• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hà Châu

 1. Những mẹo vặt ngạc nhiên cho nhà bếp Tay có mùi hành tỏi, chỉ cần chà lên chiếc thìa bằng thép, làm sạch chiếc ấm dính đầy canxi bằng cách đun với dấm, hay nhúng một viên đá vào nồi súp nếu nó quá nhiều dầu mỡ... Dưới đây là những mẹo cho nhà bếp của bạn. 1. Để rửa tay có mùi sau khi cắt hành, tỏi chỉ cần chà tay lên một muỗng bằng thép không gỉ khoảng 30 giây rồi mới rửa lại bằng nước. Thép hấp thụ mùi rất tốt. Nếu bạn có hạt cà phê tươi, nó cũng hấp thụ mùi rất hiệu quả. 2. Nếu bạn quá tay khi nấu canh, chỉ cần thả vào nồi một miếng khoai tây để nó hấp thụ bớt lượng muối dư thừa. 3. Khi luộc trứng hãy cho một chút muối để vỏ không bị nứt. 4. Không bao giờ đặt trái cây và cà chua trong tủ lạnh nếu bạn không muốn mất đi những lợi ích sức khỏe của nó. Nhiệt độ thấp làm giảm mùi thơm cũng như hương vị của các loại trái cây. 6. Để làm sạch một chảo gang, không sử dụng chất tẩy rửa hay cọ nồi nếu không muốn mài mòn bề mặt chảo. Thay vào đó hãy dùng khăn giấy sạch chà xát muối lên chảo rồi rửa sạch. Những mẹo nhỏ sẽ mang đến cho bạn nhiều niềm vui hơn trong nhà bếp. Ảnh: Thinkstock. 7. Để làm sạch chiếc ấm điện bám đầy canxi, hãy đun sôi một hỗn hợp một nửa giấm, nửa nước trong ấm. Sau đó, những mảng bám đó sẽ hết sạch. 8. Khi nồi cơm bị cháy, hãy đặt một miếng bánh mì trắng vào nồi cơm trong vòng 5 đến 10 phút để nó hấp thụ mùi. 9. Trước khi bạn thái ớt, hãy bôi một chút dầu ăn lên tay. Da tay sẽ không hấp thụ ớt cay nữa. 11. Trước khi làm món bỏng ngô trên bếp, hãy ngâm ngô trong nước khoảng 10 phút. Việc này bổ sung độ ẩm giúp ngô chín nhanh và xốp hơn bình thường. 12. Nếu bạn không xác định được trứng có tươi hay không, hãy đăt chúng vào cái chậu có khoảng 10 cm nước. Trứng chìm nghĩa là nó tươi, nếu nổi là đã qua giai đoạn tươi. Và việc của bạn là hãy ăn trước những quả trứng không còn tươi nữa. 13. Loại bỏ vết trà hay cà phê trên cốc sứ của bạn bằng cách dùng hỗn hợp được tạo từ baking soda với nước chanh và kem cao răng. Vết bẩn sẽ đi dễ dàng. Ảnh: Thinkstock. 14. Không bảo quản chuối chung với các hoa quả khác. Bởi chuối sẽ giải phóng khí làm quả khác chín nhanh. Việc tách này giúp hoa quả tươi lâu hơn. 15. Để giữ cho khoai tây không nảy mầm trong túi, hãy cho một quả táo vào với nó. 16. Để giữ cho rau quả tươi lâu hãy bọc chúng trong báo trước khi cho chúng vào tủ lạnh. 17. Khi rã đông thịt trong tủ lạnh, đổ thêm một chút dấm lên trên, nó không chỉ làm mềm thịt mà còn giảm nhiệt độ đóng băng và do đó làm nó tan nhanh hơn. 18. Làm sáng đồ bạc bằng kem đánh răng. 19. Baking soda không khử mùi hiệu quả cho tủ lạnh bằng than hoạt tính. Mặc dù vậy, nó vẫn rất tốt để khử mùi cống rãnh, mặt bếp và bồn rửa mặt. 20. Mủ của rau, củ có thể khiến đôi tay bạn đen xì. Lúc này hãy chà một vài lát khoai tây đã gọt vỏ hoặc dùng dấm. 21. Bạn mua bánh mì về mà ăn không hết, hãy cho một nhánh rau cần tây tươi vào túi bánh mì và đóng kín lại. Cần tây có thể phục hồi hương vị và kết cấu cho bánh mì. 22. Nếu muối của bạn vón cục, hãy đặt vài hạt gạo vào hộp muối để nó hấp thụ độ ẩm quá mức trong đó. 23. Băm thái hành dễ khiến bạn "rơi lệ" và chất cay khiến nước mắt bạn phải rơi tập trung ở phần gốc. Do vậy, giảm cay mắt bằng cách để gốc của nó cắt sau cùng. Có một mẹo dân gian là hãy nhai bất cứ thứ gì khi cắt hành để không bị cay mắt. Ảnh: Thinkstock. 24. Luôn luôn giữ một cây lô hội trong nhà bếp. Nó là vô giá khi cánh tay bị xước hoặc ngón tay bị bỏng. Chỉ cần bẻ đôi lá nha đam và lấy gel bôi lên vết thương. 25. Khi làm món soup, nước sốt, thịt hầm quá nhiều dầu mỡ bạn hãy nhúng vào đó một viên đá. Đá sẽ hút chất béo, ngay sau đó bạn múc đá ra. 26. Nước đã đun sôi để nguội sẽ đóng đá nhanh hơn nước lã. Điều này có ích khi bạn muốn dùng đá sớm. 27. Nếu hai chiếc cốc của bạn dính chặt vào nhau. Tách nó dễ dàng bằng cách cho đá vào ly bên trong, đổ nước ấm vào ly bên ngoài. Thủy tinh gặp nóng sẽ nở, gặp lạnh sẽ co và bạn sẽ tách hai cốc dễ dàng. 28. Để giúp một ngăn tủ gỗ đóng mở trơn tru hơn hãy bôi nến lên ray cửa 29. Khi bị bầm tím hãy lấy một miếng bông viên tròn và ngâm trong dấm trắng rồi áp nó lên chỗ đau. Vết bầm sẽ giảm thâm và sớm biến mất. Thanh Thu (theo lifehackery.com)
 2. Hoa làm từ xương động vật Một nghệ sĩ người Nhật đã sử dụng xương động vật, để tạo ra những bông hoa sống động. Nghệ sĩ Hideki Tokushige, 38 tuổi là tác giả những bông hoa làm từ xương động vật. Từ thông tin xung quanh bộ xương người Neanderthal, các nhà khảo cổ phát hiện thấy dấu vết của phấn hoa và cho rằng, người xưa sử dụng hoa để kỷ niệm người quá cổ, Hideki đã nảy sinh ý tưởng về dự án tạo hoa từ xương động vật. Bắt đầu từ năm 2008, Hideki thực hiện dự án hoa xương. Hiện, ông đã tạo ra hàng chục bông hoa, gồm hoa sen, hoa huệ, bồ công anh, và tú cầu từ xương động vật. Nhiếp ảnh gia lấy xương từ con chuột và tạo ra những bông hoa. Hideki cho biết, ban đầu khi tạo ra các bông hoa bằng xương, ông không thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Một bông hoa được sắp đặt trong môi trường sống tự nhiên. Bông hoa được làm xương của 100 con chuột. Nghệ sĩ người Nhật tạo ra các bông hoa bằng cách kết hợp các xương đông vật theo nhiều cách khác nhau. Nhiếp ảnh gia mong muốn, những bông hoa từ bộ xương sẽ đem lại hy vọng cho nhiều người về sự tái sinh. Các nhiếp ảnh gia sẽ chôn hoa xương xuống đất sau khi chụp lại hình ảnh về chúng. Tân Trung (Ảnh: BNPS)
 3. Có thể là do anh HungNguyen tự cho mình là giỏi và vì thế mà không đọc rõ bài. Ngay vừa vào bài đã có câu "TƯ LIỆU THAM KHẢO" với fonts chữ và màu sắc nổi bật, nhiêu đó đã rõ hàm ý quá rồi.
 4. Xe chở xăng của Petrolimex Đà Nẵng bốc cháy tại Lào (LĐO) - Thứ sáu 21/06/2013 11:06 Chiếc xe bồn chở 56 mét khối xăng đang lưu thông trên đường thì đâm phải một đứa bé 7 tuổi khiến xe bị lật và bốc cháy. 4 ngôi nhà và 1 chiếc xe ôtô gần đó bị cũng bị thiêu rụi. Hiện trường vụ tai nạn – chiếc xe bồn chở xăng bị lật. Sáng nay (21.6), Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết vào khoảng 9h30 ngày 20.6 - xe bồn chở xăng của Cty Petrolimex Đà Nẵng đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại bản XaKi, huyện Sê Pôn, tỉnh Savẳnnakhệt (Lào). Xe bồn mang BKS 43C-016.41 lưu thông đến km13 (từ Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đi Savẳnnakhệt) thì gây tại nạn với Khong Kẹo (SN 2007). Sau cú va chạm chiếc xe bồn chở xăng bị lật và bốc cháy, tài xế may mắn thoát chết vì nhảy ra khỏi xe, bé Khong Kẹo bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Trên xe chở 56 mét khối xăng nên đám cháy rất dữ dội và lan nhanh khiến 1 xe ôtô mang BKS-6542 (Lào) và 4 ngôi nhà ở gần đó cũng bị thiệu rụi. 4 ngôi nhà, 1 chiếc xe ôtô cũng bị ngọn lửa từ xe chở xăng thiêu rụi. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào huy động phương tiện cứu hỏa và người dân để giập tắt đám cháy. Theo cơ quan chức năng, mức thiệt hại do vụ tai nạn gây ra trên 4 tỷ đồng. Hiện Cty Petrolimex Đà Nẵng đang khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.
 5. Người sử dụng máy vi tính cần ăn uống thế nào? Việc thường xuyên thao tác trên máy vi tính có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để tăng cường sức miễn dịch của cơ thể và khả năng làm việc của não cũng như mắt, người làm việc nhiều với máy vi tính cần chú ý ăn các thực phẩm như: lòng đỏ trứng, lạc, tôm, sữa bò, thịt sườn lợn, cà rốt, cà chua, các loại rau củ, hoa quả tươi... Ảnh hưởng xấu của máy vi tính tới người sử dụng có thể được giải thích như sau: - Sự mất cân đối giữa ion dương và ion âm tại nơi làm việc có hại cho sức khỏe nói chung. - Vi sóng phát ra từ máy gây mất điều hòa ở hệ thần kinh thực vật, khiến người ta dễ bực bội, sầu muộn. - Bộ hiện huỳnh quang của máy vi tính luôn biến hóa, các hình ảnh trên màn hình thay đổi liên tục khiến mắt bị kích thích nhiều. Để duy trì sức khỏe, người sử dụng máy vi tính cần tuân thủ chế độ ăn đầy đủ và cân đối về chất dinh dưỡng. Cụ thể là: - Bữa sáng: Không nên bỏ qua bữa này. Cần chú ý ăn tốt để có đủ năng lượng cần thiết cho một ngày làm việc. - Bữa trưa: Nên ăn nhiều thức ăn giàu protein như thịt (lợn nạc, bò, dê, thỏ, gà, vịt); gan và thận động vật; các loại cá; đậu đỗ và các chế phẩm của chúng như đậu phụ, sữa đậu nành... - Bữa tối: Cần ăn thanh đạm, chú trọng ăn nhiều thức ăn giàu vitamin như các loại rau xanh. - Trong suốt cả ngày nên chú ý dùng thêm trái cây tươi. BS Ngô Quang Thái
 6. Berlin trong nắng nóng kỷ lục Năm nay, từ 21/6 Đức mới chính thức lập hạ, nhưng nắng nóng dữ dội đã bao trùm thủ đô Berlin từ mấy ngày qua. Tại Berlin, trong ngày hai ngày 19 và 20/6, nhiệt độ có thời điểm lên đến 36 độ C. Nhiệt độ ở hầu các thành phố đều phổ biến ở mức trên 30 độ C. Đúng vào thời điểm này năm ngoái, nhiệt độ chỉ dao động ở mức 18 độ C. Đợt nóng đột biến này đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ở đất nước vốn chỉ quen với khí hậu ôn đới. Rất may đúng vào thời điểm nắng nóng này, ở Berlin, học sinh đã bắt đầu nghỉ hè. Theo quy định của nhiều trường tiểu học và trung học, học sinh sẽ được nghỉ khi nhiệt độ vượt 30 độ C. Trong những ngày nhiệt độ cao, các bể bơi, hồ nước là điểm hẹn tránh nóng lý tưởng của rất nhiều người. Các bãi cỏ với lùm cây mát mẻ cũng thu hút đông người đến nghỉ ngơi. Nắng nóng là chủ đề quen thuộc trong các cuộc trò chuyện của người dân Berlin gần đây khi gặp nhau. Nhiều người phải thốt lên: "Ôi! Tôi không tin ở Đức tháng 6 lại nóng như vậy!". Thế Sáng
 7. Xe khách đấu đầu xe tải, 11 người trọng thương Sau cú tông giữa xe khách và xe tải, 11 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khoảng 13 giờ ngày 20/6, xe khách Qúy Hiền mang BKS 37C-019.66 lưu thông trên QL48 (đoạn qua địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải mang BKS 37C-019.66. Hậu quả làm 2 tài xế và 9 hành khách bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong số này có 2 người bị thương nặng phải chuyển lên tuyến trên. Đầu của hai phương tiện bị biến dạng hoàn toàn. Thông tin từ những người có mặt tại hiện trường cho biết, xe khách lưu thông hướng Quỳ Hợp xuống TP Vinh (Nghệ An), còn xe tải lưu thông chiều ngược lại. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân. Đồng thời xác định danh tính các nạn nhân gặp nạn. Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn: Hồng Thắng - Giang Nam
 8. Cháy ở trung tâm Sài Gòn, hàng ngàn người tháo chạy Hàng ngàn người đã tháo chạy khỏi một chung cư 10 tầng ngay trung tâm TPHCM cách chợ Bến Thành, quận 1 chưa đầy 500m vào rạng sáng ngày 21/6. Nguyên nhân ban đầu được xác định xảy ra cháy tại một căn hộ ở tầng 1. Sự cố xảy ra vào lúc 4g sáng tại chung cư 47 – 57 Nguyễn Thái Bình (P. Nguyễn Thái Bình Q.1). Một ngưới dân cư ngụ tại tầng 1 của chung cư cho biết: “Tôi đang ngủ bỗng bật dậy vì khó thở, vì có mùi khói. Mở cửa ra, trước mắt tôi cả hành lang ngập chìm trong khói đặc quánh. Không chần chừ, chúng tôi gọi cả nhà dậy cùng thoát thân. Ra đến cầu thang gần đó, đã nghẹt người đành phải chạy sang cầu thang khác nhưng cũng không khá hơn bởi cùng một lúc gần 300 hộ dân tháo chạy gây ra cảnh dồn ứ không thể thoát nhanh hơn được”. Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, 5 xe chữa cháy của phòng CSPCCC Q.1 trong đó có 1 xe thang đang tích cực dập lửa. Lửa đã tắt nhưng khói từ bên trong chung cư vẫn còn thoát ra. Dưới đường Nguyễn Thái Bình, rất đông bà con đứng theo dõi chữa cháy. Lượng người khá đông. Bà con cho biết, nhiều người không ngụ trong chung cư nhưng khi nghe tiếng hụ còi vang lên trong sáng sớm không ai có thể ngủ được đã kéo đến cùng chứng kiến sự cố. Đám cháy được dập tắt. Lên cầu thang tầng 1, nước chữa cháy và bọt tuôn xuống như suối. Khu vực cháy đang bị phong tỏa. Công an phường yêu cầu không được ghi hình. Nhiều chiến sĩ chữa cháy đang thu gom ống và một số khác đang sửa chữa hệ thống chữa cháy của chung cư… Tiếp xúc với một người dân được biết căn hộ bị cháy là phòng 107. Lối vào phòng đã bị chặn và chỉ biết nguyên nhân ban đầu là do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại. Lối vào phòng 107 rất hẹp đã bị phong tỏa Hiện trường nơi xảy ra cháy Nước chữa cháy thoát theo đường cầu thang tuôn như thác Rất đông người dân tụ tập trên đường Nguyễn Thái Bình Phía trước chung cư. Vị trí cháy trong vòng tròn Lũ lượt trở về Trần Chánh Nghĩa
 9. Nổ lớn gây cháy xưởng pháo hoa ở Canada Hai phụ nữ vừa thiệt mạng trong một vụ nổ và hỏa hoạn trong nhà máy pháo hoa gần Montreal ở Canada. Vụ nổ đầu giờ sáng qua tại nhà máy pháo hoa B.E.M làm chấn động khu ngoại ô Coteau-du-Lac, cách thành phố Montreal 60 km về phía tây nam. Cảnh sát phát hiện thi thể hai phụ nữ sau vụ nổ, nhưng chưa xác định được danh tính và cho biết không rõ liệu họ có phải là nhân viên nhà máy hay không.Cảnh sát đã sơ tán khu vực xung quanh và tạm thời đóng cửa một đường cao tốc gần đó. Cư dân trở về nhà vào giữa chiều qua và con đường mở cửa trở lại. Nguyên nhân vụ nổ và vụ cháy sau đó chưa được làm rõ. Các nhân chứng cho hay có hai vụ nổ cách nhau một giờ đồng hồ và họ cảm thấy chấn động mặt đất. Vụ nổ xảy ra trước ngày quốc khánh 1/7, mùa cao điểm nhất về pháo hoa ở Canada. Trên trang web, B.E.M. tuyên bố là công ty thiết kế, sản xuất, trình diễn pháo hoa với 25 năm kinh nghiệm. Trọng Giáp (Video: Sun News)
 10. Mẹo chấm dứt cơn đau lưng cho dân văn phòng Khi bạn ngồi quá lâu tình trạng đau lưng có thể tăng theo thời gian và không chỉ dừng lại ở đấu hiệu đau lưng mà nó có thể ảnh hưởng tới cơ bắp, khớp xương, dây chằng, gân và dây thần kinh. Dưới đây là một số mẹo giúp dân văn phòng chấm dứt được những cơn đau lưng và lấy lại khả năng làm việc. Ngồi đúng tư thế Một số người ngồi không đúng tư thế hay những tư thế xấu trong một thời gian dài rất dễ dẫn tới hiện tượng rối loại xương làm cho lưng nhức mỏi tinh thần căng thẳng. Để tránh vấn đề này, bạn nên: - Điều chỉnh chiều cao ghế để làm cho đùi song song với mặt đất. - Điều chỉnh chiều cao tay vịn của ghế để duy trì vị trí vai thoải mái và đảm bảo cổ tay thẳng. - Khóa lưng ghế ở vị trí thẳng đứng. Sử dụng bàn phím ngoài cho máy tính xách tay Nếu bạn không muốn gặp các vấn đề về cổ tay trong tương lại thì bạn nên duy trì vị trí cổ tay thẳng. Chuyên gia đã đưa ra những gợi ý như sau: Sử dụng một bàn phím bên ngoài: Trong khi sử dụng một máy tính xách tay bạn nên trang bị thêm cho mình một bàn phím bên ngoài để gõ. Nó giúp trong việc giữ cổ tay của bạn vào đúng vị trí. Có hỗ trợ của bàn làm việc: Khi để bàn phím ngoài trên bàn làm việc cánh tay của bạn được thoải mái hơn. Vị trí để bàn phím hướng về phía trước, hướng gần về ghế ngồi giúp tay bạn được nghỉ ngơi trên bàn làm việc. Tăng chiều cao ghế thích hợp: Điều chỉnh chiều cao ghế của bạn giúp cánh tay của bạn dựa hoàn toàn trên tay vịn. Điều chỉnh khoảng cách thích hợp Bạn có thể có cảm giác sợ hãi ngồi vào bàn làm việc của mình chẳng khác gì khi xem một bộ phim kinh dị. Khi ngồi vào bàn làm việc với chiếc máy tính bạn cảm thấy căng thẳng, hoa mắt và đau lưng… Hãy điều chỉnh lại mọi vị trí trên bàn làm việc của bạn như di chuyển màn hình gần bạn hơn, cho chữ to hơn để dễ dàng đọc hơn. Để vị trí ghế thoải mái nhất để hỗ trợ cho công việc của bạn tốt hơn. Vị trí để chân thoải mái Nếu bạn nghiêng về phía trước khi sử dụng máy tính thì chân của bạn thường để nó dưới chân ghế. Với hành động này chân bạn rất dễ bị tê cứng do máu khó lưu thông, cuối giờ làm bạn sẽ thấy chân bị tê và to hơn do bị dồn máu. Để cải thiện tình trạng này khi ngồi trên ghế hai chân mở rộng và thoải mái để cải thiện lưu thông máu dễ dàng. Di chuyển cơ thể của bạn thường xuyên Quá tập trung vào công việc cơ thể của bạn sẽ cố định trong một thời gian dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến các cơ bắp và làm tăng sự mệt mỏi. Thời gian làm kéo dài và bạn vẫn duy trì chỉ một tư thế đó nó sẽ dẫn tới tình trạng tê và đau điều này là không thể tránh khỏi. Do đó, để tránh vấn đề này hãy thường xuyên điều chỉnh vị trí ngồi của bạn và uốn cong cơ thể của bạn để cải thiện lưu thông máu. Hay có thể đứng lên đi lại trong vòng 5 phút trong giờ làm điều này sẽ giúp giữ cho bạn tràn đầy năng lượng và hoạt động suốt cả ngày. Phạm Loan Theo Healthmeup
 11. Loài lan có khuôn mặt khỉ Một loài hoa có hình khuôn mặt giống khỉ ở khu vực Nam Mỹ khiến nhiều người bất ngờ. Hoa lan khỉ, tên khoa học là Dracula simia. Dracula có nghĩa là "chú rồng nhỏ" vì ở chúng xuất hiện hai cựa dài giống như chiếc răng nanh ma cà rồng trong các bộ phim giả tưởng; còn "simia" là con khỉ trong tiếng Latin. Loài phong lan này được đặt tên vào năm 1978. Ảnh: Columbus GV Team. Lan khỉ sống ở khu vực miền núi thuộc Ecuador, Colombia và Peru ở độ cao khoảng từ 1.000 đến 2.000 m so với mực nước biển. Chúng khó sống trong môi trường kín, hay không gian hẹp, vì vậy người trồng cây nếu mang mẫu về trồng thì nên tìm không gian thoáng đãng. Ảnh: Gringos Abroad. Hoa lan khỉ có thể nở vào bất kỳ mùa nào. Ảnh: Keralites Blog. "Đàn khỉ" túm tụm lại. Ảnh: Mesosyn.com. Hoa của chúng có mùi cam. Ảnh: Imgur. Khi lần đầu nhìn thấy, giới khoa học không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những bông hoa có khuôn mặt khỉ, thậm chí hoa còn mang vẻ đẹp buồn vui như con người. Ảnh: flickr.com. Cách đây một năm, hình ảnh về loài cây trên lan truyền trên Internet khiến không ít người giật mình. Một số người cho rằng, ai đó đã sử dụng kỹ thuật photoshop để chỉnh sửa ảnh. Ảnh: en.mundiflora.com. Nhiều người mang mẫu lan khỉ về trồng, nhưng tỷ lệ thành công chưa nhiều. Ảnh: flickr.com. Tân Trung
 12. Những công dụng chữa bệnh bất ngờ của cây xương rồng Chúng ta thường chỉ biết tới xương rồng với công dụng để làm cảnh hay trồng làm hàng rào. Thế nhưng trên thực tế xương rồng còn rất nhiều công dụng khác mà nhiều người trong chúng ta chưa biết tới. Theo Đông y, xương rồng nói chung có vị đắng, tính hàn và có độc. Dân gian thường dùng nhựa cây làm thuốc chữa đau bụng, nhưng cần pha chế với vài vị khác để giảm tác dụng quá mạnh. Nhiều người còn dùng xương rồng để sát trùng. Ở Trung Quốc, người ta sử dụng xương rồng để hành khí hoạt huyết, thanh nhiệt, giải độc, tán ứ tiêu thụng, chữa táo bón và ho. Chiết xuất dung dịch từ thân cây xương rồng có thành phần kháng sinh. Nó cũng được dùng để chữa bệnh thấp khớp, phù, xóa mụn cóc, các chứng bệnh ngoài da. Thân cây sắc lấy nước có thể chữa bệnh gút. Dân gian thường dùng nhựa cây làm thuốc chữa đau bụng. Tại Ấn Độ, người ta dùng xương rồng tươi nghiền nát, đắp vào chỗ sưng nhọt và chữa một số bệnh ngoài da, phù thũng. Quả dùng làm thuốc trị bệnh ho gà. Trong y học dân gian Mexico, xương rồng dùng để điều trị bệnh lậu, tiểu đường, hen suyễn, huyết áp, các vấn đề về tiêu hóa và bệnh tăng nhãn áp. Ở vùng nam châu Âu, Bắc Phi, Ấn Độ, Úc, Nam Mỹ, Mexico, quả xương rồng được xem như một loại quả ngon ngọt, giải khát, có mùi vị giống như dưa hấu. Một số bài thuốc trị bệnh từ cây xương rồng 1. Trị đau lưng: Theo một số bài thuốc dân gian Xương rồng có thể sử dụng làm thuốc trị đau lưng bằng cách luộc xương rồng Opunitia để ăn. 2. Điều trị bệnh tiểu đường, dạ dày, mệt mỏi: Cây xương rồng Lê Gai còn gọi là cây Tiên Nhân Chưởng cũng là một loại xương rồng họ Opunitia được đề nghị sử dụng nhiều trên thế giới nhằm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, dạ dày, mệt mỏi… Ở Nhật bản còn phổ biến một loại chất ngọt sinh học chiết xuất từ enzim của một loại xương rồng để pha chế cà phê mà không dùng đường. Một ly cà phê như vậy có giá 15 USD và nó an toàn cho những người bị tiểu đường vì không chứa đường mà chỉ gây nên cảm giác ngọt. 3. Chữa sốt: Nước ép từ quả của cây xương rồng trộn với mật ong, chia ra từng liều nhỏ giúp thúc đẩy khạc ra đờm. Vì có tính mát, giải nhiệt nên thân cây này có thể chữa sốt. 4. Chữa đau răng: Hái cành xương rồng rồi cạo bỏ gai, đem nướng cho nóng mềm, giã nát, nhặt bỏ xơ, thêm ít muối. Sau đó đặt vào chổ răng đau ngậm chặt lại. Khi chảy dãi, bạn nhổ ra. Thực hiện 3-4 ngày. Sau mỗi lần ngậm bạn nhớ súc miệng tránh nuốt vào vì có thể gây tiêu chảy. 5. Chữa mụn nhọt: Lấy cành xương rồng rồi bổ làm đôi, hơ trên lửa cho nóng. Vừa hơ, bạn vừa áp mặt cắt vào mụn nhọt đang sưng đau, độc sẽ tự tiêu. Bạn Cũng có thể lấy một đoạn xương rồng rồi cạo sạch gai, giã nát với lá ớt, lá mồng tơi đắp vào mụn hay nhọt đầu đinh để trị. 6. Làm hạ đường huyết: Nhiều nghiên cứu cho thấy xương rồng còn giúp hạ đường huyết. Tác dụng hạ đường huyết mạnh hơn khi bạn dùng 500g lá nấu sôi, chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Uống cho đến khi lượng đường bình ổn Chiết xuất dung dịch từ thân cây xương rồng có thành phần kháng sinh. Xương rồng giúp giảm bớt tác hại của tia tử ngoại phát ra từ các thiết bị điện tử Vì sao xương rồng thường được đặt gần máy tính hay các thiết bị điện tử…? Có phải chỉ để trang chí cho đẹp chăng? Mặc dù chúng ưa môi trường ngoại thất nắng và thoáng hơn? Lý do chính là vì theo nghiên cứu của các nhà khoa học xương rồng có thể giúp giảm bớt tác hại của tia tử ngoại phát ra từ máy tính hay các thiết bị điện tử bằng việc hấp thu một phần các tia tử ngoại này. Trong số các mẹo chống tác hại của tia tử ngoại gây ra bao gồm: uống nước trà, ăn nhiều chuối…thì biện pháp sử dụng một chậu xương rồng đặt gần máy tính hay thiết bị điện tử đem lại hiệu quả hơn cả và cũng rất đơn giản. Xương rồng làm thực phẩm Đây chắc hẳn là một điều khá lạ lẫm với nhiều người bởi ít ai nghĩ tới loài cây đầy gai góc này lại làm nên những món ăn ngon tuyệt vời. Nào là salad xương rồng, xương rồng sào ớt, gỏi xương rồng …theo thống kê có khoảng hơn 350 món ăn chế biến từ xương rồng. Ở Mêhicô và các quốc gia Châu Mỹ thì món ăn từ xương rồng rất phổ biến chúng thường được sơ chế và bán như một món rau thường ngày. Loại xương rồng thường được sử dụng làm thức ăn chủ yếu là xương rồng họ Opunitia, một loại xương rồng mỏng rẹt có hình elip, tên khoa học là Nopal. Gần đây loại xương rồng này đã được du nhập vào nước ta và được trồng ở Ninh thuận. Bộ phận của xương rồng được sử dụng làm thực phẩm không chỉ bao gồm than mà Trái của chúng còn rất được ưa chuộm với món Sinh tố xương rồng không chỉ ngon mà còn rất bắt mắt. P.L
 13. Xe bồn bốc cháy trong hầm Hải Vân Đang lưu thông qua hầm Hải Vân, khi cách miệng hầm phía Nam (Đà Nẵng) hơn 1km, chiếc xe bồn xi măng bốc cháy dữ dội. Lúc 6h51 sáng nay, khi cách miệng hầm phía Nam 1,3km, xe bồn biển Đà Nẵng chở xi măng lưu thông hướng Bắc - Nam, bất ngờ phát hỏa từ phía đầu xe và bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng dập lửa trên xe bồn bốc cháy phía trong hầm. Ảnh: Chụp lại từ camera quan sát Tài xế Nguyễn Văn Có (trú quận Thanh Khê) hoảng hốt dùng bình chữa cháy mini tự dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bốc cháy phía ngoài kính chắn gió, khói mù mịt nên tài xế phải nhảy khỏi xe.Lực lượng cứu hộ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân điều ngay 4 xe chuyên dụng đến hiện trường, đóng hai cửa hầm, bật đèn đỏ để phân đoạt giao thông trong hầm, hướng dẫn thoát hiểm. 2 xe cứu hỏa của phòng cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu cùng cùng 15 lính chữa cháy cũng có mặt, phối hợp dùng lăng phun nước và khống chế ngọn lửa sau gần 10 phút. Sau khi xả hết khói, cho kiểm tra kỹ thuật hầm, thông xe nội bộ… hầm được thông xe một chiều vào lúc 7h11. Phần đầu kéo xe bồn đưa đưa ra khỏi hầm trong tình trạng lửa thiêu rụi kính chắn gió và một phần bên trong cabin. Ngọn lửa xuất phát từ phía đầu máy và thiêu rụi kính chắn gió. Ảnh: Nguyễn Đông Cơ quan chức năng đang tiến hành đưa phần bồn xi măng ra ngoài để điều tiết giao thông và điều tra lãm rõ nguyên nhân vụ việc.Đây là vụ cháy thứ hai trong hầm Hải Vân từ đầu năm đến nay. Nguyễn Đông
 14. Thuốc quý từ chuối hột rừng Chuối hột là một loại chuối cho trái có rất nhiều hột, nhất là chuối hột mọc ở rừng. Chuối hột rừng có tên khoa học là Musa acuminata Colla, thuộc họ chuối (Musaceae). Chuối hột rừng có thân cao 3-4 m, mọc tự nhiên rất nhiều ở các vùng miền núi nước ta như Trường Sơn, Tây Bắc, miền Trung, Bắc Trung Bộ… Khác với chuối trồng tại nhà, hoa chuối hột rừng mọc thẳng đứng, có màu đỏ thẫm. Đặc điểm rất đáng chú ý là trái chuối hột rừng có rất nhiều hột, khi chín có màu vàng rất đẹp. Trái chuối hột càng nhỏ càng có nhiều nhựa, càng có nhiều chức năng chữa bệnh. Người dân tộc thường dùng chuối hột rừng để ngâm rượu uống rất ngon, nay trở thành bài thuốc được nhiều người sử dụng. Chuối hột rừng xắt mỏng, phơi khô, ngâm với rượu cao độ, càng lâu càng tốt, cho ra một loại rượu có màu vàng tươi đẹp, giống màu rượu ngoại, uống thơm và bổ dưỡng, có thể trị bệnh đau lưng nhức mỏi. Toàn thân cây chuối hột rừng đều có thể làm thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Trái chuối hột rừng có tác dụng chữa bệnh tiểu đường, viêm thận, tăng huyết áp. Có bài thuốc dân gian cho rằng khoét cây chuối hột rừng ở gần gốc, lấy nước từ thân cây uống, sẽ giúp hạ đường huyết tự nhiên với người bị bệnh tiểu đường. Xin giới thiệu một số bài thuốc từ cây chuối hột rừng: - Trị sỏi thận, sỏi bàng quang: Hạt chuối hột rang giòn, giã nát, sắc uống. Uống liên tục trong nhiều ngày, sỏi rã hết thành những viên nhỏ. Kết quả rất tốt. Muốn kiểm tra hiệu quả, sau khi uống thuốc, đi tiểu trong bô, sẽ thấy cặn sỏi dưới đáy bô. - Trị táo bón ở trẻ: 1-2 trái chuối hột rừng chín, nướng lên cho trẻ ăn, khoảng mươi phút sau là đi đại tiện được. - Trị sỏi bàng quang: Trái chuối hột rừng xanh xắt mỏng, sấy khô, sao vàng, hạ thổ trong vài ngày, mỗi lần dùng 50-100g, sắc uống 2 lần trong ngày. - Trị bệnh gút: Quả chuối hột rừng 3g, củ ráy rừng 4g, khổ qua 1g, tì giải 2g. Sao vàng hạ thổ, sắc uống. - Trị hắc lào: Lấy nhựa từ trái chuối hột xanh bôi vào chỗ bị hắc lào sẽ bớt bệnh. - Chữa viêm loét dạ dày: Quả chuối hột phơi khô, tán bột mịn, dùng uống hằng ngày. - Xổ giun: Ăn quả chuối hột chín lúc đói, đẩy được giun ra ngoài. Hoa chuối có vị hơi chát và ngon ngọt, là món ăn chữa bệnh rất tốt, những phụ nữ mới sinh con, thiếu sữa nên ăn hoa chuối (luộc, làm nộm…). Ăn hoa chuối hoặc sắc nước uống làm thông tiểu, nước tiểu trong, giúp thận hòa tan các loại axít dễ đóng cặn trong thận và bàng quang. Hoa chuối cũng là nguồn bổ sung chất xơ rất tốt thay cho các loại rau khác. Chú ý: Không được ăn quả chuối rừng còn xanh vì rất dễ bị ngộ độc hoặc bị táo bón nặng vì chuối hột chưa chín có rất nhiều chất tanin. BS Hoàng Hà
 15. Những cái chết “lãng xẹt” thời Trung Cổ Nuốt phải ruồi hay cười quá nhiều… là những lý do lãng xẹt và kỳ lạ dẫn đến cái chết đột ngột của các nhân vật nổi tiếng thời Trung cổ. 1. Vua Bela I của Hungary chết vì mái che rơi trúng đầu Vua Bela I là một trong những nhà lãnh đạo tối cao tại vị trong thời gian ngắn, chỉ 3 năm. Ông qua đời khá bất ngờ và kỳ lạ, khiến mọi người thời đó hoài nghi rằng đó có thể là âm mưu ám sát vua. Sự việc xảy ra vào năm 1063, trong khi ông đang ngồi trên ngai vàng và bàn chuyện chính sự với các đại thần. Bất ngờ, mái che đổ sụp xuống và rơi trúng vị trí ông ngồi. Vua Bela I thiệt mạng ngay lúc đó. Vào thời điểm ấy, một số người nghĩ rằng, đó không chỉ là một tai nạn đơn giản, ngẫu nhiên. Nó có thể là âm mưu thông minh của kẻ thù nhằm giết chết vị vua này. Mặc dù tin đồn đã lan rộng nhưng người ta vẫn không tìm ra bằng chứng để chứng minh suy đoán đó là sự thật. 2. Hiệp sĩ xứ Mighty chết vì một vết xước ở chân Một trong những trường hợp tử vong kỳ lạ nhất chính là hiệp sĩ Sigurd Eysteinsson của xứ Mighty. Ông qua đời do bị nhiễm trùng vì một vết xước ở chân. Một số truyền thuyết kể lại rằng, trong cuộc đời chinh chiến khắp sa trường lớn nhỏ, hiệp sĩ Sigurd từng một lần thách đấu sinh tử với kẻ thù của ông là Mael Brigte Tusk. Quy định của cuộc chiến là mỗi bên chỉ được mang theo 40 quân so tài với nhau. Tuy nhiên, Sigurd gian trá khi mang theo nhiều quân hơn so với quy định, 80 binh sĩ tham dự trận chiến sinh tử. Do có đông quân hơn nên phe của Sigurd giành chiến thắng không mấy vẻ vang và dễ dàng chặt đầu của Mael Brigte Tusk mang về ăn mừng. Nhưng niềm vui giết được kẻ thù bằng thủ đoạn không quang minh chính đại đó nhanh chóng tắt lịm, khi chiếc đầu của Mael treo ở phần đầu con ngựa mà Sigurd cưỡi vô tình đụng vào chân hiệp sĩ này, khiến ông bị xước ở chân. Vết thương tưởng chừng quá nhỏ, nhưng lại gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vết thượng nặng tới nỗi Sigurd đã mất mạng vào năm 892 vì bị nhiễm trùng vết thương rồi dẫn tới hoại tử các bộ phận trên cơ thể. Do đó, dân gian truyền tai nhau những câu chuyện ly kỳ, rằng, hiệp sĩ Sigurd gian trá nên bị trời trừng phạt. Họ kể cho nhau những câu chuyện như hồn ma của Mael quay về báo thù sau khi bị giết hại bằng thủ đoạn đê tiện của Sigurd. 3. Giáo hoàng Adrian IV chết vì… nuốt phải ruồi Đức Giáo Hoàng Adrian IV là người Anh duy nhất đảm nhiệm vị trí tối cao này cho tới nay. Theo sử sách và những truyền thuyết, ông ta chết chỉ vì nuốt phải một con ruồi. Chính vì vậy, đây là một trong những trường hợp tử vong kỳ lạ nhất thời Trung cổ. Giáo hoàng Adrian IV mất mạng khi còn rất trẻ. Cũng trong thời gian ấy, ông mắc phải một căn bệnh nặng mà thời đó chưa có thuốc đặc trị. Cụ thể, Adrian IV bị viêm amidan. Do đó, ông bị sưng họng và xuất hiện những vết sưng mủ kinh khủng trong vòm miệng. Các nhà hoa học và chuyên gia lịch sử cho rằng, đó là yếu tố đặc biệt quan trọng dẫn tới cái chết kỳ lạ của Giáo hoàng tôn quý này. Khi tham gia một buổi tiệc năm 1159, Giáo hoàng Adrian IV đang thưởng thức ly rượu vang thì vô tình nuốt phải một con ruồi nhỏ và nó chui xuống dạ dày của ông. Do đang mang trong mình căn bệnh viêm amidan nên khi con ruồi rơi vào thực quản, nó bỗng dưng trở thành vũ khí sát thương chí mạng hạ sát giáo hoàng. Ông nhanh chóng bị khó thở và qua đời sau đó chỉ vài phút. 4. Vua Richard I chết vì bị nhiễm trùng Vua Richard I (hay còn gọi là Richard Sư Tử tâm) là nhân vật nổi tiếng cùng thời với Robin Hood. Trong lần thập tự chinh thứ 3, ông rơi vào thế bại trận và bị bắt làm tù binh. Do đó, nước Anh phải bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc đức vua cho quân đội Đức thời đó. Do mất một khoản tiền lớn, vua Richard đã lãnh đạo quân đội tiến đánh nông trại Chalus - Chabrol ở Pháp, nơi tồn tại những truyền thuyết về kho báu quý giá vào năm 1199. Ông tiến hành cuộc chiến này với mục đích lấp đầy khoảng hao hụt ngân khố. Kế hoạch đánh chiếm kho báu của vua Richard “không thuận chèo mát mái” bởi vì quân đội của ông gặp phải sự chống trả quyết liệt của người dân địa phương nhằm bảo vệ tài sản của họ. Trong cuộc giao tranh đó, vua Richard chủ quan không mặc áo giáp bảo vệ cơ thể nên đã bị những nông dân ở Pháp bắn trúng tên khiến ông bị thương. Cái chết của ông khá giống chuyện đã xảy ra với hiệp sĩ Sigurd. Ông cũng bị nhiễm trùng vết thương dẫn đến thiệt mạng sau đó vài ngày. 5. Lãnh chúa Martin xứ Aragon chết vì…khó tiêu, cười quá nhiều Lãnh chúa Martin xứ Aragon đột ngột qua đời trong khi đang thưởng thức một bữa tiệc vào năm 1410. Vào hôm đó, lãnh chúa Martin đã cười rất nhiều trên bàn ăn sau khi nghe kể câu chuyện hài hước. Do cười với tần suất lớn và không kiểm soát được, ông bị suy tim rồi qua đời một cách kỳ lạ. Thêm vào đó, ông cũng là người có tiền sử mắc bệnh khó tiêu. Cũng vì ăn quá nhiều thịt cá chình, lãnh chúa nổi tiếng này qua đời ngay trên bàn tiệc. 6. Geogre Plantagenet chết trong thùng rượu vang Geogre là một hoàng thân thuộc hoàng gia Anh. Ông là em trai của vua Edward IV và Richard III. Trong cuộc đời mình, ông từng tham gia kế hoạch đánh chiếm vương quốc của những người anh trai. Tuy nhiên, kế hoạch của ông không thành công và nhanh chóng bị đả bại. Ông bị hai vị vua trên bắt giữ và kết tội phản quốc. Kể từ đó, hoàng thân Geogre bị giam trong tháp London và sống những ngày cuối cùng được nhìn thấy mặt trời ở nơi cao chót vót đó. Hai người anh trai thương tình hoàng thân Geogre là người cùng chung huyết thống nên ban đặc ân không xử tử ông một cách đau đớn, dã man. Thay vào đó, họ dùng phương pháp khá “cổ quái” là khiến ông ngạt thở trong thùng rượu nho cỡ lớn. Mục đích của hành động này là muốn Geogre chết ngập trong thứ mà ông rất "nghiện". Người ta tìm thấy thi thể của vị hoàng thân trong thùng rượu vào năm 1478. Sau khi qua đời, thi hài của ông vẫn được chôn cất theo đúng nghi lễ hoàng gia. Nhật Anh (theo Megali.st)
 16. TQ: Xe du lịch lao xuống vực, 13 người tử nạn Thứ tư, 19/06/2013, 09:48 (GMT+7) Một chiếc xe du lịch chở 36 hành khách đã lao xuống vực ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc khiến 13 người thiệt mạng. Ngày 18/6, cảnh sát giao thông địa phương khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc cho hay một chiếc xe du lịch đã lao xuống vực ở khu vực này khiến 13 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Theo sỹ quan cảnh sát giao thông Shi Rui, chiếc xe này chở theo 36 người và đang đi tới một điểm du lịch gần thành phố Changji. Hiện trường vụ tai nạn Chiếc xe bị vỡ nát sau khi lao xuống vực Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương), và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Các nạn nhân bị thương được chuyển tới bệnh viện Theo nhận định ban đầu của cảnh sát giao thông, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn có thể là do sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn của lái xe. Bảo Thành (Theo Sina)
 17. Nga: Kho đạn phát nổ, 6.000 người sơ tán Một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển một kho đạn ở vùng Samara của Nga vào ngày hôm qua (18/6), khiến ít nhất 11 người bị thương và 6.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền vùng Samara của Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi một kho đạn pháo phát nổ vào ngày hôm qua (18/6) gần thành phố Chapaevsk. Phát ngôn viên của Cơ quan Nội vụ vùng Samara, ông Sergey Goldstein cho biết: “Có khoảng 13 triệu viên đạn các loại trong kho.” Theo Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga, khoảng 6.000 viên là đạn pháo 122-mm với khả năng bắn xa trong bán kính 1km, trong khi số còn lại là đạn dành cho súng phòng không 23-mm và 30-mm. Cơ sở này cũng có một số thiết bị phóng rocket 80-mm, nhưng được chứa riêng biệt và vẫn an toàn. Cảnh sát sát đã phong tỏa quanh khu vực nhà kho chứa đạn. Ít nhất 6.000 người dân sống quanh khu vực đã được sơ tán tới nơi an toàn. Một nguồn tin của đội cứu hộ khẩn cấp cho biết 11 người đã phải nhập viên do bị thương liên quan tới vụ nổ. Khói bốc lên từ kho đạn bị nổ ở vùng Samara của Nga Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga đã điều 2 máy bay cùng với các chuyên gia phá bom mìn được trang bị hỗ trợ tới hiện trường. Hơn 500 lính cứa hỏa và 100 phương tiện cũng đang chiến đấu để dập tắt đám cháy tại kho chứa đạn. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho biết công tác chữa cháy đang gặp khó khăn vì vỏ đạn pháo bắn ra một khu vực rất rộng, nên đội cứu hỏa không thể tiếp cận khu vực kho đạn để dập lửa. Trong khi đó, hỏa hoạn và các vụ nổ được cho là có thể kéo dài tới 3 ngày. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, ông Aleksey Kochkin khẳng định “trong tình huống xấu nhất” hỏa hoạn và các vụ nổ có thể tiếp diễn trong 3 ngày tới. Huy Phong (Theo RT)
 18. “Giờ vàng” uống thuốc hạ áp Thời điểm tốt nhất trong ngày để uống thuốc trị cao huyết áp không nhất định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như các loại dược phẩm mà bạn đang dùng, tình trạng huyết áp và mục đích trị liệu, nếp sinh hoạt cá nhân, lối sống hằng ngày. Huyết áp có khuynh hướng thay đổi theo từng thời điểm khác nhau trong ngày. Huyết áp cao hơn khi bạn thức dậy và trong những giờ buổi sáng, càng về cuối ngày, huyết áp sẽ hạ, nhất là buổi tối, lúc ngủ. Các loại thuốc trị cao huyết áp thường được “thiết kế” đến mức thuận lợi tối đa cho người sử dụng, có nghĩa là mỗi ngày chỉ cần uống 1 lần. Cơ thể chúng ta có nhịp sinh học. Cho nên 1 viên thuốc khi uống vào cơ thể sẽ không có tác động giống nhau tại bất cứ thời điểm nào trong 24 giờ. Thông thường, 1 viên thuốc huyết áp sau khi uống thì 1 giờ sau mới có thể phát huy tác dụng hạ huyết áp và có tác động trị liệu ở mức tối đa vào khoảng 4 - 15 giờ sau khi uống. Sau khoảng thời gian này, tác động trị liệu của thuốc bắt đầu giảm, cho đến khi cần 1 liều thuốc kế tiếp.Một số loại dược phẩm trị cao huyết áp thường được uống vào giờ ngủ vì chúng có tác dụng phụ gây xây xẩm. Sau thời gian hấp thu thuốc, nó có tác dụng hạ áp vào những giờ đầu buổi sáng hôm sau. Một cách tổng quát, thời điểm tốt nhất để uống thuốc trị cao huyết áp là thời điểm thích ứng nhất với lối sống của bạn. Trường hợp bạn muốn thay đổi thuốc cho phù hợp hơn với nề nếp sinh hoạt cũng cần trao đổi với bác sĩ, không nên thay đổi thuốc một cách đột ngột. DS Nguyễn Bá Huy Cường
 19. 4 thợ lặn tử vong khi trục vớt tàu Ngày 18/6, khi trục vớt tàu Malaysia mắc cạn tại bãi biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 công nhân đã tử vong. Tàu Onnekas One (Malaysia) với tải trọng trên 3.000 tấn bị đứt dây, mắc cạn tại bãi biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền từ tháng 12/2012 khi được lai dắt bởi tàu Sabang T7 đi từ Malaysia sang Trung Quốc sửa chữa. Phần mũi tàu sau đó đã trôi dạt về và mắc lại cách bờ biển Vinh Thanh 500m; còn phần đuôi trôi mắc lại ở Quảng Điền.Chủ tàu Onnekas One đã hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghệ hàng hải Sài Gòn trục vớt. Công ty TNHH này đã thuê lại Công ty TNHH trục vớt Bến Lức (Long An) thực hiện. Trưa 18/6, nhóm thợ lặn của Công ty TNHH trục vớt Bến Lức khi đang bơm nước từ khoang chiếc tàu mắc cạn ra ngoài thì đầu rồng gặp sự cố. Các thợ lặn xuống khoang kiểm tra vòi bơm thì bị ngạt khí độc, tử vong. Đầu tiên là thợ lặn Võ Văn Thuận (38 tuổi, trú Đồng Tháp), khi xuống khoang anh kêu cứu rồi tắt thở. Tiếp theo là anh Văn Công Thang (33 tuổi, trú Đồng Tháp) xuống ứng cứu cũng bị ngạt thở chết. 2 thợ lặn Phan Văn Hiệp (19 tuổi, trú Tiền Giang) và Phan Văn Mạnh (39 tuổi, trú Long An) xuống cứu đồng nghiệp cũng chết theo. Tàu Onnekas One (Malaysia) bị mắc cạn tại biển TT-Huế 4 thợ lặn khác xuống ứng cứu cũng hít phải khí độc hôn mê, phải đi cấp cứu, hiện đã bình phục. Ngoài 3 thi thể được đưa lên, cho đến tối qua 18/6, thi thể anh Văn Công Thang vẫn chưa đưa lên được vì bị chìm sâu dưới khoang tàu. Hiện Công an tỉnh TT-Huế đã phong tỏa hiện trường, đưa toàn bộ công nhân ra khỏi khu vực để tránh khí độc. Tỉnh TT-Huế và huyện Phú Vang đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 4 triệu đồng. Dự kiến ngày hôm nay (19/6), lực lượng Bộ đội hóa học và Công binh của Quân khu 4 sẽ tiến hành lấy mẫu của chất độc, xử lý khí độc và đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi tàu. Đại Dương
 20. Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hành khách tố bị CIA đầu độc TPO – Một chuyến bay của hãng Hàng không Mỹ United Airlines ngày 17/6 bị gián đoạn bởi một hành khách la hét về CIA, rò rỉ thông tin quốc gia và bị CIA đầu độc. Chuyến bay mang số hiệu 116 của hãng Hàng không Mỹ bị gián đoạn bởi người đàn ông (áo xanh, trùm mũ) la hét gây náo loạn . Ảnh: Fox Chuyến bay của United Airlines bay từ Hồng Kông, Trung Quốc về Mỹ đã ngay lập tức phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Newark, bang New Jersey (Mỹ). Hành khách trên chiếc Boeing 777 được xác định là một người đàn ông đã bắt đầu đứng lên la hét sau 10 giờ bay. “Người đàn ông này hét lên rằng ông ấy biết tên của những người làm việc cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và đã nói ra một vài tên người đó”, CNN dẫn lời một nhân chứng có tên là Jacques Roizen. Ngay khi người đàn ông này có hành động la hét, một nhóm hành khách đã đứng dậy và khống chế hành vi của người này. Người đàn ông này đã bị bắt giữ và đưa đến trung tâm y tế kiểm tra . Ảnh: Fox “Ông ấy đã chống cự lại và bắt đầu nói những câu như “họ (CIA –P.V) đang giết tôi mà, họ muốn đầu độc tôi nữa”, nhân chứng này nói thêm. Theo CNN, người đàn ông này còn lên tiếng yêu cầu chuyến bay chuyển hướng bay đến Canada. Đây cũng là trường hợp đầu tiên đề cập đến vụ bê bối “giám sát toàn cầu” của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) do cựu kỹ thuật viên CIA tiết lộ cách đây hơn một tuần. Nhân viên an ninh trên chuyến bay ngay sau đó đã bắt giữ người đàn ông này và cho chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Newark. Người phát ngôn của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, người đàn ông này đã được đưa đến một trung tâm y tế để kiểm tra. Hiện nay, chính quyền tổng thống Mỹ đang đối mặt với vụ bê bối rò rỉ thông tin “giám sát toàn cầu” hệ thống Internet và cuộc điện thoại. Vụ bê bối này bị một cựu nhân viên CIA, tức Edward Snowden, 29 tuổi tiết lộ hôm 10/6. Nhân vật này hiện đang lẩn trốn ở Hồng Kông, Trung Quốc và cơ quan điều tra Mỹ đang điều tra vụ việc này. Nguyễn Thủy Theo CNN
 21. 2 phụ nữ bị ô tô ủi trọng thương khi ngồi trong sân nhà (Dân trí) - Sáng nay 18/6, một chiếc xe ô tô 7 chỗ bị mất lái đã ủi bay 2 phụ nữ đang mua bán cá trên QL1A, đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT-Huế, làm cả 2 bị thương nặng. Vào thời điểm trên, xế hộp loại 7 chỗ hiệu KIA- Sportage mang biển số 47T - 4479 do ông Bùi Quốc Tiến (51 tuổi, trú tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy từ phía bắc vào. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ lao qua bên trái đường rồi lao vào trước sân nhà bà Hắc Thị Cháu, đâm vỡ nát một tủ kính đựng dầu tràm. Chưa dừng lại, xe đâm tiếp vào bà Hắc Thị Cháu (67 tuổi) và bà Trần Thị Lành (54 tuổi) đang ngồi mua bán cá ở trong sân nhà. Sau cú đâm mạnh, bà Cháu bị hất vào trong, còn bà Lành bị ô tô kéo một đoạn 10 mét. Chiếc ô tô này còn đâm tiếp vào một cây xoan rồi lao vào nằm gọn trước sân nhà ông Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Lăng Cô. Chiếc xe hơi cuối cùng đâm vào cây sau khi đâm một loạt "chướng ngại" trên đường đi Bà Trần Thị Lành và bà Hắc Thị Cháu đều trú tại tổ dân phố Lập An, TT Lăng Cô, khi xảy ra tai nạn, bà Lành đang bán cá còn bà Cháu là người mua. Thông tin ban đầu cho biết cả bà Cháu và bà Lành đều bị thương nặng, cả hai đều bị gãy chân, tay và chấn thương phần đầu đã được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ - TP Đà Nẵng. Xe ô tô bị vỡ nát phần đầu, những người đi trên ô tô đều an toàn. Chiếc xế hộp 7 chỗ gây tai nạn cho 2 người đàn bà mua-bán cá ven QL 1A- Huế Theo những người đi trên ô tô, do ô tô bị nổ lốp sau bên phải bất ngờ, lái xe bị mất lái nên xe đã lao vào sân nhà bà Cháu và gây ra tai nạn trên. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Phú Lộc xử lý. Văn Nhân - Đại Dương
 22. Ấn Độ: Lũ quét cuốn trôi tòa nhà chung cư, ít nhất 50 người chết (Dân trí) - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng lũ lụt và lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Ít nhất 50 người đã tử vong trong khi hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Một tòa nhà 3 tầng và cả máy bay trực thăng cũng bị cuốn trôi. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hai bang Uttarakhand và Himachal Pradesh ở phía Bắc. Các hình ảnh được truyền hình địa phương ghi lại cho thấy một tòa nhà 3 tầng tại thị trấn Uttarkashi bị nước lũ cuốn phăng. Một ngôi đền thờ cũng bị quét sạch. Lũ quét đang hoành hành tại miền Bắc Ấn Độ Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong khi 20.000 người khác đang bị mắc kẹt tại nhiều địa điểm khác nhau do lở đất khiển nhiều cây cầu và tuyến đường bị hư hại nặng. Hàng nghìn người phải sống trong cảnh không nhà cửa. Lũ lụt xảy ra sau khi Ấn Độ đón những cơn mưa rào đầu mùa với lượng mưa cao hơn mức trung bình hàng năm tới 40%. Cơ quan khí tượng tại thành phố Dehradun, thủ phủ của bang Uttarakhand thì cho biết lượng mưa trong tháng 6 này là cao nhất trong vòng 88 năm qua. Lo ngại tình trạng mưa lớn và lở đất còn tiếp tục chính quyền địa phương đã phải phong tỏa một số tuyến đường mòn. Một quan chức bang Uttarakhand cho biết một chiếc trực thăng cá nhân và hơn 200 phương tiện khác tại bang này đã bị lũ quét cuốn trôi. “Những người bị mắc kẹt tại các vùng đồi khác nhau đang được chuyển tới các trường học ở ven đường để được chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm. Chúng tôi chưa thể chốt con số thiệt hại về tài sản”, một cảnh sát tại thành phố Dehradun cho biết. Người đứng đầu bang Uttarakhand Vijay Bahuguna thì khẳng định toàn bộ nhân viên của bang đều bị cấm nghỉ phép để trực ứng phó lũ lụt. 7 máy bay trực thăng tư nhân và một trực thăng của chính quyền đang được huy động để giải cứu nạn nhân. “Những người hành hương phải tránh xa Chardham Yatra cho đến khi tình hình được cải thiện”, ông Vijay Bahuguna nói. Tại bang Himachal Pradesh, 9 người đã bị vùi lấp trong lở đất. Nhiều tuyến đường cũng bị phong tỏa, khiến chính người đứng đầu bang này cũng mắc kẹt sau khi đi vận động tranh cử tại thung lũng Sangla. Ước tính hơn 1000 du khách đang phải trú ấn tại nhiều nơi, trong đó có 800 người tại Sangla. Một số hình ảnh lũ lụt hoành hành tại miền Bắc Ấn Độ Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng Thanh Tùng Tổng hợp
 23. Kỳ lạ ngôi Long Đình ở Tam Bửu Tự Chùa Tam Bửu là 1 trong 4 di tích thuộc Cụm di tích kiến trúc, lịch sử cấp quốc gia được công nhận vào năm 1980. 4 di tích đó gồm: Chùa Tam Bửu, núi Tượng, chùa Phi Lai và Nhà mồ tập thể nạn nhân của bọn diệt chủng Polpot. Chân dung Trần Bá Lộc, kẻ bị "chết đứng" dưới huyệt mộ. Chùa Tam Bửu nép mình sát chân núi Tượng, tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đó là nơi khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa - một hình thức tôn giáo kháng chiến chống Pháp của phong trào Cần Vương. Trong giai đoạn khai đạo, chùa Tam Bửu trải qua hàng trăm cuộc càn quét lớn nhỏ của quân Pháp xâm lược. Dù hàng chục lần bị quân Pháp đốt cháy, cướp phá, ngôi chùa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đặc biệt, trong ngôi chùa cổ này có một di vật được cho là linh thiêng, bất hoại. Đó là ngôi Long Đình. Có thể nói Tứ Ân Hiếu Nghĩa là một tôn giáo tái sinh của tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Vì đa thần, trong chùa Tam Bửu có hơn 30 bàn hương án thờ Hội đồng Thượng Phật, Quan Thánh Đế Quân, Cửu huyền bá tánh, Thập vương Hộ pháp, Chánh tăng, Phật vương, Phật thầy Tây An, Phật trùm… Ngoài những bàn hương án thờ chư vị Phật, thánh, thần, trong chùa còn có một di vật bằng gỗ được gọi là "ngôi Long Đình" đặt trang trọng ở gian chánh điện để thờ một đấng bề trên cao trọng nào đó được gọi là "đấng Phật vương". Không ai biết cụ thể đấng Phật vương là ai, danh xưng là gì. Di vật có dáng vẻ giống chiếc kiệu gỗ dành cho vua, chúa nhưng không có đòn khiêng. Chiếc "kiệu" cao khoảng 3m, mỗi mặt có bề ngang khoảng 2m được chạm trổ long phụng uốn lượn; sơn son thếp vàng; bên trong để sẵn 1 cặp gối mặt thụt (kiểu gối xưa), 1 cặp lỗ ban xích và 1 cặp linh ấn (tạm hiểu là ấn để làm phép tâm linh). Những cao đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa cho biết, ngôi Long Đình này là bản chính gốc kể từ ngày chế tác cho đến nay. Theo sử liệu, người khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là Đức Bổn sư Ngô Lợi - một lãnh tụ kháng Pháp tại Nam Kỳ Lục tỉnh vào cuối thế kỷ XIX. Ông tên thật là Ngô Viện, còn có tên khác là Ngô Tự Lợi hoặc Năm Thiếp, sinh năm 1831 ở Mỏ Cày, Bến Tre. Năm 1867, ông cùng nghĩa quân Trần Văn Thành lập căn cứ kháng chiến Láng Linh - Bãi Thưa. Năm 1871, căn cứ Láng Linh - Bãi Thưa thất thủ, ông rút về Bến Tre làm ẩn sĩ tu hành chờ thời cơ. Những ngày này, ông thuyết pháp thu phục tín đồ, thật ra là để thu dụng nghĩa sĩ yêu nước, mưu đồ kháng chiến. Năm 1876, ông đưa "tín đồ" trở về núi Tượng, Ba Chúc mượn cớ khai đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa để dựng cờ mở làng kháng chiến và cất chùa Tam Bửu bằng cây lá đơn sơ. Thuở đó, Ba Chúc là một vùng sơn địa hoang vu rừng, hiểm trở. Có thể nói, làng kháng chiến An Định (tức Ba Chúc) là 1 dấu son trong lịch sử kháng Pháp ở miền Nam và là một phương thức đấu tranh chống ngoại xâm rất sáng tạo của nghĩa sĩ giai đoạn đó. Năm 1877, ông về Cai Lậy, Tiền Giang hợp nhất với phong trào Cần Vương của Lê Văn Ong và Võ Văn Khả. Năm 1879, Lê Văn Ong và Lê Văn Khả bị Pháp đàn áp gắt gao, để bảo toàn lực lượng, Ngô Lợi đưa hết nghĩa quân đào thoát về làng kháng chiến Ba Chúc. Dù khởi sự từ năm 1867 nhưng đến năm 1881 Bổn sư Ngô Lợi mới lập đại trai đàn khai đạo. Trước khi khai đạo, đức Bổn sư Ngô Lợi cho các đại đồ đệ lên núi Dài tìm gỗ cam đàn đóng ngôi Long Đình theo mẫu do ông vẽ sẵn rồi đặt vào nơi trang nghiêm nhất của chùa Tam Bửu. Theo truyền thuyết, để chế tác ngôi Long Đình, các đồ đệ phải thực hiện từng bộ phận nhỏ. Sau khi hoàn tất hết các bộ phận nhỏ mới lắp ghép lại thành ngôi Long Đình. Thế nhưng, sau khi hoàn tất các bộ phận, các đồ đệ ghép suốt cả tuần không xong. Thấy vậy, Đức Bổn sư dùng pháp thuật lỗ ban hướng dẫn cho các đồ đệ đo ni lại. Chỉ sau một buổi, ngôi Long Đình được lắp ghép xong. Ông không nói cho các đồ đệ biết ý nghĩa của việc thờ ngôi Long Đình. Tuy nhiên, ai cũng đoán đó là biểu tượng của phong trào Cần Vương. Tuy trá hình tôn giáo nhưng ý đồ kháng Pháp của Bổn sư Ngô Lợi không qua được những cặp mắt cú vọ của bọn mật thám, Việt gian. Toàn quyền Pháp cử ngay đốc phủ Trần Bá Lộc đưa quân lính vào xóa toàn bộ làng kháng chiến. Vì nhận thấy quân kháng chiến chưa đủ thực lực, thời cơ khởi nghĩa chưa đến nên Bổn sư Ngô Lợi không cho tín đồ phản kháng, ẩn nhẫn chịu đựng trận càn quét vô nhân của Trần Bá Lộc như những người tu hành. Theo lệnh của Trần Bá Lộc, quân Pháp bao vây chùa Tam Bửu rồi truy tìm những người lãnh đạo để giết. Trong lúc quân Pháp bao vây, những cao đồ không còn đường rút lui đành chui đại vào ngôi Long Đình ẩn trú. Điều lạ là ngôi Long Đình trống hoác, lại không màn che nhưng quân Pháp lại không phát hiện ra. Nhờ vậy, những người ẩn trú trong ngôi Long Đình hoàn toàn bình an vô sự. Khi quân Pháp rút đi, Bổn sư Ngô Lợi cùng các cao đồ mới rời chùa, sang Campuchia lánh nạn. Tuy bị đàn áp dã man nhưng quân Pháp vừa rút đi, các tín đồ lại trở về với làng Ba Chúc. Ngôi Long Đình được đặt nơi trang trọng nhất trong chùa Tam Bửu. Hay tin tín đồ trở về vùng Ba Chúc, năm 1885, Trần Bá Lộc lại dẫn binh lính kéo đến đàn áp. Lần này, chúng đốt sạch, phá sạch mọi thứ. Vì nghe các tín đồ đồn đại rằng, ngôi Long Đình là nguyên khí của giáo phái. Long đình mất giáo phái mới mất. Lần càn quét này Trần Bá Lộc cho quân kéo ngôi Long Đình về để ở nhà riêng. Một lần nữa Bổn sư Ngô Lợi phải chạy sang Campuchia lánh nạn. Do vắng giáo chủ, các tín đồ tự đi tìm gỗ quý đóng lại một bản sao ngôi Long Đình để thờ tự. Khi biết tin, đức Bổn sư trách: "Sau này, người ta tự mang Long Đình trả về chỗ cũ, mắc gì đóng cái mới. Người nào mang Long Đình đi sẽ chết nằm, chôn đứng, thiên hạ khinh khi". Không ai tin những điều này bởi Trần Bá Lộc đang ngất ngưởng trên đỉnh quyền lực. Trần Bá Lộc sinh năm 1839, là con trai một tú tài nghèo ở Cù lao Giêng, An Giang. Năm Lộc 20 tuổi, quân Pháp bắt đầu tấn công Sài Gòn (năm 1859). Đang buôn cá bằng tàu chèo tay, Lộc xin vào làm lính tập của Pháp. Nhờ khát máu, chỉ sau 2 năm, Lộc được Pháp giao cho chức cai, sau đó leo lên đến chức tri huyện. Là người Việt nhưng Lộc rất "say mê" đàn áp những nghĩa sĩ kháng chiến đến nỗi các sĩ quan Pháp cũng khinh miệt. Năm 1868, Lộc leo lên chức Đốc phủ sứ Cái Bè. Tuy đóng ở Cái Bè nhưng tầm hoạt động "lùng diệt quân kháng chiến" của Lộc phủ khắp miền Nam. Hầu hết các cuộc kháng chiến ở miền Nam giai đoạn này đều do Trần Bá Lộc dẫn quân đi đàn áp. Khi leo đến chức Tổng đốc Bình Thuận - Khánh Hòa thì con trai Lộc là Trần Bá Thọ được Pháp cho nối quyền cha nhận chức Đốc phủ sứ Cái Bè. Những ngày già yếu cuối đời, Trần Bá Lộc sống đơn độc một mình vì người đời, kể cả những người Pháp đã từng làm việc chung lạnh nhạt, xa lánh. Vì nghĩ mình quá tàn ác, ông dặn con cháu bí mật chôn đứng mình trong huyệt mộ với hàm ý: Người dân căm thù ông sẽ quật mồ lên dựng đứng rồi chôn lại, khi ấy tử thi ông ta sẽ được nằm xuống. Không ngờ, người ta ghét ông đến mức độ không thèm quan tâm đến. Thế là ông ta vẫn còn bị chôn đứng cho đến tận ngày nay tại Cái Bè. Trần Bá Thọ về sau tự tử bằng 1 phát súng vào đầu không rõ nguyên do. Dân gian truyền rằng, Trần Bá Thọ tự tử là do để ngôi Long Đình trong nhà. Hoảng sợ, một người con khác của Trần Bá Lộc là Trần Bá Tư chở ngôi Long Đình hiến tặng cho Viện Bảo tàng Sài Gòn vào năm 1935. Người ta đồn đại nhiều chuyện ly kỳ về ngôi Long Đình này. Kể từ khi nhận ngôi long đình, các nhân viên viện Bảo tàng Sài Gòn bắt đầu chứng kiến nhiều chuyện lạ kỳ. Thỉnh thoảng lúc nửa đêm người ta nghe tiếng lịch kịch phát ra như có người khiêng ngôi Long Đình; những cổ vật trưng bày trong Viện Bảo tàng cứ bị di dời vị trí một cách bí ẩn… Ly kỳ nhất là chuyện ông Bernard Phillipe Groslier, quản thủ Viện Bảo tàng giai đoạn trước năm 1940 bị mất cổ vật? Chùa Tam Bửu. Đó là một ngày cuối năm 1939, ông Bernard tiếp nhận một số cổ vật từ Trường Viễn Đông Bác Cổ mới khai quật được từ một số ngôi mộ cổ ở ngoại ô Sài Gòn. Sau khi ký nhận xong, ông mang vào đặt tạm trên ngôi Long Đình rồi loay hoay lau dọn chỗ trưng bày. Xong ông quay lại lấy các món cổ vật thì… không thấy đâu nữa. Tưởng có trộm, ông hô hoán. Nghe tiếng ông hô, nhiều người từ bên ngoài chạy vào hỏi han. Ông kể lại chuyện mất trộm. Vừa kể ông vừa dùng tay chỉ vị trí đặt các món cổ vật trên Long Đình. Không ngờ, các món cổ vật vẫn còn nằm nguyên vị trí. Mọi người cười cợt ông rồi đi ra. Ông trở lại công việc và sửng sốt khi thấy các món cổ vật lại biến mất. Ông lại tri hô, mọi người lại chạy vào để rồi trông thấy những món cổ vật vẫn còn đó. Tưởng chỉ mỗi ông Bernard là nạn nhân của trò đùa, sau khi Pháp rút quân về nước theo hiệp định Giơneve đã trao quyền quản thủ Viện Bảo tàng cho một người Việt. Chuyện đó cũng xảy ra vài lần. Chuyện truyền khẩu kể rằng, năm 1967, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu cứ nơm nớp sợ CIA đảo chính nên cho mời "chiêm tinh gia" Huỳnh Liên vào dinh Độc Lập xem phong thủy để trấn yểm "làm vương muôn đời". Sau khi xem suốt vài tháng trời, Huỳnh Liên yêu cầu Thiệu xây Hồ Con Rùa, sửa đài phun nước trong dinh Độc Lập để đầu rồng (dinh Độc Lập) luôn ngẩng cao đầu và đuôi rồng (Hồ Con Rùa) luôn ve vẩy, mừng rỡ. Sau khi xây xong các công trình dị đoan đó, năm 1970 Thiệu cho mời "chiêm tinh gia" Huỳnh Liên đến kiểm tra phong thủy lại. Đứng trên sân thượng dinh Độc Lập, đang dùng kính chiếu yêu phóng ánh sáng bốn hướng, đột ngột "chiêm tinh gia" hét lớn: "Không ổn! Không ổn! Phải cho nó come back go home! Không thì bị đảo chính". Nghe đến từ đảo chính, Thiệu toát mồ hôi, hỏi dồn. "Chiêm tinh gia" chỉ về hướng Viện Bảo tàng nói: "Nơi đó có một di vật tôn giáo phải trả lại cho người ta, nếu không, ngài sẽ bị đảo chính". Hoảng hốt, Thiệu cho người đến Viện Bảo tàng điều tra mới biết ngôi Long Đình của giáo phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa đang bị trưng dụng. Thiệu chưa ban lệnh di dời ngôi Long Đình trở về nguyên quán thì nhận được "thỉnh nguyện thư" của "Hội đồng Liên phái Trung ương Bửu Sơn Kỳ Hương" xin Thiệu trả lại ngôi Long Đình. Thiệu nhận "Thỉnh nguyện thư" từ tay ông Trần Văn Ân, thời điểm đó là Phụ tá đặc biệt Nghiên cứu chính trị văn hóa Phủ tổng thống. Tất nhiên là Thiệu ký duyệt ngay. Tuy vậy, cho đến ngày 6/4/1971, tức 6 tháng sau, văn phòng phủ thủ tướng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới chịu ký văn thư chấp thuận trả lại ngôi Long Đình cho chùa Tam Bửu. Sau đó, suốt 3 ngày (từ ngày 12 đến 15/5/1971) chính quyền Sài Gòn tổ chức đoàn đưa ngôi Long Đình rình rang từ Sài Gòn đến chùa Tam Bửu. Ông Trần Văn Ân đại diện chính phủ VNCH trịnh trọng đọc văn tự bàn giao ngôi Long Đình cho chùa Tam Bửu. Ăn ké sự kiện này, ông Trần Quốc Bửu - một CIA nằm vùng trong lực lượng lao động Sài Gòn với chức vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao công VNCH thuê người chạm một bức hoành phi sơn son thiếp vàng ghi: "Bảo tàng viện. Giao lãnh Long Đình. Giám đốc Viện Bảo tàng: Ông Nghiêm Phẩm, giao. Viện trưởng Viện Chỉ đạo: Ông Nguyễn Đắc Cơ, lãnh. Phụ tá văn hóa chính trị: Ông Trần Văn Ân, chứng. Ông Trần Quốc Bửu, kính tặng (tặng bức hoành phi - PV). Bây giờ, sau hơn 40 năm sự kiện "đưa rước Long Đình" một nhân vật cương quyết xin giấu tên thú nhận: "Tôi được ông Cơ giao nhiệm vụ gặp chiêm tinh gia Huỳnh Liên trao 10 lượng vàng để ông ta phán với Thiệu cái câu come back go home kẻo bị đảo chính". Thế là trong tiểu sử của ngôi Long Đình linh thiêng được dài thêm bởi câu chuyện ly kỳ liên quan đến đầu óc mê tín dị đoan của Nguyễn Văn Thiệu. Hóa ra, ngôi Long Đình không chỉ là một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước trước họa ngoại xâm mà còn là một vật chứng cười chê thói dị đoan hợm người của một "nguyên thủ quốc gia", cứ nơm nớp sợ mất ghế tổng thống dù biết rằng cái ghế ấy là hư danh, ngụy tạo. Khi ngôi Long Đình cũ được trở về với chùa Tam Bửu, ngôi "Long Đình" mới trở thành "long vị" của đức Bổn sư Ngô Lợi Nông Huyền Sơn Theo antg.cand.com
 24. Tác dụng của Măng cụt Măng cụt không những là loại quả dễ ăn mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Các kháng thể Xanthones trong măng cụt có thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng có lợi cho sức khỏe. Trái măng cụt có nhiều hỗn hợp kháng thể Xanthones thiên nhiên. Cho đến bây giờ công trình nghiên cứu y khoa đã khám phá ra trên 40 loại kháng thể Xanthones thiên nhiên trong vỏ măng cụt (Khoảng 20% của tổng số kháng thể Xanthones đã được khám phá trên địa cầu), và chưa có một loại trái cây nào có thể sánh bằng trái măng cụt về phương diện này. Trong phần ăn được của quả măng cụt rất giàu dưỡng chất như: chất đạm, chất béo, chất carbonhydrates, chất xơ, calsium, chất sắt, phốt pho,… và vitamin như B1, C. Trái măng cụt được biết đến với một số tác dụng sau: 1. Tăng cường sinh lực Khả năng chống mệt mỏi của măng cụt là một trong những điểm lợi tìm thấy từ trái cây này. Có thể tiên đoán và tin được rằng măng cụt đem lại sự tăng cường sinh lực một cách an toàn. Những người dùng Măng cụt đã từng khen ngợi về sự tăng cường sinh lực thấy rõ và trạng thái khỏe khoắn trong người. Măng cụt có khả năng chống mệt mỏi. 2. Giảm cân Trong thế giới mập phì của chúng ta, các màng tế bào thường trở nên cứng và không thể thấm nước. Các kháng thể Xanthones trong Măng cụt khiến các tế bào trở nên mềm và có thể thấm nước, có khả năng biến thực phẩm chúng ta ăn vào trở thành năng lượng. Điều này khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và đồng thời giúp chúng ta giảm cân. 3. Ngăn ngừa bệnh tim mạch Bệnh tim và chứng động mạch có vách dày và cứng xảy ra khi tính đàn hồi của các mạch máu quanh quả tim không còn nữa. Măng cụt giúp củng cố hệ thống tuần hoàn qua hiệu năng chống vi thể và chống lão hóa. Khi những mạch máu trở nên khỏe mạnh, nguy cơ của bệnh tim cũng giảm theo. 4. Giảm huyết áp Áp huyết cao là một trong những nguyên do đưa đến chứng động mạch có vách dày và cứng. Những mảnh vụn nhỏ nguy hiểm thường được cấu tạo và làm hẹp đường lưu thông máu trong các động mạch khiến gia tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Măng cụt đã tỏ ra hữu hiệu, nhất là đối với những người có một trọng lượng trung bình, trong việc giảm áp huyết và ngăn ngừa sự tấn công áp huyết của mạch máu đường phổi. 5. Cải thiện tình trạng dạ dày Một trong những hậu quả của sự lão hóa là sự giảm sút tự nhiên của các chất acid trong dạ dày. Điều này làm cho việc gia tăng vi khuẩn trong dạ dày và gây ra tiêu chảy, đau quặn, ợ hơi, và không thể hấp thu dinh dưỡng. Kháng thể Xanthones trong Măng cụt đã chứng tỏ khả năng tiêu diệt sự sinh sôi quá độ của vi khuẩn để cải tiến và tái lập sự quân bình trong dạ dày. 6. Cải tiến hệ thống tiêu hóa Cái vỏ của Măng cụt hâu như cấu tạo bởi chất xơ. Chất xơ có tác dụng đẩy phế thải qua ruột non mau chóng hơn, ngăn ngừa táo bón và ngày cả ung thư ruột. Chất xơ có thể giúp kiểm soát cholesterol bằng cách lấy đi những acid đắng độc hại. Kháng thể Xanthones trong Măng cụt đã chứng tỏ khả năng tiêu diệt sự sinh sôi quá độ của vi khuẩn để cải tiến và tái lập sự quân bình trong dạ dày. 7. Chống và ngăn ngừa bệnh tiểu đường (Tuyp II) Với khả năng làm thấp và điều hòa lượng đường trong máu, cải thiện sinh lực, chống viêm, và làm giảm nhu cầu thuốc men vì lượng đường trong máu xuống bất bình thường, Măng cụt có thể là điều cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường. 8. Giúp tinh thần thêm minh mẫn Sự hư hại do hiện tượng lão hóa đối với não bộ là một nguyên nhân chính yếu của các bệnh tâm thần, lãng trí, tay chân run lẩy bẩy và những bệnh khác có liên hệ đến trung khu thần kinh. Măng cụt là một trong những thứ hữu hiệu nhất để chống lão hóa, cho nên nó được xem như có hiệu quả trong việc phòng ngừa sự thoái hóa của tinh thần. Hơn nữa, nó đã chứng minh cho thấy khả năng cải tiến sự bén nhạy. 9. Giảm Cholesterol Khi mà loại cholesterol xấu (LDL) bị oxy hóa trong dòng máu và các động mạch, những mảng sợi sẽ được tạo ra. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các kháng thể Xanthones trong Măng cụt có tác dụng là giảm sự lão hóa của loại cholesterol xấu (LDL), và ngăn ngừa sự tạo thành của những mảng sợi nguy hiểm. 10. Giảm các ảnh hưởng lão hóa Măng cụt là một trái "phép lạ" giúp phòng ngừa và chống lại nhiều hậu quả của sự lão hóa chẳng hạn như: Sự thoái hóa tinh thần, bệnh đường tiêu hóa do phiền muộn, thấp khớp, đau nhức bắp thịt và khớp xương, và sự suy giảm thị lực của mắt. 11. Giảm mùi hôi của hơi thở Kháng thể Xanthones trong quả măng cụt cũng có khả năng diệt khuẩn. Do đó, khi ăn hoặc súc miệng bằng nước măng cụt sẽ làm giảm mùi hôi trong miệng. 12. Chống viêm Chứng viêm kinh niên có thể đưa đến bệnh tiểu đường loại II, ung thư, thấp khớp, đãng trí, bệnh tim mạch và các căn bệnh chết người. Kháng thể Xanthones trong măng cụt chống lại chứng viêm một cách tự nhiên ở các tế bào. 13. Chữa các bệnh ngoài da Dùng nước măng cụt bôi ngay lên trên vùng da có vấn đề như bị mụn, eczema, ngứa... thì sẽ thấy các bệnh này tự nhiên biến mất mà không có phản ứng phụ. Trong quả măng cụt còn có axit Trytophan tạo ra sự phấn chấn trong tinh thần. 14. Giúp tinh thần phấn chấn Trong quả măng cụt còn có axit Trytophan - chất có liên hệ trực tiếp với Serotonin (một chất dẫn truyền thần kinh có liên hệ mật thiết với giấc ngủ, tâm trạng vui buồn và khẩu vị) tạo ra sự phấn chấn trong tinh thần. *Một số bài thuốc từ quả măng cụt 1. Trị tiêu chảy Dùng vỏ măng cụt khô 24gr, hạt thì là (có nơi gọi hạt bồng sàn) mỗi thứ 2gr. Đem tất cả nấu lấy nước, uống 2 lần trong ngày. 2. Chữa lỵ Dùng vỏ quả măng cụt 6gr, rau sam, rau má, cỏ nhọ nồi, cỏ sữa (mỗi thứ 8gr), trà xanh (loại ngon) 6gr, cam thảo, vỏ quýt (mỗi thứ 4gr), gừng 3 lát. Đem tất cả nấu lấy nước để uống trong ngày. Cũng chữa lỵ, có thể dùng cách khác: Vỏ quả măng cụt nướng thơm 8gr, rau má 10gr; rau dền tía, khổ sâm, gương sen, củ rối sao đen, vỏ lựu (mỗi vị 8gr); hạt cau già 6gr; cam thảo, vỏ quýt nướng (mỗi vị 4gr). Tất cả đem nấu lấy nước uống trong ngày. Lưu ý: Chỉ dùng vỏ quả và vỏ cây khô, không dùng tươi và tránh dùng dụng cụ bằng sắt để chế biến. Theo giaoduc.net.vn
 25. Bài thuốc Đông y có tác dụng dưỡng mắt, sáng mắt Đường kinh can liên hệ mật thiết với mắt, thị lực của mắt tốt hay kém là dựa vào công năng của can khí và sự thịnh suy của can huyết. Xin giới thiệu một số bài thuốc Đông y có tác dụng dưỡng mắt, sáng mắt: Bài 1: Hoa cúc trắng 15g, quyết minh tử (hay thảo quyết minh) 15g, gạo tẻ 100g, đường kính trắng 15g. *Cách chế biến như sau: Rang thảo quyết minh cho có mùi thơm, để nguội, rồi cùng nấu với hoa cúc trắng, lấy nước bỏ bã, lọc trong. Cho gạo tẻ vo sạch vào nước thuốc thêm nước lã vừa đủ nấu thành cháo. Khi ăn cho thêm đường kính trắng. Mỗi ngày ăn hai lần. Mỗi liệu trình 7 ngày. Bài thuốc này có công hiệu mát gan, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiểu tiện, rất tốt đối với những người đau mắt đỏ, nhìn mờ, tăng huyết áp. Người bị tiêu chảy không nên dùng. Bài 2: Gan lợn 100g, rau chân vịt 250g. *Cách chế biến như sau: Gan lợn rửa sạch, thái mỏng, ướp gia vị, rau chân vịt rửa sạch, nấu canh để ăn trong bữa cơm. Dùng 7-10 ngày là 1 liệu trình. Rau chân vịt. Táo đỏ. Bài 3: Gan lợn 100g, rau chân vịt 150g, gừng, hành, muối, dầu ăn vừa đủ. *Cách chế biến: Gan rửa sạch thái mỏng, rau rửa sạch cắt khúc, cho nước vào nồi, cho gừng thái nhỏ, dầu ăn, muối, đun to lửa cho sôi rồi cho gan rau vào, gan chín cho gia vị là được. Ăn nóng với cơm, ngày 1 lần, tuần 3 lần. Bài thuốc này có tác dụng bổ gan, dưỡng huyết, bổ âm nhuận táo, hỗ trợ điều trị cận thị, hoa mắt, váng đầu, ù tai. Bài 4: Gan dê 100g, gạo tẻ, hành, muối vừa đủ. *Cách chế biến: Gan dê rửa sạch thái miếng, nước vừa đủ nấu chín, sau cho gạo đã vo sạch vào đun tiếp thành cháo, cho gia vị là được. Ngày ăn 1 bát, ăn liền 7 ngày. Bài thuốc có tác dụng dưỡng can sáng mắt hỗ trợ điều trị cận thị, quáng gà, hoa mắt. Bài 5: Gan gà 60g, câu kỷ tử 30g, táo đỏ 4 quả, gừng tươi 2 lát mỏng. *Cách chế biến như sau: Gan gà rửa sạch, thái mỏng, táo đỏ bỏ hột, cho vào bát sành, đem chưng cách thuỷ khoảng hai giờ. Nêm gia vị vừa ăn. Dùng ăn lúc đói bụng. Dùng 3 lần 1 tuần. Có thể dùng thường xuyên. Những người bị bệnh gan mạn tính tăng huyết áp, bệnh đường tiêu hoá không nên sử dụng bài thuốc này. Theo BS Thu Vân – Sức khỏe & Đời sống