• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.211

Bài viết posted by Thiên Sứ


 1. Đến đây là mọi người nhất trí với nhau rồi !

  Vậy ngoài 2 câu chủ đạo:

  1+ Thứ 2, T3, T4, T5, T6 điểm số Vn-Index thay đổi như thế nào? (tăng mấy giảm mấy so với ngày nào?)

  2+ Thứ 2, T3, T4, T5, T6 điểm số Hastc-Index thay đổi như thế nào? (tăng mấy giảm mấy so với ngày nào?)

  Kính mong chú Thiên Sứ và ace cao thủ tiên đoán những cổ phiếu sau:

  1. PVFC

  2. ACB

  2 thằng này sẽ làm TT HaSTC trở nên biến động mạnh tuần sau.

  Tôi không rành lắm về thị trường chứng khoán. Nên nói chung chỉ có thể đoán lên xuống rất chung chung. Bởi vậy muốn dự báo cụ thể thì tôi cần phải biết :

  1) Tại sao lại có hai chỉ số chứng khoán Vn-Index và Hastc-Index?

  2) Tại sao hai chỉ số đó lại chênh nhau như vậy. Nó phản ánh điều gì?


 2. Ai làm “méo mó” đất Thăng Long?

  02:50' 09/11/2008 (GMT+7)

  Posted Image...Muốn nói giời nói bể, nguỵ biện hay đổ lỗi thì rõ ràng, tất cả chúng ta đang làm “méo mó” đi đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Trận lũ vừa qua là một bài học lớn, xót xa nhưng cần thiết, nhất là đối với các cấp quản lý, lãnh đạo thành phố nói riêng, với người dân sống ở Hà Nội nói chung...

  Mùa thu năm 1010, cách đây đúng 998 năm, trong Chiếu dời đô, vua Lý Thái Tổ đã viết những dòng như châu như ngọc về mảnh đất Thăng Long- Rồng bay: “Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời...”.

  Lời của bậc tiên đế gần ngàn năm trước đây không chỉ mãi mãi tạc trong tâm thức con dân Việt, mà còn tạc trong thế phát triển, thế bay lên của đất kinh thành, làm nên niềm kiêu hãnh và khí phách của người Hà Nội.

  Posted Image

  Hà Nội xấu xí, nhếch nhác và khốn khổ...Ảnh: Phạm Hải

  Thế nhưng đâu rồi cái thần thái ấy, cái trù phú ấy, cái vượng khí ấy? Những ngày qua, nhìn cảnh vật Hà Nội trông không khác mấy những xứ sở nghèo khổ của một số quốc gia, nơi được mệnh danh là cái “van của nồi áp suất” của thế giới. Thậm chí nhìn Hà Nội ở bất cứ góc độ nào, ở bất cứ con phố, khu tập thể, chung cư nào mới thấy Hà Nội cũng xấu xí, nhếch nhác, và khốn khổ không kém so với những vùng đất quanh năm bão lũ, quanh năm gió Lào…

  Dù biết Hà Nội luôn được cả nước ưu ái, luôn được chăm lo hơn tất cả những miền đất khác, nhưng trận mưa lịch sử những ngày qua đã làm “tắc nghẽn” cuộc sống con người Hà Nội, làm “dềnh” lên trong dòng nước đen đục, đục ngầu, trong đời sống thường nhật, mọi sự xử lý yếu kém, bất cập, lúng túng, mọi thói quan liêu, chủ quan…của các cơ quan chức năng, quản lý thành phố...Làm “dềnh” lên mọi thứ phi lý, kém cỏi của quy hoạch đô thị, của thiết kế hạ tầng, của kiến trúc thành phố, làm nghẹn lời những người Hà Nội và không phải Hà Nội, nhưng yêu Hà Nội như chính quê mình.

  Trận mưa lịch sử liệu có phải là linh khí của Rồng thiêng, là sự cảnh báo, sự phản ứng của “Trời xanh” (như lời một nhà thơ) dạy cho con người chúng ta bài học về văn hóa ứng xử đối với đất Thăng Long ngàn năm văn vật, mảnh đất trầm tích trong đó những di sản vật thể và phi vật thể, với môi trường sống, môi trường thiên nhiên…

  Posted Image

  Biệt thự phố cổ. Ảnh: Lê Anh Dũng

  Trận mưa lịch sử ngẫu nhiên cho chúng ta một cơ hội đối chiếu và so sánh trình độ của quá khứ và trình độ của hiện tại. Những khu phố cổ do người Pháp quy hoạch, xây dựng thường ít khi bị ngập lụt, nước có ngập rồi cũng rút rất nhanh. Điều đơn giản, những khu vực này được xây dựng, quy hoạch theo ô bàn cờ. Và để không úng ngập, các đường phố cổ đều có hệ thống thoát nước ngầm phía dưới.

  Còn vì sao, những khu phố mới, khu đô thị mới, hay ở những khu khác do dân tự xây, do các cơ quan chia lô bán nền thì hệ luỵ thật nhãn tiền, chỉ một trận mưa to là những chung cư, khu đô thị như những ốc đảo, đường xá tắc nghẽn thường xuyên. Tư duy quy hoạch- kiến trúc hay tư duy “ăn xổi ở thì”?

  Không ít người trong chúng ta, những ai đã đọc “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, sẽ mường tượng được trong những trang văn mô tả tuyệt vơì của bậc văn hào là một hệ thống kiến trúc bậc thầy: Bên dưới Paris hoa lệ, hiện đại là cả một thành phố Paris ngầm; hệ thống đường ngầm cho con người có thể đi lại sinh hoạt ở dưới đó.

  Posted Image

  Paris cổ kính và hiện đại. Nguồn: Vitinhcu.com

  Paris có sông Seine thơ mộng lúc nào cũng trong vắt, có chỗ người ta khoanh lại làm bãi tắm nhân tạo. Sông Seine mà du khách nhìn thấy hoàn toàn chỉ dùng để thoát nước mưa và nước nguyên sinh của nó từ thượng nguồn. Người Pháp đã xây dựng sông Seine thành hai đáy, một đáy tham gia thoát nước thải.

  Hay ai đã từng thăm thủ đô Bucarest của Rumani, một vùng thấp trũng như Hà Nội, một nước thuộc diện nghèo của châu Âu; thế mà từ nhiều năm trước đây người Rumani đã thắt lưng buộc bụng xây dựng con sông Đưmbovixa chảy qua thủ đô của họ giống như sông Seine (Paris).

  Thành phố là nơi tụ hội làm ăn, giao lưu, sinh sống của hàng triệu người dân, là nơi nhập vào và thải ra một lượng vật chất, chất thải lớn; là nơi hàng triệu người và đủ loại phương tiện tham gia giao thông đi lại. Một thành phố, nhất là một thủ đô được thiết lập lên bao giờ cũng phải đặt lên bàn các bài toán lớn: Chỗ ở cho cư dân, phương tiện đi lại, giao lưu trong thành phố, hệ thống cấp thoát nước và các hệ thống an sinh xã hội khác như dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục…

  Và để một thành phố được coi là hợp chuẩn đô thị, để cư dân được xác nhận đủ tư cách là người thành phố, các nhà khoa học kiến trúc-xây dựng đã lập trình sẵn các chỉ số. Một cư dân được bố trí tại một khu đô thị phải được phân bổ bao nhiêu mét vuông đường đi bộ, bao nhiêu mét vuông dành cho phương tiện đi lại bằng cơ giới, bao nhiêu phương tiện công cộng đưa đón đi lại, bao nhiêu mét vuông cây xanh, bao nhiêu khối nước, bao nhiêu mét cống rãnh để chở nước thải, bao nhiêu phương tiện để chuyên chở khối lượng chất thải rắn, bao nhiêu mét vuông cơ sở dịch vụ, trường học, bao nhiêu giường bệnh, bao nhiêu mét vuông nhà tang lễ, đất nghĩa địa .v.v.

  Những chỉ số này không khó tìm, đều được lập trình sẵn trong các bộ dữ liệu kiến trúc-quy hoạch đô thị thời hiện đại. Những ai học kiến trúc đều biết hoặc chịu khó vào mạng sẽ tìm ra…Thế nhưng vì sao trong thực tế, các chỉ số ấy lại “méo mó”? Vì sao? Nhiều khu chung cư, đô thị mới, sân chơi, công viên không còn. Trẻ em lại tiếp tục đá bóng dưới lòng đường. Người già chỉ luẩn quẩn loanh quanh, ra vào trong “khung cửa nhỏ hẹp”. Thành phố thì xấu xí, khuôn viên đô thị mới thì chật chội …

  Posted Image

  Những khu chung cư trẻ em bị "bỏ rơi" vì không có chỗ chơi. Ảnh Hoàng Hà

  Muốn nói giời nói bể, nguỵ biện hay đổ lỗi thì rõ ràng, vì nhiều lý do gì đó, vì tư lợi, vì quản lý lỏng lẻo, vì sự vô cảm của những người có trách nhiệm và sự tuỳ tiện của người dân ở thành phố, tất cả chúng ta đang làm “méo mó” đi đất Thăng Long văn vật. Trận lũ vừa qua là một bài học lớn, xót xa nhưng cần thiết nhất là đối với các cấp quản lý, lãnh đạo thành phố nói riêng, với người sống ở Hà Nội nói chung.

  Không thể xây dựng quy hoạch một khu đô thị theo lối “lùa vịt xuống đồng”, bỏ mặc cho cư dân muốn bơi thế nào thì bơi, làm ăn thế nào thì tự mà đi mò lấy…Khi xây dựng một tụ điểm dân cư, chính quyền và các nhà quy hoạch, các nhà chuyên môn phải tính hết các tình huống trong điều kiện đời sống bình thường và cả trong điều kiện bất trắc, rủi ro- động đất, mưa bão, lũ lụt, hoả hoạn…

  Hà Nội là thành phố ven sông Hồng, con sông Mẹ của cư dân Đại Việt. Sự đang bị “méo mó” của đất Thăng Long xưa- Hà Nội nay, có “vuông tròn” lại được hay không, trông chờ ở cái tâm, cái tầm, cái trí, cái đức của tất thẩy người Hà Nội chúng ta, từ quan chức đến thường dân…

  Phạm Viết Đào.

  Nhời bàn của Thiên Sứ:

  Không hiểu đến năm 2010 - Kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long cực ký hoàng tráng, người ta có kịp làm hệ thống thoát nước cho Hanoi không hỉ? Nếu không trước đại lễ vài ngày mưa như thế này thì còn ra thể thống gì nữa!


 3. Hinyheo thân mến.

  Tôi có thể đoán sai. Vì tôi cũng đã nhiều lần nói rằng: Các phương phaóp dự báo chỉ là phương tiện do con người tạo ra và mang tính quy ước. Nó phản ánh quy luật tự nhiên, nhưng khôntg phải tự nhiên. Bởi vậy nó phải có khiếm khuyết ngay trong phương pháp của nó so với tự nhiên. Sự hoàn hảo nhất của dự báo là cảm ứng. Nhưng cảm ứng thì lại tùy thuộc vào điều kiện khách quan đối với con người dự đón. Thí dụ như tiền điện, tiền nhà, vợ ốm con đau....vv..

  Nhưng vì tôi thành tâm dự bào nên tôi sẽ ân hận nếu vì tôi mà người khác bị ảnh hưởng.

  Hinnyheo cứ cho biết tuổi vợ chồng và con út cộng giới tính. Tôi sẽ tìm cách giúp Hinnyheo.

  Tôi hứa như vậy. Cũng có người tôi giúp không thành công. Nhưng tỷ lệ rất ít.


 4. Sao ban quản trị không cho biết những thông tin cần thiết khi hỏi ?

  Vd : ngày tháng năm sinh, vv... I don't know anything else !!!

  Vì cũng câu hỏi này trên trang này "lạc việt độn toán" tôi có nhờ chú Thiên Sứ xem giúp nhưng tới nay đã hơn nửa tháng vẫn bặt vô âm tín, không biết bản thân hỏi sai ?! cho không đầy đủ thông tin ?! nên mới ra nông nỗi !!!! :D

  Chuyện của bạn Thạch Thổ chỉ rất đơn giản là tôi không nhìn thấy câu hỏi của bạn. Nếu nhìn thấy tôi trả lời ngay.

 5. Đệ tử Random kính chào Sư phụ Thiên Sứ, cùng toàn thể các bạn tham gia Thị trường Chứng khoán với Lạc Việt độn toán!

  1. Toàn thể mọi người tham gia đã dự đoán biến động của chỉ số VN Index hay Hastc Index (trừ bạn Khonghoi có hỏi về việc tăng hay giảm của 1 mã chứng khoán cụ thể) do vậy việc VN Index và Hastc Index tăng hay giảm không có nghĩa là các mã chứng khoán cũng đều tăng và giảm theo. Trong khi VN Index tăng thì cũng có mã chứng khoán giảm, ngược lại khi VN Index giảm thì cũng có mã chứng khoán tăng. Chính vì vậy, đầu tư thua hay lỗ phụ thuộc chính vào bản thân nhà đầu tư khi lựa chọn mã cổ phiếu để đầu tư ngắn hạn hay dài hạn chứ không phải dựa vào việc tăng hay giảm của 1 chỉ số VN Index hay Hastc Index.

  2. Chủ đề của mục này là "Thị trường Chứng khoán với Lạc Việt độn toán" chính vì vậy chúng ta hãy cùng phân tích quẻ Lạc Việt độn toán trong ứng dụng với Thị trường Chứng khoán để rút kinh nghiệm và phát triển, chứ không chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin để đầu cơ.

  Chúc các bạn đang chiến thắng tiếp tục phân tích để phát triển, các bạn đang thua lỗ cũng tiếp tục phân tích để rút kinh nghiệm!

  Cảm ơn Random cho biết cụ thể vấn đề. Thì ra là như vậy: Thị trường lên nói chung vẫn có người thua vì mua phải cái chứng khoán của một Cty xuống và ngược lại. Như vậy v/d là tôi chưa hề đoán cụ thể chứng khoán của Cty nào mà chỉ nói chung xu hướng thị trường thôi. Có thể Hinyheo rơi vào trường hợp này.

  Bởi vậy nếu Hinyheo cho rằng tôi đã đoán sai thì đề nghị nên cho số liệu tương quan thời gian cụ thể với thời gian dự báo.


 6. Bão số 9 đang di chuyển vào đất liền

  08/11/2008 0:20

  Posted Image

  Bản đồ dự báo bão số 9 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 7.11)

  Sáng qua, áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, đến chiều thì mạnh lên thành bão - cơn bão số 9 tại VN, có tên quốc tế là Maysak. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 7.11 cho biết, hồi 16 giờ cùng ngày bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật trên cấp 8, di chuyển theo hướng giữa tây và tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Dự báo đến 16 giờ ngày 8.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông và sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 9 (62-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong 24-48 giờ tới, bão số 9 có khả năng di chuyển chậm lại và lệch dần về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 9.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông; mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 48-72 giờ tới, bão có khả năng di chuyển theo hướng giữa tây và tây - tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông; mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Trung Bộ và khu vực bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo: từ chiều 8.11, các tỉnh Nam Bộ chiều tối có mưa rào và giông trên diện rộng, phía bắc miền Đông và ven biển ĐBSCL có nơi mưa vừa, mưa to.

  Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM chiều qua đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, liên lạc với tàu thuyền, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ.

  Mai Vọng


 7. Anh chị em nghiên cứu Lạc Việt độn toán thân mến.

  Tôi rất hy vọng anh chị em sẽ tham gia topic này với những lời dự báo cho năm 2009. Anh chị em cứ mạnh dạn dự báo. Tôi là người quyết định cuối cùng để đưa vào "Lời tiên tri 2009" và tất nhiên tôi chịu trách nhiệm với quyết định của tôi.

  Đây là một cơ hội để chúng ta tiếp tục nâng cao khả năng dự báo.

  Với anh chị em mới học tôi sẽ sửa bài. Anh chị em không nến thấy việc dự báo sai của tôi về ông Obama với vài lời chỉ trích đã vội ngần ngại. Trong việc dự báo tân tổng thống Hoa kỳ có rất nhiều cao thủ của các môn phái khác đoán sai. Nhưng điều đó không có nghĩa khả năng dự báo của các môn dự báo đó bị phủ nhận.

  Tôi sẽ trân trọng niềm tin của anh chị em qua nhận thức và những chứng nghiệm của Lạc Việt độn toán trong thời gian qua.


 8. Chân thành cảm ơn Thiên huy đã có những lời thẳng thắn.

  Tôi cũng muốn Hinyheo cho biết cụ thể những lời dự báo của tôi và đã sai như thế nào và trực tiếp ảnh hưởng như thế nào với Hinyheo. Điều này sẽ giúp tôi xem xét lại tại sao sai và hy vọng sẽ luận đoán chính xác hơn. Tôi đề nghị có một bảng so sánh thời gian dự báo của tôi và TTCK (Vì biết Hinyheo làm việc ở Cty Chứng khoán chắc sẽ có đủ dự liệu - trích dẫn nguồn).

  Nếu thực sự Hinyheo bị thua lỗ vì tin theo tôi, tôi hứa sẽ giúp Hinyheo phục hồi lại.


 9. Híc! Hôm nay con bình tâm nên nghĩ thế này:

  Cái gì cũng có 2 mặt.

  Việc "ông Phan Duy Kha với hàng loạt bài đăng trong mục "Nhìn lại lịch sử " trên Tập san Thế Giới Mới và là người hùng trong việc thể hiện quan điểm phủ nhận cội nguồn thời Hùng Vương với hàng ngàn năm văn hiến. Ông ta được báo Thế Giới Mới tôn vinh." cũng là định mệnh của ông ta - Ông ta sẽ là "viên đá mài của thợ rèn". :(

  Khi dòng dõi Lạc Việt phục hồi được lịch sử của mình, viên đá này sẽ làm sáng và sắc bén thêm thanh "bảo kiếm" chân lý. :(

  Bảo kiếm không thể thành gươm quí nếu không có viên đá kia. B)

  Nếu không có khía cạnh phủ định, khẳng định đâu thể tồn tại. => chú Thiên Sứ sẽ làm công việc khác và con đâu có cơ duyên tìm đến chú. :(

  ( Con hơi khác người khác ở nguyên nhân đến với lý học Đông Phương. Đa số đến với môn này vì ứng dụng sắc bén của nó trong tiên đoán, còn con đến với nó vì nó là hệ thống lý thuyết mà với con : ADNH Lạc Việt là hệ thống triết lý khá viên mãn. Trên đời đâu có cái chi viên mãn như Thái Cực :) ).

  Thực ra cũng có lúc chú cũng nghĩ như Thiên Huy: Nếu không có những người phủ nhận cội nguồn thì lấy đâu ra những người minh chứng. Nhưng đấy chỉ là nguyên nhân khách quan. Cũng như không thể vì người hàng xóm bị ăn trộm mà bảo là đấy là nguyên nhân nhắc nhở luôn phải đóng cửa. Còn kẻ trộm thì là người khuyên sự thận trọng bằng hành động cụ thể. :D .

  Dù sao thì chú cũng không thể không buồn.

  Nhưng thôi, việc của chú là tiếp tục minh chứng nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm văn hiến và chú tin rằng chú sẽ thành công. Nếu không xong thì thế nào cũng có người minh chứng tiếp tục điều này. Ngày xưa chú chỉ có một mình với những gói mỳ tôm cầm hơi vẫn luôn nhiệt tình. Huống chi bây giờ thì ít nhất chú cũng đã có nhiều người ủng hộ. Trong đó có Thiên Huy và không phải bằng mỳ tôm mà là bia tươi Tiệp với đùi cừu nướng kiểu Ytaly, vài tháng một lần :lol: .


 10. Nếu anh em nói rõ : ngày nào mua, mua mã gì, bao giờ bán,lãi bao nhiêu... mà có lãi thật thì tớ sẵn sàng thôi, ngay từ đầu khi vào diễn đàn này tớ đã có ý định đó rồi, mỗi lần đúng góp một vài triệu cũng không vấn đề, nhưng đáng tiếc là lần đầu tiên tin tưởng và làm theo thì tớ đã mất ~ 50 triệu rồi :D

  Và xin nói lại là từ trước khi vào diễn đàn này thì tớ là người có tỷ suất đầu tư cao nhất ở công ty CK Đại Việt, cả 2 lần TT sụt giảm tớ đều bán được ở đỉnh không dính tý nào, nếu không nghe theo quẻ của bác TS lần đó thì tớ đã không bị thiệt hại một chút nào, hơn thế nữa lần đó tớ còn đánh cược cả danh dự của nick mà tớ đã mất bao công lao tạo dựng trên diễn đàn ttvnol( suốt hơn 6 tháng trời hầu như chưa dự đoán sai 1 lần nào ) giờ thì nick đó thân bại danh liệt rồi, tạo được 1 nick uy tín trên ttvnol cực kỳ khó khăn, nick đó đã từng là kim chỉ nam cho nhiều nhà đầu tư, nói gì là người ta nghe, giờ thì coi như bỏ, thiệt hại đó thì khó có thể đo đếm được

  Giờ tớ vào diễn đàn chỉ là để trao đổi cho vui chứ cũng không có ý định sẽ lấy kết quả quẻ bói để giao dịch. Những lời khuyên miễn phí trên các diễn đàn CK thì có rất nhiều, người ta luôn phân tích cụ thể tất cả lý do, rồi đưa ra lý do khuyên mua, khuyên bán , và cũng chẳng bao giờ dám đòi hỏi điều gì, mặc dù có nhiều người là giám đốc các công ty CK, các chuyên gia môi giới có trình độ vì họ cũng không chắc chắn là sẽ đúng 100%, vì khi sai,dù chỉ 1 lần thôi thì sẽ làm nhà đầu tư thiệt hại, và họ sẽ mất tất cả danh dự mà đã tạo dựng được từ trước...

  Đấy là tớ chỉ sai có 1 lần, nhưng bị nhiều người thù hằn từ trước nói xấu, mà nick đó còn không gượng dậy nổi, chứ không nói đến LVDT đã sai hết lần này đến lần khác...

  Kể cũng lạ thật! Tôi cũng thành thực hỏi. Nhiều lần, tôi thấy mọi người khen tôi đoán đúng (Vì thật ra tôi không biết chơi và cũng không theo dõi thị trường chứng khoán) - những lời khen ngợi đó còn ngay trong topic này. Tất nhiên cũng có lúc tôi đoán sai. nhưng vì nghe tôi mà thua thì thành thực tôi muốn hỏi rõ:

  Giữa quẻ đoán và phương pháp chơi TTCK có gì sai lệch nhau hay không?

  Tôi thực tâm không muốn ai thua vì những quẻ đoán của tôi. Chỉ vì nhiệt tình mà dự báo.

  Trước đây khi thị trường chứng khoán lên vù vù, tôi đã dự báo tháng Hai âm lịch Bính Tuất (2007) sẽ xuống. Nhiều người nghe tôi bán ra và thoát nạn phá sản.

  Gần đây tôi cam kết thị trường sẽ lên lại (Lúc xuống còn 360 hay 380). Quả nhiên sau đó lên đến 500 hơn. Sao lại thua được?

  Tôi tin Hinyheo thật lòng. Nếu vậy, Hinyheo cho biết tuổi bản thân, vợ và con út. Hy vọng sẽ giúp Hinyheo phục hồi trở lại.


 11. Trắng tay, trở thành con nợ khi cơn lũ đi qua

  09:20' 08/11/2008 (GMT+7)

  Posted Image - Đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, một lần nữa miền quê nghèo Hà Tĩnh lại phải oằn mình hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Rất nhiều gia đình từ những mô hình kinh tế điển hình trở thành trắng tay, thành con nợ sau lũ.

  Can Lộc là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua. Ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết:” 20 năm rồi, Can Lộc mới hứng chịu trận mưa lũ như năm nay. Không ai nghĩ là nó lại đến nhanh và lớn như vậy, nhiều người dân đã không kịp trở tay nên tài sản bị cuốn theo dòng nước. Tổng thiệt hại toàn huyện trong cơn lũ này khoảng 50 tỷ đồng”.

  Lũ biến xi măng thành đá, phân đạm ra… nước!

  Về lại xã Vĩnh Lộc sau khi cơn lũ đi qua mới thấy được sự vất vả, khó khăn của người dân khi toàn bộ nhà cửa, tài sản bị nước lũ nhấn chìm. Nhưng có lẽ chịu thiệt hại nặng nhất phải kể đến gia đình vợ chồng Bùi Quốc Bảo và chị Nguyễn Thị Thanh ở xóm 10.

  Posted Image Posted Image

  Vợ chồng anh Bảo, chị Thanh bên hàng tấn xi măng và phân bón bị nước lũ ngâm nay không thể bán hay sử dụng được nữa. Ảnh: Duy Tuấn

  Với số tiền tích góp được trong mấy chục năm trời cộng với vốn vay ngân hàng, anh Bảo chị Thanh đã mở được một cửa hàng buôn bán xi măng, vật liệu xây dựng, phân bón... cung cấp hàng hóa cho người dân trong xã.

  Thế mà bỗng chốc, cơn lũ trong mấy ngày qua đã cuốn đi gần hết số hàng hóa, tài sản mà 2 vợ chồng vất vả bấy lâu có được. “Mưa lớn trong buổi chiều ngày 2/11 làm nước dâng liên tục, cũng như nhiều người dân trong xã chúng tôi không nghĩ là lũ lớn về, bởi đã 20 năm rồi chưa có khi nào nước vào được đến trong nhà” - chị Thanh nhớ lại.

  Nói rồi, chị Thanh chỉ toàn bộ 10 tấn xi măng trong cửa hàng của anh chị đã biến thành đá sau khi ngâm nước. Khoảng gần 20 tấn phân đạm và lân vừa mới nhập về để chuẩn bị cho bà con trong xã làm vụ Đông năm nay cũng tan thành nước. Một lượng lớn thức ăn gia súc cũng bị ngấm nước…

  Posted Image

  "20 năm rồi mới có 1 trận mưa lũ như thế này. Chúng tôi trở tay không kịp" - anh Bảo vừa nói vừa chỉ vào mức nước ngập trong cửa hàng khi lũ đến. Ảnh: Duy Tuấn

  “Lúc đó nước lên quá nhanh, lực lượng thì không có mà hàng hóa thì nặng, 2 vợ chồng chỉ kịp kê lên được một ít tấn phân đạm. Nhìn thấy tài sản bị trôi theo dòng nước ngay trong nhà mà không thể làm gì được” – anh Bảo xót xa nói.

  Nước lũ lên nhanh nhưng lại rút rất chậm, gia đình 2 vợ chồng không thể làm được gì bởi khi đã ngấm nước, số hàng hóa đó phải bỏ đi. Ước tính thiệt hại của gia đình chị Thanh lên đến gần 90 triệu đồng. Một số tiền quá lớn so với những nông dân mới bước vào con đường kinh doanh như anh chị.

  Trở thành kẻ trắng tay sau cơn lũ, mối lo nhất của anh Bảo và chị Thanh bây giờ là số tiền nợ các đại lý lớn. “Bây giờ chúng tôi không biết lấy tiền đâu để trả nợ và kinh doanh tiếp đây. Cũng vì cơn lũ ác nghiệt...” - anh Bảo thở dài lo lắng.

  Hàng tạ baba theo nước lũ ra sông

  Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa và anh Trần Văn Ất (ở xóm 4, xã Thanh Lộc) lâu nay được cả huyện Can Lộc biết đến bởi đã áp dụng thành công mô hình kinh tế trang trại. Và nói về nuôi baba năng suất cao thì có lẽ chị thành công nhất huyện, mỗi năm mô hình kinh tế này đưa lại cho gia đình chị hàng chục triệu đồng.

  Posted Image

  Chị Hoa thẫn thờ bên những ao cá và baba của nhà mình đã bị nước lũ cuốn sạch. Từ một hộ gia đình làm ăn điển hình của huyện, nay anh chị trở thành con nợ, trắng tay. Ảnh: Vũ Hoàng

  Nhưng rồi, cơn lũ lịch sử trong 20 năm vừa qua đến và đã cuốn trôi 300 con baba có trọng lượng từ 1 – 3 cân, 700 con baba nhỏ và hàng tạ cá các loại ra sông. Với giá trên thị trường hiện tại, số tài sản đó có giá trị hơn 100 triệu đồng.

  Chị Hoa kể: ”Trời mưa liên tục trong buổi chiều ngày 2/11, hai vợ chồng cứ nghĩ là không thể có chuyện nước làm ngập 5 ao nuôi cá và 2 ao baba của mình. Thế mà đến buổi tối, nước như ở đâu tràn về rất nhanh. Vào đến chuồng lợn thì 50 con lợn đã bị ngập nước, chúng tôi chỉ kịp chuyển lợn đi còn cá và baba thì không làm gì được…”

  Rồi chị kể tiếp: "Hàng tấn cá và baba trên, gia đình đã có dự định thu hoạch rồi nhưng do cả tháng 10 này mưa liên tục nên không thể bơm hết nước để bắt được. Chưa kịp làm gì thì nước lũ dâng cao làm ngập hết các ao hồ, khi đó không phân biệt được đâu là ao hồ nhà mình đâu là ruộng đồng nữa bởi nước ngập trắng đồng”.

  Sau khi nước rút, đàn cá và baba của gia đình chị không còn 1 con. Dự định sau khi thu hoạch sẽ trả cho ngân hàng, nhưng giờ đàn cá và baba của gia đình cũng trôi luôn theo dòng nước. Bây giờ, để khôi phục lại nuôi trồng cần phải có vốn, nhưng giờ lũ đã biến 2 vợ chồng đã trở thành con nợ, thành kẻ tay trắng.

  Hai hộ gia đình trên chỉ là số ít trong rất nhiều người dân Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Một lần nữa, miền quê nghèo này lại “nghèo thêm” vì thiên tai, lũ lụt... Trong khi đó, miền Trung lại đang nơm nớp lo sẽ phải "nghênh đón" bão số 9 trong vài ngày tới.

  Duy Tuấn - Vũ Hoàng

  Buồn quá nhỉ? Nếu Thiên Sứ tôi trong hoàn cảnh này sẽ rất đau khổ.

  Cầu xin anh linh tổ tiên hóa giải cơn bão số 9 - Biến thành cơn gió bay đi.


 12. Một vài vụ kiện tác quyền về vấn đề này có khi là cơ hội tốt quảng bá cho Văn hiến Lạc Việt.

  Anh Vô trước thân mến.

  Tôi không có thời gian để đi kiện cáo. Có những cái họ không thể ăn cắp bản quyền. Như: Nguyên lý Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ - Xin lỗi - không đủ trình độ để ăn cắp. Chẳng ai, ăn cắp Kim Tự Tháp rồi tự nhận là của mình cả. Nhưng những thủ thuật thì rất dễ ăn cắp. Tôi đã từng tuyên bố tặng không cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" cho bất cứ ai đứng tên, miễn là nó được xuất bản.

  Nhưng tôi hứa với anh và Thiên Huy là tôi sẽ công bố điều này, tuy nhiên nó sẽ được lồng một cách hợp lý trong một tác phẩm nào đó mà mất nó thì cả hệ thống sẽ không hợp lý. Có thể nó sẽ nằm trong cuốn mà tôi đang có ý tưởng viết: "Học thuyết Âm Dương Ngũ hành và văn minh Lạc Việt". Có thể vài năm nữa tôi sẽ viết cuốn này.

  Tôi sẽ chẳng dấu điều gì cả. Mục đích cuối cùng của tôi là:

  Nền văn hiến huyền vĩ Việt trải gần 5000 năm lịch sử phải được tôn vinh.


 13. Tại sao thế, anh Thiên Sứ?

  Cùng góp sức vì một mục tiêu chung cao thượng mà sao lại làm thế?

  Em không hiểu.

  Cũng có thể tôi sai lầm khi có ý nghĩ này. Nhưng tôi nhận thấy không thiếu những kẻ bĩu môi dè bỉu văn hiến Lạc Việt, nhưng rất tranh thủ tìm hiểu những bí ẩn của nó và gán cho Tàu. Thí dụ bậy giờ tôib cío nói hết tất cả những bí ẩn đó. Người ta cũng sẽ in chung với sách Tàu được vậy. Chỉ có Hà Đồ và hậu Thiên Bát quái Lạc Việt là không thể mạo nhận thôi.

 14. Hinyheo thân mến.

  Trong Tử Vi thì tôi chỉ nói : Nếu lá số giờ Mão đúng thì Obama không thể làm tổng thống được. Mà giả sử lá số đúng mà tôi đoán sai thì tử vi tôi đoán dở có gì đâu.

  Ý Hinyheo muốn góp ý điều gì?


 15. Vào rốn lũ phía Tây Hà Nội

  02:45' 07/11/2008 (GMT+7)

  Posted Image- Trong khi ở nhiều vùng lũ của Hà Nội, mực nước đang có dấu hiệu rút nhanh thì ở An Phú (Mỹ Đức - Hà Nội), lũ vẫn đang làm cho đời sống người dân quanh lòng hồ đê 700 Ái Nàng gặp muôn vàn khó khăn. Nhóm PV VietNamNet đã có một ngày vào rốn lũ có mực nước sâu nhất Hà Nội.

  An Phú là xã có nhiều làng đang chìm sâu trong lũ. Gần như không thể nhìn thấy được con đường đến vùng lòng hồ đê 700 mẫu An Phú, do các con đường đều ngập bởi nước lũ. Tại chân đê Ái Nàng, những người dân chạy lũ của thôn phải dựng lều ở tạm chờ ngày nước xuống. Theo kinh nghiệm ở đây, nếu trời không mưa, ít nhất cũng phải mất 20 ngày nữa mực nước mới hạ xuống, lúc đó họ mới quay về nhà được.

  Posted Image

  Đường vào An Phú đã biến thành sông - Ảnh: Lê Anh Dũng

  Sở dĩ, khu dân cư nằm trong lòng đê 700 mẫu, An Phú bị cô lập là do xã An Phú là vùng đất thấp, lại được bao quanh bởi hệ thống đê của sông Mỹ Hà và dãy núi An Phú xung quanh. Mỗi khi trời mưa to, nước từ dãy núi chảy xuống, từ vùng cao Hòa Bình đổ về qua đường mòn Hồ Chí Minh thoát ra sông Đáy không kịp, thì nguồn nước bị ùn ứ và ngập lụt.

  Chị lái thuyền giọng nghiêm nghị cảnh tỉnh: “Các anh ngồi cẩn thận đấy! Ở đây mực nước rất sâu và có đoạn chảy xiết nếu không cẩn thận lật thuyền thì… chắc không thể bơi quay lại được”.

  Thuyền xuôi dòng, một màu nước trắng xóa đến tận chân núi, những ngôi nhà ngập nước gần mái, những trạm bơm chìm nghỉm.

  Đối diện với đói, rét, sạt nghiệp...

  Theo chỉ dẫn của người lái đò, 10h sáng chúng tôi vào thôn Đồng Chiêm. Cả thôn có 397 hộ dân thì tất cả đều chìm sâu trong lũ. Do mực nước quá cao nên hầu hết nhà dân phải tự sơ tán trong phạm vi của làng. Có người thì dựng lều ở tạm bên vách đá, có người nhà ngập sát mái nên đành rủ nhau đến ở nhờ những nhà có vị trí cao nơi chân núi.

  Posted Image

  8 hộ gia đình ở nhờ trong nhà anh Bản và thay nhau nấu cơm từ 9h sáng - Ảnh: Lê Anh Dũng

  Nhà anh Vũ Xuân Bản, trong những ngày này đang trở thành nơi trú ngụ của 8 hộ dân làng Đồng Chiêm. Trong ngôi nhà mái bằng rộng chừng 70m2 nằm chơ vơ trên u đất cao sát chân núi, gần 30 con người đành phải chấp nhận cảnh cùng sống chung một nhà.

  Anh Vũ Xuân Bản cho biết: “Sau những cơn mưa tầm tã ngày 31/10, nước cứ thế chảy ùn ùn về gây ngập lụt, khiến người dân chúng tôi không kịp trở tay. Một số hộ chỉ kịp vác một ít lương thực đã chớm ướt và những đồ dùng cần thiết có thể cầm được chạy tá hỏa sang nhà tôi gửi trước khi lũ ập đến”.

  Sống nhờ trong nhà anh Bản, hàng ngày, các hộ dân thay nhau chèo thuyền hàng cây số vào vùng ngoại đê xin nước sạch về dùng. Vì có quá nhiều hộ cùng chung sống nên hàng ngày, từ 9h sáng, bếp nhà anh Bản đã nổi. Các hộ thay nhau nấu ăn, cứ 2 hộ một lần nấu trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ. Phòng ngoài nhà anh Bản rộng chưa đầy 30 m2 nhưng về đêm gần 30 con người phải ngăn đôi rồi thay nhau ngủ, bất chấp về đêm trời trở lạnh không có chăn màn do đã bị lũ cuốn đi.

  Posted Image Posted Image

  Gần 30 con người chen chúc nhau trong nhà anh Bản (ảnh 1),

  nhưng vẫn "tươm tất" hơn những nhà phải căng

  bạt ngủ ngoài vách núi (ảnh 2) - Ảnh: Lê Anh Dũng

  Chị Hợp, một người dân sống nhờ nhà anh Bản thành thật: “Không màn bị muỗi đốt còn tốt hơn bị lũ lụt cuốn chết. Chúng tôi chỉ lo chẳng may có ai ốm thì chẳng biết phải xoay sở thế nào. Nói thật, chỉ biết chờ thôi, vì đến giờ này chưa thấy ai cứu tế...”.

  Không phải đi ở nhờ, nhưng vì nhà ngập lụt nên vợ chồng anh Bạch Văn Tiến lại chọn cách căng bạt vào vách đá ngay liền nhà để ở. Hiện toàn bộ ngôi nhà anh nước ngập đến nửa người, các đồ dùng dù đã được kê lên cao nhưng vẫn bị ngập nước. Những bộ quần áo được đem ra mắc trên vách đá để hứng gió, phơi khô..

  Anh Tiến nói: "Khó khăn trong sinh hoạt chỉ là cái trước mặt, chứ nỗi lo nhất của tôi là không biết rồi đây gia đình có 7 nhân khẩu sẽ lấy gì mà ăn. Lúa và hoa màu đã bị lũ cuốn trôi hết, trong khi nguồn lương thực dự trữ nhà tôi lại chẳng còn gì”.

  Posted Image

  Hồ cá bị ngập trắng - Ảnh: Lê Anh Dũng

  Từ thôn Đồng Chiêm, chúng tôi xuôi thuyền gần 4 km nước lũ để vào làng Bắc Sơn. Đây là làng thiệt hại nhiều nhất, vì có nhiều nhà nuôi cá bị mất trắng do nước lũ dâng cao.

  Vừa vào đến đầu làng, đã thấy cảnh hồ cá bị ngập trắng. Anh Chung, một hộ nuôi cá nhiều nhất làng than phiền: “Mất, mất sạch rồi các anh à! Bao nhiêu vốn liếng, tiền vay ngân hàng đầu tư vào nuôi cá đều đã mất hết. Kiểu này chắc phải gán nhà cho ngân hàng cho xong”.

  Anh Chung cùng gần 70 hộ ở làng Bắc Sơn trong những năm qua đều sống được nhờ vào nghề nuôi cá, nhưng trong đợt lũ này, nước lũ dâng cao khiến các hộ nuôi cá lâm vào cảnh trắng tay. Ước tính ban đầu, chỉ riêng thiệt hại về cá của thôn Bắc Sơn vào khoảng gần10 tỉ đồng.

  Trong một ngày ở tâm lũ An Phú, chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Công, người mới có vợ bị thiệt mạng do lũ cuốn. Một màu tang tóc trên đầu anh và hai đứa con thơ.

  Posted Image

  Ba bố con anh Công bên bàn thờ vợ - Ảnh: Lê Anh Dũng

  Anh Công kể lại: Hôm đó là ngày 31/10, trời mưa to và có dấu hiệu ngập lụt, anh và vợ là chị Nguyễn Thị Hân (31 tuổi) ra hồ đầu làng đăng giữ cá. Lúc đó khoảng gần 6h tối, anh ở lại tiếp tục công việc đăng cá, còn chị Hân cùng với 6 chị em trong làng đi về lo chuyện cơm nước.

  Khi về đến gần một đoạn nước chảy xiết, vợ và chị gái anh bị trượt chân rồi ngã theo dòng nước. Chị gái anh Công may mắn vớ được cây cột điện thoát chết, còn vợ anh thì bị lũ cuốn đi. Mất gần 30h đồng hồ sau, mọi người mới vớt được chị lên...

  Tay run run vừa thắp nhang cho vợ, anh Công bảo: “Lũ lụt đã cướp đi của tôi hết rồi, tiền mất đã đành, lại còn mất cả vợ. Không biết rồi những ngày tới đây tôi và các con phải xoay sở thế nào khi vợ không còn, mà nợ ngân hàng chuẩn bị đến hạn trả…”.

  Mưu sinh nơi rốn lũ

  Trong điều kiện giao thông đường bộ bị cô lập, công tác viện trợ tiếp tế chưa được ứng cứu. Nhiều người dân vùng lũ đã chọn cho mình công việc kiếm sống mùa lũ. Ở vùng An Phú năm nào cũng có lũ này, thì nghề chèo thuyền thuê và thả lưới cá là hai nghề chính của người dân mỗi khi lũ tràn về.

  Chị Khanh, tay quàng mái chèo một cách điêu luyện đưa chúng tôi lướt qua những đoạn đường hiểm trở bị giăng mắc đầy dây điện và cây cối bao quanh. Chị nói: “Ở cái vùng này, mấy năm nay, năm nào dân cũng phải chịu cảnh ngập lụt và đói, nên chúng tôi ngoài làm ruộng phải làm thêm nghề chèo thuyền hoặc thả lưới cá thì mới sống được”.

  Posted Image

  Người dân An Phú quanh năm sống với lũ lụt, nhưng năm nay, họ chịu quá nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra

  - Ảnh: Lê Anh Dũng

  Khi đi đến một con nước xiết gần thôn Bắc Sơn, con thuyền bị xác chết động vật và rau bèo rong ngăn lại, chị Khanh quay nhẹ mái chèo chặn lại để tránh, rồi dùng tay chèo còn lại cho xuôi dòng về chỗ an toàn.

  Chị trấn an: “Các anh cứ ngồi yên, thế này thì chưa ăn thua gì. Ở cái chốn quanh năm dân phải đối mặt với lũ như như cái vùng này thì tay lái của những người đưa mái chèo như chúng tôi cũng phải điều luyện chứ! Nhiều tình huống chở hàng tưởng như đánh vật với số phận mà chúng tôi đâu có việc gì!”.

  Chị Ngân, làm nghề chèo thuyền khoảng 10 năm nay. Trước đây chị hay chèo thuê cho các chủ thuyền ở chùa Hương trong mùa lễ hội, nhưng mấy năm nay do làm chẳng ăn thua nên chị nghỉ ở nhà, chỉ chở khách trong mùa lũ. Tính ra, cũng chẳng ăn thua, nhưng nếu gặp may, ngày gặp khách chị cũng kiếm được gần 200 nghìn đồng/ ngày.

  Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, ở khu vực tâm lũ này, có khoảng 15 hộ có thuyền chở khách. Tất cả đều rất nhiệt tình và hiếu khách. Chị Hà, một chủ thuyền vùng lũ này tâm sự: “Lũ như thế này ai cũng khổ cả, giúp được ai vào và ra vùng lũ an toàn cũng là niềm vui của những người chèo thuyền như chúng tôi rồi, còn tiền công thì tùy khách thôi!”.

  Nếu như việc chèo thuyền chở khách thuê trong ngày lũ ở các thôn Ái Nàng, Đồng Chiêm, Bắc Sơn được dành cho phụ nữ, thì đàn ông ở đây lại chọn nghề đánh cá để mưu sinh. Hàng nghìn ha nuôi cá khu lòng đê bị ngập khiến cho việc thả lưới được nhiều người dân chọn làm trong mùa lũ.

  Trong lúc, ở nhiều vùng lũ của Hà Nội, mực nước đang có dấu hiệu rút nhanh, thì ở An Phú, lũ vẫn đang khiến cho đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Những người nông dân chân lấm tay bùn vẫn vật vờ mưu sinh trong mùa nước lớn và đang chờ mong sớm được cứu trợ.

  Bởi, như lời của Chủ tịch UBND xã An Phúc thì: Đây là vùng năm nào người dân cũng phải chịu cảnh túng đói từ 3 đến 4 tháng, nên cần phải cứu tế.

  • Vũ Điệp

 16. 'Thiên Huy'

  1 + điểm thấp nhất của VnIndex xảy ra khi nào? (đã qua hay chưa tới).

  Nếu điểm thấp nhất là 310 thì điểm thấp nhất xảy ra cách đây từ 15 đến 20 ngày. Từ nay đến Tết không có điểm thấp nhất, như trước.

  2 + điểm thấp nhất của HaSTCIndex xảy ra khi nào? (đã qua hay chưa tới).

  Nếu điểm thấp nhất là 330 thì tuần sau - thứ Hai đến thứ sáu - sẽ xảy ra.

  3 + Tuần 111708 có phải là tuần tệ hại nhất của TTCK VN không? (điểm số 2 sàn thấp nhất).

  Đúng như vậy!


 17. Chưa kịp mừng thì lại có chiện rùi!

  Giờ Tý ngày 11 tháng 10 Mậu Tý.

  Quẻ Kinh Lưu niên.

  Quẻ này thì chỉ còn trong vào sự can thiệp của Thượng Đế - như trận bão "Con Én" năm rồi. Nếu không sẽ rất phiền.

  Cầu xin anh linh tổ tiên phù hộ.

  Xin được cho cơn bão này tan giữa biển.

  *

  Hà Nội thoát mưa lớn, bão số 9 đang "đi" lắt léo

  22:22' 07/11/2008 (GMT+7)

  Posted Image - Phó Thủ tướng thường trực CP Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các địa phương ven biển, từ Quảng Bình trở vào, cần cảnh giác cao độ trước cơn bão số 9 rất phức tạp. "Địa phương phải sẵn sàng ứng phó, trong mọi tình huống, để làm tốt trách nhiệm với sinh mạng, tài sản của người dân và của Nhà nước trên từng địa bàn".

  Bão số 9 rất phức tạp, cần ứng phó mọi tình huống

  Tại cuộc họp trực tuyến chiều 7/11 của Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, bão số 9 chạy lắt léo và hướng đi phức tạp. Trong vòng 24-48 giờ tới, bão di chuyển với tốc độ nhanh, 20-25km/h, theo hướng tây tây bắc rồi đến ngày 9/11 đột ngột chậm lại, chuyển hướng tây tây nam.

  Do vậy, cơ quan này vẫn đang để nhiều dự báo ngỏ khác nhau: bão có khả năng đi dọc bờ biển nước ta, đe dọa các tỉnh Nam Bộ; bãocó thể đổ bộ vào các tỉnh nam Trung Bộ rồi lại ngoặt ra, dừng và tan đi trên biển; bão chạy dọc xuống tận phía Nam, không đe dọa đất liền.

  Posted Image

  -Song, từ đầu tuần sau, do ảnh hưởng của bão số 9, những cơn mưa to đến rất to sẽ xuất hiện ở Trung Bộ, kéo dài 4-5 ngày, với lượng mưa 200-400mm và có nơi trên 400mm. Các tỉnh từ Nam Bộ đến Cà Mau thời tiết cũng diễn biến rất phức tạp, mưa từ 100-200mm.

  Tại cuộc họp, Bộ trưởng NN-PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB TƯ Cao Đức Phát lưu ý các địa phương phải thông báo đến tận ngư dân hướng đi của bão, không lặp lại bài học từ bão Chanchu. Do cơn bão này di chuyển với tốc độ rất nhanh, 20-25 km/h, trong khi tàu chỉ chạy được 7-15 nên Bộ trưởng yêu cầu việc di chuyển tránh bão cần hết sức khẩn trương.

  "Ngoài ra, trong vòng 15 ngày, các địa phương phải dự trữ lương thực, nước uống. Nếu tỉnh nào để người dân đói, phải xin cứu trợ khẩn cấp thì sẽ bị Chính phủ phê bình", Bộ trưởng Phát nói.

  Theo ông, trên đất liền, có hai việc các địa phương cũng cần làm ngay, đó là cử người canh gác tại các hồ đập nhỏ ở miền Trung đề phòng tình huống xấu. Các hồ thủy điện cũng phải vận hành theo quy trình, tránh khi có lũ xả nước làm cho nước lũ càng mạnh. Đối với các tỉnh Nam Bộ, lưu ý bà con chằng chéo nhà cửa, tránh như cơn bão số 9 (2007) chỉ với sức gió cấp 9 nhà đã đổ la liệt.

  Với diễn biến phức tạp của bão số 9, trong khi dự báo của Việt Nam chỉ chắc chắn trong vòng 48 giờ nên Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã "lệnh" cho các địa phương thông báo kịp thời, rõ ràng, chính xác đường đi, diễn biến của bão trên bản đồ, thời điểm, tọa độ cụ thể của vùng bị bão tác động. Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cần phối hợp với cơ quan KTTV của địa phương để thông tin về bão số 9 đến tận người dân. Thông tin cũng phải rất cập nhật.

  Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ, thậm chí cả Bắc Bộ, bất cứ tỉnh nào có thuyền ngoài khơi đều phải kiểm tra, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi an toàn. Nếu tàu thuyền gần bờ thì di chuyển vào bờ, nếu ở gần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa thì trú ẩn trên đảo, tuyệt đối không ở ngoài khơi. Cơ quan cứu hộ, địa phương sẵn sàng lên phương án cứu hộ và đưa bà con vào bờ trong trường hợp khẩn cấp.

  Các địa phương cũng cần có phương án sơ tán dân bị lũ, sạt lở ở cả đồng bằng và miền núi; đồng thời, chuẩn bị lương thực, nước uống sạch và vệ sinh sau khi bão qua, nước rút.

  Phó Thủ tướng cho rằng hiện vẫn còn 1-2 ngày nữa để các địa phương chủ động chuẩn bị, do vậy, Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh phải túc trực, nắm tình hình, phân công cán bộ xuống địa phương chỉ đạo để sẵn sàng ứng cứu. Các Bộ ngành: NN-PTNT, GTVT, Y tế, GD-ĐT... hết sức cảnh giác, chủ động đối phó với bão.

  Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia TKCN, nhắc nhở, khi neo đậu tàu thuyền, bà con nên kéo hết lên bờ là tốt nhất. Kinh nghiệm cho thấy, địa phương nào bám chắc tình hình, chuẩn bị 4 tại chỗ tốt thì sẽ đối phó với bão tốt. Ủy ban Quốc gia TKCN cũng đã cử 64 tàu của hải quân, cảnh sát biển, biên phòng... trực trên biển và 7 trực thăng sẵn sàng cất cánh khi có nhiệm vụ khẩn cấp.

  Đến chiều tối 7/11, Bộ đội biên phòng cho biết đã kiểm đếm, thông báo được gần 15.000 tàu với trên 83.000 thuyền viên đang hoạt động trên các vùng biển biết hướng di chuyển của bão, trong đó có 166 tàu ở khu vực Hoàng Sa (53 tàu) và Trường Sa (113 tàu).

  Tại cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nói đã liên lạc được hết với tàu thuyền trên biển, chuẩn bị di dân khỏi 5 điểm có khả năng sạt lở cao. Tối 7/11, lãnh đạo tỉnh này sẽ ra kiểm tra trực tiếp tại KCN Dung Quất.

  Tiền Giang thông báo sáng 8/11sẽ đi kiểm tra thực tế các địa phương bị thiệt hại từ cơn bão số 9 năm ngoái, vận động người dân chằng chống nhà cửa. Quảng Nam vừa yêu cầu các tàu vận tải đang trú tại Cù Lao Chàm nếu có gió lớn thì không được ra khơi. Phú Yên cũng đã thông báo được hết cho các tàu thuyền biết hướng về bão số 9, đặc biệt là các tàu khai thác cá ngừ, để neo đậu an toàn.

  Hà Nội "thoát" mưa lớn

  Posted Image

  Người Hà Nội sẽ không phải hứng chịu một trận mưa ngập nữa trong tuần này? Ảnh GVT

  Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, đến 13h ngày 7/11, không khí lạnh đã yếu với lượng mưa khoảng 30-70mm, một số điểm lên 100mm ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

  Đối với Hà Nội, lượng mưa sẽ rất nhỏ, chỉ dưới 30mm nên coi như Hà Nội đã thoát được đợt mưa lớn này, một vài hôm nữa là trời có thể nắng đẹp.

  Tại Hà Nội, đến nay đê điều đề đã an toàn, không còn các điểm ngập úng trong nội thành. Song, Thủ đô vẫn còn 20.000 ngôi nhà ngoại thành ngập nước. Do vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ để bàn con đảm bảo cuộc sống và gia tăng sản xuất.

  Ngoài ra, công tác vệ sinh cần triển khai nhanh chóng, tránh để xảy ra dịch bệnh ở người, gia súc, gia cầm trên diện rộng.

  Ông cũng lưu ý Bộ NN-PTNT xem xét có thể xây thêm trạm bơm cho Hà Nội để hút nước ra sông Hồng, sông Đáy.

  • Hà Yên

 18. Thiên Sứ viết:

  Ngày 5/ 11:

  Cầu xin anh linh tổ tiên phù hộ. Rét thì được, vì đằng nào cũng mùa rét. Nhưng sẽ không mưa nữa

  Ngày 6/ 11:

  Xin được từ nay đến hết cuối năm âm lịch, mọi trận mưa lớn và kéo dài ở nước Việt sẽ không xảy ra..

  Dự báo thời tiết không chính xác

  Nguồn VnExpress

  Hôm nay ngày 7/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo Hà Nội có gió mùa đông bắc, mưa vừa đến mưa to, làm cho nhân dân Hà Nội được một phen lo lắng vì ký ức của trận lụt chưa phai mờ. Thế mà cho đến lúc này trời vẫn đang trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, tịnh không thấy bóng dáng một hạt mưa nào. (Phi Trong Hop)

  Dự báo thời tiết là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt với Việt Nam ta, thời tiết vốn phức tạp và nguy hiểm. Trận lũ lụt vừa qua với các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội là một ví dụ bao nhiêu nhà đã bị ngập, bao nhiêu người dân vẫn đang phải sống ở những ốc đảo, tài sản bị hỏng hóc...

  Công tác dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cần phải được xem xét lại. Trung tâm đã không phải là một nguồn thông tin quan trọng để người dân tham khảo nữa. Trung tâm đã không đóng một vai trò nào trong công tác dự báo chính xác diễn biến thời tiết, giúp nhân dân chủ động đối phó.

  Hôm nay, ngày 7/11, Trung tâm dự báo là Hà Nội có gió mùa đông bắc, mưa vừa đến mưa to, làm cho nhân dân Hà Nội được một phen lo lắng vì ký ức của trận lụt vừa qua chưa phai mờ trong tâm trí họ. Thế mà cho đến lúc này trời vẫn đang trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, tịnh không thấy bóng dáng một hạt mưa nào. Chỉ khổ thân cho các bà, các mẹ, các chị, trong đó có vợ tôi tất tả đi mua sắm thức ăn phòng trừ hôm nay mưa to, gió giật.

  Trong bản dự báo thời tiết của Trung tâm thường nói vùng Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to... Dự báo như thế này thì quá đúng, nơi nào cũng có thể có mưa vừa, mưa to và mưa rất to, không biết đằng nào mà lần. Kiểu như ông thầy bói, bói cho cô gái như sau "Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha. Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông"...

  Vậy xin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nâng cao tinh thần trách nhiệm, dự báo chính xác hơn. Nếu làm được thì bảo là làm được, không thì bảo là không, chứ đừng dự báo chung chung như vậy nữa.

  Ý kiến của bạn?

  Thiên Sứ xin tạ ơn tổ tiên đã phù hộ.

  Chứ Khí tượng thủy văn Trung ương mà đã dự báo thì tất là khoa học đầy mình. Từ đúng trở lên không. :D "Đồng hồ Tây" mà!

  Vậy xin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nâng cao tinh thần trách nhiệm, dự báo chính xác hơn. Nếu làm được thì bảo là làm được, không thì bảo là không, chứ đừng dự báo chung chung như vậy nữa.

  Thiên Sứ đọc câu này giật mình xem lại lời câu nguyện của mình, xem có chung chung không:

  Xin được từ nay đến hết cuối năm âm lịch, mọi trận mưa lớn và kéo dài ở nước Việt sẽ không xảy ra.

  Ầy dà! Không có chi! Rất cụ thể chứ không hề chung chung!


 19. Hoài Châu thân mến.

  Nếu tôi nhớ không lầm thì đã nhiều lần tôi nói với Hoài Châu là tôi không phải tên Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Mỗi lần ra nhận tiền tôi phải nhờ Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật đi lãnh. Tôi đã dặn Hoài Châu gửi PM cho tôi và cũng chờ Wildlavender xem cô ấy giải quyết thế nào đã rồi hãy gửi. Híc. Bây giờ chứng minh thư của tôi không phải tên Nguyễn Vũ Tuấn Anh làm sao lĩnh tiền? Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật đi Hoa Kỳ hơn 1 tháng nay rùi. Híc!


 20. Wildlavender thân mến.

  Trong truyền thuyết nổi tiêng của dân tộc Việt cũng đã nói đến con số này. Đó là truyền thuyết con Rồng Cháu Tiên.

  Quốc Mẫu Âu cơ sinh ra cái bọc 100 trứng, nở ra 100 người con trai. 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Một người con lên làm vua. 49 người con chia nhau đi cai trị khắp nơi.

  Con số 49 của nền văn huyến huyền vĩ Việt liên kết chặt chẽ với con số Hà Đồ Lạc Thư tổng bằng 100, 50 vòng tròn đen theo mẹ Âm, nên lên núi là Dương. 50 vòng tròn trắng theo cha Dương xuống biển là Âm. Nhưng tại sao lại con của Mẹ lên làm vua (trừ đi 1), mà không phải con của cha? Rồi 49 người con đi cai trị khắp nơi?

  Nhắc tới con số 49 Thiên Sứ tôi không khỏi ngậm ngùi.

  Với cái nhìn ngớ ngẩn, thiển cận của những kẻ coi đất nước tổ tiên cội nguồn gây dựng chỉ là "một liên minh bộ lạc" với những người dân "ở trần đóng khố", xuất hiện vào thời đại đồ đồng - thế kỷ thứ VII trước Cn - thì chỉ có thể phân tích một cách ngu xuẩn câu chuyện huyền vĩ trên của người Lạc Việt. Thâm chí có kẻ, tự xưng học giả học thật đọc tham luận tại hội nghị quốc tế , còn vác cái mặt đặt vấn đề giải mã: Nào là thời Hùng vương là chế độ Mẫu hệ, nào là Mẹ là người nữ duy nhất và toàn con trai thì đó là chế độ loạn luân, quần hôn nguyên thủy, khiến Thiên Sứ chỉ khinh bỉ sự dốt nát và bẩn thỉu tận cùng của thứ tư duy cặn bã. Thiên Sứ tôi sẽ chẳng bao giờ giải mã điều này khi mà thời Hùng Vương chưa được công nhận là một thời đại có nền văn hiến huyền vĩ với gần 5000 văn hiến. Nhưng tôi đã nói "Sai rồi" với Wildlavender thì tôi sẽ chỉ ra cái sai của luận điểm dưới đây của tác giả Trương Thìn. Ông này không liên hệ với đám căn bã trên.

  1) Theo cách nhìn của phương đông , số 49 là số đại diễn bao gồm cả lưỡng nghi (Âm dương),tứ tựong,bát quái của đại vũ trụ:con người.

  Đây là vấn đề được đặt ra. Ok. Bây giờ chúng ta xem lập luận chứng minh của tác giả:

  2) Lưỡng Nghi : dương-số 1, Âm - số 2. 1 +2 =3.

  Như vậy theo lập luận này số 3 là sự tổng hợp của Lưỡng Nghi. Vậy trước Âm Dương là số mấy?

  3) Tứ tượng: Gồm Thái dương số 1, Thiếu dương số 2, Thiếu Âm số 3, Thái Âm số 4.

  Như vậy: 1 + 2+ 3 + 4 = 10.

  Bây giờ chúng ta thấy sự khập khiễng của tác giả: Trong câu trên thì Dương số 1 - Âm số 2. nhưng câu dưới lại là Thái Dương số 1. Vậy Thái dương và Dương đồng đẳng sao? Nếu đồng đẳng thì cần gì phải là Thái Dương? Nếu không đồng đẳng thì Thái Dương phải là 1 phẩy mấy chứ nhỉ? Thí dụ 1, 25 chẳng hạn. Híc! Câu trên Âm 2 câu dưới Thiếu dương cũng là 2 thì là thế quái nào nhỉ? Vậy Thiếu Dương và Âm đồng đẳng sao? Nếu không đồng đẳng thì làm sao cộng chúng với nhau được? Híc.

  4) Bát quái: Gồm: Càn (1), Cấn (2), Ly (3), Chấn (4), Tốn (5), Khảm (6), Đoài (7), Khôn (8).

  Như vậy 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.

  Chứng minh tương tự như trên với cái đống lộn sộn của câu này.

  5) Như vậy: Lưỡng Nghi + Tứ Tượng + Bát quái = 3 + 10 + 36 = 49.

  Híc! Chúng không đống đẳng thì sao cộng với nhau được. Nếu chúng đồng đẳng thì Thiếu Dương 2 tức cũng là Âm 2. Vậy lấy đâu ra để cộng thành 49? Híc.

  6 -1) Vậy theo cả ba học thuyết Nho _ Phật _ Lão đều qui về con số 49.

  Quên đi nhá! Còn truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên của nền văn hiến Việt cũng có con số 49 đấy.

  6 -2) Ở đây có một ý nghĩa rất huyền bí cho đến nay vẫn chưa lý giải được.

  Vừa lý giải ở trên rồi lại bảo không lý giải được? Tác giả đã tự phủ nhận mình.

  Những anh chị em tham khảo Lý Học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt đã nghe Thiên Sứ trình bày về bí ẩn của con số 49 thì không được tiết lộ bí mật này.


 21. Chú Thiên sứ ơi,

  Chú giúp cháu xem : Hôm nay cháu đã tham gia phỏng vấn vòng 2 - một công ty nước ngoài. Cháu cảm thấy hôm nay cháu không chuẩn bị tốt lắm. Họ nói là đầu tháng 12 (Dương lịch) họ sẽ thông báo kết quả. Cháu thấy lo lo. Vậy chú xem hộ cháu xem liệu họ có nhận cháu không?. Cháu là Nam, Sinh ngày 04/ tháng 3 năm 1979 ( Dương Lịch).

  Cháu rất mong nhận được sự tư vấn của chú!. Cháu cám ơn chú ạ!!!

  Họ sẽ nhận . Nếu không thì vào thời gian đó cũng có việc khác chẳng thua gì việc này.

  Chúc vạn sự an lành.