• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sachhiem

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About sachhiem

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. @Thiên Sứ: Bác đã khóa bài viết của tôi, nên tôi nhờ tạm bài viết này, muốn gửi đôi lời với Bác.
  Bác là 1 người có tuổi ở diễn đàn, nhưng cách ứng xử của bác rất thiếu tôn trọng người khác.
  Tôi chỉ mong 1 người có cái nhìn công minh vào đọc bài tôi đã đăng, và nghĩ xem Kết Luận của Bác như thế có hợp lý hay không !
  Tôi chấp nhận nguyên lý Nhập Gia Tùy Tục của diễn đàn ... và Bác có quyền ko thích thì xóa theo ý cá nhân. Như vậy thì ai mà gây ác cảm với Bác...

 2. @Thiên Sứ: Tôi không có ý như vậy. Có lẽ a chưa đọc kỹ hoặc chưa hiểu rõ ý của tôi. Còn ai cố chấp thì tôi không bàn nữa, theo a tôi cố chấp thì tôi cũng xin nhận ! Có thể tôi cố chấp mà chưa nhận ra ! Còn ý tôi là thế này: Trong nội Quy: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. -> Ý này rõ ràng là ở NỘI DUNG BÀI VIẾT ! Còn: QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN ( không có quy định trên ) Từ đầu đến cuối ý của tôi là vậy đó. Tôi chỉ nghĩ rằng " từ đầu đến cuối tôi đã nói, đây là chỉ là góp ý, còn các anh đổi nick tôi chấp nhận, không có ý kiến gì và dường như tôi cảm nhận thấy các anh không để tâm đến vấn đề góp ý này, mà đọc rất thoáng qua ý kiến của tôi, rồi phản bác và có phần hơi chủ quan bảo vệ ý của mình. Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là ý cấm quảng cáo chỉ có trong QD nội dung bài viết " .. tôi từng tham gia phân tích và hùng biện trên 1 số diễn đàn chuyên phân tích thảo luận vấn đề, nên trước khi viết ra 1 comment tôi đọc rất kỹ ý của người reply ý tôi ! Mục đích của chúng tôi chỉ là dựa vào ý kiến của người khác để học hỏi và cùng tiến bộ, từ đó dùng tư duy mà nhận định lại ý kiến của mình bởi vì bản chất con người là "ngã cao" luôn tự bảo vệ ý kiến của mình dù đúng hay sai, tôi cũng đã được tôi luyện nhiều để bỏ cái ngã mà tham gia thảo luận học hỏi ở đó. Cũng như khi đưa ra 1 điều luật, sẽ cần nhiều ý kiến ! Mỗi con người đều có 1 tư duy. Chưa chắc già đến bạc đầu đã là suy nghĩ chín chắn, già đôi lúc còn phải học trẻ. Ngược lại trẻ mà khinh già thì hoàn toàn sai !
 3. Bạn Như Thông hình như hơi cố chấp 1 vấn đề gì đó với sachhiem .... như vậy chỉ khổ thôi. Thiết tưởng nói được 1 lời như vậy là thoải mái, nhưng thực tiễn thì cái tâm đó nó vẫn còn ... mà còn thì còn khổ vì nó ... tôi cảm nhận thấy a bình luận không có tính chất xây dựng ? Theo cách hiểu của mình.nhận thấy: Như Bác Thiên Luân & Thiên Sứ nói thì rõ ràng là làm việc theo suy nghĩ rồi. Một diễn đàn muốn tốt thì BQT cần thống nhất phương thức quản trị. Muốn đồng nhất cách thức quản lý phải có Nội Quy, BQT sẽ chiếu theo nội quy mà làm. Nội Quy ko có quy định thì sao có thể làm được ? [ Tất nhiên cái gì nó cũng tương đối ... ] Cũng như 1 Phiên tòa, xét xử phải tuân thủ luật Pháp , dân mới phục được chứ ạ. Và không ai áp dụng luật đất đai và luật kinh doanh cả ! Đây chỉ là suy nghĩ theo ý hiểu của mình về ý của 2 Bác, nếu hiểu lầm mong hai Bác hoan hỷ ! Bình Luận này hoàn toàn thoải mái khách quan theo đúng suy nghĩ ! Như Bác Thiên Luân nói, thì sachhiem cũng đã nói ban đầu, đây chỉ là góp y để hiểu rõ về quy định này của diễn đàn thôi ạ, BQT có thể ko cần quan tâm ... vì thực tiễn trong Nội Quy ko có điều này ... nhưng ko phải vì thế mà mình viết bài này, hay ko hài lòng ... chỉ là muốn hiểu cho rõ vấn đề để thôi ....
 4. @Thiên Sứ: Vâng tôi nói là góp ý nên tôi chấp nhận không có gì là phản đối. Nhưng cái ý " không được quảng cáo dưới bất cứ hình thức nào " được viết trong nội quy bài viết :D không phải quy định với tên tài khoản Điều này tôi không có ý cãi cố đâu, chỉ là tôi muốn chỉ rõ điều mà tôi thấy nội quy diễn đàn còn chỗ chưa hợp lý ... nếu xét theo đó mà xử lý với tài khoản trên diễn đàn thì có vẻ không hợp lý. Vì thế ... diễn đàn có thể coi ý kiến của tôi như 1 góp ý tham khảo thêm để thuận tình thuận lý hơn trong các trường hợp sau ! *Trên thực tế các webmaster và bqt ở nhiều forum đều chấp nhận hình thức đăng ký tên kiểu này & rất ít forum có nội quy cấm kiểu đk này, chỉ cấm khi họ sử dụng tên đó viết bài quảng cáo, hay để chứ ký quảng cáo ... còn họ vẫn viết bài, cm như 1 TV bình thường thì hoàn toàn chấp nhận được ( Đây chỉ là tôi nói thực tế ở hầu hết các diễn đàn .... vì thế việc khiến tôi hiểu lầm đây là hành xử cá nhân ... như ý của bài viết mà anh đã xóa cũng không quá đáng lắm ... nên tôi mới có ý đăng bài này để tham khảo ý kiến của BQT ) ... vì thế nếu thực sự diễn đàn có ý muốn ngăn chặn các kiểu đk tên như thế này ... thì nên có nội quy rõ ràng hơn 1 chút ... như vậy sẽ khiến TV cảm thấy phục hơn ... dĩ nhiên điều này ko quan trong nếu BQT ko cần để ý điều này ... Xin cảm ơn đã đọc góp ý của tôi !
 5. Bẫy việt vị của Đàm Vĩnh Hưng Sau mấy ngày ầm ĩ hôn hai sư thầy trong chương trình ca nhạc, cuối cùng Mr Đàm cũng đã chịu lên tiếng xin lỗi bằng một bức thư đậm dấu ấn cá nhân với logo, ảnh biểu diễn, chữ bay bổng và những lời như giảng pháp cho Phật tử và dư luận. Với bản thân tôi, bằng con mắt của một người thường xuyên theo dõi các nghệ sĩ và showbiz Việt thì toàn bộ vụ việc chỉ là một kịch bản với những toan tính tinh xảo mà Mr Đàm dựng lên để biến những người trong cuộc và chính công chúng thành con rối để anh ta giật dây PR cho những chương trình anh đang và sắp tham gia. Đàm Vĩnh Hưng vốn nổi tiếng ở showbiz với dấu ấn của người lắm chiêu hay còn gọi là lắm mánh. Người duy nhất trong làng giải trí Việt dám đưa ra quyết định "cấm vận" báo chí, thì anh ta cũng thừa khả năng sử dụng dư luận như một con tốt theo những nước cờ đã tính toán kỹ lưỡng. Mọi người có thể nghĩ rằng những lời nói của tôi là cáo buộc vô căn cứ, rằng tại sao cứ phải dai dẳng nói đi nói lại vấn đề khi Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nhưng quả thật cái trò lố của Mr Đàm khiến tôi thật sự không thể chịu nổi phải nói ra sự thật này. Từ khi nhận thấy bản chất sự việc, tôi luôn tự hỏi Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ thực thụ hay một biên kịch đại tài Hôn sư để cứu The Voice, chuẩn bị chương trình mới? Nếu tinh ý một chút các bạn sẽ thấy thời gian gần đây các hoạt động của Đàm Vĩnh Hưng khá mờ nhạt. Vai trò giám khảo trong show truyền hình thực tế The Voice cũng không được thành công như anh ta mong đợi, nếu không muốn nói là đang chìm nghỉm. The Voice liên tiếp dính phải những scandal không do ban tổ chức cố tình gây ra và nó vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong chương trình người ta cũng thấy được Mr Đàm chưa làm tốt vai trò của một người thầy mà chỉ tối ngày chuyên tâm tranh cãi bằng một tâm thế non nghiệp vụ nhạc lý. Hễ ai nói gì, đưa ra những nhận xét đánh giá về Đàm Vĩnh Hưng là ngay lập tức anh ta nói lại, chê bai người kia cho bằng được. Chính sự đanh đá, ghê gớm của Mr Đàm trong các cuộc tranh cãi và sự mờ nhạt trong những nhận xét đánh giá thí sinh The Voice đã khiến công chúng cảm thấy nhàm chán và ngán ngẩm. Hơn nữa, dịp 20/11 sắp tới Mr Đàm có 2 buổi biểu diễn hoành tráng ở nhà hát lớn nhân dịp 20/11 cùng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chính vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng đã dựng lên màn kịch hôn hít này để trở thành trung tâm của dư luận. Không thể nói gì hơn ngoài việc khen ngợi Mr Đàm vì quá cao tay. Sau khi trao nụ hôn đồng giới cho hai nhà sư trước mặt đông đảo khán giả nghe nhạc tại phòng trà Không tên, cái tên Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên mọi tờ báo, trở thành chủ đề cho tất cả mọi người bình luận. Đàm Vĩnh Hưng im lặng để đẩy sự kiện lên đỉnh điểm Để mặc cho dư luận, Phật tử bừng bừng giận dữ, hai nhà sư tiếp nhận nụ hôn của mình bị biệt chúng 3 tháng (ở trong phòng không tiếp xúc với ai) để ăn năn, hối lỗi; Mr Đàm vẫn im lặng, tắt máy điện thoại, không hề đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào. Có lẽ khi các Phật tử, hay công chúng tức giận phê phán Đàm Vĩnh Hưng hành động lố bịch, phản cảm thì anh ta đang ngồi cười thiên hạ ở một góc nào đó, cười vào sự nhiệt tình, buộc phải lên tiếng do quá bức xúc của công chúng không nằm ngoài sự tính toán của ông hoàng chiêu trò này. Khi mọi việc sắp hạ màn, các thầy đã chịu phạt, công chúng cũng bắt đầu nản khi lên tiếng mà không thấy anh phản ứng, nhà quản lý vẫn đang xem xét một cách khó hiểu thì Mr Đàm xuất hiện với hình ảnh của 1 người đàn ông lịch sự, không thể không lên tiếng để gửi tới công chúng một tiếng nói chân thật, tiếng nói trách nhiệm của người trong cuộc và để "uy tín của mình và các vị chân tu, cũng như những người liên quan trong cuộc đấu giá" không bị ảnh hưởng. Mở đầu bức tâm thư viết bằng tay đẹp mắt của Mr. Đàm Một bức tâm thư được trình bày đẹp mắt với nội dung nhân danh lòng tốt để lên tiếng. Không chỉ đưa ra lời biện minh có vẻ rất hợp lý cho nụ hôn đồng giới của mình là "sự tri ân này và lòng cảm tạ minh bạch trước đám đông", Mr Đàm đánh vào lòng từ bi của mọi người "Ai hiểu, cảm thông, rộng lượng và chia sẻ thì tôi xin ngàn lần cảm tạ, còn những ai vẫn giữ ác cảm, thì tôi cũng xin chịu và sẽ đợi quý vị ở ngưỡng cửa Từ Bi." Mâu thuẫn: Xin lỗi nhưng không nhận mình sai Vấn đề đáng nói là ở chỗ, trong bức thư của mình ĐVH gửi lời "xin lỗi thành tâm nhất đến khán giả, các tăng ni, Phật tử" nhưng từ đầu đến cuối không chịu nhận mình sai. Hành động xin lỗi của ĐVH theo như trong thư trình bày giống như một nghĩa của cao đẹp, "tôi không đổ lỗi cho ai, mặc dù có trong tay đầy đủ các chứng cứ để trả lời các bài báo, nhận xét, diễn đàn cố tình ác ý...". Mr Đàm xin lỗi chỉ đơn giản là vì anh ta là người của công chúng, và công chúng muốn anh ta xin lỗi thì anh không hẹp hòi gì gửi lại công chúng lời suông. Xin lỗi hay tự nhận mình là Bồ Tát? Không những thế ĐVH còn ngạo nghễ dạy người ta về Phật pháp, về từ bi, về lòng Bồ Tát chịu khổ hạnh: "Tôi tin, rất tin vào luật nhân quả ở đời và nhớ tới hạnh nguyện của Bồ Tát dặn lại: 'Mỗi người ai cũng sẵn có Phật nhân, chỉ cần chịu khó nhìn lại và cố gắng tu hành dứt trừ hết vô minh phiền não, thì sẽ đạt được Phật quả. Vì quên Phật của mình, nên chúng ta mãi đi trong luân hồi chịu khổ'. Việc làm này của Ngài, dù bị người ta mắng nhiếc đánh đập, nhưng Ngài vẫn không thối chí nản lòng. Đây là một hạnh nguyện đáng kính và đáng cho chúng ta noi gương theo..." Cá nhân tôi tin rằng có rất nhiều người sống tình cảm và sẵn lòng từ bi từ căn cốt nhà Phật đã cảm thấy hài lòng khi bức tâm thư "gửi lời xin lỗi sâu sắc" và "xin nhận hết mọi phiền toái về mình" của Đàm Vĩnh Hưng đưa ra. Nhiều người cũng sẽ đưa ra những nhận định theo kiểu sau những lần cư xử thiếu khôn ngoan trước đây, Đàm Vĩnh Hưng đã tự biết rút kinh nghiệm và trở nên khiêm nhường hơn. Nhưng mọi thử suy nghĩ chín chắn đằng sau những ngôn từ hoa mỹ kia là mục đích gì. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, khi đọc xong bức thư của ĐVH trên báo, tôi đã suýt nữa để bản thân rơi vào cái bẫy việt vị quá hoàn hảo của con người lắm chiêu trò ấy. Và đến khi nhận ra bản chất của sự việc tôi nghĩ trách nhiệm của mình là cần phải chia sẻ những gì mình phân tích được cho mọi người, để các bạn thấy rõ bộ mặt thật. Theo Phunutoday
 6. Nick của tôi ban đầu là --------------- sau 1 thời gian tồn tại không sao cả, đến tối nay thì bị sửa thành sachhiem ? không có 1 lời giải thích lý do ... ( điều này ko sao cả ... ) Tôi đã đọc kỹ quy định của diễn đàn không thấy đoạn nào cấm đặt tên như thế cả ? Vì vậy tôi có chút thắc , mong BQT giải đáp giúp. Ngay cả chữ ký của tôi cũng vậy. Tôi cũng xem kỹ ko thấy nội quy cấm không sử dụng chữ ký có link ... khi tôi để 1 link ở đó thì bị xóa !! có hỏi nhưng lời giải đáp của A Thiên Luân có vể chưa hợp lý lắm !! Cảm ơn BQT !!
 7. Cái tâm của bạn hơi có vấn đề rồi !Đạo Phật chưa bao giờ dung túng cho những sai lầm, vấn đề tôi này tôi đã không muốn tranh luận với bạn, nhưng nghe bạn nói vậy, có lẽ bạn cần phải được khai ngộ rõ hơn ... trong cách nói của bạn, nếu đọc qua hoàn toàn không có thiện ý chút nào, dẫn tới việc tôi hiểu lầm cũng là rất bình thường, tôi cũng đã nhận lỗi ... Bạn nói tôi bớt cãi cọ ... vậy chứng tỏ bạn càng có vấn đề về suy nghĩ ... bạn có biết bài báo này nói đúng sự thật hay chưa ? Bạn có đọc bức thư của Mr. Đàm + lời sám hối của 2 nhà sư này + lời tâm sự của nhóm bạn trẻ cùng đi với sư thầy chưa ? nếu chưa ... thì cách kết luận của bạn về tôi chứng tỏ tư duy của bạn rất " nhỏ bé " ... BẠN ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ THÌ TẬP TRUNG NÓI VỀ CÁI ĐÓ, CŨNG ĐƯỜNG NGHE NGƯỜI TA VIẾT VẬY MÀ TIN LIỀN , CÁCH ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN rất là không chín chắn, tư duy hạn hẹp ... Một vấn đề luôn có nhiều hướng nguyên nhân. [ Cách nói của bạn như muốn thỏa mãn bản thân chứ ko tôn trọng SỰ THẬT " - đây là vấn đề khiến tôi đánh giá có phần hơi quá về bạn, và tôi đã xin lỗi vì hiểu lầm ] Vấn đề tôi tranh luận với bạn chỉ là không thích cái kiểu ăn nói thiếu quá kiêu mạn như của bạn !! 2 nhà sư đó vô cùng đáng lên án khi đồng ý cho mr. Đàm hôn môi ... còn sự thật thì không giống báo chí viết ... Hai nhà sư hoàn toàn không chủ động đề nghị Mr. Đàm thực hiện lời hứa, 2 nhà sư cũng không phải là người đấu giá thành công ... Mr. Đàm và các bạn trẻ đi cùng đã khẳng định, đấu giá là do nhóm bạn có 2 nhà sư đi cùng đấu giá thành công, và nhóm đó nhờ 2 nhà sư lên nhận hộ, Mr. Đàm đã thực hiện lời hứa theo yêu cầu của nhóm Bạn trẻ, trước khi thực hiện Mr. Đàm đã xin phép 2 thầy cho anh ta thực hiện lời hứa của mình .... BẠN TỰ NGHĨ LẠI ĐI ( NẾU BẠN CÓ ĐỌC ĐOẠN NÀY CỦA TÔI ) TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH, TÔI KHÔNG PHẢI 1 PHẬT TỬ, NHƯNG TÔI THÍCH NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT, TUY NHIÊN cái tâm của tôi chưa thể tu Phật được ... bởi tôi ... Tôi không thể chấp nhận được những kẻ bệnh hoạn lắm lý lẻ mà toàn nói sai sự thật .... và tôi thích lột ra bộ mặt thật của họ .... Và tương lai gần nếu tôi có thể xóa bớt cái tâm này ... nhất định tôi sẽ tìm hiểu về Phật Giáo 1 cách nghiêm túc ... Tôi rất sợ cái nghiệp - chính mình là kẻ phỉ báng Đạo Phật như 2 nhà sư trên... khi làm những việc như vậy ... bởi theo suy nghĩ cá nhân tôi thấy cần nói ra sự thật về những kẻ bệnh hoạn, nhưng sợ nó không đúng với Đạo Phật ... và cũng vì tôi chưa tìm hiểu nhiều về Kinh Phật .... nên cái tâm tôi .... chưa thực sự muốn tu nghiêm túc .... CÁI GÌ TÔI SAI, TÔI SẴN SÀNG NHẬN LỖI VÀ SỬA ... VÌ CUỘC ĐỜI KO PHẢI AI CŨNG HOÀN HẢO ... THỂ NHƯNG TÔI RẤT GHÉT KẺ KHÔNG TÔN TRỌNG cái lý đúng của người cùng tranh luận, comment 1 cách "cùn" .... để thỏa mãn cái tôi của mình ... Mà KHÔNG QUAN TÂM " SỰ THẬT " ... tôi thích tranh luận với những người tôn trọng cái có lý của NGƯỜI TRANH LUẬN VỚI MÌNH để cùng tìm ra " cái đúng " chứ không phải tranh luận để thỏa mãn cái tôi của bản thân !
 8. BẠN ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ THÌ TẬP TRUNG NÓI VỀ CÁI ĐÓ, CŨNG ĐƯỜNG NGHE NGƯỜI TA VIẾT VẬY MÀ TIN LIỀN , CÁCH ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN rất là không chín chắn, tư duy hạn hẹp ... tôi không hài lòng chính là đieemr này, dẫn tới tôi hiểu lầm ... và tôi đã xin lỗi !

 9. Cái tâm của bạn hơi có vấn đề rồi !

  Đạo Phật chưa bao giờ dung túng cho những sai lầm, vấn đề tôi này tôi đã không muốn tranh luận với bạn, nhưng nghe bạn nói vậy, có lẽ bạn cần phải được khai ngộ rõ hơn ... trong cách nói của bạn, nếu đọc qua hoàn toàn không có thiện ý chút nào, dẫn tới việc tôi hiểu lầm cũng là rất bình thường, tôi cũng đã nhận lỗi ...

  Bạn nói tôi bớt cãi cọ ......

 10. Tiện thể topic này, BQT có thể cho mình biết diễn đàn có cấm sử dụng chữ ký có để link đến website của mình không ạ ? Vì mình vừa để chữ ký đó thì thấy bị xóa vì vi phạm Quy Định, trước đó mình cũng có đọc qua nhưng không thấy Quy định này ! Mình mới gia nhập diễn đàn nên chưa hiểu nhiều về nội quy, mong mọi người chỉ giúp để rút kinh nghiệm lần sau ! Xin cảm ơn !
 11. @Như Thông: Vâng tôi xin lỗi vì ý thứ 1 tôi nói hơi nặng lời vì đôi chút hiểu lầm ý của bạn - đây là điểm tôi còn yếu kém ! Mong bạn hoan hỷ ! Còn 2 ý còn lại mình cũng không tranh luận nữa, vì kết quả cuối cùng cũng sẽ không đi tới đâu cả ! Chúc bạn an lạc !
 12. Thứ 4 ngày 7-3-2012, nhóm Hacker Anonymous đã đánh sập trang mạng Tòa Thánh Vatican. Không lâu, sau khi trang web của tòa thánh bị hack, Anonymous đã đăng lên trang chủ của họ một file viết hoàn toàn bằng tiếng Ý, nêu rõ ý đồ và mục đích của vụ tấn công: “Anonymous quyết định bao vây trang web này để phản đối thứ giáo điều, nghi thức, những khái niệm vô lý và lỗi thời mà tổ chức vì lợi nhuận này đang truyền bá khắp thế giới." Anonymous cũng không chấp nhận cách xử lý của tòa thánh đối với nhiều vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục từng xảy ra tại đây. Trong tuyên bố được đưa ra sau đó, Anonymous tiếp tục cáo buộc Nhà thờ Thiên Chúa giáo đã có những sai lầm trong lịch sử như sát hại đối thủ, đốt sách ( hành hình những người dị giáo, đốt sách trong tòa án dị giáo ) và chứa chấp tội phạm chiến tranh thế giới lần thứ II là thành viên phát xít Đức. Trang web của Tòa thánh Vatican lần thứ hai trở thành nạn nhân của nhóm Hacker Anonymous. Hệ thống phát thanh của Vatincan (Vatican Radio) cũng bị đe doạn tấn công Ngoài việc đánh sập trang web chính, nhóm còn nhận trách nhiệm đã hạ gục nhiều trang web có liên quan tới Vatican, gồm cả tờ báo của Tòa thánh. Nhóm hacker nói - "Cuộc tấn công này không chống lại tín ngưỡng Thiên Chúa giáo hay niềm tin trên khắp thế giới, mà chống lại Nhà thờ Thiên Chúa giáo đã trở nên tham nhũng" Vụ tấn công cũng được xem là tác phẩm của “chi nhánh” Anonymous tại Ý. Nhóm này cũng buộc tội Vatican đã làm “thụt lùi sự phát triển của xã hội” khi hằng ngày can thiệp vào những công việc nội bộ của nước Ý. Nguồn tin: Báo tuổi trẻ, Người đưa tin
 13. @Như Thông: Bạn có thể dẫn chứng hộ mình bài báo nào viết về sự việc này có trích dẫn câu " KHI ĐI NGANG QUA CÔNG VIÊN, THẤY ĐÔI TÌNH NHÂN HÔN NHAU NHÀ SƯ RẤT THÈM " ? Thứ 1: Bạn ăn nói như vậy đã thể hiện bạn thiếu tư cách thế nào rồi. Thứ 2: Bạn nói " Sư và Cao Tăng khác nhau ở thời gian Đạo Hạnh tu hành " ... Bạn có nghe Phật từng nói " Tất cả chúng sanh là Phật tương lai " ... Vậy chính tôi, bạn và tất cả những ai đang sống trên cõi đời này đều sẽ sớm thành 1 Cao Tăng ! Cũng chỉ là thời gian mà thôi ... Thứ 3: Đúng vậy, khi đã quyết định xuất gia tu hành thì cần phải chấp hành nghiêm giới luật. Thế nhưng, người Xuất Gia không phải ai cũng vì lý tưởng xuất thế gian, có người tìm đến cửa Chùa vì họ muốn tìm cảm giác bình yên giữa cuộc sống, hay đơn giản cũng có 1 bộ phận vì lười nhác ... Nơi nào có Phật thì nơi đó sẽ có Ma ! Giới Luật đưa ra là để khuyên răn và để cho các vị tăng nương theo ... và để thực hành nghiêm đúng giới Luật đòi hỏi 1 thời gian Kung Fu tu hành rất dài ! Như trên mình đã nói " nhà sư " cũng chỉ là 1 khái niệm giữa thế gian ! Thực tế chính bản thân ta cũng là 1 người đang tu, ta tu giữa cuộc đời. Còn các Nhà sư họ tu hành ráo riết hơn mà thôi, họ quyết tâm hơn. Có rất nhiều người sống giữa cuộc đời Phẩm Hạnh cao hơn 1 số nhà sư trong Chùa rất nhiều. Bởi vì nhà sư vốn cũng chỉ là 1 kẻ bình thường như bao con người mà thôi ... chữ TU ở đây ... chẳng qua do cái tâm phân biệt nên ta mới thấy nó khác .... @@: Nhìn vào chữ ký của bạn. Rồi đọc bài comment của bạn, tôi thấy bạn tự đánh mất đi phẩm giá, tư cách của 1 con người là bạn !