• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phương thảo 88

Hội viên
 • Số nội dung

  59
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by phương thảo 88


 1. Cháu chào bác Thiên Sứ.

  Bác ơi, hiện tại bố mẹ cháu đáng có ý định mua một mảnh đất hướng Đông Nam. Bố cháu tuổi Tân Sửu, mẹ cháu tuổi Đinh Mùi, cháu tuổi Mậu Thìn, còn em trai cháu tuổi Canh Ngọ. Nhiều người nói tuổi bố mẹ cháu năm nay đều phạm Thái Tuế, ko nên mua và bố mẹ cháu vẫn phân vân chưa quyết định.

  Cháu kính mong bác bấm độn giúp gia đình cháu một quẻ xem gia đình cháu có nên mua mảnh đất đó hay không.

  Cháu hỏi vào lúc 15h18' ngày 02/03 âm lịch.

  Cháu gái rất mong tin bác.


 2. Cháu kính chào bác Thiên Sứ.

  Hiện tại cháu có một việc này muốn xin bác tư vấn giúp.

  Cháu và một người đồng cấp nữa đang muốn yêu cầu sếp tăng lương nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn và chưa tìm được dịp thuận lợi để nói chuyện với sếp. Dạ thưa bác, bác cho cháu hỏi đề nghị của cháu sẽ được sếp chấp thuận không? Kết quả cụ thể sẽ như thế nào ạ.

  Cháu sinh giờ Ngọ ngày 29/9/1988 âm lịch.

  Cháu hỏi vào lúc 23h25' ngày 16/2/2015 âm lịch.

  Cháu rất mong nhận được hồi âm của bác.

  Cháu chân thành cảm ơn.


 3. Nên đi vào ngày 15 tháng Chạp Âm lịch. Tháng này chí có một ngày này duy nhất tốt về mọi phương diện. Xuất hành ra khỏi nhà giờ Thìn từ 9 đến 11 giờ sáng.

  Tôi lên quẻ cho cô vào lúc này: Khai Tiểu Cát. Yên tâm đi. Sẽ khỏi vào mùa Xuân và nếu chưa có chồng thì tình duyên sẽ đến với cô vào năm nay. Nếu có chồng rồi thì có thể có con cái.

  Cô bé yên tâm đi. Cái giống đàn ông nó buồn cười lắm cô ạ. Ấy là cứ suy bụng tôi ra bụng người khác. Khi đã yêu rùi thì nó cứ yêu cô ạ. Tay chân có sứt sẹo thì lại là nguyên nhân để yêu cơ đấy. Đừng có lo.

  Phụ nữ muốn giữ chồng thì cách tốt nhất là tình cảm - tất nhiên phải là người chồng có nhân cách trung bình trở lên - 100 con bồ nhí cũng giăng hết. Còn cứ trang điểm, ẹo cho lắm vào thì có khi chồng lại yêu một con quỷ cái xấu hoắc.

  Chúc cô hạnh phúc.

  Những ngày này tay của cháu bị sưng phù nên rất đau buốt nhưng cháu thực sự vui và cảm thấy có niềm tin khi đọc tin bác.

  Sáng nay cháu có trình bày với sếp về việc xin nghỉ sớm để về quê dưỡng thương. Nhưng sếp cháu nói vì event tới của công ty diễn ra ngày 8/2 này cần cháu có mặt nên cháu ko thể nghỉ được. Chiều nay cháu đã mua vé bay vào lúc 17h ngày 9/2 (là ngày 21/12 âm lịch) bác ạ.

  Cháu cảm ơn bác thật nhiều, vì đã tiếp thêm cho cháu niềm tin và nghị lực. Cháu sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày này và đón đợi những điều tốt đẹp.

  Cháu cũng xin chúc bác và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui.


 4. Cháu chào bác Thiên Sứ.

  Bác ơi, khi viết những dòng này cho bác, cháu vẫn còn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi và đau đớn.

  Vào buổi chiều thứ 6 vừa rồi (lúc đó là giờ Mùi ngày 11/12 âm lịch), khi chị đồng nghiệp đang chở cháu đi trên đường thuộc Q6 thì cháu bị cướp sau đó ngã xuống và gãy tay. Bác sĩ nói cháu bó bột 5 tuần sau đó mới đi tháo bột. Cháu ở trong này một mình nên khi bị vậy thì ko thuận tiện trong sinh hoạt thường ngày. Bố mẹ cháu ở ngoài Bắc nên cháu cũng ko dám báo sợ bố mẹ cháu lo lắng nhiều. Cháu đang có ý định đổi vé về Tết sớm nhưng phân vân giữa ngày 15,16/12 âm lịch hoặc ngày 20, 21/12 âm lịch. Bác ơi, xin bác chỉ bảo cho cháu nên đi ngày nào được thuận lợi. Cháu ở đây chỉ có một mình, giờ lại chỉ có 1 tay hoạt động được nên mọi việc sẽ khó khăn hơn.

  Bác sĩ nói với cháu là khi tay bị như này rồi thì sau này sẽ rất yếu. Phải chú ý khi mang, bê vác vật nặng. Cháu đã lo lắng và khóc rất nhiều. Cháu kính mong bác xem giúp cháu 1 quẻ trong năm Mùi này của cháu có gặp vận hạn gì nữa ko. Cháu mong và đợi tin bác rất nhiều.


 5. Cô chân tay dài à! Ô ! Tốt lắm, số cô sẽ nhàn hạ suốt đời.

  Hi, cháu chào bác. Cháu cứ nghĩ là "duyên" nói chuyện với bác bị hết mất rồi. Cháu vui vì bác lại hồi âm.

  Cháu thì ko cảm nhận được rằng,cuộc đời của cháu hôm nay và mai sau sẽ nhàn hạ bác ạ T.T

  Cháu hiểu rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sống trên đời này ai cũng có những nỗi niềm riêng. Nhưng thực sự gia đình cháu đã đi qua biết bao nhiêu khổ đau, sóng gió. Là con gái lớn và lại là chị cả trong nhà nên suy nghĩ của cháu cũng sớm trưởng thành và nhiều lo toan.

  Dù vậy, cháu cũng cầu ước điều bác nói sẽ là hậu vận của cháu sau này bác ạ ^^.

  Cháu thì hay mơ hay mộng, hay lãng mạn viển vông. Thi thoảng một mình cũng hay lông bông đi dạo. Tuy nhiên chưa đến mức tay nhặt lá đa, chân đá ống bơ, cà la phất phơ ngoài đường đâu bác ạ.


 6. Tôi rất ghét trả lời những câu hỏi kiểu này. Với tôi đấy là những câu hỏi ngớ ngẩn. Nó giống như một bệnh nhân đi khám bệnh, bác sĩ bảo mổ mà còn hỏi vì sao lại phải mổ, rồi bắt bác sĩ phải giải thích rõ ràng. Nhưng đấy là nói chung. Riêng với câu hỏi của cô thì tôi lại thấy có cảm hứng trả lời.

  1/ Hướng Tây thuốc Kim, chứ không phải Hỏa. Mà cho dù nó thuộc Hỏa như hướng Nam thì cũng không phải nguyên nhân để phải đặt gương. Tri thức khoa học đã chứng minh rằng: Gương có tác dụng phản chiếu tất cả các loại bức xạ. Khi hướng nhà xấu nói chung so với trạch mệnh của thân chủ - tức là bức xạ không thích hợp - thì phải đặt gương để phản chiếu. Vậy thôi.

  2/ Còn bể cá thì tình thủy của bể cá không phải vì nó có nước, nên gọi là Thủy. Mà tình thủy chính là do sự vận động của nước vì máy bơm. Có lần tôi làm phong thủy cho một đại gia, khi tôi yêu cầu đặt bể cá thì bà mẹ của vị đại gia này tỏ ra hiểu biết - như cô vậy - phản biện tôi: "Con tôi nó mạng Hỏa, mà thầy bảo đặt bể cá để chết nó à?". Tôi trả lời: "Con bà có tắm không? Không lẽ mạng Hỏa không được tắm?".

  3/ Hướng nhà cũng chỉ là một yếu tố. Nếu nó xấu mà các cấu trúc và các yếu tố khác tốt thì vẫn không đến nỗi nào. Nhưng nếu bếp tốt và lại có cả gương không chế hướng xấu nữa thì tốt hơn.

  Cô bé thân mến.

  Bình thường ai mà hỏi tôi những câu như thế này tôi coi là khiêu khích học thuật và đi lét ngay. Nhưng cũng còn tủy theo cách đặt vấn đề và cách hỏi.

  Hic, cháu xấu hổ chết mất, đã ngu dốt mà còn nhanh nhảu "cầm đèn chạy trước ô tô". Nhà cháu hướng chính Tây, nắng nóng như thiêu như đốt nên cháu cứ nghĩ hướng Tây hành Hỏa @@. Vì "ngu si tứ chi phát triển", nên chân tay cháu đều dài bác ạ ^^.

  Thật may mắn khi bác vẫn kiên trì và tỉ mỉ giải thích cho cháu hiểu. Cháu thật sự biết ơn vì bác đã nhẫn nại với cháu.

  Cháu cảm ơn bác thật nhiều.

  Cháu chúc bác luôn mạnh khỏe và sẽ thành công trên con đường bác đi.


 7. Nếu có tiền thì làm một cái bể cá đặt ở tường phòng khách hướng ra cửa. Đằng sau bể cá có gương thay cho bức tranh thường đặt phía sau bể cá. Nếu ít tiền thì mua một cái gương treo ở tường phòng khách hướng ra cửa cũng được.

  Nhớ khi người thấp nhất trong nhà soi vào gương thì không bị cắt đầu. Nói cho dễ hiểu và cụ thể là đáy gương cách mặt đất khoảng 1 m, hoặc ngang thành ghế tiếp khách.

  Dạ, cháu cảm kích nhiều lắm vì bác đã hồi âm cho cháu. Cháu đã hiểu ý bác chỉ dạy.

  Bác ơi, cháu còn điều thắc mắc này muốn hỏi bác. Nhưng vì trẻ người non dạ, hiểu biết chưa nhiều nên nếu cháu hỏi có gì sai mong bác đừng chê trách cháu gái ạ. Xin được bác chỉ bảo thêm...

  Dạ, nếu làm bể cá hoặc gương lớn trong nhà cháu thì ko phù hợp để bố trí và sắp đặt. Bác ơi, có phải hướng Tây thuộc Hỏa, nên bác dùng gương và bể cá thuộc Thủy để hóa giải phải ko ạ? Nếu vậy nhà cháu có thể sơn lại cửa ra vào màu xanh dương để hóa giải phần nào được không bác? Hoặc có thể sắp đặt lại hướng bếp nấu ăn để hóa giải hướng nhà xấu ko thưa bác?

  Cuối ngày rồi mà còn phiền bác nhiều nên thật ngại với bác ạ. Cháu luôn đợi và mong tin bác nhiều.


 8. Phương Thảo xin phép được post nhờ bài trong topic này của bạn Thủy vì trong mục tư vấn phong thủy mình không tạo được topic mới. 

   

  Cháu chào bác Thiên Sứ.

  Dạ thưa bác, cháu có điều này muốn hỏi bác và tha thiết mong được bác hồi đáp.

   

  Gia đình cháu có:

  Bố sinh năm Tân Sửu

  Mẹ sinh năm Đình Mùi

  Cháu sinh năm Mậu Thìn

  Em trai cháu sinh năm Canh Ngọ

   

  Tất cả gia đình cháu đều thuộc Đông Tứ Mệnh nhưng hiện tại nhà cháu ở lại hướng chính Tây. 

  Thưa bác, có cách nào để hóa giải hướng nhà xấu này không ạ. Cháu kính mong được bác chỉ dạy.


 9. Số cháu phải lấy chồng xa hay chồng là người phương xa, lấy nhau cũng dễ dàng nhưng chắc cũng có thời gian nào đó vợ chồng cũng phải có sự ly cách.

  Cháu nên làm phước làm việc thiện , tâm nên giữ đức làm cốt, thì may ra mới thọ, nếu không bị tai nạn thì cũng bị bệnh nan y cần phải mỗ xẻ mới có thể sông lâu được .

  Dạ cháu rất cảm ơn bác đã chỉ bảo thêm. Cháu sẽ ghi nhớ những lời bác nói. Cháu chúc bác nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc.


 10. Số nầy lấy được chồng hiền đẹp trai và sang có thể bằng tuổi hay gần bằng tuổi 2 vợ chồng rất tâm đầu ý hợp lúc còn trẻ về già thì lạnh nhạt, chồng dạng người trung bình không cao da trắng mặt đầy đặn hơi tròn người tính nhân hậu nhưng nghiêm nghị gioỉ giang khéo tay biết nhiều việc thích ăn miếng ngon mặt đồ đẹp ăn nói có sự khách sáo đôií với người ngoài nhìn thấy dễ nhưng bên trong hơi khó tánh là người cẩn thận và tiêu xài đâu vào đó, gặp nhau dễ dàng cưới hỏi cũng dễ. Nếu 1-2-3 năm nữa mà chưa có dấu hiệu lên xe hoa thì đợi đến 31t vậy !

  Dạ, cháu vô cùng cảm ơn bác đã dành thời gian hồi âm. Cháu còn 1 thắc mắc cuối này rất mong được bác chỉ dạy. Cháu được biết nữ mệnh Sát, Phá, Tham thường ko được suôn sẻ trong chuyện tình cảm. Cung Phu của cháu liệu có phải trải qua đổ vỡ ko thưa bác? Với lá số này của cháu có cần lấy chồng muộn và lấy chồng xa để giảm bớt những trắc trở ko thưa bác?


 11. Cháu chào bác ạ. Thưa bác, đây là đường link lá số tử vi vủa cháu:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&ldate=5,5,9,29,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

  Năm nay cháu 26t, hiện tại chưa có người yêu. Tính ra từ trước tới giờ cháu chưa có mối tình chính thức nào cả. Cháu mong bác xem giúp cháu cung Phu này liệu có lấy được chồng ko. Nếu có, cháu mong bác chỉ giáo cho cháu biết đôi điều về người chồng tương lai sau này được ko ạ.

  Cháu xin chân thành cảm ơn và ngóng đợi tin bác.


 12. Đây là lá số không đẹp bởi vì sao Thái dương và Thái âm đồng cung tại Sửu lại gặp Đà La và Hóa Kỵ án tại cung này.

  bạn sinh giờ này thì có các câu Phú sau cho bạn:

  " Mấy người bất hiển công danh

  Bởi vì Nhật Nguyệt đồng tranh sửu mùi"

  và : "Nhật nguyệt gặp Đà Linh chốn hãm

  Hóa Kỵ gia ám mục thanh manh".

  " Thiên Tài gặp Nhật bất minh

  Tính ưa lếu láo những khinh phật thần".

  Tôi sẽ nói riêng về cung mệnh của bạn nếu bạn thấy đúng thì lá số này đúng giờ sinh của bạn:

  - Thứ nhất : bạn là người nói như ca từ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là " mình hạc sương mai"- người nhỏ nhắn , và đương nhiên là có mục tật (cận hoặc loạn thị) chắc cũng phải có cái kính to như của NS họ Trịnh kia.

  - Thứ 2 : Là người ưa làm dáng, thường có tính chậm chạp lề mề, Không có gì làm cho bạn phải vội vàng cả. Như vậy thì những gì thuộc cần phải nhanh chống hưởng lợi thì bạn chấp nhận thua thiệt hơn là phải tranh dành.

  Thứ 3: Là người thường có tính chất âm thầm ngấm ngầm nên những suy nghĩ thực của bạn thường ít ai biết được. Nếu bạn một khi đã hạ quyết tâm thì dám làm những chuyện mà người khác e dè, khiến người ta phải nể sợ. Nhưng lại là người dễ bị rủ rê lôi kéo cụ thể hơn là bạn nếu có một đám người nào đó rủ rê bạn làm điều gì đó thì bạn nghe ngay mà không cần hậu quả,

  Thứ 4: Với cung mệnh này bạn là người bất thân bất sơ kể cả với bố mẹ anh chị em ruột không thân thiết một ai dường như với bạn chỉ có nguyên tắc nào đó với chính mình không quá thân thiết hay quá sơ một ai với bạn mọi người đều có cái gì đó giống nhau trong mắt bạn.

  Thứ 5: cái giở nhất của bạn là cung mệnh có sao Hóa Kỵ đây là cách ganh ghét, ganh ghét một cách mù quáng đối với tình yêu thì chỉ sợ người yêu mình có các cô gái khác. Với bạn bè hay người thân thì bất cứ những ai tỏ ra hơn bạn điều gì thì đó là điều mà bạn đố kỵ với người ta, vì điều này mà thói xoi mói luôn có trong bạn bạn không ưa hoặc không thích những ai có cái gì mà bạn không có được. Đây chính là điều đang cản trở cuộc đời bạn kể cả tình cảm lẫn công việc.

  Nó như một mối dây nhợ chằng chít lấy cuộc đời bạn. Bình thường nếu bạn không gây ra thị phi thì thị phi cũng tự tìm bạn gây sự đây còn là sự cản trở cản ngăn của cuộc đời bạn.

  TRả lời cho câu hỏi cơ hội học lên nữa không???

  Chính thức trong năm ngoái bạn đã có cơ hội để học mà lẽ gì mà bạn không học?? Năm nay bạn lại có cơ hội nữa nhưng cơ hội bạn nên nắm bắt cơ hội của năm nay nếu không sẽ phải mất thêm 4 năm nữa.

  Năm nay có sự thay đổi mang tính bước ngoặt về công việc đó bạn cần nắm bắt khi cơ hội đến trong vòng 3 tháng 6,7,8 Âm lịch OK! chúc bạn thành công.

  -

  Bác luận giải thật chi tiết và tâm huyết, hic hic.

  Ghen tị góa Posted Image


 13. Năm nay sẽ gặp ngựa nhưng lên xe thì chưa!

  Lời khuyên chó cháu: Trong mọi việc nên bình tĩnh suy xét trước sau không được nóng vội, càng nóng vội càng đánh mất mình, tự tin là cái đáng quý (cháu có điều này) nhưng tự tin thái quá thành kiêu ngạo , Nên trầm tĩnh hơn nữa thì cháu sẽ đạt được điều cháu muốn không nên coi nặng cái được và cái mất. Được và Mất là hai thứ đến giờ cháu chưa xác định được đâu.

  Hy vọng cháu sẽ hiểu lời của Lão say muốn truyền tải tới cháu

  Vâng, được mất thì bao jo cũng đi cùng nhau. Cháu cũng muốn có thời gian để cân nhắc. Nhưng bên công ty mới hối thúc cháu mỗi ngày phải sớm đưa ra quyết định sang bên họ. Cháu cũng ngại sự thay đổi, chẳng hiểu sao cháu lại ì đến thế sau gần 3 năm đi làm.

  Ôi trời ơi xin hãy phù hộ cho con minh mẫn sáng suốt.


 14. Năm nay công việc của em gặp nhiều khó khăn,thấy có sự thay đổi trong công việc ,Từ tháng 8 âm trở đi em sẽ thuận lợi hơn .

  Dạ thưa anh, em mới chuyển địa điểm làm việc nhưng vẫn làm công việc cũ. Em có nên giữ nguyên công việc hiện tại hay chuyển đổi làm công việc mới?

  Nhân tiện anh cho em hỏi năm nay em sẽ gặp được ý trung nhân ko? Năm nào em lên xe ngựa, dạ nhầm, lên xe hoa ạ ^^? Chồng em có đức ko ạ


 15. Dạ cháu chào chú Túy Lão và anh nguyen doan.

  Thưa chú và anh, kính mong chú và anh dựa vào bản tử vi có thể cho cháu đôi lời khuyên...

  Dạ thưa, năm nay công việc của cháu có sự chuyển biến tốt hay xấu? Nên giữ nguyên công việc hiện tại hay chuyển đổi làm công việc mới. Cháu sinh giờ Ngọ ngày 29.9.1988 âm lịch.

  Đây là bản tử vi của cháu ạ

  http://www.lyhocdong...w=screen&size=2


 16. Em sẽ kể anh nghe

  Chuyện con thuyền và biển:

  "Từ ngày nào chẳng biết

  Thuyền nghe lời biển khơi

  Cánh hải âu, sóng biếc

  Đưa thuyền đi muôn nơi

  Lòng thuyền nhiều khát vọng

  Và tình biển bao la

  Thuyền đi hoài không mỏi

  Biển vẫn xa... còn xa

  Những đêm trăng hiền từ

  Biển như cô gái nhỏ

  Thầm thì gửi tâm tư

  Quanh mạn thuyền sóng vỗ

  Cũng có khi vô cớ

  Biển ào ạt xô thuyền

  (Vì tình yêu muôn thuở

  Có bao giờ đứng yên?)

  Chỉ có thuyền mới hiểu

  Biển mênh mông nhường nào

  Chỉ có biển mới biết

  Thuyền đi đâu, về đâu

  Những ngày không gặp nhau

  Biển bạc đầu thương nhớ

  Những ngày không gặp nhau

  Lòng thuyền đau - rạn vỡ

  Nếu từ giã thuyền rồi

  Biển chỉ còn sóng gió"

  (Thuyền và biển - Xuân Quỳnh)

  Posted Image

  Giá có người đợi mình ở đâu đó...


 17. Cháu chào bác Thiên Sứ.

  Cháu có 1 việc gấp kính mong được bác Thiên Sứ tư vấn. Trong lòng cháu hiện giờ rất lo lắng và bối rối.

  Cháu đang phải lựa chọn giữa việc ở lại Hà Nội tiếp tục làm công việc cũ hoặc chuyển vào Sài Gòn làm công việc mới.

  Cháu rất mong chú Thiên Sứ dùng quẻ Lạc Việt độn toán cho cháu một lời tư vấn.

  Bây giờ cháu thấy bối rối lắm. Cháu rất mong sẽ sớm nhận được hồi âm của bác.


 18. Đại hạn10 năm của cháu đang ở vận tốt. Cháu sẽ lập gia đình trong thời gian này. Năm nay, Quý Tỵ cháu phải lưu ý giữ gìn sức khỏe cho Mẫu thân, có thể dẫn đến châm trích mổ xẻ. Riêng cháu thế nào cũng có mối tình sâu sắc và nên tổ chức cưới vào tháng 9 âm thì tốt. Có sự thay đổi theo hướng tích cực. Nhân dịp đầu năm, bác cũng chúc cháu và toàn gia một năm tràn đầy sinh lực, luôn gặp may mắn và thành công trên mọi phương diện.

  Dạ vâng. Cháu xin chân thành cảm ơn bác. Cầu mong cho những điều bình an tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người.


 19. Nhân dịp năm mới, cháu xin kính chúc bác và gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Mọi sự hanh thông, Vạn sự như ý.
  Năm mới 2013 Qúy Tị đã tới, nhân dịp đầu năm, cháu mong được bác ghé qua xem giúp cháu những vận hạn quan trọng và cần lưu ý trong năm Qúy Tị. Thưa bác, công việc của cháu trong năm này liệu có chuyển biến gì lớn ko ạ? Theo hướng tích cực hay tiêu cực thưa bác...

  Dạ, đây là lá số của cháu ạ

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&ldate=5,5,9,29,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2


 20. Có một bác bên lý số có viết.

  Lá số của cậu không dở đâu mà phải nói là rất hay nữa là khác :

  Tuổi Tân Mùi mà cung Mệnh đóng ở vị trí tam hợp Hợi Mão Mùi trước tiên là một cái đắc cách , cái đắc cách ở đây là cung mệnh có ngũ hành đồng hành với cung tam hợp đắc được cách cục quan phù - thái tuế - bạch hổ điểm hay của vòng thái tuế là người có được nó trước tiên là người có nhân cách , tiếp đến đó là sự may mắn thành công trong cuộc sống sau này, trong cung tài có hoá lộc đi với thái tuế lúc này trở thành tuế lộc theo nghĩa hán học là báo hiệu được mùa lớn va nhất lại đi vào cung tài cho phép người chủ lá số này hoàn toàn có khả năng giàu có . Ngoài ra bản thân cung mệnh còn có thanh long cư vị nữa thì tuyệt vời không còn gì so sánh được , sao thanh long ở đây đúng là nơi đắc cách nhất toàn bộ vị trí , vì lúc này thanh long liên tiếp tạo nên rất nhiều cách cục tuyệt diệu của nó . Thanh Long gặp Hoá Kị thành cách '' rồng an trong mây '' , Thanh Long đi với Lưu Hà thành cách '' rồng xanh trong biển lớn '' , Thanh Long gặp Tuần hội với hoá lộc trở thành '' biến đổi trong công việc ngày càng đi lên '' , Thanh Long hội Long Trì trở thành cách cục'' song long'' lại gặp phượng các nữa thì cách cục này thành '' tam long cư mệnh '' Tất cả đều chủ về sự hùng mạnh báo hiệu một thế lực lớn sắp xuất hiện . Tiếp nữa là tính chất của bộ chính tinh này là cơ cự đồng vốn là cách văn tinh chủ về mưu lược trí tuệ lại gặp được bộ trung tinh đắc cách văn tinh nữa là xương khúc và hoá khoa thì thật sự cái hay cái đẹp càng tô thêm gắp ngàn lần . Đã vậy cung mệnh lúc này còn tiếp tục thâu tóm cả thế đứng đẹp nhất của vòng tràng sinh là cách trường sinh - đế vượng - mộ . thế đứng này rất hay khi mệnh đắc trường sinh báo hiệu sự thịnh vượng lâu dài chứ không phải kiểu sớm nở tối tàn , đế vượng đóng vị trí đẹp nhất tại cung tài bạch vốn ví như là nơi trăm hoa đua nở , là nơi hội tụ toàn bộ tinh anh của cả lá số này . Cái kém duy nhất là bộ chính tinh rơi vào thế hãm địa nên phần nào không phát huy được toàn bộ cái hay và cái đẹp của lá số này nhưng phát huy được 10 phần thì không thể nhưng 8 phần thì hoàn toàn được .

  TỔNG QUAN CUNG MỆNH : TUỔI TÂN MÙI phạm phải giờ kim xà thiết toả , có được cung mệnh như thế này chỉ có thể tóm gọn được trong 2 chử '' TUYỆT DIỆU '' . Tất cả các chử giàu sang phú quý , trường thọ trường lộc đều có hết rất đáng chức mừng .

  Cung Thân tuy không hay bằng cung mệnh nhưng cũng rất khá chứ không hề dở chút nào . Vị trí cung thân nằm trong tam hợp Tị Dậu Sửu nên tính chất của ngũ hành lúc này tương khắc với cung mệnh nên rơi vào cách cục Tang Tuế Điếu khiến bản thân đương số bao giờ cũng cảm thấy bất mãn với bản thân và lúc nào cũng muốn đạt đến sự hoàn hảo cao độ nhất của công việc . Chính vì vậy vô tình tạo cho con người này luôn luôn có ý chí cầu tiến muốn vượt lên để vươn tới thành công cũng là một cái hay của lá số này , Bộ âm dương của đương số tuy ở thế hãm địa nhưng cũng như cung mệnh là đắc 2 cách hay nhất của vòng thái tuế và trường sinh thì cung thân lúc này lại lấy luôn cái còn lại của trời đất là vòng lộc tồn . Tuyệt Diệu càng Tuyệt Diệu , cả 3 vòng hay nhất của một lá số tử vi người này đều hội đủ ca Thiên Thời ( Lộc Tồn ) , Địa Lợi ( Thái Tuế ) , Nhân Hoà ( Trường Sinh ) cả 3 yếu tố thiên địa nhân đã hội hết về đây thì không một thế lực nào có thể đánh bại cả thậm chí cả kẻ thù của bộ chính tinh là sát phá lang hùng mạnh có cả lục sát tinh đi theo cũng phải cuối mình chứ không dám chống phá ,thế đứng nữa là bộ chính tinh vốn yếu ớt nhưng lại có lộc tồn tại cung thân thành thể cách âm dương lương lộc lại quá khủng khiếp nữa . Mệnh Thân đi với nhau hội đủ tứ hoá '' Khoa , Kị , Lộc , Quyền '' , tiếp nữa là Mệnh Thân'' Song Lộc '' và không cần nhắc đến cả những gì đã phân tích cung mệnh nữa cũng đủ biết cái tầm của 2 cung mệnh thân này là như thế nào rồi . TUẦN và Triệt là 2 kẻ thù đáng sợ nhất của bất kỳ lá số tử vi nào nhưng Tuần Triệt ở đây lại gở cho nhau thì ví như hổ mọc thêm cánh tha hồ tung hoành ngang dọc thiên hạ .

  TỔNG QUAN CUNG THÂN : MỆNH THÂN đi đôi với nhau với lá số này đã chiếm đoạt hết tất cả cái hay cái đẹp về mình , là kẻ cướp đáng sợ nhất có thể cướp cả trời đất trong tay , là người quân chủ anh minh nhất khi đông chinh bắc phạt thống nhất thiên hạ giang sang . Chúc mừng chủ nhân của lá số .

  Nếu so sánh giửa Cung Mệnh và Cung Thiên Di của cậu thì cho dù cung mệnh của cậu có đẹp hơn nữa thì chắc chắn một điều sau này ra đời sau thế nào cũng phải rất gian lao vất vả , nguyên nhân chính ở đây là giửa thế đối đầu của MỆNH và Cung Di Thì Cung Di mạnh hơn Cung Mệnh và áp chế hoàn toàn Cung Mệnh. Tính chất của cung Di lúc này nằm trong thế tam hợp Tị Dậu Sửu là kim cục trong khi cung Mệnh lại nằm trong thế tam hợp Hợi Mão Mùi là mộc cục vì vậy xét theo nguyên tắc tương sinh tương khắc của ngũ hành thì Cung Mệnh của cậu đã bị Cung Di tương khắc ( Kim khắc Mộc ) nên cuộc sống hoàn cảnh xung quanh luôn luôn không được thuận lợi như người khác ví dụ như xuất thân gia đình , môi trường xung quanh không thuận lợi ..vv . Nhưng cái hay là Triệt nằm ở đây , Triệt nằm tại Thiên Di đã làm vô tình áp chế được thế mạnh của cung Thiên Di tạo điều kiện thuận lợi cho cậu thoát khỏi thế áp bức bấy lâu nay , nó cho phép con người này có

  khả năng vượt lên chính cái gông cùm đang gông cổ cậu , không cho cậu ngước mặt lên được với đời . Ngũ hành của Triệt là hành hoả vì cung Thiên Di là hành Kim nên vô tình hoả khắc kim , tuy kim không mất đi hoàn toàn do hoả nung chảy nhưng đã suy yếu đi lúc nhiều thì chính lúc này Mộc tại Cung mệnh sẽ áp chế được kim tại Cung Di . Trong Tử Vi thì TUẦN VÀ TRIỆT vị trí đóng hay nhất vẫn là ở 2 cung Thiên Di và Tật Ách . Thiên Mã ngộ Triệt vốn là cách không hay báo hiệu tốt nhất không nên đi xa dễ gặp tai nạn nhưng bản mệnh của cậu quá vững , tam hợp tại cung di lại có bộ lộc quyền từ thân đưa qua đã hoàn toàn kìm chế được tác hại của Thiên Mã rồi . Chỉ cần chú ý vào đại vận 63 tuổi tránh đi xa thì sẽ không có việc gì xảy ra hết .

  Phượng Hoàng Lửa Kính Bút

  Bác ấy chỉ luận cho cháu 3 cung và cho cháu một vài lời khuyên. cháu mong các bác kiểm nhiệm giúp liệu có đúng là vậy. Cháu cảm ơn.

  Hôm nay được đọc bài này mới hiểu sâu sắc hơn rằng: Tử vi thực sự là 1 môn học cao thâm huyền diệu và ko dễ học. Bài luận trên hay quá.


 21. Ngày hôm nay lòng con tan chảy, trái tim con tổn thương. Nhưng con đã biết là con còn may mắn, hạnh phúc và được che chở rất nhiều. Tạ ơn Trời Phật đã cho con tình yêu, niềm tin và hi vọng vào cuộc sống.


 22. Dạ thưa bác, cháu lập topic này kính mong bác giúp chỉ ra giờ sinh đúng của cháu.

  Cháu xin được mô tả sơ qua về bản thân và hoàn cảnh của mình để nhờ bác luận giải:

  Cháu là trưởng nữ trong nhà. Dưới cháu có 1 em trai sinh năm 1990. Em trai cháu cao gần 1,8m, mặt mày sáng sủa khôi ngô (đây là lời hầu hết người xung quanh nhận xét về em cháu ạ). Bố cháu sinh năm 1961, mẹ cháu sinh năm 1967 (mẹ cháu hay ốm đau và nhiều bệnh). Sau khi sinh hai chị em cháu, mẹ cháu từng bỏ 1 em bé trong bụng vì vỡ kế hoạch.

  So với em trai, cháu học khá hơn em và con đường học hành cũng trơn tru hơn. Khi học 3 cấp phổ thông cháu được đi thi hs giỏi; vào ĐH cháu cũng nhận được giấy khen và học bổng. Năm 2006 cháu thi đỗ ĐH. Cháu TN Đại học năm 2010 và cũng bắt đầu đi làm trong năm đó đến nay. Từ khi đi làm cháu chưa thay đổi công việc. Cháu cao 1m62, bị cận thị khi vào ĐH, bị bệnh viêm amidan mãn tính từ nhỏ. Vào tháng 8 âm lịch năm nay cháu có xuất ngoại.

  Cháu xin gửi lên diễn đàn 2 lá số sinh vào 2 giờ khác nhau của cháu:

  Giờ Ngọ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  Giờ Mùi: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  Công ty cháu đang có đợt tuyển dụng nv sang nước ngoài làm việc. Cháu có nộp đơn xin thi tuyển và tham gia phỏng vấn. Nếu đi có lẽ tới năm 2013 mới đi được. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu năm 2013 cháu có đường xuất ngoại ko?

  Cháu chân thành cảm ơn bác nhiều. Cháu xin ngóng đợi tin bác.