• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Châu

Hội viên
 • Số nội dung

  572
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Hà Châu


 1. Chìm tàu chở 30 người ở TP HCM, 9 người mất tích

  Gặp sóng lớn, chiếc tàu chở các chuyên gia nước ngoài và công nhân bất ngờ lật úp khi đi qua huyện Cần Giờ làm 9 người mất tích.

  Ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch huyện Cần Giờ, TP HCM cho biết sự việc xảy ra lúc 21h ngày 2/8. Chiếc tàu composite chở 30 người gồm 2 chuyên gia người Mỹ và các công nhân thuộc công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, đi từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu.

  Khi đi ngang qua địa bàn thuộc sông Soài Rạp (xã Long Hòa, Cần Giờ), tàu gặp sóng lớn và bị nhấn chìm.

  Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 làm chỉ huy hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 01h45 lực lượng đã cứu 17 người bị nạn. Hơn 3 giờ sau đó, thêm 4 người bị nạn được tìm thấy. Hiện 9 người còn mất tích. Toàn bộ lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm.

  Posted Image

  Tàu SAR 272 đã chỉ huy cứu hộ các nạn nhân.

  Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 làm chỉ huy hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 01h45 lực lượng đã cứu 17 người bị nạn. Hơn 3 giờ sau đó, thêm 4 người bị nạn được tìm thấy. Hiện 9 người còn mất tích. Toàn bộ lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm.

  Trong quá trình tổ chức tìm kiếm cứu nạn, SAR 272 đã phát hiện xác con tàu chìm, trôi dạt và hiện đang giữ xác tàu.

  Những người may mắn sống sót ngay sau đó được chuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giờ. Thông tin từ bệnh viện cho hay, hiện còn 14 người đang nằm trong phòng cấp cứu.

  Posted Image

  Những nạn nhân được cứu sống đang ở bệnh viện. Ảnh: An Nhơn.

  Những người may mắn sống sót ngay sau đó được chuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giờ. Thông tin từ bệnh viện cho hay, hiện còn 14 người đang nằm trong phòng cấp cứu.

  Đoàn công tác đột xuất của Bộ Giao thông Vận tải cũng đang trên đường đến hiện trường.

  Posted Image

  Bản đồ khu vực xảy ra tai nạn.

  Sông Soài Rạp là một phân lưu của hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, có chiều dài khoảng 40 km. Khúc rộng nhất của sông khoảng 3 km nằm phía hạ lưu nơi ranh giới giữa xã Lý Nhơn, Cần Giờ và xã Gia Thuận, Gò Công Đông. Hiện nay, sông Soài Rạp đang được UBND TP HCM tiến hành nạo vét độ sâu để tạo luồng cho tàu lớn vào cảng Hiệp Phước nhằm thay thế cho hệ thống cảng Sài Gòn cũ.

  Nhóm phóng viên vnexpress.net


 2. Tàu cánh ngầm tông phao tiêu, trăm khách hoảng loạn

  Chiều 26/7, gần trăm hành khách nhốn nháo, hốt hoảng khi tàu cánh ngầm Greenlines đâm vào phao tiêu trên sông trên đường từ Vũng Tàu về TP HCM. Sự cố khiến hàng chục người trễ chuyến bay về Hà Nội.

  Posted Image

  Nhiều hành khách bị trễ chuyến bay vì sự cố tàu cánh ngầm. Ảnh: An Nhơn.


  13h30, tàu cánh ngầm Greenlines 9 chở gần trăm hành khách từ Vũng Tàu về TP HCM. Đi được 45 phút, đến khu vực sông Lòng Tàu (TP HCM) tàu chết máy.

  Đang trôi tự do trên sông, tàu va mạnh vào cọc tiêu và bị nghiêng sang một bên khiến hành khách hốt hoảng, nhiều trẻ em đã khóc thét. "Mọi người đều nhốn nháo, hoảng loạn, bám chặt vào thành ghế và những gì có thể", hành khách Nguyễn Thị Linh nói và cho biết vẫn chưa hết kinh hoàng.

  Các nhân chứng cũng cho hay, cú va cực mạnh đã khiến khoang cuối của tàu bị nước tràn vào, khói đen từ buồng máy bốc lên nghi ngút. Nhiều hành khách yêu cầu nhân viên trên tàu gọi cứu hộ, song họ cho biết "mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát". Tuy nhiên vì thấy bất an, các hành khách đã chủ động gọi cảnh sát cứu hộ.

  Posted Image

  Lực lượng cứu hộ, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM điều tra vụ việc. Ảnh: An Nhơn.


  Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM ngay khi có mặt đã trấn an hành khách và điều tra nguyên nhân vụ việc. Lái tàu nổ máy phụ và chạy chầm chậm về bến. 17h30, tàu mới cập bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM).

  Sự cố khiến hơn 20 người người bị trễ chuyến bay đi Hà Nội trong ngày và một số du khách nước ngoài cũng bị trễ giờ bay.

  Đại diện hãng tàu Greenlines cho biết, đã cử nhân viên trả lại 50% tiền vé cho hành khách. Đối với những hành khách trễ chuyến bay, Greenlines cam kết sẽ chịu chi phí phát sinh khi hành khách đổi chuyến.

  An Nhơn


 3. Động đất kép ở Trung Quốc, ít nhất 19 người chết


  Ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi hai trận động đất làm rung chuyển miền tây bắc Trung Quốc.

  Posted Image

  Gạch đá sụp đổ ở huyện Lixian do trận động đất. Ảnh: Xinhua


  T
  rận động đất đầu tiên mạnh 5,9 độ Richter xảy ra lúc 7h45 sáng nay, có tâm chấn ở cách Beidao, tỉnh Cam Túc 151 km về phía tây, với độ sâu của tâm chấn chỉ 9,8 km.

  AFP dẫn thông báo của Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận thứ hai mạnh 5,6 độ cũng làm rung chuyển khu vực này vào lúc 9h12 sáng và tâm chấn sâu 10,1 km.

  Một quan chức tên He, từ ủy ban đảng Cộng sản ở huyện Minxian, cho biết có 19 người chết và hơn 200 người bị thương tại 7 thị trấn bị rung chuyển mạnh do động đất. Số người chết có thể sẽ tăng thêm.

  Posted Image

  Trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Cam Túc. Đồ họa: Myforecast


  Một bài báo của cổng thông tin 163.com cho biết 500 binh sĩ trong đó có 120 chuyên viên cứu hộ đã lên đường đến hiện trường.


  Hình ảnh trên truyền hình quốc gia cho thấy những ngôi làng ở nông thôn và những con đường đầy đất đá trong đống đổ nát.

  Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho rằng động đất mạnh 6,6 độ Richter, theo Xinhua. Hãng thông tấn dẫn lời người dân địa phương huyện Minxian nói họ nhìn thấy cây cối, nhà cửa rung lắc, và trận động đất kéo dài khoảng một phút. Người dân ở thủ phủ Lanzhou và cả Xian, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ở lân cận cũng có thể cảm thấy sự rung chuyển.

  Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên ở lân cận đầu năm nay làm 200 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra 5 năm sau cơn đại địa chấn khiến gần 90.000 người chết cũng ở tỉnh này.


  Trọng Giáp


  Động đất rung chuyển New Zealand


  Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter hôm qua làm rung chuyển New Zealand, khiến các chuyến tàu bị gián đoạn và gây hư hại cho tòa nhà quốc hội ở Wellington.


  Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, tâm chấn nằm cách bờ biển phía nam Wellington 57 km, ở độ sâu hơn 10 km. Tuy không dẫn đến sóng thần nhưng cơn địa chấn xảy ra lúc 17h09 (giờ địa phương) vẫn gây ra một số thiệt hại cho nhà cửa và gây mất điện ở thủ đô.

  Rung lắc làm nhiều cửa sổ bị vỡ, hàng hóa ở các cửa hàng bị xô đổ, một số đường ống nước bị nứt, nhưng may mắn không gây thương vong.

  James Mclaren, một người dân Wellington cho hay động đất khiến khu vực ngoại ô thành phố bị mất điện và sân bay phải tạm thời đóng cửa. "Ban đầu, mọi người la hét và hoảng loạn vì nghĩ rằng lại có một trận động đất Christchurch khác", anh nhắc đến cơn địa chấn 6,3 độ Richter ở thành phố Christchurch hồi tháng 2/2011 làm 185 người thiệt mạng.

  Nửa trũng hơn của Đảo Bắc thuộc New Zealand xảy ra nhiều trận động đất trong những ngày gần đây. Quốc gia này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và hứng chịu hơn 14.000 trận động đất mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 20 trận có cường độ trên 5 độ Richter.

  Posted Image

  Bản đồ cho thấy vị trí của New Zealand trong vành đai lửa Thái Bình Dương. Ảnh: BBC  Anh Ngọc


 4. Mất số điện thoại, 'bay' luôn hàng chục triệu trong ngân hàng


  Anh Hải chưa kịp định hình tại sao sim số mình đang dùng lại bị khóa thì chỉ trong vòng một tiếng, 30 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh đội nón ra đi.


  Câu chuyện anh Đặng Thanh Hải (TP HCM) chia sẻ trên một diễn đàn mạng đang gây xôn xao hai ngày qua. Anh là chủ thuê bao của Viettel, và cũng là khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).

  Khoảng 20h ngày 10/7, bỗng dưng anh Hải nhận được tin nhắn từ đầu số 155 của Viettel, cho biết số thuê bao anh đang sử dụng sẽ được đổi sang sim mới. Ngay lập tức, thẻ sim trên máy điện thoại của anh bị khóa và không thể sử dụng được. Liên hệ với tổng đài, thuê bao được biết có người đã thông báo mất sim và xin cấp lại chính chiếc sim anh đang dùng. Số điện thoại bị "cướp" đã được anh đăng ký để sử dụng các giao dịch Internet và SMS banking.

  Posted Image

  Ngay sau khi nhận được tin nhắn này, sim của anh Hải bị vô hiệu hóa. Ảnh chụp màn hình.


  Chột dạ và nghi ngờ có thể bị mất tiền, ngay trong đêm đó anh ra ATM của Maritime Bank và kiểm tra phát hiện tài khoản đã "bốc hơi" 30 triệu đồng. Còn lại 14 triệu đồng, anh nhanh chóng rút nốt để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn.
  Hôm sau, ra ngân hàng yêu cầu sao kê các giao dịch, anh Hải phát hiện trong thời gian từ 20h21 đến 20h55 tối đã có 3 giao dịch đáng ngờ và tổng số tiền thanh toán lên tới 30 triệu đồng. Các giao dịch này thực hiện trong vòng một tiếng kể từ khi anh nhận được tin nhắn báo khóa sim.

  Posted Image

  3 giao dịch thanh toán online được thực hiện chóng vánh trong 50 phút và nạn nhân bị mất 30 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.


  Sáng hôm sau, anh lên trung tâm khách hàng của Viettel và được cấp lại số điện thoại ngay sau đó. Nhưng những nghi vấn anh đặt ra về việc cấp sim dễ dàng và thiệt hại tài chính của anh vẫn chờ câu trả lời.


  "Tại sao số điện thoại tôi đang dùng bình thường lại có thể tùy tiện cắt và cấp cho một người nào đó (kẻ gian) mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời cũng như hướng giải quyết thỏa đáng", anh Hải đặt nghi vấn. Anh cũng yêu cầu nhà mạng có câu trả lời về số tiền trong tài khoản của anh đã mất, nhưng được yêu cầu chờ đợi. "Nữ nhân viên cho biết tối đa trong 20 ngày sẽ có phản hồi", anh Hải kể.

  Theo tìm hiểu của anh Hải có thể kẻ gian đã giả mạo chứng minh nhân dân (CMND) với họ tên, ngày sinh, địa chỉ của anh tới phòng giao dịch và báo mất sim. Quy định hiện nay, khi báo mất và cấp lại sim, nhà mạng sẽ yêu cầu chủ thuê bao kê khai 5 cuộc gọi đến và đi trong vòng 3 tháng. Trao đổi với VnExpress.net, anh Đặng Thanh Hải cho biết, anh buôn bán online từ lâu và việc những số máy lạ gọi điện đến sim của anh thường xuyên. Không loại trừ việc kẻ gian đã cố tình đóng giả khách hàng để lấy được những truy vết gọi đến, gọi đi này và khai báo với nhà mạng.

  Một giả thiết được nạn nhân đưa ra là kẻ gian đã lấy tiền bằng cách thanh toán online. Không chỉ có thẻ tín dụng quốc tế, các ngân hàng Việt Nam hiện đều cung cấp dịch vụ thanh toán online cho thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM). Để thanh toán mua hàng hóa online, chủ tài khoản chỉ cần 3 yếu tố. Thứ nhất là số điện thoại di động - chủ thẻ phải đăng ký số điện thoại này với ngân hàng để xác thực giao dịch và nhận các thông báo của ngân hàng. Thứ hai là số thẻ (series in trên mặt trước thẻ). Và thứ ba là mã xác nhạn OTP (mật khẩu một lần).

  Mỗi khi mua hàng, thanh toán dịch vụ, khách hàng vào trang web thanh toán online, chọn ngân hàng có tài khoản thanh toán, nhập họ tên chủ thẻ, mã số thẻ. Sau đó, hệ thống sẽ tự động gửi OTP về số điện thoại đã đăng ký Internet Banking của chủ tài khoản. Nhập mật khẩu này xong, giao dịch được hoàn tất.

  Tên chủ thẻ và số thẻ, kẻ gian không khó tìm kiếm nếu chủ thẻ sơ sẩy để lộ thông tin. Nhưng muốn có OTP, kẻ gian phải có được số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng và một khi đã có sim số đó, khả năng mất tiền trong tài khoản ngân hàng hoàn toàn có thể xảy ra.

  Posted Image

  Nạn nhân cho biết, khi thanh toán online chỉ yêu cầu nhập thông tin đơn giản như họ tên và mã số thẻ in ở mặt trước. Ảnh chụp màn hình.


  VnExpress.net
  đã liên lạc với đại diện hãng viễn thông Viettel, đơn vị này cho biết sẽ sớm có câu trả lời về vụ việc.


  Đại diện một công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ thanh toán online cho ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa (trong đó có cả Viettel) cho rằng có hai kẽ hở trong vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra. Thứ nhất là thông tin chủ thẻ bị lộ và thứ hai, nhiều khả năng quy trình cấp lại sim số đã bị lợi dụng. Chủ thẻ thường chủ quan để lộ tên, số chứng minh thư và số thẻ ngân hàng mà không ngờ một ngày những thông tin này sẽ bị kẻ gian sử dụng.

  "Việc cấp lại sim thuận tiện cho khách hàng nhưng dễ dàng bị lợi dụng nếu ai đó cố tình giả mạo chứng minh thư, chứng minh vài cuộc gọi đi gọi đến. Điều này càng nguy hiểm khi các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán online. Thanh toán online mới ở giai đoạn đầu phát triển, nếu ngay từ lúc này các bên không tuân theo các chuẩn mức an toàn, rủi ro sau này sẽ rất lớn", vị này nói. Theo đại diện công ty, trường hợp tương tự đã xảy ra với thuê bao của một hãng viễn thông khác.

  Bản thân nạn nhân - anh Hải cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đáng tiếc này nằm ở việc anh bị mất sim di động và để kẻ gian thoải mái nhận mã OTP và lấy tiền. "Tại sao nhà mạng lại để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như thế này và quy trình cấp lại sim như vậy quá lỏng lẻo", anh Hải thắc mắc.

  Đến chiều 16/7, đại diện Viettel cho biết chưa có bình luận nào về vụ việc lần này. "Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan điều tra để tìm hiểu và xác minh thông tin, đồng thời làm việc thêm với khách hàng", một đại diện của Viettel nói.

  Thanh Lan - Anh Quân

  ================
  Không biết phải cảnh giác như thế nào luôn

 5. Hình như hơi nhầm, Kim sinh thủy chứ? Và vì vậy nếu sử dụng màu xanh lam và đen thì dẫn đến sinh xuất lại xấu cho gia chủ.

  Có lẽ người viết bài này mới rõ mục đích việc viết câu: ".... theo tương sinh thì thủy sinh kim..." và cũng nhờ đó mà HaChau qua bài tham khảo này rút ra được thêm chút kiến thức cơ bản về phong thủy Lạc Việt Posted Image


 6. TƯ LIỆU THAM KHẢO

  Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt.

  ====================

  Cách trang trí nhà tốt nhất cho người mệnh kim

  (tiếp theo)

  Về các loại cây trồng, người mệnh kim nên trồng hoặc trang trí các loại cây, hoa sau trong nhà: hoa ngọc lan, cửu lý hương, kim bách hợp, hàm tiếu, mễ lan, kim quế và hoa kim ngân.

  Posted Image

  Hoa ngọc lan

  Posted Image

  Hoa cửu lý hương

  Posted Image

  Hoa bách hợp

  Posted Image

  Hoa hàm tiếu

  Posted Image

  Hoa mễ lan

  Posted Image

  Hoa kim quế

  Posted Image

  Hoa kim ngân

  Người mệnh kim nên tránh các đồ dùng có liên quan đến nước, chẳng hạn như bể cá. Đồ gỗ cũng có thể sử dụng nhưng không nên chiếm diện tích lớn trong nhà.

  Posted Image

  4 và 9 là số thuộc kim, có tác dụng hỗ trợ cho vận mệnh của người mệnh này. Nếu ở chung cư, người thuộc mệnh kim nên ở tầng 4 và tầng 9, hoặc các số tầng có đuôi là 4 và 9. Số 5 và số 0 thuộc thổ, cũng có lợi cho mệnh kim. Số 2 và số 7 thuộc hỏa, là số mà người mệnh kim không nên ở.

  Theo afamily.vn


 7. TƯ LIỆU THAM KHẢO

  Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt.

  ====================

  Cách trang trí nhà tốt nhất cho người mệnh kim

  Trang trí nhà phù hợp, người mệnh kim sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đại diện cho kim là tất cả các đồ kim khí, các vật nhọn và sắc. Đồng thời kim còn được đại diện bởi khỉ và gà.

  Theo nguyên lí tương sinh trong ngũ hành, màu sắc có lợi nhất cho người mệnh kim là màu vàng, kế đó là các màu phái sinh như vàng nhạt, vàng cam. Nếu sử dụng các gam màu này làm màu chủ đạo trong nhà, về lâu dài sẽ có lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của người mệnh kim.

  Posted Image

  Màu sắc cơ bản của mệnh kim là màu trắng. Người mệnh kim có thể sử dụng nó làm gam màu chính cho các vật dụng trong gia đình. Ngoài ra, theo tương sinh thì thủy sinh kim, nên người mệnh này cũng có thể sử dụng các vật dụng màu xanh lam và đen - vốn là màu đại diện cho thủy.

  Posted Image

  Cần chú ý, theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, do vậy nếu trong nhà đã lựa chọn màu trắng làm gam chủ đạo thì nên hạn chế hoặc tốt nhất không sử dụng đến các màu đỏ và tím.

  Posted Image

  Đối với những gia chủ có mệnh kim thì nên hạn chế hoặc tránh sử dụng đồ nội thất hoặc trang trí nhà với gam màu đỏ, tím

  Do mộc khắc thổ, nên các màu xanh lá cây và màu gỗ cũng có thể gây ra điều bất lợi cho người mệnh kim.

  Posted Image

  Chủ nhà mệnh kim cũng không nên sử dụng đồ nội thất hoặc các vật dụng trang trí nhà có gam màu gỗ, xanh lá cây.

  Người thuộc mệnh kim nên sử dụng các đồ dùng bằng gốm sứ và đá, kế đó là các đồ kim khí. Tủ lạnh và điều hòa là vật thuộc kim, người cần hỗ trợ tính kim nên có các vật dụng này trong nhà.

  Posted Image

  Đèn ngủ bằng chất liệu sứ.

  Người mệnh kim nên chọn các vật liệu trang trí nhà bằng kim loại như thép, nhôm, vàng, bạc... Đặc tính kim của chúng có thể thúc đẩy sự lưu thông không khí. Vì vậy với các vị trí kín gió trong nhà, nên trưng bày các vật bằng kim loại.

  Posted Image

  Chuông gió kim loại có tác dụng thúc đẩy sự lưu thông của không khí.

  Thủy tinh hay gương có độ láng bóng như kim loại, nên cũng có tính chất như kim, do vậy ngoài là đồ vật hữu ích và vật trang trí, chúng cũng hỗ trợ tốt cho người mệnh kim.

  Posted Image

  Khỉ và gà là hai loài vật thuộc kim, do vậy người mệnh này có thể trang trí tranh ảnh hoặc đồ mỹ nghệ có hình 2 loài vật này trong nhà.

  Posted Image

  (Còn tiếp)


 8. Hơn 60 du khách nhập viện do ngộ độc thực phẩm  Hơn 60 khách đi du lịch tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã nhập viện do ngộ độc thức ăn.

  Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khoảng 3h ngày 15/7, có 4 khách du lịch ở khách sạn Cao Nguyễn bên bờ biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, nhập viện do ngộ độc thức ăn.

  Posted Image
  Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

  Đến 7h sáng ngày 15/7, số khách đi du lịch ở bãi biển Hải Hòa nhập viện do ngộ độc thực ăn đã lên tới 31 bệnh nhân, được điều trị tại khoa lây nhiễm của bệnh viện. Còn hơn 30 người khác đang điều trị tại trạm xá xã Hải Hòa.


  Theo một bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa huyện Tĩnh Gia, nguyên nhân vụ ngộ độc là do những người này ăn phải thức ăn nhiễm bệnh. Đến rạng sáng ngày 15/7, có 4 bệnh nhân nguy kịch, nhưng được sự điều trị tích cực của các bác sĩ ở bệnh viện, sức khỏe của 4 người này dần được bình phục.

  Được biết, những người bị ngộ độc là khách du lịch của một công ty đóng trên địa TP. Hà Nội.

  Nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

  Tiến Dũng


 9. Bộ ảnh thiên nhiên, động vật đẹp ngất ngây

  Những tấm ảnh tuyệt đẹp này đều từng đoạt giải thưởng trong cuộc thi ảnh về thiên nhiên và động vật hoang dã


  Posted Image
  Một con gấu bắc cực bơi dưới làn nước trong xanh tại Nunavut, Canada.


  Posted Image
  Cuộc sống của các loài sinh vật dưới lớp bằng dày đặc ở đảo Danko, Nam Cực.


  Posted Image
  Cảnh tượng hiếm có: Con khỉ đột Malui được vây quanh bởi hàng trăm con bướm.


  Posted Image
  Khung cảnh tuyệt đẹp dưới bãi biển Okavango Delta, Botswana.


  Posted Image
  Một chú chim đang hút mật hoa ở Cerro Punta, Panama.


  Posted Image
  Ánh sáng xuyên xuống làn nước ở Nam Cực tuyệt đẹp.


  Posted Image
  Vịnh Waterfall ở Tasmania, Australia


  Posted Image
  Khung cảnh hiếm thấy ở North Dakota, Mỹ.


  Posted Image
  Sự tương phản giữa hình dáng khổng lồ của những con voi với chú linh dương Impala khi chúng cùng uống nước ở hồ.


  Posted Image
  Tác giả của bức ảnh chụp những chú kỳ lân biển này đã phải bỏ ra 10 năm để theo đuổi những hình ảnh đẹp nhất.


  Nguyên Thảo (theo Telegraph)


 10. TƯ LIỆU THAM KHẢO

  Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt.

  ====================

  Chuyện phòng the chịu ảnh hưởng lớn của phong thủy

  Từ vị trí kê giường tới cách sắp xếp đồ đạc, ánh sáng, trang trí… nếu biết điều chỉnh khoa học, khéo léo sẽ mang lại những lợi ích rất lớn, thậm chí mang tính quyết định cho đời sống ân ái.

  Posted Image

  Tím có khả năng tăng hưng phấn cao nhất trong các loại màu sắc - Ảnh:eofdreams.com

  Không gian là nguồn năng lượng bổ sung

  Để có những phút giây ân ái tuyệt vời, bạn cần có tâm trạng thật tốt. Không gian xung quanh chính là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng tới tâm lý con người. Một phòng ngủ có phong thủy tốt sẽ thúc đẩy dòng năng lượng để nuôi dưỡng và tăng cường mối quan hệ hôn nhân. Nó mời gọi, kích thích ham muốn và cho bạn những phút giây êm ái, dù một đêm dài hay chỉ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi buổi trưa. Các nhà khoa học phong thủy cho biết, việc bố trí đồ đạc trong phòng ngủ phù hợp không chỉ đem lại phản xạ tích cực cho chuyện “yêu” mà còn có tác dụng chữa bệnh và thư giãn. Áp dụng phong thủy khoa học sẽ làm cho hưng phấn tình dục của vợ chồng tăng lên, tâm hồn bình yên, vui vẻ và luôn cảm thấy thoải mái.

  Nhà phong thuỷ nổi tiếng Mohan Deep (Ấn Độ) cho biết, những cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm, ít còn tạo cho nhau những thú vị mới lạ nữa thì tâm trạng là điều vô cùng quan trọng để bắt đầu “chuyện yêu”. Chính vì vậy, bầu không khí phòng ngủ sẽ là một yếu tố để giúp các cặp đôi cải thiện tình trạng tâm lý. Dù mệt mỏi, khó chịu tới đâu nhưng khi bước vào một căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm phảng phất từ chăn gối và ngắm nhìn những bức tranh khêu gợi, ai cũng sẽ thấy lòng mình dịu xuống, tạm thời quên đi những lo lắng và không có lý do gì để không bắt đầu những giây phút thăng hoa với người bạn tình bên cạnh.

  Theo một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm quốc tế Mindlab tại Đại học Sussex (Anh), một phòng ngủ được trang trí đẹp mắt sẽ cho phụ nữ cảm giác hưng phấn giống như một nụ hôn kéo dài hay cuộc gặp gỡ đam mê với bạn tình dưới tấm chăn. Các nhà nghiên cứu đã đo phản ứng kích thích sinh lý từ 19 người tham gia (12 người là nữ) khi bước vào một phòng ngủ được trang hoàng đẹp đẽ và kết quả cho thấy, nữ giới có phản ứng cảm xúc tương tự như khi đang “thân mật” với đối tác của họ. Cảm giác hưng phấn của họ thậm chí lớn hơn sự hưng phấn khi đi mua sắm với bạn bè, đi tàu lượn hay khi xem đội bóng mà họ yêu thích giành chiến thắng.

  Tiến sĩ tâm lý học David Lewis, một thành viên của nhóm nghiên cứu giải thích: “Hành vi chủ yếu được điều khiển bởi những cảm xúc tiềm thức. Điều này có nghĩa là những gì làm cho chúng ta hạnh phúc sẽ tạo cho chúng ta một trạng thái cảm xúc tích cực. Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi chỉ cần một căn phòng được trang trí đẹp mắt lại có thể tác động đến cảm xúc mạnh như vậy. Tuy nhiên, môi trường luôn đóng một vai trò lớn đối với tâm trạng con người. Hãy so sánh cảm xúc của bạn vào một ngày nắng ấm áp so với một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Các ngôi nhà của chúng ta cũng vậy, nếu một căn phòng được trang trí khoa học, đẹp mắt sẽ nâng cao đáng kể tâm trạng của bạn”.

  Phong thủy có tác động cực lớn

  Để tạo ra một phòng ngủ với nguyên tắc phong thủy tốt, cần phải có những hiểu biết căn bản về vị trí của giường và các thuộc tính của nó. Không khí tự nhiên bao giờ cũng tốt nhất và việc mở cửa sổ thường xuyên sẽ làm cho bầu không gian trong phòng thêm phần trong lành. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà của bạn đang nằm trong khu vực ô nhiễm thì bạn lại phải lựa chọn giải pháp khác, nếu không muốn hít thở thường xuyên luồng không khí bẩn. Trong phòng ngủ nên có các đồ vật cần thiết và các đồ trang trí như tranh ảnh, lọ hoa, chuông gió… Tuy nhiên, không nên đặt cây cảnh trong phòng ngủ, trừ khi nó đủ lớn và đảm bảo đặt các cây cách xa giường. Các thiết bị điện tử như ti vi, máy tính, máy tập thể dục… cũng nên hạn chế bởi sự tồn tại của chúng sẽ hủy diệt những nguồn năng lượng phong thủy tốt trong phòng. Tranh, ảnh thì nên treo những thứ vui vẻ, hạnh phúc bởi nhìn một bức tranh ảm đạm, cô đơn cho dù là kiệt tác đi chăng nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng bạn.

  Màu sắc cũng là một yếu tố kích thích hưng phấn tình dục quan trọng. Nên sử dụng màu sắc nhẹ nhàng để đạt được sự cân bằng trong phong thủy. Màu sắc khoa học trong phong thủy là phải đa dạng, bắt đầu từ màu trắng sữa đến màu nâu. Một cuộc khảo sát trên 2.000 người của nhà bán lẻ Littlewoods ở Anh cho thấy, những cặp đôi sở hữu bộ đồ giường hoặc đồ nội thất màu tím có trung bình 3,49 “cuộc gặp gỡ thân mật” mỗi tuần. Màu sắc ít gợi tình nhất là màu xám với trung bình là 1,8.

  Laurence Llewelyn-Bowen, chuyên gia phong cách của Littlewoods cho biết: “Trong nhiều năm qua, tôi luôn nói với những khách hàng của mình rằng, một phòng ngủ màu be (màu giữa màu trắng nhờ nhờ và màu nâu sáng) sẽ tạo nên một đời sống tình dục màu be. Đó là điều mà tôi không muốn bất cứ ai gặp phải. Ga trải giường cũng sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc tạo hưng phấn tình dục. Một tấm ga trải giường bằng lụa sẽ mang tới sự êm ái, gợi cảm, kéo các cặp đôi 'gần gũi' nhau trung bình 4,25 lần/1 tuần, trong khi đó với các chất liệu khác chỉ đạt được 1,8. Các màu sắc lý tưởng khác để thắp lửa thêm cho “chuyện ấy” là màu đỏ, xanh da trời, hồng và đen. Hai màu sắc ít tạo hưng phấn nhất là màu xanh lá cây và màu be”.

  Thay đổi phong thuỷ để cứu vãn hôn nhân

  Phát biểu trên trang Times of India (Ấn Độ), nhà phong thủy Mohan Deep cho biết, quan hệ tình cảm của các cặp vợ chồng xấu đi có thể được khắc phục bằng cách điều chỉnh năng lượng của phòng ngủ. “Do phòng ngủ là một nơi yên bình, tràn đầy tình yêu và đam mê nên phong thủy, nếu được sử dụng đúng, sẽ giúp mối quan hệ tiến triển theo chiều hướng tích cực. Nhiều năm qua, tôi thấy việc thay đổi phong thủy đã cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Một phòng ngủ tốt thì vị trí kê giường và màu sắc trang trí trong phòng phải hợp lý. Trên thực tế, hình thức của phòng ngủ cho tôi biết tình trạng hôn nhân của các cặp đôi”, Mohan Deep giải thích.

  AloBacsi.vn

  Theo Gia đình & Xã hội


 11. TƯ LIỆU THAM KHẢO


  Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt.

  ====================


  Trang trí nhà theo phong thủy đối với người mệnh thủy

  (tiếp theo)  Để thêm may mắn và thuận lợi trong công việc, người mệnh Thủy nên trang trí nhà bằng những đồ vật có hình khỉ và lợn - hai loài vật đại diện cho Thủy.

  Posted Image

  Khỉ và lợn là 2 con vật tượng trưng cho hành Thủy.

  Các đồ vật, chất liệu thuộc Thủy không nhiều do vậy mệnh người này có thể sử dụng tranh vẽ hoặc vật trang trí có hình sóng nước để thay thế hoặc sử dụng màu sắc để bổ sung.

  Posted Image

  Thêm tính Thủy bằng các vật trang trí có hình sóng nước.

  Người mệnh Thủy nên trồng 1 hoặc 6 chậu cây sau: thủy quỳ, dương xỉ, xương rồng tròn, thường xuân, trúc phú quý, cây đại tướng quân và lục thảo trổ để thêm có lợi trong sự nghiệp và tư gia.

  Posted Image

  Đại tướng quân.

  Posted Image

  Dương xỉ.

  Posted Image

  Lục thảo trổ.

  Posted Image

  Cây thường xuân.

  Posted Image

  Thủy quỳ.

  Posted Image

  Trúc phú quý.

  Posted Image

  Cây xương rồng.

  1 và 6 là hai con số thuộc về phương Đông, đồng thời thuộc hành Thủy. Nếu ở chung cư, những người thuộc mệnh này nên chọn số tầng và số nhà có 1 và 6 ở đuôi. Các số thuộc Kim 4 và 9 cũng tốt cho người mệnh Thủy. Người mệnh này nên tránh các con số thuộc Thổ là 0, 5 và thuộc Hỏa là 2, 7.

  Theo Tri thức trẻ 12. 100 heo sữa thối bị bắt trên đường vào nhà hàng TP HCM

  Số heo sữa này bị Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt quả tang trên một xe tải đông lạnh trên đường vận chuyển vào TP HCM giao cho các nhà hàng. Sáng 13/7, xe tải chở hàng đông lạnh này dừng ở khu vực thuộc khu công nghiệp Sóng Thần để chuẩn bị "xuống" 10 thùng xốp được dán kin thì lực lượng chức năng ập đến kiểm tra. Bên trong các thùng này đựng gần 100 heo sữa đều bốc mùi hôi thối, ước tính trọng lượng khoảng 300 kg.

  Posted Image

  Số heo sữa thối bị bắt quả tang trên đường vận chuyển giao cho nhà hàng TP HCM. Ảnh: Nguyệt Triều.

  Cơ quan chức năng xác định số heo này đã chết nhiều ngày. Lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan việc vận chuyển số hàng. Trạm Thú y thị xã Dĩ An kiểm tra cũng xác nhận, heo không có dấu kiểm dịch hay bất kỳ giấy tờ vận chuyển của cơ quan thú y cấp.

  Tài xế khai toàn bộ số heo sữa này sẽ được giao cho một số nhà hàng ở quận 5, TP HCM. Heo được thuê chở từ Quảng Ngãi vào Bình Dương giá 800.000 đồng. Công an thị xã Thuận An đã tạm giữ hành chính chủ hàng cùng phương tiện vận chuyển heo chết thối để mở rộng điều tra. Toàn bộ số heo sữa chết thối đã được tiêu hủy theo quy định.

  Nguyệt Triều


 13. TƯ LIỆU THAM KHẢO

  Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt.

  ====================

  Trang trí nhà theo phong thủy đối với người mệnh thủy

  Trong trang trí nhà theo phong thủy, người mệnh Thủy nên sử dụng các màu trắng, xanh lam, đen... Ngoài ra, họ cũng có thể bài trí bể cá, chậu cây thủy sinh để gặp thuận lợi trong sức khỏe và công việc.

  Màu sắc có lợi nhất cho người mệnh Thủy là màu trắng, thuộc Kim. Kế đến là các màu bản mệnh như đen, xanh lam; các màu thuộc Mộc như xanh lá cây và màu gỗ. Nếu trang trí nhà theo phong thủy, tốt nhất người mệnh này nên chọn màu trắng làm màu chủ đạo.

  Posted Image

  Màu sắc có lợi nhất của người mệnh Thủy là màu trắng.

  Để hỗ trợ cho mệnh, người mệnh Thủy nên sử dụng các đồ dùng hay các vật trang trí có màu bản mệnh là đen hoặc xanh lam. Ngoài ra, do Thủy sinh Mộc, họ cũng có thể sử dụng gam màu xanh, nhưng không nên quá nhiều.

  Posted Image

  Xanh lam cũng là gam màu hỗ trợ tốt cho người mệnh Thủy.

  Do Thổ khắc Thủy, người mệnh Thủy không nên trang trí nhà bằng các gam màu nâu và vàng.

  Posted Image

  Người mệnh Thủy nên tránh các màu nâu, vàng.

  Những thứ đại diện cho Thủy là nhà tắm, điều hòa nhiệt độ, bể cá, tranh vẽ về nước. Người mệnh Thủy nên đặt bể cá trong nhà, trồng các loại cây thủy sinh và bố trí một bồn tắm lớn, bởi chúng có ý nghĩa như một cái hồ chứa nước.

  Posted Image

  Cây thủy sinh tượng trưng cho hồ nước.

  Các đồ vật thuộc Kim cũng có tác dụng hỗ trợ cho vận mệnh của người mệnh Thủy. Ngược lại, đồ vật có tính Thổ như gốm sứ, đá lại có ảnh hưởng xấu, nên tránh hoặc hạn chế sử dụng.

  Posted Image

  Người mệnh Thủy nên hạn chế sử dụng các chất liệu đá, gốm...

  Vì Thủy sinh Mộc, người mệnh này cũng có thể sử dụng đồ gỗ, nhưng chỉ nên ở mức vừa phải bởi Mộc quá nhiều sẽ khiến Thủy sẽ bị tổn hại. Ngoài ra, khi sử dụng đồ gỗ, vải vóc, đồ da nên kết hợp với màu trắng để hạn chế những ảnh hưởng bất lợi.

  Posted Image

  Sử dụng gỗ với mức độ vừa phải.

  Kính hay thủy tinh đều láng bóng như kim loại và nước, do đó chúng mang đặc tính của cả Kim và Thủy, là vật dụng và vật trang trí lý tưởng cho người cần bổ sung tính Thủy.

  Posted Image

  Chất liệu kính hoặc thủy tinh giúp bổ sung tính Thủy.

  Người mệnh Thủy nên sử dụng các loại trang sức làm từ pha lê tím - loại đá phong thủy đặc trưng cho hành Thủy để tăng cường thêm sức khỏe.

  Posted Image

  Pha lê tím.

  (Còn tiếp)


 14. Đậu Hòa Lan lợi tim


  Đậu Hòa Lan (Hà Lan) được trồng ở mọi miền nước ta, bộ phận của đậu được dùng làm thuốc là hạt.

  Ăn thường xuyên đậu Hòa Lan tốt cho những người thừa cân, nhờ giàu chất xơ, tốt cho những người bị táo bón. Đậu Hòa Lan còn có tác dụng giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ sản xuất năng lượng, chức năng thần kinh và chuyển hóa carbohydrate. Các nhà khoa học vừa phát hiện trong quả đậu Hòa Lan có chứa các chất ảnh hưởng rất tốt tới hoạt động của hệ tim mạch cũng như chức năng làm việc của thận, mặt khác nó còn cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng quan trọng giúp việc duy trì xương chắc khỏe.

  Xin giới thiệu một số cách trị bệnh từ đậu Hòa Lan:

  - Món gà ta hầm đỗ: Gà ta 1 con khoảng 1 kg, đậu Hòa Lan 200 g. Gà làm sạch, đậu rửa sạch, cho cả vào nồi đổ 2 lít nước cùng với ít gạo nấu chín nhừ, khi chín nêm gia vị. Mỗi tuần ăn 2 lần, có tác dụng bổ dưỡng, sinh tân dịch, hòa trung hạ khí điều hòa công năng của hệ thống tiêu hóa, lợi tiểu tiện, lợi sữa, tiêu thũng, chống khát, chống suy nhược gây cơ thể mệt mỏi.

  - Tăng sữa cho sản phụ: Đậu Hòa Lan 200 g, móng lợn 1 đôi, cùng nấu chín, nêm nếm gia vị. Có thể chỉ dùng đậu Hòa Lan nấu canh ăn cũng có tác dụng lợi sữa.

  - Hỗ trợ chữa đái tháo đường: Dùng đậu Hòa Lan nấu thành các món ăn khác nhau, ăn trong bữa cơm hằng ngày. Cũng có thể ủ hạt đậu Hòa Lan cho mọc thành giá, ép lấy nước cốt, uống 2 lần trong ngày, mỗi lần khoảng 100 ml.


  Bác sĩ Hoàng Long


 15. Khử độc cơ thể

  Nhiều loại rau quả giúp cơ thể chúng ta giải độc rất hiệu quả nếu biết cách sử dụng

  Có rất nhiều phương cách “đao to, búa lớn” nhằm giúp cơ thể “dọn dẹp” các độc tố ở ruột, máu, gan và các cơ quan bộ phận khác của cơ thể. Tuy nhiên, đôi khi cách đơn giản và hiệu quả nhất là giữ gìn sức khỏe, cố gắng đưa những loại thực phẩm có tác dụng khử độc vào cơ thể. Dưới đây là những loại thực phẩm “quyền lực” nhất có chức năng giải độc sẽ giúp bạn và gia đình thoát khỏi bệnh tật và những bệnh do độc tố trong cơ thể gây ra.

  Posted Image

  Ăn nhiều rau củ quả rất tốt cho cơ thể. Ảnh: HỒNG THÚY

  - Tỏi: Không thể chối cãi vai trò của tỏi trong nghệ thuật chế biến thức ăn. Tỏi cũng là một trong những loại thực phẩm có chức năng giải độc “thượng thừa” mà ai cũng có thể ăn. Công trạng sáng giá nhất của tỏi là giúp gan sản xuất ra một loại enzyme vốn đóng vai trò quan trọng cho việc sản xuất ra chất glutathione. Chất glutathione là “mẹ của tất cả các chất chống ôxy hóa”. Ngoài ra, tỏi cũng có vai trò hỗ trợ cơ thể sản xuất ra những hợp chất sulfur và selenium vốn là 2 chất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình khử độc cho cơ thể.

  Không những thế, tỏi còn có đặc tính của 1 kháng sinh phổ rộng có tác dụng kháng các loại vi sinh vật gây hại. Tỏi “giữ bản quyền” cho 39 đặc tính “ăn tiền” về các “hạng mục” như kháng nấm, kháng vi khuẩn, kháng ký sinh trùng, kháng virus… Ăn tỏi đều đặn có thể giúp cơ thể khắc phục những tổn thương bị gây ra bởi thực phẩm nghèo dinh dưỡng, ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm, dược phẩm, stress, bức xạ, lão hóa và những nguồn độc chất khác…

  - Rau cải xanh: Được phong là “siêu thực phẩm”. Những loại rau cải xanh như cải xoăn, rau bina (spinach), cải bó xôi… là một kho chứa diệp lục tố (chlorophyll) vốn được gọi là “ma thuật xanh của thiên nhiên”. Chất chlorophyll cũng được xem là “máu” của thực vật. Trong cơ thể con người, chất chlorophyll cũng có vai trò kiến tạo máu và thanh lọc máu, giúp cơ thể tái tạo những tế bào mới. Chlorophyll cũng có tác dụng kìm hãm sự tăng trưởng của những vi khuẩn độc hại tá túc trong cơ thể.

  - Trái cây họ citrus: Bao gồm chanh, cam, bưởi, quýt… là những loại trái cây có chức năng khử độc tuyệt vời. Ngoài việc kích thích hệ tiêu hóa, giúp tạo ra các men tiêu hóa, các trái cây họ citrus rất giàu vitamin C vốn là chất chống ôxy hóa “khét tiếng” nhất xưa nay.

  Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy vitamin C có thể “hóa giải” những độc tố gây hại cho cơ thể, những độc tố này được tạo ra do sử dụng các loại thuốc giảm đau kháng viêm không Steroid NSAIDs (non-steroidal, anti-inflammatory drugs) hoặc những loại dược phẩm khác.

  - Rau cải ăn sống: Bao gồm bông cải xanh (broccoli), hành củ, bắp cải, măng tây, atisô, cà rốt, bông cải trắng, củ dền, củ nghệ. Những loại thực phẩm này sẽ giúp cơ thể ngăn chặn sự tích lũy của những độc tố. Cũng giống như tỏi, những loại rau cải kể trên rất giàu các hợp chất sulfur thiên nhiên mà gan rất cần dùng để loại bỏ độc tố và cải thiện tế bào gan. Ăn một khối lượng lớn hằng ngày các loại rau cải này có thể sẽ gặp khó khăn ở một số người, do vậy ép lấy dịch của chúng để sử dụng cũng là một cách thay thế tốt.

  - Quà tặng từ đại dương: Các loại rong, tảo, rau câu là những loại thực phẩm giúp cơ thể cải thiện nồng độ kiềm. Khi cơ thể có quá nhiều acid thì sẽ tạo điều kiện cho độc tố hoành hành. Các loại rong biển, tảo biển như spirulina và chlorella là những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao “kiêm” chức năng giải độc tuyệt vời. Chúng có tác dụng hút các độc tố có trong thành ruột như một máy hút bụi rồi trục xuất các độc tố ấy ra khỏi cơ thể. Rong tảo biển cũng chứa các loại vi khoáng và các chất dinh dưỡng giúp cơ thể tăng cường chức năng khử độc. Khi chọn mua rong tảo biển, cần chọn những nhà cung cấp có uy tín. Gần đây, thảm họa phóng xạ ở Fukushima cũng ảnh hưởng đến chất lượng rong tảo và gây ra những mối lo ngại khi sử dụng chúng. Vì vậy, nên chọn lựa những loại rong tảo đã qua sự kiểm định.

  Các loại hạt như hướng dương, quả óc chó, dầu hạt lanh… có rất nhiều omega-3. Dầu từ các loại hạt này có tác dụng bôi trơn thành ruột và nhận diện các độc tố có trong ruột nhằm “mách nước” cho cơ thể loại bỏ độc tố.


  Dược sĩ NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG


 16. Rao bán rầm rộ căn hộ dự án bị đình chỉ thi công


  Dù dự án VP5 Linh Đàm đã bị đình chỉ thi công nhưng doanh nghiệp vẫn rao bán căn hộ rầm rộ với giá hấp dẫn, tạo thành một cơn sốt đối với những người có nhu cầu về nhà ở trong lúc thị trường bất động sản Hà Nội đang đóng băng.

  Posted Image

  Dù đã bị đình chỉ thi công và mới làm phần móng nhưng chủ đầu tư vẫn rao bán rầm rộ căn hộ dự án VP5 - Linh Đàm

  Ông Nguyễn Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - khẳng định dự án VP5 Linh Đàm của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu BEMES do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc đã bị đình chỉ thi công từ ngày 12-5.

  Lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng thi công xây dựng đối với công trình này. Nguyên nhân là do công trình chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khởi công.

  Đại diện phường Hoàng Liệt cho biết lúc dự án bị yêu cầu dừng thi công thì doanh nghiệp đã cho máy móc tiến hành múc đất để làm móng và xây dựng tầng hầm. Đại diện lực lượng quản lý trật tự, xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũng đã xác nhận thông tin này.

  Đây thực sự là những thông tin gây sốc đối với những người đã mua căn hộ tại đây, bởi chủ đầu tư là Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (cũng do ông Lê Thanh Thản làm giám đốc) đã mở sàn giao dịch và rao bán hầu hết các căn hộ từ đầu tháng 7-2013 - sau khi đã bị đình chỉ thi công hơn 1 tháng.

  Nhờ vào tiến độ xây dựng nhanh, hoàn thành đúng thời gian cam kết và dự án VP5 tọa lạc ở vị trí khá đẹp trên bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai) nên mức giá 14-15,5 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư đưa ra đã tạo thành “cơn sốt” thực sự đối với những người có nhu cầu về nhà ở.

  Tuy nhiên, hầu hết người dân tìm tới giao dịch trong những ngày đầu doanh nghiệp mở bán căn hộ đều không thể mua được giá gốc. Những người muốn mua đều phải thông qua “cò” với mức chênh lệch 100 - 280 triệu đồng/căn.

  Posted Image

  Phối cảnh dự án VP5 Linh Đàm

  Khi chúng tôi liên lạc qua một số “cò” thì được biết giá chủ đầu tư đưa ra nhằm “giúp” khách hàng có thể tiếp cận vay vốn lãi suất thấp ở gói 30.000 tỉ đồng mà Chính phủ mới tung ra. Chỉ những người thân quen với chủ đầu tư mới có cơ hội mua giá gốc 14-15,5 triệu đồng/m2.

  Trước đó, tại dự án nhà ở Đại Thanh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cũng do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư, chiêu thức tương tự cũng xuất hiện khi người mua nhà rất khó tiếp cận giá gốc mà chủ đầu tư đưa ra. Ngay tại sàn giao dịch của xí nghiệp, người muốn mua căn hộ phải chi thêm cho “cò” từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng.

  Theo thông tin chúng tôi nắm được, tuần tới, một đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội… sẽ tiến hành kiểm tra dự án VP5 Linh Đàm và một số dự án xây dựng khác. Trong đó, tập trung làm rõ về cơ sở pháp lý của dự án, việc mở sàn rao bán căn hộ và việc tại sao lại có một số lượng căn hộ lớn như vậy rơi vào tay “cò”…

  Chiều tối 13-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu cho biết đã nhận được thông báo về việc dự án VP5 Linh Đàm sẽ bị thanh tra trong thời gian tới.


  Dự án VP5 Linh Đàm gồm 1 tầng hầm, 33 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 dùng làm ki-ốt, cửa hàng. Theo tiến độ cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2014 (sau 20 tháng kể từ ngày khởi công - 20-3-2013) .  Tin-ảnh: Thế Kha


 17. Xe tải đâm vỡ xe buýt tại Nga, 18 người chết


  Ít nhất 18 người thiệt mạng và 28 người bị thương khi một xe tải tông vào một xe buýt ở Nga hôm qua.

  Posted Image

  Xe buýt vỡ đôi bởi cú đâm của xe tải tại làng Oznobishin hôm 13/7. Ảnh: RIA Novosti.


  Vụ tai nạn xảy ra tại làng Oznobishin, nơi cách thành phố Moscow khoảng 40 km về phía nam. Xe buýt chở hơn 40 người, còn xe tải đang chở sỏi trước khi nó đâm vào sườn xe buýt. Các hình ảnh hiện trường cho thấy xe tải lật nghiêng, còn xe buýt vỡ đôi sau cú va chạm, BBC đưa tin.
  "Khoảng 12 m3 sỏi từ xe tải đã tràn vào xe buýt. Lực lượng cứu hộ phải kéo các nạn nhân từ trong đống sỏi", ông Petr Biryukov, phó thị trưởng Moscow, kể.
  Georgy Golukhov, quan chức đứng đầu cơ quan y tế của thành phố Moscow, nói rằng sỏi từ xe tải văng trúng một số hành khác trên xe buýt khiến họ bị thương nặng.
  Một nhân chứng kể với RIA Novosti rằng chiếc xe tải chạy rất nhanh và vượt nhiều phương tiện giao thông khác. Nó không di chuyển trên làn đường dành cho xe tải trước khi tông xe buýt.
  Hơn 30 xe cứu thương đã tới hiện trường. Giới chức điều động trực thăng để đưa những người bị thương nặng tới bệnh viện. Tài xế của hai xe đều bị thương. Cảnh sát thông báo người lái xe tải, một công dân Armenia, từng bị phạt 6 lần do vi phạm luật giao thông trong vòng 12 tháng qua.

  Chí Linh

 18. Trứng ung 'soán ngôi'... Viagra?


  Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên DailyMail, loại khí cơ bản trong mùi trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc giúp cương dương vật mới thay cho Viagra.


  T
  heo một nghiên cứu mới được đăng tải trên DailyMail, loại khí cơ bản trong mùi trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc giúp cương dương vật mới thay cho Viagra. Khi đàn ông bị kích thích, các tế bào thần kinh trong não họ giải phóng ra một lượng nhỏ khí H2S, khiến cho các mạch máu chùng xuống và được bơm đầy máu. Đây là quá trình kiểm soát và duy trì việc cương cứng.

  Trước kia, những nghiên cứu tương tự trên khí nitơ oxit cũng đã dẫn tới sự ra đời của Viagra (loại thuốc làm tăng sự cương cứng khá quen thuộc hiện nay). Có thể trong tương lai người ta sẽ sản xuất ra loại thuốc hoặc giải phóng khí H2S hoặc kiểm soát sự sản xuất khí này trong cơ thể. Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa vì khoảng một phần ba số đàn ông bị rối loạn cương không đáp ứng với Viagra, và nếu vậy, loại thuốc mới có thành phần như mùi trứng thối có thể là hy vọng mới cho họ.

  Posted Image

  Trứng ung là loại trứng đã hư hỏng nặng, có mùi hôi thối

  Thông tin này đưa ra khiến nhiều người tin rằng trứng ung là một “thần dược” có thể giúp đàn ông cải thiện sinh lý. Sự thật thì trứng ung có chất H2S và có tác dụng giống Viagra hay không thì đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời.

  Nhưng khi chưa có câu trả lời chính xác, ở TP HCM và một số tỉnh phía Bắc đang “rộ” lên phong trào ăn trứng rung để bồi bổ . Rất nhiều quán nhậu và cơ sở bán trứng đã đưa vào bán mặt hàng trứng ung, với nhu cầu đang tăng cao.

  Chị Nguyễn Thu Hà (Ba Vì, Hà Nội), làm công nhân tại một trại giống cho biết, mỗi ngày tại lò ấp nơi chị làm việc có hàng nghìn quả trứng phế phẩm (trứng ung). Loại trứng này có giá thành rất rẻ, chỉ từ 600 đến 1.000 đồng mỗi quả nên được rất nhiều người hỏi mua. Có khá nhiều người đặt hàng mua về để bồi dưỡng cho chồng. Do đó, trứng ung chỉ đưa ra khỏi lò ấp đã bán hết ngay.

  Chị Nguyễn Thị Hợp ( Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm rồi mà chưa có con, đi khám thì bác sĩ bảo chồng bệnh tinh trùng yếu. Hôm trước về quê thấy mấy chị khuyên tôi mua trứng ung về “bồi dưỡng” cho chồng sẽ rất tốt. Đi lòng vòng mấy chợ ở Hà Nội mà không có, tôi phải lặn lội vào tận các lò ấp trứng để mua về cho chồng dùng thử. Mới ăn được mấy ngày nên cũng chưa biết cách này hiệu nghiệm ra sao. Nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương thôi”.

  Anh nguyễn Văn Đức (Hà Đông, HN) bộc bạch: “Trước đây, tôi không ăn trứng ung, nhưng từ khi được bạn bè rỉ tai rằng “ăn trứng ung sẽ tăng cường sinh lý nam giới”, nên tôi ăn thử và thấy “khả năng” cũng được cải thiện ít nhiều. Từ đó, tôi thường xuyên mua trứng ung để ăn. Thậm chí, bà xã còn mua về bắt tôi phải “bồi dưỡng” thường xuyên bằng món này. Ăn nhiều cũng phát ngán, nhưng cứ nghe cái giọng nũng nịu của bà xã “ Cố ăn đi anh, một người khỏe… hai người vui” thì có ngán đến mấy cũng phải vui vẻ mà… thưởng thức…”.

  Posted Image

  Nhiều người hy vọng ăn trứng ung sẽ tăng khả năng sinh lý


  Theo anh Đức, rất nhiều bạn bè của anh cũng tin vào “công dụng kỳ diệu” của món thực phẩm này. “Gặp nhau nhiều khi chúng tôi hay hỏi tếu nhau rằng “hôm nay bà xã bắt tiêu thụ mấy quả trứng ung”…”.


  “Không biết bà xã nhà tôi “lôi” đâu về cái phương pháp tăng cường bản lĩnh cho chồng bằng trứng ung, mà cách đây mấy hôm bà ấy hí hửng đem về gần trăm quả, xếp vào tủ lạnh để hàng ngày chế biến bắt tôi ăn dần. Ngày đầu “thưởng thức” cái món này, cũng chưa có biểu hiện gì. Sang ngày thứ hai tôi bị đau bụng rồi đi ngoài nặng, phải nằm viện cả tuần mới khỏi. Tôi “lệnh” cho bà ấy phải đem vứt hết số trứng ấy vào sọt rác. Có rất nhiều thực phẩm vừa lành lại vừa có tác dụng “cải thiện bản lĩnh” cho tụi tôi, tại sao các chị em không áp dụng. Lại cứ đi dùng những cách… chẳng giống ai để hành hạ cánh mày râu chúng tôi?...”, anh Đào Văn Phúc (Long Biên, Hà Nội) phàn nàn.


  PGS. TS Nguyễn Đại Bình – phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin ăn trứng ung, trứng thối có thể tăng cường khả năng sinh lí cho nam giới. PGS. TS Nguyễn Đại Bình cho hay: “Trứng ung không hề có tác dụng tăng cường khả năng sinh lí của nam giới cũng như nữ giới. Đó chỉ là tin đồn thổi. Trứng ung bản thân nó đã không còn tác dụng sinh học, đã thoái hóa, dị hóa sản sinh ra rất nhiều chất độc. Khi ăn những chất độc hại vào cơ thể không những không có tác dụng bổ dưỡng mà còn gây hại đến sức khỏe thậm chí là gây chết người…”.


  Bác sỹ Lê Thị Kim Dung – trưởng khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết: “Thứ nhất, trứng ung là loại trứng đã hỏng. Trứng đã bị hỏng là môi trường ẩn chứa cực kì nhiều protit và rất nhiều vi trùng. Không có một cơ sở khoa học cũng như y khoa nào để khẳng định, một quả trứng bị hỏng, bị nhiễm độc có thể giúp tăng cường khả năng sinh lí của con người. Người sử dụng trứng ung, trứng thối có nguy cơ nhiễm độc tiêu hóa là rất cao.

  Bên cạnh đó, trứng ung chứa rất nhiều các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn, sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho cơ thể. Do đó, người ăn trứng ung có thể bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng đi ngoài, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho sức khỏe. Hãy quên cái chuyện ngược đời này đi…”.


  Duyên Trần


 19. Kinh hoàng vụ gần 200 công nhân Foremart ngộ độc  TP - Đến chiều 11/7, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận 182 công nhân bị ngộ độc tại Công ty may Foremart. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, vấn đề an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể còn nhiều điều đáng lo.


  Ngộ độc vì ăn giò nhiễm khuẩn?

  Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ân Thi kể lại, trong ngày 10/7, hơn 100 công nhân làm việc tại Cty may Foremart nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng và tiêu chảy.

  Trước đó, trưa 9/7, khoảng 1.000 công nhân ăn bữa trưa tại bếp ăn đặt trong công ty với các món giò, ngao nấu rau mùng tơi, giá xào mướp, đậu sốt cà chua.

  Đến sáng 10/7, có hơn 100 người bị đau bụng, buồn nôn. Công ty may Foremart đã đưa số công nhân này đi cấp cứu tại Bệnh viện Ân Thi. Các công nhân đều bị ngộ độc ở mức độ nhẹ, không có biểu hiện trụy tim mạch hay những trường hợp cấp cứu nặng nào.

  Bà Huệ cho biết, một số trường hợp chỉ hơi choáng hoặc đau bụng nhẹ được cho truyền nước rồi về, còn một số khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

  Trong 182 công nhân có 4 người đang mang thai, ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho sản phụ và thai nhi, các bác sĩ đã chuyển những người này lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên. Hiện sức khỏe của các sản phụ đã hồi phục tốt. Công ty may Foremart đã chuyển 4 bệnh nhân lên Bệnh viện Quốc tế Hà Nội để điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

  Đến chiều 11/7, đã có hơn 140 công nhân xuất viện. Những trường hợp còn lại chưa xuất viện do vẫn mệt, khó chịu trong người cần theo dõi thêm.

  Nguyên nhân chủ yếu ngộ độc tập thể là sự buông lỏng quản lý của ban quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp không chú trọng cung cấp bữa ăn an toàn cho công nhân.

  Ông Nguyễn Thanh Phong  Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên, ngay khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Ân Thi đến Công ty Foremart và các phòng bệnh điều tra dịch tễ, lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm kiểm nghiệm truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Các chuyên gia dịch tễ cho biết, bước đầu nhận định nhiều khả năng công nhân ngộ độc do ăn giò bị nhiễm khuẩn.

  Thống kê của Cục An toàn thực phẩm cho thấy, tình hình ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp đã giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2012 có 2.491 người bị ngộ độc do bếp ăn tập thể/ 3.663 người bị ngộ độc thực phẩm (68%). Thống kê ba tháng đầu năm 2013, đã có ba vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể (trong tổng 18 vụ ngộ độc thực phẩm).

  Theo ông Phong, nguyên nhân chủ yếu ngộ độc tập thể là sự buông lỏng quản lý của ban quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp không chú trọng cung cấp bữa ăn an toàn cho công nhân hoặc không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm.

  Nhiều nơi, không giám sát chặt chẽ, đối với người chế biến thực phẩm có sức khỏe tốt thì không sao, nhưng những người mắc bệnh thì sẽ gây nguy hiểm rất nhiều đến vệ sinh thực phẩm, dẫn tới ngộ độc cho người sử dụng.

  Khảo sát của ngành Y tế tại một số khu công nghiệp cho thấy, bữa ăn của công nhân chỉ từ 7-12 nghìn đồng/suất. Theo ông Phong với mức giá đó, chưa kể lợi nhuận thì giá trị dinh dưỡng và vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm còn nhiều điều đáng lo. Dù những năm gần đây không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc tại các bếp ăn tập thể, nhưng đây vẫn là nơi có nguy cơ cao.

  Thái Hà


 20. Tìm thấy bức tượng đầu người 1.800 năm tuổi trong... bãi rác


  Một bức tượng đầu người có niên đại 1.800 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ Anh tìm thấy trong một bãi rác.

  Posted Image
  Bức tượng cổ 1.800 năm tuổi  N
  hững nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Durham, Anh đã khai quật một bãi rác lâu đời và bất ngờ tìm thấy cổ vật quý. Xưa kia, ở nơi bãi rác cổ này, người ta từng xây dựng một nhà tắm công cộng theo kiến trúc La Mã, nằm gần pháo đài Binchester. Vì bãi rác này đã có từ lâu nên các nhà khảo cổ thử tìm tới thị trấn Bishop Auckland, hạt Durham để tiến hành khảo cổ.

  Posted Image
  Bốn mặt của bức tượng  Thật bất ngờ khi họ ngay lập tức tìm được một bức tượng đá chạm khắc hình đầu người có niên đại từ thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3. Bức tượng cao 20cm, rộng 10cm, nằm giữa một đống gạch đá vụn vỡ.

  Nhà tắm công cộng xưa kia từng nằm trên bãi rác này đã không được sử dụng kể từ thế kỷ thứ 4, sau đó, người dân địa phương sử dụng nhà tắm làm nơi chứa rác. Giờ đây, những căn phòng đổ nát chứa đầy rác.

  Posted Image
  Trước đây, nơi này từng là một nhà tắm công cộng  Cách đây 2 năm, một bàn thờ nhỏ có từ thời La Mã cũng được tìm thấy gần bãi rác này. Chiếc bàn thờ có những dòng chạm khắc tôn vinh một vị tướng chỉ huy tại pháo đài gần đó. Nhiều khả năng bức tượng đầu người và chiếc bàn thờ đều thuộc một miếu thờ nhỏ được xây dựng bên trong căn nhà tắm công cộng khi xưa.

  Hiện tại, các nhà khảo cổ chưa thể khẳng định bức tượng đầu người này chính xác khắc họa chân dung ai hoặc mang ý nghĩa gì, có thể đây là hiện thân của một vị thần địa phương bởi ở vùng biên giới phía Bắc này, người dân có những vị thần riêng chuyên chăm nom, bảo vệ cho đời sống an bình của người dân.

  Bức tượng đầu người có kích thước tương ứng với thực tế khiến các nhà khảo cổ tin rằng nó từng thuộc về một bức tượng có kích thước giống như người thật. Họ cũng đã tìm thấy những mẩu vụn vỡ ở phần cánh tay và chân của bức tượng tại khu vực gần đó.


  Pi Uy

  Theo The History Blog


 21. Những cơn sóng trái chiều ở Biển Đông

  Đối mặt với xung đột có khả năng bùng nổ với Trung Quốc, ASEAN tái khởi động đàm phán về COC để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

  Posted Image


  Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM-46) được tổ chức tại Brunei từ 30/6 đến 2/7 đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác với hội nghị chức năm ngoái tại Phnom Penh, nơi 10 thành viên ASEAN không nhất trí thảo luận về tranh chấp Biển Đông.


  ASEAN thành công trong việc tạo ra đồng thuận về vấn đề Biển Đông

  Vào thời điểm này, ASEAN đã thành công cả trong việc tạo ra một sự đồng thuận về vấn đề Biển Đông lẫn lôi kéo Trung Quốc đàm phán hướng tới một Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc. Về phần mình, Trung Quốc đã đồng ý tổ chức cuộc họp các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh vào tháng 9 tới để thảo luận về COC.

  Việc Trung Quốc chấp nhận, ít nhất là về nguyên tắc, khởi động lại các cuộc đàm phán hướng tới một bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông có tính ràng buộc đa phương đã khiến cho giới phân tích chiến lược cảm thấy bất ngờ.

  Tại Hội nghị AMM Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố: “Trung Quốc và các nước ASEAN là láng giềng gần gũi. Chúng ta là thành viên của một gia đình lớn”. Đồng thời, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng việc Philippines tìm cách hồi sinh quan hệ quân sự với Mỹ và kêu gọi tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một “sai lầm chiến lược”.

  Sau nhiều tháng bận rộn đi lại như con thoi đến Châu Âu và Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ mong muốn của Washington muốn sớm có một giải pháp ngoại giao cho các tranh chấp ở Biển Đông.

  Trong cuộc gặp ASEAN-Mỹ ở Brunei, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố: “Chúng tôi rất quan tâm đến cách thức giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và đến hành động của các bên. Chúng tôi rất hy vọng sớm thấy có tiến bộ nhanh chóng về một bộ qui tắc ứng xử để giúp đảm bảo ổn định trong khu vực quan trọng này”.


  Những tín hiệu lẫn lộn, trái chiều

  Tuy nhiên, liệu nhà lãnh đạo dân sự của Trung Quốc có muốn hoặc có khả năng kiềm chế trong Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) và các lực lượng bán quân sự? Đây là hai lực lượng chủ chốt trong các vụ đối đầu gần đây ở Biển Đông.

  Sau khi giành quyền kiểm soát chấp bãi cạn Scarborough trong cuộc đối đầu với các lực lượng Philippines năm ngoái, trong những tuần gần đây, Trung Quốc mưu toan kiểm soát Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) giàu dầu khí ở ngoài khơi phía tây đảo Palawan.

  Philippines đã tuyệt vọng kêu gọi sự hỗ trợ bên ngoài, (chủ yếu là từ Mỹ và Nhật Bản) để duy trì quyền kiểm soát mong manh đối với Bãi Cỏ Mây (Thomas 2) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một cửa ngõ quan trọng trên đường tới Bãi Cỏ Rong. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã cáo buộc Trung Quốc "quân sự hóa" Biển Đông.

  Những căng thẳng mới đây cho thấy sự cần thiết của việc đạt được một Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính chất ràng buộc. Chỉ có điều, trong nội bộ ASEAN xuất hiện 2 xu hướng: một ủng hộ phương án COC “tối thiểu” và một ủng hộ phương án COC “tối đa”.

  Đối với những người ủng hộ của COC “tối thiểu”, ưu tiên hàng đầu là tham gia một loạt các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một loạt thỏa thuận có tính ràng buộc sẽ chi phối cung cách ứng xử các bên và giải quyết tranh chấp có ít nhất 3 bên can dự.

  Một COC như vậy sẽ là phần mở rộng hợp lý của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, trong đó kêu gọi giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, từ bỏ đe dọa và sử dụng vũ lực trong việc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền. Nó cũng sẽ phù hợp với "Nguyên tắc 6 điểm" mà Indonesia đề xuất, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp biển đảo dựa trên luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

  Xét từ góc độ của Trung Quốc, một COC “tối thiểu” sẽ cho phép Bắc Kinh giải quyết song phương tranh chấp chỉ liên quan đến một trong các nước láng giềng Đông Nam Á. Các nhà phân tích chiến lược cho rằng Bắc Kinh sẽ cố thúc đẩy điều này, khi các cuộc thảo luận ASEAN-Trung Quốc được tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng Chín tới.

  Mặt khác, những người ủng hộ một COC “tối đa” hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, trong đó đặt vấn đề về tính hợp pháp của “đường chín đoạn” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và tạo ra một cơ chế giải quyết tranh chấp đa phương, ngăn chặn Trung Quốc dùng “song phương” để bắt bí các nước láng giềng.

  Đối với Philippines, một COC “tối đa” sẽ là cách tốt nhất để tiến về phía trước, bởi vì quan hệ Philippines-Trung Quốc đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng do Manila kêu gọi phục hồi quan hệ an ninh với cả Nhật Bản lẫn Mỹ.

  Trong khi ASEAN đang tìm cách dung hòa những quan niệm khác nhau về COC, nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự ở Biển Đông vẫn liên tục gia tăng.


  Lê Chân (theo Asia Times Online)


 22. Những hồ nước kỳ lạ trên thế giới


  Nước hồ chảy ra nhựa đường, hồ có sóng, nước hồ luôn ở nhiệt độ sôi... Vượt ra ngoài khái niệm hồ nước đơn thuần, có những nơi đã trở thành kiệt tác của thiên nhiên với những điều lạ lùng và kỳ thú.

  Hồ Sứa – Cộng Hòa Paula.

  Posted Image
  Sứa vàng sinh sản và phát triển rất nhanh thường di chuyển thành bầy hàng triệu con.


  Hồ nước kỳ lạ chứa đầy sứa này nằm ở nước cộng hòa Paula, một đảo quốc phía Nam Thái Bình Dương. Do hồ này độc lập với đại dương và có rất ít các động vật ăn thịt nên loài sứa vàng ở đây phát triển và sinh sản với tốc độ đáng kinh ngạc. Loài sứa này hàng ngày di chuyển hàng triệu con từ bên này sang bên kia hồ tạo thành một bầy sứa khổng lồ. Loài sứa này hoàn toàn vô hại với con người nên rất nhiều du khách thích thú khi lặn dưới hồ kỳ lạ này.

  Posted Image
  Du khách lặn cùng với đàn sứa vàng vô hại


  Hồ Resia- Ý

  Posted Image

  Hồ Resia nằm ở South Tyrol, một tỉnh ở miền bắc nước Ý, và là một hồ nước nhân tạo được tạo ra khi một con sông gần đó xây đập trong những năm 1950. Một số ngôi làng đã bị nhấn chìm trong lòng hồ tuy nhiên ngoại trừ một ngọn tháp nhà thờ do có độ cao vượt lên trên mặt nước.

  Posted Image
  Hình ảnh ngôi làng trước khi bị nhấn chìm nổi bật với ngọn tháp của nhà thờ


  Vào mùa đông khi hồ bị đóng băng, người ta thậm chí có thể đi bộ ra chỗ ngọn tháp. Theo truyền thuyết, đôi lúc bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ rung lên 1 hồi mặc dù nó đã được gỡ bỏ từ lâu.

  Posted Image
  Hồ Resia bị đóng băng khi mùa đông đến  Hồ Superior- Châu Mỹ

  Khi nói đến lướt sóng ta thường nghĩ hoạt động này chỉ có ở ngoài những bãi biển, tuy nhiên vào một thời điểm thích hợp những con sóng ở hồ Superior vẫn đủ cao để lướt được.

  Posted Image
  Vào thời điểm thích hợp, mọi người vẫn có thể chơi trò lướt sóng ở hồ Superior.


  Tuy nhiên, thật không may thời điểm thích hợp đó thường là vào mùa đông, khi mà nhiệt độ nước rơi vào khoảng 0-5 độ C. Nước lạnh đến nỗi người ta phải bôi một lớp Vaseline lên mặt để bảo vệ họ trong thời tiết khắc nghiệt. Và mặc dù sóng ở đây thay đổi thất thường hơn ở ngoài biển vẫn không thể ngăn cản những người dũng cảm muốn chinh phục hồ nước này.


  Posted Image

  Dù mùa đông khắc nghiệt vẫn không thể cản được những người muốn lướt sóng trên hồ Superior.  Hồ nước sôi- Cộng hòa Dominica

  Posted Image
  Đúng như tên gọi, nước trong hồ luôn đạt gần 100 độ C.

  Hồ nước sôi (Boilling Lake) nằm trong vườn quốc gia Morne Trois Pitons ở đảo quốc Dominica. Đây là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở đảo quốc thuộc quần đảo Carribean này. Boiling Lake được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1870 bởi 2 người Anh đang làm việc tại Dominica. Nằm ở độ cao 762m so với mực nước biển, hồ rộng chừng 60 m và độ sâu xấp xỉ 95m. Nhiệt độ đo được ở bờ hồ từ 82 độ C tới 95 độ C. Không có con đường nào dẫn thẳng đến Boiling Lake, thay vào đó bạn sẽ phải vượt 13km qua những con suối lưu huỳnh, những hẻm núi, thung lũng, trèo đèo và thậm chí cả bơi. Đây thực sự là một hành trình đầy gian nan nhưng rất thú vị dành cho những người ưa mạo hiểm và thích khám phá.

  Posted Image
  Một số người mạo hiểm vượt qua hồ nước sôi bằng cách đu dây.


  Hồ Baikal-Nga

  Posted Image
  Ảnh chụp vệ tinh bề mặt hồ Baikal khi băng tan.


  Hồ Baikal vốn được biết đến là hồ nước ngọt sâu nhất và lâu đời nhất thế giới. Sau một mùa đông lạnh giá, lớp băng trên mặt hồ tan chảy, đó cũng là lúc xuất hiện hiện tượng lạ ở đây. Theo giải thích của khoa học, một lượng lớn khí Metal tích tụ sẽ khiến băng trên hồ tan chảy và tạo thành những vòng tròn hoàn hảo trên mặt hồ. Những vòn tròn có kích thước rất lớn với đường kính có lúc lên tới 2 dặm và chỉ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng khi được chụp lại từ không gian.


  Hồ núi lửa Taal- Philippines.

  Posted Image
  Hồ núi lửa Taal là kỳ tích độc đáo của thiên nhiên


  Hồ Taal nằm cách thủ đô Manila khoảng chừng hơn 50km – là một trong những núi lửa đang còn hoạt động, Taal nằm gọn trong lòng hồ Taal nên mang tên của hồ, núi trong hồ và hồ trên núi. Nguyên là ngọn núi lửa ra đời cách đây vài triệu năm, Taal được xem là núi lửa thấp và nhỏ nhất thế giới. Do sự tích tụ của nước mưa mà trong miệng núi lửa đã hình thành cụm hồ Taal có tổng diện tích khoảng 300km² với chiều rộng 15km, dài 25km, trong đó hồ miệng núi lửa chính Volcano có đường kính đến 1,9km. Điều khiến quần thể Taal trở thành kỳ tích độc đáo của thiên nhiên chính là trong núi có núi, trong hồ có hồ theo cấu trúc ở ngoài cùng là núi lửa Taal, miệng núi lửa Taal chứa nước mưa tạo thành hồ Taal, hòn đảo Volcano ở giữa hồ Taal đến lượt mình cũng là một núi lửa có hồ nước trên đỉnh, và ngay giữa hồ nước này là điểm phun lửa còn âm ỉ hoạt động.


  Hồ muối đỏ Laguna Colorada- Bolivia

  Posted Image
  Hồ Laguna Colorada nổi tiếng với màu nước đỏ đặc trưng


  Hồ muối đỏ Laguna Colorada tọa lạc tại miền Tây Nam Potosi, Bolivia, gần đường biên giới Chile. Với chiều dài 10.7 km, rộng 9.6 km, độ sâu trung bình là 35 cm, độ sâu nhất là 1.5 m, có thể nói Laguna Colorada là hồ nước muối nhỏ hẹp và khá cạn. Sở dĩ Laguna Colorada được gọi là hồ muối đỏ vì nhìn từ xa, mặt nước hồ có màu đỏ do lớp trầm tích lắng đọng tạo nên và xung quanh khu vực này là sự hiện diện của những đảo muối borac trắng xóa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đỏ và trắng nổi bật đã trở thành những yếu tố tạo nên vẻ đẹp kỳ lạ và thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan hồ muối đỏ Laguna Colorada hàng năm. Đặc biệt nơi đây cũng được coi là sứ sở của loài chim hồng hạc nổi tiếng và hơn 50 loài chim khác nữa. Du khách có thể chiêm ngưỡng những loài chim đáng yêu này bay bay lượn trên mặt hồ, góp phần tạo cho hồ muối đỏ Laguna Colorada cảnh sắc sống động.

  Posted Image
  Hồ Laguna Colorada là nơi cư trú ưa thích của loài chim hồng hạc.


  Hồ nhựa đường- Cộng hòa Trinidad và Tobago

  Posted Image
  Hồ nhựa đường kỳ lạ ở nước CH Trinidad và Tobago


  Tại Trinidad có một hồ đặc biệt, trong hồ không có nhiều nước, nhưng lại tích đọng rất nhiều nhựa đường nên được gọi là hồ nhựa đường (Pitch Lake). Diện tích mặt hồ chỉ 0,44km2, nhưng sâu 90m. Lượng nhựa đường trong hồ tới 12 triệu tấn, là mỏ nhựa đường lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là, trong quá trình khai thác, người ta vẫn thường tìm thấy các hóa thạch chim và thú thời tiền sử, và những di vật, vũ khí của người Indian cổ xưa. Do đó, hồ nhựa đường còn được gọi là Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên.

  Posted Image
  Hồ được coi là mỏ nhựa đường lớn nhất thế giới.  Phan Hạnh

  Theo Toptenz


 23. Những công trình nguy hiểm trên thế giới


  Những ngôi chùa, tu viện chênh vênh trên núi hay tòa nhà còn nghiêng nhiều hơn tháp Pisa ở Italy là thử thách đối với lòng dũng cảm của du khách và cả những người dân ở đó.


  1. Huyền Không Tự, Trung Quốc

  Posted Image


  Huyền Không Tự (chùa treo trong không trung) được xây dựng chênh vênh trên một vách đá ở độ cao 75 m, gần núi Hoành ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 6 sau công nguyên, đến nay đã hơn 1.400 năm tuổi. Đây là ngôi chùa duy nhất thờ cả đạo Phật, đạo Lão và đạo Khổng ở Trung Quốc.

  Công trình có kiến trúc độc đáo và đòi hỏi thi công tỉ mỉ này được mô tả là "kỳ dị, cheo leo nhưng tuyệt vời". Hoàn toàn được xây dựng trên vách núi, ngôi chùa gỗ dường như chỉ dựa vào những cây xà gắn vào đá, tuy nhiên trên thực tế những cây xà này không phải chịu tất cả trọng lượng của công trình.


  2. Tu viện Meteora, Hy Lạp

  Posted Image

  Meteora trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "lơ lửng trong không khí". Đây là một nhóm tu viện từ thời trung cổ và là một trong những tu viện quan trọng nhất của Chính thống giáo phía đông ở Hy Lạp.


  Nằm trên đỉnh núi đá tự nhiên cao chót vót, 24 tu viện được xây dựng từ thế kỷ 15 bất chấp những khó khăn, nguy hiểm. Ngày nay, 6 tu viện vẫn được sử dụng. Cho đến tận đầu thế kỷ 20, người ta vẫn chỉ có thể tiếp cận với các tu viện này bằng cách leo từng bước với chiếc thang dây mỏng manh hoặc đu mình trong chiếc giỏ treo. Ngày nay, mọi người mới có thể tiếp cận được dễ dàng bằng các bậc thang và các cây cầu.


  3. Nhà Sutyagin, Nga

  Posted Image


  Sutyagin là ngôi nhà gỗ được một ông chủ người Nga xây dựng từ năm 1992 và được hoàn thiện sau 15 năm. Ngôi nhà chỉ có hai tầng nhưng phần mái thì kéo thêm 11-15 tầng nữa. Nó lập kỷ lục ngôi nhà gỗ cao nhất nước Nga và thậm chí là nhất thế giới. Năm 2008, ngôi nhà bị cháy và bị chính quyền địa phương "cắt ngọn" một phần. Cấu trúc 4 tầng còn lại cũng bị thiêu rụi vào tháng 5/2012.


  4. Lâu đài Lichtenstein, Đức

  Posted Image


  Lâu đài Lichtenstein nằm ở độ cao 817 m, trên một vách đá ở vùng Baden-Wurttemberg. Vào thế kỷ 13, một lâu đài khác cũng từng ở chính vị trí này, nhưng nó bị tàn phá trong cuộc chiến tranh ở thế kỷ 14. Lâu đài mang phong cách Gothic hiện nay được Công tước Wilhelm của xứ Urach xây dựng từ năm 1840 đến 1842. Ngày nay, lâu đài vẫn thuộc sở hữu của Công tước xứ Urach nhưng được mở cửa cho khách du lịch tham quan. Bên trong lâu đài có chứa bộ sưu tập lớn các loại vũ khí và áo giáp.


  5. Quán trà Takasugi-an, Nhật Bản

  Posted Image


  Takasugi-an có nghĩa là "quán trà quá cao" trong tiếng Nhật. Nó nằm ở vùng Nagano. Quán trà được xây dựng trên hai thân cây hạt dẻ. Cả hai cây đều được cắt từ trên núi gần đó và mang về đây. Kiến trúc sư Terunobu Fujimori thiết kế và xây dựng quán trà chỉ có một phòng này dành riêng cho mình. Cách duy nhất để lên được quán trà này là trèo thang gắn ở thân cây.


  6. Cánh cửa châu Âu, Tây Ban Nha

  Posted Image


  Tọa lạc ở thủ đô Madrid, Puerta de Europa hay Cánh cửa châu Âu là công trình gồm hai khối tháp nghiêng y hệt như nhau. Nó được xây dựng từ năm 1989 đến 1996 và là sản phẩm chung của hai công ty kiến trúc của Mỹ và Tây Ban Nha. Mỗi tòa nhà có 26 tầng, cao 114 m, nghiêng 15 độ. Tháp phía tây có một bãi đáp trực thăng màu xanh trên nóc, trong khi tháp phía đông có bãi đáp màu đỏ.


  7. Capital Gate, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

  Posted Image


  Capital Gate hay Cánh cổng Thủ đô, là tòa nhà cao tầng tại Abu Dhabi. Nó được thiết kế nổi bật với độ nghiêng 18 độ, tức là gấp 5 lần độ nghiêng của tháp Pisa ở Italy. Tòa nhà cao 160 m với 35 tầng. Nó được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là "tháp nghiêng nhân tạo nghiêng nhất thế giới".


  8. Tháp nghiêng Pisa, Italy

  Posted Image


  Tháp nghiêng nổi tiếng nhất thế giới thực chất là một tháp chuông của nhà thờ lớn ở thành phố Pisa. Tháp bắt đầu được xây năm từ 1173, nhưng khoảng 5 năm sau thì bị nghiêng dần ngoài ý muốn của các nhà thiết kế. Nguyên nhân là do đất nền quá mềm ở phía nam chân tháp. Sau khi hoàn thành năm 1372, tháp chỉ bị lún 1,3 m. Nhưng trải qua thời gian, càng ngày ngọn tháp nặng 16.000 tấn càng nghiêng hơn.


  9. Tháp nghiêng Astra, Đức

  Posted Image


  Được xây dựng từ giữa thế kỷ 13, tháp Astra là một nhà thờ ở Hamburg, cao 27,43 m, được làm từ gỗ sồi. Kể từ khi hoàn thành năm 1450, tháp bắt đầu bị nghiêng vì gỗ sồi bị thấm nước. Đến năm 1996, việc khống chế tháp tiếp tục đổ nghiêng mới hoàn thành sau khi cố định phần ngọn tháp. Ngày nay, nhà thờ được mở cửa tự do và là một điểm tham quan du lịch.


  10. Chung cư WoZoCo, Hà Lan

  Posted Image


  Được xây dựng từ năm 1994 đến 1997 ở khu vực phía tây thủ đô Amsterdam, người chủ khu chung cư WoZoCo hứa hẹn với khách hàng sẽ xây dựng 87 căn hộ mỗi tòa nhà và căn hộ nào cũng đón được ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, khách hàng sau đó yêu cầu phải có 100 căn nhà mỗi tòa. Vì đã hết đất, 13 căn nhà xây sau đã được xây chồng lên các căn hộ cũ một cách cheo leo.

  Vũ Hà (Theo China.org.cn)  ============================

  Những công trình này nguy hiểm, kỳ dị, cheo leo nhưng quá tuyệt vời Posted Image 24. Sản xuất dầu ăn bằng đậu phộng trộn… lốp xe!  Hàng chục hộ dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bức xúc việc chủ cơ sở ép dầu trộn lốp xe vào đậu phộng để ép dầu. Hàng ngàn lít dầu sau khi ép đã bị đóng cặn, không thể sử dụng.

  Để tiết kiệm thời gian và điện, một chủ cơ sở ép dầu ở xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã cắt nhỏ lốp xe bỏ vào máy ép đậu phộng. Người dân tá hỏa khi đem dầu về nhà thì xuất hiện nhiều váng đen, khử lên có mùi khét.

  Học cách... làm dầu bẩn


  Theo tường trình của ông Trương Văn Lào (ngụ thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ), sau khi thu hoạch, ông mang đậu phộng đã phơi khô đến cơ sở ép dầu của ông Trương Căn (SN 1956, ngụ thôn Châu Lâu) để ép thành dầu ăn. Tuy nhiên trong quá trình ép dầu, để cho máy chạy nhanh, con trai ông Căn là Trương Công Thạnh (SN 1985) đã cắt nhỏ lốp xe đạp, xe máy bỏ chung với đậu phộng.

  Theo đơn trình báo của người dân gửi Công an xã Điện Thọ thì có 30 hộ dân ép dầu tại nhà ông Căn. Số dầu ăn bị trộn lốp cao su khi ép ước tính hơn 2.000 lít. Trong khi đó, hiện tại giá mỗi lít dầu ăn được người dân bán với giá 90.000 đồng. Ông Nguyễn Quang Vinh (ngụ thôn Châu Lâu) cho biết ngoài 30 hộ dân trên còn có rất nhiều người ép dầu tại nhà ông Căn bị thiệt hại nhưng chưa trình báo.

  Posted Image

  Người dân vất vả sau một mùa đậu nhưng sau khi ép, dầu bị thâm đen, đóng cặn không thể sử dụng

  Sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an xã Điện Thọ đã lấy lời khai của gia đình ông Căn. Tại biên bản làm việc ngày 14/6, ông Căn thừa nhận cơ sở ông có ép dầu cho người dân 2 thôn Châu Lâu và thôn Tây. Ông Căn cho biết: “Trong lúc ép máy bị nghẹt nên con tôi dùng ruột cao su xe đạp, Honda cắt nhỏ bỏ vào cối xay đậu cho khỏi bị nghẹt”.

  Đáng chú ý là tại biên bản lời khai, ông Căn cho biết việc bỏ ruột xe vào máy xay đậu khi ép dầu là do con trai ông “học hỏi” được từ cơ sở bán phụ tùng máy xay đậu. Cơ sở này tiết lộ với con ông: “Khi xay đậu mà bị nghẹt chỉ cần cắt nhỏ ruột xe bỏ vào thì máy sẽ chạy thông ngay”. Nếu bỏ lốp cao su vào máy thì thời gian xay đậu sẽ tiết kiệm rất nhiều, điện năng tiêu thụ giảm đi. Được biết, giá tiền chủ cơ sở ép dầu thu của người dân là 6.000 đồng/lít.


  Muốn bồi thường phải đi kiện

  Ông Căn thừa nhận việc làm của mình là có gây ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe của người dân địa phương nên hứa sẽ bồi thường. Tuy nhiên cho đến nay, hơn 30 hộ dân trên vẫn chưa được ông Căn thực hiện lời hứa.

  Bà Nguyễn Thị Tài (tổ 5, thôn Châu Lâu) cho biết nhà bà trồng 3,5 sào đậu phộng và mất hơn 3 tháng chăm sóc. Với số đậu thu hoạch bà ép được 141 lít dầu, trị giá khoảng hơn 12 triệu đồng. “Công sức của cả gia đình tôi ròng rã hơn 3 tháng trời nằm trong chừng đó đậu. Nay ép về thì dầu đen sẫm, ăn không được, bán cũng không dám vì sợ người khác ăn thì mình vương tội” - bà Tài trần tình. Nhiều hộ dân khác cũng lâm vào cảnh trắng tay sau khi đầu tư vào mùa đậu phộng. Nhiều người điêu đứng vì tiền mua đậu giống, phân bón… đều đi vay mượn nay không biết lấy gì để trả.

  Ông Trần Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Thọ, cho biết cơ quan công an của xã đã gửi hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được hồ sơ thì Công an huyện Điện Bàn cho rằng vụ việc không cấu thành yếu tố hình sự nên giao hồ sơ về cho xã hướng dẫn các bên tự thỏa thuận. Nếu cơ sở ép dầu không chịu thỏa thuận thì người dân phải khởi kiện lên tòa án kinh tế. Trong khi đó, ông Mai Phước Thanh, Trưởng Công an xã Điện Thọ, cho biết đã làm việc với gia đình ông Căn 3 lần. Sau mỗi lần làm việc, ông Căn đều hứa sẽ đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.


  Nguy hại đến sức khỏe

  Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, cho biết hiện vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào về việc thực phẩm có trộn lẫn cao su. Tuy nhiên theo bác sĩ Thạnh, cao su là chất không thể tiêu hóa. Nếu chất này có mặt trong thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của người sử dụng, có thể dẫn đến những bệnh rối loạn đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, dầu ăn mà có trộn lẫn cao su từ những lốp xe đã cũ chứa rất nhiều tạp chất nên đó là loại dầu ăn bẩn. Chất cao su từ lốp xe đi vào cơ thể có thể dẫn đến bệnh ung thư. Chính vì thế, người tiêu dùng không nên sử dụng loại dầu ăn trên.


  Theo Bích Vân

  NLĐ


 25. Tông xe container, tàu chở khách lật nhào


  Vụ va chạm đã làm đoàn tàu bị lật, đầu tàu đổ văng ra đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Xe container bị lật xuống hố sâu cùng một rơ móc hàng. Một người điều khiển đoàn tàu bị thương nặng, hàng trăm hành khách trong các toa tàu bị đổ vô cùng hoảng loạn.

  Vào khoảng 17h10’ ngày 10/7, tại địa phận giáp ranh giữa xã Ái Quốc và xã Hồng Lạc , huyện Thanh Hà, Hải Dương, cách ga Tiền Trung 300 mét về hướng Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đoàn tàu khách LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng với ô tô container BKS 16M – 0021 kéo theo 01 rơ móc chở hàng.

  Posted Image

  Hiện trường vụ tai nạn  Vụ tai nạn đã khiến 3 toa tàu bị lật, đầu tàu bị đổ quay ngang đường, một lái tàu bị thương nặng, hàng trăm hành khách hoảng loạn, giao thông bị ách tắc nhiều giờ liền. Riêng xe container thì bị lật xuống hố sâu, tài xế may mắn thoát chết.

  Có mặt tại hiền trường, phóng viên quan sát thấy xe container đi qua tuyến đường liên huyện giao cắt với đường sắt. Tuy nhiên tuyến đường này không có rào chắn, không có người gác lại bị che khuất bởi nhiều nhà dân. Khi container đi qua, lái xe thiếu quan sát đã dấn đến vụ va chạm mạnh với đoàn tàu khách đang đi tới.

  Posted Image

  3 toa tàu bị lật sau vụ tai nạn

  Sau khi xảy ra tai nạn Cảnh sát giao thông Hải Dưong, Ban ATGT của tỉnh đã phối hợp với ngành đường sắt giải cứu hành khách trong các toa bị lật để chuyển sang phương tiện khác. Công tác cứu hộ phương tiện đã được khẩn trương triển khai, các biện pháp thông đường cũng đã được ưu tiên thực hiện.

  Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này. Hiện vẫn chưa đáng giá được cụ thể về các thiệt hại.  Thu Hằng