• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hà Châu

 1. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ Nhìn hình dáng đầu đoán khí chất và tuổi thọ Người mặt tròn, đầu to thuộc loại người hình thổ, tính cách ổn định, đôn hậu, cần cù chăm chỉ. Đầu mặt, cánh cửa thứ nhất của cơ thể Đầu ở vị trí cao nhất của cơ thể, là nơi cao quý nhất của ngũ thể, là trưởng của bách hài (trăm đốt xương). Đầu bao gồm các bộ phận như sọ, tóc, khuôn mặt, lông mày, mắt, tai, mũi, miệng, nhân trung, răng lợi, lưỡi, niêm mạc cằm má, cổ họng… là nơi bộc lộ nhất của cơ thể. Thủ tục tam dương kinh đều tuần hành ở đầu, cho nên đầu mặt còn là nơi tập trung dương khí của cơ thể, và là chỗ hội tụ của kinh khí. Kiểm tra phần đầu là phần việc các nhà y học xưa nay rất coi trọng. Thông qua phương pháp quan sát ngoại hình, động thái và triệu chứng tự giác… của đầu có thể kiểm tra bệnh biến của tạng phủ như não, thận… và sự thịnh suy của khí huyết. Ngay từ thời Tây Chu đã có ghi về “tật thủ”. Trong “nội kinh” đã có ghi rất nhiều các bệnh có liên quan đến đầu như “nặng đầu”, “đau đầu”… Trương Trọng Cảnh đời nhà Hán thường căn cứ vào triệu chứng phần đầu để làm chứng cứ chẩn đoán giám biệt bệnh thương hàn, tạp bệnh nội thương. Lý Đông Viên đời nhà Nguyên thì lấy triệu chứng đỉnh đầu để phân biệt ngoại cảm với nội thương. Trong “Thập vấn ca” của Trương Cảnh Nhạc đời nhà Minh đề xuất đầu tiên kiểm tra đầu mặt. Vương Thanh Nhiệm đời nhà Thanh đã chỉ rõ “Linh cơ ký ức tại não bất tại tâm”, lấy hoạt động tư duy quy về chức năng của não. Nhìn đầu mặt có thể suy đoán khí chất, tính cách và một số bệnh tính di truyền của con người. Ảnh minh họa: Internet Những ví dụ trên nhằm minh chứng cho tính quan trọng của công tác chẩn đoán đầu. Kiểm tra phần đầu không những có thể tìm hiểu được bệnh biến cục bộ của bản thân phần đầu, còn có thể thăm dò biết những thay đổi bệnh lý về âm dương, hư thực, hàn nhiệt… của tạng phủ và dự báo diễn biến và phát triển của bệnh tình. Đầu mặt có ngũ quan, điều khiển nhìn, nghe, nói năng, hô hấp, ăn uống… của con người. “Linh khu. Ngũ duyệt ngũ sử” nói rằng: Mũi là cơ quan của phổi, mắt là cơ quan của gan, môi miệng là cơ quan của lách, lưỡi là cơ quan của tim, tai là cơ quan của thận. Vì vậy, nhìn đầu mặt và những thay đổi trên ngũ quan, có thể đoán biết bệnh biến ở trong cơ thể rất nhạy bén. Nhìn đầu mặt có thể suy đoán khí chất, tính cách và một số bệnh tính di truyền của con người. Lông mày có thể phản ánh tình hình suy thịnh của thận khí cơ thể, tướng lông mày còn báo triệu chứng khí chất cơ thể và sự thọ yểu của con người. Môi miệng thể hiện triệu chứng bệnh biến của tỳ vị. Răng là triệu chứng bề ngoài của thận, lợi là biểu lộ bên ngoài của dạ dày, răng lợi là tấm gương sáng để nhìn thấy sự thịnh suy của thận khí và sự tồn vong của tân dịch dạ dầy. Nhân trung là tấm gương ngoài phản ánh hệ thống tiết niệu và hệ thống sinh dục của nam nữ, đồng thời dự báo trước chức năng sinh mệnh cơ thể. Mắt, hồng mạc, mũi, vành tai, lưỡi… là hình ảnh thu nhỏ của ngoại tướng ngũ tạng cơ thể, hay còn gọi là sơ đồ toàn bộ tin tức thu gọn. Như vậy, có thể nói, đầu mặt là cánh cửa thứ nhất của cơ thể. Hình dáng đầu thể hiện khí chất con người Một số tài liệu cũ viết, sọ mặt người có các loại hình đỉnh tròn mặt tròn, đỉnh tròn mặt elip, loại đỉnh tròn mặt vuông và loại đỉnh tròn mặt nhọn. Căn cứ vào đó có thể suy đoán khí chất của con người. Người có đầu đỉnh tròn, mặt tròn, khí chất thật thà phúc hậu, cần cù giỏi giang. Người có đầu đỉnh tròn, mặt elíp, cá tính hoạt bát, tinh nhanh giỏi nói, giỏi biện luận. Người đầu tròn, mặt vuông, tính cách đa số ổn định biết kiềm chế, tính tình đại khái. Người đỉnh đầu tròn, mặt nhọn, bẩm sinh tính lắm âm mưu, thành phủ khá sâu. Một số tài liệu cổ Trung Quốc cũng ghi lại, từ hình đầu mặt có thể suy đoán khí chất và thọ yểu của con người. Như trong ''Nội kinh'' cho rằng: Người đầu nhỏ mặt dài màu xanh, loại người hình mộc, khí chất có tài, đa nghi, lao tâm thiểu lực, có khả năng về xuân hạ, kém về mùa thu đông. Người hình mặt nhọn mà sắc mặt đỏ, thuộc người hình hỏa, tinh lực dồi đào, khí chất hướng ngoại, tư duy nhạy bén, tính nóng, không thọ, bạo tử. Người mặt tròn đầu to thuộc loại người hình thổ, tính cách ổn định, đôn hậu, cần cù chăm chỉ. Người mặt vuông sắc trắng, thuộc loại người hình kim, khí chất hướng nội, mắt sáng lắng đọng, giỏi việc quan hệ, có khả năng về mùa thu đông, kém về xuân hạ. Người mặt không bằng, sắc đen, đầu to là loại người hình thủy, tàng mà không lộ, tính cách gian xảo, giỏi về thu đông, kém về xuân hạ. Người đầu mặt có dạng trên to dưới nhỏ là hình thang ngược, biểu thị thận tinh đầy đủ, nhưng dễ bị lưu tổn thận âm, bệnh tật về tâm thần bất yên, như chứng uất, không ngủ… Người đầu mặt trên nhỏ dưới to là hình thang thuận, biểu thị tỳ vị kiện vận, nhưng dễ mắc bệnh có tính tỳ vị hư nhược như là tiết tả, kém ăn... Người đầu mặt có dạng 2 đầu nhỏ giữa to rộng, biểu thị phế khí sung túc, nhưng lại dễ mắc bệnh thuộc phế âm bất túc, như ho, đau họng… Người đầu mặt có dạng đài vuông trên dưới bằng nhau, biểu thị tỳ tạng kiện vận, nhưng dễ mắc bệnh thuộc tính tỳ khí hư nhược, như gầy héo… Thọ yểu qua hình đầu mặt Một cá nhân bị xem là tướng non yểu nếu đồng thời phạm bảy khuyết điểm: 1. Lông mày đẹp đẽ về hình thức nhưng hỏng về thực chất (sợi thô vàng, sắc khô héo), hoặc lông mày mọc xệ xuống phía dưới mi cốt, dáng vẻ lạnh lẽo. 2. Tai nhỏ, úp xuống phía trước mặt, tai quá mềm và sắc không xạm, tai quá mỏng, nhĩ căn bạc nhược. 3. Mũi gãy khúc, sơn căn gập xuống, chuẩn đầu nhỏ nhọn, khiến mũi trở thành liệt thế. 4. Đầu nhỏ, cổ dài, trán nhỏ nhọn và nổi gân xanh, thiếu niên mà đi hoặc ngồi co đầu rụt cổ. 5. Nhân trung ngắn nông cạn. 6. Tiếng nói đứt đoạn, giọng nói gấp mà hời hợt như người thiếu hơi, âm điệu buồn tẻ như người không có sinh khí. 7. Ánh mắt đờ đẫn như kẻ si ngốc hoặc người ngái ngủ, ngồi thì lưng như gục ngã, đứng nhìn thì chân không có gân cốt, đi thì thân hình xiêu vẹo, bước chân thiếu vững vàng. Tiểu Phong ( Kienthuc.net) ==================== Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo.
 2. Làm thịt vịt ốm, cô gái trẻ nhiễm cúm A/H5N1 Ít ngày sau khi làm thịt và cùng gia đình ăn hai con vịt ốm, N.D. bắt đầu ho, sốt cao, đâu đầu, đau mỏi người. Bệnh diễn tiến nặng, cô được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur ghi nhận bệnh nhân dương tính với cúm A/H5N1. Trường hợp trên là nữ bệnh nhân N.T.N.D. (20 tuổi, ngụ tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Theo điều tra bệnh sử ghi nhận, trước đó bệnh nhân đã trực tiếp làm thịt và cùng gia đình ăn hai con vịt bị ốm. Đến ngày 14/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, đâu đầu, đau mỏi người nên được gia đình chuyển tới trung tâm y tế huyện. Sau nhiều ngày nằm điều trị bệnh nhân vẫn không thuyên giảm nên được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương phổi nặng dẫn đến suy hô hấp cấp đe dọa đến tính mạng người bệnh nên tức tốc chuyển N.D. lên bệnh viện Chợ Rẫy. Nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm cúm gia cầm nên bệnh viện đã gửi mẫu đến Viện Pasteur làm xét nghiệm. Kết quả ghi nhận bệnh nhân dương tính với cúm A/H5N1. Ngay sau khi nhận được thông báo của Viện Pasteur, ngành y tế địa phương đã đến và cho những người thân trong gia đình bệnh nhân D. uống thuốc ngừa đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng khoanh vùng hạn chế nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng. Sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Li Uyên
 3. Chiêm ngưỡng tem quý "Con Rồng cháu Tiên" từ năm 1945 Trong lịch sử tem bưu chính cách mạng Việt Nam, bộ tem bưu chính đầu tiên về chủ đề “Giỗ Tổ Hùng Vương” là bộ tem “Lăng Hùng Vương”. Trong lịch sử tem bưu chính cách mạng Việt Nam, bộ tem bưu chính đầu tiên về chủ đề “Giỗ Tổ Hùng Vương” là bộ tem “Lăng Hùng Vương” gồm 2 mẫu tem kích thước 29 x 38 mm, có tổng giá mặt tem là 4 đồng 12 xu, do cố họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế. Được in offset hai màu và phát hành ngày 5/4/1960, các mẫu của bộ tem này tập trung giới thiệu phong cảnh của lăng Hùng Vương thuộc khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), địa danh gắn liền với truyền thuyết về 18 đời vua Hùng xây dựng nước Văn Lang. Một điểm khá thú vị là cố họa sĩ Bùi Trang Chước (1915-1992), tác giả bộ tem bưu chính Việt Nam đầu tiên về mảng đề tài “Giỗ Tổ Hùng Vương” cũng chính là người Việt Nam đầu tiên vẽ tem bưu chính ở Đông Dương và là họa sĩ đã vẽ mẫu quốc huy Việt Nam. Với riêng ngành Bưu chính, họa sĩ Bùi Trang Chước đã đóng góp công sức thể hiện rất nhiều bộ tem bưu chính Việt Nam, trong đó tiêu biểu phải kể đến các bộ tem như: “Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1951); “Đường sắt Hà Nội-Mục Nam Quan” (1956); “Anh hùng Mạc Thị Bưởi (1927-1951)… Tròn 40 năm sau thời điểm bộ tem “Lăng Hùng Vương” được phát hành, ngày 4/4/2000 (tức 30/2 Âm lịch, ngay trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2000-PV), Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ TT&TT) đã phát hành bộ tem chuyên đề "Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ" gồm 6 mẫu tem kích thước 27 x 37 mm, với tổng giá mặt là 19.300 đồng và được thiết kế bởi nữ họa sĩ Hoàng Thúy Liệu - người đã tạo được dấu ấn riêng trong giới họa sĩ vẽ tem, đặc biệt thành công trong việc khai thác các chất liệu từ văn hóa dân gian. Được giới sưu tập tem đánh giá là một trong những bộ tem bưu chính đẹp, “Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ” đã thể hiện một cách cô đọng nội dung chính của truyền thuyết về nguồn gốc, dòng dõi “Con Rồng cháu Tiên” của dân tộc Việt Nam: Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ (mẫu tem 6-1); Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trǎm trứng, nở thành trǎm người con (mẫu tem 6-2); Mẹ Âu Cơ dẫn 50 người con lên rừng (mẫu tem 6-3); Cha Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống biển (mẫu tem 6-4); Con trưởng là Hùng Vương được lên ngôi (mẫu tem 6-5); Các dân tộc Việt Nam đều là con Rồng cháu Tiên (mẫu tem 6-6). Theo nhận định của nhà sưu tập tem Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm CLB VietStamp thuộc Hội tem TP.HCM, bộ tem “Truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ” đã được họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế theo phong cách sáng tác truyện tranh, do đó dễ đi vào lòng người hơn. “Hình ảnh trên các mẫu tem được chọn lựa kỹ lưỡng, được thể hiện với những nét cọ mềm mại, uyển chuyển khiến cho những người thưởng lãm bộ tem này như được kể lại về truyền thuyết về sự ra đời cộng đồng dân tộc Việt Nam”, ông Thi chia sẻ. Lật giở cuốn danh mục tem Bưu chính Việt Nam 1945 - 2005, có thể thấy, giai đoạn trước khi bộ tem “Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ” được phát hành, lần lượt vào các năm 1986, 1987 và 1989, Bưu chính Việt Nam đã giới thiệu tới đông đảo người yêu tem trong và ngoài nước 3 bộ tem liên quan đến thời kỳ tồn tại nước Văn Lang của các vua Hùng, đó là: bộ “Đồ đồng thời đại Hùng Vương” gồm 7 mẫu và 1 blốc tem, có tổng giá mặt 30 đồng, do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế, được phát hành ngày 15/10/1986. Bộ “Sơn Tinh, Thủy Tinh (Truyền thuyết thời Hùng Vương)” gồm 8 mẫu tem được in liên hoàn theo hàng ngang, tổng giá mặt là 24 đồng, do họa sĩ Lê Toàn thiết kế, phát hành ngày 20/1/1987. Bộ “Thánh Gióng (Truyền thuyết thời Hùng Vương)” gồm 5 mẫu tem, tổng giá mặt là 750 đồng, được thiết kế bởi họa sĩ Trần Thế Vinh, phát hành ngày 1/7/1989. Đều thuộc thể loại tem chuyên đề, cả 3 bộ tem trên đều được in tại nước ngoài; trong đó 2 bộ tem “Đồ đồng thời đại Hùng Vương”, “Thánh Gióng (Truyền thuyết thời Hùng Vương)” được in tại Liên Xô; còn bộ tem “Sơn Tinh, Thủy Tinh (Truyền thuyết thời Hùng Vương)” được in tại Hungary. Đáng chú ý, truyền thống đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà của dân tộc Việt Nam, những người cùng sinh ra từ “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ từng được thể hiện trong bộ tem phát hành ngay trước dịp quốc lễ “Giỗ Tổ Hùng Vương” năm 2000-“Truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ”, đã tiếp tục được tập thể họa sĩ “thổi” vào bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” phát hành ngày 30/8/2005. Bộ tem này được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là bộ tem lớn nhất (54 mẫu), có số họa sĩ thiết kế đông nhất (22 họa sĩ) và thời gian triển khai lâu nhất (gần 1 năm), bắt đầu từ tháng 10/2004. Các mẫu tem trong bộ tem phổ thông này được các họa sĩ thiết kế thống nhất theo một phong cách chung, đó là phong cách thiết kế mẫu tem về dân tộc Kinh của họa sĩ Nguyễn Thị Sâm được lựa chọn từ cuộc thi thiết kế mẫu tổ chức đầu năm 2005. Tất cả các mẫu tem trong bộ có cùng giá mặt là 800 đồng và kích thước 26x33 mm, có chung màu nền, thiết kế tràn lề và đều được khai thác chủ yếu về nhân chủng học. Cụ thể, trong mỗi mẫu tem, các họa sĩ thể hiện hình ảnh một đôi nam nữ ở độ tuổi trung niên trong trạng thái động với tư thế tự nhiên, mặc trang phục truyền thống và mang công cụ lao động hoặc nhạc cụ đặc trưng của dân tộc mình. Năm tư mẫu tem được in thành một tờ tem (7 tem x 8 hàng), trong đó các mẫu tem được sắp xếp theo bảng chữ cái tên gọi của các dân tộc và 2 vi nhét mang hình ảnh Quốc kỳ, trống đồng Đông Sơn và các dòng chữ: “60 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1946 - 2/9/2005)”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một (Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh)”. Được phát hành nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” là bộ tem có quy mô đồ sộ nhất trong lịch sử tem bưu chính Việt Nam, với 54 mẫu tem, 9 phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) và 54 bưu thiếp cực đại (Maxicard). Theo ICTNews
 4. 7 công dụng ấn tượng của giấy báo cũ Những tờ giấy báo cũ không chỉ được dùng để gói đồ dễ vỡ mà còn nhiều công dụng khác. 1. Chống cỏ dại Để bảo vệ những loại cây bạn trồng trong vườn khỏi cỏ dại, hãy đắp thêm một lớp giấy báo phía dưới lớp đất và xung quanh cây trồng để tránh cỏ dại mọc lan vào và khiến cây chết. 2. Làm chín hoa quả nhanh Bạn muốn ăn hoa quả ngay mà chúng lại chín chậm? Hãy gói hoa quả trong giấy báo, để vào chỗ mát, tối, chúng sẽ chín nhanh hơn. 3. Cọ rửa Vo giấy báo lại thành một nắm, thấm ướt và dùng để cọ bồn rửa mặt hoặc cửa kính. Giấy báo ẩm có tác dụng làm các chất liệu sắt không gỉ và kính sáng bóng. 4. Bảo quản đĩa than Nếu bạn là người thích sưu tầm và nghe đĩa than. Hãy xếp những chiếc đĩa này xen kẽ với giấy báo để chống ẩm. 5. Giữ hoa tươi lâu Muốn giữ hoa tươi lâu trong quá trình vận chuyển, hay gói chúng trong giấy báo ẩm. 6. Khử mùi giày Nhét giấy báo vào giày ướt qua đêm sẽ giúp làm khô nhanh và khử mùi giày. 7. Làm đồ nội thất từ giấy báo Với phương pháp bồi giấy thủ công, bạn hoàn toàn có thể chế những món đồ cực độc từ giấy báo. Theo Tri Thức Thời Đại
 5. Kimchi – 'thực phẩm' giúp kiểm soát đường máu Đây là thông tin mới được đưa ra bởi chuyên trang chăm sóc sức khỏe uy tín, PRE., tại Hoa Kỳ, nhằm giúp người béo nói riêng tìm ra được cách kiểm soát những cơn đói hiệu quả và chống lại căn bệnh béo phì. Kiểm soát ổn định một lượng đường máu khỏe mạnh, nhằm kiểm soát những cơn đói cồn cào, từ đó hạn chế ăn quá nhiều và giảm cân, là việc làm “sống còn” đối với những người béo. Tại Mỹ, kimchi thậm chí còn được Đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama, đóng dấu thông qua và được bày bán rất rộng rãi trong các cửa hàng. Ở đất nước mà béo phì đang trở thành một vấn đề mang tính quốc gia như Mỹ thì việc thông qua và bày bán rộng rãi một loại thực phẩm nào đó để hỗ trợ kiểm soát béo phì rất quan trọng và luôn được kiểm nghiệm kĩ lưỡng. Theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Thực phẩm chữa bệnh (The Journal of Medicinal Food) của Mỹ thì kimchi có khả năng cải thiện mức đường huyết khi đói và cung cấp một lượng lớn các chất chống oxy hóa cần thiết. Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu Mỹ đã đến làm việc tại Viện Nghiên cứu Kimchi (Kimchi Research Institute) và Đại học Quốc gia Pusan ​(Pusan National University), tại Busan, Hàn Quốc. Tại đây, họ áp dụng cho 100 đối tượng chế độ ăn uống ít hoặc nhiều kimchi trong một tuần. Sau thời gian thử nghiệm, các nhà nghiên cứu kết luận: cả hai nhóm này đều hạn chế được việc mức đường huyết hạ xuống rất thấp lúc đói, đồng thời tăng nồng độ chất chống oxy hóa trong cơ thể. Đặc biệt, những người theo chế độ ăn nhiều kimchi thậm chí còn nhận được lợi ích lớn hơn. Và đó không phải là lý do duy nhất khiến bạn nên thêm loại thực phẩm lên men này vào chế độ ăn. Ông Angela LeMond, bác sĩ, chuyên viên dinh dưỡng, phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và chế độ ăn Hoa Kỳ (Academy of Nutrition and Dietetics) cho biết thêm: “Kimchi là một nguồn dồi dào chất xơ và các vi khuẩn có lợi, giúp tiêu hóa tốt. Ngoài ra, nó còn chứa một loạt các chủng vi khuẩn lactobacillus, tương tự như loại lợi khuẩn được tìm thấy trong sữa chua. Những loại vi khuẩn này có tác dụng tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch một cách hữu hiệu”. Bạn hoàn toàn có thể tự mình tìm hiểu công thức làm kimchi qua Internet và điều chỉnh độ cay cho phù hợp với khẩu vị (hoặc vấn đề về dạ dày của bạn, nếu có). Bạn có thể xào kimchi cùng thịt nạc, ăn cùng cơm trắng và trứng ốp la, ăn cùng mỳ, phở, miến xào… đều là những cách rất ngon miệng và ít calo. Hồng Nhung
 6. Món ngon chữa bệnh trĩ Cá lóc cuốn rau, canh mướp hương, sinh tố trái cây, cháo lươn, cháo bột mè... là những món ăn lý tưởng cho người bị bệnh trĩ quấy rầy. Món cá lóc cuốn rau. Nếu bệnh trĩ đi cầu phân táo cứng, người nóng, tốt nhất nên chọn món ăn bài thuốc có tác dụng bổ mát, nhuận trường, tiêu viêm. - Bài 1 (cá lóc cuốn rau): Cá lóc 1 con 200g làm sạch hấp chín, rau dấp cá, rau diếp, húng quế mỗi vị 50g thêm gia vị bánh đa nem vừa đủ, bằng cách cuốn ăn. - Bài 2 (canh mướp hương): Mướp hương 100g, rau đay 100g, rau bát 50g, thịt cua đồng 50g, gia vị vừa đủ nấu canh ăn tuần vài lần. - Bài 3 (đu đủ hầm): Đu đủ ương 150g, trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. - Bài 4 (sinh tố trái cây): Đu đủ chín 50g, hồng xiêm chín 50g, dâu tây 50 xay sinh tố uống ngày 1 - 2 lần. Ngoài ra, tăng cường ăn các món khác chế biến chủ yếu có nhiều rau như dấp cá, rau diếp, rau đắng, giá đậu, mồng tơi, rau đay, rau lang, đậu bắp và trái cây tươi đều tốt. Nếu bệnh trĩ mạn tính, rối loạn tiêu hóa kéo dài, cơ thể hư, nên chọn món ăn bài thuốc có tác dụng ích khí sinh huyết nhuận tràng. - Bài 1 (cháo bột mè): Mè đen sao vàng, tán nhỏ cho vào lọ mỗi lần dùng 20 - 30g pha đường uống thường xuyên. - Bài 2 (cháo lươn rau ngổ): Lươn 1 - 2 con 100g làm sạch, gạo ngon 100g, đậu xanh 100g, rau ngổ 30g, mùi tàu 50g, gia vị nấu cháo ăn. - Bài 3 (canh bông lý): Bông lý 150g, tôm sú lột vỏ 50g, đậu hũ 50g thêm hành gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Nếu bệnh lâu nên dùng bài (chim cút tiềm thuốc): Hoàng kỳ 20g, nhân sâm16g, đương quy 12g, thăng ma 8g, sài hồ 10g, bạch truật 12g, trần bì 6g, cam thảo 4g, chim cút 1 con, gia vị vừa đủ tiềm ăn. Ngoài ra, nên tăng cường ăn các loại rau như rau húng, kinh giới, tía tô, rau mùi, cải xong, hành, hẹ rau các loại rau thơm trái cây tươi. Nếu bệnh trĩ sau sinh, nên ăn bổ huyết nhuận táo, chọn món ăn bài thuốc tác dụng bổ huyết nhuận táo. - Bài 1 (đu đủ hầm xương): Đu đủ ương 100g, tủy xương heo 100g gia vị vừa đủ hầm ăn. - Bài 2 (gà ác tiềm thuốc bắc): Thục địa, đương quy, xuyên khung, bạch thược, đảng sâm, bạch truật mỗi vị 12g, nhục quế 4g, đại táo 3 quả, gà ác 1 con làm sạch, gia vị gừng hành vừa đủ tiềm ăn. Ngoài ra, nên ăn các món chế biến chủ yếu như mè đen, đu đủ, hoa lý, rau đay, rau đắng, mè đen, đậu xanh, củ quả tươi. Ăn uống phòng trị bệnh trĩ cần lưu ý hạn chế vị cay, mặn, nóng như trà đặc, cà phê, tiêu ớt, tỏi, cari, thịt cá kho mặn để lâu. Lương y Phan Thị Thạnh (Hội Đông y TP Vũng Tàu)
 7. TPHCM: Cháy lớn tại quán bar trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ngọn lửa bốc lên bất ngờ khiến quản lý và nhân viên vũ trường không kịp trở tay. Hiện chưa thống kê được thiệt hại do vụ cháy gây ra. Lúc 16 giờ ngày 20-4, hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong quán barếng tại TPHCM Barocco (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3). Hiện chưa có thông tin chính xác thương vong về người. Barocco là một quán bar được nhiều thanh niên biết đến Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Các lính cứu hỏa làm việc cật lực vì không gian quán bar kín bưng nên vòi rồng khó tiếp cận. Một số lính cứu hỏa phải nhờ sân thượng quán cà phê cạnh bên để tiếp cận hiện trường. Vòi rồng khó tiếp cận Mượn quán cà phê cạnh bên để tiếp cận hiện trường Hàng trăm CSGT, công an, dân quân đã được điều động đến hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Không gian quán là không gian kín nên khó khống chế lửa Phong tỏa các lối ngang đám cháy Các lối ngang quán bar đều bị phong tỏa, giao thông ở một số tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phạm Dũng
 8. Cụ bà 95 tuổi, 70 năm gắn với “nghiệp phòng the” Hơn 70 năm qua mế Tăng Thị Mụi (95 tuổi) ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát làm nghề bốc thuốc chữa bệnh vô sinh. Nhờ những bài thuốc “biệt dược phòng the” này mà hàng trăm người bị vô sinh đã được chữa khỏi và có con cái. “Vua” biệt dược phòng the Mế Tăng Thị Mụi là người dân tộc Dao, trước kia sống ở bản Pù Quăn trên những dãy núi cao chót vót của huyện vùng cao Mường Lát. Sau khi thực hiện cuộc vận động của huyện Mường Lát, mế cùng gia đình chuyển xuống bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi sinh sống. Các bài thuốc thần bí được gọi là biệt dược phòng the đều được làm từ thân cây, lá, hoa, quả của cây rừng nơi núi cao. Cái tên mế Mụi “chữa bệnh vô sinh” trước khi chưa lan truyền khắp nơi đã nổi tiếng cả một vùng núi rừng này. Mế Mụi được nhiều người biết đến là thầy thuốc chuyên chữa bệnh vô sinh, yếu sinh lý, đau lưng… ở vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa. Mế Mụi cho biết: “Trước kia nhà ở trên vùng núi cao nên mế chỉ chữa bệnh cho con cháu họ hàng và một số gia đình bị vô sinh trong bản. Ở Pù Quăn ngày đó chỉ có hơn 100 hộ nhưng không hiểu sao có rất nhiều cặp vợ chồng không có con, có đôi vợ chồng lấy nhau đến 10 năm mà vẫn không có con. Sau khi uống thuốc của mế thì đã có con. Bài thuốc mà mế có là do bố mẹ truyền lại cho, đều là những vị thuốc từ cây rừng cả”.Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng mế Mụi vẫn còn khỏe và minh mẫn, mỗi tháng mế vẫn lên núi vài lần để đi lấy thuốc. “Dù sức khỏe không còn được như trước nhưng mế vẫn phải đi lấy thuốc. Ở đây không có ai biết đến bài thuốc chữa vô sinh này cả. Giờ mế có thêm con trai, con dâu, con gái đi lấy cùng nữa những vẫn chưa biết hết các loại cây thuốc nên mế phải đi”, mế Mụi tâm sự. Bài thuốc chữa bệnh vô sinh của mế Mụi đều là những vị thuốc lấy từ thân, rễ, hoa và lá của cây rừng. Những loại cây này được lấy trong những dãy núi xa tít vào tận trong rừng sâu. Mế Mụi cho biết: “Giờ ở gần không còn nhiều cây thuốc như trước vì người ta cũng đi lấy về làm thuốc Nam, có người còn lấy về nhập sang Trung Quốc nữa nên mế phải vào mãi trong rừng sâu, núi cao mới có được thuốc đem về”.Trong bài thuốc chữa vô sinh của mế Mụi có ba vị chủ lực chính không thể thay thế được trong thang thuốc đó là: cây Nâu sần (vị đắng), cây Pằn pắn (vị chát), hoa Du rẻ (vị ngọt). Đây được coi là ba vị chủ lực nhất của bài thuốc chữa vô sinh của mế. “Để chữa được bệnh vô sinh một phần quan trọng ở thuốc, phần khác phải xem người bệnh như thế nào. Trong bệnh án các bác sĩ đưa, bệnh vô sinh có ba nguyên nhân chủ yếu: Một là do người chồng, hai là do vợ và thứ ba là do cả hai. Tùy thuộc vào người nào bị hay cả hai mà điều chỉnh bài thuốc cho phù hợp mới chữa được. Trước khi người bệnh uống thuốc phải kiêng ăn các chất tanh như: tôm, cua, cá, hải sản, kiêng lạnh. Nhất là không được uống rượu bia và ăn thịt chó, đây là những thức ăn nhiều đạm dễ làm khí sinh hỏa phản tác dụng của thuốc”, mế Mụi nói. “Vợ chồng khi uống thuốc, chuẩn bị cho kế hoạch sinh con phải không được “gần gũi” nhau trong thời gian ít nhất là một tuần. Đây là giai đoạn chuẩn bị “lực lượng” cho cả nam và nữ, nhất là nam giới. Sau khoảng thời gian này thì mới có kết quả tốt được. Bài thuốc thông thường thì điều trị kéo dài trong vòng hai tháng, lâu hơn thì 4 tháng tùy từng người”, mế Mụi cho biết thêm.Chị Triệu Thị Máy, người bản Hạ Sơn, lấy chồng 6 năm những mãi không có con. Hai vợ chồng đi khám uống hết các loại thuốc Đông Tây y nhưng vẫn không khỏi. Được nhiều người mách bảo đến lấy thuốc của mế Mụi về uống. Đúng một năm sau có được đứa con kháu khỉnh ra đời. “Nhờ mế Mụi bốc thuốc cho mà hai vợ chồng tôi mới có con. Thuốc của mế Mụi uống là thấy hiệu nghiệm liền. Tôi chỉ uống trong vòng ba tháng mà thấy trong người chuyển biến rõ nét, nhất là về đường sinh sản. Một năm sau tôi mang thai ai cũng ngỡ ngàng, gia đình rất vui mừng”. Mế Mụi bên con dâu của mình là Pà Thị Mế, người đã được truyền lại bài thuốc chữa vô sinh. Không chỉ vợ chồng chị Máy mà còn rất nhiều người ở TP HCM, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La… cũng đều đến bốc thuốc của mế Mụi về uống. Nhiều người gọi mế Mụi với cái tên trìu mến là “vua biệt dược phòng the”.Chữa bệnh vì cái tâm Từ những bài thuốc đơn giản lấy từ cây rừng trên, 70 năm qua mế Mụi đã chữa khỏi bệnh vô sinh cho hàng trăm người. Bệnh nhân đến lấy thuốc nhiều đến nỗi mế Mụi không nhớ hết được tên, quê quán ở đâu. Chỉ biết rằng sau khi đến lấy thuốc về uống sinh được con nhiều cặp vợ chồng gọi điện cảm ơn, có người con mang cả con đến để cảm ơn mế Mụi. Bài thuốc quý chữa vô sinh, với những bí truyền và mất nhiều công sức đi lấy thuốc trong rừng sâu núi cao nhưng mỗi thang thuốc mế Mụi chỉ lấy vẻn vẹn tiền công có 100 nghìn đồng. Mế bảo: “Mế làm nghề cốt là mong sao chữa được khỏi bệnh cho nhiều người. Nếu mà vì tiền thì trong 70 năm qua chắc ta đã trở thành người giàu tỷ phú của núi rừng rồi. Thấy bây giờ nhiều người bị vô sinh quá, chữa được cho người nào thì ta thấy tâm mình thoải mái thanh thản hơn”. Mế Mụi kể: “Có nhiều cặp vợ chồng ở các bản xa đến lấy thuốc nhưng không có tiền ta cũng cho thuốc về uống. Tới khi có con hai vợ chồng chỉ mang con gà, chai rượu đến biếu cũng thấy vui lắm. Nhiều gia đình ở các thành phố sau khi khỏi bệnh mang cả đống tiền đến biếu nhưng ta không nhận. Giúp người vì cái tâm là ta vui rồi”.Cũng chính vì điều này mà nhiều năm bốc thuốc chữa bệnh mà gia đình mế Mụi vẫn chỉ ở trong căn nhà đơn sơ bên đường. Cuộc sống của mế thấy vui hơn khi giúp đỡ được nhiều người. Ngoài bốc thuốc chữa vô sinh, các bài thuốc chữa yếu sinh lý, đau lưng của mế Mụi cũng được nhiều người dùng và khỏi bệnh. Điều làm mế Mụi trăn trở nhất là giờ không còn đủ sức khỏe nữa để bốc thuốc giúp người. Mế Mụi đang truyền lại những bài thuốc gia truyền chữa bệnh cứu người cho con dâu và con gái mình. Những năm gần đây, bài thuốc chữa bệnh vô sinh đã được mế Mụi truyền lại cho người con dâu là Pà Thị Mế. Tuổi cao sức yếu nên số lần đi rừng, leo núi lấy thuốc của mế Mụi giảm dần, điều làm mế Mụi có thể yên lòng là những phương thuốc bí truyền giờ người con dâu đã học được hết và có thể bốc thành thạo.Hiện nay, lợi dụng danh nghĩa “thuốc chữa vô sinh mế Mụi”, nhiều người đã mang các loại thuốc giả bày bán, đi bán rong dọc theo con đường qua các huyện Ngọc Lặc, Lang Cháng, Bá Thước, Quan Hóa lên Mường Lát. Thực tế thuốc này không phải thuốc của mế Mụi. “Bài thuốc chữa vô sinh của ta giờ chỉ có con dâu là biết rõ nhất vì do ta truyền lại. Trong gia đình không còn có ai khác bốc thuốc được nữa nên những thang thuốc được bày bán ở ngoài đều không phải, đây đều là thuốc giả”, mế Mụi cảnh báo. Thái Bá - Duy Tuyên
 9. Hơn một tấn gà nhập lậu tuồn vào thị trường VN Khoảng 9h30 sáng nay 20/4, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn một tấn gà tươi sống và nội tạng động vật nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp chứa gà tươi sống đã qua giết mổ cùng nhiều túi nilông chứa nội tạng được ngâm cùng dung dịch lỏng nghi là hóa chất. Toàn bộ số nội tạng đã bốc mùi hôi thối. Điểm đáng chú ý là trên toàn bộ thùng xếp đều được ghi bằng chữ Trung Quốc. 20 thùng xốp chứa gà và nội tạng động vật đang phân hủy Nội tạng bốc mùi hôi thối Nguồn gốc số thực phẩm "thối" này đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Số hàng trên bị thu giữ khi xe ôtô mang BKS 30Z - 5780, đang chạy trên quốc lộ 3 (đoạn qua Dốc Vân) thuộc địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội vận chuyển số nội tạng này.Tài xế Ngô Văn Thanh (38 tuổi, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng. Theo thông tin tài xế cung cấp, anh này được hai thanh niên thuê chở 20 thùng xốp (mà theo người thuê nói là hải sản) từ đoạn giáp với Khu công nghiệp Nội Bài, Đông Anh sang Phố Nối (Hưng Yên) với giá một triệu đồng. Theo Đội phòng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46), căn cứ vào dấu hiệu ban đầu, khả năng lớn toàn bộ số hàng được nhập lậu từ Trung Quốc qua biên giới về nội địa để tiêu thụ. Toàn bộ số tang vật này sẽ được mang đi tiêu hủy theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, đêm 17/4, Bộ đội biên phòng đồn Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ một số lượng lớn gà thải loại, còn gọi là gà đầu trọc từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, số lượng gà thải loại này có nhiều dấu hiệu bị nhiễm cúm H7N9. Mối lo ngại virus cúm gia cầm H7N9 ngày một cao trong khi gia cầm nhập lậu vẫn kìn kìn tràn qua biên giới, trong khi đó, tình hình cúm A/H5N1 đang diễn ra phức tạp tại một số địa phương giáp với biên giới Campuchia. Tính đến 17h ngày 19/4, Trung Quốc đã xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9, bao gồm một trường hợp ở Giang Tô và 3 trường hợp khác ở Chiết Giang. Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia cho biết có tổng cộng 91 ca nhiễm H7N9 đã được báo cáo tại Trung Quốc, trong đó có 17 ca tử vong. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ gửi công điện yêu cầu các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí nhằm thực hiện hiện việc chủ động ngăn chặn xâm nhập và lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số người và gia cầm mắc bệnh và chết do cúm A/H7N9 và A/H5N1. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND huyện, quận về việc công dân sống ở địa bàn mình tham gia vào việc buôn lậu, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm nhập lậu. Trước đó, Bộ Y tế cũng có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đề nghị phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống cúm A (H7N9). Bộ Y tế đã liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo về việc phòng chống và xử lý dịch bệnh này. Chỉ trong 3 ngày mà bộ này đã ra đến 8 văn bản các loại về vấn đề này. Theo PG.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, virus H7N9 là biến chủng virus cúm gia cầm lây lan một cách đáng lo ngại nhất hiện nay. Xuân Tùng (tổng hợp)
 10. Thuốc đau đầu Trung Quốc chứa độc chết người Một loại thuốc chứa thảo dược có nguồn gốc từ Trung Quốc dùng để trị chứng đau nửa đầu có thể chứa độc gây hại cho tim và hệ thần kinh. Loại thuốc chữa đau nửa đầu có tên là Zheng Tian Wan được lưu hành ở Anh có liên quan đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, theo nguồn tin của các quan chức y tế. Đây cũng là loại sản phẩm có chứa các thành phần độc hại nằm trong danh sách hạn chế và cấm lưu hành tại Anh. Loại độc dược được mệnh danh là “Nữ hoàng của chất độc” của người Hy Lạp cổ đại, có tên là Aconite có thể gây độc cho tim và hệ thần kinh. Loại thuốc chữa đau nửa đầu có tên là Zheng Tian Wan chứa độc gây tử vong. Cơ quan Quản lý dược và các sản phẩm y tế Anh (MHRA) đã ban hành cảnh báo việc sử dụng sản phẩm có thể dẫn đến tử vong. Các quan chức y tế nước này cho biết họ phát hiện ra vấn đề này khi các y tá viết đơn thuốc cho các bệnh nhân đau nửa đầu về loại thuốc này mà không được kiểm tra an toàn và chất lượng. Trước đó, họ cũng nhận được báo cáo đáng ngờ về tác dụng phụ của của loại thuốc chứa Aconite này. Ba bệnh nhân đã phải nhập viện với các triệu chứng như chóng mặt, đau nhức, khó thở sau khi dùng sản phẩm. Andrea Farmer, người quản lý chính sách thảo dược ở MHRA cho hay trong một số trường hợp, dùng thảo dược có chứa chất độc này cực kỳ nguy hiểm đổi với cơ thể, đặc biệt nếu Aconite được uông trực tiếp. Trang web quảng cáo loại thuốc này với lời giới thiệu: “công thức lịch sử ngàn năm giúp ngăn chặn chứng đau nửa đầu hiệu quả”. Tuy nhiên, người phát ngôn của MHRA khuyến cáo rằng Aconite không được sử dụng trong các sản phẩm uống trực tiếp tại Anh, mà chỉ được sử dụng số lượng nhỏ bên ngoài da. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo những người đã sử dụng loại thuốc này nên đi kiểm tra sức khỏe sớm nhất. Aconite hay còn gọi là phụ tử (còn có tên gọi là củ ấu tầu, củ ô đầu, tên latinh là Aconitum napellus) là một loại thuốc rất độc, chỉ cần vài gam củ hay rễ cũng đủ gây chết cho một người lớn, Aconitin là một alcaloid của phụ tử có thể gây tử vong với liều 1mg. H.L (Theo Dailymail)
 11. Phát hiện lá thư 400 năm tuổi, đặt quan hệ ngoại giao Việt - Nhật Viện bảo tàng quốc gia Kyushu của Nhật Bản vừa chính thức tiếp nhận một hiện vật rất cổ và quý giá đó là lá thư đề nghị đặt quan hệ ngoại giao và thương mại của triều đình nhà Lê với triều đình Nhật Bản từ cách đây hơn 400 năm. Các học giả Nhật Bản đã rất sửng sốt khi phát hiện ra hiện vật rất quý báu này và khẳng định đây rất có thể là bằng chứng cho thấy sự khởi đầu rất sớm của mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa Nhật Bản và Việt Nam. Lá thư đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Kyushu Nhật Bản. Bảo tàng quốc gia Kyushu Nhật Bản cho biết, một nhà sưu tập đã phát hiện bức thư quý này trong một cửa hàng chuyên mua bán và trao đổi sách cổ ở cố đô Kyoto của Nhật Bản. Nó nhanh chóng được bàn giao lại cho bảo tàng Kyushu để bổ sung vào bộ sưu tập hiện vật các văn bản, thư tịch thuộc triều đại Toyotomi Hideyoshi.“Bức thư thể hiện sự quyết tâm rất mạnh mẽ của chính quyền phong kiến Việt Nam thời bấy giờ muốn được đặt quan hệ ngoại giao và thương mại với Nhật Bản”, Reio Fujita, đại diện của bảo tàng Kyushu nói. “Đây thực sự là một thư tịch cổ vô cùng giá trị thể hiện tình hữu nghị giữa 2 nước và chứng minh mối quan hệ chính thức Việt – Nhật đã có từ hơn 400 năm trước, sớm hơn rất nhiều so với những gì chúng ta vẫn tưởng bấy lâu nay”. Dựa vào nội dung bức thư, các học giả Nhật Bản nhận định lá thư được chuyển đến tay Nhật hoàng vào cuối thế kỷ 16 (ngày 21/3/1591) và được viết bởi một quan lại thay mặt cho nhà vua Lê Thế Tông gửi đến Shogun (tướng quân) Toyotomi Hideyoshi. Trước khi phát hiện ra bức thư cổ này, văn bản cổ nhất có thể chứng minh mối quan hệ ngoại giao Nhật – Việt là một bức thư khác (rất tiếc là hiện nay đã thất lạc) cũng của triều đình phong kiến Việt Nam gửi đến Shogun Tokugawa Ieyasu vào năm 1601. Một nhà nghiên cứu thư tịch cổ của bảo tàng Kyushu cho biết, lá thư được mở đầu bằng cụm từ “Từ An Nam” – thể hiện rằng tên cổ của nước Việt Nam khi xưa là An Nam. Người đứng tên viết thư được thể hiện là vị quan có tên Nguyen Thu Gian. Trong đó, vị quan này cho biết nhà vua Việt Nam rất mong muốn được đặt quan hệ ngoại giao chính thức với Nhật Bản. Trong thư cũng cho biết, nhà vua Việt gửi kèm lá thư này là một thuyền lễ vật là ngà voi gửi đến người đứng đầu triều đình Nhật Bản. Lam Giang
 12. Chất độc “gửi” ông Obama "lấy mạng" nhanh thế nào? Ricin, một trong những loại chất độc nhất tồn tại trên thế giới, vừa được “gửi tặng” Tổng thống Mỹ Obama. Vậy, chất độc này thế nào? Nó hoạt động ra sao? Chất độc này độc đến thế nào? Chất độc này ăn vào thì không độc bằng ngửi hoặc tiêm vào. Khi ngửi hoặc tiêm, chỉ cần một lượng bằng 1/1000 số lượng mà ăn vào, bạn sẽ bị mất mạng. Một người lớn chỉ cần ngửi hoặc tiêm một lượng khoảng 1,78 mg ricin (bằng vài hột muối) là đã tử vong. Nó hoạt động ra sao? Ricin là một chất protein độc, nó tác động đến tế bào, khiến chúng mất khả năng tổng hợp protein cho tế bào. Nếu tế bào không tổng hợp protein, các chức năng chính trong cơ thể con người sẽ ngừng hoạt động. Kể cả khi được cứu sống, những cơ quan này cũng bị phá hỏng nặng nề. 6 giờ sau khi hít phải ricin, nạn nhân sẽ cảm thấy ruột và dạ dày bị kích thích, có cảm giác buồn nôn và ỉa chảy, dẫn tới hiện tượng mất nước. Sau đó ricin mới tác động đến các tế bào ruột và dạ dày, rồi đến thận, gan và tuyến tụy. Ngoài các vấn đề về ruột và dạ dày, nạn nhân hít phải ricin còn bị tấn công bởi những cơn ho ra máu, tràn dịch màng phổi, không thở được và chết. Khi bị tiêm ricin, nạn nhân sẽ có hiện tượng như bị cảm cúm, sưng tấy ở chỗ tiêm, và sau đó các cơ quan ngừng hoạt động khi chất độc này lan khắp cơ thể. Phải sau từ 3 đến 5 ngày chịu đựng đau đớn, nạn nhân mới có thể “ra đi”. Chưa có thuốc giải Dù chính phủ Anh và Mỹ đã nghiên cứu thuốc giải độc cho ricin từ nhiều thập niên, hiện giờ họ vẫn chưa có một thành tựu nào đáng kể. Và vì thế loại chất độc này vẫn là khắc tinh của con người. Được tạo thành từ hạt hải ly hương ăn được Chất độc ricin được chiết xuất từ hạt hải ly hương, một loại hạt được trồng để lấy dầu. Dầu hải ly hương khá an toàn, nhưng ricin không phải từ dầu hải ly hương. Ricin tồn tại trong nước ngâm hạt hải ly hương sau khi dầu được tách chiết khỏi hạt. Hạt cây hải ly hương. Trên thế giới đã có nhiều vụ án sử dụng chất độc ricin, như vụ ám sát tiểu thuyết gia người Bulgari Georgi Markov năm 1978. Hiền Thảo (theo PS)
 13. Diễn biến vụ nổ nhà máy Texas Một ngọn lửa bốc cao từ nhà máy phân bón ở West, Texas tối 17/4 và tiếp đó có tiếng nổ dữ dội, san phẳng nhiều tòa nhà xung quanh. Truyền hình địa phương nói có 60-70 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h50 tối qua tại nhà máy phân bón ở thị trấn West, bang Texas. Một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội Twitter cho thấy ngọn lửa bốc lên từ nhà máy ngay trước vụ nổ. Ảnh: Twitter Một bức ảnh được đăng tải lên Instagram cho thấy cột khói lớn bốc lên sau vụ nổ. Truyền hình địa phương dẫn lời người đứng đầu cơ quan cứu hộ cho biết có khoảng 60 đến 70 người chết và hàng trăm người bị thương. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực, và thị trưởng thị trấn West, Tommy Muska, cho biết ông chưa nhận được thông tin về số thương vong. Ảnh: Instagram Vị trí nhà máy phân bón ở bang Texas. Đồ họa: AP Vụ nổ có cường độ mạnh đến mức nó thổi bay một số tòa nhà lân cận và gây cháy nhiều tòa nhà khác. Trong ảnh, một căn nhà bị cháy gần đó đang được dập lửa. Ảnh: AP Trong bức ảnh đăng lên Twitter, những ngôi nhà chỉ còn trơ khung do áp lực của vụ nổ. Thị trưởng tin rằng có khoảng 60 tòa nhà đã bị san bằng. Ảnh: Twitter Vụ nổ nhà máy cũng phá hủy viện dưỡng lão gần đó ở thị trấn West, bang Texas. Ảnh:AP Người già trong viện dưỡng lão chuẩn bị được đưa đến sân vận động phục vụ cấp cứu. Ảnh: AP Một người già được đưa bằng xe lăn tới sân vận động địa phương, vốn được trưng dụng làm địa điểm cấp cứu. Ảnh: AP Trọng Giáp
 14. Các "bóng đen" lại liên tục xuất hiện trên mái nhà 18/04/2013 14:00 (TNO) Sáng nay 18.4, người dân thị trấn Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục gọi điện phản ánh với Thanh Niên Online về việc các "bóng đen" lại hoành hành trên mái nhà của họ vào đêm qua. Như phim Batman, các "bóng đen" lại xuất hiện đến 4 lần, bị người dân rượt đuổi nhưng rồi đều biến mất một cách bí ẩn. >> Hoang mang vì... những bóng đen trên mái nhà >> Mất ngủ vì “ninja” lộng hành >> Mang dao, rựa đi hiếp dâm Có mặt tại khu phố Hải Hà (thị trấn Long Hải), phóng viên được người dân tường thuật lại rằng: "Khoảng 23 giờ tối qua, lực lượng công an, dân quân và người dân truy đuổi một người mặc áo đen ở khu vực phía sau nhà hàng Minh Đạm cũ". Ông Đen, một cư dân ở Hải Hà, là người phát hiện đối tượng mặc áo đen núp ngay phía sau vách tường nhà mình. Khi ông Đen la lên thì các lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân chạy đến truy đuổi. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc người mặc áo đen này đã “biến mất” sau khi chạy về hướng bãi sình. Mọi người chỉ nhìn thấy các vệt cỏ bị đạp ngã, nghi là dấu chân của người mặc áo đen. Trước đó ba tiếng, khoảng gần 20 giờ, cả xóm của anh Xuân Lộc ở khu phố Hải Vân (thị trấn Long Hải) cũng nhốn nháo vì một người mặc áo đen xuất hiện trên mái nhà của các hộ dân trong xóm. Anh Lộc nói: “Tôi đang trong nhà thì nghe tiếng truy hô của mọi người. Tôi chạy ra ngoài thì nhìn thấy có một người mặc áo đen nhảy từ nhà này sang nhà khác rồi mất hút”. Người dân khu phố Hải Vân chỉ nơi phát hiện một người mặc áo đen xuất hiện vào tối qua Hẻm nhỏ sau nhà ông Đen, nơi người dân phát hiện thấy một người mặc áo đen Bà Mai Thị An, chen vào nói, trời vừa tạnh mưa thì bà nghe tiếng rầm rầm trên mái nhà mình. “Tôi la lên rồi chạy ra ngoài nhìn lên mái nhà thì thấy người mặc áo đen nhảy từ mái nhà tôi sang mái nhà ông Hải kế bên. Rồi từ mái nhà ông Hải, người này nhảy sang mái nhà chị Gái ở đối diện, sau đó nhảy sang nhiều mái nhà khác và mất hút”, bà An vẫn còn sợ hãi kể lại. Đến khoảng 23 giờ 40, chị Nguyễn Thị Ánh Ly ở khu phố Hải Phong (thị trấn Long Hải) đang ngủ cùng con nhỏ thì nghe tiếng rầm rầm trên mái nhà liền ôm con chạy ra ngoài. Đến 3 giờ 30 ngày 18.4, chị Ly chuẩn bị ôm con vào nhà ngủ lại thì một người trong khu phố lấy đèn pin quét lên các mái nhà trong xóm lại phát hiện một người mặc áo đen nhảy từ nhà này sang nhà khác rồi mất dấu. Ngày 18.4, chúng tôi đến Công an và UBND thị trấn Long Hải để gặp các lãnh đạo ở đây tiếp tục tìm hiểu vụ việc nhưng tất cả đều đi họp. Một cán bộ của UBND thị trấn Long Hải cho biết, đồng chí chủ tịch UBND thị trấn mới là người phát ngôn vụ người dân xôn xao việc "bóng đen" chạy trên mái nhà. =========== Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang chỉ đạo Công an H.Long Điền tăng cường điều tra vụ việc để trấn an dư luận. Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, chiều nay, Công an H.Long Điền sẽ tổ chức họp ban chuyên án để điều tra những vụ trộm cắp, cướp tài sản, hiếp dâm… liên tục xảy ra trên địa bàn thị trấn Long Hải thời gian vừa qua. Nguyễn Long
 15. Mỹ: Nổ lớn một nhà máy phân bón, ít nhất 100 người bị thương Thứ năm 18/04/2013 10:22 Tối hôm 17/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy phân bón ở Waco, bang Texas của Hoa Kỳ. Được biết đã có ít nhất 100 người bị thương và nhiều người vẫn còn mặc kẹt trong các tòa nhà đang cháy sau vụ nổ. Một bệnh viện ở Waco, Texas cho biết đã tiếp nhận khoảng 100 người bị thương do vụ nổ này. Theo Glenn Robinson, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Hillcrest, nạn nhân được phân loại và sơ cứu tại một trại dựng khẩn cấp trên một sân bóng gần nhà máy trước khi được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Cột khói lớn bốc cao tại hiện trường vụ nổ ở một nhà máy phân bón Texas. Nhân viên cứu hỏa, và 6 máy bay trực thăng đã được huy động để đối phó với tình hình. Được biết hiện vẫn còn nhiều tòa nhà đang cháy. Một bức ảnh cho thấy một cột khói lớn bốc cao tại hiện trường vụ nổ. Đài truyền hình KWTX-TV dẫn lời một người dân địa phương, Lydia Zimmerman, cho hay đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào lúc 19 giờ 50 phút (giờ địa phương). Thượng nghị sĩ Brian Birdwell cho biết đã nhận được tin tức và đang nỗ lực thu thập thông tin về vụ nổ trên. Ông nói: “Tôi đã sẵn sàng hỗ trợ bằng tất cả các nguồn lực nhà nước có thể để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng”. Hiện các quan chức an ninh vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ nói trên. Phạm Khánh ================ Nổ lớn tại nhà máy Mỹ, 60 người thiệt mạng Khoảng 60 đến 70 người chết và hàng trăm người bị thương trong một vụ nổ vừa xảy ra tại nhà máy ở Texas, Mỹ, truyền hình địa phương cho hay. Nhà máy nằm ở thị trấn West, bang Texas. Vụ nổ khiến một quả cầu lửa lớn bốc lên trời. Kênh truyền hình địa phương KWTX dẫn lời quan chức đứng đầu cơ quan tình trạng khẩn cấp vùng này, ông George Smith, cho biết về số thương vong. Các sở cứu hỏa lân cận lập tức tới hiện trường, nơi vụ nổ có cường độ mạnh đến mức thổi bay một số tòa nhà lân cận và gây cháy nhiều tòa nhà khác. "Một vụ nổ đã được châm ngòi gần các công trình của nhà máy", một quan chức cứu hỏa cho hay. Vụ nổ xảy ra lúc 19h50 ngày 17/4 giờ địa phương (7h50 Hà Nội hôm nay) tại nhà máy phân bón West, bang Texas. Theo BBC, lính cứu hỏa, xe cứu thương và 6 trực thăng đã được triển khai tới khu vực để đối phó với tình hình. Bệnh viện ở vùng Waco, bang Texas được báo trước về việc sẽ tiếp nhận 100 người bị thương đến từ nhà máy, một quan chức tại cơ sở y tế cho biết. "Chúng tôi tiếp nhận một lượng đều đặn bệnh nhân đến bằng xe cứu thương cũng như xe tư", Glenn Robinson, giám đốc điều hành Bệnh viện Hillcrest cho biết. Hơn một chục người bị thương được đưa bằng xe cứu thương và "hơn 20 người bằng xe riêng, con số đó sẽ tiếp tục tăng". Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được làm rõ. Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy các nhân viên cứu thương sử dụng một sân thể thao gần đó làm khu vực cấp cứu. KWTX-TV dẫn lời một người dân địa phương cho biết cô nghe thấy vài tiếng nổ từ cách đó 20 km. "Nó nghe như là ba quả bom nổ rất gần chúng tôi", Lydia Zimmerman nói. Quầng lửa lớn bốc lên từ nhà máy phân bón ở Texas. Ảnh: Fox43 "Lúc đầu đám cháy nhỏ thôi nhưng sau đó khi nước được phun vào chất ammonia nitrate, nó nổ như quả bom ở Oklahoma City", một nhân chứng tên là Jason Shelton kể và nhắc đến vụ nổ bom từng làm chết 168 người năm 1995. "Tôi sống cách đó chừng 300 mét, vụ nổ làm vỡ tung cửa kính và cửa ra vào nhà tôi. Mấy ngôi nhà canh chỗ tôi bị san phẳng. Tôi thấy có nhiều người bị thương, và có thể chết". Vụ nổ tại nhà máy ở Texas hôm nay xảy ra chỉ hai ngày sau vụ đánh bom kép tại cuộc thi chạy Marathon Boston làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương và hàng loạt bức thư chứa chất độc chết người được gửi đến Tổng thống Obama và các quan chức Mỹ. Trọng Giáp
 16. Người Hà Nội ăn gà thải 2-3 tấn/ngày Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, mỗi ngày vẫn có 2-3 tấn gà thải loại từ Trung Quốc được tuồn về chợ gà đầu mối Hà Vỹ (Hà Nội). Trong khi diễn biến dịch H7N9 ngày càng phức tạp, tại Trung Quốc, thì hàng ngày gia cầm lậu từ Trung Quốc vẫn đang được tuồn về chợ gia cầm đầu mối Hà Vỹ rồi phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh, bất chấp nguy cơ lây lan dịch H7N9. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 16/4/2013, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT cho hay, chợ gà Hà Vỹ mỗi ngày có 2 đến 3 tấn gà thải loại về. Ông Trọng nói: “Hình thức rất xảo quyệt bởi buôn lậu gà hiện là siêu lợi nhuận, không cấm triệt để được”. Theo ông Trọng, những chủ buôn lậu gà tập kết rồi xé lẻ gà lậu ra đưa vào chợ, bằng mọi hình thức và không đi theo quy luật để trốn tránh kiểm tra của các cơ quan chức năng. Ảnh minh họa. Ông Trọng cho biết, chợ giống gia cầm Phú Xuyên, Hà Nội, gà giống, vịt giống không về định kỳ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần như mọi khi. Chợ giống này có loại gà choai, ngỗng choai và vịt là của Trung Quốc. Tinh vi hơn là vận chuyển trứng chuẩn bị nở, chủ yếu là trứng của Trung Quốc. Các hộ này mua về, đưa vào máy ấp, 2 ngày sau là nở, chủ yếu là trứng ngan. Trước nguy cơ rất lớn lây lan dịch cúm H7N9 từ gà, trứng, con giống được nhập lậu từ Trung Quốc, ông Đàm Xuân Thành, Cục phó Cục Thú y, Bộ NN-PTNT cho biết, đơn vị này đang gấp rút triển khai việc giám sát vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, đặc biệt là gia cầm nhập lậu. Cuối tháng này, dự kiến, Cục Thú y sẽ lấy 7.200 mẫu gia cầm cầm ở 60 chợ, điểm thu gom gia cầm giáp biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, Cục Thú y đã chỉ đạo Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương rà soát lại toàn bộ 500 mẫu gia cầm nhập lậu và các mẫu gia cầm tại các chợ đã được lấy từ tháng 9/2012 đến nay để tiến hành xét nghiệm bổ sung tìm virus cúm A H7N9. Hiện đã xét nghiệm được 151 mẫu lấy từ Lạng Sơn, Hưng Yên, Tuyên Quang, Cao Bằng. Kết quả cho thấy, 100% mẫu này âm tính với virus cúm A/H7N9 và cúm A/H5N1. Ở vào thời điểm này, Việt Nam chưa phát hiện có H7N9 trên người và trên gia cầm nhưng theo ông Đàm Xuân Thành, nghiên cứu trước đây cho thấy H7N9 có ở chim hoàng Mông Cổ và Hàn Quốc mang mầm bệnh nhưng không chết. Chúng có thể di cư, khi lây sang người có biến đổi thành bệnh nặng và gây tử vong cao. Theo Vnmedia
 17. Thứ năm, 18/4/2013, 00:40 GMT+7 Thư chứa chất độc chết người được gửi cho Obama Một bức thư gửi đến Tổng thống Barack Obama hôm qua bị thu giữ để điều tra và sau đó cho kết quả dương tính với ricin, một chất cực độc. > Thư chứa chất độc gửi đến thượng nghị sĩ Mỹ Lá thư cho kết quả dương tính với ricin được gửi cho ông Obama. Ảnh: ABC News Theo Weekly Standard, Mật vụ Mỹ thông báo một bức thư chứa vật thể khả nghi được phát hiện tại một điểm rà soát thư ở bên ngoài Nhà Trắng hôm qua. Sau đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho hay lá thư gửi Obama dương tính với chất độc gây chết người ricin.Ricin là một chất cực độc. Nó có sẵn trong hạt thầu dầu. Chỉ một giọt ricin cũng đủ giết một người lớn. Việc hít phải chất này có thể gây ra vấn đề về đường hô hấp. Phát ngôn viên Mật vụ Mỹ Edwin Donovan cho biết cơ quan này đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Capitol và để truy tìm nguồn gốc lá thư. Phát hiện trên diễn ra cùng ngày với vụ việc một lá thư gửi cho thượng nghị sĩ Roger Wicker của bang Mississippi có tẩm chất độc ricin. Việc phát hiện thư chứa chất độc hôm qua gợi nhớ vụ việc xảy ra sau vụ khủng bố 11/9/2001, khi nhiều lá thư có chất anthrax (gây bệnh than) xuất hiện tại các bưu điện, tòa soạn báo và văn phòng Quốc hội, làm 5 người chết và 17 người mắc bệnh. FBI cho rằng kẻ đứng đằng sau vụ tấn công là một nhà khoa học làm việc cho chính phủ, người đã tự sát năm 2008. Cũng trong ngày hôm qua, thượng viện Mỹ đã gửi một thông báo đến các nhân viên về một "túi khả nghi" đang được cảnh sát Đồi Capitol điều tra tại một trong các tòa nhà văn phòng Hart của thượng viện. Đây là tòa nhà lớn thứ ba của thượng viện Mỹ. "Tất cả nhân viên được lệnh tránh khỏi khu vực này cho đến khi có thêm thông báo", lời cảnh báo viết. Tiêu đề của email cảnh báo là "Thư quan trọng từ cảnh sát Capitol". Politico đưa tin một đội phá bom đã có mặt tại hai tòa nhà Hart và Russell của thượng viện. Cảnh sát đang thẩm vấn một người đàn ông. Các vụ việc kể trên diễn ra không lâu sau vụ đánh bom kép tại giải đua Boston Marathon. Ít nhất ba người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương sau vụ tấn công khủng bố này. Anh Ngọc
 18. Người đàn ông bí ẩn trong vụ đánh bom Boston Đã một ngày trôi qua sau vụ đánh bom ở thành phố Boston – Mỹ, trong khi nhà chức trách thu thập bằng chứng, truy lùng hung thủ thì người dân đang xôn xao về một người đàn ông bí ẩn trên mái nhà. Trong các bức ảnh chụp được trong 2 vụ nổ ở cuộc thi marathon có một số bức khác lạ, gây ra nhiều đồn đoán trên Twitter, Instagram, Facebook và các mạng xã hội khác. Được bàn tán nhiều nhất là bức ảnh chụp một nhân vật bí ẩn đang đi lại trên nóc khách sạn Charlesmark gần vạch đích cuộc thi marathon. Một phụ nữ Canada tên Sandra Sukstorf quay được nhân vật bí ẩn trên trong lúc ngồi đợi chồng hoàn thành cuộc thi ở khách sạn Lenox. Ngay lập tức, bà Sukstorf đã trao đoạn phim quay được cho nhà chức trách sau khi có lời kêu gọi nhân chứng cung cấp phim ảnh để hỗ trợ điều tra. Dan Lampariello tình cờ chụp được một người đang đi trên mái tòa nhà gần nơi xảy ra vụ nổ thứ 2. Ảnh: REUTERS Một nhân chứng khác tên Dan Lampariello, sinh viên đại học, cũng tình cờ chụp được người đàn ông trên nóc khách sạn Charlesmark khi vụ nổ thứ 2 xảy ra. “Tôi đứng cách vạch đích khoảng 60 m. Chúng tôi có mặt ở đó để cổ vũ cho người cô tham gia chạy” - Dan kể. Ngoài ra, trong một đoạn video được gửi tới FBI, có thể thấy rõ một người đàn ông nhanh chóng chạy khỏi hiện trường trong khi những người khác co rúm lại trong vài giây – phản ứng bình thường trước một vụ nổ bất ngờ. Bộ quần áo màu đen của người đàn ông rách bươm. Người đàn ông nhanh chóng chạy khỏi hiện trường trong khi đa số còn co rúm người. Ảnh: 7 News Anh ta bỏ chạy về phía những người bị thương đang được chăm sóc. Ảnh: 7 News Trong khi đó, các bức ảnh chụp hiện trường vụ nổ bom chứng thực ít nhất một chiếc nồi áp suất đã được sử dụng làm thiết bị nổ. Các nhà điều tra tin rằng nồi áp suất thuộc loại 6 lít, làm bằng thép không gỉ, với nhãn hiệu van an toàn là Underwriters Laboratory. Ngoài ra còn có ảnh chụp mảnh vải nylon màu đen, trùng khớp với nhiều thông tin cho rằng quả bom được đặt trong một chiếc ba lô màu đen. Richard DesLauriers, người đứng đầu FBI, ở Boston, xác nhận những vật khả nghi thu giữ từ vụ nổ đầu tiên đã được chuyển tới phòng thí nghiệm đặc biệt của FBI tại Quantico. “Trong số những vật chứng chuyển đến phòng thí nghiệm có vải nylon màu đen, có thể là của chiếc ba lô, cùng với các mẩu bi và đinh có thể được chứa trong quả bom nồi áp suất” - ông nói. Theo thông tin đài CNN thu được, khó có khả năng hung thủ dùng thiết bị hẹn giờ hay kích nổ bằng điện thoại di động. Ít nhất một chiếc nồi áp suất đã được sử dụng làm thiết bị nổ. Ảnh: AP Mảnh vải nylon màu đen được tìm thấy trùng khớp với nhiều thông tin cho rằng quả bom được đặt trong một chiếc ba lô màu đen. Ảnh: AP Hình ảnh chụp chiếc túi khả nghi trước và sau khi vụ nổ xảy ra. Thời điểm cách nhau chừng 1 giờ. Ảnh: 7 News H.Bình (Theo The Huffington Post, WBTV)
 19. Tai nạn liên tiếp trên cầu Sài Gòn, 12 ôtô biến dạng Sáng 17/4, giao thông trên cầu Sài Gòn hỗn loạn khi cả 2 hướng liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 12 ôtô hư hỏng nặng. Tai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô trên cầu Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn Khoảng 8h, đang đổ dốc cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh sang quận 2 (TP HCM), một ôtô bất ngờ đâm mạnh vào 2 xe hơi chạy cùng chiều phía trước khiến cả 3 xe hư hỏng phần đầu và đuôi. Ít phút sau, cách vị trí tai nạn khoảng 100 m, 2 xe khách đã va chạm khiến giao thông qua khu vực ách tắc.Cách hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe khách khoảng 100 m lại xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô. Nguyên nhân được cho là xe khách chạy đến giữa cầu, tài xế thắng gấp khiến 4 ôtô phía sau không xử lý kịp đã đâm mạnh vào nhau. 5 ôtô dính vào nhau nằm ngay giữa cầu khiến hàng nghìn xe lưu thông qua cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh sang quận 2 bị ùn tắc kéo dài. Một trong 12 ôtô bị hư hỏng. Ảnh: An Nhơn Trong khi cảnh sát giao thông đang giải quyết vụ việc thì ở hướng ngược lại (từ quận 2 sang quận Bình Thạnh) lại xảy ra va chạm giữa taxi và ôtô làm giao thông cả 2 hướng trên khu vực này trở nên hỗn loạn hơn. May mắn không có người bị thương trong 4 vụ tai nạn.Đến gần 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã di dời 12 ôtô gặp nạn ra khỏi hiện trường, giao thông qua cầu Sài Gòn được hạ nhiệt. An Nhơn
 20. Chi hơn 10 tỷ mua vaccine phòng cúm gia cầm Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, Chính phủ đã cho phép Bộ NN&PTNT mua 40 triệu liều vaccine với kinh phí khoảng 10,4 tỷ đồng nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trong nước, đặc biệt là khu vực phía nam liên tục phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm và trên chim yến nuôi. Cùng với đó là những diễn biến khó lường của dịch cúm H7N9 đang hành hoành ở Trung Quốc và có thể xâm nhập vào Việt Nam bất cứ lúc nào. Với những thực trạng đó, ngày 15/4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa giao cho Bộ NN&PTNT mua dự trữ 40 triệu liều vắc-xin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính bổ sung 10,4 tỷ đồng, từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2013 để Bộ NN&PTNT mua vắc-xin dự phòng. Tiêm phòng cúm gia cầm tại địa phương. Ảnh: Internet Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để mua vắc xin hỗ trợ phòng chống dịch khẩn cấp trên địa bàn ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; đảm bảo kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người tiêm phòng. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3 đến 31/12/2013 sẽ triển khai mua vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng, chủng loại vắc xin; chỉ đạo việc luân chuyển vắc xin để đảm bảo hạn sử dụng; quyết định cấp vắc xin, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra dịch bệnh khẩn cấp; hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí mua vắc xin nếu không có nhu cầu sử dụng; phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí để mua vắc xin phục vụ yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Cục Thú y, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Văn Đăng Kỳ cho biết: “Bộ NN&PTNT đã chọn hai công ty chuyên nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc, về chủng loại và chất lượng đã được nghiên cứu kiểm nghiệm, 40 triệu liều này sắp về đến Việt Nam". Với hơn 40 triệu liều vaccine mới đang nhập về Việt Nam, cùng với nguồn vaccine còn lại là khoảng từ 60-70 triệu liều, thì về mặt nguồn cung sẽ đảm bảo đủ để cấp cho các địa phương. Vấn đề là các địa phương cần khẩn trương triển khai đồng bộ và đồng loạt để tiêm phòng dịch nhằm ngăn chặn tận gốc dịch cúm gia cầm. Lê Phương
 21. Cận cảnh vụ nổ bom khủng bố đẫm máu ở Mỹ Vụ nổ bom khủng bố xảy ra tại cuộc thi Marathon Boston (Mỹ) ngày 15/4 một lần nữa dấy lên mối lo ngại của người dân nước này về vấn đề an ninh. Ít nhất 150 người thương vong sau loạt vụ nổ. Vụ nổ bom khủng bố xảy ra chiều 15/4, khi các vận động viên của cuộc thi Marathon Boston đang tiến gần về đích . Số người bị thương lên tới gần 150, trong đó, nhiều trường hợp đang nguy kịch. Nhiều người bị hất tung khỏi mặt đất khi quả bom phát nổ. Hoảng hốt sau vụ nổ. Vụ nổ bom khiến nhiều người bị thương nặng . Tình trạng hỗn loạn bao trùm thành phố Boston (Mỹ). Lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên có mặt sơ cứu những người bị nạn. Nhiều trẻ em cũng bị thương trong vụ nổ bom này. Một lần nữa, người dân Mỹ dấy lên mối lo ngại về vấn đề an ninh bởi những vụ khủng bố như thế này vẫn còn xảy ra và cướp đi sinh mạng của nhiều người . Vụ khủng bố thực sự là nỗi kinh hoàng của người dân thành phố Boston nói riêng và nước Mỹ nói chung . Nguyễn Thủy
 22. Đánh bom đẫm máu tại giải marathon ở Mỹ Hai quả bom phát nổ gần vạch đích của cuộc thi Boston Marathon tại Mỹ hôm qua biến một ngày kỷ niệm ý nghĩa thành cảnh tượng hỗn loạn và đẫm máu. Cảnh hỗn loạn sau vụ tấn công tại cuộc thi marathon có lịch sử lâu đời nhất thế giới thời hiện đại. Ảnh: APVụ tấn công khủng bố xảy ra lúc 14h45 hôm qua theo giờ địa phương, tức là hơn hai giờ sau khi các vận động viên đầu tiên chạy qua vạch đích. Hai tiếng nổ được ghi nhận tại quảng trường Copley, gây nên cảnh tượng hỗn loạn và những tiếng la hét. Nhiều cửa sổ bị vỡ, các rào chắn bị gẫy, trong khi khói bốc lên cao. Các tòa nhà xung quanh bị rung chuyển, khiến nhiều người phải trốn xuống dưới những chiếc bàn. Các vụ nổ ba người thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 8 tuổi, CNN đưa tin. Nhiều người khác tại hiện trường cũng bị thương. Theo thông tin từ các bệnh viện, có 134 người đang được điều trị, trong đó ít nhất 17 người ở tình trạng nguy kịch. 8 trẻ em nằm trong số các nạn nhân bị thương. "Nó giống như tiếng nổ của đại bác vậy", một nhân chứng kể lại. Những bức ảnh được chụp tại hiện trường cho thấy nhiều người được đưa đi trên cáng. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn với máu dính đầy trên mặt và chân. "Bất kể cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công đều sẽ bị trừng phạt thích đáng trước công lý", tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố. Ông cho hay Boston là một thành phố kiên cường và mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh rằng người Mỹ sẽ sát cánh cùng các công dân của thủ phủ bang Massachusetts. Giới chức liên bang Mỹ coi vụ đánh bom là hành vi khủng bố, nhưng hiện chưa rõ nó có nguồn gốc từ nước ngoài hay từ bên trong nước này. Một quan chức hành pháp cho hay các quả bom đều nhỏ. Những điều tra ban đầu cho thấy C-4 hay các vật liệu nổ lớn khác không được tìm thấy. Nhà chức trách Boston còn tìm thấy ít nhất một thiế bị nổ khác và đã vô hiệu hóa nó, cảnh sát trưởng Boston, ông Ed Davis, cho hay. Theo ông Davis, vụ nổ thứ ba tại Thư viện Tổng thống John F. Kennedy ban đầu cũng được cho là có liên quan tới hai vụ nổ ở cuộc thi Boston Marathon, nhưng cảnh sát sau đó xác minh được rằng nó là hậu quả của một vụ cháy. Cảnh sát chưa có thông tin nào về kẻ đánh bom cuộc thi marathon nổi tiếng của thành phố Boston. Không có bất kỳ lời đe dọa đáng chú ý nào được đưa ra trước cuộc đua. Cảnh sát trưởng Davis cho hay chưa có bất cứ nghi phạm nào bị bắt, nhưng nhiều người đang bị thẩm vấn. Boston Marathon là cuộc thi chạy lâu đời nhất của thời hiện đại. Nó được tổ chức thường niên vào ngày thứ Hai thứ ba của tháng 4 (Patriot's Day) để kỷ niệm ngày mở đầu Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Cuộc thi năm nay có sự tham dự của 27.000 người. Video vụ nổ gần vạch đích cuộc thi Boston Marathon http://s1094.photobu...xpress.mp4.html Hà Giang (Video: Boston Globe)
 23. Công dụng chữa bệnh của sữa ong chúa Sữa ong chúa là một nguồn dưỡng chất từ tự nhiên rất đặc biệt. Sữa Nó có rất nhiều công dụng khác nhau như làm thực phẩm, điều trị bệnh, làm đẹp, trẻ hóa làn da và phòng chống ung thư. Sữa ong chúa - thực phẩm chữa nhiều bệnh. Sữa ong chúa là một nguồn dưỡng chất từ tự nhiên rất đặc biệt. Sữa Nó có rất nhiều công dụng khác nhau như làm thực phẩm, điều trị bệnh, làm đẹp, trẻ hóa làn da và phòng chống ung thư.Sữa ong chúa có dạng sệt, màu trắng đục, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Các phân tích khoa học cho thấy, sữa ong chúa chứa khoảng 18% là protein, 17 - 18% là đường, 5,5% là chất béo, ngoài ra là trên 22 loại axit amin, nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. Chính vì vậy, sữa ong chúa có tác dụng rất tốt với sức khoẻ. Khi dùng sữa ong chúa, với người huyết áp cao thì lại có thể điều chỉnh xuống, với người huyết áp thấp lại có thể điều chỉnh huyết áp lên. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có tác dụng chữa bệnh về tim mạch, hô hấp, dạ dày, đại tràng. Đặc biệt, sữa ong chúa có khả năng chống ô xy hoá cao nên có thể ngăn ngừa và phòng chống ung thư. Trong thành phần sữa ong chúa có chứa một số loại axit và men nên có thể tái tạo tế bào, làm làn da được tái sinh rất nhanh. Các nghiên cứu ở nhiều nước châu Âu cho thấy, sữa ong chúa giúp làm tăng sinh và kéo dài tuổi thọ tế bào da, giúp da căng mịn, giảm lão hoá, nám sạm. Vì vậy, sữa chúa được dùng rộng rãi trong mỹ phẩm làm đẹp.Tuy nhiên, vì sữa ong chúa trong tự nhiên rất ít và rất nhanh hỏng, nên việc bảo quản cũng như sử dụng như thế nào để tận dụng được những tinh chất tự nhiên tốt nhất thì cần có sự hiểu biết. Theo TS. Phùng Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty ong miền núi, hiện nay sữa ong chúa thường có 2 loại là sữa ong chúa tươi và sữa ong chúa khô dạng viên nang. Để dùng sữa ong chúa tốt nhất và hiệu quả là nên dùng vào lúc đói, khi dạ dày còn rỗng. Cách sử dụng sữa ong chúa tươi: - Ngày dùng 2 lần vào lúc đói, mỗi lần từ 2 - 3 gram hòa cùng mật ong và nước sôi để nguội. - Ngâm rượu uống. - Làm đẹp da: Xoa mặt bằng một lớp mỏng để trong 1 giờ rồi rửa sạch. Theo VnMedia
 24. Trung Quốc ngang ngược điều tàu Thực Nghiệm 2 xuống Hoàng Sa Theo China News, Sở nghiên cứu Hải dương Nam Hải thuộc Viện khoa học Trung Quốc mới điều tàu Thực Nghiệm 2 hoạt động trái phép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tàu Thực Nghiệm 2 của Trung Quốc Đại diện Sở nghiên cứu hải dương Nam Hải cho biết, nhiệm vụ của tàu Thực Nghiệm 2 xuống Biển Đông lần này đó là khảo sát, thu thập dữ liệu về địa chất khu vực phía Bắc Biển Đông, đi cùng có 20 nhà khoa học, nhân viên các loại. Thời gian dự kiến chuyến hoạt động trái phép lần này là 32 ngày, hành trình liên tục 3.000 hải lý, điều tra tại hơn 60 vị trí khác nhau trên quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ đưa các chuyến hoạt động trái phép trên Biển Đông của tàu Thực Nghiệm 2 vào quy chế “bình thường hóa” hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình vốn đang căng thẳng tại Biển Đông. Trước đó, trước thông tin trên báo chí Trung Quốc đưa ngày 12/4/2013 cho biết Trung Quốc có kế hoạch sớm tổ chức cho du khách tới tham quan quần đảo Hoàng Sa, đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: "Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch trên. Ngày 12/4/2013, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối kế hoạch này”.Theo Petrotimes
 25. Những điều cần biết để tránh cúm A/H7N9 Rửa tay thật sạch, tránh tiếp xúc với gia cầm chết, nấu thật kỹ thịt gia cầm khi chế biến thức ăn là những nguyên tắc hàng đầu giúp mọi người phòng ngừa cúm A/H7N9. Virus cúm A/H7 là 'đại gia đình virus cúm' gồm nhiều thành viên nhưng thường chỉ gây bệnh ở các loại gia cầm. Các thành viên khác trong "gia đình" này là H7N2, H7N3 và H7N7 từng lây nhiễm sang người, nhưng H7N9 thì thế giới mới ghi nhận đầu tiên từ những ca ở Trung Quốc. Rửa tay là cách tốt nhất để phòng bệnh lây nhiễm nói chung và cúm A/H7N9 nói riêng. Ảnh:Thiên Chương Đến nay, Tổ chức Y tế thế giới vẫn chưa tìm ra lời đáp chính xác cho câu hỏi tại sao H7N9 từ gia cầm lại có thể lây cho người. Tuy nhiên, kết quả phân tích gene cho thấy virus này có những biến đổi để có thể phát triển trên các động vật có vú bao gồm cả con người. Cụ thể, virus H7N9 có khả năng bám dính vào được các tế bào của động vật có vú và có khả năng phát triển được trong môi trường nhiệt độ cơ thể bình thường của động vật có vú, vốn thấp hơn so với các loài gia cầm. Một số trường hợp bị bệnh tại Trung quốc được xác định đã tiếp xúc với động vật trước đó. Virus đã được tìm thấy trong phân của chim bồ câu trong chợ chim ở Thượng Hải. Hiện tại Tổ chức y tế thế giới vẫn đang tiến hành nghiên cứu khả năng lây truyền từ động vật sang người cũng như là khả năng lây truyền từ người sang người của dòng virus cúm A/H7N9. Cách phòng bệnh Rửa tay là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu. Rửa tay trước, trong, và sau khi chuẩn bị thức ăn; trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; sau khi tiếp xúc, giết mổ, dọn dẹp chất thải động vật. Cuối cùng là rửa tay khi chăm sóc người bệnh hoăc khi có người trong nhà bị bệnh. Cần rửa tay bằng xà bông và dưới vòi nước chảy khi thấy tay bị dính bẩn. Nếu không thấy tay bị dính bẩn, rửa tay bằng xà phòng với nước hoặc sử dụng một chất rửa tay có pha cồn. Vệ sinh hô hấp cũng là điều cần chú ý. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khẩu trang y tế, hoặc khăn giấy hoặc dùng tay che lại. Vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác đậy kín. Rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp. Virus cúm A/H7N9 không lây truyền qua thực phẩm được nấu chín vì virus cúm sẽ bị tiêu diệt trên 70 độ C, do đó có thể ăn thịt lợn hay thịt gia cầm đã được nấu chín hoàn toàn. Không nên ăn thịt tái, huyết động vật hay tiết canh. Tránh ăn thịt động vật bị bệnh và động vật đã chết vì bệnh. Hiện chưa có văcxin để phòng ngừa cúm A/H7N9, tuy nhiên, các nhà khoa học đã phân lập được virus từ các trường hợp mắc bệnh ban đầu. Tổ chức y tế thế giới cũng đang cùng các đối tác phân lập ra những chủng virus cúm A/H7N9 hiện có nhằm tìm phương cách hữu hiệu điều chế văcxin. Về cách điều trị, theo Tổ chức y tế thế giới, qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, virus cúm A/H7N9 rất nhạy với các loại thuốc chống cúm (oseltamivir và zanamivir) từng được dùng trong điều trị cúm A/H1N1 và H5N1. Theo Bộ Y Tế Việt Nam, phác đồ điều trị hiện tại vẫn là hỗ trợ và hồi sức hô hấp cùng với sử dụng sớm thuốc chống virus cúm nêu trên. Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TP HCM (Tổng hợp và lược dịch theo tài liệu của WHO tháng 4/2013)