• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hà Châu

 1. Công dụng tuyệt vời của nước chanh Trong nước chanh có chứa khoảng 5% axít xitric - thành phần chính tạo nên vị chua ở chanh. Ngoài ra, chanh còn là nguồn dồi dào vitamine C, vitamine B, vitamine B2, chất khoáng, canxi, phốt- pho, ma-giê cũng như protein và các loại hợp chất hydrat-carbon khác. Dùng nước chanh thường xuyên sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích: 1. Tốt cho bao tử: Theo các chuyên gia, uống nước chanh nóng có thể giúp tăng cường tiêu hóa, ngăn ngừa triệu chứng buồn nôn, ợ nóng và tẩy trừ các loại vi khuẩn có hại cho bao tử. Ngoài ra, nước chanh còn chữa chứng táo bón và trị nấc cụt; là nguồn cung cấp chất bổ cho gan, giúp gan sản xuất ra nhiều mật, tăng cường quá trình tiêu hóa; giúp giảm việc hình thành đờm dãi trong hệ hô hấp. 2. Làm đẹp da: Chanh đã được biết đến như một loại thuốc khử trùng tự nhiên hiệu quả, giúp trị một số vấn đề liên quan đến da. Chanh là loại trái cây dồi dào vitamine C, có tác dụng tăng cường vẻ đẹp của cơ thể bằng việc làm trẻ hóa làn da và làm hồng hào, tươi tắn da mặt. Chanh đóng vai trò như loại thuốc chống lão hóa. 3. Chăm sóc răng, miệng: Nước chanh còn được sử dụng trong việc chăm sóc răng, miệng. Khi đắp miếng bông gòn tẩm nước chanh lên chiếc răng bị đau, có thể ngăn chặn cơn đau. Nó còn giúp ngăn chảy máu nướu bằng cách bôi và chà xát nước chanh lên vùng nướu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nước chanh còn giúp làm giảm chứng hôi miệng và các vấn đề khác liên quan đến nướu. Chanh là một loại trái cây tuyệt vời giúp chống lại các chứng viêm họng, đau họng và viêm amidan. 4. Trị viêm họng: Chanh là một loại trái cây tuyệt vời giúp chống lại các chứng viêm họng, đau họng và viêm amidan vì đặc tính sát khuẩn của nó. Để trị chứng đau họng, bạn hãy pha loãng một ít nước chanh trong nửa ly nước và súc miệng thường xuyên. 5. Giúp giảm cân: Một lợi ích tuyệt vời nữa của việc uống nước chanh là giúp những người béo phì giảm cân nhanh. Hỗn hợp nước chanh hòa với nước ấm và mật ong, là bài thuốc hay giúp giảm cân. 6. Tầm soát chứng cao huyết áp: Nước chanh có tác dụng tốt với những người có các vấn đề về tim vì nó chứa nhiều kali. Nó giúp ổn định huyết áp, hạn chế chóng mặt, triệu chứng nôn mửa. Ngoài ra, thường xuyên uống nước chanh còn giúp giảm chứng trầm cảm, phiền muộn. 7. Chữa chứng rối loạn hô hấp: Chanh có tác dụng tốt trong việc chữa các chứng rối loạn hô hấp, như chứng khó thở, đặc biệt đối với những người bệnh suyễn. Nước chanh có thể giúp điều trị các chứng cảm, cúm và sốt. 8. Điều trị bệnh thấp khớp: Chanh cũng là chất lợi tiểu và do đó, nó có thể giúp điều trị chứng thấp khớp và viêm khớp. Ngoài ra, nước chanh còn có tác dụng giúp cơ thể bài tiết các loại vi khuẩn và các chất độc. 9. Giúp giảm sốt: Nước chanh có thể giúp điều trị các chứng cảm, cúm và sốt. Nó giúp làm giảm nhẹ cơn sốt bằng việc gia tăng quá trình bài tiết mồ hôi. 10. Giúp thanh lọc máu: Uống nước chanh có thể giúp cơ thể thanh lọc máu, việc này rất hữu hiệu đối với người mắc bệnh tả, sốt rét... Lưu ý: Để đảm bảo tốt cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo, những người có trọng lượng từ 70kg trở xuống chỉ nên uống nửa trái chanh hòa lẫn trong một ly nước, hai lần mỗi ngày. Những người trên 70kg, cần tăng lượng tiêu thụ nước chanh lên gấp đôi. Bacsi.com
 2. Vì sao nên uống nước chanh ấm mỗi sáng? Bắt đầu mỗi buổi sáng với một ly nước chanh ấm không chỉ là nghi thức trong Yoga truyền thống mà y học phương Tây cũng đã ca ngợi rất nhiều về lợi ích sức khỏe nếu duy trì được thói quen này. Tăng cường miễn dịch: Chanh rất giàu chất chống oxy hóa là vitamin C, được biết đến với vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch khỏe mạnh, giúp kích thích não bộ và thần kinh chức năng, đồng thời kiểm soát huyết áp. Nước chanh có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp bởi acid ascorbic (vitamin C) tìm thấy trong chanh có tác dụng chống viêm và được sử dụng để hỗ trợ bổ sung khi điều trị các triệu chứng bệnh đường hô hấp và bệnh hen suyễn. Chanh cũng chứa saponin có tính chất kháng khuẩn, ngăn ngừa cúm và cảm lạnh. Cuối cùng nhưng quan trọng không kém là acid ascorbic tăng cường hấp thu sắt trong cơ thể mà sắt đóng vai trò thiết yếu đối với hệ miễn dịch. Hỗ trợ tiêu hóa: Truyền thống ở nhiều nước, chanh được sử dụng như một loại thuốc bổ cho tiêu hóa bởi người ta tin rằng, chanh có thể kích thích và làm sạch gan, giải độc tố trong đường tiêu hóa. Cũng có ghi nhận vitamin C liên quan đến giảm nguy cơ viêm loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori gây ra. Bên cạnh đó, nước ấm còn giúp kích thích đường tiêu hóa và nhu động ruột. Thanh lọc đường tiểu. Nước chanh được coi là chất lợi tiểu bởi nó tăng tần suất đi tiểu và có thể giúp lọc rửa những chất không mong muốn. Do đó, các độc tố được thải ra với tốc độ nhanh sẽ giữ cho đường tiết niệu khỏe mạnh. Giảm nếp nhăn và nhược điểm về da: Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong chanh chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa khi con người tiếp xúc với tia cực tím và các chất độc môi trường. Lượng chất chống oxy hóa trong chanh có thể giúp bù đắp các tác hại này, giảm thiểu nếp nhăn. Hơn nữa, nước ép chanh có thể sử dụng tại chỗ để giảm sẹo và các đốm đồi mồi. Và như đã nói ở trên, nước chanh kích thích gan, giúp thanh lọc các độc tố trong máu nên giúp cho làn da sạch và mịn hơn. Giúp giảm cân. Chanh có nhiều chất xơ pectin giúp “chiến đấu” với những cơn thèm ăn. Thành phần có axit nhưng bản chất của chanh là tính kiềm, mà những người duy trì chế độ ăn uống có tính kiềm thường giảm cân nhanh hơn. Cải thiện tâm trạng ngày mới. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể có thể rơi vào tình trạng bị mất nước. Mất nước sẽ khiến các bộ phận không thể thực hiện đúng chức năng, dẫn đến tích tụ các chất độc hại, căng thẳng, táo bón… Qua nghiên cứu, nước rất có tác dụng đối với tuyến thượng thận vốn có chức năng điều chỉnh lượng nước và nồng độ khoáng chất, cũng như điều chỉnh phản ứng căng thẳng. Vì vậy, chỉ cần uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng, sau một thời gian bạn sẽ thấy tâm trạng vui vẻ hơn khi bắt đầu ngày mới. Lưu ý: Vì sao phải dùng nước ấm? Đơn giản là nhiệt độ của nước nên ấm vừa, bằng với thân nhiệt vì nếu nước lạnh sẽ gây sốc cho cơ thể còn nước nóng quá sẽ tiêu diệt các enzym có lợi trong chanh. Bên cạnh đó, vì các axit có trong nước chanh, tốt nhất là uống nước chanh thông qua một ống hút để bảo vệ răng của bạn. Cuối cùng, nên dùng chanh tươi tốt hơn nước đóng chai. Theo ANTĐ
 3. Xe tải bốc cháy gần cầu Thăng Long Trưa 2/7, sau khi đi qua cầu Thăng Long (Hà Nội), xe tải 1,5 tấn bốc cháy dữ dội từ phía thùng xe, tài xế may mắn thoát được ra ngoài. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ phía thùng xe, sau đó lan rộng toàn bộ xe tải 1,5 tấn. Ảnh:Phương Sơn Hơn 12h trưa, tài xế Vũ Trọng Tấn (29 tuổi) lái xe tải 1,5 tấn hướng trung tâm Hà Nội - Nội Bài. Khi xe vừa qua khỏi cầu Thăng Long thì thùng xe bất ngờ phát hỏa rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế vội đánh lái vào lề đường rồi mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Chưa đầy 5 phút sau, lửa bao trùm toàn bộ xe và thiêu rụi nhiều hàng hóa. Khi lực lượng cứu hỏa cùng xe chữa cháy tới thì chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt. Khi lực lượng cứu hỏa tới, chiếc xe đã cháy trơ khung sắt. Ảnh: Phương Sơn Trước đó chiều 10/7/2012, xe tải biển 80B chở hàng chạy hướng Hà Nội - Nội Bài vừa qua cầu Thăng Long thì thùng xe bốc khói nghi ngút. Do chở nhiều hàng hóa, vật tư bằng giấy và nhựa nên ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi thùng xe. Phương Sơn
 4. Ngắm trang phục cực cổ của người Việt Đây là những trang phục cổ xưa và độc đáo của người Việt trong các giai đoạn Lý, Trần, Lê, Nguyễn... Nhà nghiên cứu trẻ Trần Quang Đức đã dành thời gian hơn 3 năm để nghiên cứu chuyên sâu về trang phục cổ Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ X- thế kỷ XIX và hoàn thành cuốn sách Ngàn năm áo mũ. Trang phục Cổn Miện thời Lý, Trần được phục dựng theo phù điêu cổ Ngô thị gia bi. Thông qua rất nhiều bức vẽ cổ và tư liệu nghiên cứu của một số quốc gia châu Á, cũng như những tư liệu ít ỏi tại Việt Nam còn sót lại, trang phục của người Việt trong các giai đoạn Lý, Trần, Lê, Nguyễn... đã bước đầu được hệ thống lại và phục dựng để "lấp đầy" khoảng trống thông tin về lĩnh vực này. Ảnh: Từ trên xuống: Long bào triều Lê Trung Hưng, Long bào triều Nguyễn và Mãng bào của chúa Nguyễn (thời Trịnh Nguyễn phân tranh). Trang phục của các vương công triều Nguyễn. Lính Giao chỉ vẽ năm 1960 (một tác giả nước ngoài) và lính cầm cờ dắt ngựa thời Lê (một tác phẩm được lưu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). Áo cổ tròn bốn vạt và dép quai ngang, được sử dụng trong tầng lớp trung lưu thời Nguyễn (ảnh phục dựng lại). Mệnh phụ Việt Nam thời Lê với áo trực lĩnh màu lục, và áo cổ tròn có váy quây bên ngoài. Theo nghiên cứu của Trần Quang Đức, trong thời gian Trịnh Nguyễn phân tranh, mốt "quấn khăn" đã ra đời tại Đàng Trong và trở thành tiền thân cho việc đội khăn xếp sau này. Trong ảnh là Lính Đàng Trong năm 1793 (một tác giả nước ngoài). Khăn quấn trên đầu một cách rất "tự phát". Chân dung một viên quan nhỏ tại vịnh Đà Nẵng thời Đàng Trong (tranh của một tác giả nước ngoài). Trang phục của người Việt xứ Đàng Trong (tranh của một tác giả nước ngoài). Trang phục của vua Trần Anh Tông trong tranh cổ Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Còn tiếp
 5. Ngắm trang phục cực cổ của người Việt (tiếp theo) Mũ của tụng quan thời Trần, thể hiện trong tranh cổ Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Theo nghiên cứu của Trần Quang Đức, đã có một thời gian dài, người Việt Nam cắt tóc ngắn hoặc cạo trọc phần trước trán và sau gáy. Bởi vậy, khi đô hộ Việt Nam vào thế kỉ XIV, nhà Minh đã có sắc lệnh cấm để tóc như vậy. Cảnh người Việt cắt tóc ngắn, đi chân đất, khiêng võng cho Phật hoàng Trần Nhân Tông trong tranh cổ Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Quan văn, quan võ An Nam trong một tác phẩm của sứ thần Triều Tiên. Quan lại An Nam mặc thường phục năm 1751, qua 3 dị bản khác nhau của bức tranh Hoàng Thanh chức cống đồ. Trang phục của chúa Trịnh Sâm với chiếc mũ Tam Sơn, được phục dựng từ bức tượng đặt tại chùa Kim Liên, Hà Nội. Sự khác nhau giữa trang phục của người Đàng Ngoài (bên trái) và Đàng Trong (bên phải). Tranh của một tác giả nước ngoài. Áo giao lĩnh được sử dụng trong thời Lê Trung Hưng. Bên phải là một số chiếc áo được khai quật tại vườn đào Nhật Tân trước đây. (Ảnh do GS Nguyễn Lân Cường cung cấp). Tranh vẽ chúa Nguyễn Phúc Thuần (thế kỉ 17) được lưu lại trong nhà thờ Quốc Uy Công tại Huế. Chân dung tham tụng Nguyễn Quý Đức, tranh vẽ thời Lê Trung Hưng. Trang phục Cổn Miện của vua Khải Định.Tuy nhiên, thay vì thắt Tắt Tế ở phía trước, ông lại thắt Đại Thụ (vốn là một phục sức để che phía sau) như tranh phục dựng bên phải. Phải chăng đây là một trong những kiểu ăn vận "không hợp thời" của Khải Định, mà các tư liệu cũ đã ghi lại khá nhiều lời công kích? Theo Thể thao & Văn hóa
 6. TƯ LIỆU THAM KHẢO ==================== Dấu tích kho vàng của vua Hàm Nghi trên đất Minh Hóa Rời kinh thành Huế, vua Hàm Nghi đến đất Minh Hóa (Quảng Bình) triển khai phong trào Cần Vương chống giặc Pháp. Khi phong trào thất bại, vua bị bắt, nhưng những câu chuyện cùng với kho báu của vua vẫn được người dân lưu truyền. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu ghi lại, giữa tháng 10 năm Ất Dậu (1885), vua Hàm Nghi cùng triều đình từ đồn Sơn Phòng, tỉnh Hà Tĩnh di giá về Cơ Sa - Kim Linh, huyện Minh Hóa bây giờ. Vua và quan quân triều đình ngự giá đầu tiên ở xóm Sạt (nay là tiểu khu 3, thị trấn Quy Đạt) ba ngày ba đêm. Tại đây, vua phong cho ông Đinh Văn Nguyên làm chức Các Lộ Chiến cùng với đội nghĩa quân người Nguồn của mình canh gác, bảo vệ nhà vua. Sau đó, vua di giá về xóm Đồng Nguyên (thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa) một đêm rồi về lại xóm Lim (thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa) ở 8 ngày đêm. Vua Hàm Nghi. Ảnh tư liệu. Ông Đinh Sâm, 81 tuổi ở làng Ba Nương kể, trong những ngày ở xóm Lim, vua Hàm Nghi phong cho ông Đinh Văn Xán chức Bang Tá, lập văn phòng tiếp nhận chỉ dụ của vua gửi đi và tiếp nhận biếu tấu các nơi gửi đến. Với tinh thần trung quân, ái quốc, nhiều người Nguồn ở Ba Nương và các nơi đã chặt cây vàng lô (một loại cây có nhiều gai) rào xung quanh khu vực vua ở nhiều lớp, tạo nên một làng chiến đấu vững chắc, bảo vệ nhà vua cùng quan quân triều đình.Ngày thứ tám ở xóm Lim, vua nhận được tin báo thực dân Pháp đang truy đuổi sắp đến xóm Trèng (thôn Kiên Trinh, xã Hóa Phúc). Thấy tình thế ở đây không an toàn, ngay đêm đó, vua cùng quan quân triều đình chia làm ba đoàn hành quân thần tốc vào Ma Rai, xã Hóa Sơn, trên ba con đường. Đoàn phò vua chủ yếu là nghĩa quân người Nguồn do ông Bang Tá Đinh Văn Xán điều hành thay phiên nhau cõng nhà vua đi bằng con đường gần nhất là từ xã Xuân Hóa qua xã Hóa Hợp theo đường Pặn Chuối, dốc Ải rồi qua eo Lập Cập vào Ma Rai, xã Hóa Sơn. Qua eo Lập Cập, vua lệnh cho một bộ phận ở lại do ông Đinh Văn Nguyên chỉ huy canh gác tại đây và eo Chò. Bộ phận này là một đội quân tinh nhuệ chủ yếu là người Nguồn, được trang bị nỏ và tên độc. Đoàn quân thứ hai do đô đốc Tả quan Trần Soạn hành quân vào xóm Dò - Sy Thượng (xã Hồng Hóa) về ngã ba Khe Ve. Đoàn thứ ba là đoàn nghi binh do Tôn Thất Thuyết chỉ huy. Trong đoàn này có ông Nguyễn Văn Nhuận, người từng dạy học cho vua đóng giả vua Hàm Nghi. Vị "vua" này được cải trang như thật với áo ngự bào, đội vương miện, ngồi trên võng vàng và được 4 binh lính khiêng bằng đòn rồng. Ngoài ra, đoàn quân hộ giá của "vua" có cả voi, ngựa và một đoàn dân phu người Nguồn đi theo khiêng vác rương, hòm đựng châu báu và đồ dùng của vua đi từ Ba Nương ra Quy Đạt xuống Tân Lý rồi dừng lại ở thác Dài (xã Trung Hóa). Hôm sau, quân Pháp từ Quy Đạt kéo vào Ba Nương để bắt vua nhưng không gặp. Chúng chia ra hai cánh quân để truy kích nhà vua. Cánh thứ nhất đi theo đường cái đến thác Dài. Thấy quân Pháp đến, "vua" liền ngồi lên võng cho 4 lính khiêng chạy. Đến cửa Rục Mòn thì "vua" xuống võng cho lính cõng chạy được một quãng đường rồi bị bắt. Một cánh quân thứ hai do Đại úy Huygo chỉ huy bắt ông Lý Bài (lý trưởng làng Ba Nương) đi trước dẫn đường đến eo Lập Cập. Đến đây, ông Lý Bài không chịu đi trước vì sợ quân ông Tác Bình (một người Nguồn bắn nỏ rất giỏi) bắn tên độc. Do đó, Huygo lệnh cho trung đội quân Pháp giương súng xông lên. Nhưng tất cả tên lính bước qua "yếu hầu" Lập Cập đều bị tên độc bắn trúng. Trong cuộc chiến đấu đó, quân Pháp bị chết và bị thương hơn một nửa. Eo Lập Cập được xem như là cửa tử của quân Pháp khi tiến vào xã Hóa Sơn. Ảnh: báo Quảng Bình. Tức điên, Huygo bắt ông Lý Bài phải xông lên, nhưng ông một lòng trung quân, ái quốc. Huygo đã giương súng bắn chết ông Lý Bài ngay tại chỗ rồi liều mạng xông lên. Ngay lập tức, tên đại úy này đã bị trúng hai phát tên độc của quân ông Tác Bình. Bị thương nặng, Huygo đành ra lệnh cho quân rút khỏi eo Lập Cập chạy về Bãi Đức. Tập trung quân lại, Pháp mới biết ông "vua" bị bắt chính là thầy dạy học của vua Hàm Nghi, liền thả cho "vua" giả về quê với gia đình.Những tháng năm ở Ma Rai, vua Hàm Nghi và quan quân triều đình được dân làng nhường nhà cửa, vườn nương cho vua làm việc, xây dựng căn cứ. Người dân Hóa Sơn đã chặt cây vàng lô rào làng chiến đấu, bảo vệ nhà vua. Vua cùng với triều đình xây dựng trận địa kháng chiến chống Pháp, phát triển phong trào Cần Vương trên đất Cơ Sa - Kim Linh và những vùng lân cận. Các căn cứ địa được vua xây dựng vững chắc tạo nên thế trận chiến đấu liên hoàn. Nghĩa quân các căn cứ địa này đã chiến đấu anh dũng, tiêu diệt nhiều quân Pháp, bảo vệ vua Hàm Nghi cho đến khi ông bị bắt sau hơn ba năm ở trên đất Minh Hóa. Trước khi bị bắt, vua Hàm Nghi đã cho đem vàng bạc châu báu đi giấu vào một thân cây cổ thụ tại vực Trẩy, thuộc khe Dương Cau. Nhiều người cao tuổi ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, kể lại trong một trận lũ lớn tháng 8/1956, có cô gái tên Qúy đi xúc cá đã phát hiện ra nhiều tấm kim loại màu vàng trên bãi đất bồi bên vực Trẩy, khe Dương Cau, xã Hóa Sơn. Sau đó, cô gái này về báo lại với gia đình và nhiều người trong thôn đã đến xem, cho rằng toàn bộ số kim loại đó là vàng của vua Hàm Nghi. Thông tin này đã nhanh chóng đến được với chính quyền các cấp và cơ quan chức năng. Lúc đó, xã Hóa Sơn đã chỉ đạo cho lực lượng dân quân, công an bảo vệ rồi thu gom vàng. Tổng cộng số vàng thu được là 240 kg, bỏ đầy 5 cái nong phơi lúa. Đó là những tấm vàng có hình chữ "Đại". Vàng được gom về tập kết tại sân nhà ông Phát gần đó rồi đem giao nộp cho Nhà nước. Tuy nhiên, trước khi thu gom, có nhiều người dân đã lấy đi một số vàng đem về làm đồ dùng trong nhà như những thứ sắt, thép khác chứ họ không quan tâm đến giá trị của vàng. Nhiều người còn nói, cô gái tên Qúy đã lấy đi một lượng vàng khá lớn rồi đi vào miền Nam sinh sống đến nay vẫn chưa về. Vực Trẩy, thuộc khe Dương Cau ngày xưa có cây Pằn Nàng là nơi vua Hàm Nghi cất giấu vàng. Ảnh: báo Quảng Bình. Bà Đinh Thị Bình, 78 tuổi ở thôn Đặng Hóa kể lại: “Hồi đó, bên cạnh vực Trẩy có một cây Pằn Nàng rất lớn, nhưng trong thân lại bị rỗng. Sau trận lụt lớn, cây này bị đổ và nước cuốn cây xuống vực sâu. Khi lũ rút đi để lại rất nhiều vàng. Chính tôi đã nhặt được 5 chữ vàng rồi đem giao nộp và được cấp trên thưởng cho một bộ quần áo mới. Còn xã được thưởng ba con lợn với rất nhiều lúa gạo để ăn mừng”. Nhân sự kiện đó, nhiều người cho rằng, có thể vua Hàm Nghi đã cho người giấu vàng trong hốc cây Pằn Nàng đại thụ này.Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có còn kho báu nào của vua Hàm Nghi nữa không? Điều này cũng rất khó trả lời chính xác. Thế nhưng, gần 30 năm qua, ông Nguyễn Hồng Công, một người từ TP HCM đã tiêu tốn biết bao công sức, tiền của để tìm kho báu với một tấm bản đồ không biết thực hư. Và trong suốt thời gian dài đó, ông đã nằm gai nếm mật trên núi Mã Cú, xã Hóa Sơn để tìm vàng. Nhưng đến nay, sức cùng lực kiệt ông vẫn không tìm thấy kho báu nào. Dù trước đó, ông từng hai lần tuyên bố tìm thấy kho vàng của vua Hàm Nghi. Ông Đinh Tiến Hùng, một người cao tuổi ở thị trấn Quy Đạt, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vua Hàm Nghi nhận định: “Chẳng còn kho báu nào của vua Hàm Nghi ở xã Hóa Sơn nữa cả. Tôi cho rằng, bản đồ mà ông Nguyễn Hồng Công đang cầm đúng là bản đồ thật, được vẽ ngay tại thời điểm cất giấu vàng. Nhưng bản đồ này chỉ là chiêu bài đánh lừa hậu thế và giặc Pháp của nhà vua”. Trước đó, các nhà khoa học cũng đã vào cuộc nghiên cứu và kết luận ở khu vực ông Công đào vàng trên núi Mã Cú không có dấu hiệu gì cho thấy các tầng đất ở đó bị xáo trộn như kiểu đã bị đào bới rồi lấp lại để chôn cất kho báu. Ở đó chỉ toàn là mạch đất nguyên sinh. Một số ý kiến khác lý giải thêm trong lúc đang bị giặc Pháp truy đuổi ráo riết như thế, vua và quan quân không đủ thời gian, điều kiện để đào cả ngọn núi chôn vàng. Trong cuộc hành trình của nhà vua từ Huế ra toàn đi bí mật ở địa hình rừng núi hiểm trở nên không cho phép mang vác cả một khối lượng của cải nặng đi theo nên chuyện mang cả kho báu là điều không thể. Và trong thời khắc “dầu sôi lửa bỏng” như thế, có lẽ vua đã nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất và quyết định chọn gốc cây Pằn Nàng để giấu hết toàn bộ số vàng. Theo báo Quảng Bình
 7. Nổ súng cướp tiền táo tợn trong cây xăng Giật xấp tiền trong tay nhân viên bán xăng nhưng bị chống cự, tên cướp liền móc súng ngắm vào người truy cản siết cò “mở đường máu” tẩu thoát. Công an huyện Bến Cát đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương truy bắt hai nghi can dùng súng cướp tài sản tại cây xăng Thái An (thuộc ấp 6, xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương) vào chiều 30/6. Theo điều tra ban đầu, vào 5h30’ ngày 30/6, có hai thanh niên đi trên một xe tay ga hiệu Mio, màu đen, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang ghé vào cây xăng Thái An đổ 20.000 đồng xăng. Sau khi đổ xong, các đối tượng lên xe chạy đi. Khoảng 30 phút sau, hai người này tiếp tục quay lại cây xăng Thái An đổ thêm xăng và đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên bán xăng. Khi đang lấy tiền thối lại thì bất ngờ một đối tượng lao đến giật xấp tiền trong tay nhân viên cây xăng. Biết gặp phải kẻ cướp, người bán xăng chống cự giằng lại tiền. Cùng thời điểm này, tên còn lại liền móc khẩu súng (chưa rõ chủng loại) chĩa về phía nhân viên bán xăng uy hiếp. Dù bị “hàng nóng” chĩa về phía mình nhưng người bán xăng vẫn kiên quyết không buông xấp tiền và còn cắn vào tay tên cướp. Bị truy cản quyết liệt, bọn cướp đã chĩa súng, ngắm vào chân nhân viên bán xăng siết cò. Một tiếng nổ vang lên nhưng may mắn viên đạn trượt qua không trúng đích. Lợi dụng sự hoảng loạn của nhân viên bán xăng, hai tên cướp vồ nắm tiền lên xe tẩu thoát. Theo khai báo ban đầu của nạn nhân, số tiền bị cướp khoảng hơn 2 triệu đồng. Trung Kiên ===================
 8. Cậu bé chân nóng như lò than chữa khỏi ung thư (?) 17 năm qua, em Đặng Sử Bắc (làng Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vẫn âm thầm chịu đựng đôi chân luôn nóng ran như lò than của mình. Từ nhỏ, gia đình đã đưa Bắc chữa trị nhiều nơi, đến các giáo sư nước ngoài khám cũng không ra bệnh. Tuy nhiên, trời lại phú cho em khả năng xoa bóp, chữa bệnh cho mọi người... Cách đây 3 năm về trước tôi đã về Thanh Hóa để tìm gặp Bắc, trong trí nhớ của tôi Bắc là cậu bé thông minh sắc sảo. Nhưng từ nhỏ em đã bị đau ốm triền miên, không thể theo học cùng đám bạn. Đến việc chạy nhảy cùng bạn bè Bắc cũng không làm được, em chỉ đi được một đoạn, lại phải ngồi nghỉ. Năm nay 17 tuổi nhưng nhìn hình dáng Bắc chẳng khác gì đứa trẻ. "Đêm ngủ luôn có chậu nước bên cạnh" Chúng tôi đến nhà Bắc trong một buổi chiều mùa hè oi bức. Bên cạnh lùm cây đầu ngõ, một cậu bé vẫn đang ngồi ngâm đôi chân bên chậu nước. Từ xa, chúng tôi đã nhận ra đó chính là Đặng Sử Bắc, người mà chúng tôi đã gặp cách đây 3 năm. So với 3 năm về trước, giờ nhìn Bắc có vẻ rắn rỏi hơn. Nhưng vóc dáng của Bắc chẳng khác gì mấy. "3 năm em cao được thêm mấy cm thôi anh ạ, hiện tại em nặng 38kg, cao 1m38. Em sợ rằng mình cứ mãi lùn thế này, không cao hơn được nữa", Bắc hóm hỉnh nói. Tôi nhìn vào chậu nước to đùng dành cho Bắc ngâm chân, Bắc nhăn mặt bảo, 17 năm qua vẫn chưa rời chậu nước. Vào mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè trời nóng bức không đêm nào Bắc ngủ ngon. Gia đình Bắc bán thóc gạo, đầu tư hẳn chiếc máy điều hòa, nhưng vẫn không làm mát được đôi chân của em. Em nằm ngủ mươi mười lăm phút lại phải lồm cồm dậy nhúng chân vào chậu nước cho đỡ nóng. Anh Đặng Sử Khanh, bố em Bắc cho hay, so với vài năm trước thì đôi chân của Bắc cũng có phần thuyên giảm. Nhưng vẫn còn nóng lắm. Hằng đêm, anh Khanh phải thức để ngâm chân cho Bắc. "17 năm qua gia đình chúng tôi vất vả chăm sóc Bắc, đi nhiều nơi không chữa được căn bệnh cho con, nên giờ đành chấp nhận sống với căn bệnh đó. Bắc ở nhà còn chăm sóc dễ chứ hễ đi đâu, chân cháu nóng đau nhức, khiến cháu kêu khóc vật vã", anh Khanh kể. Lúc nào Bắc cũng kè kè chậu nước bên mình. Có khả năng chữa bệnh? Thời gian vừa qua, người dân địa phương nơi Bắc sinh sống đồn đại khả năng chữa bệnh của em. Bắc cũng thật thà nói rằng: "Em không phải là bác sĩ đâu mà chữa bệnh, trước đây tình cờ có một bác người xã Tượng Văn, huyện Nông Cống bị bệnh ung thư phổi. Tình cờ nằm viện cùng bác ấy, thấy bác ấy đau nhức quá, em xoa giúp vào chỗ đau. Sau này không biết nhờ đâu bác khỏi bệnh, mọi người nói rằng là do em tác động năng lượng. Từ đó có nhiều người đến nhờ em chữa bệnh". Bắc cho hay, hằng tháng cũng có vài chục người bị bệnh xương khớp như thoái hóa cột sống, đau nhức cơ bắp, họ đi chữa trị nhiều nơi không khỏi đến nhờ Bắc xoa bóp giúp và thức tế cũng đã có người khỏi bệnh, chính vì thế họ mách bảo nhau đến. Người ở gần thì hằng ngày đến nhờ Bắc xoa bóp vài lần, xa thì xin ở lại điều trị. Họ nhờ thì Bắc chữa, Bắc chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì. Chúng tôi gặp anh Quách Văn Luyến (xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đang được Bắc điều trị tại nhà. Anh Luyến cho biết, anh biết đến Bắc nhờ bà Nguyễn Thị Nga người cùng xã giới thiệu. Bà Nga vốn bị bệnh thoái hóa cột sống nhiều năm. Năm 2009, bà quyết định ra Bệnh viện 103 (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nhờ các bác sĩ phẫu thuật. Nhưng sức khoẻ của bà cũng chỉ ổn định được vài năm. Năm 2012, căn bệnh của bà Nga bị tái phát, nhờ người quen giới thiệu bà đã đến nhờ Bắc xoa bóp vào cột sống. Sau này bà khỏi bệnh và nói đó là nhờ Bắc chữa trị. "Tôi vốn bị bệnh thoái hóa cột sống 5 năm nay, đi chữa trị nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc mà không khỏi. Hơn một tháng nay tôi đến nhờ cậu Bắc chữa trị. Hằng ngày, Bắc trị liệu cho tôi 3 - 4 lần. Cậu ấy dùng hai lòng bàn áp sát vào lưng để truyền năng lượng vào chỗ đau. Trước khi đến đây lưng tôi đau đến nỗi đi lại cũng khó khăn. Nhưng giờ lưng tôi thấy đỡ đau nhiều, đi lại thấy thoải mái", anh Luyến kể. Theo lời của anh Luyến thì anh cùng mọi người đến nhờ Bắc chữa bệnh, Bắc chỉ giúp chứ không đòi hỏi gì. Ai ở lại chữa bệnh hằng ngày chỉ nộp 40.000đ tiền ăn, thấy khỏi bệnh thì cảm ơn tùy tâm. Tuy nhiên, cách chữa của Bắc là chữa theo tâm linh, nếu ai đó đến nhờ Bắc chữa một cách thành tâm thì bệnh nhanh thuyên giảm và không phải ai cũng khỏi bệnh. Bắc truyền năng lượng vào lưng anh Luyến chữa bệnh thoái hóa cột sống. Anh Khanh, bố em Bắc bức xúc cho hay, thời gian vừa qua có một số tờ báo không biết lấy thông tin đâu đã nói gia đình anh bán hết ruộng vườn, sống nhờ vào tiền Bắc chữa bệnh. Nhờ vào Bắc mà gia đình anh mới có thể xây nhà. Sự thực thì gia đình anh Khanh vẫn làm hàng chục sào ruộng, bao nhiêu năm làm lụng vợ chồng anh dồn được ít tiền, vay mượn thêm của anh em mới xây cất được căn nhà. Anh Khanh không khẳng định Bắc có khả năng chữa bệnh. Nhưng cũng nói rằng, có người bị xương khớp nhờ Bắc dùng tay xoa bóp nhiều lần đã khỏi bệnh. Điều đó là có, anh mong rằng có một cơ quan nào đó có thể đứng ra làm các thực nghiệm để chứng thực khả năng của con mình. Trước khi ra về, tôi hỏi Bắc rằng: "Em định bao giờ cưới vợ"? Bắc tủm tỉm cười nói: "Em giờ vẫn còn muốn đi chơi bi, đánh khẳng với trẻ con trong xóm thì làm sao lấy vợ được anh". Lời nói của chàng trai 17 tuổi, làm cho tôi ngỡ như đó là lời của đứa trẻ lên 7. Bắc giờ chỉ có điều ước duy nhất là gia đình sống cạnh biển, để mỗi khi chân em bị nóng sẽ nhúng xuống nước cho tiện. Vì Bắc biết rằng, chân của em sẽ vĩnh viễn không thể bình thường như bạn bè cùng lứa. Còn về chữa bệnh, ai có bệnh nhờ thì Bắc chữa, em chỉ muốn hỗ trợ, giúp đỡ người dân xung quanh. Đức Lợi
 9. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================= 10 "siêu quả" kỳ quặc tốt như thuốc Theo bình chọn của tờ Huffington Post (Mỹ), các loại hoa quả có hình dáng kỳ quặc nhưng lại là những vị thuốc tuyệt vời cho sức khỏe dưới đây đa phần đều quen thuốc với người Việt Nam. 1.Na: Na, hay còn gọi là mãng cầu ta, tên khoa học Annona squamosa L, quả tròn có nhiều mắt, thịt quả trắng. Quả na chín có mùi vị thơm ngon, thịt quả mềm khi chín, ngọt. Na giai chín được nhiều người ưa dùng với tác dụng bổ dưỡng, ngoài ra trong na chứa rất nhiều vitamin nhóm B tốt cho sức khỏe người cao tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau khi sinh. 2.Khế: Theo Đông y, quả khế gọi là ngũ liễm tử có vị chua chát, tính bình, không độc, tác dụng khử phong, thanh nhiệt, giải uế, giúp làm lành vết thương. Khế thường được dùng chữa cảm sốt, khát nước, ngộ độc rượu, đi tiểu ít, nhiệt độc, vết thương chảy máu. 3.Quả Quất: Quất từ lâu đã được người Trung Quốc dùng ăn tươi, làm mứt, có tác dụng điều hòa khí, tan đờm, tiêu hóa thức ăn, lợi dạ dày. Quả quất được dùng làm thuốc chữa ho, làm nước giải khát, giúp tiêu hóa. Hạt quất để cầm máu, chống nôn, giảm ho. 4.Thanh Long: Thanh long có lượng calo thấp, chất xơ cao, rất hiệu quả trong giải độc và giảm cân. Thanh long có chứa vitamin C giúp làm trắng da và giảm béo, giúp lượng đường trong máu thấp hơn. Thanh long cũng rất hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị táo bón. Giống ruột đỏ có chứa Lycopene, là một chất chống ôxy hoá thiên nhiên, có thể chống ung thư, bệnh tim và làm giảm huyết áp. 5.Phật thủ: Y học hiện đại qua nghiên cứu đã cho thấy phật thủ chứa nhiều vitamin C, đường, acid hữu cơ, dầu chanh, glycozit, dùng làm thuốc thơm điều hòa khí, bồi bổ dạ dày, có công hiệu giảm đau, hòa khí, làm dễ tiêu, tan đờm, khỏe tỳ vị, giảm ho, giúp dễ chịu trong ngực, chữa nôn, giã rượu... 6.Quả dưa có sừng: Loại dưa này có thể ăn được, nó có nguồn gốc ở Châu Phi nhưng giờ cũng có mặt ở Mỹ và New Zealand. Mặc dù ăn được nhưng nó thường được dùng để trang trí thức ăn. Tên chính thức của nó là Cucumis Metuliferus và cũng thường được gọi là dưa chuột có sừng Châu Phi, dưa mứt, Hedged Gourd, Melano và Kiwano. 7.Mít: Mít được coi như là một trái cây năng lượng do sự hiện diện của các loại đường như fructose và sucrose, những loại đường này giúp bạn bổ sung năng lượng gần như ngay lập tức. Mặc dù, mít là loại trái cây giàu năng lượng nhưng nó lại không chứa chất béo bão hòa, cholesterol. Vì vậy, nó là loại trái cây tuyệt vời để thưởng thức. 8.Chôm chôm: Thịt trái chôm chôm chứa nhiều vitamin C nên có tác dụng tăng cường mô, củng cố hệ miễn dịch và làm giảm cholesterol “xấu” (LDL cholesterol), có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch, chống mệt mỏi, giảm đau, bệnh về nướu. Thịt chôm chôm chứa rất nhiều chất xơ giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất thải, ngăn ngừa viêm ruột thừa, sỏi thận, trĩ và ung thư ruột già. 9.Măng cụt: Bên cạnh gíá trị dinh dưỡng cao, măng cụt còn là một nguồn cung cấp dược liệu để trị bệnh khá độc đáo, những nghiên cứu mới đã nhằm vào khả năng trị ung thư của cây. 10.Củ nghệ: được biết đến với nhiều công dụng khác nhau. Đặc biệt, nhiều nước ở cả phương Đông và phương Tây đều sử dụng nó như một loại dược liệu trị bách bệnh. Theo HL (kienthuc.net)
 10. Các cách chống lại bức xạ điện từ của máy tính Bức xạ điện từ được sản sinh ra từ những sản phẩm điện tử lại gây ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Máy tính là một trong những máy móc điện tử mà hiện nay chúng ta phải tiếp xúc nhiều nhất trong một ngày. Dưới đây là 5 chiêu hiệu quả để ứng phó với ảnh hưởng của bức xạ điện từ của máy tính. Ảnh minh họa 1. Trên bàn làm việc có thể đặt vài chậu xương rồng, xương rồng có thể hút bức xạ điện từ. 2. Đối với những người bận rộn thì cách tránh bức xạ điện từ của máy tính đơn giản nhất đó là mỗi sáng uống 2 - 3 cốc trà xanh, ăn một quả quýt. Lá trà xanh rất giàu vitamin A thô, sau khi bị cơ thể tiếp nhận nó sẽ rất nhanh chuyển hóa thành vitamin A. Do đó, trà xanh không những có thể làm tiêu tan những nguy hại mà bức xạ điện từ của máy tính gây ra, nó còn có thể bảo vệ và nâng cao thị lực. Nếu bạn không quen với việc uống trà xanh, bạn có thể dùng trà hoa cúc bởi nó cũng có tác dụng tương tự như vậy. 3. Vị trí đặt máy tính cũng rất quan trọng. Hạn chế việc đặt mặt sau của màn hình về hướng có người bởi vì bức xạ điện từ của máy tính mạnh nhất là từ mặt sau, sau đó là hai bên, màn hình là nơi mà bức xạ điện từ yếu nhất. Để có thể nhìn rõ mặt chữ ít nhất chúng ta cũng phải đặt máy tính cách 50 - 75 cm. Với vị trí như vậy có thể giảm những ảnh hưởng của bức xạ điện từ. 4. Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với máy tính thì nên ăn nhiều đồ ăn có chứa vitamin A, C, protein như cà rốt, giá đỗ, cà chua, thịt nạc, thịt khô. 5. Thường xuyên tiếp xúc với máy tính sẽ làm cho mắt bị khô và nhức mỏi. Để giảm tình trạng này chúng ta nên thường xuyên ăn chuối. Kali trong chuối sẽ giúp chúng ta loại bỏ thành phần muối dư thừa trong cơ thể giúp mắt không xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi. Theo Vietnam+
 11. 10 dấu hiệu không thể xem thường trên đôi tay Ngoài mắt, lưỡi, nước tiểu và da thì bạn cũng có thể phát hiện các vấn đề về sức khỏe nhờ quan sát những thay đổi trên đôi tay. Cơ thể thường biểu hiện các dấu hiệu liên quan tới sức khỏe. Ngoài mắt, lưỡi, nước tiểu và da thì bạn cũng có thể phát hiện các vấn đề về sức khỏe nhờ quan sát những thay đổi trên đôi tay. 1. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi Tình trạng này cũng có thể xảy ra khi bạn đang ở trong trạng thái lo âu hoặc hồi hộp. Tuy nhiên, nếu lòng bàn tay luôn ướt mồ hôi mà không rõ nguyên nhân và rất khó kiểm soát thì rất có thể bạn đang mắc các rối loạn tuyến giáp hoặc bệnh tim. Lòng bàn tay đỏ: Tình trạng lòng bàn tay đỏ có thể là một dấu hiệu của các rối loạn gan. Điều này có thể là do giãn mạch máu nhằm đáp ứng với hiện tượng mất cân bằng hormon do tổn thương gan gây ra.Ngoài ra, lòng bàn tay đỏ cũng có thể báo hiệu một số loại bệnh như viêm khớp dạng thấp và các rối loạn tuyến giáp. 2. Run tay Chắc hẳn tất cả mọi người đều từng đã cảm thấy run tay. Thông thường, hiện tượng này xảy ra khi ai đó lo lắng, hoảng hốt hoặc mệt mỏi khi cầm vật gì quá nặng. Nhưng sẽ là bất thường nếu run tay không rõ nguyên nhân và rất khó kiểm soát. Run tay không rõ nguyên nhân có thể là một dấu hiệu sớm cảnh báo về bệnh Parkinson. Run tay không rõ nguyên nhân có thể là một dấu hiệu sớm cảnh báo về bệnh Parkinson. Bệnh này ảnh hưởng tới hệ thần kinh như các rối loạn cử động cơ của cơ thể. Vì thế, bạn nên đi khám bác sỹ ngay. 3. Đổi màu móng tay Móng tay khỏe thường có màu hồng nhạt. Nếu bạn thấy móng tay màu hơi lục hoặc vàng nhẹ thì hãy cảnh giác, có thể bạn bị nhiễm nấm. Trong một số trường hợp, rối loạn màu sắc ở móng tay cũng có thể là một dấu hiệu sớm của bệnh phổi. 4. Nổi u ở ngón tay Nếu bạn thấy xuất hiện u nhỏ gần chân móng tay, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh viêm khớp mạn tính. Các khối u đó xuất hiện là do giảm khoang khớp khiến các khớp lồi ra như xương mới. Phụ nữ dễ bị tình trạng nổi u ở ngón tay hơn. 5. Da tay khô Tình trạng này thường báo hiệu sớm rối loạn tuyến giáp làm mất độ ẩm của da. Ngoài ra, nó cũng có thể báo hiệu hiện tượng dị ứng hoặc các rối loạn độ nhạy của da do sử dụng một số sản phẩm mỹ phẩm. 6. Móng tay có đốm trắng hoặc vàng Khi móng tay có những dấu hiệu này, rất có thể bạn đã nhiễm một loại nấm nào đó. Đây cũng là triệu chứng của rối loạn tuyến giáp, lúc này bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ và sử dụng thuốc mỡ bôi đặc trị để làm giảm tình trạng này. Màu sắc của móng tay có thể cảnh báo dấu hiệu bệnh tật. Móng tay có nhiều đốm vàng cũng thường xảy ra ở những người nghiện thuốc lá hoặc đang dùng thuốc mỡ kháng sinh tetaxilin để điều trị bệnh. 7. Móng tay dễ nứt, gãy Nguyên nhân gây ra tình trạng nứt, gẫy móng tay có thể là do bạn thường xuyên sơn móng tay và dùng các chất tẩy rửa khiến móng trở nên yếu dần. Đặc biệt, nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thì nhiều khả năng dấu hiệu móng tay dễ nứt, gẫy này báo hiệu bạn đang bị rối loạn tuyến giáp. 8. Móng tay có màu xanh nhạt Móng tay có tình trạng này đang báo hiệu bạn đang bị nhiễm trùng bên trong cơ thể. Khi bị nhiễm trùng ở bộ phận nào, bạn thường có thêm các triệu chứng khác như đau và sưng. Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu cơ thể bạn không nhận đủ oxy hoặc có vấn đề về tim mạch. Trong trường hợp này, bạn không nên tự điều trị bằng bất kì loại thuốc nào khi chưa có ý kiến của bác sĩ. 9. Móng tay xuất hiện các điểm đen hoặc nâu sọc thẳng Nếu dưới móng tay xuất hiện các điểm đen thì đấy có thể là dấu hiệu của sự rối loạn hormone trong cơ thể. Nghiêm trọng hơn, đây có thể là triệu chứng của một khối u ác tính (liên quan đến căn bệnh ung thư da) rất nguy hiểm. Bạn cũng nên đề phòng nếu duới móng tay xuất hiện các sọc thẳng, đây là dấu hiệu của những bệnh nghiêm trọng như: bệnh thiếu máu; bệnh suy tim sung huyết; bệnh gan; suy dinh dưỡng. 10. Móng tay có các đường lằn ngang Đây là triệu chứng của sự thiếu hụt dinh dưỡng (thường là thiếu chất sắt) hoặc là kết quả của chấn thương – về thể chất hoặc tinh thần. Bác sĩ sẽ cần tìm hiểu cụ thể những nguyên nhân này của bạn để có kế hoạch điều trị tốt nhất. T.Phạm (TH)
 12. Vì sao nhiều gia đình trồng cây đinh lăng trước nhà? Không chỉ là cây cảnh thông dụng, cây rau được ưa dùng, đinh lăng còn là một vị thuốc nam có tính năng chống dị ứng, giải độc thức ăn, chống mệt mỏi... Đinh lăng còn được gọi là cây gỏi cá, tên khoa học là Polyscias Fruticosa Harms thuộc họ Ngũ gia bì (Araliaceae). Đinh lăng thuộc loại cây nhỏ, cao 0,8-1,5m, thường được trồng làm cây cảnh trước nhà hoặc chùa, miếu. Cây có lá kép, mọc so le, lá 3 lần xẻ lông chim, mép khía có răng cưa. Hoa nhỏ màu trắng, mọc thành tán. Quả dẹt, dài 3-4mm, dày khoảng 1mm. Lá đinh lăng phơi khô, nấu lên có mùi thơm đặc trưng, dân gian gọi nôm na là mùi "thuốc bắc". Lá tươi không có mùi thơm này. Trong dân gian, đinh lăng thường dùng để trị ho ra máu, chữa tắc tia sữa, làm mát huyết, lợi tiểu, chữa mẫn ngứa. Lá đinh lăng cũng được dùng để nấu canh với thịt, cá để bồi bổ cho sản phụ, người già hoặc người ốm mới dậy. Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, lá có vị đắng, tính mát có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ. Nói chung, ngoài tác dụng lương huyết và giải độc thức ăn, những tính chất khác của đinh lăng gần giống như nhân sâm. * Một số bài thuốc có sử dụng Đinh lăng 1. Bồi bổ cơ thể Lá đinh lăng tươi từ 150-200g, nấu sôi khoảng 200ml nước (có thể dùng nước sôi có sẵn ở "phích"). Cho tất cả lá đinh lăng vào nồi, đậy nắp lại, sau vài phút, mở nắp và đảo qua đảo lại vài lần. Sau 5-7 phút, chắt ra để uống nước đầu tiên, đổ tiếp thêm khoảng 200ml nước vào để nấu sôi lại nước thứ hai. Cách dùng lá tươi thuận tiện vì không phải dự trữ, không tốn thời gian nấu lâu, lượng nước ít, người bệnh dễ uống nhưng vẫn đảm bảo được lượng hoạt chất cần thiết. 2. Chữa tắc tia sữa Rễ đinh lăng 40g, gừng tươi 3 lát, đổ 500ml nước sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống khi thuốc còn nóng. 3. Chữa nổi mề đay, mẩn ngứa do dị ứng Lá đinh lăng khô 80g, đổ 500ml nước sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày. 4. Ho suyễn lâu năm Rễ đinh lăng, bách bộ, đậu săn, rễ cây dâu, nghệ vàng, rau tần dày lá tất cả đều 8g, củ xương bồ 6g; Gừng khô 4g, đổ 600ml sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống lúc thuốc còn nóng. 5. Phong thấp, thấp khớp Rễ đinh lăng 12g; Cối xay, hà thủ ô, huyết rồng, cỏ rễ xước, thiên niên kiện tất cả 08g; Vỏ quít, quế chi 04g (Riêng vị quế chi bỏ vào sau cùng khi sắp nhắc ấm thuốc xuống). Đổ 600ml nước sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống khi thuốc còn nóng. 6. Chữa vết thương Lá đinh lăng giã nát đắp nơi bị thương. 7. Chữa đau lưng mỏi gối (chữa cả tê thấp) Dùng thân cành đinh lăng 20 - 30g, sắc lấy nước chia 3 lần uống trong ngày. Có thể phối hợp cả rễ cây xấu hổ, cúc tần và cam thảo dây. 8. Bài thuốc chữa mệt mỏi, biếng hoạt động Dùng rễ Đinh lăng thái mỏng, phơi khô 0,50 gam, thêm 100ml nước đun sôi trong 15 phút, chia 2 - 3 lần uống trong ngày. 9. Chữa dị ứng, ban sởi, ho, kiết lỵ Lá Đinh lăng khô 10gr sắc chung với 200ml nước, uống trong ngày. 10. Chữa đau nhức lưng, gối, hoặc tê nhức chân tay, phong thấp 20-30gr thân cành sắc lấy nước uống. Có thể phối hợp chung với Lá lốt, Cúc tần, Bưởi bung, rễ Mắc cở, mỗi loại 10gr, sắc trong 600ml, cô còn khoảng 300ml uống 2-3 lần trong ngày, uống vài lần là bớt đau. Hoặc bài thuốc gồm rễ Đinh lăng 12g; Cối xay, Hà thủ ô, Huyết rồng, Cỏ xước, Thiên niên kiện tất cả 8gr, Vỏ quít, Quế chi 4gr, cho vào 600ml nước sắc còn 250ml, khi sắp nhắc khỏi bếp thì hãy cho vị Quế chi vào. Chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống khi thuốc còn nóng. 11. Chữa đau tử cung Cành và lá đinh lăng rửa sạch, sao vàng, sắc uống thay nước chè. 12. Chữa liệt dương Rễ đinh lăng, hoài sơn, ý dĩ, hoàng tinh, hà thủ ô, kỷ tử, long nhãn, cám nếp, mỗi vị 12g; trâu cổ, cao ban long, mỗi vị 8g; sa nhân 6g. Sắc uống ngày 1 thang. 13. Chữa sốt rét Rễ đinh lăng, sài hồ, mỗi vị 20g; rau má 16g; lá tre, cam thảo nam, mỗi vị 12g; bán hạ (sao vàng) 8g; gừng 6g. Sắc uống ngày 1 thang. 14. Chữa viêm gan mạn tính Rễ đinh lăng 12g; nhân trần 20g; ý dĩ 16g; chi tử, hoài sơn, biển đậu, rễ cỏ tranh, xa tiền tử, ngũ gia bì, mỗi vị 12g; uất kim, nghệ, ngưu tất, mỗi vị 8g. Sắc uống ngày 1 thang. T.Phạm (TH)
 13. 7 loại củ quả rất tốt cho người làm việc thường xuyên với máy tính Hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc với màn hình quá lâu dễ gặp các bệnh về mắt như khô mắt, cận thị, thậm chí nặng sẽ dẫn đến mù mắt. Chính vì vậy nhu cầu về vitamin A của những người tiếp xúc nhiều với máy tính sẽ cao hơn so với những người bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn nên bổ sung các loại thực phẩm, hoa quả giàu vitamin A như đu đủ, nho, gấc... để mắt được bảo vệ khi tiếp xúc với máy tính. 1. Đu đủ Đu đủ là một thực phẩm nhiệt đới giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đu đủ lại có tác dụng chống khô mắt, giảm nếp nhăn, chống lão hóa cho làn da rất phù hợp với những người làm việc liên tục trên máy tính. Đu đủ có nhiều công dụng, rất tốt cho mỗi chúng ta. Theo rất nhiều nghiên cứu, đu đủ có tác dụng tốt trong việc điều hòa tim mạch ở những người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh xơ vữa động mạch, vì đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và A. Các dưỡng chất này có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế các mảng tiểu cầu do quá trình oxy hóa cholesterol tạo ra bám vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn mạch và làm máu không lưu thông được. 2. Cà rốt Cà rốt chứa nhiều chất cao hơn ở cà chua. Là một trong những loại quý nhất được các thầy thuốc trên thế giới đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh rất tốt đối với những người làm việc nhiều trên máy vi tính. Theo tính toán và thống kê của các chuyên gia nghiên cứu, những người ăn cà rốt sẽ khỏe mạnh hơn những ai ít ăn loại củ này trong thực đơn hàng ngày. Một củ cà rốt chứa nhiều vitamin C, D, E và các vitamin nhóm B nên còn giúp sáng mắt, ngừa các tật về mắt, làm đẹp da, ngừa vết nám… Nó còn chứa nhiều chất carotene(cao hơn ở cà chua), sau khi vào cơ thể, chất này sẽ chuyển hóa dần thành vitamin A, vitamin của sự sinh trưởng và tuổi trẻ. Ngoài ra, Cà rốt còn được biết tới với khả năng giảm lượng cholesterol có hại trong máu, giúp cân bằng cholesterol có lợi, ngừa các bệnh về tim mạch. Viện nghiên cứu Ung thư tại Mỹ cho biết, cà rốt có khả năng phòng ngừa nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư ruột, ung thư dạ dày và ung thư buồng trứng. 3. Nho Nho được nhiều người ưa chuộng nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nho giàu các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm các hệ quả xấu ở những người hay gặp stress. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng sử dụng nho và các sản phẩm từ nho thường xuyên không những mang lại những hiệu quả tích cực lên cơ thể mà còn có thể giúp chúng ta phòng ngừa các bệnh đường tim mạch, bệnh ung thư hoặc bệnh sâu răng. Lượng vitamin dồi dào trong thứ quả nhỏ bé này có tác dụng giảm cholesterol trong máu, cải thiện hoạt động của các mạch máu và của các tế bào sản sinh ra insuline ở tuyến tụy. 4. Gấc Những tác dụng không ngờ từ quả gấc. Tác dụng của trái gấc chẳng kém gì các loại mật gấu, nên các lương y thường gọi là “mật gấu treo”. Trái gấc có màu đỏ tươi, mọng, thân leo mảnh mai nhưng lại ẩn chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng đáng khâm phục. Gấc có màu đỏ sánh, ngọt béo chứa rất nhiều vitamin. Trong đó, hàm lượng Lycopen, beta carotene, Alphatocopherol… cao gấp 68 lần cà chua. Trong lớp màng đỏ bao quanh hạt gấc còn chứa nhiều vitamin E chống ôxi hóa, chống lão hóa tế bào. Các chất thiên nhiên này góp phần giữ gìn sự thanh xuân, chống sạm da, khô da, rụng tóc… Ngoài ra, gấc còn có tác dụng tốt cho hệ tim mạch, làm bền thành mạch, chống xơ vữa động mạch, từ đó, chống tai biến mang lại cho bạn hệ tuần hoàn khỏe mạnh, tốt cho tim mạch, người mắc bệnh tiểu đường…. 5. Anh đào Anh Đào giúp điều hào giấc ngủ, xóa tan stress, căng thẳng và suy nhược thần kinh. Quả anh đào không chỉ ngon mà nó còn thực sự tốt cho sức khỏe của bạn. Tác dụng tuyệt vời từ loại trái cây này đối với sức khỏe giúp ích trong cuộc sống. Anh đào có công dụng hỗ trợ cơ thể sản xuất melatonin, một chất có tác dụng điều hòa giấc ngủ, xóa tan stress, căng thẳng và suy nhược thần kinh. Điểm nổi bật là loại trái cây này chứa lượng vitamin A vô cùng dồi dào. Vitamin A trong loại trái cây này đặc biệt rất hữu ích cho hệ miễn dịch, đôi mắt và làn da… Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin C, E và các khoáng chất như magne, sắt, kali nên có thể là loại quả ăn hàng ngày rất tốt. 6. Măng cụt Giúp ngăn ngừa ung thư, tinh thần hưng phấn , giảm cholesterol, hạ huyết áp… Măng cụt được coi là nữ hoàng của các loại quả, nó có tính mát, vị ngọt, mọng nước, thành phần dinh dưỡng của măng cụt có chứa ít calo, chất đạm, nhiều chất xơ, canxi, sắt, phot pho... Thói quen của chúng ta là thường ăn lớp ruột màu trắng, nhưng trong vỏ màu sậm lại chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư, tinh thần hung phấn , giảm cholesterol, hạ huyết áp… Đặc biệt, các chất dinh dưỡng có trong măng cụt giúp cho những người làm việc tiên tục trên máy tính có thể ngăn ngừa tình trạng nóng trong và cải thiện khả năng miễn dịch cho cơ thể. Bổ sung một lượng vừa đủ, măng cụt còn có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất cho giới văn phòng. 7. Táo Táo có nhiều thành phần dinh dưỡng rất phong phú Táo được coi là thứ quả rất có lợi cho sức khỏe, có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh như tiêu hóa, tiểu đường, tim mạch, ung thư… Táo có thành phần dinh dưỡng rất phong phú, đặc biệt là các loại vi chất, sinh tố và axit hoa quả. Trong trái táo có khoảng 30mg ketone, 15% là các chất hydrocarbon và chất keo; các loại vitamin A, C, E. Ngoài ra, lượng kali và các chất chống oxy hóa cũng rất phong phú. Lượng canxi trong táo cũng cao hơn trong các loại hoa quả khác, giúp trung hòa lượng muối dư thừa trong cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, táo có chứa hoạt chất bảo vệ tim mạch giống trái nho. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột đồng cho thấy, tiêu thụ nhiều hợp chất phenolic sẵn có trong táo và nho một thời gian dài sẽ giảm đáng kể sự tích tụ chất béo trên thành động mạch. Tác dụng của trái táo còn có nhiều công dụng trong y học như: chống nhiễm khuẩn, giúp ngăn ngừa ung thư, nhuận mật, làm sạch động mạch, chống táo bón, giảm nguy cơ tiểu đường, hỗ trợ giảm thiểu về vấn đề hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch…. Những sản phẩm được tổng hợp từ thảo dược và các thành phần từ thiên nhiên rất an toàn cho sức khỏe. Yến Yến
 14. Container chở 6 xe con bốc cháy dữ dội (NLĐO)- Lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-6, trên tuyến đường Quốc lộ 1A tránh TP Huế (Thừa Thiên - Huế), đoạn qua Dốc Miếu thuộc xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, đã xảy ra vụ xe container bốc cháy thiêu rụi 6 xe ô tô con. Sau 1 giờ cháy, toàn bộ container và 6 xe con đã bị thiêu rụi Xe container BKS 30Y- 7806 do tài xế Nguyễn Văn Vinh (31 tuổi) trú tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) điều khiển, chở 6 ô tô con đi qua đoạn đường trên thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa phát ra từ phía sau xe rồi bốc lên dữ dội khiến tài xế tách thùng xe ra khỏi đầu xe và điện thoại báo PCCC. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khống chế được ngọn lửa sau hơn 1 giờ chữa cháy. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi rơ-móc và 6 xe ôtô con hiệu Huyndai còn mới (4 chiếc loại 7 chỗ). Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân cháy. Tin-ảnh: Q.Nhật
 15. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ Thực phẩm tốt cho người làm việc lâu bên máy tính Đôi mắt tinh tường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt đối với người phải lao động thường xuyên trong một số ngành nghề như may mặc, lái xe, xây dựng, công nghệ thông tin... Theo y học hiện đại, những thực phẩm có ích cho thị lực là có chứa nhiều chất như vitamin A, beta-caroten, vitamin C (giúp phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể, tăng cường thị lực), vitamin E (chống ôxy hóa, giảm nguy cơ cườm mắt), lutein (bảo vệ võng mạc mắt), selenium (chống ôxy hóa, bảo vệ mắt và não). Theo y học cổ truyền, mắt là khí quan của tạng can (can khai nhiều ở mắt), tinh khí của ngũ tạng, lục phủ đều dồn lên mắt mà thành tinh (tinh thần, tinh hoa). Mắt là chỗ tinh khí tụ lại. Do mắt và tạng can có quan hệ với nhau nên khi can nhiệt thì mắt bị viêm, sưng, đỏ do nhiệt; khi can suy yếu (huyết hư) thì thị lực kém, mắt bị thoái hóa dẫn đến nhiều bệnh ở mắt. Muốn mắt sáng, hoạt động tốt, lâu bền, chậm lão hóa cần phải bổ tạng can, dưỡng huyết phải được đầy đủ. Những thực phẩm có tác dụng bổ can gồm: gan động vật, câu kỷ tử, tang thầm (quả dâu tằm), mè đen, hà thủ ô, đương quy, đại táo, hoài sơn, trứng gà (kê tử), lươn... Sau đây là một vài món ăn có tác dụng bổ can thận, dưỡng huyết, giúp mắt tinh tường: - Gan gà chưng câu kỷ tử: 60 g gan gà rửa sạch, xắt mỏng. Câu kỷ tử 30 g. Táo đỏ (bỏ hạt) 4 quả. Gừng tươi 2 lát mỏng. Tất cả làm sạch, cho vào bát sành, chưng cách thủy khoảng 2 giờ. Nêm gia vị vừa ăn và ăn lúc đói. - Gan heo nấu táo đỏ: 60 g gan heo rửa sạch, xắt miếng. Táo đỏ 8 quả. Củ khoai mài 20 g. Tất cả rửa sạch, cho vào bát sành chưng cách thủy 3 giờ. Nêm gia vị vừa ăn và ăn lúc đói hoặc trong bữa cơm. - Canh gan heo nấu với cải bó xôi: 100 g gan heo rửa sạch, xắt mỏng, ướp gia vị. Cải bó xôi 250 g. Nấu canh ăn trong bữa cơm. - Canh trứng gà, câu kỷ tử: Trứng gà 2 quả. Câu kỷ tử 30 g. Táo đỏ (hoặc táo đen) 10 quả. Nấu câu kỷ tử và táo với lượng nước vừa đủ, cho sôi khoảng 1 giờ rồi cho trứng gà vào khuấy đều, nấu thêm đến khi trứng chín. Ăn trong bữa cơm. - Gan dê nấu cà rốt: 50 g gan dê, 100 g cà rốt rửa sạch, xắt miếng cho vào nồi đất, nước vừa đủ, đun to lửa cho sôi rồi chuyển nhỏ lửa hầm trong 30 phút. Nêm gia vị vừa ăn. Chia 2 đến 3 lần ăn trong ngày. - Canh cá chạch, mã thầy (củ năn): Cá chạch 100 g làm sạch. Mã thầy 50 g bóc vỏ, xắt lát rồi cho vào nồi đất, cho nước vừa đủ, đun to lửa tới sôi rồi chuyển nhỏ lửa nấu chín nhừ. Nêm gia vị vừa ăn và ăn lúc còn nóng. - Canh gan heo nấu bông bí đỏ: Bông bí đỏ 50 g. Gan heo 100 g. Hái bông bí từ sáng sớm rửa sạch. Rửa gan xắt nhỏ cho vào nồi, đổ nước vừa đủ, nấu chín cho bông bí vào, chớm sôi thì nêm gia vị. Chia ăn 2 lần trong ngày. Thực phẩm tốt cho mắt Để nuôi dưỡng, bảo vệ hoạt động của mắt được tốt và lâu bền, chúng ta nên sử dụng thường xuyên các thực phẩm sau đây: - Các loại giàu vitamin A: gồm gan của gà, heo, bò, vịt; lươn, trứng vịt lộn; trứng gà, vịt, sữa, thịt vịt, cá chép... - Các loại giàu beta - caroten: gồm các loại trái và củ có màu vàng cam như cà rốt, đu đủ, gấc, bí đỏ, ớt vàng Đà Lạt, khoai lang, nghệ...; các loại rau có màu xanh đậm như: ngót, húng, tía tô, dền, muống, cần, mồng tơi, cải bẹ xanh, lang, hẹ, xúp lơ xanh. - Các loại giàu vitamin C: gồm trái cây như chanh, cam, quýt, bưởi, dâu tây, ổi, đu đủ, nhãn, táo tây, nho, dứa...; các loại rau, quả như: cà chua, mồng tơi, xúp lơ, cải bẹ trắng, ớt, kinh giới, ngò, ngót, đay, thìa là, hành lá... - Các loại giàu vitamin E: gồm các loại dầu đậu nành, hướng dương, mè, đậu phộng; mầm lúa, đậu; các loại hạt: hướng dương, bí, hạt dưa...; các loại đậu hạt; măng tây; mỡ cá; sữa; thịt; gan... - Các loại giàu lutein: gồm bắp, trứng, cải bó xôi, cải xoăn... - Các loại giàu selenium: gồm các loại hải sản: cá, tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến...; các loại thực phẩm khác như: thịt, gan, cật, trứng, ngũ cốc; dầu hướng dương, mè... Theo congso.net
 16. Trực thăng cứu hộ đâm vào núi, 20 người thiệt mạng Một trực thăng của Không quân Ấn Độ hôm qua đâm vào núi khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ ở vùng lũ lụt nước này, khiến toàn bộ những người có mặt trên khoang đều thiệt mạng. > 'Vài nghìn người chết vì lũ lụt Ấn Độ' Một trực thăng Mi-17 V5 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: The Hindu NDTV dẫn nguồn tin chính phủ cho hay không ai trong số 20 người trên trực thăng còn sống sót trong vụ tai nạn ở bang Uttarakhand. Tuy nhiên, mới chỉ có 12 thi thể được tìm thấy. Giới chức Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận có 5 binh sĩ không quân và 3 dân thường trên máy bay. Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia cho biết các thành viên bán quân sự cũng có mặt trên phi cơ. Máy bay này là Mi-17 V5, được trình làng vào năm ngoái và nằm trong số 80 trực thăng mà Ấn Độ đặt hàng từ Nga. Vài phút sau vụ tai nạn, IAF thông báo công tác cứu hộ sẽ được tiếp tục như dự kiến, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh quả cảm của lực lượng quân đội trong nhiệm vụ cứu hộ lớn nhất mà họ từng đảm trách. Theo IAF, trực thăng gặp nạn sáng qua được điều từ thị trấn Gauchar, một trung tâm cứu hộ cứu trợ, đến Guptakashi và Kedarnath, tâm điểm tàn phá của đợt mưa lớn đang hoành hành ở Ấn Độ. 60 trực thăng không quân được sử dụng để thực hiện công tác cứu hộ, bên cạnh một số trực thăng tư nhân. Hơn 90.000 người đã được sơ tán trong đợt cứu hộ do quân đội Ấn Độ dẫn đầu. Đợt lũ bắt đầu từ 16/6 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 người Ấn Độ, nhưng con số thực tế dự kiến sẽ cao hơn nhiều. Vị trí của bang Uttarakhand tại Ấn Độ. Đồ họa: BBC Hôm 24/6, một trực thăng tư nhân cũng gặp nạn ở Gaurikund và bốc cháy. Một trực thăng của IAF đang làm nhiệm vụ cứu hộ gần đó đã kịp giải cứu phi công. Anh Ngọc
 17. “Mãng cầu xiêm chữa ung thư?”: Chưa có báo cáo thuyết phục TP - Theo các chuyên gia Bộ Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, nước ta chưa có nghiên cứu nào về tác dụng chữa bệnh của mãng cầu xiêm. Dù chưa có thừa nhận chính thức nào, mãng cầu xiêm vẫn được nhiều người coi là thứ trị được ung thư. Hoài nghi thần dược PGS.TS Phạm Duy Hiển, Hội Ung thư Việt Nam cho hay, ông rất hoài nghi hiệu quả chữa bệnh ung thư kỳ diệu của mãng cầu xiêm mà một số nguồn tin nước ngoài công bố. “Có tới 80-90% tân dược hiện nay được sản xuất từ các thành phần từ thiên nhiên”, TS Hiển – một trong những chuyên gia hàng đầu về ung thư ở Việt Nam, nói. “Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng nổi một hoạt chất thiên nhiên lại có sức công phá tế bào ung thư đường ruột mạnh gấp 10.000 lần so với adriamycin, sản phẩm hóa trị liệu đang được dùng phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay”. Theo Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam, trong 40 năm hành nghề y dược học cổ truyền, ông chỉ biết mãng cầu xiêm là một loại quả phổ biến ở các tỉnh phía nam và được dùng thường xuyên, chủ yếu dưới dạng sinh tố. Nhưng ông chưa hề thấy thông tin tin cậy nào về việc mãng cầu xiêm có thể chữa ung thư. Nước ta cũng có các nghiên cứu dùng cây cỏ, trái cây để chữa ung thư như trinh nữ hoàng cung, xạ đen, thông đỏ. Dân gian cũng có kinh nghiệm dùng cây cỏ, trái cây để phòng ngừa và chữa trị ung thư. Nhưng tất cả đều còn rất hạn chế. “Có thông tin dân gian ở nước này, nước nọ dùng mãng cầu xiêm điều trị viêm tấy, phòng cao huyết áp, chữa đau nhức khớp, phát ban, mất ngủ. Việc này không liên quan đến khả năng chữa ung thư của mãng cầu xiêm”, Lương y Trung lý giải. Nếu cần thiết sẽ đề xuất nghiên cứu Theo TS Trần Huệ Oanh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo (KHCN&ĐT), Bộ Y tế, cơ quan bà thường xuyên nhận được thông tin phát hiện về cây, cỏ, động vật có tác dụng chữa bệnh. Sau đó, Bộ Y tế thường giao cho các đơn vị chuyên môn như Viện Dược liệu, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược TP HCM, v.v..., khảo sát và xác định độ tin cậy của thông tin. Trường hợp cần thiết, Cục KHCN & ĐT sẽ tư vấn để lãnh đạo Bộ cho phép triển khai nghiên cứu hay không. “Mãng cầu xiêm là cây phổ biến ở Việt Nam và cũng có nhiều nghiên cứu về loài cây này”, TS Trần Huệ Oanh nói. “Tuy nhiên, về tác dụng chữa ung thư đặc hiệu, cần xem xét lại các kết quả nghiên cứu đã có để có hướng giải quyết tiếp theo. Phương châm chung là đảm bảo tính khả thi trong khai thác tối đa nguồn thuốc để bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân”. GS.TSKH Trần Văn Sung, thành viên Hội đồng Khoa học ngành ở Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cho hay: “Tôi chưa thấy báo cáo nào trên thế giới có tính thuyết phục về khả năng mãng cầu xiêm chữa ung thư. Dù thế, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tìm hiểu tác dụng chữa bệnh của mãng cầu xiêm, sẵn sàng bỏ phiếu cho những ai dám tìm tòi và thẩm định thông tin”. Vẫn theo TS Sung, cách đây gần hai tháng, Hội đồng Khoa học ngành gồm 19 thành viên của Viện Hàn lâm KHCN VN , trong đó có ông, đã bác bỏ đề xuất một đề tài cấp Bộ liên quan đến mãng cầu xiêm. Một nhóm nhà khoa học đã đề xuất nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của mãng cầu xiêm trong điều trị chống ung thư. Đề xuất bị loại vì chưa hội đủ cơ sở khoa học cần thiết để đưa đề tài vào diện phê duyệt cấp Bộ. “Tốt nhất nên đề xuất ở cấp cơ sở trước”, GS.TSKH Trần Văn Sung – nguyên Viện trưởng Viện Hóa học, đề nghị. “Nếu kết quả bước đầu hứa hẹn, đăng ký nghiên cứu dưới dạng đề tài cấp Bộ cũng chưa muộn. Đi tìm thần dược chống ung thư là khát vọng hàng trăm năm nay của nhân loại chứ không riêng gì Việt Nam. Dành một vài năm thăm dò một vấn đề quá vĩ đại như thế này là sự cẩn thận không thừa”. Chuyên gia môi trường Trần Nguyễn Anh Thư, thành viên Mạng lưới Môi trường Việt Nam, cho rằng bài học có giá trị nhất hiện nay từ câu chuyện mãng cầu xiêm không phải là nó có thực sự chữa được ung thư hay không; thay vào đó, là cơ hội để thức tỉnh cách ứng xử tham lam và dại dột của con người với tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt. Quốc Dũng
 18. Các vi chất giúp ngăn bức xạ máy tính Máy tính là vật bất li thân của dân văn phòng. Vậy làm thế nào để ngăn được bức xạ máy tính? Dưới đây là các chất có thể giúp bạn ngăn bức xạ máy tính. Dân văn phòng mỗi ngày phải đối diện với máy tính trong thời gian rất dài, không chỉ có hại đối với mắt, dẫn đến thị lực giảm mà còn có thể dẫn đến sự mất cân bằng nội tiết của giới nữ, là “sát thủ hàng đầu” của sức khỏe, mỗi ngày cho dù có ăn nhiều những chất chống oxy hóa cũng vô bổ. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu những loại rau củ quả có tác dụng trong việc ngăn bức xạ máy tính, giúp mọi người mạnh khỏe và tránh xa được bức xạ máy tính: Lycopene Đại diện là những loại quả có màu đỏ như cà chua, dưa hấu… Lycopene có mặt trong rất nhiều loại quả có màu đỏ, hàm lượng lycopene có trong cà chua là cao nhất. Lycopene là loại carotenoid có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất tính cho đến nay, khả năng chống oxy hóa của chúng gấp 100 lần vitamin E, có khả năng cực mạnh thanh trừ các gốc tự do, có khả năng kháng bức xạ. Cà chua còn được gọi là vua của các loài thực vật. Viatmin A, beta - carotene Đại diện là dầu gan cá, gan động vật, thịt gà, lòng đỏ trứng, súp lơ xanh, cà rốt, rau mồng tơi… Những loại thực phẩm này có chứa nhiều Vitamin A và Beta – carotene, có tác dụng bảo vệ mắt rất tốt. Carotene thiên nhiên là một chất chống oxy hóa rất mạnh, có tác dụng bảo vệ tế bào cơ thể tránh bị tổn hại, từ đó có thể tránh cho tế bào bị ung thư. Ăn cà rốt trong thời gian dài có thể giúp cơ thể ít bị hấp thu bức xạ và tia tử ngoại cực mạnh. Selen Đại diện là vừng, mạch nha, hoàng kỳ, nấm men, các loại trứng, bia, tôm hùm, cá ngừ, tỏi, nấm… Nguyên tố vi lượng Selen có tác dụng chống oxy hóa, nó thông qua việc ngăn trở cơ thể trải qua phản ứng oxy hóa, từ đó có thể kháng bức xạ, làm chậm sự lão hóa. Những thực phẩm chứ nhiều Selen hàng đầu là vừng, mạch nha và hoàng kỳ. Lipopolysaccharide, Vitamin A Đại diện là trà xanh, đậu xanh Nếu không quen uống trà xanh thì trà hoa cúc cũng có tác dụng tương tự. Y học hiện đại đã nghiên cứu chứng thực, trong đậu xanh và trà xanh có chứa Lipopolysaccharide, vitamin A, có thể giúp bài trừ những độc tố trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, có khả năng đề kháng lại có loại ô nhiễm. Collagen Đại diện là rong biển xanh, rong biển tím, da và tủy động vật Đại diện của thực phẩm loại này có rong biển xanh, rong biển tím, hải sâm, da động vật… Rong biển là khắc tinh của các chất phóng xạ, có thể giảm nhẹ sự tổn hại của đồng vị phóng xạ, tia bức xạ đối với khả năng miễn dịch của cơ thể, đồng thời ức chế sự tử vong của tế bào miễn dịch và có tác dụng kháng bức xạ. Vitamin E và C Đại diện là các loại hạt đậu, dầu oliu, dầu hạt hướng dương, cải bắp, củ cải, táo tầu tươi, quýt, quả kiwi… Trong các loại hạt đậu, dầu oliu, dầu hạt hướng dượng và những loại rau cải, cải bắp có chứa nhiều Vitamin E, còn trong các loại quả như táo tầu tươi, quýt, kiwi lại chứa nhiều Vitamin C. Viatmin E và Vitamin C đều thuộc loại vitamin chống oxy hóa, có hoạt tính chống oxy hóa, có thể giảm nhẹ những phản ứng oxy hóa do bức xạ máy tính gây ra, cũng giống như chúng khoác lên người chúng ta một lớp “áo chống bức xạ” vậy. Trang Vương
 19. Hải Phòng hứng nhiều thiệt hại do bão Bebinca Không gây thiệt hại về người, nhưng bão Bebinca khiến khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà tan hoang, hệ thống đê kè bị phá vỡ. Nhiều khu vực trung tâm thành phố ngập nặng do mưa lớn. Đổ bộ vào Hải Phòng tối 23/6, bão Bebinca cùng với triều cường tạo thành những cột sóng cao tấn cống liên tiếp vào tuyến kè biển Đồ Sơn. Ảnh: Quân đội nhân dân. Đoạn đê kè dài 40 m tại bãi tắm khu 1 khu du lịch Đồ Sơn bị phá vỡ. Đoạn kè kiên cố giờ ngổn ngang đá. Bãi tắm khu 2 của khu du lịch Đồ Sơn cũng bị bão tàn phá, nhiều đoạn đường gần như bị xẻ đôi. Tại nhiều đoạn sạt lở do bão tàn phá, cơ quan chức năng phải cấm đường. Nhiều tuyến phố ở quận Đồ Sơn bị ngập nặng do mưa lớn kết hợp với triều cường. Ảnh:Quân đội nhân dân. Trường THPT nội trú Đồ Sơn bị ngập úng sau bão. Đến chiều 24/6, nước bắt đầu rút dần. Tại đảo Cát Bà, bờ kè cũng bị sóng đánh vỡ tan đoạn dài 50 m. Quảng trường trung tâm thị trấn Cát Bà hư hại nặng sau bão. Quốc Biên
 20. CÀ PHÊ - THỨC UỐNG MA QUÁI Cà phê là thức uống chế biến từ hạt cà phê. Tác dụng chính của cà phê đối với cơ thể là tạo sảng khoái, bởi vì caffein chứa trong cà phê làm hưng phấn hệ thần kinh trung ương, giúp giải trừ mệt mỏi, nâng cao hiệu suất làm việc. Trong 100g hạt cà phê có chứa 2,2g nước, 12,6g protid, 16g lipid, 46,7g glucid, 9g chất xơ, 4,2g cacbon, 120mg Ca, 170mg P, 42mg Fe, 3mg Na, 0,12g vitamin B2, 3,5mg vitamin PP, 1,3g caffein, 8g tannin. Dùng 10g cà phê hãm trong nước nóng, hàm lượng caffein là 0,04g, hàm lượng tanin là 0,06g. Tác dụng bảo vệ sức khỏe Dùng cà phê vừa đủ, bên cạnh dùng đúng theo phương pháp khoa học, có điểm tốt nhất định đối với sức khỏe. Cà phê chứa caffein là một loại alkaloid, là chất hưng phấn “giảm tốc”. Tính hưng phấn tốt hơn so với trà, chứa caffein nhiều hơn 40 - 60% so với trà, giúp hưng phấn tế bào thần kinh não, nâng cao hoạt lực tế bào não, thúc đẩy tư duy liên tưởng và khả năng phân tích phán đoán, sảng khoái, làm ta tinh thần phấn chấn, tiêu trừ mỏi mệt và tỉnh ngủ, cải thiện tính linh hoạt của động tác, có cảm giác thư giãn. Cà phê có tác dụng co giãn mạch máu tim và phế quản, thúc đẩy tuần hoàn, nâng cao cung cấp máu cơ tim, thúc đẩy tim đập, có hiệu quả điều trị nhất định đối với huyết áp thấp và hen suyễn do co thắt phế quản. Cà phê thúc đẩy tuyến tiêu hóa bài tiết, cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng sự thèm ăn, thúc đẩy hấp thu, tăng cường trao đổi chất. Những điều cần lưu ý Không uống nhiều cà phê lâu dài. Thời gian dài dùng cà phê sẽ làm cho cơ thể phát sinh tính lệ thuộc (gây nghiện), gây nhiễu tác dụng chọn lọc đối với chất kích thích của đại não. Một khi ngưng dùng sẽ dẫn đến các triệu chứng như đại não bị ức chế lớn, tụt huyết áp, mất ngủ, bồn chồn, suy nhược thần kinh, một số người thậm chí xuất hiện thần kinh khác thường. Dùng cà phê còn phải chú ý liều lượng, một tách cà phê đi vào cơ thể duy trì thời gian tác dụng là 4 - 5 giờ. Do vậy, không nên dùng liên tục, giữa 2 lần dùng cũng cần đảm bảo một khoảng cách thời gian nhất định, càng không nên dùng trước khi đi ngủ. Không nên dùng chung với rượu. Nếu dùng cà phê sau khi uống rượu, tỉ như “châm dầu vào lửa”. Trước hết đại não cực kỳ hưng phấn, sau đó chuyển qua cực kỳ ức chế, cũng như kích thích giãn mạch, tăng nhanh tuần hoàn máu, tăng gánh nặng mạch máu tim cực lớn, tạo ra nguy hại đối với cơ thể, những nguy hại này thậm chí còn vượt quá rất nhiều lần so với chỉ uống rượu thuần tuý. Không nên dùng cà phê khi hút thuốc. Khi dùng cà phê hút thuốc có thể dẫn đến đại não hưng phấn thái quá, có báo cáo cho biết, caffein trong cà phê được nicotin trong thuốc lá dẫn biến sẽ làm cho cơ thể sản sinh tế bào ung thư. Những ai không nên dùng cà phê? Dùng cà phê tuy có tác dụng bảo vệ nhất định đối với cơ thể, nhưng không phải mỗi người đều thích hợp, nhất là đối với tình trạng sức khỏe kém hoặc một số người đang mắc bệnh, sau khi dùng cà phê trái lại gây hại đối với cơ thể. Người quá mệt mỏi không nên dùng cà phê: khi quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi kịp thời, giúp cơ thể loại bỏ mỏi mệt. Nếu dùng cà phê thời điểm này, tuy đạt được hưng phấn một thời, giảm buồn ngủ, nhưng sau hưng phấn sẽ càng mệt mỏi, tổn hại càng lớn đối với cơ thể. Trước bữa ăn không nên dùng cà phê, bởi vì caffein sẽ hấp thu nhanh, dễ làm ta tinh thần phấn chấn, từ đó tăng bài tiết nhiều dịch vị, dẫn đến tới giờ dùng cơm trái lại giảm sự thèm ăn. Thời gian kéo dài còn sẽ gây ra viêm dạ dày hoặc chứng dạ dày bất ổn. Vì vậy dùng cà phê sau bữa ăn sẽ tốt hơn. Người mất ngủ không nên dùng cà phê: caffein có tác dụng hưng phấn đối với hệ thần kinh trung ương, sẽ tăng nặng bệnh trạng mất ngủ của người bệnh. Phụ nữ mang thai không nên dùng nhiều cà phê: cà phê có thể dẫn đến sự phát triển hệ thần kinh thai nhi khác thường, thậm chí xuất hiện thiểu năng trí tuệ, đần độn, còn có thể làm cho thai nhi giảm trương lực cơ bắp, khả năng hoạt động tứ chi kém, ảnh hưởng sự phát triển bình thường của thai nhi. Người bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành không nên dùng cà phê: caffein làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu, thúc đẩy động mạch xơ vữa và làm tăng bệnh mạch vành, cho nên, người mắc bệnh tăng huyết áp và bệnh mạch vành không nên dùng cà phê. Người bệnh viêm loét dạ dày không nên dùng cà phê: cà phê có thể làm tăng tiết dịch vị, tăng kích thích đối với niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến bệnh trạng của viêm loét dạ dày. Người thiếu canxi không nên dùng cà phê: cà phê sẽ làm giảm canxi trong cơ thể, tăng nguy cơ loãng xương, là một trong những nguyên nhân làm gãy xương. Nguyên nhân chính là do caffein làm tăng bài tiết lượng canxi trong nước tiểu, cũng như ngăn cản sự hấp thu canxi, nhất là người già thường dùng cà phê sẽ gây thiếu canxi nghiêm trọng, tăng nhanh tốc độ loãng xương. Thời điểm tốt nhất dùng cà phê Thời điểm tốt nhất để dùng cà phê là lúc cơ thể dễ cảm thấy mỏi mệt. Dùng một tách cà phê vừa phấn chấn tinh thần, vừa tăng dinh dưỡng, có ích cho công việc. Ban đêm thường không thích hợp dùng cà phê, bởi vì sau khi dùng cà phê đậm sẽ thúc đẩy tăng bài tiết corticoid, làm vỏ đại não hưng phấn quá độ mà dẫn đến mất ngủ. Nếu muốn dùng cà phê ban đêm, có thể uống loại cà phê nhạt hơn, chẳng hạn dùng bã cà phê lần trước chế thêm nước, hãm lại vài phút thì dùng, thường sẽ không dẫn đến mất ngủ. Dưới trạng thái bình thường, để nâng cao hiệu suất công việc, lúc sáng sớm có thể dùng một tách cà phê đậm, có vậy sẽ làm cho ta trong vài giờ đồng hồ cảm thấy tinh thần phấn chấn. LY.DS. BÀNG CẨM
 21. Thời điểm lý tưởng nhất để uống cà phê Cà phê là một loại thức uống được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, nếu uống cà phê không đúng cách hoặc quá nhiều, nó sẽ gây ra một số tác hại trên cơ thể của bạn. Ảnh minh họa. Cà phê có chứa một số chất caffeine. Uống cà phê hàng ngày có một mối quan hệ trực tiếp nào đó đến sức khỏe của bạn? Có rất nhiều nghiên cứu về tác dụng của cà phê có lợi đối với sức khỏe và có thể ngăn ngừa một số bệnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là uống cà phê như thế nào thì có lợi cho sức khỏe? Dưới đây là một số lợi ích khi uống cà phê hàng ngày: Tình táo: Do chất cafein có trong cà phê có thể kích thích hệ thống thần kinh trung ương trong não, mang lại cho bạn một tư duy rõ ràng và làm mới bộ não của bạn, nâng cao hiệu quả công việc. Và đây là lý do chính tại sao rất nhiều nhân viên văn phòng không có thể sống mà không có cà phê. Chống ôxy hóa: Axit caffeic và axit chlorogenic trong cà phê có chức năng chống oxy hóa, nó có thể loại bỏ các gốc tự do và làm chậm sự lão hóa của cơ thể con người. Hơn nữa, một số nghiên cứu đã khẳng định rằng tác động chống oxy hóa của cà phê có thể được so sánh với trà xanh. Lợi tiểu và ngăn ngừa phù nề: Caffeine khiến cho thận sản xuất nhiều nước tiểu hơn, giúp loại các độc tố trong cơ thể. Đồng thời, cà phê, đặc biệt là cà phê đen, có tác dụng lợi tiểu đáng kể và có thể giúp loại bỏ phù nề. Giảm cân: Cà phê có thể thúc đẩy sự trao đổi chất và làm giảm nhiệt, vì vậy nó có thể đạt được hiệu quả giảm cân. Chống trầm cảm: Cà phê có thể làm cho mọi người hạnh phúc và đầy tinh thần, và cũng có thể làm giảm trầm cảm. Ngăn ngừa tiểu đường: Caffeine có khả năng làm tăng lượng đường trong máu nhưng chỉ trong thời gian ngắn và nó làm tăng độ nhạy cảm của các insulin trong cơ thể, ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Ngăn chăn viêm mũi dị ứng, hen suyễn: Cà phê còn có tác dụng ngăn chặn sự tấn công của viêm mũi dị ứng và hen suyễn. Do vậy, chúng ta có thể tận dụng các lợi thế của cà phê, uống một tách cà phê trước khi bị bệnh viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn tấn công. Ngăn ngừa ung thư: Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Harvard, những người uống cà phê thường xuyên có thể giảm tới 50% nguy cơ ung thư vú, ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt. Tác dụng này có thể do hàm lượng cao chất chống oxy hóa trong cà phê. Tuy nhiên, khi các dây thần kinh cảm giác được kích nó sẽ làm giảm sự thèm ăn. Do vậy, nếu bạn uống cà phê trước khi ăn, bạn sẽ không cảm thấy thèm ăn nữa. Ngoài ra, cafein trong cà phê sẽ kích thích dạ dày và tăng sự tiết dịch dạ dày, nó là rất có hại cho bệnh nhân bị loét dạ dày. Đây là những tác hại của cà phê. Nhưng nếu bạn uống cà phê sau khi bạn đã ăn, sự tiết dịch dạ dày đang gia tăng, nó có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Do vậy, cách lý tưởng là để uống cà phê sau khi ăn, nó sẽ không gây tác hại trên cơ thể. Một điều đáng chú ý là cho dù bạn uống cà phê trước hoặc sau bữa ăn, bạn không nên uống quá nhiều mỗi lần. PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, lượng cà phê uống mỗi ngày phụ thuộc vào tổng lượng caffeine có trong cà phê và các thức uống có cafein (như các loại nước trà). Bạn không nên nạp vào cơ thể quá 400mg caffeine/ngày (tương đương với khoảng 3 tách cà phê). Uống quá mức, cơ thể sẽ bị mất nước, dễ mất ngủ. Nên uống cà phê vào buổi sáng, trưa hay chiều, không nên uống vào buổi tối có thể làm mất ngủ. Trẻ em không nên uống cà phê, tuổi teen có thể uống sữa-cà phê (sữa là chính có thể thêm chút cà phê). Những người bị mất ngủ kinh niên, bệnh cao huyết áp nên hạn chế uống cà phê. Theo VnMedia
 22. Dinh dưỡng từ giá đỗ Giá đỗ là một trong những thực phẩm cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể dùng để ăn sống hoặc chế biến với nhiều món ăn khác. Giá đỗ có chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất, hợp chất giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa... Hãy cùng tìm hiểu những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà giá đỗ đem lại. Tăng cường hormon nữ Mật độ tế bào tăng trưởng và các nguyên tố vi lượng có trong giá đỗ, đặc biệt là kẽm, omega3, các chất chống oxy hóa chính là những tố chất cần thiết cho phụ nữ. Làm đẹp, sáng da, ngăn ngừa lão hóa, hạn chế nhăn và thâm là những công dụng của giá đỗ mà rất nhiều chị em đã quá tường tận. Nhưng khả năng giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn của thời tiền mãn kinh vì trong giá có chứa nhiều hormon nữ có thể nhiều bạn chưa biết. Người ta đã có tổng kết phụ nữ vùng Kyodo của nước Nhật dùng giá đỗ hàng ngày nên có lượng oestrogen cao hơn nhiều chị em phụ nữ phương Đông khác nên ít mắc rối loạn kinh nguyệt, kéo dài tuổi xuân và quá trình mãn kinh diễn ra chậm hơn. Có chứa nhiều oxy Bởi vì giá đỗ là thực phẩm sống nên nó chứa hàng trăm phân tử oxy rất cần thiết cho các tế bào được khỏe mạnh. Thực phẩm giàu oxy có thể giúp ngăn ngừa virus và thậm chí giết chết vi khuẩn. Để có được những ích lợi này bạn cần một lượng thực phẩm giàu oxy hợp lý cho chế độ ăn của mình. Và giá đỗ là một thực phẩm lý tưởng giúp bạn cân bằng dinh dưỡng cho mỗi ngày. Bổ sung chất kiềm cho cơ thể Cơ thể bạn cần chất kiềm để có thể khỏe mạnh, tuy nhiên có rất nhiều loại thực phẩm cũng như độc tố có thể làm mất cân bằng chất kiềm trong cơ thể. Giá đỗ có chứa nhiều kiềm, vì vậy hãy bổ sung giá đỗ vào bữa ăn để giúp cơ thể lấy lại sự cân bằng dễ dàng. Chứa chất béo có lợi cho sức khỏe Giá đỗ chứa EFAs là các chất axits béo cần thiết cho cơ thể để thực hiện các chức năng cơ bản. Bạn cần một lượng chất béo vừa phải trong chế độ ăn uống để tránh bị nhiễm trùng và tăng cường khả năng miễn dịch. Vì thế, hãy bổ sung giá vào chế độ ăn uống của mình. Là nguồn chất xơ tự nhiên Chất xơ giúp cho hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh và giúp bạn luôn có cảm giác no sau mỗi bữa ăn. Ngoài ra, ăn nhiều chất xơ còn giúp bạn tránh khỏi nguy cơ bị táo bón. Ăn kèm giá đỗ trong bữa ăn hoặc kẹp với bánh sandwich sẽ giúp tăng hàm lượng chất xơ hàng ngày và giúp bạn tiêu hóa một cách dễ dàng. Cung cấp nhiều vitamin B và C Giá đỗ có chứa hàm lượng lớn các loại vitamin và khoáng chất, thậm chí hàm lượng những chất này sẽ nhiều hơn nếu như ngâm hạt đỗ qua đêm. Chỉ cần ngâm đỗ qua đêm là bạn sẽ có được món giàu vitamin B cho bữa ăn của cả nhà. Làm tăng hàm lượng protein trong cơ thể Giá đỗ có chứa một lượng protein đáng kể. Nó thậm chí còn có thể dùng để thay thế cho thịt mà vẫn đảm bảo cho cơ thể có được sức khỏe tốt. Vì vậy nếu bạn ăn chay, giá đỗ sẽ là một phần không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày hoặc hàng tuần của bạn. Có chứa rất ít calo Nếu bạn đang muốn có một vóc dáng chuẩn và cắt giảm bớt lượng calo nạp vào cơ thể, giá đỗ sẽ giúp bạn làm được điều này. Bởi vì giá đỗ là loại thực phẩm có chứa những chất bổ dưỡng, protein và những chất béo có lợi cho sức khỏe nhưng lại chứa hàm lượng calo thấp. Bạn có thể ăn kèm giá đỗ với bánh sandwich hoặc cho vào món salad để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ loại rau này. Huệ Quân
 23. Những món ăn, bài thuốc từ giá đỗ Rau giá đỗ còn có tên rau như ý, là rau mầm nên chứa đầy đủ tinh chất quý giá của các loại đỗ xanh, đen, đỏ, vàng (đậu tương), nâu (đậu phộng – lạc). Mỗi loại rau giá đỗ sẽ mang đặc tính của hạt cho mầm. Trong số các loại đỗ đó thì đỗ xanh (lục đậu) được dùng nhiều hơn vì tính năng tương đối toàn diện dễ phổ cập. Giá đậu đã có tên trong Thần nông bản thảo kinh từ thời Đông Hán và Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân đời Minh. Giá đậu vị nhạt hơi the, tính mát lạnh, tác dụng vào 2 kinh bàng quang và tỳ. Công năng thanh nhiệt giải độc, hạ hỏa, chỉ khát, thông tiểu, tiêu thực, trị bụng đầy tức, đi tiêu phân sống. Giá đậu chủ về vận hóa thức ăn. Nó lại sinh tân dịch nên dùng tốt sau lao động ngoài nắng nóng, để thanh giải biểu tà thấp nhiệt, chữa chứng thấp ôn lúc ban đầu thấp nhiệt không tiêu, tiểu không thông. Chữa tiêu khát (đái tháo đường). Giá đậu có khả năng giải độc nói chung và một số kim loại độc, giải rượu. Khi khô cổ, khản tiếng, ngậm giá đậu cũng khỏi. Theo Tây y, giá đậu có thành phần khá đặc biệt, nhiều nước, đạm, đường, các khoáng chất, sắt, đồng, photpho. Sinh tố các nhóm B, C và E, phytosterol, men tiêu hóa. Khả năng sinh nhiệt thấp, hợp với tạng béo. Theo các nhà khoa học Mỹ, chất diệp lục chứa trong giá đỗ có tác dụng ngăn chặn ung thư trực tràng và một số ung thư khác. Một số nhà khoa học khác phát hiện một số chất chống mệt mỏi tương đối nhanh, tốt, thích hợp với đối tượng vận động cơ bắp nhiều. Đậu, sau khi ngâm thành giá đậu thì giá trị dinh dưỡng tăng cao: vitamin B2 tăng từ 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. Do có nhiều sinh tố C và E nên giá đậu có khả năng khử gốc tự do, chống ôxy hóa, phòng chống viêm, ung thư, đặc biệt K vú. Vitamin E giúp thụ thai, chữa hiếm con, hạn chế phát triển bệnh Parkinson, chống xơ vữa mạch máu. Vitamin E cũng có tác dụng lên chức phận sinh dục nam nên các cụ vẫn dạy con gái khi nào chồng giận cho ăn giá thì chồng sẽ tự giải hòa ngay. Người Nhật dùng giá đậu xanh ăn hằng ngày như một món ăn tryền thống. Phụ nữ vùng Kyodo có tỷ lệ oestrogen (nội tiết tố sinh dục nữ) cao hơn hàng trăm lần so với phụ nữ phương Đông khác nên cơ thể họ chống lại một cách có hiệu quả những rối loạn kinh nguyệt, làm chậm quá trình mãn kinh ở phụ nữ, kéo dài tuổi thanh xuân. Kỹ thuật làm giá đã được hướng dẫn trong các sách chuyên môn. Miền Nam thường làm giá nhỏ và dài, khác với miền Bắc lại chuộng giá ngắn và bậm. Trong sách thuốc cổ hướng dẫn dùng giá bậm chỉ ngắn khoảng 3 phân. Đó là “vị thuốc đại bổ chữa bách bệnh” và khuyên hằng ngày nên ăn giá đậu và để khỏi chán nên thay đổi cách chế biến. Từ giá đỗ có thể chế thành nhiều món: Ăn sống, hoặc kèm các rau khác, nhúng tái, luộc, xào, làm dưa muối xổi. Không chỉ là thực phẩm, giá đỗ xanh còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Ảnh: K.H Sau đây là một số món ăn, bài thuốc làm từ giá đỗ - Nước cốt giá đậu xanh: Giá đậu xanh 150g, chanh tươi 1 quả, đường cát 20g. Giá đỗ nghiền lấy nước, vắt chanh, cho đường vào uống cho những trường hợp đái dắt, nước tiểu vàng, hay khát nước. Dùng hỗ trợ trong các trường hợp để giải độc. - Canh giá đậu phụ: Giá đậu xanh 250g, đậu phụ 2 miếng, cải thìa 100g, dầu đậu nành 100g, hành hoa 10g, muối, bột ngọt mỗi thứ 2g. Là một loại thức ăn chay bổ dưỡng. - Bánh giá đặc sản Gò Công: Nhân bánh làm bằng giá, miếng thịt nạc, miếng tim, miếng gan, cuốn lại với xà lách, lá đọt chua chát chấm nước mắm giấm ớt ăn với bún. Bổ dưỡng dễ tiêu. - Cá lóc nấu canh chua: Cá lóc 1 con 500g, giá đậu xanh 150g, cà chua 100g, quả me 70g, gia vị vừa đủ, có tác dụng trị chứng có nhiệt ở bàng quang, đi tiểu ít, vàng đục, nóng ở đầu ngọc hành. - Canh giá đậu tương nấm: Giá đậu tương 250g, nấm tươi 50g, muối, bột ngọt vừa đủ, có tác dụng bổ dưỡng sau ốm, sau đẻ. - Canh giá đậu tương tiết lợn: Giá đậu tương 250g, tiết lợn 250g, hành thái nhỏ 10g, tỏi 12 nhánh, nghệ thái nhỏ 5g, ít rượu, gia vị vừa đủ, dùng bổ dưỡng, chữa thiếu máu. - Canh giá hồng kỷ: Giá đỗ xanh 200g, kỷ tử 12g, củ mài 20g, một ít nước, gia vị gừng, hành, dầu, muối tùy ý, nấu sôi trong 25 phút thì được, có tác dụng bổ thận sáng mắt - Canh giá rong biển: Giá đỗ xanh 200g, rong biển 100g, thịt heo nạc 200g, gừng hành muối tùy ý có tác dụng khứ phong trừ thấp, hạ huyết áp. - Giá xào rau cần thịt nạc: Giá đỗ xanh 200g, rau cần 200g, thịt heo nạc 100g, trứng gà một quả, bột năng, dầu gừng muối tùy ý, xào chín thịt là được, có tác dụng bổ khí huyết, trừ thấp, hạ huyết áp. - Giá xào măng: Giá đỗ xanh 200g, măng 50g, củ mài 20g, gừng 5g, dầu, hành, muối tùy ý, tác dụng thanh nhiệt giải độc, hạ huyết áp, ăn với cơm. - Giá nấu hoa chi: Giá đỗ xanh 200g, cải 30g, cá mực 50g, tỏi 10g, gừng 5g, dầu hành tùy ý, tác dụng bổ âm, hạ huyết áp. - Giá nấu cải trắng: Giá đậu xanh 100g, giá đậu tương 100g, cải trắng 200g, đậu phụ 100g, tôm nõn 50g, gừng 5g, tỏi 3g, hành, muối, dầu tùy ý. Tác dụng thanh nhiệt giải độc, hạ huyết áp. - Sữa giá đậu: Lấy đậu xanh mới nảy mầm khoảng 3-4 hạt, giã nát hòa sữa mẹ, gạn lấy nước cho uống để chữa trẻ sơ sinh không chịu bú. - Giá đậu xanh sống: Một nửa ăn, một nửa giã nhuyễn đắp chữa lẹo mắt. Thay đổi nhiều lần trong ngày. Theo Sức khỏe & Gia đình
 24. Xe tải đối đầu trên đèo, 6 người gặp nạn Sau cú đấu đầu, xe tải chở cá đâm vào vách núi, quay 90 độ, thùng xe vỡ vụn. Ít nhất 2 người tử vong, trong đó xác tài xế bị kẹt cứng trong ca bin. Xe tải chở cá đâm vào vách núi, vỡ nát. Ảnh: Danh Toại Khoảng 16h30 ngày 22/6, xe tải biển Quảng Ngãi (chưa rõ người điều khiển) chở bia, nước ngọt chạy trên quốc lộ 1D theo hướng Nam - Bắc. Đến đèo Quy Hòa thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định), ôtô này tông vào xe tải chở cá do tài xế Nguyễn Văn Tây (21 tuổi, ngụ Phú Yên) lái hướng ngược lại. Vụ va chạm gây ra tiếng động rất lớn. Xe của anh Tây đâm vào vách núi bên phải đường rồi quay 90 độ và bị hư hỏng hoàn toàn, thùng xe vỡ vụn. Toàn bộ số cá trên xe vung vãi khắp mặt đường. Tài xế Tây kẹt cứng trong ca bin, chết tại chỗ. Một người khác bị văng xuống đường, tử vong do vỡ sọ. Hai người còn lại trên xe này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, trong đó có một người rất nguy kịch. Trong khi đó xe tải chở bia chỉ bị hư hỏng nhẹ, tài xế bị gãy chân và phụ xe bị thương nhiều chỗ. Giao thông qua đèo bị ách tắc. Ảnh: Danh Toại Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ách tắc. Công an tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng để thông đường và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Danh Toại
 25. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================== Tướng khuôn mặt tiết lộ gì về tính cách? Mỗi khuôn mặt có nhiều nét khác biệt nhưng vẫn không tách biệt khỏi những nét điển hình khái quát của 10 mẫu gương mặt điển hình. Hy Trương, tác giả cuốn sách “Nhân tướng học” đã mượn hình dạng của 10 chữ Hán là: Do, Giáp, Thân, Điền, Đồng, Vương, Viên, Mộc, Dụng và Phong để tượng trưng cho 10 khuôn mặt điển hình. Diện mạo của con người có muôn vàn hình thái, tuy nhiên, theo tác giả cuốn sách, nếu người biết suy đoán sẽ dựa vào gốc chính mà suy ra được muôn vạn cái khác bắt nguồn từ cái gốc mà ra. Lối phân loại này dựa vào sự chính (tức là đúng cách) và sự thiên (tức là tạp cách) của Ngũ hành. Bởi vậy, dù mỗi khuôn mặt của con người có rất nhiều nét khác biệt nhưng vẫn không ra khỏi những nét điển hình khái quát của 10 mẫu dựa vào hình dạng của 10 chữ kể trên. Ảnh minh họa Thứ nhất, khuôn mặt chữ Do với phần thiên đình (trán) hẹp và dài, địa các (cằm) nở to tạo thành tướng cách hữu địa vô thiên. Đàn ông có khuôn mặt chữ Do, chủ về 20 năm đầu của cuộc đời cô đơn, khổ sở, di sản tổ tiên để lại không đáng kể, tự lực cánh sinh, từ thuở trung niên mới có thể khá giả. Ảnh minh họa Đàn bà có tướng mặt hình chữ Do thì hay gặp cảnh khốn khổ. Nếu ngũ quan tương xứng tốt và cân xứng thì con cháu làm nên. Nếu chỉ có vẻ kiều mỹ bề ngoài mà không có vẻ oai nghiêm thì phúc lộc chỉ ở mức bình thường. Ảnh minh họa Khuôn mặt hình chữ Giáp là phần trán nở rộng và cao, cằm hẹp và dài, hình thể ẻo lả tạo thành tướng cách hữu thiên vô địa. Người có tướng này phần lớn không đủ tài lộc. Nếu thanh nhiều trọc ít thì từ nhỏ đến 25 tuổi thường được hưởng kiếp sống thanh nhành nhưng không tránh khỏi cảnh tiền phú hậu bần. Nếu ngũ quan khuyết hãm thì vãn cận lại càng thê thảm. Ảnh minh họa Khuôn mặt hình chữ Thân có phần trán trên nhỏ gọn, dưới nở, hai gò má và mi nở cả chiều ngang và chiều dọc, phần cằm hẹp mà dài. Người có khuôn mặt chữ Thân tuổi trẻ gặp nhiều vất vả. Nếu ngũ quan toàn hảo, thần thái thanh nhã thì có phần phú quý, đa thọ nhưng về già cô độc. Ảnh minh họa Khuôn mặt chữ Điền là khuôn mặt có phần trán vuông, nảy nở, phía cằm đầy đặn, vuông vắn. Người có khuôn mặt chữ Điền có vận mệnh khả quan từ trẻ đến già. Nếu có ngũ quan toàn hảo, khí chất siêu phàm thì quý hiển vô cùng. Ảnh minh họa Người có khuôn mặt chữ Điền nhưng có bộ vị ngắn, nhỏ, thân hình lùn và mập, sắc da trắng bệch thường tổn thọ. Nếu ngũ quan tuy không khuyết hãm nhưng không toàn mỹ thì chỉ có chút ít của cải. Ảnh minh họa Khuôn mặt hình chữ Đồng có tam đình trên khuôn mặt đều cân xứng, nảy nở, không có bộ vị nào hỏng về hình thức và thực chất. Đây được coi là khuôn mặt thượng cách. Đàn ông có khuôn mặt chữ Đồng thì ba giai đoạn: trẻ, trung niên và già đều hanh thông về mọi phương diện. Ảnh minh họa Đàn bà mà có tướng mặt chữ Đồng thường suốt đời được hưởng hạnh phúc, không biết đau khổ là gì. Ảnh minh họa Khuôn mặt chữ Vượng có thiên đình nảy nở cân xứng, trung đình vuông vức nhưng trơ xương, hạ đình nảy nở nhưng thịt ít, xương nhiều. Người có gương mặt chữ Vượng thường tài lộc bất toàn. Nếu ngũ quan ngắn thì có danh không có lộc, hoặc có lộc lại vô danh khó có danh lợi song toàn. Ảnh minh họa Người có khuôn mặt tròn, mắt tròn, tay tròn và miệng gần như tròn được gọi là khuôn mặt chữ Viên. Người có khuôn mặt chữ Viên mà da trắng, khí sắc trì trệ thì thường chết yểu. Nếu ngũ quan phá, liệt cách thì đời sống bệnh tật, vất vả. Ảnh minh họa Thiên đình cao mà hẹp, phần trung đình ngắn và thiếu nảy nở, phần hạ đình dài mà hẹp gọi là khuôn mặt chữ Mộc. Đây là tướng hạ cách. Nếu ngũ quan không lệch lạc, phá hãm thì thuở nhỏ có thể an nhàn nhưng về sau dần lụi bại. Đàn bà có tướng mặt như trên thì hình phu khắc tử nhưng lại rất thọ. Sự khắc chồng con và cô độc nặng nhẹ tùy theo thần khí và ngũ quan tốt xấu. Ảnh minh họa Khuôn mặt không cân xứng, thiếu ngay thẳng, ngũ quan lệch lạc thì gọi là khuôn mặt chữ Dung. Người có khuôn mặt này hình thê khắc tử, cơ khổ lênh đênh đến già. Ảnh minh họa Nếu khuôn mặt phần bên trái vuông vắn, đều đặn và nảy nở, phần cằm đầy và rộng nhưng phần lưỡng quyền thấp và hẹp gọi là khuôn mặt hình chữ Phong. Nếu thân thể hư nhược, ngũ quan bình thường thì người có khuôn mặt chữ Phong tạm đủ ăn đủ mặc, trung niên trắc trở, dần suy sụp. Thân thể hư nhược nhưng ngũ quan toàn hảo thì có thể tạm gọi là phú quý nếu thân cận với quý nhân. Tiểu Phong