• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ChimEn

Hội viên
 • Số nội dung

  50
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

ChimEn last won the day on Tháng 7 6 2016

ChimEn had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

10 Good

About ChimEn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sự Bí Ẩn của người Do Thái https://www.youtube.com/watch?v=bPUs_1t3VnY Do Thái So bí ẩn So mysterious
 2. Người Do Thái KHÔNG ĂN THỊT CHÓ Người Trung Quốc ĂN RẤT NHIỀU THỊT CHÓ
 3. Tính theo lịch Do Thái thì năm nay là năm 5776 Tính theo lịch Trung Quốc thì năm nay là năm 4714 Như vậy thì Người Do Thái đã có nền văn hiến hơn 5500 năm So sánh bảng chữ cái Do Thái và các ký tự ngôn ngữ Trung Quốc nhé Bảng chữ cái Do Thái Các ký tự tiếng Hoa
 4. 11.6% Tỷ Phú Thế Giới là người Do Thái 11.6% Tỷ Phú Thế Giới là người Do Thái và được hâm mộ bởi Trung Quốc và Hàn Quốc credit to mevotex@miricommunity.net Người Do Thái có dân số rất ít ỏi nhỏ bé là 0.2% tổng dân số nhân loại. Trong 1,426 tỷ phú khắp nơi trên thế giới, 165 hay 11.6% tỷ phú là người Do Thái và tổng tài sản của họ là 812 Tỷ Đô La Trong 50 người Giàu Nhất Thế Giới thì có 25% là người Do Thái, và 10 người Do Thái giàu nhất thì 8 người đến từ Mỹ, và 2 người đến từ Nga. 11.6% tỷ phú thế giới là người Do Thái và chỉ có 0.2% tổng dân số loài người. Người Do Thái giàu nhất là Oracle Inc. CEO Larry Ellison tổng tài sản trị giá 43 tỷ mỹ kim. Ellison giàu thứ 3 ở Hoa Kỳ, tài sản đã tăng lên 7 tỷ vào năm ngoái. Công ty của ông có 50% thị phần của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của thế giới. Đương kim thị trưởng Thành phố New York, Michael Bloomberg giàu thứ 2 với tổng tài sản trị giá 27 tỷ mỹ kim, tăng lên 5 tỷ năm 2012. Là người giàu thừ 13 thế giới. Bloomberg L.P., công ty mà ông sở hữu 88% đối tác, kiểm soát một phần ba các luồng thông tin thông qua các dữ liệu tài chính toàn cầu. Ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson giàu thứ 3 với tổng tài sản trị giá 26.5 tỷ mỹ kim và giàu thứ 15 thế giới. Ông sở hữu 52% Las Vegas Sands, nhà điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới mà hoạt động mang tính biểu tượng khách sạn Venetian Resort ở Las Vegas, Venetian Macao Resort ở Macau, và Sands Marina Bay ở Singapore. Giá cổ phiếu của Las Vegas Sands đã tăng 20% kể từ mùa hè năm ngoái. Tỷ phú người Do Thái Sheldon Adelson xem Múa Lân ở Macau Những tỷ phú Do Thái khác trong top ten bao gồm công ty Google của Larry Page và Sergey Brin $23 tỷ. Tài phiệt Carl Icahn $20 tỷ, tài phiệt George Soros $19.2 tỷ, người Nga giàu nhất Alisher Usmanov $17.6 tỷ, Mikhail Fridman $16.5 tỷ, Len Blavatnik $16 tỷ, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg người Do Thài giàu thứ 16 với tổng tài sản trị giá $13.3 tỷ, người Israel giàu nhất Idan Ofer hạng thứ 34 với tài sản $6.5 tỷ, Michael Kadoorie Chủ tịch CLP Holdings Ltd cung cấp điện cho 75% dân Hồng Kông, và là tỷ phú duy nhất KHÔNG phải người Trung Hoa ở Hong Kong. Tài sản ước tính là $9.5 tỷ. Mặc dù KHÔNG có thông tin chính thức, một số nhà phân tích khẳng định rằng người Do Thái kiểm sóat chi phối 40% kinh tế Mỹ và 80% kinh tế NGA. Nguồn khác thì cho rằng 25% và 60%. Nhiều người cho rằng người Do Thái ảnh hưởng mạnh đến Châu Âu. Ở nước Anh Quốc, một nửa 10 người giàu nhất có nguồn gốc Do Thái. Các chi tộc Do Thái thành lập Vương quốc Israel và Judah năm 1030 trước Công nguyên dọc theo biên giới ngày nay của Israel. Sau này Israel rơi vào tay Assyrians năm 722 trước Công nguyên và Judah bị Babylon xâm lược năm 586 trước Công nguyên. 2500 năm sau kể từ khi bị Babylon đô hộ, người Do Thái đã trở về Israel năm 1948. Tháng trước, Israel kỷ niệm nước Mỹ Hoa Kỳ là Trung tâm tập trung đông người Do Thái nhất, với tổng số người Do Thái sống ở Israel hơn 6 triệu trong khi đó ở Mỹ là 5,5 triệu. Dân Do Thái trên toàn cầu ước tình khoảng 13,8 triệu trong năm 2012, mặc dù con số này vẫn thấp hơn 18 triệu vào năm 1939. Á Đông Thiên Đường Mới cho người Do Thái Á Đông Thiên Đường Mới cho người Do Thái Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì càng ngày càng có nhiều người ghét người Do Thái. Anti-Defamation League nghiên cứu cho thấy 31% người Châu Âu đổ lỗi cho người Do Thái vì sự suy thoái kinh tế. Boston Review khảo sát cho thấy 25% người Mỹ đổ lỗi cho người Do Thái vì vấn đề kinh tế. Người Do Thái đã tìm thấy một Thiên Đường Mới cho bản thân họ là Á Đông, nơi có rất nhiều người hâm mộ Do Thái. Rất nhiều người Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt vời và dành tình cảm ấm áp cá nhân cho người Do Thái. Rất nhiều người Trung Hoa nghĩ rằng người Do Thái thông minh, tài giỏi, và rất giỏi kiếm Tiền. Giáo sư Xu Xin Đại Học Nanjing nói, Trung Quốc có thiện cảm với Israel tăng lên chóng mặt trong những năm gần đây, được diễn đạt bởi các cựu phái viên Trung Quốc đặc sứ ngoại giao đến Israel. Zhao Jun đã nói với giới truyền thông Israel năm 2010 là "Bạn có thể không biết điều này, nhưng chúng tôi người Trung Quốc rất ngưỡng mộ bạn và tư duy Do Thái của bạn." Trung Quốc đã từng chào đón những người Do Thái tị nạn vào năm 1800 và sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Hình ảnh gương mẫu Do Thái về tình cách Do Thái mà người Trung Quốc thường nghĩ là Albert Einstein. Kinh Thánh Do Thái Talmud một tài liệu đọc bắt buộc trong các trường học Hàn Quốc Sự quan tâm ngày càng lớn về kiến thức kinh doanh và sự gia tăng doanh số bán ra của các quyển sách tự học tại Trung Quốc, hoạt động xuất bản những cuốn sách dạy kinh doanh theo người Do Thái cũng đang bùng nổ. Các cuốn sách này có nét tương đồng với kiểu sách như Binh pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kinh Doanh của Trung Quốc. Ở Đài Loan thậm chí còn có những khách sạn Do Thái, được xây dựng dựa theo tư tưởng về thành công của người Do Thái”; mỗi phòng của khách sạn này đều thể hiện một phiên bản của cuốn sách Kinh Thánh về thành công trong kinh doanh của người Do Thái. Đại sứ Hàn Quốc tại Israel, Ma Young-sam, đã làm ngạc nhiên các phóng viên trong năm 2011 vì ông nói rằng Talmud là một cuốn sách đọc bắt buộc đối với học sinh Hàn Quốc, và có nhiều người Hàn Quốc hơn người Israel sở hữu một cuốn kinh thánh Talmud. Đại sứ Hàn Quốc Ma Young-sam và người Do Thái Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu để khám phá lý do tại sao người Do Thái là những thiên tài như vậy và chúng tôi kết luận rằng (đó là vì) họ học kinh thánh Talmud, giải thích bởi đại sứ quán Hàn Quốc. Học kinh thánh Talmud đã trở thành một phần của chương trình giáo dục quốc gia này mà bây giờ là bắt buộc đối với tất cả các trường học Hàn Quốc. Hình ảnh gương mẫu Do Thái ở Hàn Quốc là những người Siêu Thông Minh, từ vô danh tiểu tốt trở thành nhà lãnh đạo kinh doanh, ông chủ phương tiện truyền thông, người đoạt giải Nobel, và các cha mẹ phụ huynh Hàn Quốc cũng muốn con cái của họ cũng làm được như vậy. Niềm đam mê ấy rất mạnh mẽ đã khiến sách Kinh Thánh Talmud là cuốn sách bán chạy nhất Hàn Quốc. Người Nhật Bản tin rằng học hỏi người Do Thái sẽ giúp Nhật Bản vượt qua thử thách của hai đối thủ Hàn Quốc và Trung Hoa. Người Nhật Bản ủng hộ Israel Lee Chang-ro, người đứng đầu một nhóm nghiên cứu văn học tại Bộ Giáo Dục Hàn Quốc cho biết, "những lý do rõ ràng tại sao trẻ em Hàn Quốc được dạy Talmud. " Người Hàn Quốc và người Do Thái cả hai đều có một lịch sử lâu dài bị đàn áp và sống sót với nghịch cảnh và không có gì ngoài sự khéo léo để tạ ơn. KHÔNG tài nguyên thiên nhiên ở Hàn Quốc, vì vậy, giống như những người Do Thái, chúng tôi phát triển trí tuệ " Người Do Thái đang rất được ngưỡng mộ tại Nhật Bản, các cuộc khảo sát cho thấy người Nhật Bản ngưỡng mộ người Do Thái nhất và hơn bất kỳ dân tộc nào khác trên thế giới. Người Nhật ủng hộ Israel Một số người Nhật Bản xem người Do Thái là mạnh mẽ hay giàu có, trong khi người khác thì ngưỡng mộ trí tuệ của người Do Thái và sự thịnh vượng. Người Nhật Bản ủng hộ ISRAEL Khi nền kinh tế trì trệ, đã càng ngày càng có các cuộc kêu gọi ở Nhật Bản là nên học hỏi trí tưởng tượng, chiến thuật, và chiến lược kinh doanh của người Do Thái. Nhiều người Nhật Bản nói rằng họ ngưỡng mộ người Do Thái vì trí thông minh, sự nhạy bén trong kinh doanh và lòng trung thành dân tộc bất khuất. Michael Kadoorie - Người Do Thái giàu có nhất ở Đông Nam Á, kiểm soát 75% nguồn cung cấp điện ở Hồng Kông Sự ngưỡng mộ Do Thái bất đầu trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, khi Nhật Bản đã liên minh với Đức Quốc Xã Nazi. Các nhà lãnh đạo và các nhà công nghiệp Nhật Bản tin rằng quyền lực kinh tế và chính trị thuộc về người Do Thái và có thể được khai thác bởi Nhật Bản. Người Nhật Bản và người Do Thái Trong suốt cuộc chiến tranh, Nhật Bản được coi là một nơi ẩn náu an toàn cho những người tị nạn khỏi cuộc diệt chủng Holocaust, mặc dù Nhật Bản là một phần của Phe trục và là một đồng minh của Đức, Nhật Bản đã liên tục từ chối các yêu cầu của chính phủ Đức để thiết lập các chính sách chống Do Thái (Anti Do Thái). Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 cường quốc công nghiệp hàng đầu ở châu Á, chiếm 84% GDP châu lục. Nguồn: https://www.facebook.com/notes/v%C4%83n-h%C3%B3a-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-do-th%C3%A1i/116-t%E1%BB%B7-ph%C3%BA-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-do-th%C3%A1i/1774924826059031
 5. Nhạc ISRAEL Hay Nhất
 6. Một Nền Văn Minh Cổ Đại Đang Tỉnh Dậy ?
 7. Đã Tìm Được Chi Tộc Israel Bị Thất Lạc Ở Việt Nam ? Liệu dòng dõi ông đồ là một trong mười chi tộc bị thất lạc của Israel ? Điểm tương đồng giữa người Việt Nam và người Do Thái wink emoticon Râu quai nón, đàn ông mặc quần áo màu đen, và mũ màu đen. Đàn ông mặc áo dài, "áo dài" của đàn ông Do Thái gọi là Bekishe Liệu dòng dõi ông đồ là một trong 10 chi tộc bị thất lạc của Israel ? Nguồn https://www.facebook.com/vanhoadothai/
 8. Nguồn https://www.facebook.com/vanhoadothai/ Người Do Thái tin rằng tiếng Hebrew là ngôn ngữ của Thiên Chúa. Bảng chữ cái tiếng Do Thái cho thấy những chữ cái Hebrew nằm khớp với ngôi sao David. Bạn có tin rằng đây là một phép màu của Chúa ? Nguồn Wikimedia Commons
 9. Chuyện Tình Nàng Thiếu Nữ Do Thái
 10. Niềm Tự Hào của Người Do Thái Là Gì ?
 11. Tại sao người Do Thái có nhiều nhân tài ? ĐÃ BAO GIỜ CÁC BẠN ĐƯỢC NGHE RÕ VỀ NGƯỜI DO THÁI Theo như các số liệu thống kê (các bạn tự tìm hiểu nhé). Người Do thái được gọi là dân Chúa. Có rất nhiều người thường hay khoe khoang về sự hiểu biết về người Do thái. Nhưng hầu hết trong số họ đều mờ tịt. Khi tôi hỏi mấy sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tầm cỡ của Việt nam. Có cậu trả lời tôi thế này "dân Do thái chẳng qua là dân du mục nay đây mai đó, họ chịu khổ sở, đất đai thì cằn cỗi nên họ rất chịu khó học hành, vì vậy họ trở nên giàu có và rất khôn ngoan..". Người khác nói với tôi rằng "họ là một dân rất mánh khóe, họ dạy con cái rất kỹ về khoản kiếm tiền...". Trên đây chỉ là các câu trả lời mù về văn hóa nhân loại. Chúng ta biết rằng theo thống kê người Do thái đang sở hữu chừng một nửa số giải Nobel của cả thế giới, chưa kể đến nhiều các giải thưởng, các vĩ nhân người Do thái. Họ chính là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Từ các điều răn của họ trở thành luật pháp của cả thế giới. Họ cũng là nước trợ giúp và giúp đỡ cho rất nhiều nước.... Trong khi chính thức họ chỉ vẻn vẹn chưa đến 14 triệu dân, chiếm ~0,002% dân số thế giới. Họ khác biệt vì họ là dân của CHÚA
 12. Tại Sao Người Hàn Quốc Học Kinh Thánh Của Người Do Thái ? Rất nhiều người Đại Hàn Dân Quốc trong tổng số 50 triệu dân Hàn Quốc đang đọc bộ sưu tầm các tác phẩm của người Do Thái ở nhà với mục tiêu cố gắng để trở thành "thiên tài như người Do Thái, " tòa đại sứ giải thích. Hầu như mỗi ngôi nhà ở Hàn Quốc có một bản dịch Kinh Thánh Do Thái. Nhưng không giống như quốc gia Do Thái, các bà mẹ Hàn Quốc nghiên cứu và đọc Kinh Thánh Do Thái cho con trẻ của họ. Trong một đất nước có gần 49 triệu người dân, nhiều người theo đạo Phật giáo và Thiên Chúa giáo, có nhiều người đọc Kinh Thánh Do Thái - hoặc ít nhất là có một bản sao để ở nhà - còn nhiêu hơn nữa so với quốc gia Do Thái. Bằng cách này chúng ta sẽ có rất nhiều những thiên tài Một lớp học của người Do Thái "Chúng tôi đã rất tò mò về thành tích học tập xuất sắc của người Do Thái," phát biểu của Đại sứ Hàn Quốc Young Sam Ma, người từng là khách mời trên "Văn hóa Today" của kênh 1. Người Do Thái có một tỷ lệ phần trăm cao của những người đoạt giải thưởng Nobel trong các lĩnh vực: Trong văn học, khoa học và kinh tế Đây là một thành tích tuyệt vời. Chúng tôi đã cố gắng để hiểu được những bí mật của người Do Thái. Tại sao người Do Thái Hơn các quốc gia khác - tính toán sao để đạt được những thành tựu ấn tượng. Bằng cách nào mà người Do thái có nhiều thiên tài như vậy ? Các kết luận chúng tôi đạt đến là một trong những bí mật của người Do Thái là học Kinh Thánh Do Thái. Kinh Thánh Do Thái phiên bản Hàn Quốc (ảnh lịch sự của Đại sứ quán Hàn Quốc) Người Do Thái đọc Kinh Thánh Do Thái từ khi còn nhỏ, và chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp các em phát triển khả năng tuyệt vời. Sự hiểu biết này dẫn chúng tôi đến kết luận rằng chúng tôi cũng nên dạy Kinh Thánh Do Thái cho trẻ em. Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi dạy con em chúng tôi Kinh Thánh Do Thái, chúng tôi cũng có thể trở thành thiên tài. Và đó là những gì đằng sau quyết định để đọc Kinh Thánh Do Thái ở nhà. Young cho biết bản thân ông đã được đọc Kinh Thánh Do Thái từ khi còn rất nhỏ. "Điều được coi là nghiên cứu quan trọng ," ông nhấn mạnh. "Kết quả là có rất nhiều người Hàn Quốc có một bản sao Kinh Thánh Do Thái ở nhà nhiều hơn là người Do Thái ở xứ sở Do Thái. Tôi, ví dụ, có hai bộ Kinh Thánh Do Thái -. Một trong số Kinh Thánh Do Thái đã được mua bởi người vợ của tôi và cuốn Kinh Thánh Do Thái khác được mua bởi mẹ vợ của tôi" Người hâm mộ người Do Thái Người Hàn Quốc rất thích Kinh Thánh Do Thái không chỉ bởi vì họ tin rằng nó tạo ra chất lượng thiên tài, nhưng giá trị bởi vì họ đã tìm thấy gần với trái tim của họ trong đó. "Truyền thống Do Thái nhấn mạnh giá trị gia đình," giải thích bởi đại sứ Hàn Quốc. "Bạn cũng có thể nhìn thấy nó ngày hôm nay, trong truyền thống bữa ăn gia đình ngày thứ sáu. "Ở nước tôi gia đình là rất quan trọng , cách mà Người Già được đối xử tôn trọng và đánh giá cao Do Thái giáo cách đối xử với người Già , song song với sự đánh giá cao những người Già ở đất nước tôi." Kệ sách của Hàn Quốc (ảnh lịch sự của Đại sứ quán Hàn Quốc) Một điều quan trọng là thái độ đối với giáo dục. Trong truyền thống Do Thái Giáo có nghĩa vụ dạy dỗ trẻ em, và rất nhiều sự chú ý quan tâm dành cho trẻ em. Trong số các bậc cha mẹ Hàn Quốc, giáo dục trẻ em là những ưu tiên hàng đầu. "Tôi nghĩ rằng sự tương đồng này đã dẫn đến một thực tế là hiện nay bạn có thể thấy trong những người nhập cư Hoa Kỳ Hàn Quốc theo bước chân của người Do Thái và thành công trong các lĩnh vực mà người Do Thái thành công." Tình yêu dành cho Kinh Thánh Do Thái đã được theo sau bởi sự đánh giá cao trong lĩnh vực bổ sung, bao gồm cả văn hóa. "Người Do Thái như văn hóa và nghệ thuật. Tôi sống ở Rishpon, là một Moshav nhỏ, và một phòng trưng bày nghệ thuật và âm nhạc mở cửa tuần trước", Đại sứ nói. "Tôi đã rất ấn tượng bởi thực tế là ngay cả một Moshav nhỏ có một nhà văn hóa. Chúng tôi không có các tùy chọn mà bạn có, nhưng chúng tôi học hỏi từ bạn trong lĩnh vực này và đầu tư thật nhiều để chúng tôi có thể có được hưởng những lĩnh vực như bạn." Anh em sinh đôi (tốt, hầu như) Và nếu bạn nghĩ rằng đây là nơi kết nối kết thúc, hãy nghĩ lại: Tiểu sử của người Do Thái, trông khá độc đáo với chúng tôi, liên tưởng những người Hàn Quốc của riêng họ. "Tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa chúng ta - những người Do Thái và Nhà nước Do Thái", Đại sứ nói. "Chúng ta có một lịch sử lâu dài với những khó khăn lớn. Do Thái và Hàn Quốc đã trở thành độc lập trong cùng một năm, năm 1948, vì vậy chúng ta bằng tuổi nhau, 63. Chúng tôi, như bạn, có vấn đề với các nước láng giềng ganh ghét. Chúng tôi, như bạn, hầu như không có bất cứ nguồn tài nguyên thiên nhiên nào và chúng ta phải dựa chủ yếu vào nguồn nhân lực. "Trong 63 năm tồn tại quốc gia Do Thái đã phát triển rất nhiều. Người Do Thái tạo ra phép lạ trong nền kinh tế , và do đó chúng tôi đã làm. Những người dân trong quốc gia Do Thái cũng tương tự như những người Hàn Quốc trong phẩm giá của họ cũng như trong sự thiếu kiên nhẫn của họ cho thấy, đôi khi. Khi mọi người phàn nàn về cách bạn lái xe, tôi nói rằng tôi thấy nó rất thuận tiện lái xe ở đây vì bạn hành động trên đường như chúng tôi làm. Bạn cũng có một trái tim ấm áp, giống như người Hàn Quốc, và do đó tôi nghĩ rằng người Do Thái và người Hàn Quốc có thể làm bạn với nhau một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta có những cảm xúc tương tự. Tôi phát hiện ra rằng khi một người Do Thái đã kết bạn với bạn, người Do Thái sẽ giúp bạn mà không quan tâm rằng sẽ nhận lại được gì. Đây là lý do tại sao tôi trân trọng tình bạn của tôi với người Do Thái . Chúng tôi học hỏi từ bạn tất cả các thời gian." Dịch từ bài báo Do Thái ynetnews.com/articles/0,7340,L-4065672,00.html
 13. Vấn đề người Do thái thông minh thì không cần phải bàn cãi. Khắp mọi nơi trên thế giới, ai ai cũng đều nói rằng người Do thái thông minh. Nhưng chẳng phải chỉ nói mà thôi. Sau đây là những sự kiện: Dân số thế giới hiện nay vào khoảng hơn 7 tỷ người, dân Do thái và gốc Do thái ngày nay tại quốc gia Do Thái chừng 6,5 triệu, tại Mỹ gần 6 triệu, cộng với tất cả các nước khác trên thế giới lại thành gần 20 triệu, như vậy tỷ lệ 0.28%. Nói cho chẵn, thì cứ 1000 người sống trong thế gian, thì sẽ chỉ có 3 người là người Do thái. Thế mà chưa đầy năm mươi năm trước, năm 1978, một nữa tổng số các giải Nobel đã về tay người Do thái, nghĩa là 50%. Chỉ có 0.28% kia mà lại chiếm đến 50% giải của cả nhân loại, thì cũng đủ thấy rõ. Về chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh cũng vậy. Theo sự khảo sát gần đây, nếu chỉ số thông minh IQ trung bình của thế giới là 100, thì IQ của người Do thái gần đến 118. Người ta cũng nói rằng nếu chỉ số thông minh IQ tối thiểu cho một thiên tài là 140, thì trong nhân loại trung bình cứ 1000 có được 4 người, còn với người Do thái, cứ 1000 người, có được suýt soát 29 người. Không nói đến những người đã chết, số những người Do thái nổi tiếng ngày nay, hiện còn sống, cũng nhiều vô kể. Mọi lãnh vực từ khoa học, kỹ thuật, chánh trị, kinh tế, tài chánh, giáo dục, y học, triết học, văn học, mỹ thuật, kịch nghệ, âm nhạc, ... đều có những nhân vật đầu bảng. Chỉ nói riêng phương diện tin học thì cũng đã có hai nhân vật mà mỗi bạn trẻ đều biết: Người sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google, Sergey Brin, và người sáng lập ra mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg, cũng đều là người Do thái…. Nhưng nhờ đâu mà người Do thái thông minh đến dữ dội như vậy? Từ thời thượng cổ, người Hy lạp đã tin rằng người càng thông minh, bộ não càng lớn. Các nhà thần kinh học ngày nay cũng tin rằng khối lượng não bộ của một người có liên quan trực tiếp đến sự thông minh của người ấy. Khi Albert Einstein chết, thân thể ông hỏa táng. Nhưng ông đã đồng ý hiến tặng bộ não của ông cho các nhà khoa học. Người ta đã giải phẩu và thấy rằng thùy đỉnh của não bô ông lớn hơn mức bình thường là 15%. Nhưng làm thế nào để não bộ được lớn? Cách đây ba tháng, khi tôi trải qua giải phẩu ở chân, ba ngày sau các sĩ ra lệnh phải tập đi. Họ nói: “Trong cơ thể của chúng ta, cái gì càng năng vận dụng thì sẽ càng phát triển, và trở nên mạnh mẽ. Cái gì không sử dụng thì sẽ teo lại và mất khả năng. Người Do thái đã vận dụng và phát triển não bộ của họ bằng cách nào? Bằng cách học thuộc lòng Kinh Thánh. Trẻ con Do thái từ khi mới sinh ra, đã được cha mẹ dạy để học thuộc Kinh Thánh. Sau đó các em được đưa đến Nhà hội, và tại đây cách học Kinh Thánh của Nhà hội vẫn là học thuộc lòng. Như chúng ta có thể thấy, do đó, Đức Giê Su và các sứ đồ, và thậm chí thầy thông giáo và người Pha ri sêu, đi đâu thì không cần phải vác theo các cuộn Kinh Thánh bằng giấy da rất nặng nề. Họ đã thuộc lòng Kinh Thánh. Nhưng có người sẽ hỏi: Einstein và nhiều ngươì Do thái ngày nay đâu có còn học thuộc Kinh Thánh, vậy sao họ vẫn thông minh? Đúng vậy, nhưng não bộ của ngươì Do thái đã được phát triển không phải chỉ qua một ngày. Trong tiến trình vận dụng trí nhớ để học thuộc Kinh Thánh trải qua hàng mấy ngàn năm, mỗi ngày một chút, não bộ của người Do thái đã phát triển thêm và lưu truyền lại. Lại cũng có người nói: Áp ra ham gốc là người Lưỡng hà (IRAQ ngày nay) , mà người Lưỡng hà vốn dĩ thông minh. Chính họ, cách đây hơn 4000 năm đã biết sử dụng chữ viết. Có lẽ Áp ra ham cũng thuộc dòng thông minh, nhưng cần nhớ rằng dòng dõi của ông không phải chỉ có người Do thái, mà còn người Ả rập. Sự thông minh của ngươì Ả rập so với sự thông minh của nhân loại cũng bình thường thôi. Chỉ có riêng người Do thái là đặc biệt thông minh, thông minh xuất sắc. Sỡ dĩ họ thông minh như vậy vì tổ tiên của họ đã có thói quen vận dụng trí não để học thuộc Kinh Thánh, và sự thông minh đó đã được di truyền lại. Bên cạnh đó, đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự vận dụng trí não cũng sẽ giúp cho các nơron thần kinh hoạt động mạnh mẽ, và trí não được trẻ trung dâu dài.
 14. Người Do Thái Đoạt Giải Nobel Tiết Lộ Bí Mật Dân Tộc : Kinh Thánh Là Chìa Khóa Cho Thiên Tài Người Do Thái Người Do Thái Đoạt Giải Nobel Tiết Lộ Bí Mật Dân Tộc : Kinh Thánh Là Chìa Khóa Cho Thiên Tài Người Do Thái Sau khi hai giáo sư người Do Thái sống ở Mỹ đoạt giải Nobel Hóa học năm nay, nó đặt ra câu hỏi: Tại sao người Do Thái đã rất thành công trong lĩnh vực này, mặc dù dân số theo tỷ lệ nhỏ của họ? Khoảng 20% hoặc 1 trong 5 người đoạt giải Nobel là người Do Thái, nhưng người Do Thái chỉ chiếm chưa đầy 0,2% dân số thế giới. Một giả thuyết phổ biến trong một bài luận một vài năm trước đây gọi là Thiên Tài người Do Thái của tác giả Charles Murray, người tạo ra ý tưởng về siêu gen. Ông viết rằng "một cái gì đó trong gen giải thích chỉ số IQ rất cao của người Do Thái ." Khoảng 20% hoặc 1 trong 5 người đoạt giải Nobel là người Do Thái, nhưng người Do Thái chỉ chiếm chưa đầy 0,2% dân số thế giới. Nhưng một lý thuyết mới đã nổi lên của Robert Aumann, một người Do Thái đoạt giải Nobel Kinh tế (Lý thuyết trò chơi) vào năm 2005. Ông cho rằng điều tạo ra các thiên tài người Do Thái là do truyền thống đọc sách nói chung và cụ thể là học Kinh Thánh Do Thái (Kinh Ngũ Thư bao gồm Sách Sáng thế, Sách Xuất hành, Sách Lêvi, Sách Dân số và Sách Đệ nhị luật). Điều tạo ra các thiên tài người Do Thái là do truyền thống đọc sách nói chung và cụ thể là học Kinh Thánh Do Thái "Học sách Kinh Thánh Do Thái là một sự theo đuổi tri thức, và tôn vinh giá trị này cuối cùng để theo đuổi các mục đích khác," Aumann đã nói với Đài phát thanh quân đội Do Thái. "Ngôi nhà của người Do Thái có đầy đủ sách, còn những ngôi nhà khác có thể hoặc không thể có. Nhà của người Do Thái bị tràn lan ngập đầy những cuốn sách. Trong suốt các thế hệ chúng ta đã vinh dự để theo đuổi trí tuệ này ... Học sách Kinh Thánh Do Thái làm cho đất nước và con người đạt được chất lượng tốt nhất và cao nhất. " Học sách Kinh Thánh Do Thái làm cho đất nước và con người đạt được chất lượng tốt nhất và cao nhất Sau tất cả những điều này, người Do Thái là Dân Tộc Của Sách (Sách Kinh Thánh) Dịch từ bài báo http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24286/Default.aspx
 15. Người Do Thái Ăn Gì Để Tăng Trí Thông Minh ? Kosher, luật lệ ăn uống cho người Do Thái chính thống. Không có ở đâu trên thế giới, ngay cả ở tại Jerusalem thủ đô của người Do thái Israel, sống tập hợp nhiều Orthodox Jews, là những người theo đạo Do thái chính thống (Orthodox Judaism) như ở Brooklin New York. Tổng cộng có khoảng 10 đến 15% số người dân Do thái trên toàn thế giới theo đạo chính thống này. Ortho có nghĩa "đúng", Dox "giảng dạy". Orthodox có các nghĩa sau: làm đúng theo lời dạy (của Đấng Tối Cao Thiên Chúa); sùng đạo. Đạo công giáo cũng có loại sùng đạo gọi là Orthodox Christianity (Liên xô , Hy lạp 98% dân số theo đạo công giáo chính thống, Bun-ga-ri 84% dân số; Rumani 70%) Đứng trên quan điểm khách quan mà suy xét tôi nhận thấy người Do thái đa số họ rất thông minh, rất nhiều người thành công trên lảnh vực khoa học, y học, kỷ thuật, nghệ thuật, phát minh, sáng kiến, thương mại như Albert Einstein, *Sigmund Freud, *Marie Curie, Michael Dell, Levi Strauss, Alan Greenspan, Zino Davidoff, *Marcel Tolkowsky, Giacomo Meyerbeer (nhà soạn nhạc và chỉ huy dàn nhạc, nổi tiếng thế kỷ 18), Frank Kafka văn hào Do thái Tiệp-Áo-Hung; Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (nhà soạn nhạc, điều khiển dàn nhạc, nghệ sĩ đàn dương cầm, đàn đại phong cầm nổi danh thế kỷ 19); Leonard Bernstein, Bob Dylan, Marc Chagall, *Friedensreich Hundertwasser, *"Warner Brothers", *John Jacob Bausch, Charles Spencer Chaplin, Steven Spielberg; Harrison Ford (cha người Ái nhĩ Lan, mẹ Liên xô gốc Do thái); Jane Seymour (mẹ gốc Hòa lan, cha Do thái Anh quốc); Lorne Greene đóng vai Ben Cartwright trong phim cao bồi Bonanza (cha/mẹ Do thái đông Âu); Woody Allen; Roman Polanski (mẹ gốc Liên xô, cha Do thái Ba lan); Paul Newman (mẹ người Tiệp, cha Do thái); Kirk Douglas (cha/mẹ Do thái Liên xô); Garry Kasparov (hạng nhứt thế giới cờ vua 1985-1993 cha người Do thái Armenia, mẹ người Armenia vùng bị Liên xô chiếm đóng); Michel de Nostredame (dược sĩ, thiên văn học, tiên tri Nostradamus, người Do thái Pháp), v.v. Khoảng 22% tổng số toàn thể những người đoạt giải Nobel từ năm 1901 đến nay về Y khoa, Vật lý, Hóa học, Khoa học/Kinh tế, Văn học, giải Nobel Hòa bình thế giới, là người có nguồn gốc Do thái. Click vào để xem danh sách. Vào đây xem danh sách toàn thể lảnh vực những người nổi danh trên thế giới người Do thái hoặc gốc Do thái. Tôi nghĩ, thức ăn thức uống là một trong những yếu tố quan trọng nhứt để đem lại sức khỏe cũng như là mầm mống của bịnh hoạn cho con người. Một người Do thái từ nhỏ tới lớn sống và ăn uống theo luật lệ "kosher" của Do thái đạo chính thống, có lần anh ta trả lời khi tôi hỏi: "Sao anh lại chọn cách ăn uống theo luật lệ phức tạp này?" Anh nói: "Ăn những thứ không phải kosher sẽ làm cho trí óc và trái tim của con người dần dần ngu đần đi (dumbing down)!". Tôi đã tìm hiểu về lối ăn uống kosher của họ, và đây là nội dung: Kosher có nghĩa là gì? Từ tiếng Do thái kashrut có nghĩa: hoàn mỹ, "theo lễ nghi của đạo không có vấn đề gì". Vì sao lại có luật ăn uống kosher? Kể từ năm 70 sau công nguyên (sau khi Jesus sanh ra đời) Do thái đánh thua quân La mã, tất cả tiêu tan, người dân Do thái phải tứ tán khắp nơi, sống cuộc đời du mục bất đắc dĩ vì họ không còn đất nước, không có trung tâm để hành đạo. Theo sách kinh, 600 000 người Do thái được phép rời khỏi cuộc đời nô lệ trên đất Ai cập* và đi lang thang trong sa mạc 40 năm "Exodus", đi tìm miền đất hứa. Để phòng ngừa bịnh hoạn và sau đó đã trở thành một quy luật cột trụ để tồn tại và sống còn, họ đã đặt ra quy luật ăn uống kosher này và đó đã thành một nghi thức ăn uống cho tất cả những người đạo Do thái chính thống trên toàn thế giới cho dù họ sống bất kỳ nơi đâu, bất kỳ họ nói những ngôn ngữ khác nhau nhưng truyền thống ăn uống theo kosher từ bao nhiêu thế kỷ thì vẫn là như vậy. Đặc điểm chính, quy tắc ăn uống theo kosher là: 1- phân biệt giữa thịt con thú nào được phép ăn, con nào không được ăn. 2- chỉ được ăn vùng (phân nữa) phía trước của con thú, thí dụ: con bò chỉ được ăn phần thịt bả vai (chuck/shoulder); sường (ri16.gif; ức / nạm (brisket); thịt cơ hoành / bụng trước / nạm / gầu (short plate). 3- Không được ăn, uống máu động vật. 4- thức ăn thịt (basari) và thức ăn sữa (chalawi) phải riêng biệt ra, không *ng chạm nhau, thậm chí muổng nĩa, nồi chảo để nấu nướng hai thứ này phải riêng biệt, cả khi rửa chén dĩa cũng phải tách ra hai bồn. 5- pareve: những thức ăn trung tính. 1/ theo quy luật kosher thì người theo đạo chính thống chỉ được phép ăn những con thú có móng guốc chẻ và đồng thời phải là động vật ăn cỏ và nhai lại. Thí dụ những con thú ăn được: Con bò, con dê, cừu có móng chẻ và nhai lại. Cá thì phải loại có vảy và vây cá. Loài có cánh: gà, vịt, ngỗng, gà lôi, bồ câu. Thí dụ những con thú bị cấm không được phép ăn: Con heo tuy có móng chẻ những không nhai lại. Con ngựa, con Lạc đà không có móng chẻ. Con lươn, cá ngát (eeltail catfish), cá trê, cá ông, cá heo, cá mập, sói biển (seawolf), cá bơn (turbot), cá tầm (sturgeon) không có vảy. Trứng cá caviar của cá tầm cũng không kosher. Con tôm, tôm hùm, tép, tất cả loại nghêu sò ốc hến, ếch, nhái, con mực, con rùa. Tất cả các loại bò sát như rắn, và những con côn trùng, sâu bọ. Tất cả các loài chim săn và ăn thịt như diều hâu, chim ưng. 2/ phần thịt phía sau của con thú, không được ăn. Thí dụ con bò không ăn: thăn trên (short loin); thịt bụng (flank); thăn ngoài (sirloin); mông (round). 3/ khi ăn thịt phải ăn loại thịt thọc huyết *Shechita để máu chảy ra hết (càng ít máu trong thịt càng tốt), trước khi nấu phải ngâm nước 30 phút, sau đó chà muối và rửa để giảm máu trong thịt tới mức tối thiểu. Họ cho là trong máu chứa đựng linh hồn của con thú, nếu ăn uống vào sẽ làm cho người đó hiếu chiến, nóng nảy và dữ dằn lên. Không ăn thịt thú vật sống trên cạn và cá chung trên cùng một phần ăn. Sau khi ăn thịt xong phải rửa dĩa, muỗng, nĩa và phải súc miệng kỹ rồi mới được ăn cá (và ngược lại cũng vậy). 4/ sữa và phó mát của những con thú kosher (bò, dê, cừu) mới ăn uống được. Sau khi ăn thịt phải một thời gian lâu sau (thông thường là 6 tiếng) mới được phép dùng thực phẩm sữa, nhưng ngược lại dùng thức ăn có sữa thì thời gian ngắn hơn (khoảng 30 phút) có thể dùng thịt vì sữa tiêu hóa nhanh hơn thịt. Thời gian ăn uống giữa hai loại thực phẩm thịt và sữa theo truyền thống từng nơi dài ngắn khác nhau. 5/ những thức ăn trung tính như trái cây, nước trái cây, rau cải, ngũ cốc, trứng gà vịt, cá và*mật ong, rượu vang, trà, café. Trái của cây chưa qua 3 tuổi *"orla" không được ăn, cũng không được ép nước uống hoặc làm thực phẩm để ăn. Ở tại New York có rất nhiều tiệm bán thực phẩm cũng như nhà hàng ăn uống theo kosher, người nấu thức ăn kosher trong nhà hàng kosher bắt buộc phải là người Do thái đạo chính thống. Thực phẩm ở siêu thị thường có dấu ấn chứng nhận của "Orthodox Union" chử U trong một vòng tròn và bên cạnh có chử pareve. Pareve là thực phẩm không có thịt và không có sữa trong đó. Trái cây cũng được kiểm soát để không có sâu bọ hoặc trứng sâu bên trong, trứng gà vịt không được có trống và có máu. Khi đi du lịch hoặc đi làm ăn ở các nước khác trong thời gian ngắn, nơi mà không có hoặc ít tiệm ăn kosher, những người theo đạo chính thống này thay vì đem theo quần áo, họ thường chỉ mặc một bộ đồ trên người và thay thế vào hành trang/hành lý của họ là thực phẩm cũng như muỗng nĩa kosher riêng biệt. *Sigmund Freud (Sigismund Schlomo Freud): nhà tâm lý học người Do thái sống tại Áo. *Marie Curie (Maria Salomea Sklodowska): gốc Do thái Ba lan, cha là người Do thái. *Marcel Tolkowsky: nhà toán học người Bỉ, phát minh kiểu cắt hột xoàn "brilliant cut". *Friedensreich Hundertwasser (Friedrich Stowasser): Do thái sống ở Áo, có rất nhiều tài năng, là họa sĩ, kiến trúc sư nổi danh, biết 7 ngoại ngữ, đạo diễn phim,... *Warner Brothers (Jack, Samuel, Harold, Albert Eichelbaum): hảng phim "Warner Brothers , Inc." *John Jacob Bausch người Do thái sanh tại Đức, di cư sang Mỹ. Sáng chế mắt kiếng mát hiệu "Ray Ban" đặc biệt cho phi công. Trung Úy phi công Mỹ John MacCready bị nắng rọi vào mắt làm cho mắt ông ta bị đau, ông ta đến tiệm nhờ Bausch làm mắt kiếng để bảo vệ mắt, Bausch đã sáng chế ra loại mắt kiếng mát lọc tia cực tím để bảo vệ cho mắt vào năm 1937. Bausch mượn tiền của Henry Lomb để mở rộng cửa hàng bán mắt kiếng Bausch and Lomb ở Rochester, New York. Mắt kiếng được nổi tiếng khi tướng Mỹ Douglas MacArthur đeo và chụp hình trên bãi biển Philippine vào đệ II thế chiến. Cho tới ngày nay, mắt kiếng mát này được phi công ưa chuộng dưới tên hiệu "Ray-Ban Aviator" hoặc kiểu mẩu "Ray-Ban Wayfarer nomad", "Ray-Ban Cockpit" cũng được nhiều người ưa thích và nổi danh qua các tài tử như trong phim "Eat, Pray, Love" nữ tài tử Julia Roberts đeo Ray Ban Aviator 3025, "Blues Brothers" (Ray Ban Wayfarer RB2140), "Love and other Drugs" (Jake Gyllenhaal đeo Ray Ban Wayfarer2140); "Miami vice" (Ray Ban Wayfarer I), "Risky Business" v "Top Gun" (Tom Cruise đeo Ray Ban Wayfarer 2140); "Reservoir dogs" (Ray Ban Clubmaster 3016), "Death Proof" (Ray Ban Sidestreet RB 4071 601/71) hoặc "Mr. and Mrs Smith" với Angelina Jolie đeo Ray Ban Aviator. Nếu muốn tìm hiểu thêm về mắt kiếng mát, thì vào đây đọc thêm! http://kimlong9999.blogspot.com/2009/09/bao-ve-mat-bang-mat-kieng-mat.html * Sau 430 năm, nô lệ Do thái được phép của Pha-ra-ông rời khỏi Ai cập sau khi nước này bị 10 tai họa: 1/ Nước sông biến thành máu, trong 7 ngày không thể dùng được. 2/ Ếch nhái tràn lan bao trùm đất Ai cập. 3/ Muổi nhiều như bảo cát, là nguồn tai họa cho người và thú. 4/ Ruồi rất nhiều ở khắp mọi nhà, mọi nơi. 5/ Bịnh dịch hạch (thú) giết ngựa, bò, lạc đà, cừu. 6/ Loét mọng nước (trái rạ) truyền nhiễm cho người và thú. 7/ Mưa đá giết người và thú, tiêu diệt mùa màng, cây cỏ. 8/ Cào cào, châu chấu bao phủ mặt đất và ăn hết tất cả thực vật. 9/ Nhật thực ba ngày liên tiếp. 10/ Đứa con đầu lòng, con thú đầu lòng trên đất Ai cập sẽ bị chết. *Shechita là cách thọc huyết thú vật đặc biệt của người Do thái, họ phải học nhiều năm mới được công nhận. Thịt thú kosher phải qua một cơ quan giám sát, chứng nhận và đóng tem. Người Do thái quan niệm rằng, sự sống của mỗi sinh vật đều quý giá, vì vậy cho nên lấy đi sự sống, giết con vật là một chuyện rất linh thiêng nên cần phải làm cho chúng ít đau đớn càng ít càng tốt. Con dao của người thọc huyết kosher chuyên nghiệp cực kỳ bén, bén như lưỡi lam. Ai đã từng bị lưỡi lam sắc bén cắt sẽ có thể cảm nhận được khi mới bị cắt sẽ không thấy đau, chỉ khi nào dùng cồn sát trùng vết thương mới thấy rát. Khi họ thọc huyết, với chỉ một nhát họ cắt đứt 2 động mạch chính ở cổ của con thú, cắt đứt ống thở khí quản cũng như ống thực quản, và 2 hệ thần kinh chính. Con thú sẽ chết trong vòng 3 đến 4 giây so với cách giết thông thường con thú chết sau nhiều phút. Sau khi cắt cổ xong họ sẽ để cho máu chảy ra đến mức còn tối thiểu máu trong thân thể con thú. Các bộ đồ lòng của con thú sẽ được trải qua một cuộc khám xét kỹ lưỡng, những con bị ung thư hoặc có những bộ phận dị lạ sẽ không được coi là thịt kosher nữa. *mật ong: tuy con ong là loài côn trùng không kosher, nhưng mật ong lại là thực phẩm được phép ăn. * Tuổi của cây bắt đầu tính từ ngày thứ 15 của tháng shevat lịch Do thái, tháng này bắt đầu vào khoảng tuần cuối của tháng 12 dương lịch và kéo dài đúng 30 ngày.