• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hà Châu

 1. Những cơn sóng trái chiều ở Biển Đông Đối mặt với xung đột có khả năng bùng nổ với Trung Quốc, ASEAN tái khởi động đàm phán về COC để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM-46) được tổ chức tại Brunei từ 30/6 đến 2/7 đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác với hội nghị chức năm ngoái tại Phnom Penh, nơi 10 thành viên ASEAN không nhất trí thảo luận về tranh chấp Biển Đông. ASEAN thành công trong việc tạo ra đồng thuận về vấn đề Biển Đông Vào thời điểm này, ASEAN đã thành công cả trong việc tạo ra một sự đồng thuận về vấn đề Biển Đông lẫn lôi kéo Trung Quốc đàm phán hướng tới một Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc. Về phần mình, Trung Quốc đã đồng ý tổ chức cuộc họp các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh vào tháng 9 tới để thảo luận về COC. Việc Trung Quốc chấp nhận, ít nhất là về nguyên tắc, khởi động lại các cuộc đàm phán hướng tới một bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông có tính ràng buộc đa phương đã khiến cho giới phân tích chiến lược cảm thấy bất ngờ. Tại Hội nghị AMM Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố: “Trung Quốc và các nước ASEAN là láng giềng gần gũi. Chúng ta là thành viên của một gia đình lớn”. Đồng thời, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng việc Philippines tìm cách hồi sinh quan hệ quân sự với Mỹ và kêu gọi tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một “sai lầm chiến lược”. Sau nhiều tháng bận rộn đi lại như con thoi đến Châu Âu và Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ mong muốn của Washington muốn sớm có một giải pháp ngoại giao cho các tranh chấp ở Biển Đông. Trong cuộc gặp ASEAN-Mỹ ở Brunei, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố: “Chúng tôi rất quan tâm đến cách thức giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và đến hành động của các bên. Chúng tôi rất hy vọng sớm thấy có tiến bộ nhanh chóng về một bộ qui tắc ứng xử để giúp đảm bảo ổn định trong khu vực quan trọng này”. Những tín hiệu lẫn lộn, trái chiều Tuy nhiên, liệu nhà lãnh đạo dân sự của Trung Quốc có muốn hoặc có khả năng kiềm chế trong Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) và các lực lượng bán quân sự? Đây là hai lực lượng chủ chốt trong các vụ đối đầu gần đây ở Biển Đông. Sau khi giành quyền kiểm soát chấp bãi cạn Scarborough trong cuộc đối đầu với các lực lượng Philippines năm ngoái, trong những tuần gần đây, Trung Quốc mưu toan kiểm soát Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) giàu dầu khí ở ngoài khơi phía tây đảo Palawan. Philippines đã tuyệt vọng kêu gọi sự hỗ trợ bên ngoài, (chủ yếu là từ Mỹ và Nhật Bản) để duy trì quyền kiểm soát mong manh đối với Bãi Cỏ Mây (Thomas 2) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một cửa ngõ quan trọng trên đường tới Bãi Cỏ Rong. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã cáo buộc Trung Quốc "quân sự hóa" Biển Đông. Những căng thẳng mới đây cho thấy sự cần thiết của việc đạt được một Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính chất ràng buộc. Chỉ có điều, trong nội bộ ASEAN xuất hiện 2 xu hướng: một ủng hộ phương án COC “tối thiểu” và một ủng hộ phương án COC “tối đa”. Đối với những người ủng hộ của COC “tối thiểu”, ưu tiên hàng đầu là tham gia một loạt các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một loạt thỏa thuận có tính ràng buộc sẽ chi phối cung cách ứng xử các bên và giải quyết tranh chấp có ít nhất 3 bên can dự. Một COC như vậy sẽ là phần mở rộng hợp lý của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, trong đó kêu gọi giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, từ bỏ đe dọa và sử dụng vũ lực trong việc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền. Nó cũng sẽ phù hợp với "Nguyên tắc 6 điểm" mà Indonesia đề xuất, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp biển đảo dựa trên luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Xét từ góc độ của Trung Quốc, một COC “tối thiểu” sẽ cho phép Bắc Kinh giải quyết song phương tranh chấp chỉ liên quan đến một trong các nước láng giềng Đông Nam Á. Các nhà phân tích chiến lược cho rằng Bắc Kinh sẽ cố thúc đẩy điều này, khi các cuộc thảo luận ASEAN-Trung Quốc được tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng Chín tới. Mặt khác, những người ủng hộ một COC “tối đa” hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, trong đó đặt vấn đề về tính hợp pháp của “đường chín đoạn” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và tạo ra một cơ chế giải quyết tranh chấp đa phương, ngăn chặn Trung Quốc dùng “song phương” để bắt bí các nước láng giềng. Đối với Philippines, một COC “tối đa” sẽ là cách tốt nhất để tiến về phía trước, bởi vì quan hệ Philippines-Trung Quốc đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng do Manila kêu gọi phục hồi quan hệ an ninh với cả Nhật Bản lẫn Mỹ. Trong khi ASEAN đang tìm cách dung hòa những quan niệm khác nhau về COC, nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự ở Biển Đông vẫn liên tục gia tăng. Lê Chân (theo Asia Times Online)
 2. Những hồ nước kỳ lạ trên thế giới Nước hồ chảy ra nhựa đường, hồ có sóng, nước hồ luôn ở nhiệt độ sôi... Vượt ra ngoài khái niệm hồ nước đơn thuần, có những nơi đã trở thành kiệt tác của thiên nhiên với những điều lạ lùng và kỳ thú. Hồ Sứa – Cộng Hòa Paula. Sứa vàng sinh sản và phát triển rất nhanh thường di chuyển thành bầy hàng triệu con. Hồ nước kỳ lạ chứa đầy sứa này nằm ở nước cộng hòa Paula, một đảo quốc phía Nam Thái Bình Dương. Do hồ này độc lập với đại dương và có rất ít các động vật ăn thịt nên loài sứa vàng ở đây phát triển và sinh sản với tốc độ đáng kinh ngạc. Loài sứa này hàng ngày di chuyển hàng triệu con từ bên này sang bên kia hồ tạo thành một bầy sứa khổng lồ. Loài sứa này hoàn toàn vô hại với con người nên rất nhiều du khách thích thú khi lặn dưới hồ kỳ lạ này. Du khách lặn cùng với đàn sứa vàng vô hại Hồ Resia- Ý Hồ Resia nằm ở South Tyrol, một tỉnh ở miền bắc nước Ý, và là một hồ nước nhân tạo được tạo ra khi một con sông gần đó xây đập trong những năm 1950. Một số ngôi làng đã bị nhấn chìm trong lòng hồ tuy nhiên ngoại trừ một ngọn tháp nhà thờ do có độ cao vượt lên trên mặt nước. Hình ảnh ngôi làng trước khi bị nhấn chìm nổi bật với ngọn tháp của nhà thờ Vào mùa đông khi hồ bị đóng băng, người ta thậm chí có thể đi bộ ra chỗ ngọn tháp. Theo truyền thuyết, đôi lúc bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ rung lên 1 hồi mặc dù nó đã được gỡ bỏ từ lâu. Hồ Resia bị đóng băng khi mùa đông đến Hồ Superior- Châu Mỹ Khi nói đến lướt sóng ta thường nghĩ hoạt động này chỉ có ở ngoài những bãi biển, tuy nhiên vào một thời điểm thích hợp những con sóng ở hồ Superior vẫn đủ cao để lướt được. Vào thời điểm thích hợp, mọi người vẫn có thể chơi trò lướt sóng ở hồ Superior. Tuy nhiên, thật không may thời điểm thích hợp đó thường là vào mùa đông, khi mà nhiệt độ nước rơi vào khoảng 0-5 độ C. Nước lạnh đến nỗi người ta phải bôi một lớp Vaseline lên mặt để bảo vệ họ trong thời tiết khắc nghiệt. Và mặc dù sóng ở đây thay đổi thất thường hơn ở ngoài biển vẫn không thể ngăn cản những người dũng cảm muốn chinh phục hồ nước này. Dù mùa đông khắc nghiệt vẫn không thể cản được những người muốn lướt sóng trên hồ Superior. Hồ nước sôi- Cộng hòa Dominica Đúng như tên gọi, nước trong hồ luôn đạt gần 100 độ C. Hồ nước sôi (Boilling Lake) nằm trong vườn quốc gia Morne Trois Pitons ở đảo quốc Dominica. Đây là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở đảo quốc thuộc quần đảo Carribean này. Boiling Lake được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1870 bởi 2 người Anh đang làm việc tại Dominica. Nằm ở độ cao 762m so với mực nước biển, hồ rộng chừng 60 m và độ sâu xấp xỉ 95m. Nhiệt độ đo được ở bờ hồ từ 82 độ C tới 95 độ C. Không có con đường nào dẫn thẳng đến Boiling Lake, thay vào đó bạn sẽ phải vượt 13km qua những con suối lưu huỳnh, những hẻm núi, thung lũng, trèo đèo và thậm chí cả bơi. Đây thực sự là một hành trình đầy gian nan nhưng rất thú vị dành cho những người ưa mạo hiểm và thích khám phá. Một số người mạo hiểm vượt qua hồ nước sôi bằng cách đu dây. Hồ Baikal-Nga Ảnh chụp vệ tinh bề mặt hồ Baikal khi băng tan. Hồ Baikal vốn được biết đến là hồ nước ngọt sâu nhất và lâu đời nhất thế giới. Sau một mùa đông lạnh giá, lớp băng trên mặt hồ tan chảy, đó cũng là lúc xuất hiện hiện tượng lạ ở đây. Theo giải thích của khoa học, một lượng lớn khí Metal tích tụ sẽ khiến băng trên hồ tan chảy và tạo thành những vòng tròn hoàn hảo trên mặt hồ. Những vòn tròn có kích thước rất lớn với đường kính có lúc lên tới 2 dặm và chỉ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng khi được chụp lại từ không gian. Hồ núi lửa Taal- Philippines. Hồ núi lửa Taal là kỳ tích độc đáo của thiên nhiên Hồ Taal nằm cách thủ đô Manila khoảng chừng hơn 50km – là một trong những núi lửa đang còn hoạt động, Taal nằm gọn trong lòng hồ Taal nên mang tên của hồ, núi trong hồ và hồ trên núi. Nguyên là ngọn núi lửa ra đời cách đây vài triệu năm, Taal được xem là núi lửa thấp và nhỏ nhất thế giới. Do sự tích tụ của nước mưa mà trong miệng núi lửa đã hình thành cụm hồ Taal có tổng diện tích khoảng 300km² với chiều rộng 15km, dài 25km, trong đó hồ miệng núi lửa chính Volcano có đường kính đến 1,9km. Điều khiến quần thể Taal trở thành kỳ tích độc đáo của thiên nhiên chính là trong núi có núi, trong hồ có hồ theo cấu trúc ở ngoài cùng là núi lửa Taal, miệng núi lửa Taal chứa nước mưa tạo thành hồ Taal, hòn đảo Volcano ở giữa hồ Taal đến lượt mình cũng là một núi lửa có hồ nước trên đỉnh, và ngay giữa hồ nước này là điểm phun lửa còn âm ỉ hoạt động. Hồ muối đỏ Laguna Colorada- Bolivia Hồ Laguna Colorada nổi tiếng với màu nước đỏ đặc trưng Hồ muối đỏ Laguna Colorada tọa lạc tại miền Tây Nam Potosi, Bolivia, gần đường biên giới Chile. Với chiều dài 10.7 km, rộng 9.6 km, độ sâu trung bình là 35 cm, độ sâu nhất là 1.5 m, có thể nói Laguna Colorada là hồ nước muối nhỏ hẹp và khá cạn. Sở dĩ Laguna Colorada được gọi là hồ muối đỏ vì nhìn từ xa, mặt nước hồ có màu đỏ do lớp trầm tích lắng đọng tạo nên và xung quanh khu vực này là sự hiện diện của những đảo muối borac trắng xóa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đỏ và trắng nổi bật đã trở thành những yếu tố tạo nên vẻ đẹp kỳ lạ và thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan hồ muối đỏ Laguna Colorada hàng năm. Đặc biệt nơi đây cũng được coi là sứ sở của loài chim hồng hạc nổi tiếng và hơn 50 loài chim khác nữa. Du khách có thể chiêm ngưỡng những loài chim đáng yêu này bay bay lượn trên mặt hồ, góp phần tạo cho hồ muối đỏ Laguna Colorada cảnh sắc sống động. Hồ Laguna Colorada là nơi cư trú ưa thích của loài chim hồng hạc. Hồ nhựa đường- Cộng hòa Trinidad và Tobago Hồ nhựa đường kỳ lạ ở nước CH Trinidad và Tobago Tại Trinidad có một hồ đặc biệt, trong hồ không có nhiều nước, nhưng lại tích đọng rất nhiều nhựa đường nên được gọi là hồ nhựa đường (Pitch Lake). Diện tích mặt hồ chỉ 0,44km2, nhưng sâu 90m. Lượng nhựa đường trong hồ tới 12 triệu tấn, là mỏ nhựa đường lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là, trong quá trình khai thác, người ta vẫn thường tìm thấy các hóa thạch chim và thú thời tiền sử, và những di vật, vũ khí của người Indian cổ xưa. Do đó, hồ nhựa đường còn được gọi là Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Hồ được coi là mỏ nhựa đường lớn nhất thế giới. Phan Hạnh Theo Toptenz
 3. Sản xuất dầu ăn bằng đậu phộng trộn… lốp xe! Hàng chục hộ dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bức xúc việc chủ cơ sở ép dầu trộn lốp xe vào đậu phộng để ép dầu. Hàng ngàn lít dầu sau khi ép đã bị đóng cặn, không thể sử dụng. Để tiết kiệm thời gian và điện, một chủ cơ sở ép dầu ở xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã cắt nhỏ lốp xe bỏ vào máy ép đậu phộng. Người dân tá hỏa khi đem dầu về nhà thì xuất hiện nhiều váng đen, khử lên có mùi khét. Học cách... làm dầu bẩn Theo tường trình của ông Trương Văn Lào (ngụ thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ), sau khi thu hoạch, ông mang đậu phộng đã phơi khô đến cơ sở ép dầu của ông Trương Căn (SN 1956, ngụ thôn Châu Lâu) để ép thành dầu ăn. Tuy nhiên trong quá trình ép dầu, để cho máy chạy nhanh, con trai ông Căn là Trương Công Thạnh (SN 1985) đã cắt nhỏ lốp xe đạp, xe máy bỏ chung với đậu phộng. Theo đơn trình báo của người dân gửi Công an xã Điện Thọ thì có 30 hộ dân ép dầu tại nhà ông Căn. Số dầu ăn bị trộn lốp cao su khi ép ước tính hơn 2.000 lít. Trong khi đó, hiện tại giá mỗi lít dầu ăn được người dân bán với giá 90.000 đồng. Ông Nguyễn Quang Vinh (ngụ thôn Châu Lâu) cho biết ngoài 30 hộ dân trên còn có rất nhiều người ép dầu tại nhà ông Căn bị thiệt hại nhưng chưa trình báo. Người dân vất vả sau một mùa đậu nhưng sau khi ép, dầu bị thâm đen, đóng cặn không thể sử dụng Sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an xã Điện Thọ đã lấy lời khai của gia đình ông Căn. Tại biên bản làm việc ngày 14/6, ông Căn thừa nhận cơ sở ông có ép dầu cho người dân 2 thôn Châu Lâu và thôn Tây. Ông Căn cho biết: “Trong lúc ép máy bị nghẹt nên con tôi dùng ruột cao su xe đạp, Honda cắt nhỏ bỏ vào cối xay đậu cho khỏi bị nghẹt”. Đáng chú ý là tại biên bản lời khai, ông Căn cho biết việc bỏ ruột xe vào máy xay đậu khi ép dầu là do con trai ông “học hỏi” được từ cơ sở bán phụ tùng máy xay đậu. Cơ sở này tiết lộ với con ông: “Khi xay đậu mà bị nghẹt chỉ cần cắt nhỏ ruột xe bỏ vào thì máy sẽ chạy thông ngay”. Nếu bỏ lốp cao su vào máy thì thời gian xay đậu sẽ tiết kiệm rất nhiều, điện năng tiêu thụ giảm đi. Được biết, giá tiền chủ cơ sở ép dầu thu của người dân là 6.000 đồng/lít. Muốn bồi thường phải đi kiện Ông Căn thừa nhận việc làm của mình là có gây ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe của người dân địa phương nên hứa sẽ bồi thường. Tuy nhiên cho đến nay, hơn 30 hộ dân trên vẫn chưa được ông Căn thực hiện lời hứa. Bà Nguyễn Thị Tài (tổ 5, thôn Châu Lâu) cho biết nhà bà trồng 3,5 sào đậu phộng và mất hơn 3 tháng chăm sóc. Với số đậu thu hoạch bà ép được 141 lít dầu, trị giá khoảng hơn 12 triệu đồng. “Công sức của cả gia đình tôi ròng rã hơn 3 tháng trời nằm trong chừng đó đậu. Nay ép về thì dầu đen sẫm, ăn không được, bán cũng không dám vì sợ người khác ăn thì mình vương tội” - bà Tài trần tình. Nhiều hộ dân khác cũng lâm vào cảnh trắng tay sau khi đầu tư vào mùa đậu phộng. Nhiều người điêu đứng vì tiền mua đậu giống, phân bón… đều đi vay mượn nay không biết lấy gì để trả. Ông Trần Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Thọ, cho biết cơ quan công an của xã đã gửi hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được hồ sơ thì Công an huyện Điện Bàn cho rằng vụ việc không cấu thành yếu tố hình sự nên giao hồ sơ về cho xã hướng dẫn các bên tự thỏa thuận. Nếu cơ sở ép dầu không chịu thỏa thuận thì người dân phải khởi kiện lên tòa án kinh tế. Trong khi đó, ông Mai Phước Thanh, Trưởng Công an xã Điện Thọ, cho biết đã làm việc với gia đình ông Căn 3 lần. Sau mỗi lần làm việc, ông Căn đều hứa sẽ đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Theo Bích Vân NLĐ
 4. Tông xe container, tàu chở khách lật nhào Vụ va chạm đã làm đoàn tàu bị lật, đầu tàu đổ văng ra đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Xe container bị lật xuống hố sâu cùng một rơ móc hàng. Một người điều khiển đoàn tàu bị thương nặng, hàng trăm hành khách trong các toa tàu bị đổ vô cùng hoảng loạn. Vào khoảng 17h10’ ngày 10/7, tại địa phận giáp ranh giữa xã Ái Quốc và xã Hồng Lạc , huyện Thanh Hà, Hải Dương, cách ga Tiền Trung 300 mét về hướng Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đoàn tàu khách LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng với ô tô container BKS 16M – 0021 kéo theo 01 rơ móc chở hàng. Hiện trường vụ tai nạn Vụ tai nạn đã khiến 3 toa tàu bị lật, đầu tàu bị đổ quay ngang đường, một lái tàu bị thương nặng, hàng trăm hành khách hoảng loạn, giao thông bị ách tắc nhiều giờ liền. Riêng xe container thì bị lật xuống hố sâu, tài xế may mắn thoát chết. Có mặt tại hiền trường, phóng viên quan sát thấy xe container đi qua tuyến đường liên huyện giao cắt với đường sắt. Tuy nhiên tuyến đường này không có rào chắn, không có người gác lại bị che khuất bởi nhiều nhà dân. Khi container đi qua, lái xe thiếu quan sát đã dấn đến vụ va chạm mạnh với đoàn tàu khách đang đi tới. 3 toa tàu bị lật sau vụ tai nạn Sau khi xảy ra tai nạn Cảnh sát giao thông Hải Dưong, Ban ATGT của tỉnh đã phối hợp với ngành đường sắt giải cứu hành khách trong các toa bị lật để chuyển sang phương tiện khác. Công tác cứu hộ phương tiện đã được khẩn trương triển khai, các biện pháp thông đường cũng đã được ưu tiên thực hiện. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này. Hiện vẫn chưa đáng giá được cụ thể về các thiệt hại. Thu Hằng
 5. Hai tàu cá Quảng Ngãi bị đánh, cướp ở Hoàng Sa Trở về từ ngư trường Hoàng Sa, hai tàu cá cập cảng Lý Sơn mang trên thân tàu nhiều vết tích bị đập phá, mất tài sản và ngư dân hứng chịu những cú đánh đập từ phía tàu Trung Quốc. Bộ đội biên phòng lấy lời khai các ngư dân và xác minh vụ việc Qua xác định, hai tàu cá gặp nạn gồm tàu cá QNg 96787-TS do ngư dân Võ Minh Vương (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu với 15 lao động và tàu cá QNg 90153-TS do ngư dân Mai Văn Cường (40 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 lao động. Vẫn còn thẫn thờ sau vụ việc xảy ra ở Hoàng Sa, thuyền trưởng Mai Văn Cường kể lại: “Khoảng 9h00 ngày 6/7, trong lúc các anh em đang tham gia khai thác hải sản tại tọa độ 16 độ 24’ kinh độ Bắc và 112 độ 06’ kinh độ Đông, bất ngờ phát hiện tàu kiểm ngư mang số hiệu 306 xuất hiện đang tiến lại gần. Chúng tôi nhanh chóng nổ máy chạy xa. Lúc này hệ thống máy nổ lại bị trục trặc nên chạy được vài hải lý thì tàu tắt máy. Khi chúng tôi bất lực giữa biển khơi thì tàu kiểm ngư của Trung Quốc đuổi kịp và người bên đó nhảy lên tàu”. Thuyền trưởng Mai Văn Cường đang cuốn lại dây neo bị chặt đứt “Hành động đầu tiên từ quân kiểm ngư phía Trung Quốc là cầm dùi cui đánh đập vào người chúng tôi, bắt đưa tay ra sau gáy và ngồi xuống. Khi khống chế toàn bộ anh em trên tàu, bọn chúng ngang nhiên đập phá cửa kính, chặt phá toàn bộ dây hơi, dây neo, lục soát lấy đi toàn bộ máy định vị, máy dò, hệ thống I-com cùng 3 tấn cá rồi vội vã bỏ đi”, thuyền trưởng Mai Văn Cường cho biết thêm. Cũng bị cướp tài sản, 15 lao động trên tàu cá của ngư dân Võ Minh Vương vẫn hoảng sợ khi kể lại sự việc xảy ra sáng ngày 6/7 ở vùng biển Hoàng Sa. Khi tàu cá QNg 96787-TS đang đánh bắt hải sản và neo tàu tại vị trí 16 độ 47’ kinh độ Đông - 112 độ 14’ kinh độ Bắc, lúc này xuất hiện tàu hải giám sơn màu trắng cũng mang số hiệu 306. Thuyền trường Võ Minh Vương chỉ các cửa kính bị đập vỡ nát Thuyền trưởng Võ Minh Vương thuật lại: “Như mọi lần trước, tàu của Trung Quốc chỉ tới xua đuổi nên tôi cho tàu chạy về hướng đất liền. Thế nhưng, tàu của Trung Quốc lại tăng tốc rượt đuổi theo, chỉ vài phút sau họ đuổi kịp và khống chế chúng tôi. Bọn họ cho lính nhảy lên tàu cá, tay cầm theo súng để khống chế, một vài người dùng dùi cui đánh đập tới tấp vào ngư dân, dùng búa rìu chặt phá toàn bộ 6 bành dây hơi, 2 bành dây neo, đập nát cửa kính ca bin tàu, lục soát lấy đi toàn bộ hệ thống Icom, máy dò, định vị, 2 thuyền thúng và trên 3 ngàn lít dầu cùng nhiều vật dụng khác rồi bỏ đi”. Qua xác nhận thông tin, ông Lê Khuân - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh - cho biết: “Khoảng 15h00 ngày 8/7, thuyền trưởng Võ Minh Vương liên lạc với tôi qua điện thoại vì bị tịch lấy mất máy I-com, khoảng cách liên lạc cách đảo Lý Sơn gần 60 hải lý, đây là vị trí mới có sóng điện thoại. Ngay sau khi nhận thông tin, tôi đã trực tiếp liên hệ và thông báo với các ngành chức năng của huyện và xã, cùng lực lượng biên phòng đón ở cảng để xác minh thiệt hại”. Vừa cập cảng, lực lượng biên phòng huyện Lý Sơn có mặt và thẩm định thiệt hại, thương tích do bị đánh của hai tàu cá trên. Trung tá Nguyễn Văn Thanh - Đồn phó Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn - khẳng định: “Qua xác minh bước đầu, toàn bộ tài sản bị lấy, thiệt hại do đập phá và vết thương trên người ngư dân là có thật. Hiện chúng tôi đang hoàn thành thủ tục và báo cáo đến các cấp kịp thời hỗ trợ 2 tàu cá ở Lý Sơn”. Theo ước tính thiệt hại ban đầu, tàu cá QNg 96786-TS của ngư dân Võ Minh Vương bị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, tàu cá QNg 90153-TS của ngư dân Mai Văn Cường tổn thất khoảng 200 triệu đồng. Hồng Long
 6. Trung Quốc: Nổ kinh hoàng nhà máy hóa chất, gần 10 người thương vong TPO- Một vụ nổ lớn vừa xảy ra nhà máy hóa chất ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào trưa nay, 10/7. Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở Hồ Bắc. Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở Hồ Bắc. Chính quyền địa phương cho biết, vụ nổ khiến 1 người chết và 7 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào giữa trưa nay tại nhà máy sinh hóa trong thành phố Túy Châu, cơ quan chữa cháy của thành phố cho biết. Thành phố đã phải huy động hơn 100 lính cứu hỏa tới hiện trường. Phan Yến Theo CRI
 7. "Giải cứu" đôi mắt và xương khớp cho dân văn phòng Môi trường làm việc công sở tiếp xúc nhiều với máy tính đang dần dần "lấy đi" sức khỏe của dân văn phòng. Tuy nhiên, một số thực phẩm lại có thể giúp "giải cứu" sức khỏe cho bạn. Mỏi mắt, cận thị, lão hóa, đau vai và lưng, đau đầu, chán ăn... là những rắc rối mà những người thường xuyên làm việc với máy tính thường gặp. Trong nhóm những người dùng máy tính thường xuyên, thì nguy cơ gặp rắc rối về mắt và cơ xương là cao hơn cả (83% và 63,9%). Ngoài ra các phản ứng xấu khác còn có thể bao gồm rối loạn hệ thống thần kinh, chứng trầm cảm, xơ cứng động mạch, bệnh tâm thần… Theo các chuyên gia, ăn uống hợp lý, kịp thời bổ sung dinh dưỡng, làm mới thực đơn cho mình là “liều thuốc” để dân công sở phòng ngừa những nguy hại này. Dưới đây là cách khắc phục 2 bệnh thường gặp nhất ở dân công sở. Giải cứu đôi mắt: Thực phẩm giàu vitamin A và vitamin C Rất nhiều người phải làm việc trên máy vi tính nhiều giờ mỗi ngày và nguy cơ mắc các bệnh như đau mắt, mờ mắt, mỏi mắt... có nhiều khả năng xảy ra. Trong đó, vấn đề hay gặp nhất là mỏi mắt do tập trung nhìn quá lâu vào màn hình. Nếu chưa kịp thời bổ sung vitamin A tổng hợp và các chất dinh dưỡng liên quan có thể khiến thị lực bị giảm sút, đau mắt... Vitamin A và beta-carotene giúp sáng mắt, giảm mỏi mắt. Vitamin A có nhiều trong gan động vật, dầu gan cá, trứng... Beta-carotene chủ yếu có trong các loại rau như cà rốt, cà chua, rau bina... Vitamin C cũng rất có ích cho mắt. Theo độ tuổi, hàm lượng vitamin C giảm đi đáng kể, đó chính là nguyên nhân khiến tinh thể của mắt bị thiếu dinh dưỡng, lâu dần gây thoái hóa tinh thể. Vì vậy, bạn nên bổ sung nhiều vitamin C từ rau củ như cà rốt, khoai tây, cam, quýt.... Các thực phẩm có tác dụng sáng mắt khác: Cà chua, tỏi tây, táo mèo, ớt xanh, mơ, táo, khoai lang... Rất nhiều người phải làm việc trên máy vi tính nhiều giờ mỗi ngày và nguy cơ mắc các bệnh như đau mắt Giải cứu cơ, xương cốt: Thực phẩm giàu canxi Ngồi dùng máy tính quá lâu sẽ khiến hệ thống cơ xương vùng lưng, cổ, vai, khuỷu tay, cổ tay bị rối loạn. Muốn giảm mối nguy hại từ máy tính cho cơ và xương, bạn nên ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng canxi cao, có lợi cho xương cốt. Sữa, sữa chua được coi là những thực phẩm đứng đầu bảng. Kkhông chỉ giàu canxi, axit lactic trong sữa có thể thúc đẩy sự hấp thu canxi. Vì vậy, sữa là nguồn canxi tự nhiên tốt nhất. Một số thực phẩm giàu canxi khác bao gồm: - Cải bẹ: Với hàm lượng thành phần dinh dưỡng và giá trị dược liệu cao, cải bẹ có thể được mệnh danh là “vua” của các loại rau. Hàm lượng canxi, sắt trong cải bẹ vô cùng phong phú, thường xuyên ăn cải bẹ có tác dụng hạ huyết áp, giúp xương chắc khỏe, thanh nhiệt giải độc… - Vừng đen: Vừng đen có hiệu quả bổ sung canxi và dưỡng chất cao hơn nhiều lần so với vừng trắng. Những người không thích uống sữa, có thể ăn 3 thìa hạt vừng đen mỗi ngày để thay thế. - Đậu nành: Đây là thực phẩm giàu protein, có lượng canxi cao, giàu lysine và giúp hấp thụ sắt dễ dàng. Các sản phẩm đậu nành khác cũng giúp bổ sung canxi, 150gr đậu phụ chứa tới 500mg canxi. Ngoài ra, để bổ sung canxi, bạn cũng có thể chọn các thực phẩm như bông cải xanh, cần tây, rong biển... (Theo TTVN)
 8. Cách ngồi máy tính đúng cách Ngồi máy tính nhiều làm giảm thị lực (83%), tổn hại khớp xương, đau lưng, đau vai (51,1%), đau đầu (56,1%) và chán ăn (54,4%). Các chuyên gia nghiên cứu sức khỏe con người đưa ra những bí quyết để người sử dụng máy vi tính phòng bệnh như: “Ngồi đúng tư thế trước máy tính; Máy phải được đặt đúng chiều cao của người sử dụng; Giữ khoảng cách thích hợp với màn hình; Tránh sử dụng máy tính quá lâu…”. Bạn đã ngồi trước máy vi tính đúng tư thế chưa? Các ngón tay, bàn tay của sử dụng chuột và bàn phím đã đúng cách chưa? Nếu bạn đang làm sai các tư thế khi sử dụng những thiết bị trên thì hậu quả lâu dài ảnh hưởng tới cơ thể bạn. Một căn bệnh thường gặp ở những người sử dụng máy vi tính là Hội chứng ống cổ tay (CTS – Carpal Tunnel Sydrome). Cổ tay được bao quanh bởi những dải sợi, còn gọi là dây chằng, thực hiện chức năng hỗ trợ sự vững chắc cho hoạt động của cổ tay. Khoảng trống giữa những dải sợi này và xương cổ tay gọi là ống cổ tay (carpal tunnel syndrome). Ban đầu bệnh nhân có cảm giác tê, kiến bò ở bàn tay, khu vực chi phối của thần kinh giữa (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần của ngón áp út). Khi bệnh tiến triển lâu, bệnh nhân sẽ có cảm giác nóng cháy, chuột rút hoặc yếu bàn tay. Thỉnh thoảng bệnh nhân cũng có thể có triệu chứng đau ở cẳng tay. Bệnh mãn tính có thể gây teo cơ lòng bàn tay, thường là ở mô cái. Theo các chuyên gia Y tế, Hội chứng CTS không đe dọa đến cuộc sống nhưng cũng không hề dễ chịu chút nào. Tùy theo mức độ nặng nhẹ để lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý từ nghỉ ngơi, bất động cổ tay, nẹp cổ tay và nặng hơn nữa có thể ảnh hưởng đến chức năng vận động của bàn tay thì có thể phải phẫu thuật. Do đó, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo ngồi đúng tư thế trong khi sử dụng và ngồi trước máy tính để bàn hoặc laptop. Ghế ngồi đúng tư thế Chiều cao của mỗi người khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải biết điều chỉnh chiều cao của ghế ngồi để phù hợp với chiều cao mặt bàn, cho đúng tư thế trong khi bạn ngồi và làm việc trên máy tính. Ngồi với tư thế phù hợp giúp bạn tránh những bệnh liên quan đến khớp 1. Điều chỉnh chiều cao của bàn và ghế cho phù hợp để cánh tay của bạn khi đặt bàn tay lên gõ phím bấm sẽ tạo thành một góc vuông ở khuỷu tay trong khi ngồi làm việc. 2. Điều chỉnh chiều cao của ghế để gót chân của bạn thoải mái đặt trên sàn nhà. Ngoài ra, bạn cũng lưu ý để trọng lực của chân không đặt trên mặt ghế mà trên bàn chân trong khi ngồi. 3. Điều chỉnh chỗ lưng ghế tựa để giữ cho thắt lưng của bạn thẳng trong khi ngồi trước máy tính. Sử dụng ghế văn phòng cũng phải đúng tiêu chuẩn để các cơ bắp không bị mỏi khi bạn ngồi trên ghế trong nhiều giờ liên tục. 4. Không dùng bả vai để giữ điện thoại nói chuyện trong khi bạn ngồi trên ghế. Bạn có thể sử dụng tai nghe để thoải mái hơn cho việc trả lời điện thoại mà không gây ra bất kỳ cảm giác căng cơ vai. 5. Trong khi sử dụng laptop hoặc các thiết bị di động, tuyệt đối không được nằm trên giường hoặc trên sàn nhà. Ngoài ra, tránh đặt laptop trên đùi vì nhiệt độ của máy quá cao có thể gây bỏng rát. Nên sử dụng chúng với vị trí thích hợp như đặt laptop trên bàn và ngồi trên ghế để điều khiển. Vị trí màn hình phù hợp với góc nhìn của mắt Mắt bắt đầu có cảm giác mỏi sau khi sử dụng máy tính kéo dài. Việc duy trì vị trí mắt thích hợp cũng giúp giảm ảnh hưởng và mắt nhìn được tốt hơn. Khoảng cách thích hợp giữa mắt và màn hình máy tính là 50 cm 1. Không đặt màn hình hiển thị quá gần mắt của bạn. Bạn nên duy trì ít nhất 50 cm khoảng cách giữa mắt và màn hình. 2. Bên cạnh khoảng cách, bạn cũng cần điều chỉnh chiều cao của màn hình để tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Điều chỉnh màn hình sao cho chiều cao của nó bằng hoặc thấp hơn tầm mắt của bạn. 3. Điều chỉnh độ sáng màn hình cho thích hợp với điều kiện ánh sáng trong phòng. Nếu màn hình hiển thị quá sáng, nó có thể làm mỏi mắt rất nhanh. Do đó, giảm độ sáng màn hình là điều được khuyến khích. 4. Hãy lau sạch các bụi bẩn, vết vân tay và dầu mỡ trên màn hình để tránh làm cho mắt căng thẳng khi xem hình ảnh hiển thị trên màn hình. 5. Nếu bạn đeo kính, phải đảm bảo rằng bạn giữ cho mắt kính trong trẻo, không làm mờ hình ảnh của màn hình hiển thị. Nếu có thể, bạn nên dùng kính chống chói để hạn chế phản chiếu ánh sáng và nhìn các đối tượng tươi sáng, rõ ràng hơn. Tư thế đúng vị trí của tay Việc sử dụng chuột và bàn phím làm cho cánh tay và bàn tay phải làm việc liên tục trên máy tính. Do đó, giữ đúng vị trí cánh tay là điều quan trọng để loại trừ các cảm giác nhức mỏi. 1. Luôn giữ cho cánh tay tạo thành góc vuông ở khuỷu tay trong toàn bộ thời gian sử dụng bàn phím và chuột phía trước màn hình máy tính. 2. Không để lòng bàn tay của bạn chạm vào bàn phím trong khi đánh máy, mà hãy giữ cho lòng bàn tay ở phía trên bàn phím và nhẹ nhàng nhấn xuống trong khi các ngón tay gõ phím. Điều này sẽ làm cho lòng bàn tay hoặc ngón tay của bạn không bị mỏi, ngay cả sau khi đánh máy trong nhiều giờ. 3. Dùng bàn tay giữ trọn vẹn chuột máy tính trong khi bạn di chuyển nó làm việc. Ngoài ra, bạn cũng không cần thiết phải sử dụng quá nhiều lực cho việc sử dụng chuột. * Các hình ảnh chỉ dẫn sử dụng chuột và bàn phím tham khảo: Theo VTC & THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
 9. Tàu chở hơn 600 người trật bánh ở Nga Khoảng 80 người đã bị thương sau khi một tàu chở hơn 600 khách bị trật khỏi đường ray ở miền nam nước Nga. Nguyên nhân tai nạn được cho là do tài xế phanh gấp. Nổ tàu chở dầu ở Canada, hàng chục người mất tích Cảnh sát và đội cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn ở vùng Krasnodar. Ảnh: RIA Novosti RT đưa tin, đoàn tàu 19 toa, chở 618 người, gặp sự cố khi đang đi đến khu nghỉ dưỡng Adler bên bờ Biển Đen. Tại hiện trường ở vùng Krasnodar, 11 toa tàu đã bị trật khỏi đường ray, trong đó có 5 tòa bị lật nhào. Không có ai thiệt mạng trong tai nạn, nhưng 15 người đã phải nhập viện, trong đó có 5 trẻ em. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới một tuổi rưỡi. Người thân của một trong các hành khách kể rằng, do vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực hẻo lánh, nên đội cứu hộ chỉ có mặt ở hiện trường sau 40 phút. Theo các hành khách, một đường dây điện ở một trong các toa tàu đã bắt lửa. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã được khống chế kịp thời để tránh dẫn đến một thảm họa lớn hơn, trước khi đội cứu hộ có mặt. Các nhà điều tra tin rằng việc sử dụng phanh khẩn cấp đã có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn. "Người lái tàu nhận thấy đường ray đã bị biến dạng do nhiệt và buộc phải sử dụng phanh khẩn cấp", một nguồn tin cảnh sát cho biết và nói thêm rằng "hậu quả tai nạn có thể nghiêm trọng hơn nhiều nếu không làm như thế". Các khả năng khác được đưa ra là có thể con tàu gặp sự cố về kỹ thuật, hoặc người lái tàu đã cố gắng tránh một con vật hay một người nào đó ở phía trước. Việc lưu thông trên tuyến đường sắt này hiện bị gián đoạn, với hơn 1.000 người và hơn 120 xe chuyên dụng đang tham gia dọn dẹp hậu quả của vụ tai nạn. Anh Ngọc
 10. Trung Quốc: Bắt kho chân gà được bảo quản từ năm 1967 Công an thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc vừa công bố việc khám phá một kho chứa chân gà “bẩn” quy mô lớn. Đáng chú ý là nhiều chân gà đã được bảo quản hàng chục năm, thậm chí từ năm 1967. Thông tin được tờ Thượng Hải nhật báo đăng tải, dẫn nguồn tin của hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc. Theo đó kho hàng trên bị phát giác từ hồi tháng 5 vừa qua, do một nhóm người chuyên nhập lậu chân gà, lòng và gân bò từ nước ngoài vào Trung Quốc làm chủ. Chân gà là món ăn phổ biến tại Trung Quốc Tại đây cơ quan chức năng đã phát hiện được tổng cộng 20 tấn thực phẩm. Trong đó đặc biệt có nhiều chân gà cũ kỹ, được mang vào Trung Quốc dưới dạng đông lạnh, Tân Hoa Xã khẳng định. Những chân gà này sẽ được “phù phép” bằng thuốc tẩy và các hóa chất khác, để vừa giúp tăng trọng lượng vừa giúp chúng có màu sắc bắt mắt hơn. Sau khi sơ chế, băng nhóm này có thể biến 1 kg chân gà cũ kỹ thành 1,5 kg chân gà nhìn tươi như mới. Với mỗi tấn chân gà như vậy, những kẻ này sẽ thu lời khoảng 16.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 51,2 triệu đồng. Lô chân gà đông lạnh cũ nhất bị tịch thu có nhãn đề năm sản xuất 1968, Tân Hoa Xã khẳng định. “Các nguyên liệu thô này được nhập lậu vào từ các quốc gia láng giềng và những kẻ buôn lậu sẽ ngâm chúng trong hóa chất độc hại để loại bỏ vết máu cũng như mùi và bán chúng ra thị trường”, sỹ quan cảnh sát Li Jianmin cho biết. Ông Li tiết lộ rằng hầu hết chân gà được các tay buôn lậu ngâm vào dung dịch hydrogen dioxide, một chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm, hoặc các chất tẩy mạnh để làm chúng trắng hơn. Cũng theo vị sỹ quan này, nước thải từ kho hàng trên đã khiến cá ở sông, hồ gần đó bị chết. Ngoài ra, khu chế biến này bẩn và bốc mùi đến độ các cơ quan chức năng chỉ có thể đứng trong đó vài phút trước khi chạy ra ngoài. Dù vậy, lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động này khiến những kẻ buôn lậu bị “mờ mắt”. Chỉ phải bỏ ra khoảng 5000 nhân dân tệ để mua 1 tấn chân gà, sau khi sơ chế, đóng gói chúng có thể bán được với giá gấp 4 lần. Các sản phẩm này thường được bán cho các nhà hàng nhỏ và quán thịt nướng ven đường tại Trung Quốc. Trong vòng 12 tháng qua, cơ quan chức năng tại thành phố biên giới Fangchenggang đã truy bắt 7 vụ buôn lậu chân gà tương tự, tịch thu khối lượng sản phẩm trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ (3,2 triệu USD). Theo Tân Hoa Xã, lượng chân gà và các bộ phận cơ thể động vật khác nhập khẩu vào Trung Quốc là vô cùng lớn, trong đó có sản phẩm từ nhiều nước như Mỹ và Anh. Do tại Trung Quốc những bộ phận cơ thể động vật này rất được ưa thích, trong khi tại những nước khác chúng chỉ được xem là rác thải. Một số giao dịch là hợp pháp nhưng phần nhiều là bất hợp pháp, và được các tay buôn lậu giấu lẫn vào các sản phẩm đông lạnh khác, hoặc giấu trong gỗ được nhập vào nước này. Chân gà không phải mặt hàng duy nhất được nhập lậu vào Trung Quốc. Các mặt hàng khác như bàn chân gấu cũng đang tăng mạnh, bài báo khẳng định. Trong năm ngoái 141 bàn chân gấu đã bị tịch thu trong một đợt truy quét, người đứng đầu cơ quan kiểm lâm tỉnh Quảng Tây Luo Weidong khẳng định. Các bàn chân gấu này khi đó đã thối rữa, bốc mùi. Bất chấp điều này, các nhà hàng vẫn chế biến chúng theo cách giúp làm mất mùi này và bán thu lời bất chính. Trong một vụ việc tương tự, hồi tháng 5 vừa qua, 2 người Nga đã bị bắt giữ tại vùng Nội Mông khi đang chuyển lậu 213 bàn chân gấu vào Trung Quốc, trị giá 2,8 triệu nhân dân tệ. Thanh Tùng Theo Thượng Hải nhật báo
 11. Đậu phộng Tân Tân biến mất vì trót dính bất động sản Đang một mình một thế giới, đậu phộng Tân Tân bỗng dưng biến mất chỉ vì trót đầu tư vào bất động sản. Đậu phộng bé nhỏ và mơ ước bay cao Khó có thể tưởng tượng được một sản phẩm bé nhỏ, giá chỉ vài ngàn đồng một gói mà có thể làm mưa làm gió trên thị trường như đậu phộng Tân Tân của Công ty TNHH Thương mại Chế biến thực phẩm Tân Tân. Tân Tân là sản phẩm mang đậm phong vị Việt Nam. Từ xuất phát điểm là một cơ sở chế biến đậu phộng chiên từ năm 1984, Tân Tân có mặt trên khắp mọi nơi từ những quán ăn trên đường phố đến nhà bếp của từng gia đình. Sản phẩm tiêu thụ nhanh tới mức, công ty phải nhanh chóng mở rộng sản xuất. Năm 1997 công ty xây dựng nhà máy và văn phòng mới tại tỉnh Bình Dương với diện tích trên 45.000 m2 và mở rộng bộ máy nhân sự hơn 800 nhân viên. Cũng từ đó, công ty đã mở rộng quy mô kinh doanh trong nước với hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ, ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại chiếm 80% thị phần trong cả nước. Là một thương hiệu dẫn đầu, sản phẩm Tân Tân từng có mặt khắp mọi nơi. Theo ước tính của chuyên gia, số điểm bán lẻ của Tân Tân trên cả nước vào lúc cao điểm là trên 150.000 tức là ngang với các thương hiệu FMCG như Unilever, Thuốc lá 555 … Bên cạnh đó, Tân Tân xuất khẩu thành công đến thị trường của hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đài Loan, Hong Kong, Cộng hòa Czech, Ukraine, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Nigeria, Nam Phi và Campuchia. Chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang cho biết: “Cá nhân tôi thật sự ngưỡng mộ quá trình phát triển cũng như tính chuyên nghiệp và tư duy cởi mở cầu thị của CEO Tân Tân. Tôi thật sự đánh giá cao về khả năng chinh phục thị trường thế giới của sản phẩm nông nghiệp chế biến có thế mạnh này của Việt Nam. Một số người cho rằng đậu phộng chế biến chỉ là một sản phẩm nhỏ. Đó là có thể họ chưa thấy câu chuyện của những ông lớn thực phẩm thế giới. Đó là chuyện về các sản phẩm nhỏ nhưng biến doanh nghiệp thành ông lớn. Có thể kể đến thành công của khoai tây chiên Pringles hay Doublemint (kẹo cao su) với chiến lược sản phẩm không khác mấy so với Tân Tân”. Ông Quang bình luận, trong cán cân thương mại với thị trường khổng lồ Trung Quốc, khi mà tỷ trọng nhập siêu vẫn trên 10 tỷ USD hàng năm, thì chiến lược của nông nghiệp chế biến Việt Nam rất cần được Chính phủ coi trọng với những dòng sản phẩm nhỏ như đậu phộng, kẹo dừa, mít sấy, cà phê, bánh Piá…và hàng loại nông sản nhiệt đới mà Trung Quốc không có. Với tiềm năng đó, trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty diễn ra vào năm 2007, ông Trần Quốc Tân - Tổng Giám đốc Tân Tân khẳng định công ty sẽ tiến hành cổ phần hóa và niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch. Nếu kế hoạch này được thực hiện, có lẽ Tân Tân sẽ có diện mạo mới vì 2007 là thời điểm bùng nổ của thị trường chứng khoán. Nhiều cổ phiếu “nóng” đã tăng giá trị tới hàng chục lần. Nếu Tân Tân may mắn như FPT, SAM hay REE, chắc chắn công ty này sẽ đủ nguồn vốn để xoay sở. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Chết vì bất động sản Từ giữa năm 2011, Tân Tân luôn trong tình trạng “ăn đong” đơn hàng. Những năm trước đó, vào thời điểm này công ty đã ký hợp đồng hàng sản xuất đến hết quí 1 năm sau, nhưng trong 2011, nguồn hàng của công ty sản xuất chỉ còn đến tháng 12 là hết. Lãnh đạo công ty đang chạy đôn chạy đáo tìm hợp đồng nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Theo chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang, dù vẫn còn hoạt động nhưng kể từ năm 2012, nhãn hàng Tân Tân đã biến mất khỏi tất cả các kệ hàng siêu thị. Đây thực sự là điều đáng tiếc cho một thương hiệu rất thành công của Việt Nam. Một trong các nguyên nhân khiến Tân Tân gặp khó, theo ông Quang chính là việc đầu tư bất động sản. Ông Quang cho biết, trong thời điểm bong bóng bất động sản hình thành, Tân Tân cũng nhảy vào đầu cơ, mà thực ra là với mục đích khá “chiến lược”. Đó là việc mua những khu đất trồng nguyên liệu đậu phộng, với mục tiêu thứ cấp là hy vọng sau có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang bất động sản. Không dễ để tìm sản phẩm Tân Tân trên thị trường hiện nay. Từ cuối năm 2007, Tân Tân rầm rộ “khoe” các dự án bất động sản như đầu tư vào công ty TNHH Đông Dương I thành lập Khu du lịch cao cấp Đông Dương I tại Bình Thuận. Giá trị dầu tư dự kiến 10 tỷ đồng; Thành lập công ty cổ phần đầu tư bất động sản Tân Tân; Xây dựng khu liên hợp căn hộ cho thuê và văn phòng cho thuê cao cấp tại khu đất đường Lương Minh Nguyệt; Xây dựng khu dân cư Tân Tân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn bó lâu dài của cán bộ, công nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, cho tới nay, khó có thể biết được số phận của các dự án này. Khi tìm kiếm tên dự án, google không đưa ra bất cứ kết quả nào. Cuối năm 2012, Tân Tân còn bị dính tin đồn phá sản do không trả được nợ vay ngân hàng. Tuy nhiên, không một tuyên bố chính thức nào được đưa ra. Hiện nay, website của Tân Tân vẫn hoạt động. Khi phóng viên VTC News liên hệ, phía Tân Tân vẫn có người bắt máy và khẳng định công ty hoạt động bình thường. Như vậy, công ty Tân Tân vẫn “sống”, không phá sản như tin đồn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được chính là việc sản phẩm đậu phộng Tân Tân đã vắng bóng trên thị trường. Bây giờ, tìm mua được một gói đậu phộng Tân Tân không phải là điều dễ dàng. Còn một điều khó hiểu, khi phóng viên tỏ ý muốn mua sản phẩm, nhân viên kinh doanh của Tân Tân lại giới thiệu thông tin liên lạc của một người… ở công ty khác. Dường như, công ty này vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn. Dù vậy, ông Quang vẫn hy vọng thương hiệu Tân Tân sẽ sớm tái xuất đầy mạnh mẽ trên thương trường, xứng đáng với một đơn vị từng là thương hiệu mạnh quốc gia. Và muốn có được điều này, ông Quang cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần có được sự chia sẻ từ ngân hàng. Theo Bảo Linh VTC News
 12. Máy bay Mỹ bốc cháy, 10 người chết Một phi cơ nhỏ hôm qua gặp nạn ở sân bay bang Alaska, khiến toàn bộ 10 người trên khoang đều thiệt mạng. Hiện trường vụ máy bay Otter gặp nạn và bốc cháy, khiến 10 người thiệt mạng. Ảnh: AP AP đưa tin, tai nạn xảy ra lúc 11h20 (giờ địa phương) ở sân bay thành phố Soldotna, khiến một nửa thân chiếc phi cơ bị cháy trụi. Danh tính của phi công và 9 hành khách thiệt mạng chưa được xác định. Ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết phi cơ trên là một máy bay loại Otter của hãng de Havilland. Nó đủ chỗ cho 20 hành khách. Những thông tin ban đầu cho hay, máy bay gặp nạn khi cất cánh. NTBS đang cử một đội điều tra đến hiện trường. Với nhiều người Alaska, việc di chuyển bằng máy bay trong bang rất phổ biến, bất chấp địa hình đèo núi hiểm trở và thời tiết không ổn định. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đứng cạnh xác máy bay Otter sau khi nó bốc cháy ở sân bay Soldotna, Alaska. Ảnh: AP Alaska đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn máy bay trong năm nay. Hôm 28/6, một phi công và hai hành khách thiệt mạng trong một tai nạn máy bay. Vụ tai nạn ở Soldotna cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi máy bay của hãng Asiana gặp sự cố lúc hạ cánh ở sân bay San Francisco, làm hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Anh Ngọc
 13. Xe lửa chở dầu phát nổ dữ dội, 50 người mất tích 07/07/2013 10:25 (TNO) Ít nhất 1 người chết và 50 người khác mất tích, sau khi một chiếc xe lửa không người lái, có chở theo dầu thô, trật đường ray và phát nổ dữ dội tại thị trấn Lac-Megantic, Canada vào ngày 6.7. AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết có 6 tiếng nổ phát ra, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ và làn khói đen nghi ngút bao phủ bầu trời thị trấn Lac-Megantic, khiến 1.000 người dân tại đây phải sơ tán. Vụ nổ cũng phá hủy hàng chục căn hộ ở thị trấn Lac-Megantic. Theo BBC, xe lửa đang dừng lại ở một ngôi làng lân cận, nhưng chưa rõ nguyên nhân vì sao nó tự lao xuống dốc (không có người điều khiển), đi ngang qua thị trấn Lac-Megantic, trật đường ray, rồi phát nổ. Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại hiện trường AFP dẫn lời một lính cứu hỏa giấu tên cho biết có khoảng 50 người trên một toa tàu phát nổ và toa này đã tan tành không còn gì sót lại. Các hãng tin khác thì cho rằng có đến 60 người trên toa.Cơ quan chức năng chưa công bố con số thương vong cụ thể, nhưng cảnh sát địa phương cho rằng số người chết sẽ tăng. Có khoảng 6 tiếng nổ được ghi nhận tại hiện trường Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy chiếc xe lửa chạy đến thị trấn Lac-Megantic với vận tốc vừa phải.Hơn 150 lính cứu hỏa được điều động để dập tắt ngọn lửa và tìm người sống sót. Một nhóm thuộc Cơ quan An toàn Giao thông được triển khai xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Phúc Duy Ảnh: Reuters
 14. Những bệnh hay gặp do ngồi nhiều Những người có thói quen ngồi lâu đang tích tụ nhiều bệnh tật mà không hề biết. Tư thế ngồi tĩnh tại này khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường... cao hơn rất nhiều. Ngồi lì trong thời gian kéo dài có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong, dù bạn là người thường xuyên tập thể dục. Một nghiên cứu mới đây của Australia cho thấy, những người ngồi trên 6 giờ một ngày, khả năng chết sớm trong vòng 15 năm tăng lên 40% so với những người chỉ ngồi 3 tiếng cho dù có tập thể dục, thể thao, chế độ ăn uống tốt. Phó giáo sư Hoàng Công Đắc, chuyên gia trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa chia sẻ một số bệnh thường gặp do ngồi nhiều: 1. Bệnh tim mạch Người béo phì, ngồi nhiều dễ bị cao huyết áp, đây là nguyên nhân dẫn tới các tai biến về tim mạch như: suy tim, tắc động mạch vành, ứ đọng tuần hoàn ngoại vi do chi dưới ngừng hoạt động... Để phòng tránh, mỗi người cần tập thể dục một cách hợp lý sau mỗi giờ làm việc, có thể đứng dậy đi lại vươn vai hoặc ngồi thư giãn trên ghế, vuốt ngực, xoa bóp từ cẳng chân lên đùi. Ngồi trên ghế để hai chân sát xuống mặt đất, thân gấp với đùi một góc 135 độ và nhắm mắt thả lỏng người. Hãy bỏ ngay thói quen dùng ghế có bánh xe để vừa ngồi vừa di chuyển trong phòng làm việc. Ảnh minh họa: Visualphoto. 2. Bệnh xương khớp - Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống Ở tư thế ngồi, trọng lượng của nửa người trên dồn về cột sống và điểm chịu áp lực lớn nhất là đốt sống thắt lưng, lưng, cổ. Vì thế, nhiều nhân viên văn phòng hay bị đau mỏi cơ vai gáy, thắt lưng, chuột rút ở các cơ vai gáy thậm chí đau đầu hoa mắt. Đặc biệt là khi vừa đánh máy vừa nghe điện thoại, điện thoại kẹp vào cổ và vai, hai tay đánh máy là một tư thế cực kỳ bất lợi, dễ gây hiện tượng đau vai gáy. Bên cạnh đó, khi vùng đốt sống bị tỳ đè nhiều sẽ làm tăng áp lực, đẩy lồi các đĩa đệm ra làm tổ chức đệm phù nề, lâu ngày gây xơ hóa, chèn ép các rễ thần kinh dẫn đến đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa: thường đau một bên, lan từ mông xuống kheo, xuống cẳng chân. Tập thể dục thể thao hợp lý là một cách hiệu quả phòng bệnh. Những người bị thoát vị đĩa đệm nên chọn bơi lội là hợp lý nhất. Bệnh ở mức độ nhẹ thì điều trị bằng thuốc giảm đau, kết hợp vật lý trị liệu. Nặng thì phải mổ để giải phóng chèn ép. - Bệnh gout Gặp nhiều ở nam hơn nữ, người bệnh thấy đau nhức nhiều khi nghỉ ngơi, đau tăng khi hoạt động. Nguyên nhân là do tăng axít uric trong máu, axít này thường bị lắng đọng ở ngón cái, ngón út và gót. Đề phòng bệnh cần ăn kiêng các loại thịt đỏ, thịt chó, lòng lợn tiết canh cộng với rượu bia. Đồng thời uống nhiều nước và tập vận động hợp lý để cơ thể thanh lọc tốt. - Loãng xương Loãng xương là hội chứng xương yếu, giòn và dễ gãy dù chỉ bị ngã hoặc va quệt nhẹ. Nguyên do xương bị mất khoáng chất, nhất là canxi. Thực tế, do ngồi nhiều và ít vận động, xương mất vôi, xương giòn dễ gãy, dẫn tới thoái hóa xương, thoái hóa cột sống thường gặp nhất. Xương bắt đầu suy giảm mật độ khi bước vào độ tuổi 35. Khi đó, nếu không có chế độ dinh dưỡng phù hợp để bổ sung canxi cần thiết và có những biện pháp phòng ngừa thích hợp khác, lượng canxi dự trữ trong xương sẽ suy giảm dần, dẫn tới tình trạng mất xương và gây ra loãng xương sau đó. Khi đã bị loãng xương thì nguy cơ gãy xương hoàn toàn có thể xảy ra. 3. Bệnh hệ tiêu hóa Ngồi nhiều sẽ dẫn tới giảm nhu động và tiết dịch của hệ tiêu hóa như: dạ dày, ruột. Vì thế, thức ăn vào hệ tiêu hóa không được lên men và hấp thụ hết sẽ tích tụ lại làm dạ dày ruột chướng hơi, đầy bụng. Từ đó, khiến nhiều người ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc thậm chí mất ngủ và hay táo bón hoặc ỉa chảy do viêm dạ dày ruột, viêm tụy, sa trực tràng... Bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống cân đối và hợp lý. Thành phần thức ăn trong bữa phải có đủ các chất: đạm, đường, mỡ, phải có chất xơ để chống táo bón. Hạn chế dùng các chất kích thích như chua, cay, dấm, ớt, hạn chế rượu bia và các nước có ga. 4. Bệnh hệ tiết niệu Nhân viên văn phòng ngồi nhiều nước tiểu lắng đọng do ít vận động. Vì thế, viêm nhiêm đường tiết niệu sinh dục hoặc sỏi đường tiết niệu ở nhân viên văn phòng là bệnh hay gặp. Trong khi đó, viêm nhiễm là tiền đề của việc sinh sỏi. Vì thế để phòng bệnh, cần thường xuyên vệ sinh đường tiết niệu sinh dục, uống nhiều nước, chọn môn thể dục thích hợp để luyện tập thường xuyên. Khi có viêm nhiễm hoặc có sỏi thì phải đến bác sĩ chuyên khoa để chọn phương pháp điều trị thích hợp. 5. Bệnh về mắt Ngồi lâu trước màn hình vi tính dễ mỏi mắt, dẫn tới khô mắt, chảy nước mắt. Trong văn phòng đèn quá sáng gây chói mắt, ngược lại đèn không đủ ánh sáng gây giảm thị lực nhanh chóng Khi mỏi mắt hoặc khô mắt thì bạn nên nhắm mắt thư giãn tại chỗ 10-25 phút, nhỏ thuốc khi bị khô mắt hoặc nước mắt nhân tạo. Ngoài ra, cần ngồi đúng tư thế và mắt luôn cách màn hình 50cm. Phương Trang
 15. 5 không khi ăn gừng Rất nhiều bạn nữ có bí quyết “Mùa hè ăn gừng thì không cần đi gặp bác sĩ”. Song vẫn cần chú ý về cách sử dụng và những cấm kỵ. “Mùa đông ăn cà rốt, mùa hè ăn gừng thì không cần đi gặp bác sĩ”, bởi vì trong gừng có chứa các tinh dầu có tính dầu (essential oils) như Gingerol, Zingiberene, Phellandrene, Genarial và Aromatic; ngoài ra, còn có Gingerol, serin, cellulose…. Vì thế, gừng trong những ngày thời tiết nóng nhẹ có thể bài tiết mồ hôi để hạ nhiệt độ, nâng cao tinh thần, sự hưng phấn; có thể làm giảm các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, trướng bụng, đau bụng…; Mùa hè trời nóng sự phân tiết dịch vị giảm nên có thể ảnh hưởng đến nhu cầu ăn uống, nếu trong bữa ăn dùng thêm vài lát gừng tươi sẽ thúc đẩy sự thèm ăn; gừng tươi cũng có tác dụng giảm đau đối với những người bị đau dạ dầy, nếu viêm dạ dày hay ruột non sinh ra một số triệu chứng khó chịu như đau bụng, buồn nôn, thiếu axit, cảm giác đói bụng thì lấy 50gram gừng tươi đun nước uống sẽ nhanh chóng làm giảm các triệu chứng trên. Gừng tươi còn có thể có tác dụng của các chất kháng khuẩn, đặc biệt có hiệu quả rõ rệt đối với khuẩn Salmonella. Gừng tươi còn có tác dụng diệt được các vị khuẩn bệnh trong khoang miệng và trong ruột, dùng nước gừng tươi ngậm súc miệng để trị hôi miệng, viêm nha chu, hiệu quả rất rõ rệt. Song, gừng tuy có tác dụng dược lý các bạn vẫn nên chú ý một số điều cấm kỵ và đặc biệt là 5 điều “Không” dưới đây: 1. Không nên gọt vỏ Có những người khi ăn gừng đều gọt bỏ vỏ đi, như thế sẽ không phát huy hết được công hiệu toàn diện của gừng. Bình thường, gừng tươi chỉ cần rửa sạch là có thể thái lát dùng. 2. Không nên ăn gừng trong thời gian dài Nếu mắc một trong số những bệnh sau đây: âm hư hỏa vượng, nhiệt trong, mắc các bệnh mụn nhọt, viêm phổi, phù thũng phổi, hạch phổi, viêm dạ dày, viêm gan, viêm thận, bệnh tiểu đường… thì không được ăn gừng thường xuyên trong thời gian dài. 3. Không được dùng cho những người bị trúng nắng Nước gừng tươi đường đỏ chỉ thích hợp với những người phong hàn cảm mạo, hoặc vị hàn phát nhiệt sau khi dầm mưa, không được dùng cho những người bị cảm mạo thử nhiệt hoặc cảm mạo phong nhiệt, càng không được dùng cho những người bị trúng nắng. Uống nước ép gừng tươi có thể trị buồn nôn do bị lạnh gây ra, còn buồn nôn do những nguyên nhân khác không nên sử dụng. 4. Không nên ăn gừng tươi đã bị dập Gừng tươi đã bị dập dễ sinh ra một loại chất độc cực mạnh, nó có thể làm biến tính, hoại tử tế bào gan, từ đó dẫn đến bệnh ung thư gan, ung thư thực quản. 5. Không nên ăn nhiều Mùa hè thời tiết nóng, cơ thể dễ bị khô miệng, khát nước, họng đau, mồ hôi nhiều, gừng tươi có tính ôn, thuộc loại thức ăn có tính nhiệt, nên không nên ăn nhiều. Trang Vương Theo CNTV
 16. Những lưu ý đặc biệt khi ăn gừng Tiêu thụ quá nhiều gừng có thể đe dọa sức khỏe của bạn. Vì vậy, đừng bỏ qua những lưu ý dưới đây khi ăn gừng. Gừng là một trong các loại thực phẩm được dùng để làm gia vị cho nhiều món ăn. Nó cũng được sử dụng trong y học để điều trị nhiều loại bệnh như khó chịu ở dạ dày, ốm nghén, đau bụng, buồn nôn, nhiễm trùng và các bệnh đường hô hấp... Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều gừng có thể đe dọa sức khỏe của bạn, thậm chí gây ra những rủi ro nhất định. Vì vậy, nếu có ý định dùng gừng để làm thuốc, bạn nên tham khảo tư vấn của bác sĩ. Một số hậu quả khi tiêu thụ quá nhiều gừng - Gặp vấn đề về tiêu hóa: Gừng hiếm khi gây ra các tác dụng phụ nhưng nếu bạn ăn với liều lượng lớn thì sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Theo kết luận của Trung tâm Y tế, Đại học Maryland (Hoa Kỳ), ăn quá nhiều gừng có thể gây ra chứng ợ nóng, tiêu chảy và kích thích miệng. Bạn cũng có thể bị ợ hơi, đau bụng, đầy bụng, buồn nôn và luôn cảm giác có mùi gừng trong miệng. Tiêu thụ nhiều gừng không theo hướng dẫn của bác sĩ lại có thể đe dọa sức khỏe của bạn. Ảnh minh họa Nếu bạn tiêu thụ một lượng lớn gừng tươi, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng bệnh viêm ruột hoặc tắc nghẽn đường ruột. - Ảnh hưởng đến thai nhi: Mặc dù gừng đôi khi được dùng để điều trị tình trạng ốm nghén, nhưng ăn quá nhiều lại có thể gây ra dị tật bẩm sinh và các vấn đề khác, theo Trung tâm Y tế MayoClinic (Mỹ). Tiêu thụ gừng với liều lượng lớn có thể ảnh hưởng đến hormone giới tính của em bé hoặc gây sẩy thai, chảy máu khi manng thai. Vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng gừng nếu đang mang thai. - Nguy cơ chảy máu: Gừng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì vậy nếu bạn có tiền sử rối loạn chảy máu thì bạn nên tránh ăn bổ sung nhiều gừng dù ở bất kì dạng nào. Gừng cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn, nên có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường hay hạ đường huyết. Ăn nhiều gừng có thể làm cho một số nguy cơ bệnh tim nặng hơn. Một số cấm kị khi tiêu thụ gừng 1. Không gọt vỏ Theo Đông y, gừng có tính lạnh giúp tăng khí, chữa bệnh. Tính lạnh của gừng nằm chủ yếu ở vỏ gừng. Vì vậy, nếu bỏ vỏ gừng khi dùng thì tức là đã loại bỏ dược tính của gừng, làm biến đổi cả mùi vị của nó, khiến cho gừng từ tính lạnh biến thành tính nóng. Vì vậy khi sử dụng, bạn nên rửa sạch và để cả vỏ gừng. Theo Đông y, gừng có tính lạnh giúp tăng khí, chữa bệnh. Ảnh minh họa 2. Không ăn gừng tươi đã bị dập, mọc mầm Gừng tươi đã bị dập dễ sinh ra một loại chất độc cực mạnh, có thể làm thay đổi tính chất của gừng, hoại tử tế bào gan và dễ dẫn đến bệnh ung thư gan, ung thư thực quản. Gừng bị nẫu, mọc mầm mặc dù vẫn còn vị cay nhưng cũng nguy hiểm nếu dùng vì nếu chế biến nó có thể sinh ra chất lưu huỳnh, độc tố gây tổn thương cho gan. Khi ăn loại gừng này, dạ dày và ruột hấp thụ được rất ít chất dinh dưỡng, có khi nó còn làm cho tế bào gan nhiễm độc và biến tính, tổn hại tới công năng bài tiết của gan. 3. Không ăn gừng vào buổi tối Gừng có chứa tinh dầu dễ bay hơi, có thể làm tăng tuần hoàn máu. Chất gingerose trong gừng cũng có tác dụng kích thích tiết dịch dạ dày, làm hưng phấn đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa. Từ buổi tối, về đêm, dương khí trong người thu lại, âm khí thịnh phát. Lúc này nếu ăn gừng sẽ khích lệ cho dương khí bốc lên. Do đó, nếu ăn gừng buổi tối sẽ làm ảnh hưởng đến quy luật sinh lí, không tốt cho sức khỏe. Theo Tri thức trẻ
 17. Đẹp da, mượt tóc từ cây cỏ trong vườn nhà Ngải cứu có tác dụng ngăn ngừa các vết chàm, mụn nước nhỏ và một số chứng bệnh viêm da khác, tinh dầu sả cải thiện chất lượng da, cây tầm ma làm khỏe móng sáng da... những loại cây này đều có thể tìm thấy trong vườn nhà. Trên các nẻo đường quê hay trong mỗi khu vườn nhỏ quanh nhà, thật dễ để bạn tìm ra những cây cỏ quen thuộc như sả, ngải cứu, bạc hà, cỏ bút tháp hay cây tầm ma, những loại cây giúp bạn làm đẹp tóc, đẹp da với hương thơm tự nhiên cuốn hút. Ngải cứu - Giúp da mềm mại tự nhiên Trong ngải cứu có một chất gọi là tannin, có tác dụng ngăn ngừa các vết chàm, mụn nước nhỏ và một số chứng bệnh viêm da khác. Ngải cứu còn có tác dụng phân giải chất béo, có thể loại trừ những cặn bã bám trên da, nên nó là chất làm sạch da rất tốt, đặc biệt với những người có da nhờn. Mặt khác, ngải cứu còn có cả tác dụng giữ ẩm, nên cũng có tác dụng rất tốt với những người có da khô. Giã nhuyễn lá ngải cứu tươi đã rửa sạch rồi đắp lên da mặt khoảng 15 phút nhằm kích thích tuần hoàn máu. Ngoài ra, có thể lấy một nhúm lá ngải cứu tươi hoặc khô cho vào nước, đun sôi. Sau đó, dùng nước này để tắm, còn lá dùng để chà xát khắp bề mặt da. Đây là phương pháp giúp tẩy lớp tế bào chết, làm mềm vùng da sần sùi và chai sạn, giúp huyết mạch lưu thông và làm dịu vết thương. Lá bạc hà - Trị mụn hiệu quả Bạc hà được đưa vào rất nhiều loại dược phẩm, mỹ phẩm khác nhau. Trong lá bạc hà có rất nhiều chất tự nhiên như calci, magie, sắt, đồng… và đặc biệt là menthol. Lá bạc hà đặc biệt tốt cho da bị mụn, nhờ tính kháng khuẩn cao, đồng thời lại làm mát da và làm sáng các vùng da bị sậm màu. Đối với da nhờn, thì bạc hà còn có tác dụng làm da bớt bóng nhờn, săn chắc mà lại không bị khô da. Hàng ngày, dùng vài lá bạc hà rửa sạch rồi giã nát lấy nước, dùng bông thấm lên da trong khoảng 30 phút. Hoặc một cách khác là cũng vò nát lá bạc hà rồi đun sôi trong nước, và dùng nước đó để xông mặt. Nếu không dùng lá bạc hà, bạn có thể thay bằng tinh dầu bạc hà, nhỏ 1-2 giọt tinh dầu vào nước để xông hơi, xông mặt, hoặc nước tắm cũng sẽ có tác dụng tốt với các bạn bị mụn ở lưng, vai… Cây tầm ma - Cho mái tóc đẹp Chiết xuất từ cây cỏ tháp bút và cây tầm ma kếp hợp cùng các loại vitamin A, B1, B2, B5, B6, Biotin và kẽm sẽ cho đẹp tóc-khỏe móng-sáng da, đặc biệt giảm nám da. Công thức trị liệu mọc tóc bằng cây tầm ma cũng cực kỳ hiệu quả. Bạn cần chuẩn bị khoảng 3g lá cây tầm ma, hai chén giấm trắng hoặc rượu vang trắng, hai cốc nước và một chút tinh dầu oải hương. Cho tất cả các nguyên liệu vào trong chảo, để cho hơi sôi trên bếp trong hai giờ, sau đó chờ cho hỗn hợp nguội hẳn rồi mới sử dụng. Lá sả - Hỗ trợ làn da hiệu quả Sả là một nguyên liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì nó có rất nhiều lợi ích cho da. Trong lá sả có tinh dầu, thành phần chủ yếu là geraniola và citronelola. Vì vậy, khi ta vò lá sả thấy có một mùi thơm đặc biệt phảng phất. Tinh dầu sả cải thiện chất lượng da như giảm mụn trứng cá và mụn nhọt. Nó cũng có tác dụng làm săn chắc các cơ và các mô trong cơ thể. Nấu nước lá sả để gội đầu sẽ giúp trơn tóc, sạch gầu và tránh bệnh về tóc. Theo Đẹp
 18. Vài động tác giúp bạn giảm mệt mỏi khi phải ngồi lâu bên máy tính Đối với hầu hết nhân viên IT, nhân viên văn phòng hoặc các “anh hùng bàn phím”, ngồi bên máy tính có lẽ là công việc chính mỗi ngày. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng ngồi quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Sau đây là một vài phương pháp luyện tập đơn giản giúp giảm thiểu tác hại của việc ngồi bên bàn máy. 1. Điều chỉnh tư thế ngồi Bạn nên ngồi thẳng lưng, vai duỗi về phía sau và mắt ngang hàng với màn hình máy tính. Nếu lưng ghế của bạn có thể điều chỉnh được, hãy xoay nó nghiêng về phía sau ở một góc lớn hơn 90 độ. Đừng tì cổ tay lên bàn phím hoặc lót chuột vì điều đó sẽ dẫn đến hội chứng ống cổ tay (carpal tunnel syndrome với triệu chứng là đau, yếu cổ tay hoặc mất cảm giác). Giữ 2 chân gập ở phần đầu gối sao cho đầu gối hơi cao hơn hông một chút và đặt 2 bàn chân trên sàn phẳng. 2. Làm những động tác duỗi cơ đơn giản. Ngay cả khi đang ngồi, bạn cũng có thể tập duỗi cánh tay, cẳng chân và cổ. Những động tác này sẽ giúp loại trừ cảm giác tê cứng. - Cổ: để thực hiện bài tập cho cổ, bạn chỉ cần từ từ nghiêng đầu về phía trước/sau và nhìn sang 2 bên. Đừng bao giờ xoay đầu quá nhiều, bạn có thể gặp phải nguy cơ gãy đốt sống. - Vai: xoay vai 10 lần về phía trước và 10 lần về phía sau. - Cổ tay: xoay cổ tay 10 lần xuôi và 10 lần ngược chiều kim đồng hồ. Hãy nhớ làm như vậy mỗi tiếng đồng hồ, bài tập này rất quan trọng cho sức khỏe của những “anh hùng bàn phím”. - Cổ chân: xoay giống cổ tay nhưng là 3 lần theo mỗi hướng. Bài tập này sẽ giúp lưu thông máu và tránh tê chân khi phải ngồi nhiều. - Bụng và mông: co cơ bụng và mông, giữ vài giây sau đó thả ra. Làm như vậy nhiều lần trong ngày, mỗi lần vài phút. - Bắp chân: khi đang ngồi, hãy nhấc bàn chân lên (nhưng vẫn giữ gót chân) trên mặt đất) rồi thả xuống. Làm như vậy liên tục cho đến khi bạn thấy mỏi chân. 10 phút sau lại thực hiện tiếp, và lặp lại quy trình này trong khoảng một giờ. Bài tập này thực sự đơn giản, dễ thực hiện và sẽ đẩy lui hiện tượng tụ máu bắp chân. 3. Đứng lên và đi lại Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ, bạn nên đứng dậy và đi lại quanh phòng một chút. Hỏi han đồng nghiệp, đi đến cửa sổ hoặc lấy một cốc nước – tất cả những việc này sẽ giúp cơ thể tuần hoàn máu và đốt cháy calo tốt hơn. Nếu có thể nghỉ dài, hãy ra khỏi tòa nhà, đi bộ bằng cầu thang thay vì dùng thang máy. Hít thở không khí trong lành cũng giúp đầu óc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. 4. Thư giãn mắt Sau 30 phút làm việc bên máy vi tính, bạn nên rời mắt khỏi màn hình và nhìn xung quanh phòng (tập trung quá lâu vào một chỗ rất có hại cho mắt). Hãy nhìn bất kì thứ gì – bàn làm việc của sếp, đồng hồ, chậu cây hoặc cửa sổ v.v… Động tác đơn giản này giúp thư giãn mắt và giảm đau đầu một cách đáng kể. Một kĩ thuật khác cũng hữu hiệu không kém là xoa 2 bàn tay vào nhau rồi đặt lên 2 mắt. Nếu bạn có thể, hãy sử dụng màn hình LCD – chúng tương đối dễ chịu hơn cho mắt. Đừng ngần ngại nhấn Ctrl + để tăng font chữ khi thấy khó đọc, vì nheo mắt cũng không tốt cho sức khỏe của bạn. 5. Tận dụng thời gian khởi động máy hoặc chờ download để tập thể dục Trong những lúc phải chờ đợi, bạn nên tranh thủ thực hiện các bài tập. Nếu có một không gian đủ riêng tư, hãy thử những bài tập ngắn như hít đất, ép bụng hoặc chạy/nhảy tại chỗ trong vài phút. Thậm chí ngay cả lúc đang nghe điện thoại, bạn cũng có thể tranh thủ duỗi các nhóm cơ. 6. Tập với dụng cụ Nếu bạn có điều kiện, hãy tìm dây đàn hồi ở các cửa hàng thể dục dụng cụ. Chúng khá nhỏ, tiện lợi và có thể đặt ngay cạnh bàn làm việc bất cứ lúc nào. Khi bạn phải đọc tài liệu và không cần đánh máy, hãy tranh thủ tập tay bằng cách kéo dãn sợi dây này. Đây là cách tập nhẹ nhàng để giúp bạn có 2 cánh tay chắc khỏe và đều nhau. 7. Hít thở sâu Hãy dùng tay ép bụng khi hít vào, sau đó thả tay ra khi thở. Đừng quên tận hưởng không khí ngoài trời bất cứ lúc nào bạn có thể. 8. Đặt chai nước trên bàn làm việc Bạn nên tạo cho mình thói quen uống thật nhiều nước trong một ngày làm việc. Đây chính là cách giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và đầu óc luôn tỉnh táo. Kết luận: Hãy nhớ rằng, ngồi nhiều bên máy vi tính không hề tốt cho sức khỏe, nó thậm chí có thể làm chúng ta giảm tuổi thọ. Khi các cơ không được hoạt động, cơ thể tuần hoàn kém đi và bạn sẽ trở nên mệt mỏi, do đó làm giảm hiệu quả công việc. Thậm chí cả những tư thế ngồi lệch lạc cũng có thể gây chấn thương lâu dài cho cơ thể. Đừng ngần ngại thực hiện những bài tập này, đôi khi chỉ 5 phút mỗi ngày cũng sẽ giúp bạn một cách đáng kể. Tất nhiên đó không phải là tất cả. Nếu có điều kiện, bạn hãy tập thể dục thể thao thường xuyên sau giờ làm việc để cơ thể thật khỏe mạnh nhé. Theo Genk
 19. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ 5 giấc mơ "báo hiệu" tăng lương, thăng chức Mơ câu được cá chép vàng là tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Những giấc mơ có thể là điềm báo một sự việc sẽ xảy đến với bạn. Một giấc mộng đẹp chứa đựng những tín hiệu tốt lành cho công việc sẽ khiến bạn hào hứng và sẵn sàng tâm lý để đón nhận tin vui sắp diễn ra. Vậy thế nào là “giấc mộng vàng cho sự nghiệp” của bạn? Mơ đi tắm suối nước nóng, tắm hơi cùng sếp Bạn chớ cho rằng, giấc mơ này mang hơi hướng tình dục. Ngược lại, đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa bạn và sếp khá thân thiết, minh bạch. Chính vì tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng và xem bạn là cốt cán của mình, ông ta có thể chia sẻ với bạn kế hoạch phát triển sắp tới của công ty. Để giữ chân nhân viên ưu tú, sếp sẽ phải tăng lương hoặc thăng chức cho bạn. Đương nhiên, đối phương sẽ không dại gì cất nhắc bạn vào vị trí quá cao, có thể vượt mặt mình. Mơ thấy câu được cá chép to Ngoại trừ giấc mơ câu phải cá chết, cá câu được ở ao tù nước đọng, hoặc câu xong đem bán, hoặc bị người khác cướp mất “chiến lợi phẩm”, mơ câu thấy cá chép to là dấu hiệu đáng mừng cho sự nghiệp của bạn. Sẽ thật may mắn và thú vị nếu bạn mơ thấy một chú cá chép vàng to lớn bị mắc câu, đang quẫy trong làn nước trong xanh. Cá càng to và càng giãy thì càng may mắn. Giấc mơ này báo hiệu, bạn sắp có cơ hội thăng tiến trong công việc. Nói cách khác, mơ thấy cá chép vàng chính là giấc mộng “vượng nghiệp”, công việc của bạn sẽ rất thuận lợi trong một tháng và dường như, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ nằm gọn trong tay bạn một cách dễ dàng. Mơ thấy một mình ngắm mặt trời mọc bên bờ biển Cảnh biển lãng mạn cùng ánh nắng hé rạng sớm mai sẽ khiến giấc mơ của bạn tràn đầy sức sống. Một giấc mộng tuyệt vời như vậy, rõ ràng là điềm báo tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Mơ thấy khung cảnh này chứng tỏ bạn là một người có tinh thần cầu tiến, một tâm hồn rộng mở và là người có trí lớn. Thay đổi vị trí công tác, thay đổi dự án hay từ bỏ vai trò hiện tại sẽ mở ra cơ hội mới cho bạn. Trên cương vị mới, công việc của bạn sẽ rất thuận lợi và khả năng thăng quan tiến chức sẽ gần như chắc chắn. Nếu trong mơ, sau cảnh mặt trời mọc lại thấy mây đen vần vũ và trời đổ mưa, rất có thể, khó khăn thử thách trong công việc sẽ tăng lên gấp bội khi bạn được tăng lương, thăng chức. Cần lưu ý, nếu mơ ngắm mặt trời mọc bên bãi biển với tâm trạng u uất, buồn rầu và cảnh mặt trời mọc không diễn ra trọn vẹn, thành công, khả năng được thăng quan tiến chức và tăng lương dành cho bạn sẽ là không thể. Mơ được người khác giới cứu giúp khi gặp hiểm nguy Giấc mơ này diễn ra với những tình tiết cụ thể như sau: Khi xuất hành, bạn gặp phải hiểm nguy, nhưng may mắn được người khác giới cứu giúp. Có thể bạn nghĩ đó là cơn ác mộng. Nhưng trên thực tế, đây lại là giấc mơ tốt lành. Nó báo hiệu chủ nhân sẽ được quý nhân phù trợ và có cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Nếu bạn làm việc với một tinh thần lạc quan vui vẻ, tâm trí rộng mở và chú ý hơn chuyện thị phi thì cơ hội thăng quan tiến chức gần như nắm trọn trong tay. Mơ đi thang máy ngắm cảnh Giấc mơ ngắm cảnh qua thang máy với tâm trạng vui vẻ khoan khoái là điềm báo tốt lành cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Mơ thấy cảnh này, rất có thể, bạn sắp thăng tiến trong công việc và vượng phát về tài vận. Nếu là viên chức, bạn sắp được tăng lương; nếu là nhân viên kinh doanh, cơ hội có đơn đặt hàng và kí kết hợp đồng sẽ không còn xa xôi. Hoặc nếu bạn đang làm chủ một công ty, doanh nghiệp, đây sẽ là giấc mộng vàng báo hiệu một thương vụ làm ăn với số tiền kếch xù sắp đến với bạn. Lệ Hằng (theo Fenghuang)
 20. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ Cơ chế phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể người Cơ chế phát triển của tế bào ung thư phân chia nhanh hơn tế bào bình thường trong cơ thể người khỏe mạnh, đó chính là điểm yếu để con người tiêu diệt chúng. Mỗi chúng ta đều bắt đầu sự sống từ một tế bào và tế bào đó phân chia thành 2, cho đến nhiều tế bào. Nhiều tế bào kết thành hình mô, nhiều mô kết thành cơ quan Sự phân chia biến 1 tế bào đơn lẻ thành hàng trăm nghìn tỷ tế bào. Đó gọi là "sinh trưởng". Sự phân chia biến 1 tế bào đơn lẻ thành hàng trăm nghìn tỷ tế bào Tuy nhiên, trong hàng trăm ngàn tỷ tế bào, đôi lúc có điều bất ổn, có thể do cấu trúc ADN bị lỗi, mà chúng ta gọi đó là đột biến. Khi đó, các tế bào bị lỗi sẽ phân chia thành nhiều tế bào khác. Sau vài tuần, vài tháng biến đổi, các tế bào lỗi có thể hình thành khối u, dẫn đến có thể gặp vấn đề về đường ruột, tuyến tiền liệt hoặc bàng quang... Hoặc xét nghiệm máu cho thấy bạn có quá nhiều bạch cầu, hoặc lượng enzyme trong gan tăng cao... Khi đó bác sĩ thông báo một tin xấu: đã bị ung thư. Việc điều trị phụ thuộc vào vị trí tế bào ung thư và việc nó đã phát triển đến đâu, nếu u phát triển chậm và chỉ ở một chỗ trên cơ thể, chỉ cần phẫu thuật loại bỏ là xong. Nếu u phát triển nhanh hoặc di căn, bác sĩ sẽ đề nghị cho xạ trị hoặc phẫu thuật kèm theo xạ trị. Nếu tế bào ung thư đã lan rộng và có thể hiện diện ở khắp mọi nơi như ung thư máu, bác sĩ sẽ khuyên nên sử dụng hóa trị hoặc phương pháp kết hợp giữa hóa trị và xạ trị. Khi điều trị hóa trị, các tế bào khỏe mạnh khác cũng bị ảnh hưởng. Khi điều trị bằng hóa trị hoặc trị xạ, nó sẽ tiêu diệt tất cả các tế bào, dù là tế bào ung thư hay tế bào khỏe mạnh. Tế bào càng phân chia thường xuyên, khả năng thuốc tiêu diệt tế bào càng cao. Do đó, tác dụng phụ không mong muốn của việc điều trị hóa trị xạ ung thư chính là những triệu chứng như rụng tóc, nổi mẩn ngứa, buồn nôn, mệt mỏi... Suy cho cùng, tất cả cũng là sự sinh trưởng, tế bào ung thư phân chia nhanh hơn tế bào tự nhiên, nhưng khi sử dụng thuốc hóa trị, chúng ta lợi dụng tính hung hăng của các tế bào ung thư, biến điểm mạnh thành điểm yếu của chúng. HL (Theo kienthuc.net)
 21. Các dấu hiệu sớm ung thư thường bị bỏ qua Sụt cân không rõ lý do, đầy hơi, nuốt khó hay biến đổi tuyến vú... là những triệu chứng cần được quan tâm bởi đây có thể là biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư. Nhiều phụ nữ trẻ tuổi có xu hướng bỏ qua các triệu chứng vì cho rằng ung thư là bệnh của người lớn tuổi. Đây quan niệm sai lầm bởi ngày nay quá nhiều người trẻ vẫn mắc bệnh. 1.Sụt cân không rõ lý do Không ít chị em vui mừng khi giảm được cân mà không biết có thể là mối nguy. Nếu không ăn kiêng mà sụt cân nhanh (5kg một tháng) thì có thể do các bệnh lý cường tuyến giáp, đái tháo đường, lao phổi và có cả ung thư. Khi thấy giảm cân bất thường, chị em nên thực hiện một số xét nghiệm để kiểm tra tuyến giáp và đôi khi cần phải chụp CT scan kiểm tra nhiều cơ quan, bộ phận khác nhau để xác định nguyên nhân. 2.Đầy hơi Đây là triệu chứng phổ biến nhiều phụ nữ thường gặp. Hiện tượng này có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, bởi các triệu chứng khác của ung thư buồng trứng bao gồm đau bụng, đau vùng chậu, cảm giác mau no ngay cả khi không ăn nhiều. Nếu đầy hơi xảy ra gần như mỗi ngày và kéo dài hơn một vài tuần, nên tham khảo ngay ý kiến bác sĩ. 3.Biến đổi tuyến vú Hầu hết phụ nữ đều có thể nhận biết được các u cục trong vú, song u cục không phải là triệu chứng duy nhất của ung thư. Nếu da trên vú đỏ và dày lên có thể là dấu hiệu của ung thư vú xâm lấn nhưng hiếm gặp còn gọi là ung thư vú thể viêm. Tương tự, nếu nhìn thấy sự thay đổi của núm vú, hoặc nếu nhận thấy đầu vú có tiết dịch (nhưng không đang cho con bú), thì hãy đi khám bệnh ngay. Nếu núm vú đang bình thường bỗng thụt vào trong, thì đó không phải là một dấu hiệu tốt và đáng quan tâm. Người bệnh khi ấy nên kiểm tra vú, chụp nhũ ảnh, siêu âm tuyến vú, chụp MRI, và có thể cần phải làm sinh thiết. 4.Rong kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt Phụ nữ tiền mãn kinh có xu hướng bỏ qua các giai đoạn xuất huyết âm đạo vì thường nhầm lẫn và nghĩ là do kinh nguyệt. Giữa các chu kỳ kinh hoặc khi bị xuất huyết thường xuyên thì nên đi kiểm tra vì đó có thể là triệu chứng của ung thư nội mạc tử cung, xuất huyết tiêu hóa, cũng có thể ung thư ruột. Ung thư nội mạc tử cung phổ biến trong sản khoa. Ít nhất 70% bệnh nhân có xuất huyết âm đạo bất thường như là một dấu hiệu sớm. Bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử cẩn thận, tùy thuộc vào thời gian ra huyết âm đạo cùng những triệu chứng đi kèm khác. Có thể cần phải chỉ định siêu âm hoặc sinh thiết. 5.Thay đổi của da Nếu đột nhiên xuất huyết nhiều trên da hoặc da đóng vảy quá mức thì nên đi kiểm tra. Thật khó để ấn định bao lâu thì phải đi bác sĩ kiểm tra nếu đã quan sát thấy có sự thay đổi ở da, tuy nhiên hầu hết các chuyên gia đều khuyên không nên để lâu hơn vài tuần. 6.Nuốt khó Gặp khó khăn khi nuốt, tìm cách thay đổi chế độ ăn uống, chuyển sang ăn súp hoặc thức ăn lỏng như cháo nhưng vẫn còn hiện tượng khó nuốt thì nên đến bác sĩ để làm xét nghiệm, nội soi tiêu hóa, bởi đây có thể là dấu hiệu của ung thư. Vị trí ung thư thường thấy từ chứng nuốt nghẹn ở ống tiêu hóa thường là thực quản. 7.Chảy máu ở những vị trí bất thường Nếu thấy có máu trong nước tiểu hoặc phân, đừng vội nghĩ mình đã bị trĩ bởi đó có thể là dấu hiệu của ung thư đại tràng. Chính vì thế, khi thấy máu trong bồn cầu, có thể là từ âm đạo nhưng không trong kỳ kinh thì nên kiểm tra ung thư bàng quang hoặc ung thư thận. Ho ra máu cũng nên được đánh giá cẩn thận. Một lần chảy máu bất thường thì không thể xác định được bất cứ điều gì, nhưng nếu nó xảy ra nhiều hơn một lần thì hãy đi khám bệnh. 8.Đau bụng lâm râm và trầm cảm Bất kỳ phụ nữ nào có những cơn đau ở bụng và trầm cảm đều cần được kiểm tra. Một số nhà nghiên cứu đã tìm thấy có sự liên quan giữa trầm cảm và ung thư tuyến tụy, nhưng đó là một mối liên quan chưa được hiểu biết rõ rệt. 9.Khó tiêu Phụ nữ có thai có thể bị khó tiêu khi tăng cân, nhưng khó tiêu không có lý do rõ ràng thì chính là một dấu hiệu báo động. Đó có thể là chứng sớm của ung thư thực quản, dạ dày, hoặc ung thư vùng hầu họng. 10.Thay đổi ở miệng Những người hút thuốc nên được cảnh báo khi thấy bất kỳ mảng trắng nào bên trong miệng hoặc đốm trắng trên lưỡi. Cả hai điều đó có thể là chỉ điểm của một tình trạng tiền ung thư được gọi là bạch sản (leukoplakia), có thể tiến triển thành ung thư miệng. 11.Chứng đau Khi già đi, người ta thường có khuynh hướng phàn nàn nhiều hơn về các tình trạng đau nhức khác nhau. Đau đớn mơ hồ cũng có thể là triệu chứng sớm của một số bệnh ung thư, mặc dù các than phiền đau đớn nhất thường lại không phải do những ung thư khởi phát sớm. Đau kéo dài và không giải thích được thì nên đi kiểm tra thật kỹ lưỡng. 12.Thay đổi ở các hạch bạch huyết Nếu thấy sưng hoặc có khối u ở các hạch bạch huyết dưới nách hay ở cổ hoặc ở bất cứ nơi nào khác, cần phải chú ý cẩn thận. Phát hiện một hạch bạch huyết lớn dần và kéo dài hơn một tháng thì nên đi khám bệnh. 13.Sốt Sốt không do cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác và sốt kéo dài thì có thể nghĩ đến ung thư. Sốt thường xảy ra sau khi ung thư đã lan từ vị trí gốc của nó. Sốt thường là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu hoặc lymphoma. 14.Mệt mỏi Mệt mỏi là một triệu chứng mơ hồ có thể chỉ dẫn đến ung thư hoặc do một loạt vấn đề khác. Mệt mỏi thường xảy ra khi ung thư đã tiến triển, nhưng cũng có thể xuất hiện sớm hơn trong một số bệnh ung thư khác như bệnh bạch cầu, ung thư đại tràng hoặc dạ dày. 15.Ho kéo dài Ho có thể do cảm lạnh, cúm, dị ứng, cũng có thể tác dụng phụ của thuốc. Nếu ho kéo dài, lâu hơn 3 hoặc 4 tuần thì không nên bỏ qua. Bác sĩ cần hỏi bệnh sử cẩn thận, kiểm tra họng, kiểm tra chức năng hô hấp, chụp X-quang phổi, đặc biệt khi bệnh nhân là một người hút thuốc lá. Bác sĩ Đồng Ngọc Khanh Giám đốc Y khoa Bệnh viện Fortis Hoàn Mỹ Sài Gòn
 22. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================= 10 dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo bạn đang bị bệnh Bàn chân còn được biết đên là ”bộ não thứ hai” của con người. Do đó, bảo vệ đôi bàn chân cũng chính là bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn. Bàn chân còn được biết đên là”bộ não thứ hai” của con người. Do đó, bảo vệ đôi bàn chân cũng chính là bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn. 1. Chân thường xuyên bị chuột rút Chân bị chuột rút xảy ra khi căng cơ đột ngột hoặc cơ thể bị mất nước. Nếu bạn thường xuyên bị chuột rút, hãy bổ sung nhiều thực phẩm chứa magie, canxi, kali cho cơ thể. Giải pháp: Cách giảm đau cho bạn là uốn cong bàn chân, xoa bóp vùng chân bị đau. Ngoài ra bạn cũng có thể chườm khăn lạnh vào vùng bị chuột rút hoặc uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ. 2. Chân và các ngón chân nhợt nhạt Đây là biểu hiện của bệnh tuần hoàn máu kém gây ra. Lượng máu cung cấp cho chân không đủ khiến chân dễ bị tê. Biểu hiện như khi bạn đang ngồi rồi đứng dậy, chân sẽ chuyển sang màu nhợt nhạt, hoặc đột nhiên đứng bật dậy, bạn sẽ thấy đầu ngón chân chuyển sang màu trắng nhợt, tê buốt. Giải pháp: Cải thiện tuần hoàn máu bằng cách tập luyện hoặc chế độ ăn uống. Ảnh minh họa 3. Ngón chân hơi lõm, có vết lõm hình thìa Đây là biểu hiện của bệnh thiếu máu. Do không đủ huyết sắc tố (một loại protein giàu chất sắt tồn tại trong tế bào máu để vận chuyển oxy) gây ra. Xuất huyết trong cơ thể (như loét) hoặc kinh nguyệt bất thường nghiêm trọng cũng dẫn tới tình trạng thiếu máu. Khi thiếu máu, móng chân cũng sẽ có tình trạng tương tự; Màu sắc móng trở nên nhạt đi. Hơn nữa móng còn dễ gãy, chân luôn cảm thấy lạnh. Mệt mỏi là triệu chứng đầu tiên của bệnh thiếu máu, các triệu chứng khác bao gồm khó thở khi đứng lên, chóng mặt hoặc đau đầu. Giải pháp: Có thể chẩn đoán bệnh thiếu máu bằng cách xét nghiệm máu. 4. Chân đau lâu không khỏi Đây là biểu hiện chủ yếu của bệnh tiểu đường. Nồng độ đường trong máu tăng cao có thể gây tổn thương thần kinh cho đôi chân, biểu hiện là các vết trầy xước. vết cắt hoặc bị dị ứng do áp lực hoặc do mát xoa không cẩn thận gây ra. Biểu hiện khác của bệnh tiểu đường thường là hay khát nước, đi tiểu nhiều lần, dễ mệt mỏi, mờ mắt, dễ đói hặc sút cân. Giải pháp: Lập tức điều trị những chỗ viêm loét và kiểm tra bệnh tiểu đường. 5. Bàn chân lạnh Chân lạnh toát có thể do thiếu máu, chức năng tuyến giáp hoạt động thiếu hiệu quả, bởi tuyến giáp có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể và sự trao đổi chất. Ngoài ra, tuần hoàn máu trong cơ thể kém cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này. Giải pháp: Thường xuyên ngâm chân nước ấm, giữ ấm cho chân về mùa đông. 6. Móng chân dày và vàng ố Móng chân vàng cảnh báo sự hoạt động kém hiệu quả của hệ thống miễn dịch trong cơ thể hoặc do bạn sử dụng quá nhiều sơn móng chân khiến móng chân bị tổn thương. Giải pháp: Khi gặp hiện tượng này bạn nên dừng sơn móng chân (nếu bạn đang làm như vậy) hoặc đi khám bác sĩ để được thăm khám cụ thể. Ảnh minh họa 7. Ngón chân cái to bất thường Có thể là bệnh gút, đây là một kiểu viêm khớp, thường do thừa axit uric gây ra. Axit uric thường được tìm thấy ở một số bộ phận trong cơ thể khi nhiệt độ cơ thể khá thấp. Giải pháp: Hãy chú ý hơn về khẩu phần ăn của mình và hỏi ý kiến bác sĩ khi thấy ngón chân quá đau. 8. Tê chân Mất cảm giác hay thấy như bị châm chích nơi bàn chân là cách cơ thể báo động cho bạn biết đó là triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại vi hay hệ thần kinh ngoại vi đã bị tổn thương. Có nhiều nguyên nhân, nhưng bệnh tiểu đường, lạm dụng rượu hoặc liệu pháp xạ trị (chữa ung thư) là thủ phạm chính dẫn đến căn bệnh này. Giải pháp: Khuyến cáo tốt nhất dành cho mọi người là nên nhanh chóng tìm gặp bác sĩ để xác định rõ nguyên nhân... 9. Đau khớp chân Viêm khớp dạng thấp là một kiểu tổn thương khớp mà các khớp nhỏ như khớp ngón chân và khớp ngón tay cảm thấy đau, khi đau thường kèm sưng và cứng, hơn nữa cơn đau là đối xứng. Viêm khớp dạng thấp thường gặp ở phụ nữ, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao gấp 4 lần so với nam giới. Giải pháp: Cần kiểm tra toàn diện để xác định nguyên nhân đau khớp. Có rất nhiều thuốc và cách điều tri bệnh viêm khớp. 10. Chân đau khó đi bộ Nguyên nhân phổ biến nhất của hiện tượng này là xương thiếu dưỡng chất, vitamin D và canxi. Giải pháp: Tập luyện thường xuyên và ăn uống đủ chất. Song Vũ
 23. Chuối – ‘Siêu thực phẩm’ với sức khỏe Lọai trái cây vùng nhiệt đới này không chỉ ngon miệng mà còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bạn đừng quên chuối vào khẩu phần ăn mỗi ngày nhé, bởi vì: 1. Chuối tốt cho người bị huyết áp cao: Chuối rất giàu kali. Nếu bạn bị mắc huyết áp cao và không muốn phải uống thuốc, thì ăn 2 quả chuối mỗi ngày sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn. Chuối chín có chứa một chất hóa học tự nhiên có thể ngăn ngừa nhiều dạng ung thư. 2. Ngừa ung thư: Theo một nghiên cứu từ trường đại học Tokyo, chuối chín có chứa một chất hóa học tự nhiên có thể ngăn ngừa nhiều dạng ung thư. 3. Giảm stress: Theo nhiều nghiên cứu đã đưa ra, chuối chứa một chất đặc biệt giúp đem lại cảm giác thư giãn và “đánh bay” stress. 4. Nhiều chất dinh dưỡng: Chuối có hương vị thơm ngon và chất ngọt tự nhiên, rất tốt cho những cô nàng hảo ngọt nhưng sợ bị tăng cân. 5. Chứa vitamin B6: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng phụ nữ nên nạp đủ 1,3 miligam pyroxidine (Vitamin B6) mỗi ngày để giúp các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Nhưng hầu hết nguồn B6 đều đến từ protein động vật, do vậy chuối là thực phẩm rất thân thiện với những cô nàng ăn chay. Chuối là loại quả chữa táo bón vô cùng nhạy và lành 6. Giúp dễ tiêu hóa: Chuối là loại quả chữa táo bón vô cùng nhạy và lành, ngoài ra còn là “trợ thủ” đắc lực cho những ai hay bị nôn, tiêu chảy. 7. Không thể thiếu với những ai yêu thể thao: Trước khi chạy bộ hoặc tập thể thao, bạn nên ăn chuối bởi chuối có chứa nhiều kali giúp bạn tránh bị chuột rút cơ bắp. Lê Lê Theo Frity
 24. Làm thế nào để có sức khỏe tốt trước ngày thi? Tại sao càng gần đến các kỳ thi quan trọng, học sinh thường gặp các vấn đề sức khỏe, dễ bị cảm cúm, đau họng, nhức đầu, mệt mỏi hay buồn ngủ, hoặc mất ngủ, học bài lâu thuộc mà lại mau quên? Thí sinh trao đổi bài thi sau khi thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 - Ảnh: TTO Những điều này sẽ làm giảm thành tích học tập và thi cử của các bạn. Các bạn cũng hay thắc mắc món ăn nào giúp bổ não để học giỏi. Làm sao khắc phục các vấn đề sức khỏe và biết cách ăn uống để học, thi tốt? Tại sao dễ mắc bệnh và hay mệt mỏi? Sức đề kháng sẽ giảm và cơ thể dễ mệt mỏi khi chế độ ăn uống không đầy đủ chất, đặc biệt là thiếu chất đạm, thiếu các vitamin và khoáng chất như vitamin C, A, E, các chất sắt, kẽm... Thức quá khuya và ít vận động cũng sẽ làm giảm sức đề kháng và mau mệt mỏi. Sử dụng quạt máy hoặc máy lạnh quá mức cần thiết. Sự thay đổi nhiệt độ quá lớn giữa bên trong phòng lạnh và bên ngoài làm cơ thể khó thích nghi kịp thời nên dễ nhiễm lạnh, luồng gió từ quạt máy thổi trực tiếp liên tục vào người sẽ làm khô mũi họng nên dễ gây viêm. Cách khắc phục - Hãy ăn thường xuyên, điều độ, không bỏ bữa và đa dạng các loại thực phẩm: nên ăn ba bữa chính và vài bữa phụ mỗi ngày với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Ăn khoảng 250g thịt hoặc cá mỗi ngày (có thể thay đổi với tôm, cua, trứng, đậu hũ...); uống 2-3 ly sữa/ngày. Ăn nhiều rau và trái cây tươi: khoảng 300g rau và ít nhất 2-3 phần trái cây mỗi ngày (1 phần tương đương 1 trái chuối hoặc 1 trái cam cỡ vừa...). Uống đủ nước liên tục suốt cả ngày (khoảng 1,5-2 lít nước/ ngày). Ngủ đủ giấc (khoảng 6-8 tiếng mỗi đêm), không thức quá khuya. Ngoài ra, cần tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giữa các giờ học để đi bộ, tập vài động tác thể dục sẽ giúp thư giãn, chống mệt mỏi. Nếu sử dụng máy lạnh cần điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức “tránh nóng” hơn là quá lạnh. Quạt máy nên xoay đều giúp thoáng khí hơn là quạt trực tiếp liên tục vào người. Chế độ ăn giúp tăng cường trí nhớ Chế độ ăn rất cần thiết để não hoạt động tốt và có trí nhớ sắc bén. Não cần có chất béo omega-3 từ cá (cá thu, cá hồi, cá trích, cá ngừ...) để tạo màng tế bào thần kinh. Do đó, các bạn nên ăn ít nhất ba bữa cá mỗi tuần. Phospholipid có trong lòng đỏ trứng cũng rất cần thiết cho hoạt động của não bộ. Có thể ăn 1-3 trứng mỗi tuần. Chất đạm từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu nành sẽ tạo chất dẫn truyền thần kinh, là “cầu nối” giữa các tế bào thần kinh nên rất cần thiết. Chế độ ăn chỉ toàn tinh bột mà thiếu đạm sẽ dễ buồn ngủ và kém năng động. Do đó, nếu ăn khoai thì nên kèm thêm trứng, ăn xôi phải có đậu, ăn bánh mì phải kèm thịt hoặc cá… Iốt và chất sắt rất cần thiết cho bộ não. Thiếu iốt thì các bạn sẽ thụ động, dẫn đến trì trệ, kém sáng tạo, giảm tiếp thu. Nên sử dụng muối iốt hằng ngày trong ăn uống (nhưng không ăn mặn) để nhận đủ iốt cho cơ thể. Sắt là chất cần thiết để tạo máu. Thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu làm não không được cung cấp đủ oxy nên học kém tập trung, dễ buồn ngủ trong giờ học, học khó nhớ và mau quên. Chất sắt có nhiều trong gan, thịt, cá, trứng hoặc rau xanh và các loại đậu. Chất sắt từ nguồn thức ăn động vật sẽ hấp thu tốt hơn từ nguồn thực vật. Trái cây tươi giàu vitamin C như cam, bưởi, táo, đu đủ chín… sẽ giúp hấp thu tốt chất sắt. Bên cạnh chế độ ăn, cần sắp xếp thời gian học phù hợp. Khi làm việc quá mức thì khả năng ghi nhớ những điều mới sẽ bị hạn chế. Do đó, nếu thức quá khuya để học bài thì sẽ khó nhớ vì thời điểm cuối ngày là lúc não cần được nghỉ ngơi để các tế bào của cơ thể, kể cả tế bào não được điều chỉnh. Giờ học tốt nhất là lúc sáng sớm, sau một giấc ngủ sâu. Thường xuyên vận động, tập hít thở sâu để tăng cường dưỡng chất và oxy lên não sẽ giúp học tốt. Ngoài ra, ôn tập thường xuyên là cách giúp củng cố trí nhớ rất hiệu quả. Tại sao bị hoa mắt, mệt mỏi vào cuối buổi học? Vào những tiết cuối của buổi học hoặc cuối giờ thi, các bạn có cảm giác hoa mắt, mệt mỏi là do bữa ăn trước đó quá sơ sài nên không đủ cung cấp năng lượng cho não hoạt động. Khi bị đói, mức đường trong máu giảm xuống làm giảm khả năng tập trung và hoạt động thể lực. Nếu kéo dài tình trạng này sẽ bị hoa mắt, bủn rủn chân tay, vã mồ hôi, có khi ngất xỉu, lạnh tay chân. Trong trường hợp này, hãy nhanh chóng uống một hộp sữa tươi có đường, hoặc ly nước đường, ngậm một hai viên kẹo, ăn vài cái bánh quy hoặc trái chuối. Sau đó phải ăn thêm cơm, bánh mì, hủ tiếu để phòng tránh tiếp tục hạ đường huyết. Cách đề phòng hạ đường huyết tốt nhất là không được bỏ bữa và ăn phải đủ no với đầy đủ các nhóm thực phẩm. Để tránh mỏi mắt khi học lâu, bạn cần xem nơi học có đủ sáng không. Ánh sáng chói (đọc ngoài trời hoặc trên giấy bóng láng) hoặc ánh sáng tù mù cũng đều không tốt cho mắt. Khoảng cách giữa mắt và màn hình vi tính hoặc trang sách không quá gần. Hãy cho mắt nghỉ ngơi: mỗi 20 phút hãy phóng tầm mắt ra xa ít nhất 6m trong 20 giây. Thỉnh thoảng nên làm dịu mắt bằng cách xoa nóng hai lòng bàn tay và áp lên mắt. Làm vài lần như vậy mắt sẽ đỡ mỏi. Nên ăn thực phẩm bổ cho mắt: các loại rau và trái cây có màu xanh đậm hoặc vàng cam đậm (cà rốt, ớt ngọt, bông cải xanh, rau muống, rau dền, mồng tơi, rau lang, cải thìa, bí đỏ…). Các loại rau trái này chứa nhiều beta-caroten cần thiết cho sức khỏe của mắt. Thực phẩm giàu omega-3 như các loại cá béo cũng rất tốt cho mắt. Tránh bị đau dạ dày trong mùa thi Ăn uống thất thường và không điều độ sẽ dẫn đến bệnh đau dạ dày. Một số bạn mặc dù vẫn ăn đều nhưng lại ăn trong tình trạng căng thẳng nên thường nhai không kỹ và không thư giãn khi ăn làm dịch vị không tiết ra đầy đủ để tiêu hóa thức ăn cũng dẫn đến đau dạ dày. Càng học căng thẳng thì càng đau và ngược lại, càng đau lại càng căng thẳng tạo nên một vòng luẩn quẩn khó thoát nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập của các bạn. Để khắc phục tình trạng này nên chia nhỏ bữa ăn (ăn ít và ăn nhiều lần) với nguyên tắc “không để quá đói, không ăn quá no”. Nên thư giãn khi ăn, ăn chậm nhai kỹ. Lúc nào cũng mang theo các loại thức ăn phụ như sữa tươi, lát bánh mì, vài cái bánh quy... Ăn không được (do không có thời gian hoặc căng thẳng quá mức) thì làm sao? Nếu lịch học của các bạn quá kín, không có đủ thời gian để ăn đúng bữa hoặc ăn uống rất qua loa thì nên mang theo các loại thức ăn cho bữa phụ: sữa tươi, sữa chua, bánh mì, khoai lang… Nếu vì quá căng thẳng mà ăn không ngon thì nên tăng cường các bữa phụ mà mình yêu thích: ly sữa, yaourt, bánh flan, chén chè đậu (đừng quá ngọt), trái cây… Ngủ bao nhiêu là đủ? Ở tuổi các bạn, giấc ngủ dài khoảng 6-8 tiếng là đủ. Tuy nhiên, chất lượng của giấc ngủ sẽ quan trọng hơn nhiều. Giấc ngủ dài nhưng chập chờn sẽ không làm cho cơ thể khỏe khoắn bằng giấc ngủ ngắn nhưng đủ sâu. Khi quá mệt mỏi, hãy chợp mắt vài phút. Nếu quá buồn ngủ thì hãy ngủ ngay dù chỉ vài giờ (giấc ngủ sâu dù ngắn cũng vẫn tốt hơn giấc ngủ dài nhưng chập chờn). Các bạn sẽ khỏe ngay sau khi được ngủ sâu. Việc lạm dụng trà, cà phê để thức khuya học bài khiến hệ thần kinh bị kích thích thức tỉnh liên tục nhưng trong tình trạng “trơ” nên dù không buồn ngủ nhưng không đủ sáng suốt để ghi nhớ bài. Đến lúc muốn ngủ thì mắt lại mở trao tráo không cách chi ngủ được. Hậu quả là sáng hôm sau người cứ rũ rượi cả ra mà bài đã học hôm qua cũng không nhớ được. Tóm lại, để có sức khỏe tốt, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới, các bạn nên nhớ: - Ăn uống điều độ, bữa ăn nên có các dưỡng chất đã nêu. Ăn nhiều trái cây giàu vitamin để tăng sức đề kháng. Uống nhiều nước để làm mát cơ thể. - Ngủ đủ giấc. - Hít thở sâu sẽ giúp tăng oxy lên não và giảm căng thẳng, hồi hộp do lo âu. - Thường xuyên vận động để tăng tuần hoàn máu lên não, giảm mỏi các cơ, giúp xương chắc khỏe và đây cũng là cách thư giãn hết sức hữu hiệu. TS.BS TRẦN THỊ MINH HẠNH (Phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM)
 25. Những món ngon sĩ tử nên ăn trước giờ thi Cá, nước cốt gà, cháo cua nấu bí đỏ... là những món ăn sĩ tử nên "dung nạp" trước buổi thi để có được trí não tỉnh táo, khả năng tập trung tốt mà không bị "nặng bụng". Giai đoạn "nước rút" trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nhiều bạn học sinh "cày ngày đêm" để ôn luyện, khiến bộ não trở nên mệt mỏi. Điều đó cùng với tâm lý lo lắng khiến sĩ tử khó hoàn thành tốt bài thi đúng như năng lực. Dưới đây là một số món ăn giúp "tẩm bổ" trí não cho sĩ từ trước buổi thi. Hương vị thơm ngon của nó còn có thể "kích" tinh thần của các bạn học sinh tốt hơn. 1. Cháo cua nấu bí đỏ Bí đỏ là thực phẩm giàu chất tryptophan giúp cấu thành protein mà tế bào thần kinh dùng để tổng hợp seretonin - dưỡng chất giúp điều tiết chỉ số cảm xúc, giúp trí não tỉnh táo và nhớ lâu. Cha mẹ có thể cho con ăn các món từ bí đỏ như chè, canh, cháo... để đạt được tác dụng trên. Song, trước khi vào phòng thi, các bạn học sinh nên tránh những món nhiều đường, nên ăn món nhẹ nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng và thơm ngon. Vì vậy, cháo cua nấu bí đỏ sẽ là một gợi ý hấp dẫn đối với những bạn trẻ không dị ứng loại hải sản này. 2. Cá lóc xào đậu Hà Lan Hàm lượng dinh dưỡng trong cá lóc rất phong phú, cung cấp hàm lượng protein rất cao cho hoạt động trí não. Dầu vừng dùng để xào món này chứa nhiều chất béo, protein, canxi cùng lecithun, có tác dụng tăng cường trí nhớ, chống lão hóa. Đậu Hà Lan giàu vitamin C, sắt giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp oxy cho não, khiến não chống lại căng thẳng, mệt mỏi. Cá lóc xào đậu Hà Lan. 3. Cá thu hấp trứng Cá thu nói riêng và các loại cá biển nói chung rất giàu protein và canxi, tốt cho nhu cầu hoạt động của não bộ. Dưỡng chất trong thực phẩm này còn giúp phục hồi sức khỏe trí não của sĩ tử sau những đêm thức khuya học bài. Nhờ đó, tế bào thần kinh được kích thích hoạt động. Trứng gà cũng rất giàu protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt, kẽm, các vitamin cùng lecithin, giúp trí não hoạt động hiệu quả, giảm bớt mệt mỏi và ghi nhớ lâu. Sự cộng hưởng của 2 nguyên liệu này sẽ tạo nên món ngon giàu dinh dưỡng cho các bạn học sinh. Cá thu hấp trứng. 4. Nước cốt gà So với các loại thịt đỏ, thịt gà có đủ các acid amin cần thiết ở tỷ lệ cân đối hơn. Canh gà hầm, súp gà, gà tần thuốc bắc... luôn là những món bổ dưỡng được nhiều người lựa chọn để bồi bổ khi cơ thể mệt mỏi, suy nhược hoặc tăng sức đề kháng. Song, những món ngon trên thường dư đọng lượng mỡ khá lớn từ gà tiết ra, khiến sĩ tử có thể nặng bụng, khó tiêu. Thay vào đó, phụ huynh có thể cho con sử dụng nước cốt gà Brand's, sản phẩm chiết xuất từ thịt gà song đã trải qua quá trình chưng cất, giữ nguyên lượng đạm nhưng loại bỏ chất béo dư thừa. Protein trong dưỡng chất này còn được chia tách thành các peptide Carnosine, giúp thẩm thấu nhanh vào trí não (trong khoảng 15 phút), tạo chất dẫn truyền thần kinh, kích tích sự tỉnh táo, tập trung, ghi nhớ... Hai chai nước cốt gà Brand's mỗi ngày giúp trí não sĩ tử tỉnh táo và tập trung tốt hơn. 5. Bổ sung trái cây và rau củ Sĩ tử nên chọn táo, nho, chuối tiêu, các loại quả mọng, ăn hạt óc chó hoặc hạt hạnh nhân. Chúng không chỉ cung cấp nước để các bạn học sinh giải khát mà còn cung cấp nhiều vitamin, nhất là vitamin E giúp trí não tỉnh táo và nhớ lâu hơn. Như vậy, khác với quan niệm thường thấy là ăn xôi đỗ, uống một ly cà phê, nhai kẹo cao su... để "ép" trí não tỉnh táo, tăng khả năng đậu đại học thì sĩ tử nên ăn những món nhẹ, không nên quá no những vẫn phải đủ dưỡng chất, đặc biệt là dinh dưỡng chuyên biệt cho trí não. Điều đó kết hợp với việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc trước ngày thi sẽ giúp các bạn trẻ có được sức khỏe và tâm thế tốt để làm bài thi. Ngọc Bích