• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

harry

Hội viên
 • Số nội dung

  616
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by harry

 1. 2 bạn nếu mong muốn có con luôn thì có thế sinh luôn bé năm 2014 nhưng nên chắc chắn sinh con út vào năm 2017 Đinh Dậu nhé.
 2. Năm gần tốt nhất chính là năm 2015 Ất Mùi đó bạn, nếu sinh được vào năm này thì sinh luôn đi gia đình sẽ phát triển rất tốt. 2 bé cách nhau 4 tuổi là đẹp rồi đó. Nếu ko thì phải chờ lâu đến năm 2018 Mậu Tuất hoặc 2019 Kỷ Hợi tuy nhiên cha sẽ chịu vất vả trong công việc nhưng về lâu dài sẽ tốt, gia đạo luôn phát triển xa hơn nữa thì 2022 Nhâm Dần hoặc 2023 Quý Mão
 3. Bé đầu bướng bỉnh và khó bảo là đúng thôi, bé càng lớn càng bướng. Năm tốt nhất để vợ chồng bạn sinh con út đó chính là 2016 Bính Thân. Đảm bảo gia đạo phát triển tốt lên 1 cách nhanh chóng và kinh tế gia đình cũng phát triển rất mạnh
 4. Những tháng tốt để cho 2 bạn cưới là 1,6 và 12 AL. ỷ Hợi. Về con cái, trong khoảng thời gian gần nhất thì có 2 năm là rất tốt đó là 2015 Ất Mùi và 2019 Kỷ Hợi. Nếu sinh 2 bé vào 2 năm này thì rất đẹp.Bé đầu 2015 và chọn 2019 là bé út thì đảm bảo gia đình phát triển rất mạnh. Nhưng như bạn muốn sinh 3 thì bạn muốn sinh 2 bé đầu năm nào cũng được nhưng cố gắng 2019 là bé út nhé, đó là năm tuyệt vời cho vợ chồng bạn...
 5. Chào anh chị,Gia đình chị tốt lên dần đúng là nhờ vào bé đầu 2007 Đinh Hợi, mệnh Thổ hợp với Hoả mệnh của cả cha mẹ. Từ khi sinh bé ra cha mẹ thuận lợi hơn trong mọi việc, đặc biệt là cha, công việc tốt hơn. Nhưng kể từ khi sinh bé 2009, cha mẹ lại bắt đầu khó khăn và vất vả, mọi việc có xu hướng đi xuống, gia đạo lai k được như trước. Nhưng vì đây là bé gái nên cái xấu nó chiết giảm bớt đi phần nào nhưng vẫn k tốt được. Bé gái 2009 này giường như rất bướng bỉnh, khó bảo và cứng đầu vì mệnh bé khắc chế được cả cha lẫn mẹ. Ko biết chị gặp người kia ở đâu nhưng theo Luận Tuổi Lạc Việt. Nếu bé út sinh vào năm 2015 Ất Mùi mệnh Kim thì ko hề tốt 1 chút nào. Vì mệnh cha mẹ xung khắc mệnh con, con sinh ra sức khoẻ k tốt và hay ốm yếu. Từ 2014 đến 2017 ko phải là những năm tốt để anh chị sinh con út đâu. Năm tốt gần nhất chỉ có thể là 2018 Mậu Tuất thôi ạ. Đó là những lời tư vấn của em, còn việc anh chị quyết định sinh năm nào lại là quyền anh chị. Chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc và thành cồng
 6. Bé gái đầu 2012 mệnh Hoả xung khắc với cả cha lẫn mẹ rất không tốt. Con rất ương bướng và cha mẹ cũng khá vất vả... Bé thứ 2 có thế sinh vào năm 2014 Giáp Ngọ và bé út sinh năm 2017 Đinh Dậu nếu tốt hơn nữa thì sinh bé út vào năm 2021 Tân Sửu thì tuyệt vời. Gia đình phất lên mạnh vợ chồng an hưởng tới già
 7. Ba thành viên này cần đọc kỹ nội quy và phần chú ý trước khi post bài xin tư vấn nhé, đặc biệt bạn mymy1002 cần phải viết tiếng Việt có dấu ko thì sẽ bị xoá bài khoá tài khoản đó
 8. Đây là mục xem Tử Vi bạn nhé? Bạn cần đọc kỹ trước khi post bài chứ? Có hẳn 1 chuyên mục Luận Tuổi cơ mà bạn
 9. 1982 là Nhâm Tuất chứ ko phải Nhâm Ngọ nhé? Con đầu 2012 Nhâm Thìn, mệnh Hoả khắc mệnh mẹ Kim như vậy là ko tốt, con sẽ rất bướng và khó bảo. Cha con thì trực xung nên sau này k hợp tính nhau, con k thích ở gần cha mẹ và có xu hướng sống xa gia đình. Vợ chồng chắc giờ cũng đang cảm thấy nhiều vất vả hơn. Sinh con út năm 2017 Đinh Dậu thì gia đình sẽ phát triển tốt lên và cha mẹ cũng hết vất vả
 10. Năm gần nhất có thể sinh là 2018 Mậu Tuất anh chị nhé
 11. Bé Kỷ Sửu mệnh Thuỷ được mệnh mẹ Kim sinh là rất tốt. Địa chi mẹ con Tý Sửu nhị hợp cũng rất tốt. Tuy nhiên cha con Sửu Mùi trực xung, con và cha sau này sẽ k hợp nhau và con có xu hướng sống xa gia đình. Năm này k phải là xấu, cũng được gọi là tốt nhưng 1 bé có ít quá ko? Em nghĩ anh chị nên sinh 2 bé và bé út vào năm 2016 là tốt nhất. Khi sinh bé út vào năm này, chắc chắn ra đình sẽ khởi sắc rất nhanh, cả cha và mẹ đều thuận lợi lên trong công việc và mọi khó khăn sẽ được giải hết đó. Nhưng đó chỉ là tư vấn của em, còn quyết định và anh chị muốn như thế nào thì lại là quyền của a chị rồi. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và thành công
 12. Bạn đang muốn tư vấn theo Lạc Thư Hoa Giáp hay Lục Thập Hoa Giáp đây mà phải chơi nước đôi như vậy? Diễn đàn chỉ tư vấn theo Lạc Thư Hoa Giáp và sẽ chỉ tư vấn cho những ai đã tìm hiểu và tin vào Luận Tuổi Lạc Việt bạn nhé.
 13. Năm 2014 và 2015 cùng mệnh kim với cha mẹ thì hoà bình, tuy nhiên về địa chi thì 2014 mẹ con Tý - Ngọ trực xung, 2015 cha con Sửu-Mùi trực xung. Con cái sau này k hợp tính cha mẹ và sẽ k thích ở gần cha mẹ, có xu hướng đi xa ra đình. Tuy nhiên do thấy a chị cũng lớn tuổi và mong muốn có con ngay và đây là con đầu nên a chị sinh năm nào cũng được. Miễn sao sinh con út vào năm tốt là gia đình sẽ luôn tốt thôi. 3 năm em kể trên thì năm nào cũng là những năm tốt rồi. Con hợp cả cha lẫn mẹ nên a chị sinh năm nào cũng tốt như nhau. Nhưng em nghĩ a chị sinh bé 2016 Bính Thân là con út vì gần nhất và tốt hơn 2017 một chút nếu đợi đến 2020 thì có lẽ cũng hơi lâu đó
 14. Những năm tốt để vợ chồng anh chị sinh con là 2016 Bính Thân, 2017 Đinh Dậu 2020 Canh Tý
 15. Nếu vợ chồng bận muốn có con luôn thì sinh 2014. 2015 thì cha con ko trực xung nên tốt hơn 2014. 2017 cũng tốt để sinh con, mênh mẹ con âm dương hoà hợp, thiên can cha con cũng hợp. Nhưng 2019 vẫn là năm tốt nhất để sinh con út. Vợ chồng bạn cũng đang muốn sinh 3 bé, vì vậy bạn hãy sinh con theo dự tính của bạn. Con đầu 2015, thứ 2 vào năm 2017 và thứ 3 vào 2019.
 16. Vì vợ chồng bạn đang mong có con thì sinh luôn năm 2014 cũng được. Năm 2014 Giáp Ngọ con mệnh và địa chi tương sinh tương hợp với mẹ rất tốt, tuy nhiên 2 cha con sau này sẽ ko hợp nhau, và con k thích sống gần cha. Năm 2015 Ất Mùi cũng là 1 năm tốt để vợ chồng bạn sinh con. Và năm tốt tiếp theo và tốt hơn những năm trước là 2019 Kỷ Hợi. Năm này con rất hợp với cha mẹ. Nên sinh bé út vào năm này vì bé này khi sinh ra sẽ giúp cha mẹ thuận lợi về mọi mặt. công việc tiến triển rất tốt. có thể thăng tiến cao. Về gia đạo thì phát triển và bền vững đến già. Vợ chồng bạn nên sinh 2 bé thôi, con đầu 2014 hoặc 2015, con út 2019 là đẹp lắm đó. Vì để tìm được tốt thứ 3 nữa để sinh con út thì xa lắm mà lại k đẹp bằng 2019 đâu. Chúc vợ chồng bạn luôn thành công và hạnh phúc
 17. 2 năm này tốt như nhau bạn nhé? Nhưng như mình tư vấn trên, khoảng thời gian từ 2013 đến 2018 hoặc 2019 cũng hơi xa, như vậy 2 vợ chồng phải chịu vất vả khá dài đó. Vì vậy mình muốn khuyên bạn để bớt vất vả hơn thì 2015 bạn hãy sinh 1 bé để vợ chồng được thuận lợi hơn trong mọi việc. Vì đây cũng là năm tốt rồi. Rồi sau đó tính tiếp đến bé út vào năm 2018 hoặc 2019 nếu muốn gia đình phát triển hơn nữa và nếu muốn sinh thêm bé thứ 3. Cố gắng sinh có trai có gái nhé.
 18. Chào anh chị, Bé đầu 2013 Quý Tỵ mệnh Hoả rất hợp với cha mẹ, Mệnh và địa chi mẹ con đều tương sinh, Thiên Can cha con cũng tương hợp. Chắc rằng bắt đầu từ năm 2013 vợ chồng anh chị đều thuận lợi hơn trong mọi việc. Công việc cũng sẽ phát triển tốt lên. Năm gần nhất để a chị có thể sinh con út là 2016 Bính Thân. Tuy rằng năm này ko tốt như 2013 nhưng đó là năm gần nhất rồi ạ. Chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc và thành công
 19. Chào bạn Bé 2013 Quy Tỵ mệnh Hoả bị mệnh cha mẹ khắc, Thiên Can cha con cũng xung khăc, bé chắc hay quấy khóc và cha mẹ cũng bắt đầu vất vả hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, đó mới chỉ là con đầu. Quan trọng là con út vợ chồng bạn sinh vào năm Mậu Tuất 2018 hoặc Kỷ Hợi 2019 thì đảm bảo mọi khó khăn sẽ tiêu tan hết, gia đình sẽ phát triển tốt và phất lên rất nhanh, đảm bảo bền vững tới già. Nhưng thời gian từ năm 2013 đến 2018 hoặc 2019 cũng khá lâu. Khó khăn 1 thời gian dai thì k ai muốn, giữa khoảng đó có năm 2014 Giáp Ngọ và 2015 Ất Mùi cũng là 2 năm tốt, nhưng 2014 thì sát quá. 2015 Ất Mùi bạn có thể sinh bé và cũng có thể làm bé út được. Nếu sinh bé út 2015 Ất Mùi thì mọi khó khắn cũng sẽ hết đối với vợ chồng bạn, giao đạo cũng sẽ phát triển tốt, công việc của vợ chồng bạn cũng khởi sắc lên. Nếu có ý định sinh bé thứ 3 và muốn gia đình tốt hơn nữa thì sinh vào năm 2018 hoặc 2019 nhé bạn. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và thành công
 20. Bạn yên tâm nhé! Nếu đúng là giờ sinh cả 2 người thì 2 người sẽ là vợ chồng đó, chỉ là đang gặp khó khăn ban đầu thôi, rồi sẽ vượt qua hết
 21. Bạn đã được Quản Tri Viên trả lời là KHÔNG rồi mà sao vẫn spam nhiều thế? Bạn hãy đọc những phần chú ý để hiểu thêm. 2 người đồng tuổi thì là hoà bình chứ có gì là xung khắc đâu? Xét cung Phi chỉ giành cho Phong Thuỷ, vì vậy tuyệt mạng ko tính đến trong Luận Tuổi Lạc Việt bạn nhé? Bạn nói bạn phải cỗ gắng thuyết phục để bạn trai giữ được niềm tin? Trong tình yêu đích thực thì ko có xung khắc đâu nhé! Nếu tình yêu của bạn trai bạn đủ lớn thì bạn ấy đã cùng bạn vượt lên để thuyết phục gia đình chứ k phải để bạn phải 1 bên thuyết phục gia đình, 1 bên thuyết phục bạn trai như vậy đâu
 22. Anh chị có thể sinh bé út vào năm 2017 Đinh Dậu, Mệnh mẹ con tương sinh với nhau. Thiên Can cha con cũng hoà hợp, công việc của cha sẽ đỡ vất vả hơn nhiều đó. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc và thành công
 23. Chào anh chị, Theo như tuổi gia đình anh chị, thì e thấy hiện tại bé út nhà a chị có tương quan tuổi khá tốt với mẹ. Vì vậy đã đạt ở mức tốt rồi. E thấy gia đình anh chị cũng đang khởi sắc hơn đó chứ? tuy rằng cha có hơi 1 chút vất vả nhưng về lâu về dài thì khá tốt. E nghĩ bé 2012 Nhâm Thìn có thể làm bé út là tốt rồi. Hay anh chị vẫn có ý định sinh thêm 1 bé nữa vì chưa có con trai vậy?
 24. Bác Thiên Luân chắc bận rộn quá thôi nên chưa có thời gian trả lời bạn được. Và dù sao thì những năm bạn đã được tư vấn là những năm tốt nhất rồi. Nếu sinh năm 2016 Bính Thân thì địa chi mẹ con Dần-Thân xung nhau sau này con sẽ k thích sống gần cha mẹ và mẹ con k hợp nhau đâu...dù sao thì đó mới là con đầu sinh hay k là do vợ chồng bạn, con út mới quan trọng. Năm 2019 Kỷ Hợi là năm tốt nhất để sinh con út rồi, ko tìm được năm nào tốt hơn nữa đâu bạn.
 25. Năm 2015 Mệnh và Địa Chi mẹ con rất hợp như vậy cũng là tốt. Cha con trực xung thì sau này cha con k hợp tính nhau, hay cãi cọ và ko thích ở gần nhau. Sau này con sẽ thích sống xa gia đình. Nếu tránh xung thì vợ chồng bạn sinh con đầu năm 2014. Những năm mà mình đã liệt kê trước đó là những năm đạt ở mức ổn rồi Nhưng quan trọng là con út. Khi mình tư vấn mình sẽ quan tâm đến tuổi của cha mẹ và sẽ chọn năm nào tốt gần nhất có thể để giúp các cặp k phải chờ lâu. Vì vậy mình đã tư vấn năm 2018 Mậu Tuất. Cũng có mệnh và địa chi hợp mẹ, tuy nhiên Thiên Can thì lại có phần xung với cha, vì vậy người cha sẽ phải vất vả chút nhưng về lâu về dài thì gia đình đạt ở mức tốt. Thường ưu tiên con hợp mẹ hơn vì mình luôn quan niệm "Phúc Đức tại mẫu". Trong 3 năm bạn đề cập trên thì năm 2022 Nhâm Dần đúng là tốt nhất vì có Mệnh hợp mẹ và thiên can cũng tương sinh với cha Nhâm Thuỷ sinh Ất Mộc. Nhưng sợ rằng quá xa đối với vợ chồng bạn nên đã k tư vấn