• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  31.238
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2.211

Bài viết posted by Thiên Sứ


 1. trước đây bác Thiên Sứ đã đoán ông Obama sẽ thắng, trước cả khi ông ta tranh cử. Nếu vậy sao giờ bác Thiên sứ lại ủng hộ ông McCain nhỉ? liệu có uẩn khúc gì chăng? Rin86 hy vọng rằng đây chưa phải là kết quả cuối cùng vì theo cảm giác của mình RIn86 thấy ông McCain có vẽ rất ung dung, không biết có điều gì ẩn giấu sau chuyện này ko?

  Chẳng có gì uẩn khúc cả! Tôi đã thẳng thắn nói rằng: Tôi không ưa đảng Dân Chủ Hoa Kỳ nếu so với đảng cộng Hòa và tôi áp đặt ý chí của tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi áp đặt ý chí của mình lên dự báo. Tôi biết không phải lúc nào cũng thành công, nhưng cũng không phải lúc nào cũng thất bại. Với việc hóa giải lời nguyền Tecumdo cho đến nay tôi vẫn đúng. Tecumdo là một nhà tiên tri danh tiếng của người da đỏ, lời nguyền của ông đã chứng nghiệm trong lịch sử Hoa kỳ qua các đời tổng thống. Trừ ông Bush với sự hóa giải mà tôi đã công khai báo trước. Nhưng tôi cũng cảnh báo rằng: Tôi chỉ hóa giải lời nguyền này với một mình tổng thống Bush.

 2. Chú à, cháu không nghĩ là Lạc Việt độn toán dở. Việc đúng sai ở đời cũng là lẽ bình thường. Nhất là khi sử dụng một môn khoa học mới để chiêm nghiệm. Như chú đã nói, quẻ không ứng vì có thể tâm trạng không hoàn toàn sáng suốt tại thời điểm đó. Cháu chỉ thấy kì lạ vì ngoài chú, một số anh chị có trình độ tương đối khá cũng đưa ra nhận định tương tự trong trường hợp Obama này. Vậy liệu có vấn đề j cần lưu ý ở phương pháp, cách thức vận dụng Lạc Việt độn toán để quẻ linh nghiệm hơn không???

  Không có gì phải lưu ý cả - dù thực tế tôi và một số cao thủ Lạc Việt độn toán đã đoán sai. Bởi vì đây là một hiệu ứng dây truyền. Những người khác vì thấy tôi - người phục hồi Lạc Việt độn toán - đoán vậy nên ảnh hưởng đến cảm ứng của họ.

  Có rất nhiều dự đoán sai - cũng cho rằng McCain thắng - trong bốc dịch, tử vi....Sai! Nhưng điều đó, không có nghĩa các môn đó phải xét lại về phương pháp. Còn tôi, nếu bây giờ phải đoán lại và cuộc bầu cứ bầu lại thì tôi vẫn đoán McCain làm tổng thống.

  Tôi đã trình bày: Đây là sự áp đặt chủ quan của tôi.


 3. Điều này thì hinyheo có thể cảm nhận được, rõ ràng bác Thiên Sứ hơi có phần " chủ quan" khi luận quẻ, hy vọng thời gian tới bác sẽ có những quẻ để đời...lấy lại lòng tin của mọi người với LVDT, vì dẫu sao bác cũng là người phục hồi LVDT, nếu bác còn không luận được đúng quẻ thì còn ai có thể luận đúng đây ?

  Hinyheo thân mến.

  Tôi là người phục hồi môn Lạc Việt độn toán. Nhưng không phải vì thế mà anh chị em lại cứ phải đoán không bằng tôi. Vì học đến một trình độ nhất định thì trình độ luận đoán phổ thông tương đương nhau thôi. Đôi khi họ đoán đúng hơn tôi. Thì dụ như luận đoán sau đây:

  AI LÀM TỔNG THỐNG HOA KỲ TRONG NHIỆM KỲ TỚI?

  Anh chị em tham khảo Lạc Việt độn toán thân mến. Nếu có một câu hỏi như trên mà anh chị em chợt nhìn thấy hình ảnh này thì sẽ đoán thế nào?

  Posted Image Reduced: 27% of original size [ 2081 x 1944 ] - Click to view full imagePosted Image

  Bài tập này hơi khó! Tôi gợi ý: Biểu tượng của hai Đảng tranh cử ở Hoa kỳ.

  Kính thưa sư phụ Thiên Sứ!

  Đệ tử Thanh Vân mới học LVĐT, xem Bài tập cấp III của sư phụ giao cho các huynh tỷ, lẽ ra đệ tử chưa được phép làm, nhưng đệ tử thấy bài tập của sư phụ hay quá ( vấn đề hot nhất hiện nay ạ ), vậy Thanh Vân xin phép sư phụ được tham gia làm bài, có gì xin sư phụ và các huynh tỷ sửa bài giúp ạ!

  Nhìn vào bức tranh sư phụ đưa lên đây và câu hỏi " Ai làm tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới " thưa sư phụ, với gợi ý của sư phụ, hiện hay biểu tượng của 2 Đảng đang tranh cử ở Hoa Kỳ là: Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa với hai đại diện là Obaman và Mc Cain.

  Kết quả của cuộc đua chính trị sẽ định hình lịch sử nước Mỹ được thể hiện qua kết quả bầu cử của người dân Mỹ. Xét trong bức tranh trên, đó là cán cân định mệnh đặt trên đôi vai của người gánh hàng rong - biểu tượng cho tầng lớp nhân dân lao động của Mỹ.

  Hai gánh chuối 2 bên trong đó có thể thấy bên tay trái có những quả chuối xanh thể hiện cho sức trẻ trung đệ tử chọn là Obaman, cũng vì lí do đó là người Mỹ gốc Phi cho nên những người bỏ phiếu cho ông ta cũng đa dạng nhiều sắc màu đen và trắng ( tượng là có nải chuối vàng và xanh ). Bên tay phải, tất nhiên những nải chuối chín vàng đẹp đẽ là biểu tượng cho Mc Cain về tuổi tác ( 72 tuổi, quá già ) và sự ủng hộ của người Mỹ da trắng.

  Về tương quan lực lượng co thể thấy gánh hàng bên tay trái đi trước, có vẻ nặng hơn 1 tí, từ đó cho thấy kết quả chênh lệch khi bỏ phiếu là khá thấp hay có thể nói đúng là: Kẻ tám lạng người nửa cân.

  Khi mà sự cân phân thắng bại đặt trên vai người gánh hàng rong như trên, có thể thấy yếu tố quyết định thắng bại của cuộc bầu cử chính là vấn đề: Khủng hoảng tài chính là yếu tố bất ngờ nhất trong tranh cử tổng thống Mỹ 2008. Trong vòng 6 tháng gần đây và đặt biệt 2 tháng gần đây, khủng hoảng tài chính đã làm ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử, người dân Mỹ ( đại đa số thuộc tầng lớp dân lao động - người gánh hàng rong ) sẽ tha thiết mong chờ và đặt niềm tin vào một đảng mới có khả năng thay đổi và vực dậy kinh tế Mỹ cũng như đem lại đời sống tốt đẹp cho người dân, điều đó cho thấy đảng Dân Chủ có ưu thế, vì những gì mà đảng Cộng Hòa và Ông Bush đang làm gây mất niềm tin ở dân Mỹ, điều đó cũng có thể thấy qua lời hứa hẹn về chính sách của Ông Obaman trong việc thúc đẩy đóng thuế, mở rộng chương trình XH cho người nghèo, đem lại nhiều lợi ích cho người nghèo thông qua việc nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước bằng các quy định trong đó có việc đề nghị giảm mức độ tự do hóa thương mại toàn cầu,...

  Tóm lại thưa sư phụ, với câu hỏi và bức tranh sư phụ đưa ra, đệ tử đoán là Ông Obaman sẽ là tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới, chiến thắng với số phiếu sát sao. ( ặc :D )

  Thưa sư phụ, nếu không nhìn hình ảnh mà chỉ gieo quẻ thôi, đệ tử gieo quẻ như sau:

  Ai làm Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới?

  12 h - Ngày 02/11/2008 Dương Lịch ( giờ Ngọ ) được quẻ: Kinh -Lưu Niên. Có thể đoán là, người làm Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới đến từ hướng Bắc hoặc Tây Bắc nước Mỹ. Đệ tử thấy Ông Mc Cain sinh ở Panama ( phía Nam Mỹ ), Ông Obaman sinh ở Hawaii ( Thái Bình Dương - phía Tây Mỹ ), cái vụ Tây Bắc này chứng tỏ là Obaman trúng cử tổng thống rồi thưa sư phụ :lol:

  Đệ tử Thanh Vân thực kém cỏi, kính xin sư phụ và các huynh tỷ sửa bài cho ạ!

  Còn đây là nhận xét của tôi:

  Thanh Vân luận khá sắc sảo. Mặc dù tôi dự báo trái ngược với Thanh Vân. Nhưng vẫn phải thừa nhận tính hợp lý của cách luận này.

  Đúng sai chờ vài ngày nữa.

  Vậy chính người học Lạc Việt độn toán lại đoán chính xác hơn người phục hồi môn này. Từ đầu năm đến nay, tôi gặp nhiều cú sốc nên công lực giảm nhiều.

  Mong anh chị em hãy cố gắng. Tôi nhiều tuổi rồi. Kỳ vọng vào anh chị em vi9nh danh nền văn hiến Việt.


 4. Thiên Sứ viết:

  Tôi gặp may, trước khi tôi ra Hanoi đợt này trời Hanoi mưa sùi sụt. Nhưng khi tôi ra thì lại được hưởng những ngày cuối thu Mậu Tý tuyệt đẹp. Cảm ơn Hanoi! Cảm ơn đất trời. Tôi vào Đà Năng thì trời u ám với mây đen vần vũ. Nhưng chỉ cách ngày hôm sau trời lại quang, mây lại tạnh. Một Đà Nẵng với bãi biển và cảnh quan tuyệt vời trong tôi. Suốt dọc đường bay Đà Nẵng - Hồ Chí Minh thời tiết tốt, rất lý tưởng cho một chuyến bay. Nhưng khi tôi ngoảnh lại đằng sau: Một dải đất miền Trung ngập chìm; một trời Hà Nội đau buồn u ám vì nước lụt! Thảm hại thay! Lụt vốn là một khái niệm trong lịch sử gắn liền với vỡ đê. Nhưng ở đây lại là do mưa to. Thật là một điều buồn.

  Nước ngập mênh mông trắng xóa, dưới trời mưa sụt sùi. Tôi nghĩ về những con người trên quê hương tôi.

  Cầu xin anh linh tổ tiên thiêng liêng. Thiên Sứ tôi thành tâm cầu nguyện:

  Xin cho hết 24 giờ ngày mùng 8 tháng 10 Mậu Tý - Trời Hà Nội dứt hẳn những cơn mưa và nước lụt rút hết hoàn toàn khỏi Hanoi.

  Cầu xin được linh ứng!

  Hôm nay mùng 9 - 10 Mậu Tý. Nước lụt Hanoi đã rút hết, chỉ còn vài điểm vẫn còn ngập. Những hiện tượng này chỉ như vũng nước sau cơn mưa ở qui mô lớn hơn. Bầu trời Hanoi quang đẵng, sinh hoạt trở lại bình thường. Người dân quê tôi lại ra bờ hồ chụp ảnh cụ rùa.

  Xin tạ ơn anh linh tổ tiên phù hộ.

  Nhưng theo Khí tượng thủy văn trung ương thì tối nay mưa lớn sẽ trở lại Hanoi trong hai ngày. Thiên Sứ tôi chân thành cầu nguyện anh linh tổ tiên:

  Xin được từ nay đến hết cuối năm âm lịch, mọi trận mưa lớn và kéo dài ở nước Việt sẽ không xảy ra.

  ***

  “Cụ” rùa hồ Gươm nổi sau trận mưa lịch sử

  Thứ năm, 6/11/2008, 15:07 GMT+7

  Sáng nay 6/11, đông đảo người dân và du khách lại được dịp ngắm “cụ” rùa hồ Gươm nổi lên mặt nước hơn 1 giờ đồng hồ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp rùa hồ Gươm nổi sau trận “đại hồng thủy” giữa Hà Nội vừa qua.

  Ngày 5/11, “cụ” rùa hồ Gươm đã có hơn 1 giờ đồng hồ nằm “sưởi nắng” trên khu vực Tháp Rùa, sau đó dạo một vòng quanh bờ hồ.

  Posted Image

  “Cụ” rùa nằm phơi nắng trên Tháp Rùa ngày 5/11.

  Posted Image

  “Cụ” rùa nổi đầu lên mặt nước để hưởng không khí trong lành sau lụt.

  Ngày 6/11, “cụ” lại tiếp tục dạo chơi trên mặt nước. Hàng trăm người dân và du khách hiếu kỳ đổ xô đến khu vực đường Lý Thái Tổ, Hàng Trống để xem “cụ” rùa nổi tiếng.

  Thân “cụ” rùa dài khoảng 1m, rộng chừng 0,7m, trên mai trơn bóng của “cụ” có hai vết lõm sâu.

  Sau hơn 1 tiếng thong thả nổi lên mặt nước để nhìn ngắm mây trời, “cụ” lại lặn xuống “thủy cung” của mình.

  Posted Image

  Du khách Hàn Quốc thích thú chụp ảnh “cụ” rùa hồ Gươm đang nổi sáng nay, 6/11

  Theo một chuyên gia nghiên cứu, mỗi lần “cụ” rùa nổi gắn liền với một sự kiện nào đấy của đất nước. “Nếu quả đúng như vậy thì cụ rùa lần này nổi là để than phiền về trận lụt lịch sử của Hà Nội hơn 4 ngày qua”, một người dân Hà Nội hóm hỉnh nói.

  Theo Posted Image


 5. Hic Hic, ăn theo mấy cô chú tiên tri cao thủ mất mấy vụ nhậu roài. Đặt cửa McCain mà. Chú Thiên Sứ ơi, sao lại thế nhỉ???

  Gbnvietnam thân mến.

  Thực ra không phải lúc nào tôi cũng tiên tri. Đôi khi tôi có ý thức áp đặt. Thí dụ như topic: "Hóa giải lời nguyền Tecumdo".

  Nếu đến hết nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush mà ông ta không có chuyện gì thì kể như việc này xong. Đây là một trường hợp cảm ứng đặc biệt không độn quẻ. Nhưng chỉ thành công trong một tâm trạng hoàn toàn thư giãn. Vì vậy, không phải là Lạc Việt độn toán dở, mà tại tôi chủ quan. Cũng có người dùng Lạc Việt độn toán đoán chính xác việc ông Obama làm tổng thống vậy. Tôi rất khen ngơi phương pháp luận của họ, nhưng cũng nói thẳng là tôi kết luận khác.

  Cách đây khoảng hai năm, khi bình luận về bà Clinton, tôi đã đoán bà này không thể làm tổng thống Hoa Kỳ mà là một người da màu.

  Qua lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thận trọng hơn trong kết luận của mình. Bởi vì tôi là người sáng lập ra Lạc Việt độn toán. Tôi hy vọng rằng không thể vì một vài lần sai mà vội kết luận là phương pháp Lạc Việt độn toán sai. Khi mà Lạc Việt độn toán đã chứng tỏ công khai tính ưu việt trên nhiều lĩnh vực với hiệu quả cao.


 6. Thông báo ban quản trị lúc này là 17 giờ 55 ngày 5/10/08 phút Phi Vân không thể nào vào lớp học dược do lớp bị khóa

  :D :lol: B) :( :(

  Nick Phi Vân đã vào lớp lâu rồi mà? Một mặt anh chị em quản trị kỹ thuật sẽ xem lại. Mặt khác Phi Vân kiểm tra lại máy. có nhiều hiện tượng như vậy với một số anh chị em. Kể cả tôi.


 7. Tôi gặp may, trước khi tôi ra Hanoi đợt này trời Hanoi mưa sùi sụt. Nhưng khi tôi ra thì lại được hưởng những ngày cuối thu Mậu Tý tuyệt đẹp. Cảm ơn Hanoi! Cảm ơn đất trời. Tôi vào Đà Năng thì trời u ám với mây đen vần vũ. Nhưng chỉ cách ngày hôm sau trời lại quang, mây lại tạnh. Một Đà Nẵng với bãi biển và cảnh quan tuyệt vời trong tôi. Suốt dọc đường bay Đà Nẵng - Hồ Chí Minh thời tiết tốt, rất lý tưởng cho một chuyến bay. Nhưng khi tôi ngoảnh lại đằng sau: Một dải đất miền Trung ngập chìm; một trời Hà Nội đau buồn u ám vì nước lụt! Thảm hại thay! Lụt vốn là một khái niệm trong lịch sử gắn liền với vỡ đê. Nhưng ở đây lại là do mưa to. Thật là một điều buồn.

  Nước ngập mênh mông trắng xóa, dưới trời mưa sụt sùi. Tôi nghĩ về những con người trên quê hương tôi.

  Cầu xin anh linh tổ tiên thiêng liêng. Thiên Sứ tôi thành tâm cầu nguyện:

  Xin cho hết 24 giờ ngày mùng 8 tháng 10 Mậu Tý - Trời Hà Nội dứt hẳn những cơn mưa và nước lụt rút hết hoàn toàn khỏi Hanoi.

  Cầu xin được linh ứng!

  Hà Nội sắp mưa to, trời rét

  Nguồn Vietnamnet.vn

  Sáng 7/11, một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 16 độ C. Hà Nội có mưa to, phổ biến 40-60 mm.

  > 'Đê Hà Nội khó trụ vững nếu lại mưa lớn'

  Đài khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, hôm nay Bắc Bộ có lúc mưa nhỏ. Đêm 6 và ngày 7/11, Bắc Bộ có mưa với lượng 50-80 mm, khu vực Hà Nội 40-60 mm. Gió đông bắc cấp 3-4, giật cấp 5. Trời lạnh.Từ ngày 8 đến 10/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ về đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 độ C, thấp nhất 16 độ C.Không khí lạnh còn tấn công cả Trung Bộ.

  Từ ngày 8 đến 10/11, khu vực này sẽ có mưa to (lượng mưa có thể vượt 100 mm). Gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 6.

  Các tỉnh Nam Bộ mưa rào, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ trung bình 23-32 độ C.

  Hiện nhiều con sông xung quanh Hà Nội như sông Nhuệ, sông Bùi... đã vượt báo động 3. Hàng loạt tuyến đê, đập bị sạt lở.

  Hải Đông

  Cầu xin anh linh tổ tiên phù hộ. Rét thì được, vì đằng nào cũng mùa rét. Nhưng sẽ không mưa nữa.


 8. MC đắc cử tổng thống Mỹ??? Topic này có vẻ gây nhiều thất vọng cho những người mới học về LVDT ghê, OBAMA rõ ràng giỏi hơn MC nhiều, thật lòng mà nói thì nếu MC trúng cử như lời phán của mọi người thì đúng là em nể LVDT thật, vì hầu như các dấu hiệu đều chỉ ra rằng OBAMA sẽ thắng, mấy hôm nay em ngóng chờ xem có gì thay đổi vào phút cuối như lời các bác nói không, vậy mà... :D

  Hinyheo thân mến.

  Việc đoán sai người làm Tổng Thống Hoa Kỳ tại ý thức chủ quan của tôi - Tôi muốn người của đảng Cộng Hòa làm tổng thống - Bởi vì tôi nhận thấy trong lịch sử những người đáng Cộng Hòa ít sinh sự với dân Việt hơn. Không phải lỗi tại Lạc Việt độn toán. Nếu anh chị em xem lại những lời dự báo của tôi từ hai năm trước khi bà Clinton tranh cử, tôi đã dự báo bà này sẽ thua và tổng thống Mỹ sẽ là người da màu. Nhưng sau này, chính vì chủ quan của tôi mà tôi áp đặt


 9. Rất kỳ vọng vào bác Thiên Sứ đoán đúng, ai ngờ bác đoán sai rồi :lol: B)

  Kỳ sau hi vọng bác đoán chính xác hơn. Đúng là ông trời vẫn luôn là ông trời, người không thể bằng được. Bác Thiên Sứ đổi nick đi ! Nghe Thiên Sứ thấy thế nào ý !

  Không sao. Tôi đã có sẵn nick Sư Thiến. :D

  Nhưng hãy chờ đợi kết quả cuối cùng đã. Tôi chưa thất vọng. Nước Mỹ mới kiểm phiếu được 1/ 2 thùng. Kết quả trên chỉ là dự đoán của BBC.

  Tuiy nhiên, kết quả trên nếu đảo ngược thì nước Mỹ sẽ loạn. Bởi vậy, nước Mỹ không thể loạn thì Thiên Sứ sai từ bây giờ.


 10. Thiên Sứ đoán sai chăng?

  Obama chiến thắng. Thật là một điều buồn cho Thiên Sứ. Nhưng điều này sẽ giống như thày bói đoán mưa cho Long Vương thôi. Còn hy vọng vào kết quả công bố. Nhưng phải chấp nhận sự thật.

  Obama chiến thắng

  Nguồn VnExpress

  Posted Image

  Hai nữ cử tri ủng hộ Obama. Ảnh: Getty Images. Thượng nghị sĩ Dân chủ Barack Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ sau khi giành được 297 phiếu đại cử tri, vượt quá mức tối thiểu.

  > Cuộc đời Obama

  > Người Mỹ xếp hàng bỏ phiếu

  > Những trục trặc trong bầu cử

  > Vai trò của đại cử tri

  > Cá cược cho bầu cử Mỹ

  Theo kết quả thăm dò sau bầu cử của BBC, ứng viên da màu đã có được 297 phiếu đại cử tri trong khi đối thủ đảng Cộng hòa chỉ có 145 phiếu.

  Obama giành chiến thắng ở bang Ohio, nơi hai ứng viên tranh giành nhau quyết liệt. Trước đó, giới chuyên gia tính toán mọi khả năng tới Nhà Trắng của McCain đều phải bao gồm chiến thắng ở Ohio. Bang sở hữu 20 phiếu đại cử tri này từng giúp Tổng thống George Bush đắc cử năm 2000 và 2004. Chưa một ứng viên tổng thống nào ngoại trừ John F. Kennedy có thể bước vào Nhà Trắng nếu thua ở hai trong ba bang quan trọng là Ohio, Pennsylvania và Florida.

  Obama còn "chiếm" được Pennsylvania, nơi mà McCain đặt mục tiêu chiến thắng dù bang này có xu hướng ngả về phe Dân chủ. Giới phân tích từng nhận định McCain cần nắm chắc bang này nếu muốn trở thành tổng thống.

  Theo kết quả trưng cầu, Obama còn thắng ở các bang Vermont, New Hampshire, Pennsylvania, Illinois, Delaware, Massachusetts, Washington D.C., Maryland, Connecticut, Maine, New Jersey, Michigan, Minnesota, Wisconsin, New York, Rhode Island. Ông cũng mới giành được New Mexico và Iowa, hai bang quan trọng trong bầu cử. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa McCain giành phần thắng ở bang Kentucky, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Alabama, Kansas, North Dakota, Wyoming, Georgia, Louisiana, West Virginia, Texas, Mississippi, Utah.

  Theo một thăm dò 10.000 cử tri sau bầu cử, 60% phụ nữ ủng hộ Obama. Trong khi đó, hơn một nửa cử tri da trắng ủng hộ ứng viên Cộng hòa McCain, mang lại cho ông lợi thế trong nhóm từng giúp Tổng thống George Bush giành chiến thắng năm 2004. Các trưng cầu cũng cho thấy kinh tế yếu tố hàng đầu ảnh hưởng tới quyết định của cử tri Mỹ. Trong khi đó, 90% cử tri cho rằng họ không quan trọng chuyện sắc tộc của ứng viên. Trước đó, giới phân tích nhận định màu da của Obama sẽ là một bất lợi đối với ông.

  Các hòm phiếu trên khắp cả nước Mỹ đang lần lượt đóng cửa. Đây là cuộc bầu cử có lượng cử tri đi bỏ phiếu lớn nhất từ năm 1960, với khoảng 130 đến 140 triệu cử tri đi bầu.

  Posted Image

  Ứng viên đảng Dân chủ Barrack Obama. Ảnh: Reuters.

  Cử tri Mỹ sẽ chọn ra tổng thống từ một trong hai ứng viên của đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa. Obama, 47 tuổi, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu của bang Illinois, người vụt sáng thành một nhân vật tầm cỡ nhờ tài hùng biện và lời kêu gọi thay đổi. McCain, 72 tuổi, nhà lập pháp kỳ cựu, là thượng nghị sĩ của bang Arizona.

  Các cuộc thăm dò trước bầu cử đều dự đoán chiến thắng dành cho ứng viên Dân chủ Barack Obama. Trưng cầu của USA Today/Gallup công bố hôm qua cho thấy khoảng cách giữa Obama với đối thủ là 11 điểm. Các thăm dò khác đều cho thấy Obama dẫn trước từ 5 tới 11 điểm.

  Chiến thắng cuối cùng của một ứng viên tổng thống sẽ được quyết định bởi số phiếu đại cử tri mà họ có được. Theo luật, các bang được phân bổ phiếu đại cử tri theo dân số, bang nhiều nhất là California với 55 phiếu. Một ứng viên cần có ít nhất 270 phiếu để vào Nhà Trắng. Các cuộc trưng cầu đều cho thấy cuộc đua tổng thống sẽ diễn ra gay gắt nhất ở các bang Florida, Indiana, Missouri, Bắc Carolina và Ohio. McCain dẫn trước ở Indiana và Bắc Carolina trong khi Obama thắng ở các bang còn lại.

  Hải Ninh (theo BBC)


 11. Tôi gặp may, trước khi tôi ra Hanoi đợt này trời Hanoi mưa sùi sụt. Nhưng khi tôi ra thì lại được hưởng những ngày cuối thu Mậu Tý tuyệt đẹp. Cảm ơn Hanoi! Cảm ơn đất trời. Tôi vào Đà Năng thì trời u ám với mây đen vần vũ. Nhưng chỉ cách ngày hôm sau trời lại quang, mây lại tạnh. Một Đà Nẵng với bãi biển và cảnh quan tuyệt vời trong tôi. Suốt dọc đường bay Đà Nẵng - Hồ Chí Minh thời tiết tốt, rất lý tưởng cho một chuyến bay. Nhưng khi tôi ngoảnh lại đằng sau: Một dải đất miền Trung ngập chìm; một trời Hà Nội đau buồn u ám vì nước lụt! Thảm hại thay! Lụt vốn là một khái niệm trong lịch sử gắn liền với vỡ đê. Nhưng ở đây lại là do mưa to. Thật là một điều buồn.

  Nước ngập mênh mông trắng xóa, dưới trời mưa sụt sùi. Tôi nghĩ về những con người trên quê hương tôi.

  Cầu xin anh linh tổ tiên thiêng liêng. Thiên Sứ tôi thành tâm cầu nguyện:

  Xin cho hết 24 giờ ngày mùng 8 tháng 10 Mậu Tý - Trời Hà Nội dứt hẳn những cơn mưa và nước lụt rút hết hoàn toàn khỏi Hanoi.

  Cầu xin được linh ứng!


 12. Hà Nội về một mùa thu.

  Posted Image Posted Image

  Gió mơn man

  trên lá rơi

  ru buồn phố vắng.

  Phủ u hoài

  trong sương khói mùa thu.

  Bên đìu hiu

  bóng tháp xưa

  vẫn dập dìu

  trên nước biếc.

  Dưới mây trời

  Trấn Ba Đình

  còn tiếc khói hương bay.

  Tơ liễu

  buông trùng

  Hờ hững với heo may.

  như lưu luyến

  những tháng ngày

  ru mãi

  ánh trăng say.

  Ngày buồn qua đi

  trong chiều buông

  mê si

  Lặng lẽ

  tiếng chuông thu không chùa Trấn Quốc.

  Ngâm ngợi huyền vi.

  Khói hương xưa đền Quan Thánh

  quyện sương bay theo cánh gió đìu hiu.

  Bên Hồ Tây.

  Sương khói

  mơ màng chưa tan.

  Tìm đâu mùi hoa sữa

  từng chiều rơi

  miên man?

  Dâng cô liêu

  theo bước chân ngày cũ.

  Bên bờ hồ vắng

  còn đâu

  dáng người bên tôi.

  Bóng chim xa xôi.

  Sóng nước chơi vơi

  Tôi về thu cũ tìm người ngày xưa....


 13. Phu Thương

  Quẻ Khai Tốc Hỷ khác với quẻ Hưu Tốc Hỷ.

  Khai Tốc Hỷ là một quẻ tốt. Nước lửa nương tựa vào nhau. Ví như mặt trời trên sông, biển lớn. Không thể suy luận khiên cưỡng là Khai Thủy khắc Tốc Hỷ hỏa được. Quẻ này cho thấy: Sau bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, thị trường sẽ chao đảo đôi chút (Do sự thất vọng của phe thất bại) và lên trở lại. Tôi hy vọng dự báo của tôi đúng: TTCK Việt cuối năm chốt trên 400 điểm.


 14. Bếp này gọi là: Tọa ở Tây Nam - Tây. Hướng Đông Bắc.

  Tạm thời sửa thế này:

  Bít cửa cửa WC hiện có. Đưa ửaa WC vào dưới cầu thang. Bếp quay hướng Đông và cho vào góc chỗ tủ lạnh (Tọa hướng Tây); hoặc hướng Bắc theo Pham Cương thì rất tốt về lý thuyết, nhưng nó nghiêng nghiêng nửa chừng không đẹp nhà (Cái này tùy ý BTKhanh).

  Nên có một vách ngăn hợp lý giữa nhà, để che bếp và che luôn cầu thang( Như vậy cửa vách gần giữa nhà).

  Nếu thuộc Đông trach (Có lẽ thế vì P. Cương khuyên quay bếp về hướng Bắc) thì nên có một cái gường treo hợp lý ở giữa nhà trên vách làm theo đề nghị trên chiếu ra ngoài (Trên cửa - nếu cửa gần giữa).


 15. Anh chị em tham khảo Lạc Việt độn toán thân mến.

  Bài tập cảm ứng tiên tri cấp III Lạc Việt độn toán với hình ảnh người bán chuối rong, sắp kết thúc sau ngày bầu cử Tổng thống một siêu cường bậc nhất của thế giới. Tất cả những dự đoán của anh chị em sẽ được chứng nghiệm vào ngày mùng 5 - 11 theo Dương Lịch Việt.

  Nay tôi đề xuất một bài tập mới về khả năng tiên tri toàn cầu cho năm 2009 để anh chị em tập luận đoán và suy nghiệm.

  Kinh nghiệm luận đoán của tôi là:

  1 - Chỉ luận đoán khi có cảm ứng thôi thúc. Đây là điều kiện tiên quyết.

  2 - Cảm ứng về điều gì thì lấy quẻ đầu tiên về điều đó và là quẻ chủ của năm đó.

  3 - Những quẻ tiếp theo là do cảm ứng về những điều tiếp theo và dùng quẻ độn. Cảm ứng đến đâu thì độn quẻ đến đó. Không khiên cưỡng. (Trừ trường hợp có người hỏi).

  4 - Có thể dự báo tiếp theo sau một thời gian từ vài ngày đến hàng tháng những sự kiện quốc tế cần luận đoán với một quẻ khác. Nhưng nếu trong năm thì luôn lấy quẻ đều tiên làm quẻ chủ và quẻ sau này là phụ thuộc.

  5 - Quẻ có thể do độn, hoặc do cảm ứng ngoại cảnh (Cấp III Lạc Việt độn toán).

  Anh chị em thân mến.

  Đây là lần đầu tiên tôi viết về những vấn đề này với hy vọng sẽ có những cao thủ Lạc Việt độn toán dự báo được những vấn đề quốc tế. Rất mong các cao thủ Lạc Việt độn toán và anh chị em khác cùng tham gia.

  Cảm ơn sự quan tâm và tham gia của anh chị em.


 16. Quí vị và anh chị em thân mến.

  Từ năm 2004 đến nay, năm nào theo thông lệ tôi cũng có một lời tiên tri về một số mặt trên thế giới trong năm. Nhưng những năm gần đây, có rất nhiều cao thủ cùng tham gia như: Ông Cao Thế Nhân - Trưởng ban nghiên cưu Kinh Dịch thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương - Nguyên Hội trường Việt Nam Dịch Lý hội do Đại Lão tiền bối Nguyễn Văn Mỳ sáng lập; Laviedt (Lời tiên tri 2007); Phươngly (Lời tiên tri 2006); LaiDo.... Thực tế chứng nghiệm đã cho thấy sự phán đoán hiệu quả của những lời tiên tri này. Trong năm 2008, chúng ta đã chứng kiến những biến động lớn xảy ra trên thế giới: Khủng khoảng tài chính toàn cầu; động đất ở Trung Quốc....Hầu như không nằm ngoài những dự báo của các nhà tiên tri thực sự.

  Nay năm 2009 đã đến gần, chúng tôi mở topic này để mong cùng các quí vị và anh chị em quan tâm cùng góp lời tiên tri cho năm 2009, ngõ hầu tiên lượng trước những thiên tai, nhân hoạ có hay không sẽ xảy ra trên thế giới..Ngõ hầu giúp cho con người tìm lành tránh dữ và xiển dương học thuật.

  Chúng ta có thể dùng bất cứ phương pháp dự báo nào từ Bốc Dịch, Thái Ất, Lạc Việt độn toán....để dự báo.

  Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tham gia của quí vị và anh chị em.

  Anh chị em tham khảo Lạc Việt độn toán thân mến.

  Tôi hy vọng anh chị em cũng sẽ tích cực tham gia topic này. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để anh chị em trắc nghiệm khả năng tiên tri đẳng cấp Quốc tế của chính mình qua phương pháp Lạc Việt độn toán.

  Xin lưu ý:

  Chỉ tiên tri về diễn biến trên thế giới nói chung. Không dự báo về những vấn đề nhạy cảm.


 17. Tràn đập, Ninh Bình chìm trong biển nước

  Nguồn: VnExpress

  Ngày 3/11, nước sông Hoàng Long đã tràn qua đập, hàng nghìn dân thuộc các huyện Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) sống trong biển nước.

  > Thảm cảnh ngập lụt tại cửa ngõ thủ đô

  Posted Image

  Đập tràn Đức Long...

  Posted Image

  ... và đập tràn Gia Tường vỡ, nước tràn mênh mông.

  Posted Image

  "Nhà" của người dân ở vùng xả lũ.

  Posted Image

  Đập tràn Lạc Khoái, lớn nhất vùng phân lũ sông Hoàng Long, đang được lực lượng dân quân, bộ đội gia cố bằng bao tải

  cát.

  Posted Image

  Đây là chiếc cần cẩu của nhà máy đóng tàu nằm ở nơi thường ngày là bến sông.

  Posted Image

  Sau khi tràn qua đê, nước đã leo lên đến gần nóc nhà dân ở Trường Yên, Hoa Lư.

  Posted Image

  Sông Hoàng Long mùa lũ nhìn như vịnh Hạ Long.

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Phương tiện đi lại của người dân vùng lũ.

  Posted Image

  Đường giao thông giờ chỉ nhận biết qua các cây cột điện.

  Posted Image

  Người dân phải dùng nước lũ để cọ nồi, rửa bát, giặt giũ quần áo...

  Posted Image

  UBND xã Đức Long.

  Posted Image

  Posted Image

  Trường học cũng chìm sâu trong nước.

  Việt Hùng


 18. Chuyện cũ đọc lại... nhân ngày Hà Nội lụt 04/11/2008 09:15 (GMT + 7)

  Nguồn tuanviennam.net

  Cách đây đúng 90 năm, tạp chí Nam Phong tháng 12/1918 đã đăng một truyện ngắn mà sau này được coi như “đoản thiên tiểu thuyết trào phúng” đầu tiên của văn học Việt Nam cận và hiện đại. Truyện cũng viết về những ngày mưa lụt: “Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng... thuộc phủ... xem chừng núng thế lắm, không khéo thì vỡ mất”. Nhân những ngày cả Hà thành đang vất vả chống chọi với đại hồng thủy, Tuần Việt Nam xin đăng lại truyện ngắn trào phúng “Sống chết mặc bay” của nhà văn Phạm Duy Tốn (1881 - 1924) - người được các nhà phê bình Dương Quảng Hàm, Vũ Ngọc Phan… xem như nhà văn xã hội đầu tiên của nền văn học mới, hồi đầu thế kỷ 20.

  * * *

  Posted Image

  Nhà văn, nhà báo Phạm Duy Tốn (1881 - 1924). (Ảnh nguồn: wikipedia.org)

  Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng... thuộc phủ... xem chừng núng thế lắm, không khéo thì vỡ mất.

  Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức gìn giữ, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy, ngập quá khuỷu chân, người nào người ấy, lướt thướt như chuột. Tình cảnh này trông thật là thảm.

  Tuy đánh trống liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác, gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời mưa vẫn tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cuồn cuộn bốc lên. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất!...

  Ấy, lũ con dân đang chân lấm tay bùn, trăm lo nghìn sợ, đem thân hèn yếu đuối mà đối với sức mưa to lớn, để bảo thủ lấy tánh mạng gia tài; thế thời quan cha mẹ ở đâu?

  Thưa rằng: Đang ở trong đình kia, cách đó chừng bốn năm trăm thước. Đình ấy cũng ở trên mặt đê, nhưng cao mà vững chãi, dẫu nước to thế nữa, cũng không việc gì.

  Trong đình, đèn thắp sáng trưng; nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Trên sập mới kê ở gian giữa, có một mình quan phụ mẫu, uy nghi chễm chện ngồi. Xung quanh sập, bắc bốn ghế mây, bắt đầu từ phía hữu quan, thì có thầy đề, rồi lần lượt đến thầy đội nhất, thầy thông nhì, sau hết, giáp phía tay tả ngài, thì đến chánh tổng sở tại, cùng ngồi chầu bài.

  Ngoài kia tuy mưa gió ầm ầm dân phu rối rít; nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch nghiêm trang lắm, trừ quan phụ mẫu ra, mọi người không ai dám to tiếng. So với cảnh trăm họ đang vất vả lấm láp, gội gió tắm mưa, như đoàn sâu lũ kiến ở trên đê, thời ở trong đình rất là nhàn nhã, đường bệ, nguy nga: nào quan ngồi trên, nào nha ngồi dưới; người nhà, lính lệ như khoanh tay sắp hàng, nghi vệ tôn nghiêm, như thần như thánh. Thỉnh thoảng nghe tiếng quan phụ mẫu gọi: "Điếu, mày!" tiếng tên lính thưa: "Dạ"; tiếng thầy đề hỏi: "Bẩm, bốc?"; tiếng quan lớn truyền: "Ừ". Kẻ này: "Bát xách... Ăn", người kia: "Thất văn... Phỗng", lúc mau, lúc khoan, ung dung êm ái, khi cười khi nói, vui vẻ dịu dàng. Thật là tôn kính, xứng đáng với một vì phúc tinh...

  Posted Image

  Vỡ đê! (Ảnh nguồn: diendan.nguoihanoi.net)

  Khi đó, ván bài quan đã chờ rồi. Ngài xơi bát yến vừa xong, ngồi khểnh vuốt râu, rung đùi, mắt đang mải trông đĩa nọ, bỗng nghe ngoài xa, tiếng kêu vang dậy trời đất... Mọi người giật nẩy mình, duy quan vẫn điềm nhiên, chỉ lăm le chực người ta bốc trúng quân mình chờ mà hạ. Vì ngài sắp ù to.

  Có người khẽ nói:

  - Bẩm, đê có khi vỡ!

  Ngài cau mặt gắt rằng:

  - Mặc kệ.

  Rồi ngài xếp lại bài, quay gối dựa sang bên tay phải, nghiêng mình, bảo thầy đề lại:

  - Có ăn không thì bốc chứ!

  Thầy đề vội vàng:

  - Dạ, bẩm bốc.

  Vừa lúc đó, thì tiếng người kêu rầm rĩ, càng nghe, càng lớn. Lại có tiếng ào ào như thác chảy xiết; rồi lại có tiếng gà, tiếng chó, trâu, bò kêu vang tứ phía.

  Bấy giờ ai nấy ở trong đình, đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, tất tả chạy xông vào, thở không ra lời:

  - Bẩm... quan lớn... Đê vỡ rồi!

  Quan lớn đỏ mặt, tía tai, quay ra, quát rằng:

  - Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?... Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

  - Dạ, bẩm...

  - Đuổi cổ nó ra!

  Ngài quay vào, hỏi thầy đề:

  - Thầy bốc quân gì thế?

  - Dạ, bẩm con chưa bốc.

  - Thì bốc đi chứ!

  Thầy đề, tay run cầm cập, thò vào đĩa nọc, rút một con bài lật ngửa, xướng rằng:

  - Chi chi!

  Quan lớn vỗ tay xuống sập kêu to:

  - Đây rồi!... Thế chứ lại!

  Rồi ngài vội vàng xòe bài, miệng vừa cười, vừa nói:

  - Ù! Thông tôm, chi chi nẩy!... Điếu mày!...

  *

  * *

  Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh sầu thảm, kể sao cho xiết!

  (Tạp chí Nam Phong, số 18, tháng 12-1918)