• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hà Châu

 1. Lật xe du lịch tại Lào, hơn 20 người Việt bị thương Xe du lịch BKS Quảng Ninh, chở hơn 20 người ở TP Hạ Long và vùng phụ cận, du lịch tại Lào, bị lật lúc hơn 8h30 sáng nay, 11/6, tại khúc cua chân đèo Đất, Quốc lộ 8A, huyện Khamkot, tỉnh Bolikhamxay (Lào). Một đèo ở Lào, đường đi nguy hiểm. Vụ tai nạn khiến hơn 20 người thương vong. Chiếc xe bị nạn và tài xế đang bị lực lượng chức năng Lào tạm giữ, điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, Đoàn khách du lịch do Công ty Thương mại và Du lịch Á Đông, có trụ sở tại đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP Hạ Long tổ chức. Đoàn đang tham gia hành trình Vinh - Viêng Chăn – Cửa khẩu Lào - Vinh, trên đường trở về Nghệ An để nghỉ ngơi và tham quan thì gặp nạn. Sau khi xe bị nạn, nhận được sự giúp đỡ của những người đi đường và nhân dân các bản gần nơi xảy ra sự cố, cũng như các lực lượng chức năng Lào, du khách bị thương đã được chuyển sang xe cứu hộ để di chuyển về điều trị tại bệnh viện tại Nghệ An. Thông tin ban đầu từ biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo và Công ty Á Đông cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn cách cửa khẩu khoảng 80 km, đường đẹp nhưng có nhiều khúc cua nguy hiểm, cũng là nơi từng xảy ra những vụ tai nạn thương tâm cho du khách Việt Nam gần đây. (Theo Tiền phong)
 2. Đức: vỡ đập sông Elbe, 18 người chết 11/06/2013 18:14 (GMT + 7) TTO - Nhiều quốc gia Trung Âu đang phải hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong thập kỷ qua khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 18 người chết sau khi một con đập ở phía đông nước Đức vỡ ngày 10-6. Lực lượng cứu hộ tiếp cận nhà dân ở thành phố Meissen bên sông Elbe - Ảnh: AFP Sông Elbe nhìn từ trên cao, đoạn qua địa phận thành phố Dresden - Ảnh: AFP Người dân bên sông Elbe gia cố bờ bao bằng túi cát - Ảnh: AFP Khoảng 23.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố Magdeburg phía đông nước Đức khi mực nước sông Elbe cao gấp bốn lần bình thường, đạt 7,44m, cao hơn mực nước trong trận lụt tồi tệ đánh vào châu Âu năm 2002. Rất nhiều đường phố, nhà cửa bị nhấn chìm và đường điện bị cắt. Thành phố Rothensee cạnh đó cũng ngập chìm trong nước, buộc người dân phải sơ tán bằng xuồng, xe tăng, xe buýt, xe tải. “Chúng tôi hi vọng các con đập khác trụ vững trước sức ép của nước trong những ngày tới, nhưng không chắc 100%” - Andreas Hamann, người phát ngôn lực lượng cứu hộ tại Đức, nói. Sông Danube, Elbe và Vlatava đều đang tràn bờ sau một tuần mưa lớn đổ xuống miền trung và nam nước Đức, cộng hòa Czech, Áo, Slovakia và Hungary. Hiện nhiều báo cáo cho hay một số đập trên sông Elbe có thể bị phá vỡ. Thủ tướng Đức Merkel hứa hỗ trợ 100 triệu euro (hơn 2.600 tỉ đồng) từ nguồn quỹ chính phủ để giúp người dân vượt qua các thiệt hại lũ lụt. Hungary cũng phải sơ tán 12.000 dân sau vụ vỡ đập sông Elbe. Ước tính thiệt hại do ngập lụt gây ra ở nước này cần tới 6 tỉ euro (khoảng 160.000 tỉ đồng) để sửa chữa. Thủ tướng Viktor Orban cho hay Budapest sẽ hết nguy hiểm vào ngày 12-6 khi 8.000 người đang gia cố các tường chống lũ quanh thủ đô và miền nam nước này. Hiện phần lớn khu vực miền nam và bắc Budapest bị chìm trong nước. Tính đến nay đã có ít nhất 39 người chết vì trận lũ này trên khắp Trung Âu, trong đó có 18 người chết sau vụ vỡ đập ở sông Elbe. Nhiều tuyến tàu điện ngầm, các điểm du lịch, nhà thờ ở Czech, Áo… phải đóng cửa chờ nước rút. PHAN ANH
 3. Khám phá tác dụng thần kỳ của rau má Rau má không chỉ là một loại rau thông dụng, có thể ăn hàng ngày mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều chứng bệnh như: mụn nhọt, hạ sốt, làm đẹp, tăng cường sức khỏe, giải độc, táo bón, tim mạch…. Ngoài ra, rau má cũng là một loại dược thảo có tính bổ dưỡng rất cao,có nhiều sinh tố, khoáng chất, những chất chống oxy hoá, có thể dùng để dưỡng âm, cải thiện trí nhớ, làm chậm sự lão hoá, cải thiện vi tuần hoàn và chữa nhiều chứng bệnh về da. Cách dùng rất đơn giản, có thể ăn rau sống hoặc nấu canh, luộc hay giã nhuyễn vắt lấy nước uống. Số lượng và thời gian sử dụng không hạn chế. Rau má có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Hạ sốt Khi trẻ bị sốt có thể dùng rau má, rửa sạch, vò nát, đổ xâm xấp nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 phút rồi chắt ra cốc lớn. Cứ khoảng một tiếng cho trẻ uống vài thìa. Trẻ sẽ giảm sốt. Chữa rối loạn cơ thể Rau má rất tốt cho tiêu hóa, giúp duy trì hoạt động của các cơ quan này, chống lại quá trình gây viêm và còn có tác dụng như một thuốc tẩy nhẹ. Giúp tăng trí nhớ Lá rau má sấy khô tán bột, uống chung với sữa mỗi ngày 3-5 gam sẽ có tác dụng tốt cho những người mắc bệnh suy giảm trí nhớ và thị lực. Tốt cho các bệnh tim mạch Rau má có thể giúp giảm sưng và cải thiện lưu thông trong cơ thể, nhất là với các bệnh liên quan đến tĩnh mạch như giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch. Đối với những người thừa cân (béo phì), xơ vữa động mạch máu nếu ăn rau má lâu dài sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu và do đó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế được những tai biến do xơ vữa động mạch máu gây ra. Làm đẹp Rau má không chỉ mát bổ lại làm đẹp rất hiệu quả. Đặc biệt đối với phái đẹp, rau má có những tác dụng “thần kỳ” đối với làn da của họ. Nước rau má có tác dụng dưỡng ẩm cho da, làm chậm sự lão hóa, cải thiện tuần hoàn và cải thiện trí nhớ… Không chỉ giúp ích cho quá trình thanh lọc cơ thể mà nó còn làm mát da, trị mụn và sẹo trên da. Làm lành vết thương Rau má có chứa hóa chất được gọi là triterpenoidscó công dụng tăng tốc độ chữa lành vết thương, tăng cường chất chống oxy hóa tại vị trí vết thương, tăng cường da và tăng cung cấp máu cho khu vực bị thương. Giám stress Triterpenoids trong rau má cũng có thể làm giảm sự lo lắng và tăng cường chức năng tâm thần trong một số cá nhân. Ngoài ra, trong dân gian các thầy lang đã dùng rau má để điều trị cho các bệnh như bệnh vẩy nến, eczema, nhiễm trùng hô hấp, viêm loét, cảm lạnh, viêm gan, động kinh, mệt mỏi, sốt, hen suyễn và bệnh giang mai...Đồng thời, rau má còn có tác dụng trong việc điều trị chứng mất ngủ, xơ cứng bì, ung thư, rối loạn tuần hoàn, tăng huyết áp, mất trí nhớ, liền sẹo và giảm nốt cục trên da cellulite. Chú ý: Rau má có tính lạnh nên những người có hay đầy bụng hoặc đi tiêu lỏng cần cẩn thận khi dùng.Những trường hợp nầy chỉ nên dùng vài lá mỗi lần hoặc khi dùng kèm theo một vài lát gừng sống. Dùng ngoài da không giới hạn. Theo Minh Hải VnMedia
 4. Đánh bom ở trung tâm thủ đô Syria, 14 người chết 11/06/2013 16:29 (GMT + 7) TTO - Theo truyền thông Syria, ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi hai vụ nổ lớn bùng lên gần một đồn cảnh sát ở thủ đô Damascus hôm nay 11-6. Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt bên ngoài thủ đô Damascus - Ảnh: AFP Theo Đài truyền hình quốc gia Syria, đây là hai vụ đánh bom tự sát. Ngoài 14 người thiệt mạng, số người bị thương lên tới 31. Hai vụ nổ xảy ra ở quảng trường Marjeh ngay trung tâm thành phố. Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trên 15 người thiệt mạng.Theo SOHR, một kẻ đánh bom đã xâm nhập vào trong đồn cảnh sát ở quảng trường Marjeh và cho nổ bom. Rất nhiều người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch bởi sức công phá của hai quả bom là rất lớn. Trong thời gian qua, khu vực trung tâm thủ đô Damascus thỉnh thoảng lại bị đánh bom. Trong phần lớn các vụ tấn công này, nhóm quân nổi dậy Mặt trận al-Nusra đều nhận trách nhiệm. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt bên ngoài thủ đô Damascus. Theo AFP, hôm nay lực lượng của tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công dữ dội các căn cứ của quân nổi dậy ở tỉnh Aleppo, bao gồm căn cứ quân sự Minnigh. Quân chính phủ cũng nã pháo dồn dập vào các làng Deir Hafer, Al-Bab… Nguồn tin từ SOHR cho biết các vụ tấn công bằng tên lửa đất đối đất cũng đã xảy ra ở Aleppo. Theo RIA Novosti, bất chấp tình hình chiến sự ác liệt, mới đây ông al-Assad tuyên bố nền kinh tế Syria vẫn “mạnh mẽ và cân bằng”. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế Ả Rập cho rằng nền kinh tế Syria đã thu hẹp từ 35-40% sau hai năm chiến tranh. NGUYỆT PHƯƠNG
 5. Ấn Độ: sập chung cư, 5 người chết 11/06/2013 11:18 (GMT + 7) TTO - Một phần chung cư 5 tầng ở trung tâm Mumbai, Ấn Độ, bất ngờ sụp đổ vào đêm 10-6 khiến năm người thiệt mạng, bảy người bị thương và nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Hiện trường vụ sập chung cư tại Mumbai - Ảnh: CNN Báo chí Ấn Độ cho biết tòa nhà bị sập sau nhiều đêm có mưa to đầu mùa tại thành phố Mumbai từ cuối tuần qua.Kênh NDTV cho biết khoảng 8 người, chủ yếu là người già và trẻ em, vẫn đang mắc kẹt và chưa thể thoát khỏi các đống gạch vụn. Một số xe hơi đậu gần tòa nhà cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Công tác cứu hộ và giải cứu nạn nhân vẫn đang tiếp diễn. ĐỨC TOÀN
 6. MỘT VĨ NHÂN CÓ TUỔI THƠ TỰ KỶ LÊ HƯNG &Nhóm nghiên cứu hậu Thiên Lương 1- Tuổi thơ tự kỷ AlbertEinstein (5 tuổi) và em gái Maja (3 tuổi) - Ảnh chụp năm 1884 Theo nhà báo Walter Isaacson (chủ bút tạp chí Time, tác giả sách “Einstein – hislife and universe”) cho biết: vĩ nhân thế giới Albert Einstein sinh hồi 11 giờ 30 trưa ngày 14/3/1879 tại Ulm (tây nam nước Đức); đối chiếu sang âm lịch phương đông Châu Á là giờ ngọ ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Mão, người viết giới thiệu linh khu đồ của nhà khoa học thiên tài này như sau: (1) * Người âm nam cục kim hành thổ * An mệnh & an thân đồng vị trí khung địa chi Dậu * Dạng thức theo mẫu “sát phá tham liêm tử vũ” * Thế lực Âm (nhận) & Dương (cho) thuận lý Tuổi ấu thơ của Albert Einstein được mô tả những nét chính như sau: rất chậm biết nói, gần 3 tuổi mới biết sử dụng từ ngữ với tật nói lắp – lập bập (chứng echolalia của mẫu người đần độn – der depperte), tính trầm lặng thường né tránh tham gia đám đông bạn bè cùng học, nhưng lại hay bùng phát cơn cáu giận đột suất (trạng thái “crise psychomotrice – tâm thần cường hoá vận động”) hiếu động tay chân liên tục (trừ khi ngủ), thích ném liệng đồ vật vào đối tác tiếp xúc (chứng tăng nhiễu vận động: hyperaction disorder); thích ngồi tư lự một mình và không tập trung nghe lời chỉ dạy của người bảo mẫu (nên bị nhiều thầy cô đã phê phán: Einstein bướng bỉnh? Thậm chí thầy giáo Hiệu trưởng nhận xét cậu học sinh 5 tuổi Albert Einstein với doanh nhân thành đạt Hermann Einstein, là người cha hiền hậu của cậu bé: “nó sẽ chẳng bao giờ thành đạt được điều gì”) Nét nổi trội ở tuổi thơ Einstein là kỹ năng lắp ghép mô hình (kết cấu phức tạp) ở các trò chơi rất nhanh chóng. Phải chăng đây đã hé mở “dấu hiệu thiên tài” khoa học sau này? từ những ngày còn thơ dại nhưng lại ấn nấp dưới hiện tượng phổ quát của bệnh lý (schizophrénie) tâm thần phân liệt. 2. Cấu trúc dị thường trong “phủ kỳ hằng” của Einstein Những người hâm mộ cuộc đời minh triết của nhà khoa học bất tử Albert Einstein đều đã rõ: ông qua đời vào sáng sớm ngày 18/4/1955 thọ 76 tuổi, thi thể của ông được hoả thiêu và tro cốt được gia đình rải xuống sông Delaware … Nhưng bộ não của ông đã bị người bác sỹ pháp y Thomas Harvey lấy trộm trước khi hoả táng (vì quá hâm mộ tài năng bất tử của ông). Sau này, cũng chính nhờ việc làm “không chính đáng” của Harvey, mà giới y học được cơ hội “nghiệm lý” thêm mối tương quan nhân quả giữa cấu trúc của phủ kỳ hằng (não bộ) với tiềm năng trí tuệ con người … 2.1- Năm 1982: TS. Merian Diamond (Đại học Berkeley – Cali) công bố não trạng của Albert Einstein có đặc điểm: rất nhiều tế bào đệm (loại tế bào vừa bảo vệ vừa nuôi dưỡng neuron) hội tụ ở dưới thuỳ đỉnh phía trái; đây là tín hiệu dự báo tiềm năng toán học phong phú … 2.2- Năm 1996: BS. Anderson cho biết vùng thuỳ trán phía phải não bộ Einstein có mật độ tế bào thần kinh rất cao 2.3- Năm 1997: BS. Kigar thông tin thêm chi tiết vùng thuỳ thái dương não bộ Einstein hiện diện rất nhiều tế bào đệm (mặc dù trọng lượng não bộ Einstein chỉ nặng 1,230kg, so với người trung bình là 1,350g) 2.4- Năm 1999: BS. SandraWitelson (Đại học Mac Master de Hamilton – Canada) cho biết: vùng thuỳ đỉnh não bộ Einstein phì đại, đồng thời hình thái khe Sylvius rất khác lạ,không giống như mọi người … 2.5- Năm 2006: TS. Colombo tiếp tục khảo sát não bộ Einstein và nhận thấy khối lượng tế bào hình sao (tức tế bào thần kinh trung ương) tập trung rất lớn so với người bình thường.. 2.6- Năm 2010: nhà nhân chủng học DeanFalk đã xác định chỉ số thông minh (IQ) hiếm có của Albert Einstein là do cấu trúc dị thường ở “phủ kỳ hằng”: như vùng vỏ não trước trán tăng số lượng mạng lưới kết nối dây thần kinh hơn hẳn nhiều người; các nếp gấp (cuộn não) tuy ngắn nhưng lại khá phức tạp (tức não bộ Einstein đã phát triển tối đa số lượng neurons); diện tích hai định khu: nhận thức & vận động (ở hai bên rãnh Rolando) rất rộng lớn (phát triển nguồn tiềm năng tư duy toán học siêu hình và trực giác đa lãnh vực sắc bén …). Lại nữa bà Dean Falk nhận xét thêm: vùng dưới thuỳ đỉnh to khác thường, hình thái khe Sylvius lại có nhiều nếp gấp kỳ lạ trong lúc cuộn não ngắn hơn nhiều so với mọi người) là nền móng cho khả năng tư duy toán vũ trụ nhiều chiều lạ lùng của nhà khoa học bất tử Albert Einstein (người đầu tiên năm 1917 đề xuất ý tưởng khai thác “sử dụng bức xạ LASER” cho xã hội ngày nay) đó là vũ trụ thuyết: - 4 chiều(1 thời gian & 3 không gian) - 10 chiều (1 thời gian & 9 không gian, ngoài 3 chiều quen thuộc còn 6 trong số đó tự xoay tròn chính thực thể của mình) 3. Lý giải theo LKĐ cổ truyền Theo nghiệm lý Linh Khu mệnh học của dòng họ Lê Lã –Hưng Yên, thì học thuật này là bộ môn tương cận với tâm lý xã hội học (chủ yếu phát hiện tính tình con người); do đó, nhóm n/c hậu TL. đã khảo sát 4 chủ điểm chính (trong số 12 chủ điểm mỗi LKĐ): khung an mệnh – khung an thân – khung phúc đức và khung tật ách, để thống kê định lượng “vòng tròn tâm lý – hành vi” của cậu bé tự kỷ … Albert Einstein (xem lại bài 2 mục 2 “phủ kỳ hằng”) như sau: 3.1- Khung an mệnh (tại địa chi Dậu) có 14 dữ kiện thông tin: - 1 dk. bản năng: lưu niên văn tinh - 7 dk. hoạt động: đại hao, hoá quyền, hữu bật, tuế phá, thiên giải, tử vi, tham lang. - 1 dk. kinh nghiệm: linh tinh - 5 dk. phương pháp: mộ , thiên hư, thiên quan, tuần, triệt. - 0 dk. phản xạ. Căn cứ vào cách phân loại ngôn ngữ “sức khoẻ đích thực” ẩn mặc trong các dữ kiện thông tin trên LKĐ (ở bài 3 “tầm soát thông tin về rối loạn hành vi và khác thường cảm xúc …”), chúng ta phân loại được 7 dk. thuộc loại thông tin tốt và 7 dk. thông tin xấu. 3.2- Khung an thân (cũng tại địa chi Dậu), mô hình của liên kết “Tuế phá – Tang môn – Điếu khách” điều này chứng tỏ cá tính “bướng bỉnh – khó bảo” của cậu bé Albert Einstein (bởi tam giác tuế phá – tang môn – điếu khách, theo kinh nghiệm của cụ TL. là thích làm những gì mà mình nghĩ ra, để không phải làm theo lối mòn của người khác”!) Người am tường linh khu mệnh học rất thông cảm chia xẻ nỗi niềm này … Dấu hiệu dự báo khả năng khám phá, sáng tạo cái mới. 3.3- Khung tật ách (tại địa chi Thìn) có 8 dữ kiện : - 2 dk bản năng: mộc dục, văn xương - 1 dk hành động: thiên không - 1 dk kinh nghiệm: thiên sứ - 3 dk phương pháp: thanh long, thiên đồng, thiên la - 1 dk phản xạ: thiếu dương Định tính: Có 4 dk. thông tin tốt & 4 dk. thông tin xấu 3.4- Khung phúc đức (tại địa chi Hợi) có 5 dữ kiện: - 0 dk. bản năng - 1 dk. hành động: thiên tướng - 2 dk. kinh nghiệm : bạch hổ, đường phù - 0 dk. phương pháp - 2 dk. phản xạ: bệnh, hỉ thần Định tính: có 4 dk. thông tin tốt & 1 dk thông tin xấu Bảng tổng kết phân tích LKĐ của Albert Einstein: Nhìn tổng thể các thông tin dự báo nêu trên, chúng ta lạc quan “Canh lịch sự biến” như các nhà giáo dục trẻ em tự kỷ hiện nay (cố gắng khắc phục những nhược điểm tâm lý – cảm xúc cho các bé mầm non!) về tương lai sáng sủa của cậu học sinh “sẽ thiên tài” này! Một kinh nghiệm khác (của nhà n/c Linh Khu mệnh học Lê Kim Thành – San Jose, Hoa Kỳ) theo 4 tiêu chí khảo sát “trẻ em tự kỷ”: a. Âm Dương có lạc hãm không? b. Mệnh & Thân có nằm trên địa chi tứ chính (Tý – Ngọ - Mão – Dậu) không? c. các dữ kiện xấu có hội tụ đông đảo ở các khung an mệnh và tật ách không? d. Dạng thức chính của khung an Mệnh có thuộc loại hoạt động thần kinh không? Chúng ta thấy ngay trên LKĐ của Einstein đã có: * á) dk. VIP Thái Âm bị dk. Tuần & Triệt bao vây cô lập, thậm chí lại còn an trú sai vị trí: nằm trên địa chi Thân là khung dương nghi! * b’) Khung an mệnh & khung an Thân đúng là nằm trên địa chi tứ chính: địa chi Dậu. * c’) Các dk. thông tin bất lợi lại hội tụ quá đông ở khung an mệnh & tật ách: linh tinh, đại hao, tuế phá, thiên hư,mộ, tuần, triệt, tham lang, thiên không, thiên sứ, thiên la, mộc dục … * d’) Dạng thức chính khung an mệnh là “Sát phá liêm tham tử vũ” tức là :có chí tự lập, có óc thực dụng, giải quyết theo thực tế lý đoán, đam mê vật chất phồn thực … (2) thuộc mẫu người phải sử dụng trí óc nhiều (trùng hợp với các khảo nghiệm y học về cấu trúc giải phẫu bộ não Albert Einstein, đã được công bố ở phần 2 của bài viết này) Tạm kết Vĩ nhân Albert Einstein (1879 – 1955) đã có tuổi thơ “không bình thường” về hoạt động não bộ, nhưng quá trình hội nhập cộng đồng của ông từ khi vào tuổi trưởng thành lại rất vẻ vang - Năm 1905 thành tích công bố thuyết tương đối hẹp về năng lượng bắt nguồn từ vật chất có vận động E = mc2 cũng đồng thời hàm nghĩa chính ánh sáng đã lấy đi khối lượng của vật thể. (đại vận vòng thái tuế là dạng thức Phủ Tướng 24 – 33 tuổi) - Năm 1915 thành tích công bố thuyết tương đối rộng về cân bằng vũ trụ: (3) Albert Einstein và các siêu phương trình toán vũ trụ đa chiều Mô tả kết cấu không gian – thời gian bị bẻ cong, để vật chất chuyển động! (đại vận vòng lộc tồn dạng thức Cự Nhật 34 – 43 tuổi với dk. VIP Thái Dương an cư địa chi ngọ quá ư sáng láng); tất cả sự việc này cũng là nhờ công chăm sóc bền bỉ của người mẹ có ý chí mạnh mẽ là bà Pauline Koch; bà mẹ này truyền lại cho con trai một khối óc thực tế biết quan sát sự vật, bà luôn luôn động viên “khen ngợi con thông minh” qua những lá thư gửi con trai A.Einstein lúc phải đi học xa nhà (Luitpold Gymnasium gần trung tâm thành phố Munich) Điều này giúp chúng ta phấn khởi thêm suy nghĩ: - Trẻ em tự kỷ không bị … vong thân! (như nhiều người suy nghĩ bấy lâu nay) Nếu các cháu được phát hiện sớm các “dấu hiệu tự kỷ” (bằng cấu trúc thông tin từ LKĐ cổ truyền) và với sự cộng tác chặt chẽ giữa: gia đình & nhà trường, nhất định các cháu có tuổi thơ tự kỷ vẫn trở thành công dân hữu ích cho xã hội … Lê Hưng VKD (và nhóm n/c hậu TL) Chú thích: (1) xem LKĐ của Einstein (2) tham khảo sách “Biết mình – hiểu người, hài hoà cuộc sống” NXB Tổng Hợp tp.HCM –2012, trang 173 (3) tham khảo sách “Nhiếp Sinh” NXB Tổng Hợp tp.HCM – 2012, bài “nhận dạng vũ - trụ -thời – không theo tư duy Einstein” trang 40 – 46. ================================ Tham khảo thêm
 7. Máy bay chở khách Indonesia vỡ đôi khi hạ cánh Một chiếc máy bay của Indonesia chở 52 người hôm nay đã gặp nạn trong khi hạ cánh xuống một sân bay ở miền đông nước này, khiến máy bay vỡ làm đôi, nhưng tất cả các hành khách đều sống sót. Máy bay nằm bụng tại sân bay. Chiếc máy bay MA-60, do hãng hàng không quốc doanh Merpati Nusantara vận hành, đang hạ cánh xuống một sân bay ở tỉnh East Nusa Tenggara thì tai nạn xảy ra, phát ngôn viên Bộ giao thông Indonesia Bambang Ervan cho biết. Các bức ảnh cho thấy chiếc máy bay do Trung Quốc chế tạo nằm bằng bụng trên đường băng, với các động cơ cắm xuống đất trong khi cánh hướng lên trên. Máy bay đã bị vỡ làm đôi. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc MA-60, đang thực hiện một chuyến bay nội địa từ hòn đảo Flores ở miền trung Indonesia, hạ cánh xuống sân bay El Tari ở thành phố Kupang lúc 9h40 giờ địa phương. Có 52 người trên máy bay, gồm 46 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, phát ngôn viên Herry Saptanto của Merpati cho biết. Vụ tai nạn khiến 2 hành khách bị thương nhẹ nhưng tất cả 52 người trên khoang đều sống sót sau khi máy bay trượt khỏi đường băng. "2 hành khách bị thương nhẹ do các mẩu kính vỡ nhưng họ đã rời bệnh viện và hiện trong tình trạng sức khỏe tốt", ông Saptanto nói. "Máy bay đã bị hư hại nghiêm trọng và tôi nghĩ nó không sử dụng được nữa", quan chức trên cho biết thêm. Sân bay El Tari sẽ bị đóng cửa trong ít nhất 4 giờ cho tới khi chiếc máy bay bị vỡ được di dời. Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành. Hồi tháng 5/2011, một chiếc máy bay cũng loại MA-60 do Merpati vận hành đã gặp nạn ở tỉnh Tây Papua, làm 25 người chết. Sau tai nạn đó, giới chức đã cấm loại máy bay MA-60 - do Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An của Trung Quốc chế tạo - cất cánh từ 3 sân bay do các vấn đề an toàn. Tuy nhiên, ông Saptanto cho biết lệnh cấm đã được dỡ bỏ 6 tháng trước đó và El Tari không phải là một trong số những sân bay bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Một chiếc MA-60, tương tự như chiếc gặp nạn hôm nay. Merpati đã bị cấm bay qua không phận châu Âu kể từ năm 2007. Ngày càng có nhiều máy bay cất cánh trên bầu trời Indonesia để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, nhưng Indonesia là một trong những quốc gia có độ an toàn hàng không thấp nhất châu Á. Hồi tháng 4, một chiếc máy bay chở khách của hãng Lion Air chở 108 người đã lao khỏi đường băng trong khi hạ cánh xuống hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, rơi xuống biển và vỡ làm đôi. Hàng chục người đã bị thương nhưng không ai thiệt mạng. An Bình Theo AFP
 8. 10 căn bệnh nhỏ nhưng có thể huỷ hoại cuộc sống Trong cuộc sống hàng ngày, bạn thường xuyên bắt gặp những căn bệnh nhỏ, tưởng chừng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó ngay sau khi đọc bài viết dưới đây. 1. Chảy nước miếng khi ngủ Bạn có thường xuyên chảy nước miếng khi ngủ? Và bạn thắc mắc tại sao lại vậy? Điều này có thể là do sự điều khiển của dây thần kinh gây ra. Thực tế, việc tiết ra nước bọt hoàn toàn là do tính phản xạ của dây thần kinh. Ngoài ra, việc vệ sinh răng miệng không sạch sẽ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chảy nước miếng. Nhiệt độ và độ ẩm trong khoang miệng rất thích hợp cho sự sinh sôi của các vi khuẩn và có thể dễ dàng gây nên bệnh viêm lợi nặng. 2. Chân bị phù Chân phù là do tắc tĩnh mạch khiến máu khó lưu thông Đôi khi bạn thấy bàn chân bị phù kèm theo ngứa. Trạng thái này rất đỗi bình thường, nhưng không thể xem nhẹ. Đây được xem là một trong những dấu hiệu liên quan đến tĩnh mạch của bạn. Thực tế, hiện tượng chân phù ra bất thường là do tắc tĩnh mạch khiến máu khó lưu thông. Trong trường hợp này, bạn cần đến gặp bác sĩ ngay, nếu để lâu có thể dẫn đến tắc mạch phổi và nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng của bạn. Lưu ý: Hiện tượng chân bị phù là do tắc tĩnh mạch khiến máu khó lưu thông. Nếu chân bạn bị phù mà xoa bóp thấy không thuyên giảm thì bạn cần đến gặp bác sĩ ngay. 3. Giảm thị lực Do tính chất công việc khiến bạn phải ngồi trước máy tính hàng giờ, thậm chí là qua đêm. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thị lực của bạn. Bạn cần lưu ý một số trường hợp sau. Nếu mắt bạn thường bị hoa, khóe mắt khô, nhìn không rõ, đây có thể là dấu hiệu suy giảm chức năng gan. Nếu như bạn ấn xung quanh vị trí của gan, có cảm giác như bị sưng, thì có đến 80-90% gan bạn có vấn đề. Lúc này, ngoài việc đi khám bác sỹ, cần chú ý vệ sinh mắt và thư giãn mắt thường xuyên. 4. Vết sẹo biến đổi Bạn có thường xuyên chú ý những thay đổi bất thường vết sẹo trên da? Gần đây, những vết sẹo do bị bỏng, ngoại thương hay viêm da trên cơ thể bạn bỗng nhiên có sự biến đổi kỳ lạ, bạn cần thận trọng lưu ý trường hợp này. Nếu trải qua điều trị mà căn bệnh vẫn nặng hơn và có dấu hiệu bị loét, đóng vảy,sâu hơn, sắc tố da đậm hơn, tăng lớp vảy sừng, thậm chí còn chảy máu. Lúc này, cần đề phòng khả năng mắc bệnh ung thư da. Hơn nữa, nếu như trên da xuất hiện một vài khối u nhỏ cứng cứng, nhất định cần đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra. 5. Cẩn thận với mí mắt rũ xuống Ở tuổi 30 khi bạn còn trẻ khoẻ và gợi cảm, nếu mí mắt bạn đột nhiên trũng xuống thì đây có thể là những triệu chứng ban đầu của bệnh nhược cơ. Ban đầu là một mắt, sau đó là mắt còn lại, sáng nhẹ, tối nặng, chỉ trong một ngày cũng sẽ có những thay đổi rõ rệt. Nếu để lâu sẽ dẫn tới bệnh phình động mạch não. 6. “Vòng tròn màu sắc” – triệu chứng ban đầu của chứng bệnh mù “Vòng tròn màu sắc” – triệu chứng ban đầu của chứng bệnh mù Khi bạn nhìn vào ánh đèn, bạn thấy xung quanh ánh đèn xuất hiện vòng tròn màu sắc? Đừng cảm thấy mới lạ, đó cũng chẳng phải là khả năng xuất chúng của bạn mà nó báo trước cho bạn rằng có thể bạn mắc phải bệnh tăng nhãn áp. Bệnh này là một loại bệnh về mắt thường gặp, có thể dẫn đến mù, dấu hiệu ban đầu là thấy xuất hiện cầu vồng, đó chính là hiện tượng nhìn thấy “vòng tròn màu sắc”. Vòng tròn nhìn gần tương đối nhỏ, nhìn xa lại to hơn, màu tím bên trong, màu đỏ bên ngoài. 7. Tai họa ngầm của thực phẩm Gần 1 tháng nay, Amy bỗng cảm thấy thèm ăn. Điều kỳ lạ là mặc dù lượng thức ăn mà Amy ăn tăng đáng kể nhưng cân nặng cô lại giảm đều. Cô đã đến gặp bác sỹ và họ đã phát hiện được phía sau của việc tăng sự thèm ăn là ẩn chứa căn bệnh tiểu đường. Vài ngày gần đây Lisa cũng vậy, vừa ăn cơm xong chưa lâu đã có cảm giác đói, nhưng người vẫn gầy. Sau khi kiểm tra bác sỹ nhận định Lisa mắc phải hội chứng cường chức năng tuyến giáp. Ngoài ra, Hội chứng Cushing cũng có thể khiến bạn xuất hiện những hiện tượng thèm ăn và ăn nhiều. Vì vậy, nếu gần đây sinh hoạt ăn uống của bạn có chút bất thường, cần sớm đến gặp bác sỹ kiểm tra tổng thể. 8. Bệnh đau dạ dày hay bệnh tim? Đau dạ dày hay đau tim? Khi đã từng bị đau dạ dày, thì những lần đau sau, bạn thường sẽ lầm tưởng rằng triệu chứng ban đầu của bệnh tim là bệnh dạ dày. Cần nhớ rằng, đây là dấu hiệu vô cùng quan trọng. Khác với những bệnh dạ dày thông thường, đau dạ dày do bệnh tim gây nên rất ít xuất hiện triệu chứng đau bụng quằn quại, ấn vào cũng thường không đau, chỉ có cảm giác khó chịu, đầy bụng, đôi khi còn kèm theo cảm giác nóng rát và buồn nôn. 9. Sự biến đổi “thầm lặng” của những nốt ruồi Khi cơ thể chúng ta có những biến đổi thì đều xuất hiện những triệu chứng khác nhau và thường là những dấu hiệu tiêu cực. Dưới đây là một vài đặc điểm của việc thay đổi nốt ruồi trên cơ thể, mà những thay đổi này có thể là những dấu hiệu của việc tạo thành khối u hắc tố ác tính a, Nốt ruồi xuất hiện nhiều nhanh chóng trong khoảng thời gian gần đây b, Nốt ruồi loét trên mặt kèm theo ngứa c, Trước đây xung quanh vùng nốt ruồi mịn màng, gần đây xuất hiện những nốt chấm đen, hoặc mở rộng gần phía hạch bạch huyết. 10. Đừng để mồ hôi làm ướt lòng bàn tay Lòng bàn tay ra nhiều môi hôi dấu hiêu cảnh báo sức khoẻ của bạn Lòng bàn tay thương xuyên ẩm ướt do mồi hôi ra nhiều đây chính là cảnh báo xấu về sức khoẻ của bạn, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Lòng bàn tay phụ nữ thường nóng hơn nên rất dễ mắc bệnh Viêm bể thận mãn tính. Ở giai đoạn đầu, lòng bàn tay nóng, ra mồ hôi thường liên tục thường kéo theo tăng nhiệt độ toàn cơ thể. Nguyễn Hảo- Thuỳ Dương (Theo Xinhuanet)
 9. Xe đông lạnh tông chết 6 người, gây thảm họa cho 2 gia đình Lạc tay lái, tài xế xe đông lạnh đã tông trực diện 2 xe máy chạy ngược chiều, gây nên vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Trong phút chốc, 6 người đã bị cướp đi mạng sống. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều 9/6 trên tỉnh lộ 44 (đoạn qua địa phận xã An Ngãi huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiếc xe tải đông lạnh mang biển số 72L-2354 do tài xế Nguyễn Văn Khoa (ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, khi đến địa điểm trên đã tông trực diện 2 xe máy biển số 72N3-4680 và 72S2-4286 đang chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến 6 người đi trên 2 xe máy bị hất văng xuống đường, bất tỉnh. Các nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đều đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe đông lạnh chỉ bị hư hỏng nhẹ, riêng 2 chiếc xe máy nát bét. Giày dép, mũ nón, túi xách của các nạn nhân văng khắp hiện trường. Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo BR-VT) Ngay khi vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra, cơ quan công an, cảnh sát giao thông đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. 6 nạn nhân xấu số được xác định gồm: chị Võ Thị Mỹ Dung (SN 1965), chị Nguyễn Thị Kim Long (SN 1984), cháu Lê Quang Thọ (SN 2003, đều ngụ huyện Long Điền); anh Lê Hữu Trường (SN 1986), chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1994) và cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (SN 2012, đều ngụ tại ấp Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa). Trong đó anh Trường là chồng chị Hạnh và là cha của cháu Bảo Ngọc. Còn chị Long, bà Dung, cháu Thọ cũng là người bà con thân thiết trong một gia đình.Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa. Nhiều khả năng tài xế lạc tay lái, lấn trái làn đường rồi gây tai nạn. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến hiện trường vụ tai nạn và bệnh viện để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Công Quang
 10. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================= Học phong thủy với thủ đô tài chính Anh Quốc Hiện tại, tuy Anh Quốc không còn là một cường quốc như Mỹ. Tuy nhiên, đó không phải là điều đã xảy ra trong quá khứ. Bởi lẽ, hẳn bạn cũng biết rằng thứ ngôn ngữ mà người Mỹ sử dụng chính là tiếng Anh. Chỉ ba thế kỷ trước, đây chính là nơi bắt đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp biến nước Anh trở thành một đế quốc hùng mạnh, có thuộc địa trên khắp thế giới và được mệnh danh là “đất nước mà mặt trời không bao giờ lặn”. Có thể nói rằng, Anh quốc chính là “kẻ thai nghén” nền văn minh công nghiệp của nhân loại và trung tâm tài chính của thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng là vì sao nước Anh chứ không phải là Pháp - đất nước của những nhà thơ - hay nước Đức - quốc gia của những nhà triết học - lại có được “sứ mệnh” cao cả ấy? Người ta nói rằng, điều này bắt nguồn từ thủ đô London - thành phố lớn nhất của xứ sở sương mù này…Một quá khứ vẻ vang. Điều gì đã tạo nên nước Anh hùng mạnh, phong thủy chăng? Nếu như nói rằng làm nên sự lớn mạnh và danh tiếng của nước Anh chính là London thì cũng có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, yếu tố tạo nên vai trò của London chính là dòng sông Thames. Chính nhờ “con rồng ngàn dặm” này, nước Anh mới có thể trở thành “kẻ thai nghén” nền văn minh công nghiệp hiện đại và cũng thai nghén luôn cả nước Mỹ sau này. Chính vì vậy, nói về phong thủy của London, không thể không nói tới vai trò của sông Thames. Từ thế kỷ thứ 4, thứ 5 trước Công nguyên, nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, London bắt đầu hình thành và phát triển. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, diện tích London chỉ vẻn vẹn nằm trong bức tường phòng ngự dài 3,5km, còn nhỏ hơn phần trung tâm của London hiện nay. Mãi cho tới thế kỷ 15, 16, London mới bắt đầu phát triển và có quy hoạch. Bắt đầu từ thời điểm này, đặc điểm quan trọng nhất trong bố cục phong thủy của London được hình thành, đó chính là trục trung tâm. London hình thành là nhờ vào điều kiện thuận lợi mà con sông Thames mang tới. Vì vậy, ngay từ lúc đó, tất cả các khu thương mại, trung tâm chính trị cũng như công nghiệp của London đều hình thành và tập trung ở hai bên bờ con sông này. Nhờ vậy, sông Thames dần trở thành trục trung tâm của London. Tuy nhiên, dù đã bắt đầu hình thành trục trung tâm, song lúc này, London vẫn phát triển rất hỗn tạp. Cho tới thế kỷ thứ 18, tất cả các lĩnh vực từ tài chính, chính trị cho tới kinh tế của London đều phát triển tới cực thịnh. Đây cũng chính là thời kỳ phát triển quan trọng nhất trong lịch sử phát triển và quy hoạch của thủ đô xứ sở sương mù. Nói đặc điểm quan trọng nhất trong bố cục phong thủy của London là trục trung tâm, thực ra có hai ý nghĩa. Ngoài dòng sông Thames là trục của thành phố này, bản thân London cũng là một trục trung tâm. London chính là trục trung tâm của thế giới. Vào thời điểm phát triển phồn thịnh nhất của mình, văn hóa của London - văn hóa nước Anh - đã được người Anh mang tới tất cả những quốc gia thuộc địa và nửa thuộc địa. Sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu như rất nhiều quốc gia trên thế giới đều nói tiếng Anh như một thứ tiếng mẹ đẻ và rất nhiều bộ luật của nhiều quốc gia được xây dựng trên bộ luật của nước Anh từ thế kỷ 18. Những điều này là một bằng chứng rất rõ ràng rằng London đã, và cho tới nay, vẫn nằm ở trục trung tâm của thế giới. London có thể phân ra làm ba bộ phận: thành London, nội London và ngoại London. Ngoài ra, cũng có thể phân London thành Tây London, Đông London, khu Nam và khu cảng. Mặc dù sông Thames chảy vào London ở phía Tây và đổ ra Biển Bắc ở phía Đông London, tuy nhiên, không giống như những thành phố ven sông khác, bố cục của London lại không phân thành hai nửa Nam - Bắc mà phân thành hai khu Đông - Tây rất rõ rệt. Khu Tây London chính là trung tâm chính trị của nước Anh. Cung điện Buckingham, đại lộ Whitehall, Quốc hội cho tới văn phòng các bộ ngành đầu não của nước Anh đều tập trung ở khu vực này. Trong khi đó, khu Đông là nơi tập trung các khu công nghiệp, khu nhà ở của công nhân. Chúng ta đều biết rằng, London là một thành phố công nghiệp đầu tiên và lâu đời bậc nhất trên thế giới. Đây chính là khu vực tạo nên sự giàu có của London. Người ta gọi bố cục phong thủy đặc biệt này của London chính là “Đông phú, Tây quý” (Phía Đông giàu, phía Tây sang). Nguyên nhân đương nhiên vẫn bắt nguồn từ sông Thames. Sau khi tập trung rất nhiều nhánh sông nhỏ, sông Thames chảy vào London ở cửa ngõ phía Tây. Nằm ở đúng vị trí sông Thames bắt đầu lớn lên, khu Tây trở thành nơi tích tụ được nhiều năng lượng và nguyên khí hơn phía Đông. Điều này dễ lý giải vì sao tất cả các cơ quan đầu não từ chính phủ cho tới hoàng cung của nước Anh đều tập trung tại khu vực phía Tây này. Nếu như sông Thames đóng vai trò như một con “thủy long” mang tiền tài đến cho London thì dãy Pennines chính là con “thổ long” mang tới sự vững bền cho thành phố này. Dãy núi Pennines khi chạy tới London thì “kết huyệt”. Tuy nhiên, giống như tất cả các quá trình khác diễn ra trong tự nhiên, quá trình “kết huyệt” này cũng cần phải có một giai đoạn quá độ. Tuy nhiên, dù chỉ là quá độ nhưng nó có một vai trò cực kỳ quan trọng, bởi toàn bộ năng lượng của “long mạch” chạy tới nơi đây đều tập trung vào “điểm quá độ” này. Điểm quá độ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bố cục phong thủy của London chính là ngọn đồi nổi tiếng Notting. Đồi Notting nằm ở ngoại ô phía Tây của London. Đây là nơi có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho bất cứ ai, bởi lẽ ở ngay một thành phố cổ kính và vào loại lâu đời nhất của châu Âu này, người ta lại có thể bắt gặp rất nhiều màu sắc của các dân tộc khác nhau. Tại khu đồi Notting, bạn có thể ăn món thịt nướng Hawaii, cũng có thể mua được những đồ trang sức bằng đá của người châu Phi, có thể gặp những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó chứng tỏ một khả năng dung hòa cực kỳ lớn của khu đồi Notting. Có được khả năng ấy, như đã nói, là vì đồi Notting nằm ở đúng vị trí quá độ của dãy Pennines trước khi “kết huyệt” tại London. Chính nhờ nằm ở vị trí “quá độ” này, đồi Notting đóng vai trò như một cây cầu trung chuyển, mang toàn bộ nguyên khí mà mạch núi Pennines mang tới chuyển cho London. Nói đồi Notting có vai trò đặc biệt trong sự phát triển của London cũng là vì lý do này. Yếu tố bố cục phong thủy của London! Ngoài sông Thames và đồi Notting, để tạo nên sự thịnh vượng của London còn một yếu tố khác chính là “bốn con đường hoàng gia” nối từ trung tâm London ra bốn hướng. Trong phong thủy, đường là một khái niệm cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng vô cùng lớn tới bố cục cũng như kiến trúc của một thành phố. Thậm chí, các nhà phong thủy còn coi những con đường như một thứ “hư thủy” (đóng vai trò như nước, đại diện cho tiền tài). Tuy nhiên, những con đường cũng có tính hai mặt. Ngoài việc mang tới những điều tốt lành, nó cũng có thể mang tới những tác động ngược lại. Vào thời cổ đại, những người ý thức được vai trò của những con đường trong sự hưng thịnh của một thành phố không hề nhiều. Tuy nhiên, một khi họ nhận thức được điều này thì chắc chắn đế quốc của họ sẽ trở nên cực kỳ hưng thịnh. La Mã là một ví dụ. Hẳn nhiều người đều biết câu ngạn ngữ “Mọi ngả đường đều dẫn tới La Mã”. Trên thực tế, mãi cho tới thời hiện đại, khi đế quốc La Mã đã lùi xa vào quá khứ, câu ngạn ngữ này mới có hàm nghĩa về tính duy nhất của chân lý, còn ở thời đại lúc bấy giờ, nó hoàn toàn mang nghĩa phản ánh kết cấu và quy hoạch của La Mã. Với bốn con đường hoàng gia bắt đầu từ trung tâm London và hướng ra ngoài ở các hướng khác nhau, bố cục phong thủy của London có nhiều nét tương tự với bố cục đường phố của đế quốc La Mã cổ xưa. Tuy nhiên, bốn con đường hoàng gia này tự thân nó cũng mang theo những nội hàm riêng. Theo các nhà phong thủy, bốn con đường hoàng gia của London mang đậm hàm nghĩa “Tứ tượng” của phong thủy truyền thống phương Đông. Người phương Đông chia vũ trụ thành bốn khu vực Đông - Tây - Nam - Bắc. Trong đó, phía Đông được gọi là Thanh Long tượng, phía Bắc được gọi là Huyền Vũ tượng, phía Tây gọi là Bạch Hổ tượng, phía Nam gọi là Chu Tước tượng, hợp lại gọi là “ Tứ tượng”. Trong lý luận phong thủy, tứ tượng cũng được gọi là tứ linh, trực tiếp chỉ bốn linh vật. Ở đây, bốn con đường hoàng gia xuất phát từ trung tâm London, tỏa ra bốn hướng khác nhau, vì vậy nó mang hàm nghĩa của “tứ tượng”. Hơn nữa, từ bốn con đường lớn này đã giúp cho London hình thành một mạng lưới đường xá giao thông, tạo thành một hệ thống giống như Nhị thập bát tú của tứ tượng. Vì vậy, cách bố cục phong thủy của London giúp tạo nên một sự hòa hợp nhịp nhàng về mặt ý nghĩa với những vì sao trên bầu trời. Và chính sự hòa hợp này đã đem lại cho London một năng lượng vượt trội hơn hẳn những thành phố khác. Có dòng sông Thames chảy xuyên qua trung tâm, là nơi “kết huyệt” của mạch núi Pennines, những người Anh còn rất khéo léo và có đầu óc trong chuyện quy hoạch thủ đô của mình. Chính những yếu tố này giúp London có được cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Điều đó lý giải vì sao trong suốt thế kỷ 18 - 19, nước Anh luôn là cường quốc số một trên thế giới. Theo Thư viện phong thủy Hải Phong (Dịch từ báo Trung Quốc)
 11. Dược thiện bổ trí não cho sĩ tử Vào mùa thi, ngoài việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các sĩ tử, các bậc phụ huynh còn hết sức lưu ý đến chuyện bồi dưỡng ăn uống. Theo dinh dưỡng học cổ truyền, đây là thời điểm năng lượng tiêu hao lớn, nhu cầu về đồ ăn thức uống tăng cao nhưng vẫn cần phải tuân thủ theo nguyên tắc cân bằng và toàn diện. Bên cạnh đó nên lựa chọn và sử dụng những món ăn - bài thuốc (dược thiện) có công dụng kiện não ích trí nhằm giúp sĩ tử nâng cao khả năng ghi nhớ và minh mẫn hơn. Bài viết này xin được giới thiệu 10 món ăn - thuốc để các bậc phụ huynh tham khảo và vận dụng. Bài 1: Bách hợp 100g, trứng gà 2 quả, hoàng tinh 30g. Bách hợp và hoàng tinh rửa sạch, sắc kỹ lấy nước rồi đập trứng gà vào đun chín, chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: thanh tâm an thần, ích trí bổ não, tăng cường khả năng ghi nhớ. Bài 2: Nhân sâm 3g, gạo tẻ 100g, đường phèn lượng vừa đủ. Đem nhân sâm và gạo ninh thành cháo, chế thêm đường phèn, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: bổ nguyên khí, chấn tinh thần, ích tâm trí. Bài 3: Ba ba hoặc rùa 1 con nặng chừng 250g, xương sống lợn 200g, rượu vang, gừng tươi và gia vị vừa đủ. Ba ba làm thịt, bỏ đầu và nội tạng, chặt miếng, ướp gừng tươi; xương lợn chặt nhỏ, hai thứ cho vào nồi ninh nhừ rồi cho thêm một chút rượu vang và gia vị vừa đủ, chia ăn vài lần trong ngày, mỗi tuần 2 lần. Công dụng: tư âm tiềm dương, bổ não ích trí, tăng cường khả năng tư duy và ghi nhớ. Bài 4: Long nhãn 30g, hồng táo 20 quả, gạo tẻ 60g. Tất cả đem ninh thành cháo, chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: ích khí bổ huyết, dưỡng tâm kiện não, dùng cho trường hợp ngủ kém, hay mê mộng, suy giảm trí nhớ, đau đầu hoa mắt chóng mặt. Bài 5: Khiếm thực 20g, liên nhục 20g, gạo tẻ 60g. Tất cả đem ninh thành cháo, cho thêm một chút đường trắng, ăn nóng. Công dụng: kiện tỳ dưỡng tâm, bổ não ích trí, dùng cho trường hợp ăn kém, chậm tiêu, đại tiện lỏng nát, hay quên, mất ngủ. Bài 6: Tang thầm (quả dâu chín) 250g, mật ong 100g. Tang thầm đem sắc với 500ml nước rồi cho mật ong vào đun thêm 15 phút thành dạng cao đặc, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml. Quả dâu chín sắc với mật ong tốt cho sĩ tử mùa thi. Bài 7: Óc lợn 1 bộ, kỷ tử 25g, hai thứ rửa sạch cho vào bát, chế thêm gia vị vừa đủ rồi đem hấp cách thủy cho chín, ăn nóng. Công dụng: dưỡng can bổ não, ích tủy tăng trí nhớ. Bài 8: Tùng tử nhân, toan táo nhân, hạch đào nhân, hạnh nhân, lạc hạt, mạch nha lượng vừa đủ. Tất cả đem tán vụn rồi đun với mạch nha cho chín, mỗi ngày ăn 20g. Công dụng: ích trí kiện não, dưỡng tâm nhuận tràng, dùng cho trường hợp suy giảm trí nhớ, ngủ kém, hay mê mộng, táo bón. Bài 9: Hà thủ ô 500g, ngũ vị tử 50g, trứng chim cút 60 quả. Đem hà thủ ô và ngũ vị tử sắc kỹ lấy nước, trứng chim cút luộc chín, bóc vỏ rồi cho vào nấu với nước thuốc bằng lửa nhỏ đến cạn, mỗi ngày ăn 3 quả. Công dụng: bổ thận dưỡng tâm, ích trí kiện não. Bài 10: Tủy sống bò 150g, đông trùng hạ thảo 5g, hoài sơn 10g, gừng tươi, hành và gia vị vừa đủ. Tất cả cho vào liễn sành, ướp gia vị, cho thêm 50ml nước, đậy kín miệng rồi đem hấp cách thủy chừng 60 phút là được, chia ăn vài lần. Công dụng: bổ tinh ích trí, tráng dương an thần, dùng rất tốt cho học sinh có thể chất suy yếu. ThS. Hoàng Khánh Toàn
 12. Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu, 3 người chết, 22 người bị thương 09/06/2013 09:06 (TNO) Khoảng 7 giờ sáng nay, xe khách loại 50 chỗ của Công ty Mai Linh BKS 30X-8957 khi lưu thông trên tuyến QL1A đoạn qua khu vực thôn Ngọc Tam, xã Điện An, H.Điện Bàn, Quảng Nam thì bất ngờ tông vào ta luy hướng cùng chiều và rơi xuống hố sâu hơn 8 m, làm ít nhất 3 người chết và 22 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Tú Theo đà lao xuống chiếc xe tông vào một nhà dân đang xây dựng, nhưng rất may những người trong nhà đã đi khỏi hiện trường nên không xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người. Sau đó chiếc xe lật ngửa. Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân quanh khu vực đã dùng hàng chục cây đà gỗ của căn nhà đang xây dựng gần đó để chống, dựng nghiêng xe lên và đập các tấm cửa kính đưa hành khách bị nạn ra ngoài. Đại tá Phan Ngọc Ngự, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trực tiếp chỉ đạo ở hiện trường cho biết có 8 người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Điện Bàn thì 2 người đã tử vong. Tại Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Đức, cách hiện trường không xa, có 17 người được đưa vào cấp cứu, trong đó một người đã chết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng huy động 3 xe cẩu đến hiện trường nhưng không thể cứu kéo xe bị nạn lên được. Lúc 8 giờ 45 phút, lực lượng chức năng đã điều động một xe cẩu lớn hơn đến hiện trường giải quyết vụ việc. >> TIẾP TỤC CẬP NHẬT Tin, ảnh: Nguyễn Tú
 13. Những điều tối kỵ khi dùng thực phẩm và thảo dược Đừng bỏ qua quy tắc chống chỉ định trong sử dụng thảo dược và thực phẩm để làm thuốc chữa bệnh như sau. Nghệ Không dùng khi đang uống thuốc làm loãng máu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các gia vị nghệ có thể giúp giảm viêm và đau do viêm khớp gây ra nhưng nó có thể tương tác với các loại thuốc chống đông máu vì nó có thể làm tăng khả năng chảy máu. Thay vì dùng nghệ để chống viêm khớp, bạn có thể uống nước trái cây. Nước trái cây giàu chất chống oxy hóa như nho, lựu, hoặc anh đào chua, tất cả đều có thể giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Cam thảo Không dùng khi đang uống thuốc lợi tiểu, thuốc trị bệnh tim hoặc thuốc huyết áp. Người bị chứng khó tiêu chuyển sang dạ dày nhẹ có thể dùng viên nang từ rễ cam thảo để trị bệnh. Nhưng không nên kết hợp cam thảo với thuốc lợi tiểu, thuốc nhuận tràng, hoặc thuốc trị bệnh tim, huyết áp... Bởi, cam thảo kết hợp với các loại thuốc trên có thể gây ra một sự sụt giảm nồng độ kali, gây nguy hiểm cho cơ thể. Bạn có thể thay thế cam thảo bằng trà gừng để giảm đau bụng. Bạn cũng nên tránh các loại thực phẩm như sôcôla hoặc bất kỳ thức uống hoặc thực phẩm có chứa caffeine để tránh các cơn đau bụng tăng nặng. Hoa cúc Không dùng khi uống thuốc có chứa thành phần làm loãng máu. Hoa cúc được sử dụng làm thuốc có thể khắc phục chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, những người bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu nên tránh dùng hoa cúc, vì nó có chứa coumarin và có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Hoa cúc cũng có thể gây ra phản ứng nếu bạn bị dị ứng với các loại hoa cỏ. Để tránh đau đầu, bạn nên bổ sung đủ magie cho cơ thể chứ không nhất thiết phải dùng hoa cúc. Những người thiếu magie thường gặp chứng đau nửa đầu nhiều hơn so với những người khác. Đồng thời, bạn cũng nên tránh các loại thức uống có chứa caffeine như trà, cà phê hoặc thức uống có cồn để tránh đau đầu. Nha đam (lô hội) Không dùng chung với nhóm thuốc lợi tiểu. Cây nha đam có nhiều tác dụng, có thể uống để trị viêm, sốt, tiểu đường, hen suyễn, dị ứng... hoặc bôi để trị bỏng, làm lành vết thương. Nếu dùng nha đam với thuốc lợi tiểu có thể làm giảm chất potassium trong máu gây bất ổn định về huyết áp, dễ gây ra huyết áp cao. Riềng Không dùng với các loại thuốc trị đau dạ dày. Củ riềng được coi là có tác dụng như một chất kích thích có tác dụng sát khuẩn, trị đầy bụng, đầy hơi, chống viêm sưng... Tuy nhiên, vì riềng làm tăng tính axit trong bao tử nên nếu dùng với các loại thuốc trị bệnh dạ dày thì có thể làm cho tính axit trong dạ dày tăng, thuốc mất tác dụng. Trà xanh Không dùng với thuốc làm loãng máu, thuốc chống kết tụ tiểu cầu. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa catechin nên nó có nhiều tác dụng, từ chống lão hóa đến phòng ngừa ung thư. Nếu dùng trà xanh cùng với các thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tụ tiểu cầu có thể đưa đến nguy cơ làm gia tăng sự xuất huyết, giảm hấp thụ chất sắt. Trà xanh cũng không nên được kết hợp với sữa vì sữa có thể làm giảm tác dụng chống oxy hóa của trà xanh. Nấm linh chi Không dùng với thuốc có tác dụng làm loãng máu. Nấm linh chi có nhiều tác dụng, ví dụ như tăng sức miễn dịch, giảm huyết áp, giảm cholesterol, bổ thận, bổ gan, ngừa ung thư, mất ngủ... Nguồn: Tri Thức Trẻ
 14. Thảo dược tăng trí nhớ Trong y học cổ truyền, có khá nhiều thảo dược được sử dụng nhằm mục đích cải thiện trí nhớ và dự phòng tích cực chứng “kiện vong” (hay quên), một căn bệnh thường gặp và đang có xu hướng gia tăng, kể cả ở lứa tuổi học đường. Các vị thuốc này được xếp chung vào nhóm dược vật có công dụng “kiện não ích trí”. Những vị thuốc này cũng sẽ giúp ích cho các học sinh chuẩn bị bước vào mùa thi đại học, cao đẳng... Hồ đào nhân: vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận cố tinh, ôn phế chỉ khái, ích khí dưỡng huyết, bổ não ích trí, nhuận tràng thông tiện. Hồ đào nhân có giá trị dinh dưỡng rất cao, cứ mỗi 100g có chứa 58 - 74g chất béo, chủ yếu là các acid béo không no, 18g chất đạm, 10g chất vô cơ, nhiều loại vitamin như B1, B2, C, E... và các nguyên tố vi lượng như Ca, P, Fe, Zn, Mg... và một lượng lớn photpholipid và lysine rất cần cho cấu trúc và hoạt động của não bộ. Bởi vậy, hồ đào nhân là một trong những thực phẩm - vị thuốc rất có lợi cho việc cải thiện khả năng ghi nhớ. Cách dùng đơn giản là kiên trì ăn hàng ngày 1 - 2 trái hồ đào hoặc dùng 30g hồ đào nhân nấu cháo ăn cùng với gạo tẻ hoặc dùng hồ đào 250g, vừng đen 250g, đường đỏ 500g, hồ đào và vừng đen sao vàng, đường đỏ hòa với nước đun cô thành dạng keo rồi bỏ hồ đào và vừng đen vào cô tiếp một lát là được, đổ ra đĩa sâu lòng có thoa mỡ, để nguội rồi cắt ra thành từng miếng nhỏ, mỗi ngày ăn 2 lần, mỗi lần 3 miếng. Long nhãn: vị ngọt, tính ấm, có công dụng ích tâm tỳ, bổ khí huyết, kiện não ích trí. Y thư cổ Khai bảo bản thảo cho rằng long nhãn có khả năng “quy tỳ nhi ích trí” (bổ tỳ mà có ích cho trí tuệ). Sách Bản thảo cương mục cũng viết: “Long nhãn khai vị ích tỳ, bổ hư trường trí” (long nhãn kiện tỳ vị, bồi bổ hư nhược và làm khỏe tinh thần). Nghiên cứu hiện đại cho thấy, long nhãn có khả năng điều chỉnh hoạt động của vỏ não và cải thiện khả năng ghi nhớ. Để phòng chống tích cực chứng “kiện vong”, dân gian thường dùng long nhãn 500g, đường trắng 500g, nấu thành cao đặc, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 - 15ml hoặc dùng long nhãn 15g, hồng táo 15g, gạo tẻ 50g, ba thứ đem ninh thành cháo, chế thêm một chút đường chia ăn 2 lần trong ngày hoặc dùng long nhãn 30g, gà giò 1 con nặng chừng 1kg, gà làm thịt, bỏ nội tạng rồi cho long nhãn cùng gia vị vào trong bụng, đem hầm cách thủy trong 1 giờ, ăn nóng. Nấm linh chi: vị ngọt, tính bình, có công dụng dưỡng tâm an thần, ích khí bổ huyết, tư bổ cường tráng, kiện não ích trí, được mệnh danh là “tiên thảo” (cỏ tiên). Nghiên cứu lâm sàng hiện đại cho thấy, linh chi có khả năng hỗ trợ trị liệu rất tốt đối với những bệnh nhân tâm căn suy nhược (suy nhược thần kinh), thất miên (mất ngủ), kiện vong (hay quên)... do tâm tỳ hư nhược. Thường được dùng dưới dạng linh chi thô 3 - 6g hãm uống thay trà mỗi ngày 2 lần hoặc các dạng đã được bào chế như viên nang, trà tan, cao lỏng, thuốc nước theo chỉ định của thầy thuốc. Có thể dùng dưới dạng một loại trà tổng hợp gồm nấm linh chi 15g, hoàng kỳ 20g, kê huyết đằng 15g, hoàng tinh 15g, tất cả sấy khô, tán vụn, đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày, có thể hòa thêm một chút đường phèn cho dễ uống. Linh chi có khả năng hỗ trợ trị liệu rất tốt đối với những bệnh nhân tâm căn suy nhược, mất ngủ... Nhân sâm: vị ngọt, tính ấm, có công dụng đại bổ nguyên khí, định tâm ích trí, là vị thuốc - thực phẩm đứng đầu trong nhóm dược liệu có công dụng bổ khí. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, nhân sâm có khả năng cải thiện chuyển hóa của tổ chức não, hưng phấn và tăng cường tính linh hoạt của hệ thần kinh, nâng cao khả năng ghi nhớ. Bởi vậy, nhân sâm cũng là một trong những thực phẩm - thuốc rất hữu ích cho việc làm tăng trí nhớ, phòng chống suy nhược thần kinh và chứng hay quên do khí huyết suy nhược. Thường được dùng dưới nhiều dạng như trà sâm, rượu sâm, viên nang, cao lỏng, món ăn - bài thuốc, ví như dùng nhân sâm 10g, hạt sen bỏ tâm, đường phèn 30g, ba thứ cho vào bát đem chưng cách thủy trong 1 giờ rồi ăn cả nước lẫn cái. Đông trùng hạ thảo: vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ hư tổn, ích tinh huyết, là một trong những vị thuốc - thực phẩm nổi tiếng của y học cổ truyền, sánh ngang với nhân sâm và nhung hươu, thường được dùng để chữa chứng “kiện vong” do thận hư. Tác dụng dược lý của đông trùng hạ thảo hết sức phong phú, trong đó có tác dụng trấn tĩnh, tăng cường sức chú ý và nâng cao năng lực ghi nhớ. Khi dùng dưới dạng thô, người ta thường chế biến đông trùng hạ thảo thành các món ăn - bài thuốc cùng với thịt vịt, ba ba, tôm nõn, thịt lợn nạc...Ví như, dùng đông trùng hạ thảo 10g, tôm nõn 20g, gừng tươi và gia vị vừa đủ. Đông trùng hạ thảo và tôm nõn rửa sạch rồi cho vào nồi đất cùng với gừng tươi, đổ một lượng nước thích hợp, dùng lửa to cho sôi rồi đun trong 30 phút bằng lửa nhỏ, chế đủ gia vị, ăn nóng. Liên nhục (hạt sen): vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ tỳ chỉ tả, ích thận cố tinh, dưỡng tâm an thần. Y thư cổ Thần nông bản thảo kinh viết “Liên nhục, bổ trung, dưỡng thần, ích khí lực, trừ bách bệnh, cửu phục khinh thân nãi lão” (hạt sen bổ tỳ vị, có lợi cho thần khí, trừ được trăm bệnh, dùng lâu làm nhẹ người và kéo dài tuổi thọ). Thường được dùng dưới dạng chế biến thành các món ăn - bài thuốc như mứt sen, chè hạt sen, cháo hạt sen... ví như dùng hạt sen 20g, long nhãn 20g, đường phèn 30g, ba thứ đem nấu chè ăn trong ngày hoặc dùng hạt sen 20 hạt, long nhãn 15g, bá tử nhân 9g, toan táo nhân 9g, tất cả đem ninh nhừ rồi chế thêm đường phèn, chia ăn 2 lần trong ngày. Kỷ tử: vị ngọt, tính bình, có công dụng tư bổ can thận, làm sáng mắt và nhuận tràng. Dân gian thường dùng kỷ tử để phòng chống chứng “kiện vong” và tăng cường trí nhớ bằng cách lấy kỷ tử 30g, não dê 1 bộ, đem hấp cách thủy ăn hoặc lấy kỷ tử 10g, hoài sơn 30g, não lợn 1 bộ, hấp cách thủy ăn hoặc kỷ tử 20g, hồng táo 6 quả, trứng gà 2 quả, tất cả đem nấu chín, sau đó bóc bỏ vỏ trứng rồi đun thêm 15 phút nữa là được, chế thêm gia vị ăn nóng, mỗi tuần 2 lần. Ngoài ra, theo dinh dưỡng học cổ truyền, còn nhiều loại thảo dược khác cũng có công dụng làm tăng trí nhớ như đại táo, ngân nhĩ, mộc nhĩ, bách hợp, khiếm thực, hoàng tinh, hoàng kỳ, nấm hương, hạt dẻ, ích trí nhân... ThS. HOÀNG KHÁNH TOÀN
 15. Cháy lớn tại khu vui chơi đối diện sân bóng đá Mỹ Đình (Dân trí) - Khoảng gần 8h sáng nay, ngày 7/6, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát ở khu vui chơi rộng hàng nghìn mét vuông đối diện sân bóng đá Mỹ Đình đã thiêu rụi nhiều đồ chơi dành cho trẻ em. “Đang đi trên đường tôi thấy khói đen bốc lên nghi ngút, cùng với đó là mùi khét lẹt của nhựa cháy tỏa ra khắp khu vực Mỹ Đình. Đi đến gần mới thấy rõ ngọn lửa đang bùng phát dữ dội ở khu vui chơi dành cho trẻ em khiến hàng trăm người hoảng loạn”, chị Hiền bán hàng nước ngay cạnh sân bóng đá Mỹ Đình cho biết. Khói đen bao phủ cả khu vui chơi (Ảnh: Lao động) Ngay sau khi đám cháy bùng phát, hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều động đến hiện trường. Đám cháy nhanh chóng được khống chế nhưng ngọn lửa cũng kịp thiêu rụi hàng loạt đồ chơi dành cho trẻ em. Hiện trường xảy ra đám cháy Nhân viên thu những đồ đã bị cháy. Tại hiện trường, vẫn bốc lên mùi khét lẹt của nhựa cháy. Nhân viên khu vui chơi dùng bạt che chắn kín mít khu vực bị cháy và thu dọn đống đổ nát bên trong, không cho các phóng viên tiếp cận hiện trường vụ cháy. Quang Phong
 16. Ai là Thái thượng hoàng đầu tiên trong lịch sử? Thái thượng hoàng, hay Thái thượng hoàng đế, gọi tắt là Thượng hoàng, là ngôi vị mang nghĩa "vua bề trên" trong triều đình phong kiến. Danh hiệu này được dùng từ khi người đó nhường ngôi vua cho con trai, cháu trai, hoặc em trai, cho đến khi qua đời; sau khi qua đời thì dùng miếu hiệu, thụy hiệu. Tuy nhiên trong lịch sử nước ta, cũng có một số trường hợp dù không làm vua nhưng vẫn được tôn làm Thái thượng hoàng. Tùy theo triều đại hay thời kỳ mà vai trò, quyền lực của Thái thượng hoàng có khác nhau, như ở đầu thời Trần, Hồ, Mạc, Thái thượng hoàng vẫn giữ quyền lực tối cao nhưng cũng có trường hợp do bị buộc hoặc bị bắt phải làm Thái thượng hoàng nên quyền lực hầu như không có, chỉ còn danh vị mà thôi. Nhiều người lầm tưởng rằng trong lịch sử Việt Nam, nhà Trần là triều đại đầu tiên đặt lệ hoàng đế nhường ngôi khi con trai đã trưởng thành để lên làm Thái thượng hoàng, sau đó vua đầu nhà Hồ, nhà Mạc và một số vua thời Lê Trung Hưng cũng theo lệ này nhưng thực ra nhà Lý mới là triều đại đầu tiên đặt lên tôn phong Thái thượng hoàng và ít người biết rằng triều đại này có 2 vị Thái thượng hoàng là Sùng Hiền hầu và Lý Huệ Tông. Chiếc triện ngọc với bốn chữ “Thái thượng Hoàng đế”. Vị Thái thượng hoàng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là con trai út của Lý Thánh Tông, em vua Lý Nhân Tông (có sách nói Nhân Tông và Sùng Hiền đều do Thái hậu Ỷ Lan sinh ra) và là cha của vua Lý Thần Tông, không rõ năm sinh và tên thật của ông là gì, sử sách chỉ chép tước hiệu của ông là Sùng Hiền hầu. Ngoài ra Sùng Hiền hầu còn là một trong hai Thái thượng hoàng chưa từng làm vua nhưng có con làm vua nên được tôn lên ngôi vị Thượng hoàng. Lý Thần Tông là vị vua duy nhất của nhà Lý được kế vị ngai vàng không phải do vua cha truyền cho, ông tên thật là Lý Dương Hoán, con trai Sùng Hiền hầu và gọi Lý Nhân Tông bằng bác. Do Lý Nhân Tông không có con trai nên mới đón Lý Dương Hoán vào cung nhận làm con, lập làm Thái tử và sau này truyền ngôi cho. Sách Việt sử lược cho biết ngắn gọn Lý Thần Tông là “cháu của vua Thánh Tông, con Sùng Hiền hầu”, Đại Việt sử ký toàn thư chép rõ hơn một chút khi viết Lý Thần Tông là “cháu gọi Thánh Tông bằng ông, cháu gọi Nhân Tông bằng bác, con của Sùng Hiền hầu”, riêng sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục trực tiếp đề cập thân thế của ông khi ghi Sùng Hiền hầu là “hoàng đệ của Nhân Tông”. Theo ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư và giai thoại dân gian, vua Lý Nhân Tông không có con trai nối dõi nên rất lo buồn, một viên quan ở Thanh Hóa dâng sớ về tâu rằng: Tại vùng ven biển của xứ có một đứa trẻ kỳ lạ khác thường, mới lên ba tuổi mà nói nhiều điều vượt trội, tự xưng là thần đồng và cho mình là con vua, người người cho là linh dị mới gọi tên hiệu Giác Hoàng. Vua liền sai người đi dò xét, thấy đúng như lời tâu mới đưa đứa trẻ kia về kinh đô cho ở tại chùa Báo Thiên. Thấy nó mặt mũi khôi ngô, thông minh xuất chúng, vua rất yêu mến, muốn lập làm Thái tử. Cả triều đình đều can gián: - Đứa trẻ này thông minh linh dị phải để nó thác sinh vào cung cấm mới nối ngôi Hoàng đế được. Vua nghe theo sai lập đàn làm lễ tế cúng trong bảy ngày bảy đêm, cầu phép thác sinh hoàng tử. Một vị sư là Từ Lộ khi ấy đoán biết đứa trẻ kia là một kẻ ác thác sinh, mới bảo người chị: - Đứa bé đó là một tên sát nhân thác sinh muốn lên làm vua, ta phải ra tay ngăn trừ để tránh hậu họn cho nước nhà. Nói rồi liền làm một đạo bùa cùng mấy hạt châu đã làm phép đưa cho chị và dặn giả làm người đến xem lễ rồi tìm cách dán lá bùa vào một chỗ trong đàn tế và rắc hạt châu quanh đó. Đến ngày làm lễ thứ ba, khi các đạo sĩ đang cúng tế thì Giác Hoàng bỗng thấy như bị lửa đốt rồi la lên rằng: - Khắp mọi nơi đều thấy toàn lưới sắt bao vây cả, ta chẳng còn lối nào mà thác sinh được vào cung vua? Không lâu sau Giác Hoàng bị bệnh ngày một nguy kịch rồi chết. Vua Lý Nhân Tông cho tra xét, biết sư Từ Lộ đã làm phép yểm liền sai bắt giam rồi cho gọi các quan đại thần vào cung cùng bàn nghị định tội. Lúc ấy em vua là Sùng Hiền hầu đi qua, Từ Lộ thấy vậy mới nói: - Nếu Ngài có lòng cứu cho tôi được khỏi tội thì tôi sẽ thác sinh vào cung để trả ơn Sùng Hiền hầu không có con, nghe thế liền nhận lời ngay. Tới khi bàn việc trị tội Từ Lộ, các quan đều nói: - Bệ hạ chưa có hoàng tử nên cầu cho Giác Hoàng được thác sinh vào cung mà Từ Lộ lại dám làm phép để ngăn trở thì đáng phải tội chết. Sùng Hiền hầu thì tâu bàn theo hướng khác: - Nếu Giác Hoàng quả là bậc linh dị thì sao Từ Lộ làm phép lại không có phép gì để giải cứu được, có phải là Giác Hoàng còn kém tài Từ Lộ xa không? Thần trộm nghĩ bệ hạ nên tha tội cho Từ Lộ để bắt Lộ phải thác sinh vào cung thì tốt hơn. Vua ngẫm nghĩ cho là phải, ra lệnh tha cho, Từ Lộ đến gặp Sùng Hiền hầu tạ ơn cứu mạng và dặn rằng: - Nếu phu nhân có thai, khi sắp lâm bồn thì Ngài hãy báo ngay cho tôi biết Mấy tháng sau, vợ Sùng Hiền hầu là Đỗ phu nhân có thai, đến khi lâm bồn, đau bụng quằn quại mấy ngày chưa sinh được, ông vội sai người đến núi Phật Tích báo tin. Từ Lộ liền tắm rửa sạch sẽ rồi vào trong ghềnh núi thoát xác lại mà chết, đồng thời khi ấy Đỗ phu nhân trở dạ sinh một con trai. Sùng Hiền hầu và mọi người trong gia đình đều vô cùng mừng rỡ mới đặt tên là Lý Dương Hoán. Điều kỳ lạ là đứa trẻ mỗi ngày một khác, chưa học hành gì mà đầu óc đã sáng láng, càng lớn càng đẹp người và có nhiều tài lạ. Khi được ba tuổi thì Lý Nhân Tông đưa vào cung nuôi dạy và nhận làm con nuôi, rồi cho lập làm Hoàng thái tử. Tháng 12 năm Đinh Mùi (1127) Lý Nhân Tông mất, Hoàng Thái tử Lý Dương Hoán (tức là hậu thân của Từ Lộ thác sinh) nối ngôi, trở thành vua Lý Thần Tông. Năm Kỷ Dậu (1129) Lý Thần Tông tôn thân phụ Sùng Hiền hầu làm Thái thượng hoàng và thân mẫu Đỗ thị làm Hoàng thái hậu, ở tại cung Động Nhân, việc này bị các sử gia phong kiến chê trách, như Lê Văn Hưu từng bàn: “Thần Tông là con người tông thất, Nhân Tông nuôi làm con, cho nối đại thống, đáng lẽ phải coi Nhân Tông làm cha mà gọi cha sinh là Sùng Hiền hầu làm hoàng thúc, phong mẹ đẻ Đỗ thị làm Vương phu nhân, như Tống Hiếu Tông đối với Tú An Hy Vương và phu nhân Trương thị, để tỏ ra là một gốc mới phải. Nay phong Sùng Hiền hầu làm Thái thượng hoàng, Đỗ thị làm Hoàng thái hậu, chả hóa ra là hai gốc ư? Bởi Thần Tông bấy giờ còn trẻ thơ mà các công khanh trong triều như Lê Bá Ngọc, Mậu Du Đô lại không biết lễ nên mới thế” (Đại Việt sử ký toàn thư). Đó là quan điểm của sử gia phong kiến sau này bình luận, chỉ biết rằng trên thực tế Sùng Hiền hầu trở thành vị Thái thượng hoàng đầu tiên trong lịch sử nước ta. Ông ở ngôi vị này đến tháng 5 năm Canh Tuất (1130) thì qua đời, được triều đình truy tôn thụy hiệu là Cung Hoàng đế. Theo Pháp luật & Xã hội
 17. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ Chọn hướng treo tranh núi non hùng vĩ Người mệnh nào cũng có thể dùng tranh có hình tượng núi non, quan trọng là vị trí treo sao cho tối ưu nhất. Ảnh minh họa. Anh Vũ Văn Hà (Phan Bội Châu, Hải Phòng) gửi thư về chuyên mục phong thủy phản ánh việc gia đình anh vừa xây nhà mới. Anh chị muốn treo tranh phong cảnh núi non hùng vĩ nhưng không biết hướng nào hợp với loại tranh này.Trả lời thắc mắc này của anh Hà, chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân cho rằng: Việc lựa chọn tranh để treo trong nhà phụ thuộc nhiều vào từng phương vị của ngôi nhà chứ ít liên quan đến cung mệnh của chủ nhân. Vì vậy, người mệnh nào cũng có thể dùng tranh có hình tượng núi non, quan trọng là vị trí treo sao cho tối ưu nhất. Thông thường, tranh phong cảnh núi non hùng vĩ thích hợp với các không gian mang tính dương như phòng khách, phòng làm việc tại văn phòng công sở... Hình tượng núi mang hành Thổ có thể treo ở góc Đông Bắc của căn phòng sẽ tốt cho sự nghiệp học hành, thi cử..., góc phía Đông tốt cho sức khoẻ... Ở nơi làm việc có thể treo tranh núi ở bức tường phía sau lưng tạo thành thế "tọa sơn" cũng rất tốt. VĐ (Theo Kienthuc.net)
 18. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ Tranh treo hợp phong thủy Trong thực tế có rất nhiều loại tranh được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như: tranh đồ gỗ mỹ nghệ, tranh đồng, sơn dầu, ... và có hai xu hướng thể hiện : Một là : Tranh truyền thống có yếu tố, quy chuẩn của thời cổ, mang tính chất truyền thống. Ví dụ như: Tranh tứ bình, tùng cúc trúc mai, tranh ngựa , tùng hạc... Hai là : Dòng tranh hiện đại phù hợp với nội thất và xu hướng hiện đại. Tuy nhiên để tranh treo hợp phong thủy mang lại hiệu ứng tâm lý tốt đẹp, may mắn cho gia chủ cần lưu ý một số vấn đề như sau : 1. Kích thước tranh phù hợp với không gian và nội thất của căn phòng 1.1 Kích thước bức tranh nên chiếm khoảng 2/3 diện tích mảng tường. Một bức tranh có kích cỡ đẹp Khi treo tranh ở vị trí phía trên đồ nội thất trong phòng, chẳng hạn như ghế sofa, bộ bàn ghế uống nước, bạn cần ước lượng được diện tích mảng tường ở khoảng giữa đồ nội thất và trần nhà. Bạn nên chọn các bức tranh có kích thước bằng 2/3 diện tích của mảng tường này. 1. 2. Chiều cao treo tranh hợp lý. Tranh này treo quá cao Tranh này treo hợp lý Nếu bức tranh được treo quá cao so với đồ nội thất phía dưới, sẽ làm cho bức tranh và đồ nội thất như rời rạc với nhau. Vị trí đẹp nhất để treo tranh là cao hơn 12-22 cm so với đồ nội thất phía dưới. 1.3. Khoảng cách treo tranh Khi bạn treo tranh phía trên ghế sofa trong phòng khách, bức tranh nên treo cách thành sau sofa một khoảng bằng cánh tay. Một mẹo để xác định khoảng cách này: bạn đưa cánh tay sát tường, theo thành sau sofa , phía trên cánh tay chính là vị trí hợp lý, bạn đánh dấu lại, và treo tranh sao cho mép dưới bức tranh đúng vào vị trí này. 1.4. Nên chọn vị trí treo tranh ngang với tầm mắt Tầm mắt nhìn được xác định bằng chiều cao khoảng 1,4-1,5 m tính từ sàn nhà. Ở chiều cao này thích hợp hơn để treo các bức tranh lớn. Tầm mắt người ngồi thường thấp hơn, vì thế khi treo tranh ngang tầm mắt ngồi bạn có thể vừa ngồi và vừa ngắm tranh một cách thoải mái nhất. Các khu vực thường treo tranh ở tầm mắt ngồi có thể kể đến là: gần bàn trang điểm, góc đọc sách, khu vực làm việc hay gần quầy bar phòng bếp… 1.5. Cách treo tranh bên cạnh đồ nội thất lớn Với những đồ nội thất lớn, bạn nên treo các bức tranh có kích thước lớn bên cạnh để tạo cảm giác cân đối về không gian. Ngoài ra, để thu hút sự chú ý bạn cũng có thể treo thành nhóm gồm 2-3 bức tranh bé có màu sắc bắt mắt, hoặc chọn loại khung tranh có độ dày lớn để bố cục căn phòng hài hòa hơn. 2. Tranh treo hợp với Ngũ hành: Tranh có ngũ hành gì thì phải đặt đúng phương vị đó. Ví dụ như: Treo tranh ngựa nên đặt phía nam ngôi nhà sẽ giúp gia chủ có tài lộc danh tiếng. Phương bắc thuộc thủy nên treo những bức tranh mang ngũ hành thuộc kim hoặc thủy. Ở phương nam của ngôi nhà phương thuộc hỏa thì nên treo những bức tranh có ngũ hành thuộc mộc, hoặc ngũ hành thuộc hỏa, tranh treo những bức tranh có ngũ hành thuộc thổ sẽ làm hao tổn danh tiếng... + Kim :Tranh hổ trắng, tranh có ánh sáng chói chang... + Mộc: Tranh thư pháp, cây cối... + Thủy: Tranh cá, thác nước, biển... + Hỏa : Tranh về ngựa ... + Thổ : Tranh vẽ phật ... 3. Tranh treo có nội dung hợp với công năng sử dụng của căn phòng: Mỗi một không gian thì sẽ có những loại tranh tương ứng. + Phòng khách nên treo tranh Mã đáo thành công, Cuốn thư, câu đối chân thư , Thuyền doanh nhân và tranh thư pháp các chữ như: Phúc, Lộc, thọ. Với phòng thờ thì nên treo tranh thư pháp, Đại tự , hoành phi ... + Phòng ngủ có thể treo tranh hoa mẫu đơn thể hiện phú quý và tình cảm vợ chồng... + Phòng bếp nên chơi các bức tranh đồng cỏ và tranh hoa quả (không nên chơi tranh cá trong phòng bếp). Sau đây là ý nghĩa của một số bức tranh mang lại may mắn. Bạn có thể tham khảo và áp dụng cho ngôi nhà của mình. - Thư pháp, câu đối, hoành phi mang ý nghĩa chúc phúc, cầu may cho gia đình. Ngày nay, mọi người thường treo tranh chữ cầu may mắn. Có rất nhiều loại chữ như: Phúc, Lộc, thọ sẽ được treo ở những nơi trang trọng. Đặc biệt chữ Phúc sẽ được treo ở phía bên trong cửa ra vào với ngụ ý phúc rơi vào đầu, hạnh phúc sẽ đến với gia đình... - Tranh tường lớn vẽ hoa mẫu đơn tượng trưng cho vinh hoa phú quý. - Tranh vẽ hoa hướng dương làm căn phòng tăng thêm dương khí, bù đắp lượng ánh sáng thiếu hụt, tạo sinh khí cho ngôi nhà. - Tranh cửu ngư đồ (Tranh vẽ 9 con cá) để cầu chúc dư giả lâu dài. Bên cạnh đó, tranh cá chép cũng là 1 loại tranh thể hiện sự kiên trì, bền chí, linh thiêng cao quý. Cá chép là biểu tượng của sự thăng tiến, công danh. Nếu cá chép kết hợp với hoa sen có ý nghĩa quan trọng biểu tượng cho sự dư giả liên tục. - Tranh tùng bách xanh 4 mùa tượng trưng cho sự trường thọ. - Tranh vẽ thuyền buồm biểu tượng cho công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Sau biểu tượng rồng hình ảnh thuyền là biểu tượng được giới doanh nhân Trung Quốc ưa chuộng nhất. Để kích hoạt việc kinh doanh bạn nên đặt thuyền buồm hoặc 1 bức tranh thuyền buồm trên bàn làm việc, gần cửa ra vào sao cho thuyền di chuyển vào trong văn phòng. Và bạn cũng có thể áp dụng như vậy cho ngôi nhà. - Tranh vẽ ngựa. Ngựa thể hiện sức mạnh, sự kiên nhẫn, bền bỉ. Nó cũng mang lại tài lộc, sự phát đạt trong kinh doanh và thăng tiến tiền tài. 4. Những điều cần chú ý khi treo tranh: - Nội dung và kích cỡ tranh, chữ của các bức thư pháp, câu đối, hoành phi phải tương xứng, cân đối với căn phòng; phù hợp với thân phận, địa vị của gia chủ. - Khi treo tranh vẽ các loài mãnh thú như hổ, báo, sư tử hay chim ưng nên chọn các tranh mà đầu của chúng ở tư thế hướng lên trên, sẵn sàng tự vệ. Không nên chọn hình ảnh chúng đang nhìn bạn như thể chuẩn bị tấn công. - Treo tranh sơn thủy cần chú ý đến thế nước chảy phải hướng vào nhà chứ không được hướng ra. - Những bức tranh màu nặng nề, u tối không nên treo. Vì nó dễ làm nảy sinh tâm lý chán nản, bi quan, thiếu động lực làm việc. - Không nên treo tranh trừu tượng vì loại tranh này thường khiến người xem hoảng loạn tinh thần. - Không nên treo tranh, ảnh chân dung của người thân đã quá cố tùy tiện. Vì nó tạo cảm giác nặng nề cho gia đình. Tranh ảnh trong phòng trẻ em - Tránh treo con vật ác và nhân vật dữ tợn. - Nên treo những bức tranh có hình ảnh tươi sáng, hạnh phúc. - Treo những hình ảnh có nội dung về học tập như quả địa cầu, sách hoặc các kinh nghiệm học tập… - Không treo các bức ảnh về nước, sông hồ, đại dương. - Tránh các bức tranh về chủ đề tôn giáo như là cây thánh giá hoặc các nhân vật tôn giáo. - Chọn hình ảnh những con vật mang ý nghĩa tích cực như ngựa (rất tốt cho phòng bé trai). Ngựa mang hàm nghĩa hạnh phúc, không sợ hãi. Rùa cũng là con vật có ích. Tránh các con vật như ếch hoặc cóc. - Treo tranh bố mẹ trong phòng con cái để chúng biết cách đối xử hơn và kính trọng cha mẹ hơn. - Mây là hình ảnh rất phổ biến trong phòng ngủ của trẻ. Nếu là mây trên trần nhà hãy đảm bảo phía đầu trẻ không có mây bao phủ. Bởi vì hình ảnh đó có thể tạo ra khó khăn cho chúng. Đối với phòng người lớn cũng như vậy. Tranh ảnh trong phòng ngủ của người lớn - Đối với phòng ngủ của vợ chồng, hãy treo những bức tranh có đôi có cặp (ngỗng, vịt, ghế, bình…) nhằm tạo sự gắn kết. - Tránh những bức tranh về thiên đàng, các vị thần, các nhân vật tôn giáo… - Tránh những bức tranh về các vật thể đơn lẻ mang hàm nghĩa đơn độc. - Tránh tranh về hoa và cây cối, trừ trường hợp trong nhà có người bị ốm. Cây cối hoặc tranh về cây, hoa sẽ khiến các cặp đôi hay tranh cãi. - Hãy treo những bức tranh về tình yêu như vợ chồng ôm nhau, tranh sexy hoặc tình cảm. - Không treo ảnh trẻ con trong phòng ngủ. Bạn đã có thời từng là trẻ nhỏ rồi. Bây giờ, bạn cần không gian riêng cho bạn và người ấy. - Nếu ở một mình, hãy treo những bức tranh về người mà bạn đang kiếm tìm. Ví dụ, phụ nữ ở một mình nên treo tranh có những người đàn ông. - Để tạo cơ hội cho chính mình, hãy treo tranh về một cánh đồng rộng mở ở bức tường đối diện với giường. Điều này hàm nghĩa cuộc sống của bạn sẽ rộng mở và mọi trở ngại sẽ được gỡ bỏ. Lưu ý về tranh treo đầu giường: - Tránh tranh ảnh trừu tượng. Khi treo sẽ giống như là có một người đang cưỡi trên đầu bạn, ám chỉ việc tinh thần sa sút, tài vận cũng dễ bị kẻ xấu lấy đi hết. - Tránh treo tranh sơn thủy. Núi rất nặng nề sẽ gây áp lực lớn về tinh thần đối với người nằm trên giường, khiến họ không thể ngủ ngon. Nước thì lại hình thành nên “thủy lâm đầu sát”, mang lại bệnh tật và vận rủi ro cho chủ nhân. - Tránh treo tranh ảnh về các loại chim muông, thú dữ vì chúng sẽ khiến bạn luôn cảm thấy lo lắng, sợ sệt, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Hơn nữa, điều này cũng có thể mang lại cảm giác chim muông thú dữ đang mổ đầu người. Từ đó sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, tinh thần mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, tài vận của bạn. Sưu tầm (Theo Mynghehaiminh & Blogphongthuy)
 19. Thầy phong thủy luận biệt thự tỷ phú Bill Gates Đã từ rất lâu, ngôi biệt thự của vị tỷ phú giàu có nhất thế giới đã trở thành một địa danh nổi tiếng không chỉ ở nước Mỹ mà còn trên khắp thế giới. Nó nổi tiếng không chỉ bởi nó có giá trị lên tới 75 triệu đô la Mỹ và nó thuộc về người giàu nhất thế giới mà còn vì nó được mệnh danh là “ngôi nhà thông minh” đầu tiên trong lịch sử loài người. Là ông chủ hãng phần mềm lớn nhất thế giới, Bill Gates trang hoàng đến từng góc tường trong căn nhà mình bằng những thiết bị điện tử tinh vi và cực kỳ thông minh. Thiên tình sử Năm 1994, để chuẩn bị cho đám cưới với cô nhân viên xinh đẹp Melinda French, Bill Gates bắt đầu xây dựng ngôi biệt thự nổi tiếng của mình. Vào thời điểm đó, ông chủ của hãng phần mềm Microsoft đã là một tỷ phú. Tuy nhiên, chỉ từ năm 1995, nghĩa là từ thời điểm Gates chuyển đến căn biệt thự thông minh của mình bên bờ hồ Washington thì ông mới chính thức trở thành người đứng đầu trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Chính vì vậy, người ta cho rằng, chính kết cấu phong thủy của ngôi biệt thự đặc biệt này là nguyên nhân giúp ông vua phần mềm phát tài… Người ta nói rằng, mỗi một vị khách được mời đến ngôi nhà sẽ được phát một chiếc kim găm thông minh ghi lại tất cả những thông tin của vị khách đó từ sở thích cho đến “mùi vị”, rồi chính chiếc kim găm này lại phát ra tín hiệu cho biết vị khách đó đang ở đâu trong khu nhà để nhiệt độ, màu sắc cho tới các dịch vụ ở nơi đó thay đổi theo thị hiếu của khách. Một ngôi nhà như vậy những tưởng chỉ có ở trong các bộ phim khoa học viễn tưởng thế nhưng nó lại hiện diện ở căn nhà của ông vua phần mềm Bill Gates. Tuy nhiên, bí mật về ngôi nhà của tỷ phú giàu nhất thế giới không chỉ có thế. Ngôi nhà đặc biệt của Gates được khởi công xây dựng từ năm 1994 trước khi Gates kết hôn với Melinda French 6 tháng. Vào thời điểm đó, đáp lại lời cầu hôn của ông sếp Bill Gates, cô nhân viên trong công ty Microsoft Melinda đã nói với Gates rằng: “Nếu muốn em dọn đến ở cùng anh thì anh cần phải tạo được một nhà thực sự ấm cúng giống như em tưởng tượng”. Gates đã gật đầu đồng ý và sau 6 tháng bàn bạc, thảo luận, chính Melinda, vợ Gates là người đã thuê kiến trúc sư cải tạo và thiết kế nên ngôi nhà nằm ở bờ hồ Washington nổi tiếng. Trước khi kết hôn với Melinda, Bill Gates đã là một tỷ phú giàu có. Tuy nhiên, chỉ từ năm 1995, nghĩa là bắt đầu từ khi Bill cùng vợ mình chuyển tới ở tại căn biệt thự này thì ông mới trở thành người giàu nhất thế giới. Và cũng bắt đầu từ thời điểm bắt đầu 15 năm liên tục là người đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Bill Gates. Chính vì thế, các nhà phong thủy đều khẳng định rằng, chính ngôi nhà này đăc biệt này đã đem lại tiền tài ông vua phần mềm này. Ngôi nhà có đúng phong thủy? Khu biệt thự trị giá 75 triệu đô la của vợ chồng Gates nằm trên khu đất rộng hơn 20 nghìn mét vuông ngay ở bờ phía đông của hồ Washington, thuộc Medina, bang Washington. Với mặt tiền trông ra mặt hồ, khó có thể tìm thấy ở nơi đâu một ngôi biệt thự theo kiểu Thái Bình Dương có hoàn cảnh tự nhiên xung quanh đẹp hơn căn nhà thông minh của Gates. Toàn bộ khu nhà được chia làm ba khu với kiến trúc bề ngoài không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, ba khu nhà tạo thành một quần thể liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên sự thoải mái nhất cho chủ nhân của nó. Khu thứ nhất được Gates ưu tiền dành cho công việc giải trí, tiêu khiển của khách. Phòng khách có mặt tiền hướng ra hồ Washington. Trong phòng khách có một màn ảnh truyền hình phẳng, rất rộng chiếm suốt cả chiều dài bức tường chính. Đây là nơi vợ chồng Bill đón tiếp những vị khách sang trọng bậc nhất của nước Mỹ và thế giới. Chủ tịch Trung Quốc, cựu phó Tổng thống Mỹ, Al Gore, cho tới các nhà ngoại giáo và những thương nhân nổi tiếng đều từng làm khách tại căn biệt thự sang trọng của ông chủ tập đoàn Microsoft. Chính vì thế có lẽ không ngoa khi người ta gọi căn biệt thự của Gates là phần nối dài của Bộ Ngoại giao Mỹ, thậm chí là Nhà trắng. Không giống như suy nghĩ của nhiều người, khu nhà trung tâm không phải là nơi ở của gia đình Gates mà là nhà thư viện. Ngay cạnh thư viện là chiếc cầu nhảy. Bill Gates rất thích tập nhảy ở đây. Ông cho rằng cũng giống như ngồi trên ghế bành đung đưa, nhảy cầu tạo khả năng tích tụ tư duy. Cả nhà Bill Gates sống ở khu thứ 3, khu nhỏ nhất trong căn biệt thự nhưng cũng là khu vực được trang bị những trang thiết bị điện tử tinh vi nhất. Căn nhà chủ yếu được thiết kế từ gỗ tương đối đơn giản song vẫn có đầy đủ sân quần vợt, bể bơi nối liền với nhà tắm kiểu Nhật và một chiếc hồ nhỏ thông với hồ Washinton. Các chuyên gia về phong thủy cho rằng, mặc dù được xây dựng theo kiểu biệt thự Thái Bình Dương với lối kiến trúc không quá hoành tráng, song một cách vô tình hay hữu ý, chính lối kiến trúc ấy, từ việc lựa chọn địa điểm, hướng nhà cho tới lối kết cấu của cả khu nhà gắn liền với những thăng trầm của ông vua phần mềm kể từ khi ông chuyển tới sinh sống tại căn nhà này từ năm 1995. Căn nhà của Bill Gates được xây dựng ở bờ đông của hồ Washington, như vậy, mặt trước của căn nhà, mặt hướng ra mặt hồ Washington chính là hướng chính tây. Trong phong thủy, hướng tây giáp “đại thủy” (nước lớn) là điềm đại cát, biểu hiện cho đường tiền tài thịnh vượng. Nếu như một trăm tỉ phú thì chắc chắn có tới 80 người phát tài nhờ hướng tây nhà giáp nguồn nước. Chưa kể, hồ Washington lại là một con hồ lớn với diện tích lên tới 87,6 kilomet vuông, độ sâu trung bình lên tới 32,9 mét, có nơi sâu tới 65 mét. Một nguồn nước khổng lồ như vậy lại nằm ngay ở hướng chính tây của căn nhà thì đương nhiên việc Gates trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới cũng chẳng có gì lạ lạ. Ngay những người láng giềng của Gates cũng đều là những bậc danh gia vọng tộc tiếng tăm lẫy lừng trên đất Mỹ. Thế nhưng, đó chưa phải là “nguồn” phát tài duy nhất trong căn biệt thự của Gates. Những người từng có dịp đến tham quan nơi đây, hẳn không ai không trầm trồ vì chiếc bể cá khổng lồ đặt trong nhà của Gates. Nghe nói, trong chiếc bể này, Gates còn nuôi cả một con cá voi, loài cá lớn nhất trên thế giới. Mang một bể cá lớn như vậy vào trong nhà, chẳng biết Bill Gates có chú ý tới tác dụng phong thủy không, chứ chắc chắn là nó đã đem lại cho Bill không ít tài lộc. Khác với những ngôi biệt thự xung quanh, ngoài mặt phía tây quay ra hồ Washinton, thì ở hướng đông, nghĩa là phía sau căn nhà của Gates lại có một dốc núi tương đối cao. Phía đông tựa núi cao, phía tây giáp đại thủy, trong phong thủy, đây là một bố cục rất điển hình, gọi là “đông sơn, tây thủy”. Bố cục này rất tốt về đường con cái, tiền tài phát đạt, thịnh vượng dài lâu. Chính bố cục phong thủy này giúp Bill Gates cực kỳ phát về tài vận, vượt hơn hẳn những khu nhà xung quanh. Hơn nữa, bố cục này cũng giải thích vì sao Gates khá mỹ mãn về đường con cái. Ông có tới 3 người con, hai con gái và một cậu con út. Trong khi đó, không ít các tỉ phú giàu có nhất nhì thế giới lại không hề có con nối dõi hoặc chỉ có độc một cô con gái. Một hướng tốt khác trong bố cục phong thủy của căn biệt thự này chính là hướng tây bắc và đông nam. Hướng tây bắc biểu hiện cho công việc và sự nghiệp. Đây là hướng đặc biệt quan trọng với các nhà chính trị. Rất may mắn, hướng tây bắc của căn biệt thự của Gates cũng hướng ra hồ, nghĩa là giáp đại thủy. Chính vì vậy, không chỉ kiếm bộn tiền, Gates còn là một trong những người được cả thế giới biết tới. Ảnh hưởng của cái tên Bill Gates thậm chí còn lớn hơn nhiều những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Mỹ, có lẽ chỉ trừ Tổng thống. Cũng chính nhờ hướng tây bắc này giáp hồ đã giúp Gates có một mối quan hệ cực tốt với Chính phủ Mỹ, và nhờ vậy, công việc của ông đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và ưu tiên của chính quyền Mỹ. Chính điều đó là một nguyên nhân không nhỏ giúp Gates có được thành công như ngày nay. Cũng như hướng nam, hướng đông nam của nhà Gates cũng dựa vào núi. Hướng đông nam biểu thị cho danh tiếng và sự phát triển của văn hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao cả vợ chồng Bill Gates và Melinda đều được cả thế giới nhắc tới như những nhà từ thiện đình đám nhất. Gates đã tuyên bố dành toàn bộ gia 59 triệu đô la của mình cho các mục đích từ thiện. Quỹ từ thiện mang tên hai người cho đến hiện tại vẫn là quỹ từ thiện giàu có nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bố cục phong thủy của ngôi biệt thự cũng không hoàn toàn đều là tốt. Các nhà phong thủy cho rằng, những hướng xấu trong bố cục phong thủy của căn nhà thực sự đem lại không ít vận hạn cho vị tỷ phú giàu nhất thế giới. Một trong những hướng xấu trong căn nhà của Gates chính là hướng chính bắc, hướng này hoàn toàn không hề có núi để dựa vào ngược lại lại giáp với hồ. Kết cấu này chắc chắn sẽ đem lại vận hạn cho chủ nhân của nó vào năm tí. Và điều này giải thích vì sao, vào năm 2008, Gates thất bại trong vụ mua lại công ty Yahoo, vụ làm ăn được coi là lớn nhất thế kỷ. Và ngay sau vụ làm ăn thất bại đó, Gates đã chính thức xin nghỉ hưu, rời bỏ chức vị chủ tịch tập đoàn Microsoft do chính ông sáng lập nên. Chưa hết, hướng bắc giáp hồ còn biểu hiện cho sự thất thoát tiền bạc. Chính vì vậy, cũng vào năm 2008, Gates đã tuyên bố đem toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện. Mặc dù đây là hành động tự nguyện và vì mục đích từ thiện, nhưng xét về bản chất, nó là một hành động làm tiêu tốn tiền bạc của vị tỉ phú. Tuy nhiên, ở độ tuổi của Gates, hành động này của Gates chắc chắn đem lại cho ông nhiều thứ hơn là tiền bạc. Các nhà phong thủy cũng cho rằng, một trong những hướng xấu nữa trong bố cục phong thủy căn biệt thự của Gates là hướng đông bắc, cung Cấn quá cao và hướng tây nam, cung Càn lại giáp hồ. Hai hướng xấu này không làm tổn hại đến tiền tài và danh tiếng của ông vua phần mềm, song nó có thể sẽ khiến vị tỷ phú giàu lòng hảo tâm nhất thế giới phải khốn đốn vì chuyện sức khỏe trong những năm sau này. Tuy nhiên, điều này sẽ được giảm thiểu đáng kể vì những hướng rất tốt mà bố cục phong thủy của căn nhà có được. Thế mới biết, chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối, ngay cả với một đầu óc thông minh như ông vua phần mềm Bill Gates. Thư viện phong thủy Hải Phong - phunutoday
 20. Mỹ: Sập tòa nhà 4 tầng, hơn chục người thương vong (Dân trí) - Một tòa nhà 4 tầng ở trung tâm thành phố Philadelphia đã bị sập đè lên tòa nhà 2 tầng bên cạnh vào ngày 5/6, khiến một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương dưới đống bê tông bị nghiền nát. Lính cứu hỏa tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát Vụ việc xảy ra vào 10h45 sáng ngày 5/6 (giờ địa phương) khi tòa nhà cao 4 tầng đang được tháo dỡ bị đổ sập lên tòa nhà 2 tầng lân cận, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Philadelphia Lloyd Ayers cho hay. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn được tiếp diễn vào cuối ngày. Thị trưởng Philadelphia Michael Nutter xác nhận 1 phụ nữ thiệt mạng. Trong khi đó, những người được đưa ra khỏi đống đổ nát bị thương nhẹ và đã được đưa tới viện điều trị. Hiện trường vụ sập nhà Nhân chứng Dan Gillis, 31, công nhân xây dựng tại khu vực đối diện cho hay anh đã nhìn thấy một chiếc cần cẩu đang dỡ dầm của tòa nhà đối diện và sau đó bức tường cạnh tòa nhà 2 tầng bắt đầu rung lên.Giới chức trách cho biết nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra. Còn theo thị trưởng Nutter, hiện cũng chưa rõ có bao nhiêu người ở trong tòa nhà 2 tầng khi vụ sập xảy ra. Vũ Quý Theo AP
 21. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================ Vị trí treo tranh cây cổ thụ tình yêu Tranh cây cổ thụ tình yêu được nhiều gia đình chọn treo trong nhà như một biểu tượng của tình yêu bền vững.... Ảnh minh họa. Hình ảnh cây cổ thụ tình yêu được xây dựng dựa trên những câu chuyện của các cặp uyên ương trong sách vở, phim ảnh với ý nghĩa là nơi hẹn hò buổi ban đầu nhưng cũng là nơi gặp gỡ nhau sau những khoảng thời gian xa cách, khó khăn. Với mong muốn cho hạnh phúc gia đình được bền lâu, chị Nguyễn Thu Minh (Từ Liêm, Hà Nội) đã lựa chọn bức tranh có hình cây cổ thụ tình yêu để thêu tay. Tuy nhiên, sau khi thêu xong chị vẫn chưa biết nên treo bức tranh này ở đâu để phát huy được ý nghĩa bức tranh đó trong phong thủy. Theo chuyên gia Bùi Nghiệp, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, trong ngôi nhà cung Tây Nam được coi là cung tình yêu và hôn nhân. Vì vậy, ảnh cưới, ảnh chụp chung vợ chồng hoặc những biểu tượng của tình yêu nếu đặt ở cung này sẽ giúp gắn kết tình cảm vợ chồng. Tương tự, với bức tranh cây cổ thụ cành lá xum xuê, tươi tốt thể hiện sự bền vững tình cảm đôi lứa cũng nên được treo ở cung tình yêu và hôn nhân này, tức góc Tây Nam của căn nhà hoặc góc Tây Nam của phòng ngủ vợ chồng. Vân Đài (Theo Kienthuc.net)
 22. Quân đội Syria chiếm được thành phố chiến lược Qusayr Quân đội Syria đã hoàn toàn kiểm soát thành phố chiến lược al-Qusayr, một trận đánh mà báo Đức gọi là "thảm họa Stalingrad" đối với quân nổi dậy. Một chiến binh thuộc quân đội chính phủ Syria ló ra khỏi xe tăng ở thị trấn chiến lược Qusayr. Quân nổi dậy Syria thừa nhận thất bại trong cuộc chiến phòng thủ thành phố chiến lược al-Qusayr. Đồng thời, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cũng xác nhận các chiến binh của phong trào Hizbollah Lebanon, đã kiểm soát được thị trấn Qusayr.Qusayr, vốn nằm trong vòng kiểm soát của quân nổi dậy Syria trong hơn một năm qua, là một phần của tuyến đường hậu cần xuyên biên giới qua Lebanon quan trọng. Quân đội chính phủ Syria và quân nội dậy đã giao tranh ác liệt trong suốt hơn 2 tuần qua để giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng tin Reuters, một chiến binh Hezbollah cho biết, họ đã kiểm soát được toàn bộ thành phố trong một cuộc tổng tấn công đêm qua. "Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ và đột ngột vào khoảng nửa đêm qua và chiếm được thành phố. Chúng (quân nổi dậy Syria) đã tháo chạy", chiến binh Hezbollah nhấn mạnh. Trả lời kênh truyền hình Mayadeen ở Beirut, Chuẩn tướng Yahya Suleiman khẳng định: "Bất cứ ai kiểm soát được thành phố chiến lược Qusayr sẽ kiểm soát được trung tâm của đất nước. Và bất cứ ai kiểm soát được trung tâm đất nước sẽ kiểm soát được toàn bộ Syria". Thị trấn Qusayr nằm ở vị trí chiến lược trên đường tiếp viện xuyên biên giới giữa Syria - Lebanon. Kênh truyền hình Mayadeen trình phát sóng một phòng sự với hình ảnh một binh sĩ chính phủ đang cắm cờ Syria với ảnh chân dung của Tổng thống Assad trên đống đổ nát của các tòa nhà bị đánh sập dọc khắp con phố bị cuộc giao tranh tối qua xé nát."Lực lượng vũ trang anh hùng chúng ta đã trở lại để gìn giữ, đảm bảo an ninh và ổn định cho thị trấn Qusair", truyền hình nhà nước Syria phát đi tuyên bố của chính phủ Damascus. Trong khi đó, quân nổi dậy Syria thừa nhận đã tháo chạy khỏi thị trấn Qusayr và không thể chống trả “sức mạnh khủng khiếp của quân đội chính phủ và sự can thiệp của Hezbollah, trong khi bị cắt đứt các nguồn tiếp tế”. Bạch Dương Theo kienthuc.net
 23. TT Bộ GD&ĐT bốc cháy ngùn ngụt, hàng chục xe máy bị thiêu rụi Sau khi ngọn lửa bùng lên vào lúc 3 giờ sáng 5/6, chỉ trong khoảng 30 phút trước khi bị dập tắt, “bà hỏa “ đã kịp làm hàng chục xe máy bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Theo phản ảnh của một số người dân, khoảng 3h sáng nay (5- 6) tại khu tập thể của Bộ GD-ĐT (phường Giảng Võ, quận Đống Đa- Hà Nội) một vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ một hộ dân sinh sống ở khu tập thể rồi sau đó bén sang nhà gửi xe của các hộ dân sinh sống ở đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt để tiến hành dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc lên đã khiến hàng chục chiếc xe máy bị cháy đen, chỉ còn trơ khung, nhiều xe bị hư hỏng, trong đó có một số loại xe máy đắt tiền. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lập biên bản và điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn./. Nguyễn Vũ
 24. Thuốc trị bệnh từ cây cỏ xung quanh ta Trị bệnh phải dùng thuốc bác sỹ. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng xung quanh ta có nhiều cây thuốc có giá trị chữa bệnh như thuốc của bác sỹ vậy. Nếu ngứa, tìm sài đất Sài đất là giống cây mọc bò sát đất. Thân cây thì màu xanh, có lông cứng nhỏ phủ xung quanh. Lá hình bầu dục thon dài có 1-3 răng cưa ở viền lá. Sài đất có hoa màu vàng tươi rất dễ nhận ra. Cây ưa nơi ẩm ướt, mát và râm nên chúng ta có thể dễ dàng tìm được sài đất trong vườn, bờ dậu bờ rào, dưới tán cây cao. Đất càng ẩm thì sài đất càng dễ mọc. Cây sài đất. Ảnh minh họa Sài đất là cây có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng viêm tương đối tốt. Người ta đã ứng dụng dùng thử với lá sài đất giã nát và đắp lên vùng phần mềm bị viêm tấy. Thấy sau một vài ngày, hiện tượng viêm sưng nóng đỏ đều giảm. Dần biến mất. Nhưng với những ổ viêm đã chớm hình thành mủ thì ít có tác dụng. Công dụng của thứ cây này có lẽ đến từ các hoạt chất chống viêm trong lá cây cỏ mọc lan này. Về công dụng, sài đất có tác dụng trị ngứa tương đối tốt. Nó hữu hiệu với những trường hợp viêm ngứa ngoài da, rôm sảy nhiều hoặc thường xuyên bị mẩn ngứa. Nhất là những người hay bị viêm lỗ chân lông. Chúng ta có thể có hai cách dùng sau: với những mụn nhọt nổi rõ trên da với hiện tượng viêm nóng đỏ, chỉ cần lấy lá sài đất, giã nát, đắp lên vết da bị viêm. Lưu ý là không nên đắp lá vào các vết thương có chảy máu. Với các mụn nhỏ, nổi mẩn khắp người, nên lấy lá sài đất tươi hoặc khô, đun lấy nước tắm, bã thì chà vào vùng ngứa. Chừng vài lần là hiện tượng ngứa giảm. Chú ý là sài đất chỉ có tác dụng với hiện tượng ngứa ngoài da do viêm. Nếu cơ thể nóng ngứa ngáy, chúng ta cũng có thể dùng 100g lá cây tươi giã nát, thêm 100ml nước, thêm chút muối đun lên và lấy nước uống chia làm 2-3 lần trong ngày. Nếu sỏi thận, uống râu ngô Người già, người cao tuổi có thể bị mắc chứng bệnh sỏi thận. Nếu không điều trị, sỏi thận có thể gây ra một cơn đau quặn thận rất là đau. Nhưng nếu chúng ta điều trị hết sỏi, không những hết đau mà còn có tác dụng phòng ngừa giãn thận và suy thận. Râu ngô. Ảnh minh họa. Do đó, trong các trường hợp bị sỏi thận, chúng ta có thể kiếm râu ngô như một vị thuốc hữu hiệu điều trị căn bệnh này. Vị thuốc này đã được chứng minh tác dụng khá tốt. Râu ngô là phần tua của bắp ngô thò ra ngoài. Râu ngô có nhiều màu khác nhau. Phần ngoài có màu nâu, tím. Phần trong bắp có màu trắng non. Cũng có khi có màu vàng hoe. Trong râu ngô có các chất Sitosterol, stigmasterol, một ít saponin và glycosid thực vật. Nhưng điều quan trọng là râu ngô có chứa chất làm lợi tiểu, thông tiện, chống phù thũng, tăng tiết mật. Do vậy, râu ngô cực kỳ hữu hiệu trong điều trị sỏi thận. Ngoài ra râu ngô còn có tác dụng điều trị các bệnh như viêm khớp, đái dầm, gút, tăng huyết áp, viêm gan do tắc mật, viêm đường tiết niệu Cách dùng như sau: cân 10g râu ngô, cắt nhỏ. Lấy thêm 200ml nước sôi đung lên. Sau đó để nguội, đỏ ra bình uống trong ngày. Cứ 1h lại uống 1 lần. ngày uống chừng 2-3 lần sắc như vậy là có thể trị được sỏi thận. Lưu ý là sỏi thận chỉ có tác dụng với râu ngô khi kích thước sỏi nhỏ. Kích thước sỏi chừng 0,5cm thì chỉ cần uống râu ngô đều đặn chừng 7-10 ngày là có thể tan sỏi và tống sỏi ra ngoài. Còn tăng huyết áp, dùng hoa hòe Tăng huyết áp là chứng bệnh hay gặp ở người cao tuổi. Một trong các nguyên nhân đó là do thành mạch bị xơ cứng và kém mềm mại so với lúc trẻ tuổi. Ngoài việ uống theo đơn bác sỹ, bạn có thể dùng hoa hòe thay thế. Chính xác đó là nụ hoa hòe được dùng làm thuốc. Cây hoa hòe là một cây to, cao chừng 5-6m. Cây có lá mọc theo cành, lá kép long chim, mọc hai bên cân xứng cuống lá. Hoa mọc thành bông, màu vàng trắng. Mùa hoa là mùa tháng 7, 8, 9. Đây cũng là mùa thu hái. Chú ý là thu hái lúc hoa ra nụ thì tốt hơn là hoa nở xòe. Sở dĩ hòe hoa tốt là vì trong đó có chứa rutin, một hoạt chất điều áp và hạ áp giống như thuốc vậy. Người ta đã thử nghiệm thấy rutin làm tăng sức bền mao mạch, chống biến chứng đột qụy do tăng huyết áp. Rutin có tác dụng hạ huyết áp của người bệnh bị tăng huyết áp. Ngoài ra nụ hoa hòe còn chứa bertulin, sophoradiol, sophorin A, sophorin B và sophorin C. Để chống tăng huyết áp, chúng ta có thể dùng như sau: nấu nụ hòe hoa với liều lượng 5-10g cộng thêm 200ml nước. Sắc còn 100ml nước, để ấm uống. Uống như vậy 3 lần trong ngày. Hoặc chúng ta có thể chế ra thành chè uống hàng ngày như sau: lấy 3g nụ hòe và 3g cúc hoa. Chế nước sôi 1000C hãm trong 5 phút. Uống hàng ngày sẽ hạ được huyết áp. Lưu ý không dùng chất này cho những người bị tăng huyết áp ác tính hoặc kịch phát. Vì có thể không kiểm soát được huyết áp giai đoạn ngay sau uống. Xương khớp đau, đừng quên lá lốt Chắc hẳn một trong các thế hệ tuổi vàng không còn xa lạ gì với chứng đau xương khớp. Chứng bệnh này có rất nhiều nguyên nhân gây nên. Một trong các nguyên nhân đó là thoái hóa, viêm khớp dạng thấp. Khi đó, chúng ta đừng quên lá lốt. Lá lốt. Ảnh minh họa [/font]Lá lốt là một loại cây thân mềm, chỉ cao chừng 50cm. Thân khúc khủy và có nhiều mấu mắt. Mỗi mấu mắt ra một lá. Lá hình trứng, rộng, phía gốc dính với thân hình tim còn phía đầu lá nhọn. Lá non có màu xanh tơ nhưng lá già có màu xanh đậm. Lá lốt rất sẵn, ưa bóng mát, nơi ẩm và thường mọc thành đám. Chúng ta vẫn thường lấy thứ lá này để chế biến món ăn vì mùi rất thơm Nhưng nay, ngoài chế biến món ăn, lá lốt còn có tác dụng làm thuốc trị đau xương rất công hiệu. Chỉ cần dùng ngay 5-10g lá phơi khô hay 15-30g lá tươi. Sắc lên với 200ml nước còn lại chừng 100ml nước thì để uống chia làm 2 lần trong ngày. Một ngày uống chừng 3-4 lần như vậy. Nếu chúng ta bị đau khớp cổ chân, bàn chân, chúng ta có thể lấy lượng lá lốt như trên, nấu lên với một lượng nước vừa đủ để ngập mắt cá chân. Đun sôi lá lốt và nước chừng 2-3 phút thì đổ ra chậu sứ. Để thoát bớt nhiệt còn chừng 40-450C thì ngâm chân. Ngâm đến khi nguội thì thôi. Ngày ngâm 2 lần, trưa và tối. Rất tốt cho bệnh đau xương khớp. Chú ý là lá lốt chỉ tốt với người bị đau xương khớp theo kiểu thoái hóa, mạch co lại hoặc cứng đau khớp do trời lạnh. Thứ thuốc này ít có tác dụng với bệnh viêm đa khớp dạng thấp hay viêm cột sống dính khớp. PV
 25. Bài thuốc đơn giản từ rau cải cúc Một số bài thuốc đơn giản và hiệu nghiệm. Dùng lá tươi, hoặc đã làm khô trong mát (âm can) không phơi nắng (làm mất tinh dầu thơm). - Ho ở trẻ em: Lá cải cúc 6g thái nhỏ, thêm ít mật ong hấp cách thủy cho ra nước để uống trong ngày. - Chứng ho dai dẳng: Rau cải cúc 100-150g, phổi heo 200g. Nấu canh đủ 1 bát to để ăn với cơm, ăn liền 3-4 ngày một liệu trình. - Đau mắt: Rau cải cúc 1 nắm thái nhỏ nấu với một con cá diếc to khoảng 3 ngón tay người lớn để ăn. Ngoài dùng lá rau cải cúc rửa sạch, hơ nóng chườm lên mắt (hoặc cho vào vải mỏng chườm) – rất kiến hiệu (thực liệu kỳ phương). - Chứng nhức đầu kinh niên: Mỗi ngày uống 10-15g nước sắc rau cải cúc. Ngoài dùng lá cải cúc hơ nóng chườm đắp lên đỉnh đầu và hai bên thái dương vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc mỗi khi thấy nhức đầu. - Cháo giải cảm cúm (đau họng, ho, sốt) rau cải cúc tươi, lượng vừa đủ cho vào bát to, đổ cháo đang sôi lên trên để 5-10 phút cho đỡ nóng thì trộn rau lên ăn. - Thổ huyết: Lấy cải cúc, rửa sạch, cắt đoạn ngắn giã nát nhuyễn, thêm ít nước đun sôi để nguội, chắt lấy nước cốt uống ngay. - Tỳ vị hàn: Dạ dày ruột trong tình trạng lạnh, nếu ăn các loại rau cải nói riêng và rau thuộc loại hàn thì sẽ không thích hợp vì hàn sẽ ngộ hàn. Ở trường hợp đó nên chọn rau cải cúc để ăn. Sách viết “Cải cúc làm ấm bao tử bằng cách nấu nhừ cải cúc”. Tất nhiên nấu nhừ cải cúc sẽ làm mất thơm và giòn như khi ăn tái. - Làm tỉnh táo đầu óc chống mỏi mệt, biếng ăn: Theo Đông y, sở dĩ có tác dụng đối với khí (đó là do thành phần dầu thơm). Ở trường hợp này nên ăn cải cúc tươi sống, ăn tái nóng và nếu ăn canh hoặc xào thì phải cho cải cúc vào khi nước đã sôi, khi canh sôi lại nhắc ra ngay. Sau đây xin giới thiệu một số món canh dùng trong những ngày lạnh giá sẽ rất tốt: Rau cải cúc - Canh cải cúc đầu cá mè: Đầu cá mè to 1 cái, cải cúc 500g, gừng tươi 3 lát, rượu một ít, gia vị. Rán đầu cá cho vàng thơm, cho gừng vào đảo đều, rồi tưới rượu lên và lượng nước vừa đủ hầm chín. Cho cải cúc vào đun lại cho sôi, nêm gia vị vừa đủ. Món này có công dụng tiên ôn trung, tán hàn, chữa ho đờm, nhức đầu, chóng mặt buồn nôn do tiêu hóa kém, suy nhược, hay lạnh… Là món canh của những ngày giá lạnh của người cao tuổi, người làm việc trí óc. - Canh cải cúc cá diếc: Cá diếc 500g, cải cúc 150g, một ít rượu, dầu vừng, tiêu, muối, bột ngọt vừa đủ. Rán vàng 2 mặt cá, cho rượu đảo sơ, cho gừng, nước đun lửa nhỏ cho chín cá, cho cải cúc vào cho sôi lại nêm gia vị. Món ăn này còn có tác dụng bổ tỳ, khai vị, trừ đàm thấp, hòa trung kiện vị, lợi tiểu, khỏi ho đờm, gan nóng, hoa mắt chóng mặt. Thích hợp người già, trẻ em ăn không tiêu, tiểu không lợi, yếu mệt. Ở Ấn Độ, người ta dùng rau cải cúc phối hợp với hồ tiêu để chữa bệnh lậu và hoa cải cúc được dùng thay thế dương cam cúc (cúc trắng ngọt) như một chất thơm đắng làm lợi tiêu hóa. Còn dùng làm thuốc trị bệnh giang mai. Ở Trung Quốc, cải cúc có tên đông khai (Chrysanthemun coronarium L. var. spasiosum Bailey) cho toàn cây hoặc hạt làm thuốc trị bệnh về can khí, bệnh thiên trụy (thoát vị bẹn và tiểu tiện bất lợi). Lưu ý: Phân biệt rau cải cúc với rau tần, rau cúc sữa. - Rau tần dầy lá còn gọi rau thơm lông hay húng chanh (Plectranthus. ambonicus (Lour) Spreng). Họ hoa môi. - Rau cúc sữa (Sonchus oleraceus L.). Họ cúc. Có nhiều vùng Tây Nguyên, Đà Lạt, chồi non như xà lách, giàu vitamin C, dịch sữa khô thành gôm trắng có tác dụng tẩy trục thủy rất mạnh. Theo báo Dân Việt