các số thực không thể tùy tiện giản ước mà còn là sự thật chỉ ra sự thay đổi không gian, thời gian trong thuyết tương đối hẹp của Einstein đã được khoa học kiểm chứng. Nên nhận thức của chúng ta về c=constant cần phải thay đổi.

  Hiện tại bài toán định đề 1:2 ≠2:4 này không chỉ đơn thuần là lý thuyết toán lý nghiên cứu chơi cho vui nữa mà nó đang ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của khoa học ứng dụng. Ví dụ như tại dự án LHC ở châu Âu đang có chương trình thử nghiệm về vật lý lớn nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học đã chế tạo máy gia tốc cực mạnh để gia tốc các chùm hạt proton làm sao cho chúng có vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng theo hai hướng ngược chiều nhau, rồi cho va chạm với nhau nhằm tìm ra “hạt của Chúa”. Chắc các bạn cũng biết để gia tốc cho các hạt proton có vận tốc lớn gần bằng vận tốc ánh sáng thì tránh làm sao được việc không sử dụng đến công thức năng lượng tương đối của Einstein: Er=mo.γ.c2 để tính toán? Công thức đó lại đang có vấn đề cần phải xem xét lại thì thử hỏi xác xuất thành công của dự án đó là cao hay thấp?

  Dễ dàng dự đoán rằng cuộc thử nghiệm gia tốc các hạt proton (nên nhớ hạt proton có khối lượng lớn hơn hạt electron 1840 lần), để có vận tốc xấp xỉ vận tốc của ánh sáng sẽ thất bại. Máy gia tốc của dự án LHC hoạt động trở lại vào giữa năm 2009 có lẽ cũng sẽ lại bị hỏng nặng lần nữa, lúc đó bài toán 1:2≠2:4 mới chính thức được nghiên cứu nghiêm túc.

  Định đề toán học 1:2≠2:4 bỗng làm tác giả bài viết này có thể hiểu được lý do vì sao ngài Nobel đã không ghi trong di chúc dành giải thưởng cho Toán học. Có thể vì ông ấy nghĩ rằng toán học chỉ là công cụ để tính toán cho khoa học, mà công cụ toán học cũng không thể miêu tả được hết các hiện tượng vật lý đang diễn ra trong thế giới tự nhiên. Đôi khi chính công cụ toán học với các con số trừu tượng, vô hồn của sự đúng sai, ví dụ 1:2=2:4 là đúng trong toán học nhưng lại là sai trong thực tế vật lý gây ra sự nhầm lẫn lớn như trường hợp c=constant của Einstein, lại là hàng rào thép ngăn cản sự phát triển của tri thức nhân loại.

  Đối mặt với công việc và thành quả của Einstein, nhà bác học lớn của cả thế giới là cả một vấn đề phức tạp. Có thể người đặt ra vấn đề cần phải xem lại các định đề của Einstein là đúng hay sai, nếu người đó lại là kẻ vô danh, nhất là lại không thuộc lĩnh vực chuyên ngành vật lý lý thuyết thì sẽ được nhận ngay cái danh hiệu là “hoang tưởng”, “gàn dở”, hoặc được gán cho ngay cái trọng tội đánh vào lòng tự trọng, liêm sỉ của con người là “muốn chơi trội”, “thích nổi tiếng”… của dư luận xã hội. Nhưng nếu thấy sai mà không nói, nhất là cái sai đó có thể ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của khoa học hoặc gây lãng phí, tổn thất lớn đến tiền của mà lẽ ra có thể tránh được, thì cũng không đúng với lương tri của một con người lương thiện, và cũng là một kẻ đớn hèn không đáng sống trên thế gian này nữa.

  Đau đớn quá! Nhưng vẫn phải thốt lên thành lời rằng: nếu như trước đây ông Einstein đã tạ lỗi với ông Newton về việc chỉ ra không gian và thời gian trong vũ trụ không phải là bất biến không thể thay đổi, thì nay trước định đề của bài toán 1:2≠2:4 rất đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp này chúng ta cũng đành phải tạ lỗi với ông Einstein về việc vận tốc ánh sáng không phải là hằng số vũ trụ như tiên đề thứ hai trong Thuyết tương đối của ông, để khoa học vật lý có thể bứt phá vươn lên có tầm nhìn xa hơn.

  Hà nội, ngày 12/11/2008.

  Lê Văn Cường

  Kính gửi tác giả Lê Văn Cường:

  Tôi không rành về toán học. Nhưng với sự hiểu biết về lý học Đông phương của tôi cũng cho rằng:

  "vận tốc ánh sáng không phải là hằng số vũ trụ"

  --------------------------

  * Chú thích: Phần trong ngoặc bị thiếu từ nguyên bản tôi nhận được.


 16. Nhện xơi tái rắn và chim

  Nguồn: VnExpress

  Đó là hai sự kiện có thật ở thành phố Cairns, bang Queensland, Australia. Những bức ảnh dưới đây cho thấy loài nhện táo tợn hơn chúng ta tưởng.

  Posted Image

  Ngày 23/9, nhân viên lễ tân của một công ty điện tại thành phố Cairns, bang Queensland, Australia nhìn thấy một con rắn nằm gọn trong mạng nhện. Cô tin rằng con rắn đã gặp nạn từ tối hôm trước. Một đồng nghiệp của cô đã gửi e-mail tới hòm thư điện tử của tờ The Cairn Post kèm theo những bức ảnh. Ảnh: The Cairns Post.

  Posted Image

  Con rắn dài 14 cm và dường như đã chết bởi nọc độc của con nhện lưng đen. Sau khi tử nạn nó bị mắc vào mạng nhện. Trong suốt cả ngày 23/9, con nhện cẩn thận xem xét và sang ngày 24/9 nó cuộn tròn con rắn rồi giăng tơ xung quanh Ảnh: The Cairns Post.

  Posted Image

  Trong bức ảnh khác cũng được chụp tại thành phố Cairns và được hàng triệu người phát tán khắp thế giới bằng e-mail), con nhện Golden orb weaver khổng lồ đang ăn một con chim ở phía sau khu chung cư. Ảnh: The Cairns Post.

  Posted Image

  Ông Joel Shakespeare, chuyên gia hàng đầu về nhện ở Australia, cho biết nhện khổng lồ thường săn côn trùng việc chúng ăn chim là hiện tượng rất hiếm. Joe khẳng định ông từng nhìn thấy nhiều con nhện Golden orb weaver to bằng bàn tay, nhưng ông cho rằng những con nhện ở xứ sở nhiệt đới có thể to hơn. Ảnh: The Cairns Post.

  V.L (theo The Cairns Post)


 17. Xuka lại làm phiền Bác Minh Châu cùng các Bác trên diễn đàn. Nhờ các Bác xem giùm cho nhà cô bạn gái của em như sau :

  Chồng sinh năm 1973( Quý Sửu ), Vợ sinh năm 1976( Bính Thìn ), con gái sinh năm 2003 ( Quý Mùi ), sinh tiếp con thứ 2 năm nào đẹp? năm 2009 có được ko?

  Rất mong tin của các Bác.

  Sinh năm Quí Tỵ hoặc Giáp Ngọ là tốt nhất.

 18. Cảm ơn Phú Thương đã tìm những lời dự báo của tôi và so sánh chứng nghiệm.

  Qua những hiện tượng dự báo và hiệu quả của nó trên khắp mọi lĩnh vực của nền Lý học Đông phương. Gồm: Thái Ất, Dịch học, Tử Vi, Lạc Việt độn toán..... Từ Thiên tại, Dịch bệnh, chiến tranh, các vấn đề kinh tế xã hội và đến từng thân phận con người. Một lần nữa chúng ta lại nhận thấy rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến huyền vĩ Việt chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại tìm kiếm

  Một lý thuyết lý giải từ sự khởi nguyên của vũ trụ cho đến các thiên hà khổng lồ và mọi hiện tương bao quanh con người.

  Sự vận động để giải cứu nền kinh tế Hoa Kỳ - ảnh hường đến thế giới - cũng phải thuận theo tự nhiên mới hóa giải được.

  Bởi vậy việc giãn nợ nhà đất là tính tất yếu của giải pháp được coi là đúng theo phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành:

  Nông nghiệp và nhà đất là nền tảng kinh tế quốc gia. Đấy là nguyên lý căn bản. Vì thổ thuộc Trung Cung. Với các quốc gia đất chật người đông như Singapo chẳng hạn, nền nông nghiệp không phát trển thì dân của họ phải no cái đã. Tức là phải bảo đảm tính ổn định lương thực vốn là sản phẩm của nông nghiệp. Nông Nghiệp là Âm thổ - Nhà Đất thuộc Dương thổ.

  Hoa Kỳ đã có giải pháp đúng. Hy vọng nền kinh tế thế giới sẽ ổn định trong năm tới. Hy vọng thôi, còn chờ những lời dự báo của các cao thủ. Bởi vì mới chỉ một yếu tố rất cần được khởi động. Còn nhiều râu ria khác.


 19. Hay vì câu hỏi chỉ hỏi là có hay không, thì đây chỉ được coi là có, còn thời gian thì phải thêm quẻ Hưu Xích khẩu: Lâu, và phải qua tranh cãi nhiều lần mới đạt được việc này đúng không ạ?

  Chính xác là như vậy. Vì quẻ Lạc Việt độn toán - và các quẻ dự đoán thuộc Lý học Đông phương nói chung - đều lệ thuộc rất sát sao vào câu hỏi.