• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguon_Coi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Nguon_Coi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Những tiên đoán về năm 2011 Vietnamnet.vn Cập nhật lúc 01/01/2011 11:10:15 AM (GMT+7) Nikki Pezaro, thầy bói nổi tiếng ở Toronto, Canada, người từng tiên đoán đúng như in về nhiều sự kiện của năm 2010 như vụ giải cứu các thợ mở ở Chile, động đất ở Toronto và Quebec, cũng như động đất và lũ lụt ở Indonesia… đã đưa ra tiên đoán của mình về năm 2011. Ảnh minh họa: Psychic - Hai máy bay qua Washington DC, Hoa Kỳ sẽ va chạm và gặp tai nạn - Sông Thames ở Anh sẽ bị bỏ thuốc độc trong một vụ khủng bố. - Israel và Iran sẽ có chiến tranh. - Có một trận động đất mạnh ở Chicago, Illinois, Mỹ. - Tổng thống Obama phải cẩn thận trong các cuộc diễu hành. - Ca cấy ghép não người đầu tiên sẽ diễn ra ở Mỹ hoặc Anh. - Hillary Clinton được đề cử giải Nobel Hòa bình. - Trong y học có bước đột phá trong việc chữa bệnh Alzheimer và mất trí nhớ. - Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có chiến tranh. - Một vụ lở đất tồi tệ nhất trong lịch sử ở California, Mỹ phá hủy hàng nghìn ngôi nhà. - Gia đình Tổng thống Mỹ Obama có thể có 1 thành viên mới hoặc 2 thành viên sinh đôi. - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Sarah Palin sẽ ly dị chồng. - UFO hình móng ngựa được nhìn thấy ở Roswell, New Mexico. Phương Linh (theo PsychicNikki) http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/4908/nhu...e-nam-2011.html
 2. Căng thẳng Triều Tiên, Mỹ diễn kịch như Gia Cát Lượng? http://www.tintuconline.com.vn/vn/binhluan...6523/index.html Người ta có thể cho rằng Mỹ không đạt được mục tiêu thuyết phục Trung Quốc về một biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, nhưng chí ít giải quyết êm thấm vụ căn cứ quân sự Okinawa trong bối cảnh này cũng đã là một thành công. Sự kiện tàu tuần tra Cheonan của hải quân Hàn Quốc bị đánh đắm trên biển Hoàng Hải theo cáo buộc của Seoul nhận được sự “nhất trí cao” của Mỹ, Nhật đã đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ khiến nhiều người có cảm giác sắp xảy ra chiến tranh đến nơi. Hoạt động tập trận của quân đội Nam Hàn sát biên giới hai miền trong ngày 25/5, bắc loa công khai tiến hành tâm lý chiến chống Bình Nhưỡng và đặc biệt là phản ứng sẵn sàng chiến tranh, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc của Triều Tiên càng củng cố thêm nhận định ấy. Tuy nhiên, nhìn lại và chắp nối toàn bộ tiến trình sự kiện tính tới thời điểm sáng 25/5/2010 có thể nhận thấy rằng đằng sau những căng thẳng sắp tới mức cao trào ấy lại có những thay đổi đáng ngờ. Sinh thời, Gia Cát Lượng nổi tiếng là nhà quân sự đa mưu, xuất quỷ nhập thần nhiều lần “qua mặt” được những danh tướng đương thời như Chu Du, Tư Mã Ý. Không những hiểu tâm lý đối phương đến độ tuyệt vời như tập “Kế không thành”, tường tận thiên văn địa lý như trong đại chiến Xích Bích, mà Khổng Minh còn có tài “diễn kịch” rất giỏi. Không phải ai khác, Khổng Minh chính là người khích Chu Du khiến Du phải hộc máu mà chết, Gia Cát Lượng vẫn đàng hoàng qua Đông Ngô viếng tang. Sau chuyến đi ấy, quân tướng nhà Đông Ngô lại thêm nể phục Khổng Minh tình nghĩa, thậm chí Lỗ Tử Kính còn trách Chu Du hẹp hòi chuốc vạ. Xem lại tích xưa, thấy rằng trong tình hình ở bán đảo Triều Tiên, cũng đang có một "Gia Cát Lượng" với những “mưu mô, đòn thế” có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện tình hình. Bộ đôi Nhật - Mỹ “ngư ông đắc lợi” Không mấy người nghĩ rằng lại có bên nào “đắc lợi” trong vụ việc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng tuyên bố của người đứng đầu Nội các Nhật Bản, Thủ tướng Yukio Hatoyama tiếp sau lời xin lỗi vì thất hứa với người dân đảo Okinawa hôm 23/5 đã phủ định hoàn toàn quan điểm ấy. Ông Yukio giải thích, việc để lực lượng quân sự Mỹ tiếp tục đồn trú trên đảo Okinawa là cần thiết bởi trong bối cảnh hiện nay cục diện bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng, Bình Nhưỡng rất có thể “làm liều” và đe dọa trực tiếp đến an ninh Đông Á. Lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản nói riêng, Đông Á nói chung sẽ góp phần quan trọng trong sứ mệnh duy trì cục diện hòa bình, đảm bảo an ninh cho khu vực. Giới truyền thông Tokyo “ngã ngửa” ra rằng, Nội các Yukio năm lần bảy lượt trì hoãn việc công bố phương án giải quyết căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa trong gần một tháng trời chỉ để đợi cái thời điểm ấy, thời điểm ngày 20/5 Seoul công bố kết quả điều tra sự cố tàu Cheonan và cáo buộc đích danh thủ phạm là Bắc Triều Tiên mà bộ ba Mỹ - Nhật – Hàn gọi là hành động khiêu chiến với bằng chứng không thể chối cãi. Chỉ hai hôm sau, tức ngày 22/5, chính phủ Nhật Bản “ung dung” tuyên bố: Không rút căn cứ không quân Mỹ khỏi đảo Okinawa mà sẽ chuyển ra ngoại ô thành phố Nagoshi vẫn nằm trên địa bàn Okinawa. Lời xin lỗi “chân thành” của ông Yukio không làm người dân Okinawa nguôi giận, nhưng chí ít ông cũng đưa ra lời giải thích rõ ràng và “nghe có vẻ thuyết phục” về quyết định của mình. Báo chí Nhật Bản cho rằng, công đầu trong việc duy trì lực lượng quân sự Mỹ trên đảo Okinawa thuộc về Seoul chứ không phải ai khác. Sự thay đổi thái độ của Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton Gần hai tháng trời tiến hành điều tra, cuối cùng người Mỹ và Hàn Quốc cũng đưa ra được kết luận cuối cùng, Bắc Triều Tiên đích thị là thủ phạm. Thái độ phản ứng của Nhà Trắng ra sao khi kết quả đã rõ mười mươi như vậy? Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ gương mặt “tối sầm” và thái độ giận giữ của bà Hilary khi bà đưa ra những cáo buộc thẳng thừng, lời lẽ gay gắt đối với Bình Nhưỡng trong buổi họp báo chớp nhoáng 15 phút đồng hồ ở Tokyo hôm 23/5. Ngoại trưởng Mỹ nói thẳng, không thể tiếp tục “nói chuyện” với Bình Nhưỡng theo cách cũ, tức là lần này Nhà Trắng sẽ quyết liệt, đã làm là làm đến nơi đến chốn. Bồi thêm cho những tuyên bố hùng hồn ấy, Ngoại trưởng Mỹ còn cho biết Mỹ cân nhắc khả năng cuối tuần này sẽ điều động thêm 12 chiếc F – 22 đến tăng cường cho khu vực Đông Á và sẽ đưa ra giải pháp cụ thể đối với Bắc Triều Tiên. Trước thời điểm 20/5, nhiều quan chức ngoại giao, quân sự Seoul đi lại Washington như con thoi với những thông tin úp úp mở mở càng khiến dư luận hồi hộp, căng thẳng và có cảm tưởng, “quả bom” trên bán đảo Triều Tiên sắp nổ. Hai ngày cuối tuần trôi đi trong sự phấp phỏng, đoán già đoán non của cánh báo chí và những người quan tâm tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đáp máy bay xuống Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ dẫn theo một đoàn quan chức cao cấp nhất trong lịch sử quan hệ song phương với khoảng 200 vị thuộc đủ các thành phần, cơ cấu nội các, kinh tế, ngoại giao, quân sự để tham dự Đối thoại chiến lược, kinh tế Mỹ - Trung lần 2. Đương nhiên, dù bà Hilary không nói thì nhiều người vẫn cho rằng nội dung quan trọng hàng đầu của đối thoại lần này chính là vấn đề Bắc Triều Tiên. Người ta chờ đợi một sự phản ứng chính thức của Trung Quốc. Lần này, khi đề cập đến vấn đề Bắc Triều Tiên, giới truyền thông ghi nhận gương mặt Ngoại trưởng Mỹ tươi tỉnh hẳn ra, như vừa trút được một gánh nặng, khác hẳn những gì mà bà thể hiện ở Tokyo trước đó chỉ 2 ngày. Sau khi trao đổi với giới lãnh đạo Trung Quốc, hai bên ra tuyên bố chung coi hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên là “trách nhiệm chung” của hai nước. Hilary nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục hợp tác để giữ gìn sự hòa bình, ổn định đó. Kết luận cuối cùng, Mỹ, Trung Quốc kêu gọi hai miền Triều Tiên cần kiềm chế không để căng thẳng bùng phát thành xung đột. Người ta có thể cho rằng Mỹ chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ vừa rồi chí ít cũng giải quyết êm thấm vụ căn cứ quân sự Okinawa trong bối cảnh này cũng đã là một thành công. Là dân tộc có óc thực dụng, chắc hẳn người Mỹ không đặt ra những mục tiêu mà họ cho rằng không thể thực hiện. Vậy mục tiêu chính yếu nhất trong chuyến công du về một giải pháp cho Bắc Triều Tiên này là gì có lẽ đã có thể trả lời được. Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên khó có khả năng xảy ra trong bối cảnh hiện nay ngoại trừ trong trường hợp Bắc Triều Tiên hoặc Hàn Quốc có những “hành động mạnh tay” gây tổn hại cho nhau. Theo Hồng Vũ VTC new
 3. http://vn.news.yahoo.com/vne/20100602/tpl-...ye-50f20d3.html Chấp thuận kháng nghị của VKSND Tối cao cho rằng việc xét xử mắc thiếu sót, sai lầm nghiêm trọng, TAND Tối cao vừa ra quyết định hủy 2 bản án đã tuyên với bà Trần Ngọc Sương (cựu giám đốc nông trường Sông Hậu) Với phán quyết giám đốc thẩm nêu trên, vụ án "lập quỹ trái phép" liên quan bà Sương sẽ được điều tra lại theo thủ tục chung sau 2 năm kể từ khi khởi tố nữ doanh nhân này. Hai tháng trước, VKSND Tối cao đã ra kháng nghị chỉ rõ nhiều lỗi tại phiên xét xử sơ thẩm (tại TAND huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) và phúc thẩm (tại TAND Cần Thơ). VKSND Tối cao nhận thấy, theo hồ sơ vụ án từ năm 2001 đến 12/2007, bà Sương và một số người đã lấy các nguồn thu của nông trường Sông Hậu để duy trì một số lượng quỹ tiền mặt và chi tiêu để ngoài sổ sách, thu chi tài chính không báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền là có thật. Tuy nhiên có một số khoản thu chưa đủ cơ sở để xác định là "lập quỹ trái phép". Một trong số đó là khoản hơn 2,6 tỷ đồng tiền bán 4 lô đất. Theo VKS, về nguồn gốc, các lô đất do giám đốc tiền nhiệm Trần Ngọc Hoằng (bố bà Sương) mua từ năm 1993-1997, tổng cộng gần 250 triệu đồng. Khoản này do ông Hoằng đưa vào quỹ trái phép từ trước khi bà Sương làm giám đốc. Việc tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm quy kết số tiền mua đất này đưa vào quỹ trái phép thuộc trách nhiệm của bà Sương và đồng phạm là không có cơ sở.... Tiếp đó, khoản 230 triệu đồng chi tiền bồi dưỡng cho Đoàn kiểm toán nhà nước năm 2004 mà hai phiên xử đã xác định bà Sương đã gây thiệt hại và buộc phải bồi thường cũng được VKSND Tối cao cho rằng không có cơ sở. VKS phát hiện, quá trình điều tra xác minh chưa lấy lời khai của thành viên Đoàn kiểm toán để xác định việc này có thật hay không... "Tất cả những sai lầm, thiếu sót trên của tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm là nghiêm trọng, do vậy cần phải hủy các bản án để giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra", bản kháng nghị của VKSND Tối cao thể hiện. Ngày 15/8/2009, TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt bà Sương 8 năm tù về tội lập quỹ trái phép, buộc bồi thường thiệt hại cho nông trường hơn 4,3 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Cần Thơ giữ nguyên hình phạt với cựu giám đốc này. Trước khi tòa tuyên án, 110 nông trường viên của Sông Hậu đã gửi đơn “xin đi tù thay” bà. Pha Lê
 4. http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2010/05/3BA1C113/ Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp trả đũa Triều Tiên. Họ có thể ngừng nhập nguyên liệu thô từ miền bắc; tiến hành tập trận trên các vùng biển để thị uy. Tuy nhiên giới quan sát quốc tế đều cho rằng những lá bài mà cộng động quốc tế hiện có không nhiều. Triều Tiên hầu như không trao đổi mậu dịch với quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc. Còn trả đũa bằng quân sự hầu như không được một ai đề cập đến
 5. http://dantri.com.vn/c20/s20-395974/xay-ch...-dat-thieng.htm (Dân trí) - Nằm gần sát biên giới, nơi cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi Nà Han có một cặp “linh vật” gồm một “cụ” rùa đá và một “cụ” cóc đá, hiên ngang hướng đầu về phía trước, không biết có từ bao giờ. Núi Nà Han nằm ngay phía sau cửa khẩu Tân Thanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nơi đây được coi là mảnh đất thiêng của vùng bởi ngay ở ngọn cao nhất của dãy núi Nà Han, đúng phần biên giới nước ta giáp ranh với Trung Quốc có hai tảng đá kỳ lạ, mang hình thù con cóc và con rùa. Vị trí nằm của cặp “linh vật” này rất gần với ba cột mốc biên giới được cắm từ thời Công ước Pháp (đại diện cho Việt Nam) và nhà Thanh (đại diện cho Trung Quốc) phân chia biên giới hai nước từ năm 1887. Những người dân trong vùng luôn coi hai “cụ” cóc đá và rùa đá này là những “linh vật” của trời đất giúp nước Nam trấn ải biên thuỳ nên hết sức thành kính. Anh Nông Văn Nền, người chăn thả gia súc dưới ở núi Nà Han, cho biết: “Ngày tôi sinh ra hai “cụ” đã nằm đây. Ông bà, bố mẹ tôi cũng nói không ai biết hai “cụ” ở đó từ bao giờ. Mỗi ngày lên đây thả gia súc tôi đều leo lên vái lạy hai cụ nên đàn trâu của tôi chẳng ốm bao giờ cả”. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử xã hội: Hai “cụ” quay mặt về phía trước chính là ý chí dẫn đầu nước Nam đối mặt với sóng gió. “Cụ” rùa là một vị thần kim quy bảo trợ cho đất nước trường tồn. “Cụ” cóc là một vị tướng nhà trời cử xuống giúp nước Nam từ ngàn xưa. Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: vào ngày 17/5 tới sẽ diễn ra lễ động thổ xây dựng chùa Phật Quang Sơn - ngôi chùa lớn nhất vùng Đông Bắc - tại Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Với dự kiến kinh phí trên 600 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 21ha, khi hoàn thành, chùa Phật Quang Sơn sẽ là ngôi chùa lớn thứ 4 trong cả nước. Với vị trí và địa thế nằm ở “mảnh đất thiêng” này, chùa sẽ là nơi kết nối những giá trị lớn về tâm linh, du lịch, giao lưu phát triển kinh tế giữa nhân dân hai dân tộc Việt - Trung, nâng cao tình đoàn kết láng giềng và hữu nghị giữa hai nước. Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Páo - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch tỉnh Lạng Sơn - cho biết: “Hai "linh vật" cóc đá và rùa đá có trên đỉnh núi Nà Han từ rất lâu, cùng với những huyền thoại truyền miệng đến ngày nay, hiện chúng tôi đang nghiên cứu tìm hiểu về hai "linh vật" này một cách sâu sắc để có thể tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân địa phương hiểu đúng nguồn gốc và ý nghĩa của cóc đá, rùa đá trên núi Nà Han. Trước mắt, cùng với việc xây dựng chùa Phật Quang Sơn, trong tương lai chúng tôi dự định sẽ mở đường lên đến đỉnh núi, nơi hai "cụ" nằm ngự, làm tuyến du lịch đường biên”.
 6. Bọn đầu cơ dự tính trong 1 thời gian ngắn nữa đồng Euro sẽsut giá nhiêm trọng so với USD. Nên bọn chúng cứ vay ngân hàng Euro bán ngay lậptức đê mua USD. Ví dụ Hôm nay 1Euro bánra mua đuoc 1,35 usd. Nếu sau 1 tháng nữachỉ cần 1usd đã mua đuoc 1Euro là chúnglập tức mua Euro để trả ngân hàng – Khi đó bọn chúng thắng ! vì 1 Euro bọn chúng đã lãi 0,35 usd sau chỉ 1 tháng
 7. http://stox.vn/v2/Views/Web/MessagesDetail...-dong-euro.stox Mong các cao thủ hãy trồ tài bấm quẻ xem trong vụ này cáctay đầu cơ sừng sỏ trên thế giới có thắng không ? Bởi họ đang bán tống bán tháo đồng Euro, nhằm mua lại với giárẻ hơn trong một thời gian ngắn nữa --------------------------------------------------------------------------------------- Các nhà đầu cơ và các quỹ phòng hộ (hedge fund) đã đánh cược gần 8 tỷ USD ( tương đương 5,9 tỷ Euro) vào đồng Euro. Đây là mức bán khống lớn nhất lên 1 đồng tiền từ trước tới nay, do lo sợ về một cuộc khủng hoảng nợ tại Châu Âu. Các số liệu từ sở giao dịch Chicago Mercantile Exchange ở Chicago, nơi ủy nhiệm của nhiều quỹ phòng hộ, cho thấy các nhà đầu tư đang tăng mức đặt vào đồng Euro, lên mức kỷ lục, bắt đầu từ ngày 2/2 Có hơn 40.000 hợp đồng tham gia bán khống đồng Euro, tương đương hơn 7,6 tỷ USD. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đang mất niềm tin vào sức mạnh của đồng tiền chung, trong bối cảnh lây lan khủng hoảng nợ do thâm hụt ngân sách đã lan từ Hy Lạp sang các nước khác. Trong lúc không khí lo âu bao trùm toàn bộ thị trường tài chính, nhiều nghi ngờ về khả năng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể giải quyết được vấn đề ngân sách, bộ trưởng tài chính Tây Ban Nha, bà Elena Salgado đã bay sang London để gặp các chủ nợ và trấn an các nhà đầu tư. Bà bộ trưởng lặp lại lời hứa cắt giảm thâm hụt ngân sách 3% vào năm 2013, từ mức 11,4% trong năm ngoái. “ Chúng tôi sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết”. Tuy nhiên, theo thông tin công bố thì Tây Ban Nha dự định huy động thêm 76,8 tỷ Euro trong năm nay khiến thị trường thực sự hoài nghi. Đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng vừa qua, xuống 1,3583 USD/Euro trong ngày thứ Sáu, nhưng hồi phục chút ít về mức 1.3683 USD/Euro vào hôm thứ Hai. Lãi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha đã tăng mạnh Theo ông Thomas Stolper, nhà kinh tế tại Goldman Sachs “Đằng sau sự căng thẳng tập trung vào Hy Lạp, rõ ràng đang có vấn đề khó mà giải quyết một sớm một chiều, đó là việc làm sao thực hiện các quy định về tài khóa nghiêm ngặt trong khối các nước sử dụng đồng Euro. Nguyên Bùi Theo Financial Time
 8. Nền nhà bỗng nóng 80 độ C Trước thông tin nền nhà của gia đình bà Hứa Thị Lợi ở 1B/26/31, tổ 15, phường Kênh Dương thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng trong mấy ngày gần đây nóng lên một cách bất thường, phóng viên đã tìm về nhà bà Lợi để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này. 14h ngày 8/12, phóng viên đã có mặt tại căn hộ nhà bà Lợi. Lúc này, bà Lợi không có ở nhà, chỉ có cụ Nguyễn Thị Yến ( mẹ ruột bà Lợi) ra tiếp khách. Bà Yến cho biết bà đã đến chơi cách đây 2 hôm sau khi nền nhà bà Lợi nóng lên lần thứ hai (6/12). Khoảng 15h30, bà Hứa Thị Lợi trở về và tường thuật lại sự việc cho phóng viên. 7h sáng ngày 1/12, khi gia đình bà Lợi bước xuống cầu thang, bất ngờ bà cảm thấy nóng rát ở dưới chân. Khi bà Lợi đưa tay chạm nhẹ vào những viên gạch sát dưới chân cầu thang thì hơi nóng đã khiến bà phải rút tay về. Hoảng hốt, bà Lợi cùng gia đình bước luôn ra khỏi nhà, thoát khỏi khu vực được cho là nguy hiểm. Ngay sau đó, bà Lợi đã tiến hành trình báo sự việc lên UBND phường Kênh Dương. Sau khi xem xét qua tình hình, chính quyền địa phương đã nhờ các cơ quan chức năng chuyên trách vào cuộc. 14h ngày 1/12, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công Nghệ Hải Phòng… đem theo các thiết bị kĩ thuật xuống tiến hành kiểm tra. Kết quả đo đạc cho thấy nhiệt độ tại khu vực nóng lên bất thường là 80 độ C. Diện tích nóng bất thường khoảng 80x60 cm. Ngoài ra đoàn kiểm tra cũng không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường. Nhà bà Lợi và khu vực xung quanh đó không hề có chất phóng xạ độc hại. Đoàn kiểm tra cũng khuyên gia đình bà Lợi tiếp tục sinh hoạt một cách bình thường, chú ý quan sát và nếu có hiện tượng lạ phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Trong các ngày sau đó, nhiệt độ tại khu vực này giảm dần và trở lại bình thường. Tuy nhiên đến 19h ngày 5/12, khi trở về nhà, bà Lợi lại thấy khu vực đó đang nóng dần lên. 7h sáng (6/12) nền nhà bà Lợi lại tiếp tục nóng hơn nữa. Lúc này diện tích nóng lên đã lan rộng ra khoảng 120x100cm, tiến tới gần sát chân tường. Bà Lợi đem nhiệt kế trong nhà ra kiểm tra thì đo được nhiệt độ khoảng 50 độ C. “Nhiệt độ tại đó hết sức phức tạp, nóng lên từ từ thường vào buổi tối, đến sáng là nhiệt độ cao nhất, sau đó lại dần hạ nhiệt độ vào những ngày hôm sau. Khoảng 2 ngày sau nhiệt độ trở lại bình thường tuy nhiên sau đó lại tiếp tục nóng dần lên”, bà Lợi cho biết Một chuyên gia trong ngành năng lượng (do bà Lợi xin ý kiến) phỏng đoán hiện tượng bất thường như trường hợp của gia đình bà Lợi, nền nhà lại nóng thành từng đợt rất có thể do dưới nền nhà có nguồn nước nóng hoặc một mỏ khoáng chất. Bà Lợi cũng loại trừ khả năng do cháy nổ dây điện chôn dưới nền nhà, bà khẳng định: "Hệ thống điện được hạ ngầm theo công nghệ của Đức và không có đường dây điện nào chạy dưới chân khu vực cầu thang". Như vậy là trong chưa đầy một tuần, nền nhà bà Hứa Thị Lợi đã 2 lần nóng lên bất thường. Tại thời điểm có mặt, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực nền nhà ngay sát chân cầu thang nhiệt độ cao hơn các khu vực xung quanh. Khi đặt tay xuống khu vực này, một luồng hơi ấm bốc lên, có thể dễ dàng cảm nhận được. Sau 2 lần nền nhà nóng lên một cách bất thường, trụ gỗ ở cầu thang đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Vết nứt dài từ 5-7 cm nhưng không rộng. Căn nhà gia đình bà Lợi hiện đang ở được xây từ năm 2006 và từ đó đến nay không hề có hiện tượng gì bất thường xảy ra. Theo những người dân địa phương cho biết, khu vực này trước kia là ruộng rau muống, đất đai hoàn toàn bình thường, từ trước tới nay cũng chưa từng xảy ra trường hợp nào tương tự như trường hợp của gia đình nhà bà Hứa Thị Lợi. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này đến độc giả. Theo VTC http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=152928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hoảng sợ với nền nhà nóng đến hơn 70 độ C Nền nhà gia đình anh Nguyễn Văn Tiến ở khối 4, thị trấn Đô Lương, Nghệ An mấy ngày gần đây bỗng nóng lên một cách bất thường, có lúc lên tới 70 độ C, gây hoang mang cho gia đình và người dân xung quanh. Sáng ngày 28/1, PV đã có mặt tại gia đình Nguyễn Văn Tiến. Đặt tay lên nền nhà, quả thật nhiệt độ một góc nhà (chừng 2m2) rất nóng, lên tới khoảng 50 độ C. Chủ nhà cho biết, nền nhà nóng lên cực độ vào ngày hôm qua 27/1, có lúc lên đến hơn 70 độ C; lấy nước lạnh đổ vào thì thấy nước bốc hơi. Nhận được tin báo của anh Tiến, các ngành chức năng thị trấn Đô Lương gồm bên Công an, Điện lực và UBND thị trấn... đã đến kiểm tra thực hư. Các ban ngành đều thừa nhận việc nền nhà nóng bất thường là có thật song không rõ nguyên nhân. Quan sát của PV, nền nhà anh Tiến nằm gần với cống thoát nước của thị trấn (cách khoảng 40cm). Diện tích nền nhà nóng hiện đang giảm độ dần và không lan rộng. Hay tin nền nhà anh Tiến nóng bất thường, rất nhiều người dân sống gần đó cũng tới áp tay kiểm tra và bàn tán xôn xao về nguyên nhân của hiện tượng lạ này. Anh Nguyễn Văn Trung - chủ ki ốt điện thoại thuê lại nhà anh Tiến - bày tỏ: "Nền nhà nóng là có thật. Tôi bán điện thoại ở đây cũng sợ lắm, không may xảy ra điều gì thì nguy". Trao đổi với PV sáng nay 28/1, ông Trương Công Thảo - Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương - cho biết, việc nền nhà của gia đình anh Tiến nóng lên là có thật, nhưng diện tích nóng cũng trong phạm vi hẹp. Thị trấn đã báo cáo lên UBND huyện và các ban ngành liên quan để tìm hiểu nguyên nhân, giúp gia đình anh Tiến bớt hoang mang, lo lắng. Theo Dân Trí http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=158012
 9. Sinh vật lạ xuất hiện tại đầm Rưng - Vĩnh Phúc Mới đây, tại khu vực đầm Rưng, xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện sinh vật lạ với số lượng lớn, gây hại cho cá nuôi. Hiện nay, loại sinh vật lạ này chưa xác định chính xác thuộc loại gì. Sinh vật lạ có hình dáng từng khối, có kích thước từ 1 - 30cm, bên trong có những chấm đen, trắng đục, xung quanh có lớp nhầy nhớt trong suốt, dạng như tảo, thạch, có mùi tanh, sờ vào ngứa. Theo bà Phan Thị Xuân, chủ thầu khu đầm Rưng, cho biết chưa thấy loại sinh vật này bao giờ. Mỗi khi kéo lưới khai thác cá đều thấy loại sinh vật lạ, có mẻ thu được 1 - 2 tấn. Lúc đầu bà không để ý, thời gian sau loại sinh vật này xuất hiện ngày càng nhiều và gây hại cho cá. Khi kéo lưới, cá va phải sinh vật lạ bị chết tới 90%. Bên cạnh đó một số loại cá, tôm, tép khi nuôi cũng giảm đi đáng kể, ngay cả con ốc sống dưới đầm cũng bị bong lớp vảy mặt. Ông Nguyễn Văn Thời, Phó Chi cục thuỷ sản cho biết, chi cục đã đưa mẫu sinh vật lạ đến Trung tâm quan sát môi trường Việt Nam xét nghiệm, nghiên cứu tìm ra nguồn gốc, chủng loại, cơ chế phát triển và cách xử lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, giám sát, không để sinh vật lạ phát tán ra khu vực khác; đồng thời hướng dẫn người nuôi cá thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tác hại của loại sinh vật lạ. Khu vực đầm Rưng rộng gần 80ha, hiện được giao cho người dân đầu tư nuôi cá. Xung quanh khu vực đầm Rưng hiện có 2 điểm chợ và hàng trăm hộ dân cư sống ven đầm, lượng rác thải, nước thải được đổ xuống đầm hàng ngày với số lượng rất lớn. Theo TTXVN/Vietnam http://www.zing.vn/news/xa-hoi/sinh-vat-la...huc/a54495.html
 10. http://www22.24h.com.vn/su-kien-ngay/nguoi...433a274220.html (24h) - Ông Trần Ngọc Lâm vốn bị bệnh ung thư phổi, bị bệnh viện trả về chờ chết. Tuy nhiên, nhờ có kỳ duyên với các thiền sư Tây Tạng, ông đã học được bài thuốc bí truyền, nên vẫn sống khỏe đến ngày hôm nay. Mới đây, ông Trần Ngọc Lâm, người sống hơn 10 năm nay trên đỉnh Fansipan, xuống núi thông báo với tôi rằng, ông đã phát hiện một bãi đá có hình khắc trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Ông Lâm đề nghị tôi lập tức vào trong rừng để tìm hiểu, viết bài, nhằm kêu gọi các nhà khoa học nghiên cứu, bảo tồn trước khi nó biến mất. Ông Trần Ngọc Lâm vốn bị bệnh ung thư phổi, bị bệnh viện trả về chờ chết. Tuy nhiên, nhờ có kỳ duyên với các thiền sư Tây Tạng, ông đã học được bài thuốc bí truyền, nên vẫn sống khỏe đến ngày hôm nay. Để có thuốc chữa bệnh, ông phải định cư trong một cái hang nhỏ trên độ cao 2.900m, gần đỉnh Fansipan. Hàng ngày, ông ngồi thiền trong giá lạnh để cái lạnh âm độ hạn chế sự phát triển của khối u, rồi lang thang đi khắp đại ngàn Hoàng Liên Sơn tìm những cây thuốc quý. Hơn 10 năm trời lang thang trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn, ông Lâm đã phát hiện ra nhiều điều thú vị trong khu rừng ít dấu chân người này. Trong những lần xuyên rừng đi tìm các loài kỳ hoa dị thảo cùng ông Lâm, đôi lúc, ông cứ úp mở nói với tôi rằng, các nhà khoa học, từ thời Pháp đến bây giờ, vẫn chưa phát hiện hết được bãi đá cổ Sapa. Đâu đó trong khu vườn rộng lớn này, vẫn có những hòn đá có hình khắc cổ… Vài lần tôi gặng hỏi, nhưng ông Lâm chỉ im lặng. Cho đến gần đây, ông bất ngờ gọi điện bảo tôi lên gấp để đi xem bãi đá cổ có hình khắc trong rừng. Theo ông Lâm, ông phát hiện bãi đá cổ này từ 3 năm trước, trong một chuyến đi vòng sang bên kia đỉnh Fansipan, sang đất Lai Châu, rồi vòng về Trạm Tôn. Khi xuyên qua cách rừng vân sam, với những thân cây ngàn tuổi, gốc mấy người ôm, cao 40-50m để tìm nấm phục linh, một loại nấm ngàn năm, giá trị hơn vàng, ông đã phát hiện ra một bãi đá cổ, mà trên mặt những khối đá đều có hình khắc. Những khối đá này nằm dưới tán rừng pơ-mu ngút ngát tầm mắt. Những khối đá cổ đen xì đen xịt, ẩm ướt có những hình khắc loằng ngoằng, sâu hoắm, đã gây sự chú ý cho “người rừng” Trần Ngọc Lâm. Ông Lâm bảo, ông đã từng vài lần đi theo các nhà khoa học vào bãi đá cổ Sapa ở thung lũng Mường Hoa, thuộc các xã Hầu Thào, Tả Van. Ông cũng đã tận mắt cả chục hòn đá có hình khắc ở bãi đá này, nên hiểu đôi chút về những viên đá cổ và những hình khắc cổ xưa. Do đó, ngay khi tận mắt những khối đá đen xì giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn, ông Lâm biết ngay đây là những hình khắc cổ. Với kinh nghiệm đi rừng, sống với đồng bào dân tộc nhiều năm, ông cũng chắc chắn rằng, những hình khắc này không phải do con người thời hiện đại tạo nên. Đại ngàn Hoàng Liên Sơn rộng mênh mông, ngút tầm mắt. Những dãy núi đá vôi trập trùng, những thung lũng hiểm trở chỉ có vết chân thú, không có dấu chân người. Những hòn đá cổ đã nằm im lìm giữa sườn núi, trong đại ngàn hàng triệu năm nay. Ông Lâm cũng chính là người đã dẫn tôi đi thăm bãi đá cổ Sapa từ mấy năm trước và ông lên án mạnh mẽ cái cách bảo tồn bảo tàng thiếu trách nhiệm của ta. Những hòn đá tuổi đời trăm triệu, những hình khắc đã có từ ngàn năm, vậy mà chỉ vài năm đã tan nát bởi du lịch, bởi sự thiếu ý thức của con người. Vì lẽ đó, khi phát hiện bãi đá cổ có hình khắc trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn, ông Lâm đã yên lặng. Ông không kể chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên, kể cả các đồng chí kiểm lâm, những người hàng ngày xuyên rừng, ngủ hang cùng ông nhiều năm trời. Ông Lâm sợ rằng, khi những hòn đá cổ có hình khắc này được công bố, các nhà khoa học tìm vào nghiên cứu, rồi các dự án bảo tồn, rồi phát triển du lịch… Và rồi, những hình khắc sẽ biến mất. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời. Và như vậy, ông sẽ là người có lỗi với tổ tiên. Ngay cả chuyện ông phát hiện, rồi hì hục mở ra con đường lên Fasipan ngắn nhất, nhanh nhất, dễ đi nhất, tưởng là chiến công được người đời ghi tạc, nhưng thực tế, người ta đã bỏ quên ông. Nhưng điều ông thấy đau nhất, đó là, khi con đường mở ra, du lịch phát triển, Nhà nước thu lợi chẳng bõ bèn, nhưng rừng bị tàn phá từng ngày, những con thú cuối cùng đang bị tiêu diệt, những cây thuốc quý chảy tuồn tuột ra nước ngoài… Nhưng bí mật về bãi đá cổ có hình khắc trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn ấy ông không giữ được mãi. Bởi vì, mới đây, khi xuyên qua đại ngàn vân sam, ông đã giật mình khi thấy một con đường mòn mới mở. Trên con đường mòn ấy, lâm tặc cùng với trâu mộng rồng rắn kéo gỗ như đàn kiến nhẩn nha suốt ngày đêm. Những bước chân bầm dập của đàn trâu, những cú va chạm của những súc gỗ, đến núi cũng mòn, đá cũng nát, nói chi đến những hình khắc mềm mại, dễ vỡ kia! Ông Lâm đã chết lặng khi thấy con đường kéo gỗ ấy đè nghiến lên những khối đá cổ có hình khắc kỳ lạ. Ông lại phải đau lòng mà rằng, nếu không công bố để các nhà khoa học nghiên cứu, thì những hình khắc trên bãi đá sẽ vĩnh viễn biến mất dưới bước chân đàn trâu mộng. Vậy là, tôi cùng ông Lâm, với cơm nắm, bánh mỳ, thịt hộp, túi ngủ… lên đường vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn.
 11. http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/11/3BA161F4/ Bà Trần Ngọc Sương bị điều tra thêm tội tham ô http://www.laodong.com.vn/Home/Day-dut-chu.../164342.laodong (LĐ) - Chiều 19.11, trong lúc bà Trần Ngọc Sương phải nhập viện cấp cứu thì Hội đồng phúc thẩm TAND Cần Thơ tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam đối với bà. Bỏ tù người nữ giám đốc, một trong những phụ nữ hiếm hoi của ngành nông nghiệp được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao Động thời kỳ đổi mới". Theo Luật sư Nguyễn Đăng Trừng " Chúng ta đừng nên bắn đại bác vào quá khứ, nhất là một quá khứ đã đuoc tôn vinh" Các cao thủ về Lạc Việt Độn Toán hãy bấm một quẻ xem người nữ anh hùng này có thoát đuoc tai ách này hay ko ?
 12. Dự báo những cái chung chung và nói thế nào cũng đuoc thì rất dễ - Còn TTCK thì khó lắm, vì kết quả của nó sẽ có ngay ngày mai hoặc tuần sau - Khi đó thực tế nó như những cái tát vào mặt người dự báo mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để hứng chịu VD: ngày mai vào giờ mùi, ở hướng Đông Bắc của VN sẽ có một nơi có mưa !
 13. http://vtc.vn/394-225184/phong-su-kham-pha...a-cat-luong.htm Nhiều nhà khoa học chuyên nghiên cứu về môi trường và kiến trúc trên thế giới đang tập trung khảo sát một mô hình thôn trang kỳ bí theo bố cục bát quái ở Trung Quốc. Thôn này có tên là thôn Gia Cát hay Bát Quái, tọa lạc tại thị trấn Lan Khê, tỉnh Triết Giang, được mệnh danh là "Trung Quốc đệ nhất thôn". Đây cũng chính là trung tâm sinh sống của hậu duệ Khổng Minh Gia Cát Lượng nổi tiếng thời Tam Quốc. Dựa theo Bát quái trận đồ lập nên thôn Vào cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng năm 1300), hậu duệ đời thứ 27 của Gia Cát Lượng là Gia Cát Đại Sư bắt đầu lập thôn Bát Quái tại Lan Khê, Triết Giang. Theo sử chép, Gia Cát Lượng từng lập ra một trận pháp thần kỳ gọi là Bát trận đồ, biến ảo khôn lường, uy lực vô cùng, từng vây khốn cả 10 vạn tinh binh của đại tướng Đông Ngô Lục Tốn. Gia Cát Đại Sư đã vận dụng học thuyết Kham dư (phong thủy) vào Bát quái trận đồ của ông tổ mình, thiết lập thôn trang án theo Cửu cung bát quái. Thôn lấy cái hồ lớn (chung trì, nửa nước nửa đất) hình thái cực làm trung tâm, 8 con đường từ hồ toả ra thành "nội bát quái". Phía ngoài thôn lại đắp 8 tòa núi nhỏ hình thành "ngoại bát quái" bao bọc. Các sảnh, đường, nhà ở phân bố dọc theo 8 đường. Gia Cát Đại Sư trước khi qua đời có để di huấn là không được thay đổi nguyên dạng. Trải qua hơn 800 năm dâu bể, lượng người trong thôn tăng lên nhiều, nhưng tổng thể cửu cung bát quái không hề thay đổi. Trong thôn có đền thờ Thừa tướng Gia Cát Lượng, hoa viên, 3 nhà bia, 18 sảnh đường, 18 giếng, 18 ao, hơn 200 phòng ốc đều là kiến trúc cổ đời Minh, Thanh rất độc đáo. Con cháu Gia Cát đời đời đều theo lời giáo huấn của tổ phụ "không làm lương tướng, tất làm lương y" nên nhiều đời theo nghề thuốc. Trong thôn có cả Nhà triển lãm trung y dược, vườn thảo dược... Nơi đây, riêng đời Minh, Thanh đã có 5 tiến sĩ, 11 cử nhân, hàng trăm tú tài. Các chuyên gia, học giả Trung Quốc đang đề nghị đổi Lan Khê thành TP Võ Hầu. "Đêm không cần đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi" Theo nhiều nhà nghiên cứu, kiến trúc bát quái này có công năng phòng vệ và cải tạo môi trường rất cao. Thôn Gia Cát đặc biệt mát mẻ, sạch sẽ, thông thoáng. Nhà kiến trúc Từ Quốc Bình cho rằng, kiểu kiến trúc của thôn này hoàn toàn khác với phong cách thôn trang truyền thống Trung Quốc, không lấy trung tuyến làm chủ mà bức xạ ra 8 hướng. Các nhà trong thôn mặt đối nhau, đuôi liền nhau, đường nối nhau, rất thoáng mà kỳ thực kín đáo. Địa hình xung quanh nhìn giống như cái nồi, bốn phía cao, giữa thấp. Người ngoài vào thôn, nếu không có người quen dẫn đường thì lẩn quẩn không biết lối ra. Nhà thư pháp Gia Cát Cao Phong, cháu đời thứ 42 của Gia Cát Lượng cho biết, trong thôn "đêm không cần đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi". Năm 1925, chiến tranh ác liệt, quân đội của Quốc dân đảng là Tiêu Kính Quang đánh nhau với quân phiệt Tôn Truyền Phương 3 ngày dữ dội sát bên thôn Bát Quái nhưng không có viên đạn nào lọt vào thôn. Khi quân Nhật tấn công xuống phía nam, đại quân kéo qua đại lộ Long Cương nhưng không phát hiện ra thôn này. Duy có 1 lần máy bay Nhật ném bom trúng 1 phòng trong thôn.
 14. Kính gửi anh Thiên Sứ Vì thấy sự kiện Triều Tiên ngày một nóng bỏng, tôi rất mong anh Thiên Sứ - Một người đã quan tâm đến tình hình của bán đảo này từ sớm có những lời tiên tri về việc : Có hay không một cuộc chiến ở Triều Tiên, và nếu có thì bao giờ xảy ra. Trân trọng NC
 15. Các bác ở LVDT bấm một quẻ xem thử sáu tháng cuối năm kinh tế VIỆT NAM có chuyển biến tốt chưa. Tôi cũng rất mong được như lời của nhà văn Xuân Cang để cho người dân bớt khổ