• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hà Châu

 1. TƯ LIỆU THAM KHẢO Bài thuốc chữa vô sinh nổi danh ở Ba Vì Ông Đinh Công Thảo (64 tuổi), ở xóm Trung Hạ, thôn 8, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, nổi tiếng với biệt tài chữa vô sinh. Bài thuốc gia truyền của ông đã đem lại hạnh phúc cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn. Bài thuốc không tên Khi chúng tôi đến thăm, ngôi nhà của ông Thảo nằm cuối xóm đang ngổn ngang vật liệu xây dựng, hỏi ra mới hay ông đang chuẩn bị để xây kho chứa thuốc. Tiếp chúng tôi, người đàn ông dân tộc Mường thân thiện chia sẻ: “Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ dẫn lên núi hái thuốc, hồi ấy chỉ phân biệt được mùi vị khác nhau của các loại cây chứ không biết cây có tác dụng gì. Mẹ tôi chữa bệnh giỏi có tiếng trong vùng. Năm 1995 cụ mất, tôi theo nghề cụ tiếp tục lên núi hái thuốc, giúp đỡ những người khó khăn trong chuyện con cái”. Ông Thảo phơi thuốc chữa vô sinh. Cách bốc thuốc của ông cũng không giống với các thầy lang khác. “Không phải bệnh nhân nào cũng chữa theo một bài thuốc nhất định, trong số 15 loại cây thuốc thường dùng, tôi chỉ bốc khoảng 7 - 10 loại cho nữ, tùy từng thể trạng của người bệnh và chu kỳ kinh nguyệt. Đặc biệt đối với nam, chỉ sử dụng 5 - 7 loại nhưng phải được sao lên trước khi uống” - ông Thảo cho biết. Khi chúng tôi hỏi về công dụng và tên các cây thuốc ông sử dụng, ông Thảo vui vẻ chỉ dẫn: Các loại cây thuốc Nam sau khi hái về phải được rửa sạch, băm nhỏ và phơi khô (với loại cây như cỏ xước, cỏ láo, pắy thì chỉ phơi chứ không băm). Bài thuốc của ông gồm 15 loại thảo dược khác nhau như: Pạc đương, gia dẻ, nhọ nồi, ích mẫu, pắy, đẻ meng, cỏ xước, cỏ láo... Mỗi thang thuốc khoảng 3kg, được trộn đều các loại thảo dược, phơi khô 3 nắng và giữ ẩm từ 25 - 30 độ. Thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc Được thừa hưởng bài thuốc gia truyền chữa bệnh vô sinh nhưng ông Thảo không coi đó là nghề mưu sinh. Ông bộc bạch: “Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Thủy lợi ở Hà Tây (cũ), tôi công tác tại Phòng Thủy lợi huyện Ba Vì, thường xuyên phải đi công trình theo dự án. Chỉ những lúc nghỉ phép tôi mới cùng vợ lên núi Ba Vì hái thuốc”. Giờ nghỉ hưu, ông chuyên tâm vào việc bốc thuốc chữa vô sinh. Ông Phạm Hữu Khánh - Vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết: Tại các vùng núi có khá nhiều ông lang, bà mế chữa bệnh vô sinh. Về nguyên tắc, họ chưa đủ điều kiện hành nghề vì chưa được cấp giấy phép. Thời gian tới đây, Bộ Y tế sẽ tiến hành thống kê cụ thể để có biện pháp quản lý và bảo tồn những bài thuốc quý, đồng thời hướng dẫn các thầy lang đăng ký hành nghề. Trước mắt, ông Thảo có thể đến Sở Y tế Hà Nội nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề. Theo sổ ghi chép của ông, 15 năm qua, ông đã chữa thành công cho hơn 200 trường hợp, bệnh nhân đến từ khắp nơi. Anh Hoàng Văn Chuẩn ở xã Minh Tân (Bảo Yên, Lào Cai), người đang bốc thuốc an thai tại nhà ông chia sẻ: “Tôi lấy vợ hơn 1 năm mà chẳng thấy có tin vui, vợ chồng cũng xuống Hà Nội khám nhưng chưa ra bệnh. Nghe danh bác Thảo, tôi xin được bốc thuốc về uống. Vợ chồng tôi uống hết 15 ấm thuốc thì vợ tôi có bầu”. Anh Chuẩn cho biết, thuốc bán với giá 30.000 đồng/ấm, uống 15 ấm trong vòng 1 tháng, mất chưa tới 500.000 đồng. Ông Bạch Hồng Nam - Phó Chủ tịch HĐND xã Ba Trại cho biết: “Xã Ba Trại có nghề bốc thuốc Nam đã nhiều năm. Trước kia những bài thuốc chỉ để dùng trong gia đình và giúp đỡ bà con trong thôn xóm. Dần dần, công dụng của những bài thuốc lan truyền, người ở xa cũng đến xin bốc thuốc, trong đó có bài thuốc của ông Thảo”. Cũng theo ông Mai, ở nông thôn, người phụ nữ mà vô sinh thì cuộc sống rất bi đát, thường bị gia đình chồng ruồng bỏ. Bởi vậy, bài thuốc của ông Thảo đã giúp giữ lửa cho hàng trăm gia đình... Theo Ngô Xuân/Dân Việt
 2. THẦY LANG BA NA CHỮA VIÊM GAN, SUY THẬN BẰNG THUỐC RỪNG Ở nơi bốn bề núi dựng mây che, thế nhưng tên tuổi già La Chí Thái (SN 1937) được rất nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến với tài năng chữa nhiều bệnh nan y bằng thuốc cây rừng. Ngôi nhà của lão y người dân tộc Ba Na nằm khuất sâu trong buôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên). Tôi vượt gần 100km đường trường để tìm đến nhà thầy thuốc La Chí Thái trong một buổi sáng mùa đông. Con đường đến buôn Xí Thoại không khó nhưng sương mù phủ dày đặc, che khuất chập chùng núi non và vực sâu hiểm trở. Qua vài lần hỏi thăm, tôi được mọi người chỉ cho một ông già to khỏe, mái tóc hoa râm đang ngồi dưới hiên nhà với nhiều bó rễ cây. Sau cái bắt tay nồng ấm, ông bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện chữa bệnh cứu người thông qua cuốn sổ dày cộm ghi tên những bệnh nhân đã từng nhờ ông chữa trị. Già Thái với những loại thuốc quý trên dãy Chư PanThuốc quý trên dãy Chư Pan Già Thái đi bộ đội tham gia kháng chiến từ năm 1960 - 1975. Nhờ học được những bài thuốc quý chữa bệnh từ cây rừng của cha và bác ruột, ông đã có hơn 10 năm làm y tá tại nhà thương Trúc Bạch (Bệnh viện tỉnh Phú Yên thời chống Mỹ đóng bí mật ở vùng núi cao - PV). Lúc bấy giờ thuốc Tây quá hiếm, anh y tá La Chí Thái đã vận dụng những bài thuốc gia truyền kết hợp với Tây y cùng các y, bác sĩ ở đây chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Đất nước giải phóng, La Chí Thái về lại buôn làng sống bằng nghề lao động và hái thuốc chữa bệnh cho dân. Già Thái kể: “Cách đây 30 năm, buôn Xí Thoại được coi là vùng heo hút, đường sá cách trở, cuộc sống còn lạc hậu. Người dân trong xã bị bệnh thì đến tôi lấy thuốc uống chứ làm gì biết đến bệnh viện với thuốc Tây”. Lật giở cuốn sổ ghi tên hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh Thời bấy giờ, ông Thái chữa bệnh làm phước cứu người chứ không hề lấy tiền bạc. Ai nhớ ơn ông thì đem cho con gà, trái bí, bó củi... Mấy chục năm trôi qua, được nhiều người khen ngợi về tài năng và y đức nên tên tuổi ông vang xa. Trong những cuốn “bệnh án” ghi tên hàng ngàn người từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đến nhờ ông bốc thuốc thì bệnh nhân mắc chứng viêm gan và suy thận là nhiều nhất. Già Thái ghi chép cẩn thận tên tuổi, địa chỉ, chứng bệnh, thời gian điều trị và cả điện thoại liên lạc của người bệnh. Có người ở trong tỉnh, có người ở tận Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Sài Gòn… Đa số họ đến đây vì đi xét nghiệm máu biết mình bị viêm gan, viêm thận, uống thuốc Tây dài ngày mà bệnh không giảm. Thuốc từ trăm loại cây rừng Qua kinh nghiệm bản thân, ông Thái cho rằng, những người sống ở vùng biển thường đau khớp, đau lưng, đái tháo đường, đau thần kinh tọa, tê nhức. Những người sống ở vùng nông thôn thường mắc bệnh gan, phổi, bướu cổ, hen suyễn, ngộ độc thức ăn, sỏi thận… Dù bất kỳ bệnh nào, với điều kiện là đến sớm, ông cho uống thuốc lá từ trăm loại cây rừng trong khoảng thời gian từ 5 - 30 ngày tùy theo bệnh là có thể khỏi. Chỉ nhìn sắc diện, sờ bụng, bấm mạch là già Thái chẩn đoán được bệnh. Phác đồ điều trị 2 căn bệnh này khác nhau nhưng có điểm giống là dùng thuốc tổng hợp nhiều loại rễ cây do chính ông lặn lội đến vùng núi Chư Pan giáp ranh tỉnh Đắk Lắk lấy về. Ông cho biết: “Già rồi nhưng mỗi tháng tôi phải đi núi ít nhất 2 lần để lấy thuốc quý. Còn các loại thuốc bình thường khác, có thể thuê người trong làng lấy rồi trả tiền công cho họ”. Nỗi lo người nối nghiệp Thuốc quý sau khi được lấy về, phải vạt nhỏ, phơi khô và chế biến theo công thức gia truyền. Thuốc này rất đắng, thường mỗi bệnh nhân chỉ uống khoảng 10 thang trong 30 ngày sẽ hết bệnh, ai nặng hơn có thể bổ sung 5 thang nữa. Cách pha chế thuốc cũng rất đơn giản. Thuốc được bỏ vào ấm rồi đun sôi. Ngày đầu đun sôi 10 phút, ngày thứ hai đun sôi 20 phút và ngày thứ ba đun sôi 30 phút rồi uống thay nước trắng hàng ngày. Trong thời gian uống thuốc, không được ăn măng tre, trứng và không uống rượu. Xắt nhỏ thuốc phơi khô trước khi chế biến Ông Thái khẳng định: “Làm đúng công thức trên là khỏi bệnh”. Minh chứng cho điều này, ông Thái chỉ cho chúng tôi xem hàng loạt bút tích ghi lời cảm ơn của những nhân chứng sống ở khắp các nơi. Những bệnh nhân được già Thái cứu sống thường trở lại hậu tạ bằng cân trà, hoặc túi cá khô hay chai nước mắm… Nổi tiếng thế nhưng già Thái không bắt chẹt bệnh nhân bao giờ. Hiện tại, mỗi thang thuốc, ông chỉ lấy khoảng 20.000 đồng. Những bệnh nhân nghèo khổ ông không lấy tiền. Nhà của già Thái không rộng nhưng nhiều người ở xa lỡ đường, già cũng cho ở lại và mời cơm nước miễn phí. Chính vì tài năng, đức độ của già mà mỗi ngày có ít nhất vài bệnh nhân tìm đến vùng núi xa xôi này để bốc thuốc. Khỏi gan còn khỏe rượu Ông So Dun Linh và ông Mang H cùng làng tấm tắc ngợi khen: “Thầy Thái giỏi lắm. Chúng tôi bị bệnh gan vàng da, vàng mắt sắp chết, nhờ thầy trị mà sống đến giờ. Không những khỏi bệnh, giờ đây chúng tôi còn uống được nhiều rượu, khỏe mạnh và đi làm suốt ngày cũng không thấy mệt”. Thầy lang La Chí Thái hiện đang ở tại buôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên. Ngoài "độc chiêu" chữa viêm gan, suy thận, lão y Ba Na cho biết còn có những bài thuốc quý để chữa bệnh cho phụ nữ sau sinh. Từ thời phụ nữ các dân tộc thiểu số còn đẻ ở chòi, ở suối cho đến nay đẻ ở trạm y tế, bệnh viện thì họ vẫn nhờ ông hái thuốc cho uống. Sau khi sinh 3 ngày, mỗi người đun thuốc uống 2 lần, pha nước tắm 2 lần thì 5 - 6 ngày sau đã có thể ra đồng lao động bình thường mà không mắc các bệnh như sản hậu, huyết trắng, sa tử cung... Gia đình già Thái là tấm gương văn hóa của làng Xí Thoại. Cha ông là liệt sĩ, hai vợ chồng ông là người có công với Cách mạng. Gia đình già Thái có 3 người con đều thành đạt, công việc ổn định. Đây là niềm hạnh phúc của lão y này. Tuy nhiên, khi hỏi về việc chọn người nối nghiệp thì già Thái có vẻ lo lắng. Ông cho biết: “Trong 3 người con, anh La Chí Những là người chịu khó học nghề gia truyền, đến giờ đã biết nhiều loại thuốc rừng nhưng lại bận công tác ở cơ quan nhà nước nên không có thời gian ở nhà chữa bệnh. Tôi đã từng chọn một số người trong họ để truyền nghề nhưng đến nay vẫn không có ai làm được. Khi nào còn chưa tìm được người nối nghiệp gia truyền bốc thuốc cứu người thì tôi còn chưa thể yên lòng về với các vị thần linh". Theo Dân Việt
 3. DỰ BÁO THẾ GIỚI NĂM QUÝ TỴ 2013 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Năm 2013 cho thấy nhiều dấu hiệu sôi động của thế giới.Bởi vậy có lẽ đây là năm đầu tiên chúng tôi có lời dự báo trước cho năm 2013 vào thời điểm này thay vì đầu năm âm lịch Quý Tỵ như thường lệ. Năm Quý Tỵ 2013 nhìn trên bản đồ Huyền Không Lạc Việt, chúng ta thấy Thái Tuế động 2 cung Khôn, Tỵ; đối xung Thái Tuế là Càn, Hợi. Tuế phá năm ở 2 sơn Thân- Canh. Như vậy là Thái Tuế tác động cả hai cung Thiên môn và Địa hộ là Càn Khôn - theo Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Theo Huyền Không Lạc Việt thì Thái Tuế chính là sao Bát Bạch - là sao quản vận 8 hiện nay (2004 - 2023), gặp Thái Tuế xung chiếu ở Thiên môn, Địa hộ thì năm nay sẽ có rất nhiều biến động về thiên tai. Sao quản trung cung năm nay theo Huyền Không Lạc Việt là sao Nhất Bạch và Ngũ hoàng. Xét về ngũ hành thì sao Nhất Bạch thuộc hành thủy sinh xuất ra sao Bát Bạch thuộc mộc, nhưng bị Ngũ Hoàng thổ khắc. Đấy là nhận xét tổng quát. Về chi tiết chúng tôi diễn giải như sau: Kinh tế toàn cầu Do sao Nhất Bạch quản trung cung cho nên vào nửa đầu năm nhìn chung kinh tế thế giới có khởi sắc. Từ tháng Giêng đến tháng 3 Việt lịch có những dấu hiệu tốt. Do một số nước tung những gói cứu trợ cho nền kinh tế của mình và sự thương lượng về nợ xấu của các quốc gia được giúp đỡ để vượt qua khó khăn ban đầu Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6 có nhiều quốc gia chủchốt có vẻ như ổn định được về mặt kinh tế và hứa hẹn phát triển. Tuy nhiên đấy chỉ là trạng thái thể hiện bên ngoài. Bởi vì sao Nhất Bạch tuy là ngôi sao tốt nhưng bị sinh xuất và bị Ngũ Hoàng khắc. Đó là lý do mà nửa cuối năm, những hy vọng của nửa đầunăm bắt đầu tan vỡ, những bất ổn xã hội tưởng chừng được khắc phục thì trở nêntrầm trọng hơn do số lượng thất nghiệp tăng cao. Sự lạm phát bắt đầu trở nên trầmtrọng. Có thể nói nửa cuối năm Quý Tỵ là thời kỳ ảm đạm của nền kinh tế thế giới từ trước đến nay. Những doanh nghiệp bậc thấp và bậc trung tiếp tục phá sản. Giá vàng thế giới có xu hướng tăng, nền kinh tế tiếp tục suy thoái nặng, bất động sản cuối năm chết hẳn. Những quốc gia châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý… thoát khỏi được sự khủng hoảng kinh tế năm 2012 thì cuối năm 2013, sự kiện này lại lặp lại ở mức độ nghiêm trọng hơn, có thể có những chính phủ ở vài quốc gia bị sụp đổ. Thiên tai Có thể nói năm 2011, 2012 thiên tai nặng nề thì năm 2013 là đỉnh cao của thiên tai từ trước đến nay. Tất cả các quốc gia thuộc trục Tây Bắc Đông Nam theo hình vẽ trên đều bị thiên tai nặng nề. Càng về cuối năm thì thiên tai càng tăng mạnh vàcó tính cực đoan. Động đất cũng tăng nặng, khả năng xuất hiện trận động đất sẽ sánh ngang với các trận động đất ở Indonesia năm 2004 và Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011. Những siêu bão sẽ xảy ra nhiều hơn, hạn hán cũng nặng hơn ở những quốc gia thường có hạn hán. Dịch bệnh Dịch bệnh không có gì thay đổi so với năm 2012 nhưng đề phòng các bệnh liên quan đến thú 4 chân gây ảnh hưởng đến người như chuột, lợn(heo). Chiến tranh Năm 2012 chúng tôi đã xác định rằng sẽ có chiến tranh cấp quốc gia trên thế giới tuy nhiên cho đến giờ này 11.12.2012 (20.10 Nhâm Thìn -Việt lịch) vẫn chưa xảy ra. Trong lúc viết đến lời dự báo này thì chúng tôi cho rằng sẽ có thể xảy ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Ngoài trận chiến theo như dự báo của chúng tôi thì những cuộc đối đầu vẫn rất căng thẳng. Biển Đông vẫn căng thẳng, nhưng khả năng đối đầu quân sự rất thấp, vì sao Thái Tuế đã chuyển sang hướng khác (xin xem bản đồ bên trên). Bất ổn ở vùng trung tâm địa cầu vẫn xảy ra vào nửa đầu năm nhưng căng thẳng sẽ giảm đi vào nửa cuối năm. Những điểm nóng trên thế giới như Đông Bắc Á, Biển Đông, Trung Đông và Bắc Phi, sẽ ngày một nóng lên. Nhưng chưa xảy ra một cuộc đối đầu quân sự lớn ở đây. Khủng bố Nguy cơ khủng bố ngày càng giảm so với năm trước.Nhưng hoạt động của họ sẽ táo bạo hơn và mang sự liều lĩnh. Các vấn đề tệ nạn xã hội Các vấn đề tệ nạn xã hội gần như không có gì thay đổi so với năm 2012, tức là khủng hoảng xã hội sẽ xuất hiện và bạo động ở một số quốc gia. Những tệ nạn xã hội sẽ ngày một nhiều hơn và rất táo bạo. Nạn đói sẽ xảy ra do thiên tai và những tệ nạn như: ma túy, mại dâm, buôn người không hề giảm. Nhìn chung có thể nói thế giới sẽ mệt mỏi trong năm 2013. Ở những vùng bất ổn định hiện nay như: Ai Cập vẫn tiếp tục kéo dài bất ổn định; Khủng hoảng ở Xyri sẽ kết thúc không hoàn mỹ; Khủng hoảng ở Iran sẽ được giải quyết bởi sự biết điều của hai bên và chiến tranh không xảy ra ở đây. An toàn vệ sinh thực phẩm Mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng nghiêm trọng khiến cho trở thành một vấn nạn mang tính quốc tế Khoa học kỹ thuật Quân sự Những siêu vũ khí sẽ ngày càng hoàn thiện và xuất hiện những loại vũ khí mới phi truyền thống như vũ khí điện từ trường, lade và xuất hiện các phương tiện chiến tranh điện tử hoặc những loại vũ khí sử dụng sóng…. Sẽ xuất hiện - hoặc ở trang thái thí nghiệm hoàn hảo - một loại vũ khí, mà tôi không biết gọi là gì - tạm đặt tên là: "Vũ khí định hướng năng lượng". Nhưng trong năm 2013 và sau đó nhiều thập niên, các loại vũ khí sử dụng sóng, hoặc tác động đến các dạng sóng được coi là phát minh vượt trội và là loại vũ khí nguy hiểm nhất. Cũng trong năm 2013, những tổ chức quân sự chuyên nghiệp về chiến trang mạng sẽ hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ. Sẽ xuất hiện những cuộc tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng cho một số quốc gia. Dân sự Xu hướng tự động hóa và robot hóa rất phát triển. Nếu như trong năm 2012 chúng tôi đã dự báo rằng: Những robot phỏng sinh học sẽ ngày càng chiếm ưu thế trong các phát minh của tương lai- năm 2013 sẽ là sự hoàn thiện của những phát minh loại này. Có thể nói năm 2013 là năm lên ngôi của công nghệ điện tử, vi tính và mạng toàn cầu với những phát minh có tính ứng dụng của loạinày. Y học Năm 2013 tiếp tục có những phát minh vượt trội mang tính cách mạng trong y học. Có thể nói những phương pháp chữa bệnh của Tây y sẽ có những thay đổi căn bản về phương pháp chữa bệnh với các phát minh mới và ngày càng gần gũi với nền Đông Y Đông phương. HOA KỲ NĂM 2013 Nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2013 cũng theo xu hướng chung của thế giới là có sự khởi sắc vào 6 tháng đầu năm. Nhưng cả Hoa Kỳ và thế giới, sự khởi sắc này chỉ ở một số ngành nhất định chứ không phải là sự khởi sắc toàn diện và sẽ có một số ngành nghề mới xuất hiện, thu hút nhân lực lao động. Đây là nguyên nhân của sự khởi sắc đầu năm 2013 nói chung của toàn thế giới.Tuy nhiên sự phát triển này có thể ví như một người đang có công việc ổn định nay bị thất nghiệp. Nhưng họ có được một công việc bán thời gian không ổn định.Thì có thể coi công việc bán thời gian không ổn định, như là sự phát triển so với thất nghiệp hoàn toàn. Có thể nói rằng việc phục hồi kinh tế vào nửa đầu năm, chủ yếu là vào từ tháng 2 đến tháng 4 Việt lịch, nhưng về bản chất thì những nguyên nhân gây ra khủng hoảng của toàn cầu vẫn chưa khắc phục được. Do đó nửa cuối năm 2013, bắt đầu từ tháng 7 Việt lịch nền kinh tế thế giới lại xuống dốc trầm trọng, trong đó có nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên so với thế giới, nước Mỹ vẫn có một nền kinh tế ổn định hơn cả. CÁC DỰ ĐOÁN KHÁC TRONG NĂM 2013 Những dự đoán kinh tế sau đây căn cứ vào bài “Dự đoán kinh tế thế giới năm 2013” của Thùy Linh - VnExpress (cũng đã đăng trong topic này). Chúng tôi sẽ dự báo theo những dự đoán mà bài viết trên đã đề cập đến. 1. Nhiều công ty Ấn Độ vỡ nợ hàng loạt? Theo như chúng tôi thì không phải bi đát như vậy với nền kinh tế Ấn Độ bởi vì không chỉ riêng đồng xu rupee suy yếu mà nhiều đồng tiền lớn trên thế giới cũng suy yếu theo cho nên nó mang lại một sự cân bằng nhất định khiến cho chỉ có một số công ty bị phá sản và Ấn Độ sẽ không bị tụt hạng tín nhiệm, ngược lại nền kinh tế Ấn Độ lại có dấu hiệu phát triển trong năm tới bởi những kế hoạch của chính phủ. 2. Bill Gates quay lại Microsoft? Theo như dự đoán trong bài viết trên thì Ông Bill Gates có thể sẽ quay về làm CEO tạm thời để tái cấu trúc và đưa Microsoft về thời hoàng kim trước kia. Nhưng chuyện này hoàn toàn không xảy ra, mặc dù Giám đốc hiện thời của Microsoft có thể được thay thế bởi một người khác. 3. Thuế cải tổ y tế của Tổng thống Obama bị hoãn? Mặc dù có những khó khăn như bài phân tích ở trên về vấn đề này. Nhưng thuế cải tổ y tế của Obama chỉ bị lùi lại thời gian thực hiện chứ không bị hoãn do những biến động giá trị đồng USD trong mối tương quan tiền tệ quốc tế có thay đổi. 4. Volkswagen và Toyota vượt GM? Thực ra cả hai hãng này cũng không vượt được GM của Hoa Kỳ chính bởi sự ảm đạm kinh tế thế giới đã kéo lùi doanh thu của hai hãng này. 5. Giá dầu tại Mỹ không tăng cao? Đồng ý gía dầu sẽ không tăng cao nhưng nói chính xác là tăng không đáng kể chứ không phải là không tăng. Tuy nhiên, không phải nguyên nhân do nước Mỹ khai thác các mỏ dầu của mình mà là do sự ổn định thị trường dầu thế giới bởi thị trường dầu ở Trung Đông ổn định hơn. 6. Buffett tăng cường hoạt động thâu tóm? Có thể nói nhà tỷ phú thần thoại Hoa Kỳ Warren Buffett lần đầu tiên nếm mùi thất bại bởi những tác động nằm ngoài dự kiến trong kế hoạch thâu tóm của ông ta. 7. CEO JPMorgan nghỉ hưu Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này 8. Hewlett-Packard sẽ phải tách công ty Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này 9. UnderArmour uy hiếp thị phần của Nike Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này Trên đây là những dự báo của chúng tôi trong năm Quý Tỵ 2013 với hy vọng xác định khả năng xảy ra trong tương lai, để giúp con người gần lành tránh dữ và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 4. Các lý do tốt để bạn ăn cá nhiều hơn Có nhiều lý do bạn nên ưu tiên cá hơn nữa trong thực đơn của mình. Đây là thực phẩm linh hoạt với nhiều tác dụng tốt cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua. Cá giàu chất dinh dưỡng Bạn nên ăn cá thật nhiều trong chế độ dinh dưỡng vì cá là nguồn dồi dào của protein, vitamin, các khoáng chất như sắt, kẽm và canxi. Trên tất cả, cá chứa ít chất béo bão hòa hơn các loại thịt khác và đó sẽ là thức ăn tuyệt vời cho chế độ ăn uống ít chất béo. Tốt cho sức khỏe trái tim Một cách dễ dàng để cắt giảm 1/3 nguy cơ tử vong do cơn đau tim là bạn nên ăn hai khẩu phần cá mỗi tuần. Sự thay đổi nho nhỏ trong chế độ ăn có thể đem đến cho bạn cuộc sống dài hơn vì các axit béo omega - 3 giúp trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ bất thường về tim mạch. Axit béo omega - 3 làm chậm sự phát triển của mảng bám trong động mạch, giảm nồng độ chất béo trung tính đồng thời giảm huyết áp. Omega - 3 cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ. Tất cả đã đủ cho một lí do tích cực bạn nên ăn cá nhiều hơn trong chế độ ăn hàng ngày. Giảm nguy cơ ung thư Ăn cá giúp giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu trên 35.000 phụ nữ, trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 32% người có thể giảm ung thư vú khi sử dụng dầu cá. Nếu kết hợp nhiều cá trong chế độ ăn uống, nó có thể làm giảm nguy cơ phát sinh ung thư tuyến tiền liệt của phái mạnh. Giúp phát triển trí não Cá là một thực phẩm tuyệt vời cho não. Omega - 3 trong cá giúp mọi người tập trung tốt hơn và giảm nguy cơ bệnh Alzheimer trên khoảng 60% người tích cực ăn cá. Cá dễ dàng tiêu hóa với dạ dày Cá trắng rất dễ tiêu hóa, và điều này làm nó trở thành một thực phẩm lí tưởng cho người cao tuổi, người hay bị ốm do thay đổi thời tiết hoặc có vấn đề về tiêu hóa. Bạn có thể chế biến cá thành nhiều món ăn khác nhau. Cá có nguồn dầu tốt Omega- 3 có đặc tính kháng viêm và cải thiện các tổn thương, sưng trong các căn bệnh như viêm khớp dạng thấp hay các vấn đề khác. Những người ăn nhiều cá hoặc tích cực bổ sung tinh dầu cá có cơ bắp dẻo dai và vận động linh hoạt hơn. Đặc tính chống viêm này có thể giúp giảm các bệnh về da như bệnh vảy nến. Omega - 3 cũng có thể giúp cơ thể trong việc quản lí các vấn đề tự miễn dịch với môi trường bênh ngoài. Tác dụng tích cực với mắt Ngoài tác dụng tốt cho não bộ, nếu bạn thêm nhiều dầu cá trong chế độ ăn uống, nó sẽ làm giảm nguy cơ được gọi là thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD). AMD là nguyên nhân phổ biến của việc mất thị lực ở người trên 50 tuổi và nghiên cứu cho biết việc tích cực ăn cá có liên quan thân thiết đến việc giảm thiểu rủi ro này. Những acid béo omega -3 tuyệt vời trong cuộc chiến chống lại AMD có thể dẫn đến mù lòa. Cá là thực phẩm thân thiện cho não và mắt. Là thực phẩm dễ chế biến Không chỉ tốt cho sức khỏe, cá rất linh hoạt trong chế độ ăn uống vì chúng dễ chế biến, bạn có thể giữ cá trong tủ lạnh mà vẫn giữ nguyên được thành phần dầu cá hấp thụ vào cơ thể. Có nhiều loại cá khác nhau, từng hương vị riêng độc đáo và công thức nấu ăn để thay đổi khẩu vị mỗi bữa ăn theo sở thích của bạn. Theo Đẹp
 5. Chìm tàu chở 30 người ở TP HCM, 9 người mất tích Gặp sóng lớn, chiếc tàu chở các chuyên gia nước ngoài và công nhân bất ngờ lật úp khi đi qua huyện Cần Giờ làm 9 người mất tích. Ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch huyện Cần Giờ, TP HCM cho biết sự việc xảy ra lúc 21h ngày 2/8. Chiếc tàu composite chở 30 người gồm 2 chuyên gia người Mỹ và các công nhân thuộc công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, đi từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu. Khi đi ngang qua địa bàn thuộc sông Soài Rạp (xã Long Hòa, Cần Giờ), tàu gặp sóng lớn và bị nhấn chìm. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 làm chỉ huy hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 01h45 lực lượng đã cứu 17 người bị nạn. Hơn 3 giờ sau đó, thêm 4 người bị nạn được tìm thấy. Hiện 9 người còn mất tích. Toàn bộ lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm. Tàu SAR 272 đã chỉ huy cứu hộ các nạn nhân. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 làm chỉ huy hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 01h45 lực lượng đã cứu 17 người bị nạn. Hơn 3 giờ sau đó, thêm 4 người bị nạn được tìm thấy. Hiện 9 người còn mất tích. Toàn bộ lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm. Trong quá trình tổ chức tìm kiếm cứu nạn, SAR 272 đã phát hiện xác con tàu chìm, trôi dạt và hiện đang giữ xác tàu. Những người may mắn sống sót ngay sau đó được chuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giờ. Thông tin từ bệnh viện cho hay, hiện còn 14 người đang nằm trong phòng cấp cứu. Những nạn nhân được cứu sống đang ở bệnh viện. Ảnh: An Nhơn. Những người may mắn sống sót ngay sau đó được chuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giờ. Thông tin từ bệnh viện cho hay, hiện còn 14 người đang nằm trong phòng cấp cứu. Đoàn công tác đột xuất của Bộ Giao thông Vận tải cũng đang trên đường đến hiện trường. Bản đồ khu vực xảy ra tai nạn. Sông Soài Rạp là một phân lưu của hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, có chiều dài khoảng 40 km. Khúc rộng nhất của sông khoảng 3 km nằm phía hạ lưu nơi ranh giới giữa xã Lý Nhơn, Cần Giờ và xã Gia Thuận, Gò Công Đông. Hiện nay, sông Soài Rạp đang được UBND TP HCM tiến hành nạo vét độ sâu để tạo luồng cho tàu lớn vào cảng Hiệp Phước nhằm thay thế cho hệ thống cảng Sài Gòn cũ. Nhóm phóng viên vnexpress.net
 6. Tàu cánh ngầm tông phao tiêu, trăm khách hoảng loạn Chiều 26/7, gần trăm hành khách nhốn nháo, hốt hoảng khi tàu cánh ngầm Greenlines đâm vào phao tiêu trên sông trên đường từ Vũng Tàu về TP HCM. Sự cố khiến hàng chục người trễ chuyến bay về Hà Nội. Nhiều hành khách bị trễ chuyến bay vì sự cố tàu cánh ngầm. Ảnh: An Nhơn. 13h30, tàu cánh ngầm Greenlines 9 chở gần trăm hành khách từ Vũng Tàu về TP HCM. Đi được 45 phút, đến khu vực sông Lòng Tàu (TP HCM) tàu chết máy. Đang trôi tự do trên sông, tàu va mạnh vào cọc tiêu và bị nghiêng sang một bên khiến hành khách hốt hoảng, nhiều trẻ em đã khóc thét. "Mọi người đều nhốn nháo, hoảng loạn, bám chặt vào thành ghế và những gì có thể", hành khách Nguyễn Thị Linh nói và cho biết vẫn chưa hết kinh hoàng. Các nhân chứng cũng cho hay, cú va cực mạnh đã khiến khoang cuối của tàu bị nước tràn vào, khói đen từ buồng máy bốc lên nghi ngút. Nhiều hành khách yêu cầu nhân viên trên tàu gọi cứu hộ, song họ cho biết "mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát". Tuy nhiên vì thấy bất an, các hành khách đã chủ động gọi cảnh sát cứu hộ. Lực lượng cứu hộ, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM điều tra vụ việc. Ảnh: An Nhơn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM ngay khi có mặt đã trấn an hành khách và điều tra nguyên nhân vụ việc. Lái tàu nổ máy phụ và chạy chầm chậm về bến. 17h30, tàu mới cập bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM). Sự cố khiến hơn 20 người người bị trễ chuyến bay đi Hà Nội trong ngày và một số du khách nước ngoài cũng bị trễ giờ bay. Đại diện hãng tàu Greenlines cho biết, đã cử nhân viên trả lại 50% tiền vé cho hành khách. Đối với những hành khách trễ chuyến bay, Greenlines cam kết sẽ chịu chi phí phát sinh khi hành khách đổi chuyến. An Nhơn
 7. Động đất kép ở Trung Quốc, ít nhất 19 người chết Ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi hai trận động đất làm rung chuyển miền tây bắc Trung Quốc. Gạch đá sụp đổ ở huyện Lixian do trận động đất. Ảnh: Xinhua Trận động đất đầu tiên mạnh 5,9 độ Richter xảy ra lúc 7h45 sáng nay, có tâm chấn ở cách Beidao, tỉnh Cam Túc 151 km về phía tây, với độ sâu của tâm chấn chỉ 9,8 km. AFP dẫn thông báo của Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận thứ hai mạnh 5,6 độ cũng làm rung chuyển khu vực này vào lúc 9h12 sáng và tâm chấn sâu 10,1 km. Một quan chức tên He, từ ủy ban đảng Cộng sản ở huyện Minxian, cho biết có 19 người chết và hơn 200 người bị thương tại 7 thị trấn bị rung chuyển mạnh do động đất. Số người chết có thể sẽ tăng thêm. Trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Cam Túc. Đồ họa: Myforecast Một bài báo của cổng thông tin 163.com cho biết 500 binh sĩ trong đó có 120 chuyên viên cứu hộ đã lên đường đến hiện trường. Hình ảnh trên truyền hình quốc gia cho thấy những ngôi làng ở nông thôn và những con đường đầy đất đá trong đống đổ nát. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho rằng động đất mạnh 6,6 độ Richter, theo Xinhua. Hãng thông tấn dẫn lời người dân địa phương huyện Minxian nói họ nhìn thấy cây cối, nhà cửa rung lắc, và trận động đất kéo dài khoảng một phút. Người dân ở thủ phủ Lanzhou và cả Xian, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ở lân cận cũng có thể cảm thấy sự rung chuyển. Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên ở lân cận đầu năm nay làm 200 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra 5 năm sau cơn đại địa chấn khiến gần 90.000 người chết cũng ở tỉnh này. Trọng Giáp Động đất rung chuyển New Zealand Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter hôm qua làm rung chuyển New Zealand, khiến các chuyến tàu bị gián đoạn và gây hư hại cho tòa nhà quốc hội ở Wellington. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, tâm chấn nằm cách bờ biển phía nam Wellington 57 km, ở độ sâu hơn 10 km. Tuy không dẫn đến sóng thần nhưng cơn địa chấn xảy ra lúc 17h09 (giờ địa phương) vẫn gây ra một số thiệt hại cho nhà cửa và gây mất điện ở thủ đô. Rung lắc làm nhiều cửa sổ bị vỡ, hàng hóa ở các cửa hàng bị xô đổ, một số đường ống nước bị nứt, nhưng may mắn không gây thương vong. James Mclaren, một người dân Wellington cho hay động đất khiến khu vực ngoại ô thành phố bị mất điện và sân bay phải tạm thời đóng cửa. "Ban đầu, mọi người la hét và hoảng loạn vì nghĩ rằng lại có một trận động đất Christchurch khác", anh nhắc đến cơn địa chấn 6,3 độ Richter ở thành phố Christchurch hồi tháng 2/2011 làm 185 người thiệt mạng. Nửa trũng hơn của Đảo Bắc thuộc New Zealand xảy ra nhiều trận động đất trong những ngày gần đây. Quốc gia này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và hứng chịu hơn 14.000 trận động đất mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 20 trận có cường độ trên 5 độ Richter. Bản đồ cho thấy vị trí của New Zealand trong vành đai lửa Thái Bình Dương. Ảnh: BBC Anh Ngọc
 8. Mất số điện thoại, 'bay' luôn hàng chục triệu trong ngân hàng Anh Hải chưa kịp định hình tại sao sim số mình đang dùng lại bị khóa thì chỉ trong vòng một tiếng, 30 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh đội nón ra đi. Câu chuyện anh Đặng Thanh Hải (TP HCM) chia sẻ trên một diễn đàn mạng đang gây xôn xao hai ngày qua. Anh là chủ thuê bao của Viettel, và cũng là khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank). Khoảng 20h ngày 10/7, bỗng dưng anh Hải nhận được tin nhắn từ đầu số 155 của Viettel, cho biết số thuê bao anh đang sử dụng sẽ được đổi sang sim mới. Ngay lập tức, thẻ sim trên máy điện thoại của anh bị khóa và không thể sử dụng được. Liên hệ với tổng đài, thuê bao được biết có người đã thông báo mất sim và xin cấp lại chính chiếc sim anh đang dùng. Số điện thoại bị "cướp" đã được anh đăng ký để sử dụng các giao dịch Internet và SMS banking. Ngay sau khi nhận được tin nhắn này, sim của anh Hải bị vô hiệu hóa. Ảnh chụp màn hình. Chột dạ và nghi ngờ có thể bị mất tiền, ngay trong đêm đó anh ra ATM của Maritime Bank và kiểm tra phát hiện tài khoản đã "bốc hơi" 30 triệu đồng. Còn lại 14 triệu đồng, anh nhanh chóng rút nốt để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn. Hôm sau, ra ngân hàng yêu cầu sao kê các giao dịch, anh Hải phát hiện trong thời gian từ 20h21 đến 20h55 tối đã có 3 giao dịch đáng ngờ và tổng số tiền thanh toán lên tới 30 triệu đồng. Các giao dịch này thực hiện trong vòng một tiếng kể từ khi anh nhận được tin nhắn báo khóa sim. 3 giao dịch thanh toán online được thực hiện chóng vánh trong 50 phút và nạn nhân bị mất 30 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình. Sáng hôm sau, anh lên trung tâm khách hàng của Viettel và được cấp lại số điện thoại ngay sau đó. Nhưng những nghi vấn anh đặt ra về việc cấp sim dễ dàng và thiệt hại tài chính của anh vẫn chờ câu trả lời. "Tại sao số điện thoại tôi đang dùng bình thường lại có thể tùy tiện cắt và cấp cho một người nào đó (kẻ gian) mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời cũng như hướng giải quyết thỏa đáng", anh Hải đặt nghi vấn. Anh cũng yêu cầu nhà mạng có câu trả lời về số tiền trong tài khoản của anh đã mất, nhưng được yêu cầu chờ đợi. "Nữ nhân viên cho biết tối đa trong 20 ngày sẽ có phản hồi", anh Hải kể. Theo tìm hiểu của anh Hải có thể kẻ gian đã giả mạo chứng minh nhân dân (CMND) với họ tên, ngày sinh, địa chỉ của anh tới phòng giao dịch và báo mất sim. Quy định hiện nay, khi báo mất và cấp lại sim, nhà mạng sẽ yêu cầu chủ thuê bao kê khai 5 cuộc gọi đến và đi trong vòng 3 tháng. Trao đổi với VnExpress.net, anh Đặng Thanh Hải cho biết, anh buôn bán online từ lâu và việc những số máy lạ gọi điện đến sim của anh thường xuyên. Không loại trừ việc kẻ gian đã cố tình đóng giả khách hàng để lấy được những truy vết gọi đến, gọi đi này và khai báo với nhà mạng. Một giả thiết được nạn nhân đưa ra là kẻ gian đã lấy tiền bằng cách thanh toán online. Không chỉ có thẻ tín dụng quốc tế, các ngân hàng Việt Nam hiện đều cung cấp dịch vụ thanh toán online cho thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM). Để thanh toán mua hàng hóa online, chủ tài khoản chỉ cần 3 yếu tố. Thứ nhất là số điện thoại di động - chủ thẻ phải đăng ký số điện thoại này với ngân hàng để xác thực giao dịch và nhận các thông báo của ngân hàng. Thứ hai là số thẻ (series in trên mặt trước thẻ). Và thứ ba là mã xác nhạn OTP (mật khẩu một lần). Mỗi khi mua hàng, thanh toán dịch vụ, khách hàng vào trang web thanh toán online, chọn ngân hàng có tài khoản thanh toán, nhập họ tên chủ thẻ, mã số thẻ. Sau đó, hệ thống sẽ tự động gửi OTP về số điện thoại đã đăng ký Internet Banking của chủ tài khoản. Nhập mật khẩu này xong, giao dịch được hoàn tất. Tên chủ thẻ và số thẻ, kẻ gian không khó tìm kiếm nếu chủ thẻ sơ sẩy để lộ thông tin. Nhưng muốn có OTP, kẻ gian phải có được số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng và một khi đã có sim số đó, khả năng mất tiền trong tài khoản ngân hàng hoàn toàn có thể xảy ra. Nạn nhân cho biết, khi thanh toán online chỉ yêu cầu nhập thông tin đơn giản như họ tên và mã số thẻ in ở mặt trước. Ảnh chụp màn hình. VnExpress.net đã liên lạc với đại diện hãng viễn thông Viettel, đơn vị này cho biết sẽ sớm có câu trả lời về vụ việc. Đại diện một công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ thanh toán online cho ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa (trong đó có cả Viettel) cho rằng có hai kẽ hở trong vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra. Thứ nhất là thông tin chủ thẻ bị lộ và thứ hai, nhiều khả năng quy trình cấp lại sim số đã bị lợi dụng. Chủ thẻ thường chủ quan để lộ tên, số chứng minh thư và số thẻ ngân hàng mà không ngờ một ngày những thông tin này sẽ bị kẻ gian sử dụng. "Việc cấp lại sim thuận tiện cho khách hàng nhưng dễ dàng bị lợi dụng nếu ai đó cố tình giả mạo chứng minh thư, chứng minh vài cuộc gọi đi gọi đến. Điều này càng nguy hiểm khi các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán online. Thanh toán online mới ở giai đoạn đầu phát triển, nếu ngay từ lúc này các bên không tuân theo các chuẩn mức an toàn, rủi ro sau này sẽ rất lớn", vị này nói. Theo đại diện công ty, trường hợp tương tự đã xảy ra với thuê bao của một hãng viễn thông khác. Bản thân nạn nhân - anh Hải cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đáng tiếc này nằm ở việc anh bị mất sim di động và để kẻ gian thoải mái nhận mã OTP và lấy tiền. "Tại sao nhà mạng lại để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như thế này và quy trình cấp lại sim như vậy quá lỏng lẻo", anh Hải thắc mắc. Đến chiều 16/7, đại diện Viettel cho biết chưa có bình luận nào về vụ việc lần này. "Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan điều tra để tìm hiểu và xác minh thông tin, đồng thời làm việc thêm với khách hàng", một đại diện của Viettel nói. Thanh Lan - Anh Quân ================ Không biết phải cảnh giác như thế nào luôn
 9. TƯ LIỆU THAM KHẢO Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. ==================== Cách trang trí nhà tốt nhất cho người mệnh kim Trang trí nhà phù hợp, người mệnh kim sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đại diện cho kim là tất cả các đồ kim khí, các vật nhọn và sắc. Đồng thời kim còn được đại diện bởi khỉ và gà. Theo nguyên lí tương sinh trong ngũ hành, màu sắc có lợi nhất cho người mệnh kim là màu vàng, kế đó là các màu phái sinh như vàng nhạt, vàng cam. Nếu sử dụng các gam màu này làm màu chủ đạo trong nhà, về lâu dài sẽ có lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của người mệnh kim. Màu sắc cơ bản của mệnh kim là màu trắng. Người mệnh kim có thể sử dụng nó làm gam màu chính cho các vật dụng trong gia đình. Ngoài ra, theo tương sinh thì thủy sinh kim, nên người mệnh này cũng có thể sử dụng các vật dụng màu xanh lam và đen - vốn là màu đại diện cho thủy. Cần chú ý, theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, do vậy nếu trong nhà đã lựa chọn màu trắng làm gam chủ đạo thì nên hạn chế hoặc tốt nhất không sử dụng đến các màu đỏ và tím. Đối với những gia chủ có mệnh kim thì nên hạn chế hoặc tránh sử dụng đồ nội thất hoặc trang trí nhà với gam màu đỏ, tím Do mộc khắc thổ, nên các màu xanh lá cây và màu gỗ cũng có thể gây ra điều bất lợi cho người mệnh kim. Chủ nhà mệnh kim cũng không nên sử dụng đồ nội thất hoặc các vật dụng trang trí nhà có gam màu gỗ, xanh lá cây. Người thuộc mệnh kim nên sử dụng các đồ dùng bằng gốm sứ và đá, kế đó là các đồ kim khí. Tủ lạnh và điều hòa là vật thuộc kim, người cần hỗ trợ tính kim nên có các vật dụng này trong nhà. Đèn ngủ bằng chất liệu sứ. Người mệnh kim nên chọn các vật liệu trang trí nhà bằng kim loại như thép, nhôm, vàng, bạc... Đặc tính kim của chúng có thể thúc đẩy sự lưu thông không khí. Vì vậy với các vị trí kín gió trong nhà, nên trưng bày các vật bằng kim loại. Chuông gió kim loại có tác dụng thúc đẩy sự lưu thông của không khí. Thủy tinh hay gương có độ láng bóng như kim loại, nên cũng có tính chất như kim, do vậy ngoài là đồ vật hữu ích và vật trang trí, chúng cũng hỗ trợ tốt cho người mệnh kim. Khỉ và gà là hai loài vật thuộc kim, do vậy người mệnh này có thể trang trí tranh ảnh hoặc đồ mỹ nghệ có hình 2 loài vật này trong nhà. (Còn tiếp)
 10. Có lẽ người viết bài này mới rõ mục đích việc viết câu: ".... theo tương sinh thì thủy sinh kim..." và cũng nhờ đó mà HaChau qua bài tham khảo này rút ra được thêm chút kiến thức cơ bản về phong thủy Lạc Việt
 11. TƯ LIỆU THAM KHẢO Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. ==================== Cách trang trí nhà tốt nhất cho người mệnh kim (tiếp theo) Về các loại cây trồng, người mệnh kim nên trồng hoặc trang trí các loại cây, hoa sau trong nhà: hoa ngọc lan, cửu lý hương, kim bách hợp, hàm tiếu, mễ lan, kim quế và hoa kim ngân. Hoa ngọc lan Hoa cửu lý hương Hoa bách hợp Hoa hàm tiếu Hoa mễ lan Hoa kim quế Hoa kim ngân Người mệnh kim nên tránh các đồ dùng có liên quan đến nước, chẳng hạn như bể cá. Đồ gỗ cũng có thể sử dụng nhưng không nên chiếm diện tích lớn trong nhà. 4 và 9 là số thuộc kim, có tác dụng hỗ trợ cho vận mệnh của người mệnh này. Nếu ở chung cư, người thuộc mệnh kim nên ở tầng 4 và tầng 9, hoặc các số tầng có đuôi là 4 và 9. Số 5 và số 0 thuộc thổ, cũng có lợi cho mệnh kim. Số 2 và số 7 thuộc hỏa, là số mà người mệnh kim không nên ở. Theo afamily.vn
 12. Hơn 60 du khách nhập viện do ngộ độc thực phẩm Hơn 60 khách đi du lịch tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã nhập viện do ngộ độc thức ăn. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khoảng 3h ngày 15/7, có 4 khách du lịch ở khách sạn Cao Nguyễn bên bờ biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, nhập viện do ngộ độc thức ăn. Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Đến 7h sáng ngày 15/7, số khách đi du lịch ở bãi biển Hải Hòa nhập viện do ngộ độc thực ăn đã lên tới 31 bệnh nhân, được điều trị tại khoa lây nhiễm của bệnh viện. Còn hơn 30 người khác đang điều trị tại trạm xá xã Hải Hòa. Theo một bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa huyện Tĩnh Gia, nguyên nhân vụ ngộ độc là do những người này ăn phải thức ăn nhiễm bệnh. Đến rạng sáng ngày 15/7, có 4 bệnh nhân nguy kịch, nhưng được sự điều trị tích cực của các bác sĩ ở bệnh viện, sức khỏe của 4 người này dần được bình phục. Được biết, những người bị ngộ độc là khách du lịch của một công ty đóng trên địa TP. Hà Nội. Nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. Tiến Dũng
 13. Bộ ảnh thiên nhiên, động vật đẹp ngất ngây Những tấm ảnh tuyệt đẹp này đều từng đoạt giải thưởng trong cuộc thi ảnh về thiên nhiên và động vật hoang dã Một con gấu bắc cực bơi dưới làn nước trong xanh tại Nunavut, Canada. Cuộc sống của các loài sinh vật dưới lớp bằng dày đặc ở đảo Danko, Nam Cực. Cảnh tượng hiếm có: Con khỉ đột Malui được vây quanh bởi hàng trăm con bướm. Khung cảnh tuyệt đẹp dưới bãi biển Okavango Delta, Botswana. Một chú chim đang hút mật hoa ở Cerro Punta, Panama. Ánh sáng xuyên xuống làn nước ở Nam Cực tuyệt đẹp. Vịnh Waterfall ở Tasmania, Australia Khung cảnh hiếm thấy ở North Dakota, Mỹ. Sự tương phản giữa hình dáng khổng lồ của những con voi với chú linh dương Impala khi chúng cùng uống nước ở hồ. Tác giả của bức ảnh chụp những chú kỳ lân biển này đã phải bỏ ra 10 năm để theo đuổi những hình ảnh đẹp nhất. Nguyên Thảo (theo Telegraph)
 14. TƯ LIỆU THAM KHẢO Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. ==================== Chuyện phòng the chịu ảnh hưởng lớn của phong thủy Từ vị trí kê giường tới cách sắp xếp đồ đạc, ánh sáng, trang trí… nếu biết điều chỉnh khoa học, khéo léo sẽ mang lại những lợi ích rất lớn, thậm chí mang tính quyết định cho đời sống ân ái. Tím có khả năng tăng hưng phấn cao nhất trong các loại màu sắc - Ảnh:eofdreams.com Không gian là nguồn năng lượng bổ sungĐể có những phút giây ân ái tuyệt vời, bạn cần có tâm trạng thật tốt. Không gian xung quanh chính là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng tới tâm lý con người. Một phòng ngủ có phong thủy tốt sẽ thúc đẩy dòng năng lượng để nuôi dưỡng và tăng cường mối quan hệ hôn nhân. Nó mời gọi, kích thích ham muốn và cho bạn những phút giây êm ái, dù một đêm dài hay chỉ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi buổi trưa. Các nhà khoa học phong thủy cho biết, việc bố trí đồ đạc trong phòng ngủ phù hợp không chỉ đem lại phản xạ tích cực cho chuyện “yêu” mà còn có tác dụng chữa bệnh và thư giãn. Áp dụng phong thủy khoa học sẽ làm cho hưng phấn tình dục của vợ chồng tăng lên, tâm hồn bình yên, vui vẻ và luôn cảm thấy thoải mái. Nhà phong thuỷ nổi tiếng Mohan Deep (Ấn Độ) cho biết, những cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm, ít còn tạo cho nhau những thú vị mới lạ nữa thì tâm trạng là điều vô cùng quan trọng để bắt đầu “chuyện yêu”. Chính vì vậy, bầu không khí phòng ngủ sẽ là một yếu tố để giúp các cặp đôi cải thiện tình trạng tâm lý. Dù mệt mỏi, khó chịu tới đâu nhưng khi bước vào một căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm phảng phất từ chăn gối và ngắm nhìn những bức tranh khêu gợi, ai cũng sẽ thấy lòng mình dịu xuống, tạm thời quên đi những lo lắng và không có lý do gì để không bắt đầu những giây phút thăng hoa với người bạn tình bên cạnh. Theo một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm quốc tế Mindlab tại Đại học Sussex (Anh), một phòng ngủ được trang trí đẹp mắt sẽ cho phụ nữ cảm giác hưng phấn giống như một nụ hôn kéo dài hay cuộc gặp gỡ đam mê với bạn tình dưới tấm chăn. Các nhà nghiên cứu đã đo phản ứng kích thích sinh lý từ 19 người tham gia (12 người là nữ) khi bước vào một phòng ngủ được trang hoàng đẹp đẽ và kết quả cho thấy, nữ giới có phản ứng cảm xúc tương tự như khi đang “thân mật” với đối tác của họ. Cảm giác hưng phấn của họ thậm chí lớn hơn sự hưng phấn khi đi mua sắm với bạn bè, đi tàu lượn hay khi xem đội bóng mà họ yêu thích giành chiến thắng. Tiến sĩ tâm lý học David Lewis, một thành viên của nhóm nghiên cứu giải thích: “Hành vi chủ yếu được điều khiển bởi những cảm xúc tiềm thức. Điều này có nghĩa là những gì làm cho chúng ta hạnh phúc sẽ tạo cho chúng ta một trạng thái cảm xúc tích cực. Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi chỉ cần một căn phòng được trang trí đẹp mắt lại có thể tác động đến cảm xúc mạnh như vậy. Tuy nhiên, môi trường luôn đóng một vai trò lớn đối với tâm trạng con người. Hãy so sánh cảm xúc của bạn vào một ngày nắng ấm áp so với một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Các ngôi nhà của chúng ta cũng vậy, nếu một căn phòng được trang trí khoa học, đẹp mắt sẽ nâng cao đáng kể tâm trạng của bạn”. Phong thủy có tác động cực lớn Để tạo ra một phòng ngủ với nguyên tắc phong thủy tốt, cần phải có những hiểu biết căn bản về vị trí của giường và các thuộc tính của nó. Không khí tự nhiên bao giờ cũng tốt nhất và việc mở cửa sổ thường xuyên sẽ làm cho bầu không gian trong phòng thêm phần trong lành. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà của bạn đang nằm trong khu vực ô nhiễm thì bạn lại phải lựa chọn giải pháp khác, nếu không muốn hít thở thường xuyên luồng không khí bẩn. Trong phòng ngủ nên có các đồ vật cần thiết và các đồ trang trí như tranh ảnh, lọ hoa, chuông gió… Tuy nhiên, không nên đặt cây cảnh trong phòng ngủ, trừ khi nó đủ lớn và đảm bảo đặt các cây cách xa giường. Các thiết bị điện tử như ti vi, máy tính, máy tập thể dục… cũng nên hạn chế bởi sự tồn tại của chúng sẽ hủy diệt những nguồn năng lượng phong thủy tốt trong phòng. Tranh, ảnh thì nên treo những thứ vui vẻ, hạnh phúc bởi nhìn một bức tranh ảm đạm, cô đơn cho dù là kiệt tác đi chăng nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng bạn. Màu sắc cũng là một yếu tố kích thích hưng phấn tình dục quan trọng. Nên sử dụng màu sắc nhẹ nhàng để đạt được sự cân bằng trong phong thủy. Màu sắc khoa học trong phong thủy là phải đa dạng, bắt đầu từ màu trắng sữa đến màu nâu. Một cuộc khảo sát trên 2.000 người của nhà bán lẻ Littlewoods ở Anh cho thấy, những cặp đôi sở hữu bộ đồ giường hoặc đồ nội thất màu tím có trung bình 3,49 “cuộc gặp gỡ thân mật” mỗi tuần. Màu sắc ít gợi tình nhất là màu xám với trung bình là 1,8. Laurence Llewelyn-Bowen, chuyên gia phong cách của Littlewoods cho biết: “Trong nhiều năm qua, tôi luôn nói với những khách hàng của mình rằng, một phòng ngủ màu be (màu giữa màu trắng nhờ nhờ và màu nâu sáng) sẽ tạo nên một đời sống tình dục màu be. Đó là điều mà tôi không muốn bất cứ ai gặp phải. Ga trải giường cũng sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc tạo hưng phấn tình dục. Một tấm ga trải giường bằng lụa sẽ mang tới sự êm ái, gợi cảm, kéo các cặp đôi 'gần gũi' nhau trung bình 4,25 lần/1 tuần, trong khi đó với các chất liệu khác chỉ đạt được 1,8. Các màu sắc lý tưởng khác để thắp lửa thêm cho “chuyện ấy” là màu đỏ, xanh da trời, hồng và đen. Hai màu sắc ít tạo hưng phấn nhất là màu xanh lá cây và màu be”. Thay đổi phong thuỷ để cứu vãn hôn nhân Phát biểu trên trang Times of India (Ấn Độ), nhà phong thủy Mohan Deep cho biết, quan hệ tình cảm của các cặp vợ chồng xấu đi có thể được khắc phục bằng cách điều chỉnh năng lượng của phòng ngủ. “Do phòng ngủ là một nơi yên bình, tràn đầy tình yêu và đam mê nên phong thủy, nếu được sử dụng đúng, sẽ giúp mối quan hệ tiến triển theo chiều hướng tích cực. Nhiều năm qua, tôi thấy việc thay đổi phong thủy đã cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Một phòng ngủ tốt thì vị trí kê giường và màu sắc trang trí trong phòng phải hợp lý. Trên thực tế, hình thức của phòng ngủ cho tôi biết tình trạng hôn nhân của các cặp đôi”, Mohan Deep giải thích. AloBacsi.vn Theo Gia đình & Xã hội
 15. TƯ LIỆU THAM KHẢO Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. ==================== Trang trí nhà theo phong thủy đối với người mệnh thủy Trong trang trí nhà theo phong thủy, người mệnh Thủy nên sử dụng các màu trắng, xanh lam, đen... Ngoài ra, họ cũng có thể bài trí bể cá, chậu cây thủy sinh để gặp thuận lợi trong sức khỏe và công việc. Màu sắc có lợi nhất cho người mệnh Thủy là màu trắng, thuộc Kim. Kế đến là các màu bản mệnh như đen, xanh lam; các màu thuộc Mộc như xanh lá cây và màu gỗ. Nếu trang trí nhà theo phong thủy, tốt nhất người mệnh này nên chọn màu trắng làm màu chủ đạo. Màu sắc có lợi nhất của người mệnh Thủy là màu trắng. Để hỗ trợ cho mệnh, người mệnh Thủy nên sử dụng các đồ dùng hay các vật trang trí có màu bản mệnh là đen hoặc xanh lam. Ngoài ra, do Thủy sinh Mộc, họ cũng có thể sử dụng gam màu xanh, nhưng không nên quá nhiều. Xanh lam cũng là gam màu hỗ trợ tốt cho người mệnh Thủy. Do Thổ khắc Thủy, người mệnh Thủy không nên trang trí nhà bằng các gam màu nâu và vàng. Người mệnh Thủy nên tránh các màu nâu, vàng. Những thứ đại diện cho Thủy là nhà tắm, điều hòa nhiệt độ, bể cá, tranh vẽ về nước. Người mệnh Thủy nên đặt bể cá trong nhà, trồng các loại cây thủy sinh và bố trí một bồn tắm lớn, bởi chúng có ý nghĩa như một cái hồ chứa nước. Cây thủy sinh tượng trưng cho hồ nước. Các đồ vật thuộc Kim cũng có tác dụng hỗ trợ cho vận mệnh của người mệnh Thủy. Ngược lại, đồ vật có tính Thổ như gốm sứ, đá lại có ảnh hưởng xấu, nên tránh hoặc hạn chế sử dụng. Người mệnh Thủy nên hạn chế sử dụng các chất liệu đá, gốm... Vì Thủy sinh Mộc, người mệnh này cũng có thể sử dụng đồ gỗ, nhưng chỉ nên ở mức vừa phải bởi Mộc quá nhiều sẽ khiến Thủy sẽ bị tổn hại. Ngoài ra, khi sử dụng đồ gỗ, vải vóc, đồ da nên kết hợp với màu trắng để hạn chế những ảnh hưởng bất lợi. Sử dụng gỗ với mức độ vừa phải. Kính hay thủy tinh đều láng bóng như kim loại và nước, do đó chúng mang đặc tính của cả Kim và Thủy, là vật dụng và vật trang trí lý tưởng cho người cần bổ sung tính Thủy. Chất liệu kính hoặc thủy tinh giúp bổ sung tính Thủy. Người mệnh Thủy nên sử dụng các loại trang sức làm từ pha lê tím - loại đá phong thủy đặc trưng cho hành Thủy để tăng cường thêm sức khỏe. Pha lê tím. (Còn tiếp)
 16. TƯ LIỆU THAM KHẢO Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. ==================== Trang trí nhà theo phong thủy đối với người mệnh thủy (tiếp theo) Để thêm may mắn và thuận lợi trong công việc, người mệnh Thủy nên trang trí nhà bằng những đồ vật có hình khỉ và lợn - hai loài vật đại diện cho Thủy. Khỉ và lợn là 2 con vật tượng trưng cho hành Thủy. Các đồ vật, chất liệu thuộc Thủy không nhiều do vậy mệnh người này có thể sử dụng tranh vẽ hoặc vật trang trí có hình sóng nước để thay thế hoặc sử dụng màu sắc để bổ sung. Thêm tính Thủy bằng các vật trang trí có hình sóng nước. Người mệnh Thủy nên trồng 1 hoặc 6 chậu cây sau: thủy quỳ, dương xỉ, xương rồng tròn, thường xuân, trúc phú quý, cây đại tướng quân và lục thảo trổ để thêm có lợi trong sự nghiệp và tư gia. Đại tướng quân. Dương xỉ. Lục thảo trổ. Cây thường xuân. Thủy quỳ. Trúc phú quý. Cây xương rồng. 1 và 6 là hai con số thuộc về phương Đông, đồng thời thuộc hành Thủy. Nếu ở chung cư, những người thuộc mệnh này nên chọn số tầng và số nhà có 1 và 6 ở đuôi. Các số thuộc Kim 4 và 9 cũng tốt cho người mệnh Thủy. Người mệnh này nên tránh các con số thuộc Thổ là 0, 5 và thuộc Hỏa là 2, 7. Theo Tri thức trẻ
 17. 100 heo sữa thối bị bắt trên đường vào nhà hàng TP HCM Số heo sữa này bị Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt quả tang trên một xe tải đông lạnh trên đường vận chuyển vào TP HCM giao cho các nhà hàng. Sáng 13/7, xe tải chở hàng đông lạnh này dừng ở khu vực thuộc khu công nghiệp Sóng Thần để chuẩn bị "xuống" 10 thùng xốp được dán kin thì lực lượng chức năng ập đến kiểm tra. Bên trong các thùng này đựng gần 100 heo sữa đều bốc mùi hôi thối, ước tính trọng lượng khoảng 300 kg. Số heo sữa thối bị bắt quả tang trên đường vận chuyển giao cho nhà hàng TP HCM. Ảnh: Nguyệt Triều. Cơ quan chức năng xác định số heo này đã chết nhiều ngày. Lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan việc vận chuyển số hàng. Trạm Thú y thị xã Dĩ An kiểm tra cũng xác nhận, heo không có dấu kiểm dịch hay bất kỳ giấy tờ vận chuyển của cơ quan thú y cấp. Tài xế khai toàn bộ số heo sữa này sẽ được giao cho một số nhà hàng ở quận 5, TP HCM. Heo được thuê chở từ Quảng Ngãi vào Bình Dương giá 800.000 đồng. Công an thị xã Thuận An đã tạm giữ hành chính chủ hàng cùng phương tiện vận chuyển heo chết thối để mở rộng điều tra. Toàn bộ số heo sữa chết thối đã được tiêu hủy theo quy định. Nguyệt Triều
 18. Đậu Hòa Lan lợi tim Đậu Hòa Lan (Hà Lan) được trồng ở mọi miền nước ta, bộ phận của đậu được dùng làm thuốc là hạt. Ăn thường xuyên đậu Hòa Lan tốt cho những người thừa cân, nhờ giàu chất xơ, tốt cho những người bị táo bón. Đậu Hòa Lan còn có tác dụng giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ sản xuất năng lượng, chức năng thần kinh và chuyển hóa carbohydrate. Các nhà khoa học vừa phát hiện trong quả đậu Hòa Lan có chứa các chất ảnh hưởng rất tốt tới hoạt động của hệ tim mạch cũng như chức năng làm việc của thận, mặt khác nó còn cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng quan trọng giúp việc duy trì xương chắc khỏe. Xin giới thiệu một số cách trị bệnh từ đậu Hòa Lan: - Món gà ta hầm đỗ: Gà ta 1 con khoảng 1 kg, đậu Hòa Lan 200 g. Gà làm sạch, đậu rửa sạch, cho cả vào nồi đổ 2 lít nước cùng với ít gạo nấu chín nhừ, khi chín nêm gia vị. Mỗi tuần ăn 2 lần, có tác dụng bổ dưỡng, sinh tân dịch, hòa trung hạ khí điều hòa công năng của hệ thống tiêu hóa, lợi tiểu tiện, lợi sữa, tiêu thũng, chống khát, chống suy nhược gây cơ thể mệt mỏi. - Tăng sữa cho sản phụ: Đậu Hòa Lan 200 g, móng lợn 1 đôi, cùng nấu chín, nêm nếm gia vị. Có thể chỉ dùng đậu Hòa Lan nấu canh ăn cũng có tác dụng lợi sữa. - Hỗ trợ chữa đái tháo đường: Dùng đậu Hòa Lan nấu thành các món ăn khác nhau, ăn trong bữa cơm hằng ngày. Cũng có thể ủ hạt đậu Hòa Lan cho mọc thành giá, ép lấy nước cốt, uống 2 lần trong ngày, mỗi lần khoảng 100 ml. Bác sĩ Hoàng Long
 19. Khử độc cơ thể Nhiều loại rau quả giúp cơ thể chúng ta giải độc rất hiệu quả nếu biết cách sử dụng Có rất nhiều phương cách “đao to, búa lớn” nhằm giúp cơ thể “dọn dẹp” các độc tố ở ruột, máu, gan và các cơ quan bộ phận khác của cơ thể. Tuy nhiên, đôi khi cách đơn giản và hiệu quả nhất là giữ gìn sức khỏe, cố gắng đưa những loại thực phẩm có tác dụng khử độc vào cơ thể. Dưới đây là những loại thực phẩm “quyền lực” nhất có chức năng giải độc sẽ giúp bạn và gia đình thoát khỏi bệnh tật và những bệnh do độc tố trong cơ thể gây ra. Ăn nhiều rau củ quả rất tốt cho cơ thể. Ảnh: HỒNG THÚY - Tỏi: Không thể chối cãi vai trò của tỏi trong nghệ thuật chế biến thức ăn. Tỏi cũng là một trong những loại thực phẩm có chức năng giải độc “thượng thừa” mà ai cũng có thể ăn. Công trạng sáng giá nhất của tỏi là giúp gan sản xuất ra một loại enzyme vốn đóng vai trò quan trọng cho việc sản xuất ra chất glutathione. Chất glutathione là “mẹ của tất cả các chất chống ôxy hóa”. Ngoài ra, tỏi cũng có vai trò hỗ trợ cơ thể sản xuất ra những hợp chất sulfur và selenium vốn là 2 chất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình khử độc cho cơ thể. Không những thế, tỏi còn có đặc tính của 1 kháng sinh phổ rộng có tác dụng kháng các loại vi sinh vật gây hại. Tỏi “giữ bản quyền” cho 39 đặc tính “ăn tiền” về các “hạng mục” như kháng nấm, kháng vi khuẩn, kháng ký sinh trùng, kháng virus… Ăn tỏi đều đặn có thể giúp cơ thể khắc phục những tổn thương bị gây ra bởi thực phẩm nghèo dinh dưỡng, ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm, dược phẩm, stress, bức xạ, lão hóa và những nguồn độc chất khác… - Rau cải xanh: Được phong là “siêu thực phẩm”. Những loại rau cải xanh như cải xoăn, rau bina (spinach), cải bó xôi… là một kho chứa diệp lục tố (chlorophyll) vốn được gọi là “ma thuật xanh của thiên nhiên”. Chất chlorophyll cũng được xem là “máu” của thực vật. Trong cơ thể con người, chất chlorophyll cũng có vai trò kiến tạo máu và thanh lọc máu, giúp cơ thể tái tạo những tế bào mới. Chlorophyll cũng có tác dụng kìm hãm sự tăng trưởng của những vi khuẩn độc hại tá túc trong cơ thể. - Trái cây họ citrus: Bao gồm chanh, cam, bưởi, quýt… là những loại trái cây có chức năng khử độc tuyệt vời. Ngoài việc kích thích hệ tiêu hóa, giúp tạo ra các men tiêu hóa, các trái cây họ citrus rất giàu vitamin C vốn là chất chống ôxy hóa “khét tiếng” nhất xưa nay. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy vitamin C có thể “hóa giải” những độc tố gây hại cho cơ thể, những độc tố này được tạo ra do sử dụng các loại thuốc giảm đau kháng viêm không Steroid NSAIDs (non-steroidal, anti-inflammatory drugs) hoặc những loại dược phẩm khác. - Rau cải ăn sống: Bao gồm bông cải xanh (broccoli), hành củ, bắp cải, măng tây, atisô, cà rốt, bông cải trắng, củ dền, củ nghệ. Những loại thực phẩm này sẽ giúp cơ thể ngăn chặn sự tích lũy của những độc tố. Cũng giống như tỏi, những loại rau cải kể trên rất giàu các hợp chất sulfur thiên nhiên mà gan rất cần dùng để loại bỏ độc tố và cải thiện tế bào gan. Ăn một khối lượng lớn hằng ngày các loại rau cải này có thể sẽ gặp khó khăn ở một số người, do vậy ép lấy dịch của chúng để sử dụng cũng là một cách thay thế tốt. - Quà tặng từ đại dương: Các loại rong, tảo, rau câu là những loại thực phẩm giúp cơ thể cải thiện nồng độ kiềm. Khi cơ thể có quá nhiều acid thì sẽ tạo điều kiện cho độc tố hoành hành. Các loại rong biển, tảo biển như spirulina và chlorella là những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao “kiêm” chức năng giải độc tuyệt vời. Chúng có tác dụng hút các độc tố có trong thành ruột như một máy hút bụi rồi trục xuất các độc tố ấy ra khỏi cơ thể. Rong tảo biển cũng chứa các loại vi khoáng và các chất dinh dưỡng giúp cơ thể tăng cường chức năng khử độc. Khi chọn mua rong tảo biển, cần chọn những nhà cung cấp có uy tín. Gần đây, thảm họa phóng xạ ở Fukushima cũng ảnh hưởng đến chất lượng rong tảo và gây ra những mối lo ngại khi sử dụng chúng. Vì vậy, nên chọn lựa những loại rong tảo đã qua sự kiểm định. Dược sĩ NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG
 20. Rao bán rầm rộ căn hộ dự án bị đình chỉ thi công Dù dự án VP5 Linh Đàm đã bị đình chỉ thi công nhưng doanh nghiệp vẫn rao bán căn hộ rầm rộ với giá hấp dẫn, tạo thành một cơn sốt đối với những người có nhu cầu về nhà ở trong lúc thị trường bất động sản Hà Nội đang đóng băng. Dù đã bị đình chỉ thi công và mới làm phần móng nhưng chủ đầu tư vẫn rao bán rầm rộ căn hộ dự án VP5 - Linh Đàm Ông Nguyễn Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - khẳng định dự án VP5 Linh Đàm của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu BEMES do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc đã bị đình chỉ thi công từ ngày 12-5. Lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng thi công xây dựng đối với công trình này. Nguyên nhân là do công trình chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khởi công. Đại diện phường Hoàng Liệt cho biết lúc dự án bị yêu cầu dừng thi công thì doanh nghiệp đã cho máy móc tiến hành múc đất để làm móng và xây dựng tầng hầm. Đại diện lực lượng quản lý trật tự, xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũng đã xác nhận thông tin này. Đây thực sự là những thông tin gây sốc đối với những người đã mua căn hộ tại đây, bởi chủ đầu tư là Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (cũng do ông Lê Thanh Thản làm giám đốc) đã mở sàn giao dịch và rao bán hầu hết các căn hộ từ đầu tháng 7-2013 - sau khi đã bị đình chỉ thi công hơn 1 tháng. Nhờ vào tiến độ xây dựng nhanh, hoàn thành đúng thời gian cam kết và dự án VP5 tọa lạc ở vị trí khá đẹp trên bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai) nên mức giá 14-15,5 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư đưa ra đã tạo thành “cơn sốt” thực sự đối với những người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, hầu hết người dân tìm tới giao dịch trong những ngày đầu doanh nghiệp mở bán căn hộ đều không thể mua được giá gốc. Những người muốn mua đều phải thông qua “cò” với mức chênh lệch 100 - 280 triệu đồng/căn. Phối cảnh dự án VP5 Linh Đàm Khi chúng tôi liên lạc qua một số “cò” thì được biết giá chủ đầu tư đưa ra nhằm “giúp” khách hàng có thể tiếp cận vay vốn lãi suất thấp ở gói 30.000 tỉ đồng mà Chính phủ mới tung ra. Chỉ những người thân quen với chủ đầu tư mới có cơ hội mua giá gốc 14-15,5 triệu đồng/m2. Trước đó, tại dự án nhà ở Đại Thanh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cũng do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư, chiêu thức tương tự cũng xuất hiện khi người mua nhà rất khó tiếp cận giá gốc mà chủ đầu tư đưa ra. Ngay tại sàn giao dịch của xí nghiệp, người muốn mua căn hộ phải chi thêm cho “cò” từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng. Theo thông tin chúng tôi nắm được, tuần tới, một đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội… sẽ tiến hành kiểm tra dự án VP5 Linh Đàm và một số dự án xây dựng khác. Trong đó, tập trung làm rõ về cơ sở pháp lý của dự án, việc mở sàn rao bán căn hộ và việc tại sao lại có một số lượng căn hộ lớn như vậy rơi vào tay “cò”… Chiều tối 13-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu cho biết đã nhận được thông báo về việc dự án VP5 Linh Đàm sẽ bị thanh tra trong thời gian tới. Tin-ảnh: Thế Kha
 21. Xe tải đâm vỡ xe buýt tại Nga, 18 người chết Ít nhất 18 người thiệt mạng và 28 người bị thương khi một xe tải tông vào một xe buýt ở Nga hôm qua. Xe buýt vỡ đôi bởi cú đâm của xe tải tại làng Oznobishin hôm 13/7. Ảnh: RIA Novosti. Vụ tai nạn xảy ra tại làng Oznobishin, nơi cách thành phố Moscow khoảng 40 km về phía nam. Xe buýt chở hơn 40 người, còn xe tải đang chở sỏi trước khi nó đâm vào sườn xe buýt. Các hình ảnh hiện trường cho thấy xe tải lật nghiêng, còn xe buýt vỡ đôi sau cú va chạm, BBC đưa tin. "Khoảng 12 m3 sỏi từ xe tải đã tràn vào xe buýt. Lực lượng cứu hộ phải kéo các nạn nhân từ trong đống sỏi", ông Petr Biryukov, phó thị trưởng Moscow, kể. Georgy Golukhov, quan chức đứng đầu cơ quan y tế của thành phố Moscow, nói rằng sỏi từ xe tải văng trúng một số hành khác trên xe buýt khiến họ bị thương nặng. Một nhân chứng kể với RIA Novosti rằng chiếc xe tải chạy rất nhanh và vượt nhiều phương tiện giao thông khác. Nó không di chuyển trên làn đường dành cho xe tải trước khi tông xe buýt. Hơn 30 xe cứu thương đã tới hiện trường. Giới chức điều động trực thăng để đưa những người bị thương nặng tới bệnh viện. Tài xế của hai xe đều bị thương. Cảnh sát thông báo người lái xe tải, một công dân Armenia, từng bị phạt 6 lần do vi phạm luật giao thông trong vòng 12 tháng qua. Chí Linh
 22. Trứng ung 'soán ngôi'... Viagra? Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên DailyMail, loại khí cơ bản trong mùi trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc giúp cương dương vật mới thay cho Viagra. Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên DailyMail, loại khí cơ bản trong mùi trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc giúp cương dương vật mới thay cho Viagra. Khi đàn ông bị kích thích, các tế bào thần kinh trong não họ giải phóng ra một lượng nhỏ khí H2S, khiến cho các mạch máu chùng xuống và được bơm đầy máu. Đây là quá trình kiểm soát và duy trì việc cương cứng. Trước kia, những nghiên cứu tương tự trên khí nitơ oxit cũng đã dẫn tới sự ra đời của Viagra (loại thuốc làm tăng sự cương cứng khá quen thuộc hiện nay). Có thể trong tương lai người ta sẽ sản xuất ra loại thuốc hoặc giải phóng khí H2S hoặc kiểm soát sự sản xuất khí này trong cơ thể. Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa vì khoảng một phần ba số đàn ông bị rối loạn cương không đáp ứng với Viagra, và nếu vậy, loại thuốc mới có thành phần như mùi trứng thối có thể là hy vọng mới cho họ. Trứng ung là loại trứng đã hư hỏng nặng, có mùi hôi thối Thông tin này đưa ra khiến nhiều người tin rằng trứng ung là một “thần dược” có thể giúp đàn ông cải thiện sinh lý. Sự thật thì trứng ung có chất H2S và có tác dụng giống Viagra hay không thì đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng khi chưa có câu trả lời chính xác, ở TP HCM và một số tỉnh phía Bắc đang “rộ” lên phong trào ăn trứng rung để bồi bổ . Rất nhiều quán nhậu và cơ sở bán trứng đã đưa vào bán mặt hàng trứng ung, với nhu cầu đang tăng cao. Chị Nguyễn Thu Hà (Ba Vì, Hà Nội), làm công nhân tại một trại giống cho biết, mỗi ngày tại lò ấp nơi chị làm việc có hàng nghìn quả trứng phế phẩm (trứng ung). Loại trứng này có giá thành rất rẻ, chỉ từ 600 đến 1.000 đồng mỗi quả nên được rất nhiều người hỏi mua. Có khá nhiều người đặt hàng mua về để bồi dưỡng cho chồng. Do đó, trứng ung chỉ đưa ra khỏi lò ấp đã bán hết ngay. Chị Nguyễn Thị Hợp ( Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm rồi mà chưa có con, đi khám thì bác sĩ bảo chồng bệnh tinh trùng yếu. Hôm trước về quê thấy mấy chị khuyên tôi mua trứng ung về “bồi dưỡng” cho chồng sẽ rất tốt. Đi lòng vòng mấy chợ ở Hà Nội mà không có, tôi phải lặn lội vào tận các lò ấp trứng để mua về cho chồng dùng thử. Mới ăn được mấy ngày nên cũng chưa biết cách này hiệu nghiệm ra sao. Nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương thôi”. Anh nguyễn Văn Đức (Hà Đông, HN) bộc bạch: “Trước đây, tôi không ăn trứng ung, nhưng từ khi được bạn bè rỉ tai rằng “ăn trứng ung sẽ tăng cường sinh lý nam giới”, nên tôi ăn thử và thấy “khả năng” cũng được cải thiện ít nhiều. Từ đó, tôi thường xuyên mua trứng ung để ăn. Thậm chí, bà xã còn mua về bắt tôi phải “bồi dưỡng” thường xuyên bằng món này. Ăn nhiều cũng phát ngán, nhưng cứ nghe cái giọng nũng nịu của bà xã “ Cố ăn đi anh, một người khỏe… hai người vui” thì có ngán đến mấy cũng phải vui vẻ mà… thưởng thức…”. Nhiều người hy vọng ăn trứng ung sẽ tăng khả năng sinh lý Theo anh Đức, rất nhiều bạn bè của anh cũng tin vào “công dụng kỳ diệu” của món thực phẩm này. “Gặp nhau nhiều khi chúng tôi hay hỏi tếu nhau rằng “hôm nay bà xã bắt tiêu thụ mấy quả trứng ung”…”. “Không biết bà xã nhà tôi “lôi” đâu về cái phương pháp tăng cường bản lĩnh cho chồng bằng trứng ung, mà cách đây mấy hôm bà ấy hí hửng đem về gần trăm quả, xếp vào tủ lạnh để hàng ngày chế biến bắt tôi ăn dần. Ngày đầu “thưởng thức” cái món này, cũng chưa có biểu hiện gì. Sang ngày thứ hai tôi bị đau bụng rồi đi ngoài nặng, phải nằm viện cả tuần mới khỏi. Tôi “lệnh” cho bà ấy phải đem vứt hết số trứng ấy vào sọt rác. Có rất nhiều thực phẩm vừa lành lại vừa có tác dụng “cải thiện bản lĩnh” cho tụi tôi, tại sao các chị em không áp dụng. Lại cứ đi dùng những cách… chẳng giống ai để hành hạ cánh mày râu chúng tôi?...”, anh Đào Văn Phúc (Long Biên, Hà Nội) phàn nàn. PGS. TS Nguyễn Đại Bình – phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin ăn trứng ung, trứng thối có thể tăng cường khả năng sinh lí cho nam giới. PGS. TS Nguyễn Đại Bình cho hay: “Trứng ung không hề có tác dụng tăng cường khả năng sinh lí của nam giới cũng như nữ giới. Đó chỉ là tin đồn thổi. Trứng ung bản thân nó đã không còn tác dụng sinh học, đã thoái hóa, dị hóa sản sinh ra rất nhiều chất độc. Khi ăn những chất độc hại vào cơ thể không những không có tác dụng bổ dưỡng mà còn gây hại đến sức khỏe thậm chí là gây chết người…”. Bác sỹ Lê Thị Kim Dung – trưởng khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết: “Thứ nhất, trứng ung là loại trứng đã hỏng. Trứng đã bị hỏng là môi trường ẩn chứa cực kì nhiều protit và rất nhiều vi trùng. Không có một cơ sở khoa học cũng như y khoa nào để khẳng định, một quả trứng bị hỏng, bị nhiễm độc có thể giúp tăng cường khả năng sinh lí của con người. Người sử dụng trứng ung, trứng thối có nguy cơ nhiễm độc tiêu hóa là rất cao. Bên cạnh đó, trứng ung chứa rất nhiều các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn, sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho cơ thể. Do đó, người ăn trứng ung có thể bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng đi ngoài, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho sức khỏe. Hãy quên cái chuyện ngược đời này đi…”. Duyên Trần
 23. Những công trình nguy hiểm trên thế giới Những ngôi chùa, tu viện chênh vênh trên núi hay tòa nhà còn nghiêng nhiều hơn tháp Pisa ở Italy là thử thách đối với lòng dũng cảm của du khách và cả những người dân ở đó. 1. Huyền Không Tự, Trung Quốc Huyền Không Tự (chùa treo trong không trung) được xây dựng chênh vênh trên một vách đá ở độ cao 75 m, gần núi Hoành ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 6 sau công nguyên, đến nay đã hơn 1.400 năm tuổi. Đây là ngôi chùa duy nhất thờ cả đạo Phật, đạo Lão và đạo Khổng ở Trung Quốc. Công trình có kiến trúc độc đáo và đòi hỏi thi công tỉ mỉ này được mô tả là "kỳ dị, cheo leo nhưng tuyệt vời". Hoàn toàn được xây dựng trên vách núi, ngôi chùa gỗ dường như chỉ dựa vào những cây xà gắn vào đá, tuy nhiên trên thực tế những cây xà này không phải chịu tất cả trọng lượng của công trình. 2. Tu viện Meteora, Hy Lạp Meteora trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "lơ lửng trong không khí". Đây là một nhóm tu viện từ thời trung cổ và là một trong những tu viện quan trọng nhất của Chính thống giáo phía đông ở Hy Lạp. Nằm trên đỉnh núi đá tự nhiên cao chót vót, 24 tu viện được xây dựng từ thế kỷ 15 bất chấp những khó khăn, nguy hiểm. Ngày nay, 6 tu viện vẫn được sử dụng. Cho đến tận đầu thế kỷ 20, người ta vẫn chỉ có thể tiếp cận với các tu viện này bằng cách leo từng bước với chiếc thang dây mỏng manh hoặc đu mình trong chiếc giỏ treo. Ngày nay, mọi người mới có thể tiếp cận được dễ dàng bằng các bậc thang và các cây cầu. 3. Nhà Sutyagin, Nga Sutyagin là ngôi nhà gỗ được một ông chủ người Nga xây dựng từ năm 1992 và được hoàn thiện sau 15 năm. Ngôi nhà chỉ có hai tầng nhưng phần mái thì kéo thêm 11-15 tầng nữa. Nó lập kỷ lục ngôi nhà gỗ cao nhất nước Nga và thậm chí là nhất thế giới. Năm 2008, ngôi nhà bị cháy và bị chính quyền địa phương "cắt ngọn" một phần. Cấu trúc 4 tầng còn lại cũng bị thiêu rụi vào tháng 5/2012. 4. Lâu đài Lichtenstein, Đức Lâu đài Lichtenstein nằm ở độ cao 817 m, trên một vách đá ở vùng Baden-Wurttemberg. Vào thế kỷ 13, một lâu đài khác cũng từng ở chính vị trí này, nhưng nó bị tàn phá trong cuộc chiến tranh ở thế kỷ 14. Lâu đài mang phong cách Gothic hiện nay được Công tước Wilhelm của xứ Urach xây dựng từ năm 1840 đến 1842. Ngày nay, lâu đài vẫn thuộc sở hữu của Công tước xứ Urach nhưng được mở cửa cho khách du lịch tham quan. Bên trong lâu đài có chứa bộ sưu tập lớn các loại vũ khí và áo giáp. 5. Quán trà Takasugi-an, Nhật Bản Takasugi-an có nghĩa là "quán trà quá cao" trong tiếng Nhật. Nó nằm ở vùng Nagano. Quán trà được xây dựng trên hai thân cây hạt dẻ. Cả hai cây đều được cắt từ trên núi gần đó và mang về đây. Kiến trúc sư Terunobu Fujimori thiết kế và xây dựng quán trà chỉ có một phòng này dành riêng cho mình. Cách duy nhất để lên được quán trà này là trèo thang gắn ở thân cây. 6. Cánh cửa châu Âu, Tây Ban Nha Tọa lạc ở thủ đô Madrid, Puerta de Europa hay Cánh cửa châu Âu là công trình gồm hai khối tháp nghiêng y hệt như nhau. Nó được xây dựng từ năm 1989 đến 1996 và là sản phẩm chung của hai công ty kiến trúc của Mỹ và Tây Ban Nha. Mỗi tòa nhà có 26 tầng, cao 114 m, nghiêng 15 độ. Tháp phía tây có một bãi đáp trực thăng màu xanh trên nóc, trong khi tháp phía đông có bãi đáp màu đỏ. 7. Capital Gate, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Capital Gate hay Cánh cổng Thủ đô, là tòa nhà cao tầng tại Abu Dhabi. Nó được thiết kế nổi bật với độ nghiêng 18 độ, tức là gấp 5 lần độ nghiêng của tháp Pisa ở Italy. Tòa nhà cao 160 m với 35 tầng. Nó được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là "tháp nghiêng nhân tạo nghiêng nhất thế giới". 8. Tháp nghiêng Pisa, Italy Tháp nghiêng nổi tiếng nhất thế giới thực chất là một tháp chuông của nhà thờ lớn ở thành phố Pisa. Tháp bắt đầu được xây năm từ 1173, nhưng khoảng 5 năm sau thì bị nghiêng dần ngoài ý muốn của các nhà thiết kế. Nguyên nhân là do đất nền quá mềm ở phía nam chân tháp. Sau khi hoàn thành năm 1372, tháp chỉ bị lún 1,3 m. Nhưng trải qua thời gian, càng ngày ngọn tháp nặng 16.000 tấn càng nghiêng hơn. 9. Tháp nghiêng Astra, Đức Được xây dựng từ giữa thế kỷ 13, tháp Astra là một nhà thờ ở Hamburg, cao 27,43 m, được làm từ gỗ sồi. Kể từ khi hoàn thành năm 1450, tháp bắt đầu bị nghiêng vì gỗ sồi bị thấm nước. Đến năm 1996, việc khống chế tháp tiếp tục đổ nghiêng mới hoàn thành sau khi cố định phần ngọn tháp. Ngày nay, nhà thờ được mở cửa tự do và là một điểm tham quan du lịch. 10. Chung cư WoZoCo, Hà Lan Được xây dựng từ năm 1994 đến 1997 ở khu vực phía tây thủ đô Amsterdam, người chủ khu chung cư WoZoCo hứa hẹn với khách hàng sẽ xây dựng 87 căn hộ mỗi tòa nhà và căn hộ nào cũng đón được ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, khách hàng sau đó yêu cầu phải có 100 căn nhà mỗi tòa. Vì đã hết đất, 13 căn nhà xây sau đã được xây chồng lên các căn hộ cũ một cách cheo leo. Vũ Hà (Theo China.org.cn) ============================ Những công trình này nguy hiểm, kỳ dị, cheo leo nhưng quá tuyệt vời
 24. Kinh hoàng vụ gần 200 công nhân Foremart ngộ độc TP - Đến chiều 11/7, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận 182 công nhân bị ngộ độc tại Công ty may Foremart. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, vấn đề an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể còn nhiều điều đáng lo. Ngộ độc vì ăn giò nhiễm khuẩn? Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ân Thi kể lại, trong ngày 10/7, hơn 100 công nhân làm việc tại Cty may Foremart nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng và tiêu chảy. Trước đó, trưa 9/7, khoảng 1.000 công nhân ăn bữa trưa tại bếp ăn đặt trong công ty với các món giò, ngao nấu rau mùng tơi, giá xào mướp, đậu sốt cà chua. Đến sáng 10/7, có hơn 100 người bị đau bụng, buồn nôn. Công ty may Foremart đã đưa số công nhân này đi cấp cứu tại Bệnh viện Ân Thi. Các công nhân đều bị ngộ độc ở mức độ nhẹ, không có biểu hiện trụy tim mạch hay những trường hợp cấp cứu nặng nào. Bà Huệ cho biết, một số trường hợp chỉ hơi choáng hoặc đau bụng nhẹ được cho truyền nước rồi về, còn một số khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trong 182 công nhân có 4 người đang mang thai, ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho sản phụ và thai nhi, các bác sĩ đã chuyển những người này lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên. Hiện sức khỏe của các sản phụ đã hồi phục tốt. Công ty may Foremart đã chuyển 4 bệnh nhân lên Bệnh viện Quốc tế Hà Nội để điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Đến chiều 11/7, đã có hơn 140 công nhân xuất viện. Những trường hợp còn lại chưa xuất viện do vẫn mệt, khó chịu trong người cần theo dõi thêm. Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên, ngay khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Ân Thi đến Công ty Foremart và các phòng bệnh điều tra dịch tễ, lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm kiểm nghiệm truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Các chuyên gia dịch tễ cho biết, bước đầu nhận định nhiều khả năng công nhân ngộ độc do ăn giò bị nhiễm khuẩn. Thống kê của Cục An toàn thực phẩm cho thấy, tình hình ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp đã giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2012 có 2.491 người bị ngộ độc do bếp ăn tập thể/ 3.663 người bị ngộ độc thực phẩm (68%). Thống kê ba tháng đầu năm 2013, đã có ba vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể (trong tổng 18 vụ ngộ độc thực phẩm). Theo ông Phong, nguyên nhân chủ yếu ngộ độc tập thể là sự buông lỏng quản lý của ban quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp không chú trọng cung cấp bữa ăn an toàn cho công nhân hoặc không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm. Nhiều nơi, không giám sát chặt chẽ, đối với người chế biến thực phẩm có sức khỏe tốt thì không sao, nhưng những người mắc bệnh thì sẽ gây nguy hiểm rất nhiều đến vệ sinh thực phẩm, dẫn tới ngộ độc cho người sử dụng. Khảo sát của ngành Y tế tại một số khu công nghiệp cho thấy, bữa ăn của công nhân chỉ từ 7-12 nghìn đồng/suất. Theo ông Phong với mức giá đó, chưa kể lợi nhuận thì giá trị dinh dưỡng và vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm còn nhiều điều đáng lo. Dù những năm gần đây không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc tại các bếp ăn tập thể, nhưng đây vẫn là nơi có nguy cơ cao. Thái Hà
 25. Tìm thấy bức tượng đầu người 1.800 năm tuổi trong... bãi rác Một bức tượng đầu người có niên đại 1.800 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ Anh tìm thấy trong một bãi rác. Bức tượng cổ 1.800 năm tuổi Những nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Durham, Anh đã khai quật một bãi rác lâu đời và bất ngờ tìm thấy cổ vật quý. Xưa kia, ở nơi bãi rác cổ này, người ta từng xây dựng một nhà tắm công cộng theo kiến trúc La Mã, nằm gần pháo đài Binchester. Vì bãi rác này đã có từ lâu nên các nhà khảo cổ thử tìm tới thị trấn Bishop Auckland, hạt Durham để tiến hành khảo cổ. Bốn mặt của bức tượng Thật bất ngờ khi họ ngay lập tức tìm được một bức tượng đá chạm khắc hình đầu người có niên đại từ thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3. Bức tượng cao 20cm, rộng 10cm, nằm giữa một đống gạch đá vụn vỡ. Nhà tắm công cộng xưa kia từng nằm trên bãi rác này đã không được sử dụng kể từ thế kỷ thứ 4, sau đó, người dân địa phương sử dụng nhà tắm làm nơi chứa rác. Giờ đây, những căn phòng đổ nát chứa đầy rác. Trước đây, nơi này từng là một nhà tắm công cộng Cách đây 2 năm, một bàn thờ nhỏ có từ thời La Mã cũng được tìm thấy gần bãi rác này. Chiếc bàn thờ có những dòng chạm khắc tôn vinh một vị tướng chỉ huy tại pháo đài gần đó. Nhiều khả năng bức tượng đầu người và chiếc bàn thờ đều thuộc một miếu thờ nhỏ được xây dựng bên trong căn nhà tắm công cộng khi xưa. Hiện tại, các nhà khảo cổ chưa thể khẳng định bức tượng đầu người này chính xác khắc họa chân dung ai hoặc mang ý nghĩa gì, có thể đây là hiện thân của một vị thần địa phương bởi ở vùng biên giới phía Bắc này, người dân có những vị thần riêng chuyên chăm nom, bảo vệ cho đời sống an bình của người dân. Bức tượng đầu người có kích thước tương ứng với thực tế khiến các nhà khảo cổ tin rằng nó từng thuộc về một bức tượng có kích thước giống như người thật. Họ cũng đã tìm thấy những mẩu vụn vỡ ở phần cánh tay và chân của bức tượng tại khu vực gần đó. Pi Uy Theo The History Blog