• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.211

Bài viết posted by Thiên Sứ


 1. Bài viết dưới đây tôi chép được ở VnExpress. Thấy bài viết hay, hồn nhiên nên đưa lên đây. Dưới bài viết có cấu hỏi của ban biên tập: Ý kiến của bạn.

  Riêng tôi chẳng có ý kiến gì cả.

  Góc nhìn về môn Văn của một học sinh Việt Nam tại Mỹ

  Năm nay tôi 16 tuổi, đang sống và theo học một trường THPT ở Mỹ. Hôm nay, đọc được những bài viết về tình hình dạy và học Văn ở Việt Nam, tôi cũng muốn viết lên vài điều tâm sự. (Đào Thị Như Quỳnh)

  > Thư ngỏ của một học sinh giỏi gửi Bộ trưởng Giáo dục

  Người gửi: Đào Thị Như Quỳnh

  Lúc còn ở Việt Nam, tôi tuy không phải là một học sinh cực kỳ suất sắc nhưng ít nhiều thì cũng được thầy cô nhận xét là sáng dạ, mau lẹ, mà may nắm hơn khi ba tôi, một thầy giáo lâu năm cũng nhận xét như thế.

  Từ nhỏ tới lớn, tôi học đều các môn, từ tự nhiên cho tới xã hội, kể cả tin học, công nghệ, điểm tôi đều không thấp. Nhất là lúc còn học lớp 10 ở Việt Nam, điểm cao nhất của tôi là môn Anh Văn 9,7, trong khi đó môn thấp nhất là Văn 8,1.

  Tôi dĩ nhiên thích Anh, nhưng Văn học với tôi cũng là một niềm đam mê từ nhỏ. Tôi đọc hết truyện Kiều, Lục Vân Tiên và các tập thơ của Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Phải công nhận là tôi có hững thú với thơ hơn là tiểu thuyết, hay truyện ngắn, truyện dài.

  Tôi biết nhiều bài thơ mà lũ bạn chưa bao giờ nghe tới, một phần là từ mẹ là ra. Mẹ tôi vốn biết chữ Hán, biết nhiều thơ ca, tục ngữ. Thế mà 10 năm đi học ở Việt Nam, điểm Văn của tôi chưa bao giờ vượt ngưỡng 8,4, trong khi đứa bạn chuyên Văn của tôi có điểm trung bình thấp nhất là 9,2.

  Tôi không, và ba mẹ cũng chưa bao giờ bất ngờ vì điều đó. Tôi không có sách giải, không có bài soạn sẵn, cũng không bao giờ dùng văn mẫu. Tất cả những gì tôi viết, tôi làm đều là cảm xúc thật, là những nhận xét tôi có được sau khi nghe cô giáo giảng bài.

  Nhưng thầy cô của tôi thì đâu có chấm bài theo cái khuôn thước ấy. Bài viết càng giống bài của cô, phong cách ngôn ngữ của cô thì điểm càng cao. Chúng bạn tôi viết văn rất ướt át, ủy mị, phân tích Truyện Kiều có vẻ như rất nhiều suy ngẫm, nhưng chỉ là trên giấy. Chúng thậm chí không hiểu từ ngữ mình viết ra có ý nghĩa gì, cái cách phân tích màu mè nhưng rống tuếch.

  Tôi thì khác, từ ngữ mộc mạc, phân tích gãy gọn. Và rồi đến khi trả bài, văn của các bạn được đọc trước lớp, văn tôi bị phê "cần cố gắng trau chuốt từ vựng". Thậm chí, trong những buổi học trên lớp, bạn tôi soạn bài có khi tới 5,6 tờ giấy (tờ chứ không phải trang). Tôi nhận thấy, gần như cả lớp đều có y chang phong cách như thế. Chúng nó gọi là "cùng chung ý tưởng với mấy người viết sách". Vậy mà khi kiểm tra vở, chúng nó được điểm 9 - 10, còn tôi chỉ toàn 5 - 6 điểm.

  À, thế là biết rồi, tôi cũng giấu ba, mẹ mua một quyển sách “Học tốt” mà sau này tôi gọi là “ Học dốt”. Đọc rồi mới thấy, trong đó là toàn bộ những câu hỏi trong sách được trả lời, giống với các bạn, và giống với cô nữa. Chỉ toàn là những câu trả lời trần trụi, ai chép mặc ai chứ có hiểu cái gì.

  Kể từ ngày có sách, tôi dường như thấy môn Văn dễ hơn, tại không cần suy nghĩ gì mà vẫn có câu trả lời, từ ngữ hoa mỹ. Cô rất thích. Cũng từ lúc đó, tôi thấy mình biếng nhác hơn, và dốt hơn nữa. Nếu không có sách, tự nhiên không nghĩ ra được cái gì. Chỉ có chép và chép. Cô nói đừng học đối phó với cô, nhưng làm sao được bởi không đối phó kiểu này thì lấy đâu điểm.

  Đó là chuyện trước đây, còn giờ thì khác, tôi thật sự rất thích cái cách mình đang được đào tạo, rất hay, mà tôi nghĩ là phù hợp. Cô giáo dạy rất có hứng thú, vừa dạy vừa vui (trong chừng mực cho phép). Cô ra những ví von ngộ nghĩnh mà nếu không hiểu nổi thì gọi là quá khờ, như thế mà liên tưởng ngay tới bài học. Học bài thì rất có hứng thú: học ít, đơn giản, nhưng chất lượng, chứ không như kiểu nhồi nhét trước đây.

  Ví dụ đơn giản, tôi đang đọc quyển The Scarlet Lettrer, dài, ngôn ngữ cổ điển, nó được viết vào giữa thế kỷ 17, trình độ Anh văn của tôi (1 năm) làm sao mà hiểu nổi. Vậy mà khi làm bài kiểm tra, điểm tôi cao nhất lớp, tại chịu khó nghe cô giảng bài. Hiểu văn theo cách hiểu của mình, viết theo cách viết riêng của mình, điểm nhận được là sự trả công xứng đáng cho bản thân mình. Điều này làm tôi rất vui.

  Còn nhớ, lúc trước khi sang bên này, ba có nói một câu làm tôi nghĩ mãi: "Ba là người trong nghề, ba biết rõ cái tình hình giáo dục của nước mình nó như thế nào. Ba má cho con đi là mong con có cơ hội được đào tạo tốt hơn, được tiếp xúc với sự tân tiên của thế giới".

  Bằng cách nào đó, tôi mong tất cả giáo viên, học sinh, cũng như các phụ huynh hãy nhìn thẳng vào vấn đề mà cụ thể là tình hình dạy Văn, học Văn ở nước ta hiện nay. Bằng cách nào đó hãy chỉnh sửa cho xứng đáng.

  Những người đang ngồi trên ghế nhà trường hiện nay chẳng phải sẽ là tương lai của đất nước đó sao? Chắc không ai mong muốn một đất nước Việt Nam chỉ có lý thuyết suông, chỉ có những kế hoạch trên giấy tờ?...

  Ý kiến của bạn?


 2. Minh Châu xin có ý kiến về gia đình bạn:

  Chồng Bính Thìn - Sa trung thổ

  Vợ Ất Mão - Sơn hạ hỏa

  Con gái Ất Dậu - Lư trung hỏa

  Vợ con đều sinh cho chồng, vợ lo toan trong gia đình, số chồng được hưởng thụ, cưng chiều :)

  Tuổi 2 mẹ con không được tốt, can lưỡng mộc mộc tuyệt, mạng lưỡng hỏa hỏa tuyệt, địa chi Mão Dậu xung. Sau khi sinh con sức khỏe mẹ không được tốt.

  Nên sinh con mạng dưỡng mẹ hoặc đồng mạng.

  Xét các năm Kỷ Sửu (Thủy) khắc mẹ không tốt, Canh Dần tuy hợp mạng Mộc sinh mẹ Hỏa nhưng lại khắc cha hoàn toàn, Tân Mão thì thiên can phá mẹ + chị, địa chi xung chị, xấu.

  Năm Nhâm Thìn (Hỏa) thiên can Nhâm phá cha Bính, mạng con sinh mạng cha, cùng địa chi, cũng tàm tạm.

  Năm Quý Tỵ: Quý con sinh Ất mẹ, con giúp mẹ chăm cho bố, thế là bố vẫn cứ sướng, mẹ cũng đỡ cực.

  Luận xong đầu cứ căng lên :) , không biết có đúng không nữa, kính nhờ Sư phụ cùng các tỷ huynh sửa bài cho Minh Châu ạ.

  Minh Châu

  Tốt nhất sinh Năm Ất Mùi.

 3. QUI LUẬT HOÀN HẢO CỦA HẬU THIÊN LẠC VIỆT PHỐI HÀ ĐỒ
  Trong tương quan quái mệnh và Bát Trạch Lạc Việt.


  Bảng dưới đây giới thiệu với quí vị và anh chị em về một phương pháp an Bát trạch so với cung phi bản mệnh trong Phong Thủy Lạc Việt. Bản này do VinhL một học viên của Phong Thủy Lạc Việt khóa II thực hiện. Sử dụng bảng này tiện lợi hay không tiện lợi tùy thuộc vào thói quen từng người. Nhưng ít nhất qua bảng này chúng ta lại thấy quy luật hoàn hảo của Bát trạch Lạc Việt liên quan đến cung phi bản mệnh.

  *

  PHƯƠNG PHÁP AN TÁM CÁCH CỦA BÁT TRẠCH LẠC VIỆT

  VinhL
  Khi nghiên cứu sâu vào sự vận hành của tám cách Bát Trạch qua các cung của Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ thì khám phá được vài điều rất là lý thú. Từ các luật vận hành đó tôi xin cống hiến các bạn vài phương pháp để an 8 cách của Bát Trạch Lạc Việt một cách đơn giản, dễ nhớ.

  Posted Image

  Posted Image Reduced: 89% of original size [ 644 x 800 ] - Click to view full imagePosted Image

  Posted Image Reduced: 93% of original size [ 614 x 800 ] - Click to view full imagePosted Image

  Posted Image

  Posted Image
  2 people like this

 4. Thứ Hai, 10/11/2008 - 3:36 PM

  Chùm ảnh: Sững sờ nghệ thuật từ săm lốp phế thải

  Posted Image

  (Dân trí) - Những chiếc vỏ săm xe hỏng tưởng chẳng còn giá trị gì, nhưng dưới bàn tay và óc sáng tạo của người nghệ sĩ, chúng lại trở thành những tác phẩm nghệ thuật rất thú vị.

  Posted Image

  Chú gấu khổng lồ

  Posted Image

  Hình con rồng

  Posted Image

  Posted Image

  Voi con đáng yêu

  Posted Image

  Trang phục của kỵ sĩ thời trung cổ

  Posted Image

  Posted Image

  Con ngựa dũng mãnh

  Posted Image

  D.K

  Theo Zuza


 5. Giải nghĩa lịch sử

  Lê Hải

  bbcvietnamese.com

  -------------------------------------------------- Posted ImagePosted ImagePosted Image

  Bộ sách "Giải nghĩa lịch sử" được xuất bản liên tục từ 2002 đến nay

  Lịch sử phải được viết lại bằng phương pháp mới, được xây dựng thông qua quá trình phá bỏ ngay chính khái niệm "lịch sử", đó là hướng đi của ngành sử học đương đại, trong đó có nhóm lý thuyết gia Đức do giáo sư Jorn Rusen dẫn đầu.

  Trong bối cảnh giới sử gia Việt Nam đang quan tâm đến công trình soạn thảo quốc sử và chỉnh sửa sách giáo khoa lịch sử, BBC tiếng Việt xin giới thiệu thêm một góc nhìn tham chiếu từ lĩnh vực lý thuyết sử học.

  Giải nghĩa lịch sử

  Trong thập niên 1990, nhiều lời cáo chung cho lịch sử thế giới được phát biểu mà nổi bật nhất là tuyên bố của giáo sư người Mỹ gốc Nhật Francis Fukuyama: "Hồi kết của lịch sử".

  Phá bỏ quan niệm truyền thống về phương pháp sử, mở rộng đối thoại liên ngành và liên văn hóa, nhóm nghiên cứu từ Essen (Đức) năm nay tiếp tục giới thiệu các nghiên cứu về phương pháp sử học xoay quanh mục tiêu "giải nghĩa lịch sử" (Making Sense of History), một công trình khởi đầu từ năm 1994 và liên tục xuất hiện qua 11 tập sách bắt đầu từ năm 2002.

  Trong vòng mười năm trở lại đây, nhiều đầu sách về lịch sử ở các nước phương Tây bắt đầu xuất hiện với những từ khóa như "giải nghĩa" (Making Sense), "ký ức" (Historical Memory), hay "liên văn hoá" và "liên ngành" (Intercultural, Interdiscipline), trong đó có cả các nghiên cứu về lịch sử Việt Nam.

  GS Jorn Rusen ghi nhận "một làn sóng toàn cầu" của các công trình nghiên cứu viết sử theo hướng mới này, "tìm hiểu quá trình xây dựng bản sắc cá nhân và tập thể thông qua ký ức, ứng dụng và chức năng trong văn hóa, xã hội và chính trị của phép kể chuyện quá khứ, và các kết cấu tâm lý của quá trình ghi nhớ, ức chế và hồi tưởng".

  Ký ức lịch sử

  Quá trình nghiên cứu cũng ghi nhận tiến trình xâm nhập không gian văn hóa đại chúng như các kênh truyền hình chuyên về lịch sử và phim truyện Hollywood của các khái niệm "lịch sử" và "ký ức lịch sử", tức là cách nhìn lịch sử của mỗi cá nhân đương đại.

  Posted Image Lý thuyết mới

  Posted Image

  Posted Image Từ sau ngày lịch sử bị khai tử, các vấn đề lịch sử dường như đang quay lại báo thù. Tình thế này [...] đòi hỏi phải có một hệ thống lý thuyết mới cho ngành sử học.

  Posted Image

  GS Jorn Rusen

  Khoảng trống vắng về lý thuyết cho các nghiên cứu ký ức lịch sử chính là mục tiêu xây dựng cho các công trình của Viện nghiên cứu cao cấp về nhân loại ở Essen, mà giáo sư Jorn Rusen giữ chức chủ tịch, đã khởi xướng từ năm 1994 với tiêu chí "giải nghĩa lịch sử" (Historische Sinnbildung).

  Các nhà nghiên cứu ghi nhận "bất kỳ khảo sát nào vào ký ức lịch sử trong bối cảnh văn hóa khác nhau đều không chỉ là nghiên cứu mang tính đột phá, mà còn là viên gạch cho cả một lý hệ thống lý thuyết bao quát hơn cho môn lịch sử".

  "Bất kỳ phân tích nào đối với dù ngay cả một trạng thái đơn giản của ký ức lịch sử cũng chạm ngay vào các vấn đề lý thuyết và triết học cho môn lịch sử", GS Rusen viết trong lời dẫn nhập cho 10 tập sách đã xuất bản.

  Liên ngành và liên văn hóa

  Theo đó, nghiên cứu viết sử từ ký ức đòi hỏi cái nhìn đa ngành, "từ sử gia, chuyên gia nhân học, triết gia, các nhà xã hội học, tâm lý học và lý thuyết gia văn chương, cũng như các chuyên gia trong những ngành như truyền thông và nghiên cứu văn hóa cùng nhau khám phá các vấn đề như sau: Cái gì tạo ra ý và nghĩa (sense and meaning) cho lịch sử?".

  Khi mở rộng phạm vi học thuật thì khái niệm thời gian không còn đơn giản là một đường thẳng theo một chiều tuyến tính, mà là khái niệm chuyển tải nhiều nội dung khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, liên quan đến hệ giá trị và nhân sinh quan riêng.

  Do vậy, tuyên ngôn của giáo sư Jorn Rusen cũng kêu gọi thiết lập môi trường liên lạc liên văn hóa (intercultural communication), cũng là tên một ngành học đương đại, để xây dựng một mặt bằng chung cho học thuật trong thời đại toàn cầu hóa, vốn đã xóa bớt khoảng cách trên bình diện chính trị và kinh tế nhưng phần nào lại gia tăng khoảng cách trên bình diện văn hóa.

  Và tất nhiên, trong các hệ thống ngành học có liên quan đến công trình này không thể thiếu các thành quả của ngành phân tâm học, vốn cũng từng xuất thân từ nước Đức, trong các nghiên cứu về không gian nhận thức tiềm ẩn và quá trình chuyển giao thông tin khoa học và phi khoa học trong ký ức lịch sử.

  Nhời bàn của Thiên Sứ:

  Từ trước 2002 - tức là trước khi cuốn sách đầu tiên của vị giáo sư khả kính này ra đời - để nói đến cái nhìn đa ngành trong lịch sử; trước cả khi cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc công nhận di sản văn hóa phi vật thể là bằng chứng khoa học minh chứng cho lịch sử - tháng 5/ 2002 - thì Thiên Sứ tôi đã ứng dụng điều này từ năm 1998. Lý thuyết của giáo sư này chỉ là một trường hợp riêng của Thiên Sứ minh chứng cho lịch sử văn hiến trải gần 5000 của Việt tộc.

  Nhưng rất tiếc.


 6. Hôm nay 2 sàn màu xanh. :)

  Tuần này là tuần khẳng định mừa. :)

  + Quẻ của chú TS cũng khẳng định. :)

  TH có chút thắc mắc ạ!

  1> Lúc trước TH có hỏi: Tuần tháng/ngày/năm: 11/17/08 có phải là tuần tệ hại nhất của TTCK VN không? (điểm số 2 sàn thấp nhất).

  (Nay Th hỏi lại vì :

  1+ trong câu hỏi TH viết ngược so với cách viết thông thường ngày/ tháng/ năm 17/11/2008.

  2+ TH đặt câu hỏi sai thời điểm so với ý muốn hỏi. Ý muốn hỏi là tuần này 11/10/2008).

  Kính chú Thiên Sứ tiên đoán cho TTCK tuần sau ạ!

  2> Vì VN-Index và HaSTC-Index là 2 chỉ số tương đối biệt lập và ngang hàng nhau => TH lấy quẻ chính cho cả 2 TT và 2 quẻ độn kế tiếp cho từng TT tương ứng.

  Con làm như vậy có được không chú Thiên Sứ ? (vì làm như vậy khác với cách chú khuyên).

  TTCK tuần sau như thế nào? (tuần 17/11/2008) Quẻ Kinh - XK.

  Đây là tuần gây khó khăn cho NĐT vì trong thị trường "đứa đi lên, đứa đi xuống" ở biên độ rộng và lượng giao dịch sẽ lớn hơn bình thường.

  (NĐT = nhà đầu tư, đứa = cổ phiếu trên sàn, biên độ rộng = tăng giảm mạnh)

  Sàn HN ntn? Khai- TC. Tuần tới sàn HN xu hướng chính là tăng.

  Sàn TPHCM ntn? Hưu- VV. Tuần tới sàn TPHCM là tuần chuẩn bị cho sự biến động mạnh. Trong tuần này điểm số tăng yếu.

  Kính chú Thiên Sứ chỉ bảo!

  Kính mong các vị cao thủ góp ý! :) :)

  Ok với luận đoán của Thiên Huy. Nhưng cuối tuần này có xu hướng giảm so với đầu tuần.

 7. Kiếm sống là nghiệp của muôn loài. Loài nào mà chẳng miếng ăn làm đầu. Nhưng bắt chim kiếm sống kiều này thì nghiệp chướng trùng trùng. Cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa.

  Thứ Hai, 10/11/2008 - 11:26 AM

  Bẫy chim bằng thuốc độc, hậu hoạ khôn lường

  Posted Image

  Bán chim trời dọc đường 1A. (Ảnh: VNN)

  Chim được bẫy bằng thức ăn có tẩm hỗn hợp bột trắng trộn vớt thuốc diệt chuột Trung Quốc. Có con ăn xong chết ngay tại chỗ, có con cất cánh được vài mét thì bổ nhào xuống nước.

  Dọc tuyến đường 1A từ Huế đi Đà Nẵng mùa này bày bán rất nhiều thịt chim, mà không ít trong số đó được bẫy bằng thức ăn tẩm độc.

  Cứ vào mùa nước nổi, các loài chim di cư bay về các cánh đồng ở Thừa Thiên Huế kiếm ăn rất nhiều. Người dân sống ven các cánh đồng cũng từ đó có nghề bẫy chim. Gia đình ông Nguyễn Văn Xiển đã 4 đời chuyên bẫy chim bằng cách đặt chim gỗ trên các khoảng đồng khác nhau. Ngày nhiều nhất, ông cũng được 4-5 con, nhưng khi có, khi không. Kiểu bẫy chim truyền thống như gia đình ông Xiển chỉ mang lại thú vui chứ không mang lại hiệu quả kinh tế, nên hiện nay không còn phù hợp. Nhiều người chuyển sang bẫy chim bằng thức ăn tẩm thuốc độc.

  Ông Dương Văn Ba, sống ở làng Chánh Đông - xã Thủy Châu - huyện Hương Thủy cho biết: “Bẫy chim bằng thuốc vừa nhanh, vừa khỏe mà còn bẫy được nhiều. Tui chuyển sang bẫy chim bằng thuốc tới mùa lụt ni là đã mùa thứ 3 rồi. Khỏe hơn ngày trước gánh chim gỗ nhiều”.

  Thuốc như ông Dương Văn Ba nói là một loại bột màu trắng, trộn với ít thuốc diệt chuột Trung Quốc mà những người bán dạo ở các tỉnh phía Bắc hay vào Huế bán. Không rõ đó là thuốc gì, chỉ thấy có mùi như bột sắn rang cháy. Từ hai loại đó, người ta làm mồi chim bằng cách tẩm vào các loại cá như cá mại, cá diếc con... để qua một buổi, rồi đặt trên các cọc đóng ngoài cánh đồng.

  Khi đã ăn vào, tùy con chim to nhỏ, tùy sức vóc mỗi con mà thuốc độc ngấm nhanh hay lâu. Có con vừa ăn xong liền ngã lăn quay tại chỗ. Có con đến khi cất cánh bay lên khoảng 2 mét thì cụp cánh bổ nhào xuống nước.

  Cứ buổi sáng đi đặt mồi thì buổi trưa hoặc đầu buổi chiều đi nhặt chim. Một ngày bẫy chim bằng mồi tẩm thuốc độc có thể thu được 10 - 15 con đủ loại. Những con chim chết do thuốc được vặt lông làm thịt ngay tại chỗ. Những con ngấm thuốc nhưng chưa chết thì đem làm cảnh ở chỗ bán thịt chim.

  Anh Nguyễn Văn Lương, ở thôn Lợi Nông - xã Thủy Châu - huyện Hương Thủy, một người có nhiều kinh nghiệm về bẫy chim bằng thuốc độc, cho biết: “Những con chết thì làm liền cho khỏi thâm tím thịt của nó. Còn con sống thì mang ra làm cảnh thì người ta mới tin. Hơn nữa, nhiều người muốn tự tay làm chim nên họ mua chim còn sống thôi”.

  Nếu không bán ở dọc đường thì người ta lại mang về các chợ quanh đó để bán. Chợ Thủy Dương, chợ Thần Phù, chợ Hôm, chợ Mai… ở huyện Hương Thủy, mùa này, không buổi chợ nào là không có chim đã bị nhổ lông, moi bụng được bán.

  Đến chợ Thần Phù ở xã Thủy Châu - huyện Hương Thủy, tôi tỏ ra ái ngại khi hỏi mua một con mỏ giác, bà Hà, một người bán thịt chim mỏ giác và vịt nước nói: “Chim ni chỉ được bẫy bằng thuốc mê thôi. Ăn không có chi phải sợ. Mà chú thấy đó, có ai có chuyện chi mô nà?”.

  Ông Dương Văn Ba, làng Chánh Đông - xã Thủy Châu - huyện Hương Thủy cho biết thêm: “Không chỉ có vùng Hương Thủy và các xã ở Phú Vang, người ở mấy xã dưới Phú Lộc cũng mua thuốc ni để bẫy đó. Hiện nay, người ta dùng phổ biến lắm”.

  Chỉ tính ở các huyện phía Nam Thừa Thiên Huế, một cánh đồng trung bình có 2-3 người đi bẫy chim bằng thức ăn tẩm độc, một người bẫy được trung bình 10 con chim/ngày. Vậy, ở các huyện Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc mỗi ngày có bao nhiêu thịt chim tẩm độc được mang đi tiêu thụ?

  Việc bẫy chim bằng thức ăn tẩm thuốc độc đang mang lại thu nhập cho một bộ phận người dân.

  Nhưng cái họa mà họ mang lại cho cộng đồng là khôn lường. Đó là chưa kể đến sự tận diệt các loài chim di cư như cò, diệc, mỏ giác … ngày càng tăng.

  Theo VietNamNet

  2 people like this

 8. Cầu xin anh linh tổ tiên phù hộ. Quê tôi vẫn yên bình.

  Nếu như dự báo khí tượng thủy văn đúng: Sẽ có mưa lớn trong hai ngày mùng 7 và 8 tháng 11 - 2008 thì sẽ chẳng có cảnh yên bình này

  Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

  Nguồn VnExpress

  Những luồng gió lạnh đầu mùa đã ùa về Hà Nội, người lớn tìm chút nắng xua tan giá lạnh, trẻ em khoác lên mình khăn áo mùa đông. VnExpress ghi lại những hình ảnh này trong sáng 10/11.

  Posted Image

  Sáng ra đường nắng và lạnh.

  Posted Image

  Thời trang đầu đông xuống phố.

  Posted Image

  Một khe hở tạo nên chùm nắng xua tan giá lạnh buổi sáng.

  Posted ImagePosted Image

  Bé bắt đầu với khăn quàng cổ, mũ trùm đầu.

  Posted Image

  Kéo khóa lên cho ấm.

  Posted Image

  Lạnh hết cả cổ.

  Posted Image

  Học sinh đi học, tay đút túi áo.

  Posted Image

  Hai cụ già, người khua tay thể dục, người khoanh tay cho khỏi lạnh.

  Posted ImagePosted Image

  Ông, bà đi bách bộ cũng làm ấm áp hơn.

  Posted Image

  Dù cực nhọc, giọt mồ hôi vẫn không lăn trên má chị nông dân đẩy xe chở gỗ.

  Posted Image

  Chén trà đàm đạo trong nắng đông.

  Posted Image

  Bé Bi ở phố Nguyễn Đình Chiểu nằm trong chăn ấm say giấc nồng đến 9h sáng.

  Hoàng Hà


 9. Từ tháng ba năm 2007. Thiên Sứ viết:

  Anh Orchid thân mến .

  Đồng thuận với ý của anh: Bà Clinton rất khó làm tổng thống Hoa Kỳ. Tuy lúc đầu bà được ủng hộ của những người nữ nổi tiếng .

  Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ này sẽ là một người đàn ông, có chiều cao, đẹp dáng.

  Vài lời chia sẻ .

  Thiên Sứ

  Posted Image

  Rất tiếc! Tôi quá tự tin khi công lực không đủ.


 10. Ảnh Obama tới Nhà Trắng

  Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama lần đầu tiên bước vào phòng Bầu dục trong chuyến thăm Nhà Trắng hôm qua.

  Hải Ninh

  Posted Image

  Đoàn xe hộ tống tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama tiến tới Nhà Trắng. Từ khi còn là ứng viên, ông đã được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Chính trị gia này đã là mục tiêu của hai vụ mưu sát. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Đệ nhất phu nhân Laura Bush và bà Michelle Obama ôm nhau khi Tổng thống George Bush đưa tay về phía người kế nhiệm Barack Obama. Ảnh: AP.

  Posted Image

  Tổng thống Mỹ George Bush chào đón Obama tới Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Vợ chồng hai tổng thổng Mỹ chụp ảnh trong chuyến thăm đầu tiên của Obama tới Nhà Trắng kể từ sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Ảnh: AFP.

  Posted Image

  Bush và Obama vẫy tay với phóng viên khi đi tới phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Tổng thống George Bush cùng người kế nhiệm bàn chuyện khi đi qua khóm hoa hồng. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Hai tổng thống Mỹ bàn chuyện trong phòng Bầu dục. Lần mới đây nhất Obama tới Nhà Trắng là vào tháng 9 trong phiên họp khẩn cấp bàn về khủng hoảng tài chính. Ảnh: AP.

  Posted Image

  Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Laura Bush đưa Michelle Obama dạo quanh khu vực sinh hoạt của gia đình số 1 nước Mỹ, bao gồm phòng ngủ của các con của tổng thống trước đây. Ảnh: AP.

  Hải Ninh


 11. Quí vị và anh chị em có lòng hảo tâm thân mến.

  Có rất nhiều mảnh đời cần giúp đỡ trong cuộc sống quanh ta. Quỹ từ thiện của Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương được thành lập bắt đầu từ việc giúp đỡ chị Danh Thị Ánh Nga. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng:

  Quĩ từ thiện chỉ hoạt động hiệu quả khi mọi việc đều công khai.

  Do đó, chúng tôi trân trọng đề nghị những quí vị và anh chị em có tấm lòng hảo tâm công khai công bố danh tính, hoặc nick của mình trên mục này và công khai công bố ngày gửi tiền và ngân hàng chuyển tiền.

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tiền gửi nặc danh hoặc không được chính quí vị công bố trong mục này.

  Chúng tôi cam kết rằng:

  Toàn bộ tiền từ thiện gửi về cho chúng tôi sẽ được sử dụng đúng mục đích và nguyên vẹn. Mọi khoản chi phí và công sức cho việc chuyển giao do chúng tôi đảm nhiệm bằng khả năng cá nhân và không sử dụng vào số tiền từ thiện của quí vị.


 12. DÁNG XUÂN THÌ

  Em ngồi hái nắng trên sông

  Kết mơ thành sợi tơ hồng lẻ loi

  Em ngồi vớt bóng em trôi

  Về phơi ngọn tóc bên đồi trầm hương.

  Đầu non nở đóa vô thường

  Dáng em mây trắng còn vương cuối ngàn

  Buồn như sợi khói chưa tan

  Áo phai dấu nắng thênh thang đôi bờ.

  Lụa là còn biết bơ vơ

  Môi non nụ quế em chờ đợi ai ?

  Chiều nghiêng theo chiếc lá bay

  Trăm năm như thể một ngày thôi em…

  Hư Vô

  Nguồn: thivien.net


 13. Anh Hoài Nam thân mến.

  Như Wildlavender đã viết: "Thông tin cập nhật cũng trong phạm vi Lý Học và kiến thức cần thiết thôi". Hiện nay thế giới có rất nhiều thông tin ngay cả các thông tin học thuật thuần túy như toán, vật lý, sinh học....Nhưng đều không thuộc phạm trù Lý học Đông phương. Bởi vậy, chúng tôi cũng không đăng tải quá mức cần thiết.

  Lý học Đông phương là một đối tượng nghiên cứu khoa học khách quan và chúng tôi chỉ là những nhà nghiên cứu thuần túy. Rất khó khăn chúng tôi mới đạt được những thành tựu nghiên cứu minh chứng được tinh khoa học thật sự của Lý học Đông phương. Bởi vậy, chúng tôi không muốn nó bị chi phối và ảnh hưởng bởi các thông tin ngoài phạm vi nghiên cứu của chúng tôi.

  Ngày nay, thông tin đa chiều có thể tìm thấy ở trên mạng với đủ thể loại chuyên ngành. Bởi vậy, những thông tin chính trị xã hội sẽ không thích hợp với trang web này.

  Anh hãy thông cảm điều này.


 14. Ban Mai và Ran Dom thân mến.

  Như vậy, Tổng thống Bush đã mãn nhiệm kỳ và bàn giao ngày hôm nay. Lời nguyên Tecumseh đã không ứng nghiệm với Tổng thống Bush và đã được Thiên Sứ thông báo từ gần hai năm trước. Nhưng tôi cũng đã đặt vấn đề từ 30 - 3 - 2007 rằng:

  Tổng Thống Bush sẽ không chết trong nhiệm kỳ này. Lời nguyền Tecumseh sẽ không ứng nghiệm với Tổng Thống Bush, cho dù ông ta đắc cử vào năm cuối có số 0 - 2000.

  Nhưng nhiệm kỳ tổng thống sau 2008 có nhiều điều đáng bàn .


 15. QUI LUẬT HOÀN HẢO CỦA HẬU THIÊN LẠC VIỆT PHỐI HÀ ĐỒ
  Trong tương quan quái mệnh và Bát Trạch Lạc Việt.

  Quí vị quan tâm thân mến.
  Tính quy luật là một trong những yếu tố cần trong tiêu chỉ khoa học cho một phương pháp và lý thuyết khoa học.
  Hình dưới đây biểu diễn tương quan quái mệnh và Bát trạch trong Bát trạch Lạc Việt. Các quái mệnh và tám phương vị tương quan được biểu diễn theo thuận tự chiều kim đồng hồ - qui luật của Hà Đồ - bắt đầu từ Càn Kim. Quí vị quan tâm cũng sẽ nhận thấy tính quy luật hoàn hảo của mối tương quan này.
  Điều này không thể có trong Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư dù được sắp xếp như thế nào.


  ĐỒ HÌNH TƯƠNG QUAN QUÁI MỆNH VÀ BÁT TRẠCH.

  VinhL
  Hkeikun
  thể hiện

  Học viên khóa II Phong Thủy Lạc Việt.


  Posted Image
  5 people like this

 16. Anh Hoai Nam thân mến.

  Chúng tôi rất hoan nghênh anh chị em tham gia diễn đàn nghiên cứu trao đổi học thuật và tư vần thuộc Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Đây là một diễn đàn chủ trương học thuật thuần túy, phi chính phủ, phi chính trị. Tất cả những yếu tố được coi có sự nhậy cảm chính trị đều không thuộc phạm vi quyền hạn và phạm vi hoạt động của Trung Tâm.

  Bởi vậy, rất hy vọng anh và các anh chị em tham gia lưu ý việc này.


 17. Suy yếu nhanh, bão số 9 sớm tan trên biển

  12:02' 10/11/2008 (GMT+7)

  Posted Image - Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, do bị tác động bởi đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, bão số 9 sau khi đột ngột chuyển hướng hình nút thắt nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến 12/11 chỉ còn là vùng áp thấp.

  Posted Image

  Các tỉnh ven biển Việt Nam may mắn thoát nạn bão số 9 (ảnh KTTV).

  Theo Trung tâm Dự báo KTTV, hồi 7h sáng ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông.

  Áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

  Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Nam và Nam Đông Nam mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến sáng mai (11/11), áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc.

  TIN LIÊN QUAN

  Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục chuyển hướng, sang giữa Nam và Nam Tây Nam và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến sáng 12/11, vùng áp thấp này cách đảo Song Tử Tây (phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Đông Nam và suy yếu dần.

  Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

  Bão số 9 là cơn bão có hướng đi lắt léo, diễn biến phức tạp. Đầu tiên, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi chuyển sang hướng Tây Bắc, tiếp đó là hướng Bắc, Bắc Đông Bắc rồi đột ngột quay lại hướng Nam, tạo thành một vòng thắt nút.

  Tuy nhiên, bão đã suy yếu nhanh hơn do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. Đây có thể nguyên nhân khiến nó có thể sớm tan đi trên biển Đông, nhưng trước đó, nó cũng gây ra những cơn mưa to dọc ven biển Trung, một số nơi có mưa to đến rất to như vùng Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế (100-200mm), Quảng Ngãi (50-100mm).

  Ban chỉ đạo PCLB TƯ chiều 9/11 tiếp tục có công điện yêu cầu các tỉnh, thành từ Thanh Hoá đến Cà Mau, Kiên Giang vẫn phải duy trì trực ban để theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức nắm thông tin về tàu, thuyền trên biển và thông báo tin áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển để phòng tránh kịp thời.

  Đến 6 giờ ngày 10/11, Bộ tham mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và các địa phương đã kêu gọi được 28.104 tàu/156.283 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, khu vực quần đảo Trường Sa 68 tàu/666 ngư dân.

  H.L.Y

  Thảo dân Thiên Sứ xin kính cần tạ ơn tổ tiên phù hộ lời cầu nguyện:

  Từ nay đến Tết toàn cõi Việt Nam không có mưa lớn kéo dài.

  Hì! Khí tượng thủy văn trung ương cần phải bổ sung thêm trang bị máy móc hiện đại, cử chuyên gia đi nước ngoài để nghiên cứu thêm. Thiên Sứ ủng hộ dự án đầu tư phát triển Khí tượng thủy văn Trung Ương.


 18. Theo tôi thì mình xúc động thì cứ cho. Dù sau đó có bị lừa. Tất nhiên trừ trường hợp nhiều tiền thì phải cảnh giác. Còn vài ngàn thì coi như mua vé để xem kịch với diễn xuất như thật. :)


 19. TH sẽ không làm từ thiện như thả chim trong lồng người ta bán vì TH không đủ khả năng smile.gif và không muốn làm vậy.

  Sau này dư dã, TH làm theo cách của mình! Tâm tùy ý xuất như vậy từ thiện không những đạt chân thiện mà còn được toàn thiện.

  Đúng vậy! Mỗi người tùy tâm duyên hiến thí.

  Nhưng quan niệm của tôi thì thả chim không chỉ tạo phước mà còn là một tuyệt chiêu trong Phong thủy nhằm lấy lại sinh khí cho đất.

  4 people like this

 20. Kính thưa các chú, xin các chú xem hộ cháu. Mẹ cháu sinh năm 1949,cháu sinh 1988 ,nhà neo người chỉ có hai mẹ con,,mẹ cháu muốn năm sau xây nhà, xin hỏi với tuổi mẹ cháu thì hướng hợp với nhà là hướng nào ạ?Hướng hợp với cửa chính là hướng nào ạ? Người ta bảo mẹ cháu mệnh Tốn ,người mệnh thuộc Đông Tứ, hợp với nhà hướng Nam và cửa chính hướng nam.Có phải không ạ? Nhà cháu ở hiện tại bị trực đối xung môn với nhà hàng xóm,định treo gương bát quái nhưng hàng xóm không đồng ý.Xin hỏi có cách dùng vật khí phong thủy nào khác để hóa giải không ạ? Cháu xin cám ơn các chú ạ.

  * Hai nhà đối môn, nhà nào nền thấp hôn và cửa nhỏ hơn có lợi thế hơn. Nhưng nền nhà thấp quá thì khó khá.

  * Bà sinh 1949

  - Theo sách Hán là cung Ly thuộc Đông tứ trạch. Có 4 hương tốt là: Chính bắc, chính nam, chính Đông và Đông Nam.

  - Theo sách Việt là cung Đoài thuộc Tây Tứ trạch. Có 4 hướng tốt là: Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Đông Nam.

  Trường hợp này tùy. Tin sách nào làm theo sách đó. Nếu hoang mang không biết sách nào đúng thì cứ hướng Đông Nam mà ở.


 21. Bác Thiên Sứ ơi, không biết trươc khi thả chim , bác có niệm phật không? Theo như lời của một đại sư có nói : việc phóng sinh là việc tốt , chúng ta nên làm lễ niệm Phật: Qui Phật , Qui Pháp Qui tăng .

  Qui Phật: Giúp không đọa địa ngục

  Qui Pháp: Giúp không đọa ngã quỷ

  Qui Tăng: Giúp không đọa súc sinh

  Làm như vậy thì không những là cứu được thân mạng của chúng mà còn cứu được cả huệ mạng của chúng nữa .Nói tam qui y thì đời sau không vào địa ngục, không vào ngã quỷ, không vào súc sinh , khi làm người thì thấm nhuần Phật Pháp .

  Thân người khó được , Phật Pháp thì trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu .

  Con người ngày nay , tuy khoa học phát triển cũng có phục vụ cho đời sống của chúng sinh đó , nhưng công nghệ sát hại chúng sinh cũng thật ghê gớm . Con ngừoi ngày nay phát minh được cái nọ cái kia, họ cứ nghĩ rằng thật ghê gớm, vĩ đại lắm , nhưng kiến thức mà họ có được ngày nay so với chỉ một vũ trụ này thôi cũng chỉ như hạt cát giữa cả đại dương . Lời thánh nhân nói đâu có tin hichic. Cái gì họ cũng phải tận mắt thấy được , phái có khoa học chứng minh. Nào có biết nghiệp chướng sâu dày nên đã che hết mắt mũi rồi còn đâu . Có lúc ban mai cũng có nói một chút gì đó theo sự hiểu biết về phật pháp , hi vọng giúp một phần để cứu bớt cho những sinh linh nhỏ bé khác, có những lúc cũng cảm thấy thân thể mình đau đớn khi có con vật nào bị sát hại . Có nói thì thường cũng hay bị cho là linh tinh . Ban Mai chỉ biết rơi nước mắt sót thương cho cả sinh linh bị giết hại , mà cũng sót thương cho cả người kia . nghiệp chướng biết bao giờ trả hết , chồng chất hết kiếp này sang kiếp khác . Thế giới này chiến tranh do đâu ? Sao người ta cứ phải đi tìm những thứ vũ khí tối tân để làm gì, trong khi giới lãnh đạo lúc nào cũng kêu gọi hòa bình ? Nếu như không có chiến tranh , không giết hại sinh mạng thì đâu có chất chồng oán hận gây ra các vụ giết người thật dã man , chiến tranh đau thương, và những oán hận ngút trời , nghiệp chướng đồng thời cũng là nguyên nhân của bão lũ , nhưng có mấy ai hiểu điều này ? Nếu như giải quyết được vấn đề thù hận này thì thế giới này có khác chi nơi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà ?

  Banmai thân mến.

  Chuyện là như thế này.

  Hôm kia (10 / 10. Mậu Tý) Tôi có việc nhờ Thiên đồng lấy xe chở đi, lúc về đến Lăng Ông Bà Chiểu thì hơi kẹt xe, nên xe đi chậm chậm sát vệ đường. Bên vệ đường ngay hông chùa, một người đàn bà đứng tuổi ngồi bán chim với hai lồng chim, nét mặt thiểu não. Lúc ấy cũng gần tối. Tôi lúc đầu chỉ có ý định mua giúp bà ấy vài con chim thôi. Nhưng nhìn lồng chim nhếch nhác với hàng trăm con chim nháo nhác kêu thảm thiết. Tôi có ý mua hết lồng chim này để thả. Ý nghĩ vửa thoáng qua thì xe đi chờ tới xa đến khoảng 20 mét. Tôi nói Thiên Đồng dừng xe và chờ tôi. Tôi quay lại hỏi mua hết thì bà ấy đòi 5000 đ một con. Cuối cùng ngã giá 4.500 đ con với điều kiện tôi mua hết. Bà ấy than: "Vốn mua vào đã 4.200 đ". Nhìn đám chim chen chúc trong lồng kêu thảm thiết khi trời tối thật tội nghiệp. Bây giờ là giờ đáng nhẽ chúng phải bay về với tổ ấm của chúng. Bà mở cửa lổng thò tay vào bắt từng con một và đếm cho tôi. Lũ chim vừa tuột khỏi tay bà lập tức bay đi. Nhưng cũng có con đuối sức chỉ bay là là, cũng có con xơ xác lông cánh, bay không được, cũng cố gắng chui vào lùm cây tìm đường thoát thân. Khi bắt đầu thả lồng nhỏ hơn, bà bán chim gọi tên một người nữa xem có còn chim không đem ra bán. Một người đàn ông xuất hiện sau hàng rào của chùa. Tôi thoáng nghĩ "Sao trong chùa lại chứa chấp mấy người này nhỉ?". Bà bán chim đỡ lồng chim từ tay người đàn ông qua hàng rào và bảo gọi thêm một người nữa đem chim ra bán. Tôi bắt đầu nghĩ đến túi tiền của tôi : "Lạy Chúa! Nhiều chim thế chắc túi tiền của mình vơi đáng kể!". Nhưng nghe tiếng chim kêu thảm thiết, tôi có cảm giác như chúng đang tha thiết gọi: "Ông ơi! Cứu chúng tôi với!'. "Thôi được! Bà bán hết đi!". Lồng chim vửa thả hết thì một người nữa đi lại với lồng chim, nhưng ít hơn khiến tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên tôi cũng làm bộ than hết tiền. Anh ta nói: "Tôi bán hết chỗ này chỉ khoảng hơn 60 con. Tôi chỉ lấy 250. 000 đ thôi!". "Được rồi! Anh thả đi". Người đàn ông mở cửa lồng, hướng vào hàng rào chùa. Đám chim trong lồng người đàn ông chắc khỏe mạnh. Chỉ một loáng chúng bay hết vào sân chùa.

  Tôi đứng dậy đi về phiá Thiên đồng đang đợi, lòng thanh thản. Tôi nói với Thiên Đồng: "Chúng nó cũng là người như chúng ta vậy".

  Tôi kể cho Thiên Đồng nghe câu chuyện:

  Ngày xưa khi tôi còn bé. Một đêm, ba tôi đang ngủ, chợt nửa đêm tỉnh dậy, thảng thốt nói với mẹ tôi: "Này bà! Tôi nằm mơ thấy một cô gái chùng 17, 18 tuổi chạy đến tôi khóc lạy kêu cứu "Ông ơi! Cứu con với! Nó giết con rồi ông ơi!". Lúc ấy ba tôi chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng sáng hôm sau, ba tôi thấy con chim hoàng yên nuôi trong nhà bi mèo tha đâu mất. Trong lồng chỉ còn chiếc cánh chim đẫm máu. Mẹ tôi bảo: "Chim nó cũng là người bị hóa kiếp chim con ạ!".

  Banmai thân mến.

  Tôi không niệm Phật trong lúc thả chim. Nhưng tôi biết một tài liệu cổ mà tôi tin chắc là luật pháp thời Hùng Vương. Ngày ấy, ông cha ta đã qui định. Không phá tổ chim vào mùa Xuân.

  4 people like this

 22. Tôi vẫn chưa hiểu lắm về TTCK. Hơn nữa số tôi không có duyên với ăn thua cở bạc. Đụng vào là tôi thua ngay.

  Nhưng tôi cũng độn quẻ theo câu hỏi của Thiên Huy. Lấy quẻ Sinh Tốc Hỷ của Hinyheo làm chủ:

  Thị trường Hanoi:

  Giờ Dậu ngày 12 - 10 - Mậu Tý:

  TTCK Hanoi: Hưu Vô Vong. Thị trường Hanoi chựng lại lên rất ít. Chỉ có tính chất hồi phục thì đúng hơn là tăng.

  TTCK Sàigon: Sinh Đai An. Lên có khá hơn Hanoi, Nhưng cũng không đáng kể.

  Luận quẻ Sinh Tốc Hỷ: Sinh Mộc sinh Tốc Hỷ Hỏa. Mơ ước lớn nhưng điều kiên môi trường yếu không đáp ứng được. Ba ngày đầu thì có nhích lên, nhưng sau đó chựng lại hoặc xuống không đáng kể.