• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phương thảo 88

Hội viên
 • Số nội dung

  59
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

9 Neutral

About phương thảo 88

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu chào bác Thiên Sứ. Bác ơi, hiện tại bố mẹ cháu đáng có ý định mua một mảnh đất hướng Đông Nam. Bố cháu tuổi Tân Sửu, mẹ cháu tuổi Đinh Mùi, cháu tuổi Mậu Thìn, còn em trai cháu tuổi Canh Ngọ. Nhiều người nói tuổi bố mẹ cháu năm nay đều phạm Thái Tuế, ko nên mua và bố mẹ cháu vẫn phân vân chưa quyết định. Cháu kính mong bác bấm độn giúp gia đình cháu một quẻ xem gia đình cháu có nên mua mảnh đất đó hay không. Cháu hỏi vào lúc 15h18' ngày 02/03 âm lịch. Cháu gái rất mong tin bác.
 2. Cháu kính chào bác Thiên Sứ. Hiện tại cháu có một việc này muốn xin bác tư vấn giúp. Cháu và một người đồng cấp nữa đang muốn yêu cầu sếp tăng lương nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn và chưa tìm được dịp thuận lợi để nói chuyện với sếp. Dạ thưa bác, bác cho cháu hỏi đề nghị của cháu sẽ được sếp chấp thuận không? Kết quả cụ thể sẽ như thế nào ạ. Cháu sinh giờ Ngọ ngày 29/9/1988 âm lịch. Cháu hỏi vào lúc 23h25' ngày 16/2/2015 âm lịch. Cháu rất mong nhận được hồi âm của bác. Cháu chân thành cảm ơn.
 3. Những ngày này tay của cháu bị sưng phù nên rất đau buốt nhưng cháu thực sự vui và cảm thấy có niềm tin khi đọc tin bác. Sáng nay cháu có trình bày với sếp về việc xin nghỉ sớm để về quê dưỡng thương. Nhưng sếp cháu nói vì event tới của công ty diễn ra ngày 8/2 này cần cháu có mặt nên cháu ko thể nghỉ được. Chiều nay cháu đã mua vé bay vào lúc 17h ngày 9/2 (là ngày 21/12 âm lịch) bác ạ. Cháu cảm ơn bác thật nhiều, vì đã tiếp thêm cho cháu niềm tin và nghị lực. Cháu sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày này và đón đợi những điều tốt đẹp. Cháu cũng xin chúc bác và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui.
 4. Cháu chào bác Thiên Sứ. Bác ơi, khi viết những dòng này cho bác, cháu vẫn còn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi và đau đớn. Vào buổi chiều thứ 6 vừa rồi (lúc đó là giờ Mùi ngày 11/12 âm lịch), khi chị đồng nghiệp đang chở cháu đi trên đường thuộc Q6 thì cháu bị cướp sau đó ngã xuống và gãy tay. Bác sĩ nói cháu bó bột 5 tuần sau đó mới đi tháo bột. Cháu ở trong này một mình nên khi bị vậy thì ko thuận tiện trong sinh hoạt thường ngày. Bố mẹ cháu ở ngoài Bắc nên cháu cũng ko dám báo sợ bố mẹ cháu lo lắng nhiều. Cháu đang có ý định đổi vé về Tết sớm nhưng phân vân giữa ngày 15,16/12 âm lịch hoặc ngày 20, 21/12 âm lịch. Bác ơi, xin bác chỉ bảo cho cháu nên đi ngày nào được thuận lợi. Cháu ở đây chỉ có một mình, giờ lại chỉ có 1 tay hoạt động được nên mọi việc sẽ khó khăn hơn. Bác sĩ nói với cháu là khi tay bị như này rồi thì sau này sẽ rất yếu. Phải chú ý khi mang, bê vác vật nặng. Cháu đã lo lắng và khóc rất nhiều. Cháu kính mong bác xem giúp cháu 1 quẻ trong năm Mùi này của cháu có gặp vận hạn gì nữa ko. Cháu mong và đợi tin bác rất nhiều.
 5. Hi, cháu chào bác. Cháu cứ nghĩ là "duyên" nói chuyện với bác bị hết mất rồi. Cháu vui vì bác lại hồi âm.Cháu thì ko cảm nhận được rằng,cuộc đời của cháu hôm nay và mai sau sẽ nhàn hạ bác ạ T.T Cháu hiểu rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sống trên đời này ai cũng có những nỗi niềm riêng. Nhưng thực sự gia đình cháu đã đi qua biết bao nhiêu khổ đau, sóng gió. Là con gái lớn và lại là chị cả trong nhà nên suy nghĩ của cháu cũng sớm trưởng thành và nhiều lo toan. Dù vậy, cháu cũng cầu ước điều bác nói sẽ là hậu vận của cháu sau này bác ạ ^^. Cháu thì hay mơ hay mộng, hay lãng mạn viển vông. Thi thoảng một mình cũng hay lông bông đi dạo. Tuy nhiên chưa đến mức tay nhặt lá đa, chân đá ống bơ, cà la phất phơ ngoài đường đâu bác ạ.
 6. Hic, cháu xấu hổ chết mất, đã ngu dốt mà còn nhanh nhảu "cầm đèn chạy trước ô tô". Nhà cháu hướng chính Tây, nắng nóng như thiêu như đốt nên cháu cứ nghĩ hướng Tây hành Hỏa @@. Vì "ngu si tứ chi phát triển", nên chân tay cháu đều dài bác ạ ^^. Thật may mắn khi bác vẫn kiên trì và tỉ mỉ giải thích cho cháu hiểu. Cháu thật sự biết ơn vì bác đã nhẫn nại với cháu. Cháu cảm ơn bác thật nhiều. Cháu chúc bác luôn mạnh khỏe và sẽ thành công trên con đường bác đi.
 7. Dạ, cháu cảm kích nhiều lắm vì bác đã hồi âm cho cháu. Cháu đã hiểu ý bác chỉ dạy. Bác ơi, cháu còn điều thắc mắc này muốn hỏi bác. Nhưng vì trẻ người non dạ, hiểu biết chưa nhiều nên nếu cháu hỏi có gì sai mong bác đừng chê trách cháu gái ạ. Xin được bác chỉ bảo thêm... Dạ, nếu làm bể cá hoặc gương lớn trong nhà cháu thì ko phù hợp để bố trí và sắp đặt. Bác ơi, có phải hướng Tây thuộc Hỏa, nên bác dùng gương và bể cá thuộc Thủy để hóa giải phải ko ạ? Nếu vậy nhà cháu có thể sơn lại cửa ra vào màu xanh dương để hóa giải phần nào được không bác? Hoặc có thể sắp đặt lại hướng bếp nấu ăn để hóa giải hướng nhà xấu ko thưa bác? Cuối ngày rồi mà còn phiền bác nhiều nên thật ngại với bác ạ. Cháu luôn đợi và mong tin bác nhiều.
 8. Phương Thảo xin phép được post nhờ bài trong topic này của bạn Thủy vì trong mục tư vấn phong thủy mình không tạo được topic mới. Cháu chào bác Thiên Sứ. Dạ thưa bác, cháu có điều này muốn hỏi bác và tha thiết mong được bác hồi đáp. Gia đình cháu có: Bố sinh năm Tân Sửu Mẹ sinh năm Đình Mùi Cháu sinh năm Mậu Thìn Em trai cháu sinh năm Canh Ngọ Tất cả gia đình cháu đều thuộc Đông Tứ Mệnh nhưng hiện tại nhà cháu ở lại hướng chính Tây. Thưa bác, có cách nào để hóa giải hướng nhà xấu này không ạ. Cháu kính mong được bác chỉ dạy.
 9. Dạ cháu rất cảm ơn bác đã chỉ bảo thêm. Cháu sẽ ghi nhớ những lời bác nói. Cháu chúc bác nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc.
 10. Dạ, cháu vẫn đợi hồi âm của bác ^^ . Thực mong tin bác rất nhiều
 11. Dạ, cháu vô cùng cảm ơn bác đã dành thời gian hồi âm. Cháu còn 1 thắc mắc cuối này rất mong được bác chỉ dạy. Cháu được biết nữ mệnh Sát, Phá, Tham thường ko được suôn sẻ trong chuyện tình cảm. Cung Phu của cháu liệu có phải trải qua đổ vỡ ko thưa bác? Với lá số này của cháu có cần lấy chồng muộn và lấy chồng xa để giảm bớt những trắc trở ko thưa bác?
 12. Cháu chào bác ạ. Thưa bác, đây là đường link lá số tử vi vủa cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&ldate=5,5,9,29,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Năm nay cháu 26t, hiện tại chưa có người yêu. Tính ra từ trước tới giờ cháu chưa có mối tình chính thức nào cả. Cháu mong bác xem giúp cháu cung Phu này liệu có lấy được chồng ko. Nếu có, cháu mong bác chỉ giáo cho cháu biết đôi điều về người chồng tương lai sau này được ko ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn và ngóng đợi tin bác.
 13. Bác luận giải thật chi tiết và tâm huyết, hic hic. Ghen tị góa
 14. Vâng, được mất thì bao jo cũng đi cùng nhau. Cháu cũng muốn có thời gian để cân nhắc. Nhưng bên công ty mới hối thúc cháu mỗi ngày phải sớm đưa ra quyết định sang bên họ. Cháu cũng ngại sự thay đổi, chẳng hiểu sao cháu lại ì đến thế sau gần 3 năm đi làm. Ôi trời ơi xin hãy phù hộ cho con minh mẫn sáng suốt.
 15. Dạ thưa anh, em mới chuyển địa điểm làm việc nhưng vẫn làm công việc cũ. Em có nên giữ nguyên công việc hiện tại hay chuyển đổi làm công việc mới? Nhân tiện anh cho em hỏi năm nay em sẽ gặp được ý trung nhân ko? Năm nào em lên xe ngựa, dạ nhầm, lên xe hoa ạ ^^? Chồng em có đức ko ạ