• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

harry

Hội viên
 • Số nội dung

  616
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by harry

 1. Như mình nói trên, 2016 Bính Thân là năm tốt nhất trong những năm mình liệt kê trên cho vợ chồng bạn, vì tốt nên mình khuyên sinh năm đó làm con út. Nhưng nếu do hoàn cảnh và điều kiện bạn k muốn sinh ngay thì có thể sinh 2016 Bính Thân là con đầu, sinh con ra chắc chắn cả cha mẹ đều sẽ rất tốt trong công việc, gia đình cũng rất tốt.. Tuy nhiên, nên sinh con đầu 2016 thì nên chọn con 2025 Ất Tị làm con út...
 2. Sinh bé út năm 2017 Đinh Dậu thì thuận lợi cho người mẹ nhiều hơn cha, người cha sẽ vất vả hơn chút. Lúc nhỏ gia đình vẫn có gặp khó khăn nhưng bé càng lớn thì gia đình càng thuận lợi theo và về lâu về dài thì tốt bền..
 3. Vợ chồng bạn có thể sinh con đầu lòng năm 2015, đây ko phải là một năm xấu....năm tiếp theo có thể sinh con là 2016 Bính Thân, 2020 Canh Tý, 2024 Giáp Thìn, 2025 Ất Tị.
 4. Theo mình vợ chồng bạn có thể sinh con đầu năm 2014 Giáp Ngọ, chịu vất vả 2 năm đến năm 2016 Bính Thân sinh con út. Gia đình sẽ trở nên khá tốt và thuận lợi trong mọi công việc và rất bền. Nên sinh gái trước trai sau...... Còn đây là những năm tốt để vợ chồng bạn có thể sinh con 2016 Bính Thân 2019 Kỷ Hợi, 2024 Giáp Thìn 2025 Ất Tị.... Tuy nhiên những năm ở trên có khoảng cách khá xa mà năm 2016 là năm tốt nhất. Đó là mình tư vấn, còn việc quyết định phụ thuộc vào 2 vợ chồng bạn.. Đây cũng có 1 cặp trùng, bạn tìm hiểu nhé!Theo mình vợ chồng bạn có thể sinh con đầu năm 2014 Giáp Ngọ, chịu vất vả 2 năm đến năm 2016 Bính Thân sinh con út. Gia đình sẽ trở nên khá tốt và thuận lợi trong mọi công việc và rất bền. Nên sinh gái trước trai sau...... Còn đây là những năm tốt để vợ chồng bạn có thể sinh con 2016 Bính Thân 2019 Kỷ Hợi, 2024 Giáp Thìn 2025 Ất Tị.... Tuy nhiên những năm ở trên có khoảng cách khá xa mà năm 2016 là năm tốt nhất. Đó là mình tư vấn, còn việc quyết định phụ thuộc vào 2 vợ chồng bạn..
 5. Vợ chồng bạn sinh được con năm 2014 Giáp Ngọ thì thuận lợi cho cả cha lẫn mẹ. Năm 2015 cũng là năm tốt vì con và mẹ rất hợp nhau, tuy nhiên cha sẽ phải vất vả hơn trong công việc... Điều quan trọng là phải chọn được năm sinh con út tốt thì mới lâu bền được. Con út có những năm tốt gần nhất là 2021 Tân Sửu hoặc 2022 Nhâm Dần
 6. Vợ chồng sinh con đầu năm 2014 Giáp Ngọ tốt. Năm tiếp theo để sinh con là năm 2017 Đinh Dậu và cũng nên chọn đây là con út
 7. Năm tốt gần nhất để sinh con là năm 2017 Đinh Dậu. Tuy nhiên bé Tân Mão là con út thì gia đình cũng tốt rồi..
 8. Vợ chồng nhà này nếu sinh luôn năm 2014 thì dày quá nhỉ? Năm 2014 Giáp Ngọ là 1 năm tốt để vợ chồng này sinh con út nhưng theo mình nghĩ thì nên sinh năm 2015 Ất Mùi vì dù sao năm này cũng là năm tốt hơn 2014 nhiều, gia đình sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn và cũng đỡ khoảng cách giữa 2 bé sát nhau quá, sẽ đỡ được vất vả ban đầu hơn trong khâu chăm sóc trẻ
 9. Gia đình này sinh con út năm 2012 Nhâm Thìn là tốt lắm rồi, chẳng phải gia đạo đang tốt lên lắm sao, thời điểm trước khi sinh bé 2012 thì gia đình vất vả hơn. Em nghĩ anh chị nên dừng bé út ở 2012, bé càng lớn thì gia đình càng phát triển theo đó. Nhưng nếu anh chị vẫn muốn sinh thêm bé nữa thì năm gần tốt nhất là 2017 Đinh Dậu
 10. Vợ chồng này sinh con đầu năm 2015 Ất Mùi cũng tốt, tuy rằng cha có vất vả chút, và con hợp mẹ hơn cha. Nên sinh con út năm 2018 Mậu Tuất hoặc 2019 Kỷ Hợi. gia đình sẽ luôn phát triển tốt và bền. Sinh con nên ưu tiên gái trước trai sau.
 11. Những năm tốt gần đã tư vấn giúp vợ chồng bạn rồi nhưng bạn ko sinh được....và sau năm 2017 Đinh Dậu sẽ có năm 2024 là năm tốt gần nhất để vợ chồng bạn có thể sinh con. Có năm nào tốt thì đều tư vấn rồi. Những năm còn lại đều là những năm con khắc cha hoăc mẹ hoặc cả 2....
 12. Sao vừa mới lấy nhau xong được chưa đầy một tháng mà lại nghĩ đến chuyện ko ở được với nhau lâu thế? Chắc sau này cứ hễ trong cuộc sống vợ chồng có xung đột gì là lại nghĩ ngay đến điều này nhỉ? Vậy thì làm sao sống tốt được đây. Ko biết là tình hình mong muốn có con của vợ chồng như thế nào, nhưng nghĩ chắc cũng có tuổi rồi nên mong có con luôn. Nếu xác định có con luôn thì nên sinh con đầu năm 2014 Giáp Ngọ và con út sinh 2016 Bính Thân hoặc 2020 Canh Tý là rất tốt
 13. Gia đình này sinh con vào năm 2022 và 2023 có sợ mệnh mẹ con khắc nhau ko anh Thiên Luân? Sau năm 2017 Đinh Dậu, thì em thấy vợ chồng này khó chọn được năm sinh thực sự tốt cho đến tận năm 2024-2026.
 14. Năm 2015 Ất Mùi thì con hợp mẹ hơn cha và cha cũng sẽ trở nên vất vả hơn nhiều vì Thiên Can cha con Tân - Ất tương khắc
 15. Nên sinh bé tiếp theo vào năm 2015 Ất Mùi hoặc nếu có thể chờ lâu hơn nữa sinh bé út vào năm 2019 Kỷ Hợi thì tuyệt vời
 16. Bé đầu 2012 Nhâm Thìn khá hợp với cha mẹ. Chắc chắn gia đình đang rất khá giả và ổn định về mặt kinh tế. Đặc biệt là người cha, công việc đang thuận lợi và phát triển tốt. Vợ chồng đang có dự định sinh bé nữa năm 2014 Giáp Ngọ,..Đây cũng là 1 năm có thể sinh con nhưng thực sự thì lại ko tốt như năm 2012, khi sinh bé năm 2014 thì người cha sẽ có nhiều thay đổi trong công việc và sẽ vất vả hơn. Tuy nhiên về lâu về dài thì ổn định. Nếu thực sự tôt thì có lẽ phải chờ đến năm 2022 Nhâm Dần
 17. Vợ chồng bạn ko nên sinh vào năm 2015 Ất Mùi, đặc biệt nếu chọn làm con út, vì mệnh mẹ con khắc nhau. Nên sinh bé út vào năm 2017 Đinh Dậu, là năm rất tốt và gần nhất đó.
 18. Năm 2014 Giáp Ngọ mệnh Kim tương khắc với mệnh Mộc của mẹ. địa chi cha con trực xung nên ko phải là năm tốt. Năm tốt để sinh con út là 2016 Bính Thân hoặc 2017 Đinh Dậu cũng tốt
 19. Để được tư vấn về Tử Vi, chị qua mục Tử Vi gửi bài kèm link lá số lấy từ diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn rồi đặt những câu hỏi cụ thể để được giải đáp chị nhé.
 20. Bé 2012 Nhâm Thìn chính là cầu nối hoá giải xung khắc giữa cha mẹ. Vì vậy sinh bé 2012 này là khá tốt đối với anh chị đó. Bé giúp gia đạo tốt lên, công danh sự nghiệp của người cha cũng phát triển theo chiều hướng khá tốt và bền. Từ khi bé sinh gia, người cha cũng thuận lợi hơn trong công việc. Còn việc sinh thêm nữa hay ko là do anh chị quyết định thôi. Nếu anh chị muốn sinh thêm bé út thì năm gần nhất là năm 2014 Giáp Ngọ hoặc xa hơn thì có năm 2021 Tân Sửu, 2 năm này đều là những năm tốt, tuy nhiên ko tốt được như năm 2012. Chúc gia đình anh chị luôn thành công
 21. Con trai đầu 2012 Nhâm Thìn ko hợp với mẹ đâu. Mệnh mẹ con đều dương Hoả, địa chi lại trực xung, con sau này ko thích ở gần cha mẹ. Con hợp cha hơn mẹ, công việc cha vẫn có chút thuận lợi, tuy nhiên người mẹ thì lại vất vả hơn. Năm tốt gần nhất để anh chị sinh con út là năm 2019 Kỷ Hợi. Sinh bé này ra sự nghiệp của người cha phất lên khá mạnh
 22. Bác ơi, mong bác xem giúp cháu Trong năm nay cháu hao hụt tiền nhiều quá, trong những tháng cuối năm và sang năm sau tình hình tài chính của cháu ra sao bác ơi? Công việc của cháu chưa ổn định và thất thường. Liệu sang năm tới công việc có ổn và tốt hơn ko bác? Năm tới cháu có biến cố gì lớn xảy ra ko? Cháu cần lưu ý những điều gì? Về tình duyên vợ con cháu ra sao? Con cái cháu sau nay thế nào ạ? http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cảm ơn bác và chúc bác luôn mạnh khoẻ vui tươi
 23. Chào anh chị, Chuyên mục Luận Tuổi Lạc Việt là để giúp các cặp vợ chồng chọn được năm sinh con tốt hợp với cha mẹ, để cha mẹ được thuận lợi hơn và gia đình phát triển tốt. Vì vậy khi luận tuổi, sẽ chỉ xét đến sự xung hợp giữa con cái và cha mẹ, cha mẹ có được thuận lợi thì đồng nghĩa với việc gia đình phát triển lên, con cái chính là mục đích của cha mẹ, vì vậy khi gia đình phát triển tốt thì con cái mới được sống trong môi trường tốt....Và việc xung hợp giữa các anh chị em trong gia đình ko ảnh hưởng gì đến sự phát triển của gia đình cả, và sau này anh chị em cũng k ở cùng nhau, mỗi người lại có 1 cuộc sống và gia đình riêng nên anh chị ko nên băn khoăn việc hợp hay ko giữa những đứa trẻ...Và cũng chỉ 2 năm 2014 và 2015 là những năm tốt gần nhất để anh chị sinh con út
 24. Thấy cách xưng hô của bạn này đã thấy ko hợp lý rồi... rồi lại than vãn về vợ sau này...thấy nản...mình nghĩ bạn sẽ được nhờ vợ nhiều hơn bản thân đó....
 25. Có thể sinh bé út năm 2014 Giáp Ngọ, tốt hơn nữa là năm 2015 Ất Mùi, bé này chính là cầu nối giúp cha mẹ khỏi khắc khẩu, gia đình hoà thuận, phát triển rất tốt và bền vững. Chúc gia đình hạnh phúc và thành công