• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoaloc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoaloc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính Chào Các Thầy Trong Diễn Đàn ! Cháu bé 11 tuổi bị ung thư gan bệnh viện trả về , Kính mong các thầy xem giúp liệu có cách nào giúp cháu không ? Hiên nay gia đình có 3 người bị bệnh gan ,mẹ và 2 con .(bé trai 11 tuổi bé gái 7 tuổi ) cháu trai thì nặng nhất bệnh viện trả về rồi .gia đình đang cho cháu điều trị cách khác mỗi ngày tiền thuốc cho 2 cháu là 6 triệu đồng/ngày . Kính mong các thầy làm ơn làm phúc giúp đỡ cho gia đình . bố sinh năm 1976 mẹ sn 1981 nhà hướng tây 173 độ anh Căn Nhà màu vàng kem .
 2. Vâng Cảm ơn Chị Tuyết Minh ,liệu năm nay cháu có làm sao không chị ? Phúc cháu mỏng vậy có cách nào thờ cúng ,hay sửa sang lại mộ không chị ?
 3. Kính Chào Các Thầy Trong Diễn Đàn ! Cháu bé 12 tuổi bị ung thư gan bệnh viện trả về ,các thầy xem giúp liệu có cách nào giúp cháu không ? đây là lá số My link Cháu Sinh 22h ngày 21 11 2001 Dương lịch
 4. không thấy anh ạ ,cố gắng giúp e với !
 5. Sáng này em tìm bằng để đi xin việc nhưng lục trong tủ không thấy .mà rõ dàng em đã để cẩn thận trong cái cặp nhựa khoảng 3 tháng nay.giờ tìm lại không thấy những thứ khác vẫn còn.Nhờ các thầy gieo quẻ giúp e tìm ở đâu và có tìm được không ? em đang cần rất gấp mong được sự quan tâm.
 6. Theo anh em sinh vào giờ ngọ . em bị gãy chân hay tay và nếu bố em có con riêng thì càng chính xác.
 7. Chính xác 100% chú Thiên Sứ ạ .trước khi bàn thờ bị cháy 1 tuần có 1 người rút lui và công ty cũng tan rã.Quả là 1 điều thần kỳ .cháu đọc rất nhiều bài dự đoán của chú và suy ngẫm nhưng tính cháu chỉ tin khi mắt mình nhìn thấy và bây giờ cháu đã được chứng kiến . Nếu cuộc đời cháu được gặp chú 1 lần niềm vinh hạnh đó còn hơn cả cháu được gặp 1 Chính Trị Gia.Chú Thiên Sứ Kính Mến ! Sách học Lạc Việt Độn Toán có bán trên thị trường không chú ? nếu cháu tự học thì liệu cháu có thể đoán được 50% như chú không? _Công ty đó mới làm được vài tháng nhưng mất nhiều tiền lắm chú ạ ! chú giúp cháu xem người rút lui đó có làm lại số tiền đã mất không ? và làm thì làm cái gì sau khi công ty tan rã ? Chú có hướng nào mở đường giúp cho người đó lối thoát không chú ? Cháu xin cảm kích vô vàn .Chúc chú luôn mạnh khỏe !
 8. Em cảm ơn anh Phạm Cương đã quan tâm tới . 1. Trong phong thủy tính toán trên cơ sở Bát trạch về ngôi nhà dựa vào tuổi của Cha bạn, vì thế nên có thông tin đầy đủ mới tư vấn hiệu quả. bố em cung cấn anh ạ ! 2. Phòng Ngủ như vậy không coi là khuyết góc, theo Phạm Cương đây chưa phải là yếu tố gây cho bạn những sự không may mắn này. vậy là em yên tâm rồi .nhờ anh xem giúp em yếu tố nào khiến em không may mắn vậy do em ở nhà đó không hợp nhưng không có cách nào khác vì con phải theo bố mẹ .có cách nào khắc phục được phần nào không anh ? 3. Cửa đối diện với cửa Phòng thờ ko phải là điều xấu. Nhưng cửa phòng thờ hai cửa thông nhau vậy gây tình trạng vô khí, nên bố trí cửa sau và cửa trước cao thấp, dài rộng khac nhau. Tốt nhất là trước cao, to sau nhỏ, hẹp thì khí mới tụ được. ( cửa cho người đi vào phòng thờ mới tính là cửa trước) em cứ nghĩ cửa trước nhà là cửa trước .nhờ có anh em mới biết .đúng là phong thủy không giỏi sẽ đi đến sai lầm nghiêm trọng . em xin chân thành cảm ơn anh !
 9. Cháu cảm ơn chú Thiên Sứ đã quan tâm tới .Do lúc đầu cháu hơi vội vàng nên quên mất 1 vấn đề . Cửa hàng bị cháy là nhà thuê. 3 người cùng làm chung.người thứ nhất là người bỏ tiền ra nhiều nhất không trực tiếp làm công việc kinh doanh.người thứ 2 là người trực tiếp làm và quản lý tiền .người thứ 3 là người làm công nhưng lại đứng tên trong giấy phép kinh doanh và thuê nhà .(và cũng là người hay thắp hương nhất).Chú xem giúp cháu quẻ chú gieo ứng với người nào ạ và quẻ đó là quẻ gì ? cháu xin chân thành cảm ơn chú !
 10. Kính Nhờ Các Chú Xem Giúp ! Hôm nay ngày 22/7/2009 vào khoảng 20h 30 phút bàn thờ Thần Tài Cửa hàng của cháu bị cháy .lý do là cháu thắp hương xong rồi đi ăn cơm .đang ăn thì có người gọi điện thoại bảo về ngay nhà đang bị cháy . về đến nhà thì cũng chỉ cháy quanh vùng có bàn thờ thần tài .và đã kịp thời dập tắt được ngọn lửa.không biết là điềm gì ? cháu cảm thấy thực sự lo lắng Mong các chú giúp cháu !
 11. Cháu chào Chú Thiên Sứ Anh Phạm Cương và các thành viên ! Cháu có việc này mong Chú Thiên Sứ ,Anh Phạm Cương tư vấn giúp Cháu cung Chấn ,Cháu ở với bố mẹ.nhà cháu hướng tây bắc 320 độ (nhà ống). hiện phòng ngủ của cháu trên tầng 3 hướng Đông Nam của nhà ở (phía cuối nhà ). Đứng trong phòng ngủ nhìn về phía trước nhà, cửa phòng ngủ của cháu bên tay trái (cửa hướng tây bắc).phòng tắm ,toalet ở trong phòng ngủ phía trước của phòng gần cửa ra vào cửa phòng tắm hướng tây nam .như vậy phòng ngủ của cháu bị khuyết góc tây bắc , bắc . Kính nhờ chú Thiên Sứ Anh Phạm Cương tư vấn giúp cháu cách hóa giải như thế nào . không hiểu vì sao công việc của cháu làm gì cũng chỉ được 1 thời gian rồi đổ vỡ ,bế tắc .không có thu nhập ổn định Mong Chú Thiên Sứ Anh Phạm Cương giúp đỡ cháu xin chân thành cảm ơn ! cháu xin thêm 1 câu nữa Cửa phòng cháu thẳng hàng với cửa phòng thờ và cửa trước của phòng thờ hướng tây bắc ( 3 cửa thằng hàng nhau vì là nhà ống ) cho cháu xin cách hóa giải . cháu xin chân thành cảm ơn ! Chúc Chú Thiên Sứ Anh Phạm Cương và các thành viên luôn mạnh khỏe !
 12. Nếu cháu đã đi xem nơi khác ,thầy đó nói không tốt cháu sẽ mong đợi gì ở nơi nầy ? ( con thấy ở diễn đàn có lắm người giỏi nhất là chú .con thực sự tin tưởng nên con chỉ muốn biết có phải số con là như vậy không ? nếu con biết trước con sẽ được chuẩn bị tâm lý cho mình. ) cháu còn nhỏ tuổi quá ,nếu còn đi học nên chăm lo chuyên cần học tập để có tương lai hơn là để tìm hiểu ra cái điều không may cho mình sắp tới (con đã học xong và đang chờ đi làm ,ở nơi con sinh sống .con gái đi làm là phải tính chuyện lấy chồng rồi không như ở thành phố .vì vậy con muốn biết định mệnh của mình để con cố gắng làm việc cho tốt kiếm được tiền và tiết kiệm để đến lúc nếu có chuyện không may sảy ra thì con cũng lo liệu được. có lần con đọc bài của chú thấy chú nói "Đây là câu hỏi hóc búa ,khó ai trả lời được ,tôi chỉ biết lúc còn nhỏ ,ba tôi có nói: Lập đức phóng sinh để cầu thọ . Giúp đỡ người trong lúc tai nạn khó khăn để cầu phước Bố thí đùm bọc người trong lúc cơ hàn đói kém để cầu lộc " -câu chuyện về cậu bé cứu tổ kiến nên được sống thêm khi mà vận số của mình đã hết. nếu con biết trước định mệnh của mình rồi con sẽ cố gắng làm phúc mong rằng sẽ đỡ hơn phần nào .mong chú làm ơn làm phúc xem giùm con .
 13. Con Kính Chào Chú haithienha và các thành viên ! Con đi xem thấy nói cung tử tức của con xấu lắm . là con gái con nghĩ điều điều quan trọng nhất của 1 người phụ nữ là đứa con của mình . con thực sự cảm thấy lo lắng. kính nhờ chú haithienha và các thành viên xem giùm con ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 14. Chào bạn ! Mình không biết về tử vi lắm nên cũng không dám bàn nhiều,nhưng theo mình nghĩ câu " Nồi nào úp vung ấy " nghĩa của nó rộng quá không đúng với trường hợp của mình lắm .nếu như bạn nói thì không có chuyện 1 ông vua lấy thường dân đâu nhỉ ? hay 1 công chúa lấy Trử Đồng Tử ấy .rõ dàng bác phúc anh nói xét cung thê, tamhợp ,nhị hợp,xung chiếu mà có liên quan gì đến người đó đâu.với lại tôi cũng chỉ cần luận đúng theo những gì thể hiện trên lá số thôi.còn đâu tôi tự cảm nhận được vì tôi phải hiểu tôi chứ ! cảm ơn bạn đã quan tâm tới ! Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc !
 15. Chào bạn !Mình cũng chỉ là người đang tập nghiên cứu Tử Vi thôi nên đây là ý kiến cá nhân của mình ! nếu sai hy vọng được các cao thủ chỉ bảo để được hiểu biết thêm ! _Theo nguyên lý " âm thuận tùng dương" thì phải xét Cung Điền lá số của người chồng .