• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vinhvinh

Hội viên
 • Số nội dung

  67
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About vinhvinh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Melbourne
 1. Là ông già tên là Khiết đó.... :D hihi , nói đùa vậy thôi bài trên thầy Thiên Sứ đã nói rồi đấy thôi...là con cóc cụ
 2. Chỉ vì học được cái máy đo tia đất mà ông tiến sĩ phủ nhận sạch trơn một học thuyết khoa học.
 3. Tiến sĩ Vũ Văn Bằng hoá giải uẩn khúc Đất và Nước 10:38, 12/03/2009 Với những người mới gặp, ông giống một cục nam châm, hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng những câu chuyện rất ly kỳ. Ly kỳ vì nó rất giống những chuyện kể của các thầy địa lý, phong thủy... Tại sao căn nhà đó lại luôn có người ốm? Tại sao khu đất kia chỉ toàn cỏ lác, cây lá vàng vọt? Tại sao cả làng đó bị bệnh ung thư? Tại sao khu Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xảy ra nhiều tai nạn... Nhưng ông hóa giải chúng bằng những chứng cứ khoa học cụ thể. Ông, bằng chiếc máy đo tia đất nhỏ xíu, hóa giải mọi uẩn khúc nằm trong đất và nước. Dân gian gọi ông là "ông tia đất" Vũ Văn Bằng... Đi tìm "hồn của đất" Tôi vẫn nghĩ rằng, Vũ Văn Bằng phải là nghệ sỹ mới đúng. Thời nhỏ ông là một học sinh giỏi văn, và ông luôn mơ mình sẽ thành nhà văn và họa sỹ. Năm cuối trung học (1959), ông từng đoạt giải nhì thơ và họa của Báo Lao Động, tranh biếm họa của ông thường xuyên xuất hiện trên Báo Văn nghệ. Vũ Văn Bằng làm thơ và lãng mạn. Nhưng cuộc đời luôn có những khúc ngoặt bất ngờ. Và ông đã trở thành kỹ sư địa chất công trình sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, trở thành tiến sỹ địa chất ở Ba Lan và nghiên cứu phong thủy để áp dụng vào xây dựng công trình. Vũ Văn Bằng kể, khi ông sống và làm việc tại Ba Lan hơn 10 năm, một người bạn ông than mình thường ốm yếu và ngủ không an. Ông liền tìm hiểu và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho người bạn theo phong thủy. Nhưng mọi thứ vẫn chưa thực sự được như mong muốn. Và một ngày, khi nhờ Công ty Tamora tại Varsava xử lý "tia năng lượng xấu" cho căn nhà và hồi phục sức khỏe, bạn ông đã giới thiệu cho Vũ Văn Bằng. Và một cuộc chinh phục mới bắt đầu. Ông gọi đó là cuộc chinh phục mang tên "tia đất". Thực ra, tia đất không phải là một khái niệm trừu tượng. "Tia đất là một dạng vật chất bao gồm tất cả những tia phát ra từ vỏ cứng của trái đất và lan tỏa lên mặt đất dưới dạng bức xạ - dạng trường. Nói cách khác, đó là những tia được sản sinh bởi hiện tượng bức xạ của những vật chất khác nhau từ dưới đất. Đó chính là một trong những thành phần của môi trường sống. Nghiên cứu môi trường đất trong đó có tia đất mang nhiều ý nghĩa: Thông qua nguyên lý tia đất - địa bức xạ với thiết bị tương ứng ta có thể tìm được các đối tượng cần tìm dưới mặt đất như: Khoáng sản có ích, quặng mỏ, đá quý, nước ngầm, hang động, nứt đất, nứt đê, sự cố của các công trình ngầm (cống thải, đường ống cấp thoát nước, ống dẫn dầu, gas, cáp điện bị nứt vỡ rò rỉ...), kể cả khảo cổ, đặc biệt là tìm mồ mả, hài cốt..." - Tiến sỹ Bằng giải thích. Tia đất xấu đã có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, như đau đầu, khó thở, thần kinh, huyết áp tăng, rối loạn tuần hoàn máu, đau cơ bắp, giảm sức đề kháng, lâu dần dẫn đến ung thư. Trạng thái thường gặp nhất là giấc ngủ không sâu, không ngon, trằn trọc, đứt quãng, chập chờn, hồi hộp, khó thở, ác mộng... Điều này được lý giải là bởi giường ngủ đặt ở vùng có tia đất. Dùng kỹ thuật đo tia đất, sẽ hoá giải được mọi uẩn khúc trong các ngôi nhà, sẽ tìm được đúng nguồn nước ở những vùng đất khô một cách thuận lợi. "Và nó sẽ "giải oan" cho ma quỷ và thánh thần" - ông vừa cười vừa nói. Ở Việt Nam, người ta thường chuẩn bị xây nhà bằng cách chọn mẫu thiết kế, hướng và chọn ngày giờ động thổ, cất nóc. Nhưng các khảo sát địa chất, đặc biệt về tính chất cơ lý của đất, tính chất hóa học của nước tại điểm xây dựng đã bị bỏ quên. "Đó là một điều tai hại nhất, và là căn nguyên của rất nhiều uẩn khúc sau này, và thường thì khi chúng ta gặp chuyện, không có điểm bấu víu, chúng ta sẽ tìm đến những thế lực siêu nhiên. Và bắt đầu hành trình mê tín" - Tiến sỹ Bằng nói. Thực tế sau hơn 2 năm khảo sát đo đạc nền đất của gần 2.000 gia đình và nhiều công trình xí nghiệp dọc Bắc - Trung - Nam, Tiến sỹ Bằng có một thống kê ấn tượng: Có tới hơn 90% mặt đất bắt gặp tia đất tiêu cực và khoảng 60% có vong và hài cốt. Tia đất tiêu cực nảy sinh từ mồ mả hài cốt hiện nay được coi là khá phổ biến ở Việt Nam. Chỉ riêng ở Hà Nội, có thể kể ra rất nhiều vùng như vậy. Như ở Trích Sài, Hồ Tây, một mảnh đất hơn 40m2 mà khi đo đạc bằng máy tia đất đã phát hiện gần 50 hài cốt. Để hóa giải những tiêu cực từ tia đất xấu, ông đã chế tác ra than hoạt tính và chỉ cần đặt những giỏ than vào những nơi xuất hiện tia đất là có thể an toàn. Cách đây chưa lâu, dư luận sửng sốt trước việc ông Bằng công bố đoạn đường Pháp Vân - Cầu Giẽ có tỷ lệ tai nạn giao thông cao là do tia đất! Bán tín bán nghi, rồi chính ông phải là người đưa ra bằng chứng, những chứng cứ khoa học mà không ai có thể phản bác. Ông cũng là người tìm ra những uẩn khúc ở trong lòng đất của nhiều công trình xây dựng, từ đó hóa giải nhiều nguyên nhân gây hoang mang trong lòng người. Một cán bộ ngành Tài chính ở tỉnh Quảng Bình đã nhiều năm bị đau bệnh và mệt mỏi, ông cũng là người giúp hóa giải những tia đất, để từ đó, sức khỏe tốt hơn, đường sự nghiệp cũng vì thế mà hanh thông hơn. TS Vũ Văn Bằng đang giới thiệu với nhà báo Tạ Bích Loan về chức năng của máy đo tia đất. Tiến sỹ Bằng nói, người Việt Nam thường có một số quan niệm theo phong thủy, chẳng hạn như nhà xây thì phải nở hậu, nếu đất sau nhà hẹp hơn trước nhà là không tốt; hay xây nhà mà lối đi hướng thẳng vào chính cửa giữa là không tốt... Tất cả những điều đó đều không có đủ căn cứ. Một căn nhà chỉ tốt hoặc không do xử lý được tia đất hay không mà thôi... Người treo hồ trên núi Thực chất, công việc chính của Tiến sỹ Bằng là đi khảo sát địa chất và tìm nguồn nước. Nhưng tia đất lại là lĩnh vực đang được nhiều người quan tâm, ông mở cả công ty nghiên cứu tia đất, nên mọi người vẫn thường gắn ông với cái tên "ông tia đất". Trong lĩnh vực tìm nguồn nước, ông cũng dùng những chiếc máy khảo sát, dò tìm tia đất để phát hiện ra những mạch nước ngầm. Cách đây chưa lâu, Truyền hình Việt Nam đưa tin về những chiếc hồ chứa vài chục ngàn mét khối nước treo trên núi ở Xà Phìn, Đồng Văn và Tà Lủng, Mèo Vạc (Hà Giang). Quả là những thông tin tốt lành nhất cho những đồng bào vùng cao, khi mà nước nhiều khi còn hiếm hơn ngô lúa. Suốt những mùa đông dài, sở dĩ cái nghèo đeo bám người dân tộc thiểu số vùng đá tai mèo là bởi không tìm đâu ra những nguồn nước ở trên cao. Và cả hai hồ treo đó đều nhờ chiếc máy dò tia đất của ông Bằng. Và cũng từ cái máy đó, ông tìm ra hơn 30 nguồn nước cho các vùng hạn và hải đảo. Những công việc ấy, đáng nói, là được ông và các cộng sự làm với một tinh thần trách nhiệm lớn, với chi phí thấp ở mức tối thiểu. "Tôi không có ý định kiếm tiền từ những công việc này" - Tiến sỹ Bằng nói. Hành trình tiếp nối... Tính đến thời điểm hiện tại, Tiến sỹ Vũ Văn Bằng là người Việt Nam duy nhất nghiên cứu sâu về tia đất và ứng dụng nó trong thực tế đời sống. Ông đang tìm các cộng sự cùng chí hướng để tiếp tục công việc khi ông không còn thời gian và sức khỏe để đi dọc đất nước nghiên cứu. Và ông cũng muốn có những người thực sự tâm huyết với công việc này, trong việc quy tập và tìm mộ liệt sỹ. Vào tháng 8/2008, ông đã góp phần không nhỏ vào việc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ tại Quảng Trị (ba mộ liệt sỹ tập thể với hàng trăm bộ hài cốt). Đây là những công việc thầm lặng và ông làm với tấm lòng của một người Việt thành thật. Vũ Văn Bằng nói, ông chỉ mong có ai đó giúp sức, cùng ông làm công việc này, để những linh hồn các chiến sỹ được thanh thản và ấm áp... Để bắt đầu với việc ứng dụng tia đất trong đời sống, Tiến sỹ Bằng gặp không ít khó khăn. Bởi ông đã là người muốn phá bỏ những hủ tục, đưa ra những luận cứ khoa học. Nhưng, hành trình đó bao giờ cũng gian nan hơn những hành trình khác. Bởi những gì đã ăn sâu trong tâm trí con người, thì rất khó đổi thay, nhất là khi nó đã mặc định trong suy nghĩ dân gian nhiều thế hệ. Nhưng ông vẫn tin, với thiện tâm của mình và với những giỏ than hoạt tính nhỏ bé, cuộc sống của nhiều người sẽ bình an trở lại, không gặp những phiền lụy từ những điều tưởng như siêu nhiên. Chia tay ông, tôi nhớ hoài câu nói của Einstein mà ông treo trong phòng làm việc của mình:"Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa của con người là cảm xúc trước sự huyền bí. Chính cảm xúc này đã khiến cho khoa học chân chính nảy nở. Những ai không còn những cảm xúc đó, không còn biết ngạc nhiên và chỉ biết đứng ngẩn người ra vì sợ hãi thì sống cũng như chết". Ông không mong chờ điều gì, ngoài một cuộc sống xanh, nhẹ nhàng đến với những người tin tưởng vào những công việc mà ông mang đến. Đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, đã trải qua nhiều môi trường sống và làm việc, với Vũ Văn Bằng, sự bình an mới là điều quan trọng nhất trong đời người... Dương Thái Sơn Link: http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/khoahoc-va...09/3/52804.cand
 4. Vinhvinh nghĩ Không phải là các nhà lãnh đạo không biết , không nhận thức được . Nhưng do vấn đề nào đó họ lờ đi, đánh đổi quyền lợi về văn hóa, tâm linh, cuộc sống.. của nhân dân thành quyền lợi của bản thân và quyền lợi một số người. Thế nên báo chí có đăng nữa thì cũng chỉ giải quyết một số những công trình cụ thể nổi cộm , cơ bản thủ đô vẫn đang tiếp tục bị xẻ thịt.
 5. Anh Vo truoc là một người am hiểu giáo lý nhà Phật , nên bạn Thiên Long Bát Bộ đem kinh ra giảng là thừa . Vấn đề ở đây là phải định tính tương đối , chứ không phải hồ thuyết bát đạo kiểu nho giáo. Nếu nói nhân duyên theo phật thì trong mấy hạt cơ bản cái gì là nhân duyên , tại sao nó lại diệt ? Đó là câu hỏi của anh Vo truoc. Để trả lời chi tiết cho anh Vo truoc thì e rằng cả nhà vật lý nguyên tử giỏi nhất thế giới cũng không trả lời được , nếu trả lời được câu hỏi này thì tất cả những nan đề của vật chất, ý thức đều được giải quyết
 6. Hướng nhà là hướng cửa chính :rolleyes:
 7. Thực ra tác giả bài viết chắc chưa đi nước ngoài bao giờ, bên này Tây đi ăn nhà hàng, cuối tuần đi công viên chơi, thích mua xe to tốn xăng...chả thấy thằng nào nó liếm đĩa cả, ăn tiệm thừa thì cùng lắm là bỏ vào bịch mang về đó đơn giản chỉ là thói quen. Tiền tips của nó khá hào phóng, một nhà hàng nhỏ mà cuối buổi chia ra cho anh em bán hàng mỗi người cũng được khoảng $ 20 . Báo lá cải thường hay nói phóng đại lên , sự việc chả có ai kiểm chứng tội gì mà không bịa ra cho đậm đà. Người Việt vốn nổi tiếng tiết kiệm, kể cả khi họ phóng tay chơi sang . Trừ khi là tiền chùa , tiền công không tiêu thì không kể.
 8. Cái này thầy tu thiên chúa cũng một số vị bất hoại được phong thánh. Đạo phật chủ trương thân xác là tạm, sao còn giữ bất hoại làm gì nhỉ ?
 9. Rất may là Hà Nội mới có quyết định cuối cùng là giữ lại con đường 19-2 , chuyển trung tâm thương mại sang Hai Bà Trưng. Mà không hiểu đất ở chỗ nào để xây nhỉ ?
 10. Cám ơn anh ru bi, em tìm được bản rút gọn rồi.
 11. Tiến sĩ rởm Vinhvinh đã gặp nhiều , một ông chức vụ rất to ở ĐHBK Hà Nội hướng dẫn bọn Vinhvinh làm tốt nghiệp ngày xưa bắt dịch mấy quyển sách tiếng Anh dày cộp. Sách mua trên mạng thì đầy, thiếu gì mà thầy cấm không cho sv lộ ra với thầy khác. Mỗi thằng dịch một kiểu, toàn những thằng lởm khởm tiếng Anh , dịch xong thầy nhờ những sinh viên khác biên tập lại và đóng tên thầy vào quyển sách đó. Lúc này mới biết tại sao hồi đi học có mấy cuốn sách của Tiến Sĩ này , tiến sĩ nọ sao khó hiểu thế , đọc chẳng hiểu ông ấy viết cao siêu gì , có gì đâu ..chẳng qua là dịch sai.
 12. Kinh còn có nghĩa là thần rét , xích khẩu chắc nghe lời thầy Thiên Sứ rồi :(
 13. May quá , cám ơn sư phụ và anh hạt gạo làng. Máy của Vinhvinh cũng bị tương tự như vậy , thậm chí còn không đọc được trang thứ 2 và thứ 3 . Nên muốn đọc thì phải mò lên Lab của trường đọc, trường nó tính tiền dữ $10 đô dùng 1 tuần đọc báo là hết.
 14. Nếu mà nhà nước xây dựng được cơ cấu dân chủ hơn , giám sát kĩ hơn. Khi mà các quan chức chỉ là người ăn lương để phục vụ dân thì sẽ không bao giờ có những chuyện như trên xảy ra. Em cũng đã từng bị con cáo mượn oai vòi vĩnh . Chả là hồi xưa em xin cái bảng điểm lần một khi tốt nghiệp đại học, có một gã tên là Vinh quê Nghệ An tự xưng là cháu ông phó phòng đào tạo đồng thời là cháu ông chủ tịch bộ môn toán cao cấp ĐHBK HN , nói là quan hệ tốt với bà H ( bà này cực khó tính và quan liêu bị sv chửi nhiều) có thể giúp ( Đáng lẽ nhà trường phải phục vụ sinh viên tốt nghiệp khi yêu cầu lấy điểm, nhưng họ không làm , chỉ làm khi người quen nhờ , hoặc lo lót thế nào đó). Lão này vòi tiền em ghê nhưng em chỉ trả một nửa giá :D . Kết quả là sau 1 năm em đọc báo vnexpress thấy tin bắt được tên Vinh kẻ chuyên giả danh con cháu các vị hiệu trưởng hiệu phó tổ chức đường dây thi hộ đại học. Hóa ra người quen cũ của mình :lol:
 15. Em mới sưu tập được bản phát âm sanskrit khác của chú đại bi : http://www.masterwithin.org/archive/Dandapati.mp3 Tương đối dễ học. Giọng đọc nam, anh VinhL nghe thử xem có chuẩn không ? Trong bản này câu thứ 3, từ sattvaya mỗi bản phát âm một kiểu. Bản giọng nữ link trước thì tvay đọc là 'toa'( bỏ v), giọng nam link bên trên thì lại đọc là 'vay' ( bỏ t) vậy bản nào đúng đây ? Namo ratna-trayāya Namo āriyā-valokite-śvarāya Bodhi-sattvāya Maha-sattvāya Mahā-kārunikāya Om sarva rabhaye sudhanadasya Namo skritva imam āryā-valokite-śvara ramdhava Namo narakindi hrih Mahā-vadha-svā-me Sarva-arthato-śubham ajeyam Sarva-sata Namo-vasat Namo-vāka mavitāto Tadyathā Om avaloki-lokate-karate-e-hrih Mahā-bodhisattva Sarva sarva Mala mala Mahi Mahi ridayam Kuru kuru karmam Dhuru dhuru vijayate Mahā-vijayati Dhara dhara dhrini śvarāya cala cala Mama vimala muktele Ehi ehi śina śina ārsam prasari viśva viśvam prasaya Hulu hulu mara Hulu hulu hrih Sara sara Siri siri Suru suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya narakindi dhrish-nina bhayamana svāhā Siddhāya svāhā Maha siddhāya svāhā Siddha-yoge-śvaraya svāhā Narakindi svāhā Māranara svāhā śira simha-mukhāya svāhā Sarva mahā-asiddhaya svāhā Cakra-asiddhāya svāhā Padma-kastāya svāhā Narakindi-vagalāya svaha Mavari-śankharāya svāhā Namo ratna-trāyāya Namo āryā-valokite-śvaraya svāhā Om Sidhyantu mantra padāya svāhā