• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đinh Mão

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Đinh Mão

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 21/06/1987
 1. Cảm ơn bạn :)

 2. chúc mừng sinh nhật 21/6/2009. Chúc bạn sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc.

 3. Em lúc tối thử luận hai quẻ LVDT về một chị "fortune-teller", em post câu 1 lên nhờ thầy Thiên Sứ và anh chị giúp em xem lại quẻ. Câu hỏi: Chị "fortune-teller" đang ở đâu ? (lấy thành phố HCM làm gốc) Quẻ Tử Lưu Niên. Tử (Kim) độ số là 9, phương vị là chính Tây. Lưu Niên (Thủy) độ số là 1 và 6, phương vị Bắc hay Tây Bắc. Vẽ 2 đường thẳng, một thẳng từ HCM ra Bắc, hai hợp đường này góc khoảng 20 độ về phía Tây ra góc nơi người đó đang ở. Tiếp đó, có thể vĩ độ là trên 20, kinh độ khoảng 107 hình thành một khung phạm vi. Tử (Kim) chỉ một nơi tập trung quyền lực, một vùng đất lớn, được lưu niên thủy chảy qua tạo thành đồng bằng. Vậy đây có thể là một vùng đâu đó phía Bắc, có thể là quanh Hà Nội. Nhờ thầy Thiên Sứ và anh chị sửa lại giúp em chỗ em luận rườm ra hay sai. Về chị ấy, chị ấy xác nhận đang ở Hà Nội.
 4. Quẻ 1: Diễn biến trận đấu VN - Hy Lạp ? Trả lời: Quẻ Đỗ - Xích Khẩu. Đỗ (Hỏa) là chủ điều đạt được (ghi bàn, chiến thắng). Xích khẩu (Kim) là sự tranh chấp (thế trận, bóng). Luận đơn giản, trận đấu sẽ diễn ra trong thế dằn co của 2 đội, dẫn đến cả 2 khó thể ghi bàn. Cần thời gian để Đỗ (Hỏa) khắc Xích Khẩu (Kim) -> ghi bàn. Tuy nhiên do ngũ hành nạp thủy, thủy lại khắc hỏa, nên dù thắng cũng rất chật vật và không nhiều bàn. Quẻ 2: Tỉ số trận đấu ? Trả lời: Cảnh - Tiểu Cát. Tiểu Cát có thể hiểu nhiều nghĩa, theo mình đây chính là sự may mắn (không may mới lạ, ăn may quá trời). Cảnh là Âm Hỏa, độ số là 2. Tiểu Cát thuộc mộc độ số 3 và 8, bị cảnh khắc, nên niềm vui không lớn. Vậy nên kết quả phải là 3 - 2 = 1! 1-0 không biết em luận thế đúng chưa ? lúc đó em đi gấp cafe anh em hối, giờ về em cũng không nhớ đã nhìn thấy số 2 và 1 ở đâu nữa...
 5. VN 2 - Hy Lạp 1. Em hóng hớt gieo thử 2 quẻ Lạc Việt Độn Toán.
 6. Chứng khoán thế giới có tuần giao dịch thành công Từ phố Wall đến các thị trường Tokyo hay Sydney..., tâm lý lạc quan bao trùm trên hầu khắp các bảng giao dịch điện tử trong phiên cuối tuần. Con tàu chứng khoán thế giới đã trở lại đúng quỹ đạo tăng điểm, sau khi "trật bánh" tuần trước đó. Chung cuộc, chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận mức tăng 44,29 điểm, tương ứng 0,54% lên 8.212,41 điểm. Standard & Poor 500 đóng cửa tại 877,52 điểm sau khi tiến thêm 4,71 điểm (0,5%). Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,1% chốt tại 1.719,2 điểm. Trước những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế, giới đầu tư thu gom mạnh cổ phiếu khối vật phẩm, hàng hóa trước những phỏng đoán nhu cầu các mặt hàng này sẽ tăng mạnh những tháng tới. Chỉ số tổng hợp giá trị giao dịch nguyên liệu thô trên NYMEX tăng 3% - cao nhất kể từ ngày 2/4. Giá dầu mỏ phiên cuối tuần tăng kỷ lục trên 4% cũng góp lớn vào đà tăng chung. Cổ phiếu khối ngành sản xuất ôtô sau phiên tăng mạnh hôm thứ 5 trước thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử trong ngành công nghiệp này giữa Chrysler LLC và Fiat Motor. Phiên này đã bị giới đầu tư đẩy mạnh bán ra sau khi Hiệp hội Ôtô Mỹ công bố doanh số xe bán ra trong tháng 4 giảm tới 30% so với tháng trước. Giá cổ phiếu GM và Ford trượt lần lượt 5,7% và 4,8%. Cùng ngày, Tổ chức quản lý nguồn cung nguyên liệu Mỹ công bố chỉ số đánh giá năng lực sản xuất đã tăng mạnh trong tháng 4 lên 40,1 điểm so với mức 36,3 điểm trong tháng 3. Tuần qua, xen kẽ giữa 3 phiên giảm giá là 2 phiên giao dịch thăng hoa của chứng khoán Mỹ, tia hy vọng về nền kinh tế thế giới sẽ nhanh chóng thoát khỏi cuộc đại suy thoái lại được nhen nhóm nơi nhà đầu tư. Cả 3 kim chỉ nam cho phố Wall cùng đồng loạt bật trên 1% giá trị, chỉ số Dow Jones tiến 1,7%, S&P ghi thêm 1,3%, Nasdaq lên 1,5%. Cổ phiếu khối hàng hóa là điểm sáng lớn nhất toàn thị trường khi tăng mạnh 4,6% trong khi đó khối tài chính lại chịu lại mức sụt nhẹ 2,9%. Phiên này, chứng khoán châu Âu đóng cửa nghỉ lễ. Tuần qua, xu thế tăng áp đảo trên hầu khắp các hàn thử biểu, với 3 phiên ghi điểm trong 4 ngày giao dịch, chỉ số tổng hợp 18 quốc gia khu vực châu Âu DJ Stoxx 600 đã tiến thêm được 2,3% lên 200,23 điểm. Đây là tuần tăng điểm thứ 7 trong 8 tuần giao dịch. Trong tháng 4, Stoxx 600 đã bứt thêm được 13% giá trị - tháng ghi điểm tốt nhất kể từ năm 1987. Đà tăng điểm mạnh của chứng khoán khu vực châu Âu được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực đến từ lợi nhuận kinh doanh quý I của các ngân hàng cũng như nhiều tập đoàn lớn kinh tế lớn khác. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tăng mạnh trong tháng 3 sau 10 tháng sụt giảm, báo hiệu nền kinh tế khu vực đang đi đúng quỹ đạo, hứa hẹn triển vọng sáng sủa cho những quý sắp tới. Thống kê giao dịch các thị trường tuần qua, chứng khoán Anh và Đức cùng đồng loạt bật tăng trên 2%. Chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa tại mức điểm dương 1,8% giá trị. Tại châu Á, chứng khoán Nhật tiếp tục nối dài chuỗi ngày khởi sắc sang phiên thứ 3 trong tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 149,11 điểm, tương ứng 1,7%, chốt tại 8.977,37 điểm. Trong khi đó giới đầu tư tại Sydney lại tỏ ra khá dè dặt, tâm lý chờ đợi, thăm dò diễn biến tiếp theo của thị trường trong tuần tới. Thị trường chịu mức điều chỉnh giảm nhẹ 0,3% sau khi đã tăng khá vào đầu phiên giao dịch. Đóng cửa, chỉ số MSCI châu Á ghi thêm 0,1% giá trị, lên ngưỡng 90,95 điểm, cao nhất kể từ ngày 7/1. Trong tuần qua, song hành với 2 phiên giảm mạnh hồi đầu tuần là 3 phiên tăng điểm khá sau đó, MSCI đã kịp thời tích lũy thêm 1,7% số điểm. Cùng ngày, Chính phủ Nhật đã xác nhận, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã rơi vào tình trạng giảm phát lần đầu tiên trong hơn một năm qua vào tháng 3, sau khi chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức âm 0,1%. Nguyễn Hùng (theo Bloomberg, CNBC) http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=206...mp;refer=stocks (Last Updated: May 2, 2009 08:00 EDT)
 7. Chưa thấy bác Thiên Huy nói gì, chắc đang lo vụ cúm H1N1. Em xin có vài lời. Chúc mừng các bác nào kiên định giữ lại CP. Rõ ràng việc giữ lại này của một lượng không nhỏ nhà đầu tư cộng với việc mua vào khi giá rớt đã giúp cho VNINDEX vững vàng để có được 3 ngày tăng quý báu trước 30/4 - 1/5. Theo tình hình này, rất có thể sẽ xuất hiện một đợt sóng mạnh do ảnh hưởng hiệu ứng "30/4 - 1/5". Khối lượng giao dịch còn khá dè dặt, nhất là khi tin tức về cúm H1N1 đang phủ thêm bức màn đen tối cho kinh tế thế giới. Điểm "highest" trước đợt rớt giá này là 347.8, hiện đang là 321.6. Nếu bác nào đã rút ra, nên xem xét mua vào nội trong tuần sau, nhất là khi nó "chạm" mức đỉnh cũ (nếu điều đó xảy ra). Tuần trước bán mãi k đc, ghét em giữ luôn. :P => lại một lần nữa break-rules của J Oneil.
 8. Àh, vấn đề này có bên lời tiên tri năm 2009 / DỰ BÁO VÀ CHỨNG NGHIỆM về cúm H1N1. Cháu không để ý :P
 9. Ý :D còn hơn 1 tháng nữa cuốn sách mới phát hành. Vậy là từ h đến lúc đó là thời gian của tin đồn và những giao dịch của tay trong. Chưa biết lợi hại thế nào, em nhận định: 1. Sẽ có 1 số mã tăng mạnh trong thời gian này là do sự tăng mua vào của những người đã biết được thông tin 19 mã CP này. 2. Sao khi phát hành, NDT càng tin hơn vào "sự đúng đắn" của cuốn sách và khoảng thời gian tăng trong tháng 5... dẫn đến mua vào ồ ạt các mã này. Làm tăng các chỉ số thị trường chung của cả 2 sàn. Đó là lý do mà 19 mã này chia ra cho cả 2 sàn, chưa biết sàn nào nhiều hơn nhưng không co lại trong 1 sàn. Thâm ý người viết muốn thị trường chung của cả 2 sàn đều tăng. 3. ... em chưa biết phải nói làm sao. :o
 10. 19 cổ phiếu vàng Việt Nam Hội đồng chuyên môn ấn phẩm "Cổ phiếu vàng Việt Nam 2009" đã chọn ra 19 mã tốt nhất trong hơn 300 cổ phiếu ở cả HOSE lẫn HASTC đáng để đầu tư trong năm nay. Danh sách những tên tuổi này hiện chưa được tiết lộ. Để được bình chọn là vàng, cổ phiếu phải được niêm yết giao dịch trên sàn ít nhất một năm. Ngoài ra, doanh nghiệp đó không chỉ phát triển ở hiện tại mà còn phải có tiềm năng trong tương lai, thể hiện ở các hạng mục: thị phần, công nghệ, trình độ đội ngũ lãnh đạo, môi trường kinh doanh, tiềm năng... Các chỉ số tài chính như: lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 3 năm qua, tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu, EPS, P/E, P/B; sự tương quan giữa biến động giá của cổ phiếu so với biến động của thị trường, khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày... cũng sẽ là những tiêu chí lọc ra cổ phiếu tốt. Dữ liệu để phân tích, bình chọn được cập nhật đến hết quý I do 6 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính chứng khoán đảm trách. Danh sách 19 cổ phiếu vàng sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 5. Ấn phẩm có cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, sẽ xuất bản thường niên trong và ngoài nước từ năm 2009. Bạch Hường Chỉ còn vài ngày nữa. Không biết tác động của cuốn sách này như thế nào. :D
 11. Em tính vào lúc em viết bài trang trước. Nhưng đáng tiếc là tiền về chậm quá, chị em bận nên cứ trì hoãn, lại thêm má em làm phải gần tháng sau em mới vô. Kết cục tuần trước mới vô + tâm lý nóng vội đã mua đúng ngay đợt tăng giá ảo, bulltrap ?, mà không xem biểu đồ kỹ. Hiện em có CP của HAG và SSI. 2 con này rớt cả, riêng HAG rớt nặng (mua 67.5). Theo quy tắc thì em phải cắt lỗ thôi, không ngoại lệ, nhưng thị trường thì lại chỉ báo không nên thế, nó sẽ có thể tăng trong cuối tháng này ./. Ý kiến của em, bác vào đợt 270-300 điểm thì không nên rút ra lúc này. Chỉ nên bán 1/3 -> 1/2 số CP, chờ lên lại thì mua vào lại.
 12. Hocondangyeu thật là người anh/chị dễ thương :) PS: mình cũng dính dô trường hợp giống em của hocon. :lol:
 13. Hôm trước, em có một giấc mơ khủng khiếp. Mong chị Laviedt xem cho em điềm báo. Em nhớ em nằm mơ buổi trưa. Em nằm mơ thấy anh em chở em đi đến một con đường nào đó vào buổi tối và đi vào một con hẻm. Đó giống như là một khu ... cafe sân vườn dạng đèn mờ. Em được anh em chở qua hết đoạn hẻm đó. Cứ qua một quán thì lại có một khoảng sân được chiếu sáng, em thấy cảnh nam nữ đang ôm ấp linh tinh (Em chưa đi cafe đèn mờ bao h :rolleyes:). Ban đầu các cô gái trong quán rất đẹp... Càng về sau càng xấu và có lúc khủng khiếp nhìn như quỷ ấy... Xong hẻm cụt và anh em chở em ra đường lại, tuy đi ngược lại đoạn hẻm lúc nãy, nhưng em không thấy những quán cafe này nữa. Đến khi ra đường lớn thì từ xe máy, em thấy mình ngồi trên xe đạp... Anh em vẫn chở em. Em kêu anh em em đạp cho thì anh em không chịu. Hồi sau hai anh em cùng đạp và về nhà. Khúc đường lúc đó hiện lên y như đoạn đường đi ra sân bay Tân Sơn Nhất ấy... Được hồi em tỉnh dậy. Sợ nhưng không có ra mồ hôi trộm. Cảm giác như vừa trong âm phủ địa ngục đi ra... Đây là đoạn đường em mơ. Nhà em Vĩnh Viễn quận 10, đường lớn trong giấc mơ mà anh em đi về nhà là Nguyễn Thái Sơn, đoạn công viên Gia Định.
 14. Trên cằm em phía bên phải ngay giữa không biết từ lúc nào nó mọc một nốt ruồi nhỏ, chìm chứ không nổi lắm, màu đen, trên mọc cọng râu dê :lol: Năm ngóai em đang học thể dục bạn em đứng đối diện bứt ... cái phặt. Về nhà em rờ rờ làm nó làm đi đứt cọng râu tận gốc :lol: Nhưng sau thời gian nó lại mọc lại ? (Em nghĩ bụng đứt tận gốc rồi sao mọc lại được :) ) Hiện nó mọc rất dài, tội cái em hay ngủ nằm đè lên nó nên nó cứ cong cong về phần cổ. Em không biết nó có ý nghĩa gì không ? Các bác xem giúp em với. :rolleyes: Cho em xin thêm một câu luôn, lông mày tướng là sao ạ ? Nó chỉ mọc bên trái thôi thì có sao không ? :P
 15. Mediafire hôm đó bị sao đó, mãi em mới load được. Đêm hôm sau hôm đó gieo thử vài quẻ thấy cái đúng cái sai :P Em phải photo tài liệu học cẩn thận hơn. Mong thầy Thiên Sứ và các anh chị nghiên cứu LVĐT giúp đỡ. :)